HATÁROZATI JAVASLAT. 1. Szauna Bau'84 Kft Üröm, Fő utca Gerdax-M Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Baja, Parti u

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATÁROZATI JAVASLAT. 1. Szauna Bau'84 Kft. 2096 Üröm, Fő utca 1. 2. Gerdax-M Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6500 Baja, Parti u. 28-30."

Átírás

1 HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy a KELO szauna építése tárgyában a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja alapján a mellékelt ajánlattételi felhívással hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít, melyre az alábbi ajánlattevőket hívja meg ajánlattételre: 1. Szauna Bau'84 Kft Üröm, Fő utca Gerdax-M Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Baja, Parti u FINNRELAX Szauna és Szabadidő Kft Vecsés, Fő út Finn Aura Partners Kft Budapest, Üllői út Kis Herceg Kft Budapest, Hunyadi u Határidő: Felelős: azonnal jegyző Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Makó Város Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési, Koordinációs és Jogi Csoport - Makó Város Polgármesteri Hivatal Kistérségi Iroda - Makó Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály M a k ó, január 18. Dr. Siket István bizottsági elnök

2 Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásban KELO szauna építése tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi tér január 19.

3 Tisztelt Ajánlattevő, kérjük, hogy az ajánlata legelső oldala az alábbi tartalmú Felolvasólap legyen: 1. Az ajánlattevő azonosító adatai: Felolvasólap KELO szauna építése a) az ajánlattevő cégneve:.. b) az ajánlattevő székhelye: c) tel, fax, e mail: d) Cégjegyzésre jogosult képviselője neve: e) Cg. szám:.., adószám:. f) Bankszámlaszám: 2. Bírálati szempont adatai: Ajánlati ár: nettó összeg:..., Ft 3.1. Közös ajánlattevő (adott esetben): cégnév, székhely: Más szervezet, amelynek kapacitásaira az alkalmassági igazolása során támaszkodik (adott esetben): cégnév, székhely:. 4. Az ajánlat.. számozott oldalt tartalmaz Dátum:. cégszerű aláírás: 2

4 Tisztelt Ajánlattevő! Makó Város Önkormányzata a közbeszerzésekről évi CVIII. törvény (Kbt.) alapján ajánlattételre hívja fel az alábbi körben és feltételekkel (jelen dokumentáció egységes formában tartalmazza a Kbt. 38. és 96. (1) bekezdés szerinti ajánlattételi felhívást és a Kbt a szerinti dokumentációt, melyet Ajánlatkérő ezúton, térítésmentesen bocsát Ajánlattevők rendelkezésére): I. Ajánlatkérő 1.1. Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése: Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi tér A jelen eljárásban használandó ajánlatkérői adatok: Makó Város Önkormányzati Képviselő testülete, Polgármesteri Hivatal, Közbeszerzési, Koordinációs és Jogi Csoport 6900 Makó, Széchenyi tér Az eljárással kapcsolatban további információ, illetve kiegészítő tájékoztatás kérhető (Kbt. 45. ): műszaki kérdésekben: Horváth Bernadett, műszaki irodavezető Tel.: , Fax.: e mail: közbeszerzési és jogi kérdésben: dr. Ortutay Miklós, hivatalos közbeszerzési tanácsadó Tel.: , Fax: e mail: 2.1. A közbeszerzés tárgya: építési beruházás II. Az eljárás tárgya 2.2. A szerződés tárgya, meghatározása, a teljesítés főbb feltételei illetve mennyisége: Vállalkozási szerződés, melynek tárgya a közbeszerzési műszaki leírás szerinti KELO szauna építése. Főbb mennyiségek (részletek a közbeszerzési műszaki leírásnál): Szaunaház külmérete: 300*400*250cm, Falak KELO rönkökből átlagosan 26cm rönkátmérő, Harvia Legend 16,5 kw szaunakályha vagy azzal egyenértékű, Nyílászárók: 2 db ajtó (KELO deszkával vagy meranti fával borítva), méretei cm, valamint 1 db biztonsági panoráma; üvegablak cm (északi stílusban kialakítva), a nyílászárók anyaga: Polár Kiefer (erdei fenyő v. Meranti) vagy ezekkel egyenértékű, felszerelési eszközök. CPV kód:

5 A teljesítés helye: Hagymatikum Fürdő, 6900 Makó, Makovecz tér A szerződés időtartama, teljesítési határidő: Befejezés: május Az ellenszolgáltatás megfizetésének módja: A beszerzés ellenértékét az ajánlatkérő, az igazolt teljesítést (sikeres műszaki átadást) követően számla alapján, a teljesítést (és a számla és mellékletei hiánytalan kézhezvételét ) követően átutalással egyenlíti ki, a Kbt ában foglaltak szerint 30 napon belül. Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe úgy a kifizetés az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. ában foglaltak szerint történik: 14. (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél, vagy európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet (e alkalmazásában a továbbiakban együtt: ajánlatkérőként szerződő fél), amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Kbt (3) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni: a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból; b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat; c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét; d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek; e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit vagy az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőként szerződő félnek (annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy az ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak); g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. ára is tekintettel teljesítették; h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő őrzi és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha igazolja, hogy az e) vagy az f)pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére; i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti határidő harminc nap. 4

6 A közbeszerzés nem európai uniós támogatásból valósul meg. Ajánlatkérő tekintettel a Kbt ában foglaltakra biztosítja az ajánlati ár 5% os mértékének megfelelő összegű (de max. 10 mft) előleg igénybevételének lehetőségét. Ez az előleg nem jár arra a részre vonatkozóan, amelyet az ajánlatkérő az alvállalkozóknak közvetlen kifizetés útján teljesít. Az előleg igénybevételének módja: nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötéséig jelzi Ajánlatkérőnek, hogy élni kíván e az előleg igénybevételének lehetőségével és, hogy az előleg visszafizetési biztosítékot milyen formában nyújtja (lásd lentebb), nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés megkötését követő 5 napon belül benyújtja az előlegbekérőt és egyidejűleg az előleg teljes összegére vonatkozó, visszavonhatatlan, feltétel nélküli kifizetést garantáló, a szerződés teljesítési határidejét követő 30 napig érvényes előleg visszafizetési biztosítékot az előleg visszafizetési biztosíték teljesíthető a Kbt (6) bekezdés a) pontja szerint az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel, Ajánlatkérő az előlegbekérő és az előírásoknak megfelelő előleg visszafizetési biztosíték átvételét követő 10 napon belül átutalással fizeti meg az előleget, nyertes Ajánlattevőként szerződő fél az előleg számláján történő jóváírását követő 5 napon belül kiállítja és Ajánlatkérőnek átadja az előlegszámlát, az előleg elszámolása a végszámlában történik Szerződést biztosító mellékkötelezettség: Késedelmi és meghiúsulási kötbér, jótállás a szerződéstervezetben részletezett feltételek szerint; előleg visszafizetési garancia a pontban foglaltak szerint III. Pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai alkalmassági feltételek Az alább bekért igazolások egyszerű fénymásolatban is benyújthatók! Az alkalmasság igazolása a Kbt. 55. ában és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. r.) előírtakra tekintettel történt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet tekintettel a Korm. r. 20. (4) bekezdésében foglaltakra hogy az alkalmassági követelményeket a Korm. r. 18. (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg! 3.1. Pénzügyi és gazdasági alkalmasság: P/1. Csatoljon a Korm. r. 14. (1) bekezdés a) pontjára tekintettel az ajánlattételi felhívás megküldésének napjánál (2012. január 19.) nem régebbi nyilatkozatot egyszerű másolatban valamennyi számlavezető pénzintézet valamennyi számlájáról, az alábbi tartalommal: 1. mióta vezeti a számláját, 2. volt e 15 napot meghaladó sorban álló tétel a számláján az ajánlattételi felhívás megküldésének napját (2012. január 19.) megelőző 1 évben. A cégkivonatban szereplő összes pénzintézet összes fennálló számlájáról igazolást kell benyújtani, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak! 5

7 Alkalmatlanság: Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmatlan, ha bármelyik számlavezető pénzintézet nyilatkozata szerint volt 15 napnál hosszabb ideig sorban álló tétel a számláján az ajánlattételi felhívás megküldésének napját (2012. január 19.) megelőző 1 évben. P/2. Csatolja a Korm. r. 14. (1) bekezdés b) pontjára tekintettel az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti saját vagy jogelődje beszámolóit (mérleg + eredménykimutatás, kiegészítő mellékletek nélkül), amennyiben a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét, ennek hiányában erre vonatkozó nyilatkozatát. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban. A Korm. r. 14. (2) bekezdése szerint, ha beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Alkalmatlanság: Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmatlan, ha az utolsó három lezárt üzleti év közül két évben mérleg szerinti eredménye negatív. A Korm. r. 14. (2) bekezdése szerint a (2) bekezdés alkalmazása esetén az elvárt árbevétel mértéke nettó , Ft Műszaki és szakmai alkalmasság: M/1. Mutassa be a Korm. r. 15. (2) bekezdés a) pontjára tekintettel az eljárást megindító felhívás megküldésétől (2012. január 19.) visszafelé számított öt év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházásait. A közbeszerzés tárgya szerintinek minősül: KELO vagy más rönkszauna építése. Az alkalmasság igazolása a Korm. r. 16. ára tekintettel kell, hogy történjen, azaz azt ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. Alkalmatlanság: Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 2 db, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciával az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző öt évből. M/2. Mutassa be a Korm. r. 15. (2) bekezdés c) pontjára tekintettel a teljesítésben részt vevő felelős műszaki vezetőinek bemutatása (végzettség, képzettség és gyakorlati idő feltüntetésével) saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal, az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti felelős műszaki vezetői névjegyzékben való hatályos jogosultság igazolásával. Alkalmatlanság: Az ajánlattevő műszaki szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik 1 fő, az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti 1 fő MV Ép/A vagy MV Ép/B és 1 fő MV Ép/ÉV kóddal regisztrált felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakemberrel. A két követelmény igazolható ugyanazzal a szakemberrel A Kbt. 55. (4) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak (P/1. és P/2.) a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. 6

8 A Kbt. 55. (5) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő v ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 55. (6) bekezdésére tekintettel az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során az a) pontban foglaltakon túl akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag szállítót, c) építési beruházás esetén az építőanyag szállítót; IV. Az ajánlatok bírálati rendje 4.1. Bírálat szempontja: A Kbt. 71. (2) bekezdés a) pontja szerint az ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot hirdeti nyertesnek Ajánlati ár (nettó Ft): Az ajánlati árnak átalánydíjként tartalmazni kell minden, közbeszerzés tárgyának határidőre és megfelelő minőségben való megvalósításához szükséges költséget. Az ár átalányár jellegű, így többletmunka nem számolható el Az eljárás típusa, jogcíme: V. Eljárási szabályok, határidők, határnapok 7

9 A jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. Harmadik rész 122. (7) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás Ajánlattételi (benyújtási) határidő, az ajánlatok felbontásának ideje és helye: február 10., de. 10,00 óra 6900 Makó, Széchenyi tér 22. (Polgármesteri Hivatal, Közbeszerzési, Koordinációs és Jogi Csoport, szárnyépület, II. emelet 207. iroda) 5.3. A tárgyalás időpontja és helye: február 16., du. 16, Makó, Széchenyi tér 22. (Polgármesteri Hivatal, I. emeleti kistanácskozó). Ajánlatkérő a tárgyaláson kizárólag az ajánlati árról kíván tárgyalni A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: A tárgyalást Ajánlatkérő Ajánlattevőkkel egy fordulóban, ajánlattevőnként külön külön kívánja lefolytatni. A tárgyalás során Ajánlattevő csak a benyújtott ajánlatánál Ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot adhat. A tárgyalás befejezésének időpontját követően végső ajánlat nem nyújtandó be Az ajánlatok elbírálása: Ajánlatkérő a Kbt. 77. (2) bekezdésére tekintettel írásbeli összegezést készít és küld meg ajánlattevők számára Szerződéskötés tervezett időpontja: A Kbt (6) alapján az írásbeli összegzés megküldését követő naptól számított tizedik nap de óra. Amennyiben ez nem munkanap, akkor a következő munkanapon de órakor. (helye azonos az ajánlatok felbontásának helyével) 5.7. Az felbontásának helye, résztvevő személyek: Az ajánlatkérő a személyesen benyújtott vagy az előírt határidőig postán beérkezett ajánlatokat az 5.2. pont szerinti időpontban bontja fel, a 6900 Makó, Széchenyi tér 22. (Polgármesteri Hivatal, I. emeleti kistanácskozó) alatti címen, amelyen az ajánlattevő és ajánlatkérő képviselői vehetnek részt, illetve egyéb meghívottak Részekre történő ajánlattétel lehetősége: Kizárt Alternatív ajánlat lehetősége: Kizárt, többváltozatú ajánlat esetén az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlattevő valamennyi ajánlatát Hiánypótlás lehetősége: Az Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési törvény 67. a alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A hiányok pótlása melynek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás keretében nem lehet új gazdasági szereplőt bevonni az eljárásba. A hiánypótlás során a 26. nem megfelelő alkalmazása esetén az ajánlatban alvállalkozóként megjelölt gazdasági szereplő közös ajánlattevőnek minősíthető. Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra. A hiánypótlás nem járhat: a) a 2. (1) (4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy 8

10 b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat (szakmai ajánlat) módosításával! Felvilágosítás kérés: Az Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési törvény 67. a alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalma tisztázásának lehetőségét Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: A tárgyalás befejezésének időpontját követő 30 nap azzal, hogy az a Kbt (5) bekezdésében foglaltak szerint a nyertes ajánlattevő és ha ilyen megnevezésre került a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő vonatkozásában további harminc nappal meghosszabbodik Az ajánlat nyelve: Magyar, minden beadott iratnak legalább az egyszerű magyar fordítását csatolni kell Kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a Kbt (5) bekezdés és 45. a alapján nyújtja. A kiegészítő tájékoztatás kérés ésszerű határideje az ajánlatok bontását megelőző ötödik munkanap, megadásának határideje az ajánlatok bontását megelőző harmadik munkanap. VI. Nyilatkozatok, becsatolandó dokumentumok, egyéb információk 6.1. Kizáró okokhoz csatolandó igazolások, nyilatkozatok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1), illetőleg az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. Igazolási mód a Kbt (1) bekezdésére tekintettel ajánlattevő nyilatkozata (1. sz. melléklet), ill. a Kbt. 56. (1) bekezdés kc) pontjára vonatkozóan a Korm. r. 2. ib) és 4. fc) pontja szerinti nyilatkozat (2. sz. melléklet). (A hivatkozott minták helyett elfogadható egyéb formátumú nyilatkozat is, ha az a kizáró okok tekintetében a hatályos Kbt. szerinti tartalmat rögzíti) 6.2. Az eljárásban tekintettel a beruházás tárgyára nem lehet ajánlattevő, aki nem szerepel a vállalkozó kivitelezői tevékenységet folytatók Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett elektronikus névjegyzékén, melyet ajánlatkérő ellenőriz! 6.3. Tájékoztatás a Kbt. 54. (1) (2) bek. alapján Az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni a következő szervektől: Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 6726 Szeged, Derkovits fasor Postacím: 6726 Szeged, Derkovits fasor tel: fax: E mail: csongrad kh mmszsz csongrad kh 9

11 Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 6726 Szeged, Derkovics fasor Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 535 tel.: 62/ , fax: 62/ E mail: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1145 Budapest, Columbus u Postacím: 1590 Budapest, Pf.: 95. tel.: (+36 1) , fax: (+36 1) E mail: Nemzeti Adó és Vámhivatal 1054 Budapest, Széchenyi u. 2., Tel.: Alsó Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 6721 Szeged, Felső Tisza part 17. Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf.: 1048., tel: , fax: E mail: További, az érvényes ajánlattételhez kötelezően csatolandó igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok: a) Az ajánlattevő, amennyiben módosítás van folyamatban, úgy a Cégbíróság érkeztetett bélyegzőjével ellátott módosítási kérelmet (lehet másolat is) köteles ajánlatához csatolni. b) Az ajánlattevő csatolja az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányát / aláírás mintáját (továbbiakban: címpéldány). A címpéldány lehet másolat is, a kiállítás dátuma nincs határidőhöz kötve. Amennyiben az ajánlatot a képviseltre jogosult személy meghatalmazása alapján más személy látja el kézjegyével, úgy a meghatalmazásról legalább teljes bizonyító erejű magánokirat szükséges. c) Az ajánlattevő nyilatkozzon, hogy teljesíti az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció feltételeit az általa megajánlott ellenszolgáltatásért, valamint a szerződés megkötésére és teljesítésére, nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro, kis vagy középvállalkozásnak minősül e. (3. sz. melléklet) d) Az ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 40. (1) bekezdése alapján jelölje meg (3. sz. melléklet): a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. 10

12 e) Ajánlattevőnek ajánlatához részletes pénzügyi műszaki ajánlatot kell benyújtania. A pénzügyi műszaki ajánlat az alábbi részekből kell, hogy álljon: árazott költségvetés a közbeszerzési műszaki leírás szerinti formátumban, építési ütemterv (Gantt diagram) organizációs terv. f) A nyertes ajánlattevőnek a kivitelezés időtartalmára az alábbi feltételekkel kell építés szerelési biztosítással rendelkeznie. Ajánlattevő a jelen szerződés szerinti építési szerelési kivitelezési munkákra egy Magyarországon bejegyzett biztosítótársaságnál CAR rendszerű építési szerelési biztosítást köt, amelynek kedvezményezettje Ajánlatkérő, aki a biztosítási feltételeket előzetesen jóváhagyja. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell (4. sz. melléklet), hogy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára az alábbi tartalmú építési szerelési biztosítási szerződést megköti vagy a meglévő biztosítását kiterjeszti. A CAR rendszerű összkockázatú építési szerelési biztosítás tartalmazza: Vagyonbiztosítást Biztosítási összeg a tartalékkerettel növelt nettó vállalási összeg. Önrészesedés maximum (százezer) forint káreseményenként. Felelősségbiztosítást Kártérítési limit személyi sérülés és dologi károkra együttesen minimum , forint káreseményenként, korlátlan esetszámra. Önrészesedés Dologi károk esetében a fix összegben meghatározott önrészesedés maximum , forint káreseményenként, amennyiben a biztosító százalékos önrészt is alkalmaz, annak mértéke maximum 10 (tíz) százalék lehet. Személyi sérüléses károk: nincs VII. Kötelező alaki kellékek 7.1. Az ajánlatok példányszáma: 1 eredeti és 2 másolati példány, amelyet kérünk az ajánlat első oldalán feltüntetni (eltérő adatok esetén az eredeti példány tartalma az irányadó) Formai követelmények: Az ajánlatokat, tartalomjegyzékkel ellátva, gépelve, nyomtatva vagy olvasható kézírással kitöltve, összefűzve (pl. tűzés, spirálozás, kötés) kell benyújtani Az ajánlatot folyamatos számozással kell ellátni (csak az adatot tartalmazó oldalakat vagy minden oldalt folyamatosan), amely alapján a tartalomjegyzékben az iratok helye egyértelműen azonosítható Az ajánlat aláírása: A felolvasólapot az ajánlattevő, az egyes nyilatkozatokat a nyilatkozatot tevő szervezet képviseletében eljáró személy saját kezűleg, cégszerűen köteles aláírni. Minden számozott oldal szignálása nem kötelező. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen az ajánlat beadása előtt módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni Az ajánlat lezárása: 11

13 Az eredeti és a másolati példányokat egy nagy közös borítékban / dobozban lezárva kell benyújtani. A verseny tisztaságát sértő mértékben sérült csomagolást az ajánlatkérő visszautasítja A borítékokon fel kell tűntetni: Ajánlattevő neve: Ajánlatkérő neve: Eljárás megnevezése: Ajánlat, kizárólag közbeszerzési eljárás során bontható fel! megjelölés 7.6. Az ajánlat benyújtása: Az ajánlat postai úton vagy személyesen is benyújtható. A benyújtás teljesítésének a küldemény tényleges kézbesítése minősül. A személyesen benyújtott ajánlat átvételét az ajánlatkérő a helyszínen írásban visszaigazolja. Lezáratlan, illetve sérült borítékot nem vesz át. Minden olyan ajánlatot, amely az ajánlattételi határidőt követően érkezett, az ajánlatkérő jegyzőkönyv felvétele mellett, felbontatlanul 5 évig megőriz Tartalmi sorrend, iratjegyzék: Figyelem! Az ajánlatok felbontását, ismertetését, s az azt követő összehasonlítást, értékelést megkönnyítendő kérjük az ajánlatot a következő sorrendben lefűzve benyújtani. Az alábbi tartalmi sorrend / iratjegyzék egyúttal segítséget is nyújt az ajánlattevőknek, hogy ellenőrizzék ajánlatuk valamennyi megkövetelt igazolást, nyilatkozatot tartalmazza e. 1. Felolvasólap 2. Tartalomjegyzék 3. Ajánlati nyilatkozat (3. sz. melléklet) 4. Aláírási címpéldány 5. Nyilatkozat a kizáró okokról (1 2. számú melléklet) Az ajánlattevő pénzügyi, gazdasági alkalmassága igazolása: 6. Pénzintézeti igazolások (P/1.) 7. Mérlegek (P/2.) (szükség szerint) Az ajánlattevő műszaki és szakmai alkalmassága igazolása: 8. Referencia (M/1.) 9. Szakemberek (M/2.) Pénzügyi műszaki ajánlat: 10. Árazott költségvetés 11. Építési ütemterv (Gantt diagram) 12. Organizációs terv 13. Biztosítás (4. sz. melléklet) 14. Egyéb 12

14 VIII. Vállalkozási szerződés tervezet VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) Vállalkozási szerződés mely létrejött Makó Város Önkormányzata címe: 6900 Makó, Széchenyi tér 22. képviseli: dr. Buzás Péter polgármester bankszámlaszáma: adószám: (továbbiakban Megrendelő ) másrészről címe: képviseli: bankszámlaszáma: cégjegyzékszáma: adószáma: (a továbbiakban Vállalkozó ) között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. Előzmények: Az építési beruházás beszerzésére Megrendelő közbeszerzési eljárást folytatott le, mely eljárás nyertese Vállalkozó lett. Jelen szerződésnek mellékletét képezik az alábbi fizikai értelemben nem csatolt az eljárásban keletkezett dokumentumok: a. ajánlattételi felhívás és dokumentáció (kiegészítő tájékoztatás is), b. Vállalkozó ajánlata (hiánypótlás is). 1.) A szerződés tárgya: Megrendelő a megrendeli, Vállalkozó elvállalja a KELO szauna építése megvalósítását az ajánlattételi felhívásban, a tervdokumentációban és a nyertes ajánlatban foglalt feltételekkel, amelyek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az igényelt teljesítés MSZ szerinti I. osztályú, illetve az egyéb jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, szabványoknak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű használatot biztosító terjedelemben és minőségben történik. 2.) Vállalkozási díj, fizetési feltételek: 1. A teljes vállalási ár: nettó összeg:..., Ft + ÁFA. Az általános forgalmi adó összege a mindenkor hatályos jogszabályok alapján kerül megállapításra. 2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatározott vállalkozói díj a szerződésszerű teljesítés vonatkozásában minden, a közbeszerzési műszaki leírásban előírt munka költségét magába foglalja. 3. Fizetési feltételek: Vállalkozó 1 előleg és 1 végszámlát nyújthat be A műszaki ellenőr által leigazolt végszámla benyújtása a hiba és hiánymentes műszaki átadás átvételt és a Vállalkozó által 13

15 szolgáltatandó dokumentációk hiánytalan benyújtását követően nyújtható be Megrendelő részére. A végzett munka ellenértékét az ajánlatkérő igazolt teljesítést követően, számla (és mellékletei) ellenében átutalással teljesíti a Kbt ában és az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. ában foglaltak szerinti határidőben. 4. Vállalkozó.+ÁFA összegű előlegre jogosult. Az előleg igénybevételének módja: a) Vállalkozó a szerződés megkötését követő 5 napon belül benyújtja az előlegbekérőt és egyidejűleg az előleg teljes összegére vonatkozó, visszavonhatatlan, feltétel nélküli kifizetést garantáló, a szerződés teljesítési határidejét követő 30 napig érvényes előleg visszafizetési biztosítékot, b) az előleg visszafizetési biztosíték nyújtásának módja:, c) Megrendelő az előlegbekérő és az előírásoknak megfelelő előleg visszafizetési biztosíték átvételét követő 10 napon belül átutalással fizeti meg az előleget, d) Vállalkozó az előleg számláján történő jóváírását követő 5 napon belül kiállítja és Ajánlatkérőnek átadja az előlegszámlát, e) az előleg elszámolása a végszámlában történik. 3.) A Vállalkozó jogai és kötelezettségei: 1. E szerződés keretében tekintettel a szerződés átalánydíjas természetére a Vállalkozó elvégzi mindazon munkákat is, amelyekkel ajánlata elkészítésekor, a helyszín és a műszaki leírás megtekintésekor kellő szakmai gondossága mellett számolhatott. 2. Vállalkozó a munkavégzés környezetét rendszeresen karbantartja, a munkaterületet rendeltetésre alkalmas állapotban adja át. 3. A munkaterület őrzéséről, takarításáról, hulladék elszállításáról, tűz és vagyonvédelméről a munkaterület átvételét követően a Vállalkozó gondoskodik. 4. A kivitelezéssel kapcsolatos hatósági intézkedésekből, bírságokból eredő következmények a Vállalkozót terhelik. 5. A kivitelezéssel kapcsolatos építésrendészeti, balesetvédelmi előírások megszegéséből származó következmények a Vállalkozót terhelik. 6. Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának melyet a Vállalkozónak kell beszereznie, vagy elkészítenie: a) Az alkalmazott anyagoknak és az elvégzett munkának a Magyar Szabványokban előírt I. o. minőségűeknek, továbbá a Megrendelő utasításaival és a szerződés műszaki tartalmával, valamint annak mellékleteivel összhangban kell lennie. b) A minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokkal kell rendelkeznie. c) A műszaki átadás átvétel feltétele a szükséges (szakhatósági) engedélyek megléte. 7. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 8. Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és az alábbi ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti, mely esetekben Megrendelő jogosult és köteles a szerződést felmondani: a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25 % ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25 % ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 14

16 4.) A Megrendelő jogai és kötelezettségei: 1. Megrendelő biztosítja a munkaterületet, valamint legkésőbb e szerződés megkötésekor a szükséges műszaki dokumentációkat a Vállalkozónak átadja. 2. Megrendelő fizetési késedelme esetén késedelmi kamatot tartozik fizetni a Vállalkozónak. A késedelmi kamat mértéke: a Ptk. 301/A. ának (2) és (3) bekezdésében foglaltak szerint. 3. Megrendelő utasítási joga nem terjed ki a munka megszervezésére. 4. A megrendelő által alkalmazott műszaki ellenőrök jognyilatkozat tételére nem jogosultak. A Megrendelő nevében jognyilatkozat tételre jogosult személy: Dr. Buzás Péter polgármester A Vállalkozó részéről jognyilatkozat tételre jogosult személy:.. Megrendelő műszaki ellenőre:.. 5.) A teljesítés ideje, határidők: 1. Munkálatok kezdete, a munkaterület átadás átvételének napja: a szerződés mindkét fél általi aláírását követő nap. 2. Véghatáridő: május 31., mely időpontig a teljes létesítményt, és a 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 33. ában meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat, tanúsítványokat, igazolásokat és útmutatókat is át kell adni Megrendelő részére. Ezen határidőre a szükséges próbaüzemeknek sikeresen le kell, hogy zajlódjanak. A véghatáridő kötbérterhes. 3. A Vállalkozó köteles az átadás átvételi eljárás időpontjáról a Megrendelőt az építési naplóban legalább 5 nappal előbb értesíteni, a Megrendelő pedig köteles az eljárásra a jogszabályokban megjelölt szerveket meghívni. Az átadás átvételi eljárást legfeljebb 25 napon belül be kell fejezni. 4. Megrendelő részérő teljesítésigazolásra jogosult személy neve: Sarnyai Réka 6.) Együttműködés: 1. A kivitelezés során a felek együttműködni kötelesek. Egyik fél köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni, ha szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése akadályozva illetve veszélyeztetve van vagy lehet. Megrendelő képviselői: Sarnyai Réka Vállalkozó képviselői: 2. A Vállalkozó köteles építési naplót vezetni, és azt a helyszínen, elzárt helyen őrizni. Az építési naplóba bejegyzést tehetnek a 6.) 1. pontban meghatározott személyek, valamint a 4.) 4. pontban megnevezettek. 3. Vita esetén az építési naplóba tett bejegyzések az irányadók. Felek az építési naplóban írásban rögzítenek minden olyan körülményt, tényt, adatot, amely a megvalósítással kapcsolatos. A felek nyolc napon belül tehetnek egymás bejegyzésére joghatályos nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesítés kötelező. 4. Az eltakarásra kerülő munkarészek előzetes ellenőrzésére a Vállalkozó a Megrendelőt az eltakarás előtt 3 munkanappal köteles felhívni, építési naplón keresztül. 5. Vállalkozó kezdeményezheti a tervben szereplő műszaki megoldás helyett, hasonló műszaki tartalom, de azonos minőségű megoldás alkalmazását a Megrendelővel történő egyeztetés és azok engedélye alapján. A tervtől való eltérésre kivitelezőnek a tervező a műszaki ellenőr és a Megrendelő együttes írásos jóváhagyását követően van lehetőség. 6. Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges felügyeletet, irányítást valamint az őrzést (saját költségén) a kivitelezés folyamán. 15

17 7.) A teljesítés körülményei: 1. A Vállalkozó teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott kivitelezési munkálatokat határidőre és első osztályú minőségben elvégzi, valamint a kivitelezett építmény rendeltetésszerű használatra alkalmas. 2. A kivitelezés befejezésekor felek átadás átvételi eljárást folytatnak le. 3. Az átadás átvételi eljárás során a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére átadni a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását. 4. A sikeres átadás átvételi eljárásról felek jegyzőkönyvet vesznek fel. 5. Vállalkozó a kivitelezésért teljes körű jótállást vállal 60 hónap időtartamra. 6. A Vállalkozó késedelmes teljesítése (a rész és véghatáridők elmulasztása) esetére a felek kötbért kötnek ki. A napi késedelmi kötbér összege nettó , forint, de legfeljebb 10 nap késedelem időszakára. A kötbér összegéről Megrendelő számviteli bizonylatot állít ki. 7. Meghiúsulási kötbér: a Vállalkozó köteles a munka Vállalkozónak felróható okból történő meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbért fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó szerződéses összeg 5 % a. 8.) Egyéb rendelkezések: 1. Szerződő felek esetlegesen felmerülő vitás kérdéseiket békés úton igyekeznek rendezni. Amennyiben nem tudnak egyezségre jutni, úgy a pertárgy értékétől függően alávetik magukat a Makói Városi Bíróság, illetőleg a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességének. 2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a Ptk., valamint a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. 3. Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. E szerződés.. számozott oldalból áll. A szerződés mellékletei: 1. sz. Pénzügyi műszaki ütemterv Makó, Makó Város Önkormányzata Megrendelő képviseletében: Vállalkozó képviseletében: dr. Buzás Péter polgármester Ellenjegyeztem 16

18 IX. Közbeszerzési műszaki leírás Általános információk: 1. A beruházás helye: Makó város belterülete, a következő cím és helyrajzi szám tekintetében: 6900 Makó, Makovecz tér 6. hrsz 17; A beruházás pénzügyi fedezete: Kizárólag önkormányzati önerő alkotja. 3. A vonatkozó tervek adatai (amelyik rész esetében releváns): KELO szauna ház: tervezte: Póder Zoltán (9028 Győr, Konini u. 9.) 4. A beruházás mennyiségi adatai: Meglévő kültéri szauna udvarba, 3,2*4,2 m es külméretű kültéri szauna ház építése a hozzá tartozó elektromos munkálatokkal, a következő felszereltséggel Szauna pad kerekített padél db. 2 háttámla db. 1 fejpárna db. 2 kályhavédő rács db. 1 Szauna lámpa abachi kerettel db. 3 teli fa szauna ház ajtó Kelo fából db. 2 Szauna ház ablak erdei fenyő keret. db. 1 Szauna dézsa 4 l műanyag betéttel db. 1 felöntő kanál db. 1 hőmérő + páramérő db. 1 illóolaj 500ml db. 1 homokóra 1 16,5kW torony kályha 1 Szauna kályha kő kg. 220 digitális külső vezérlés db. 1 Rozsdamentes acél kályhatálca db. 1 Szauna kályha feletti hő terelő lemez rozsdam. acélból PVC szaunaszőnyeg Vészcsengő Pad alatti meleg fehér hangulatvilágítás Megrendelői követelmények: 1. Általános előírások: Az eredményes közbeszerzési eljárás eredményeképpen sorra kerülő kivitelezés során az alábbi egységes előírásokat kell figyelembe venni: - Megrendelő, I. osztályú anyagból, a Magyar Szabványnak vagy EU szabványnak megfelelő minőségben elkészítve fogadja el a teljesítést. 17

19 - Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az építési területe egy működő üzemű Fürdő épületben található. Vállalkozó tevékenységének végzése közben nem zavarhatja az üzemszerű működést. - A hulladékkal Vállalkozónak el kell számolnia azt csak akkreditált lerakón helyezhető el, az átadás átvételt dokumentálni szükséges. - Vállalkozónak kell állnia minden a kivitelezés során az építmények megépítéséhez, valamint az üzembe helyezéshez szükséges költséget, az esetleges tervmódosítások, vagy részlettervek elkészítésének költségeit, az üzembe helyezés érdekében felmerülő egyéb engedélyek beszerzését és költségeit. - Minőségtanúsítvány hiányában anyagok a munkahelyre nem szállíthatók és nem építhetők be. Újfajta építési termékek esetében, vagy akkor, ha a termékre nem vonatkozik vizsgálati követelmény, szabvány szükséges a termékek alkalmasságának bizonyítása, ebben az esetben az Építőipari Műszaki Engedély (ÉME) beszerzése nélkül szintén nem építhető be a termék vagy anyag. - A beszállításra kerülő eszközök, csak abban az esetben vehetők át, ha a megfelelő ÉMI TÜV dokumentációjuk rendelkezésre áll. - Vállalkozónak lehetősége van a munkaterület részletes áttanulmányozására, ahol a paraméterek pontosítása biztosított. - A kivitelezés előtt, az anyagtárolást is beleértve a közterület foglalási, az útfelbontási, a fakivágási engedélyt a Vállalkozónak kell megkérnie az illetékes hatóságoktól, és ezek költségeit viselnie kell. A közterület foglalási díj mértéke: 18 Ft/m2/nap. - A kivitelezés megkezdése előtt a közműkezelők jelenlétében közműfeltárást kell végezni. A későbbi esetleges közműszakításból származó károkért teljes felelősséggel tartozik a nyertes Ajánlattevő. - A Vállalkozó köteles a rendeletben előírtak szerint a munkamegkezdését az illetékes Kormány Hivatalnak bejelenteni. - A munkaterület valamint az ott lévő anyagok, felszerelések és szerszámok stb. őrzése Vállalkozó feladatát képezi. - A szakközegek biztosításának díja a Vállalkozót terheli, akárcsak az összes szükséges közműkiváltás költsége, mely a létesítmény megvalósításához szükséges. A közműszakítások és keresztezések miatt többletköltség nem számolható el, még akkor sem, ha azok a terven jelzett nyomvonalhoz képest eltérő helyzetűek. - Vállalkozó köteles az összes építési energiával (beleértve vizet is) kapcsolatos beszerzési, tervezési, lekötési, bővítési, felhasználási díjat és költségeket viselni. - A véglegesen helyreállított terület minőségét szavatolni kell. A garanciális idő alatt tönkrement helyreállítást annyiszor kell megismételni, ahányszor minőségi romlás (süllyedés, repedés stb.) tapasztalható. - A közterület használata esetén a használattal érintett terület és közvetlen környezetét a használó köteles folyamatosan tisztántartani. - Az ingatlanon és a szomszédos ingatlanokban bekövetkező esetleges károkozásért teljes körű felelősség terheli a Vállalkozót. - Az építés alatt álló Fürdő épületben okozott károkat Vállalkozónak haladéktalanul ki kell javítania. - A Vállalkozó köteles részt venni a Megrendelő által szervezett egyeztetéseken. - A kitűzési alappontok hivatalos földhivatali megadásáról Vállalkozó gondoskodik, annak költségeivel együtt. - A munkaterületen a Vállalkozónak a kivitelezés ideje alatt is biztosítani kell a balesetvédelmi és biztonságtechnikai óvórendszabályok betartását, különös tekintettel az építési terület mellett üzemelő Tanuszoda működésére. 18

20 - A műszaki átadás átvétel feltétele a munkák üzemeltethető állapotban történő elkészítése Az átvétel további feltétele a dokumentációban foglaltak maradéktalan betartása, valamint az érintett hatóságok, szakhatóságok és közmű üzemeltetők átadáshoz való hozzájárulása, a D tervnek (átadási dokumentáció) megfelelően. - Vállalkozó által benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell a létesítmény üzembe helyezéséhez szükséges műszaki tartalom teljes fedezetét (ide értve a szakhatóságok és közmű üzemeltetők által meghatározottakat is) akkor is, ha a tervek és/vagy a költségvetés azokat nem tartalmazták. Ennek érdekében Kivitelezőnek szükséges észrevételezni az általa átvett tervek műszaki tartalmát annak szem előtt tartásával, hogy Megrendelő a beruházás lefolyása alatt, annak teljes befejezéséig többlet és pótmunkát nem fogad el. Ajánlattevő észrevételeit Ajánlatának benyújtásáig teheti meg, később már nem hivatkozhat arra, hogy az átvett tervek nem nyújtanak kellő információt és megvalósításra alkalmatlanok. - Vállalkozó köteles a technológiához tartozó összes munkanemet, műveletet Független Akkreditált laborral folyamatosan ellenőriztetni és minősíttetni. 2. Helyreállítások: - A jelenleg üzemelő közművek folyamatos működését biztosítani kell. - A helyreállítási munkák végzése a Vállalkozó által készített és a Megrendelő által elfogadott ütemterv alapján történik. - Kivitelező köteles a munkálatok végeztével a terepszintet rendezni, a kiemelt alaptestek helyén lévő munkaárkokat visszatemetni. Ezen folyamatok során köteles az érintett területet tömöríteni is. 3. Vállalkozó általános kötelezettségei: Vállalkozó köteles megfelelő gonddal és igyekezettel kivitelezni és megvalósítani a beruházást, és annak hibáit, hiányosságait kijavítani, a szerződés előírásaival összhangban. Köteles biztosítani továbbá, minden ezekhez szükséges felügyeletet, munkaerőt, anyagot, szerkezetet, vállalkozói eszközt és minden egyéb dolgot, tevékenységet, legyen az ideiglenes vagy állandó jellegű. 4. Munkahelyi műveletek és építési módszerek: Vállalkozó teljes mértékben felelős a munkahelyi műveletekért és az általa alkalmazott építési módszerekért, amelyeket úgy kell megválasztania és végrehajtania, hogy azok ne veszélyeztessék más építmények biztonságát, ne okozzanak kárt a környezetben és az előírt közlekedési feltételek folyamatos, biztonságos és megfelelő színvonalon történő lebonyolítását lehetővé tegyék. 5. A Vállalkozó tájékoztatási kötelezettsége: A Vállalkozónak haladéktalanul tájékoztatni kell a Megrendelőt, ha bármilyen hibát, hiányosságot, tévedést fedez fel, akár a szerződés, akár az ajánlati tendertervek felülvizsgálata során. Utóbbinak hiányosságaira a szerződéskötést követően már nem hivatkozhat. Vállalkozó köteles a helyszínen a hatályos vonatkozó rendeletben, az ajánlati felhívásban előírt szakterületenként felelős műszaki vezető(ke)t biztosítani. 6. A műszaki átadás átvételi eljárás: A Megrendelő a létesítményeket csak hiánymentes kulcsrakész beüzemeltethető állapotban veszi át. A Vállalkozónak a műszaki átadás átvételi eljárásra össze kell állítani a kellék teljes átadási dokumentációt. Ez az alábbiakat tartalmazza: A lezárt építési napló 1 példánya 19

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Nonprofit Kft. 6727 Szeged, Zágráb u. 113. TÁMOP 1.4.3-10/2-2F-2011-0012, jelű pályázat Szakmai Szolgáltatások TK-2012/3. számú közbeszerzési eljárás Szeged, 2012.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Társadalom és Vidékfejlesztési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 6722 Szeged, Zágráb u 113. Tradicionális Értékek Termelőiskola kialakítására alkalmas ingatlan

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Gödöllő, Szabadság tér 1. szám alatti Rézgombos Szolgáltatóház alatti mélygarázs tulajdonjogának megszerzéséhez

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-121. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 24. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-128. számú közbeszerzési eljárás Izsák, 2012. június 18. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya: Kerékpárút

Részletesebben

Tárgy: A Korányi projekthez kapcsolódó villamos közműkiváltás műszaki tartalma. - a kivitelezőnek rendelkeznie kell Elmű Hálozati Kft.-nél,/Émász Hálózati Kft.-nél regisztrált kivitelezői és tervezői jogosultsággal

Részletesebben

Dokumentáció az ajánlattevők számára

Dokumentáció az ajánlattevők számára Dokumentáció az ajánlattevők számára Vállalkozási keretszerződés tételes elszámolással, határozott időre Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata tulajdonában, a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Részletesebben

Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT. Ajánlatkérő által kiírt. Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS "C" TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014

Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT. Ajánlatkérő által kiírt. Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS C TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014 Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT Ajánlatkérő által kiírt Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS "C" TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014 tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ M I S K O L C I A P O S T O L I E X A R C H Á T U S (3526 MISKOLC, SZE L E S U. 59.) Vállalkozási szerződés a Tokaj, görögkatolikus templom helyreállítási munkáinak elvégzésére (kódszám: HUSKROUA/1101/056).

Részletesebben

Dokumentáció az ajánlattevők számára

Dokumentáció az ajánlattevők számára Dokumentáció az ajánlattevők számára Vállalkozási keretszerződés tételes elszámolással, határozott időre Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata tulajdonában, a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként.

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. Megrendelő fly. száma: TPO/1/2013 ikt. száma: 1.6527-14/2013 Vállalkozó fly. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (, Fogyatékkal Élők

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások TÁRGYÚ ÁLTALÁNOS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Bevetés Kulturális és Sportegyesület AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Környezetvédelem gyerekcipőben (KEOP 6.1.0/B/11-2011-0057) reklámtervezési- és szervezési szolgáltatás

Részletesebben

Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése

Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Ajánlati Dokumentáció Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 2 Az ajánlattételi felhívással és dokumentációval kapcsolatos

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2014.

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2014. Hungária kocsiszín B csarnok részleges javítása, 7-10 számú aknás vágányok feltöltése, vágányhálózat javítása a szükséges mértékű sínanyag cseréjével A rész: Szerkezetbontás és burkolatépítés (Eljárás

Részletesebben

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ ÚTHÁLÓZAT VÉDELMI SZOFTVER RENDSZER KIFEJLESZTÉSE ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ MÉRŐÁLLOMÁSOKON ELHELYEZETT RENDSZÁMFELISMERŐ

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlati dokumentáció Göncruszka orvosi rendelő építése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a K.É.- 29554/2009. számú Ajánlattételi felhíváshoz Ajánlatkérő: Göncruszka Község Önkormányzata 3894 Göncruszka, Fő út. 83.sz.

Részletesebben

HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327233-2012:text:hu:html HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233 Ajánlati/részvételi felhívás Építési beruházás 2004/18/EK

Részletesebben