Szentendre Reorganizációs terv v1.5 Polányi Sándor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentendre Reorganizációs terv v1.5 Polányi Sándor"

Átírás

1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ REORGANIZÁCIÓ Az Önkormányzat nettó adósságállománya 7 MrdFt. Az eladósodottság mértéke a hivatal és a cégek összes működési költségvetéséhez képest 130%. Az éves adósságszolgálat a mai működési eredmény 6-szorosa. Ha az elképzelt állami szabályozást is figyelembe vesszük a helyzet még rosszabb. A terhek legjelentősebb része a nagyberuházásokra vezethető vissza, de ez csak a felszín. Meggyőződésem, hogy a probléma gyökere sokkal mélyebben van. Nem a külső tényezők, hanem a gazdálkodástól távol álló beidegződések és a működési szemlélet juttatta a várost ilyen helyzetbe. Ezért fontos a felszíni üzleti ügyek megoldása mellet a szemléleten is változtatni, hogy ne ismétlődhessenek meg a hasonló hibás döntések. ADÓSSÁGSZOLGÁLAT. Az adósságszolgálatot néhány év múlva 500 mft. körüli összegre kell csökkenteni. A jelenlegi országos helyzet miatt sajnos nem lehetséges a hitelek egy részének leírása illetve az árfolyam kockázatok közös viselése. El kell érni a rugalmas adósságkezelést A rosszabb feltételű hiteleket ki kell váltani kedvezőbb feltételű hitelre Átütemezésekkel mérsékelni kell az éves adósságszolgálatot MŰKÖDÉSI EGYENLEG A működési egyenleget éves 500 mft-ra kell emelni. Az Önkormányzat és a tulajdonában levő gazdálkodóknak az összes lehetséges bevételnövelő eszközt használni kell. Adók elemzése és a beszedés ellenőrzése Egyéb bevételek növelése Aktív vagyongazdálkodással a bevétel generálás A veszteséges nem kötelező feladatok beszüntetése A működési költségeket lényegesen csökkenteni kell, de minden költségmegtakarítás mögött fenntartható hosszú távú valódi intézkedés szükséges. A hivatalban és a gazdálkodó szervezeteknél párhuzamosan működtetett feladatokat összevonni A gazdálkodó szervezeteket egy egységes szervezetté kell alakítani A teljes gazdálkodási rendszert centralizálni kell FEJLESZTÉSEK Meg kell állítani minden további új fejlesztési programot, stratégiát. A folyó fejlesztéseket nagyon takarékosan be kell fejezni és lezárni Csak olyan új fejlesztést lehet indítani, ahol semmit nem kell fizetni az Önkormányzat érdekkörébe tartozó közpénzből. ALAPVETŐ SZEMLÉLETVÁLTÁS Ahhoz, hogy az egyenlegjavító intézkedések ne csak pillanatnyi eredményt hozzanak, hanem fennmaradó változást és fenntartható hatékony gazdálkodást, ahhoz azonnali és látványos szemléletváltásra van szükség. A reorganizáció legyen az első prioritás az Önkormányzat működésében Az alkalmazott cég és hivatali vezetők esetében ahol már nem kezdődött el a változás, ott elkerülhetetlen a csere Kialakítandó egy szűk operatív reorganizációs stáb. 1

2 Az Önkormányzat és a gazdálkodó szervezetek gazdálkodását egységesen, mint közpénzgazdálkodást kell menedzselni Minden döntést gazdaságilag elemezni kell, és használni kell az összehasonlítható ismert tapasztalatokat A bürokrácia helyett az eredmény szemléletre kell törekedni KOMMUNIKÁCIÓ Mivel a reorganizáció komoly terheket ró az érintett felekre, a kommunikáció nagyon fontos. A reorganizációt a pártok ne használják a pillanatnyi küzdelmeikben, és semmi esetre se vezessék félre a helyi lakosságot A lakossággal nyílt és világos kommunikáció szükséges Az önkormányzatnál és a gazdálkodó szervezetek belső kommunikációja nagyon mély és részletes legyen, hogy a kollegák ne utasítások alapján, hanem a saját akaratuk alapján vegyenek részt a változásokban. 2

3 HELYZET LEÍRÁS ADÓSÁG CSAPDA Az Önkormányzat adósságállománya mai árfolyamon 7 MrdFt, míg az éves működési többlete komoly erőfeszítések mellett is éves mft. azaz csak a tőke visszafizetéséhez is hosszú időre van szükség. Az eladósodottság mértéke a hivatal és a cégek összes működési költségvetéshez képest 130%. Ha az elképzelt állami szabályozást is figyelembe vesszük a helyzet még rosszabb. A terhek legjelentősebb része az elegendő finanszírozási háttér nélküli beruházásokra és a általános pénzügyi és jogi környezet változására vezethető vissza. A nagy fejlesztéseket finanszírozó kötvénykibocsátás. Az Aquapalace beruházás mögött vállalt kezesség. A VSz energetikai beruházásának értékelése nem volt elég körültekintő. Hiányzott az egész városra kiterjedő energia stratégia. SZEI beruházás önrésze sokszorosára növekedett. Az adósságkezelést tovább súlyosbította, hogy nem voltak azonnali pontos és használható összesített információk. A globális kép ismerete hiányzott. A BDO jelentés megmutatta a drámai helyzetet, de ez még mindig nem tudatosult elég széles körben. GAZDÁLKODÁSI HIBÁK A fejlesztések esetében a gazdasági számítások a fejlesztések célját, közérdekűségét vették inkább figyelembe, mintsem a pontos és betartható költségkontrollt, a pótlólagos költségeket, az esetleges jogszabályváltozásokból adódó többletköltségek és a vis major kockázatát, kapcsolódó beruházási igényeket illetve az üzemeltetési költséget. Ezért a fejlesztések önrésze jelentősen megnövekedett. A vagyongazdálkodásnál a pillanatnyi ügyek egyedi döntések alapján születtek meg sokszor a stratégia és a globális célok háttérbe kerültek. Hiányzott a bevételnövelés célként való megfogalmazása és végrehajtása. MENEDZSMENT HIÁNYOSSÁGOK A hivatalos bürokratikus szemlélet elsőbbséget élvezett a fenntartható eredményszemlélet felett. A szabályok tisztelete elnyomta az egyéni felelősséget és kreativitást Úgy érzem, hogy főként a pillanatnyi ad-hoc döntések és a tűzoltás irányította a munkát, nem pedig a tudatos előre gondolkodás. Igaz a fejlesztések rangsorolásával kapcsolatban többnyire követték a Dumtsa tervet, és annak megfelelően pályáztak forrásokért. Mindezek nem a konkrét emberek, menedzserek hibájából, hanem az önkormányzati rendszer félreértelmezéséből, és szemléletéből adódtak. Azzal, hogy az Önkormányzat felvállalta a reorganizációval együtt járó szemléletváltoztatást azt mutatja, hogy a vezetés felismerte a bajokat és egyedülálló módon megtette az első lépéseket a megoldás felé. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE A mai helyzetben szerintem a túl sok partikuláris érdek miatt a feladatok néha duplikálódnak, a célok nem feltétlenül mutatnak egy irányba, ami azt okozza, hogy ugyanannyi eredményt nagyobb költséggel lehet elérni. Komoly problémát okozott, hogy nem volt egységes közpénzgazdálkodás és szoros ellenőrzés. 3

4 SZEMÉLYI PROBLÉMÁK A középvezetők vezetési ismeretei hiányosak, fontosabb prioritás volt a szakmai tudás, mint a vezetőkészség. Sokan tisztában vannak azzal, hogy több közép- és cégvezetői pozícióban alkalmatlan vezetők ülnek. A humánpolitika túlzottan védi a meglévő embereket, megakadályozva az új szemléletek megjelenését és így a régi szemlélet fejlődését. 4

5 A REORGANIZÁCIÓ FELADATAI: ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓ RAIFFEISEN A Raiffeisen januárban ajánlatot tett az önkormányzatnak a 2,5 MrdFt. óvadéki letét felhasználásáról. Az önkormányzat kap 2x400 mft.-ot és a maradék összeg az Aquapalace lízing előtörlesztésére lesz fordítva. Sajnos a jelen banki viszonyok (országos) miatt semmiképpen nem lehetséges az árfolyam terhek megosztása illetve a hitelek csökkentése. Az egyetlen lehetséges megoldás a szoros együttműködésen alapuló tehercsökkentés, a hitelek esetleges egyesítése és a futamidők módosítása. A bank hajlandó külön finanszírozni az uszoda gyorsan megtérülő energiaracionalizálási fejlesztését (50 mft.) A második 400 mft. lehívása (legkorábban július) után meg kell kezdeni a fennálló tartozások (az egyéb Raiffeisen hitelekkel együtt) egyesítését és átalakítását egy új hosszabb lejáratú finanszírozássá, az Önkormányzat teherviselő képességét figyelembe véve. Lehetőséget kell kapni a szabad részleges előtörlesztésre, melynek forrásául olyan ingatlanok eladása szolgálhat, amelyek nem képesek folyamatos működési bevételt termelni. (lásd: vagyongazdálkodási fejezet) BUDAPEST BANK A Városi Szolgáltató energiatermeléssel kapcsolatos lízing tartozásait (280 mft) újra kell a tárgyalni. A cél a finanszírozás átalakítása egy kedvezményesebb hosszú távú finanszírozás megtárgyalása. VOLKSBANK, K&H Mindkét bank esetén szintén hosszabbtávú és kedvezményes finanszírozást kell elérni. EGYÉB LÍZING ÉS KEZESSÉG TÍPUSÚ ÜGYEK A SZEI eszközbeszerzés egy gyors finanszírozású döntés volt, mindent meg kell tenni az újratárgyalásáért, ha az állam nem veszi át a terheket az intézménnyel együtt. Ha az állam átveszi az intézményt, törekedni kell, hogy legalább az eszközök utáni lízingdíjjal együtt kell az intézményt átadni. SZÁLLÍTÓK A terv elfogadása után a szállítókkal is tárgyalást kell kezdeményezni a terhek esetleges enyhítésről. Igaz a legfőbb szállítók, a bankokon kívül, a beruházásokat végző néhány vállalkozás, és a közszolgáltatók. Ennek, és a banki hozzáállás illetve az információk széles nyilvánossága miatt nem látok komoly megtakarítást. A szállítókkal a jövőbeni szerződések ármegállapítására kell koncentrálni. TOVÁBBI HITEL ÉS LÍZING FELVÉTEL Az önkormányzatnak és az összes közpénzből gazdálkodó szervezetnek további hitelt vagy lízingfinanszírozást csak akkor lehet igénybe venni, ha a fejlesztés egy évben belül bizonyíthatóan megtérül. Szintén nem szabad semmiféle kezességvállalást tenni a jövőben. 5

6 HIVATAL ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK NÖVELÉSE Meg kell vizsgálni tételenként minden adónemet és saját bevételi forrást. (Beleértve minden olyan forrást, ami közvetlenül, vagy közvetetten bevételnövelő, vagy költségcsökkentő, mint például a személyszállítási díj.) Országos áttekintés alapján kell döntést hozni az adókról és bevételekről. KIADÁSOK ELEMZÉSE, CSÖKKENTÉSE KÖTELEZŐ FELADATOK Minden kötelező feladatot (közvilágítás, csatornaszolgáltatás, helyi közlekedés, stb.) elemezni kell abból a szempontból, hogy érdemes-e hivatalon vagy gazdasági társaságon belül végezni, vagy kiszervezve gazdaságosabb. Figyelembe kell venni az évközi jogszabályváltozásokat is. Például: Személyszállítás A személyszállításra új közbeszerzést kell kiírni, s elérni, hogy a költségek az előző évhez képest csökkenjenek, vagy szinten maradjanak. NEM KÖTELEZŐ FELADATOK Minden nem kötelező feladat gazdaságosságát ki kell mutatni és kérni a Testületet, hogy döntsön a fenntartásukról, vagy megszüntetésükről. VAGYONGAZDÁLKODÁS A vagyongazdálkodási stratégia kiindulása a valós piaci értéken értékelt vagyonkataszter. Ennek ismeretében hosszú távú stratégiát kell készíteni, majd azt végrehajtani. El kell kerülni, az ad-hoc döntéseket. Az Önkormányzat irányítson, ne a vevő! A cél, hogy lehetőleg minél több vagyontárgyat folyamatos működési bevételt termelő célra kell hasznosítani. Másodikként az erre alkalmatlan vagyontárgyakat a lehető legmagasabb áron kell értékesíteni, a bevételt szigorúan a hitelállomány tőke törlesztésére kell fordítani. BESZERZÉSEK Minden lényeges beszerzést, centralizáltan kell végezni, a legnagyobb költség megtakarítás érdekében. Vigyázat, kisebb volumenek esetén a központi beszerzés és utána a szétosztás akár többe is kerülhet! A közbeszerzések ügyintézését egy helyen kell végezni. FEJLESZTÉSEK Az elkövetkezendő időszakban az Önkormányzatnak nem lesz pénze fejlesztések önrészére, kivéve a működési eredmény növelőkre. Sokszor nagy a kísértés, de nem szabad minden pályázaton elindulni, még akkor sem, ha az a Dumtsa tervhez illeszkedne. Még a 100%-ban finanszírozott beruházások is veszélyesek lehetnek. A saját fejlesztési költség a valóságban a következő tételekből tevődik össze: tervezett önerő + mindenfajta többletköltség + kapcsolódó beruházási igények + fenntartási költség + működtetési költség. Mindezeket figyelembe vevő gazdasági kalkuláció szükséges minden fejlesztési projekthez. Fontos kihangsúlyozni, hogy a legtöbb beruházás előbb-utóbb újabb kapcsolódó fejlesztést igényel. Minden fejlesztéshez egy egyszemélyi felelőst kell kinevezni. Szigorú anyagi és erkölcsi felelősséget is kell telepíteni a kinevezés mellé. A költségeket szigorúan elkülönítve kell kezelni és rendszeresen ellenőrizni kell. 6

7 GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK V-8 USZODA Az ideális megoldás az lenne, ha valaki (Állam) átvenné az uszodát a terheivel együtt. Mivel szinte semmi esély erre, csakis a következő 2 változat között kell megalapozott döntést hozni. a) Átadni valakinek üzemeltetésre, így megszabadul az Önkormányzat a működési veszteségektől. Ebben az esetben az Városnak csak a teher marad, én a lakosság számára biztosított előnyök kérdésessé válhatnak. b) Mély szakértői elemzés alapján meg kell állapítani, hogy egyáltalán lehetséges-e úgy működtetni a V-8-at, hogy legalább 0 szaldós legyen. Ennek érdekében definiálni kell egy olyan városi stratégiát, amely sokkal nagyobb hangsúlyt fektet az uszodára. A város új vonzerejeként kell marketing szempontból felépíteni a V-8-at. Ebben az esetben az energiaracionalizálási beruházást egy komoly előkészítés után azonnal el kell kezdeni. (Raiffeisen finanszírozná) Árrugalmassági számítás alapján meg kell emelni a belépők árait és felül kell vizsgálni a kedvezmény rendszert. Preferálni kell a biztonságosabb bérleteket. A kialakított új Önkormányzati stratéga szerint minden energiát a bevételnövelésre kell fordítani a TDM és a Kulturális apparátus segítségével. Egyéni bevétel növelési érdekeltségi rendszer kialakítása célszerű. (pld: progresszív üzletszerzési jutalék széles körben) Felül kell vizsgálni az uszoda menedzsment működését, és szükség esetén személyi konzekvenciákat kell levonni. Jelenlegi javaslatom, hogy tárgyaljunk folyamatosan az Állam képviselőivel az a) változatról, de úgy hogy közben készüljünk a b) változatra. Ha sikerül belátható időn belül megtervezni a reális nullszaldós működtetést, akkor inkább azt válasszuk, mert ez egy aktív megoldás. VSZ ZRT. A Városi szolgáltatót üzletáganként, minden belső keresztfinanszírozás nélkül kell elemezni. az elemzés kérdései: Széleskörű referenciák alapján gazdaságos-e az üzemméret? A tevékenységet fizetős koncesszióba lehet-e adni? Ha a feladat kötelező, akkor mekkora a lehetséges legalacsonyabb szolgáltatási szint és az ehhez tartozó veszteség? Milyen áremeléseket lehet végrehajtani? Más településekkel való együttműködés lehetőségei? Hogyan lehet fenntartható pozitív eredményt elérni? A vizsgálat alapján minden tevékenységről külön, külön kell dönteni. A mai ismereteim alapján: SZEMÉTSZÁLLÍTÁS A szemétszállítás nyereséges, de a géppark megújítása nélkül nem fenntartható. A főváros ingyenes segítségével az együttműködés vizsgálata. A Duna Vértes hulladékkezelési társulás jó elképzelésnek tűnik, de még egy mélyebb elemzés szükséges. ENERGIATERMELÉS Az energiatermelés veszteséges. Szerintem az üzem méret, az alkalmazott technológia, illetve az elöregedett hálózat sem felel meg a gazdaságossági feltételeknek. A Főtáv ingyenes segítségével el kell végezni egy elemzést, amely alapján kialakítandó a város energiatermelés stratégiája. A lehetséges megoldások között szerepel akár a szolgáltatás átadása a Főtávnak, vagy más cégnek. 7

8 A finanszírozási probléma hátterében részben a piaci árnál magasabban értékelt eszközbeszerzés áll illetve az, hogy a beruházás gazdaságossági vizsgálat nem, vagy rosszul lett elvégezve. (lsd. refinanszírozás) KARBANTARTÁS, FENNTARTÁS Célszerűnek látszik, hogy a város közvetlen, vagy közvetett tulajdonába tartozó intézmények, cégek, stb. fenntartási munkáit egy fenntartási részleg végezze. A legkisebb igényre kell az állandó kapacitást kialakítani, többlet igény esetén ez a részleg vonna be külső vállalkozókat. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK A többi szolgáltatás szintén egyedileg elemezendő. A kötelező feladatokat a lehető legkisebb veszteséggel kell végezni Az Önkormányzat mai helyzetében semmi olyan nem végezhető, ami nem kötelező, csak akkor, ha bizonyított pénzügyi eredménye van. PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A Concerto és egyéb lehetőségek vizsgálata. GESZ - INTÉZMÉNYEK Az intézmények tervezését és költséggazdálkodását professzionális szintre kell emelni. az intézményvezetőkkel együtt olyan megoldásokat kell találni, amely lehetővé teszi a jelen költségvetés betartását. A passzív elszenvedő szemlélet helyett, kreatív új megoldásokat kell keresni. Az országban sok helyen van hasonló helyzet, meg kell ismerni a hatékony megoldásokat, és ha itt is alkalmazható, tanulni kell tőlük. Az új köznevelési törvény változásait elemezni kell, mert új lehetősége rejlenek benne. TDM ÉS KULTURÁLIS KFT Az elvégzendő turisztikai és kulturális feladatok világos listáját el kell végezni, beleértve az Önkormányzat kulturális referensi feladatait is. Meg kell vizsgálni a két cég és a kulturális referensi munkakör összevonását. (Tudva, hogy a TDM nem 100% Önkormányzati tulajdon.) Az elkövetkezőkben a legfontosabb feladat a bevételnövelés. A cél az átszervezés után az egész funkciót tekintve az Önkormányzati támogatás megfelezése főként bevételnöveléssel és a felesleges párhuzamos költségek lefaragásával A város turisztikai és kulturális stratégiáját világosan és egyértelműen a ráfordításokat is feltüntetve kell újragondolni, figyelembe véve az uszoda magasabb szintű integrálását. SPORT CÉLÚ KFT Sport referensi pozíciót célszerű összevonni a Kft-vel. Meg kell vizsgálni az uszodával való szorosabb együttműködést, vagy összevonást. PRO SZENTENDRE KFT. A Kft megszüntetési folyamatát be kell fejezni. A beruházási projektmenedzsment tevékenységét az új gazdasági alpolgármester szervezetében kell beintegrálni. PIRK KFT Megvizsgálandó az Önkormányzat szerepe a Kft-ben. 8

9 KÖZÖS (ÖNKORMÁNYZAT ÉS TÁRSASÁGOK) GAZDÁLKODÁSI FELADATOK ÚJ 2012 KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉSE A reorganizációs terv elfogadása után el kell kezdeni egy teljesen új költségvetés tervezését. Olyan struktúrát kell kialakítani, amelyben az összes közpénz szerepel, azaz a támogatások a társaságok üzleti terveiből következnek. Az új költségvetés előfeltétele a második banki lehívásnak. A tervet már úgy kell elkészíteni, hogy figyelembe vegye a szervezeti változásokat is. Természetesen ez a terv az újfajta tervezési megközelítésnek a főpróbája. A tervezést ki kell használni a feladat finanszírozásra való felkészülésre is KÖLTSÉGVETÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Szeptemberben el kell kezdeni a 2013 éves tervek és költségvetés elkészítését. Az összehasonlíthatóság érdekében a hatályos törvények alapján. A törvényi módosításokat egy külön elkészített módosítási költségvetésben készítjük el, így pontosan látni fogjuk, mit okoz a szabályozási változás. A költségvetés és üzleti tervek a reorganizációs folyamat végéig el kell, hogy készüljön. SZERVEZETI ÉS MENEDZSMENT ÁTALAKÍTÁSOK A szervezeti változtatások céljai: Nem csak az Önkormányzatot, hanem a várost kell irányítani A teljes közpénzgazdálkodást kell megszervezni Jelentősen növelni kell a személyes felelősséget a döntés-előkészítésben Széles kőrben felhasználni a városban lakó szakembereket, akik szívesen és költségmentesen részt vesznek a szaktudásukkal VEZETÉSI STRUKTÚRA Az Önkormányzat és a kapcsolódó cégek vezetési rendszerét át kell alakítani, hogy átfogja a teljes közpénzzel gazdálkodók körét. Kialakítandó egy szűk körű reorganizációs stáb, amelynek a tagjai a Polgármester és a reorganizációs menedzser és még néhány vezető. A felső vezetés tagjai közé be kell venni a nagyobb cégek vezetőit. Rendszeres felső vezetői megbeszélést kell tartani, koncentrálva a reorganizáció végrehajtásának lényeges lépéseire. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS A jelenleg hatályos SZMSZ az egyik gátja a változásnak, ezért lényegesen módosítani kell. A leendő módosításokat előbb a gyakorlatban tesztelni kell, majd mikor túl vagyunk az első hibákon és módosításokon, akkor kell véglegesíteni. A testületnek szóló előterjesztéseket sokkal rövidebben érthetőbben és főként a gazdálkodási kérdéseket kihangsúlyozva kell elkészíteni. A képviselőknek valós és reális döntési alternatívákat kell adni. 9

10 GAZDASÁGI SZERVEZET ÁTALAKÍTÁS GAZDASÁGI ALPOLGÁRMESTER Létre kell hozni egy gazdasági alpolgármesteri funkciót, amely ma átmenetileg a reorganizációért felelős alpolgármester, de utána kell találni egy alkalmas menedzsert. A gazdasági alpolgármester feladatai, felelősségi köre: Vagyongazdálkodás Hitel és egyéb külső finanszírozás menedzsment Központi kontrolling, azaz minden közpénzre vonatkozó tervezés, riporting és elemzés Központi beszerzés, közbeszerzés gazdasági felügyelete Fejlesztések projekt menedzsmentje és pénzügyi felügyelete A gazdasági alpolgármester természetes partnere a testület oldaláról a Gazdasági Bizottság vezetője. A gazdasági alpolgármester lenne az előterjesztője a felelősségi körébe tartozó ügyeknek a testület előtt. A jelen szervezetből a napi munkavégzés során át kell csoportosítani a megfelelő embereket, alpolgármester irányítása alá. Ha van, meg kell találni a jogi megoldást, de ha nincs az sem baj, mert az a lényeg, hogy gyakorlatilag Ő irányítsa a kollegákat. JEGYZŐ A közvetlen irányítása alól kikerül a vagyongazdálkodás. A pénzügyi iroda tovább is felel a könyvelésért, pénzügyért, de a tervezési és jelentési rendszerben szorosan közreműködik a központi kontrollinggal. A GESZ jelenlegi tevékenysége szinté visszakerülne a pénzügyi irodához, eggyel lecsökkentve a döntési szintet. A pénzügyi iroda szakmailag a központi kontrolling irányítaná. A közbeszerzés irányítása szintén a jegyző feladata, csak a gazdasági felügyelet a gazdasági Alpolgármesteré. GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK A gazdálkodó szervezetek komplett gazdasági (könyvelési, tervezési, pénzügyi) szolgáltatást vennének igénybe a VSz Zrt-től, így megtakarítható a többi cég gazdasági részlege, illetve biztosítható a komplett felügyelet. Ez a részleg a központi kontrollingen keresztül kapcsolódna a gazdasági alpolgármesterhez. A gazdálkodó szervezetek általános felügyeletét az igazgatóságába delegált egy vezető, polgármester vagy alpolgármester végezné, de a pénzügyi kontroll a gazdasági alpolgármesteré. GAZDASÁGI SZERVEZET ÖSSZEFOGLALÓ: 10

11 ÁLTALÁNOS ALPOLGÁRMESTER A polgármester általános helyettesítése mellett definiálni kell az alpolgármester önálló felelősségi köreit. REFERENSI RENDSZER ÁTALAKÍTÁSA Az önkormányzat működési struktúráját át kell alakítani. Minden fontos ügyet egy felelős referens végezzen. A referensi pozíciókat a feladatok struktúrájának megfelelően kell kialakítani, és folyamatosan hozzáigazítani az élet változásaihoz. A referens az adott ügy projektvezetője és felelős az üggyel kapcsolatos minden fejleményért. Ő felel a különböző erőforrások (pl. vezetők) használatáért is. Ha szükséges, akkor a fontosabb ügyekhez hozzá kell rendelni egy vezetőt is, de csak mint szponzort, azaz nem csorbítva a referens személyes felelősségét. Minden referens munkájának támogatására, a meglevő szakmai bizottságok mintájára civil szakemberekből álló tanácsadó testületeket hozunk létre, akik térítés nélkül segítik az Önkormányzatot a referenseken keresztül. A tanácsadó testületi tagokat a Polgármester kéri fel. Ehhez a rendszerhez a referenseknek projekt menedzsmentet kell tanulniuk. Elképzelhetőnek tartom, hogy elkészítjük az új funkcionális szervezeti sémát, majd minden pozíciót belül megpályáztatunk a kollegákkal. EGY LEHETSÉGES FUNKCIONÁLIS SZERVEZETI SÉMA Polgármester Város stratégia Humán politika Városmarketing Kommunikáció Jegyző Aljegyző Általános Alpolgármester Gazdasági Alpolgármester TDM és Kulturális Kft. vezető Adó ügyek Város üzemeltetés Építéshatóság Vagyongazdálkodás V-8 Vezérigazgató Gyámhivatal Önkormányzat és szervezés Közművelődés Fejlesztési és Projekt men. VSZ Zrt. Vezérigazgató Közigazgatás és Népjólét Jog, Közbeszerzés Központi kontrolling Könyvelés Pézügy VSz Főkönyvelő A jegyző és aljegyző közvetlen feladatait is szét kell bontani. Így a polgármester 6-7 felső vezetőt irányít ami még vezetéstechnikailag helyes. HOLDING SZERVEZET Természetesen meggondolandó a gazdálkodó szervezetek jogilag is holdinggá való átszervezése a BDO elképzelése illetve továbbfejlesztése alapján. Meg kell vizsgálni, hogy a fenti gazdasági szervezet kialakítás után a jogi holdinggá alakítás milyen további előnyökkel járna. 11

12 TEVÉKENYSÉGLISTA A tevékenységek listája (Gantt diagram) a mellékletben található a becsült időigénnyel együtt. Fontos, hogy az időigény nagymértékben függ attól, hogy hogyan tudjuk összeállítani a reorganizációs csapatot és hogy a jelen személyzet milyen gyorsan hajlandó változni. Ha külső erőforrásokat kell igénybe venni, akkor a tervezett megtakarítások csökkennek. A feladatlistát az élet sokat fogja változtatni, de ezt mégis a zsinórmértékként fogjuk használni. 12

13 Szentendre Reorganizációs terv v1.4 Melléklet ID Task Name Duration Start Finish 1 Reorg terv megtárgyalása 9 days Mar 26 Apr 05 2 Reorg terv v day Mar 26 Mar 26 3 Képviselő testület 7 days Mar 27 Apr 04 4 Bank 4 days Mar 30 Apr 04 5 Reorg terv v day Apr 05 Apr 05 6 Reorg terv elfogadás 0 days Apr 05 Apr 05 7 A Reorg terv vezetői feldolgozása 16 days Apr 05 Apr 26 8 A vezetők kiválasztása 10 days Apr 05 Apr 18 9 Feladatok értelmezése 3 days Apr 19 Apr Feladatok felosztása 3 days Apr 24 Apr A Reorg terv referensi feldolgozása 9 days Apr 19 May Referensek kiválasztása 3 days Apr 19 Apr Referensi értelmezés 3 days Apr 24 Apr Feladatok felosztása 3 days Apr 27 May Projekt team kiegészítése 18 days Apr 06 May VSz vezig 1 day Apr 23 Apr Kontroller 12 days Apr 06 Apr Egyéb hiányzó tagok 6 days Apr 24 May Projekt team kész 0 days May 01 May Adósság konszolidáció 130 days Apr 05 Oct Raiffeisen 130 days Apr 05 Oct Óvadéki szerződés aláírás 0 days Apr 05 Apr Első lehívás 5 days Apr 06 Apr lehívás feltételeinek teljesítése 60 days Apr 13 Jul lehívás 5 days Jul 06 Jul Hitelkonszolidáció 60 days Jul 13 Oct Budapest Bank 20 days Apr 24 May Többi finanszírozó 20 days May 02 May Szervezeti módosítások 100 days May 02 Sep Gazdasági szervezet 10 days May 02 May Gazdasági szervezet terv véglegesítése 5 days May 02 May Gazdasági szervezet kialakítása 5 days May 09 May 15 Page 1 March April May June July August SeptemberOctober November Polányi Sándor

14 Szentendre Reorganizációs terv v1.4 Melléklet ID Task Name Duration Start Finish 33 Referensi rendszer átalakítása 40 days May 09 Jul Referensi pozíciók definiálása 5 days May 09 May Referensi pályázat lebonyolítása 15 days May 16 Jun Támogató munkabizottságok 20 days Jun 06 Jul Holding struktúra 95 days May 09 Sep Struktúra terv 5 days May 09 May Holding szervezet kialakítása 90 days May 16 Sep Kommunikáció 20 days Apr 06 May Kommunikáció struktúrája 5 days Apr 06 Apr Kommunikációs szervezet terve 5 days Apr 13 Apr Kommunikációs stratégia 5 days Apr 20 Apr Feladatok kiosztása 5 days Apr 27 May Költségvetés 134 days Apr 24 Oct Tervezési rendszer kialakítása 20 days Apr 24 May Gyakorlati tervezés 20 days May 22 Jun Iterációk 10 days Jun 19 Jul Új költségvetés kész 0 days Jul 02 Jul költségvetés készítése 40 days Sep 03 Oct Önkormányzati feladatok gazdaságossága 64 days Mar 26 Jun Bevételek emelése 50 days Apr 06 Jun Minden helyi adó elemzése 20 days Apr 06 May Döntés előkészítés 10 days May 04 May Döntés a bevétel növelésről 20 days May 18 Jun Kiadások számítása 37 days May 02 Jun Feladatleltár 6 days May 02 May Feladatok gazdaságossági számítások 20 days May 10 Jun Döntések előkészítése 10 days Jun 07 Jun Döntés az önkormányzati feladatokról 1 day Jun 21 Jun Vagyongazdálkodás 40 days Apr 06 May Valós értékű vagyonkataszter 20 days Apr 06 May Vagyongazdálkodási stratégia 20 days May 04 May Fejlesztések 55 days Apr 06 Jun 21 Page 2 March April May June July August SeptemberOctober November Polányi Sándor

15 Szentendre Reorganizációs terv v1.4 Melléklet ID Task Name Duration Start Finish 65 Fejlesztések listája 5 days Apr 06 Apr Fejlesztések elemzése 50 days Apr 13 Jun Beszerzések 40 days Mar 26 May Közös beszerzések listája 20 days Mar 26 Apr Közös beszerzések centralizálása 20 days Apr 23 May Városi szolgáltató elemzése 144 days Mar 26 Oct Energia 135 days Apr 06 Oct Energia elemzés 20 days Apr 06 May Energia stratégia 20 days May 04 May Döntés energia termelésről 5 days Jun 01 Jun Végrehajtás 90 days Jun 08 Oct Szemétszállítás 52 days Apr 06 Jun Számítások a stratégiához 15 days May 22 Jun Stratégiai döntés 5 days Jun 12 Jun Duna -Vértes társulás áttekintése 15 days Apr 06 Apr Esetleges korrekció 15 days Apr 27 May Karbantartás, fenntartás 40 days Mar 26 May A karbantartási igény térép 10 days Mar 26 Apr Karbantartó team méretezés 15 days Apr 09 Apr Karbantartás egykézbe fogása 15 days Apr 30 May Egyéb szolgáltatások 60 days Mar 26 Jun Egyedi elemzés 20 days Mar 26 Apr Egyedi döntések 20 days Apr 23 May Végrehajtás 20 days May 21 Jun V-8 gazdálkodás 152 days Mar 26 Oct Tárgyalás a Kormányzattal 25 days Mar 26 Apr Energia racionalizálás 103 days Jun 01 Oct V-8 Energia stratégia 3 days Jun 01 Jun Beruházás megtertvezése 40 days Jun 06 Jul Baruházás végrehajtása 60 days Aug 01 Oct "0" szaldós működési stratégia 130 days Apr 18 Oct V-8 működési átvilágítása 10 days Apr 18 May 01 Page 3 Polányi Sándor March April May June July August SeptemberOctober November

16 Szentendre Reorganizációs terv v1.4 Melléklet ID Task Name Duration Start Finish 97 Stratégia alkotás 20 days May 02 May Új üzleti terv készítés 10 days May 30 Jun Végrehajtás kezdete, ellenőrzés 90 days Jun 13 Oct TDM, Kulturális Kft. 80 days May 02 Aug Feladat lista átgondolás 20 days May 02 May Ősszevonás megtervezés 20 days May 30 Jun Összevonás 40 days Jun 27 Aug GESZ és intézmények 60 days May 02 Jul GESZ visszaszervezés a pénzügyi irodába 10 days May 16 May Intézmény racionalizálási tervek 40 days May 02 Jun Működési módosítások 20 days Jun 27 Jul Módosított működés indul 0 days Jul 24 Jul Sport és Pro Szentendre megszüntetés 40 days May 02 Jun Részletes tervezés 20 days May 02 May Megszüntetés, feladat átszervezés 20 days May 30 Jun 26 March April May June July August SeptemberOctober November Polányi Sándor Page 4

BDO Magyarország Tanácsadó Kft. AKCIÓTERV

BDO Magyarország Tanácsadó Kft. AKCIÓTERV AKCIÓTERV a SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMYÁNYZATA által végrehajtott kötvény kibocsátásból a RAIFFEISEN BANK Zrt.-nél óvadékban lévő pénzösszegek kiengedéséhez szükséges önkormányzati program megvalósítására

Részletesebben

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2012. augusztus 9-én 15,39 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2012. augusztus 9-én 15,39 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd 1161-186/2012. szám K I V O N A T A Képviselő-testület 2012. augusztus 9-én 15,39 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 186/2012.számú Képviselő-testületi

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. január 27.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. január 27.-i ülésére 678-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. január 27.-i ülésére Tárgy: Hitelfelvételek a folyamatban lévő pályázatok önerejének finanszírozása, valamint a támogatás

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS RÉSZLETES INDOKOLÁS. 1. -hoz

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS RÉSZLETES INDOKOLÁS. 1. -hoz SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Önkormányzati és Szervezési Iroda A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szentendre

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál

Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál II. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza 2011. május 19. Dr. Grabner Péter osztályvezető Villamos Energia

Részletesebben

Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft ügyvezetője. Ó z d, 2012. január 26.

Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft ügyvezetője. Ó z d, 2012. január 26. J a v a s l a t az Ózdi Vízmű Kft. 2012. évi víziközmű fejlesztésének keretén belül az ivóvíztisztító telep megvalósításával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft

Részletesebben

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Részletesebben

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE,

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, PÁL LÁSZLÓ PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI ÁLTALÁNOS VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, ÁTALAKULÁS 1 A VASÚTI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON ÁLLAMI SZERVEZETEK

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS.. SZERVEZETI STRATÉGIA 2 Szervezet neve:... 1. ALAPOK A. Szervezet neve B. Szervezet jogi háttere C. Szervezet víziója D. Szervezet missziója és célrendszere 2. TERVEK A.

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére Az előterjesztés száma: 46/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Tájékoztató a kötvénykibocsátásból származó forrás felhasználásáról

Tájékoztató a kötvénykibocsátásból származó forrás felhasználásáról Tájékoztató a kötvénykibocsátásból származó forrás felhasználásáról Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2010. december 14. 2 A Képviselő-testület a tervezett

Részletesebben

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22.

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22. A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22. Előterjesztés a 2015. évi adóellenőrzési terv elfogadásáról Előadó: Jegyző Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Adóiroda Előterjesztés a Szentendre

Részletesebben

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzatának POLGÁRMESTERE SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY ügyiratszám: 1887/2013/XIV a Képviselő-testület 2013. szeptember 12-i ülésére Tárgy: Javaslat a Budafok-Tétény 2027

Részletesebben

Ózd, 2014. február 13. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály

Ózd, 2014. február 13. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Javaslat a szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban című KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú pályázat megvalósításához szükséges önerő biztosítására megkötött kölcsönszerződés módosítására

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című (ÁROP-1.A.2.) pályázat benyújtása Az

Részletesebben

A Hivatal szervezeti egységei által ellátott munkakörök. Szervezeti egység Munkakör Létszám

A Hivatal szervezeti egységei által ellátott munkakörök. Szervezeti egység Munkakör Létszám A Hivatal szervezeti egységei által ellátott munkakörök 2. sz. melléklet Pécs M.J. Város Polgármesteri Hivatala Polgármester Alpolgármester Jegyző Aljegyző Jogi és Önkormányzati Főosztály Jogi Csoport

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Ikt.szám: 5048-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2013. évre Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL BEVEZETÉS FOLYAMATOS KIHÍVÁS: ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS MAI KÖZIGAZGATÁSSAL

Részletesebben

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Kisbej András vezető tanácsadó 2007. április 5. Projektszerű működés és a funkcionális szervezeti működés szabályozása nem egyen szilárdságú

Részletesebben

154/2011. (IX.6.) Kt. sz. határozat visszavonása és új határozat elfogadása folyószámla-hitel felvétele tárgyában

154/2011. (IX.6.) Kt. sz. határozat visszavonása és új határozat elfogadása folyószámla-hitel felvétele tárgyában Tárgy: 154/2011. (IX.6.) Kt. sz. határozat visszavonása és új határozat elfogadása folyószámla-hitel felvétele tárgyában H a t á r o z a t i j a v a s l a t: A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében,

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

A regionális E-Star sikeres félévet tud maga mögött. 2011. Szeptember 13.

A regionális E-Star sikeres félévet tud maga mögött. 2011. Szeptember 13. A regionális E-Star sikeres félévet tud maga mögött 2011. Szeptember 13. Az öt éves stratégia tervekkel összhangban a 2011-es tervek teljesülnek 2011 2012 2013 2014 2015 Üzemeltetési irányítás ERP és CRM

Részletesebben

Polgármesterét l J e g y z j é t l

Polgármesterét l J e g y z j é t l Üi.sz.: 564/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervéről

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervéről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

az ÓZDINVEST Kft. átvilágításával, racionalizálásával kapcsolatos intézkedések végrehajtásáról

az ÓZDINVEST Kft. átvilágításával, racionalizálásával kapcsolatos intézkedések végrehajtásáról T á j é k o z t a t ó az ÓZDINVEST Kft. átvilágításával, racionalizálásával kapcsolatos intézkedések végrehajtásáról Előterjesztő: Ad hoc Bizottság elnöke Előkészítő: ÓZDINVEST Kft. PH. Településfejlesztési

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Az innovációról a vállalkozásoknak egyszerűen 2015 1 www.glosz.hu 2015 Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat településfejlesztési koncepciója, mint a településrendezési terv módosítás folyamatában

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Sikeres épületfelújítási programok finanszírozása a beruházás-lebonyolító szemével Előadó: Czabarka Mihály vezérigazgató, NRG-Mentor Zrt.

Sikeres épületfelújítási programok finanszírozása a beruházás-lebonyolító szemével Előadó: Czabarka Mihály vezérigazgató, NRG-Mentor Zrt. Sikeres épületfelújítási programok finanszírozása a beruházás-lebonyolító szemével Előadó: Czabarka Mihály vezérigazgató, NRG-Mentor Zrt. 2010.09.14. 1 a beruházás-lebonyolító szemével Az általunk választott,

Részletesebben

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Qualidat Kft. Együttműködésben az ÉMI TÜV SÜD-del Tartalomjegyzék Bevezetés A feladatok Projektmenedzsment

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

Bagdy Gábor Pénzügyi Főpolgármester-helyettes

Bagdy Gábor Pénzügyi Főpolgármester-helyettes Bagdy Gábor Pénzügyi Főpolgármester-helyettes 1 Gazdasági Válság! Országosan romló anyagi helyzet: Kevesebb önkormányzati bevétel Több szociális kiadás 2 Budapest Főváros pénzügyi helyzete2006 és 2012

Részletesebben

RENDSZER, HATÉKONYSÁG, GAZDASÁGOSSÁG

RENDSZER, HATÉKONYSÁG, GAZDASÁGOSSÁG RENDSZER, HATÉKONYSÁG, GAZDASÁGOSSÁG Új szemlélet a műtői, a sterilizálási és a gyógyszerelési rendszerek vonatkozásában Veres József termékigazgató Premier G Med Kft. Bevezetés - Hosszú távú beruházások

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2011. Azonosított kockázati tényezők

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2011. Azonosított kockázati tényezők ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2011 Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja - Kockázatkezelési mátrix (2010. október 19.) Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja Ellenőrzendő

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/312-11/2014. TÁRGY: A TÜKE BUSZ ZRT.-VEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MELLÉKLET: 2 DB

IKTATÓSZÁM: 08-8/312-11/2014. TÁRGY: A TÜKE BUSZ ZRT.-VEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MELLÉKLET: 2 DB IKTATÓSZÁM: 08-8/312-11/2014. TÁRGY: A TÜKE BUSZ ZRT.-VEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MELLÉKLET: 2 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2014. december 10-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI És MEZÖGAZDASÁGI BIZOTTSAGA

VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI És MEZÖGAZDASÁGI BIZOTTSAGA BEKÉSCSABA MEGYEl JOGÚ város ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLESENEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI És MEZÖGAZDASÁGI BIZOTTSAGA Békéscsaba. Szell! István tér 7. Ikr. sz.. VI. 240/20I O. Előadó: Mell.: Hiv..sz.:

Részletesebben

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06 32) 460 918 Szám: 1-180/2010. J a v a s l a t a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉS HAZAI GYAKORLATI PROBLÉMÁI

A KÖZBESZERZÉS HAZAI GYAKORLATI PROBLÉMÁI (KÖZ)BESZERZÉS MIKÉNT TEGYÜK JOBBÁ? A KÖZBESZERZÉS HAZAI GYAKORLATI PROBLÉMÁI Szabó Ákos Székely Attila Horváth Ferenc Budapest 2011. április 18. FOGALMI KERETEINK Beszerzés: a megfelelő minőségű anyag

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület. Önkormányzat Képviselő-testület ülése

Budapest Főváros X. kerület. Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület A^l ftgu/sjjl/ QDOQl Kőbányai Önkormányzat l^ / / "' Polgármesteri Hivatala Budapest, Városüzemeltetési

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. bemutatása Tulajdonos A 2009-ben alapított Bank tulajdonosa 2010 márciusa

Részletesebben

Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080

Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Páka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről

Páka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről Páka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről (Egységes szerkezetben) Páka Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 5254-12015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2016. évre Előterjesztő:

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására Készítette: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató Előterjesztő: Az előterjesztés

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Tájékoztató a hosszú lejáratú tőke és kamatfizetési kötelezettségek teljesítésének feltételeiről

Tájékoztató a hosszú lejáratú tőke és kamatfizetési kötelezettségek teljesítésének feltételeiről Tájékoztató a hosszú lejáratú tőke és kamatfizetési kötelezettségek teljesítésének feltételeiről Ózd, 2011. május 19. Előterjesztő: Jegyző Előkészítő: Pénzügyi Osztály 2 Az Állami Számvevőszék 2010-ben

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zagyva Jánosné

JEGYZŐKÖNYV. Zagyva Jánosné 2965-10/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2010. augusztus 18-án megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzottakról. Jelen vannak: Orosz Lászlóné Kiss Barnabás

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE

SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Közgazdasági Iroda, kontroller A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Állami adósság-átvállaláshoz kapcsolódó kötvény okirat

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

A R E M E M B E R S O F T H E K B C G R O U P Group ICT IT-kormányzás, a varázsige? Némethy Dániel K&H CIO Tartalom A szolgáltató jellegű informatika kapcsolati modellje Üzem és fejlesztés - szolgáltatás-fenntartás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére. Javaslat a 2011. évi költségvetési rendelet módosítására

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére. Javaslat a 2011. évi költségvetési rendelet módosítására Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 182/11/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a 2011. évi költségvetési

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával A társadalmi vállalkozásokat érintő pénzügyi tervezés 2013. február 22. Pénzügyi terv A pénzügyi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához 9/2009. (IV. 28.) rendelet 1. számú melléklete Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához Az előkészítés, a kivitelezés, az üzembe helyezés, az elkészült létesítmény működtetése

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-ei rendes ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-ei rendes ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1. A vállalkozási tevékenység

1. A vállalkozási tevékenység SZMSZ 3 A vállalkozási feladatok és közhasznú, vagy gazdasági társaságban részvételnek a részletes felsorolása, a feladatok forrásai 1. A vállalkozási tevékenység 1.1. A szerv vállalkozási tevékenységet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 192. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Közgyűlési felhatalmazás a " Vállalkozási szerződés a DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú projekt keretében az 1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A.

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban c. pályázatról 2010. április 30. 1 Előzmények:

Részletesebben

Fiatal Gazda Pályázat 2015.

Fiatal Gazda Pályázat 2015. Műszerteszt Kft. www.muszerteszt.hu A 2014-2020-as mezőgazdasági pályázati rendszer nagy nyertesei kétség kívül a fiatal mezőgazdasági termelők lesznek. Ilyen jellegű pályázat eddig 2008-ban, 2009-ben,

Részletesebben

Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához

Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához I. Ügyfél adatai: Ügyfél neve: Címe: Levelezési cím: Telefonszám: Ügyintéző neve: Fő számlavezető bank: e-mail: Faxszám: Telefonszám: Mobil: Számlaszám:

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP-ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 1. BEVEZETÉS A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, az átalakulások korszakát élő közszolgáltatások, a közigazgatási

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Családvédelmi és Tulajdonosi Bizottsága

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Családvédelmi és Tulajdonosi Bizottsága Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Családvédelmi és Tulajdonosi Bizottsága Ülés száma: SZCSTB 109-14/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

1. melléklet A HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK - SZERVEZETI EGYSÉGEK SZERINTI BEMUTATÁSA ÉS SZERVEZETI ÁBRA

1. melléklet A HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK - SZERVEZETI EGYSÉGEK SZERINTI BEMUTATÁSA ÉS SZERVEZETI ÁBRA 1. melléklet A HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK - SZERVEZETI EGYSÉGEK SZERINTI BEMUTATÁSA ÉS SZERVEZETI ÁBRA I. Polgármesteri Kabinet: A./ Városépítészeti Osztály B./ Koordinációs Osztály: 1. Titkársági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Épületek energetikai felújításának gyakorlata és lehetősége. Új finanszírozási források

Épületek energetikai felújításának gyakorlata és lehetősége. Új finanszírozási források Épületek energetikai felújításának gyakorlata és lehetősége Új finanszírozási források Előadó: Lakatos Norbert Dia 1 Előadás vázlat Bemutatkozás Finanszírozási lehetőségek A jó projekt előfeltételei Példa

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 49/2014 Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester Előadó neve:

Részletesebben

3. ELŐ TERJESZTÉS. Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére

3. ELŐ TERJESZTÉS. Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére 3. ELŐ TERJESZTÉS Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére Tárgy: A Munkaszervezet jogutód nélküli megszűntetéséről, valamint a Társulás jövőbeni működéséről

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Kontrolling és szervezetfejlesztés

Kontrolling és szervezetfejlesztés Dr. Túróczi Imre Dr. Lakatos Vilmos A kontrolling célja a szervezetek működésében: A folyamatok hatékonyságát javítva szolgálni a szervezet működését! A kontrolling általános feladatai: Tervezés Elemzés

Részletesebben