(név) cél-motiváció elmélete (darabszám) különböző célt különböztet meg, melyek mögött további részcélokat azonosíthatunk.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(név) cél-motiváció elmélete (darabszám) különböző célt különböztet meg, melyek mögött további részcélokat azonosíthatunk."

Átírás

1 Az itt feltett ZH kérdés minták a felkészülést segítik, valamint stílusában, az anyagban való előrehaladáshoz igazodik, és a számonkérés nehézségét tükrözi!!! Egészítse ki a mondatokat! Ford 1909-ben magyar származású főmérnöke (név) közreműködésével kifejleszti a tömeggyártásra szánt (amit tömegtermeltek). (név) cél-motiváció elmélete (darabszám) különböző célt különböztet meg, melyek mögött további részcélokat azonosíthatunk. (név) szerint a (fogalom) a vezetők láncolata, a legfelső vezetőtől a legalsó végrehajtó szintig terjedően. (név) (elmélet megnevezése) elméletén jól tetten érhető a klasszikus iskola és az emberi viszonyok tanának szemléletbeli különbözősége. Ha a környezeti változékonyság, akkor az események újszerűek, váratlanok, sokszor kiszámíthatatlanok. Ha a környezeti változékonyság, akkor a változás sebessége azonos a vállalati reakcióidővel. Ha a környezeti változékonyság, akkor a jövő előjelezhetősége könnyű, az események ismétlődőek, visszatérőek. Ha a környezeti változékonyság, akkor a változás sebessége gyorsabb a vállalati reakcióidőnél. Ha a környezeti változékonyság, akkor az események a múlt tapasztalatai alapján várhatóak. (név) szerint a (fogalom) a vezetők láncolata, a legfelső vezetőtől a legalsó végrehajtó szintig terjedően. (név) (elmélet megnevezése) elméletén jól tetten érhető a klasszikus iskola és az emberi viszonyok tanának szemléletbeli különbözősége. A hierarchia definiálja a vezetők láncolata, a legfelső vezetőtől a legalsó végrehajtó szintig terjedően. Hunt osztja megállapítását az egyes célok erősségéről: ezt okozhatja az is, hogy igen erőteljesen törekszünk kielégítésükre, de az is, hogy kielégítésük korlátokba ütközik. A csoport tagjainak egyéni hatékonysága szinte mindig a legrosszabb ember szintjére vagy az alá süllyed; a csoportszellem általában lefelé húz mindenkit, ahelyett, hogy felemelne. Állítja. Munkamegosztás, hierarchia, aktaszerűség (írásbeliség), szakmai hozzáértés (hivatástudat), személytelenség, tárgyilagosság jellemzi szervezeti ideáltípusát. A taylorizmus az I. világháború után az USA-ban továbbfejlődött. A veszteségforrás-kutatás, vagyis a pazarlás és veszteség definiálása (az USA későbbi elnöke) nevéhez fűződik.

2 Igaz vagy hamis? Lenin nagy jelentőséget tulajdonított a taylorizmusnak a szovjet állam iparának fellendítésében. Heny Ford nem csak magasabb munkabérrel, hanem szociális juttatások bevezetésével is ösztönözte a munkásokat. Ha a környezeti változékonyság kreatív, akkor az események újszerűek, váratlanok, sokszor kiszámíthatatlanok. A német vállalatgazdaságtani szervezetelmélet a vállalati szervezetet biológiai analógiával organizmusként fogja fel. Taylor az embert gyakorlatilag gépként kezelte. Ha a környezeti változékonyság aktív, akkor a változás sebessége azonos a vállalati reakcióidővel. A német vállalatgazdaságtani szervezetelmélet a vállalati szervezetet biológiai analógiával organizmusként fogja fel. Taylor az embert gyakorlatilag gépként kezelte. Ha a környezeti változékonyság aktív, akkor a változás sebessége azonos a vállalati reakcióidővel. Igaz-Hamis 1. A mentők esetében a szabadjára engedő (laissez faire) vezetési stílus lenne célszerű. 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a beosztottak személyes adatait. 3. A beosztott nem felelős a munkarend betartásáért. 4. Csak anyagi eszközökkel (pénzbeli, javadalmazási) lehet motiválni. 5. Az elbocsátással való fenyegetés motiváló eszköz. 6. A Maslow-i szükségletpiramisban az egyes szintek sorrendje kötött. 7. Valójában létezik egy olyan tevékenység, amely az összes vállalkozási tevékenységet összefoglalja, és ez a vezetés Fayol szerint. 8. Egyirányú kommunikáció esetén a közlést végző személy csak utasításokat ad, ezért irányított és fegyelmezett. 9. A próbaidő általában 30 nap, de meghaladhatja a 3 hónapot, és a próbaidő alatt bármelyik fél azonnal megszüntetheti a munkaviszony indoklás nélkül.

3 ELMÉLET A hatalomnak milyen pozíciós formáit ismeri? A sikert hozó tulajdonságok főbb csoportjai? Ábrázolja a probléma lényegét Venn-diagrammban! Csoportosítsa a személyiségstílus alapján a menedzservezetőket! Definiálja a döntés fogalmát! Definiálja a képesség fogalmát! Definiálja a készség fogalmát! Definiálja a modell fogalmát! Definiálja a motiváció fogalmát? Definiálja a rendszer állapotának fogalmát! Definiálja a rendszer cselekvés fogalmát! Definiálja a rendszer fogalmát! Definiálja a rendszer környezetének fogalmát! Definiálja a rendszer reagálás fogalmát! Definiálja a rendszer válasz fogalmát! Definiálja a zárt rendszer fogalmát! Hogyan ábrázoljuk a döntéseket! Hogyan definiálná a valencia fogalmát? Hogyan jellemzi a menedzsert? Hogyan jellemzi a támogató munkatársat? Ismertesse a divizionális szervezet jellemzőit, és rajzolja le a felépítését! Ismertesse a döntéselméleti irányzatok közül a Skinner-féle modellt! Ismertesse a döntéselméleti irányzatok közül az adminisztratív modellt! Ismertesse a funkcionális szervezet jellemzőit, és rajzolja le a felépítését! Ismertesse a HERZBERG- féle motivációs elméletet! Ismertesse a HUNT cél-motiváció elméletét Ismertesse a lineáris szervezet jellemzőit, és rajzolja le a felépítését! Ismertesse a pragmatika fogalmát! Ismertesse a szemantika fogalmát! Ismertesse a szigmatika fogalmát! Ismertesse a szintaktika fogalmát! Ismertesse a vezető 6 legfontosabb tevékenységét! Jellemezze a Herzberg-féle kéttényezős elméletet, az egyes tényezőkre írjon 1-1 példát is! Kik a szervezet hatalmi játékosai? Sorolja fel! Kik a vállalkozás szereplői? Melyek a csoport fejlődés szakaszai? Melyek a problémák felismerési módjai? Sorolja fel! Melyek a szakértő legfontosabb tulajdonságai? Melyek a vezetővel szemben támasztott legfontosabb követelmények? Melyek az üzleti siker személyi tényezői? Mi a pozitív gondolkodás lényege? Mi a stressz és hogyan kezelhető Mi lehet az oka, ha egy kiadott feladat teljesítése elmarad? Miért szükséges a személyiség profil megrajzolása? Mikor alkalmazna írásbeli utasítást? Milyen a demokratikus vezető! Jellemezze röviden.! Milyen döntési osztályokat ismer?

4 Milyen módszerekkel lehet a munkatársakról információkat szerezni? Mit értünk ésszerű kockázatvállalás alatt? Mit jelent az izomorfia? Mitől függ a vállalkozás sikere? Mutassa be Maslow szükséglethierarchia elméletét! Rajzolja le a klasszikus közgazdasági modellt! Röviden mutassa be a taylorizmus alapelveit! Sorolja fel a döntési modell elemeit! Soroljon fel a vezető személyiségjegyei közül legalább hatot! Soroljon fel az alkotó gondolkodók jellemzői közül legalább 10-et. Melyik vezetési stílusra jellemzőek az alábbiak? (Írja be a megfelelő négyzetbe a jelölést!) A: Autokrata, D: demokratikus, Sz: Szabadjára engedő Minden fontosabb irányelvet a vezető határoz meg, a csoport nem szólhat bele a vezető döntéseibe A tevékenység egésze vita során alakul ki, a csoportcélhoz vezető főbb célok mindenkinek világosak A vezető nem avatkozik bele a munkafolyamatokba, nem dicsér, nem bírál A tevékenység későbbi menete mindig bizonytalan, a vezető visszatartja az információkat A csoport tagjai szabadon választják meg a feladatok elosztását Erős a munka iránti érdeklődés A frusztrációs feszültség áttevődik a vezető helyett a bűnbak személyére vagy egy tárgyra Kialakul a "mi" tudat, csoporttal való törődés A végzett munka minősége rossz, az érdeklődés minimális Kösse össze a megfelelőket! eredmények elérése rendszerek javítása menedzselés vezetés összehangolás betanítás szervezés hatáskörrel való felruházás igazodás döntés irányítás megvilágosodás törődés tervezés látomás ellenőrzés

5 tartalomelméletek folyamatelméletek kéttényezős elmélet célkitűzés elmélet elvárás elmélet megerősítés elmélet szükséglethierarchia elmélet teljesítmény-hatalom elmélet méltányosság elmélet cél-motiváció elmélet Mc Clelland Maslow Hunt Herzberg Az Y elmélet milyen feltételezésekkel él az emberről?

6 Az X elmélet milyen feltételezésekkel él az emberről? Milyen követelményei vannak a Taylorizmusnak? Sorolja fel Fayol által kidolgozott vezetési elveket!

7 Jellemezze a Maslow-féle szükséglethierarchia modellt (rajz és magyarázat)! Weber szerint mik az ideális szervezet jellemzői? Egészítse ki az ábrát! Menedzseri szerepek, követelmények Magatartási szerepek Információs szerepek Döntési szerepek Nevezze meg a két tényezőt és helyezze el a maradék jellemzőket Herzberg kéttényezős motivációs elméletében!.. B, C, F A.) a személyes kapcsolat a vezetőkkel és a munkatársakkal B.) a munkafeltételek, C.) az elismerés és a megbecsülés; D.) a fizetés, Sorolja fel a piac jellemzőit a szervezet alakítása szempontjából!.. E.) a vállalati politika és vezetés, F.) az előléptetés; G.) az állásbiztonság, H.) maga a munka; és a vele járó felelősség I.) a személyes fejlődés lehetősége;

8 Sorolja fel McClelland elméletének fő motívumait! A motívum megnevezése A motívum tartalma A siker fontosságát tükröző belső hajtóerő. Másokra való hatás fontosságát tükröző belső hajtóerő. Mások általi elfogadás fontosságát tükröző hajtóerő. Sorolja fel Hunt cél-motiváció elméletének 6 fő célját, melyek mögött további részcélok azonosíthatóak! A rendszerek bonyolultsági elven történő osztályzásakor melyik az a három tényező, amit a mechanikai rendszerekhez sorolunk? Mik a mátrix szervezet jellemzői hatáskör megosztás szempontjából? Helyezze el az alábbi termékeket a BCG mátrixban! 1. Új Pepsi Spice, karácsonyi ízzel 2. Hagyományos Coca Cola 3. Kék Pepsi Cola 4. Cherry Coke 5. Bravo Ice tea, bodza 6. Bravo Ice Tea citromos 7. Tonic Kérdőjelek: Döglött kutyák: Sztárok: Fejős tehenek:

9 Az életgörbe mely szakaszába sorolná az alábbi termékeket? Mobiltelefonok fekete-fehér kijelzővel:. A. Mobiltelefonok színes kijelzővel:... B. Kamerás-fényképezőgépes mobiltelefonok: D. Számítógépes (PDA) mobil: Csak a számokat írja a négyzetekbe! Pozitív (Használd ki és bővítsd!) Belső környezet Erősségek Külső környezet Lehetőségek Hova sorolná az alábbiakat? 1. magas műszaki színvonal 2. gyenge infrastruktúra 3. gyorsan fejlődő technológia 4. jó nemzetközi kapcsolatok 5. növekvő infláció 6. magas kamatok 7. jó szakmai hírnév 8. elmaradás a műszaki fejlődéstől 9. vezetési ismeretek hiánya 10. több versenytárs csődje 11. növekvő megrendelések 12. rivalizálás a vezetésen belül negatív(ellensúlyozd és kerüld el!) Gyengeségek Fenyegetések 13. egyre több cég önellátó 14. kormányzati tenderek 15. széles szakmai kapcsolat 16. megrendelők növekvő fizetésképtelensége 17. tőkehiány 18. rugalmas csapat 19. külön csoportok a tenderekre 20. egyértelmű érdekeltség 21. egyre több versenytárs 22. kialakulatlan szervezet

10 Elméleti kiskérdések: Kifejtős kérdések és definíciók: Röviden, vázlatosan válaszoljon az alábbi kérdésekre! Milyen a demokratikus vezető? Jellemezze pár szóban! Milyen hatással van a csoportra? Milyen az autokrata vezető? Jellemezze pár szóban! Milyen hatással van a csoportra? Milyen a szabadjára engedő vezető? Jellemezze pár szóban! Milyen hatással van a csoportra? Mutassa be Herzberg kéttényezős motivációs elméletét! Röviden mutassa be a Max Weber bürokratikus szervezetfelfogását! Hasonlítsa össze a Lewin féle autokrata és demokratikus vezetési stílusokat, hatásukat a csoportra! Röviden mutassa be a taylorizmus (Taylor: funkcionális irányítás) alapelveit! Mutassa be Herzberg kéttényezős motiváció elméletét! Milyen a demokratikus vezető (Lewin-féle vezetési típus)? Jellemezze pár szóban! Mutassa be Maslow szükséglethierarchia elméletét! A következő témák közül egyet dolgozzon ki részletesen a feladatlap hátoldalán! Emberi erőforrás menedzsment (Az egyén és a szervezet közötti interakciók elemzése. A személyi erőforrások biztosítása, mint menedzsment funkció. Emberi erőforrás tervezése. Kiválasztási praktikák. Teljesítményértékelés. Továbbképzés: training and development) A menedzsment természete általános vonásai (A menedzsment definíciója. Menedzsment funkciók és szerepek. A sikeres menedzser jellemzői. Kisvállalkozások menedzselése. Termelékenység és fokozása.) A menedzsment gondolkodás fejlődése (Menedzsment irányzatok: univerzális (Fayol), funkcionális (Taylor). A viselkedési, a rendszertani és a kontingencia közelítésmód. Előnyök, hátrányok, valamint a sajátosságaikból következő (levonható) tanulságok.) Szervezetek és szervezeti kultúrák (A szervezet definíciója. Koordináció és munkamegosztás. Az autoritás hierarchiája. Szervezetek cél és technológia szerinti osztályozása. A hagyományos szervezetelmélet lényege (Max Weber) és kritikája. Modern szervezetelméletek és kapcsolatuk a menedzsment irányzatokkal) Csoportdinamika (A csoportdinamika alapjai. Csoportfejlesztési technikák. A bizalom mint a csoport hatásosságának kulcskérdése. Szervezeti politikák. A konformitás jelensége és szerepe a szervezeti magatartás területén. Konfliktus menedzsment.) Befolyásolási folyamatok: Hatalom vezetés és a viselkedés megváltoztatása (A menedzser befolyásolási lehetőségei. A hatalom és a hatalom karakterisztikus jegyei. A vezetés és a különböző vezetési stílusok. A hatásos vezetővé válás eszközei. A viselkedési attitűdök megváltozásának módszerei.) Szervezés (Szervezeti sémák fogalma. Kontingencia tervezés. Tradicionális szervezeti formák. Előnyök és hátrányok. A kontingencia tervezés által nyújtott alternatív szervezeti formák és alkalmazásuk feltételrendszere. A munkafeladatok delegálása hatáskör és felelőséég összefüggései és átruházásuk módja) Nemzetközi menedzsment (A nemzetközi üzleti tevékenység (International Business) menedzselése. A multinacionális vállalatok jellemzői. A globális gondolkodásmód. A menedzsment etikai dimenziója.)

11 A menedzsment gondolkodás fejlődése (Menedzsment irányzatok: univerzális (Fayol), funkcionális (Taylor). A viselkedési, a rendszertani és a kontingencia közelítésmód. Előnyök, hátrányok, valamint a sajátosságaikból következő (levonható) tanulságok.) Szervezetfejlesztés és változásmenedzsment (A szervezetfejlesztés definíciója, jellemzői, módszerei. A szervezetfejlesztés célja. A változással szembeni ellenállás leküzdésének eszközei és módozatai. A szervezetfejlesztés folyamata.) Gyakorlati kérdések tesztes formában: Helyezze el az egyes jellemzőket Herzberg kéttényezős motivációs elméletében! Motivátorok: Higiénés tényezők: A.) a személyes kapcsolat a vezetőkkel és a E.) a vállalati politika és vezetés, munkatársakkal F.) az előléptetés; B.) a munkafeltételek, G.) az állásbiztonság, C.) az elismerés és a megbecsülés; H.) maga a munka; és a vele járó felelősség D.) a fizetés, I.) a személyes fejlődés lehetősége; 1. Nevezze meg a két tényezőt és helyezze el a maradék jellemzőket Herzberg kéttényezős motivációs elméletében!..: : B, C, F J.) a személyes kapcsolat a vezetőkkel és a munkatársakkal K.) a munkafeltételek, L.) az elismerés és a megbecsülés; M.) a fizetés, N.) a vállalati politika és vezetés, O.) az előléptetés; P.) az állásbiztonság, Q.) maga a munka; és a vele járó felelősség R.) a személyes fejlődés lehetősége; A fentiek alapján mutassa be Herzberg elméletét! Herzberg kéttényezős elmélete: A következő megállapításokra jutott: Helyezze el az egyes szinteket Maslow szükségletpiramisában! A. Megbecsülés B. Biztonsági C. Társadalmi D. Önmegvalósítás E. Fiziológia

12 Nevezze meg és tegye sorrendbe Maslow szükséglethierachijának szintjeit! a) : magukba foglalják a fizikai károsodástól való védelmet, valamint a betegség és a váratlan események elleni védelmet. A vezető szempontjából a biztonsági szükségletek abban jelentkeznek, hogy az alkalmazottnak szüksége van arra, hogy az állását biztonságban tudja. b) : az emberi test alapvető szükségleteit tartalmazza, ilyenek az élelem, víz, hőmérséklet. Amennyiben ezek kielégítetlenek, szükségképpen dominálnak. c)..: az emberek társas természetének és a társaság iránti igényének a következményei. Ennek a szintnek ki nem elégítése az egyén mentális értelmi személyiségét is befolyásolhatja. d) : az egyén teljes mértékben megvalósítja potenciális tehetségét és képességeit. Természetesen, ahogy az egyén szerepe változik, úgy változnak az önmegvalósítás külső aspektusai is. e)..: ide tartozik az, hogy tudatában legyünk, hogy fontosak vagyunk másoknak (önbecsülés). Ezeknek a szükségleteknek a kielégítése az önbizalom és a tekintély érzéséhez vezet. Melyik szervezeti formára jellemző? Lineáris: Funkcionális: Divizionális: Mátrix: A. Feladat és termék/projekt szerinti megosztás egyidejűleg, Kettős irányítás B. Termék, vevő vagy területi beosztás, decentralizált döntések C. Stabil környezetben alkalmazható, ahol nem jellemzőek a változások és jól áttekinthető termelési tevékenység, szűk termékskála D. Szakmai munkamegosztás, Hatáskörök szabályozása, alá- felérendeltség, kinevezett szakmai vezetők E. Egyértelmű, alá és felé rendeltségi viszonyok, szolgálati út, kinevezett egy személyes vezető F. Kisméretű szervezetek esetében, minimális változás, és innováció mellett vagy krízishelyzetben megfelelő G. Dinamikus változó környezetben megfelelő, ahol a vállalatot összetett és jelentős innovációs tevékenység jellemzi és lehetőség van a termék szerinti elkülöníthetőségre, biztosított konfliktus kezelési képesség a szervezeten belül H. Viszonylag dinamikus környezet, széles termékválaszték, eltérő termékcsaládok esetén Definiálja a következő fogalmakat Röviden, vázlatosan válaszoljon az alábbi kérdésekre! Milyen motiváló eszközöket alkalmazna és miért egy független, pályakezdő fiatal férfi esetében? Hogyan mérné le az alkalmazott motivációs eszköz teljesítményre való hatását? Az Ön által vezetett csoport szélsőséges véleményeket képvisel egy adott kérdést illetően. Mit tenne, hogy elkerülje az egyoldalúan átgondolt döntéshozatalt (a kollektív döntéshozatal csapdáját)? Soroljon fel 2 módszert! Szorongó Béla félénk, szeret egyedül dolgozni. Munkájában alapos, megfontolt. Lassan köt barátságot, kapcsolatai látszólag hűvösek, de tartósak, barátaihoz nagyon hűséges. Egyáltalán nem szeret szerepelni, idegenkedik az új helyzettől. A Jung-i /Eysenck-i tipológia szerint milyen személyiség Szorongó Béla? Milyen munkakörbe osztaná be és miért?

13 Gyakorlati kiskérdések Helyezze el az egyes jellemzőket Herzberg kéttényezős motivációs elméletében! Motivátorok: Higiénés tényezők: S.) a személyes kapcsolat a vezetőkkel és a munkatársakkal T.) a munkafeltételek, U.) az elismerés és a megbecsülés; V.) a fizetés, W.) a vállalati politika és vezetés, X.) az előléptetés; Y.) az állásbiztonság, Z.) maga a munka; és a vele járó felelősség AA.) a személyes fejlődés lehetősége; Keresse meg a párját! 1. Gantt diagram a.) divergens (szerteágazó) gondolkodás 2. csoportkonformitás b.) bűnbakképzés, frusztráció 3. kreativitás c.) kognitív disszonancia 4. autokrata vezetés d.) időtervezési hálódiagram 5. Festinger e.) döntéshozatali probléma 6. status quo csapdája f.) a szervezet elvárásaival való azonosulás Taylor a.) bürokrácia 2. Max Weber b.) futószalagos gyártás 3. Henry Ford c.) autokrata-demokratikus-laissez faire vezetés 4. Mc Gregor d.) X-Y elmélet 5. Lewin e.) funkcionális irányítás Magatartási (HR) menedzsment a.) a menedzserek kezdenek odafigyelni a menedzsment emberi aspektusaira is 2. Fayolizmus b.) szabályozott munkamegosztás, hierarchia, írásbeliség, személytelenség 3. Rendszerelméleti megközelítés c.) a vezetői magatartást az adott szituáció körülményei, feltételes kapcsolatai határozzák meg 4. Bürokratikus menedzsment d.) A vezetés: Tervezni, szervezni, parancsolni, koordinálni és ellenőrizni 5. kontingencia (szituáció) elmélet e.) a szervezetet, egy alrendszerekből álló szervezett rendszert, amelynek vannak inputjai, rendelkezik átalakítási folyamatokkal és outputokkal Magatartási (HR) menedzsment a.) a vezetői magatartást az adott szituáció körülményei, feltételes kapcsolatai határozzák meg 2. Fayolizmus b.) szabályozott munkamegosztás, hierarchia, írásbeliség, személytelenség 3. Rendszerelméleti megközelítés c.) a menedzserek kezdenek odafigyelni a menedzsment emberi aspektusaira is 4. Bürokratikus menedzsment d.) a szervezetet, egy alrendszerekből álló szervezett rendszert, amelynek vannak inputjai, rendelkezik átalakítási folyamatokkal és outputokkal 5. kontingencia (szituáció) elmélet e.) A vezetés: Tervezni, szervezni, parancsolni, koordinálni és ellenőrizni

14 1. Fayol a.) szükséglethierarchia 2. Mayo b.) szervezettipológia 3. Maslow c.) funkciónális irányítás 4. Mintzberg d.) emberközpontú magatartás menedzsment 5. Taylor e.) adminisztrációs menedzsment Fayol a.) adminisztrációs menedzsment 2. Mayo b.) szervezettipológia 3. Maslow c.) funkciónális irányítás 4. Mintzberg d.) emberközpontú magatartás menedzsment 5. Taylor e.) szükséglethierarchia Taylor a.) funkcionális irányítás 2. Max Weber b.) futószalagos gyártás 3. Henry Ford c.) X-Y elmélet 4. Mc Gregor d.) autokrata-demokratikus-laissez faire vezetés 5. Lewin e.) bürokrácia Csoportosítsa az alábbi jellemzőket: 1. Közli a feladatot, de nem hajlandó válaszolni a kérdésekre, 2. Önkényesen vezet és dicsér 3. a csoport felbomlott 4. Nem dicsér, nem bírál 5. kreativitás és eredetiség 6. A vezető dicséretei objektívek, építőjellegűek 7. A tevékenység későbbi menete mindig bizonytalan 8. A csoport nem szólhat bele a vezető döntéseibe 9. A tevékenység egésze vita során alakul ki, Vezető Autokrata Demokratikus Szabadjára engedő Hatására a csoport: 1. A vezető rendszertelenül utasít és jelöl ki személyeket az egyes feladatok elvégzésére. 2. játékos agresszió, bizonytalanság 3. Nem avatkozik bele a munkafolyamatokba, 4. a végzett munka minősége rossz 5. "mi" tudat, csoporttal való törődés 6. A csoport tagjai szabadon választják meg a feladatok elosztását 7. A vezető csak kezdeményez 8. Behódolók és ellenszegülők is lesznek 9. A frusztrációs feszültség áttevődik a vezető helyett a bűnbak személyére vagy egy tárgyra Autokrata Demokratikus Szabadjára engedő Vezető Hatására a csoport:

15 1. percenként változó emóció (érzelmi állapot) 2. Visszatartja az információt 3. A vitát ráhagyja a csoportra 4. erős a munka iránti érdeklődés 5. A vezető minimális mértékben vesz részt a vezetésben, 6. A csoportcélhoz vezető főbb célok mindenkinek világosak 7. Minden közérdekű kérdésben vita után a csoport dönt, 8. Minden fontosabb irányelvet a meghatároz 9. Agresszív légkör, bűnbakképzés a kielégítetlen szükségletek miatt Vezető Autokrata Demokratikus Szabadjára engedő Hatására a csoport: Csoportosítsa az alábbi jellemzőket: A sor B sor C sor 19Közli a feladatot, de nem hajlandó válaszolni a kérdésekre, 20Önkényesen vezet és dicsér 21a csoport felbomlott 22Nem dicsér, nem bírál 23kreativitás és eredetiség 24A vezető dicséretei objektívek, építőjellegűek 25A tevékenység későbbi menete mindig bizonytalan 26A csoport nem szólhat bele a vezető döntéseibe 27A tevékenység egésze vita során alakul ki, 10. A vezető rendszertelenül utasít és jelöl ki személyeket az egyes feladatok elvégzésére. 11. játékos agresszió, bizonytalanság 12. Nem avatkozik bele a munkafolyamatokba, 13. a végzett munka minősége rossz 14. "mi" tudat, csoporttal való törődés 15. A csoport tagjai szabadon választják meg a feladatok elosztását 16. A vezető csak kezdeményez 17. Behódolók és ellenszegülők is lesznek 18. A frusztrációs feszültség áttevődik a vezető helyett a bűnbak személyére vagy egy tárgyra 1. percenként változó emóció (érzelmi állapot) 2. Visszatartja az információt 3. A vitát ráhagyja a csoportra 4. erős a munka iránti érdeklődés 5. A vezető minimális mértékben vesz részt a vezetésben, 6. A csoportcélhoz vezető főbb célok mindenkinek világosak 7. Minden közérdekű kérdésben vita után a csoport dönt, 8. Minden fontosabb irányelvet a meghatároz 9. Agresszív légkör, bűnbakképzés kielégítetlen miatt a szükségletek Autokrata Demokratikus Szabadjára engedő Vezető Hatására a csoport: Nevezze meg az egyes vezetőtípusokat Lewin elmélete alapján, majd, csoportosítsa az alábbi jellemzőket: 1. Közli a feladatot, de nem hajlandó válaszolni a kérdésekre, 2. Önkényesen vezet és dicsér 3. Nem dicsér, nem bírál 4. kreativitás és eredetiség 5. dicséretei objektívek, építőjellegűek 6. A tevékenység későbbi menete mindig bizonytalan Vezető Jellemzők

16 Csoportosítsa az alábbi jellemzőket! A sor 1. Közli a feladatot, de nem hajlandó válaszolni a kérdésekre, 2. Önkényesen vezet és dicsér 3. a csoport felbomlott 4. Nem dicsér, nem bírál 5. kreativitás és eredetiség 6. A vezető dicséretei objektívek, építőjellegűek 7. A tevékenység későbbi menete mindig bizonytalan 8. A csoport nem szólhat bele a vezető döntéseibe 9. A tevékenység egésze vita során alakul ki. Vezető Autokrata Demokratikus Szabadjára engedő Hatására a csoport: Helyezze el az egyes szinteket Maslow szükségletpiramisában! A. Megbecsülés B. Biztonsági C. Társadalmi D. Önmegvalósítás E. Fiziológia Nevezze meg és tegye sorrendbe Maslow piramisának szintjeit! f) : magukba foglalják a fizikai károsodástól való védelmet, valamint a betegség és a váratlan események elleni védelmet. g) : az emberi test alapvető szükségleteit tartalmazza, ilyenek az élelem, víz, hőmérséklet. Amennyiben ezek kielégítetlenek, szükségképpen dominálnak. h)..: az emberek társas természetének és a társaság iránti igényének a következményei. Ennek a szintnek ki nem elégítése az egyén mentális értelmi személyiségét is befolyásolhatja. i) : az egyén teljes mértékben megvalósítja potenciális tehetségét és képességeit.. j)..: ide tartozik az, hogy tudatában legyünk, hogy fontosak vagyunk másoknak, ennek a szükségletnek a kielégítése az önbizalom és a tekintély érzéséhez vezet. Sorrend:.. Nevezze meg és helyezze el az egyes szinteket Maslow szükségletpiramisában!

17 Nevezze meg a két tényezőt és helyezze el a maradék jellemzőket Herzberg kéttényezős motivációs elméletében!..: : B, C, F BB.) a személyes kapcsolat a vezetőkkel és a munkatársakkal CC.) a munkafeltételek, DD.) az elismerés és a megbecsülés; EE.) a fizetés, FF.) a vállalati politika és vezetés, GG.) az előléptetés; HH.) az állásbiztonság, II.) maga a munka; és a vele járó felelősség JJ.) a személyes fejlődés lehetősége; Készítse el egy újonnan induló textilipari cég SWOT elemzését! Írja be a hiányzó tényezőket és a cég szempontjából helyezze el az egyes jellemzőket! A. Fiatal, kreatív csapat Erősség:..: B. Erős tőkeháttér C. Alapanyagok árának emelkedése D. Szigorított környezetvédelmi előírások a textilfestéssel kapcsolatban..: : E. Elavult, régi számítógépek F. A vevők fizetési problémái G. Külföldi kapcsolatok hiánya H. A főbb versenytárs sikerei I. Hitellehetőségek bővülése Egészítse ki a hiányzó SWOT elemzés elnevezéseit, és helyezze el az alábbi feltételeket egy újonnan induló kisvállalkozás szemszögéből! Pozitív.. környezet Erősség: környezet Lehetőség:. 23. Belső szakmai egyetértés 24. K+F az iparágban, ettől való elmaradás 25. növekvő hitelkamatok 26. professzionális vezetési ismeretek 27. a vevők fizetőképessége csökken 28. tőkehiány 29. csökkenő kormányzati megrendelések 30. rugalmas csapat SZEMÉLYISÉGTÍPUSOK: 1.X impulzív, szociábilis egyén, szeret csoportban dolgozni. Szereti kipróbálni önmagát új feladatokban, kedveli a kihívást, ugyanakkor ha belekezd egy feladatba nagy energiákat mozgósít, de lelkesedése hamar alább hagy. Milyen személyiség Kukac Péter? Milyen munkakörbe osztaná be és miért? 2.Y félénk, szeret egyedül dolgozni. Munkájában alapos, megfontolt. Lassan köt barátságot, kapcsolatai látszólag hűvösek, de tartósak, barátaihoz nagyon hűséges. Egyáltalán nem szeret szerepelni, idegenkedik az új helyzettől. A Jung-i /Eysenck-i tipológia szerint milyen személyiség Szorongó Béla? Milyen munkakörbe osztaná be és miért? 3.Két megüresedett állás van cégénél: reklám menedzser a marketing és kontroller a számviteli osztályon. Önnek kell kiválasztania a megfelelő embert. A jelentkezők közül képesítését tekintve az extrovertált X és az introvertált Y felel meg, mindkettő képesítése megfelel bármely állás betöltésére. Melyik embert hova osztaná be és miért? MOTIVÁCIÓ Milyen motiváló eszközöket alkalmazna és miért egy független, pályakezdő fiatal férfi esetében? Hogyan mérné le az alkalmazott motivációs eszköz teljesítményre való hatását?

A problémamegoldás elmélete

A problémamegoldás elmélete 1. oldal Fogalmak: - szintaktika: jelek egymás közötti kapcsolata - szigmatika: jelek és az objektum viszonya - szemantika: jelek és a tudati képmás viszonya - pragmatika: jelek és az ember viszonya(érzelmi

Részletesebben

VEZETŐI FELADATOK ÉS SZEREPEK A

VEZETŐI FELADATOK ÉS SZEREPEK A VEZETŐI FELADATOK ÉS SZEREPEK A vezetés olyan komplex feladat, amelyben a vezető irányítja azt a folyamatot, amely révén a szervezet realizálja céljait, küldetését, biztosítja a résztevékenységek összhangját.

Részletesebben

Ki tekinthető menedzsernek? A piaci vállalkozásokban szereplők: állam (kormányzat) önkormányzatok befektetők, hitelezők vállalkozók (tulajdonosok)

Ki tekinthető menedzsernek? A piaci vállalkozásokban szereplők: állam (kormányzat) önkormányzatok befektetők, hitelezők vállalkozók (tulajdonosok) Ki tekinthető menedzsernek? A piaci vállalkozásokban szereplők: állam (kormányzat) önkormányzatok befektetők, hitelezők vállalkozók (tulajdonosok) menedzserek: feladatuk egy szervezet eredményes és hatékony

Részletesebben

Bevezetés a szervezet és vezetés pszichológiába

Bevezetés a szervezet és vezetés pszichológiába Bevezetés a szervezet és vezetés pszichológiába Kádi Anna kadi@cmskft.hu, kadi.anna11@gmail.com telefon: 06 20 9380 720 1 A félév tematikája I. Szervezeti kontextus A szervezetek a gazdaságban szervezet-és

Részletesebben

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 8 1 EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT, MINT STRATÉGIAI TÉNYEZŐ... 10 1.1 MENEDZSMENT DEFINÍCIÓJA, FELADATA, FUNKCIÓI...

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSSZERVEZÉS

VÁLLALKOZÁSSZERVEZÉS VÁLLALKOZÓI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE A KÖZÉPFOKÚ ÉS FELSŐOKTATÁSBAN Phare HU0105-03-01-0029 Horgászbotot, ne halat! - Dinamikus vállalkozói perspektíva VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK II. Vállalkozásmenedzsment blokk

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

Bevezető STRATÉGIAI ISMERET EMBERI ISMERET

Bevezető STRATÉGIAI ISMERET EMBERI ISMERET 3 Bevezető A menedzsmentet általában, mint az emberi közösségekben, a közös célra irányuló munka megszervezésével, a problémák megoldásával és az együttműködés biztosításával kapcsolatos tevékenységeket

Részletesebben

2. Emberi erőforrás-áramlás toborzás, kiválasztás, karriermenedzsment, elbocsátás döntés az áramlási folyamatok, irányáról, jellemzőiről, kereteiről

2. Emberi erőforrás-áramlás toborzás, kiválasztás, karriermenedzsment, elbocsátás döntés az áramlási folyamatok, irányáról, jellemzőiről, kereteiről Az EEM fő tevékenységi területei, fejlődése, és környezeti feltételei Az EEM kialakulása és fejlődése 1. Személyzeti adminisztráció (Personnel Administration) 2. Munkaügyi adminisztráció: adminisztratív

Részletesebben

4.5. Menedzsment fogalomtár

4.5. Menedzsment fogalomtár 4.5. Menedzsment fogalomtár Vezető Rendszer Vezetői szemléletek problémamegoldó szellemi tevékenységet végez; egy rendszer előírásokkal szabályozott, folyamatos működését biztosítja meghatározott jogosultságokkal

Részletesebben

Személyes vezetés Egyetemi jegyzet

Személyes vezetés Egyetemi jegyzet 2011 Személyes vezetés Egyetemi jegyzet Dr. Komor Levente Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi Intézet Tartalomjegyzék 1. A változó vezetés felfogás... 4 1.1 A

Részletesebben

Szent István Egyetem. Gödöllő. Gazdaság-és Társadalomtudományi kar. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Szent István Egyetem. Gödöllő. Gazdaság-és Társadalomtudományi kar. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság-és Társadalomtudományi kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A SZERVEZETI BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ RENDSZERÉNEK KORSZERŰ KIALAKÍTÁSA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK MEGÉRTÉSE

SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK MEGÉRTÉSE MISTER TEACHER OKTATÁSI KFT Dr. FEJES MIKLÓS SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK MEGÉRTÉSE 0(oktatási segédanyag) Budapest 2012. A SZERVEZETELEMZÉS ALAPDIMENZIÓI A szervezet egy komplex szociális rendszer és sok összefüggő

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban A Magyar Elektronikus Könyvtár Készítette:

Részletesebben

UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA

UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA 1 VEZETÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. BRANYICZKI IMRE A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG NÉVSORA: 2 BUDAPESTI

Részletesebben

A vezetővé válás pszichológiája GT52A005 (félévközi jegy, 2 c) A vezetővé válás pszichológiai támogatása

A vezetővé válás pszichológiája GT52A005 (félévközi jegy, 2 c) A vezetővé válás pszichológiai támogatása élőfej A vezetővé válás pszichológiája GT52A005 (félévközi jegy, 2 c) A vezetővé válás pszichológiai támogatása GT521002 (vizsgajegy, 2 c) Előadó: Hámornik Balázs Péter Email: hamornik@erg.bme.hu www.erg.bme.hu

Részletesebben

Közigazgatás szervezés, vezetés Elvárások, források:

Közigazgatás szervezés, vezetés Elvárások, források: Közigazgatás szervezés, vezetés Elvárások, források: A számonkérés alapja, előadásokon elhangzottak, valamint a közzétett diasorok. A diák összeállításának forrásai (külön forrásmegjelölés nélkül is),

Részletesebben

A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése. 1. modul Szervezetek működtetésével kapcsolatos ismeretek

A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése. 1. modul Szervezetek működtetésével kapcsolatos ismeretek A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése 1. modul Szervezetek működtetésével kapcsolatos ismeretek Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

Részletesebben

Munka- és szervezetpszichológia

Munka- és szervezetpszichológia Munka- és szervezetpszichológia /tananyag/ Készítette: Bodnár Éva, Kovács Zoltán, Sass Judit A tananyag a TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0003 "Képzés- és tartalomfejlesztés a Budapesti Corvinus Egyetemen" című

Részletesebben

MIT JELENT A SZERVEZETI KULTÚRA?

MIT JELENT A SZERVEZETI KULTÚRA? MIT JELENT A SZERVEZETI KULTÚRA? A szervezetek elvileg végtelen sokféle magatartással válaszolhatják meg a kihívásokat, gyakorlatilag azonban csak eggyel: választaniuk kell a lehetőségek közül. A választás

Részletesebben

Szervezés és vezetési ismeretek

Szervezés és vezetési ismeretek Szigethy Géza Attila Szervezés és vezetési ismeretek A követelménymodul megnevezése: Projektmenedzsment A követelménymodul száma: 1143-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-010-50 PROJEKTEK

Részletesebben

Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám Judit

Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám Judit TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám

Részletesebben

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés tanulmány Budapest, 2009. november 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 2 2 Stratégiai menedzsment 6 2.1 A stratégiai vezetés fejlődési fázisai

Részletesebben

2. A vezetés, mint tevékenys

2. A vezetés, mint tevékenys 2. A vezetés, mint tevékenys kenység A vezetést befolyásoló tényezık - vezetés funkciói, vezetési stílusok és vezetıi szerepek. - a vezetı pszichológiai és szociológiai jellemzıi, - a csoport jellemzıi,

Részletesebben

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással.

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással. 1 A gazdaság A gazdaság magában foglalja a fizikai és szellemi javakat, valamint szolgáltatásokat, gazdasági tevékenységeket, illetve mindezek kölcsönhatásos kapcsolatait. Állapot és folyamat egyben (statikus

Részletesebben

A vállalkozás indítás teendői

A vállalkozás indítás teendői A vállalkozás indítás teendői TARTALOMJEGYZÉK II. VÁLLALKOZÁS INDÍTÁST MEGELŐZŐ FOLYAMATOK... 17 II.1. Személyi készségek elemzése, értékelése... 17 II.2. Vállalkozói ötlet, ötletforrások, elemzési technikák...

Részletesebben

SZAKMAI, SZERVEZETI ÉS VEZETŐI KOMMUNIKÁCIÓ VIZSGÁLATA A MEZŐGAZDASÁGBAN

SZAKMAI, SZERVEZETI ÉS VEZETŐI KOMMUNIKÁCIÓ VIZSGÁLATA A MEZŐGAZDASÁGBAN DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VEZETÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó

Részletesebben

Stratégiai tervezés a szociális munkában

Stratégiai tervezés a szociális munkában Stratégiai tervezés a szociális munkában 1 2 Kőnig Éva (szerk.) Stratégiai tervezés a szociális munkában Debrecen, 2011 3 A kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Nemzetközi Gazdálkodás Szak. Nemzetközi Üzleti Kommunikáció Szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Nemzetközi Gazdálkodás Szak. Nemzetközi Üzleti Kommunikáció Szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Gazdálkodás Szak Nemzetközi Üzleti Kommunikáció Szakirány VEZETŐI TÍPUSOK, VEZETÉSI GYAKORLAT Készítette: Kutai Orsolya Budapest, 2010

Részletesebben