A projekttervezés módszertana (PCM, LFA) és eszközei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A projekttervezés módszertana (PCM, LFA) és eszközei"

Átírás

1 A projekttervezés módszertana (PCM, LFA) és eszközei Projektciklus-menedzsment PCM és logikai keretmódszer LFA alkalmazása Problémaelemzés, célok elemzése, stratégiafejlesztés Stakeholder-elemzés, kockázatelemzés, érzékenységvizsgálat Operatív tervezési eszközök (pénzügyi-, tevékenységi-, idő- és HR tervek) Ponácz György Márk Országos Területfejlesztési Hivatal Strukturális és Kohéziós Alapok Képzési Központja regisztrált trénere; oktató Budapest, 2010.

2 A projekttervezés módszerei Projektciklus-menedzsment, PCM Logikai keretmódszer, LFA A projekttervezés eszközei Problémaelemzés, célok elemzése, stratégiafejlesztés Operatív tervezés, logikai keretmátrix (LFM) készítése Indikátorok készítése és kritériumai (SMART) Stakeholder elemzés, feltételek és kockázatok elemzése Tevékenységi terv, időterv (GANTT diagram) készítése HR terv, költségvetés tervezése, likviditás elemzése Érzékenység vizsgálat, nettó jelenérték (NPV) számítás Projekt-team összeállítása, minőségbiztosítási elvek

3 Projektciklus menedzsment PCM

4 A PCM elterjedésének indokai Ta pa s zta la tok zavaros stratégiai keretek kínálat-vezérelt projektek (arra írunk projektet, amire pénz van) gyenge helyzetelemzés tevékenységorientált tervezés mérhetetlen hatások célcsoportok igényeinek figyelmen kívül hagyása rövid távú gondolkodás nem várt kockázatok eredmények követhetetlensége a költségek nem álltak arányban a kapott előnyökkel tapasztalatok beépülésének hiánya pontatlan projektdokumentumok E U 1992 A P C M előnyei strukturált megjelenés kereslet-vezérelt megoldások fejlett elemzés cél-orientált tervezés mérhető hatások hangsúly a minőségen összpontosítás a fenntarthatóságra standard formátum és nálunk mi a helyzet?

5 A PCM mint megvalósítási eszköz Cél: az érintettek hozzák meg a döntéseket a döntések releváns információkra épüljenek a fázisok egymásra épülnek, a sikerhez minden fázist teljesíteni kell a tapasztalatok beépülnek a következő programok és projektek tervezésébe Értékelés Megvalósítás Finanszírozás Programozás Kidolgozás Identifikáció

6 Projekt ciklus - egy másik megközelítés Szükségletek meghatározása Célok kialakítása Visszacsa -tolás Projekt tervezés Projekt monitoring és értékelés Projekt megvalósítás Korlátok

7 A projektciklus ábrázolása Az Európai Bizottság 1992-ben elfogadta, hogy a PCM lesz a projektek tervezésének és végrehajtásának fő eszköze!

8 Logikai keretmódszer LFA

9 A most ismertetett módszertan a problémamegoldó ember módszere jól definiált keretet ad a stratégiai gondolkodáshoz megfelelő mozgásteret biztosít a megvalósításhoz egy lácra fűzi fel a tervezést és a végrehajtást ha a megfelelő logikában gondolkodunk, segít azt rendszerbe foglalni - ha nem, feltárja előttünk ezt a hiányosságot és mindemellett az EU fejlesztési programjainak kedvelt (és megkövetelt) módszertani eszköze

10 Logikai keretmódszer LFA Helyzetelemzés (stakeholderelemzés, források elemzése, problémák és lehetőségek) Célok és lehetséges stratégia kidolgozása és elemzése Projekt stratégia megtervezése A megvalósítás tervezése Munka-és erőforrástervezés Fundamentális logika: együttműködés a kedvezményezettekkel, probléma-és szükségletalapú megközelítés, célorientált megközelítés.

11 A tervezés módszere - Logframe A logikai keretmódszer garantálja: a valós problémákra épülést a célok strukturáltságát a mérhetőséget a kockázatok felmérését a projektterv következetességét Tervezési módszer? Projektmenedzsment Projektértékelés

12 Egy kis történelem

13 A logikai keretterv LOGFRAME MÓDSZER (LFA Logical Framework Approach) A logframe módszer több, mint maga a mátrix!

14 A logikai keretmódszer mint projekttervezési eszköz Lépései: 1. Projekt-identifikáció Problémaelemzés Célelemzés Stratégiaelemzés 2. Logikai keretmátrix kidolgozása beavatkozási logika indikátorok és forrásaik források feltételezések

15 A logframe mátrixot megalapozó bevatkozási logika Hatások (Átfogó v. általános célok) Eredmények (Konkrét célok) Outputok (Operatív célok) Inputok Projekt tevékenységek

16 Logikai keretmátrix, LFM Feltételek elemzése

17 A logframe mátrix A mátrix (logframe) nem más, mint a projekt Inputok Tevékenységek Outputok Eredmények és Hatások közötti logikai kapcsolatrendszer rendszerezett és egyértelmű vizuális megjelenítése

18 A logframe mátrix Projekt leírás Objektíven igazolható eredményességi mutató Ellenőrzés forrásai és eszközei Feltételezések ÁLTALÁNOS CÉLOK (overall objectives) HATÁS INDIKÁTOROK (impact indicators) PROJEKT CÉLJA (project purpose) CÉL INDIKÁTOROK (result indicators) VÁRT EREDMÉNYEK (Expected results v. output) EREDMÉNY INDIKÁTOROK (output indicators) TEVÉKENYSÉGEK (Activities) ESZKÖZÖK (means v. inputs) ELŐFELTÉTELEK

19 Beavatkozási stratégia - definíciók Mit és hogyan kívánunk elérni a projekt keretében? ÁTFOGÓ CÉLOK (overall objectives ) Az a magasabb szintű cél, amihez a projekt hozzájárul PROJEKT CÉLJA (project purpose ) Az a cél, amit a projekt időtartamának végére, vagy közvetlenül azt követően el kívánunk érni (ideálisan mindig csak egy van) VÁRT EREDMÉNYEK (Expected results v. output) A projekt konkrét, kézzelfogható eredményei TEVÉKENYSÉGEK (Activities ) A projekt keretében végrehajtandó tevékenységek

20 Beavatkozási stratégia A probléma-, cél- és stratégia elemzésből adódik A stratégiai cél biztosítja a programhoz való kapcsolódást Projekt-cél mindig csak egy (1 db) van! átfogó (stratégiai) célok beavatkozási stratégia projekt-cél eredmények tevékenységek

21 A feltételezések Értelmezése: a projekt sikere szempontjából fontos külső tényezők Szintjei: a beavatkozási logikával összhangban Jelentősége: a projektek kockázatának felmérése a végrehajtás során segíti a monitoringot

22 Logikai kapcsolatok a beavatkozási stratégia és feltételezések között Projekt leírás Objektíven igazolható eredményességi mutató Ellenőrzés forrásai és eszközei Feltételezések ÁTFOGÓ CÉLOK (overall objectives) PROJEKT CÉLJA (project purpose) VÁRT EREDMÉNYEK (Expected results v. output) TEVÉKENYSÉGEK (Activities) ELŐFELTÉTELEK

23 Feltételek elemzése Fontos a feltétel? Valószínű a bekövetkezése? igen nem Ki kell hagyni Biztos Ki kell hagyni Valószínű Figyelni kell Valószínűtlen Ki kell bővíteni a projektet a feltételre ható eszközökkel igen nem Át lehet alakítani a projektet? Gyilkos feltétel

24 A logikai keretmátrix - egy példa Városi szennyvízhálózat építése Projekt leírása Objektíven igazolható eredményességi mutatók (indikátorok) Monitoring forrásai és eszközei Feltételezések Átfogó célok Hatás indikátorok Monitoring Vízbázisok védelme. A környezeti terhelés csökkentése A települési életfeltételek javítása. A befogadó felszíni víz minőségének javulása Szabálytalan közműpótló berendezések számának csökkenése Vándorlási különbözet alakulása. Környezetvédelmi Felügyelőség Kimutatásai Önkormányzati építésügyi hatóság KSH Projekt célja Eredmény indikátorok (result indicators) Monitoring Feltételezések és kockázatok Szennyvízcsatorna-ellátottság növelése, a szennyvíz kezelés és elvezetés hatékonyságának javítása. 400 új rákötés Szennyvíztisztító kihasználtság növekedése Üzemeltetés fajlagos költségeinek csökkenése Polgármesteri Hivatal Városfejl.O. Városüzemeltetési Csop. Városgazdálkodás és Vagyonkezelő Kft. Ipari szennyvízkezelés megoldása. Korszerű hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítása és működtetése. Térségi gazdaság megerősödése. Várt eredmények (outputs) Indikátorok (output indicators) Monitoring Feltételezések és kockázatok Kiépült gerincvezeték Kiépült bekötővezetékek. Kiépült szennyvízátemelők m gerincvezeték 550 db bekötővezeték 8 átemelő telep Átadás-átvételi jegyzőkönyv Építési napló Üzembe helyezési engedély Lakossági önerő megléte/hiánya Lakosság környezettudatos gondolkodása Tevékenységek Eszközök Monitoring Feltételezések és kockázatok Szennyvíz gerincvezeték lefektetése Bekötővezeték építése Szennyvíz átemelők kialakítása Saját erő megléte Támogatás Pénz-költségek Sikeres közbeszerzési eljárás. Kiviteli tervek. Előfeltételezések Engedélyezési dokumentáció Szakhatósági hozzájárulások Támogatási források

25 Probléma-elemzés, célok elemzése probléma-fa, cél-fa készítése

26 Problémaelemzés Kiindulás: eltérés a mai helyzet és a jövőbeni ideális helyzet között Probléma: Jelenlegi helyzet Eredmények: Milyen állapotot szeretnénk elérni? ELTÉRÉS

27 A probléma meghatározása Szükséglet, probléma meghatározása A probléma által leginkább érintett népesség / csoportok meghatározása A projekt iránti szükséglet igazolása Az állítások alátámasztása statisztikákkal, tanulmányokkal, tapasztalatokkal Miért van szükségünk a projektre?

28 A beavatkozási stratégia célrendszer kialakítása Feltárjuk a problémák közötti ok-okozati összefüggéseket - mindent alapvető problémákra vezethetünk vissza - PROBLÉMA- FA A problémák válaszokat, megoldásokat igényelnek A válaszok, megoldások logikai architektúrája ugyanaz, mint a problémáké - CÉL-FA

29 Probléma-fa készítése Problémaelemzés -> a logikai keretmódszer / LFA eszköze az elemzés tárgyának és keretének meghatározása helyzetfelmérés problémák meghatározása és ok-okozati összefüggések feltárása Munkanélküliség OKOZAT Belső vállalkozások erőtlenek Külső befektetők nem jönnek Nem elég képzett vállalkozók Nincs mögöttük tőke Túl sokan vannak ugyanarra a tevékenységre Nincs közművesített terület Képzetlen munkaerő Rossz közúti elérhetőség OK

30 Cél-fa készítése Célelemzés -> a logikai keretmódszer / LFA eszköze a problémák átfordítása célokká a problémafa tükörképének megalkotása Új munkahelyek EREDMÉNY Belső vállalkozások megerősödése Külső befektetők nem vonzása FELTÉTEL Vállalkozói ismeretekben jártas vállalkozók Tőkebevonás Új vállalkozási területek feltárása Közművesített területek kialakítása Képzett munkaerő Autópályával összekötő út kiépítése

31 Helyzetelemzés, SWOT analízis a stratégiafejlesztés lényege

32 A helyzetelemzés eszköze - a SWOT Az aktuális helyzet leírására épül A helyzetleírás megállapításait strukturálja, elemzési keretet biztosít Megalapozza a stratégia felé való továbblépést Osztályozás Erősségek (belső - pozitív) Gyengeségek (belső - negatív) Lehetőségek (külső - pozitív) Veszélyek (külső - negatív)

33 SWOT elemzés és stratégiafejlesztés Strengths (erősségek) Weaknesses (gyengeségek) Opportunities (lehetőségek) matching Threats (veszélyek) conversion Stratégia alatt a szervezet jövőbeni céljaira, és azok megvalósítási módjaira vonatkozó elképzeléseket értjük. Dr. Chikán Attila Stratégia

34 A stratégia-fejlesztés lényege (1.) Az adottságok felmérése alapozza meg a stratégiát, konkrétan: - a szervezet lehetőségeinek és a külső keretfeltételeknek az elemzése (pénzügyi eszközök, jövedelem-termelő képesség, rendelkezésre álló biztosítékok, humán tőke, létszám, know how, szabad kapacitások, a működés biztonsága, jogszabályi keretek, versenykörnyezet, stb.) - a pályázati rendszer lehetőségeinek az elemzése (támogatott és preferált célok, szervezet-típusok, elvárt önrész, finanszírozási konstrukciók, határidők, maximális támogatási mérték, az elvárt tervezési munka mennyisége, a projekt-menedzsmenttel és projekt adminisztrációval kapcsolatos elvárások, stb.)

35 A stratégia-fejlesztés lényege (2.) A stratégia fejlesztés az elemzés során feltárt erősségekre és a lehetőségekre épül, a gyengeségek és veszélyek okozta kockázatok minimálisra szorítása mellett, konkrétan: - a szervezet céljainak a meghatározása, melyhez a projekt hozzájárulhat (innovatív, távlati célok és lépésről lépésre megvalósítható célok meghatározása, az esetleges alternatíváinak közül a legmegfelelőbb kiválasztása, majd ezt követően a projekt cél definiálása) - a kitűzött célhoz vezető legrövidebb, leggazdaságosabb, legelőnyösebb út megkeresése (a projekt cél elérésének stratégiai eszközei, módszerei, lépései és a felhasznált erőforrások specifikálása, majd az operatív tervezés megalapozása a stratégiában)

36 Stakeholder elemzés

37 Stakeholder elemzés A stakeholder csoport leírása Érdekek és a problémákhoz való viszony Kapacitás és változtatási hajlandóság A csoport meggyőzésének, elérésének eszközei, lehetséges akciók

38 Stakeholder mátrix készítése A stakeholder -azaz a projektben érintettcsoportokat egymás alatt soroljuk fel, és 4 szempont szerint elemezzük: 2. A stakeholder csoport megnevezése 3. Miért érintett a projektben? 4. Mit tehet a projekt sikerességért? 5. Milyen csatornákon kommunikálunk vele? Az elemzés során tisztázni kell, hogy az adott célcsoportot hogyan kívánjuk bevonni!

39 Stakeholder-elemzés minta Az alábbiakban a Labortechnika Kft. laboratóriumi akkreditációjának pályázatából emeltük ki az érintettek projekt célcsoportok elemzésére vonatkozó szöveges részt. Látható, hogy a stakeholder-mátrixból csak a leglényegesebb információkat sorolja fel a szöveg. Ennek ellenére a gyakorlatban célszerű a teljes mátrixot megtervezni, átgondolni. A pályázat fontosabb célcsoportjai a következők: - a laboratóriumi vizsgálatokat igénylő szervezetek, intézmények és vállalkozók a régióban; - a Labortechnika Kft. jelenlegi megrendelői, partnerei illetve beszállítói - a Labortechnika Kft. tulajdonosai, vezetői és munkatársai - a régióban, elsősorban Miskolcon élő vagy tanuló vegyésztechnikusok és laboránsok A célcsoportok közül az Labortechnika Kft. tulajdonosai azért érdekeltek a projektben, mert az akkreditáció révén növekedik a cég értéke. A vezetők és a dolgozók számára a projekt a munkahely biztonságát és a működésének nagyobb szabályozottságát eredményezi, hosszabb távon pedig a jövedelem emelkedését, ami a versenyképesség javulásából fakad. A dolgozók egy része egyébként tulajdonos is, ami szintén érdekeltté teszi őket a projekt sikerében.

40 Stakeholder-elemzés minta (folytatás az előző oldalról) A Labortechnika Kft. jelenlegi partnerei, takarmánytermelő cégek, állattartó telepek, takarmánygyártók, mezőgazdasági vállalkozások, szövetkezetek, őstermelők valamint az iparban dolgozó élelmiszer előállító cégek számára is fontos a laboratórium akkreditált működése, hiszen a élelmiszerbiztonsági előírások és minőségügyi elvárások velük szemben is egyre növekednek illetve szigorodnak. Cégünk szeretne új partnereket, új megbízókat találni a laboratóriumi vizsgálatokat igénylő szervezetek, intézmények, vállalkozók körében. Ennek már mintegy előfeltétele az akkreditált működés. A Labortechnika Kft. az új partnereivel is szerződést kíván kötni, ami mindkét fél számára nagyobb stabilitást és kiszámíthatóságot jelent, mint az eseti megrendelések gyakorlata. A projekt révén a cég versenyképessége javul, megbízóinak a száma és a forgalom várhatóan emelkedik, így a következő 5 évben akár 3 új dolgozó felvételére kerülhet sor.

41 Indikátorok tervezése, SMART kritériumok

42 Indikátorok - definíció Mutató, amely a komplex valóságról szóló információt leegyszerűsített formában közli A projekt monitoring kontextusában: a teljesítménymérés, a célok elérése mérésének eszköze OECD: Az indikátor olyan paraméter vagy érték, amely rámutat, információt vagy leírást nyújt valamilyen kapcsolódó jelenség, a környezet vagy a terület állapotáról, helyzetéről.

43 Indikátorok - horizontális logika CÉL INDIKÁTOR INFORMÁCIÓ FORRÁSA A jó indikátorok a SMART kritériumok Specific Measurable Achievable Realistic Time-based Konkrét Mérhető Elérhető, rendelkezésre áll Reális Időhöz kötött

44 Gyakorlati példa: indikátor adatlap I.

45 Gyakorlati példa: indikátor adatlap II.

46 Output, eredmény és hatásindikátorok Figyelem! Az alábbi táblázat nem egy logframe mátrix, csak példákat szolgáltat indikátorokra! Tevékenys ég O utput E redm ény H a tá s IT képzés m unka - nélk üliek nek E xport ta ná c s a dá s i prog ra m K K V - kna k R eg ioná lis uta k m inős ég ének ja vítá s a k é p z é s i ó r á k s z á m a t á m o g a t o t t v á lla lk o z á s o k s z á m a é p í t e t t r e g io n á lis u t a k h o s s z a k m -b e n a s p e c iá lis s z a k k é p e s í t é s t m e g s z e r z ő r é s z t v e v ők s z á m a ú jo n n a n e x p o r t á ló v á v á ló v á lla lk o z á s o k s z á m a a z o n r é s z t v e v ők s z á m a, a k ik a k é p z é s t k ö v e t ő 2 é v e n b e lü l m u n k á h o z ju t o t t a k a k ü lf ö ld i e la d á s o k % -o s a r á n y a a t á m o g a t o t t v á lla lk o z á s o k f o r g a lm i a d a t a ib a n, a t á m o g a t á s u t á n 1 8 h ó n a p p a l E S S c s ö k k e n é s e lé t r e h o z o t t é s m e g őr z ö t t m u n k a h e ly e k b r u t t ó /n e t t ó s z á m a Turis ztikai s zá llá s helyek fejles ztés e lé t r e h o z o t t v a g y f e jle s z t e t t f é rőh e ly e k (á g y a k ) s z á m a v e n d é g e k m e g e lé g e d e t t s é g e (%, k ü lö n f é r f ia k é s n ők ) k iv á lt o t t h o z z á a d o t t é r t é k é v e s s z in t e n

47 Kockázatok elemzése

48 Kockázatkezelés

49 Kockázatok azonosítása

50 Kockázatok értékelése

51 A kockázatok leírásának alapszabályai Készítsünk elemzést a kockázatokról: soroljuk be a lehetséges kockázatokat a bekövetkezés valószínűsége és az okozott kár illetve hátrány súlyossága szerint! Gondoljuk át, hogyan kezelhetnénk az egyes kockázatokat, illetve mindez mennyibe kerülne a szervezetnek! Minden projekt kockázatos, de eltérő mértékben! Őszintén mutassunk be minden releváns kockázatot, és azt, hogy miként hárítjuk el, ha véletlenül bekövetkeznek! Az elemi károkra, bűncselekményekre, felelősségi károkra érdemes biztosítást kötni, amit egyes pályázatok meg is követelnek! A kis vagy közepes valószínűséggel bekövetkező, csekély vagy közepes mértékű kárral, hátránnyal járó projektek általában támogathatók, ha a kockázatok kezelésére jó minőségű terv készült! Súlyos kockázatokkal terhelt illetve kockázatkezelési tervet nélkülöző projekt általában nem támogatható! Fogalmazzunk világosan, közérthetően és győzzük meg a bírálókat arról, hogy uralmunk alatt tartjuk illetve képesek vagyunk kezelni a kockázatokat!

52 Tevékenységi terv készítése

53 Tevékenységi terv készítése Minden lényeges projekt tevékenységet gyűjtsünk össze! A nemtámogatott projekt tevékenységek szerepeltetése a leadásra kerülő tervben egyedi döntés függvénye. A tevékenységeket lehetőleg időrendben és logikai sorrendben írjuk fel. A tevékenységi terv legyen áttekinthető és a stakeholderek illetve a bírálók számára egyaránt érthető. A tevékenységeknek biztosítaniuk kell a projekt cél megvalósulását. A tevékenységeket olyan mértékben konkrétan kell felírni, hogy az időmennyiség, a munkamennyiség és a költségek egyértelműen hozzárendelhetőek legyenek!

54 Tevékenységi terv minta

55 A (beruházási) projektek szakaszai A projekteknek és ezen belül a beruházási projekteknek is két jól elkülöníthető része van: a projekt tervezése (beruházások döntéselőkészítése) és a projekt irányítása (beruházás megvalósítása, beleértve a lezárást is).

56 A tervezési ütemek cezúrái (metszéspontjai) a döntések! A projektötlet és az üzembe helyezés között meghatározott tervezési ütemek találhatók: céltervezés (a beruházó célrendszerének meghatározása), koncepciótervezés (megvalósíthatósági tanulmány készítése), kiviteli tervezés. Az egyes tervezési ütemeket döntések választják el egymástól.

57 Időterv készítése Kritikus út módszer Gantt-diagram készítése

58 Ütemtervezés menete Tevékenységek meghatározása Tevékenységek egymásra épülésének felvázolása Egyes tevékenységek időigényének meghatározása Ütemterv elkészítése

59 Logikai háló, kritikus B, 4 útvonal A, 3 D, 6 I, 8 C, 3 E, 5 G, 7 F, 3 H, 5

60 Gantt-diagram =sávos ütemterv

61 Bázisterv készítése Felelős személyek rögzítése A résztvevő szervezetek (Vállalkozó, Mérnök, Megbízó) részéről ki kell jelölni azt a személyt vagy személyeket, akik az adott projektek ütemezési illetve monitoring kérdéseivel kapcsolatban a szervezetet képviselik. Vállalkozó Mérnök Megbízó Cég Név Tel Fax

62 Időtervhez szükséges input adatok Tevékenységek megnevezése (a költségvetési kiírásnak megfelelően) Logikai kapcsolatok a tevékenységek között Projekt kezdete Szerződéses mérföldkövek esetén a mérföldkövek adatai Technológiailag független tevékenységek esetén (pl. önálló építményekkel kapcsolatos munkálatok megkezdése) a kezdések feltételek által történő meghatározása. Tevékenység mennyiségek Időkorlátos tevékenységek megnevezése

63 A számítandó adatok az időtervben A tervezés eredményeképpen előálló logikai tervből az alábbiakat kell kiszámítani: A projekt megvalósulási ideje Az egyes tevékenységek legkorábbi megvalósulásának ideje Az egyes tevékenységek legkésőbbi megvalósulásának ideje Az egyes tevékenységek tartalékideje Az előzőek alapján a kritikus tevékenységek kiküszöbölése Az egyes tevékenységek költsége A projekt pénzügyi terve

64 GANTT-diagram minta

65 Humán erőforrás (HR) terv készítése

66 HR terv A humánerőforrások tervezése is szükséges rendelkezésre állás, szűk keresztmetszetek költségek felmérése Elemei kompetencia igények meghatározása szakértők, vezetők, közreműködők, vállalkozók kiválasztása, hozzárendelése a feladatokhoz egyes feladatok pontos ráfordítás-igényének meghatározása ütemterv alapján HR inputok tervezése

67 HR terv - példa Szakértők Projekt elem Konkrét tevékenység projekt menedz ser pénzügyi szakértő építési szakem ber rendszer gazda HR szakértő Összes en gép beszerzés tendereztetés szállítás infrastruktúra tendereztetés építés szoftver kiadás tendereztetés szoftver 0, ,33 oktatás 1 0,33 5 6,33 kiadványok 2 0, ,33 általános projekt menedzsment

68 Példa: a termékfejlesztés időráfordításának alakulása

69 Pénzügyi terv készítése Költségvetés-tervezés Likviditás biztosítása Nettó jelenérték számítás

70 A pénzügyi terv készítése 1. A pénzügyi terv összeállításának első lépése a kiadások tételes kiszámítása és összeadása a tevékenységi terv alapján. A kiadások szokásos csoportosítása: - beruházási kiadások (építés, felújítás, egyéb felhalmozás) - anyagköltség, eszköz-illetve gépbeszerzés - bér, megbízási díj, járulékok és tovább nem hárítható adók - szolgáltatási díjak, vállalkozói díjak, szakértői díjak - le nem vonható általános forgalmi adó - rezsiköltségek, igazolható általános költségek - egyéb költségek

71 A pénzügyi terv készítése 2. Minden projektnek vannak anyagi vonzatú költségei és esetlegesen nem anyagi jellegű ráfordításokat is igényelhet a projekt (pl. know-how vagy kizárólagos jogok felhasználása, stb.) Természetesen egy adott projekt esetében nagyon különféle költségek merülhetnek fel, és eltárő arányban illetve összetételben. A kiadások két részre oszthatók pályázati szempontból: - elszámolható költségek (megadott arányban és értékhatárig) - nem elszámolható költségek Az elszámolható költségek elszámolásának szabályait a részletes útmutató és az abban hivatkozott jogszabályok határozzák meg. Általában elegendő, ha a részletes pályázati útmutatót vesszük alapul. Az elszámolható költséget be kell sorolni a részletes pályázati útmutató által megadott költség-kategóriák szerint.

72 A pénzügyi terv készítése 3. A költségvetés egyik oldala a költségeké, a másik oldala a forrásoké. Az összes forrásnak meg kell egyeznie az összes költséggel! A forrás oldal három tételből áll: - saját forrás (A saját forrást biztosíthatja akár a pályázó akár a partnerek!) - igényelt támogatás - egyéb (más forrásból származó) támogatás Saját forrás mindazon elszámolható költség, amit az igényelt támogatás vagy egyéb támogatás nem fedez. A saját forrás minimális szintjét egyes pályázatok esetében konkrétan meghatározzák. Az igényelt támogatás az elszámolható költségek bizonyos százaléka, melyet általában részarány és összeg szerint is maximálnak. A támogatás maximális mértéke függhet a pályázó jogi formájától, a megvalósítás helyszínétől és egyéb objektív tényezőktől. Az egyéb, más forrásból származó támogatást akkor lehet szerepeltetni, ha a másik pályázat szabályzata is megengedi azt.

73 A pénzügyi terv adatlap minta

74 A saját forrás elemei - Bankszámlapénz A bankszámlapénz meglétét általában igazolni kell, 30napnál nem régebbi bankszámla-kivonattal. Bizonyos esetekben az is szükséges, hogy elkülönített alszámlára, célszámlára helyezzük a pénzt. A bank által felajánlott hitelkeretet általában nem fogadják el. - Bankhitel A bankhitel vagy ígérvény rendelkezésre állásának tényét vagy csak jelezni kell a pályázatban vagy be kell csatolni a konkrét ígérvényt is. A bankhitel lehet támogatott vagy nem támogatott. A támogatott bankhitelről külön is nyilatkozni kell. - Egyéb forrás Az egyéb forrás lehet a tulajdonosok tagi kölcsöne vagy egyéb kölcsönígérvény. Általában bankszámla-vagy értékpapír számla kivonattal alá kell támasztani, hogy a kölcsönadó rendelkezik a megjelölt összeggel.

75 Finanszírozási feladatok, finanszírozási igények A kedvezményezettek finanszírozási feladatai Saját forrás biztosítása Projekt likviditás biztosítása Pályázat kidolgozás és a projekt lebonyolítás nem támogatott költségeinek biztosítása, továbbá a projekt fenntartás. Finanszírozási igények: Végleges költségek Saját forrás Nem támogatott költségek Vissza nem téríthető ÁFA Átmeneti költségek Számlák teljes összegének kifizetése Visszaigényelhető ÁFA

76 Költségek elszámolhatósága Általános feltételek A részletes pályázati útmutató és a vonatkozó hazai illetve európai uniós (SA, KA rendeletek) jogszabályok alapján megengedett, "elszámolható". Bizonylatokkal igazolt, teljesített költségek. Projekthez közvetlenül kapcsolódnak. Projekthez nélkülözhetetlenek. Költséghatékonyság: ellenőrizhető, piaci értékű árak A projekt Magyarországon valósul meg. Nem szerepel a "nem elszámolható költségek" között

77 Nem elszámolható költségek (példák) Bírság, kötbér és perköltség Adó és illeték, amelyek nem a kedvezményezettet terheli (például mert továbbhárítható, vagy mert nem a kedvezményezett nevére szól, stb.) Alvállalkozó, amely a költségekkel arányosan nem ad hozzá értéket Pénzügyi műveletek díjai (deviza átutalási jutalék és árfolyamveszteségek) bizonyos kivételekkel.

78 Likviditás biztosítása A likviditás azt jelenti, hogy a pályázó szervezet a projekt megvalósítás és fenntartás teljes időszaka során képes határidőre eleget tenni a fizetési kötelezettségeinek. A likviditás biztosítása érdekében a tervezési időszak során át kell gondolni a projekt során felmerülő összes kiadási és bevételi tételt, illetve a határidő-csúszásokból valamint kockázatokból adódó kimeneteleket is. A likviditás biztosítása érdekében a kritikus időszakokra vonatkozóan meg kell próbálni megfelelő pénzügyi konstrukciókat kialakítani, például bankszámla hitelkeret igénylése, a támogatás több részletben való lehívása, tagi kölcsön betervezése, stb.

79 Diszkontált Cash Flow (DCF) módszerek Befektetések közötti választáshoz és az értékeléshez használjuk A projekt teljes élettartama alatt figyelembe veszik a pénzáramlásösszegeket és az időbeli esedékességeket is. A pénz időértéke egy fontos alapelv, például: Ma mennyit fizetne egy év múlva esedékes 100 euróért? Ha a válasza az, hogy 100 eurót, akkor elfelejtkezett a pénz időértékéről! A pénz időértéke azt jelenti, hogy ugyanannak az összegnek különböző az értéke ma és a jövőben! Ez az érték különbözőség több tényező együttes következménye: ezek az infláció, kockázat, opportunity cost.

80 Diszkontált cash flow (DCF) alapú értékelés A projekt pénz- áramlása Diszkont- ráta Alapfogalmak FV (future value) - jövőbeli érték i/k - kamatláb/ diszkontráta PV (present value) - jelenérték Jelenérték

81 A jövőbeli érték Future Value (FV) 1.év múlva FV 1 = PV 0 + i * PV 0 = PV 0 (1 + i) 2 év múlva FV 2 = PV 1 + i * PV 1 = PV 1 (1 + i) FV 2 = PV 0 (1 + i)(1 + i) = PV 0 (1 + i) 2 Általában FV t = PV 0 (1 + i) t

82 Jelenérték számítás Diszkontálás 1 év múlva esedékes pénz jelenértéke 5 év múlva esedékes pénz jelenértéke Általában PV PV PV = = = FV1 (1 + i) FV5 (1 + i) FVt (1 + i) 5 t = = 100 (1.1) = 100 (1.1) =

83 A nettó jelenérték (NPV) módszer Meghatározzuk a pénzáramlások diszkontált értékét a megfelelő diszkontrátával (ez az NPV) Ha az NPV pozitív, akkor a befektetés hozama nagyobb, mint a költsége Ha az NPV nem negatív, a befektetés (pénzügyi megtérülés szempontjából) elfogadható, különben nem

84 Nettó jelenérték NPV = n A (1 + k) t t = 0 t Ahol A t a cash flow értéke a t. időpontban, ami lehet negatív (cash outflow) vagy pozitív (inflow), és n a beruházási periódus utolsó időpontja, amikor még van pénzmozgás, míg k az elvárt hozam

85 NPV mintapélda (új gép vásárlása) Veszek ez évben egy gépet 180 ezer euróért. Az új gép a jövő évtől kezdődően öt éven át évi 56 ezer euró bevételt hoz a vállalkozásnak. Tegyük fel, hogy az elvárt hozam 10%. Ez alapján elfogadható-e a projekt? A válasz igen, mert a kiadások és a hozamok nettó jelenértéke pozitív, több mint 32 ezer euró. 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 NPV = 180, (1.10) (1.10) (1.10) (1.10) (1.10) = 180, , = 32,284.80

86 Beruházási példa Év Összesen Beruházási költség Üzemeltetési költség Bevétel Nettó Cash Flow K érdés : Elfogadható-e ez a projekt, ha a diszkont faktor 10%?

87 A beruházási példa megoldása NPV-módszerrel Év Összesen Nettó CF Diszkont faktor ( k= 10%) 1,0000 0,9091 0,8265 0,7513 0,6830 DCF ,36 123,97 112,7 136,6 9,6295 A válasz: A projekt diszkontált cash flow módszerrel megállapított, összesített nettó jelenértéke (NPV) bár csak kis mértékben, de pozitív (+9,6), így a projekt az elvárt hozam mellett pénzügyileg elfogadható.

88 A jövedelmezőségi index (PI) PI PI = = n t = 1 At (1 + k) A Az új gép projektünk esetében a jövedelmezőségi index: 212, , A beruházási javaslat elfogadható, ha a jövedelmezőségi index egynél nem kisebb. A jövedelmezőségi index az NPV-hez hasonlóan azt mutatja meg, hogy pénzügyileg pozitív-e a projekt az elvárt hozam mellett. De míg az NPV módszer abszolút értékben mutatja meg az eredményességet, addig a jövedelmezőségi index (PI) a "befektetett összeghez képest" relatív arányként mutatja meg meg az eredményesség mértékét. 0 t =

89 Érzékenységvizsgálat

90 Érzékenységvizsgálat Azt vizsgáljuk, hogyan változnak a projekt eredményei a döntési modell bármely elemének megváltozása vagy hibája esetén Ha bármely feltételezés megváltoztatása esetén a modell eredményei jelentősen megváltoznak, akkor ez egy figyelmeztetés a döntéshozóknak - kockázatosabb a projekt! Egy lehetséges eszköz arra, hogy a megvizsgáljuk, hogy a költségek/hasznok mértéke mennyire függ a pénzáramlások számításánál alkalmazott feltételezésektől. Az érzékenységvizsgálat módja: újraszámoljuk az NPV értékeket a megváltozott feltételezésekkel.

Az EU pályázatok rendszere és projektmenedzsmentje

Az EU pályázatok rendszere és projektmenedzsmentje Az EU pályázatok rendszere és projektmenedzsmentje Bemutatkozás Oktatók: Gönczi Zsolt közgazdász, minősített SAKK-oktató, pályázati szakértő 20/377-9200 gonczi@gjc.hu Projekt ciklus menedzsment A pénzfelvevő

Részletesebben

Pályázatkészítés alapja I. - Projekt ciklus menedzsment

Pályázatkészítés alapja I. - Projekt ciklus menedzsment Pályázatkészítés alapja I. - Projekt ciklus menedzsment A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji Kistérség Fejlesztési és Együttműködési

Részletesebben

PROJEKT-TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS 2015.10.14. 4. A projekt előkészítése: tervezési fázis. A projekt beavatkozási logikájának meghatározása

PROJEKT-TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS 2015.10.14. 4. A projekt előkészítése: tervezési fázis. A projekt beavatkozási logikájának meghatározása PROJEKT-TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS 1.Elemzés. életciklus szakaszai 4. A projekt előkészítése: tervezési fázis Összeállította: Naár János okl. üzemgazdász, okl. közgazdász-tanár, mesterpedagógus 2.Tervezés

Részletesebben

Projekt ciklus menedzsment

Projekt ciklus menedzsment Projekt ciklus menedzsment A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji Kistérség Fejlesztési és Együttműködési Kapacitásának Megerősítése

Részletesebben

Projektfolyamat. ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 2. ea.: Projekt Ciklus Menedzsment (PCM) PROJEKT ÉLETCIKLUS (1-2)

Projektfolyamat. ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 2. ea.: Projekt Ciklus Menedzsment (PCM) PROJEKT ÉLETCIKLUS (1-2) ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 2. ea.: Projekt Ciklus Menedzsment (PCM) Projektek életciklusa Projektek bonyolításának folyamata PCM elvárások PCM funkciók PCM modell PROJEKT ÉLETCIKLUS (1-2) Négy (4) fázis: 1) Kezdeményezési

Részletesebben

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE (PCM) Projektek életciklusa Projektek bonyolításának folyamata

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE (PCM) Projektek életciklusa Projektek bonyolításának folyamata ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 2. ea.: Projekt Ciklus Menedzsment (PCM) Projektek életciklusa Projektek bonyolításának folyamata PCM elvárások PCM funkciók PCM modell PROJEKT ÉLETCIKLUS (1-2) Négy (4) fázis: 1) Kezdeményezési

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens részszakképesítés

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens részszakképesítés NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 51 344 06 Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens részszakképesítés Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége A vizsgafeladat megnevezése: Projektmenedzsment A vizsgafeladat

Részletesebben

2009.10.02. Projektmenedzsment 2009.09.18. Nyert a pályázat! Mit is akartunk megvalósítani? Hogyan akartuk megvalósítani?

2009.10.02. Projektmenedzsment 2009.09.18. Nyert a pályázat! Mit is akartunk megvalósítani? Hogyan akartuk megvalósítani? Projektmenedzsment 2009.09.18. Nyert a pályázat! Mit is akartunk megvalósítani? Hogyan akartuk megvalósítani? 1 Nyertes pályázat Sikeres projekt Projekt egy konkrét cél érdekében egységes menedzsment irányítása

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT.

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT. A stratégiai tervezés módszertana Koplányi Emil elearning Igazgatóság Educatio KHT. 1 Tartalom 1. A stratégiai tervezés szerepe a szaktanácsadói munkában 2. Stratégiai tervezés alapjai 3. Küldetés (misszió),

Részletesebben

Ütemezés tervezése A leghátrányosabb helyzet kistérségek fejlesztési és együttm ködési kapacitásainak meger

Ütemezés tervezése A leghátrányosabb helyzet kistérségek fejlesztési és együttm ködési kapacitásainak meger Ütemezés tervezése A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokajii Kistérség Fejlesztési és Együttműködési Kapacitásának Megerősítése

Részletesebben

2012.03.12. MIRE JÓ A LOGFRAME? LOGIKAI KERETMÓDSZER. ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 7. ea.: Projekttervezés IV.

2012.03.12. MIRE JÓ A LOGFRAME? LOGIKAI KERETMÓDSZER. ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 7. ea.: Projekttervezés IV. ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 7. ea.: Projekttervezés IV. Logikai keretmódszer: Elemzési fázis Tervezési fázis Logikai keretmátrix: Horizontális logika Vertikális logika Költségvetési keretszám Logikai keretmátrix

Részletesebben

A program/projekt tervezés eszköze. LOGIKAI MODEL Logical Framework Approach -LFA

A program/projekt tervezés eszköze. LOGIKAI MODEL Logical Framework Approach -LFA A program/projekt tervezés eszköze LOGIKAI MODEL Logical Framework Approach -LFA A logikai modell= program, projekt (beavatkozási) filozófiája cél források tevékenység Közvetlen eredmény Közvetlen hatás

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

A pályázatírás alapjai. A projektmenedzsment és a pályázatírás alapfogalmai. Projekt. Területfejlesztı BSc szakos hallgatók számára, elıadásvázlatok

A pályázatírás alapjai. A projektmenedzsment és a pályázatírás alapfogalmai. Projekt. Területfejlesztı BSc szakos hallgatók számára, elıadásvázlatok A pályázatírás alapjai Területfejlesztı BSc szakos hallgatók számára, elıadásvázlatok A projektmenedzsment és a pályázatírás alapfogalmai Projekt A projekt olyan megtervezett tevékenység, amely forrásokon

Részletesebben

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók Település- és s területfejleszt letfejlesztés III. Gyakorlat Célfa Tennivalók (Jövőkép, Prioritások, Intézked zkedések) 2008-2009 2009 őszi félévf Gyakorlatvezető: Mátyás Izolda matyas.izolda@kti.szie.hu

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 10. ea.: Projektek végrehajtása II. A sikeres projekt ismérvei. Önellenőrzés

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 10. ea.: Projektek végrehajtása II. A sikeres projekt ismérvei. Önellenőrzés ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 10. ea.: Projektek végrehajtása II. A sikeres projekt ismérvei Tipikusan megjelenő hibák Önellenőrzés A SIKERES PROJEKT ISMÉRVEI TIPIKUSAN MEGJELENŐ HIBÁK (1) Relevancia: kapcsolódik

Részletesebben

PRO JEKT = előre visz

PRO JEKT = előre visz A projekt PRO JEKT = előre visz PROJEKT DEFINÍCIÓK, ISMÉRVEK Angol nyelvben a project szó kettős jelentéssel bír. Jelenthet: tervet vagy beruházást azaz a megvalósítandó feladatok összességét A területfejlesztésben

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

Vállalati pénzügyek előadás Beruházási döntések

Vállalati pénzügyek előadás Beruházási döntések Vállalati pénzügyek 1 5-6. előadás Beruházási döntések Beruházás Tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére fordított tőkekiadás Hosszú élettartamú eszközök keletkezése A beruházások jellemzői A beruházások

Részletesebben

Gyakorlati útmutató a pályázatok elkészítéséhez. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001

Gyakorlati útmutató a pályázatok elkészítéséhez. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 Gyakorlati útmutató a pályázatok elkészítéséhez Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 Projekt -Megtervezett tevékenység-sorozat -Erőforrások -Előre meghatározott célok -Mérhető eredmények, outputok (indikátorok)

Részletesebben

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Qualidat Kft. Együttműködésben az ÉMI TÜV SÜD-del Tartalomjegyzék Bevezetés A feladatok Projektmenedzsment

Részletesebben

Projektismeretek, projektmenedzsment

Projektismeretek, projektmenedzsment Projektismeretek, projektmenedzsment Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2010. 01. 29. Projekt fogalma Projekt: Meghatározott eredmények elérése (projekt termékek létrehozása) érdekében, adott erőforrással

Részletesebben

TÁMOP /1/A projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Pályázatírás

TÁMOP /1/A projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Pályázatírás Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Foglalkozási napló. Nonprofit menedzser 14. évfolyam

Foglalkozási napló. Nonprofit menedzser 14. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Nonprofit menedzser 14. évfolyam (OKJ száma: 54 345 02) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi projektmenedzsment Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi pályázatok: miben más? Hosszú elıkészítés, egyeztetés Partnerek száma 10-15 is lehet Kommunikáció

Részletesebben

Mintavizsgasor megoldása

Mintavizsgasor megoldása Projektötlet adatlap: 1. A projektötletet kidolgozó neve Manó Óvoda A tervezett projekt bemutatása 1. A projekt megnevezése Játszótér építése az óvoda udvarán 2. A projekt megvalósulási helye (település/kistérség/régió)

Részletesebben

Frederick Taylor (1900 körül) A Pennsylvania-i acélműben tanulmányozta a munkafolyamatokat. A munkafolyamatokat szakaszokra bontotta, és különböző méréseket végzett a szakaszokon belüli és a szakaszok

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

A projekt alapfogalmai

A projekt alapfogalmai Mi a projekt? A projekt fogalma A projekt meghatározott cél elérésére irányuló, határidő-, költség- és erőforráskorlátokkal rendelkező, egyszeri, nem ismétlődő tevékenységsorozat. A projekt olyan egyedi

Részletesebben

Pénzügyi tervezés A leghátrányosabb helyzet kistérségek fejlesztési és együttm ködési kapacitásainak meger

Pénzügyi tervezés A leghátrányosabb helyzet kistérségek fejlesztési és együttm ködési kapacitásainak meger Pénzügyi tervezés A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési kapacitásának megerősítése

Részletesebben

Felépítés. A területfejlesztés szentháromsága. Átfogó cél ÚMFT 2009.07.15. Az ÚMFT és az Operatív Programok

Felépítés. A területfejlesztés szentháromsága. Átfogó cél ÚMFT 2009.07.15. Az ÚMFT és az Operatív Programok Felépítés PÁLYÁZATÍRÁS A GYAKORLATBAN Leader HACS szakmai képzés 2. modul Bögöte, 2009. július 4 DR. LUKOVICS MIKLÓS egyetemi adjunktus Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani és

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

INNOVATÍV ÜZLETI ÖTLET

INNOVATÍV ÜZLETI ÖTLET IRIS INNOVATÍV ÜZLETI ÖTLET ÉRTÉKELŐ MÓDSZER VI. INNOTECH Konferencia 2011. október 5. INTERREGIONAL INNOVATION SYSTEM IRIS L00049 c projekt INTERREGIONAL INNOVATION SYSTEM IRIS L00049 c. projekt WP2 MUNKACSOMAG

Részletesebben

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS SOK KICSI SOKRA MEGY? A kkv szektor a magyar gazdaság meghatározó eleme: 1,7 millió bejegyzett vállalkozás, de csak 690 ezer működő, ennek 99,8 %-a létszám alapján kkv

Részletesebben

Projekt Tervezés. 2006/5/17 Dr. Kulcsár László

Projekt Tervezés. 2006/5/17 Dr. Kulcsár László Projekt Tervezés 2006 1 A projekt koncepció A projekt fogalma: Szabványosított dokumentum, amely tartalmazza a fejlesztés modelljét, a modellt támogató elméleti feltételezéseket. Konkrét célok Időpont

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Akkreditáció szerepe és lehetőségei a hazai egészségügyi ellátás szakmai minőségfejlesztésében

Akkreditáció szerepe és lehetőségei a hazai egészségügyi ellátás szakmai minőségfejlesztésében Akkreditáció szerepe és lehetőségei a hazai egészségügyi ellátás szakmai minőségfejlesztésében Dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője Háttér TÁMOP 6.2.5/A jelű pályázat több éves előkészítés

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 LEHETSÉGES KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 LEHETSÉGES KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 LEHETSÉGES KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE 2009. október A projekt előkészítési szakasza az Új Magyarország

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal RFH OKTATÓK KÉPZÉSE PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉSZÍTETTE: EX ANTE TANÁCSADÓ IRODA A KÉZIKÖNYV A PHARE HU9705 TERÜLETFEJLESZTÉSI SZAKÉRTŐK KÉPZÉSE ÉS A

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1.

ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1. ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1. Sorozatunkkal az a célunk, hogy segítséget nyújtsunk a civil non-profit szervezetek életében felmerülő szervezési kérdésekben. Lényegre törő leírásokra törekedtünk, ami alkalmassá

Részletesebben

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 Kérjük, hogy a pályázati adatlap 6.1 (Kötelező indikátorok) pontjában a választott tevékenységhez tartozó táblázatokat töltse ki. A táblázatban megadott

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Dr. Boda György Boda & Partners Kft partnere Budapesti Corvinus egyetem, egyetemi docens.. XXIII. Magyar

Részletesebben

A benchmarking fogalma

A benchmarking fogalma Benchmarking Dr. Koczor Zoltán 1 A fogalma Összevetésként használt szervezet Felhasznált erőforrások ESZKÖZÖK CÉLOK Belső folyamatszabályozás Dr. Koczor Zoltán 2 1 A célja Értékelnünk kell a jelenlegi

Részletesebben

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ Projektgenerálás és pályázatok kidolgozása a határon átnyúló területi együttműködés pályázati rendszerben 2009. január 5 - április 30. Projekt kód: 2008/II/EC/32 I. A projekt célja

Részletesebben

Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján

Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján Készítette: Vona Máté 2010-11-17 Felhasznált irodalom: Brealy-Myers: Modern vállalati pénzügyek 6. fejezet Előadás tartalma

Részletesebben

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához 9/2009. (IV. 28.) rendelet 1. számú melléklete Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához Az előkészítés, a kivitelezés, az üzembe helyezés, az elkészült létesítmény működtetése

Részletesebben

Barna Viktor október 11. Projektindító szeminárium a 2016-ban elfogadott, stratégiai partnerségek program támogatott pályázói számára

Barna Viktor október 11. Projektindító szeminárium a 2016-ban elfogadott, stratégiai partnerségek program támogatott pályázói számára Barna Viktor 206. október. Projektindító szeminárium a 206-ban elfogadott, stratégiai partnerségek program támogatott pályázói számára A projekt tervezési folyamata Mit? Projekt tevékenységek Erőforrástervezés

Részletesebben

6. számú melléklet. Útmutató az üzleti terv elkészítéséhez

6. számú melléklet. Útmutató az üzleti terv elkészítéséhez 6. számú melléklet Útmutató az üzleti terv elkészítéséhez A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg 2009. július 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A közlekedési projektek és programok költség-haszon vizsgálati módszerei az EU elvárásaival összhangban

A közlekedési projektek és programok költség-haszon vizsgálati módszerei az EU elvárásaival összhangban 31. Útügyi Napok Magyarország közútjai és az EU követelmények A közlekedési projektek és programok költség-haszon vizsgálati módszerei az EU elvárásaival összhangban Dr. MONIGL János egyetemi magántanár

Részletesebben

Projektek tervezése és fejlesztése Gyakorlati tanácsok

Projektek tervezése és fejlesztése Gyakorlati tanácsok KÉT ORSZÁG, EGY CÉL, KÖZÖS SIKER Projektek tervezése és fejlesztése Gyakorlati tanácsok A Projekt Projekt - Definíció: Egy megtervezett tevékenység-sorozat, mely előre meghatározott célok elérésének érdekében

Részletesebben

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0

Részletesebben

Vállalati pénzügyek II. Vállalatértékelés/Értékteremtés és értékrombolás(folytatás)

Vállalati pénzügyek II. Vállalatértékelés/Értékteremtés és értékrombolás(folytatás) 3-6. Vállalati pénzügyek II. Vállalatértékelés/Értékteremtés és értékrombolás(folytatás) Pénzügyek Tanszék Deliné Pálinkó Éva palinko@finance.bme.hu BME GTK Pénzügyek Tanszék, Pálinkó Éva 1 Bevezetés A

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Dinamikus Költségelemzés (DCC): hatékony módszer a hatékony fejlesztésekért. Czeglédi Ildikó okl.közgazdász közművagyon-gazdálkodási szakértő

Dinamikus Költségelemzés (DCC): hatékony módszer a hatékony fejlesztésekért. Czeglédi Ildikó okl.közgazdász közművagyon-gazdálkodási szakértő Dinamikus Költségelemzés (DCC): hatékony módszer a hatékony fejlesztésekért Czeglédi Ildikó okl.közgazdász közművagyon-gazdálkodási szakértő A módszertani fejlesztés szükségessége Elhúzódó projekt előkészítések

Részletesebben

Összevont szigorlati tételsor. Kiegészítő tagozat. Pénzügy szakirány

Összevont szigorlati tételsor. Kiegészítő tagozat. Pénzügy szakirány NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Összevont szigorlati tételsor Kiegészítő tagozat Pénzügy szakirány 2009 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Kiegészítő tagozat II. évfolyam részére Összevont

Részletesebben

Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja

Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja 1. A program célja A képzésben résztvevők megismerjék a Projekt Ciklus Menedzsment módszertan jellemzőit, képessé váljanak projektek generálására, tervezése,

Részletesebben

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23.

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23. Intézményértékelés, de miért? Mitől jó, milyen a jó iskola? A mi iskolánk jó iskola? Hogyan,

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció legfontosabb elemei: 1. Pályázati felhívás 2. Pályázati útmutató 3. Adatlap 4. Mellékletek A pályázati felhívás

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE KORSZRŰ MENEDZSMENT RENDSZEREK ÉS TECHNIKÁK TÁMOGATÁSA* Támogatás mértéke: *Forrás: www.gkm.hu A projekt elszámolható költségének

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Kisbej András vezető tanácsadó 2007. április 5. Projektszerű működés és a funkcionális szervezeti működés szabályozása nem egyen szilárdságú

Részletesebben

Projekttervezés. Önkormányzati Menedzsmentért Alapítvány

Projekttervezés. Önkormányzati Menedzsmentért Alapítvány Projekttervezés Önkormányzati Menedzsmentért Alapítvány 1 Tartalomjegyzék Projekt Projektciklus Menedzsment Projekttervezési módszerek: SWOT analizis Problémafa célfa Érdekeltek elemzése Gantt diagram

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program Pályázói Tájékoztató Nap Önkormányzati szervezetfejlesztés ÁROP-1.A.5. és ÁROP-3.A.2 2014. március 21. és 25. Előadó: Fekete Letícia szakmai tanácsadó KIM Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Kommunikációs, vezetői szerepek 2009. FOGYASZTÓ SZOLGÁLTATÓ Végrehajtás Döntés

Részletesebben

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 10. Előadás Üzleti terv készítés logikai felépítése Az üzleti terv megalapozó lépései A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Önkormányzata 2010. évi belső ellenőrzési tervéről Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály is előírja: - a költségvetési szervek belső

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. 2.DCF alapú döntések

Vállalati pénzügyek alapjai. 2.DCF alapú döntések Vállalati pénzügyek alapjai 2.DCF alapú döntések Deliné Palinkó Éva Pénzügyek Tanszék (palinko@finance.bme.hu) A vállalati pénzügyi döntések alapjai 1) Bevezetés. Vállalati pénzügyi döntések köre.. 2)

Részletesebben

A pénz időértéke. Vállalati pénzügyek III.-IV. előadások. A pénz időértéke (Time Value of Money)

A pénz időértéke. Vállalati pénzügyek III.-IV. előadások. A pénz időértéke (Time Value of Money) Vállalati pénzügyek III.-IV. előadások A pénz időértéke A pénz időértéke (Time Value of Money) Egységnyi mai pénz értékesebb, mint egységnyi jövőbeli pénz. A mai pénz befektethető, kamatot eredményez A

Részletesebben

Képzési program A célterület intézményei menedzsmentjének továbbképzése

Képzési program A célterület intézményei menedzsmentjének továbbképzése Képzési program A célterület intézményei menedzsmentjének továbbképzése A tervezett képzési idő: 24 óra Tematika I. PCM ismeretek, pályázatírói készségek fejlesztése 6 óra - Projektciklus-menedzsment,

Részletesebben

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát.

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát. A pénzeszközökben bekövetkezett változás kimutatása a változást előidéző vállalati tevékenység szerinti bontásban cash flow (PÉNZÁRAMLÁS) kimutatás A tényleges pénzmozgások figyelembe vétele 1. Szokásos

Részletesebben

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Részletesebben

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kiemelt projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció

Részletesebben

SI FELADATAINAK SZERVEZÉSE

SI FELADATAINAK SZERVEZÉSE KISVÁLLALKOZ LLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSI SI FELADATAINAK SZERVEZÉSE SE INNONET Innovációs és Technológiai Központ, Győr 2007. május 08. Előadó: Hajdu Elemér cégvezető tanácsadó Hajdu & Társai Tanácsadó és

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRÁNYELVEK, KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSI ESZKÖZÖK DR. SZALÓKI SZILVIA

VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRÁNYELVEK, KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSI ESZKÖZÖK DR. SZALÓKI SZILVIA VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRÁNYELVEK, KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSI ESZKÖZÖK DR. SZALÓKI SZILVIA AZ ELŐADÁS VÁZLATA 1. Költséghatékonyság javító eszközök - a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal eszköztára

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VII. előadás Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése

Részletesebben

A szellemivagyon-értékelés alapjai

A szellemivagyon-értékelés alapjai A szellemivagyon-értékelés alapjai Káldos Péter Magyar Szabdalmi Hivatal H 1054 Budapest Garibaldi u. 2 peter.kaldos@hpo.hu Tel: +36 1 474 5814 Menü A szellemivagyon-értékelés céljai Alkalmazott módszerek

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

Szervezeti működésfejlesztés komplexitása CMC minősítő előadás

Szervezeti működésfejlesztés komplexitása CMC minősítő előadás Szervezeti működésfejlesztés komplexitása CMC minősítő előadás Sarlósi Tibor 2012. február 28. Érintett területek 1 Diagnózis 2 Stratégiamenedzsment 3 Folyamatmenedzsment 4 Projektmenedzsment 6 rendszerek

Részletesebben

Vállalkozások fejlesztési tervei

Vállalkozások fejlesztési tervei Vállalkozások fejlesztési tervei A 2014-2020-as fejlesztési időszak konkrét pályázati konstrukcióinak kialakítása előtt célszerű felmérni a vállalkozások fejlesztési terveit, a tervezett forrásbevonási

Részletesebben

Módszerek és példák a kockázatszemléletű gyakorlatra az ISO 9001:2015 szabvány szellemében

Módszerek és példák a kockázatszemléletű gyakorlatra az ISO 9001:2015 szabvány szellemében Módszerek és példák a kockázatszemléletű gyakorlatra az ISO 9001:2015 szabvány szellemében ISOFÓRUM TAVASZ II. szakmai rendezvény 2016. 06. 02-03. Dr. Horváth Zsolt (INFOBIZ Kft.) Kezeljem a kockázatokat?

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése

Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-3.A.1/2008-0018 9. részfeladat Pályázati kiírás 12. területe A projekt szemlélet megerősítése Képzési tematika Készítette: SKC Consulting

Részletesebben

PROJEKTTERVEZÉS: PROJEKTTERVEZÉS: ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 4. ea.: Projekttervezés I. TERVEZÉSI TECHNIKÁK KÖRNYEZETHEZ IGAZODÓ PROJEKT TERV

PROJEKTTERVEZÉS: PROJEKTTERVEZÉS: ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 4. ea.: Projekttervezés I. TERVEZÉSI TECHNIKÁK KÖRNYEZETHEZ IGAZODÓ PROJEKT TERV ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 4. ea.: Projekttervezés I. A projekttervezés alapjai A projekttervezés keretei Helyzetelemzés Ötletbörze SWOT elemzés feltárás fa Célelemzés Célfa KÖRNYEZETHEZ IGAZODÓ PROJEKT TERV

Részletesebben