Gyártástervezés és termelésirányítás folyamatainak optimalizálása az Országos Villamostávvezeték Zrt. gödi acélszerkezet-gyárában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyártástervezés és termelésirányítás folyamatainak optimalizálása az Országos Villamostávvezeték Zrt. gödi acélszerkezet-gyárában"

Átírás

1 Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tudományos Diákköri Konferencia november 20. Gyártástervezés és termelésirányítás folyamatainak optimalizálása az Országos Villamostávvezeték Zrt. gödi acélszerkezet-gyárában OPTIMIZATION OF PRODUCTION-PLANNING AND -MANAGEMENT PROCESSES OF OVIT ESPECIALLY IN CASE OF THE FACTORY GÖD Készítette: Kerepesi Adrián, SZIE GTK BA GM ÜVM III. évf. Konzulensek: Ph.D. Gyenge Balázs, egyetemi docens SZIE GTK Üzleti Tudományok Intézete Ph.D. Pitlik László, egyetemi docens SZIE-GTK SZIE MY-X kutatócsoport OTDK Szekció, melynek formai előírásai alapján készült a pályamunka: Közgazdaságtudományi Szekció Gödöllő, 2013.

2 Tartalom Bevezetés Téma fontossága, aktualitása Az elemzésben érintett célcsoportok Kitekintés tágabb értelemben A tanulmány szerkezete Személyes érintettség Célok Szakirodalmi áttekintés Gyártástervezés Folyamatoptimalizálás Innováció menedzsment Folyamatok fejlesztése és változás-vezetés Változásmenedzsment Emberi erőforrás menedzsment Cég ismertetése A kezdetek A 90 -es évek Technológiai innovációk Jelenkor OVIT TOP Projekt Felmerülő igények Elemzés szakasza Megoldás kidolgozás szakasza Szervezeti átalakulás szakasza Informatikai támogatás szakasza Elmélet Kivitelezés Modulok Stratégia tervek szakasza Ovit TOP Projekt összefoglalása... 39

3 5. COCO Hasonlóságelemzés Módszertan A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG) A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság Első elemzés Eredmények Kiértékelés/konklúzió Második Elemzés Eredmények Tanulmány kiértékelése Célok Következtetés Javaslatok Összefoglalás Források Rövidítések jegyzéke Definíciós jegyzék Kulcskifejezések A tanulmány rövid leírása Mellékletek Függelékek Jegyzet... 70

4 Táblázatjegyzék 1. Fizetésképtelenségi eljárások száma (darab) Fizetésképtelenségi eljárásokban legtöbbször érintett iparágak első félév Gödi telephely főbb adatai Az MVM Ovit Zrt. értékesítési árbevételének tevékenységenkénti megoszlása (Adatok MFt-ban) A gödi acél-szerkezetgyár termékeinek kategóriái, státuszváltozói Ideális termékek táblázata A termékkategóriák közötti teljes rangsor A gyanús termékparaméterek listája Ábrajegyzék 1. Célkitűzések Egy és kéthurkos tanulási folyamat A szervezeti átalakulás nyolc lépése Humán erőforrásképzés, fejlesztés Gödi telephely felülnézete épületek állítási évével Az acélszerkezet gyártás folyamatábrája a gödi telephelyen A work shop alkalmával készült kartonpapír Baja típusú oszlop A régi funkcionális szervezeti struktúra A funkcionális szervezet alapformája Az új szervezeti struktúra A 2011-es év ajánlatainak és megrendeléseinek aránya Minta projekt munkaórákkal, határidőkkel (saját szerkesztésű példa, fiktív adatokkal) Gantt diagram egy standard projekt folyamatairól... 44

5 Bevezetés 1.1. Téma fontossága, aktualitása Napjaink gazdasági helyzetében fokozott figyelmet élvez a termelő egységek működésének tekintetében a hatékonyság. A gazdasági válság bekövetkeztével egyre nőtt a téma aktualitása. A válság sorban elért minden iparágat és rengeteg kisvállalkozást sodort csődbe. Ez alól a hatás alól az acélipar sem volt kivétel. A válság ezen a területen is kifejtette hatását, minek következtében az ágazat bevétele csökkent. A KSH adatai alapján jól látható a 2009-es év elején tapasztalt visszaesés iparáganként (vö. 1. melléklet). Ez a bevételcsökkenés napjainkban is érződik, tehát aktuális ez a jelenség. A beruházásokat a csarnokszerkezetek és a távvezeték vonalak létesítésének csökkenése negatívan befolyásolja. Mindezek alapján látható, hogy az iparág szereplői kevesebb projekten kénytelenek osztozni a jelen piaci körülmények között. A tanulmány célja hogy feltárja és elemezze a gyártástervezés és a folyamatok optimalizálásának jelentőségét és eredményeit az Országos Villamostávvezeték Zrt. gödi acélszerkezet-gyárában. A gödi telep vezetői csakúgy, mint számos versenytársuk, szembesültek a beruházások számának csökkenésével járó negatív hatásokkal. Ezen hátrányok felismerése szülte meg a folyamat innováció és szervezeti átalakulás ötletét. A vezetőség látta, hogy nem tartható fent fejlődés a megváltozott piaci körülmények között újítások nélkül. A folyamatoptimalizálás alapvető eszköze a költségcsökkentésnek. Általa kevesebb ráfordításból állítható elő ugyanaz az érték. Nem utolsó szempont az előállítási idő csökkenése sem. Mindezek nem csak magasabb profitot jelenthetnek a vállalat számára. A stratégiai döntések függvényében akár alacsonyabb áron történő vállalásokhoz is vezethet, ami új partnereket, új piacokat vonz. Ismert F.W. Taylor elmélete, mely szerint pusztán technikai eszközökkel nem érhető el a maximális profit. A termelési folyamatban sok a bizonytalan elem melyeket meg kell szüntetni, hogy az előre nem látható tényerők szerepe nullára csökkenjen. Ennek módja a rendszer típusú szemlélet. Forrás: Taylor F.W. (1983): Üzemvezetés A tudományos vezetés alapjai. Közgazdasági és Jogi Kiadó Budapest 1

6 1.2. Az elemzésben érintett célcsoportok Az érintett célcsoportok egyike az acéliparban tevékenykedő vállalatok csoportja. Az Európa szerte acélszerkezet gyártással foglalkozó cégek ugyanazon a piacon tevékenykednek, így a beruházások csökkenése nehezebb helyzetbe hozta valamennyit. A függőség lánca azonban nem szakad meg a beruházók és a kivitelezők között. A gyártáshoz szükséges alapanyagok előállítását végző hengerművek, megrendelései nagy százalékban függenek az acélszerkezetek gyártásához felhasználandó acél mennyiségétől. Emellett az alapanyag, a kész vagy félkész termék és a kereskedelmi áruk szállítását végző, szállítmányozással foglalkozó vállalatok is érintettek. Az elkészült szerkezetek helyszíni szerelését általában nem a gyártóüzem végzi, így további vállalatok érintettségével kell számolni. A csökkenő pénzáramlás valamennyi szekcióban munkaerőigény csökkenést is jelenthet. Ez persze az adott vállalat üzletpolitikájától és egyéni lehetőségeitől is függ. Ennek ellenére elmondható, hogy a munkavállalók szintén érintettek a témában. Talán kevesen gondolnák, de az elektromos és mechanikus kéziszerszámok kereslete is csökkent. Elmondható az is, hogy az elemzés által érintettek között nem csak a gödi üzem, hanem tágabb értelemben véve az egész Ovit Zrt is helyet kap, hiszen az egyik üzletigazgatóságának a maximális erőforrás kihasználásra való törekvése a gazdasági előnyök mellett példaértékű is lehet. Ha a vezetőség számára bebizonyosodik, hogy az új információk alapján termelés növekedés érhető el az lavinát indíthat a cégcsoporton belül és a gödi üzem mintájára további, az adott igazgatóságra szabott vizsgálatokat lehet végezni. 2

7 1.3. Kitekintés tágabb értelemben Jellemző a 2009-es időszakra a csődeljárások megszaporodása. A Coface Hungary 2009-ben kiadott sajtóközleménye szerint 21%-kal nőtt a csődeljárások száma az első negyedévben a 2008-as időszakhoz képest. A közzétett elemzés kitér továbbá arra is, hogy a megnövekedett számú csődeljárások hatásai csak év végén rajzolódnak ki. Így a válság végének megállapítása még korai lenne. A fizetésképtelenné vált cégek volumenét az 1. táblázat feltárja. Forrás:www.coface.hu a.) 1. táblázat: Fizetésképtelenségi eljárások száma (darab) Időszak Csőd Felszámolás Végelszámolás Összesen I. félév I. félév I. félév I. félév Forrás:www.coface.hu b.) Ebben az időszakban csak a vállalatok kis százalékának volt növekvő bevétele. Olyan cégek is kerültek csődeljárás alá, amelyeknek az árbevétele 2007-ben meghaladta az 1milliárd forintot. Az arányuk ugyan alacsony, de gazdasági súlyuk nagy. Az elemzés kitér az acéliparra is: a hazai szektorok közül a leginkább veszélyeztetettek továbbra is a nagykereskedelem és a kiskereskedelem minden formája, valamint az építőipar, de az acélkereskedelemmel és a turizmussal kapcsolatos iparágak is beléptek a problémás szektorok körébe, ami végül is nem meglepetés, csak mára lett érzékelhető. A 2. táblázat ezt számszerűsíti. 3

8 2. táblázat: Fizetésképtelenségi eljárásokban legtöbbször érintett iparágak első félév Ágazat Eljárások száma (darab) Fizetésképtelenségi arány (%) Építőipar ,58% Kiskereskedelem ,52% Nagykereskedelem ,04% Turizmus és vendéglátás 816 6,31% Ingatlangazdálkodás 790 6,11% Gépjárműipar 498 3,85% Elektronika és számítástechnikai tevékenység 409 3,16% Fuvarozás 379 2,93% Faipar 257 1,99% Forrás: b.) Az Európai Bizottság úgy vélte, hogy a válság következtében az euró zónában 2009-ben szinte teljesen leáll, 0,1%-os lesz a gazdasági növekedés. Forrás: a.) A bevétel növelésének egyik módszere az értékesített termékek, szolgáltatások volumenének növelése. Ez azonban csak nehezen lehetséges olyan piaci körülmények között ahol csökken vagy jó esetben is csak stagnál a kereslet. A profit növelésének leginkább kontroll alatt tartható (saját döntéssel leginkább befolyásolható) lehetősége az áruk előállítási költségének és a rezsiköltségeknek a csökkentése. A termelés, a gyártás során felmerülő költségek egy része elkerülhetetlen, mint például az adók, szolgáltatások, közmű díjak. Akadnak olyan kiadások is, amik teljes mértékben elkerülhetők. A jelentős mértékben kiküszöbölhető költségek legtöbb esetben a munkafolyamatokban keresendők. Ezeknek az oka legtöbbször a nem megfelelően kialakított munkafolyamat, vagy az időközben megváltozott eljárások figyelmen kívül hagyása. Költségcsökkenés érhető el technológiaváltással is, bár ez általában jelentős befektetést igényel, és csak hosszabbtávon térül meg. A szükséges ráfordítások mértéke is csökkenthető anélkül, hogy a termelés volumene csökkenne. Ezt a feladatot hivatott ellátni a gyártástervezés és a folyamatoptimalizálás. 4

9 1.4. A tanulmány szerkezete A tanulmány szakirodalmi részében ismertetem a témával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és főbb eszközöket. Ilyen eszköz például a szoftveres támogatás. ennek keretében kitérek a Primavera P6 nevű szoftverre, amin keresztül szemléltetem a projekttervezés alapvető funkcióit. Mindezek könnyebb megértése érdekében a Cég ismertetése fejezetben több oldalon keresztül bemutatom a választott szervezetet, amely az Országos Villamostávvezeték Zrt. Acélszerkezeti üzletigazgatósága. A gödi acélszerkezet-gyár termelésén keresztül elemzem a működését. A szervezet működésének két szakaszát fogom összehasonlítani, a termelésirányítás és folyamatoptimalizálás nélküli ciklust, azaz a 2010 előtti időszakot és a gödi üzemben indult ovit termelésoptimalizálási projekt (továbbiakban: OVIT TOP) által bevezetett új termelési rendszer ciklusát, ami 2010-ben kezdődött. Itt kitérek az OVIT TOP részleteire és főbb lépéseire is. Az összehasonlítás során, a tanulmány negyedik szakaszában elvégzem a hasonlóságelemzést, amit utána kiértékelek és levonom a megfelelő szakmai következtetéseket. A végkövetkeztetéstől függően javaslatot teszek az esetleges megoldásra, amennyiben szükséges, illetve kifejtem személyes véleményemet a tapasztalatok alapján. A hasonlóságelemző programot fogom használni a termelési mutatók termelésirányítás optimalizálása előtti és az azt követő értékeinek összehasonlítására. A hasonlóságelemzést jó módszernek tartom az adatok objektív vizsgálatára mivel az 10 év alatt több ezres nagyságrendű elemzés tapasztalata és eredményei igazolják a módszer hitelességét/robosztusságát. Ezen felül az elemzés része ként az eredmények hitelesítése is megtörténik. A végső konklúzióban helyet kap a személyes véleményem mellett az általam javasolt lépések részletes leírás is. 5

10 1.5. Személyes érintettség Személyesen is érintett vagyok ezen a területen a munkahelyem révén. A gyártástervezés területén dolgozom az OVIT Zrt. alkalmazásában. Három éven keresztül gyártás-előkészítői munkakörben tevékenykedtem. Ez alatt az idő alatt átláttam a gyártási folyamatokat a legelejétől a legvégéig. Az ezt követő három év alatt gyártástervezési feladatokat láttam el. A korábbi tapasztalatok jó alapnak bizonyultak az új munkakörhöz. A tervezés során új módszereket és új programokat ismertem meg, amelyek segítségével előre lehet szervezni a munkát. A munkám során rengeteg adat halmozódott fel évekre visszamenőleg. Átlátva a téma fontosságát, szeretném minél körültekintőbben megvizsgálni ezeknek az adatoknak az információ értékét, és a cég számára hasznos megállapításokat tenni Célok Célul tűztem ki, hogy jelen tanulmányban nem csak feltárom, de meg is állapítom a gyártástervezés és folyamatoptimalizálás jelentőségének mértékét egy vállalat termelési adatainak elemzésével. A megvizsgálni kívánt adatok elsősorban a költségeket alapvetően befolyásoló munkaidő ráfordítások. A munkaidő ráfordítás egységnyi mértéke meghatározza az adott termék előállítási költségének egy részét is. Tehát minél kevesebb idő alatt állítok elő egységnyi terméket, annál kisebb a termék összes költsége. Véleményem szerint a termelésirányítás illetve folyamatoptimalizálás elvárható eredménye a gyártási folyamatok hatékonyságának növekedése. A termelést megelőző folyamatok közé tartozó gyártástervezés szintén nagy szerepet játszik a folyamatok optimális vezérlésében, mivel az előre tervezett munkák könnyebben összehangolhatóak és az erőforrások hatékonyabban kezelhetőek. Az elemzés tárgyául választott vállalat az Országos Villamostávvezeték Zrt. (továbbiakban OVIT Zrt.). Keresem tehát a választ arra a kérdésre, hogy a termékek diferálódása milyen mértékben befolyásolják az előre tervezett és irányított gyártást. Megállapítom azt is milyen lépésekre és változtatásokra van szükség egy ilyen rendszer kialakítására, és az hol helyezkedik el optimálisan az adott vállalat szervezeti struktúrájában. A folyamatok optimális irányításához feltétlenül ismerni kell a szűk keresztmetszeteket. Egyes lépések szűk keresztmetszetté válhatnak a folyamatban kapacitásuk vagy akár jellegük, technológiájuk okán. Erre szemléletes példa lehet, egy festőüzem ahol a jelentős kapacitás ellenére sem dolgozhatnak gyorsabban 6

11 a festék száradásának technológiai idejénél. Ezt mindenképp meg kell várni, mielőtt a következő réteg festéket fel lehet vinni, vagy el lehet kezdeni a csomagolást. Mindezek miatt szeretném megvizsgálni, hogy a szűk keresztmetszetek milyen hatással vannak a teljes gyártási folyamatra. A későbbiekben bemutatott Ovit termelésoptimalizálási projektet vizsgálva megállapítom annak megfelelőségét vagy hiányosságait. A célokat az 1. ábrán vázoltam. 1. ábra: Célkitűzések Forrás: Saját szerkesztés A vizsgálat eszközéül a COCO hasonlóságelemzést választottam. Megbízhatósága és rugalmassága miatt kiválóan alkalmas az adatok feldolgozására és azokból a plusz információ megállapítására. A hasonlóságelemzés azonban csak a megfelelő adatmennyiség rendelkezésre állása esetén alkalmazható. Az adatok megfelelő formátumba rendezése időigényes lehet. 7

12 2. Szakirodalmi áttekintés Egy szervezet vezetését több dimenzióban lehet definiálni: - Operatív menedzsment: A mindennapi feladatok folyamatos és eredményes teljesítését felügyelő, szervező vezetői szint. Ezzel együtt fontos, hogy az operatív célok összhangban legyenek az éves operatív tervel, ami a számszerűsített üzleti tervből eredő célkitűzések és kritériumok összessége. - Stratégiai menedzsment: A vezetés azon szintje ahol a szervezet jövőbeni kívánatos állapotának a meghatározása a feladat. A stratégiai menedzsment években gondolkozik. Figyelembe veszi a külső körülményeket, azok várható változásait és a saját belső adottságait. - Projektmenedzsment: Egyfajta köztes kategória, a stratégiai célokat realizálja az operatív vezetés számára. Egyedi módszereket és eszközöket igényel. A jó vezetőnek racionális cselekedetekre kell törekedni, de szem előtt kell tartania annak határait is. Így számolnia kell az egyéni racionalitás korlátaival, a kulturális hatásokkal és a szervezet érdek év hatalmi viszonyaival. Forrás: Dobák Miklós (2006): Szervezeti formák és vezetés. Akadémiai Kiadó Forrás: Dobák Miklós, Antal Zsuzsanna (2010): Vezetés és szervezés. Aula kiadó 2.1. Gyártástervezés A gyártástervezés egyedi termékek előállításával foglalkozó vállalatok esetében projekteken keresztül valósul meg. Ilyen esetekben elsősorban a projektmenedzselési feladatok fűződnek a gyártástervezéshez. Ennek szellemében érdemes projekteken keresztül megközelíteni a kérdést. Az egyes projektek jellege időintervallumai és volumenei eltérnek egymástól. Éppen ezért rugalmasan kell kezelni azokat, egymástól függetlenül. Ennek ellenére minden projekt tervezésénél figyelembe kell venni egyúttal a többi projektet is. A határidők és a kapacitás lekötések nem engedik, hogy egy-egy projekt a többitől függetlenül kerüljön megtervezésre. Projektnek tekinthető minden olyan tevékenység, amelynek meghatározott költségei és teljesítési időtartalma van, valamint egy meghatározott eredmény elérésére törekszik. A projektmenedzsment realizálja a stratégiai célokat és részcélokat egyaránt. Túllát az operatív vezetés 8

13 napi feladatain, célkitűzésein, de ugyanakkor nem gondolkozik olyan hosszú távon, mint a stratégiai menedzsment. Forrás: Daróczi Miklós (2010): Projektmenedzsment. Szent István Kiadó, Gödöllő A mai modern gyártórendszerek megkövetelik a megfelelő mennyiségű és minőségű információt. Az előre tervezés során szintén rengeteg információt kell feldolgozni, amihez a megfelelő eszközökre is szükség van. A gyártástervezési feladatok összetettsége nélkülözhetetlenné teszi a szoftveres támogatást. Számos hasonló szoftver van jelen a piacon. Szeretnék kiemelni egyet és azon keresztül bemutatni egy ilyen szoftver alapvető funkcióit és működését. A választásom az általam leginkább ismert ORACLE gondozásában lévő Primavera P6-ra esett. A Primavera P6 EPPM projektmenedzser szoftver egy olyan döntéstámogató rendszer, ami a vállalat stratégiai céljaival összhangban koordinálja a projekteket. A menedzsment modul lehetővé teszi a projektmenedzserek számára, hogy kialakítsák a megfelelő egyensúlyi helyzetet a különböző projektek között. A vállalat teljesítménye a projektek tekintetében könnyen számszerűsíthető és folyamatos tájékoztatást nyújt a projekt résztvevői számára. A folyamatos adatszolgáltatás feltárja a szűk keresztmetszeteket és kockázati tényezőket. A tervezés és ütemezés modul segítségével a projektmenedzserek sikeresen kezelhetik a projekteket azok egész életciklusa alatt. Alkalmas a rugalmas tervezésre, az-az a folyamatban lévő munkák is könnyen áttervezhetők. Az esetleges változások naplózása és eredeti tervekkel való összehasonlítása bázistervek készítésével lehetséges. A szoftver tehát ideális olyan vállalatok számára ahol egyszerre több egymástól különböző projektet kell kezelni. Támogatja továbbá a több felhasználói hozzáférést is. Minden felhasználónak különböző jogosultságok állíthatók be akár projektenként akár rendszer szinten. A felületek testre szabhatók és jól kezelhetők. Az ütemezés és erőforrás-vezérlés segítségével előre tervezhető az egyes egységek kapacitás lekötöttsége. Definiálható a tényleges humánerőforrás kapacitás vagy akár a gépi erőforrások is. A többszintű projekt hierarchiának és az erőforrás ütemezés képességének köszönhetően különböző jelentések generálhatók a felső vezetés részére a kapacitás-lekötések tekintetében. A projektcsapatok közötti erőforrás elosztás sokkal könnyebb szerepkörönként is. A projektek összességét kezelve a Primavera feltárja a jövőben esetlegesen felmerülő kapacitáskorlátokat, és lehetőséget nyújt az áttervezésre. Természetesen az előre látható szabad kapacitások is jelentősen hozzájárulnak a maximális erőforrás-felhasználáshoz és így összességében a szervezeti teljesítmény növeléséhez. Az ilyen típusú kockázatkezelés, a megbízható jelentéskészítés és elemzési lehetőségek csökkentik a váratlan problémák lehetőségét. A vezetőség részére 9

14 szolgáltatott összesített adatok különböző kimutatásokon keresztül web felületen jeleníthetők meg. Ezeket az automatikusan generált diagramokat, kimutatásokat korábban szakemberek hosszadalmas munkája által lehetett előállítani. Forrás: Folyamatoptimalizálás A meglévő és működő folyamatok hibáinak és veszteségeinek megszüntetése és a tartalékok optimális kihasználása a folyamatok racionalizálása, vagyis ésszerűsítése. Szakterülettől függetlenül minden tervezési feladat általános célja az adott tevékenység, költségeinek és átfutási idejének a csökkentése a megfelelő minőség megtartása mellett. Ehhez elengedhetetlen a különböző tényezők számbavétele. A munkatanulmányozás fontos segédeszköze a költségszámítás. Így a javasolt intézkedések kiértékelhetők és megítélhetők. Tudnia kell a szervezetnek, hogy minek következtében milyen mértékű költségek keletkeznek. Így az egységnyi mennyiségre jutó költségek csökkenthetők, illetve minimális szinten tarthatók. Forrás: Galgóczi J. Csikós I-né Varga L. Ramhab A. Dömötör F. Szücs Gy. (1985): Munkahely racionalizálási útmutató. Struktúra, Budapest Forrás: Végh Mihály (1990) Szerk.: A munkatanulmányozás módszertana 3. Struktúra, Budapest.(REFA Verband für Arbeitsstugien und Betriebsorganisation e. III.) - Célkitűzés: A tervezés során mindenekelőtt rögzíteni kell az elérni kívánt célokat. A célok részletes meghatározása és megismertetése az alapja minden további tevékenységnek. Ezért nagyon fontos hogy egyértelmű mindenki számára érthető célok kerüljenek megfogalmazásra. Nem elhanyagolható a teljesíthetőség sem. Irreális célok esetében nem várható optimális eredmény. - Rendelkezésre álló eszközök: A célok érdekében felhasználható technológiai eszközök számbavétele elengedhetetlen, csak úgy, mint a humán erőforrásé, információs eszközöké vagy éppen a rendelkezésre álló tőkéjé. Az erőforrások beszerzése, kezelése és felhasználása, a felhasználók számára történő érték előállításról szól. Ez maga az értékteremtő folyamat. A célkitűzésektől függően felmerülhet az igény olyan eszközök iránt is, amelyek nem állnak rendelkezésre. Ezek felmerülő plusz költségként jelentkezhetnek a tervezés során. 10

15 Buda- Forrás: Chikán A. Demeter K. (1999): Az értékteremtő folyamatok menedzsmentje. Aula. pest - Humánerőforrás igény: Ezen a területen számtalan tényező határozza meg a megfelelő erőforrást. A megfelelő létszámú emberi erőforrás meghatározása nem elegendő. A kijelölt feladatok elvégzésére felállított szakembergárda elengedhetetlen a kívánt minőség érdekében. - Folyamatszabályozás: Minden a cél érdekében történő folyamatot rögzíteni kell írásban. A megadott folyamatleírásoktól eltérni tilos. Ezek biztosítják a tervszerű működést. A nem, vagy nem megfelelően szabályozott folyamatok hibaforrást jelentenek. A hibák nem csak az előállított termék minőségében mutatkozhatnak meg. A folyamatok hiányosságai miatt felmerülhetnek plusz költségek vagy időbeni csúszások is. Ez utóbbiak szintén költségekkel járhatnak, akár kötbér formájában is. A pontos folyamattervek további előnye a tágabb értelemben vett tervezhetőség. Az egymástól függő folyamatok összehangolása sokkal könnyebb időben és térben egyaránt. Egyes folyamatok párhuzamosan zajlanak a gyártás során. Más folyamatok előfeltétele egy korábbi tevékenység elvégzése és így függőség alakul ki. Önmagában tehát nem lehet vizsgálni a részfolyamatokat azok meghatározása során Innováció menedzsment Egy vállalat innovációra való képessége döntő tényező a vállalat életében. A folyamatosan változó vezetői és fogyasztói igényeknek csak egy dinamikus, fejlődőképes vállalat tud megfelelni. Az innováció szó megújulás -t jelent. Az üzleti siker kulcsa a folyamatos változás. A technológiájukat, termékeiket, szervezetüket folyamatosan fejlesztő vállalatok megőrizhetik vagy akár erősíthetik is piaci pozíciójukat. Figyelembe kell venni azonban, hogy az innováció általában költségekkel jár. Az innováció sikeréhez nagy körültekintésre, szakmai ismeretekre és legfőképpen alapos piaci ismeretekre van szükség. Ezek mögött lennie kell egy olyan menedzsmenttudásnak, amelynek birtokában a szakembergárda képes az innovációs folyamatok tervezésére, szervezésére, és az irányítás kézbentartására. Forrás: Husti István (2010): Az innováció menedzsment elemei. Szent István Kiadó, Gödöllő 11

16 2.4. Folyamatok fejlesztése és változás-vezetés Napjainkban jól ismert és használt módszerek a CPI és a BPR. A története azonban a XIX. század végére nyúlik vissza Taylor, Gilberth, Gantt és Ford időszakába. Ahogy az a későbbiekben ki fog rajzolódni, a két módszer nagyban eltér egymástól, mondhatni ellentétesek. Ennek ellenére azonos a céljuk, változtatni, fejleszteni. A XX. század elején már jól látszott, nagy változások vannak kibontakozóban folyamatszervezés és a termelésirányítás terén. A II. világháború hatására a negyvenes években jelentős változások zajlottak. Németország és az Amerikai Egyesült Államok élenjáró úttörőnek számítottak. A hadiipar és a fegyvergyártás újabb lökést adott a folyamat és a termelésszervezésnek. Az Egyesült Államokban általánosan elterjedté váltak a futószalagrendszerek. A költségek csökkentése és a selejtek minimalizálása előtérbe került. A 70-es években megjelentek a CAD rendszerek a robotok és a teljes körű minőségirányítási rendszer alapjai. A 90-es években a belső folyamatok átlépik a vállalat határait, ami óriási kihívást jelent. Davenport rávilágított a robbanásszerű információnövekedés jelentőségére. A korábban megoldhatatlan problémák kezelhetővé váltak. Napjainkban két módszert különböztetünk meg, Process Improvement (CPI-nek megfelelő) és a Process Reengineering (BPR-nek megfelelő). Az előbbi egy kisebb léptékű és volumenű változás, aminek az alapja az addigi folyamatokban van. A meglévő rendszerből épít, és apróbb változtatásokkal kialakítja az új rendszert. A Process Reengineering azonban sokkal radikálisabb és átfogóbb változást takar. Elveti a korábbi működés sémáját és eredményeit. Mindent a 0 -áról kezd. A piaci környezetben elengedhetetlen változások véghezvitelét nem lehet minden esetben radikálisan megoldani, de olykor nem elégségesek az apróbb változások. Az is előfordul, hogy a régi sémákat elvetve, valami teljesen újat alkotva tud csak egy adott vállalat kellőképp innovatív megoldást nyújtani. És persze erre is van ellenpélda, hiszen sokszor a meglévő rendszerek újragondolása is épp oly hasznos lehet sokkal kisebb idő és pénz ráfordítással. Mindent összevetve a két módszer jól kiegészíti egymást. Ha egy vállalat ciklikusan, a külső és belső tényezők figyelembevételével váltogatja e két módszert, sikeresen helyt tud állni a piaci szférában. Fontos hogy a külső tényezőket kellőképpen kontrollálja egy vállalat. A folyamatfejlesztés felfogható tulajdonképpen változásvezetésnek is. A változás az esetek többségében nem mérhető rövid idő alatt. Ezen felül jellemzően kezdeti visszaeséssel jár. A folyamatok javulásának eredménye csak később mutatkozik. Ennek oka, hogy a meglévő folyamatok változása hatására átmeneti káosz, bizonytalanság alakul ki. Minél radikálisabb, minél nagyobb léptékű egy változtatás an- 12

17 nál nagyobb kockázattal jár. A kockázat mellett egyenes arányossággal nő a szervezeti ellenállás is. Nem szabad alábecsülni ennek a jelentőségét. A folyamatok mögött egyének, hatalmi viszonyok és végső soron egy szervezeti kultúra áll. Nagyon lényeges, hogy a szervezeti kultúra milyen mértékben áll ellen a változásnak vagy épp mennyire támogatja azt. A sikeres változtatások fontos tényezője ez. A szervezeti tanulóképesség roppant fontos a szervezet megváltoztathatósága szempontjából. Egy jó tanulóképességgel rendelkező munkaerőkből álló, jó tanulóképességű szervezet sokkal inkább tudja a folyamatfejlesztéseket változásvezetés ként kezelni és ez által sokkal sikeresebb lesz. A tanulási folyamtoknak is megvan a módja. Ismert az egyhurkos és a kéthurkos tanulási folyamat. Az egyhurkos tanulási folyamat lépései a következők: Észlelni és értelmezni a környezeti változásokat, az információk összevetése a célokkal és a működési normákkal, végül pedig a megfelelő akciók elindítása. A kéthurkos tanulási folyamat hasonlít az egyhurkosra. A különbség az, hogy a 2. lépés után meg kell vizsgálni a működési normákat és célokat. Ha szükséges változtatni kell. Ennek a tanulási képességnek a megléte minden szervezet számára elengedhetetlen. A két tanulási minta a 2. ábrán látható. 2. ábra: Egy és kéthurkos tanulási folyamat Forrás: Saját szerkesztés Mivel a jövőre nézve számíthatunk arra, hogy az állandó teljesítménykényszer fokozódni fog, nem nehéz belátni, hogy a változás a sikeres vállalatok kulcsa. A radikális és a kisebb mértékű változások között dönteni vagy győztest hirdetni nem lehet. E két megközelítés egymást kiegészítve adja meg a sikeres változtatás receptjét. Forrás: HAVARD BUSINESS Manager 3/1999. Dobák Miklós feldolgozása 13

18 2.5. Változásmenedzsment Ki ne hallotta volna már a szólást: változz, vagy véged! így kezdi Eric Abrahamson a New York-i Columbia Busnisse School menedzsment professzora a Fájdalommentes változás című tanulmányát. Ez a tanulmány egy tíz éves kutatás eredménye, amiben a szerző a vállalatok átszervezési problémáira illetve ezek megoldásaira mutat rá, és nyújt segítséget, hogy a végbemenő változások végzetes következmények nélkül folyhassanak le. A szervezeteknek az életben maradáshoz márpedig szükség van a változásokra. Forrás: ERIC ABRAHAMSON a New York-i Columbia Business School menedzsment professzora Fájdalommentes változás című tanulmány Érdemes elgondolkozni Eric Abrahamson szavain. A változások ritkán fájdalommentesek. Ennek gyakori oka, hogy a változások a kezdeményezések túltengésével jár, ami szervezeti káoszt eredményez. Sok vállalat változtatási szándéka vezetett a szervezet felbomlásához. Kulcs fontosságú, hogy a nagyobb változások több kisebb változtatás közbeiktatásával menjenek végbe. A hirtelen változás épp úgy veszélyes, mint a hosszan elhúzott, lassú átalakítás. Fontos a vezetőség szemszögéből, hogy a munkatársakat a változás mellé állítsák. Ha a munkatársak negatívan élik meg a változást, nem lesznek hajlandóak segíteni azt, és bukásra ítélik a szervezetet. Először is, nézzük a változások okozta problémákat. Az Abrahamson által vizsgált vállalatok többségénél fennállt az a probléma, hogy a változásokba belefáradt menedzserek elutasították a huszonéves beosztottaik benyújtott kezdeményezésit, ezáltal lehűtötték a felsőbb menedzserek lelkesedését a változások iránt. Ez csupán azért következhetett be, mert az alkalmazottak féltek az újabb kudarctól. Ami ha ezeket a változásokat nem a megfelelő módon hajtjuk végre, teljesen érthetővé válik. Ahhoz viszont, hogy gördülékenyen menjen, szükség van megfelelő hozzáállásához. A másik probléma, hogy ezek a változások drasztikus intézkedéseket foglalnak magukba, mert a vezérigazgatók a növekedés vagy a gazdasági érték lehető leggyorsabb maximálására törekednek. Meg kell említenünk a dinamikus stabilitást, ami a fennálló problémák megszűnésére nyújt segítséget. A dinamikus stabilitás célja, a rövid és hosszú távon egyaránt fenntartható változás, szüntelen, de viszonylag kismértékű változások sorozata, amely inkább a létező gyakorlatok és üzleti modellek átkonfigurálásából, mintsem új gyakorlatok és üzleti modellek létrehozásából áll. A dinamikus stabilitás két alapeleme a barká- 14

19 csolás és a fabrikálás. Ezt a következő példa jól szemlélteti. Egy harci helikoptereket gyártó cég, ami eddig nyereségesen működött, a hidegháború befejezése után a konkurencianövekedés miatt, nagy nyomás alá került. A fennmaradáshoz sürgősen változtatnia kellett, mind a költségvetésen mind a fejlesztésekben és gyártásban. Ámbár a sok kudarcba fullad változtatási kísérletek után, az emberek lelkesedése alább hagyott, mégis szükséges volt. A vezetőségnek eszébe jutott, hogy szoftverrészlegül igen eredményes fejlesztési modelleket követ, amivel csökkenthetik a költségvetésüket. Továbbá olyan alkalmazottakat vontak be a projektbe, akik gépjárműipari tömeggyártásban szereztek tapasztalatot, ezzel a termelés gazdaságosságát növelve. Ezek kombinációjából született az új stratégiai irányvonal (Barbie babának neveztek el). Nem találtak ki semmi újat, csupán a meglévő anyagokat felhasználták. Természetesen a barkácsolás nem jelent garanciát a sikeres változásra, de mindenképpen hatékonyabb, mint a kreatív destrukció és invenció. A fabrikálás, is barkácsolás, de magasabb szinten. Nagyobb léptékű és sokkal több részből áll, alkotóelemei általában olyan eszközök, amelyek a szervezet hátsó udvarában hevernek kihasználatlanul, mint például az egyes funkciókkal, standard technológiákkal vagy modellekkel kapcsolatos tudás. Mivel a fabrikálás nagyszabású, ezért akár egy új részleg vagy üzletág kialakulását is eredményezheti. A dinamikus stabilitáshoz azonban szükség van még valamire, amit Abrahamson ütemezésnek nevezett el. Véleményem szerint ez az egyik alappillére a sikeres változásnak. A vezetőségre jellemező, hogy mindent a lehető leggyorsabban, a leghatékonyabban és minél költségkímélőbben akarnak elvégeztetni. Olykor elfelejtve azt, hogy ez nem célravezető, hiszen minél nagyobb a nyomás, annál inkább romlik az alkalmazottak közti morál. Így szükséges volt egy ütemtervet felállítani. Abrahamson kutatási eredménye szerint azonban a barkácsolást és fabrikálást sikeresen alkalmazó vállalatok négy működési irányelvet követnek. Az első: díjazd a szégyenkezés nélküli koppintást. 15

20 Egy jó ötletet koppintani inkább dicséretes, mintsem elítélendő. Miért ne használjuk a már jól bevált stratégiákat, ha tudjuk róluk, hogy működnek. A második: jelölj ki egy memóriaigazgatót, aki biztosít arról, hogy nem követjük el ugyanazokat a hibákat újra. A harmadik: először a vállalaton belül barkácsolj. Szervezeten kívülről származó elemekkel, sokkal nehezebb fabrikálni, mint a meglévőkkel. Végül az utolsó, a negyedik: alkalmazz generalistákat, akik ugyan nem mesterei semminek, még is a különböző területen szerzett tapasztalataik miatt képesek az eltérő folyamatok, elképzelések, technikák és kultúrák ötvözésére. Eric Abrahamson tízévnyi kutatás után arra a következtetésre jutott, hogy a vállalatoknak a nagyobb változtatásokból álló, körültekintően ütemezett időszakokat apróbb változásokkal kell tagolni. A dinamikus stabilitás, véleményem szerint az egyik leghatékonyabb módszer az életben maradáshoz. Barkácsoljunk és fabrikáljunk, hasznosítsuk fel azt, amink van, ügyelve arra, hogy a múltbéli hibáinkat ne kövessük el újra. Ne féljük az új ötletektől, de mindent amit csinálunk, fokozatosan tegyünk. Nagyon fontos azonban hogy az elméletet a gyakorlatban kell alkalmazni. Márpedig a gyakorlatban a leg fontosabb a jó elmélet. Forrás: ERIC ABRAHAMSON (2000): Change without pain. Harvard Business School Press Forrás: Ladó L.(1986): Szervezéselmélet és módszertan. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest A változás szükségességében minden szaktekintély egye ért. John P. Kotter a sikeres szervezeti átalakulás kulcsát nyolc lépésben vázolta fel. (3. ábra) 16

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Erősnek lenni vs. erősnek látszani Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Ingatlanfejlesztés Építőipar A kettő nem létezik egymás nélkül! Ingatlanpiac a válság előtt Aranykor Tervezhető bérleti díjak

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 5. Előadás Elosztási folyamat A klasszikus elosztási logisztikai rendszer Az elosztási logisztikai rendszer:

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Budapest, 2009 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos (1.-4. és 6. fejezetek) Dr. Pucsek József (5. fejezet) Lektorálta: Dr. Bíró Tibor ISBN 978 963 638 291

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual. Rózsa Tünde Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.jpg 2 Kutatási célok Tématerület rövid áttekintése A kiválasztást

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

Projektmenedzsment sikertényezők Információ biztonsági projektek

Projektmenedzsment sikertényezők Információ biztonsági projektek Projektmenedzsment sikertényezők Információ biztonsági projektek A Project Management Institute (PMI, www.pmi.org) részletesen kidolgozott és folyamatosan fejlesztett metodológiával rendelkezik projektmenedzsment

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS A KÉPZÉSRŐL A logisztikában dolgozó középvezetők és specialisták számára kínálunk tréninget, melynek segítségével a vállalat vezetői és szervezeti színvonalát

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

III. Az emberi erőforrás tervezése

III. Az emberi erőforrás tervezése BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség III. Az emberi erőforrás tervezése Emberi Erőforrás Menedzsment 2012 Október 20 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Qualidat Kft. Együttműködésben az ÉMI TÜV SÜD-del Tartalomjegyzék Bevezetés A feladatok Projektmenedzsment

Részletesebben

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III. RÉSZ A VÁLLALATOK ÁLTAL ALKALMAZOTT STRATÉGIÁVAL, A SZOLGÁLTATÁS- PORTFÓLIÓVAL ÉS IT-FEJLESZTÉSEKKEL KAPCSOLATOS MEGKÉRDEZÉS

Részletesebben

Make or Buy döntés filozófiája

Make or Buy döntés filozófiája Make or Buy döntés filozófiája Make or Buy döntés lehet: - egy konkét megrendelés esetére, - egy meghatározott időszakra, amíg a feltételek, adottságok nem változnak. A vásárlást kizáró esetek - A kívánt

Részletesebben

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8 VIIR Vállalatirányítási Integrált Információs rendszerek I. (Történeti áttekintés - TEI) Szent István Egyetem Információgazdálkodási Tanszék 2006. 1 Ki mikor kapcsolódott be az információs társadalomba?

Részletesebben

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT.

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT. A stratégiai tervezés módszertana Koplányi Emil elearning Igazgatóság Educatio KHT. 1 Tartalom 1. A stratégiai tervezés szerepe a szaktanácsadói munkában 2. Stratégiai tervezés alapjai 3. Küldetés (misszió),

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Dr. Boda György Boda & Partners Kft partnere Budapesti Corvinus egyetem, egyetemi docens.. XXIII. Magyar

Részletesebben

Kontrolling és szervezetfejlesztés

Kontrolling és szervezetfejlesztés Dr. Túróczi Imre Dr. Lakatos Vilmos A kontrolling célja a szervezetek működésében: A folyamatok hatékonyságát javítva szolgálni a szervezet működését! A kontrolling általános feladatai: Tervezés Elemzés

Részletesebben

3. A logisztikai szemlélet jellemzői. Készítette: Juhász Ildikó Gabriella

3. A logisztikai szemlélet jellemzői. Készítette: Juhász Ildikó Gabriella 3. A logisztikai szemlélet jellemzői 1 A logisztika új menedzsment szemléletet jelent a gazdaságban. Kialakulásának oka: élesedő versenyhelyzet a piacon A termék minőség mellett a kapcsolódó szolgáltatás

Részletesebben

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László Vállalati modellek Előadásvázlat dr. Kovács László Vállalati modell fogalom értelmezés Strukturált szervezet gazdasági tevékenység elvégzésére, nyereség optimalizálási céllal Jellemzői: gazdasági egység

Részletesebben

K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY

K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY Gördülékeny ügymenet Microsoft Dynamics NAV-val Átfogó vállalatirányítási rendszert vezetett be a K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft.-nél az XAPT. A szállítmányozási

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23.

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Állandó és ideiglenes sebességkorlátozások alakulása A pályafelügyeleti

Részletesebben

Projektmenedzsment státusz autóipari beszállító cégeknél tréning tapasztalatok alapján herczeg.ivan@pmakademia.hu mobil: +36-20-485-02-80

Projektmenedzsment státusz autóipari beszállító cégeknél tréning tapasztalatok alapján herczeg.ivan@pmakademia.hu mobil: +36-20-485-02-80 Projektmenedzsment státusz autóipari beszállító cégeknél tréning tapasztalatok alapján herczeg.ivan@pmakademia.hu mobil: +36-20-485-02-80 Herczeg Iván Mesteroktató Semmelweis Egyetem. Szervező mérnök First

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben Hogyan csökkentheti költségeit versenytársainál nagyobb mértékben? Dr. Szegedi Zoltán c. egyetemi tanár, Az MKT Logisztikai Szakosztályának elnöke Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben zoltan.szegedi@ameropa.hu

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Cégformáló Innováció

Cégformáló Innováció 77 Elektronika Kft Cégformáló Innováció Egy új technológia, ami megváltoztatta a 77 Elektronika életét Bayer Gábor MAFITUD Fejlesztési igazgató 11. Országos találkozó 77 Elektronika Kft 2012. szeptember

Részletesebben

Hatékony iteratív fejlesztési módszertan a gyakorlatban a RUP fejlesztési módszertanra építve

Hatékony iteratív fejlesztési módszertan a gyakorlatban a RUP fejlesztési módszertanra építve Hatékony iteratív fejlesztési módszertan a gyakorlatban a RUP fejlesztési módszertanra építve Kérdő Attila, ügyvezető, INSERO Kft. EOQ MNB, Informatikai Szakosztály, HTE, ISACA 2012. május 17. Módszertanok

Részletesebben

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT A KÉPZÉSRŐL Raktározás menedzsment kurzusunkban az operatív szintű Raktározási ismeretek képzésnél magasabb szintre, a raktározás működtetésével, menedzsmentjével kapcsolatos kérdésekre

Részletesebben

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Balassagyarmat, 2013.május 09. Mizik András erdőmérnök Ipoly Erdő Zrt. Miért Zöldgazdaság? A Zöldgazdaság alapelvei:

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése

Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-3.A.1/2008-0018 9. részfeladat Pályázati kiírás 12. területe A projekt szemlélet megerősítése Képzési tematika Készítette: SKC Consulting

Részletesebben

INNOVÁCIÓS FELMÉRÉS. Vállalkozás kapcsolódása az innovációs folyamathoz. Cég neve: Cég fő tevékenysége:

INNOVÁCIÓS FELMÉRÉS. Vállalkozás kapcsolódása az innovációs folyamathoz. Cég neve: Cég fő tevékenysége: Vállalkozás kapcsolódása az innovációs folyamathoz Cég neve: Cég fő tevékenysége: 1. Tudás megszervezése 1.1. Általános adatok Vállalkozásban foglalkoztatottak létszáma: Vezetők száma: Fejlesztést végzők

Részletesebben

Hatékonyságnövelő program

Hatékonyságnövelő program Hatékonyságnövelő program LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Hatékonyságnövelés - költségcsökkentés A gazdasági környezet

Részletesebben

Projekt siker és felelősség

Projekt siker és felelősség Projekt siker és felelősség dr. Prónay Gábor 10. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2007. április 5. AZ ELŐADÁS CÉLJA figyelem felhívás a siker kritériumok összetettségére, az elmúlt

Részletesebben

Ügyfelünk a Knorr-Bremse. Központilag szervezett európai disztribúció

Ügyfelünk a Knorr-Bremse. Központilag szervezett európai disztribúció Ügyfelünk a Knorr-Bremse Központilag szervezett európai disztribúció Copyright Knorr-Bremse AG Közös növekedés lépésről lépésre A stabil kapcsolatok kialakulásához idő kell. Idő kell a kölcsönös bizalom

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1968-06 Gazdálkodási feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozások létesítésével,

Részletesebben

ERP projektek gazdasági. esettanulmány ny egy mobil kiegészítés értékelésérőlrtékel

ERP projektek gazdasági. esettanulmány ny egy mobil kiegészítés értékelésérőlrtékel ERP projektek gazdasági gi értékelése: rtékelése: esettanulmány ny egy mobil kiegészítés értékelésérőlrtékel Rózsa TündeT egyetemi tanárseg rsegéd Debreceni Egyetem AMTC AVK GAIT Kutatásom Gazdaságossági

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

FELMÉRÉSI TERV. 1.) Felmérési terv célja:

FELMÉRÉSI TERV. 1.) Felmérési terv célja: FELMÉRÉSI TERV 1.) Felmérési terv célja: 2.) Felmérés folyamata: 3.) Felmérés módszertanának meghatározása 4.) Kérdőív tervezésének fázisai, tesztelésének módja 5.) Interjúk előkészítésének módja 6.) Adatgyűjtés

Részletesebben

A válság nem hozta meg a várt tisztulást. Kárpáti Gábor COFACE Hungary

A válság nem hozta meg a várt tisztulást. Kárpáti Gábor COFACE Hungary A válság nem hozta meg a várt tisztulást 2010 10 20 Kárpáti Gábor COFACE Hungary Coface kompetencia a kockázatcsökkentésben Coface a világ egyik vezető hitelbiztosítója, követeléskezelője és céginformációs

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

Értékáram elemzés szoftveres támogatással. Gergely Judit 2013. 03. 01. Lean-klub

Értékáram elemzés szoftveres támogatással. Gergely Judit 2013. 03. 01. Lean-klub Értékáram elemzés szoftveres támogatással Gergely Judit 2013. 03. 01. Lean-klub Tartalom Az Értékáram és elemzésének szerepe a Leanben Értékáram modellezés és elemzés Esetpélda: termelő folyamat Képzeletbeli

Részletesebben

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Nemzeti Workshop Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Dr. Sebők András Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 1 Az üzleti modell célja 2 Olyan vonzó ajánlat a vevők számára - a termékek

Részletesebben

A kockázatközpontú környezetmenedzsment átfogó kérdései. Zöldi Irma VITUKI Kht.

A kockázatközpontú környezetmenedzsment átfogó kérdései. Zöldi Irma VITUKI Kht. A kockázatközpontú környezetmenedzsment átfogó kérdései Zöldi Irma VITUKI Kht. Modern Mérnöki Eszköztár Kockázat-alapú Környezetmenedzsment megalapozásához MOKKA Nemzeti Kutatási Fejlesztési Programok

Részletesebben

Érzésektől a mérésekig Evolúció egy magyarországi tradicionális nagyvállalatnál. Péczely Csaba A.A. Stádium Kft.

Érzésektől a mérésekig Evolúció egy magyarországi tradicionális nagyvállalatnál. Péczely Csaba A.A. Stádium Kft. Érzésektől a mérésekig Evolúció egy magyarországi tradicionális nagyvállalatnál Péczely Csaba A.A. Stádium Kft. Bemutatkozás A.A. Stádium Kft. 1984 alapítva műszaki diagnosztika 1996 termelékenység-fejlesztés

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István Siba Ignác, Irányító Hatóság Új Széchenyi Terv 1. Foglalkoztatás Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés: Stratégia alkotás Kitörési pontok meghatározása

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése,

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

GE Capital Hungary. Budapest Bank. Banki megoldások a KKV szektor számára finanszírozás terén. 1 Magyar Termék 2014.05.16.

GE Capital Hungary. Budapest Bank. Banki megoldások a KKV szektor számára finanszírozás terén. 1 Magyar Termék 2014.05.16. GE Capital Hungary Budapest Bank Banki megoldások a KKV szektor számára finanszírozás terén 1 GE Közép-Kelet Európában GE jelenlét Magyarország 12 500+ alkalmazott 3 regionális üzleti központ (Lighting

Részletesebben

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások RÖVID CÉGISMERTETŐ SZÁMOKBAN - 20 éve vagyunk jelen szállítmányozás, raktározás,

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban % közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe A Start Zrt. negyedévente adja közre a Start Jeremie Kockázati Tőke Monitor című jelentését, amelyben

Részletesebben

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások Transzformáció -CRM Értékesítési stratégiák I. CRM elmélete és gyakorlata II. Stratégiai elemek III. Strukturális megoldások 1 Customer Relationship Management egy filozófia Értékesítés Ügyfél Marketing

Részletesebben

A benchmarking fogalma

A benchmarking fogalma Benchmarking Dr. Koczor Zoltán 1 A fogalma Összevetésként használt szervezet Felhasznált erőforrások ESZKÖZÖK CÉLOK Belső folyamatszabályozás Dr. Koczor Zoltán 2 1 A célja Értékelnünk kell a jelenlegi

Részletesebben

JOBBCAR GÉPJÁRMŰJAVÍTÓ, SZÁLLÍTMÁNYOZÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

JOBBCAR GÉPJÁRMŰJAVÍTÓ, SZÁLLÍTMÁNYOZÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. JOBBCAR GÉPJÁRMŰJAVÍTÓ, SZÁLLÍTMÁNYOZÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése, új

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek

Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek Gerőházi Éva - Hegedüs József - Szemző Hanna Városkutatás Kft VÁROSKUTATÁS KFT 1 Az előadás szerkezete Az energiahatékonyság kérdésköre

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, kis- és

Részletesebben

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Ki pályázhat? A kedvezményezett lehet: Konzorcium Önálló jogi entitás Országokra vonatkozó szabályok Kutatók Kutatói csoportok Együttműködés Párhuzamos finanszírozások

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében

A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében Kiválóság Tavasz 2012 EFQM Kiválóság Nap Budapest, 2012. március 8. Szabó Kálmán, ügyvezető igazgató, az EFQM Nemzeti Partnerszervezete

Részletesebben

Professzionális üzleti kapcsolatépítés

Professzionális üzleti kapcsolatépítés Professzionális üzleti kapcsolatépítés Üzleti kapcsolatépítés, mint ÉLETFORMA Mi Szomszéd Sógor Nagy cég Az üzleti kapcsolatépítés felértékelődésének okai Az üzleti kapcsolatépítés fogalma Üzleti kapcsolatépítés

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről

ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről AZ ÜGYFÉLÉLMÉNY SZEREPE AZ AUTÓKERESKEDELEMBEN ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről KIHÍVÁS #1 JELENTŐS VÁLTOZÁS A VÁSÁRLÁSI SZOKÁSOKBAN! 7,8 1,3 83% NISSAN EUROPE STUDY 2013, WWW.MASHABLE.COM

Részletesebben

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések www.startgarancia.hu SAJTÓKÖZLEMÉNY Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések Budapest, 2009. május 4. A Start

Részletesebben

A PROJEKTSZEMLÉLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ

A PROJEKTSZEMLÉLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnottkepzes@bkf.hu A PROJEKTSZEMLÉLET ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék

Részletesebben

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft.

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Cégünk, a 2001. évben alakult, 100 százalékban magyar tulajdonú vállalatként. Központi telephelyünk, üzemünk, raktárunk Balatonfűzfőn, az Ipari Park területén található.

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

A szervezeti innováció alapjai. EPCOS Kft. A TDK Group Company SZ BA FC Szombathely, Hungary December, 2014

A szervezeti innováció alapjai. EPCOS Kft. A TDK Group Company SZ BA FC Szombathely, Hungary December, 2014 A szervezeti innováció alapjai EPCOS Kft. SZ BA FC Szombathely, Hungary December, 2014 Világpiaci szinten vezető elektronikai vállalat Alapítás éve, székhelye: 1935. Tokió Tokyo Denki Kagaku TDK Létszám:

Részletesebben

Faipari vállalatok üzleti és foglalkoztatási kilátásai. Vállalat jelen és jövőképe

Faipari vállalatok üzleti és foglalkoztatási kilátásai. Vállalat jelen és jövőképe Faipari vállalatok üzleti és foglalkoztatási kilátásai Vállalat jelen és jövőképe A kérdőív 3 oldalt tartalmaz, összesen 25 kérdésből áll és az alábbi témakörökben keresi a válaszokat: - Vállalata jelen

Részletesebben

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára JÖVŐBIZTONSÁG A szoftver gyártója Invesztíció az elmúlt évben 1.700 új dolgozó 600 új fejlesztő 5.293 új programfunkció A harmadik

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28.

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28. Beruházások Magyarországon és a környező országokban A Budapest Bank és a GE Capital kutatása 2013. május 28. A kutatásról A kutatás a GE Capital, a Budapest Bank anyavállalata és a Budapest Bank által

Részletesebben

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA Rendszerszintű megközelítés (Keretrendszer) Tradíciók Értékek Normák Jó gyakorlatok Közös célok Következetesség Döntések tények és érvek alapján!!idő!! MIR Eszköz

Részletesebben

A költségkontrolling szerepe. Kalkulációk készítése egy konkrét megvalósítás tükrében.

A költségkontrolling szerepe. Kalkulációk készítése egy konkrét megvalósítás tükrében. A költségkontrolling szerepe. Kalkulációk készítése egy konkrét megvalósítás tükrében. Plain Consult Kkt. Galántai Tamás 2010. november 9.. www.plainconsult.hu A vezetői költség- és teljesítményszámítási

Részletesebben