Innovációs projektmenedzsment II.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Innovációs projektmenedzsment II."

Átírás

1 Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Innovációs projektmenedzsment II. Innovációs pályázati projektek menedzselése Oslo kézikönyv 3. kiadása szerint Az innováció egy ötlet átalakulása vagy a piacon bevezetett új, illetve korszerűsített termék vagy eljárás, új marketing módszer vagy új szervezeti módszer az üzleti gyakorlatban, munkahelyi szervezetekben vagy külső kapcsolatokban. Előadó: Bükiné Foki Ariel november Innovációs projekt (Baross Gábor program szerint) Az a projekt, amelynek célja kutatásfejlesztési eredmények eddig nem ismert módon való hasznosítása, eddig nem ismert, új, vagy a meglévőknél lényegesen kedvezőbb tulajdonságokkal rendelkező piacképes technológia, termék, vagy szolgáltatás kifejlesztése, illetve továbbfejlesztése. Projekt fogalma - egyszeri, meg nem ismételhető, - erőforrás igényes, - rögzített céllal rendelkező, - újdonság tartalommal bíró, - nagy kockázatot hordozó, - meghatározott idő- és költségkorláttal bíró, - specifikus egymást követő fázisokból álló - komplex feladat

2 A projekt fázisai Új projektterv Definíciós fázis Tervezési fázis Értékelés Meghatározás Helyzetvizsgálat Célok meghat. Részletes kidolgozás Megvalósítási fázis Lezárás Tervezés Megvalósítás Előzetes értékelés Végrehajtás Nyomon követés Döntés Erőforrások Finanszírozás Szervezés Projekt tervezési módszerek SWOT elemzés Problémafa Célfa Érdekeltek elemzése Logikai keretmátrix SWOT elemzés Helyzetvizsgálat Erősségek Gyengeségek Lehetőségek Veszélyek Prognózisok a külső feltételekről Projekt cél

3 Elemzési fázis problémaelemzés - a problémák megfogalmazása, ok-okozati összefüggések meghatározása, problémafa készítése célkitűzés-elemzés célkitűzések meghatározása a beazonosított problémák alapján; eszköz-eredmény összefüggések meghatározása; célkitűzéscsoportok azonosítása és a projektstratégia meghatározása Probléma elemzés Azonosítás SWOT-ból VAGY Ötletroham Ok-okozati összefüggések feltárása Probléma-hierarchia Kiinduló probléma? Ok-okozat algoritmus Kapcsolatok felrajzolása Végeredmény: Probléma-fa Célelemzés Transzformált problémafa = célfa Ok-okozatból - eszköz-cél lesz A logika igazolása A fa átalakítása a logikai keretmátrixba: szintek számának csökkentése, kapcsolódó célok csoportosítása, erőforrás-elemzés. PROBLÉMAFA CÉLKITŰZÉS S FA h a t á s

4 Problémafa Célfa Értékesítési nehézségek Kedvező piaci részesedés Korszerűtlen termék Gyenge marketing Korszerű termék előállítás Hatékony marketing tev. Elavult termelőeszköz Alulképzett munkaerő Információ hiánya Szakember hiány Korszerű termelőeszköz Jól képzett munkaerő Jól működő Inf. csatorna Szakemberek képzése A projekt érintettjeinek elemzése A projekt által érintettek azonosítása és elemzése (stakeholder analízis) előnyt élvezők partnerségi kör projekt megvalósítás >> hátrányt szenvedők probléma kezelés kompenzáció ÉRINTETT (Stakeholder) Azon szervezetek, személyek akik közvetve befolyásolhatják a projekt megvalósítását, akik közvetlenül érdekeltek a célok elérésében, akik döntöttek a beavatkozásról és finanszírozzák azt, akik részt vesznek a projektben, a közszférában dolgozó érintett végrehajtók, a projekt végső kedvezményezettjei a célcsoport pl. az érintett lakosság, stb

5 Érintettek Fajtái: Társadalom - helyi közössk sség- kormány Tulajdonosok alkalmazottak - versenytársak, rsak, Száll llítók vásárlók Jellemzői: Jelentőségük k a projekt sikerét t tekintve változv ltozó,, melyet direkt,vagy indirekt módon m befolyásolnak Összekötő szerepet töltenek t be, szósz szólók, tárgyalt rgyalók A projekt környezeti k folyamat kísérik k figyelemmel Megéri jój véleményt kialakítani a projektről l a külvilág felé. - Lobbizás Az érintettek elemzésének lépései Az érintettek azonosítása Információgyűjtés az érintettekről Az érintettek céljainak azonosítása Az érintettek erős és gyenge pontjainak elemzése Az érintettek stratégiájának meghatározása Az érintettek viselkedésének elemzése Az érintettek rangsorolása Cselekvési terv kidolgozása EGZISZTENCIÁLIS ÉRINTETTSÉG A projekt érintettjeinek elemzése BLOKKOLÓ SEMLEGES TÁMOGATÓ A T Á M O G A T Á S M É R T É K E BEFOLYÁS A VÁLTOZÁSRA NAGY: KÖZEPES: 19 KICSI: NAGY KÖZEPE KICSI PARTNERSÉG Kik a partnerek? Azon személyek és szervezetek, akik a projekt előkészítése illetve a projekt megvalósítása során együttműködnek. Jól körülhatárolt tevékenységgel és feladatokkal, valamint anyagi és nem anyagi hozzájárulással rendelkeznek Partnerség építés Miért van szükség partnerekre? Információszerzés Többféle szaktudás egyesítése Innováció, ötletek forrása, új látásmód Visszajelzés a saját munkáról Megrendelések, új feladatok és források megszerzésének lehetősége

6 Logikai keretmátrix I. Logikai keretmátrix II. A módszer előzménye a problémafa-célfa analízis A módszer két elemből áll: - a projekt átgondolása: a probléma okaira való koncentrálást szolgálja - az elemzés dokumentálása: projektötletprojektterv-logikai keretmártix A beavatkozási logika Átfogó célok A projekt célja Eredmények Objektíven Igazolható ind. Az ellenőrzés Inf. forrása Tevékenységek Eszközök Költségek Feltételezések Előfeltételek Logikai keretmátrix III. Logikai keretmátrix a gyakorlatban Logikai keretmátrix IV. Parkettaház Kft. esettanulmány Feladatlap

7 Pályázatkészítés folyamata Információgyűjtés, előkészítő feladatok Munkaterv összeállítása Költségvetés összeállítása; pénzügyi kérdések Pályázati dokumentáció összeállítása Információgyűjtés, előkészítő feladatok I. A pályázatfigyelés formái: - pályázók saját maguk kísérik figyelemmel -külső pályázatfigyeléssel foglalkozó cég vagy szervezet Információgyűjtés, előkészítő feladatok II. Az információk fő forrásai: - nyomtatott formában megjelenő tájékoztató kiadványok (Innovációs pályázati tanácsadó kisokos; pénzforrás) - internetes források Információgyűjtés, előkészítő feladatok III. Néhány tanács: - Információ hiteles forrásból származik-e? - Rendszeres pályázatfigyelés - Tervezés fontossága

8 Innovációs tevékenységet támogató pályázati programok 1. Az Innovációs Alap finanszírozási rendszere 2. A Nemzeti Fejlesztési Terv finanszírozás rendszere 3. Közvetlen Uniós források 4. A pályázás menete Az innovációs projektek finanszírozásának alternatívái: Saját tőke Pályázati forrás Befektetői forrás Hitel Egyéb (lízing, stb.) Önmagukban vagy kombináltan Az Innovációs Alap finanszírozási rendszere Az országgyűlés 2003-ban hozta létre Célja: Biztos forrást szolgáltasson a magyar gazdaság technológiai innovációjának ösztönzésére és támogatására Lehetővé tegye a kutatási eredmények hasznosítását Támogassa az innovációs infrastruktúra és szolgáltatások tevékenységének fejlesztését Az Alapból finanszírozott pályázatok I. a) Nagy projektek hirdetményei, melyek: Technológiai platformok és innovációs klaszterek kialakítását, Felsőoktatási intézmények, vállalkozások, kutatással-innovációval foglalkozó szervezetek együttműködését, Felhasználásorientált kutatás-fejlesztések támogatását tűzik ki célul

9 Az Alapból finanszírozott pályázatok II. b) A magyarországi régiók gazdaságának és versenyképességének fejlesztését innovatív tevékenységek megvalósításán keresztül ösztönző pályázati kiírások, melyek: - adott régió adottságaihoz igazodóan eltérő tartalommal kerülnek kiírásra, - az Alap kiadási előirányzatának 25%- át merítik ki. Az Alapból finanszírozott pályázatok III. c) A kutatói mobilitást, a kis- és középvállalkozások innovatív ötleteinek megvalósulását, kutatómunkahelyek létrehozását támogató pályázati kiírások NKTH pályázati programok Baross Gábor Program: Nyugat-Dunántúli Regionális Innovációs Program INNOREG Tervezet: Baross Gábor Program 1. intézkedés: Stratégia 2. intézkedés: Ösztöndíj 3. intézkedés: Spin off 4. intézkedés: Termék-,technológia-, szolgáltatás innováció 5. intézkedés: Kultúra 6. intézkedés: Innovációs központ 7. intézkedés: Önerő

10 Vállalkozások innovációjának támogatása a régióban Támogatásra jogosultak köre: mikro-, kisés középvállalkozások Pályázati keretösszeg: 352,3 millió Ft. Igényelhető támogatás: min. 5 millió max. 100 millió Ft A projekt futam ideje: 24 hónap Támogatás formája: vissza nem térítendő (de minimis) Támogatható tevékenységek I. Műszaki előkészítési tevékenység: új termék eljárás vagy szolgáltatás kifejlesztéséhez szükséges gépek, módszerek, szoftverek előállítása, fejlesztése Prototípus előállítása, vizsgálata, tesztelése Prototípus elkészítéséhez, minősítéséhez szükséges szolgáltatás igénybe vétele Támogatható tevékenységek II. Támogatható tevékenységek III. Megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv készítése Marketing stratégia és piackutatás Inkubációs szolgáltatás igénybevétele Projektmenedzsment szolg. Igénybevétele Technológiai tanácsadás Termelékenységi tanácsadás Szellemi tulajdonvédelmi eljárás Az új termékkel kapcsolatos technológia beszerzése (licence, know-how) K+F eszközök bezserzése

11 NKTH további pályázatai Két oldalú TÉT együttműködés: tudományos és technológiai együttműködés K+F projekt kutatócseréjének támogatása Apponyi Albert program: Mecenatúra pályázat: a technológiai innováció és a K+F társadalmi feltételeinek javítása Jedlik Ányos Progr. Felhasználás orientált K+F támogatás Nemzeti Fejlesztési Terv pályázatai GOP Piacorientált K+F tevékenység támogatása Támogatott tevékenységek: Ipari kutatás, kísérleti fejlesztés, iparjogvédelem Támogatási összeg: millió Ft Támogatás intenzitása: 50 % Határidő: Nemzeti Fejlesztési Terv pályázatai GOP K+F központok fejlesztése, erősítése Támogatási összeg: 400 millió Ft- 1 milliárd Ft Támogatás intenzitása: 50 % Határidő: Nemzeti Fejlesztési Terv pályázatai GOP Innovációs és technológiai központok támogatása Támogatott tevékenységek: K+F infrastruktúra kialakítása Ingatlan beruházás, eszközök, gépek beszerzése, információs technológia fejlesztése Támogatási összeg: 1-5 milliárd Ft Támogatás intenzitása: 30 %

12 Nemzeti Fejlesztési Terv pályázatai GOP Vállalati innováció támogatása Támogatott tevékenységek: Kísérleti fejlesztés, iparjogvédelem, marketing Támogatási összeg: millió Ft Támogatás intenzitása: 40 % Határidő: Munkaterv összeállítása Feladatterv Ütemterv Erőforrásterv Kommunikációs terv Munkaterv előnyei Bemutatja a feladatok és projektfázisok közti összefüggéseket és azok egymásra épülését. Követhetővé teszi a párhuzamosan folyó feladatokat Elősegíti az erőforrások tervezését Megmutatja a felelősségi viszonyokat Lehetővé teszi a források időleges átcsoportosítását A munka elkészítésének menete 1. lépés Tevékenységek meghatározása 2. lépés Tevékenységek egymásra épülésének vizsgálata 3. lépés Egyes tevékenységek időigényének meghatározása 4. lépés Az egyes tevékenységek felelőseinek meghatározása 5. lépés Ütemterv, munkaterv elkészítése

13 Lépésről lépésre Célok, fő tevékenységek Résztevékenységek Sorrendiség, kapcsolódások Időtartam, szakaszok Mérföldkövek Szükséges szakértelem Felelősök Projekt szakaszok, mérföldkövek Mérföldkövek: kulcsfontosságú események a projekt életében: Fontos fázisok lezárása, kezdete A projekt végrehajtás nyomon követésének legfőbb eszköze, értékelés, beavatkozás Technikai fázisok: munkaszakaszok Építés, eszközbeszerzés, képzés Gantt-diagram; sávos ütemterv A humánerőforrás terv összeállítása 1. lépés a tevékenységek definiálása 2. lépés a tevékenységek logikai sorrendjének, egymásra épülésének meghatározása 3. lépés a tevékenységek időtartamának meghatározása 4. lépés Gantt-diagram összeállítása Projektcsapat felépítése Elemei: Kompetencia igények meghatározása Szakértők kiválasztása Az egyes erőforrások felhasználása idejének meghatározása A meglévő erőforrások biztosítása

14 A csapat, TEAM kiválasztás A személyek kiválasztásánál szükséges a készségek és a személyiségjegyek figyelembevétele: Specialisták Generalisták A csapatban szükséges szerepek - kreatív -motivátor - precíz - gyakorlatias -kritikus - adminisztrátor A kommunikációs terv Projekt teamen belüli kommunikáció A projekt sikeres lebonyolítása során egyaránt fontos: - a projekten belüli - a projekt és környezete közti kommunikáció - , telefon - rendszeres találkozók -időközi jelentések -kötelező beszámolók

15 Projekt és környezete közti kommunikáció Pénzügyi tervezés Partnertalálkozók Sajtó-média kapcsolat Honlap Szakmai fórumok, kiadványok A tervezés során szükség van: - a projekt, a pályázat strukturált átgondolása - megfelelő rálátás az egyes területeken - kockázatok felmérése, elemzése Pénzügyi döntések I. Hosszú távú pénzügyi döntések - tartós eszközökről és forrásokról döntés Pl. új telephely építése, nagy értékű gép beszerzése - tartós elkötelezettség Pl. hosszú lejáratú hitelfelvétel, kötvényrészvénykibocsátás Pénzügyi döntések II. Rövid távú pénzügyi döntések - gyorsan elhasználódó eszközökről Pl. gyártáshoz szükséges alapanyagok beszerzése, árukészlet bővítése - Rövid lejáratú kötelezettségekről döntés Pl. dologi kiadások, folyószámlahitel felvétele, adófizetési kötelezettség

16 Mennyi pénzre van szükség? I. Ebből mennyit tud saját maga finanszírozni? Honnan? - árbevétel - saját tőke - egyéb bevételek - belső források mozgósítása - üzleti partnerektől Mennyi pénzre van szükség? II. Külső forrás bevonása esetén -előnyök, hátrányok (tulajdonjog, ellenőrzési jog) - milyen típusú finanszírozási forrást szeretne és melyik érhető el? -időzítés (mikor lesz szükség a pénzre?) - tárgyalási pozíció Finanszírozási források Állami források, támogatások - pályázati támogatások (közvetett/közvetlen) - kamattámogatás, kedvezményes hitelprogramok EU pályázati források (közvetett/közvetlen) Bankok hitelfinanszírozása Tőkefinanszírozás Néhány mérlegelendő kérdés I. Igénybe vehető-e támogatás? Jogosultság kérdése Pályázati feltételek megléte (pl. szükséges engedélyek, jogszabályok) Visszatérítendő vagy vissza nem térítendő a támogatás Projekt mérete, feladatok, költségek Támogatás minimális és maximális összege

17 Néhány mérlegelendő kérdés II. Támogatás aránya, önrész, támogatás tartalom, támogatás intenzitás Költségek elszámolhatósága Támogatások finanszírozási rendszere (elő/utófinanszírozás) Felmerülő egyéb költségek Tapasztalatok, jó tanácsok I. A pályázati pénzek sincsenek ingyen. (önrész, munka, nem elszámolható költségek) Támogatás aránya, saját rész Pályázatkészítés költsége, projektmenedzselés költségei Költségek elszámolhatósága ÁFA kérdésköre Tapasztalatok, jó tanácsok II. Közbeszerzés Infláció tervezése Árfolyamváltozás A pályázati projekt költségvetésének módosítása Tipikus hibák, tanulságok Tervezett költségek a piaci áraknál magasabbak. Egyes szolgáltatások költségei nincsenek kellően alátámasztva. Eltérés a munkatervben és az űrlap adatai között. Nem elszámolható költségek szerepelnek a pályázatban

18 Pályázati dokumentáció összeállítása Pályázati útmutató Pályázati csomag Űrlap, projekt adatlap Mellékletek Hiánypótlás Pályázati útmutató Minden szükséges információt tartalmaz. Letölthető a megfelelő honlapokról Pályázati csomag Pályázati útmutató alapján készül Rendezett és áttekinthető legyen Eredeti és másolati példányok jól elkülöníthetőek legyenek. Példányszámok Kötés Űrlap, projekt adatlap Megadott formátumban töltendő ki a kitöltési útmutató alapján Üresen ne maradjon cella, hely Megadott terjedelmi korlátok figyelembe vétele Aláírás, szignó

19 Mellékletek Csak a pályázati felhívás, útmutató által előírtak legyenek becsatolva Eredeti, másolat Hiánypótlás Pályázati útmutató rendelkezik róla Van-e rá lehetőség vagy nem hiány pótolható dokumentumok köre. Határidő

TÁMOP 5.5.3-08/01-2008-0005 IMPULZUS Program

TÁMOP 5.5.3-08/01-2008-0005 IMPULZUS Program TÁMOP 5.5.3-08/01-2008-0005 IMPULZUS Program Európai uniós foglalkoztatási ismeretek és forrásteremtés 2009. November 19-21. Budapest Mi a projekt? Hogyan épül a pályázat Hajózni kell! Behatárolt (tól-ig)

Részletesebben

Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programja keretében

Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programja keretében Készült a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége kiadásában a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium irányításával mûködô Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programja keretében meghirdetett Az európai

Részletesebben

- gyakorlati útmutató

- gyakorlati útmutató Uniós s támogatt mogatások KKV-k részére - gyakorlati útmutató BCCH KKV munkacsoport V. alkalom Budapest, 2008. április 29. Egerszegi Dorottya Ügyvezető igazgató Uniós s finanszíroz rozási források fajtái

Részletesebben

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET REGIOLINE NONPROFIT KFT. NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET 2014. E - 0 0 0 7 5 4 / 2 0 1 4 / B 0 0 3 PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS ÉS PROJEKT TERVEZÉS 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Projekttervezés 8 Üzletiterv-készítés

Részletesebben

(AZ INNOVÁCIÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI)

(AZ INNOVÁCIÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI) Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2952 E-mail: ipargazd@t-online.hu Internet:http://www.ikt.hu I. INNOVÁCIÓ

Részletesebben

HEFOP Projekttámogatási Füzetek PROJEKTEK TERVEZÉSE Bevezetés Az EU csatlakozással megnyíló pályázatok új logikát, rendszert és új struktúrát hoztak a projekttervezés módszertanába. A pályázó szervezeteknek,

Részletesebben

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere Important: date of submission and registration of this document is 16 April 2012 A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere A. RÉSZ: ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK ÁLTALÁBAN

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSI RENDSZEREK. Kézikönyv mikro- és kisvállalkozások számára

INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSI RENDSZEREK. Kézikönyv mikro- és kisvállalkozások számára INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSI RENDSZEREK Kézikönyv mikro- és kisvállalkozások számára MTA KRTK RKI Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály Győr, 2014 A projekt az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési

Részletesebben

Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez

Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Projekt neve: * Kulcsszavak: * Inkubátorházak hálózata a Bódvaés a Hernád-völgy fejlődése érdekében I. Alapinformációk A képzés során mely témakörökhöz használható

Részletesebben

SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ

SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ FENNTARTHATÓSÁG? SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ "Mindenkinek vannak álmai, azonban az álmodozókat az különbözteti meg a sikeresektől, hogy utóbbiak tudják, a hogyant, és végrehajtják a mikéntet"

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

Pályázati Útmutató. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhívásainak vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz

Pályázati Útmutató. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhívásainak vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz Pályázati Útmutató A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhívásainak vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz 1 Tartalom Tartalom...2 A. A TÁMOGATÁSOK CÉLJA ÉS HÁTTERE...4

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló Nyugat-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetői összefoglaló 2007. július 25. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Prioritás

Részletesebben

GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA

GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA LEKTOR DR. BIRÓ ZOLTÁN 1 TARTALOM Bevezetés 4 I. Üzleti vállalkozás 6 A. A vállalat tevékenységi rendszere 6 1. A vállalkozási tevékenység általános

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

Folyamatmérnöki ismeretek alapjai

Folyamatmérnöki ismeretek alapjai SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR FOLYAMATMÉRNÖKI INTÉZET Folyamatmérnöki ismeretek alapjai tantárgy tematika és vázlat (nem lektorált kézirat) Összeállította: Göllei Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program GOP-tükör intézkedéseinek vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz GOP

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

Tolna Megyei Teru letfejleszte si Program

Tolna Megyei Teru letfejleszte si Program Tolna Megyei Teru letfejleszte si Program Készült a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából Készítette: Szepesi Balázs Barta Márton Borbás Gabriella A Program elkészítésében közreműködött: Bor Alexander

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Könyvtári digitális tartalmak online elérhetőségének javítása c. Kiemelt Projekt felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.16-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program GOP-tükör intézkedéseinek vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz GOP

Részletesebben

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 TARTALOMJEGYZÉK I A TÁMOGATÁS HÁTTERE, CÉLJA... 3 II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 III A TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA... 5 IV A PÁLYÁZÓK KÖRE (TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK)... 5

Részletesebben

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 Ügyféltájékoztató 1.

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította:

Részletesebben