5. A tevékenység célja, kapcsolódása a projekt általános céljához A tevékenység a pályázati útmutatóban előírt, kötelezően megvalósítandó projektelem.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5. A tevékenység célja, kapcsolódása a projekt általános céljához A tevékenység a pályázati útmutatóban előírt, kötelezően megvalósítandó projektelem."

Átírás

1 1. A tevékenység megnevezése Gyerekház Nyírcsaholy A tevékenység sorszáma és elnevezése (összhangban a pályázati útmutató C1 pontjával) 13.a. Biztos Kezdet Gyerekház és/vagy szolgáltatás 2. A tevékenység időtartama (hónap) A tevékenység kezdetének időpontja március A tevékenység befejezésének február 28. időpontja 5. A tevékenység célja, kapcsolódása a projekt általános céljához A tevékenység a pályázati útmutatóban előírt, en megvalósítandó projektelem. Célunk: Az eltérő szocializációs háttérrel rendelkező gyermekeket egyéni foglalkoztatással és a szülők partneri bevonásával készítsük fel az oktatási intézményrendszer támasztotta általános követelményekre, és az iskolai tanulásra. A Gyermekházban lévő programokkal, szolgáltatásokkal történjen meg a szülők és gyerekek óvodai kapcsolatának megalapozása, a hatékony együttműködés érdekében. A projekt rövid távú célja, hogy az elsősorban gazdasági és kulturális okokból, hátrányos helyzetből induló 0-5 éves gyermekek számára a lehető legkorábban nyújtson segítséget képességeik és készségeik fejlődéséhez, mérsékelje a nagyon korán jelentkező hátrányokat, megakadályozza a lemaradást, és a kirekesztődést, továbbá mindezek által felkészítse őket a közoktatási rendszerbe történő sikeres belépésre, valamint részvételre, hozzájárulva ezzel esélyeik javításához, mindezek által a szegénység újratermelődésének megakadályozásához. Hosszú távú cél a térségben élő hátrányos helyzetű csoportok társadalmi helyzetének és életszínvonalának jelentős javítása. 6. tevékenység gyakorisága ig a gyerekház épületének felújítása, belső kialakítás 7. A tevékenység Nyírcsaholy helyszíne(i) 1 (település, intézmény, stb.) 8. A helyszín kiválasztás indoklása ig napi rendszerességgel A település közepén helyezkedik el az átalakításra szánt épület, így könnyen megközelíthető a célcsoport rétegződését figyelembe véve (kerékpár, babakocsi). A felújításra szánt épülettől pár száz méterre helyezkedik el a többi nevelési, oktatási intézmény, óvoda, szemben iskola. A szülők a nagyobb gyerekek elhelyezése után bevihetik a kisebbeket a gyerekházba. Nyírcsaholy település lakosságának száma 2322 fő, a településen 554 fő roma él, ami 23,9%. A 0-17 évesek száma 531fő, a 0-2 évesek száma 90 fő, valamint a 3-5 éves korú gyerekek száma 91 fő. Az óvodás korú gyermekek közül A HH 81 fő /79,7%/, HHH PEDIG 64 FŐ /62,7%/. A településen a 0-17 éves korú gyermekek száma 531 fő, ebből veszélyeztetett 37 fő, védelembe vett 17 fő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 368 fő, óvodáztatási támogatásban 1 Kérjük, valamennyi helyszínt sorolja fel, ahol a tevékenység megvalósul, nevezze meg az érintett település(eke)t, intézményeket!

2 részesülő 60 fő. A csecsemőhalandóság aránya a kistérségben több mint két és félszerese az országos aránynak, és közel kétszerese a regionális és megyei aránynak. A Mátészalkai kistérségben 1000 élve született csecsemőből 13 kisgyerek egy éves kora előtt meghalt 2010-ben. A évben összesen 553 nő szült gyereket, aki közül 7,5% volt a 18 év alattiak aránya. Volt egy kiskorú kismama, három anyuka 15, tíz anyuka 16, huszonhét anyuka pedig 17 éves volt gyermeke születéskor. A harmadik életév betöltésekor szűrt gyerek száma a évben 726 fő volt. A megvizsgált gyerekek 6,7%-a mutatta a beszédfejlődés zavarait, 6,2% a szociális fejlődés zavarait, 4%-uk a normál mozgásfejlődéstől eltérő fejlődést mutatott, végül 20 kisgyerek túlsúlyos vagy elhízott volt (2,8%). Különösen fontos a gyerekek esetében, hogy megfelelően táplálkoznak-e, hiszen a testi és szellemi fejlődéshez elengedhetetlen a kielégítő mennyiségű és minőségű tápanyag. Nos, ebből a szempontból meglehetősen rossz a helyzet a Mátészalkai kistérségben. Ezért is indokolt a gyerekházak létrehozása a kistérségben, mert az általuk nyújtott szolgáltatások segítik a fiatal tapasztalatlan, hátrányos helyzetű anyukákat az anyai szerepük megerősítésben, irányadást mutat a gyermeknevelésben. 9. A tevékenységgel érintett célcsoport bemutatása I. Szöveges bemutatás 2 A célcsoport tagjai a leginkább a halmozottan hátrányos helyzetű családok közül kerülnek ki. A település lakosságára jellemző, a munkanélküliek magas száma, a foglalkoztatási lehetőségek hiánya, amely a családokat a folyamatos elszegényedés felé sodorja. Az embereknek nincs jövőképe, élethelyzetükre gyakorta a kilátástalanság jellemző. Nyírcsaholy településen a 3 év alatti gyermekek számára nincs teljes körűen biztosítva a napközbeni ellátás, mert a térségben 21 településre jut egy Bölcsődei Intézmény, mely Mátészalka város területén helyezkedik el, és nincs olyan intézmény ahol a szülő a gyermekével közösen együttes foglalkozásokon vehetne részt, pedig jövedelmi, foglalkoztatási helyzetük miatt ők igényelnének fokozott segítséget. A családok otthonainak egy része komfort nélküli /10%/, vagy félkomfortos. Lakásfenntartási támogatásban a háztartások 20% - a részesül. A célcsoportba tartozó gyermekek egészségi állapotát az egyoldalú táplálkozás, az ingerszegény környezet, a megkésett és hiányos beszédfejlődés jellemzi. Az iskolázottság is nagyon alacsony szintű a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúak közül (15-59éves kor) 41,6%, rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 64,3%, valamint a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 35,9%. A települési szegregátumok száma: 2, lakónépessége: 16,4%.. 2 Demográfiai, szociokulturális jellemzők, stb.

3 II. Összefoglaló tábla 3 A sorok száma bővíthető! A tevékenységgel érintett célcsoport Sorszáma Megnevezése Létszáma összesen (fő) Aránya a kistérségben (%) 4 hátrányos helyzetűek aránya a célcsoportban (%) 5 I. Követlen célcsopot éves gyermekek 25 0,61 50% 2. szülők 30 0,4 50% 3. II. Közvetett célcsoport 1. óvoda, bölcsőde szakemberek 5 3 intézmények, település vezetői,település szolgáltatói Mutassa be, hogyan vonja be a célcsoportba a hátrányos helyzetű, szegénységben élő gyermekeket és/vagy családjaikat! A védőnőtől, a családsegítő szolgálat és gyermekjóléti szolgálattól kért információk, adatok alapján családlátogatások, toborzások szervezésével vonjuk be az érintetteket. Helyi intézményeknél szórólapok kihelyezésével, a helyi média segítségével tájékoztatjuk a lakosságot a gyerekházak működéséről, programjáról. Személyes kapcsolatot építünk ki a település vezetőivel, különös tekintettel a cigány kisebbségi önkormányzat vezetőivel, megnyerve őket céljaink eléréséhez. 11. A megvalósítást megelőző főbb résztevékenységek felsorolása és leírása (pl. tervek, engedélyek,szükséglet felmérés)a sorok száma bővíthető! A résztevékenységek 3 A sorok száma szükség szerint bővíthető 4 A tevékenységgel érintett egyes célcsoport(ok) létszáma a célcsoport(ok) kistérségi létszámához viszonyítva. 5 Amennyiben releváns.

4 Sorszáma Megnevezése Leírása 1 Tervezés Az épület állagának felmérése, a felújítási munkák megtervezése, szükség esetén az engedélyek beszerzése. 2 Felújítás, korszerűsítés Épület átalakítása, korszerűsítése, felújítása. Szükség esetén az engedélyek beszerzése. 3 Szükséglet felmérés, berendezés A tárgyi feltételek felmérése, a tárgyi, dologi eszközök beszerzése, a gyerekház berendezése. 4 A dolgozók kiválasztása Álláshelyek meghirdetése, a dolgozók kiválasztása, szerződés kötések. 5 Partneri együttműködés elindítása A partnerek feltérképezése, megnyerése, megkeresése a közös munka elindítása. 6 A családok felkeresése, toborzása A védőnők, és a gyermekjóléti szolgálat munkatársainak bevonásával a családok kiválasztása, felkeresése és a program ismertetése. 12. A megvalósításban részt vevő személyek (a sorok száma bővíthető) Funkció (pl. projektvezető, pénzügyi szakértő stb.) Fő Megbízás időtartama (tólig év, hó és havi óraszám) Feladat 1.gyerekház vezető 1 a pályázat futamidejének az elsőtől az utolsó hónapjáig heti 40 óra 2.gyerekház munkatárs 2 a pályázat futamidejének az elsőtől az utolsó hónapjáig heti 40 óra A gyerekház vezetése, igazgatása: tervezési,szervezési, gazdasági, dokumentációs tevékenységek ellátása. Partner kapcsolatok működtetése, kapcsolattartás. együttműködés a szülőkkel, gyerekekkel,aktív részvétel a szakmai munkában. A pályázatnak megfelelő működés kialakítása, biztosítása. A gyerekek körüli teendők elvégzése, foglalkozások megtartása. Részvétel a családlátogatásokon, szakmai programokon, együttműködés a partnerekkel a gyerekház vezetőjével A megvalósításban részt vevő partnerek (a sorok száma bővíthető) A partner Feladata megnevezése Hány fővel vesz részt? Az együttműködés időtartama (tól-ig év, hó és havi óraszám)

5 1.védőnők 1 A pályázat szerződés kötésének időpontjától a pályázat befejezésének időpontjáig havi 4 óra 2. óvodák, bölcsőde 10 A pályázat szerződés kötésének időpontjától a pályázat befejezésének időpontjáig havi 1 óra Státusz vizsgálat, tanácsadás, részvétel a toborzásban a gyerekház team ülésén, a családok gyerekek eseti problémáinak megoldásában. Részvétel a gyerekház team ülésein, a családok, gyerekek eseti problémáinak megoldásában. 3. szociális intézmények családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2 A pályázat szerződés kötésének időpontjától a pályázat befejezésének időpontjáig havi 2 óra Részvétel a toborzásban, a gyerekház team ülésein, a családok, gyerekek eseti problémáinak megoldásában. 4. háziorvos 1 A pályázat szerződés kötésének időpontjától a pályázat befejezésének időpontjáig havi 1 óra Részvétel a gyerekház team ülésein, a családok, gyerekek eseti problémáinak megoldásában,valamint szűrővizsgálatok elvégzése a célcsoportnál. 5. pedagógiai szakszolgálat 1 A pályázat szerződés kötésének időpontjától a pályázat befejezésének időpontjáig havi 1 óra Részvétel a gyerekház team ülésein, a családok, gyerekek eseti problémáinak megoldásában. 14. Kapcsolódás más tevékenységekhez Kistérségi és településszintű szakmai műhelyek és szakmaközi hálózatok kialakítása és működtetése, a Mátészalkai és Vajai, valamint a térségben elérhető gyerekházakhoz kapcsolódás. A gyerekház helyiségeinek kihasználása délutáni órákban, képzések, tanfolyamok szervezése a szülők részére ezzel is elősegítve a nyílt munkaerő piacra történő visszakerülésüket.

6 15. Mutassa be, hogyan vonja be a területileg illetékes családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot a tevékenység megvalósításába! A gyerekház megnyitása előtt személyesen vesszük fel a kapcsolatot a településen működő védőnői, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkatársaival. Tájékoztatjuk őket a gyerekház felépítéséről, működéséről, alapelveiről, a Biztos Kezdet céljáról. Terveink szerint havonta egy alkalommal ill. szükség szerint team ülések alkalmával bevonjuk őket az egyes családoknál jelentkező problémák megbeszélésébe. A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat tevékenységi körében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet, melynek aktív tagja lesz a gyerekház. A Biztos Kezdet szolgáltatás során megvalósítandó tevékenységek Kérjük, jelölje meg, hogy a Pályázati Útmutató C.1. pontja, a Biztos Kezdet szolgáltatást részletesen leíró melléklet és a 3. számú melléklet Gantt-diagram alapján mely tevékenységeket kívánja megvalósítani a projekt során! (A tevékenységek közül egyszerre több célterület is megjelölhető.)

7 I. Gyerekek képességeinek kibontakoztatása (6 és válaszható) Kötelezően igénybe veendő szolgáltatások és dokumentációs rendszer, melyeket a TÁMOP projekt keretében térítésmentesen biztosít a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Stratégiai cél Sorszám Tevékenység Választási lehetőség Igen Nem 1. Képzés és mentori támogatás 2. Egységes dokumentációs rendszer - A gyermekekkel való rendszeres foglalkozás. 1. Gyerekekkel való rendszeres foglalkozás lehetőségének biztosítása a szülő bevonásával - emberi és tárgyi környezet folyamatos biztosítása heti rendszerességű játékos foglalkozás biztosítása gyermekek és szüleik számára a környező aprófalvakban vagy tanyás területen 2. Gyermekek fejlődésének nyomon követése és fejlődésük (állapotuk) felmérése A gyermekek fejlődésének nyomonkövetése 3. Gyermekek fejlődési elmaradásának, zavarainak szűrése A Gyerekház dolgozó együttműködik a területileg illetékes védőnővel 4. Azonosított fejlődési zavar, elmaradás, vagy annak gyanúja esetén a gyermek fejlesztő szakemberhez Szűrővizsgálat, ill. az állapotfelmérés eredményeként kiszűrt gyermekek szakvizsgálatra való eljuttatása.

8 II. Szülőkkel való együttműködés Stratégiai cél Sorszám Tevékenység Választási lehetőség Igen Nem történő eljuttatása, és a kezelés nyomon követése környező kistelepülésen élő gyermekek és családjaik számára biztosítja a megfelelő szakemberhez és szükség esetén a kezeléshez való hozzáférést. 5. Egészséges táplálkozás ösztönzése információ és minta nyújtásával az egészséges táplálkozás ösztönzése A szülők részére védőnő, dietetikus, gyermekorvos által vezetett tanácsadás biztosítása. 6. Rendszeres teammegbeszélések folytatása Heti team megbeszélések Kibővített team megbeszélések havonta egyszer 7. Szülésre, gyerek fogadására felkészülés A szülésre, illetve a gyerek fogadására való felkészítés 8. Gyermeknevelési kérdésekkel kapcsolatos csoportos szülői beszélgetések biztosítása Gyermeknevelési kérdésekkel kapcsolatos csoportos szülői beszélgetések biztosítása Havi egy alkalomnál rendszeresebb szülői csoportos beszélgetések

9 Stratégiai cél Sorszám Tevékenység Választási lehetőség Igen Nem Fogyatékossággal élő, eltérő fejlődésű, vagy fejlődési zavar szempontjából veszélyeztetett gyermekek szülei számára szervezett beszélgetések 9. Egyéni beszélgetések a szülőkkel a gyermeknevelésről és gondozásról, a gyermekkel felmerülő problémákról, a gyermek fejlődését veszélyeztető bármilyen kockázat (szülő, család, környezet) jelzése és visszajelzés kérése A Gyerekház munkatársa a szülőkkel való beszélgetések során hangsúlyozza a Biztos Kezdet alapértékeket Vizuális eszközök alkalmazása a szülőknek való visszajelzés segítésében 10. A gyermek otthonának felkeresése a gyermek és környezete megismerése céljából Szülők bevonása a Gyerekház programjába

10 III. Közösségi részvétel erősítése, a program integrálása 11. A korszerű gyermeknevelési alapelvek folyamatos és tudatos közvetítése a szülők felé A korszerű gyermeknevelési alapelvek folyamatos és tudatos közvetítése a szülőknek a gyerekekkel való foglalkozások során szülők számára elérhetővé tesz a gyermekneveléssel kapcsolatos ismeretterjesztő könyveket A szülők felelős szülői szerepeikben való megerősítése 12. Szülők megerősítése felelős szülői szerepeikben Szülő elfoglaltsága esetén a szolgáltatás rugalmas biztosítása Önkéntesek bevonása 13. Helyi döntéshozók és fenntartó folyamatos informálása a Gyerekház működéséről félévente tájékoztatják a helyi döntéshozókat és fenntartót a helyi és az országos program működéséről Közösségi programok szervezése 14. Közösség életében való részvétel A település lakosságának folyamatos informálása a Gyerekház működéséről rendezvények szervezése

11 IV. Szakemberek közötti együttműködés 15. Dokumentációs rendszer vezetése, adatbázis létrehozása Gyerekekre vonatkozó dokumentáció Szakmai tevékenységre vonatkozó dokumentáció 16. Kapcsolattartás biztosítása a szakemberekkel A Biztos Kezdet program munkatársai aktívan partneri kapcsolatot létesítenek és tartanak fenn minden, az adott településen a 0-5 éves gyermekekkel, ill. családjaikkal dolgozó szakemberrel Esetmegbeszélések összehívása Krízis esetén esetmegbeszélés 17. Átlagosan negyedévente szakmai találkozó Biztos Kezdet programok között Átlagosan negyedévente szakmai találkozó Biztos Kezdet programok között További Biztos Kezdet képzés szervezése Helyi igényeknek megfelelő további Biztos Kezdet képzések

17.sz. melléklet III. A BIZTOS KEZDET PROGRAM ÉS A GYEREKHÁZAK LEÍRÁSA. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

17.sz. melléklet III. A BIZTOS KEZDET PROGRAM ÉS A GYEREKHÁZAK LEÍRÁSA. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 17.sz. melléklet III. A BIZTOS KEZDET PROGRAM ÉS A GYEREKHÁZAK LEÍRÁSA a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH kistérségek projektjei (gyermek- és ifjúságvédelem) c. pályázati felhívás a) tevékenységéhez

Részletesebben

A Biztos Kezdet program és a Gyerekházak leírása

A Biztos Kezdet program és a Gyerekházak leírása A Biztos Kezdet program és a Gyerekházak leírása A Biztos Kezdet program alapgondolata az esélyek megteremtése, illetve a képességek kibontakoztatásának biztosítása. Prevenciós program, amelynek segítségével

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Dunafalva Községi Önkormányzat 2013. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkésztő:

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM Ha olyannak látjuk az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek. /Goethe/

Részletesebben

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAMJA

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAMJA HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: Szabó Marianna intézményvezető, Hatályos: 2012. szeptember 01. Tartalomjegyzék A szolgáltató adatai 3. o. I. Általános információk 4. o. I. l. A

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018.

Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018. Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Visszatérés a 2008. évi Konszenzus Konferencia anyagaira... 1. Dokumentáció a gyermekjóléti szolgálatokban... 1

Tartalomjegyzék. Visszatérés a 2008. évi Konszenzus Konferencia anyagaira... 1. Dokumentáció a gyermekjóléti szolgálatokban... 1 Tartalomjegyzék Visszatérés a 2008. évi Konszenzus Konferencia anyagaira... 1 Fogalomtár... 1 Dokumentáció a gyermekjóléti szolgálatokban... 1 Terepgyakorlat a gyermekjóléti szolgálatokban... 14 Az iskolai

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szentendre Város Önkormányzata 2013-2018

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szentendre Város Önkormányzata 2013-2018 Helyi Esélyegyenlőségi Program Szentendre Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Hajós Város Önkormányzata

Hajós Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Hajós Város Önkormányzata 2013. 2 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Érsekhalma Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Érsekhalma Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Érsekhalma Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok... 6

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szuha Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szuha Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Szuha Község Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZÜKSÉGLETEK A GYERMEKJÓLÉTI ÉS KÖZNEVELÉSI RENDSZEREKHEZ TARTOZÓ NAPKÖZBENI ELLÁTÁST NYÚJTÓ GYERMEKINTÉZMÉNYEKBEN

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZÜKSÉGLETEK A GYERMEKJÓLÉTI ÉS KÖZNEVELÉSI RENDSZEREKHEZ TARTOZÓ NAPKÖZBENI ELLÁTÁST NYÚJTÓ GYERMEKINTÉZMÉNYEKBEN Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. Telefon: +36 1 476-1100

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVŐKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 5100 Jászberény, Ferencesek tere 3/a. SZAKMAI PROGRAM. Jászberény, 2013.

Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 5100 Jászberény, Ferencesek tere 3/a. SZAKMAI PROGRAM. Jászberény, 2013. Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 5100 Jászberény, Ferencesek tere 3/a. SZAKMAI PROGRAM Jászberény, 2013. Tartalomjegyzék: Bevezető gondolatok I. Az intézmény szervezetére vonatkozó szakmai-szervezeti

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata

Monostorpályi Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Monostorpályi Község Önkormányzata 2013.09.18 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 3 Célok...

Részletesebben

ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...9 Célok...9 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Öregcsertő Község Önkormányzata

Öregcsertő Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Öregcsertő Község Önkormányzata 2013.június Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM Ha olyannak látjuk az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek. /Goethe/

Részletesebben

FELGYŐ KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER

FELGYŐ KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Felgyő Község Esélyegyenlőségi Programja 2011-2016. Tartalomjegyzék FELGYŐ KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI... 4 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER... 5 Az esélyegyenlőség helye a közösség politikái

Részletesebben

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához.

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához. 1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.1.1-11/1/A és TÁMOP-5.1.1-11/1/B 1 Tartalom 1. Általános

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgáltatás. Szakmai programja

Gyermekjóléti Szolgáltatás. Szakmai programja BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Családsegítő Központ Gyermekjóléti Szolgáltatás Szakmai programja Szakfeladat száma: 88920100 Ellátási terület: Berhida - Vilonya 1 A Családsegítő Központ 1997. december 01.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 2013-2018 227. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 229 Bevezetés... 229 A település bemutatása... 231 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi átfogó értékelése

Berhida Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi átfogó értékelése Berhida Városi Önkormányzat Családsegítő Központ J e g y z ő j e V e z e t ő j e 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S

Részletesebben

K é s z ü l t: Hernyék Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013.szeptember 19-én 14,30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Hernyék Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013.szeptember 19-én 14,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Hernyék Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013.szeptember 19-én 14,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Közös Önkormányzati

Részletesebben