EasyCON Kft. ME Minőségirányítási folyamatleírás. Projekt /kivonat/ A Minőségirányítási folyamatleírás az EasyCon Kft. tulajdona.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EasyCON Kft. ME 07-02 Minőségirányítási folyamatleírás. Projekt /kivonat/ A Minőségirányítási folyamatleírás az EasyCon Kft. tulajdona."

Átírás

1 EasyCON Kft. ME Minőségirányítási folyamatleírás Projekt /kivonat/ A Minőségirányítási folyamatleírás az EasyCon Kft. tulajdona. A folyamatleírásban található információk a tulajdonos előzetes jóváhagyása nélkül nem használhatók fel üzleti vagy más célra. MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT. Hatályba lépés időpontja: december 01. A FOLYAMATLEÍRÁS NYOMTATOTT FORMÁBAN CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ! Kinyomtatva: február 26.

2 Tartalom 1 A folyamatleírás célja, területi érvényessége Folyamatleírás Kiemelt ügyfeleknél folyó bevezetés, funkcióbővítés Projekt indítása Koncepció tervezés Megvalósítás Éles indulás előkészítése, éles indulás Projektzárás Body leasing Feljegyzések kezelése...10 Módosítások Verzió Dátum Fejezet(ek) Módosítás oka, lényege egész Első elrendelt verzió. - 2 / 10 -

3 1 A FOLYAMATLEÍRÁS CÉLJA, TERÜLETI ÉRVÉNYESSÉGE Jelen folyamatleírás célja, hogy szabályozza az érvényes megállapodások alapján az ügyfélnél végzett vállalatirányítási rendszer bevezetési, funkcióbővítési tevékenységeket, melyeket egyszerűbb vagy összetettebb projektek formájában valósítunk meg. Ezen kívül vonatkozik az ügyfél projektmódszertana és projektvezetése szerint végzett, úgynevezett Body Leasing tevékenységekre is. Ennek megfelelően vonatkozik valamennyi a projektekben résztvevő munkatársra (munkavállalóra és bevont tanácsadóra, partnerre (projektvezető, tanácsadók, fejlesztők)). - 3 / 10 -

4 2 FOLYAMATLEÍRÁS Az EasyCon-nál az SAP által testreszabott PMI módszertan (ASAP, azaz Accelerated SAP) elveit igyekszünk használni. A következőkben leírt bevezetési, projektvezetési módszerek és lépések ezen módszertan és az EasyCon best practice elvein alapuló ajánlást mutatják be. A projektvezető felelős azért, hogy a konkrét projektben eldöntse, mely dokumentumokat, lépéseket és milyen mértékben alkalmazza. Ezt a Project Document Checklist-en jelöli meg, és ezt letárolja a Projekt könyvtárban. 2.1 Kiemelt ügyfeleknél folyó bevezetés, funkcióbővítés Az ügyfél folyamatai szerinti bevezetés, funkcióbővítés speciális esete a kiemelt ügyfelekkel történő együttműködés. A kiemelt ügyfelek részére az EasyCon biztosítja a bevezetéshez és funkcióbővítéshez (és supporthoz) szükséges erőforrásokat. A kiemelt ügyfelek esetében a bevezetés és funkcióbővítés, a projektmenedzsment módszertana, sőt a dokumentálás is igazodik a kiemelt ügyfél elvárásaihoz, a bevezetés és funkcióbővítés, a projekt dokumentumainak megőrzése is a kiemelt ügyfélnél történik. A projektvezetőt az EasyCon adja és a bevezetés és funkcióbővítés, valamint a projektek sikerességéért is az EasyCon felelős. Ezért a kiemelt ügyfeles bevezetések, funkcióbővítések és projektek lefolytatását a saját projektjeinkkel együtt tárgyaljuk, kiemelve a kiemelt ügyfelekre vonatkozó specialitásokat. 2.2 Projekt indítása Az elfogadott ajánlat, megrendelés vagy szerződés alapján kezdődhet meg a bevezetési, funkcióbővítési projekt. - 4 / 10 -

5 A bevezetés, funkcióbővítés indításakor az ügyvezető igazgató kijelöli a projekt szakmai felelősét. A kiemelt ügyfelek projektjei esetében ez az állandó projektvezető lesz. A projekt szakmai felelőst, illetve a kiemelt ügyfelek esetében az állandó projektvezetőt a továbbiakban projektvezetőként említjük. A projektvezető felelős a projekt szerződésnek (elfogadott ajánlatnak, megrendelésnek) megfelelő lebonyolításáért, illetve a bevezetés, funkcióbővítés szerződésnek (elfogadott ajánlatnak, megrendelésnek) megfelelő elkészültéért. A projektvezető feladata, hogy felmérje, hogy a projektben milyen szakértelmekre lesz szüksége, és ennek megfelelően milyen tanácsadókat kell bevonni. Ha az adott ügyfélnél jelenleg is rendelkezésre állnak a szükséges szakértelemmel rendelkező tanácsadók, akkor azokat vonja be a projektbe. Ha nem állnak rendelkezésre, akkor projektvezető az operatív igazgatóval vagy az ügyvezető igazgatóval közösen választják ki a tanácsadókat. A projekt indításakor a projektvezető kérésére az IT support létrehozza a projekt könyvtárat, szükség esetén a tanácsadóknak a megfelelő jogosultságú hozzáféréseket és külső eléréseket. A projekt könyvtárat kiemelt ügyfeles bevezetéseknél, funkcióbővítésnél a kiemelt ügyfél tartja fenn. A projekthez szükséges informatikai háttér biztosítását (tanácsadó notebookok, hozzáférés az EasyCon rendszeréhez, illetve az EasyCon rendszerén keresztül az ügyfél rendszerekhez) az IT support végzi a projektvezető igényei és jelzései alapján. A bevezetés, funkcióbővítés kiemelt ügyfeleknél történhet az ügyfél és az EasyCon projektmenedzsmentjének együttműködésével mintegy tükörszervezetben vagy teljesen az EasyCon projekt irányításával. Az ügyféllel való egyeztetés alapján a projektvezető dönti el, hogy szükség van-e a formális projektindításra vagy sem. Ha szükséges a formális projektindítás, akkor annak lépései a következők lehetnek: Indító megbeszélés prezentációjának készítése Indító megbeszélés végrehajtása Projekt Alapító Okirat készítése VAGY Scope, Projekt terv (ProjPlan), erőforrás terv (ResPlan), projekt szabályok (Project rules), projekt szervezet (Org Chart), kockázatelemzés (Risk assesment) elkészítése PAO elfogadtatása Ha nincs az adott ügyfélre kialakított tanácsadói szerződés (melyet az adott ügyfélnél való tanácsadói munkavégzéskor kötünk a közreműködő tanácsadókkal), akkor a projektvezetőnek kell kiemelni, hogy a projekt szabályok (Project Rules) közül mit kell a megkötendő tanácsadói szerződések részévé is tenni. Abban is a projektvezető dönthet az ügyféllel való egyeztetés alapján, hogy a fentiek közül melyekre van szükség. A projektindítás dokumentumait Dokumentum mátrix előírásainak megfelelően kell elkészíteni és a projekt könyvtárakban a Project start mappában kell elmenteni. Ezért a projektvezető felelős. Ha nincs is szükség a formális projektindításra, a projektvezetőnek akkor is feladata, hogy a projektben résztvevő tanácsadókkal ismertesse a Scope-ot, ütemtervet és legfontosabb mérföldköveket, megengedhető erőforrás felhasználást (tanácsadói órák vagy tanácsadói napok), leszállítandóit és a végső határidőt. 2.3 Koncepció tervezés A koncepció tervezés célja, hogy védje a projekt scope-ot. A koncepció tervezés lehet a projekt egy fázisa, ez az alap eset. önálló projekt, ekkor a koncepció tervezéssel le is zárul a munka és a bevezetés vagy funkcióbővítés külön szerződés alapján kerül végrehajtásra. az ajánlatadás része, és ekkor meg sem jelenik a projektben, hanem az ajánlat vagy a szerződés részét képező tervek lesznek a bevezetés, funkcióbővítés alapjai. - 5 / 10 -

6 A koncepció terv elkészítésért projektvezető felelős, a saját (EasyCon) vagy az ügyfél elfogadott mintája alapján. Az egyes szakmai részek elkészítése a bevont tanácsadók feladata, és felelősek azért, hogy ezen a területen a terv megfelelően védje a scope-ot. A szükséges tervek javasolt (de nem kötelező) tartalma: Koncepcióterv Üzleti igény leírása Funkcionális terjedelem Változáskezelési terv Minőségbiztosítási terv Kommunikációs terv Adatmigrációs terv Projekt szervezet felépítése Kulcsfelhasználók meghatározása Szakmai csoportok meghatározása Erőforrásterv Költségkeret meghatározása (opc.) Projekt résztvevői feladatainak leírása Heti státusz megbeszélések ütemezése Részletes projekt ütemterv (pl. mpp vagy excel vagy GANTT diagram formában) Munkacsoportonkénti/személy szerinti bontásban Kockázatelemzési terv A koncepció terv vagy tervrészek elkészítéséhez a tanácsadók, a projektvezető egyeztetnek az ügyfél szakembereivel, kulcsfelhasználóival, projektvezetőjével. Ezekről memo készül, melyet a projekt mappában a 2.Conceptual_Design_Phase almappában letárolnak. A Memo tartalmazza a megállapodásokat és a megegyezett további feladatokat. A tanácsadó feladata, hogy a megállapodások védjék a scope-ot. A Memo-t a megbeszélést követő napon ki kell küldeni. A koncepció terv végső változatát a projektvezető ellenőrzi. A projektvezető által elfogadott koncepció terv átadásra kerül az ügyfélnek. Az ügyfél képviselője, projektvezetője a koncepció terv elfogadását írásban jelzi a projektvezetőnek. Az elfogadott koncepció terv képezi a bevezetés, funkcióbővítés szakmai feladatainak és a projektnek az alapját. 2.4 Megvalósítás A bevezetési, funkcióbővítési feladatokat a projektvezető adja ki a tanácsadóknak, fejlesztőknek. A tanácsadók, fejlesztők feladata, hogy az elfogadott terveknek megfelelően teljesítsék a bevezetést, funkcióbővítést. elkészítsék a szükséges dokumentumokat a bevezetéssel, funkcióbővítéssel kapcsolatban, szükség esetén egymással és az ügyfél szakembereivel, kulcsfelhasználóival egyeztessenek szakmai kérdésekben, ha ez elvárás, nyilvántartsák a bevezetésre, funkcióbővítésre fordított munkaidejüket, jelentsék a projektvezetőnek a problémákat, változásokat (pl. ha csak az érvényes tervektől eltérően tudják megvalósítani a bevezetést, funkcióbővítést vagy a feladat megvalósításával, határidő tartással kapcsolatban saját hatáskörben meg nem oldható problémába ütköznek). A bevezetés, funkcióbővítés során a tanácsadók és az ügyfél közötti megbeszélésekről Memo készül. Ezek a projekt könyvtárban a 3.Realization almappában kerülnek letárolásra, ezért a projektvezető és a tanácsadók felelősek. A Memo tartalmazza a megállapodásokat és a megegyezett további feladatokat. A tanácsadó feladata, hogy a megállapodások védjék a scope-ot. A Memo-t a megbeszélést követő napon ki kell küldeni. Amennyiben a projektvezető ezt szükségesnek tartja (a projekt elején a Document Cheklist-ben előírta), akkor a bevezetés, funkcióbővítés során felmerült problémákról, feladatokról Issue_list készül. - 6 / 10 -

7 A projektvezető feladata, hogy a tanácsadóknak, fejlesztőknek kiadott feladatok végrehajtását nyomonkövesse, sikerességükről meggyőződjön, a projekt előrehaladást, határidő tartást, erőforrás felhasználást figyelemmel kísérje, a projekt kockázatokat figyelje, folyamatosan aktualizálja és bekövetkezésük esetén kezelje, a problémákat, tervektől való eltéréseket (akár a tanácsadók, fejlesztők jelzései alapján) észlelje és kezelje, a projekt végrehajtására vonatkozó terveket (ütemterv, erőforrás terv) aktualizálja a projekt előrehaladása során. A fenti feladatokat saját belátása szerinti módszerekkel hajthatja végre a projektvezető, de megkönnyítheti a Projekt státusz megbeszélések tartása (igény vagy szerződés szerint, akár heti rendszerességgel). Ezekről Memo készül, ennek elkészítésért és a projekt könyvtárban elmentéséért a projektvezető felelős. A projektvezető feladata, hogy amennyiben a projekt szabályok vagy a szerződés ezt elvárják vagy a projekt elején a Document Cheklist-ben előírta az ügyfél felé Status reportokban beszámoljon a projekt állásáról. A beszámoló tartalmazhatja: Elért mérföldkövek ismertetése Nyitott feladatok ismertetése Kockázatelemzési jelentés Változások vagy változtatási igények ismertetése A projektek elszámolása a szerződés szerint történhet rendszeres időközönként (pl. havonta az elvégzett munkát a tanácsadói, fejlesztői ráfordítások alapján) vagy főbb mérföldkövenként a szerződés szerinti részteljesítésnek megfelelő összegekkel vagy a projekt végén. A projektvezető feladata, hogy az elszámoláshoz szükséges adatokat a backoffice-nak megadja, hogy az ME Elszámolás, számlázás folyamatleírás szerint megtörténhessen azok kiszámlázása. A projekt során scope-ot érintő változási igény merül fel, az a projektvezető kezeli az ügyfél képviselőjével. Amennyiben ez a hatáskörét túllépi, akkor eszkalálja a projekt szervezetben (Org chart-ban) meghatározott következő szintre vagy ennek hiányában a felettesének. A scope-ot érintő változásokat írásban kell dokumentálni. A fejlesztők, tanácsadók feladata, hogy az elkészült paraméterezéseket, fejlesztéseket teszteljék ha hibát találnak, javítsák. Csak a fejlesztők, tanácsadók által kitesztelt és megfelelőnek minősített fejlesztéseket, paraméterezéseket jelenthetik készre. Alapelv, hogy a fejlesztői, tanácsadói tesztek elvégzését és megfelelőségét igazolja, ha egy feladatot a fejlesztő, tanácsadó készre jelentette (pl. ben) a projektvezetőnek. A fejlesztői, tanácsadói teszten megfelelőnek minősített fejlesztések, paraméterezések, funkcióbővítések adhatóak át az ügyfélnek felhasználói tesztelésre és ezért a tanácsadó felelős. A projektvezető jelzi az ügyfélnek, ha egy fejlesztés, funkcióbővítés (vagy egy önállóan is tesztelhető rész) tesztelhető az ügyfél által. Amennyiben szükségesnek érzi (a projekt elején a Document Cheklist-ben előírta), akkor az elvégzendő tesztekről a projektvezető Test_inventory-t állít össze. Az ügyfél általi tesztek elvégzésének és dokumentálásának módját a szerződés vagy a projektvezető és az ügyfél képviselőjének megegyezése határozza meg. Készülhetnek akár teszt tervek és ennek alapján tesztjegyzőkönyvek vagy készülhetnek csak a feltárt problémákról feljegyzések (hibalisták) is. A kiemelt ügyfelek esetében kötelező tesztjegyzőkönyvek készítése, de ezeket a kiemelt ügyfél őrzi meg. A tesztek során feltárt hibákat a projektvezető kiadja a fejlesztőknek, tanácsadóknak javításra. A tesztelés előrehaladását a projektvezető követi (ha készül, akkor a Test_inventory alapján). A felhasználói tesztelés végén, a hibák javítása után az ügyfél képviselője visszajelzést ad a sikeres tesztről és az élesbe állítás jóváhagyásáról. Ezt minden esetben írásban kell megtennie (legalább ), ezt a projektvezetőnek kell az ügyféltől bekérnie. - 7 / 10 -

8 A felhasználó tesztek elvégzését igazoló dokumentumokat (Test report) a Dokumentum mátrix előírásainak megfelelően kell elkészíteni és a projekt könyvtárban az Realization könyvtárakban kell elmenteni. Ezért a projektvezető felelős. 2.5 Éles indulás előkészítése, éles indulás Az éles induláshoz szükséges, hogy az ügyfél felhasználói képesek legyenek a bevezetett, bővített rendszer használatára. A szerződésnek megfelelően vagy a projektvezető és az ügyfél képviselőjének megegyezése szerint kerül sor a felhasználók oktatására. A felhasználók oktatását végezhetik a tanácsadók, akkor a projektvezető ezt megfelelő feladatba adja ki nekik. Az oktatás az ügyfél rendszerében történik (pl. tesztrendszerében). Az oktatásokat a szerződésnek megfelelően vagy a projektvezető és az ügyfél képviselőjének megegyezése szerint kell dokumentálni. Az éles induláshoz az éles rendszert megfelelően fel kell készíteni. Ennek feladatait a Cut-over planben foglalja össze a projektvezető (amennyiben a projekt elején a Document Cheklist-ben ezt elvárta). Amennyiben szükséges, akkor a szerződésnek megfelelően vagy a projektvezető és az ügyfél képviselőjének megegyezése szerint kell a régebbi rendszerekből a fejlesztett rendszerbe az adatmigrációt elvégezni. Éles indulásra csak az ügyfél írásos ( elegendő, amennyiben más rendelkezés nincs erről) jóváhagyásának birtokában kerülhet sor. A szerződésnek megfelelően vagy a projektvezető és az ügyfél képviselőjének megegyezése szerint a bevezetésben, funkcióbővítésben résztvevő tanácsadók támogatást nyújthatnak. Erre a feladatokat a projektvezető adja ki. Az élesbe állítás előtt fel kell hívni az ügyfél figyelmét az esetleges visszaálláshoz szükséges tevékenységek elvégzésére és feltételek biztosítására (pl. megfelelő mentések). A felhasználói oktatások elvégzését és az éles rendszer átvételét igazoló dokumentumokat a projekt könyvtárban kell elmenteni. Ezért a projektvezető felelős. 2.6 Projektzárás Formális projektzárásra a szerződésnek megfelelően vagy a projektvezető és az ügyfél képviselőjének megegyezése szerint kerül sor. A formális projektzárásra a projektvezető elkészíti a Projektzáró bemutatót, ha az ügyfél ilyenre igényt tart. Szintén a projektvezető előkészíti a Projektzáró jegyzőkönyvet. A projektzáró megbeszélést a projektvezető vezeti le, ezen értékelik a projekt végrehajtását, levonják a szükséges tanulságokat (mit csináltunk jól vagy rosszul), értékelik a projekt tagokat. A projekt záró értekezleten elhangzottak alapján a projektvezető véglegesíti a Projektzáró jegyzőkönyvet. Amennyiben a projektvezető úgy dönt, eltekinthet a formális projektzárástól, de akkor is el kell végeznie Closing checklist szerinti feladatokat. 2.7 Body leasing Az EasyCon szerződéseinek speciális részét képezi, amikor a bevezetés, funkcióbővítés az ügyfél projektvezetésével, az ügyfél projektmenedzsment módszerei, módszertana szerint, az ügyfél fejlesztőeszközeivel és bevezetési módszertana szerint, az ügyfél által előírt dokumentálással (a dokumentáció megőrzése is az ügyfélnél történik) kerül végrehajtásra. Ilyenkor az EasyCon tulajdonképpen a bevezetéshez, funkcióbővítéshez szükséges tanácsadókat, fejlesztőket biztosítja az ügyfélnek (Body - 8 / 10 -

9 leasing). Az EasyCon sem a bevezetés, funkcióbővítés szakmai tartalmára, sem lebonyolítására nem gyakorol hatást. Az EasyCon feladata ezekben az esetekben az ügyfél képviselőjével való kapcsolattartás, tanácsadók, fejlesztők munkájának felügyelete az ügyfél képviselőjének visszajelzései alapján, a tanácsadók, fejlesztők munkájának elszámolása. Az ügyfél képviselőjével az ügyfél felelős státuszmegbeszéléseken tartja a kapcsolatot. Az ügyfél képviselőjének igénye szerint vagy rendszeres időközönként (pl. havonta) személyes vagy telefonos megbeszéléseken egyeztetik az esetleges problémákat. Az ügyfél képviselőjének jelzései alapján az ügyfél felelősfeladata, hogy a tanácsadók, fejlesztők felé a szükséges lépéseket megtegye. Szükség esetén sor kerülhet a tanácsadó, fejlesztő cseréjére is. A tanácsadók, fejlesztők munkájának elszámolása a tanácsadók, fejlesztők által készített tevékenységlisták alapján történik az ME Elszámolás, számlázás folyamatleírás szerint. A projektben résztvevő tanácsadókkal, fejlesztőkkel kapcsolatos problémákat az operatív igazgatónak kell jelezni, aki a tanácsadói adatbázisban rögzíti. - 9 / 10 -

10 3 FELJEGYZÉSEK KEZELÉSE A folyamatleírásban szabályozott folyamatok végrehajtásakor keletkezett feljegyzések készítését, letárolását a Dokumentum mátrix, megőrzésüket a Minőségirányítási Kézikönyv szabályozza - 10 / 10 -

Projekt Alapító Dokumentum V100

Projekt Alapító Dokumentum V100 EKOP-1.1.10.-2012-2012-0001 Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága A katasztrófavédelmi informatikai rendszerek döntéstámogató szerepének és biztonságának növelése projekt Projekt

Részletesebben

Minőségirányítási Kézikönyv

Minőségirányítási Kézikönyv Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 48. Tel.: +36 1 215 6440 / 178 Fax: +36 1 215 6440 / 178 Honlap: www@itlogicom.hu E-mail: sales@itlogicom.hu Minőségirányítási Kézikönyv MSZ

Részletesebben

Projekt koordinációs eljárás a Megrendelő és a Vállalkozó között. Dr. Molnár Bálint. PhD, műszaki informatika

Projekt koordinációs eljárás a Megrendelő és a Vállalkozó között. Dr. Molnár Bálint. PhD, műszaki informatika Projekt koordinációs eljárás a Megrendelő és a Vállalkozó között Dr. Molnár Bálint PhD, műszaki informatika Egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem Tudományos főmunkatárs, ELTE 1. Koordinációs eljárás

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 3. sz. melléklet PROJEKTSZEMLÉLET TUDÁSBÁZIST MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 3. sz. melléklet PROJEKTSZEMLÉLET TUDÁSBÁZIST MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM SZABADSZÁLLÁS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1. Tel.: (06) 76-558-006; Fax: (06) 76-558-146 E-mail: szabadszallas@szabadszallas.hu www.szabadszallas.hu SZERVEZETFEJLESZTÉS

Részletesebben

Változó Világ Szociális Egyesület. Minőségirányítási Kézikönyv

Változó Világ Szociális Egyesület. Minőségirányítási Kézikönyv Változó Világ Szociális Egyesület Minőségirányítási Kézikönyv Munkaerő-piaci szolgáltatások Debrecen 2013. november Változó Világ Szociális Egyesület 4024 Debrecen Rákóczi u. 62/A. Telefon: 52 /531-565

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA 2013. február Tartalom Bevezető a Belső Ellenőrzési Kézikönyv Mintához... 5 I. Bevezetés... 9 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső

Részletesebben

Projektmenedzsment kézikönyv - projektszerű feladatok végrehajtását erősítő tanácsadói javaslatok gyűjteménye

Projektmenedzsment kézikönyv - projektszerű feladatok végrehajtását erősítő tanácsadói javaslatok gyűjteménye Projektmenedzsment kézikönyv - projektszerű feladatok végrehajtását erősítő tanácsadói javaslatok gyűjteménye Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára Dátum: 2009.09.01. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV ISO 9001:2000 SZERINT Kiadta:... Hajós Éva igazgató A második kiadás dátuma: 2004. március 1. Nyilvántartott példány, folyamatos módosításokkal Csak tájékoztatásra szolgáló, nem felülvizsgált példány A

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ 4. számú melléklet 1 ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2012. KÉSZÍTETTE: DR. TÖRÖK KATALIN BELSŐ ELLENŐRZÉSI VEZETŐ Győr, 2012. november Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV CREDIT-AUDIT Üzletviteli Szolgáltató Kft. 1146 Budapest, Thököly út 59/A. 1. emelet 1. Adószám: 11554819-2-42 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tanúsítási és felügyeleti tevékenység Eljárás

Tanúsítási és felügyeleti tevékenység Eljárás E példány sorszáma: Eljárás Készítette: Dr. Lajos Attila Minőségirányítási vezető Jóváhagyta: Borszéki Péter Ügyvezető igazgató copyright (szerzői jog): Ezen dokumentum tartalma nem reprodukálható sem

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Módszertani és Oktatási Központ Felnőttképzési nyilvántartási szám: 21088-2007 Cím: 1447 Budapest Pf. 510. Tel/Fax.: (06-1-) 303-8973; (06-1-) 314-4998 mail: info@neki.hu www.mamoka.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata)

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) TESTNEVELÉSI EGYETEM Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) Belső ellenőrzés Budapest 2015.04.23. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés... 5 II. A szabályzat hatálya... 6 III. Belső ellenőrzési

Részletesebben

ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Kiadás: 36. ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /2013. SZ. VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉS

ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Kiadás: 36. ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /2013. SZ. VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉS ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Kiadás: 36. ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /2013. SZ. VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉS RS-15 BESZERZÉSI SZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben Készítette: Hadnagy

Részletesebben

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készítette: Horváth Béla belső ellenőrzési vezető Jóváhagyta: Dr. Ailer Piroska rektor Kecskemét 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 II. A belső ellenőrzés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85.; törzsszám: 329190; képviseli: Dr. Bakonyi József elnök), mint megrendelő

Részletesebben

Minőségiránytási kézikönyv

Minőségiránytási kézikönyv Sarkad Város Önkormányzata Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár Sarkad Vár u. 2/b Tel.: 66/375-300 Fax:66/375-380 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00494-2009 Minőségiránytási kézikönyv Jóváhagyta:

Részletesebben

A Fővárosi Vízművek Zrt. Közbeszerzési szabályzata

A Fővárosi Vízművek Zrt. Közbeszerzési szabályzata Szabályzat A Fővárosi Vízművek Zrt. Közbeszerzési szabályzata 2014. szeptember 15. Szabályzat 2/15 Tartalom 1 Az utasítás célja... 3 2 Alkalmazási terület... 3 2.3. Kapcsolódó dokumentumok... 3 2.4. Tárgyi

Részletesebben

SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.sz. melléklet A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. január 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 3 1. Azonosító adatok, alapítás, jogállás 3 1.1. A Szerencsejáték

Részletesebben

Belső ellenőrzési kézikönyv

Belső ellenőrzési kézikönyv BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYIRATSZÁM: 4/101213/2014. Készítette: Ludvig Éva Belső ellenőrzési kézikönyv Hatályos: 2014. 10. 01.-től Készítette: Ludvig Éva belső ellenőrzési vezető

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV

PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV ERASMUS+ PROGRAM 2014-2020 STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK A KÖZNEVELÉS TERÜLETÉN 2014. ÉVI PÁLYÁZATI FORDULÓ TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Oldal 1 / 61 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 6

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV Oldalszám: 1 / 45 ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Minőségbiztosítási szakmérnök képzés Minőségbiztosítási szakember képzés

Részletesebben

INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Kirner Attila (CISA) és Pichler Attila (CISA) INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV avagy GYAKORLATI TANÁCSOK AZ INFORMATIKAI KONTROLLOK MŰKÖDTETÉSÉHEZ 2007 Szerzők: Kirner Attila, Pichler Attila, Lektor:

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) Hatályba lépett: 2011. július 01. napján Érvényes:

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV SOPRON 2013 A Nyugat-magyarországi Egyetemen (a továbbiakban: Egyetem) a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

Részletesebben

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10 Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Iktatószám: Ü/559-1/10 Hatályba lépés: 2010.02.05. Belső ellenőrzési kézikönyv

Részletesebben