Az ajánlatokat vagy részvételi ajánlatokat a következő címre kell benyújtani

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ajánlatokat vagy részvételi ajánlatokat a következő címre kell benyújtani"

Átírás

1 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és online formanyomtatványok : AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Postai cím: Lövőház utca 39. Város: Budapest Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr. Egyházy Zoltán Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe: (URL) A felhasználói oldal címe: (URL) Elektronikus hozzáférés az információkhoz: (URL) 2004/18/EK irányelv Nemzeti azonosító:(ha ismert) AK16291 Postai irányítószám: 1024 Telefon: Fax: Az ajánlatok és a részvételi ajánlatok elektronikus benyújtása: (URL) Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet Ország: Magyarország További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A. melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi ajánlatokat a következő címre kell benyújtani A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) 1

2 I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet Egyéb (nevezze meg): I.3) Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra s vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): közlekedésfejlesztés I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében a KÖZOP-hoz illeszkedő projektek határmetszési szakaszainak megvalósíthatósági tanulmány szintű feltárása, azok hálózati hatásainak vizsgálata a magyar-ukrán határszakaszon című, a KÖZOP azonosítószámú projekt kapcsán. II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatási kategória száma: 12 A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben 2

3 A teljesítés helye: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, 1024 Budapest, Lövőház utca 39. NUTS-kód HU101 NUTS-kód NUTS-kód NUTS-kód II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben) maximális létszáma A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: Keretmegállapodás egy Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal): Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Vállalkozási szerződés keretében a KÖZOP-hoz illeszkedő projektek határmetszési szakaszainak megvalósíthatósági tanulmány szintű feltárása, azok hálózati hatásainak vizsgálata a magyar-ukrán határszakaszon című, a KÖZOP azonosítószámú projekt kapcsán. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő tárgy Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 3

4 További tárgy(ak) II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen nem II.1.8) Részek (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) A beszerzés részekből áll: igen nem (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) igen nem II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) Vállalkozási szerződés keretében a KÖZOP-hoz illeszkedő projektek határmetszési szakaszainak megvalósíthatósági tanulmány szintű feltárása, azok hálózati hatásainak vizsgálata a magyar-ukrán határszakaszon című, a KÖZOP azonosítószámú projekt kapcsán. Teljesítendő feladatok: az NFÜ honlapján közzétett útmutató szerinti megvalósíthatósági tanulmányok készítése, mely előzetes vizsgálati dokumentációt, előzetes természetvédelmi (Natura 2000) hatásbecslést vagy környezeti hatástanulmányt költséghaszon elemzést, közlekedés-forgalmi modellezést is tartalmaz. - Átfogó megvalósíthatósági tanulmány készítése (I. fázis) - 1., 2. mérföldkő - Projekt szintű, rész megvalósíthatósági tanulmányok készítése a kiválasztott átkelési szakaszokra vonatkozóan, annak megvizsgálásával, hogy hogyan illeszkednek az országos főutak hálózati rendszerébe - 3. mérföldkő - Átfogó megvalósíthatósági tanulmány készítése (II. fázis), Cselekvési Terv elkészítése - 4., 5. mérföldkő - A tervezési feladatokkal szorosan összefüggő, lakossági tájékoztatási kommunikációs tevékenység vonatkozó feladatainak elvégzése. - Folyamatos. 1. mérföldkő: A teljes határszakaszra vonatkozó átfogó megvalósíthatósági tanulmány I. fázisa elkészül a szükséges társadalmi-gazdaságossági vizsgálattal együtt, valamint kimutatásra kerül az összes, szükségesnek vélt beavatkozási helyszín priorizált listája. Szükséges továbbá a vonatkozó kommunikációs feladatok elvégzése (lakossági fórumok, workshop-ok szervezése a Megrendelővel előzetesen egyeztetve, vonatkozó tájékoztató anyagok elkészítése). A határmenti projektek megvalósításának meggyorsítása érdekében a Megrendelő által kiválasztott projektek 3. mérföldkő szerinti, projekt szintű rész megvalósíthatósági tanulmányainak- az első mérföldkő keretében kell elkészülniük a szerződés aláírásától számított 3 hónapon belül. Teljesítési határidő: A szerződés aláírásától számított 4 hónap. 4

5 2. mérföldkő: A priorizált lista alapján, szakmai egyeztetést követően kiválasztásra kerülnek a további (megvalósíthatósági tanulmány szintű) vizsgálatra javasolt fejlesztések. Teljesítési határidő: A szerződés aláírásától számított 5 hónap. 3. mérföldkő: Elkészülnek a kiválasztott fejlesztések projekt szintű, rész megvalósíthatósági tanulmányai az országos főutak hálózati rendszerébe való illeszthetőségének vizsgálatával. Szükséges továbbá a vonatkozó kommunikációs feladatok elvégzése (lakossági fórumok, workshop-ok szervezése a Megrendelővel előzetesen egyeztetve, vonatkozó tájékoztató anyagok elkészítése, fotódokumentáció készítése). Teljesítési határidő: A szerződés aláírásától számított 9 hónap. 4. mérföldkő: A megvalósíthatósági tanulmányok eredményeinek figyelembevételével elkészül az átfogó megvalósíthatósági tanulmány II. fázisa, amelynek része egy Cselekvési Terv javaslat. Teljesítési határidő: A szerződés aláírásától számított 11 hónap. 5. mérföldkő: Társadalmi, nemzetközi egyeztetés a Cselekvési Terv javaslatról. A Cselekvési Terv véglegesítése, az átfogó megvalósíthatósági tanulmányterv közlése. Az elkészült dokumentáció minőségbiztosítását végző szervezet által feltett kérdések megválaszolása és az elkészített dokumentáció szükség szerinti módosítása. Szükséges továbbá a vonatkozó kommunikációs feladatok elvégzése (vonatkozó tájékoztató anyagok elkészítése). Teljesítési határidő: A szerződés aláírásától számított 13 hónap. Fordítási tevékenység: a Megrendelővel egyeztetetten a tervező feladata a tanulmány vezetői összefoglalójának, valamint az egyes fő fejezetek rövid összefoglalóinak ukrán és angol nyelvű fordítása. Részletes közbeszerzési műszaki leírás a Dokumentációban található. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül Pénznem: HUF VAGY: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) igen nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható igen nem A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 5

6 II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE Az időtartam hónapban: 13 vagy napban: VAGY: Kezdés / / (nap/hónap/év) Befejezés / / (nap/hónap/év) (a szerződés megkötésétől számítva) 6

7 III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Késedelmi kötbér az ajánlati felhívás II.2.1) Teljes mennyiség pontban rögzített mérföldkövek szerinti kötbérterhes határidők késedelmes teljesítése esetén, a késedelemmel érintett munkarész szerződés szerinti áfa nélkül számított ellenszolgáltatás %-a/nap, de min. 0,2%-a/nap. Megrendelő max.: 30 napi késedelmes teljesítés esetére szóló kötbért érvényesít. Meghiúsulási kötbér: A beszerzés tárgyát képező tevékenységgel összefüggésben felmerülő feladatok körében,a jelen felhívás II.2.1) Teljes mennyiség pontjában meghatározott részfeladatokat nem teljesítése esetén, a meghiúsulással érintett munkarész nettó ellenértékének 20 %-a a meghiúsulási kötbér mértéke. A teljesítési biztosíték összege szerződés szerinti áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a a szerződéskötéstől a szerződés igazolt teljesítéséig, a Kbt bekezdés (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint a szerződés teljesítésének biztosítékaként A teljesítési biztosítéknak a szerződés hatálybalépésétől a teljesítést követő 30. napig érvényesnek kell lennie. A szerződés igazolt teljesítésétől 1 évre vonatkozó rendelkezésre állási időszak tekintetében nyújtandó biztosíték (rendelkezésre állási biztosíték): a szerződés szerinti áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a. A rendelkezésre állási biztosítékot, a Kbt bekezdés (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint, a végteljesítésre vonatkozó teljesítés igazolás kiadása előtt köteles a Vállalkozó rendelkezésére bocsájtani és az ezt igazoló dokumentumokat átadni, amely dokumentumok átadása a végteljesítés igazolásának feltétele. Előleg visszafizetési biztosíték: Az ajánlatkérő legfeljebb a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. (1), (3) (5) bekezdései alapján a nyertes Ajánlattevő az általa igénybe vett előleg vonatkozásában, a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Kbt (6) bekezdés a) pontja szerint előleg-visszafizetési biztosítékot köteles rendelkezésre bocsátani. A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról a Kbt (5) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat a Dokumentáció tartalmazza. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A szerződés finanszírozása a KÖZOP azonosító számú projekt keretében történik. A projekt 100 %-ban támogatott. A szerződésszerű teljesítésről kiállított igazolás alapján benyújtott - a szerződésnek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő - számlák a Közreműködő Szervezet által kerülnek kiegyenlítésre, figyelembe véve a Kbt (4), illetve a Ptk.292/B. (1) bekezdésében foglaltakat. Finanszírozás módja: Szállítói finanszírozás. Előleg biztosítása az alábbiak szerint lehetséges: Megrendelő biztosítja Vállalkozó részére a szerződéses elszámolható összeg 30 %-ának megfelelő összegű előleg igénylésének lehetőségét, figyelemmel a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A (1) és (3) bekezdésében foglaltakra. 7

8 Amennyiben Vállalkozó előleget kíván igénybe venni, úgy azt előlegbekérő dokumentum benyújtásával igényelheti a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség javára szóló előleg-visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátását követően. Az igényelt előleg az egyes részszámlák vonatkozásában a számlák értékének előleg szerinti %-ában kerül levonásra az előleg visszafizetéseként. Nyertes ajánlattevő részszámlázásra jogosult az alábbiak szerint: A nyertes ajánlattevő 1 darab előleg számla, 4 darab részszámla és 1 darab végszámla kibocsátására jogosult az alábbi ütemezésben: 1. előleg számla: a szerződés szerinti előleg-visszafizetési biztosíték benyújtását követően az előleg bekérő alapján; 1. részszámla: A felhívás II.2.1. pont szerinti 1. mérföldkő teljesítése esetén, a nettó vállalkozási díj 35 %-nak megfelelő összeg; 2. részszámla: A felhívás II.2.1. pont szerinti 2. mérföldkő teljesítése esetén, a nettó vállalkozási díj 5 %- nak megfelelő összeg; 3. részszámla: A felhívás II.2.1. pont szerinti 3. mérföldkő teljesítése esetén, a nettó vállalkozási díj 30 %-nak megfelelő összeg; 4. részszámla: A felhívás II.2.1. pont szerinti 4. mérföldkő teljesítése esetén, a nettó vállalkozási díj 20 %-nak megfelelő összeg; Végszámla: A felhívás II.2.1. pont szerinti 5. mérföldkő teljesítése esetén, a nettó vállalkozási díj 10 %- nak megfelelő összeg. Az 1-4 részszámlák és a végszámla vonatkozásában az előleg visszafizetéseként a számlák értékének előlegszerinti %-a kerül majd levonásra. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. A kifizetésre a 4/2011. (I.28) Korm. rendeletben, az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. (1) bekezdésében, a 368/2011. (XII.31) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kerülhet sor. A részletesebb fizetési feltételeket a Dokumentáció tartalmazza. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Nem lehetséges. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: igen nem III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/ részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is 8

9 Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 57. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá nem lehet ajánlattevő vagy Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésében foglaltak fennállnak. Igazolási mód: 1. Az Ajánlattevő (közös ajánlat esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) ai szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. 2. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 58. (3) bekezdésére, továbbá a Kbt val kapcsolatosan a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. -a szerint járjanak el a nyilatkozat kiállításánál. 3. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatnak jelen felhívás feladásának dátumánál nemrégebbinek kell lennie. 4. A kizáró okok igazolásával kapcsolatban ajánlattevők a Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ évi 58. szám; május 23.) tárgyú, továbbá a június 1-jén közzétett, A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adataokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában útmutatók figyelembevételével járjanak el. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő) csatolja be: P.1) a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés b) pontja alapján a saját vagy jogelődje elmúlt 2 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolója másolatát (mérleg és eredménykimutatás részek) benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a gazdasági szereplő beszámolója a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható, úgy annak csatolása nem szükséges, illetve a likviditási mutató tekintetében ajánlattevő csatolja a Dokumentációban található minta szerinti nyilatkozatot. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Alkalmatlan ajánlattevő, ha: P.1) az ajánlattevő (közös ajánlattevő) Likviditási gyorsráta mutatója legalább 1,2 értékű legyen a beszámolóval lezárt 2 üzleti év vonatkozásában. likviditási gyorsráta = pénzeszközök+rövid lej. értékpapírok+ vevők rövid lej köt.+passzív időbeli elhat (A likviditási mutatót ajánlatkérő 2 tizedesjegy pontossággal kéri megadni az ajánlati dokumentációban található nyilatkozatmintában, mely adatok alapján kerül sor a mutatók vizsgálatára.) P.2.1 és P.2.2.) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pontja alapján az Ajánlattevő előző három lezárt üzleti évben elért teljes és közbeszerzés tárgyából (megvalósíthatósági tanulmány készítése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozata, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok P.2.1. az előző három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján egynél több évben a mérleg szerinti eredménye negatív. Ha az Ajánlattevő a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (megvalósíthatósági tanulmány készítése) végzett szolgáltatásokból 9

10 rendelkezésre állnak. Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. (4)-(6) bekezdésében foglaltakra. származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az Ajánlatkérő köteles az Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja az forintot. P.2.2. a teljes nettó árbevétele az előző 3 lezárt üzleti év egyszerű számtani átlaga alapján nem éri el az ,- Ft-ot; P.2.2. az előző 3 lezárt üzleti év egyszerű számtani átlaga alapján a közbeszerzés tárgya szerinti feladatok (megvalósíthatósági tanulmány készítése) nettó éves árbevétele nem éri el az ,- Ft-ot; A P.2.1 és P2.2. pont szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a P.1. pontban foglalt alkalmassági követelményeknek elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg (Kbt. 55. (4) bekezdés). Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 55. (5)- (6) bekezdéseiben foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 55. (6) bekezdés c) pontjában foglalt feltételekre. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő (közös ajánlat esetén bármelyik ajánlattevő) csatolja be: M.1. a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés d) pontjában foglaltakkal összhangban azoknak a szakembereknek, (szervezeteknek) a listáját - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősök megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével - akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandó a szakmai tapasztalatot ismertető, a Dokumentáció szerinti táblázatban foglaltaknak megfelelően kitöltött, és ezzel adattartalmilag (időtartam, átfedés, részösszegzés és göngyölítő összegzés) megfelelő szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával. Csatolandó továbbá a szakemberek képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata. A szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen az adott szakember által a hivatkozott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését olyan mélységben, hogy Alkalmatlan az ajánlattevő, (közös ajánlat esetén együttesen), ha nem rendelkezik: M.1. a szolgáltatás teljesítéséhez, munkák elvégzéséhez valamennyi, az alábbiakban meghatározott végzettséggel, képzettséggel, jogosultsággal rendelkező szakemberekkel. Egy szakember legfeljebb 2 alponttal jelölt pozíciót tölthet be. (alpontnak minősül: M.1.1, M.1.2.1, M.1.2.2, M.1.2.3, M.1.2.4, M.1.2.5, M.1.3, M.1.4, M.1.5, M.1.6, M.1.7) M.1.1. legalább 1 fő projektvezető Legalább 1 fő közlekedésmérnöki vagy közlekedési építőmérnöki végzettségű tervező, aki minimum 60 hónapos projektmenedzseri, vagy projektvezetői tapasztalattal rendelkezik és aki részt vett minimum 2 db közlekedési megvalósíthatósági tanulmány készítésében és támogatási kérelem összeállításában, amelyből legalább 1 db EU-s nagyprojekthez (az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Kohéziós Alapból származó, több mint 50 millió eurós költségvetéssel megvalósuló projekt) vagy legalább EUR értékű projekthez készült. 10

11 abból a kért alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. Szükséges továbbá szerepeltetni a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlat benyújtásának időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét arra, hogy az ajánlatkérő a szakmai tapasztalat igazolását csak akkor fogadhatja el, ha az elvárt szakértői tevékenységek szerepeltek a referenciaként közölt munkában, illetve az elvárt képzettség, vagy beosztás megfelel az ajánlatkérő kívánalmainak. Az Ajánlatkérő a gyakorlati időt hónap idő egységben ellenőrzi, mely során az átfedéseket egyszer veszi figyelembe. Az ajánlatban szereplő szakemberek esetén saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat megtétele is szükséges. M.1.2. Tervezők M Legalább 3 fő műszaki felsőfokú végzettségű, közlekedési építmény-tervezési területen, legalább 60 hónapos tervezői gyakorlattal M legalább 2 fő, műszaki felsőfokú végzettségű, közlekedésmérnöki területen szerzett, legalább 60 hónapos tervezői gyakorlattal. Az M és M pont szerinti szakemberek közül egy főnek, vagy azokon kívül önállóan egy főnek rendelkeznie kell településrendezési közlekedési tervezési gyakorlattal, vagy településtervezési gyakorlattal. Az M.1.1., M és M pont szerinti szakemberek közül 1-1 főnek, vagy azokon kívül önállóan 1-1 főnek rendelkeznie kell vasúti, légi, vízi, és közösségi közlekedés területen min. 3 éves tervezési szakmai gyakorlattal. M legalább 1 fő, műszaki felsőfokú végzettségű, geotechnikai területen legalább 60 hónapos tervezői gyakorlattal. M legalább 1 fő, műszaki felsőfokú végzettségű, hídszerkezetekre kiterjesztett tartószerkezet tervezési területen, legalább 60 hónapos tervezői gyakorlattal. M legalább 1 fő, műszaki felsőfokú végzettségű, nemzetközi, országos és regionális közlekedési hálózatok tervezésében gyakorlott, valamint 1 fő műszaki felsőfokú végzettségű, forgalmi modellezésben szerzett tapasztalatokkal rendelkező szakember M.1.3. legalább 1 fő, felsőfokú végzettségű, élővilág védelmi, vagy településrendezési zöldfelületi és tájrendezési tervezési szakterületen szerzett legalább 60 hónapos tervezői gyakorlattal: M.1.4. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, környezetvédelmi szakterületen szerzett, legalább 60 hónapos szakmai tapasztalattal: M.1.5. legalább 1 fő közgazdász szakember, aki okleveles közgazdász végzettséggel, minimum 60 hónapos közgazdász szakmai gyakorlattal és ezen belül 24 hónapos európai uniós támogatással kapcsolatos szakmai tapasztalattal. M.1.6. legalább 1 fő minőségellenőrzésért felelős szakemberrel. M.1.7. legalább egy fő közlekedési építmények tervező, vagy közlekedésmérnöki tervező szakemberrel, aki a vizsgált határszakasz túloldali 11

12 M.2. a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés a) pontja alapján a Felhívás feladását megelőző 3 évben végzett teljesítéseit, kiemelten a közbeszerzés tárgyával (megvalósíthatósági tanulmány készítése) összhangban lévő, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (1) és (2) bekezdés szerinti igazolását, illetve csatoljon egy referencianyilatkozatot az igazolások egyértelmű beazonosíthatóságához. A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú referenciákra. M.3. a Kr. 15. (3) bekezdés e) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását. M.4. a Kr. 15. (3) bekezdés f) pontja alapján a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetve vizsgálati és kutatási eszközeinek leírását, ennek értelmében csatolja érvényes minőségbiztosítási tanúsítványának, vagy az azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedései egyéb bizonyítékainak egyszerű másolatát, figyelemmel a Kr. 17. (2) bekezdésére is. Ajánlattevők az ajánlattétel során legyenek figyelemmel a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdéseiben országában (Ukrajna) szerzett tervezői gyakorlatot. Alkalmatlan Ajánlattevő (közös ajánlat esetén együttesen), ha nem rendelkezik: M.2. a felhívás feladásának napját megelőző 3 évben teljesített, az alábbi feladatok elvégzésére vonatkozó referenciával: M.2.1. legalább 1 db, közlekedésfejlesztési projekthez elkészített megvalósíthatósági tanulmánnyal, mely legalább 50 millió euró értékű projekthez készült. M.2.2. legalább 1 db, közlekedésfejlesztési projekthez kapcsolódó Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (EVD), vagy előzetes természetvédelmi (NATURA 2000) hatásbecslés dokumentációval, vagy környezeti hatástanulmánnyal; M.2.3. legalább 1 db, közlekedésfejlesztési projekthez kapcsolódó költség-haszon elemzés (CBA) elkészítésével. M.2.4. legalább 1 db térségi szintű közlekedésforgalmi modellezési munka elkészítésével. M.2.5. legalább 1 db, az ukrán területre elkészített, a magyar határtól 15 km-en belüli sávon létesülő közlekedési építmény útépítési engedéllyel rendelkező terv elkészítésével. Ajánlattevő egy referenciával több alkalmassági feltételnek is megfelelhet. Egy szerződésre vonatkozó referencia a fenti követelményeket egyszerre is teljesítheti, amennyiben az adott referenciamunka valamennyi előírt feltételnek megfelel. M.3. legalább térségi szintű vizsgálatra alkalmas, számítógépes összközlekedési forgalmi modellező programmal. M.4. nem rendelkezik érvényes, akkreditált tanúsító által kiállított MSZ EN ISO 9001:2000-es vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszerrel vagy az azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival. M1-M4. pont szerinti alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 55. (4) bekezdés). 12

13 foglaltakra. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen nem (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet, 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet, 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, 197/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet. III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen nem 13

14 IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) igen nem (igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd keretében IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma VAGY: Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát igen nem IV. 2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) 14

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Diagnosztikai eszközök beszerzése

Diagnosztikai eszközök beszerzése Diagnosztikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Hitelfelvétel az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok fejlesztésének részleges finanszírozása céljából

Hitelfelvétel az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok fejlesztésének részleges finanszírozása céljából Hitelfelvétel az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok fejlesztésének részleges finanszírozása céljából Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Gyermekek átmeneti gondozása - gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása

Gyermekek átmeneti gondozása - gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása Gyermekek átmeneti gondozása - gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Általános mérnöki támogatási szolgáltatások 2014/S 098-171623. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Általános mérnöki támogatási szolgáltatások 2014/S 098-171623. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/17 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171623-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Általános mérnöki támogatási szolgáltatások 2014/S 098-171623 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.06.29.

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.06.29. Üzemeltetési szerződés a KEOP-1.1.1/2F/2010-0004 Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz, a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program keretében megvalósuló hulladékkezelő

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert):

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532 Postai cím: Szabadság tér tér 1. Város: Füzesgyarmat

Részletesebben

Közbeszerzési útmutató 2. segédlet. FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki feladatok

Közbeszerzési útmutató 2. segédlet. FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki feladatok Közbeszerzési útmutató 2. segédlet FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki feladatok Tartalom Az építési beruházásokra vonatkozó szabályok, mintadokumentumok a FIDIC 3 szerződéses feltételek szerinti

Részletesebben

Magyarország egész területe: a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított Teljesítés helye:

Magyarország egész területe: a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított Teljesítés helye: Keretmegállapodás a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó szervezetek

Részletesebben

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22.

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - Vállalkozási keretszerződés alapján célszoftverre vonatkozó képzésfejlesztés és képzések beszerzése a TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 azonosító számú projekt keretében Közbeszerzési

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.06.15. Iktatószám: 9818/2015 CPV Kód:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.06.15. Iktatószám: 9818/2015 CPV Kód: ELI-ALPS nagyprojekt P4 ker. a kut-i nagyberendezésnek helyet adó és az ÚSzT ker. megvalósuló kutatóközpont mechanikai, elektronikai és optikai műhelyei számára gépek, műszerek, berendezések, kiegészítők,

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/28

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/28 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága elhelyezésére szolgáló objektumok takarítása és kapcsolódó ingatlankezelési szolgáltatások teljesítése 7 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/28

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE

A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): AJÁNLATI FELHÍVÁS EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014.

7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014. 7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/118 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

Tiszacsege közétkeztetés

Tiszacsege közétkeztetés Tiszacsege közétkeztetés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM Útfelújítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/149 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) Hirdetmény típusa: pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében

Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Építési beruházás

Részletesebben

Gyöngyös Város Önkormányzata által az egyes oktatási intézményekben ellátandó konyhaüzemeltetés és diákétkeztetés biztosítása.

Gyöngyös Város Önkormányzata által az egyes oktatási intézményekben ellátandó konyhaüzemeltetés és diákétkeztetés biztosítása. Gyöngyös Város Önkormányzata által az egyes oktatási intézményekben ellátandó konyhaüzemeltetés és diákétkeztetés biztosítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/75 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EURÓAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés keretében térfelügyeleti kamerarendszer bővítése

Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés keretében térfelügyeleti kamerarendszer bővítése Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés keretében térfelügyeleti kamerarendszer bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Építési koncesszió

Részletesebben