Pályázatírás a gyakorlatban A pályázat összeállításának főbb lépései 2.és 3. óra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázatírás a gyakorlatban A pályázat összeállításának főbb lépései 2.és 3. óra"

Átírás

1 Pályázatírás a gyakorlatban A pályázat összeállításának főbb lépései 2.és 3. óra 2012 március 1. 1 Fésüs Ágnes

2 2 Összefoglalás az előző óráról

3 Fogalmak Közreműködő szervezet ÚMFT / ÚSZT ESZA / ERFA Önerő, intenzitás EMIR / EPER /EPSS Támogatás Pályázat / Projekt NFÜ FP7 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 Ismerkedés a felhívással 8 A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás Jogi forma Támogatható tevékenységek köre Pénzügyi feltételek és állami támogatási szabályok Kiválasztási kritériumok Adminisztratív információk

9 Mi hiányzik? Útmutató! Mire költhetem a pénzt? Mire nem költhetem a pénzt? Mit kell beadnom? Mellékletek? Fenntarthatóság miért fontos 9

10 Fenntarthatóság példa 2 éves futamidő Tanácsadó központ felállítása 10 millió Ft 5 éves fenntartás Rezsi + 2 ember bére ( ) x 60 = Ft Ki tudom-e gazdálkodni? 10

11 Dokumentumok értelmezése 1., Projekt adatlap 2., Projekt adatlap kitöltési útmutató 3., ESZA elszámolható költségek általános útmutató 4., ERFA elszámolható költségek általános útmutató 5., Részletes költségvetés sablon 6., Útmutató a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségeiről 7., ÚSZT Arculati Kézikönyv 11

12 Dokumentumok értelmezése II. 8., Támogatási Szerződés tervezete 9.a, Konzorciumi megállapodás minta pályázat benyújtásához 9.b, Konzorciumi megállapodás minta projekt megvalósításához 10., Szakmai önéletrajz minta 11., Közzétételi kérelem minta a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdés szerinti érintettségéről 12., Nyilatkozat köztartozás mentességről 13., Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához 12

13 Dokumentumok értelmezése III , Útmutató a munkaszerződések, megbízási szerződések és a vállalkozási szerződések elszámolásához ( Értéket a pénzért útmutató) 15., Környezeti fenntarthatósági szempontok segédlet_támop 16., Esélyegyenlőségi útmutató 17., Szakmai programterv sablon 18., Szakmai tapasztalat igazolása mentor 20., Gantt-diagram sablon 21., Együttműködési megállapodás sablon (az önkormányzattal kötött megállapodás benyújtása a szerződéskötés feltétele) 22., Megyei önkéntes centrumok listája 23., Nyilatkozat elektronikus formában benyújtott pályázathoz

14 14 Pályázat átgondolása

15 PÁLYÁZAT legfontosabb elemei 1. Tevékenységek kiválasztása költségvetés függvényében, azaz mit akarunk csinálni 2. Probléma meghatározása helyzetértékelés, azaz a helyzet jelenleg borzalmas (mi ezen változtatunk) 3. Indokoltság, azaz miért fontos, hogy mindezt megcsináljuk és kinek (célcsoportok) 4. Célok, azaz mit akarunk elérni azzal, ha mindezt megcsináljuk 5. Tevékenységek és azok ütemezése mit mikor és hogyan 15

16 Megválaszolandó kérdések 16 A projekt címe A projekt futamideje A probléma meghatározása A projekt célja A projekt indokoltsága A projekt rövid szakmai tartalma projekt költségvetése A projekt eredményei Kockázatok és kezelésük Egyéb adatok (pl. konzorcium, fenntarthatóság)

17 TÁMOP pályázatok összeállításához szükséges pénzügyi ismeretek 17 Fésüs Ágnes Susztek-Eötvös Gergely

18 Amit meg kell tervezni Hogyan, kik, Mennyiből? Lépések főtevékenységek meghatározása, határidők kijelölése Megvalósítók kijelölése Költségek rendelése a feladatokhoz 18

19 I. Általános tudnivalók Projekt életút pénzügyi szempontból Pénzügyi gondolkodásmód szükségessége Pénzügyi, költségvetési szabályok Elszámolhatóság általános szabályai 19

20 Projekt életút pénzügyi szempontból Ötlet Előkészítés (tervezés alternatívák) Megvalósítás, módosítás és zárás Fenntartás 20

21 Pénzügyi gondolkodásmód szükségessége Pénzügyi kompetenciák (fontossági sorrend?!?): Precíz munkavégzés és dokumentálás (excel program ismerete) Szakmai ismeretek megléte, változások nyomon követése Csapatjáték, jó kommunikáció Rugalmasság, kreatív hozzáállás 21

22 Pénzügyi, költségvetési szabályok Egyedi esetek - precedensek I. Költségvetési specifikáció Pályázati útmutató II. Általános útmutatók III. Szervezeti belső szabályzatok IV. Jogszabályok 22

23 Elszámolhatóság általános szabályai I. Csak azok a költségek számolhatóak el, amik: - ténylegesen felmerültek - teljesülésük igazolt - közvetlenül kapcsolódik a projekthez, abban foglalt célok érdekében, mértékében merültek fel - szerepelnek az elfogadott költségvetésben - piaci árakon kerültek megállapításra (közbeszerzési előírások) - nincs többszörösen finanszírozva 23

24 Elszámolhatóság általános szabályai II. Speciális szabályok, nem elszámolhatóak, példák: -időbeli korlát - visszaigényelhető adók - bevételek - használt eszközök - bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok - jutalom - lízing díjak, bérleti díjak 24

25 Elszámolhatóság általános szabályai III. Belső korlátok, egyéb szabályok: - adott tevékenységekre, tételekre lehetnek belső korlátok, maximumok - adott tevékenység keretében tételesen megszabott tételek elszámolhatósága - egyéb speciális szabályok 25

26 Előkészítés 26 Projektek pénzügyi tervezése Projekt főjellemzői Pénzügyi vezető felelőssége(?) és feladatai előkészítés során Pénzügyi elemzés, tervezés főbb eszközei Költségek becslése Cash Flow kimutatás, pénzáramok tervezése Pénzügyi mutatók, költséghatékonyság Közgazdasági haszonbecslés Pénzügyi tervezés módszertanának egyéb fontos elemei

27 Projektek pénzügyi tervezése A tervezés történhet - alulról felfele, vagy felülről lefele történő tervezéssel - alapstratégiához igazadóan, vagy forrásorientáltan 27

28 Fentről lefelé becslés A módszer, ami fentről lefelé becslésként is ismert, azzal indul, hogy a projekt egészére vonatkozóan becslést készítünk, majd annak bizonyos százalékait a projekt bizonyos szakaszaihoz rendeljük. Standard projekt 100% A. Követelmény 20% B. Tervezés 20% C. Végrehajtás 60% A.1 10% A.2 10% B.1 5% B.2 15% C.1 45% C.2 15% 28

29 Lentről felfelé becslés Alentről felfelé becslés igényli a legtöbb erőfeszítést, ugyanakkor ez a legpontosabb is. Ahogy a neve is mutatja, minden feladat költségét külön megbecsülik, majd a kapott értéket összeadják vagy felfelé gördítik Projekt 29

30 Projekt fő jellemzői - pályázó szervezet (projektgazda) - konkrét célok (szervezethez igazodó tevékenységek) - megvalósítás időintervalluma -erőforrás, támogatás intenzitás 30

31 Pénzügyi vezető felelőssége(?) és feladatai az előkészítés során 1. Pályázóval történő egyeztetésekben való közreműködés (főbb jellemzők meghatározása) 2. Tervezett költségek, résztvevőktől történő begyűjtése és összesítése, egységes szerkezetbe foglalása (egységes adatbekérő lapok elkészítése) 3. Pályázati kiírásban és jogszabályokban meghatározott alaki és tartalmi követelmények figyelemmel kisérése 4. Kötelező pályázati dokumentumok elkészítése 5. Szükséges módosítások átvezetése (redundancia!!!) 31

32 Pénzügyi elemzés, tervezés főbb eszközei Költségek becslése (beszerzési, működési, fenntartási) és összegzése Cash Flow kimutatás (bevételek, források rendelkezésre állásának becslése) Pénzügyi mutatók, költséghatékonyság, kockázatok elemzése 32

33 Költségek becslése I. Tevékenységek-költségkategóriák (ÚMFT/ÚSZT piros táblázat) Oszlopok: Projekt előkészítés költségei Projekt menedzsment költségei Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások ERFA Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (ÁLTALÁNOS) költség 33

34 Költségek becslése II. Tevékenységek-költségkategóriák (ÚMFT/ÚSZT piros táblázat) Sorok: Eszközbeszerzések Ráfordítások Pl: Ráfordítások / 52. Igénybe vett szolgáltatások költségei / 522. Bérleti díjak / iroda bérleti díjak Egyéb ráfordítások 34

35 Költségek becslése III. Költségek becslése (példa) Milyen jellemzői vannak egy betervezett költségnek (ÚMFT/ÚSZT): Pl.: tanácsadás, havi átalányban 35 Oszlop: Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások Sor: 529, Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei / Mérnöki, szakértői díjak Összeg: ennyiségi egység: hónap / mennyiség: 6 / egységár: Ft / elszámolható költség: Ft (előzőek szorzata) Ütemezése: projekt 3. hónapjától 8. hónapjáig (érdemes havi bontásban ütemezni akkor is, ha elég negyedévenkénti összeget megadni Legyen összhangban a gantt diagrammal!)

36 Szöveges magyarázat: tétel szöveges pontosítása, kapcsolódása a projekthez, annak alátámasztása, hogy miért szükséges a projekt megvalósításához (specifikáció) Alátámasztása: kapott árajánlattal Tevékenység: informatikai rendszer fejlesztés (az oszlopon és soron kívül előfordulhat, hogy egyéb projektben vállalt feladatokhoz is pluszban hozzá kell rendelni) Felelős: Informatikai Igazgatóság/ XY (annak a személynek, részlegnek a megnevezése, aki a költséget betervezte és aki a tervek szerinti felhasználásért felelős.(sajnos a tevékenységenkénti és a felelősség szerinti csoportok nem mindig fedik egymást) 36

37 Cash Flow kimutatás, pénzáramok tervezése cash flow kimutatás és elemzés szerepe: likviditás problémák elkerülhetők áttervezéssel és plusz likviditási források bevonásával fenntarthatóság igazolása projekt pénzügyi előrehaladása is mérhető (projekthatékonyság) 37

38 Pénzügyi mutatók, költséghatékonyság Költség hatékonyság elemzés (CBA): projekttervezéskor a különböző alternatívák értékelése és a megfelelő kiválasztásánál van fontos szerepe, (minimum 3 alternatíva kidolgozása ajánlott/kötelező) érzékenység és kockázatelemzés nem jövedelemtermelő projekt speciális esetei 38

39 Közgazdasági haszonbecslés Főként a nem jövedelemtermelő projektek estében a társadalmi hasznosság számszerűsítésére használható, a közgazdasági hasznok lehetnek: használónál keletkező hasznosságok externális vagyis külső hasznosságok 39

40 Példák közgazdasági hasznok becslésére Kórházfelújítással kapcsolatos hasznosságok externális hasznosságok: Kórtermek felújítása, komfortosabbá tétele: A projekt előtt a betegek számára nem volt elérhető egy összkomfortos, valódi "hotel" színvonalú szolgáltatást nyújtó ápolási ellátás. Ha a komfortfokozat növekményből adódó hasznosságot vizsgáljuk, ezt egy átlagos 3*-os hotel napi árából tudjuk levezetni, ami hazánkban jelenleg Ft körül alakul. Ezt azonban korrigálni szükséges a napi háromszori étkezésre jutó 1800 Ft-nyi költséggel. Így egy ápolási napra 2200 Ft-nyi hasznossággal számolhatunk. Az ápolási napok lerövidüléséből keletkező hasznok: Az átlagos ápolási idők csökkenése számszerűsíthető. Ezt a megtakarított időre jutó bruttó átlagkeresettel szokás számolni. Ez a KSH adott évi adatai szerint: Ft havonta, vagyis napi Ft. 40

41 Pénzügyi tervezés módszertanának egyéb fontos elemei 41 Vizsgálni, figyelembe kell(het) venni továbbá az alábbiakat: - infláció - deviza/valuta árfolyamváltozás - adóváltozás - tartalék meghatározása - finanszírozás módja (előleg, előfinanszírozás, utófinanszírozás, szállítói kifizetés, vegyes) - ÁFA alanyiság - state aid besorolás (EK Szerződés 87. cikk (1) bekezdése szerint)

42 Pénzügyi tervezés legyen Fontos a pályázónak, a résztvevő(k)nek és a támogatónak is! - tudatos - átgondolt - precízen kidolgozott - pontos háttérdokumentumokkal alátámasztott - célokhoz igazodó - reális árakkal számoló - reális időkkel tervezett (közbeszerzés, likviditás) 42

43 III. Megvalósítás Támogatások lehívása, feladatok a gyakorlatban Kifizetési bizonylat tételeinek alátámasztása 43

44 Támogatások lehívása, feladatok a gyakorlatban támogatási szerződés Előlegigénylés köztes kifizetési kérelem(ek), PEJ költések, keretek nyomon követése és koordinálása szerződésmódosítás(ok) tartalék lehívása ellenőrzés (támogató részéről) 44 záró kifizetési kérelem záró ellenőrzés (támogató részéről)

45 Kifizetési bizonylat tételeinek alátámasztása árajánlat(ok) (közbeszerzés!) megrendelő (írásos) szerződés (munkaszerződésnél munkaköri leírás ) számla teljesítési igazolás (telesítést igazoló egyéb dokumentumok, pl: utazási költségnél kiküldetési, bérnél munkaidő nyilvántartás, eszköznél használatba vételi bizonylat, szükséges nyilatkozatok ) kifizetés bizonylata (bankszámlakivonat) számlaösszesítő 45

46 46

47 47 Köszönöm a figyelmet!

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

~ ~. számú előterjesztés

~ ~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~ ~. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére az ÁROP-3.A.2-2013 azonosítószámú, "Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS az Államreform operatív program keretében Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése című könnyített elbírálású támogatási felhíváshoz Kódszám: ÁROP-2011-1.2.6/A Tartalom

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az OBH Webes és könyvtári szolgáltatásainak, workflow alapú ügykezelésének, és az adatvédelmi nyilvántartásának

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Könyvtári digitális tartalmak online elérhetőségének javítása c. Kiemelt Projekt felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.16-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása

ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása Az előadás felépítése I. Támogatási szerződés megkötéséhez kapcsolódó pénzügyi feladatok II. Projektmegvalósításhoz kapcsolódó feladatok III. Online számlakitöltő

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 5. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános feltételek... 3 3. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 4 3.1. Előleg... 4 3.1.1. Az előlegigénylés

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívás és Útmutatókhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz Verzió: 2009-01 Hatályos: 2009. március

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13 konstrukcióhoz Érvényes: 2013. október 24-től Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.1.D-12/2/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA TÁRGYÚ TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ A KOMPONENS

FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA TÁRGYÚ TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ A KOMPONENS FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA TÁRGYÚ TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ A KOMPONENS Magyarország Kormánya felhívása a vállalkozásindítással, vállalkozás-fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásokat végző vállalkozások,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.A-12/2

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló. Teljeskörű ügyfélazonosítás

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló. Teljeskörű ügyfélazonosítás RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Teljeskörű ügyfélazonosítás című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-2.3.8 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Közigazgatási Utánpótlási és Európai Mobilitási Program Magyar Közigazgatási Ösztöndíj című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

Félsö öktata si inté zmé nykö zi égyü ttmü kö dé si pröjékték (M4)

Félsö öktata si inté zmé nykö zi égyü ttmü kö dé si pröjékték (M4) Ké zikö nyv az EGT Alap Ö sztö ndí j prögram inté zmé nyi mégvalö sí ta sa höz Félsö öktata si inté zmé nykö zi égyü ttmü kö dé si pröjékték (M4) Tempus Közalapítvány 2015. 1. kiadás Tartalom 1. Bevezető...

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban PROJEKTTERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban c. kiemelt projekt elkészítéséhez

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül c. pályázati felhívás

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Készült: 2011. június 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Általános feltételek... 5 2. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 7 2.1. Normál előleg...

Részletesebben