(név) cél-motiváció elmélete (darabszám) különböző célt különböztet meg, melyek mögött további részcélokat azonosíthatunk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(név) cél-motiváció elmélete (darabszám) különböző célt különböztet meg, melyek mögött további részcélokat azonosíthatunk."

Átírás

1 Az itt feltett ZH kérdés minták a felkészülést segítik, valamint stílusában, az anyagban való előrehaladáshoz igazodik, és a számonkérés nehézségét tükrözi!!! Egészítse ki a mondatokat! Ford 1909-ben magyar származású főmérnöke (név) közreműködésével kifejleszti a tömeggyártásra szánt (amit tömegtermeltek). (név) cél-motiváció elmélete (darabszám) különböző célt különböztet meg, melyek mögött további részcélokat azonosíthatunk. (név) szerint a (fogalom) a vezetők láncolata, a legfelső vezetőtől a legalsó végrehajtó szintig terjedően. (név) (elmélet megnevezése) elméletén jól tetten érhető a klasszikus iskola és az emberi viszonyok tanának szemléletbeli különbözősége. Ha a környezeti változékonyság, akkor az események újszerűek, váratlanok, sokszor kiszámíthatatlanok. Ha a környezeti változékonyság, akkor a változás sebessége azonos a vállalati reakcióidővel. Ha a környezeti változékonyság, akkor a jövő előjelezhetősége könnyű, az események ismétlődőek, visszatérőek. Ha a környezeti változékonyság, akkor a változás sebessége gyorsabb a vállalati reakcióidőnél. Ha a környezeti változékonyság, akkor az események a múlt tapasztalatai alapján várhatóak. (név) szerint a (fogalom) a vezetők láncolata, a legfelső vezetőtől a legalsó végrehajtó szintig terjedően. (név) (elmélet megnevezése) elméletén jól tetten érhető a klasszikus iskola és az emberi viszonyok tanának szemléletbeli különbözősége. A hierarchia definiálja a vezetők láncolata, a legfelső vezetőtől a legalsó végrehajtó szintig terjedően. Hunt osztja megállapítását az egyes célok erősségéről: ezt okozhatja az is, hogy igen erőteljesen törekszünk kielégítésükre, de az is, hogy kielégítésük korlátokba ütközik. A csoport tagjainak egyéni hatékonysága szinte mindig a legrosszabb ember szintjére vagy az alá süllyed; a csoportszellem általában lefelé húz mindenkit, ahelyett, hogy felemelne. Állítja. Munkamegosztás, hierarchia, aktaszerűség (írásbeliség), szakmai hozzáértés (hivatástudat), személytelenség, tárgyilagosság jellemzi szervezeti ideáltípusát. A taylorizmus az I. világháború után az USA-ban továbbfejlődött. A veszteségforrás-kutatás, vagyis a pazarlás és veszteség definiálása (az USA későbbi elnöke) nevéhez fűződik.

2 Igaz vagy hamis? Lenin nagy jelentőséget tulajdonított a taylorizmusnak a szovjet állam iparának fellendítésében. Heny Ford nem csak magasabb munkabérrel, hanem szociális juttatások bevezetésével is ösztönözte a munkásokat. Ha a környezeti változékonyság kreatív, akkor az események újszerűek, váratlanok, sokszor kiszámíthatatlanok. A német vállalatgazdaságtani szervezetelmélet a vállalati szervezetet biológiai analógiával organizmusként fogja fel. Taylor az embert gyakorlatilag gépként kezelte. Ha a környezeti változékonyság aktív, akkor a változás sebessége azonos a vállalati reakcióidővel. A német vállalatgazdaságtani szervezetelmélet a vállalati szervezetet biológiai analógiával organizmusként fogja fel. Taylor az embert gyakorlatilag gépként kezelte. Ha a környezeti változékonyság aktív, akkor a változás sebessége azonos a vállalati reakcióidővel. Igaz-Hamis 1. A mentők esetében a szabadjára engedő (laissez faire) vezetési stílus lenne célszerű. 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a beosztottak személyes adatait. 3. A beosztott nem felelős a munkarend betartásáért. 4. Csak anyagi eszközökkel (pénzbeli, javadalmazási) lehet motiválni. 5. Az elbocsátással való fenyegetés motiváló eszköz. 6. A Maslow-i szükségletpiramisban az egyes szintek sorrendje kötött. 7. Valójában létezik egy olyan tevékenység, amely az összes vállalkozási tevékenységet összefoglalja, és ez a vezetés Fayol szerint. 8. Egyirányú kommunikáció esetén a közlést végző személy csak utasításokat ad, ezért irányított és fegyelmezett. 9. A próbaidő általában 30 nap, de meghaladhatja a 3 hónapot, és a próbaidő alatt bármelyik fél azonnal megszüntetheti a munkaviszony indoklás nélkül.

3 ELMÉLET A hatalomnak milyen pozíciós formáit ismeri? A sikert hozó tulajdonságok főbb csoportjai? Ábrázolja a probléma lényegét Venn-diagrammban! Csoportosítsa a személyiségstílus alapján a menedzservezetőket! Definiálja a döntés fogalmát! Definiálja a képesség fogalmát! Definiálja a készség fogalmát! Definiálja a modell fogalmát! Definiálja a motiváció fogalmát? Definiálja a rendszer állapotának fogalmát! Definiálja a rendszer cselekvés fogalmát! Definiálja a rendszer fogalmát! Definiálja a rendszer környezetének fogalmát! Definiálja a rendszer reagálás fogalmát! Definiálja a rendszer válasz fogalmát! Definiálja a zárt rendszer fogalmát! Hogyan ábrázoljuk a döntéseket! Hogyan definiálná a valencia fogalmát? Hogyan jellemzi a menedzsert? Hogyan jellemzi a támogató munkatársat? Ismertesse a divizionális szervezet jellemzőit, és rajzolja le a felépítését! Ismertesse a döntéselméleti irányzatok közül a Skinner-féle modellt! Ismertesse a döntéselméleti irányzatok közül az adminisztratív modellt! Ismertesse a funkcionális szervezet jellemzőit, és rajzolja le a felépítését! Ismertesse a HERZBERG- féle motivációs elméletet! Ismertesse a HUNT cél-motiváció elméletét Ismertesse a lineáris szervezet jellemzőit, és rajzolja le a felépítését! Ismertesse a pragmatika fogalmát! Ismertesse a szemantika fogalmát! Ismertesse a szigmatika fogalmát! Ismertesse a szintaktika fogalmát! Ismertesse a vezető 6 legfontosabb tevékenységét! Jellemezze a Herzberg-féle kéttényezős elméletet, az egyes tényezőkre írjon 1-1 példát is! Kik a szervezet hatalmi játékosai? Sorolja fel! Kik a vállalkozás szereplői? Melyek a csoport fejlődés szakaszai? Melyek a problémák felismerési módjai? Sorolja fel! Melyek a szakértő legfontosabb tulajdonságai? Melyek a vezetővel szemben támasztott legfontosabb követelmények? Melyek az üzleti siker személyi tényezői? Mi a pozitív gondolkodás lényege? Mi a stressz és hogyan kezelhető Mi lehet az oka, ha egy kiadott feladat teljesítése elmarad? Miért szükséges a személyiség profil megrajzolása? Mikor alkalmazna írásbeli utasítást? Milyen a demokratikus vezető! Jellemezze röviden.! Milyen döntési osztályokat ismer?

4 Milyen módszerekkel lehet a munkatársakról információkat szerezni? Mit értünk ésszerű kockázatvállalás alatt? Mit jelent az izomorfia? Mitől függ a vállalkozás sikere? Mutassa be Maslow szükséglethierarchia elméletét! Rajzolja le a klasszikus közgazdasági modellt! Röviden mutassa be a taylorizmus alapelveit! Sorolja fel a döntési modell elemeit! Soroljon fel a vezető személyiségjegyei közül legalább hatot! Soroljon fel az alkotó gondolkodók jellemzői közül legalább 10-et. Melyik vezetési stílusra jellemzőek az alábbiak? (Írja be a megfelelő négyzetbe a jelölést!) A: Autokrata, D: demokratikus, Sz: Szabadjára engedő Minden fontosabb irányelvet a vezető határoz meg, a csoport nem szólhat bele a vezető döntéseibe A tevékenység egésze vita során alakul ki, a csoportcélhoz vezető főbb célok mindenkinek világosak A vezető nem avatkozik bele a munkafolyamatokba, nem dicsér, nem bírál A tevékenység későbbi menete mindig bizonytalan, a vezető visszatartja az információkat A csoport tagjai szabadon választják meg a feladatok elosztását Erős a munka iránti érdeklődés A frusztrációs feszültség áttevődik a vezető helyett a bűnbak személyére vagy egy tárgyra Kialakul a "mi" tudat, csoporttal való törődés A végzett munka minősége rossz, az érdeklődés minimális Kösse össze a megfelelőket! eredmények elérése rendszerek javítása menedzselés vezetés összehangolás betanítás szervezés hatáskörrel való felruházás igazodás döntés irányítás megvilágosodás törődés tervezés látomás ellenőrzés

5 tartalomelméletek folyamatelméletek kéttényezős elmélet célkitűzés elmélet elvárás elmélet megerősítés elmélet szükséglethierarchia elmélet teljesítmény-hatalom elmélet méltányosság elmélet cél-motiváció elmélet Mc Clelland Maslow Hunt Herzberg Az Y elmélet milyen feltételezésekkel él az emberről?

6 Az X elmélet milyen feltételezésekkel él az emberről? Milyen követelményei vannak a Taylorizmusnak? Sorolja fel Fayol által kidolgozott vezetési elveket!

7 Jellemezze a Maslow-féle szükséglethierarchia modellt (rajz és magyarázat)! Weber szerint mik az ideális szervezet jellemzői? Egészítse ki az ábrát! Menedzseri szerepek, követelmények Magatartási szerepek Információs szerepek Döntési szerepek Nevezze meg a két tényezőt és helyezze el a maradék jellemzőket Herzberg kéttényezős motivációs elméletében!.. B, C, F A.) a személyes kapcsolat a vezetőkkel és a munkatársakkal B.) a munkafeltételek, C.) az elismerés és a megbecsülés; D.) a fizetés, Sorolja fel a piac jellemzőit a szervezet alakítása szempontjából!.. E.) a vállalati politika és vezetés, F.) az előléptetés; G.) az állásbiztonság, H.) maga a munka; és a vele járó felelősség I.) a személyes fejlődés lehetősége;

8 Sorolja fel McClelland elméletének fő motívumait! A motívum megnevezése A motívum tartalma A siker fontosságát tükröző belső hajtóerő. Másokra való hatás fontosságát tükröző belső hajtóerő. Mások általi elfogadás fontosságát tükröző hajtóerő. Sorolja fel Hunt cél-motiváció elméletének 6 fő célját, melyek mögött további részcélok azonosíthatóak! A rendszerek bonyolultsági elven történő osztályzásakor melyik az a három tényező, amit a mechanikai rendszerekhez sorolunk? Mik a mátrix szervezet jellemzői hatáskör megosztás szempontjából? Helyezze el az alábbi termékeket a BCG mátrixban! 1. Új Pepsi Spice, karácsonyi ízzel 2. Hagyományos Coca Cola 3. Kék Pepsi Cola 4. Cherry Coke 5. Bravo Ice tea, bodza 6. Bravo Ice Tea citromos 7. Tonic Kérdőjelek: Döglött kutyák: Sztárok: Fejős tehenek:

9 Az életgörbe mely szakaszába sorolná az alábbi termékeket? Mobiltelefonok fekete-fehér kijelzővel:. A. Mobiltelefonok színes kijelzővel:... B. Kamerás-fényképezőgépes mobiltelefonok: D. Számítógépes (PDA) mobil: Csak a számokat írja a négyzetekbe! Pozitív (Használd ki és bővítsd!) Belső környezet Erősségek Külső környezet Lehetőségek Hova sorolná az alábbiakat? 1. magas műszaki színvonal 2. gyenge infrastruktúra 3. gyorsan fejlődő technológia 4. jó nemzetközi kapcsolatok 5. növekvő infláció 6. magas kamatok 7. jó szakmai hírnév 8. elmaradás a műszaki fejlődéstől 9. vezetési ismeretek hiánya 10. több versenytárs csődje 11. növekvő megrendelések 12. rivalizálás a vezetésen belül negatív(ellensúlyozd és kerüld el!) Gyengeségek Fenyegetések 13. egyre több cég önellátó 14. kormányzati tenderek 15. széles szakmai kapcsolat 16. megrendelők növekvő fizetésképtelensége 17. tőkehiány 18. rugalmas csapat 19. külön csoportok a tenderekre 20. egyértelmű érdekeltség 21. egyre több versenytárs 22. kialakulatlan szervezet

10 Elméleti kiskérdések: Kifejtős kérdések és definíciók: Röviden, vázlatosan válaszoljon az alábbi kérdésekre! Milyen a demokratikus vezető? Jellemezze pár szóban! Milyen hatással van a csoportra? Milyen az autokrata vezető? Jellemezze pár szóban! Milyen hatással van a csoportra? Milyen a szabadjára engedő vezető? Jellemezze pár szóban! Milyen hatással van a csoportra? Mutassa be Herzberg kéttényezős motivációs elméletét! Röviden mutassa be a Max Weber bürokratikus szervezetfelfogását! Hasonlítsa össze a Lewin féle autokrata és demokratikus vezetési stílusokat, hatásukat a csoportra! Röviden mutassa be a taylorizmus (Taylor: funkcionális irányítás) alapelveit! Mutassa be Herzberg kéttényezős motiváció elméletét! Milyen a demokratikus vezető (Lewin-féle vezetési típus)? Jellemezze pár szóban! Mutassa be Maslow szükséglethierarchia elméletét! A következő témák közül egyet dolgozzon ki részletesen a feladatlap hátoldalán! Emberi erőforrás menedzsment (Az egyén és a szervezet közötti interakciók elemzése. A személyi erőforrások biztosítása, mint menedzsment funkció. Emberi erőforrás tervezése. Kiválasztási praktikák. Teljesítményértékelés. Továbbképzés: training and development) A menedzsment természete általános vonásai (A menedzsment definíciója. Menedzsment funkciók és szerepek. A sikeres menedzser jellemzői. Kisvállalkozások menedzselése. Termelékenység és fokozása.) A menedzsment gondolkodás fejlődése (Menedzsment irányzatok: univerzális (Fayol), funkcionális (Taylor). A viselkedési, a rendszertani és a kontingencia közelítésmód. Előnyök, hátrányok, valamint a sajátosságaikból következő (levonható) tanulságok.) Szervezetek és szervezeti kultúrák (A szervezet definíciója. Koordináció és munkamegosztás. Az autoritás hierarchiája. Szervezetek cél és technológia szerinti osztályozása. A hagyományos szervezetelmélet lényege (Max Weber) és kritikája. Modern szervezetelméletek és kapcsolatuk a menedzsment irányzatokkal) Csoportdinamika (A csoportdinamika alapjai. Csoportfejlesztési technikák. A bizalom mint a csoport hatásosságának kulcskérdése. Szervezeti politikák. A konformitás jelensége és szerepe a szervezeti magatartás területén. Konfliktus menedzsment.) Befolyásolási folyamatok: Hatalom vezetés és a viselkedés megváltoztatása (A menedzser befolyásolási lehetőségei. A hatalom és a hatalom karakterisztikus jegyei. A vezetés és a különböző vezetési stílusok. A hatásos vezetővé válás eszközei. A viselkedési attitűdök megváltozásának módszerei.) Szervezés (Szervezeti sémák fogalma. Kontingencia tervezés. Tradicionális szervezeti formák. Előnyök és hátrányok. A kontingencia tervezés által nyújtott alternatív szervezeti formák és alkalmazásuk feltételrendszere. A munkafeladatok delegálása hatáskör és felelőséég összefüggései és átruházásuk módja) Nemzetközi menedzsment (A nemzetközi üzleti tevékenység (International Business) menedzselése. A multinacionális vállalatok jellemzői. A globális gondolkodásmód. A menedzsment etikai dimenziója.)

11 A menedzsment gondolkodás fejlődése (Menedzsment irányzatok: univerzális (Fayol), funkcionális (Taylor). A viselkedési, a rendszertani és a kontingencia közelítésmód. Előnyök, hátrányok, valamint a sajátosságaikból következő (levonható) tanulságok.) Szervezetfejlesztés és változásmenedzsment (A szervezetfejlesztés definíciója, jellemzői, módszerei. A szervezetfejlesztés célja. A változással szembeni ellenállás leküzdésének eszközei és módozatai. A szervezetfejlesztés folyamata.) Gyakorlati kérdések tesztes formában: Helyezze el az egyes jellemzőket Herzberg kéttényezős motivációs elméletében! Motivátorok: Higiénés tényezők: A.) a személyes kapcsolat a vezetőkkel és a E.) a vállalati politika és vezetés, munkatársakkal F.) az előléptetés; B.) a munkafeltételek, G.) az állásbiztonság, C.) az elismerés és a megbecsülés; H.) maga a munka; és a vele járó felelősség D.) a fizetés, I.) a személyes fejlődés lehetősége; 1. Nevezze meg a két tényezőt és helyezze el a maradék jellemzőket Herzberg kéttényezős motivációs elméletében!..: : B, C, F J.) a személyes kapcsolat a vezetőkkel és a munkatársakkal K.) a munkafeltételek, L.) az elismerés és a megbecsülés; M.) a fizetés, N.) a vállalati politika és vezetés, O.) az előléptetés; P.) az állásbiztonság, Q.) maga a munka; és a vele járó felelősség R.) a személyes fejlődés lehetősége; A fentiek alapján mutassa be Herzberg elméletét! Herzberg kéttényezős elmélete: A következő megállapításokra jutott: Helyezze el az egyes szinteket Maslow szükségletpiramisában! A. Megbecsülés B. Biztonsági C. Társadalmi D. Önmegvalósítás E. Fiziológia

12 Nevezze meg és tegye sorrendbe Maslow szükséglethierachijának szintjeit! a) : magukba foglalják a fizikai károsodástól való védelmet, valamint a betegség és a váratlan események elleni védelmet. A vezető szempontjából a biztonsági szükségletek abban jelentkeznek, hogy az alkalmazottnak szüksége van arra, hogy az állását biztonságban tudja. b) : az emberi test alapvető szükségleteit tartalmazza, ilyenek az élelem, víz, hőmérséklet. Amennyiben ezek kielégítetlenek, szükségképpen dominálnak. c)..: az emberek társas természetének és a társaság iránti igényének a következményei. Ennek a szintnek ki nem elégítése az egyén mentális értelmi személyiségét is befolyásolhatja. d) : az egyén teljes mértékben megvalósítja potenciális tehetségét és képességeit. Természetesen, ahogy az egyén szerepe változik, úgy változnak az önmegvalósítás külső aspektusai is. e)..: ide tartozik az, hogy tudatában legyünk, hogy fontosak vagyunk másoknak (önbecsülés). Ezeknek a szükségleteknek a kielégítése az önbizalom és a tekintély érzéséhez vezet. Melyik szervezeti formára jellemző? Lineáris: Funkcionális: Divizionális: Mátrix: A. Feladat és termék/projekt szerinti megosztás egyidejűleg, Kettős irányítás B. Termék, vevő vagy területi beosztás, decentralizált döntések C. Stabil környezetben alkalmazható, ahol nem jellemzőek a változások és jól áttekinthető termelési tevékenység, szűk termékskála D. Szakmai munkamegosztás, Hatáskörök szabályozása, alá- felérendeltség, kinevezett szakmai vezetők E. Egyértelmű, alá és felé rendeltségi viszonyok, szolgálati út, kinevezett egy személyes vezető F. Kisméretű szervezetek esetében, minimális változás, és innováció mellett vagy krízishelyzetben megfelelő G. Dinamikus változó környezetben megfelelő, ahol a vállalatot összetett és jelentős innovációs tevékenység jellemzi és lehetőség van a termék szerinti elkülöníthetőségre, biztosított konfliktus kezelési képesség a szervezeten belül H. Viszonylag dinamikus környezet, széles termékválaszték, eltérő termékcsaládok esetén Definiálja a következő fogalmakat Röviden, vázlatosan válaszoljon az alábbi kérdésekre! Milyen motiváló eszközöket alkalmazna és miért egy független, pályakezdő fiatal férfi esetében? Hogyan mérné le az alkalmazott motivációs eszköz teljesítményre való hatását? Az Ön által vezetett csoport szélsőséges véleményeket képvisel egy adott kérdést illetően. Mit tenne, hogy elkerülje az egyoldalúan átgondolt döntéshozatalt (a kollektív döntéshozatal csapdáját)? Soroljon fel 2 módszert! Szorongó Béla félénk, szeret egyedül dolgozni. Munkájában alapos, megfontolt. Lassan köt barátságot, kapcsolatai látszólag hűvösek, de tartósak, barátaihoz nagyon hűséges. Egyáltalán nem szeret szerepelni, idegenkedik az új helyzettől. A Jung-i /Eysenck-i tipológia szerint milyen személyiség Szorongó Béla? Milyen munkakörbe osztaná be és miért?

13 Gyakorlati kiskérdések Helyezze el az egyes jellemzőket Herzberg kéttényezős motivációs elméletében! Motivátorok: Higiénés tényezők: S.) a személyes kapcsolat a vezetőkkel és a munkatársakkal T.) a munkafeltételek, U.) az elismerés és a megbecsülés; V.) a fizetés, W.) a vállalati politika és vezetés, X.) az előléptetés; Y.) az állásbiztonság, Z.) maga a munka; és a vele járó felelősség AA.) a személyes fejlődés lehetősége; Keresse meg a párját! 1. Gantt diagram a.) divergens (szerteágazó) gondolkodás 2. csoportkonformitás b.) bűnbakképzés, frusztráció 3. kreativitás c.) kognitív disszonancia 4. autokrata vezetés d.) időtervezési hálódiagram 5. Festinger e.) döntéshozatali probléma 6. status quo csapdája f.) a szervezet elvárásaival való azonosulás Taylor a.) bürokrácia 2. Max Weber b.) futószalagos gyártás 3. Henry Ford c.) autokrata-demokratikus-laissez faire vezetés 4. Mc Gregor d.) X-Y elmélet 5. Lewin e.) funkcionális irányítás Magatartási (HR) menedzsment a.) a menedzserek kezdenek odafigyelni a menedzsment emberi aspektusaira is 2. Fayolizmus b.) szabályozott munkamegosztás, hierarchia, írásbeliség, személytelenség 3. Rendszerelméleti megközelítés c.) a vezetői magatartást az adott szituáció körülményei, feltételes kapcsolatai határozzák meg 4. Bürokratikus menedzsment d.) A vezetés: Tervezni, szervezni, parancsolni, koordinálni és ellenőrizni 5. kontingencia (szituáció) elmélet e.) a szervezetet, egy alrendszerekből álló szervezett rendszert, amelynek vannak inputjai, rendelkezik átalakítási folyamatokkal és outputokkal Magatartási (HR) menedzsment a.) a vezetői magatartást az adott szituáció körülményei, feltételes kapcsolatai határozzák meg 2. Fayolizmus b.) szabályozott munkamegosztás, hierarchia, írásbeliség, személytelenség 3. Rendszerelméleti megközelítés c.) a menedzserek kezdenek odafigyelni a menedzsment emberi aspektusaira is 4. Bürokratikus menedzsment d.) a szervezetet, egy alrendszerekből álló szervezett rendszert, amelynek vannak inputjai, rendelkezik átalakítási folyamatokkal és outputokkal 5. kontingencia (szituáció) elmélet e.) A vezetés: Tervezni, szervezni, parancsolni, koordinálni és ellenőrizni

14 1. Fayol a.) szükséglethierarchia 2. Mayo b.) szervezettipológia 3. Maslow c.) funkciónális irányítás 4. Mintzberg d.) emberközpontú magatartás menedzsment 5. Taylor e.) adminisztrációs menedzsment Fayol a.) adminisztrációs menedzsment 2. Mayo b.) szervezettipológia 3. Maslow c.) funkciónális irányítás 4. Mintzberg d.) emberközpontú magatartás menedzsment 5. Taylor e.) szükséglethierarchia Taylor a.) funkcionális irányítás 2. Max Weber b.) futószalagos gyártás 3. Henry Ford c.) X-Y elmélet 4. Mc Gregor d.) autokrata-demokratikus-laissez faire vezetés 5. Lewin e.) bürokrácia Csoportosítsa az alábbi jellemzőket: 1. Közli a feladatot, de nem hajlandó válaszolni a kérdésekre, 2. Önkényesen vezet és dicsér 3. a csoport felbomlott 4. Nem dicsér, nem bírál 5. kreativitás és eredetiség 6. A vezető dicséretei objektívek, építőjellegűek 7. A tevékenység későbbi menete mindig bizonytalan 8. A csoport nem szólhat bele a vezető döntéseibe 9. A tevékenység egésze vita során alakul ki, Vezető Autokrata Demokratikus Szabadjára engedő Hatására a csoport: 1. A vezető rendszertelenül utasít és jelöl ki személyeket az egyes feladatok elvégzésére. 2. játékos agresszió, bizonytalanság 3. Nem avatkozik bele a munkafolyamatokba, 4. a végzett munka minősége rossz 5. "mi" tudat, csoporttal való törődés 6. A csoport tagjai szabadon választják meg a feladatok elosztását 7. A vezető csak kezdeményez 8. Behódolók és ellenszegülők is lesznek 9. A frusztrációs feszültség áttevődik a vezető helyett a bűnbak személyére vagy egy tárgyra Autokrata Demokratikus Szabadjára engedő Vezető Hatására a csoport:

15 1. percenként változó emóció (érzelmi állapot) 2. Visszatartja az információt 3. A vitát ráhagyja a csoportra 4. erős a munka iránti érdeklődés 5. A vezető minimális mértékben vesz részt a vezetésben, 6. A csoportcélhoz vezető főbb célok mindenkinek világosak 7. Minden közérdekű kérdésben vita után a csoport dönt, 8. Minden fontosabb irányelvet a meghatároz 9. Agresszív légkör, bűnbakképzés a kielégítetlen szükségletek miatt Vezető Autokrata Demokratikus Szabadjára engedő Hatására a csoport: Csoportosítsa az alábbi jellemzőket: A sor B sor C sor 19Közli a feladatot, de nem hajlandó válaszolni a kérdésekre, 20Önkényesen vezet és dicsér 21a csoport felbomlott 22Nem dicsér, nem bírál 23kreativitás és eredetiség 24A vezető dicséretei objektívek, építőjellegűek 25A tevékenység későbbi menete mindig bizonytalan 26A csoport nem szólhat bele a vezető döntéseibe 27A tevékenység egésze vita során alakul ki, 10. A vezető rendszertelenül utasít és jelöl ki személyeket az egyes feladatok elvégzésére. 11. játékos agresszió, bizonytalanság 12. Nem avatkozik bele a munkafolyamatokba, 13. a végzett munka minősége rossz 14. "mi" tudat, csoporttal való törődés 15. A csoport tagjai szabadon választják meg a feladatok elosztását 16. A vezető csak kezdeményez 17. Behódolók és ellenszegülők is lesznek 18. A frusztrációs feszültség áttevődik a vezető helyett a bűnbak személyére vagy egy tárgyra 1. percenként változó emóció (érzelmi állapot) 2. Visszatartja az információt 3. A vitát ráhagyja a csoportra 4. erős a munka iránti érdeklődés 5. A vezető minimális mértékben vesz részt a vezetésben, 6. A csoportcélhoz vezető főbb célok mindenkinek világosak 7. Minden közérdekű kérdésben vita után a csoport dönt, 8. Minden fontosabb irányelvet a meghatároz 9. Agresszív légkör, bűnbakképzés kielégítetlen miatt a szükségletek Autokrata Demokratikus Szabadjára engedő Vezető Hatására a csoport: Nevezze meg az egyes vezetőtípusokat Lewin elmélete alapján, majd, csoportosítsa az alábbi jellemzőket: 1. Közli a feladatot, de nem hajlandó válaszolni a kérdésekre, 2. Önkényesen vezet és dicsér 3. Nem dicsér, nem bírál 4. kreativitás és eredetiség 5. dicséretei objektívek, építőjellegűek 6. A tevékenység későbbi menete mindig bizonytalan Vezető Jellemzők

16 Csoportosítsa az alábbi jellemzőket! A sor 1. Közli a feladatot, de nem hajlandó válaszolni a kérdésekre, 2. Önkényesen vezet és dicsér 3. a csoport felbomlott 4. Nem dicsér, nem bírál 5. kreativitás és eredetiség 6. A vezető dicséretei objektívek, építőjellegűek 7. A tevékenység későbbi menete mindig bizonytalan 8. A csoport nem szólhat bele a vezető döntéseibe 9. A tevékenység egésze vita során alakul ki. Vezető Autokrata Demokratikus Szabadjára engedő Hatására a csoport: Helyezze el az egyes szinteket Maslow szükségletpiramisában! A. Megbecsülés B. Biztonsági C. Társadalmi D. Önmegvalósítás E. Fiziológia Nevezze meg és tegye sorrendbe Maslow piramisának szintjeit! f) : magukba foglalják a fizikai károsodástól való védelmet, valamint a betegség és a váratlan események elleni védelmet. g) : az emberi test alapvető szükségleteit tartalmazza, ilyenek az élelem, víz, hőmérséklet. Amennyiben ezek kielégítetlenek, szükségképpen dominálnak. h)..: az emberek társas természetének és a társaság iránti igényének a következményei. Ennek a szintnek ki nem elégítése az egyén mentális értelmi személyiségét is befolyásolhatja. i) : az egyén teljes mértékben megvalósítja potenciális tehetségét és képességeit.. j)..: ide tartozik az, hogy tudatában legyünk, hogy fontosak vagyunk másoknak, ennek a szükségletnek a kielégítése az önbizalom és a tekintély érzéséhez vezet. Sorrend:.. Nevezze meg és helyezze el az egyes szinteket Maslow szükségletpiramisában!

17 Nevezze meg a két tényezőt és helyezze el a maradék jellemzőket Herzberg kéttényezős motivációs elméletében!..: : B, C, F BB.) a személyes kapcsolat a vezetőkkel és a munkatársakkal CC.) a munkafeltételek, DD.) az elismerés és a megbecsülés; EE.) a fizetés, FF.) a vállalati politika és vezetés, GG.) az előléptetés; HH.) az állásbiztonság, II.) maga a munka; és a vele járó felelősség JJ.) a személyes fejlődés lehetősége; Készítse el egy újonnan induló textilipari cég SWOT elemzését! Írja be a hiányzó tényezőket és a cég szempontjából helyezze el az egyes jellemzőket! A. Fiatal, kreatív csapat Erősség:..: B. Erős tőkeháttér C. Alapanyagok árának emelkedése D. Szigorított környezetvédelmi előírások a textilfestéssel kapcsolatban..: : E. Elavult, régi számítógépek F. A vevők fizetési problémái G. Külföldi kapcsolatok hiánya H. A főbb versenytárs sikerei I. Hitellehetőségek bővülése Egészítse ki a hiányzó SWOT elemzés elnevezéseit, és helyezze el az alábbi feltételeket egy újonnan induló kisvállalkozás szemszögéből! Pozitív.. környezet Erősség: környezet Lehetőség:. 23. Belső szakmai egyetértés 24. K+F az iparágban, ettől való elmaradás 25. növekvő hitelkamatok 26. professzionális vezetési ismeretek 27. a vevők fizetőképessége csökken 28. tőkehiány 29. csökkenő kormányzati megrendelések 30. rugalmas csapat SZEMÉLYISÉGTÍPUSOK: 1.X impulzív, szociábilis egyén, szeret csoportban dolgozni. Szereti kipróbálni önmagát új feladatokban, kedveli a kihívást, ugyanakkor ha belekezd egy feladatba nagy energiákat mozgósít, de lelkesedése hamar alább hagy. Milyen személyiség Kukac Péter? Milyen munkakörbe osztaná be és miért? 2.Y félénk, szeret egyedül dolgozni. Munkájában alapos, megfontolt. Lassan köt barátságot, kapcsolatai látszólag hűvösek, de tartósak, barátaihoz nagyon hűséges. Egyáltalán nem szeret szerepelni, idegenkedik az új helyzettől. A Jung-i /Eysenck-i tipológia szerint milyen személyiség Szorongó Béla? Milyen munkakörbe osztaná be és miért? 3.Két megüresedett állás van cégénél: reklám menedzser a marketing és kontroller a számviteli osztályon. Önnek kell kiválasztania a megfelelő embert. A jelentkezők közül képesítését tekintve az extrovertált X és az introvertált Y felel meg, mindkettő képesítése megfelel bármely állás betöltésére. Melyik embert hova osztaná be és miért? MOTIVÁCIÓ Milyen motiváló eszközöket alkalmazna és miért egy független, pályakezdő fiatal férfi esetében? Hogyan mérné le az alkalmazott motivációs eszköz teljesítményre való hatását?

A tantárgy feldolgozását segítő kérdések.:

A tantárgy feldolgozását segítő kérdések.: A tantárgy feldolgozását segítő kérdések.: Menedzsment alapjai /GVMMD11MTC Érvényes: 2010.őszi.félévtől Az itt feltett ZH kérdés minták a felkészülést segítik, valamint stílusában, az anyagban való előrehaladáshoz

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II.

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Vezetés és kommunikációs ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Motiváció 82. lecke A motiváció fogalma Pszichológiai

Részletesebben

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció I.

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció I. MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció I. Dr. Gyökér Irén egyetemi docens BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2016 ősz 2016.10.18. 1 Vezetés A szervezeti tagok viselkedésének befolyásolása Munkaerő-biztosítás

Részletesebben

SZERVEZETI VISELKEDÉS Motiváció

SZERVEZETI VISELKEDÉS Motiváció SZERVEZETI VISELKEDÉS Motiváció Dr. Gyökér Irén egyetemi docens BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2014 ősz Motiváció * Mi készteti az embereket cselekvésre? Hogyan fokozható ez a késztetés?

Részletesebben

MENEDZSMENT IRÁNYZATOK, ISKOLÁK

MENEDZSMENT IRÁNYZATOK, ISKOLÁK MENEDZSMENT IRÁNYZATOK, ISKOLÁK MENEDZSMENT ÉS VÁLLALKOZÁSGAZDASÁGTAN c. tárgy BSc képzés A menedzsment alapkérdései Hogyan növelhető a szervezeti teljesítmény, az eredményesség és a hatékonyság? Hogyan

Részletesebben

BBTE, Politika- Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség. V. Leadership. 1. A vezetés alapelvei - feladatai

BBTE, Politika- Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség. V. Leadership. 1. A vezetés alapelvei - feladatai BBTE, Politika- Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség V. Leadership Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Április 30 Gál Márk doktorandusz Közigazgatási tanszék

Részletesebben

a VEZETÉSI stílus fogalma, a személyiség szerepe, tanult magatartás fogalma,

a VEZETÉSI stílus fogalma, a személyiség szerepe, tanult magatartás fogalma, A STÍLUS FOGALMA a VEZETÉSI stílus fogalma, a személyiség szerepe, tanult magatartás fogalma, A vezetési stílust befolyásoló tényezők a vezető személyisége A vezető befolyása Demokratikus Autokratikus

Részletesebben

Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés?

Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés? És mit ír az újság? Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés? MOTIVÁCIÓ IRÁNY INTENZITÁS IDŐTARTAM A motiváció alapjai Cselekvéseink alapvető indítékai

Részletesebben

Vezetési ismeretek. Kapcsolódó tantárgyak: Mikroökonómia Makroökonómia A gazdasági jog alapjai

Vezetési ismeretek. Kapcsolódó tantárgyak: Mikroökonómia Makroökonómia A gazdasági jog alapjai Vezetési ismeretek 1 Kapcsolódó tantárgyak: Mikroökonómia Makroökonómia A gazdasági jog alapjai Vállalkozásgazdaságtangtan Marketing Kontrolling Döntéstámogató rendszerek Vállalkozások szervezése Emberi

Részletesebben

Racionális- e az ötlet? Kivitelezhető?

Racionális- e az ötlet? Kivitelezhető? Szervezeti magatartás Hatalom a szervezetben Leadership elméletek Láng Alina 2009. október 10. HATALOM A SZERVEZETBEN Szép szóval meg egy pisztollyal messzebb jutsz, mint pusztán (Al Capone) szép szóval

Részletesebben

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni tanácsadó-partner 2014. December 2. Kérdésfelvetések 1. A téma aktualitása,

Részletesebben

11.tétel. - A jó munkahely kritériumai, személyi és tárgyi feltételei

11.tétel. - A jó munkahely kritériumai, személyi és tárgyi feltételei 11.tétel 10. Ön egy utazásszervező irodában menedzserként dolgozik, ahol fontosnak tartják a munkatársak motiválását, jutalmazását. Önt bízzák meg azzal, hogy válassza ki a legjobban dolgozó munkatársakat,

Részletesebben

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás 1 A felnőttképző oktatóval szemben támasztott követelmények 1.Tanácsadó szerep szakmai felkészültség oktatási módszerek ismerete és alkalmazása a tudás átadásának

Részletesebben

MENEDZSMENT ALAPJAI A menedzsment irányzatok fejlődése

MENEDZSMENT ALAPJAI A menedzsment irányzatok fejlődése MENEDZSMENT ALAPJAI A menedzsment irányzatok fejlődése Dr. Gyökér Irén egyetemi docens 2012 ősz A MENEDZSMENT ALAPKÉRDÉSEI Hogyan növelhető a szervezeti teljesítmény, az eredményesség és a hatékonyság?

Részletesebben

Vasúti forgalmi technológus Vasútüzemvitel-ellátó

Vasúti forgalmi technológus Vasútüzemvitel-ellátó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

Élelmezési menedzser Élelmezésvezető

Élelmezési menedzser Élelmezésvezető 151808 Menedzseri feladatok végzése A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés

Részletesebben

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek Groska Éva mentor Az önkéntes szemszögéből felmerülő szempontok 1. Milyen tevékenységeket

Részletesebben

A közigazgatási szakvizsga Közigazgatás-szervezési és vezetési ismeretek c. IV. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.

A közigazgatási szakvizsga Közigazgatás-szervezési és vezetési ismeretek c. IV. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15. A közigazgatási szakvizsga Közigazgatás-szervezési és vezetési ismeretek c. IV. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.) Az írásbeli vizsgák részét képezik tesztfeladatok (mondat-kiegészítés,

Részletesebben

2. A vezetés, mint tevékenys

2. A vezetés, mint tevékenys 2. A vezetés, mint tevékenys kenység A vezetést befolyásoló tényezık - vezetés funkciói, vezetési stílusok és vezetıi szerepek. - a vezetı pszichológiai és szociológiai jellemzıi, - a csoport jellemzıi,

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

Igyunk-e előre a medve. Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft.

Igyunk-e előre a medve. Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft. Igyunk-e előre a medve bőrére? Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft. Hogyan fejlesszünk jobb terméket/reklámot? Új termék vagy kommunikáció kidolgozásához /fejlesztéséhez

Részletesebben

Struktúrák intézmények. Iskola szervezés és igazgatás

Struktúrák intézmények. Iskola szervezés és igazgatás Struktúrák intézmények Iskola szervezés és igazgatás Az iskola szervezeti egység A szervezet valamely társadalmi szükséglet kielégítése céljából létrehozott folyamatos emberi együttműködés W. Morawski

Részletesebben

A vezetővé válás pszichológiája GT52A005 (félévközi jegy, 2 c) A vezetővé válás pszichológiai támogatása

A vezetővé válás pszichológiája GT52A005 (félévközi jegy, 2 c) A vezetővé válás pszichológiai támogatása A vezetővé válás pszichológiája GT52A005 (félévközi jegy, 2 c) A vezetővé válás pszichológiai támogatása GT521002 (vizsgajegy, 2 c) Előadó: Hámornik Balázs Péter Email: hamornik@erg.bme.hu www.erg.bme.hu

Részletesebben

Mi a motiváció? Nem egy személyiségvonás Nem tulajdonság Nem szervezeti cél Nem önfeladás. Az emberi tevékenység ösztönzése Belső tudati állapot

Mi a motiváció? Nem egy személyiségvonás Nem tulajdonság Nem szervezeti cél Nem önfeladás. Az emberi tevékenység ösztönzése Belső tudati állapot Motivált tanárok? Mi a motiváció? Nem egy személyiségvonás Nem tulajdonság Nem szervezeti cél Nem önfeladás Az emberi tevékenység ösztönzése Belső tudati állapot Herzberg kéttényezős modellje A motiválás

Részletesebben

TARTALOM Előszó 1. FEJEZET / A MEGISMERŐ FOLYAMATOK Juhász Márta Laufer László 1.1 Bevezetés 13 1.2 Az érzékelés (szenzáció) 14 1.2.1 Abszolút küszöb 15 1.2.2 Különbségi küszöb 16 1.3 Az észlelés (percepció)

Részletesebben

2.2. Vezetés-, szervezés- és szervezetelmélet

2.2. Vezetés-, szervezés- és szervezetelmélet 2.2. Vezetés-, szervezés- és szervezetelmélet 2.2.1. A klasszikus iskolákhoz tartozó irányzatok Frederick Winslow Taylor (1856-1915) Fő művei: - Üzemvezetés - Tudományos vezetés alapjai Munkásságának főbb

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

2. tétel: 3. tétel: 4. tétel:

2. tétel: 3. tétel: 4. tétel: 1. tétel: Ismertesse az egyéni és a társas vállalkozások tevékenységének megkezdéséhez szükséges dokumentumokat és azok főbb tartalmi elemeit! Cége versenytárgyalást kíván kiírni. Sorolja fel az előkészítés

Részletesebben

Manager-leader mix TARTSAY REGŐ. vezetői attitűdelemei összevetve a vállalat elvárásaival

Manager-leader mix TARTSAY REGŐ. vezetői attitűdelemei összevetve a vállalat elvárásaival anager-leader mix TARTSAY REGŐ vezetői attitűdelemei összevetve a vállalat elvárásaival Tervezés-célmeghatározás Feladatorientáció az elvégzendő feladatra koncentrál Tervezés során a múlt eredményeiből,

Részletesebben

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS A KÉPZÉSRŐL A logisztikában dolgozó középvezetők és specialisták számára kínálunk tréninget, melynek segítségével a vállalat vezetői és szervezeti színvonalát

Részletesebben

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA Rendszerszintű megközelítés (Keretrendszer) Tradíciók Értékek Normák Jó gyakorlatok Közös célok Következetesség Döntések tények és érvek alapján!!idő!! MIR Eszköz

Részletesebben

Minden egészséges ember szeretné megmutatni mire képes, hogy milyen érékei vannak.

Minden egészséges ember szeretné megmutatni mire képes, hogy milyen érékei vannak. Ösztönzés Minden egészséges ember szeretné megmutatni mire képes, hogy milyen érékei vannak. Munkahely Dolgozó környezet összhang csoportérdekek szükségletek Olyan munkahelyi környezetet kell teremteni,

Részletesebben

A közigazgatási szakvizsga Államigazgatás c. tananyagrészéhez tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 31.)

A közigazgatási szakvizsga Államigazgatás c. tananyagrészéhez tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 31.) A közigazgatási szakvizsga Államigazgatás c. tananyagrészéhez tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 31.) Az írásbeli vizsgák részét képezik tesztfeladatok (mondat-kiegészítés, többszörös választásos

Részletesebben

Ismertesse az üzleti terv készítésének szempontjait, és a főbb fejezetek tartalmát! Mi a jelentősége a jelenérték számításnak?

Ismertesse az üzleti terv készítésének szempontjait, és a főbb fejezetek tartalmát! Mi a jelentősége a jelenérték számításnak? 1. tétel: Ismertesse az üzleti terv készítésének szempontjait, és a főbb fejezetek tartalmát! Mi a jelentősége a jelenérték számításnak? 2. tétel: 3. tétel: Milyen érdekegyeztetési fórumokat ismer? Mit

Részletesebben

a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között?

a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között? a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között? c) Mutassa be a jövedelmezőség mérésére használt fontosabb

Részletesebben

BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék QA

BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék QA Dr. Topár József c. egyetemi docens BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék QA 312 topar@mvt.bme.hu 1 Miről lesz ma szó? TQM alapelvei teljes elkötelezettség Vezető - menedzser Vezetői feladatok

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT KÜLÖNBÖZÕ KULTÚRÁK KERESZTTÜZÉBEN

PROJEKT MENEDZSMENT KÜLÖNBÖZÕ KULTÚRÁK KERESZTTÜZÉBEN PROJEKT MENEDZSMENT KÜLÖNBÖZÕ KULTÚRÁK KERESZTTÜZÉBEN Dr. PRÓNAY Gábor Pro-COMpass Kft. I. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum, Budapest, 1998. április 16. 1 KULTÚRA = megoldások Az emberek

Részletesebben

X. Változásmenedzselés - kultúraváltás

X. Változásmenedzselés - kultúraváltás BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség X. Változásmenedzselés - kultúraváltás Emberi Erőforrás Menedzsment 2013 Január 12 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

Szociális gondozó és szervező / PEFŐ

Szociális gondozó és szervező / PEFŐ 1. a) Milyen tanulságok adódnak a szegénység és a szegénypolitika történeti értelmezéséből? Meg lehet-e szüntetni szegénypolitikával a szegénységet? b) Milyen szerepe van a kulturális foglalkoztatásnak

Részletesebben

Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő 2/42

Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő 2/42 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára

ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára FLOW és FOLYAMAT vagy FOLYAMAT és FLOW ( kihívások és lehetőségek a közszolgáltatásban dolgozó vezetők előtt ) Orosz Lajos NKE

Részletesebben

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés Dr Gısi Zsuzsanna A tárgy célja A humán erıforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek a munkaszervezetekben dolgozó

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ Ország: Portugália Vállalat: Inovafor Képesítés Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban

Részletesebben

Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies Management. SWOT analysis & evaluation. How and for what to use SWOT

Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies Management. SWOT analysis & evaluation. How and for what to use SWOT Master of Arts 1 International Hotel Management and Hotel Companies Management SWOT analysis & evaluation How and for what to use SWOT 1 Stratégiai térképkészítés 2 Stratégiai térkép Kik a vállalat legfontosabb

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉMIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉMIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉMIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZERVEZETTERVEZÉS ÉS -FEJLESZTÉS Organization design and development Tantárgyi tájékoztató Érvényes

Részletesebben

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program Valódi partner, valódi megoldások. TUDATOS VEZETÉS VEZETŐFEJLESZTŐ PROGRAM 60 ÓRÁS COACHINGGAL KOMBINÁLT MODULÁRIS TRÉNINGSOROZAT A Tudatos Vezetés Program tréningsorozat

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

A közigazgatási szakvizsga Közigazgatás-szervezési és vezetési ismeretek c. IV. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2015. augusztus 15.

A közigazgatási szakvizsga Közigazgatás-szervezési és vezetési ismeretek c. IV. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2015. augusztus 15. A közigazgatási szakvizsga Közigazgatás-szervezési és vezetési ismeretek c. IV. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2015. augusztus 15.) Az írásbeli vizsgák részét képezik tesztfeladatok (mondat-kiegészítés,

Részletesebben

Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Pécsi Tünde Humánerőforrás Tervezési és Gazdálkodási Osztály

Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Pécsi Tünde Humánerőforrás Tervezési és Gazdálkodási Osztály A teljesítmény alapú munkavállalói ösztönzés Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Pécsi Tünde Humánerőforrás Tervezési és Gazdálkodási Osztály Az ösztönzésről... Motivációról akkor beszélhetünk,

Részletesebben

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 12 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése az ülésrend

Részletesebben

Humán erőforrás menedzsment

Humán erőforrás menedzsment Humán erőforrás menedzsment Kerekes Kinga kinga.kerekes@econ.ubbcluj.ro kinga.kerekes5@gmail.com 508-as iroda Tematika 1. Az emberi erőforrás-gazdálkodás tartalma. Munkaidő és szabadidő 2. Az emberi erőforrás-gazdálkodás

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

Környezetelemzés módszerei

Környezetelemzés módszerei MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Környezetelemzés módszerei Dr. Musinszki Zoltán A vállalkozás és környezete Közgazdasági

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató.

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Vezetéselmélet és módszertan Tantárgyi útmutató Nappali 2014/2015. I. félév 1 Tantárgy megnevezése: Vezetéselmélet

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: Piackutatás, üzleti terv, vállalkozási formák, alapításmegszüntetés, finanszírozás, pénzkezelés. Pályázatírás, humánerőforrás-gazdálkodás, szerződések, jogvédelmi szabályok.

Részletesebben

Munkakörtervezés és -értékelés

Munkakörtervezés és -értékelés Munkakörtervezés és Emberierőforrás-menedzsment Dr. Finna Henrietta egyetemi adjunktus Dr. Finna Henrietta: Atipikus foglalkoztatás Munkakör-áttervezés A munkakörtervezés egy olyan folyamat, amelyben egy

Részletesebben

ALAPFOGALMAK. Menedzsment tevékenysége. A vállalat céljai elérése érdekében folytatott koordináció, azaz az erőforrások koordinálásának folyamata.

ALAPFOGALMAK. Menedzsment tevékenysége. A vállalat céljai elérése érdekében folytatott koordináció, azaz az erőforrások koordinálásának folyamata. ALAPFOGALMAK Menedzsment tevékenysége A vállalat céljai elérése érdekében folytatott koordináció, azaz az erőforrások koordinálásának folyamata. ALAPFOGALMAK ERŐFORRÁSOK: Pénzügyi eszközök Tárgyi eszközök

Részletesebben

Dr. Topár József (BME)

Dr. Topár József (BME) (BME) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem XXII. Magyar Minőség Hét 2013. november 6. 1 Projekt minőségbiztosítás?? minőségmenedzsment??? Projekt K+F+I Mit várunk e rendszerektől? Összehangolás-

Részletesebben

SZERVEZETI ALAPFORMÁK. A lineáris szervezet bővítésének lehetőségei

SZERVEZETI ALAPFORMÁK. A lineáris szervezet bővítésének lehetőségei SZERVEZETI ALAPFORMÁK A lineáris szervezet bővítésének lehetőségei Egyszerű, könnyen áttekinthető belső kapcsolatokkal rendelkező szervezet, alá és fölérendeltségi viszonyok egyértelműen rendezettek. Hátránya,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1968-06 Gazdálkodási feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozások létesítésével,

Részletesebben

VÁLLALAT- GAZDASÁGTANI ALAPOK. Erdős Ferenc Széchenyi István Egyetem Informatika Tanszék

VÁLLALAT- GAZDASÁGTANI ALAPOK. Erdős Ferenc Széchenyi István Egyetem Informatika Tanszék VÁLLALAT- GAZDASÁGTANI ALAPOK Erdős Ferenc Széchenyi István Egyetem Informatika Tanszék 1 Bevezetés nincsen vállalati információs rendszer vállalat nélkül az IT csak eszköz IR megértése vállalat működésének

Részletesebben

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Tantárgyi útmutató 2012/2013 tanév őszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében?

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? VIZSGATÉTELEK 01. Tétel - Melyek az üzleti etika alapvető komponensei? 1. 02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? 04-05. Mennyiben van döntési

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI SIKA EGY VILÁGSZINTŰ BESZÁLLÍTÓ ALAPELVEI ÉS HAGYOMÁNYAI Több mint 100 évvel ezelőtt a jövőbe látó feltaláló, Kaspar Winkler megalapította Svájcban a Sikát, mely mára sikeres

Részletesebben

HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok

HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok Széni Zoltán - EY (Ernst & Young), Europe, Middle East, India and Africa (EMEIA) HR Igazgató Farkas

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN

TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN OBJEKTIVITÁS ÉS MÉRHETŐSÉG BEVEZETÉSE PAK TÁJÉKOZTATÓ Programjaink célja,

Részletesebben

A coaching szemléletű vezetés

A coaching szemléletű vezetés A coaching szemléletű vezetés 2013. 04. 17. "Coaching az innováció szolgálatában" szakmai konferencia HSZOSZ - MTA - ZSKF Budapest, 2013. április 17. ISBN: 978-963-9559-51-6 A Carnegie Technológiai Intézet

Részletesebben

Szervezeti magatartás I december 03.

Szervezeti magatartás I december 03. Szervezeti magatartás I. 2007. december 03. Szervezeti változások, változásmenedzsment Szervezeti változás Fogalma: A SZERVEZETEK LÉNYEGES JELLEMZŐIBEN BEKÖVETKEZŐ VÁLTOZÁS Kiváltó tényezők: MUNKAERŐ TECHNOLÓGIA

Részletesebben

Válasz a klienskört HIBAS Válasz piacot HIBAS. SC Kérdés

Válasz a klienskört HIBAS Válasz piacot HIBAS. SC Kérdés While vezetői teljesítmény javítására szintetizált elméletének kategóriái, kivéve rejtett képességek, szakértelem szervezeti rendszerek, ösztönzők teljesítmény HELYES kognitív támogatás A stratégiai hatás

Részletesebben

Az álláskeresés és önéletrajz. Dr. Gyökér Irén

Az álláskeresés és önéletrajz. Dr. Gyökér Irén Az álláskeresés és önéletrajz 2 * Álláskeresés Kell világos stratégia, mit keresek? Hol vannak ezek? Kreativitás! Folyamatos munkaerő-piaci figyelés. Önértékelés Erősségek, gyengeségek: Lehetőségek, veszélyek

Részletesebben

MENEDZSMENT ALAPJAI Szervezeti struktúrák

MENEDZSMENT ALAPJAI Szervezeti struktúrák MENEDZSMENT ALAPJAI Szervezeti struktúrák Dr. Gyökér Irén egyetemi docens 2012 ősz A SZERVEZÉS ÉS A SZERVEZET A szervezés az a menedzsment funkció, amely az elvégzendő feladatokat, erőforrásokat, kiemelten

Részletesebben

2013.09.09. Master of Arts. Management fejlődési szakaszai. Klasszikus. Humán. Modern. Stratégiai. Klasszikus menedzsment elméletek - Taylor

2013.09.09. Master of Arts. Management fejlődési szakaszai. Klasszikus. Humán. Modern. Stratégiai. Klasszikus menedzsment elméletek - Taylor Master of Arts Management fejlődési szakaszai Klasszikus Humán Modern Stratégiai Klasszikus menedzsment elméletek - Taylor 2 Frederick Winslow Taylor (1856-1915) A tudományos vezetés alapelvei és módszerei

Részletesebben

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Kórházában dolgozói továbbképzésen a gyakorlatvezetés minőségbiztosítási folyamatának ismertetésére kérték fel. Készüljön fel az előadásra! Előadásában térjen ki: minőség fogalma minőségirányítás,

Részletesebben

MC Kérdés. SC Kérdés. SC Kérdés

MC Kérdés. SC Kérdés. SC Kérdés Melyik a helyes válasz? (több helyes válasz is lehetséges). A távmunka definíciója szerint három feltételnek kell egyidejűleg teljesülnie a hatékony távmunkához: a kialakított távmunkahely HELYES info-tele-kommunikációs

Részletesebben

Egészségfejlesztés a színtereken CSELEKVÉSI TERV

Egészségfejlesztés a színtereken CSELEKVÉSI TERV Egészségfejlesztés a színtereken CSELEKVÉSI TERV Az egészségterv (irányított célzott változás) Egy dokumentum (öt fejezet) Egy ciklikus működési mód adott színtérben élők egészségét hivatott támogatni,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

SZERVEZETI VISELKEDÉS Vezetési stílus

SZERVEZETI VISELKEDÉS Vezetési stílus SZERVEZETI VISELKEDÉS Vezetési stílus Dr. Gyökér Irén egyetemi docens BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2014 ősz - Vezetési stílus Hogyan lesz Ön hatékony vezető? leadership 27 Mi a vezetési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK november

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK november VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Emberi erőforrások: 2016. november 1. Toborzási és kiválasztási stratégiák, eljárások, módszerek elmélete és gyakorlata, a hatékonyság,

Részletesebben

Pozitív példák egy fejlődő régióból A HU-RO/0901/277/2.2.2 számú önkormányzati szervezetfejlesztési projekt tapasztalatai

Pozitív példák egy fejlődő régióból A HU-RO/0901/277/2.2.2 számú önkormányzati szervezetfejlesztési projekt tapasztalatai Pozitív példák egy fejlődő régióból A HU-RO/0901/277/2.2.2 számú önkormányzati szervezetfejlesztési projekt tapasztalatai Debrecen, 2012. február 17. (péntek) Dr. Ujhelyi Mária, egyetemi docens Debreceni

Részletesebben

Szociális gondozó, szervező Szociális szakgondozó

Szociális gondozó, szervező Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Menedzsmentszemlélet, Humán erőforrás menedzsment. Dr. Hankó Balázs. Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

Menedzsmentszemlélet, Humán erőforrás menedzsment. Dr. Hankó Balázs. Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet Menedzsmentszemlélet, Humán erőforrás menedzsment Dr. Hankó Balázs Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 2014. november 17. 1 Tartalom 1. Menedzsment irányzatok 2. Fogalmak

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 2011/2012. I. félév

Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 2011/2012. I. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 2011/2012. I. félév 1 Tantárgy megnevezése: Vezetéselmélet és módszertan Tantárgy kódja: Tanterv

Részletesebben

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára A pótvizsgán írásban kell számot adni a tudásodról. A feladatlap kitöltésére 45 perced lesz. Az írásbeli feladatlapon a következő

Részletesebben

Innováció és szakember utánpótlás a gazdasági szereplők, az állam és a felsőoktatás viszonyrendszerében

Innováció és szakember utánpótlás a gazdasági szereplők, az állam és a felsőoktatás viszonyrendszerében Innováció és szakember utánpótlás a gazdasági szereplők, az állam és a felsőoktatás viszonyrendszerében Kerekasztal-beszélgetés vitaindító Prof. Abonyi János Innováció korlátai Menedzsment Soft-skill K+F+I

Részletesebben

A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.

A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15. A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.) Az írásbeli vizsgák részét képezik tesztfeladatok (mondat-kiegészítés,

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata Miért fontos? Elméleti keretrendszer nélkül a tevékenység céljai nem határozhatóak meg.

Részletesebben

1.1. A vezetés lényege, feladata, funkciói

1.1. A vezetés lényege, feladata, funkciói 1.1. A vezetés lényege, feladata, funkciói 1.1 A VEZETÉS LÉNYEGE Az ipari felődés megindulásakor a munkamegosztás kiszélesedésével a termelő szervezetekben megjelent az igény a folyamatok irányítására,

Részletesebben

Szállodavállalatok irányítási eszközei. Master of Arts International Hotel (Companies) Management

Szállodavállalatok irányítási eszközei. Master of Arts International Hotel (Companies) Management 1 Master of Arts International Hotel (Companies) Management 9. Szállodavállalatok emberi erőforrás gazdálkodás irányítása Cél, az emberi erőforrás gazdálkodás szállodavállalati szintű irányításának áttekintése

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Emberi erőforrások szak. GM/Vállalkozásszervező specializáció. GM/Team Academy specializáció

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Emberi erőforrások szak. GM/Vállalkozásszervező specializáció. GM/Team Academy specializáció SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Emberi erőforrások szak GM/Vállalkozásszervező specializáció GM/Team Academy specializáció 2017. április Emberi erőforrások szak TÉMA EEM 1 Emberi erőforrás menedzsment speciális

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan

Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan Minőségmenedzsment Bedzsula Bálint BME MVT bedzsula@mvt.bme.hu 1 Témakörök 4 előadás Minőség fogalma, minőségrendszerek fejlődése Szektor specifikus rendszerek ISO

Részletesebben

Fiatal sportolók edzésvezetése

Fiatal sportolók edzésvezetése Fiatal sportolók edzésvezetése Magyar Evezs Szövetség Edzi Fórum November 2006 Hosszútávú edzésfolyamat Edzés a gyzelemre Edzés a versenyzésre Edzés az edzésre Tanulunk edzeni Alapok 6-9 9-12 12-16 16-18

Részletesebben