eeebid Közép- és Kelet-Európa vezetı beszerzési megoldások szállítója Elektronikus árlejtés a közbeszerzésben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "eeebid Közép- és Kelet-Európa vezetı beszerzési megoldások szállítója Elektronikus árlejtés a közbeszerzésben"

Átírás

1 eeebid Közép- és Kelet-Európa vezetı beszerzési megoldások szállítója Elektronikus árlejtés a közbeszerzésben Szabados László, ügyvezetı igazgató, eeebid Kft. ( ; telefon: ) eeebid.com Inc.

2 Téma és Vázlat Cél: Az Önökben felmerülı kérdések megválaszolása Kérdések és válaszok: Mit nevezünk elektronikus árlejtésnek? Milyen elınyökkel jár alkalmazása? Hol alkalmazható és hol kötelezı használata? Mit lehet árlejteni? Az eárlejtés folyamata Az eárlejtés gyakorlata (esettanulmányok) Az elektronikus közbeszerzés jövıképe eeebid.com Inc.

3 e-közbeszerzés helyzetképe Elektronikus árlejtés (eaukció) a közbeszerzésben szakmai konferencia Elektronikus hirdetményfeladás: egyelıre ténylegesen a Közbeszerzések Tanácsa rendszerén keresztül Elektronikus árlejtés szabályozása: 257/2007. Korm. rendelet tartalmazza a szabályokat, január 1-tıl hatályos Elektronikus eljárási cselekmények alkalmazása: 257/2007. Korm. rendelet tartalmazzaa lehetıségét, január 1-tıl hatályos eeebid.com Inc.

4 Miért pont az árlejtés? az árlejtés azaz fordított aukció bevett piaci gyakorlat nincs kiépítési illetve telepítési költség, gyors bevezethetıség a jelenlegi papíralapú közbeszerzési eljárásokhoz ez illeszthetı a legkönnyebben a várható költségmegtakarítás miatt alkalmazni is fogják eeebid.com Inc.

5 Mit nevezünk elektronikus árlejtésnek? Elektronikus árlejtés (eaukció) a közbeszerzésben szakmai konferencia a közbeszerzési eljárás részét képezı olyan ismétlıdı folyamat, amely az ajánlatoknak a 81. (4) bekezdése szerinti értékelését követıen új, az ellenszolgáltatás mértékére, illetıleg az ajánlatnak a bírálati részszempontok szerinti egyes tartalmi elemeire vonatkozó kedvezıbb ajánlat megtételét, és az ajánlatok rangsorolását elektronikus eszköz segítségével, automatizáltan teszi lehetıvé A gyakorlatban: Olyan tárgyalási technika, amely során Az ajánlattevık egy elektronikus rendszeren keresztül valós idıben meghatározott idın keresztül egymás alá licitálhatnak A rendszer képlet alkalmazásával folyamatosan automatikusan értékeli és rangsorolja a beérkezett ajánlatokat eeebid.com Inc.

6 az egyik legeredményesebb módszer a versenyeztetésekben Vevı (Intézmény) ekozbeszerzes.eu Ajánlattevı (Szállító) Projekt - tétel 1 - tétel 2 - tétel 3 -. ajánlattevı 1 ajánlattevı 2 mindenkit az internet kapcsol össze koncentrált idıtartam: 1-3 óra kiélesedett versenyhelyzet átlagos ktg. megtakarítás 10-15% jelentıs idımegtakarítás ajánlattevı x eeebid.com Inc.

7 az elektronikus árlejtés grafikus illusztrálása ,1% 15,6% 1,4 4,8% 8,3% % megtakarítás 10:00 10:30 11:00 11: eeebid.com Inc.

8 INTÉZMÉNYI elınyök, az eárlejtés gazdasági hatásai KÖLTSÉGHATÉKONY > költség optimalizálás 5-25% IDİHATÉKONY > csökken a versenytárgyalásra fordított idı GYORS > információk gyorsabb áramlása EGYSZERŐ > információk gyorsabb és teljesebb körő továbbítása ÁTLÁTHATÓ > korrupció csökkentése a közbesz eljárásokban KÖZPÉNZ BARÁT > Közpénzek hatékonyabb, átláthatóbb elköltése ADMINISZTRÁCIÓT CSÖKKENTİ > iratok kezelése, közlekedtetése PIAC SERKENTİ > B2G tranzakciók serkentik a gazdaságot BENCHMARK ADATSZOLGÁLTATÓ > valós piaci árkörképet prezentál ERİS VERSENY > akár több 10 pályázó valós idejő versenyeztetése PSZICHOLÓGIA > versenyszellem, gyızni akarás eeebid.com Inc.

9 SZÁLLÍTÓI elınyök, az eárlejtés társadalmi hatásai TISZTESSÉGES VERSENYKÖRÜLMÉNYEK > üvegzseb ESÉLYEGYENLİSÉG > Növeli az ajánlattevık esélyegyenlıséget INNOVATÍV > B2G kapcsolatok fejlesztése elektronikus tranzakciók révén INFORMATÍV > piaci pozíció értékelhetıvé válik ÁRBEVÉTEL NÖVELİ > új értékesítési csatorna, új piacok meghódítása GYORS > információk gyorsabb áramlása HASZNOS > szállítók informálása versenytársakról KIEGYENLÍTİ > KKV és multik azonos eséllyel versenyeznek KÖLTSÉGHATÉKONY > értékesítési és marketing költségek leszorítása IDİHATÉKONY > elıbbi a szerzıdéskötés idıpontja eeebid.com Inc.

10 az eárlejtés alkalmazhatósága Elektronikus árlejtés (eaukció) a közbeszerzésben szakmai konferencia Nyílt és meghívásos eljárásokban a Kbt (2) a) pontja szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásban a Kbt (2) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárásokban a keretmegállapodásos eljárások második részében Az ajánlatkérınek a felhívásban minden esetben jeleznie kell, hogy árlejtést kíván lefolytatni eeebid.com Inc.

11 az eárlejtés kötelezı alkalmazása Elektronikus árlejtés (eaukció) a közbeszerzésben szakmai konferencia Elektronikus árlejtés lefolytatása fıszabály szerint kötelezı, ha azt az ajánlatkérı a felhívásban elızetesen jelezte Kivétel ha az árlejtés alkalmazása nem lenne gazdaságos (meg kell indokolni a KT-nek, és közösségi értékhatár felett ez a kivétel nem alkalmazható) Központosított közbeszerzésekben a KSZF fıszabály szerint köteles a kiemelt termékek beszerzésekor árlejtést lefolytatni Ez alól a MeH és a PM felmentést adhat rugalmasság Az elektronikus árlejtés szolgáltatás kiemelt termékkörbe tartozik pl. a minisztériumok az árlejtés szolgáltatást csak a KSZF-tıl szerezhetik be A nem központosított kör (önkormányzatok pl.viszont szabadon szerezheti be / építheti ki ezt a szolgáltatást eeebid.com Inc.

12 az eárlejtés sikeres alkalmazásának feltételei versenyeztetett érték >3 M HUF ajánlattevık száma >3-4 szállító igény pontos meghatározása sikeres árlejtés know-how az árlejtés lebonyolításához eeebid.com Inc.

13 az eárlejtés alkalmazásának tárgya Elektronikus árlejtés (eaukció) a közbeszerzésben szakmai konferencia Mit lehet árlejteni? A bírálati szempontoktól függ: Legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás estén kizárólag az ellenszolgáltatás mértékét Összességében legelınyösebb ajánlat esetén a bírálati résszempontokat Ebben az esetben a résszempontokat úgy kell meghatározni, hogy azok az árlejtés során az alkalmazott képlettel automatikusan értékelhetıek legyenek eeebid.com Inc.

14 az eárlejtés alkalmazásának potenciális területei Kiemelt termékkörök Kommunikációs eszközök és szolgáltatások Információtechnológi ai rendszerek és szolgáltatások Irodatechnikai berendezések és szolgáltatások Irodabútorok Papírtermékek és irodaszerek Gépjármővek Gépjármőüzemanyagok Utazásszervezések Egészségügyi termékek Árubeszerzés Villamos energia Marketing termékek Tisztítószerek Higiéniai termékek Munkaruha Védıszemüvegek Csomagolóanyagok Motorolaj Kenıanyagok Ragasztók festékek Szerszámok Vegyszerek Gumiabroncsok Reprezentációs anyagok Építési beruházás Tervezési feladatok Bontási munkák Földmunkák Építészeti beruházás Gépészeti beruházás Átalakítás, Felújitás Villamosági kivitelezés Mőszaki kivitelezés Acélszerkezet kialakítás Nyílászárók Homlokzatépítés Szárazépítés Térbulkolat kialakítás Csatornázási munkák Tüzi-víz rendszerek... Szolgáltatások Tanácsadói sz. Marketing sz. Logisztikai sz. Biztonsági sz. Nyomdaipari sz. Futárszolgálat Ital-ételautomata üzemeltetés Biztosítások Takarítás Személyszállítás (taxi) Flottakezelés Rendezvényszervezés Képzés, Oktatás eeebid.com Inc.

15 Az elektronikus árlejtés helye az eljárásban Elektronikus árlejtés (eaukció) a közbeszerzésben szakmai konferencia Hirdetmény feladás, meghívás Ajánlatok felbontása, (tárgyalás), elızetes kiértékelés Árlejtés Eredményhirdetés, szerzıdéskötés Az elektronikus árlejtés lefolytatására azt követıen kerülhet sor, hogy az ajánlatkérı az ajánlatok Kbt ának (4) bekezdése szerinti értékelését elvégezte eeebid.com Inc.

16 Az elektronikus árlejtés folyamata Elektronikus árlejtés (eaukció) a közbeszerzésben szakmai konferencia Ajánlattevık értesítése A rendszer A rendszer feltöltése az megismerhetıségének értékelt elızetesen biztosítása részszempontokkal Árlejtés lefolytatása Az árlejtés lezárása 1. fázis 2. fázis 3. fázis 4. fázis 5. fázis Projekt Ütemterv Gantt Diagram 1. fázis 1. fázis 2. fázis 3. fázis 2. fázis 3. fázis 4. fázis 5. fázis 5 *t = árlejtés kezdete t-5 nap t* eeebid.com Inc.

17 eárlejtés folyamat 1. Ajánlattevık értesítése Ajánlattevık értesítése A rendszer A rendszer feltöltése az megismerhetıségének értékelt elızetesen biztosítása részszempontokkal Árlejtés lefolytatása Az árlejtés lezárása Az ajánlatkérı az árlejtés megkezdése elıtt legalább 5 nappal megismerhetı módon, elektronikusan értesíti az ajánlattevıket a következıkrıl: Az árlejtés kezdı és befejezı idıpontja Belépési adatok A rendszer megismeréséhez szükséges adatok (teszt) Az árlejtés során alkalmazandó képlet Az elızetes bírálat adott ajánlattevıre vonatkozó eredménye Azon idıpont, amikor az ajánlattevınek az adatait fel kell tölteni a rendszerbe eeebid.com Inc.

18 eárlejtés folyamat 2. Rendszer megismerés lehetısége Ajánlattevık értesítése A rendszer A rendszer feltöltése az megismerhetıségének értékelt elızetesen biztosítása részszempontokkal Árlejtés lefolytatása Az árlejtés lezárása Teszt árlejtés: A rendszer megismeréséhez szükséges dokumentumok megismerése A rendszer megismeréséhez szükséges teszt árlejtés lefolytatása eeebid.com Inc.

19 eárlejtés folyamat 3. Rendszer feltöltése korábbi ajánlattokkal Ajánlattevık értesítése A rendszer A rendszer feltöltése az megismerhetıségének értékelt elızetesen biztosítása részszempontokkal Árlejtés lefolytatása Az árlejtés lezárása A rendszer feltöltése: Az ajánlattevı feltölti az árlejtési rendszerbe a rá vonatkozó bírálati résszempontok adatait eeebid.com Inc.

20 eárlejtés folyamat 4. Árlejtés lefolytatása Elektronikus árlejtés (eaukció) a közbeszerzésben szakmai konferencia Ajánlattevık értesítése A rendszer A rendszer feltöltése az megismerhetıségének értékelt elızetesen biztosítása részszempontokkal Árlejtés lefolytatása Az árlejtés lezárása Az árlejtés lefolytatása (automatikus) Az ajánlatkérı az értesítésben jelzett idıpontban megkezdi az árlejtést Az ajánlatkérık az árlejtésben részt vevı résszempontok tekintetében az árlejtés idıtartama alatt új ajánlatokat tehetnek Az új ajánlatok összességében nem lehetnek kedvezıtlenebbek az árlejtés során tett korábbi ajánlatoknál Az árlejtési rendszer az értesítıben jelzett képlettel folyamatosan értékeli és rangsorolja az ajánlatokat. Megtekintési jogok (árlejtés alatt) Saját, az ajánlattevık rangsorában betöltött helye A többi ajánlattevı személye nem fedhetı fel eeebid.com Inc.

21 eárlejtés folyamat 5. Árlejtés lezárása Elektronikus árlejtés (eaukció) a közbeszerzésben szakmai konferencia Ajánlattevık értesítése A rendszer A rendszer feltöltése az megismerhetıségének értékelt elızetesen biztosítása részszempontokkal Árlejtés lefolytatása Az árlejtés lezárása Az árlejtés lezárása Az értesítıben szereplı idıpontban Ha az árlejtés többszakaszos, akkor az utolsó szakasz lezárását követıen Az árlejtés nyertese Az árlejtést az az ajánlattevı nyeri meg, amelyet az árlejtési rendszer az árlejtés lezárásakor az elsı helyen rangsorol Az árlejtés nyertese egyben a közbeszerzési eljárás nyertese is eeebid.com Inc.

22 esettanulmány 1: Tisztítószerek Elektronikus árlejtés (eaukció) a közbeszerzésben szakmai konferencia Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatósága (jelenlegi KSZF) MAGYARORSZÁGON ELİSZÖR AZ ÁLLAMI SZFÉRÁBAN Az MKGI a 18.91%-os ármegtakarításon túl 1-3% közötti csomagár kedvezményt és javult fizetési határidıt könyvelhetett el a szállítóktól aukcióban. Beszállítók száma: 3 Licitek száma: 107 Teljes volumen: 17.5 M HUF Tételszám: 7 csomag + csomagár kedvezmény Összmegtakarítás: 21.34% HUF Összajánlati értékben 21.34% eredményt értek el, aminek viszonyitási alapját a tényadat + infláció képezte. A verseny többszöri meghosszabbítás után 2 óra elteltével, 107 ajánlat megtételével ért véget eeebid.com Inc.

23 esettanulmány 2: Épület karbantartási anyagok Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatósága (jelenlegi KSZF) MAGYARORSZÁGON ELİSZÖR AZ ÁLLAMI SZFÉRÁBAN Az MKGI a 9.26%-os ármegtakarításon túl 1-3% közötti csomagárkedvezményt könyvelhetett el a szállítóktól aukcióban. Összajánlati értékben 11.98% eredményt értek el, aminek viszonyitási alapját a tényadat + infláció képezte. Összmegtakarítás: 11.98% HUF Beszállítók száma: 3 Licitek száma: 34 Teljes volumen: 17.5 M HUF Tételszám: 9 csomag + csomagár kedvezmény A verseny többszöri meghosszabbítás után 1.5 óra elteltével, 34 ajánlat megtételével ért véget eeebid.com Inc.

24 esettanulmány 3: Motorolaj beszerzés Elektronikus árlejtés (eaukció) a közbeszerzésben szakmai konferencia Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatósága (jelenlegi KSZF) MAGYARORSZÁGON ELİSZÖR AZ ÁLLAMI SZFÉRÁBAN Az MKGI a 42.23%-os ármegtakarítást könyvelhetett el a 11 ártételbıl álló árlejtésben, ahol a viszonyítási alap az aktuális beszerzési érték. A mennyiség lefedte 3 teljes év motorolaj igényét, ezért jelentıs verseny alakult ki a 8 szállító között. Beszállítók száma: 8 Licitek száma: 74 Teljes volumen: 13.2 M HUF Tételszám: 11 Összmegtakarítás: 42.23% HUF A kiélesedett versenyhelyzetben rendkívüli módon 5 óra elteltével és 74 ajánlat beérkezésével zárult le a verseny eeebid.com Inc.

25 e-közbeszerzés jövıképe Elektronikus árlejtés (eaukció) a közbeszerzésben szakmai konferencia A GKM az elektronikus árlejtés alkalmazását elısegítı kézikönyveket készít Cél: minden érdekelt (ajánlatkérıi, ajánlattevıi és szolgáltatói oldalon) legyen képes alkalmazni ezt az új eljárási technológiát Január 01-vel hatályba lép a 257/2007. Kormányrendelet -> beindul az eárlejtés alkalmazása Január 01-vel lehetıség nyílik elektronikus eljárási cselekmények gyakorlására (nem csak árlejtés) Megkezdıdött a közbeszerzés szabályozásának megújítása, ez számos, elektronikus közbeszerzési kérdést is érinthet a közeljövıben eeebid.com Inc.

26 Köszönöm megtisztelı figyelmüket, várom kérdéseiket! eeebid professzionális beszerzési megoldások eeebid Szolgáltató Kft. H-1051 Budapest, Nádor u. 23. Szabados László, ügyvezetı; Telefon: Tefefax: web: ekozbeszerzes.eu web: kozbeszerzes.eeebid.com eeebid.com Inc.

27 E-közbesz kialakításáért felelıs szervezetek a kormányzati igazgatás összehangolásáért felelıs tárca nélküli miniszter Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Miniszterelnöki Hivatal, Elektronikuskormányzatközpont Miniszterelnöki Hivatal, Központi Szolgáltatási fıigazgatóság Közbeszerzések Tanácsa eeebid.com Inc.

28 E-közbesz - elızmények 2146/2000. Korm. hat elektronikus közbesz. rendszerének elsı koncepciója, a Magyar Posta kijelölése a rendszer kialakításának elıkészületeire Az új Kbt - a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. Törvény: Általános szabály: eljárási cselekmények elektronikusan is gyakorolhatóak; Hirdetmények elektronikusan is feladhatóak; Felhatalmazás a részletszabályokra, eltérést engedve a tv-tıl az új irányelvekre tekintettel eeebid.com Inc.

29 E-közbesz - elızmények 167/2004. Korm. rendelet elsı elektronikus közbeszerzésre vonatkozó jogszabály Az elektronikusan gyakorolható eljárási cselekményeket tartalmazza Állami egy szolgáltatós rendszert feltételez (EKR) Minısített elektronikus aláírás alkalmazása fıszabály szerint Az elektronikus közbeszerzés alkalmazását a központi költségvetési szervekre kötelezıen írta volna elı eeebid.com Inc.

30 E-közbesz - elızmények 2240/2005. Korm. határozat A 167/2004. Korm. rendelet nem rendelkezett az új irányelvekben szereplı speciális eljárásokról, ezért elektronikus közbeszerzéssel kapcsolatban új feladatok: A 167/2004. Korm rendelet felülvizsgálata, elsısorban az elektronikus közbeszerzés mőködtetési koncepciója tekintetében Hirdetmények elektronikus közzététele: december 15. Elektronikus árlejtés: június eeebid.com Inc.

31 E-közbesz elızmények GKM tanulmány 2007 tavaszán készült el az elektronikus közbeszerzési rendszer hazai megvalósításáról és az elektronikus árlejtésrıl szóló tanulmány, megállapításai: Az elektronikus árlejtés piaci szolgáltatások igénybevételével a közeljövıben bevezethetı A többi speciális eljárás bevezetésére hosszabb távon, egyes esetben a közbeszerzés szabályainak átalakítását követıen kerülhet sor eeebid.com Inc.

32 E-közbesz - elızmények 257/2007. Korm. rendelet kiadásának legfıbb okai, illetve fıbb tartalmi elemei: A 167/2004. Korm rendelet aktualizálása piaci szolgáltatók igénybevétele EKR helyett Elektronikus árlejtés szabályainak meghatározása (részleteket lásd késıbb) Hatálybalépés: január eeebid.com Inc.

33 Elektronikus árlejtés Megvalósítás: Az árlejtés elektronikus közbesz. szolgáltatásnak minısül. Elektronikus közbesz. Szolgáltatást bárki nyújthat, aki megfelel a 257/2007. Korm. rendeletben rögzített követelményeknek Ez lehet piacról igénybe vett szolgáltatás, de nem zárja ki saját rendszer kiépítését sem Nincs tanúsítás, vagy állami megfelelıség vizsgálat eeebid.com Inc.

34 Elektronikus árlejtés Követelmények (5. (3)): Auditált minıségirányítási és informatikai biztonsági rendszer Hivatalos közbesz tanácsadót vagy közbesz referenst alkalmaz Honlapján közzéteszi szabályzatait, ÁSZFét, üzemvzavar esetén elérhetıségeit, stb eeebid.com Inc.

PÁLYÁZZUNK EURÓPAI UNIÓS VÁLLALKOZÓI ALAPELVEK. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Elnöksége

PÁLYÁZZUNK EURÓPAI UNIÓS VÁLLALKOZÓI ALAPELVEK. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Elnöksége Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Elnöksége PÁLYÁZZUNK EURÓPAI UNIÓS VÁLLALKOZÓI ALAPELVEK Szerkesztette: Szécsi György személy- és vagyonır alelnök 2004. május 2 Tartalom

Részletesebben

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A Közbeszerzési Szabályzat célja:... 3 2. A Szabályzat hatálya:... 3 3. Alkalmazott fıbb jogszabályok... 3 4. Közbeszerzési alapelvek... 4 5. Közbeszerzési

Részletesebben

Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 1027

Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 1027 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.238/11/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

58. számú elıterjesztés

58. számú elıterjesztés 58. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. március 30-án, 14-órakor megtartandó ülésére A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! a Bátaszéki integrált mikrotérségi

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGA 6721 Szeged, Bocskai u. 14. A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Munkavédelmi, és tőzvédelmi feladatok, valamint munkahelyi

Részletesebben

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=24142/2011

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=24142/2011 Page 1 of 11 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérı a

Részletesebben

Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás. Közbeszerzési Szabályzata

Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás. Közbeszerzési Szabályzata Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás Közbeszerzési Szabályzata 1 Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás Közbeszerzési szabályzata A Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz,

Részletesebben

Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013.

Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013. Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013. Az Önkormányzat a közpénzek ésszerő felhasználása átláthatóságának és széles körő nyilvános ellenırizhetıségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2 / 22 TARTALOMJEGYZÉK Fejezet Cím oldal - Címlap 1. - Tartalomjegyzék és módosítások nyilvántartása

Részletesebben

A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szabályzat

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3. Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 9 Ajánlatkérı: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3. Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az új Kbt. szerinti egybeszámítási szabály alkalmazásáról. (KÉ. 2012. évi 78. szám; 2012. július 11.

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az új Kbt. szerinti egybeszámítási szabály alkalmazásáról. (KÉ. 2012. évi 78. szám; 2012. július 11. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az új Kbt. szerinti egybeszámítási szabály alkalmazásáról (KÉ. 2012. évi 78. szám; 2012. július 11.) Tekintettel arra, hogy a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII.

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ a Magyar Közút Nonprofit ZRt. által Irodaszer és papír-írószer beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére 2014 évre (továbbiakban: Irodaszer és papír-írószer beszerzés -2014 ) tárgyban, a TED 2013/S

Részletesebben

Üzleti környezet egyes kérdései

Üzleti környezet egyes kérdései NEMZETI TECHNOLÓGIAI PLATFORM A TEXTIL- ÉS RUHAIPAR MEGÚJÍTÁSÁÉRT Üzleti környezet egyes kérdései Szakértıi tanulmány a Stratégiai Kutatási Tervhez Készült a Texplat 4. munkacsoport munkájának keretében

Részletesebben

vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT a Polgármesteri Hivatal részére vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás biztosítása tárgyában indított közbeszerzési

Részletesebben

168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet. a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről

168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet. a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről A jogszabály mai napon hatályos állapota 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről A Kormány a közbeszerzésekről

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Elıterjesztés 1. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanító helyen történı elhelyezésére

Részletesebben

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=22029/2010

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=22029/2010 1. oldal összesen: 9 oldal Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294)

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294) MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. 1065 BUDAPEST, NAGYMEZİ U. 46-48. DOKUMENTÁCIÓ A Magyar Export-Import Bank Zrt. részére új, azonos típusú és felszereltségő személygépkocsik beszerzése adásvétel keretében.

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027. Fax: +36/1-224- 96-73 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérı általános címe (URL):

Postai irányítószám: 1027. Fax: +36/1-224- 96-73 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérı általános címe (URL): AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt. Postai cím: Csalogány u. 9-11. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1027

Részletesebben

A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. 2012. február 1.

A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. 2012. február 1. A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2012. február 1. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT I. rész PREAMBULUM A

Részletesebben

I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmezı rendelkezések

I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmezı rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET...

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET... Nyíregyházi Főiskola Közbeszerzési eljárással és közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata (A Gazdálkodási szabályzat 6. sz. melléklete) Elfogadva: 2012. április 24.,

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.536/10/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

Szemelvények az új Kbt. gyakorlati tapasztalataiból (pályázatírói, projektmenedzseri szemszögbıl) PÁTOSZ 2012.október 17.

Szemelvények az új Kbt. gyakorlati tapasztalataiból (pályázatírói, projektmenedzseri szemszögbıl) PÁTOSZ 2012.október 17. Szemelvények az új Kbt. gyakorlati tapasztalataiból (pályázatírói, projektmenedzseri szemszögbıl) PÁTOSZ 2012.október 17. Dr. Littmann Éva közbeszerzési tanácsadó Jogszabályi struktúra Kbt. - 2011.: CVIII.tv.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA

DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2005. március 24. A DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA I. rész PREAMBULUM A Debreceni Egyetem a közbeszerzésekről szóló 2003. évi

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum Az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u.4., adószám: 11130682-2-08),

Részletesebben