Az ajánlatokat vagy részvételi ajánlatokat a következő címre kell benyújtani

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ajánlatokat vagy részvételi ajánlatokat a következő címre kell benyújtani"

Átírás

1 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és online formanyomtatványok : AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Postai cím: Lövőház utca 39. Város: Budapest Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr. Egyházy Zoltán Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe: (URL) A felhasználói oldal címe: (URL) Elektronikus hozzáférés az információkhoz: (URL) 2004/18/EK irányelv Nemzeti azonosító:(ha ismert) AK16291 Postai irányítószám: 1024 Telefon: Fax: Az ajánlatok és a részvételi ajánlatok elektronikus benyújtása: (URL) Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet Ország: Magyarország További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A. melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi ajánlatokat a következő címre kell benyújtani A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) 1

2 I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet Egyéb (nevezze meg): I.3) Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra s vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): közlekedésfejlesztés I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében a KÖZOP-hoz illeszkedő projektek határmetszési szakaszainak megvalósíthatósági tanulmány szintű feltárása, azok hálózati hatásainak vizsgálata a magyar-ukrán határszakaszon című, a KÖZOP azonosítószámú projekt kapcsán. II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatási kategória száma: 12 A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben 2

3 A teljesítés helye: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, 1024 Budapest, Lövőház utca 39. NUTS-kód HU101 NUTS-kód NUTS-kód NUTS-kód II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben) maximális létszáma A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: Keretmegállapodás egy Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal): Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Vállalkozási szerződés keretében a KÖZOP-hoz illeszkedő projektek határmetszési szakaszainak megvalósíthatósági tanulmány szintű feltárása, azok hálózati hatásainak vizsgálata a magyar-ukrán határszakaszon című, a KÖZOP azonosítószámú projekt kapcsán. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő tárgy Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 3

4 További tárgy(ak) II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen nem II.1.8) Részek (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) A beszerzés részekből áll: igen nem (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) igen nem II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) Vállalkozási szerződés keretében a KÖZOP-hoz illeszkedő projektek határmetszési szakaszainak megvalósíthatósági tanulmány szintű feltárása, azok hálózati hatásainak vizsgálata a magyar-ukrán határszakaszon című, a KÖZOP azonosítószámú projekt kapcsán. Teljesítendő feladatok: az NFÜ honlapján közzétett útmutató szerinti megvalósíthatósági tanulmányok készítése, mely előzetes vizsgálati dokumentációt, előzetes természetvédelmi (Natura 2000) hatásbecslést vagy környezeti hatástanulmányt költséghaszon elemzést, közlekedés-forgalmi modellezést is tartalmaz. - Átfogó megvalósíthatósági tanulmány készítése (I. fázis) - 1., 2. mérföldkő - Projekt szintű, rész megvalósíthatósági tanulmányok készítése a kiválasztott átkelési szakaszokra vonatkozóan, annak megvizsgálásával, hogy hogyan illeszkednek az országos főutak hálózati rendszerébe - 3. mérföldkő - Átfogó megvalósíthatósági tanulmány készítése (II. fázis), Cselekvési Terv elkészítése - 4., 5. mérföldkő - A tervezési feladatokkal szorosan összefüggő, lakossági tájékoztatási kommunikációs tevékenység vonatkozó feladatainak elvégzése. - Folyamatos. 1. mérföldkő: A teljes határszakaszra vonatkozó átfogó megvalósíthatósági tanulmány I. fázisa elkészül a szükséges társadalmi-gazdaságossági vizsgálattal együtt, valamint kimutatásra kerül az összes, szükségesnek vélt beavatkozási helyszín priorizált listája. Szükséges továbbá a vonatkozó kommunikációs feladatok elvégzése (lakossági fórumok, workshop-ok szervezése a Megrendelővel előzetesen egyeztetve, vonatkozó tájékoztató anyagok elkészítése). A határmenti projektek megvalósításának meggyorsítása érdekében a Megrendelő által kiválasztott projektek 3. mérföldkő szerinti, projekt szintű rész megvalósíthatósági tanulmányainak- az első mérföldkő keretében kell elkészülniük a szerződés aláírásától számított 3 hónapon belül. Teljesítési határidő: A szerződés aláírásától számított 4 hónap. 4

5 2. mérföldkő: A priorizált lista alapján, szakmai egyeztetést követően kiválasztásra kerülnek a további (megvalósíthatósági tanulmány szintű) vizsgálatra javasolt fejlesztések. Teljesítési határidő: A szerződés aláírásától számított 5 hónap. 3. mérföldkő: Elkészülnek a kiválasztott fejlesztések projekt szintű, rész megvalósíthatósági tanulmányai az országos főutak hálózati rendszerébe való illeszthetőségének vizsgálatával. Szükséges továbbá a vonatkozó kommunikációs feladatok elvégzése (lakossági fórumok, workshop-ok szervezése a Megrendelővel előzetesen egyeztetve, vonatkozó tájékoztató anyagok elkészítése, fotódokumentáció készítése). Teljesítési határidő: A szerződés aláírásától számított 9 hónap. 4. mérföldkő: A megvalósíthatósági tanulmányok eredményeinek figyelembevételével elkészül az átfogó megvalósíthatósági tanulmány II. fázisa, amelynek része egy Cselekvési Terv javaslat. Teljesítési határidő: A szerződés aláírásától számított 11 hónap. 5. mérföldkő: Társadalmi, nemzetközi egyeztetés a Cselekvési Terv javaslatról. A Cselekvési Terv véglegesítése, az átfogó megvalósíthatósági tanulmányterv közlése. Az elkészült dokumentáció minőségbiztosítását végző szervezet által feltett kérdések megválaszolása és az elkészített dokumentáció szükség szerinti módosítása. Szükséges továbbá a vonatkozó kommunikációs feladatok elvégzése (vonatkozó tájékoztató anyagok elkészítése). Teljesítési határidő: A szerződés aláírásától számított 13 hónap. Fordítási tevékenység: a Megrendelővel egyeztetetten a tervező feladata a tanulmány vezetői összefoglalójának, valamint az egyes fő fejezetek rövid összefoglalóinak ukrán és angol nyelvű fordítása. Részletes közbeszerzési műszaki leírás a Dokumentációban található. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül Pénznem: HUF VAGY: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) igen nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható igen nem A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 5

6 II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE Az időtartam hónapban: 13 vagy napban: VAGY: Kezdés / / (nap/hónap/év) Befejezés / / (nap/hónap/év) (a szerződés megkötésétől számítva) 6

7 III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Késedelmi kötbér az ajánlati felhívás II.2.1) Teljes mennyiség pontban rögzített mérföldkövek szerinti kötbérterhes határidők késedelmes teljesítése esetén, a késedelemmel érintett munkarész szerződés szerinti áfa nélkül számított ellenszolgáltatás %-a/nap, de min. 0,2%-a/nap. Megrendelő max.: 30 napi késedelmes teljesítés esetére szóló kötbért érvényesít. Meghiúsulási kötbér: A beszerzés tárgyát képező tevékenységgel összefüggésben felmerülő feladatok körében,a jelen felhívás II.2.1) Teljes mennyiség pontjában meghatározott részfeladatokat nem teljesítése esetén, a meghiúsulással érintett munkarész nettó ellenértékének 20 %-a a meghiúsulási kötbér mértéke. A teljesítési biztosíték összege szerződés szerinti áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a a szerződéskötéstől a szerződés igazolt teljesítéséig, a Kbt bekezdés (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint a szerződés teljesítésének biztosítékaként A teljesítési biztosítéknak a szerződés hatálybalépésétől a teljesítést követő 30. napig érvényesnek kell lennie. A szerződés igazolt teljesítésétől 1 évre vonatkozó rendelkezésre állási időszak tekintetében nyújtandó biztosíték (rendelkezésre állási biztosíték): a szerződés szerinti áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a. A rendelkezésre állási biztosítékot, a Kbt bekezdés (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint, a végteljesítésre vonatkozó teljesítés igazolás kiadása előtt köteles a Vállalkozó rendelkezésére bocsájtani és az ezt igazoló dokumentumokat átadni, amely dokumentumok átadása a végteljesítés igazolásának feltétele. Előleg visszafizetési biztosíték: Az ajánlatkérő legfeljebb a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. (1), (3) (5) bekezdései alapján a nyertes Ajánlattevő az általa igénybe vett előleg vonatkozásában, a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Kbt (6) bekezdés a) pontja szerint előleg-visszafizetési biztosítékot köteles rendelkezésre bocsátani. A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról a Kbt (5) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat a Dokumentáció tartalmazza. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A szerződés finanszírozása a KÖZOP azonosító számú projekt keretében történik. A projekt 100 %-ban támogatott. A szerződésszerű teljesítésről kiállított igazolás alapján benyújtott - a szerződésnek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő - számlák a Közreműködő Szervezet által kerülnek kiegyenlítésre, figyelembe véve a Kbt (4), illetve a Ptk.292/B. (1) bekezdésében foglaltakat. Finanszírozás módja: Szállítói finanszírozás. Előleg biztosítása az alábbiak szerint lehetséges: Megrendelő biztosítja Vállalkozó részére a szerződéses elszámolható összeg 30 %-ának megfelelő összegű előleg igénylésének lehetőségét, figyelemmel a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A (1) és (3) bekezdésében foglaltakra. 7

8 Amennyiben Vállalkozó előleget kíván igénybe venni, úgy azt előlegbekérő dokumentum benyújtásával igényelheti a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség javára szóló előleg-visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátását követően. Az igényelt előleg az egyes részszámlák vonatkozásában a számlák értékének előleg szerinti %-ában kerül levonásra az előleg visszafizetéseként. Nyertes ajánlattevő részszámlázásra jogosult az alábbiak szerint: A nyertes ajánlattevő 1 darab előleg számla, 4 darab részszámla és 1 darab végszámla kibocsátására jogosult az alábbi ütemezésben: 1. előleg számla: a szerződés szerinti előleg-visszafizetési biztosíték benyújtását követően az előleg bekérő alapján; 1. részszámla: A felhívás II.2.1. pont szerinti 1. mérföldkő teljesítése esetén, a nettó vállalkozási díj 35 %-nak megfelelő összeg; 2. részszámla: A felhívás II.2.1. pont szerinti 2. mérföldkő teljesítése esetén, a nettó vállalkozási díj 5 %- nak megfelelő összeg; 3. részszámla: A felhívás II.2.1. pont szerinti 3. mérföldkő teljesítése esetén, a nettó vállalkozási díj 30 %-nak megfelelő összeg; 4. részszámla: A felhívás II.2.1. pont szerinti 4. mérföldkő teljesítése esetén, a nettó vállalkozási díj 20 %-nak megfelelő összeg; Végszámla: A felhívás II.2.1. pont szerinti 5. mérföldkő teljesítése esetén, a nettó vállalkozási díj 10 %- nak megfelelő összeg. Az 1-4 részszámlák és a végszámla vonatkozásában az előleg visszafizetéseként a számlák értékének előlegszerinti %-a kerül majd levonásra. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. A kifizetésre a 4/2011. (I.28) Korm. rendeletben, az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. (1) bekezdésében, a 368/2011. (XII.31) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kerülhet sor. A részletesebb fizetési feltételeket a Dokumentáció tartalmazza. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Nem lehetséges. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: igen nem III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/ részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is 8

9 Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 57. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá nem lehet ajánlattevő vagy Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésében foglaltak fennállnak. Igazolási mód: 1. Az Ajánlattevő (közös ajánlat esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) ai szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. 2. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 58. (3) bekezdésére, továbbá a Kbt val kapcsolatosan a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. -a szerint járjanak el a nyilatkozat kiállításánál. 3. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatnak jelen felhívás feladásának dátumánál nemrégebbinek kell lennie. 4. A kizáró okok igazolásával kapcsolatban ajánlattevők a Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ évi 58. szám; május 23.) tárgyú, továbbá a június 1-jén közzétett, A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adataokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában útmutatók figyelembevételével járjanak el. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő) csatolja be: P.1) a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés b) pontja alapján a saját vagy jogelődje elmúlt 2 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolója másolatát (mérleg és eredménykimutatás részek) benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a gazdasági szereplő beszámolója a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható, úgy annak csatolása nem szükséges, illetve a likviditási mutató tekintetében ajánlattevő csatolja a Dokumentációban található minta szerinti nyilatkozatot. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Alkalmatlan ajánlattevő, ha: P.1) az ajánlattevő (közös ajánlattevő) Likviditási gyorsráta mutatója legalább 1,2 értékű legyen a beszámolóval lezárt 2 üzleti év vonatkozásában. likviditási gyorsráta = pénzeszközök+rövid lej. értékpapírok+ vevők rövid lej köt.+passzív időbeli elhat (A likviditási mutatót ajánlatkérő 2 tizedesjegy pontossággal kéri megadni az ajánlati dokumentációban található nyilatkozatmintában, mely adatok alapján kerül sor a mutatók vizsgálatára.) P.2.1 és P.2.2.) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pontja alapján az Ajánlattevő előző három lezárt üzleti évben elért teljes és közbeszerzés tárgyából (megvalósíthatósági tanulmány készítése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozata, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok P.2.1. az előző három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján egynél több évben a mérleg szerinti eredménye negatív. Ha az Ajánlattevő a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (megvalósíthatósági tanulmány készítése) végzett szolgáltatásokból 9

10 rendelkezésre állnak. Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. (4)-(6) bekezdésében foglaltakra. származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az Ajánlatkérő köteles az Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja az forintot. P.2.2. a teljes nettó árbevétele az előző 3 lezárt üzleti év egyszerű számtani átlaga alapján nem éri el az ,- Ft-ot; P.2.2. az előző 3 lezárt üzleti év egyszerű számtani átlaga alapján a közbeszerzés tárgya szerinti feladatok (megvalósíthatósági tanulmány készítése) nettó éves árbevétele nem éri el az ,- Ft-ot; A P.2.1 és P2.2. pont szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a P.1. pontban foglalt alkalmassági követelményeknek elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg (Kbt. 55. (4) bekezdés). Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 55. (5)- (6) bekezdéseiben foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 55. (6) bekezdés c) pontjában foglalt feltételekre. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő (közös ajánlat esetén bármelyik ajánlattevő) csatolja be: M.1. a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés d) pontjában foglaltakkal összhangban azoknak a szakembereknek, (szervezeteknek) a listáját - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősök megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével - akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandó a szakmai tapasztalatot ismertető, a Dokumentáció szerinti táblázatban foglaltaknak megfelelően kitöltött, és ezzel adattartalmilag (időtartam, átfedés, részösszegzés és göngyölítő összegzés) megfelelő szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával. Csatolandó továbbá a szakemberek képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata. A szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen az adott szakember által a hivatkozott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését olyan mélységben, hogy Alkalmatlan az ajánlattevő, (közös ajánlat esetén együttesen), ha nem rendelkezik: M.1. a szolgáltatás teljesítéséhez, munkák elvégzéséhez valamennyi, az alábbiakban meghatározott végzettséggel, képzettséggel, jogosultsággal rendelkező szakemberekkel. Egy szakember legfeljebb 2 alponttal jelölt pozíciót tölthet be. (alpontnak minősül: M.1.1, M.1.2.1, M.1.2.2, M.1.2.3, M.1.2.4, M.1.2.5, M.1.3, M.1.4, M.1.5, M.1.6, M.1.7) M.1.1. legalább 1 fő projektvezető Legalább 1 fő közlekedésmérnöki vagy közlekedési építőmérnöki végzettségű tervező, aki minimum 60 hónapos projektmenedzseri, vagy projektvezetői tapasztalattal rendelkezik és aki részt vett minimum 2 db közlekedési megvalósíthatósági tanulmány készítésében és támogatási kérelem összeállításában, amelyből legalább 1 db EU-s nagyprojekthez (az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Kohéziós Alapból származó, több mint 50 millió eurós költségvetéssel megvalósuló projekt) vagy legalább EUR értékű projekthez készült. 10

11 abból a kért alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. Szükséges továbbá szerepeltetni a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlat benyújtásának időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét arra, hogy az ajánlatkérő a szakmai tapasztalat igazolását csak akkor fogadhatja el, ha az elvárt szakértői tevékenységek szerepeltek a referenciaként közölt munkában, illetve az elvárt képzettség, vagy beosztás megfelel az ajánlatkérő kívánalmainak. Az Ajánlatkérő a gyakorlati időt hónap idő egységben ellenőrzi, mely során az átfedéseket egyszer veszi figyelembe. Az ajánlatban szereplő szakemberek esetén saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat megtétele is szükséges. M.1.2. Tervezők M Legalább 3 fő műszaki felsőfokú végzettségű, közlekedési építmény-tervezési területen, legalább 60 hónapos tervezői gyakorlattal M legalább 2 fő, műszaki felsőfokú végzettségű, közlekedésmérnöki területen szerzett, legalább 60 hónapos tervezői gyakorlattal. Az M és M pont szerinti szakemberek közül egy főnek, vagy azokon kívül önállóan egy főnek rendelkeznie kell településrendezési közlekedési tervezési gyakorlattal, vagy településtervezési gyakorlattal. Az M.1.1., M és M pont szerinti szakemberek közül 1-1 főnek, vagy azokon kívül önállóan 1-1 főnek rendelkeznie kell vasúti, légi, vízi, és közösségi közlekedés területen min. 3 éves tervezési szakmai gyakorlattal. M legalább 1 fő, műszaki felsőfokú végzettségű, geotechnikai területen legalább 60 hónapos tervezői gyakorlattal. M legalább 1 fő, műszaki felsőfokú végzettségű, hídszerkezetekre kiterjesztett tartószerkezet tervezési területen, legalább 60 hónapos tervezői gyakorlattal. M legalább 1 fő, műszaki felsőfokú végzettségű, nemzetközi, országos és regionális közlekedési hálózatok tervezésében gyakorlott, valamint 1 fő műszaki felsőfokú végzettségű, forgalmi modellezésben szerzett tapasztalatokkal rendelkező szakember M.1.3. legalább 1 fő, felsőfokú végzettségű, élővilág védelmi, vagy településrendezési zöldfelületi és tájrendezési tervezési szakterületen szerzett legalább 60 hónapos tervezői gyakorlattal: M.1.4. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, környezetvédelmi szakterületen szerzett, legalább 60 hónapos szakmai tapasztalattal: M.1.5. legalább 1 fő közgazdász szakember, aki okleveles közgazdász végzettséggel, minimum 60 hónapos közgazdász szakmai gyakorlattal és ezen belül 24 hónapos európai uniós támogatással kapcsolatos szakmai tapasztalattal. M.1.6. legalább 1 fő minőségellenőrzésért felelős szakemberrel. M.1.7. legalább egy fő közlekedési építmények tervező, vagy közlekedésmérnöki tervező szakemberrel, aki a vizsgált határszakasz túloldali 11

12 M.2. a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés a) pontja alapján a Felhívás feladását megelőző 3 évben végzett teljesítéseit, kiemelten a közbeszerzés tárgyával (megvalósíthatósági tanulmány készítése) összhangban lévő, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (1) és (2) bekezdés szerinti igazolását, illetve csatoljon egy referencianyilatkozatot az igazolások egyértelmű beazonosíthatóságához. A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú referenciákra. M.3. a Kr. 15. (3) bekezdés e) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását. M.4. a Kr. 15. (3) bekezdés f) pontja alapján a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetve vizsgálati és kutatási eszközeinek leírását, ennek értelmében csatolja érvényes minőségbiztosítási tanúsítványának, vagy az azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedései egyéb bizonyítékainak egyszerű másolatát, figyelemmel a Kr. 17. (2) bekezdésére is. Ajánlattevők az ajánlattétel során legyenek figyelemmel a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdéseiben országában (Ukrajna) szerzett tervezői gyakorlatot. Alkalmatlan Ajánlattevő (közös ajánlat esetén együttesen), ha nem rendelkezik: M.2. a felhívás feladásának napját megelőző 3 évben teljesített, az alábbi feladatok elvégzésére vonatkozó referenciával: M.2.1. legalább 1 db, közlekedésfejlesztési projekthez elkészített megvalósíthatósági tanulmánnyal, mely legalább 50 millió euró értékű projekthez készült. M.2.2. legalább 1 db, közlekedésfejlesztési projekthez kapcsolódó Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (EVD), vagy előzetes természetvédelmi (NATURA 2000) hatásbecslés dokumentációval, vagy környezeti hatástanulmánnyal; M.2.3. legalább 1 db, közlekedésfejlesztési projekthez kapcsolódó költség-haszon elemzés (CBA) elkészítésével. M.2.4. legalább 1 db térségi szintű közlekedésforgalmi modellezési munka elkészítésével. M.2.5. legalább 1 db, az ukrán területre elkészített, a magyar határtól 15 km-en belüli sávon létesülő közlekedési építmény útépítési engedéllyel rendelkező terv elkészítésével. Ajánlattevő egy referenciával több alkalmassági feltételnek is megfelelhet. Egy szerződésre vonatkozó referencia a fenti követelményeket egyszerre is teljesítheti, amennyiben az adott referenciamunka valamennyi előírt feltételnek megfelel. M.3. legalább térségi szintű vizsgálatra alkalmas, számítógépes összközlekedési forgalmi modellező programmal. M.4. nem rendelkezik érvényes, akkreditált tanúsító által kiállított MSZ EN ISO 9001:2000-es vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszerrel vagy az azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival. M1-M4. pont szerinti alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 55. (4) bekezdés). 12

13 foglaltakra. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen nem (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet, 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet, 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, 197/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet. III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen nem 13

14 IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) igen nem (igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd keretében IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma VAGY: Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát igen nem IV. 2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) 14

15 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok Részszempont 1. Ajánlati ár 2. Szakmai ajánlat 3. Késedelmi kötbér mértéke (a késedelemmel érintett munkarész nettó ellenértének %-a/nap, de min. 0,2%-a/nap) Súlyszám IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni igen nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre igen nem (igen válasz esetén) Előzetes tájékoztató hirdetmény Felhasználói oldalon közzétett A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban : /S - / / (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - / / (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban : /S - / / (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén) A dokumentáció beszerzésének határideje 15

16 Dátum: 24/10/2013 (nap/hónap/év) Időpont: 14:00 A dokumentációért fizetni kell igen nem (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 24/10/2013 (nap/hónap/év) Időpont: 14:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén) Dátum: / / (nap/hónap/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU Egyéb: IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama / / -ig (nap/hónap/év) VAGY Az időtartam hónapban: IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) Dátum: 24/10/2013 (nap/hónap/év) Időpont: 14:00 (adott esetben) Hely: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (1024 Budapest, Lövőház utca sz. tárgyaló). Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. (2) bekezdésében meghatározott személyek jogosultak a bontáson részt venni. A bontás szabályai a Kbt. 62. (1), (3),(4) és (6) (7) bekezdésében foglaltak szerint zajlanak. igen nem VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 16

17 VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen nem (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: KÖZOP azonosítószámú projekt VI.3) További információk (adott esetben) VI.3.1) Az írásbeli összegezést Ajánlatkérő a Kbt. 77. (2) bekezdése szerint küldi meg ajánlattevők részére. VI.3.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) Az ajánlatkérő a dokumentációt teljes terjedelemben és térítésmentesen elérhetővé teszi a honlapon, a Projektek, pályázatok menü alatt a megfelelő KÖZOP azonosítószám megnevezés alatt. Az eljárásban való részvétel feltétele a dokumentáció letöltése, melyet telefaxon kell igazolni és a telefax számra az eljárás számának, a letöltő szervezet/személy elérhetőségének (név, cím, telefon, fax, ) adataival megküldeni. A dokumentációt közös Ajánlattevő esetén elegendő csak az egyik cégnek (vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozójának) letöltenie, amely lehetőség szerint a megnevezett kapcsolattartó cég, illetve a közös Ajánlattevő vezetője legyen (nem kötelezően). Az ajánlattételi határidő lejártáig kell az Ajánlattevőknek a dokumentáció letöltését faxon visszaigazolni. A dokumentáció másra nem ruházható át. VI.3.3) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-40 VI.3.4) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az VI.3.3) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az értékelés módszere: a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ évi 61. szám, ) elnevezésű dokumentum szerint az 1. részszempont esetén fordított arányosítással, a 2. részszempont tekintetében pontozással, a 3. részszempont esetén egyenes arányosítással, az Ajánlattételi Dokumentációban részletezetteknek megfelelően. Részszempontok: 1. Ajánlati ár (nettó HUF) 2. Szakmai ajánlat: a Megvalósíthatósági tanulmány módszertanának kidolgozottsága Az értékelés a 2. részszempont esetében a pontozás módszerével történik az alábbiak szerint: A szakmai ajánlat megfelelőségét az elvárt feladat megvalósíthatósága tekintetében szakmai zsűri bírálja el. A zsűri a Dokumentációban található értékelő táblázat Vizsgálati pont című oszlopában lévő követelmények teljesülését értékeli. Amennyiben valamely vizsgált pont követelménye a szakmai ajánlatban teljesül, ebben az esetben a vizsgált pontra Ajánlattevő a maximális 10 pontot kapja. Amennyiben a vizsgált pont követelményeit ajánlattevő nem minden követelményelemre teljesíti, vagy részben teljesíti, ebben az esetben ajánlattevő a vizsgált pontra a középső 5 vagy a minimum 0,25 pontszámot kapja, vizsgálati pontonként külön-külön és azt követően kerülnek a pontok összesítésre és kiosztásra 1 és 40 pont között. Ajánlatkérő a szakmai ajánlatokat az alábbi 4 vizsgálati pont szerint értékeli: 17

18 1. A jelenlegi állapot rögzítésének, felmérésének módszertana: - a korábban készült háttéranyagok felkutatási és elemzési-, - az új igények felmérésének- módszertanára tett javaslat 2. A vizsgálatok és priorizált projektlista összeállításának módszertanára tett javaslat: - a Műszaki leírás I. fázis 1.1)-1.2) bekezdésében megfogalmazott feladatokból kapott eredményeket/adatokat a vizsgálatokhoz történő felhasználásának- - határmenti gyorsforgalmi-, főúti- illetve a ráhordó mellékút-hálózati fejlesztések egymásra gyakorolt forgalmi hatásának - - fejlesztések lokális és nemzetgazdasági szintű térségi, társadalmi-gazdasági hatásainak átfogó elemzése- - fejlesztések hatásainak átfogó környezeti vizsgálata- - kritériumrendszer, minősítési szempontrendszer módszertanára tett javaslat 3. A rész-megvalósíthatósági tanulmány kidolgozásának módszertanára, valamint, kockázatok kezelésére tett javaslat: - az I. fázis eredményeként kapott adatok felhasználásának-, - eredmények értékelésének-, - cselekvési terv készítésének - kockázatok kezelésének módszertanára tett javaslat 4. A munka szervezésének módszerére tett javaslat: - Gantt diagram, - felelősség-mátrix - és erőforrás terv alátámasztással. 3. Késedelmi kötbér mértéke (a késedelemmel érintett munkarész nettó ellenértének %-a/nap, de min. 0,2%-a/nap) súlyszám: 5 Ezen ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a megadott ponthatár felső határával azonos számú pontot ad az Ajánlatkérő: a késedelemmel érintett munkarész nettó ellenértékének 1 %-a / nap, valamint ezen ajánlati elemmel kapcsolatos azon elvárás, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet: a késedelemmel érintett munkarész nettó ellenértékének 0,2%-a / nap. VI.3.5) Egyéb információk: 1. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, amelynek mértéke: Ft (azaz Egymillió-ötszázezer forint) 2. Ha több Ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. 3. Ajánlattevő az ajánlathoz köteles becsatolni valamennyi, a felhívásban és dokumentációban meghatározott dokumentumot. 4. Ajánlattevő (közös ajánlattevők esetén ajánlattevők külön-külön), illetőleg a Kbt. 55. (5) bekezdése szerinti kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell a részvételi ajánlathoz csatolni: ajánlatba becsatolt nyilatkozatok aláírójának az aláírási címpéldányát, vagy a évi V. törvény 9. (1) bekezdés szerinti aláírási mintáját az ajánlat részeként nyilatkozatot benyújtó személyek aláírásának azonosítása céljából. 5. Amennyiben Ajánlattevő, vagy közös Ajánlattevő nem tartozik a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény hatálya alá, vagy személyes helyzete alapján nem szerepel a cégnyilvántartásban, elegendő, ha az Ajánlattevő, vagy közös Ajánlattevő az ajánlatba olyan ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, csatoljanak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott 18

19 aláírását is tartalmazza. Amennyiben részvételre ajánlattevő, vagy közös Ajánlattevő ügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, úgy Ajánlattevő, vagy közös Ajánlattevő köteles a ajánlathoz csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 36. (3) bekezdése alapján a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók 6. Ajánlattevő a megadott nyelven kívül más nyelven is becsatolhat dokumentumokat. Amennyiben a becsatolt dokumentum idegen nyelvű, abban az esetben az eltérő nyelvű dokumentumhoz magyar nyelvű fordítást kell mellékelni. A fordítást közvetlenül kell csatolni a nyilatkozat vagy okirat után. A Kbt. 36. (3) bekezdése alapján azon ajánlattevőknek, akik idegen nyelvű dokumentumot csatolnak be ajánlatuk részeként, az adott dokumentum nem hiteles fordítása is elfogadható, melynek helyességéért Ajánlattevő felel. 7. Az Ajánlatkérő konzultációt nem tart, egyéb kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 45. (1)-(3) bekezdésének megfelelően az Ajánlatkérő nevében eljárón keresztül kérhet. 8. Ajánlattevők ajánlatukban nyilatkozzanak a Kbt. 60. (3) és (5) bekezdésére, valamint a Kbt. 40. (1) bekezdés a)-b) pontjára (nemleges nyilatkozat esetén is) és az 54. (1) bekezdésében foglaltakra is. 9. Az ajánlatuk elkészítése során a különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál Ajánlattevőnek a Felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez,az adott devizára az Ajánlattevő saját központi bankja által a Felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. A beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján érvényes árfolyamot, referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni. Átszámítás esetén a Ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. Az árbevételre vonatkozó nyilatkozat (Felhívás III.2.2. szerinti alkalmassági minimumkövetelmény) tekintetében az árfolyamszámítás az adott év utolsó napján érvényes árfolyam. 10. Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket a Kbt (4) bekezdésével kapcsolatban az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a 77. (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte. 11. A Felhívás III.2.3) M.1. pontjában előírt alkalmassági előírásoknál ajánlatkérő elfogadja az azzal egyenértékű jogosultságokat is. 12. Ajánlattevők a Felhívás III.2.2) és III.2.3) pont alkalmassági előírás kapcsán az alábbiakat is vegyék figyelembe az ajánlatuk elkészítése során: Amennyiben az Ajánlattevő a Kbt. 55. (5) bekezdése alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (vagy személy) kapacitásaira támaszkodik, csatolandó a Kbt. 55. (6) bekezdése szerinti igazolás(ok) és nyilatkozat is. A Kbt. 55. (5) bekezdése szerinti rendelkezésre állási nyilatkozat is csatolandó. Amennyiben Ajánlattevő, Közös Ajánlattevő alvállalkozóval kíván megfelelni, a Kbt. 58. (3) bekezdésére tekintettel ezen szervezet csatolja be a Felhívásban előírt igazolásokat, nyilatkozatokat is, melyből az alkalmasság megléte egyértelműen megállapítható. 13. Ajánlattevők a felhívás III.2.3) pont M.2. alkalmassági előírása kapcsán a 310/2011 (XII.23) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr) 16. (2) bekezdés szerinti igazolást és az igazolások egyértelmű beazonosíthatóságához egy referenciaösszesítő nyilatkozatot csatoljanak az alábbiaknak megfelelően: a. A Kr. 16. (1) bekezdés a) pont szerinti esetben referenciaigazolásnak tartalmaznia kell: legalább a teljesítés ideje (befejezési idő naptári napban), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az egyes (pl. összetett, több alkalmassági követelményt is lefedő vagy érintő) referenciák több alkalmassági követelménynek való megfelelést is igazolhatnak, azonban az alkalmassági 19

20 minimumkövetelményként előírt, az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell megjeleníteni, hogy abból az igazolni kívánt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. b. A Kr. 16. (1) bekezdés b) pont szerinti esetben (függetlenül az igazolás/nyilatkozat kiállítójától) az igazolásnak tartalmaznia kell, a fentiekben részletezett, a Kr. 16. (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolásra előírtakat. c. A referenciaösszesítő nyilatkozatnak tartalmaznia kell a felhívásban előírt alkalmassági feltételt, melynek az adott teljesítéssel meg kíván felelni, a szerződés tárgyát, a szerződést kötő másik fél megnevezését, valamint a ajánlat oldalszámát, ahol az igazolás megtalálható. A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú referenciákra. 14. Ajánlatkérő a hiánypótlási lehetőséget a Kbt ban meghatározottak szerint biztosítja. Az Ajánlatkérő a Kbt. 67. (5) bekezdése alapján tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás elrendelésére. 15. Ajánlattevőknek 1 (egy) eredeti nyomtatott példányban. A nyomtatott formátumon felül CD, vagy DVD lemezen is be kell nyújtani, 1 (egy) példányban. Ajánlattevők az ajánlatok elkészítésénél a Kbt. 60. (1) bekezdésének megfelelően járjanak el. Amennyiben az elektronikus változat és a nyomtatott változat között tartalmi eltérés van, minden esetben a nyomtatott változat az irányadó. 16. Irányadó idő: A teljes Felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő középeurópai helyi idő szerint értendő. (CET) 17. Ajánlatkérő a Kbt. 94. (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat. 18. A felhívás III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. A szigorúbb alkalmassági pontok: P.1.-P.2. és M.1. M.4. pontokban előírt alkalmassági feltételek. 19. A szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény 9. (6) bekezdése és V. fejezete alapján Megrendelő a szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez valamennyi átruházható szerzői jogvonatkozásában, továbbá szerző kifejezett engedélyt ad arra, hogy felhasználó a mű felhasználására harmadik személynek további engedélyt adjon. A részletes feltételeket az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. 20. Szerződéskötés feltétele, hogy felhívás M.1. pontjában felsorolt szakemberek közül legalább az alábbiakban jelzetteknek szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamarai névjegyzékében. Nyertes Ajánlattevőnek szerződéskötés időpontjára a Részvételi felhívás III.2.3. pontjának M.1.1. pontjában megnevezett szakemberek vonatkozásában rendelkezni kell a 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet szerinti az M.1.1. pontban megnevezett szakember tekintetében KÖ közlekedésmérnöki) vagy KÉ (közlekedési építőmérnöki) jogosultsággal, M pontban megnevezett szakember tekintetében KÉ (közlekedési építőmérnöki) jogosultsággal, M pontban megnevezett szakember tekintetében KÖ (közlekedésmérnöki) jogosultsággal; M pontban megnevezett szakember tekintetében GT tervezői jogosultsággal; M pontban megnevezett szakember tekintetében T tervezői jogosultsággal, M pontban megnevezett szakember tekintetében KÖ (közlekedésmérnöki) vagy KÉ (közlekedési építőmérnöki), továbbá az M.1.3. pont esetében a 297/2009 (XII. 21.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint SZTV szakemberrel és az M.1.4. pont esetében a 297/2009 (XII. 21.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint SZKV szerinti jogosultsággal rendelkező szakemberrel és az M.1.7. pontban megnevezett szakember tekintetében Ukrajnában jogosultságot szerzett szakemberrel,aki az alábbi jogosultságokkal egyenértékű jogosultságok közül valamelyikkel rendelkezik KÉ és KÖ; 20

Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban I. szakasz: Ajánlatkérő Európai Unió Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Információ és online

Részletesebben

Előminősítési rendszer Egyes ágazatokban

Előminősítési rendszer Egyes ágazatokban I. szakasz: Ajánlatkérő Európai Unió Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Információ és online

Részletesebben

Európai Unió Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax:

Európai Unió Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: I. szakasz: Ajánlatkérő Európai Unió Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Információ és online

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2 Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 165. szám 41499 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti,

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2 Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287430-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2015/S 156-287430 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

1370/2007/EK rendelet 7.cikk (2) bekezdés szerinti tájékoztatás

1370/2007/EK rendelet 7.cikk (2) bekezdés szerinti tájékoztatás 1370/2007/EK rendelet 7.cikk (2) bekezdés szerinti tájékoztatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Előzetes tájékoztató/eu/2011.08.19.

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 1/6 HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Villamos energia 2010/S

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:270334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 177-270334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Sínpálya és tartozékai 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Sínpálya és tartozékai 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:229621-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Sínpálya és tartozékai 2014/S 128-229621 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Tájékoztató az eljárás eredményéről I. szakasz: Ajánlatkérő Európai Unió Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Információ és online

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mozgólépcső alkatrészei 2013/S 153-267386. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Mozgólépcső alkatrészei 2013/S 153-267386. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:267386-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mozgólépcső alkatrészei 2013/S 153-267386 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Fogaskerék és fogaskerék-áttétel 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Fogaskerék és fogaskerék-áttétel 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:143530-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Fogaskerék és fogaskerék-áttétel 2014/S 082-143530 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141835-2011:text:hu:html HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 87-141835 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 2010/S 182-278334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Vízvezeték- és fűtésszerelési anyagok 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Vízvezeték- és fűtésszerelési anyagok 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34584-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Vízvezeték- és fűtésszerelési anyagok 2015/S 021-034584 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352)

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293944-2013:text:hu:html Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Fagyásgátló készítmények 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Fagyásgátló készítmények 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:419789-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Fagyásgátló készítmények 2014/S 238-419789 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

HU-Miskolc: Diffrakciós műszer 2011/S Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Diffrakciós műszer 2011/S Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379245-2011:text:hu:html HU-Miskolc: Diffrakciós műszer 2011/S 234-379245 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Karbantartási feladatok ellátása

Karbantartási feladatok ellátása Karbantartási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261951-2010:text:hu:html HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S 171-261951 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

HU-Budapest: Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:217779-2011:text:hu:html HU-Budapest: Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S 131-217779

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

Szombathelyi Egyházmegye új iskola eszközbeszerzés

Szombathelyi Egyházmegye új iskola eszközbeszerzés Szombathelyi Egyházmegye új iskola eszközbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/140 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Előzetes tájékoztató/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Dízelüzemanyag (EN 590) 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Dízelüzemanyag (EN 590) 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325938-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Dízelüzemanyag (EN 590) 2015/S 179-325938 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2. Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy:

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2. Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy: Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes

Részletesebben

Magyarország-Balatonfűzfő: Iszapeltávolítási szolgáltatások 2013/S 152-265003. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Balatonfűzfő: Iszapeltávolítási szolgáltatások 2013/S 152-265003. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:265003-2013:text:hu:html Magyarország-Balatonfűzfő: Iszapeltávolítási szolgáltatások 2013/S 152-265003 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027. Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] [ ]

Postai irányítószám: 1027. Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] [ ] KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt.

Részletesebben

II. MELLÉKLET. 1 HU Hirdetményminta 2 Ajánlati/részvételi felhívás

II. MELLÉKLET. 1 HU Hirdetményminta 2 Ajánlati/részvételi felhívás II. MELLÉKLET 1 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítı Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:ojs@publications.europa.eu Információ és online

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Országos Tisztifőorvosi Hivatal

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Országos Tisztifőorvosi Hivatal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg (352) 29 29 42 670 mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:46614-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás

Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/141 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134980-2010:text:hu:html HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása

Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/83 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése

Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ

Részletesebben

HU-Budapest: Pénzügyi ellenőrzési szolgáltatások 2011/S Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Pénzügyi ellenőrzési szolgáltatások 2011/S Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:406390-2011:text:hu:html HU-Budapest: Pénzügyi ellenőrzési szolgáltatások 2011/S 249-406390 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276157-2011:text:hu:html HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax +352 2929-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és online formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Salgótarján: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Salgótarján: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:110758-2011:text:hu:html HU-Salgótarján: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S 68-110758 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 19 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága

Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 19 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 19 Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Nyertes ajánlattevő: Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Teljesítés helye: Budapest Beszerzés

Részletesebben

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e lea közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x]

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e lea közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x] EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2 rue Mercier L2985 Luxembourg (352) 29 29 42 670 Email: mpojs@opoce.cec.eu.int Információ és online formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központban konténer kollégium kialakítás

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központban konténer kollégium kialakítás Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központban konténer kollégium kialakítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/88 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Felhívás - Villamos energia adásvételi szerződés a Miskolci Egyetem részére

Felhívás - Villamos energia adásvételi szerződés a Miskolci Egyetem részére Felhívás - Villamos energia adásvételi szerződés a Miskolci Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:326441-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG Fax +352 2929-42670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG Fax +352 2929-42670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG Fax +352 2929-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és online formanyomtatványok:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Kompresszor 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Kompresszor 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268788-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Kompresszor 2014/S 149-268788 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Vasúti és egyéb járművek berendezéseinek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2015/S

Magyarország-Budapest: Vasúti és egyéb járművek berendezéseinek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2015/S 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126746-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Vasúti és egyéb járművek berendezéseinek javítása, karbantartása és kapcsolódó

Részletesebben

HU-Eger: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S 189-308656. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Eger: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S 189-308656. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:308656-2011:text:hu:html HU-Eger: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S 189-308656 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/68

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/68 Előzetes tájékoztató - Kormányzati Adatközpontba kerülő felhő alapú működési környezet és önkormányzati ASP rendszer biztosításához szükséges tárolási kapacitás biztosítása valamint mentési és archiválási

Részletesebben

Tájákoztató az eljárás eredményéről

Tájákoztató az eljárás eredményéről Tájákoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/9 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta)/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

Perifériák beszerzése

Perifériák beszerzése Perifériák beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/14 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Kbt. 122/A.

Részletesebben

Belügyminisztérium 1051 Budapest, József Attila u Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő:

Belügyminisztérium 1051 Budapest, József Attila u Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: "Ultrabook-ok és külső winchesterek beszerzése a KM0201-0219SZGR13 keret-megállapodásból" tárgyú közbeszerzési eljárásban eredményről szóló tájékoztató közzététele Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/96

Részletesebben

Magyarcsanád, Közösségi ház építése

Magyarcsanád, Közösségi ház építése Magyarcsanád, Közösségi ház építése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/17 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Irodai személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83744-2011:text:hu:html HU-Budapest: Irodai személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S 51-083744 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

Csobánka Község térfigyelő rendszerének kiépítése elnevezésű projekt keretében lefolytatott eszközbeszerzés TE

Csobánka Község térfigyelő rendszerének kiépítése elnevezésű projekt keretében lefolytatott eszközbeszerzés TE Csobánka Község térfigyelő rendszerének kiépítése elnevezésű projekt keretében lefolytatott eszközbeszerzés TE Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Vállalkozási szerződés 2. számú módosítása - Megvalósíthatósági Tanulmány készítése a hódmezővásárhelyi keleti elkerülő út építésére

Vállalkozási szerződés 2. számú módosítása - Megvalósíthatósági Tanulmány készítése a hódmezővásárhelyi keleti elkerülő út építésére Vállalkozási szerződés 2. számú módosítása - Megvalósíthatósági Tanulmány készítése a hódmezővásárhelyi keleti elkerülő út építésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/127 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:105047-2010:text:hu:html HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

Európai Unió Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax:

Európai Unió Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Tájékoztató az eljárás eredményéről szerződések a honvédelem és a biztonság I. szakasz: Ajánlatkérő Európai Unió Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg,

Részletesebben

1 db hordozható 3D szkenner csomag és 1 db 3D tervezési szoftver beszerzése

1 db hordozható 3D szkenner csomag és 1 db 3D tervezési szoftver beszerzése 1 db hordozható 3D szkenner csomag és 1 db 3D tervezési szoftver beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/12 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY

SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L 2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E mail: mp ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on line formanyomtatványok:

Részletesebben

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata-Parkfenntartás konzultáció - XI. kör Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/24 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226730-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

Budapest V. kerület Szervita tér - Belvárosi Gyógyszertár és Rózsavölgyi és Társa Zeneműbolt portál lábazat beszerzés (Er. Táj.)

Budapest V. kerület Szervita tér - Belvárosi Gyógyszertár és Rózsavölgyi és Társa Zeneműbolt portál lábazat beszerzés (Er. Táj.) Budapest V. kerület Szervita tér - Belvárosi Gyógyszertár és Rózsavölgyi és Társa Zeneműbolt portál lábazat beszerzés (Er. Táj.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:273027-2010:text:hu:html HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2010/S 179-273027 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

HU-Budapest: Szigetelt huzalok és kábelek 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Budapest: Szigetelt huzalok és kábelek 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:8815-2011:text:hu:html HU-Budapest: Szigetelt huzalok és kábelek 2011/S 6-008815 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - HULEJAF számú pályázat kapcsán lefolytatandó eszközbeszerzés

Tájékoztató az eljárás eredményéről - HULEJAF számú pályázat kapcsán lefolytatandó eszközbeszerzés Tájékoztató az eljárás eredményéről - HULEJAF-2013-0202 számú pályázat kapcsán lefolytatandó eszközbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/123 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

42/523-333 Fax: 42/523-334

42/523-333 Fax: 42/523-334 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3. szám alatti objektumban lévő 2. számú raktár átalakítása

2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3. szám alatti objektumban lévő 2. számú raktár átalakítása 2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3. szám alatti objektumban lévő 2. számú raktár átalakítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/52 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

Tájékoztató eredményről- Agile Point workflow rendszer mérnöki támogatásának beszerzése a HungaroControl Zrt. részére

Tájékoztató eredményről- Agile Point workflow rendszer mérnöki támogatásának beszerzése a HungaroControl Zrt. részére Tájékoztató eredményről- Agile Point workflow rendszer mérnöki támogatásának beszerzése a HungaroControl Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Ferdeágyas és síkágyas CNC eszterga beszerzése

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Ferdeágyas és síkágyas CNC eszterga beszerzése Tájékoztató az eljárás eredményéről - Ferdeágyas és síkágyas CNC eszterga beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/118 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

Ipari Innovációs Központ kivitelezése

Ipari Innovációs Központ kivitelezése Ipari Innovációs Központ kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/120 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Előzetes tájékoztató/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 5 melléklet a 2/2006 (I 13) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt 85 Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsahu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Akkumulátorok, primer elemek és primer telepek 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Akkumulátorok, primer elemek és primer telepek 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146817-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Akkumulátorok, primer elemek és primer telepek 2014/S 084-146817 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja tájékoztató az eljárás eredményéről

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja tájékoztató az eljárás eredményéről 1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja tájékoztató az eljárás eredményéről I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2013.05.20. Iktatószám: 7982/2013 CPV Kód: 71322000-1 Csengerújfalu Község Önkormányzata

Közzététel dátuma: 2013.05.20. Iktatószám: 7982/2013 CPV Kód: 71322000-1 Csengerújfalu Község Önkormányzata Partnerség a fenntartható megoldások megvalósításáért a határmenti környezet közös kezelése és védelme - HURO/1001/206/1.3.4 kódszámú projekt- engedélyes tervek készítése. Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Fogyatékos személyek szállítására is alkalmas 9 személyes gépkocsi beszerzése

Fogyatékos személyek szállítására is alkalmas 9 személyes gépkocsi beszerzése Fogyatékos személyek szállítására is alkalmas 9 személyes gépkocsi beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/18 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/93. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/93. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Szépművészeti Múzeum Román Csarnokának bővítése és felújítása tárgyú projekt során lebonyolítói, műszaki menedzseri és projekt koordinátori feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/93 Beszerzés

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Keretszerződés keretében történő műszaki ügyviteli rendszer fejlesztése, 2016.

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Keretszerződés keretében történő műszaki ügyviteli rendszer fejlesztése, 2016. Tájékoztató az eljárás eredményéről - Keretszerződés keretében történő műszaki ügyviteli rendszer fejlesztése, 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/8 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás, közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása -Körmend

Helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás, közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása -Körmend Helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás, közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása -Körmend Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/3 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2015.01.23. Iktatószám: 868/2015 CPV Kód: 30199000-0;30192000-1;30197000-6;30192112-9

Közzététel dátuma: 2015.01.23. Iktatószám: 868/2015 CPV Kód: 30199000-0;30192000-1;30197000-6;30192112-9 Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az Önkormányzat intézményei részére papír, irodaszerek, és nyomtatványok beszerzése (er. táj.) Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/113. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/113. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről-munkahelyi képzések megvalósítása a Sanmina-SCI Magyarország Kft-nél- vállalkozás működésével kapcsolatos képzés II. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/113 Beszerzés

Részletesebben

Eljárás eredményéről szóló tájékoztató a Liget Budapest projekt keretében látványtervezői és virtuális 3D modellépítési feladatok ellátása

Eljárás eredményéről szóló tájékoztató a Liget Budapest projekt keretében látványtervezői és virtuális 3D modellépítési feladatok ellátása Eljárás eredményéről szóló tájékoztató a Liget Budapest projekt keretében látványtervezői és virtuális 3D modellépítési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/144 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

TÁMOP /

TÁMOP / TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0530 azonosítószámú, Munkahelyteremtés a vilonyai református egyházközösségben elnevezésű program keretében a Vilonyai Református Egyházközség részére szakmai és nyelvi képzés szolgáltatás

Részletesebben

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114847-2010:text:hu:html HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S

Részletesebben

1147 Budapest, Csömöri út 50-60. és 1194 Budapest, Temesvár utca 1. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

1147 Budapest, Csömöri út 50-60. és 1194 Budapest, Temesvár utca 1. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Tájékoztató az eljárás eredményéről: Szállítási szerződés - TÁMOP-1.1.1-11/2-2011-0001 Automata ipari varrógép és kelmebevizsgáló berendezés beszerzése - Csömöri úti Mintavarroda Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Búvótér beépítése és szerelt lépcső elkészítése

Búvótér beépítése és szerelt lépcső elkészítése Búvótér beépítése és szerelt lépcső elkészítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

4 db személygépkocsi beszerzés - tájékoztató az eljárás eredményéről

4 db személygépkocsi beszerzés - tájékoztató az eljárás eredményéről 4 db személygépkocsi beszerzés - tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben