JELENTÉS. az állam vállalkozói vagyona nyilvántartási és információs rendszerének ellenőrzéséről március 138.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. az állam vállalkozói vagyona nyilvántartási és információs rendszerének ellenőrzéséről. 1993. március 138."

Átírás

1 'l JELENTÉS az állam vállalkozói vagyona nyilvántartási és információs rendszerének ellenőrzéséről J március 138.

2 A vizsgálatot vezette: Harsányi Sándor osztályvezető főtanácsos A vizsgálatot végezték: Majorosné dr. Locskai Noémi Malekai Mária Dr. Molnár Barnabás Németh Béláné Rnmlik János Dr. Szőllősi Géza számvevő tanácsos számvevő tanácsos számvevő tanácsos számvevő tanácsos számvevő tanácsos számvevő tanácsos

3 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. BEVEZETÉS Oldal 1-4. II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, AJÁNLÁSOK 4. l. Összefoglaló megállapítások Ajánlások a Kormánynak III. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK l. Az állam vállalkozói vagyorra nyilvántartásiinformációs rendszerének helyzete a tulajdonosoknál ll. ll Állami Vagyonügynökség 1.2. Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság 1.3. Tulajdonosi jogosítványokkal rendelkező tárcák 2. A meglévő információs rendszerek hasznosíthatósága az állam vállalkozói vagyorra nyilvántartásának kialakításához. z. l. Központi Statisztikai Hivatal 2.2. Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálat 2.3. Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 2.4. F6ldhivatal MELLÉKLETEK

4 IV. Vagyonellenőrzési V-22-42/1992/93. Témaszám: 133 Igazgatóság J E L E N T É S az állam vállalkozói vagyona nyilvántartási és információs rendszerének ellenőrzéséről I. BEVEZETÉS A tervgazdaság logikájára épülő az állami vagyon nyiivántartására, változásának nyomonkövetésére alkalmas információs rendszer a piacgazdaságra való áttéréskor elvesztette létjogosultságát. Az állam gazdálkodói vagyonával kapcsolatos nyilvántartási és információs rendszer szempontjából kiemelkedő jelentőségű az évi XXXVIII., az államháztartásról (továbbiakban: ÁHT), az évi LIV., az időlegesen állami tulajdonban levő vagyon értékesítéséről, hasznosításáról és védelméről, a tartósan állami tulajdonban maradó vállalkozói vagyon kezeléséről és hasznositásáról szóló évi LIII. törvény, valamint a 126/1992. (VIII. 28.) Korm. r. a részben vagy teljesen tartósan állami tulajdonban maradó gazdálkodó szervezetekről szóló kormányrendelet. Az ÁHT meghatározta az állami vagyon összetételét, a hivatkozott törvények és kormányrendelet (amelyeket összefoglalóan privatizációs törvénycsomagnak nevezünk) az állam vállalkozói vagyoná-

5 - 2 - nak körét pedig egyértelműen az állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezetekhez (továbbiakban: tulajdonosokhoz), az Állami Vagyonügynökséghez, az Állami Vagyonkezelő Rt-hez és a meghatározott tárcákhoz rendelte. A privatizációs törvénycsomag az ÁVÜ és a tulajdonosi jogokkal rendelkező tárcák számára, illetve az ÁV Rt. részére közvetve, illetve közvetlenül előírta a hozzájuk tartozó állami vállalkozói vagyon nyilvántartási rendszere kiépítésének kötelezettségét, de erre vonatkozóan további tartalmi, illetve formai utasítást, iránymutatást nem adott. Az állam vállalkozói vagyona nyilvántartási kötelezettsége teljeskörű teljesítésének az új tulajdonosok csak akkor tudnak eleget tenni, ha az eddigi információs rendszereket működtető szervezetek, KSH, Cégbíróság, APEH, Földhivatal adatbázisaira támaszkodnak, illetve azok információit felhasználhatják. Ugyanakkor csak e szervezetek adatrendszerére támaszkodva lehet kontrolláíni a teljeskörűséget, a vagyonváltozás irányát, módját. A tulajdonosok mind működési idejüket, mind szervezettségüket, mind az állam vállalkozói vagyonára vonatkozó információs rendszerük kiépítettségét és működtetését tekintve rendkívül eltérő helyzetben vannak. Ezért áttekintésük csak egyedi módon, adottságaikat és eltérő funkciójukat figyelembe véve volt lehetséges, és az adott helyzetben nem terjedhetett ki az információs rendszerek számítógépes fejlesztésének és működtetésének költségeire. Az előzőekben vázoltak indokolták a vizsgálat céljának megfogalmazását és a vizsgált szervezeti kör kiválasztását.

6 - 3 - A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy az állam vállalkozói vagyonáról rendelkező július 28-án meghirdetett -törvényekhez', továbbá a részben vagy teljesen állami tulajdonbban maradó gazdálkodó szervezetekről szóló 126/1992. (VIII. 28.) Karm. rendelethez kapcsolódó információs rendszerek: -megfelelő adatszolgáltatást tesznek-e lehetövé a tartósan,illetve időlegesen állami tulajdonban lévő szervezetekről (az országos közszolgáltató tevékenységet ellátó gazdálkodó szervezeteket is beleértve); -a tulajdonosi jogokat gyakariók (ÁV Rt, minisztériumok, ÁVÜ) a törvényekben meghatározott feladatokhoz kellő részletezettséggel alakítják-e ki nyilvántartási rendszereiket; - biztosítják-e az állami vagyonelemek változásának,.értékesítésének, kezelésének, hatékony működtetésének folyamatos nyomonkövetését és ellenőrzését; - a tulaj~onosi jogokat gyakorló szervezeteknél az információs rendszer kialakításához biztosítottak-e a személyi és tárgyi feltételek; - az állam vállalkozói vagyonának átfogó, nemzetgazdasági szintű összehangolását, összesitését milyen beszámolási, statisztikai, számviteli, pénzügyi rendszerek kapcsolatán keresztül biztosítják az érdekelt szervezetek: a Miniszterelnöki Hivatal (a továbbiakban: MH), a Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: 1 A tartósan állami tulajdonban maradó vállalkozói vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló évi LIII. tv. az időlegesen állami tulajdonban lévő vagyon értékesítéséről, hasznositásáról és védelméről szóló évi LIV. törvény, az állam vállalkozói vagyonára vonatkozó törvényekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló évi LV. törvény.

7 - 4 - PM), a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH), az Adó- és Pénzügyi Ellenőrző Hivatal (a továbbiakban: APEH), a minisztériumok, az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁV Rt), valamint az Állami Vagyonügynökség (a továbbiakban: ÁVÜ). A vizsgált szervezetek: Miniszterelnöki Hivatal, Pénzügyminisztérium, Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium, Ipari és Kereskedelmi Minisztérium, Földművelésügyi Minisztérium, Igazságügyi Minisztérium, Központi Statisztikai Hivatal, Állami Vagyonkezelő Rt, Állami Vagyonügynökség. A Pénzügyminisztériumnak, az Ipari és Kereskedelmi Minisztériumnak, a Földművelésügyi Minisztériumnak - az állam vállalkozói vagyonával kapcsolatos információs rendszerben múltban betöltött és jelenleg kialakult, e tekintetben sajátos helyzete miatt megváltozott tevékenységét az l., 2. és a 3. számú mellékletben külön mutatjuk be. A helyszíni ellenőrzés októb~r december 15. kezdetének és befejezésének határideje: II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, AJÁNLÁSOK l. Összefoglaló megállapítások Az állam vállalkozói vagyonával kapcsolatos korábbi információs rendszer zárt és központilag szabályozott volt. A nemzetgazdaság majdnem 100 %-a állami tulajdonban volt. Ez lehetövé tette a központi szabályozást, a "vállalkozások" relatí-

8 - 5 - gyűjtötte feldolgozta, ve alacsony száma pedig gyakorlatilag módot adott a teljes körű adatszolgáltatás elrendelésére és begyűjtésére. Így a gazdasági akciókat nem követő, a piacgazdaság logikáját nélkülöző, szigorú előírásokon alapuló mérlegeket az APEH be és a Pénzügyi Számítástechnikai Intézet (PSZTI) Ezen elsődleges adatokon nyugvó feldolgozásokat megkapták az egységes ágazati statisztikai rendszerbe sorolt szervezetek (pl. minisztériumok, országos hatáskörű szervezetek, stb.), így azok különböző aggregáltsági szinten az állami vagyonnal kapcsolatos információkkal rendelkeztek. Ez az integrált, központi szabályozási és feldolgózási rendszer természetszerűleg, többek között a használhatatlanság okán is felbomlott, illetve bomlik fel attól a pillanattól kezdve, amikor a piacgazdaságra való áttérés, a valódi tulajdonváltás megindult, illetve amikor a vagyon egyre inkább valós érdekviszonyokat megjelenítő gazdasági kategóriává kezdett válni. A más gazdálkodási logikára alapozott, de önmagában kiérlelt és zárt, az állami vagyonra vonatkozó információs rendszer a piacgazdálkodásra való mind erőteljesebb áttéréssei párhuzamosan már nem volt képes kielégíteni egyetlen felhasználó igényeit sem. Azaz nem felelt meg sem a piaci szereplők, sem a különböző szintű döntéshozók (pl. Országgyűlés, Kormány, tulajdonosi jogokat gyakorló szervek), sem az ellenőrzés igényeinek.

9 - 6 - A piacgazdaságra való áttérést alátámasztó, segitő törvények és törvénymódositások 1 folyamatosan és fokozatosan változtatják a feltételeket. Ezekre is támaszkodva változott a kormányzati intézményrendszer és szervezeti struktúrája is. A meglévő államigazgatási szervezetek feladata és hatásköre értelemszerűen módosult. Az állam vállalkozói vagyorra kimutatási és nyilvántartási rendszere kiépítési kötelezettségét a törvényi szabályozás részben rendezte. Az Állami Vagyonügynökség részére közvetve az Állami Vagyonkezelő Rt. - mint tulajdonos számára - elrendelte az információs rendszer kiépítési kötelezettségét. A tulajdonosi funkciókat ellátó tárcáknak azonban nincs e téren egyértelműen elrendelt kötelezettsége. Az ÁVÜ és a KHVM általános információs rendszerrel és benne az állam vállalkozói vagyonára és változásának mérésére adatbázissal, szervezett és szabályozott adatgyűjtési és feldolgozási rendszerrel, technikai háttérrel, információs rend-.. szer fejlesztési elgondolással rendelkezik. Az ÁV Rt az alapitása óta eltelt rövid idő kerűlhetett, alatt ehhez hasonló helyzetbe nem csak az elgondolások körvonalazása történt meg. 1 Az ev1 VI. torveny a gazdasági társaságokról, az évi XIII. törvény a gazdálkodó szervezetek és a gazdasági társaságok átalakulásáról, az évi XVIII. törvény a számvitelről, az évi LXV. törvény, a gazdasági társaságokról szóló évi VI. törvény, valamint a cégbírósági nyilvántartásról és a cégek törvényességi felügyeletéről szóló ev1 XXIII. törvény módositásáról, az évi LIII. törvény a tartósan állami tulajdonban maradó vállalkozói vagyon kezeléséről, és hasznosításáról, az évi LIV. törvény az időlegesen állami tulajdonban lévő vagyon értékesítéséről, hasznosításáról és védelméről, a 126/1992. (VIII.28.) Korm. r. a részben vagy teljesen tartósan állami tulajdonban maradó gazdálkodó szervezetekről stb. )

10 - 7 - Az eddig eltelt idő alatt az új tulajdonosok természetszerűleg különböző szinten építették ki információs rendszerüket. Így az a helyzet állt elő, hogy az állam gazdálkodói vagyonát nemzetgazdasági szinten tükröző régi információs rendszer már nem, az új, a piacgazdálkodás logikájának megfelelő információs rendszer pedig még nem működik. Abból következően, hogy az információs rendszer kialakítása az adott szervezet feladata, a különböző tulajdonosoknál meglévő rendszerek összekapcsolhatósága csak véletlenszerű lehet. Így túl azon, hogy az ÁV Rt-nek még nincs teljesen kiépült információs rendszere, a három fő tulajdonosnál koncentrálódó állami vállalkozói vagyon integrált kimutatásának potenciális lehetősége nem biztosított. Jelenleg nincs olyan szervezet, amelynek az adattartalom minimális egysége biztosításához szükséges koordinációra felhatalmazása lenne. Az állam vállalkozói vagyana változásának kimutatásához azonban az előzőekben felvázolt ellentmondások megoldása sem elégséges feltétel. Ugyanis - mint azt a részletes megállapítások mutatják -ma Magyarországon nincs olyan szervezet, ahol a szervezeti változásokat folyamatosan követő, kontrollált, teljeskörű nyilvántartás működne. Így ma az állam vállalkozói vagyona ellenőrzött és teljeskörű számbavételének és változásai követésének még elvi feltételei is hiányoznak. Ez az egyik jelentős bizonytalansági tényező a vagyonkezeléshez, a privatizációhoz kötődö bevételek nagyságrendjének és elosztásának a tervezésénél. Vagyis az állam vállalkozói vagyoná-

11 - 8 - val való gazdálkodásnak, a Kormány tulajdonosi szerepe megfelelő betöltésének az alapfeltétele hiányzik. Ezen túlmenően az állam vállalkozói vagyonának információs rendszere a nemzetgazdasági információs rendszerének is része. Kiépülésének mű hiánya miatt a nemzetgazdaság információs rendszere sem ködhet teljes egészében. Az állam vállalkozói vagyonára vonatkozó információs problémák lényeges jellemzője, hogy a tulajdonos és különböző információs rendszereket működtető háttér - köztük a kormányzati információs - szervezeteknél az elemi alapadatok - eltérő tartalommal és mértékben - rendelkezésre állnak. Azonban vagy az intézmény feladatköre és ebből fakadó adatszolgáltatási kötelezettsége (pl. Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálat), vagy az adatrendszer titkos minősítése (pl. APEH), vagy a működés személy i, technikai fel tételei,, (pl. APEH, Földhivatal), akadályai az adatrendszerek integrálhatóságának. E többségében "művi" korlátok lebontása az adatrendszerek integrálhatósága intézményesített koordinációjának megvalósítása - legalább elvi szempontból - lehetövé tenné az állam vállalkozói vagyana és annak változásának nemzetgazdasági szintű nyilvántartását és követését. A Kormány privatizációs stratégiájának felel meg a tulajdonosi jogok gyakorlásának, a vagyonnal való gazdálkodásnak adott rendszere. Ehhez nem épült ki az állam vállalkozói vagyonát integráltan kezelő információs rendszer. Így a privatizációs folyamathoz és a vagyonnal való gazdálkodás jövőre vonatkozó elgondolásaihoz képest, a hatásokat is kimutatni tudó információs rendszer műkődése fáziskésésben van.

12 - 9 - Az információs rendszerek ellentmondásai ma az ellenőrzés alapfeltételeit is veszélyeztetik, igy lényegében értelmezhetetlen az ÁV Rt nemzetgazdasági átlagtól eltérő jövedelmezőségének, s az ahhoz kapcsolódó ÁSZ vizsgálat azonnali kezdeményezésének előírása is, hiszen mire a jelenlegi statisztikai rendszer alapján az eltérés egyáltalán kiderülhet, több mint félév telik el, s ez- azokfeltárásra kötelezett ellenőrzés minimális 2-3 hónapos időtartamát figyelembevéve - értelmetlenné teszi az előírást. 2. Ajánlások a Kormánynak Az állam vállalkozói vagyana nagyságának megállapitásához, a változás méréséhez, a nemzetgazdasági szintű gazdálkodás elemzése érdekében: l. Biztositani kell a gazdálkodó szervezetek teljes körét tartalmazó regiszter működtetésének feltételeit. Meg kell határozni telepítésének legcélszerűbb helyét, az adatrendszer hozzáférhetőségének és felhasználásának módját. 2. Meg kell határozni a tulajdonosi jogosítványokkal rendelkező ÁVÜ-nél, ÁV Rt-nél és tárcáknál az állam vállalkozói vagyonára vonatkozó alapinformációk körét, az adatszolgáltatási kötelezettségeket és az információs rendszerek összekapcsolhatóságának módját. A szükséges jogi szabályozást ki kell adni. 3. Szabályozni kell a tulajdonosi jogokat gyakorló minisztériumoknál lévő állami vállalkozói vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási feladatokat és beszámolási kötelezettségeket, figyelemmel az ÁVÜ-nél és az ÁV Rt.-nél működő rendszerekre.

13 A tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek és az állam vállalkozói vagyonára vonatkozó információkat is feldolgozó háttérszervezetek információs rendszerei összekapcsolhatóságát akadályozó elemeket oldani, illetve felszámolni szükséges. 5. Újra kell szabályozni az állam vállalkozói vagyonára vonatkozó információs rendszereket működtető szervezetek adatszolgáltatási kötelezettségét annak érdekében, hogy az adatáramlásban meglévő felesleges adminisztratív kötöttségek megszüntethetők legyenek és a döntéselőkészítésben, a végrehajtásban és az ellenőrzésben résztvevők megfelelő időben adatokhoz juthassanak. 6. Kezdeményezni szükséges az évi LIII. törvény 23. (2) bekezdésének elhagyását. 7. Az ÁV Rt-nek ki kell alakítania az állam vállalkozói vagyoná~ak változására, hasznosítására vonatkozó féléves jelentési kötelezettség feltételeit. 8. Intézkedni kell, hogy az Állami Számvevőszék rendszeresen és automatikusan rendelkezzen mindazon információval, amely az állami statisztika egységes rendszerébe tartozó szervezeteket megillet.

14 Ill. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK l. AZ ÁLLAM VÁLLALKOZÓI VAGYONA NYILVÁNTARTÁSI-INFORMÁCIÓS RENDSZERÉNEK HELYZETE A TULAJDONOSOKNÁL 1.1. Állami Vagyonügynökség Jogi szabályozás Az időlegesen állami tulajdonban lévő vagyon értékesítéséről, hasznosításáról és védelméről szóló évi LIV. törvény augusztus 28-án lépett hatályba. E törvény az ÁVÜ-höz tartozó vagyon és az ezzel kapcsolatos tevékenységét -ll- illetően, a korábbi szabályozáshoz képest nagyobb vagyoni kört jelöl, illetve többlet feladatot ír elő. A törvény szerint a Kormány évente költségvetés végrehajtásáról szóló jeszté~ével egyidejűleg - köteles az az előző évi állami törvényjavaslat Országgyűlésnek előter beszámolni a Vagyonügynökség tevékenységéről, a hozzá tartozó állami vagyon alakulásáról, hasznosításának eredményéről és az Irányelvek végrehajtásáról. A Vagyonügynökséghez tartozó állami vagyon alakulásáról Vagyonügynökség költségvetésétől elkülönítve - mérleget kell a készíteni, és azt a beszámolóval egyidejűleg kell előterjeszteni. A törvény nem rendelkezik a vagyonról készítendő mérleg formai és tartalmi felépítéséről. A Pénzügyminisztérium Számviteti Főosztálya ugyan készített "A privatizációs törvények-

15 kel, azok végrehajtásával kapcsolatos számviteli kérdésekről" címen egy összeállítást, de az sem ad érdemi eligazítást a mérlegre. A következőket tartalmazza ugyanis: "E mérleg mérlegszerű kimutatást jelöl, és nem a számviteli törvény által meghatározott mérlegek valamelyikét". Az ÁVÜ intézkedései az állami vagyon nyilvántartására A törvény hatálybalépését követően az Állami Vagyonügynökség vezetői értekezlet keretében foglalkozott a teendőkkel. Itt került napirendre az intézmény feladatterve. Ez előírja "a törvény hatálya alá tartozó vagyon felmérését, az adatok rendszerezését és az abban bekövetkezett változások folyamatos átvezetését, a döntéselőkészitést, a befektetői igények kielégítését és a megfelelő tájékoztatást egyaránt szolgáló információs rendszer kiépítését." Az adatok rendszerezését, a gazdálkodási forma, ágazat és földrajzi elhelyezkedés szerinti megosztásban írja elő a feladatterv. Nem határozza meg azonban, hogy a teljeskörü nyilvántartás elkészítése, vezetése mely szervezeti egység feladata, a már meglévő teljeskörűség adatok mennyiben használhatók fel és mit kell tenni a biztosításához. A vagyon nyilvántartásának érdekében a munka az Informatikai Iradán kezdődött meg. A nyilvántartás felállítása - a teljeskörűség érdekében - feltételezi a törvény hatálya alá tartozó szervekre a címjegyzék előállítását és a megfelelő mérlegsorok (saját tőke és annak bontása) átvételét, rögzítését.

16 A címjegyzék kialakításához az alábbi adatforrásokkal számoltak: - APEH nyilvántartása, - ÁVÜ saját információs rendszere, - Szakminisztériumok címjegyzéke, - KSH adatszolgáltatása. Az APEH-al történt kapcsolatfelvétel - többszöri levélváltás után is - negatív eredménnyel zárult. Az APEH elnökének nov. 5-én kelt válaszlevele szerint az ÁVÜ által kért adatok - név és cím - átadása az adótitok miatt nem lehetséges. A KSH-val történő kapcsolatfelvételnek a vizsgálat befejezéséig csak részben volt eredménye. Az ÁVÜ két kéréssel fordult a KSH-hoz.. Az egyik az volt, hogy az ÁVÜ-t vegyék fel az állami statisztika egységes rendszerébe tartozó szervezetek közé az évi országos statisztikai adatgyűjtési programról (OSAP) szóló kormányrendelet kialakítása során. A másik kérés a címlista kialakításához szükséges adatok (név és eim) átadása. Az ÁVÜ-nek az OSAP-ba való felvétele a KSH Elnökének november 10-i válaszlevele szerint nem célszerű. Ugyanis az OSAP keretében gyűjtött adat semmilyen tevékenység ellátásához szükséges célra nem használható fel, az ÁVÜ-nek pedig ehhez kell. A vagyonra vonatkozó adatok nyilvántartásának elkészítésénél az Informatikai Iroda az év végi adatokat tekinti bázisnak. Erre az időpontra a rendezömértegek a cégeknél elkészültek, melyből az adatok átvezethetők.

17 A rendező mérlegek az APEH-nál és a Cégbíróságon megtalálhatók. A mérlegek számítógépes feldolgozásáról azonban döntés nincs, így az adatok egy helyről, mágneses adathordozón való átvételére az ÁVÜ-nek nincs lehetősége. Ezért az ÁVÜ a saját adatgyűjtés szükségességével számol. Ehhez a címlista összeállítása, majd az alapján az adatlapos adatgyűjtés szükséges. Tekintettel arra, hogy ez az adatszolgáltatás önkéntes lesz, nem zárható ki, hogy nehézségek merülnek fel a végrehajtás során. Az!992. évi LIV. törvény és a 126/1992. (VIII. 28.) Karm. rendelet hatálybalépését követően az ÁVÜ feladattervébe felvette az ÁV Rt részére történő vagyonátadás teendőit. A konkrét akták és információk átadását a tranzakciós igazgatóságok, a jogi előkészítést és lebonyolítást a Jogi Igazgatóság végezte. Sem a feladatterv, sem az ÁVÜ és ÁV Rt. közötti megállapodás nem tartalmazta azonban azoknak a részvényeknek az átadás-átvételi teendőit, amelyek az ÁVÜ-nél találhatók, de a Kormányrendelet szerint az ÁV Rt-hez tartoznak. Az ÁVÜ-nél a nyilvántartás felülvizsgálata folyamatban van, az ÁV Rt-vel a kapcsolatot felvették, ennek keretében rendezik a ré~zvények átadását is. A különböző tranzakciós igazgatóságok nyilvántartásaiból az átadott társaságok adatait kivezették. Az állami vállalatok felmérése, az alapítói jogok gyakorlása Az évi LIV. törvény hatálya alá tartozó állami vállalatoknak legkésőbb december 31-ig kötelességük a társasági szerződést elkészíteni vagy pedig az alakuló közgyűlést összehívni, azaz társasággá átalakulni.

18 A korábbi jogi szabályozás szerint az állami vállalatok nem tartoztak a Vagyonügynökséghez, csak meghatározott - jogszabályok által előirt - esetekben kerültek az intézménnyel kapcsolatba. Az Állami Vagyonügynökségnél az alapitói jogok gyakorlásához - mely új feladat - az állami vállalatok felmérése, a feladatmeghatározás és a végrehajtás szervezetten, ütemesen bonyolódik. Az ágazati minisztériumoktól az ÁVÜ megkérte és október hó folyamán megkapta a hozzá tartozó vállalatok listáját, az alapító okiratokat, mérlegeket, az elsőszámú vezető személyi adatait, a peres ügyeket, a csőd vagy felszámolás alatt álló vállalatok listáját. Megalakult a Vállalati Igazgatóság. Feladata, hogy az ÁVÜ-höz tartoz? vállalatokat előkészítse a tranzakciós igazgatóság számára. A tanácsi alapitásu vállalatok körének felmérése érdekében valamennyi megyei önkormányzati hivataltól kérték a tanácsok által alapitott vállalatok iratait, ennek határideje március 15. Az állami vállalatokkal kapcsolatos teendők (alapítói jogok gyakorlása, átalakulás, privatizáció előkészítése) érdekében a feladatokat és a végrehajtás időbeli ütemezését az ÁVÜ vezetői értekezlete határozta meg.

19 A kijelölt főbb feladatok: - a vállalatok számbavétele, átfogó felmérése, értékelése, - a vállalatoknál lévő állami vagyon felmérése, mégpedig az önállóan vállalkozásban működtethető egységek szerinti bontásban, - a vállalatok privatizációra való felkészítésének végrehajtása. A feladatokat részleteiben írták elő, mindegyikhez határidőt rendelve, melyek a törvény által előírt határidőkhöz igazadnak. Ezen túl a végrehajtáshoz szükséges intézményen belüli munkamegosztást is rendezték és a tárgyi és személyi feltételeket is meghatározták. Folyamatban van - a vállalatok irányítási formája szerinti ütemezésben - az ún. rövid kérdőíves vállalati felmérés, ezt követi majd a részletes adatlapos átvilágítás. Ezen túl - a KSH, az ágazati minisztériumok és az ÁVÜ korábbi nyilváetartása szerinti vállalati lista összevetése alapján - mindazon vállalatoknak körlevelet írtak, amelyek még nem nyújtottak be átalakulási tervet. Ebben kérik, hogy az átalakuláshoz szükséges előkészületeket tegyék meg, illetve készítsék el a privatizációs tervüket. Az ÁVÜ Privatizációs Információs Rendszere november 2-án lépett hatályba a 13/1992. sz. Ügyvezető igazgatói utasítás az ÁVÜ számítógépes Privatizációs Információs Rendszerének (a továbbiakban: PIR) bevezetéséről. A bevezetés célja az volt, hogy a privatizációs folyamat naprakészen nyomonkövethető legyen. A felsőszintű privatizációs

20 döntésekhez a vezetés, a döntések előkészítéséhez pedig a tranzakciós ügyintézők számára megbízható, teljeskörű információ álljon rendelkezésre. Az utasítás szerint az adatok rendszerbe juttatása, folyamatos aktualizálása naprakészen az ugyancsak elkészült adatbeviteli szabályzatnak megfelelőerr - a felhasználók kötelessége. A PIR adatkészletének helyessége, aktualitása és integritása feletti őrködés az Ellenőrzési Iroda feladata december 31-ig a PIR működtetése mellett párhuzamosan folyik a korábbi rendszernek megfelelő adatrögzítés is. Így a felhasználók már maguk gondoskodnak az adatok rendszerbeviteléről, ugyanakkor -a korábbi szabályozás szerinti - ún. tranzakciós adatlapokat is kiállítják és az Informatikai Irodához eljuttatják. Az Iroda az adatbevitel helyességét ellenőrzi. A PIR induló adatbázisa döntően a volt PSZTI vállalati mérlegadataira épül. Az adatbázis lehetövé teszi, hogy a vállalatokban lévő állami vagyon a privatizációs tranzakciókan keresztül követhető legyen. A PIR bevezetésemellett jelenleg folyik a továbbfejlesztése is. Ennek során a társasági. tranzakciók (értékesítés, vagyonátadás, vagyonkezelés, tőkeemelés, lízing, társaságok egymásba alakulása, válságkezelés) rendszerbe integrálásán dolgoznak. A cél annak elérése, hogy az állami vállalatok vagyonának akár a vállalati/társasági működés, akár a különböző privatizációs technikák alkalmazása révén bekövetkezett mozgása a vagyon teljes privatizációjáig követhető legyen. A PIR gyakorlati működését, jóságát, tapasztalatait a bevezetéstől eltelt rövid idő miatt megítélni még nem lehet.

21 Adatszolgáltatás Az ÁVÜ számára adatszolgáltatási kötelezettséget - a beszámolón és a hozzá tartozó vagyon alakulásán kívül jogszabály nem ír elő. Ennek megfelelően az is szabályozatlan, hogy kinek, milyen időközönként és milyen adatokat kell szolgáltatnia. A gyakorlat szerint - melynek ÁVÜ-n belüli szabálya sincs az alábbi adatszolgáltatásokat teljesítették. Rendszeres adatszolgáltatás keretében - havonta készül ötoldalas tájékoztató a privatizációs folyamatok állásáról; - havonta készül a privatizációs ütem mutató; -a Világbanknak negyedévenként szolgáltatnak adatokat, mely a tájékoztató és a privatizációs ütem adatait tartalmazza. Eseti adatkérés többször is előfordult, leggyakrabban az NGKM, IKM, PM és az MNB részéről Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság A tartósan állami tulajdonban maradó vállalkozói vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló évi LIII. törvény a 126/1992. (VIII. 28.) Karm. rendelet kihirdetésével lépett hatályba. Az Alapító Okirat elkészítésének határideje október 28-a volt.

22 Így az információs rendszer nem épülhetett ki, hiszen erre döntéselőkészítő, állt az ÁV Rt. rendelkezésére. döntést hozó és a végrehajtó apparátus nem A vizsgálat ezért az eddigi információnyújtás pontosságának, technikájának, felhasználásának és a jövőbeni információs rendszer kialakitási koncepciójának felmérésére irányult. Az ÁV Rt. alapítását megelőzően tájékoztató anyagat készitett a Kormány részére a hozzá tartozó gazdálkodó szervezetek (amelyet a 126/1992. (VIII. 28.) Kormányrendelet l. sz. melléklete rögzít) tőkeszerkezetéről és az alaptőke készpénzbeli hozzájárulási igényéről. Alapvetőerr az évi rendező mérleg és rendező eredménykimutatás képezte az összesítés alapját, de az alábbi területeket is :felmérték, úgymint: -a szervezetek legnagyobb hitelezői, adósai, - a közép- és rövidtávú piaci stratégia, - az"átalakulás és privatizáció jelenlegi helyzete, középtávú terve, soron következő lépése, - a gazdálkodó szervezet jelenlegi felépítése, szervezete, tagolása, :figyelemmel a jelentős külső érdekeltségekre is, a gazdálkodó szervezet vezetési sémája, az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság névsora, az operatív vezetés tisztségviselőjének neve, rövid szakmai életrajza. Az összegezett információk előállítására igen rövid idő állt rendelkezésre. A személyi és tárgyi :feltételek (l fő) sem voltak elégségesek, így csak az alapszintű információk gyűjtése történt meg.

23 Az első összesítés nem ad megfelelő tájékoztatást az ÁV Rt.-hez tartozó gazdálkodó szervezetek tényleges vagyonáról, mivel abban a már társasági formában működő szervezetek vagyona ~tértékelten, a vállalati formában működő szervezetek vagyonapedig könyv szerinti értéken szerepelt. Az ellenőrzés időszaka alatt az ÁV Rt. alaptökéjét (jegyzett tőke) még nem határozhatták meg, így az nem volt ellenőrizhető. Az ÁV Rt. rendeltetésszerű működésének ellenőrzése számos nehézségbe ütközik. Az évi LIII. törvény 23. és 25. -ai két különböző tartalmú ellenőrzési feladatot írnak elő az Állami Számvevőszék részére. A 23. feltételes módban fogalmaz, és előírja, hogy: "ha az ÁV Rt. fizetésképtelen vagy nyereségének (osztalékának) mértéke l~nyegesen alacsonyabb a nemzetgazdaságban elért nyereség vagy osztalék szintnél, az ÁSZ köteles ennek okait feltárni és azokat külön jelentésben összegezni. Ez végső esetben megkövetelheti az ÁV Rt-hez tartozó - a jövőbeni átalakulással együtt - összesen 163 társaság gazdálkodásának ellenőrzését. A 25.. a Kormány éves beszámolási kötelezettségéről rendelkezik. Ez az ÁV Rt. tevékenységéről, a törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetek vagyonának hasznosítási módjáról, eredményeiről és az irányelvek végrehajtásáról szól. E beszámolóhoz kell mellékelni az ÁSZ elnökének jelentését az.áv Rt. tevékenységéről.

24 A gazdálkodási tevékenység ellenőrzésénél az ÁSZ-nak okfeltáró feladata van, amely feltételes, mert függ az ÁV Rt. gazdálkodási eredményétől (fizetésképtelenség, nyereség, osztalékszint). Ezzel kapcsolatos, az ellenőrzés igényeit is kielégítő információrendszer kialakítása, működtetése a fizetőképesség folyamatos figyeléséhez, a gazdálkodási előirányzat kialakításához, figyelemmel kiséréséhez feltétlenül szükséges az ÁV Rt. részéről. Megoldatlan, hogy a nemzetgazdaságban jellemzően elért nyereség vagy osztalék szintje milyen információs forrásból és mikor áll az ÁSZ rendelkezésére, hiszen ennek alapján dönthető el, hogy a gazdálkodásra vonatkozó okfeltáró vizsgálatot végre kell-e hajtani vagy sem. A gazdálkodó szervezetek éves beszámolójukat május 31-ig kötelesek elkészíteni. Ezért az Állami Számvevőszék Elnökének a gazdálkodással kapcsolatos okfeltáró ellenőrzés megállapításait legkorábban a tárgyévet követő november hóban lehet összefoglalni. Ez azonban ellentmond annak a törvényi kötelezettségnek, hogy az Állami Számvevőszék Elnökének az ÁV Rt. tevékenységéről szóló jelentését az előző évi állami költségvetés végrehajtásáról szóló törvényjavaslat előterjesztésével - az államháztartásról szóló törvény 53. -a szerint legkésőbb a költségvetési évet követő nyolc hónapon belül egyidejűleg kell benyújtania. Mindezért az évi LIII. törvény 23. (2) bekezdése végrehajthatatlan. Az ÁV Rt-nél az ellenőrzés időszakában decemberében kinevezett középvezetők, információs szakemberek még nem voltak. Így csak tájékozódás alapján lehetett megítélni a jövőbeni információs rendszerükre vonatkozó elgondolásokat.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A zárlat célja Üzleti számvitel XXIII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 u Általánosan:

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Számvitel alapjai XI. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 A zárlat célja Általánosan:

Részletesebben

A zárlat célja. A zárlat folyamata, szükségessége Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XII. ea. Zárlat és éves beszámoló.

A zárlat célja. A zárlat folyamata, szükségessége Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XII. ea. Zárlat és éves beszámoló. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Számvitel alapjai XII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 A zárlat célja Általánosan:

Részletesebben

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása 1. függelék Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél 2015. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása Tárgy Cél Módszer Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat annak

Részletesebben

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól A Szervezetfejlesztési célok megvalósítása, controlling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál projekt tárgyára vonatkozó jogszabályok az alábbiak: 1. 1990. évi LXV. törvény a helyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK I/2.6. pont 1 Hivatal Általános Közzétételi listája ÁLLTALLÁNOS IINTÉZZKEDÉSEK 1. Ahol felelősként több van nevesítve, a nevesítésük sorrendje jelenti az egymás közti adatáramlás sorrendjét is (kijelölve

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/151-2/2014. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

Új szabályok a civil szférában

Új szabályok a civil szférában Új szabályok a civil szférában Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya Új jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület május 25-i rendkívüli ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület május 25-i rendkívüli ülésére Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendkívüli ülésére 134/2010.(V.25) számú előterjesztés Tárgy: Készítette: Egyeztetve: Javaslat

Részletesebben

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y Ki e melkedően közhaszn ú szervezet 1 2 21 Budapest L eá nyk a u 34. 3/21. Telefon / Fax: 1/229-3542 A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán 2010. évi közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

1. A vállalkozási tevékenység

1. A vállalkozási tevékenység SZMSZ 3 A vállalkozási feladatok és közhasznú, vagy gazdasági társaságban részvételnek a részletes felsorolása, a feladatok forrásai 1. A vállalkozási tevékenység 1.1. A szerv vállalkozási tevékenységet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2. számú melléklet 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Közzétételi lista a 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete szerinti adattartalommal. I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2015. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) Dr. Vedres Attila

Részletesebben

A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.

A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15. A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.) Az írásbeli vizsgák részét képezik tesztfeladatok (mondat-kiegészítés,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET 8800 NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a 2000. C. számú törvénnyel módosított változata 2001. január 01-től hatályos, ennek megfelelően az Egyesület

Részletesebben

A nyugdíjpénztárak éves beszámolói és üzleti jelentései feldolgozásának tapasztalatai. Kovácsné Hegyi Éva főosztályvezető-helyettes március 19.

A nyugdíjpénztárak éves beszámolói és üzleti jelentései feldolgozásának tapasztalatai. Kovácsné Hegyi Éva főosztályvezető-helyettes március 19. A nyugdíjpénztárak éves beszámolói és üzleti jelentései feldolgozásának tapasztalatai Kovácsné Hegyi Éva főosztályvezető-helyettes 2012. március 19. Az éves beszámolókra vonatkozó általános szabályok a

Részletesebben

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel.

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel. Melléklet a 2005. évi XC. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonés telefaxszáma, elektronikus

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2.NAPIREND Ügyiratszám: 1/669-2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. október 26-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Járási hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás jóváhagyása

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére Tárgy: A járási hivatal kialakításához szükséges megállapodás jóváhagyása Sorszám: IV/5. Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi

Részletesebben

MUNKAANYAG EZ A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG EZ A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Szám: NFGM/ / /2008 MUNKAANYAG közigazgatási egyeztetésre (visszamutatásra) a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági ban, továbbá a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 8/2014. (V.21.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 8/2014. (V.21.) önkormányzati rendelettel) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelete a közoktatási intézmény körzethatáráról és adatszolgáltatási rendjéről (Egységes szerkezetben a 8/2014.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda

Részletesebben

A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei

A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei Sebestyén Gabriella osztályvezető, Államháztartási Összefoglaló és Adatszolgáltatási Főosztály 2015. szeptember 3. A Magyar Államkincstár ellenőrzési

Részletesebben

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év Ikt. szám: 200/2006. A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Működési költségvetés) Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya 2006.

Részletesebben

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés CSORNAHŐ Csornai Hőszolgáltató Kft. 9300 Csorna, Barbacsi u.1. Telefon:0696/592080, 0696/261677 Fax: 0696/592089 E-mail: csornaho@csornaho.hu honlap: csornaho.hu ügyfélszolgálati

Részletesebben

Költségvetési szervek ellenőrzése. II. Előadás. Ellenőrzések a közigazgatásban

Költségvetési szervek ellenőrzése. II. Előadás. Ellenőrzések a közigazgatásban Költségvetési szervek ellenőrzése II. Előadás Ellenőrzések a közigazgatásban Ellenőrzések a közigazgatásban 1. Államháztartási kontrollok 2. Az Állami Számvevőszék 3. Könyvvizsgálók a közszférában 4. Hatósági,

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2014. (VIII.25.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2014. (VIII.25.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2014. (VIII.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 60/2004. (X. 20.) számú

Részletesebben

JELENTÉS. a Független Szadáldemokrata Párt 1990-1991. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1993. augusztus 160.

JELENTÉS. a Független Szadáldemokrata Párt 1990-1991. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1993. augusztus 160. JELENTÉS a Független Szadáldemokrata Párt 1990-1991. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1993. augusztus 160. Az ellenőrzést vezette: Dr. Elek János osztályvezető főtanácsos Az ellenőrzést

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

Közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági jelentése Az Alfa Polgárőr Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012. évről. A Fővárosi Bíróság 2009. szeptember hó 24-én kelt 12. Pk. 60.217/2009. sz. végzésével a13451.. sorszám alatt nyilvántartásba vett Alfa

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 105. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. 199/2010. (VI. 18.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 105. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. 199/2010. (VI. 18.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 18., péntek 105. szám Tartalomjegyzék 199/2010. (VI. 18.) Korm. rendelet 1/2010. (VI. 18.) NFM rendelet 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

A számviteli politika keretében elkészítendő belső 9 szabályzatok és azok tartalma. 10 A prudenciális követelmények.

A számviteli politika keretében elkészítendő belső 9 szabályzatok és azok tartalma. 10 A prudenciális követelmények. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 M FELADATOK Betartja a pénzügyi szervezetek számviteli politikájára vonatkozó elvárásokat, szükség szerint biztosítja az egyedi szabályozási igényeket. Alkalmazza a kialakított

Részletesebben

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét (a továbbiakban

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére . NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére Tárgy: Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület támogatási kérelme Előterjesztő: Fábián Gusztáv polgármester Előkészítette:

Részletesebben

Számviteli szabályozás

Számviteli szabályozás Dr. Pál Tibor 2010.11.29. Társasági Számviteli szabályozás 7. ELŐADÁS Szabályok és elvek a könyvvizsgálat során Egyéb standardok KÖNYVVIZSGÁLAT Számviteli Könyvvizsgáló választása Ki lehet könyvvizsgáló?

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI Kézdi Árpád Államháztartási Szabályozási Főosztály Államháztartási Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Számviteli törvény 5. Az államháztartás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015.

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Nemzeti Munkaügyi Hivatal 15092 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0746-148/2015.

Részletesebben

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. FIGYELMEZTETÉS: A Tájékoztató jelen Kiegészítésével kapcsolatosan a Kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges. A

Részletesebben

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere Dr. Kántor Béla 1 Kapcsolatrendszer elemei Tulajdonosok Menedzsment Igazgatóság, Felügyelő Bizottság (Igazgatótanács), Audit Bizottság Megbízó belső audit részlege Pénzügyi

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására A megállapodás létrejött egyrészről a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. (Törzsszám: 810870;

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal ellenőrzési nyomvonala

A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal ellenőrzési nyomvonala SZMSZ 6. sz. melléklete (Nyt.sz.: 1/6/2009.) Nyugat-dunántuli Regionális Államigazgatási Hivatal A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal ellenőrzési nyomvonala Az államháztartás működési

Részletesebben

Javaslat. Ózd Kistérség Többcélú Társulása és irányítása alá tartozó költségvetési szerv évi költségvetési beszámolójának elfogadására

Javaslat. Ózd Kistérség Többcélú Társulása és irányítása alá tartozó költségvetési szerv évi költségvetési beszámolójának elfogadására Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása és irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2015. évi költségvetési beszámolójának elfogadására Előterjesztő:Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Pénzügyi és

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

Az ajánlás célja és hatálya

Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 3/2012. (IV.13.) számú ajánlása a biztosítók üzleti tervének minimális tartalmi és formai elemeiről I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 41/A. ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

Ecomore Nonprofit Kft.

Ecomore Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi mérlegbeszámolóhoz I. A társaság bemutatása 1.1. A társaság neve: 1.2. A társaság székhelye: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26. A társaság telephelye: 8636 Balatonszemes,

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére

Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft ügyvezetője Ó z d, 2011.július 28. A Képviselő-testület a 12/KH/2011.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről Önkormányzatának Belső ellenőre 4465 Rakamaz, Kossuth út 68. Száma:../2014. Éves összefoglaló i jelentés, Önkormányzatának 2013. évi belső i tevékenységéről A jelentésben használt jogszabályi hivatkozások:

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben