Csabina Zoltán: Projektmenedzsment. Csabina Zoltán: Menedzsment

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csabina Zoltán: Projektmenedzsment. Csabina Zoltán: Menedzsment"

Átírás

1 Székesfehérvár Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP 1.A.2. 1 Menedzsment 2 1

2 A menedzser feladatai Csúcs- vezetés Tervezés Szervezés Középszint Operatív vezetés Irányítás Vezetés 3 A funkciók kapcsolata MENEDZSMENT V E Z E T É S jövőkép felmutatása, irány kitűzése emberek meggyőzése, felsorakoztatása motiválás, inspirálás, megerősítés TERVEZÉS mit? hogyan? miért? SZERVEZÉS feladatok erőforrások IRÁNYÍTÁS követelményállítás, mérés és értékelés, korrekció A vezetés mindhárom másik funkcióban jelen van 4 2

3 Mit várnak el a vezetőtől? Interperszonális szerep Formális vezető Motiválás (leader) Összekötő, kapcsolatteremtő és -ápoló Információs szerep Információgyűjtés Információk szétosztása (tájékoztatás) Szóvivő Döntési szerep Vállalkozó (kezdeményező) Zavarelhárítás Erőforrás elosztás Közvetítő, tárgyaló-megegyező 5 Vezetői készségek Vezetési szint Koncep- cionális Interper- szonális Műszaki Felső Közép Felügyelő 6 3

4 Menedzser vagy leader Feladat Menedzser Leader Céljkitűzés Tervezés, költségkeret Jövőkép, változási biztosítása stratégia Feltételbiztosítás Szervezés, szabályok Meggyőzés, kommunikáció, elfogadtatás Végrehajtás Kontroll, Motivál, inspirál, problémamegoldás megerősít Sikerkritérium Belső hatékonyág, zökkenőmentes működés Eredményesség, igazodás a környezethez 7 Kompetencia alapú megközelítés ismeretek, tudás Tudatos szintek készségek, jártasságok szociális szerepek, én-kép személyiségvonások Kevésbé tudatos vagy tudattalan szintek alak kíthatóság motivációk 4

5 EU - vezetői kompetenciák vezetés más emberek motiválása hibákból való tanulás kapcsolattartás más emberekre való hatás döntéshozatal képessége az eredmények és folyamatok véghezvitelére történő fókuszálás stratégia előállítás etikus hozzáállás 9 Ki a jó vezető? Jellemzők Magyar Nyugati Eltérés Stratégiai té i tervezés, jövőkép Intenzív ellenőrzés Teljesítményorientált vezetés Hatékony válságmenedzsment A beosztottak motiválása Gyors döntéshozatal Döntéskészség Együttműködő vezetési stílus Figyelő 2000 június

6 Stratégia és projekt 11 A stratégia A külső környezet változási tendenciáiból és a szervezet belső adottságaiból kiindulva meghatározza az elvárt jövőbeli állapotot és a célok eléréséhez szükséges utat, eszközöket, erőforrásokat Stratégia hosszú távú terv 12 6

7 Cél- és programhierarchia érintettek cél Stratégiai programozás alcélok prioritások intézkedéscsoportok Operatív programozás intézkedések projektek 13 A stratégiai tervezés fázisai Stratégiai elemzések A stratégia megfogalmazása A megvalósítás feltételrendszerének kialakítása Helyzetértékelés és célmeghat. Stratégiák, programok Operatív- és akciótervek Monitoring rendszer Ösztönző rendszer Felsővezetés Középszint (divíziók, tevékenységek) Operatív szint 14 7

8 A stratégia sikertényezői ráfordítás Információ elemzés A stratégia kidolgozása A stratégia bevezetése idő 15 A stratégia sikertényezői Megfelelő stratégiai terv; A tervet minden munkatárs ismerje; A vezetés elkötelezettsége; Megfelelő szervezeti struktúra; Jól működő vezetői információs rendszer; Folyamatos monitoring mérhetőség Amit nem tudsz mérni, azt befolyásolni sem tudod 16 8

9 Stratégia és projekt Stratégiai menedzsment helyzetértékelés ék lé jövőkép célokhoz vezető út Operatív menedzsment a stratégiai célok és részcélok megvalósításával összefüggő egyedi és komplex feladatok aktuális célok, feladatok eredményes teljesítésének biztosítása 17 A sikeres (pályázati) projekt Igény, probléma Átfogó, hosszú távú cél Hatás (hosszú távú, átfogó Közvetlen célok, alcélok Eredmény (közvetlen, azonnali hatás) Operatív célok Output (előállított termék, szolgáltatás) Input Program, (pénz, erőforrások) projekt 18 9

10 log-frame: a projekt illeszkedése Beavatkozási logika Mérhető indikátor Ki és hogyan méri Feltételezések, kockázatok Általános cél, hatás Közvetlen, azonnali cél Eredmény, output Tevékenységek (fázisok) Eszközök és források A projekt előfeltételei 19 Példa: tól ÚMFT OP (stratégiai jellegű) Prioritás Akcióterv (nem EU-s előírás) (Pályázati) felhívás (Pályázati) projekt 20 10

11 Projekt, projekttípusok, projektmenedzsment 21 Projekt vagy nem projekt? Reggeli felkelés Költözés Iskolai óra megtartása Nyári nyaralás Hivatali ügyfélfogadás Autóvásárlás Havi áfa bevallás Házépítés Napi bevásárlás Esküvő Bérkifizetés Internetes portál kialakítása Heti vezetői értekezlet Felkészülés a vizsgára 22 11

12 Projekt vagy nem projekt? Reggeli felkelés Költözés Iskolai óra megtartása Nyári nyaralás Hivatali ügyfélfogadás Autóvásárlás Havi áfa bevallás Házépítés Napi bevásárlás Esküvő Bérkifizetés Internetes portál kialakítása Heti vezetői értekezlet Felkészülés a vizsgára 23 Mi a projekt? RUTIN Folyamatos Ismétlődő Automatikus Változatlan tl Cél Kezdet/vég Egyszeri Tervezett Komplex PROJEKT Korlátozott erőforrások 24 12

13 Mi a projektmenedzsment? Feladatok és erőforrások tervezése és megszervezése a cél megvalósítása érdekében idő- és költségkorlátok mellett 25 Mikor és miért alkalmazzuk? Hatékonyabb munkavégzés Átléphetők a szervezeti keretek Pontos időütemezés (tervezhetőség) Jobb kommunikáció Jobb együttműködés 26 13

14 Miben különböznek/hasonlítanak? Házépítés Új mikroprocesszor kifejlesztése A vállalt szervezeti átalakítása Űrszonda működtetése 27 A tipizálás szempontjai Célok szerint (zárt/nyitott) Haszon szerint (gazdasági/eszmei) Termék szerint (elméleti/termékfejlesztési/ tevékenységorientált/kivitelezési) Méret szerint (nagy/kicsi) Résztvevők szerint (belső/külső) 28 14

15 Projekttípusok Építési / gyártási / kivitelezési projekt világosan definiált iál termék / feladat / eljárások á (pl. házépítés) Fejlesztési projekt a termék / feladat elvontabb (pl. szervezetátalakítás) Kutatási projekt a termék / feladat ismeretlen lényege a problémamegoldás 29 történelem XIX. sz. 2. fele Amerika, transzkontinentális vasút építése é XX. sz. eleje Taylor: a hatékonyságnövelés módja a tevékenységek elemi részekre bontása H. Gantt: Gantt-diagram 50-es, 60-as évek Hadiipar, űrkutatás (Lockheed, Du Pont Corporation) új technikák, módszerek (PERT, CPM) elterjednek más területeken is (pl. ipar) számítógépesítés 30 15

16 Projektfázisok, PCM 31 Projektfázisok ráfordítás Kezdeményezés tervezés végrehajtás lezárás idő 32 16

17 Projekt-ciklus célmeghatározás Tervezés tervmódosítás kiértékelés megvalósítás monitoring 33 EU projekt ciklus Új projekt- ötlet Meghatározás Értékelés, zárás Kidolgozás Megvalósítás és monitoring Előzetes értékelés Tárgyalások, döntések 34 17

18 A PCM elterjedésének indokai Korábbi tapasztalatok zavaros stratégiai keretek kínálat-vezérelt projektek gyenge helyzetelemzés tevékenységorientált tervezés bemérhetetlen hatások kedvezményezettek igényeinek figyelmen kívül hagyása rövid távú gondolkodás nem várt kockázatok eredmények követhetetlensége a költségek nem álltak arányban a kapott előnyökkel tapasztalatok beépülésének hiánya pontatlan projektdokumentumok EU 90-es évek eleje A PCM előnyei strukturált megjelenés kereslet-vezérelt megoldások fejlett elemzés cél-orientált tervezés mérhető hatások hangsúly a minőségen összpontosítás a fenntarthatóságra standard formátumok (projekt/program dokumentum) 35 Projektkezdeményezés Kiindulópont külső ő lehetőség ő (megrendelés vagy pályázat) á ötlet brainstorming Információgyűjtés és elemzés erőforrásbecslés (költség, megtérülés) szervezeti kérdések (szakismeret, hatáskörök) előzmények, háttér kockázatok stb. Dokumentálás: döntés-előkészítés Döntés: indulhat a projekt? 36 18

19 Projektek elemzése Környezeti tendenciák feltárása statisztikai ik i módszerek (trend) PEST analízis Érdekeltek elemzése Kockázatelemzés Pénzügyi elemzés megtérülés-számításszámítás Költség-haszon elemzés SWOT analízis 37 Tervezés Az erőforrások koordinálásának és ellenőrzésének alapja kritikus elem Megválaszolandó kérdések: Mi a cél, az elvárt eredmény? Hogyan érhető ez el? Ki az egyes tevékenységek felelőse? Mikor, mettől meddig tartanak t a tevékenységek? é k? Mennyi az erőforrásigénye (költség, ember)? 38 19

20 A terv tartalma, elemei Szakmai tevékenységek specifikációja Részcélok, él elvégzendő feladatok, ütemezés, outputok, minőségi előírások, felelősök, erőforrások, Mérföldkövek Visszacsatolás, módosítás t feladatok Kommunikáció, koordináció, monitoring Disszemináció Kiterjesztés, marketing, PR 39 Megvalósítás Indító értekezlet Az előrehaladás ellenőrzése Idő/költség/minőség (monitoring) Összevetés a tervvel (kiértékelés) eltérések kezelése Tájékoztatás, visszacsatolás Vezetők, megrendelők, résztvevők Tárgyalások, megrendelések Konfliktuskezelés 40 20

21 Zárás Eredmények átadása Elszámolás Értékelés 41 A PCM egyszerűsített modellje ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VÉGREHAJTÁS EREDMÉN NY Kiindulópont: Ötlet, lehetőség, kezdeményezés Koncepció Terv Zárópont Végeredmény (végtermék) ELADAT F Elemzés A partnerek meghatározása Helyzetelemzés Probléma meghatározása Célkitűzések, célok hierarchiája Stratégiák elemzése Projekt elemeinek meghatározása Tevékenységstruktúra tervezése Időterv készítése Költségek és ráfordítások tervezése A terv finomítása kockázatelemzés Megvalósítás Monitoring Nyomkövetés Beavatkozás Kommunikáció Projekt zárása MÓDSZER Műhelymunka, szeminárium Ötletroham SWOT elemzés Problémafa Tevékenységfa Gantt diagram Logframe mátrix Indikátorok Gantt diagram Visszacsatolás formális és informális elemei Kommunikációs módszerek Célfa Logframe mátrix 42 21

22 Projektek elemzése 1 Projektek elemzése Gazdasági elemzés megtérülés-számítás számítás Költség-haszon elemzés Környezeti tendenciák feltárása statisztikai módszerek (trend) PEST analízis Érdekeltek elemzése Kockázatelemzés SWOT analízis Problémafa célfa 2 1

23 Tőkevisszatérülés Ft üzembeállítás megvalósítás megtérülési idő idő Break Even Point működés időtartama teljes életciklus 3 Megtérülésszámítás n ( p) n a = a PV = a0 = an n ( 1 + p) Diszkontálás NPV = PV befektetés Nettó jelenérték bevétel befektetés B A idő Megtérülési idő T1 T2 NPV = 0 p =? Belső megtérülési ráta 4 2

24 Megtérülésszámítás Egy 10 MFt értékű telken 15 MFt költséggel épített házat két év múlva 28 MFt-ért tudunk eladni. Jó befektetés-e e ez, ha a diszkonttényező 10 %? NPV 1 = (1 + 0,1) ( ) = = = Az eredmény értelmezése: Ha az időtényezőt nem vesszük figyelembe, a 25 MFt befektetésből származó 28 MFt bevétel 2 MFt nyereséget jelent. De ha a 25 MFt-ot 10 %-os kamatozású betétbe fektetjük, két év múlva már eft-unk lenne. Ehhez képest a beruházással eft-ot vesztettünk. Projekt- A eft a jövőben (2 év múlva) esedékes veszteség; jelenértéke 1859 eft. menedzsment 5 2. Példa időszak Kiadások Bevételek Egyenleg Nettó jelenérték Kumulált nettó jelenérték 0-75,00-75,00-75,00-75,00 1-4,80 17,00 12,20 10,17-64,83 2-2,40 24,00 21,60 15,00-49, ,00 24,00 13,89-35, ,00 24,00 11,57-24, ,00 24,00 9,65-14, ,00 24,00 8,04-6, ,00 24,00 6,70 0, ,00 24,00 5,58 5, ,00 24,00 4,65 10, ,00 24,00 3,88 14,12 6 3

25 Trendszámítás szept 92.máj 93.jan 93.szept 94.máj 95.jan 95.szept 96.máj 97.jan 97.szept 98.máj 99.jan 99.szept 00.máj 01.jan PEST analízis Political politikai trendek Econonomical gazdasági trendek Social társadalmi trendek Technological technológiai trendek 8 4

26 Stakeholder analízis Érdekelt, aki részt vesz a projektben hatással van a projektre érdekelt az eredményben Az elemzés lépései Az érdekeltek felsorolása, csoportosítása (külső, belső) Rangsorolás Sikerkritériumaik meghatározása 9 Csoportosítás/rangsorolás Külső/belső Támogató/semleges/ellenző Ellenőrző funkciója van/nincs Döntési jogköre van/nincs 10 5

27 Az adott csoport jellemzése Társadalmi, szervezeti aspektusok Mik a főbb társadalmi-gazdasági d á i jellemzőik? Milyen a szervezeti felépítésük? Milyen a döntéshozatali struktúrájuk? Milyen (jogi) státuszuk van? Elvárások, kapcsolatok Milyen érdeke fűződik a projekthez? Mik az elvárásai? Milyen kapcsolata van más stakeholder csoportokkal? 11 Az adott csoport jellemzése Érzékenységük a horizontális szempontokra (esélyegyenlőség, környezetvédelem) Érzékenyek ezekre a kérdésekre? Feladataik és tevékenységük hatással van ezekre a kérdésekre? Potenciál, források, kapacitások Meglevő erősségek, melyekre épülhet a projekt, Potenciális hozzájárulása a projekthez Milyen hiányosságokkal kell számolni a projekt kapcsán 12 6

28 Következtetések és javaslatok Mennyire számítsunk az adott szervezetre? Milyen tevékenységben vegyenek részt? Hogyan kezeljük az adott szervezetet? Kinek az érdekeit részesítsük előnyben? Ideális eset: konszenzus, részvételen alapuló projekt tervezés A célrendszer prioritásainak átláthatónak kell lenni Felkészülés esetleges konfliktuskezelésre (ellenzőkből legyenek támogatók) 13 Stakeholder analízis Külső érdekelt Fontosság Sikerességi kritérium Belső érdekelt 14 7

29 Mi a kockázat? Ismeretlen tényezők Nem szándékolt hatás Pozitív kimenetel Negatív kimenetel = KOCKÁZAT Kockázat hazardírozás 15 Kockázatkezelés Lehetséges Valószínű- A hatás Kockázati probléma ség mértéke index (P) (H) (P*H) elkerülés csökkentés A kockázatkezelés módjai: áthárítás megosztás 16 8

30 SWOT analízis Tényezők meghatározása Belső környezet elemzése Erős oldalak Gyenge oldalak = = Strengtsh Weakness Külső környezet elemzése Lehetőségek Veszélyek = = Opportunities Threats Tényező-csoportok összevetése Cselekvési lehetőségek Döntési változatok kiválasztása Összehasonlító elemzés Döntés 17 SWOT analízis Lehetőségek: Erősségek: offenzív Gyenge pontok: változásorientált Veszélyek: Lehetséges stratégiák diverzifikált deffenzív 18 9

31 Problémafa OKOZAT Magas munkanélküliség Belső vállalkozások erőtlenek Külső vállalkozók nem jönnek Hiányos vállalkozási ismeretek Nincs mögöttük tőke Erős a belső konkurenciaharc Nincs megfelelő terület Képzetlen a munkaerő Rossz a közlekedés Nem tudják megfizetni a képzést Nincs képző intézmény Nincs hitelintézet Túl kicsik Sokan vannak ugyanazon a területen Projekt- OK menedzsment 19 Területet kell kisajátítani Hiányzik a csatornázás Nincsenek szakképző, átképző tanfolyamok Elmennek a képzettek Kátyúsak az utak 3 óránál több idő alatt érhető el repülőtér Problémafa célfa Központi probléma: munkanélküliség Stratégiai cél: munkanélküliség csökkentése 20 10

32 i I Célfa Munkanélküliség csökkentése Stratégiai/átfogó cél Belső vállalkozások megerősítése Külső vállalkozók vonzása Vállalkozási ismeretek növelése Tőkeellátás javítása Belső konkurenciaharc csökkentése Megfelelő terület kialakítása Munkaerő képzése Közlekedés javítása Közelebbi repülőtérrel öte sszeköttetés eremtése Kátyúk kijavítása Képzettek megtartása S zakképzés indítása Átképző tanfolyamok sz zervezése Csatornázás Te erület kisajátítása Diverzifikáció In ntegráció szervezése Hitelintézet alapítása Képző intézmény ndítása ngyenes tanfolyam 21 Logikai keret (log-frame) A beavatkozás logikája Mérhető indikátor Ki és hogyan méri Feltételezések, kockázatok Általános cél, hatás Közvetlen, azonnali cél Eredmény, output Tevékenységek (fázisok) Egy példa: Eszközök és források A projekt előfeltételei 22 11

33 Döntéselőkészítő dokumentumok, értékelés, döntés 23 Döntéselőkészítő dokumentumok A projekt tartalma Célok, elvárt eredmények, tevékenységek é k A projekt menedzselése Szervezet, irányítási struktúra, erőforrások A projekt kapcsolatrendszere Illeszkedés a szervezet meglévő struktúrájába, stratégiájába (vagy térségi, nemzeti, szektorális, EU célokhoz) Indoklás, a döntést alátámasztó információk 24 12

34 PRINCE módszertan Projektötlet Projektjavaslat Projekt engedélyezési dokumentum Projektalapító dokumentum Projektdokumentáció 25 Példa: Project Fiche Cím Megvalósítási Alprogram intézkedések Földrajzi behatárolás A projekt célja Általános Azonnali A program leírása Intézményi keretek Költségvetés Időterv Környezetre gyakorolt hatás Megtérülés Befektetési kritériumok Feltételezések Mellékletek 26 13

35 Projektek tervezése 1 A projektmenedzsment feladata Feladatok és erőforrások tervezése és megszervezése a cél megvalósítása érdekében idő- és költségkorlátok mellett 2 1

36 Tervezés Az erőforrások koordinálásának és ellenőrzésének alapja kritikus elem Megválaszolandó kérdések: Mi a cél, az elvárt eredmény? Hogyan érhető ez el? Ki az egyes tevékenységek felelőse? Mikor, mettől meddig tartanak t a tevékenységek? é k? Mennyi az erőforrásigénye (költség, ember)? 3 A terv tartalma, elemei Szakmai tevékenységek specifikációja Részcélok, él elvégzendő feladatok, ütemezés, outputok, minőségi előírások, felelősök, erőforrások, Mérföldkövek Visszacsatolás, módosítás t feladatok Kommunikáció, koordináció, monitoring Disszemináció Kiterjesztés, marketing, PR 4 2

37 A terv funkciója Meghatározza a célok eléréséhez szükséges tevékenységek körét, a tevékenységek ütemezését, időrendjét, a tevékenységek emberi, technikai erőforrásigényét, a tevékenységek é k költségkeretét, k é a közreműködők felelősségét 5 A tervezés lépései Résztevékenységekre bontás Résztevékenységek időigényének becslése Résztevékenységek logikai kapcsolata Résztevékenységek erőforrásigénye; Erőforrás-kiegyenlítés (iteráció) Erőforrás-korlátos tervezés Időtartam-korlátos tervezés Költségterv az erőforrásigény alapján 6 3

38 Tevékenységstruktúra kialakítása Nagy projekteknél először fázisok egyszerre csak egy fázis részletezése é (rugalmas) fázishatáron mérföldkövek minden fázisnak jól definiált célja van ellenőrizhetőség döntés a folytatásról Részletes lebontás felülről lefelé több lépéses, ciklikus Probléma: milyen részletesség? 7 Milyen részletességgel? Legyen egyértelmű: mit kell csinálni i az erőforrásigénye a végtermék mennyisége minősége 8 4

39 Tevékenységleírás Cím, azonosító Felelős Célok, feladatok Tevékenységek és határidők Eredmények, outputok Felhasználandó anyagok, források Kapcsolatok más tevékenységekkel Erőforrások, költségek 9 Példa: EU 5. keretprogram Munkacsomag címe: A régióbeli vállalkozások szükségleteinek azonosítása Munkacsomag száma: WPII-8 Felelős partner száma: 4 Egyéb résztvevő partnerek száma: Személy-nap partnerenként: Összes személy-nap 132 Tanácsadói személy-nap partnerenként Feladat A regionális kereslet elemzése, a regionális cégek szükségleteinek azonosítása, mint a Regionális Innovációs Stratégiát létrehozó elemzés egyik kulcseleme 10 5

40 Példa: EU 5. keretprogram A tevékenység leírása A stratéga alapjának lefektetéséhez a kulcselemek a régió innovációs potenciáljának felderítése és a vállalkozók, különösen az SME-k innovációs vonatkozású követelményeinek feltárása. Az információgyűjtés fontos eleme a vállalkozókkal való interjúkészítés. A vállalkozások kiválasztási kritériuma, hogy mintát adnak a régió jellemző szektoraiból. Ezek az interjúk olyan információkat és visszacsatolást biztosítanak, amelyek segítenek a program kiterjesztésében és az ismertség növelésében. Az EU-régiókban vállalati látogatásokat is kell szervezni azok regionális gazdasági szerkezetnek való megfelelése jobb igazolására és megtárgyalására, valamint a magyar régiók SWOT elemzésének finomítására. A munka során adatbázis kerül létrehozásra amely a jövőben folyamatosan frissítve lesz, ami megmutatja a két magyar régió vállalkozásainak helyzetét és kilátásait az innováció vonatkozásában. Az elemzés során meg kell határozni az erős és gyenge pontokat, valamint a regionális gazdasági környezetet, ami befolyásolja a vállalkozás helyzetét. Az elemzésnek tartalmaznia kell a vállalkozások EU-vonatkozásait (üzleti kapcsolatok, EU-projektekbe bevont partnerek), és összehasonlítást kell tenni a magyar és EU partnerrégiók vállalkozói követelményei között. A keresleti elemzés eredményeit egy workshop keretében a jelenlévő vállalkozókkal meg kell vitatni. 11 Példa: EU 5. keretprogram Leszállítandó termékek ; tevékenységek 1. Műhely: Információgyűjtés tervezése és előkészítése (mintavétel, kérdőívkészítés) 2. Információgyűjtés és adatfeldolgozás, beleértve az interjúkat, kb. 200 vállalkozó/régió 3. Vállalati látogatások Umbriában és Brandenburgban (5-5 vállalat és 2-2 kutatóintézet) 4. Adatok és információk kiértékelése és összegzése egy zárótanulmányban, amely a következőket tartalmazza: a magyar régiók gazdaságának bemutatása, különös tekintettel az innovációra a régiók ipari szektorai és technológiája fejlődési tendenciájának bemutatása a magyar és EU-helyzet összehasonlítása a magyar vállalkozások EU-kapcsolatainak elemzése SWOT elemzés 5. Tanácsadó Testületi ülés az eredmények összehasonlítására és a visszacsatolás segítésére 6. Irányítóbizottsági ülés az elemzés egyeztetésére Várt eredmények 1. Adatbázis áll rendelkezésre a régió vállalkozásainak helyzetéről és követelményeiről. Később frissítése folyamatosan történik ( a WPII-12-ben leírtak szerint figyelésre használatos) 2. A vállalkozások helyzetéről és követelményeiről SWOT elemzés és tanulmány áll rendelkezésre. 12 6

41 Időigény becslése Miért becslés? Az időigény függ: a munka mennyiségétől a rendelkezésre álló erőforrások mennyiségétől, az erőforrások teljesítményétől a résztvevők begyakorlottságától, jártasságától külső tényezőktől l.: logframe (feltételezések) 13 Logikai kapcsolatok alapesetei Vég és kezdet S A F Finish-to i to-start tart t S B F Kezdet és kezdet Strat-to-Starttart Vég és vég Finish-to i to- Finish i Kezdet és vég Strat-to- Finish S A F S B F S A F S B F S A F S B F 14 7

42 Gantt-diagram 15 Precedencia diagram 2,0 C 1,5 F 1,5 I START 1,0 A 2,5 B 1,5 D 1,0 G STOP 4,0 E 1,0 H 0,5 J A-B-C-F-I: A-B-D-G-I: A-B-E-H-I: 8,5 7,5 10,0 A-B-C-F-J: A-B-D-G-J: A-B-E-H-J: 16 7,5 6,5 9,0 8

43 mérföldkő SS típusú kapcsolat

44 Kritikus út F E Legkorábban: (A) + 2,5(B) + 2(C) = (A) + 2,5(B) = Legkésőbb: ,5(I) 1,5(F) = ,5(I) 1(H) 4(E) = Csúszási idő: = 1,5 óra = 0 óra, kritikus! 19 Erőforrás-tervezés Szaktudás és eszközök meghatározása Az egyes erőforrások felhasználási idejének meghatározása tevékenységütemezés A meglévő erőforrások biztosítása A szükséges pótlólagos és tartalék erőforrások biztosítása A terv szükség szerinti korrekciója az egyenletes kihasználás érdekében 20 10

45 Erőforrás-simítássimítás üresjárat túlterhelés Rendelkezésre álló mennyiség

46 Erőforrás-simítássimítás A csúszási idők kihasználásával A korlátok módosításával Időtartam-korlátos tervezés Erőforrás-korlátos tervezés Rendelkezésre álló mennyiség 23 Költségtervezés Paraméteres költségbecslés Tevékenységalapú költségbecslés erőforrás-arányos költség fix költség A szükséges adatok erőforrásonként egyszeri díj egységköltség túlóradíj kifizetés ütemezése 24 12

47 S-görbe költség 100 % tény 20 % terv 50 % 25 idő 26 13

48 Humán erőforrás terv A humán erőforrások tervezése is szükséges rendelkezésre állás, szűk keresztmetszetek költségek felmérése Elemei kompetencia igények meghatározása szakértők kiválasztása, hozzárendelése a feladatokhoz egyes feladatok pontos ráfordítás-igényének meghatározása ütemterv alapján humán erőforrás inputok tervezése 27 Humán erőforrás terv példa Projekt elem Szakértők Konkrét projekt pénz- építési rendszer HR Összes tevékenység menedz ügyi szakem gazda szakértő en ser szakértő ber gép beszerzés tendereztetés szállítás infrastruktúra tendereztetés építés szoftver kiadás tendereztetés szoftver 0, ,3333 oktatás 1 0,33 5 6,33 kiadványok 2 0, ,33 általános projekt menedzsment 28 14

49 Projektszervezet, team munka 1 Humán erőforrás terv A humán erőforrások tervezése is szükséges rendelkezésre állás, szűk keresztmetszetek költségek felmérése Elemei kompetencia igények meghatározása szakértők kiválasztása, hozzárendelése a feladatokhoz egyes feladatok pontos ráfordítás-igényének meghatározása ütemterv alapján humán erőforrás inputok tervezése 2 1

50 Partnerség, a team összeállítása Tag Szakértelem Szervezés Szaktárgyi ismeret Informa- tika Grafika Videó A X X B X X C X X D X X Tag A B C D Tevékenység Szakanyag írás Felelős Közreműk. Illusztrációk Közreműk. Felelős Programfejlesztés Felelős Közreműk. Tartalék 3 A teamben szükséges szerepek Motivátor Precíz Gyakorlatias Kritikus Adminisztrátor 4 2

51 Projektszervezet projekt projekt projekt 5 A projektmenedzser feladatai Elkészíti a projekttervet Alkalmazza a projekt team tagjait és koordinálja a csoport munkáját Követi és ellenőrzi a projekt menetét Jelentéseket készít a vezetésnek Elkészíti a projekt zárójelentését 6 3

52 A projekt szervezete Projektgazda Irányító bizottság Tanácsadó testület Projektkoordinátor Projektmenedzser Munkacsoportok Projekt-teamteam Alvállalkozók 7 Végrehajtás, monitoring 8 4

53 A végrehajtás tevékenységei Szakmai feladatok a feladatok tényleges, operatív kivitelezése i Projektirányítás, projektmenedzsment Az előrehaladás ellenőrzése (projektkontroll) Külső és belső kommunikáció Koordináció Visszacsatolás, motiváció Konfliktusok kezelése 9 A kontrolling alapkérdései Hatás Igények Gazdasági, társadalmi problémák Eredmény Program Célok Input Végre- hajtás Output Relevancia Kiértékelés Hatékonyság Hatásosság Hasznosság és fenntarthatóság 10 5

54 Alapfogalmak Ellenőrzés a kitűzött végeredmény (output) teljesült-e, e, a program végtermékének megléte vagy nemléte, szabályok betartása Monitoring a folyamat hol tart a kitűzött elvárásokhoz, célokhoz képest Értékelés az átfogó és specifikus célok teljesültek-e, e, hatás a célcsoportra Ex-ante, on-going vagy ex-post 11 A beavatkozási logika Társadalmi elvárások, problémamegoldás Hatás (hosszú távú, átfogó értékelés monito oring Eredményesség ellenőrzés Jogi, adminisztratív előírások Eredmény (közvetlen, azonnali hatás) Output (előállított termék, szolgáltatás) Input Program (erőforrások) tevékenységek 12 6

55 Jellemzőik Tevékenység Ellenőrzés Monitoring Értékelés Célja A szabályoknak, előírásoknak való megfelelés vizsgálata A kitűzött célokhoz viszonyított megvalósulás vizsgálata A tevékenység hatásának vizsgálata a megoldani kívánt társadalmi- gazdasági probléma viszonylatában Időbeliség Folyamatos, a programvégrehajtá s során Folyamatos, a programvégrehajtás során Pontszerű, előzetes, közbenső és utólagos Végzője Külső vagy belső Belső Külső Jellege Operatív Operatív Elemző-tudományos Szankció Kiigazítás a Tanulási folyamat Vissza- csatolás hatékonyság érdekében 13 Alap: az indikátorok (EU példák) Tevékenység Output Eredmény Hatás IT képzés é képzési é órák száma a speciális azon résztvevők száma, munka- nélkülieknek szakképesítést megszerző résztvevők száma akik a képzést követő 2 éven belül munkához jutottak Export tanácsadási program KKVk- nak támogatott vállalkozások száma újonnan exportálóvá váló vállalkozások száma a külföldi eladások %-os aránya a támogatott vállalkozások forgalmi adataiban, a támogatás után 18 hónappal Regionális utak minőségének javítása épített regionális utak hossza km-ben ESS csökkenése létrehozott és megőrzött munkahelyek bruttó/nettó száma Turisztikai létrehozott vagy vendégek kiváltott hozzáadott érték szálláshelyek fejlesztett férőhelyek megelégedettsége (%) éves szinten Projekt- fejlesztése (ágyak) száma külön férfiak és nők menedzsment 14 7

56 A jó indikátor: SMART és Specific Measurable Specifikus Mérhető Achievable/Available Elérhető, rendelkezésre áll Relevant/Reliable li Releváns/Megbízható Timely Aktuális 15 QQTTP Quantity Quality Time T Target group Mennyit? Mit? Mikor? Kinek? Place Hol? 16 8

57 Érvek a számszerűsítés mellett Objektív képet ad a vizsgált jellemzőről Egyértelmű ű jelzést ad, ha a program nem megfelelően halad a kitűzött célok felé Összehasonlítható más, hasonló jellegű adatokkal Összegezve inputot jelenthetnek magasabb szintű indikátorokhoz Formadokumentumokra épülő, számítógépes alapú monitoringrendszerek kialakítására alkalmasabbak Amit nem tudsz mérni, azt ellenőrizni sem tudod! 17 Az indikátorok forrásai Kontextus indikátorok hivatalos statisztikák egyéni felmérések Monitoring indikátorok: végrehajtásban részt vevő intézmények output: projekt gazdák eredmény: projekt gazdák, végrehajtó szervezetek hatás: értékelések 18 9

58 Az indikátorforrások problémái Az indikátorforrások meghatározzák az elérhetőséget, az időszerűséget és a megbízhatóságot. Hivatalos statisztikák problémái dimenzió (területi, ágazati, időbeli, stb.) időszerűség Végrehajtó intézmények mint indikátorforrások: objektivitás és megbízhatóság kérdése 19 A monitoring alapkérdései Hol tartunk? A projekt aktuális állapotának megállapítása; Hol kellene járnunk? Az aktuális állapot összevetése a tervvel; Hogy jutunk oda? A lehetséges korrekciós lépéseknek a mérlegelése, amelyek segítenek a projektet újból sínre tenni (ha szükséges) vagy rajta tartani; Jó irányba haladunk? A korrekciós lépések projektre gyakorolt hatásának elemzése

59 Projektirányítási ciklus Tervezés (tervmódosítás) Kiértékelés (összehasonlítás) Megvalósítás Megfigyelés (információgyűjtés) Prevenció is lehet! kockázatelemzés 21 Mire terjed ki a monitoring? Időtartam, ütemezés személyes tájékozódás, írásos jelentések, áttekintő ő értekezletek stb. Erőforrások, költségek Létszámjelentés, jelenléti ív (túlóra), gépidőfelhasználási adatlap stb. Szerződések, számlák alapján cash-flow Minőség 22 11

60 Gantt-diagram 23 Adatapok A projekt megnevezése: Heti teljesítmény felmérési adatlap Azonosítója: Időtartam: Sorsz. Tevékenység Heti teljesítés Dátum:. Aláírás: 24 12

61 S-görbe költség tény terv 25 idő Cost/Schedule Control System Criteria A ktsg és az ütemezés együttes értékelése BCWS (Butgeted Cost of Work Scheduled) d) Tervezett tevékenységek tervezett költsége BCWP (Butgeted Cost of Work Perpormed) Végrehajtott tevékenységek tervezett költsége ACWP (Actual Cost of Work Perpormed) Végrehajtott tevékenységek tényleges költsége Időterv ellenőrzése BCWS > BCWP Elmaradás Költségterv ellenőrzése BCWS > ACWP Megtakarítás BCWS = BCWP Terv szerint BCWS = ACWP Terv szerint BCWS < BCWP többletteljesítés BCWS < ACWP Túllépés Projekt- Vagy: BCWP / BWS BCWS ACWP: megtak. / túllépés mértéke menedzsment 26 13

62 Kommunikációs terv Ki? Kinek? Milyen gyakorisággal? Milyen tartalommal? Milyen részletességgel? Milyen céllal? 27 Kommunikációs formák Jelentések, tájékoztatók írásos szóbeli Értekezletek projektindító projektáttekintő projektzáró 28 14

Projektfolyamat. ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 2. ea.: Projekt Ciklus Menedzsment (PCM) PROJEKT ÉLETCIKLUS (1-2)

Projektfolyamat. ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 2. ea.: Projekt Ciklus Menedzsment (PCM) PROJEKT ÉLETCIKLUS (1-2) ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 2. ea.: Projekt Ciklus Menedzsment (PCM) Projektek életciklusa Projektek bonyolításának folyamata PCM elvárások PCM funkciók PCM modell PROJEKT ÉLETCIKLUS (1-2) Négy (4) fázis: 1) Kezdeményezési

Részletesebben

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE (PCM) Projektek életciklusa Projektek bonyolításának folyamata

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE (PCM) Projektek életciklusa Projektek bonyolításának folyamata ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 2. ea.: Projekt Ciklus Menedzsment (PCM) Projektek életciklusa Projektek bonyolításának folyamata PCM elvárások PCM funkciók PCM modell PROJEKT ÉLETCIKLUS (1-2) Négy (4) fázis: 1) Kezdeményezési

Részletesebben

Pályázatkészítés alapja I. - Projekt ciklus menedzsment

Pályázatkészítés alapja I. - Projekt ciklus menedzsment Pályázatkészítés alapja I. - Projekt ciklus menedzsment A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji Kistérség Fejlesztési és Együttműködési

Részletesebben

Projekt Tervezés. 2006/5/17 Dr. Kulcsár László

Projekt Tervezés. 2006/5/17 Dr. Kulcsár László Projekt Tervezés 2006 1 A projekt koncepció A projekt fogalma: Szabványosított dokumentum, amely tartalmazza a fejlesztés modelljét, a modellt támogató elméleti feltételezéseket. Konkrét célok Időpont

Részletesebben

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi projektmenedzsment Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi pályázatok: miben más? Hosszú elıkészítés, egyeztetés Partnerek száma 10-15 is lehet Kommunikáció

Részletesebben

Projektek szakmai végrehajtása. Mi a monitoring?

Projektek szakmai végrehajtása. Mi a monitoring? Projektek szakmai végrehajtása (Monitoring, ellenőrzés, értékelés) Monitoring Szűts László 1 Mi a monitoring? Folyamatos adatgyűjtés annak érdekében, hogy a management információkhoz jusson egy adott tevékenység

Részletesebben

Gazdasági folyamatok térbeli elemzése. 2. gyakorlat

Gazdasági folyamatok térbeli elemzése. 2. gyakorlat Gazdasági folyamatok térbeli elemzése 2. gyakorlat Indikátor fogalma Mi az indikátor? Az indikátor egy olyan mutató, amely a komplex valóságról szóló információt leegyszerűsített formában közli. Indikátorrá

Részletesebben

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 10. ea.: Projektek végrehajtása II. A sikeres projekt ismérvei. Önellenőrzés

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 10. ea.: Projektek végrehajtása II. A sikeres projekt ismérvei. Önellenőrzés ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 10. ea.: Projektek végrehajtása II. A sikeres projekt ismérvei Tipikusan megjelenő hibák Önellenőrzés A SIKERES PROJEKT ISMÉRVEI TIPIKUSAN MEGJELENŐ HIBÁK (1) Relevancia: kapcsolódik

Részletesebben

Üzleti és projekt kockázatelemzés: a Szigma Integrisk integrált kockázatmenezdsment módszertan és szoftver

Üzleti és projekt kockázatelemzés: a Szigma Integrisk integrált kockázatmenezdsment módszertan és szoftver Üzleti és projekt kockázatelemzés: a Szigma Integrisk integrált kockázatmenezdsment módszertan és szoftver Kassai Eszter kockázatelemzési tanácsadó MÉTP konferencia, 2010. június 10. A kockázat fogalma

Részletesebben

Projektismeretek, projektmenedzsment

Projektismeretek, projektmenedzsment Projektismeretek, projektmenedzsment Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2010. 01. 29. Projekt fogalma Projekt: Meghatározott eredmények elérése (projekt termékek létrehozása) érdekében, adott erőforrással

Részletesebben

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók Település- és s területfejleszt letfejlesztés III. Gyakorlat Célfa Tennivalók (Jövőkép, Prioritások, Intézked zkedések) 2008-2009 2009 őszi félévf Gyakorlatvezető: Mátyás Izolda matyas.izolda@kti.szie.hu

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

Projekt szponzor : siker - felelősség - kompetencia

Projekt szponzor : siker - felelősség - kompetencia Projekt szponzor : siker - felelősség - kompetencia dr. Prónay Gábor 11. Projektmenedzsment a Gazdaságban Fórum 2008. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA figyelem felhívás a projekt tulajdonos/szponzor meghatározó

Részletesebben

Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése

Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-3.A.1/2008-0018 9. részfeladat Pályázati kiírás 12. területe A projekt szemlélet megerősítése Képzési tematika Készítette: SKC Consulting

Részletesebben

PRO JEKT = előre visz

PRO JEKT = előre visz A projekt PRO JEKT = előre visz PROJEKT DEFINÍCIÓK, ISMÉRVEK Angol nyelvben a project szó kettős jelentéssel bír. Jelenthet: tervet vagy beruházást azaz a megvalósítandó feladatok összességét A területfejlesztésben

Részletesebben

PROJEKTKULTÚRA, PROJEKTSZEMLÉLET. Csabina Zoltán stratégiai igazgató Közép-Pannon Zrt.

PROJEKTKULTÚRA, PROJEKTSZEMLÉLET. Csabina Zoltán stratégiai igazgató Közép-Pannon Zrt. PROJEKTKULTÚRA, PROJEKTSZEMLÉLET Csabina Zoltán stratégiai igazgató Közép-Pannon Zrt. Miről lesz szó? Mitől projekt a projekt? Jó az nekünk? Siker- és kudarc tényezők Érdemes és lehetséges-e alkalmazni

Részletesebben

Frederick Taylor (1900 körül) A Pennsylvania-i acélműben tanulmányozta a munkafolyamatokat. A munkafolyamatokat szakaszokra bontotta, és különböző méréseket végzett a szakaszokon belüli és a szakaszok

Részletesebben

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Saád Tamás, Dr. Peredi Katalin Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Ütemezés tervezése A leghátrányosabb helyzet kistérségek fejlesztési és együttm ködési kapacitásainak meger

Ütemezés tervezése A leghátrányosabb helyzet kistérségek fejlesztési és együttm ködési kapacitásainak meger Ütemezés tervezése A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokajii Kistérség Fejlesztési és Együttműködési Kapacitásának Megerősítése

Részletesebben

Barna Viktor október 11. Projektindító szeminárium a 2016-ban elfogadott, stratégiai partnerségek program támogatott pályázói számára

Barna Viktor október 11. Projektindító szeminárium a 2016-ban elfogadott, stratégiai partnerségek program támogatott pályázói számára Barna Viktor 206. október. Projektindító szeminárium a 206-ban elfogadott, stratégiai partnerségek program támogatott pályázói számára A projekt tervezési folyamata Mit? Projekt tevékenységek Erőforrástervezés

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és - fejlesztési programjának kidolgozása KÉPZÉS menedzsment VANIN 2009. Erőforrás gazdálkodás- üzemeltetés benchmark Cél,

Részletesebben

TÁMOP C-12/1/KONV

TÁMOP C-12/1/KONV szolgáltatások, valamint képzések fejlesztése a (Versenyképes Debreceni Egyetem) című projekt 1 Projektirányítási kézikönyve Debrecen, 2013. május 12. Bevezető A projekt azonosítója: A projekt címe: szolgáltatások,

Részletesebben

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Monitoring, ellenırzés, értékelés Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Fogalmak Az ellenırzés a folyamatok, tevékenységek végrehajtásának állandó felülvizsgálatát jelenti,

Részletesebben

Egészségfejlesztés a színtereken CSELEKVÉSI TERV

Egészségfejlesztés a színtereken CSELEKVÉSI TERV Egészségfejlesztés a színtereken CSELEKVÉSI TERV Az egészségterv (irányított célzott változás) Egy dokumentum (öt fejezet) Egy ciklikus működési mód adott színtérben élők egészségét hivatott támogatni,

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

PROJEKTTERVEZÉS: PROJEKTTERVEZÉS: ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 4. ea.: Projekttervezés I. TERVEZÉSI TECHNIKÁK KÖRNYEZETHEZ IGAZODÓ PROJEKT TERV

PROJEKTTERVEZÉS: PROJEKTTERVEZÉS: ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 4. ea.: Projekttervezés I. TERVEZÉSI TECHNIKÁK KÖRNYEZETHEZ IGAZODÓ PROJEKT TERV ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 4. ea.: Projekttervezés I. A projekttervezés alapjai A projekttervezés keretei Helyzetelemzés Ötletbörze SWOT elemzés feltárás fa Célelemzés Célfa KÖRNYEZETHEZ IGAZODÓ PROJEKT TERV

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A pályázatírás alapjai. A projektmenedzsment és a pályázatírás alapfogalmai. Projekt. Területfejlesztı BSc szakos hallgatók számára, elıadásvázlatok

A pályázatírás alapjai. A projektmenedzsment és a pályázatírás alapfogalmai. Projekt. Területfejlesztı BSc szakos hallgatók számára, elıadásvázlatok A pályázatírás alapjai Területfejlesztı BSc szakos hallgatók számára, elıadásvázlatok A projektmenedzsment és a pályázatírás alapfogalmai Projekt A projekt olyan megtervezett tevékenység, amely forrásokon

Részletesebben

Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080

Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080

Részletesebben

Fejlesztési és beruházási projektek monitoringja

Fejlesztési és beruházási projektek monitoringja Első Önkormányzati és Befektetői projektbörze Fejlesztési és beruházási projektek monitoringja ZÁRT RENDSZERBŐL, HITELES ADATOKKAL! Budapest, 2010. 03. 31. A prezentáció célja: Bemutatni cégünk sikeres,

Részletesebben

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Kisbej András vezető tanácsadó 2007. április 5. Projektszerű működés és a funkcionális szervezeti működés szabályozása nem egyen szilárdságú

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja

Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja 1. A program célja A képzésben résztvevők megismerjék a Projekt Ciklus Menedzsment módszertan jellemzőit, képessé váljanak projektek generálására, tervezése,

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Pályázatírás könytárosoknak

Pályázatírás könytárosoknak Pályázatírás könytárosoknak Könyvtár finanszírozás Fenntartó Saját bevételek Szponzorálás Adományok pályázatok Készen van-e a könyvtár a pályázatra? Ismeri-e a használók igényeit? Vannak-e céljai és elképzelései?

Részletesebben

Projekt siker és felelősség

Projekt siker és felelősség Projekt siker és felelősség dr. Prónay Gábor 10. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2007. április 5. AZ ELŐADÁS CÉLJA figyelem felhívás a siker kritériumok összetettségére, az elmúlt

Részletesebben

A AS FEJLESZTÉS- POLITIKAI PERIÓDUS INDÍTÁSA A TERVEZÉSI ÉS VÉGREHAJTÁSI TAPASZTALATOK ALAPJÁN. Tóth Tamás

A AS FEJLESZTÉS- POLITIKAI PERIÓDUS INDÍTÁSA A TERVEZÉSI ÉS VÉGREHAJTÁSI TAPASZTALATOK ALAPJÁN. Tóth Tamás A 2014-20-AS FEJLESZTÉS- POLITIKAI PERIÓDUS INDÍTÁSA A TERVEZÉSI ÉS VÉGREHAJTÁSI TAPASZTALATOK ALAPJÁN Tóth Tamás TARTALOM I. 2014-20: TERVEZÉSI TAPASZTALATOK A 2007-13-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK TAPASZTALATAIN

Részletesebben

Üzemszervezés. Projekt tervezés. Dr. Juhász János

Üzemszervezés. Projekt tervezés. Dr. Juhász János Üzemszervezés Projekt tervezés Dr. Juhász János Projekt tervezés - Definíció Egy komplex tevékenység feladatainak, meghatározott célok elérése érdekében, előre megtervezett módon, az erőforrások sajátosságainak

Részletesebben

A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY

A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY TÉMÁK TÉMÁK I. Célok, célkitűzések, prioritások, műveletek II. Régiótípusok, alapok III. Elvek, fogalmak IV. Éves fejlesztési

Részletesebben

A projektmenedzsment alapjai

A projektmenedzsment alapjai A projektmenedzsment alapjai A projektmenedzsment alapjai 2003. 09. 15. [1] Tartalom Mi Mi a projekt? Projekt célok, terjedelem Projekttervezés Érintettek Kockázatok A projekt nyomon követése Összefoglalás

Részletesebben

Üzemszervezés A BMEKOKUA180

Üzemszervezés A BMEKOKUA180 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésmérnöki Szak Üzemszervezés A BMEKOKUA180 Projekt tervezés Dr. Juhász János egyetemi docens Projekt tervezés

Részletesebben

2009.10.02. Projektmenedzsment 2009.09.18. Nyert a pályázat! Mit is akartunk megvalósítani? Hogyan akartuk megvalósítani?

2009.10.02. Projektmenedzsment 2009.09.18. Nyert a pályázat! Mit is akartunk megvalósítani? Hogyan akartuk megvalósítani? Projektmenedzsment 2009.09.18. Nyert a pályázat! Mit is akartunk megvalósítani? Hogyan akartuk megvalósítani? 1 Nyertes pályázat Sikeres projekt Projekt egy konkrét cél érdekében egységes menedzsment irányítása

Részletesebben

Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia

Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia A közösségi tervezés lehetőségei a helyi társadalom- és gazdaságfejlesztésben Vázlat Ditzendy Károly Arisztid 1. Közösségi fejlesztés,

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

A VENN DIAGRAM STAKEHOLDER ELEMZÉS STAKEHOLDER ANALÍZIS. ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 5. ea.: Projekttervezés II.

A VENN DIAGRAM STAKEHOLDER ELEMZÉS STAKEHOLDER ANALÍZIS. ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 5. ea.: Projekttervezés II. ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 5. ea.: Projekttervezés II. Érintettek elemzése Kockázatelemzés: Kockázati tényezők Számszerűsítés Erőforrások tervezése: EE szakmai leltár mátrix Feladat / Felelősség mátrix Munkaterv

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

TANANYAG KULTURÁLIS PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT (KPCM)

TANANYAG KULTURÁLIS PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT (KPCM) TANANYAG KULTURÁLIS PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT (KPCM) I. modul: ÁLTALÁNOS KULTÚRA ELMÉLET A kultúra fogalmának jelentése, fejlődése I. A két kultúra, hagyományos és PCM, egymás mellett élése napjainkban.

Részletesebben

Strukturális Alapok 2014-2020

Strukturális Alapok 2014-2020 Regionális Strukturális Alapok 2014-2020 Európai Bizottság Regionális Politika és Városfejlesztés Főigazgatóság F.5 - Magyarország Szávuj Éva-Mária 2013. december 12. Regionális Miért kell regionális /

Részletesebben

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT.

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT. A stratégiai tervezés módszertana Koplányi Emil elearning Igazgatóság Educatio KHT. 1 Tartalom 1. A stratégiai tervezés szerepe a szaktanácsadói munkában 2. Stratégiai tervezés alapjai 3. Küldetés (misszió),

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

Projekttervezés alapjai. Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány

Projekttervezés alapjai. Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány Projekttervezés alapjai Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány Szelídi-tó A stratégiai tervezés folyamata Külső környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai célok

Részletesebben

A Juran-féle hármas egység és a minőségi egység[2]

A Juran-féle hármas egység és a minőségi egység[2] A Juran-féle hármas egység és a minőségi egység[2] (Juran a minőségfejlesztési folyamatot három nagy szakaszra osztotta. Ezek a minőségi tervezés (1.1), a minőség fejlesztés (1.2) és a minőségellenőrzés

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

Szervezeti működésfejlesztés komplexitása CMC minősítő előadás

Szervezeti működésfejlesztés komplexitása CMC minősítő előadás Szervezeti működésfejlesztés komplexitása CMC minősítő előadás Sarlósi Tibor 2012. február 28. Érintett területek 1 Diagnózis 2 Stratégiamenedzsment 3 Folyamatmenedzsment 4 Projektmenedzsment 6 rendszerek

Részletesebben

Projekt ciklus menedzsment

Projekt ciklus menedzsment Projekt ciklus menedzsment A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji Kistérség Fejlesztési és Együttműködési Kapacitásának Megerősítése

Részletesebben

Pro Bono platform és hatásmérés Lévai Gábor Civil Support Nonprofit Kft.

Pro Bono platform és hatásmérés Lévai Gábor Civil Support Nonprofit Kft. Pro Bono platform és hatásmérés Lévai Gábor Civil Support Nonprofit Kft. Társadalmi hatás logikája Models of Impact by Verynice.co - Termék www.modelsofimpact.co Models of Impact by Verynice.co - Szolgáltatás

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

A PROJEKTSZEMLÉLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ

A PROJEKTSZEMLÉLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnottkepzes@bkf.hu A PROJEKTSZEMLÉLET ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék

Részletesebben

Erasmus+ stratégiai partnerségek (köznevelés)

Erasmus+ stratégiai partnerségek (köznevelés) Erasmus+ stratégiai partnerségek (köznevelés) A program legfontosabb elemeinek áttekintése Pályázatíró szeminárium, 2016. január 26. Projekt Pályázat kötött idő- és költségvetési keretben megvalósuló fejlesztési

Részletesebben

Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján

Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján KORMÁNYZATI INFORMATIKAI EGYEZTETŐ TÁRCAKÖZI BIZOTTSÁG 18. SZÁMÚ AJÁNLÁS Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján Verzió: 1.0 Budapest 2003. 1 / 12. oldal Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27.

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Lunk Tamás - Wächter Balázs Vital Pro Kft Tartalom Stratégia gazdasági fenntarthatósága Szubjektív helyzetkép A strukturális

Részletesebben

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 9. ea.: Projektek végrehajtása I. Projekt megvalósítás fázisa. Szerződések Projektirányítás

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 9. ea.: Projektek végrehajtása I. Projekt megvalósítás fázisa. Szerződések Projektirányítás ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 9. ea.: Projektek végrehajtása I. Projekt megvalósítás fázisa Projekt napló Szerződések Projektirányítás A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS A MEGVALÓSÍTÁS (2.FÁZIS ) HEFOP 3.3.1. PROJEKT NAPLÓ

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

Gyakorlati útmutató a pályázatok elkészítéséhez. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001

Gyakorlati útmutató a pályázatok elkészítéséhez. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 Gyakorlati útmutató a pályázatok elkészítéséhez Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 Projekt -Megtervezett tevékenység-sorozat -Erőforrások -Előre meghatározott célok -Mérhető eredmények, outputok (indikátorok)

Részletesebben

Kommunikációs és változásmenedzsment terv

Kommunikációs és változásmenedzsment terv II. fázis VI. kötet Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatal Kommunikációs és változásmenedzsment terv című pályázatban ÁROP- 1.A.2/A-2008-0138 vállalt feltételek szerinti szervezet-fejlesztési és képzési szolgáltatás

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Kommunikációs, vezetői szerepek 2009. FOGYASZTÓ SZOLGÁLTATÓ Végrehajtás Döntés

Részletesebben

XX. Tanácsadás Osztály Pályázati Tanácsadási Szakmai Osztály (PTO)

XX. Tanácsadás Osztály Pályázati Tanácsadási Szakmai Osztály (PTO) XX. Tanácsadás Osztály Pályázati Tanácsadási Szakmai Osztály (PTO)! Ágazati stratégia A fejlesztések céljait és eszközeit Célrendszerük helyzetelemzésre és helyzetértékelésre épül A fejlesztési eszközöket

Részletesebben

A projektmenedzsment célja

A projektmenedzsment célja ÖKO vezetőképző program Hallgatói segédanyag A projektmenedzsment célja Hogy minél több lehetséges veszélyt és problémát előrejelezve, úgy szervezze meg (tervezéstől a megvalósításon át az ellenőrzésig)

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

Az EU pályázatok rendszere és projektmenedzsmentje

Az EU pályázatok rendszere és projektmenedzsmentje Az EU pályázatok rendszere és projektmenedzsmentje Bemutatkozás Oktatók: Gönczi Zsolt közgazdász, minősített SAKK-oktató, pályázati szakértő 20/377-9200 gonczi@gjc.hu Projekt ciklus menedzsment A pénzfelvevő

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

1. Belső ellenőrzés rendszere. 2. Belső ellenőrzési rendszer szereplői. 3. Belső ellenőrzési rendszer hatásköre

1. Belső ellenőrzés rendszere. 2. Belső ellenőrzési rendszer szereplői. 3. Belső ellenőrzési rendszer hatásköre 1. Belső ellenőrzés rendszere 2. Belső ellenőrzési rendszer szereplői 3. Belső ellenőrzési rendszer hatásköre A belső ellenőrzési rendszer a vezetés, valamint az irányítás szerves része, és szoros kapcsolatban

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens részszakképesítés

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens részszakképesítés NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 51 344 06 Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens részszakképesítés Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége A vizsgafeladat megnevezése: Projektmenedzsment A vizsgafeladat

Részletesebben

A projekt folyamatcsoportok és a projekt tudásterületek kapcsolata. Projektmenedzsment-folyamatcsoportok. Tervezési folyamatcsoport

A projekt folyamatcsoportok és a projekt tudásterületek kapcsolata. Projektmenedzsment-folyamatcsoportok. Tervezési folyamatcsoport A projekt folyamatcsoportok és a projekt tudásterületek kapcsolata Projektmenedzsment-folyamatcsoportok Tudásterületek Kezdeményezési folyamatcsoport Tervezési folyamatcsoport Végrehajtási folyamatcsoport

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok Előadásvázlat Tények a JNSZ TISZK-ről Kiemelt céljaink a projektidőszakban A projektidőszak utáni fenntarthatóság feltételei Csak együtt sikerülhet

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Qualidat Kft. Együttműködésben az ÉMI TÜV SÜD-del Tartalomjegyzék Bevezetés A feladatok Projektmenedzsment

Részletesebben

Projektek értékelése. dr. Koós Tamás 2013. szeptember 18. Budapest

Projektek értékelése. dr. Koós Tamás 2013. szeptember 18. Budapest Projektek értékelése dr. Koós Tamás 2013. szeptember 18. Budapest Az értékelés Annak a vizsgálata, hogy a projekt vagy program miképpen járul hozzá a kitűzött, átfogó célok eléréséhez; Annak vizsgálata,

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet. Ocskay Gyula CESCI 2013

Az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet. Ocskay Gyula CESCI 2013 Az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet Ocskay Gyula CESCI 2013 1. A CESCI rövid bemutatása 2. Az integrált területi beruházások 2014 után 3. A vállalkozási-logisztikai övezet 1. A CESCI rövid

Részletesebben