Szentendre Reorganizációs terv v1.5 Polányi Sándor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentendre Reorganizációs terv v1.5 Polányi Sándor"

Átírás

1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ REORGANIZÁCIÓ Az Önkormányzat nettó adósságállománya 7 MrdFt. Az eladósodottság mértéke a hivatal és a cégek összes működési költségvetéséhez képest 130%. Az éves adósságszolgálat a mai működési eredmény 6-szorosa. Ha az elképzelt állami szabályozást is figyelembe vesszük a helyzet még rosszabb. A terhek legjelentősebb része a nagyberuházásokra vezethető vissza, de ez csak a felszín. Meggyőződésem, hogy a probléma gyökere sokkal mélyebben van. Nem a külső tényezők, hanem a gazdálkodástól távol álló beidegződések és a működési szemlélet juttatta a várost ilyen helyzetbe. Ezért fontos a felszíni üzleti ügyek megoldása mellet a szemléleten is változtatni, hogy ne ismétlődhessenek meg a hasonló hibás döntések. ADÓSSÁGSZOLGÁLAT. Az adósságszolgálatot néhány év múlva 500 mft. körüli összegre kell csökkenteni. A jelenlegi országos helyzet miatt sajnos nem lehetséges a hitelek egy részének leírása illetve az árfolyam kockázatok közös viselése. El kell érni a rugalmas adósságkezelést A rosszabb feltételű hiteleket ki kell váltani kedvezőbb feltételű hitelre Átütemezésekkel mérsékelni kell az éves adósságszolgálatot MŰKÖDÉSI EGYENLEG A működési egyenleget éves 500 mft-ra kell emelni. Az Önkormányzat és a tulajdonában levő gazdálkodóknak az összes lehetséges bevételnövelő eszközt használni kell. Adók elemzése és a beszedés ellenőrzése Egyéb bevételek növelése Aktív vagyongazdálkodással a bevétel generálás A veszteséges nem kötelező feladatok beszüntetése A működési költségeket lényegesen csökkenteni kell, de minden költségmegtakarítás mögött fenntartható hosszú távú valódi intézkedés szükséges. A hivatalban és a gazdálkodó szervezeteknél párhuzamosan működtetett feladatokat összevonni A gazdálkodó szervezeteket egy egységes szervezetté kell alakítani A teljes gazdálkodási rendszert centralizálni kell FEJLESZTÉSEK Meg kell állítani minden további új fejlesztési programot, stratégiát. A folyó fejlesztéseket nagyon takarékosan be kell fejezni és lezárni Csak olyan új fejlesztést lehet indítani, ahol semmit nem kell fizetni az Önkormányzat érdekkörébe tartozó közpénzből. ALAPVETŐ SZEMLÉLETVÁLTÁS Ahhoz, hogy az egyenlegjavító intézkedések ne csak pillanatnyi eredményt hozzanak, hanem fennmaradó változást és fenntartható hatékony gazdálkodást, ahhoz azonnali és látványos szemléletváltásra van szükség. A reorganizáció legyen az első prioritás az Önkormányzat működésében Az alkalmazott cég és hivatali vezetők esetében ahol már nem kezdődött el a változás, ott elkerülhetetlen a csere Kialakítandó egy szűk operatív reorganizációs stáb. 1

2 Az Önkormányzat és a gazdálkodó szervezetek gazdálkodását egységesen, mint közpénzgazdálkodást kell menedzselni Minden döntést gazdaságilag elemezni kell, és használni kell az összehasonlítható ismert tapasztalatokat A bürokrácia helyett az eredmény szemléletre kell törekedni KOMMUNIKÁCIÓ Mivel a reorganizáció komoly terheket ró az érintett felekre, a kommunikáció nagyon fontos. A reorganizációt a pártok ne használják a pillanatnyi küzdelmeikben, és semmi esetre se vezessék félre a helyi lakosságot A lakossággal nyílt és világos kommunikáció szükséges Az önkormányzatnál és a gazdálkodó szervezetek belső kommunikációja nagyon mély és részletes legyen, hogy a kollegák ne utasítások alapján, hanem a saját akaratuk alapján vegyenek részt a változásokban. 2

3 HELYZET LEÍRÁS ADÓSÁG CSAPDA Az Önkormányzat adósságállománya mai árfolyamon 7 MrdFt, míg az éves működési többlete komoly erőfeszítések mellett is éves mft. azaz csak a tőke visszafizetéséhez is hosszú időre van szükség. Az eladósodottság mértéke a hivatal és a cégek összes működési költségvetéshez képest 130%. Ha az elképzelt állami szabályozást is figyelembe vesszük a helyzet még rosszabb. A terhek legjelentősebb része az elegendő finanszírozási háttér nélküli beruházásokra és a általános pénzügyi és jogi környezet változására vezethető vissza. A nagy fejlesztéseket finanszírozó kötvénykibocsátás. Az Aquapalace beruházás mögött vállalt kezesség. A VSz energetikai beruházásának értékelése nem volt elég körültekintő. Hiányzott az egész városra kiterjedő energia stratégia. SZEI beruházás önrésze sokszorosára növekedett. Az adósságkezelést tovább súlyosbította, hogy nem voltak azonnali pontos és használható összesített információk. A globális kép ismerete hiányzott. A BDO jelentés megmutatta a drámai helyzetet, de ez még mindig nem tudatosult elég széles körben. GAZDÁLKODÁSI HIBÁK A fejlesztések esetében a gazdasági számítások a fejlesztések célját, közérdekűségét vették inkább figyelembe, mintsem a pontos és betartható költségkontrollt, a pótlólagos költségeket, az esetleges jogszabályváltozásokból adódó többletköltségek és a vis major kockázatát, kapcsolódó beruházási igényeket illetve az üzemeltetési költséget. Ezért a fejlesztések önrésze jelentősen megnövekedett. A vagyongazdálkodásnál a pillanatnyi ügyek egyedi döntések alapján születtek meg sokszor a stratégia és a globális célok háttérbe kerültek. Hiányzott a bevételnövelés célként való megfogalmazása és végrehajtása. MENEDZSMENT HIÁNYOSSÁGOK A hivatalos bürokratikus szemlélet elsőbbséget élvezett a fenntartható eredményszemlélet felett. A szabályok tisztelete elnyomta az egyéni felelősséget és kreativitást Úgy érzem, hogy főként a pillanatnyi ad-hoc döntések és a tűzoltás irányította a munkát, nem pedig a tudatos előre gondolkodás. Igaz a fejlesztések rangsorolásával kapcsolatban többnyire követték a Dumtsa tervet, és annak megfelelően pályáztak forrásokért. Mindezek nem a konkrét emberek, menedzserek hibájából, hanem az önkormányzati rendszer félreértelmezéséből, és szemléletéből adódtak. Azzal, hogy az Önkormányzat felvállalta a reorganizációval együtt járó szemléletváltoztatást azt mutatja, hogy a vezetés felismerte a bajokat és egyedülálló módon megtette az első lépéseket a megoldás felé. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE A mai helyzetben szerintem a túl sok partikuláris érdek miatt a feladatok néha duplikálódnak, a célok nem feltétlenül mutatnak egy irányba, ami azt okozza, hogy ugyanannyi eredményt nagyobb költséggel lehet elérni. Komoly problémát okozott, hogy nem volt egységes közpénzgazdálkodás és szoros ellenőrzés. 3

4 SZEMÉLYI PROBLÉMÁK A középvezetők vezetési ismeretei hiányosak, fontosabb prioritás volt a szakmai tudás, mint a vezetőkészség. Sokan tisztában vannak azzal, hogy több közép- és cégvezetői pozícióban alkalmatlan vezetők ülnek. A humánpolitika túlzottan védi a meglévő embereket, megakadályozva az új szemléletek megjelenését és így a régi szemlélet fejlődését. 4

5 A REORGANIZÁCIÓ FELADATAI: ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓ RAIFFEISEN A Raiffeisen januárban ajánlatot tett az önkormányzatnak a 2,5 MrdFt. óvadéki letét felhasználásáról. Az önkormányzat kap 2x400 mft.-ot és a maradék összeg az Aquapalace lízing előtörlesztésére lesz fordítva. Sajnos a jelen banki viszonyok (országos) miatt semmiképpen nem lehetséges az árfolyam terhek megosztása illetve a hitelek csökkentése. Az egyetlen lehetséges megoldás a szoros együttműködésen alapuló tehercsökkentés, a hitelek esetleges egyesítése és a futamidők módosítása. A bank hajlandó külön finanszírozni az uszoda gyorsan megtérülő energiaracionalizálási fejlesztését (50 mft.) A második 400 mft. lehívása (legkorábban július) után meg kell kezdeni a fennálló tartozások (az egyéb Raiffeisen hitelekkel együtt) egyesítését és átalakítását egy új hosszabb lejáratú finanszírozássá, az Önkormányzat teherviselő képességét figyelembe véve. Lehetőséget kell kapni a szabad részleges előtörlesztésre, melynek forrásául olyan ingatlanok eladása szolgálhat, amelyek nem képesek folyamatos működési bevételt termelni. (lásd: vagyongazdálkodási fejezet) BUDAPEST BANK A Városi Szolgáltató energiatermeléssel kapcsolatos lízing tartozásait (280 mft) újra kell a tárgyalni. A cél a finanszírozás átalakítása egy kedvezményesebb hosszú távú finanszírozás megtárgyalása. VOLKSBANK, K&H Mindkét bank esetén szintén hosszabbtávú és kedvezményes finanszírozást kell elérni. EGYÉB LÍZING ÉS KEZESSÉG TÍPUSÚ ÜGYEK A SZEI eszközbeszerzés egy gyors finanszírozású döntés volt, mindent meg kell tenni az újratárgyalásáért, ha az állam nem veszi át a terheket az intézménnyel együtt. Ha az állam átveszi az intézményt, törekedni kell, hogy legalább az eszközök utáni lízingdíjjal együtt kell az intézményt átadni. SZÁLLÍTÓK A terv elfogadása után a szállítókkal is tárgyalást kell kezdeményezni a terhek esetleges enyhítésről. Igaz a legfőbb szállítók, a bankokon kívül, a beruházásokat végző néhány vállalkozás, és a közszolgáltatók. Ennek, és a banki hozzáállás illetve az információk széles nyilvánossága miatt nem látok komoly megtakarítást. A szállítókkal a jövőbeni szerződések ármegállapítására kell koncentrálni. TOVÁBBI HITEL ÉS LÍZING FELVÉTEL Az önkormányzatnak és az összes közpénzből gazdálkodó szervezetnek további hitelt vagy lízingfinanszírozást csak akkor lehet igénybe venni, ha a fejlesztés egy évben belül bizonyíthatóan megtérül. Szintén nem szabad semmiféle kezességvállalást tenni a jövőben. 5

6 HIVATAL ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK NÖVELÉSE Meg kell vizsgálni tételenként minden adónemet és saját bevételi forrást. (Beleértve minden olyan forrást, ami közvetlenül, vagy közvetetten bevételnövelő, vagy költségcsökkentő, mint például a személyszállítási díj.) Országos áttekintés alapján kell döntést hozni az adókról és bevételekről. KIADÁSOK ELEMZÉSE, CSÖKKENTÉSE KÖTELEZŐ FELADATOK Minden kötelező feladatot (közvilágítás, csatornaszolgáltatás, helyi közlekedés, stb.) elemezni kell abból a szempontból, hogy érdemes-e hivatalon vagy gazdasági társaságon belül végezni, vagy kiszervezve gazdaságosabb. Figyelembe kell venni az évközi jogszabályváltozásokat is. Például: Személyszállítás A személyszállításra új közbeszerzést kell kiírni, s elérni, hogy a költségek az előző évhez képest csökkenjenek, vagy szinten maradjanak. NEM KÖTELEZŐ FELADATOK Minden nem kötelező feladat gazdaságosságát ki kell mutatni és kérni a Testületet, hogy döntsön a fenntartásukról, vagy megszüntetésükről. VAGYONGAZDÁLKODÁS A vagyongazdálkodási stratégia kiindulása a valós piaci értéken értékelt vagyonkataszter. Ennek ismeretében hosszú távú stratégiát kell készíteni, majd azt végrehajtani. El kell kerülni, az ad-hoc döntéseket. Az Önkormányzat irányítson, ne a vevő! A cél, hogy lehetőleg minél több vagyontárgyat folyamatos működési bevételt termelő célra kell hasznosítani. Másodikként az erre alkalmatlan vagyontárgyakat a lehető legmagasabb áron kell értékesíteni, a bevételt szigorúan a hitelállomány tőke törlesztésére kell fordítani. BESZERZÉSEK Minden lényeges beszerzést, centralizáltan kell végezni, a legnagyobb költség megtakarítás érdekében. Vigyázat, kisebb volumenek esetén a központi beszerzés és utána a szétosztás akár többe is kerülhet! A közbeszerzések ügyintézését egy helyen kell végezni. FEJLESZTÉSEK Az elkövetkezendő időszakban az Önkormányzatnak nem lesz pénze fejlesztések önrészére, kivéve a működési eredmény növelőkre. Sokszor nagy a kísértés, de nem szabad minden pályázaton elindulni, még akkor sem, ha az a Dumtsa tervhez illeszkedne. Még a 100%-ban finanszírozott beruházások is veszélyesek lehetnek. A saját fejlesztési költség a valóságban a következő tételekből tevődik össze: tervezett önerő + mindenfajta többletköltség + kapcsolódó beruházási igények + fenntartási költség + működtetési költség. Mindezeket figyelembe vevő gazdasági kalkuláció szükséges minden fejlesztési projekthez. Fontos kihangsúlyozni, hogy a legtöbb beruházás előbb-utóbb újabb kapcsolódó fejlesztést igényel. Minden fejlesztéshez egy egyszemélyi felelőst kell kinevezni. Szigorú anyagi és erkölcsi felelősséget is kell telepíteni a kinevezés mellé. A költségeket szigorúan elkülönítve kell kezelni és rendszeresen ellenőrizni kell. 6

7 GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK V-8 USZODA Az ideális megoldás az lenne, ha valaki (Állam) átvenné az uszodát a terheivel együtt. Mivel szinte semmi esély erre, csakis a következő 2 változat között kell megalapozott döntést hozni. a) Átadni valakinek üzemeltetésre, így megszabadul az Önkormányzat a működési veszteségektől. Ebben az esetben az Városnak csak a teher marad, én a lakosság számára biztosított előnyök kérdésessé válhatnak. b) Mély szakértői elemzés alapján meg kell állapítani, hogy egyáltalán lehetséges-e úgy működtetni a V-8-at, hogy legalább 0 szaldós legyen. Ennek érdekében definiálni kell egy olyan városi stratégiát, amely sokkal nagyobb hangsúlyt fektet az uszodára. A város új vonzerejeként kell marketing szempontból felépíteni a V-8-at. Ebben az esetben az energiaracionalizálási beruházást egy komoly előkészítés után azonnal el kell kezdeni. (Raiffeisen finanszírozná) Árrugalmassági számítás alapján meg kell emelni a belépők árait és felül kell vizsgálni a kedvezmény rendszert. Preferálni kell a biztonságosabb bérleteket. A kialakított új Önkormányzati stratéga szerint minden energiát a bevételnövelésre kell fordítani a TDM és a Kulturális apparátus segítségével. Egyéni bevétel növelési érdekeltségi rendszer kialakítása célszerű. (pld: progresszív üzletszerzési jutalék széles körben) Felül kell vizsgálni az uszoda menedzsment működését, és szükség esetén személyi konzekvenciákat kell levonni. Jelenlegi javaslatom, hogy tárgyaljunk folyamatosan az Állam képviselőivel az a) változatról, de úgy hogy közben készüljünk a b) változatra. Ha sikerül belátható időn belül megtervezni a reális nullszaldós működtetést, akkor inkább azt válasszuk, mert ez egy aktív megoldás. VSZ ZRT. A Városi szolgáltatót üzletáganként, minden belső keresztfinanszírozás nélkül kell elemezni. az elemzés kérdései: Széleskörű referenciák alapján gazdaságos-e az üzemméret? A tevékenységet fizetős koncesszióba lehet-e adni? Ha a feladat kötelező, akkor mekkora a lehetséges legalacsonyabb szolgáltatási szint és az ehhez tartozó veszteség? Milyen áremeléseket lehet végrehajtani? Más településekkel való együttműködés lehetőségei? Hogyan lehet fenntartható pozitív eredményt elérni? A vizsgálat alapján minden tevékenységről külön, külön kell dönteni. A mai ismereteim alapján: SZEMÉTSZÁLLÍTÁS A szemétszállítás nyereséges, de a géppark megújítása nélkül nem fenntartható. A főváros ingyenes segítségével az együttműködés vizsgálata. A Duna Vértes hulladékkezelési társulás jó elképzelésnek tűnik, de még egy mélyebb elemzés szükséges. ENERGIATERMELÉS Az energiatermelés veszteséges. Szerintem az üzem méret, az alkalmazott technológia, illetve az elöregedett hálózat sem felel meg a gazdaságossági feltételeknek. A Főtáv ingyenes segítségével el kell végezni egy elemzést, amely alapján kialakítandó a város energiatermelés stratégiája. A lehetséges megoldások között szerepel akár a szolgáltatás átadása a Főtávnak, vagy más cégnek. 7

8 A finanszírozási probléma hátterében részben a piaci árnál magasabban értékelt eszközbeszerzés áll illetve az, hogy a beruházás gazdaságossági vizsgálat nem, vagy rosszul lett elvégezve. (lsd. refinanszírozás) KARBANTARTÁS, FENNTARTÁS Célszerűnek látszik, hogy a város közvetlen, vagy közvetett tulajdonába tartozó intézmények, cégek, stb. fenntartási munkáit egy fenntartási részleg végezze. A legkisebb igényre kell az állandó kapacitást kialakítani, többlet igény esetén ez a részleg vonna be külső vállalkozókat. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK A többi szolgáltatás szintén egyedileg elemezendő. A kötelező feladatokat a lehető legkisebb veszteséggel kell végezni Az Önkormányzat mai helyzetében semmi olyan nem végezhető, ami nem kötelező, csak akkor, ha bizonyított pénzügyi eredménye van. PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A Concerto és egyéb lehetőségek vizsgálata. GESZ - INTÉZMÉNYEK Az intézmények tervezését és költséggazdálkodását professzionális szintre kell emelni. az intézményvezetőkkel együtt olyan megoldásokat kell találni, amely lehetővé teszi a jelen költségvetés betartását. A passzív elszenvedő szemlélet helyett, kreatív új megoldásokat kell keresni. Az országban sok helyen van hasonló helyzet, meg kell ismerni a hatékony megoldásokat, és ha itt is alkalmazható, tanulni kell tőlük. Az új köznevelési törvény változásait elemezni kell, mert új lehetősége rejlenek benne. TDM ÉS KULTURÁLIS KFT Az elvégzendő turisztikai és kulturális feladatok világos listáját el kell végezni, beleértve az Önkormányzat kulturális referensi feladatait is. Meg kell vizsgálni a két cég és a kulturális referensi munkakör összevonását. (Tudva, hogy a TDM nem 100% Önkormányzati tulajdon.) Az elkövetkezőkben a legfontosabb feladat a bevételnövelés. A cél az átszervezés után az egész funkciót tekintve az Önkormányzati támogatás megfelezése főként bevételnöveléssel és a felesleges párhuzamos költségek lefaragásával A város turisztikai és kulturális stratégiáját világosan és egyértelműen a ráfordításokat is feltüntetve kell újragondolni, figyelembe véve az uszoda magasabb szintű integrálását. SPORT CÉLÚ KFT Sport referensi pozíciót célszerű összevonni a Kft-vel. Meg kell vizsgálni az uszodával való szorosabb együttműködést, vagy összevonást. PRO SZENTENDRE KFT. A Kft megszüntetési folyamatát be kell fejezni. A beruházási projektmenedzsment tevékenységét az új gazdasági alpolgármester szervezetében kell beintegrálni. PIRK KFT Megvizsgálandó az Önkormányzat szerepe a Kft-ben. 8

9 KÖZÖS (ÖNKORMÁNYZAT ÉS TÁRSASÁGOK) GAZDÁLKODÁSI FELADATOK ÚJ 2012 KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉSE A reorganizációs terv elfogadása után el kell kezdeni egy teljesen új költségvetés tervezését. Olyan struktúrát kell kialakítani, amelyben az összes közpénz szerepel, azaz a támogatások a társaságok üzleti terveiből következnek. Az új költségvetés előfeltétele a második banki lehívásnak. A tervet már úgy kell elkészíteni, hogy figyelembe vegye a szervezeti változásokat is. Természetesen ez a terv az újfajta tervezési megközelítésnek a főpróbája. A tervezést ki kell használni a feladat finanszírozásra való felkészülésre is KÖLTSÉGVETÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Szeptemberben el kell kezdeni a 2013 éves tervek és költségvetés elkészítését. Az összehasonlíthatóság érdekében a hatályos törvények alapján. A törvényi módosításokat egy külön elkészített módosítási költségvetésben készítjük el, így pontosan látni fogjuk, mit okoz a szabályozási változás. A költségvetés és üzleti tervek a reorganizációs folyamat végéig el kell, hogy készüljön. SZERVEZETI ÉS MENEDZSMENT ÁTALAKÍTÁSOK A szervezeti változtatások céljai: Nem csak az Önkormányzatot, hanem a várost kell irányítani A teljes közpénzgazdálkodást kell megszervezni Jelentősen növelni kell a személyes felelősséget a döntés-előkészítésben Széles kőrben felhasználni a városban lakó szakembereket, akik szívesen és költségmentesen részt vesznek a szaktudásukkal VEZETÉSI STRUKTÚRA Az Önkormányzat és a kapcsolódó cégek vezetési rendszerét át kell alakítani, hogy átfogja a teljes közpénzzel gazdálkodók körét. Kialakítandó egy szűk körű reorganizációs stáb, amelynek a tagjai a Polgármester és a reorganizációs menedzser és még néhány vezető. A felső vezetés tagjai közé be kell venni a nagyobb cégek vezetőit. Rendszeres felső vezetői megbeszélést kell tartani, koncentrálva a reorganizáció végrehajtásának lényeges lépéseire. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS A jelenleg hatályos SZMSZ az egyik gátja a változásnak, ezért lényegesen módosítani kell. A leendő módosításokat előbb a gyakorlatban tesztelni kell, majd mikor túl vagyunk az első hibákon és módosításokon, akkor kell véglegesíteni. A testületnek szóló előterjesztéseket sokkal rövidebben érthetőbben és főként a gazdálkodási kérdéseket kihangsúlyozva kell elkészíteni. A képviselőknek valós és reális döntési alternatívákat kell adni. 9

10 GAZDASÁGI SZERVEZET ÁTALAKÍTÁS GAZDASÁGI ALPOLGÁRMESTER Létre kell hozni egy gazdasági alpolgármesteri funkciót, amely ma átmenetileg a reorganizációért felelős alpolgármester, de utána kell találni egy alkalmas menedzsert. A gazdasági alpolgármester feladatai, felelősségi köre: Vagyongazdálkodás Hitel és egyéb külső finanszírozás menedzsment Központi kontrolling, azaz minden közpénzre vonatkozó tervezés, riporting és elemzés Központi beszerzés, közbeszerzés gazdasági felügyelete Fejlesztések projekt menedzsmentje és pénzügyi felügyelete A gazdasági alpolgármester természetes partnere a testület oldaláról a Gazdasági Bizottság vezetője. A gazdasági alpolgármester lenne az előterjesztője a felelősségi körébe tartozó ügyeknek a testület előtt. A jelen szervezetből a napi munkavégzés során át kell csoportosítani a megfelelő embereket, alpolgármester irányítása alá. Ha van, meg kell találni a jogi megoldást, de ha nincs az sem baj, mert az a lényeg, hogy gyakorlatilag Ő irányítsa a kollegákat. JEGYZŐ A közvetlen irányítása alól kikerül a vagyongazdálkodás. A pénzügyi iroda tovább is felel a könyvelésért, pénzügyért, de a tervezési és jelentési rendszerben szorosan közreműködik a központi kontrollinggal. A GESZ jelenlegi tevékenysége szinté visszakerülne a pénzügyi irodához, eggyel lecsökkentve a döntési szintet. A pénzügyi iroda szakmailag a központi kontrolling irányítaná. A közbeszerzés irányítása szintén a jegyző feladata, csak a gazdasági felügyelet a gazdasági Alpolgármesteré. GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK A gazdálkodó szervezetek komplett gazdasági (könyvelési, tervezési, pénzügyi) szolgáltatást vennének igénybe a VSz Zrt-től, így megtakarítható a többi cég gazdasági részlege, illetve biztosítható a komplett felügyelet. Ez a részleg a központi kontrollingen keresztül kapcsolódna a gazdasági alpolgármesterhez. A gazdálkodó szervezetek általános felügyeletét az igazgatóságába delegált egy vezető, polgármester vagy alpolgármester végezné, de a pénzügyi kontroll a gazdasági alpolgármesteré. GAZDASÁGI SZERVEZET ÖSSZEFOGLALÓ: 10

11 ÁLTALÁNOS ALPOLGÁRMESTER A polgármester általános helyettesítése mellett definiálni kell az alpolgármester önálló felelősségi köreit. REFERENSI RENDSZER ÁTALAKÍTÁSA Az önkormányzat működési struktúráját át kell alakítani. Minden fontos ügyet egy felelős referens végezzen. A referensi pozíciókat a feladatok struktúrájának megfelelően kell kialakítani, és folyamatosan hozzáigazítani az élet változásaihoz. A referens az adott ügy projektvezetője és felelős az üggyel kapcsolatos minden fejleményért. Ő felel a különböző erőforrások (pl. vezetők) használatáért is. Ha szükséges, akkor a fontosabb ügyekhez hozzá kell rendelni egy vezetőt is, de csak mint szponzort, azaz nem csorbítva a referens személyes felelősségét. Minden referens munkájának támogatására, a meglevő szakmai bizottságok mintájára civil szakemberekből álló tanácsadó testületeket hozunk létre, akik térítés nélkül segítik az Önkormányzatot a referenseken keresztül. A tanácsadó testületi tagokat a Polgármester kéri fel. Ehhez a rendszerhez a referenseknek projekt menedzsmentet kell tanulniuk. Elképzelhetőnek tartom, hogy elkészítjük az új funkcionális szervezeti sémát, majd minden pozíciót belül megpályáztatunk a kollegákkal. EGY LEHETSÉGES FUNKCIONÁLIS SZERVEZETI SÉMA Polgármester Város stratégia Humán politika Városmarketing Kommunikáció Jegyző Aljegyző Általános Alpolgármester Gazdasági Alpolgármester TDM és Kulturális Kft. vezető Adó ügyek Város üzemeltetés Építéshatóság Vagyongazdálkodás V-8 Vezérigazgató Gyámhivatal Önkormányzat és szervezés Közművelődés Fejlesztési és Projekt men. VSZ Zrt. Vezérigazgató Közigazgatás és Népjólét Jog, Közbeszerzés Központi kontrolling Könyvelés Pézügy VSz Főkönyvelő A jegyző és aljegyző közvetlen feladatait is szét kell bontani. Így a polgármester 6-7 felső vezetőt irányít ami még vezetéstechnikailag helyes. HOLDING SZERVEZET Természetesen meggondolandó a gazdálkodó szervezetek jogilag is holdinggá való átszervezése a BDO elképzelése illetve továbbfejlesztése alapján. Meg kell vizsgálni, hogy a fenti gazdasági szervezet kialakítás után a jogi holdinggá alakítás milyen további előnyökkel járna. 11

12 TEVÉKENYSÉGLISTA A tevékenységek listája (Gantt diagram) a mellékletben található a becsült időigénnyel együtt. Fontos, hogy az időigény nagymértékben függ attól, hogy hogyan tudjuk összeállítani a reorganizációs csapatot és hogy a jelen személyzet milyen gyorsan hajlandó változni. Ha külső erőforrásokat kell igénybe venni, akkor a tervezett megtakarítások csökkennek. A feladatlistát az élet sokat fogja változtatni, de ezt mégis a zsinórmértékként fogjuk használni. 12

13 Szentendre Reorganizációs terv v1.4 Melléklet ID Task Name Duration Start Finish 1 Reorg terv megtárgyalása 9 days Mar 26 Apr 05 2 Reorg terv v day Mar 26 Mar 26 3 Képviselő testület 7 days Mar 27 Apr 04 4 Bank 4 days Mar 30 Apr 04 5 Reorg terv v day Apr 05 Apr 05 6 Reorg terv elfogadás 0 days Apr 05 Apr 05 7 A Reorg terv vezetői feldolgozása 16 days Apr 05 Apr 26 8 A vezetők kiválasztása 10 days Apr 05 Apr 18 9 Feladatok értelmezése 3 days Apr 19 Apr Feladatok felosztása 3 days Apr 24 Apr A Reorg terv referensi feldolgozása 9 days Apr 19 May Referensek kiválasztása 3 days Apr 19 Apr Referensi értelmezés 3 days Apr 24 Apr Feladatok felosztása 3 days Apr 27 May Projekt team kiegészítése 18 days Apr 06 May VSz vezig 1 day Apr 23 Apr Kontroller 12 days Apr 06 Apr Egyéb hiányzó tagok 6 days Apr 24 May Projekt team kész 0 days May 01 May Adósság konszolidáció 130 days Apr 05 Oct Raiffeisen 130 days Apr 05 Oct Óvadéki szerződés aláírás 0 days Apr 05 Apr Első lehívás 5 days Apr 06 Apr lehívás feltételeinek teljesítése 60 days Apr 13 Jul lehívás 5 days Jul 06 Jul Hitelkonszolidáció 60 days Jul 13 Oct Budapest Bank 20 days Apr 24 May Többi finanszírozó 20 days May 02 May Szervezeti módosítások 100 days May 02 Sep Gazdasági szervezet 10 days May 02 May Gazdasági szervezet terv véglegesítése 5 days May 02 May Gazdasági szervezet kialakítása 5 days May 09 May 15 Page 1 March April May June July August SeptemberOctober November Polányi Sándor

14 Szentendre Reorganizációs terv v1.4 Melléklet ID Task Name Duration Start Finish 33 Referensi rendszer átalakítása 40 days May 09 Jul Referensi pozíciók definiálása 5 days May 09 May Referensi pályázat lebonyolítása 15 days May 16 Jun Támogató munkabizottságok 20 days Jun 06 Jul Holding struktúra 95 days May 09 Sep Struktúra terv 5 days May 09 May Holding szervezet kialakítása 90 days May 16 Sep Kommunikáció 20 days Apr 06 May Kommunikáció struktúrája 5 days Apr 06 Apr Kommunikációs szervezet terve 5 days Apr 13 Apr Kommunikációs stratégia 5 days Apr 20 Apr Feladatok kiosztása 5 days Apr 27 May Költségvetés 134 days Apr 24 Oct Tervezési rendszer kialakítása 20 days Apr 24 May Gyakorlati tervezés 20 days May 22 Jun Iterációk 10 days Jun 19 Jul Új költségvetés kész 0 days Jul 02 Jul költségvetés készítése 40 days Sep 03 Oct Önkormányzati feladatok gazdaságossága 64 days Mar 26 Jun Bevételek emelése 50 days Apr 06 Jun Minden helyi adó elemzése 20 days Apr 06 May Döntés előkészítés 10 days May 04 May Döntés a bevétel növelésről 20 days May 18 Jun Kiadások számítása 37 days May 02 Jun Feladatleltár 6 days May 02 May Feladatok gazdaságossági számítások 20 days May 10 Jun Döntések előkészítése 10 days Jun 07 Jun Döntés az önkormányzati feladatokról 1 day Jun 21 Jun Vagyongazdálkodás 40 days Apr 06 May Valós értékű vagyonkataszter 20 days Apr 06 May Vagyongazdálkodási stratégia 20 days May 04 May Fejlesztések 55 days Apr 06 Jun 21 Page 2 March April May June July August SeptemberOctober November Polányi Sándor

15 Szentendre Reorganizációs terv v1.4 Melléklet ID Task Name Duration Start Finish 65 Fejlesztések listája 5 days Apr 06 Apr Fejlesztések elemzése 50 days Apr 13 Jun Beszerzések 40 days Mar 26 May Közös beszerzések listája 20 days Mar 26 Apr Közös beszerzések centralizálása 20 days Apr 23 May Városi szolgáltató elemzése 144 days Mar 26 Oct Energia 135 days Apr 06 Oct Energia elemzés 20 days Apr 06 May Energia stratégia 20 days May 04 May Döntés energia termelésről 5 days Jun 01 Jun Végrehajtás 90 days Jun 08 Oct Szemétszállítás 52 days Apr 06 Jun Számítások a stratégiához 15 days May 22 Jun Stratégiai döntés 5 days Jun 12 Jun Duna -Vértes társulás áttekintése 15 days Apr 06 Apr Esetleges korrekció 15 days Apr 27 May Karbantartás, fenntartás 40 days Mar 26 May A karbantartási igény térép 10 days Mar 26 Apr Karbantartó team méretezés 15 days Apr 09 Apr Karbantartás egykézbe fogása 15 days Apr 30 May Egyéb szolgáltatások 60 days Mar 26 Jun Egyedi elemzés 20 days Mar 26 Apr Egyedi döntések 20 days Apr 23 May Végrehajtás 20 days May 21 Jun V-8 gazdálkodás 152 days Mar 26 Oct Tárgyalás a Kormányzattal 25 days Mar 26 Apr Energia racionalizálás 103 days Jun 01 Oct V-8 Energia stratégia 3 days Jun 01 Jun Beruházás megtertvezése 40 days Jun 06 Jul Baruházás végrehajtása 60 days Aug 01 Oct "0" szaldós működési stratégia 130 days Apr 18 Oct V-8 működési átvilágítása 10 days Apr 18 May 01 Page 3 Polányi Sándor March April May June July August SeptemberOctober November

16 Szentendre Reorganizációs terv v1.4 Melléklet ID Task Name Duration Start Finish 97 Stratégia alkotás 20 days May 02 May Új üzleti terv készítés 10 days May 30 Jun Végrehajtás kezdete, ellenőrzés 90 days Jun 13 Oct TDM, Kulturális Kft. 80 days May 02 Aug Feladat lista átgondolás 20 days May 02 May Ősszevonás megtervezés 20 days May 30 Jun Összevonás 40 days Jun 27 Aug GESZ és intézmények 60 days May 02 Jul GESZ visszaszervezés a pénzügyi irodába 10 days May 16 May Intézmény racionalizálási tervek 40 days May 02 Jun Működési módosítások 20 days Jun 27 Jul Módosított működés indul 0 days Jul 24 Jul Sport és Pro Szentendre megszüntetés 40 days May 02 Jun Részletes tervezés 20 days May 02 May Megszüntetés, feladat átszervezés 20 days May 30 Jun 26 March April May June July August SeptemberOctober November Polányi Sándor Page 4

SZENTENDRE ÖNKORMÁNYZATA Reorganizációs terv. Készítette: BDO Magyarország 2011.10.24. (2011. 09. eleje szerinti állapot)

SZENTENDRE ÖNKORMÁNYZATA Reorganizációs terv. Készítette: BDO Magyarország 2011.10.24. (2011. 09. eleje szerinti állapot) SZENTENDRE ÖNKORMÁNYZATA Reorganizációs terv Készítette: BDO Magyarország.10.24. (. 09. eleje szerinti állapot) REORGANIZÁCIÓS TERV I. Feladatok, módszertan A BDO Magyarország szerződéses feladatai FELADATUNK

Részletesebben

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I.

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. BUDAPEST, 2014. ÁPRILIS 30. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. ELŐZMÉNYEK... 5 3. A STRATÉGIAI TERVEZÉS JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN... 6 3.1 Stratégiai

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY G/2/2011. BIZALMAS IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDÁLKODÁSÁNAK ÁLLAPOTFELMÉRÉSÉRŐL Készítette: dr. Szebellédi István Igazságügyi adó-, járulék és könyvszakértő Bjsz.: 3992

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata

Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata A költségvetés tervezési folyamat felülvizsgálata és új tervezési módszertanok bemutatása

Részletesebben

SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY

SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY Budapest, 2014. június 15. Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 2 2. Az önkormányzati feladatokról és intézményekről

Részletesebben

3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája. Piliscsaba Város Önkormányzata

3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája. Piliscsaba Város Önkormányzata 3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája Piliscsaba Város Önkormányzata Ügyfél Cím Alcím Piliscsaba Város Önkormányzata 3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzata. Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása

Kenderes Város Önkormányzata. Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása ÁROP 1.A.2/A-2008 Kenderes Város Önkormányzata Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása Eljárásrend a stratégiai tervezésre és annak éves költségvetéssel való összekapcsolására a közoktatási

Részletesebben

Projekt menedzsment kézikönyv

Projekt menedzsment kézikönyv Dávid János Mátyási Sándor Tajti József Projekt menedzsment kézikönyv A projekt tervezés A tervezés értelme Mindennapi életvitelünk, munkánk során szinte folyamatosan tervezünk és ez alapján kezdünk hozzá

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére összefoglalja azon alapvető munkaadói, munkáltatói

Részletesebben

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0192 Javaslattétel 2010. november 30. 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Önértékelési rendszer... 5 2.1.1 Az Önértékelés folyamata...

Részletesebben

JELENTÉS GYÁL VÁROS PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL AZ ÁROP 1.A.5. PROJEKT KERETÉBEN KÉSZÍTETTE: MERKEL & PARTNER HUNGARY KFT. 2014. MÁRCIUS 12.

JELENTÉS GYÁL VÁROS PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL AZ ÁROP 1.A.5. PROJEKT KERETÉBEN KÉSZÍTETTE: MERKEL & PARTNER HUNGARY KFT. 2014. MÁRCIUS 12. JELENTÉS GYÁL VÁROS PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL AZ ÁROP 1.A.5. PROJEKT KERETÉBEN KÉSZÍTETTE: MERKEL & PARTNER HUNGARY KFT. 2014. MÁRCIUS 12. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 1.1 Adatok összehasonlíthatósága,

Részletesebben

Hamarné Szabó Mária dr. Szegvári Péter Szűcs Mihály: Közlekedéspolitika területfejlesztés államreform Az elmúlt másfél évtizedben a változó világhoz, az egyre élesebb nemzetközi verseny követelményeihez

Részletesebben

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET REGIOLINE NONPROFIT KFT. NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET 2014. E - 0 0 0 7 5 4 / 2 0 1 4 / B 0 0 3 PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS ÉS PROJEKT TERVEZÉS 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Projekttervezés 8 Üzletiterv-készítés

Részletesebben

Szolgáltatás kihelyezés a közigazgatási informatikában

Szolgáltatás kihelyezés a közigazgatási informatikában MINISZTERELNÖKI HIVATAL Informatikai Helyettes Államtitkárság Informatikai Tárcaközi Bizottság ajánlásai Szolgáltatás kihelyezés a közigazgatási informatikában 18. sz. ajánlás Budapest, 2000. A központi

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 3. sz. melléklet PROJEKTSZEMLÉLET TUDÁSBÁZIST MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 3. sz. melléklet PROJEKTSZEMLÉLET TUDÁSBÁZIST MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM SZABADSZÁLLÁS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1. Tel.: (06) 76-558-006; Fax: (06) 76-558-146 E-mail: szabadszallas@szabadszallas.hu www.szabadszallas.hu SZERVEZETFEJLESZTÉS

Részletesebben

Szervezeti és működési diagnózis

Szervezeti és működési diagnózis I. fázis I. kötet Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatal Szervezeti és működési diagnózis Jelentés című pályázatban ÁROP- 1.A.2/A-2008-0138 vállalt feltételek szerinti szervezet-fejlesztési és képzési szolgáltatás

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Az önkormányzati cégek és önkormányzat közötti szerződéses kapcsolatok vizsgálata és az önkormányzati feladatellátást szabályozó külső szerződések rendszere Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. június 30.

Részletesebben

Gál és Társa Ügyvédi Iroda

Gál és Társa Ügyvédi Iroda ÁROP-1.A.2/B Sopron Az önkormányzati intézmények felügyeletének átalakítása, a döntési jogosultságok átstrukturálása -eljárásrend- 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: 373-0140; Fax: 373-0141 E-mail:

Részletesebben

Az IPMA projektmenedzsment kompetencia rendszerének elemei 2006. október. az IPMA Competence Baseline 3.0 June 2006 részleges magyar fordítása

Az IPMA projektmenedzsment kompetencia rendszerének elemei 2006. október. az IPMA Competence Baseline 3.0 June 2006 részleges magyar fordítása Az IPMA projektmenedzsment kompetencia rendszerének elemei 2006. október az IPMA Competence Baseline 3.0 June 2006 részleges magyar fordítása 2006. október 1 Előszó Az 1965-ben alapított Nemzetközi Projektmenedzsment

Részletesebben

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus Az új városvezetés a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei 2011. augusztus Kiadja: Budapest Főváros Önkormányzata Felelős kiadó: Tarlós István Felelős szerkesztő: dr. György István

Részletesebben

A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése. 1. modul Szervezetek működtetésével kapcsolatos ismeretek

A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése. 1. modul Szervezetek működtetésével kapcsolatos ismeretek A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése 1. modul Szervezetek működtetésével kapcsolatos ismeretek Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

Részletesebben

HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY

HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY ÁROP-1.A.2/A-2008-0146 HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY Készült az Alsózsolca város közigazgatási rendszerének a fejlesztése, a polgármesteri hivatal szervezeti átalakítása című projekt

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Gazdasági Programja 2015-2020

Pécs Megyei Jogú Város Gazdasági Programja 2015-2020 Pécs Megyei Jogú Város Gazdasági Programja 2015-2020 Tartalom Tartalom... 2 1. Pécs M. J. V. Önkormányzatának költségvetési helyzetelemzése... 6 1.1 A költségvetés helyzetének összefoglalása... 6 1.2 A

Részletesebben

A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa

A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés 2 2. A harmadik szektor civil szervezetek 2 2.1 Általános helyzetkép 2 2.2 Civil szféra

Részletesebben

E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja

E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRÁ- JÁT BEMUTATÓ TANULMÁNY

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRÁ- JÁT BEMUTATÓ TANULMÁNY ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRÁ- JÁT BEMUTATÓ TANULMÁNY Készítette: Budapest, 2014. július 31. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ

SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ FENNTARTHATÓSÁG? SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ "Mindenkinek vannak álmai, azonban az álmodozókat az különbözteti meg a sikeresektől, hogy utóbbiak tudják, a hogyant, és végrehajtják a mikéntet"

Részletesebben

INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Kirner Attila (CISA) és Pichler Attila (CISA) INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV avagy GYAKORLATI TANÁCSOK AZ INFORMATIKAI KONTROLLOK MŰKÖDTETÉSÉHEZ 2007 Szerzők: Kirner Attila, Pichler Attila, Lektor:

Részletesebben

Üzleti terv készítése

Üzleti terv készítése Üzleti terv készítése 1. Bevezetés A működő vállalkozások tulajdonosainak, vezetőinek többsége kitűnően tudja, hogy egy alapos üzleti terv készítése csak előnyére válhat a vállalkozásnak, ahogy ezzel a

Részletesebben