A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet"

Átírás

1 Ár ítítt m i i w I l i n Törvényszék: 09 Debreceni Törvényszék Tárgyév: Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév 001 Dr. Nagy Sándor További utónevek Születési név: Nagy Sándor Anyja neve: Születési ország neve: Születési település neve: Születési ideje: [Rékasi Ilona :: [Magyar Tiszalök Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

2 h htfi nm II mii qiii Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év helyesbítése (Adatok ezer forintban.) Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök Immateriális javak 0 0 II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök Készletek II. Követelések III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke Induló tőke/jegyzett tőke 0 0 II. Tőkeváltozás/eredmény III. Lekötött tartalék 0 0 IV. Értékelési tartalék 0 0 V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok 0 0 F. Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

3 áín n r IIIII... Ilin Az egyszerűsített éves beszámoló eredm ény-kim utatása, J (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév 1. Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek tagdíj, alapítótól kapott befizetés támogatások - adományok 4. Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek ebből: - alapítótól kapott befizetés - támogatások A. Összes bevétel ( ) ebből: közhasznú tevékenység bevételei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások ebből: vezető tisztségviselők juttatásai Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió: 1.6 Nyomtatva:

4 f é J-nnr nm IM I mii Ilin S zervezet neve: Látássérültek Észak-alföldi R egionális E gyesü lete Az egyszerűsített éves beszámoló eredm ény-kim utatása 2. (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév 11. Rendkívüli ráfordítások B. Összes ráfordítás ( ) ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai C. Adózás előtti eredmény (A-B) 12. Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény (C-12) 13. Jóváhagyott osztalék E. Tárgyévi eredmény (D-13) Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. K önyvvizsgálói záradék Igen SÍ Nem Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

5 1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név 1.2 Székhely Irányítószám: TelePülés: Debrecen Közterület neve: Rákóczi Közterület jellege: utca Házszám: '~j Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 1.3 Bejegyző határozat száma: K / 1.4 Nyilvántartási szám: 1.4 Szervezet adószáma: f6 f Képviselő neve: Dr Nagy sándor 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása I. Érdekvédelem, érdekképviselet 1. Az egyesület tagja a Vakok Szövetségének, elnöke pedig az elnökségének, az Országos Fogyatékosügyi tanácsnak, a KÖZOP Monitoring Bizottságának. 2. Akadálymentesítés, egyenlő esélyű hozzáférés: Braille nyomtatás (bemutatkozó iratok, kiadványok, pontírású feliratú emléklapok, versek, novellák) nyomtatása. Braille feliratok készítése és ellenőrzése 370 gyógyszerdoboz esetében a nyomdák és a forgalmazók részére. Fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés során a kiviteli tervek, az elkészült beruházások véleményezése, 17 alkalommal a pontírású feliratok elkészítése. 3. Az év során 17 alkalommal jelentünk meg konferenciákon, ahol részvételünkkel, illetve előadásainkkal képviseltük a látássérült emberek érdekeit. 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Veszélyeztetett csoportok jogainak védelme 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Alapvető jogok biztosáról szóló évi CXI. törvény 1. (2) bekezdésének d) pontja szerint. 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: látássérült személyek 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Közhasznú tevékenység főbb eredményei: akadálymentesítés 389 esetben. Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

6 1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név Látássérültek Eszak-alföidi Regionális Egyesülete 1.2 Székhely Irányítószám: [4 ] ö][2 ]j4 ] Település: Debrecen Közterület neve: Rákóczi Közterület jellege: utca Házszám: 7 Lépcsőház: - Emelet: - Ajtó: Bejegyző határozat száma: 1.4 Nyilvántartási szám: 1.4 Szervezet adószáma: K / / Képviselő neve: Dr. Nagy Sándor 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása II. Szolgáltatásaink 1. Adóbevallás térítésmentes elkészítése 11 látássérült tag részére. 2. Elektronikus hírlevél kiküldése 46 alkalommal a 465 fő feliratkozott olvasónak. 3. Ingyenes jogi segítségnyújtás az egyesület tagjai és más érdeklődők részére. 4. Az Egyesület kultúrcsoportjának fellépései a kistérségi csoportok és más civil szervezetek rendezvényein. 5. A segédeszköz boltban 409 fő vásárlót regisztráltunk. 6. Az év során 16 fő, Ft. Segédeszköz-vásárlási támogatásban részesült. A 9 felsőoktatásban tanuló tag részére, 1 alkalommal, Ft-s tanulmányi támogatást adtunk. A fehérbot vásárlásának támogatásával 13 fő részére fizettük vissza a vételár felét. 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Fogyatékos személyek jogainak érvényesítése 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. Törvény 2. (5) bekezdése szerint. 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: látássérült személyek 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: A látássérült személyeket megillető jogok érvényesülésének előmozdítása az ügyintézésük során. Ügyfélforgalom 5185 esetben. Egy segédeszköz bolt működtetése Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

7 egyszerűsített beszám olója és közhasznúsági melléklete 1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név Látássérültek Eszak-alföldi Regionális Egyesülete 1.2 Székhely Irányítószám: Település: Debrecen Közterület neve: Rákóczi Közterület jellege: utca Házszám: 7 J Lépcsőház: - Emelet: - Ajtó: Bejegyző határozat száma: 1.4 Nyilvántartási szám: [jj K / Szervezet adószáma: g 0 [^ [ 6 ][2 ] [^ [ 2 ] - [l] - [Ö 1.6 Képviselő neve: Dr. Nagy Sándor 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 7. Az év során több alkalommal szerveztünk szabadidős és kulturális programokat : farsangi rendezvények kirándulás Aggtelekre és Tokajra, Hajdúszoboszlón fürdőzés, szabadidős Sportnap, Fehérbot Nap alkalmából kistérségi csoportjaink ünnepségeket szerveztek, Az Óda Fénye címmel megemlékezést tartottunk az Óda a Fényhez c. antológia megjelenésének 20. éves évfordulója alkalmából, karácsonyi vásárt szerveztünk, központi karácsonyi ünnepséget rendeztünk. Programjainkon, rendezvényeinken átlagosan fő érdeklődő vesz részt. 8. Számítógépek térítésm entes telepítése, karbantartása, javítása, szükség esetén a látássérült tagtársak otthonában is. Az év során 53 fő vette igénybe a szolgáltatást 9. A Látásnélküli Világ Alapítvány és az Egyesület támogatja a látássérült egyesületi tagok és kísérőit a Csokonai Színház bérleteinek megvásárlásával és használatukba adásával. A lehetőséggel 64 fő élt. 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Rehabi itáciős szolgáltatások b i z t o s í t 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998.évi.XXVI.tv.l9 szerint 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: látássérült személyek Segédeszközök tartós használatba adása,rehabilitációs foglalkoztatás. 13 személy részére tartós használatú eszköz kiadása, 5 személy rehabilitációs foglalkoztatása 1456 Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

8 1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név Látássérültek Eszak-alföldi Regionális Egyesülete 1.2 Székhely Irányítószám: Település: Debrecen Közterület neve: Rákóczi Közterület jellege: utca Házszám: 7 Lépcsőház: - Emelet: - Ajtó: Bejegyző határozat száma: 1.4 Nyilvántartási szám: K / Szervezet adószáma: - [l] - [Ö [ij 1.6 Képviselő neve: Dr. Nagy Sándor 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 10. Tájékoztató előadások szervezése: betegjogi képviselő tájékoztatója, az NVDA képernyő olvasó program bemutatása, a Fehér Bot Alapítvány Rehabilitációs központjának meglátogatása. 11. Teke csapat működtetése. 12. Ügyfélszolgálat működtetése heti 31 órában. Az év során 3380 látássérült és 1905 látó ügyfelet regisztráltunk. III. Szemléletformáló tevékenységünk: iskolai érzékenyítő programok, érzékenyítő előadások. IV. Az Egyesület szolgáltatásainak hatékonyabb ellátása érdekében öt kistérségi körzeti csoportot (Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Hajdúszoboszló, Hosszúpályi, Püspökladány) működtet és egy területfelelőst foglalkoztat. V. Média megjelenések, kiadványok 1. Programjaink meghívóját, a rendezvényekről szóló beszámolót több megyei és országos 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Együttműködés a rehabilitáció folyamatában 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. Törvény 21. g) pontja szerint. 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: látássérült személyek 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 1456 Együttműködés a vakok elemi rehabilitációját végző Fehér Bot Alapítvánnyal. Eredmény: Együttműködési megállapodás Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

9 Jl TnnV TTTTT Xllll I mii Ilin SS*' 1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név Látássérültek Eszak-alföldi Regionális Egyesülete 1.2 Székhely Irányítószám: Település: Debrecen Közterület neve: Rákóczi Közterület jellege: utca Házszám: 7 Lépcsőház: - Emelet: - Ajtó: Bejegyző határozat száma: 1.4 Nyilvántartási szám: K / / Szervezet adószáma: 1 8 5lf6lf6](2]f [ ö 1.6 Képviselő neve: Dr. Nagy Sándor 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 2. Az Egyesület példányban elkészítette a Nem így, hanem így c. kiadványát, melyben hasznos információt kaphatnak a segítés helyes technikáiról, a látássérültekkel történő kapcsolatteremtés módjairól. VI. Partnereink 1. A következő látássérültekért tevékenykedő szervezetekkel működtünk együtt: A Gyengénlátó Gyermekekért Alapítvány, Egyesület a Sérült Emberekért, Fehér Bot Alapítvány, Hajdúsági Vakvezető és Segítőkutya Képzésért Alapítvány, Látásnélküli Világ Alapítvány, Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete. 2. Partneri kapcsolataink kialakítása során arra törekszünk, hogy a társadalom többi civil szereplőjével is szoros együttműködést tudjunk létesíteni: Bem József Általános Iskola, Bihari Múzeum, Összefogás Berettyószentmártonért Egyesület, Debreceni Egyetem Mentálhigiénés Kar, Computer Net Kft. 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Tájékoztatás rehabilitációs szolgáltatásokról 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998.évi XXVI.tv.21 j.g.pontja 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Látássérült személyek,családtagjaik,segítőik A Fehér Bot Alapítvány által nyújtott rehabilitációs szolgáltatások összegyűjtése és terjesztésük a látássérült személyek, családtagjaik,segítőik részére. Információ továbbítása 2 papír form átumú és 46 elektronikus hírlevélben Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

10 1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név 1.2 Székhely Irányítószám: Település: Debrecen Közterület neve: Rákóczi Közterület jellege: utca Házszám: 7 Lépcsőház: - Emelet: - Ajtó: Bejegyző határozat száma: 1.4 Nyilvántartási szám: ih / / Szervezet adószáma: 1.6 Képviselő neve: Dr Nagy sándor 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: A tudatosság növelés 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és kapcs.jkv évi XCII.tv.8 cikk 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Ép látású személyek 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Érzékenyítő programok szervezése és tartása 25 alkalommal 1003 fő részére. Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

11 Ji irot? js&j mii Ed Ulil m < Szervezet azonosító adatai 1.1 Név 1.2 Székhely Irányítószám: n j ö B i ] Település: Debrecen Közterület neve: Rákóczi Közterület jellege: utca Házszám: 7 Lépcsőház: - Emelet: - Ajtó: Bejegyző határozat száma: i« Nyilvántartási szám: / ~ ö ~ l / Szervezet adószáma: ][6 2][8 2] - [l] - [Ö][9 1.6 Képviselő neve: Dr Nagy sándor 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése. Támogató,segítő eszközök használatának támogatása 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egy.és jkv 2007.évi XCII.tv.26 cikk.3.pont 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: látássérült személyek Látássérült személyek életvitelét könnyítő eszközök forgalm azása érdekében segédeszköz-bolt működtetése, segédeszköz-bemutató szervezése. 409 vásárló, 3 bemutató 1456 Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

12 '4: é T TÍTT 1 iium v b.ill M I M I I 1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név Látássérültek Eszak-alföldi Regionális Egyesülete 1.2 Székhely Irányítószám: Település: Debrecen Közterület neve: Rákóczi Közterület jellege: utca Házszám: 7 Lépcsőház: - Emelet: - Ajtó: Bejegyző határozat száma: K Nyilvántartási szám: 1.4 Szervezet adószáma: H-S-SÉ 1.6 Képviselő neve: Dr. Nagy Sándor 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Vakok hozzáférésének tám ogatása a kultúrához 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Fogyatékos személyek jogairól szóló egyezm.és jkv.2007.évi XCII.tv.30 cikk 1 a.pontja 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Látássérült személyek Hagyományos írással készített dokumentumok kinagyítása, digitalizálása, pontírásban kinyomtatása. Nagybetűs nyomtatás 10, pontírású nyomtatás 15 db Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

13 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (Adatok ezer forintban) 4.1 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja Előző évek eredményének felhalm ozott összege Tárgyévi működés finanszírozása 4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 4.3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kim utatása (összesen) Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen) Cél szerinti jutattások kimutatása 5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év T árgyév Tanulmányi támogatás Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év Segédeszköz-támogatás Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év T árgy év HVSK Egyesületének adott támogatás 50 0 Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen) Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen) Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) Elnök Tisztség Előző év (1) T árgy év (2) A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió: 1.6 Nyomtatva:

14 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (Adatok ezer forintban) 4.1 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 4.3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen) Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon Kimutatása (mindösszesen) Cél szerinti jutattások kimutatása 5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év T árgyév Segédeszköz tartós használatba adása Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év 5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen) Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen) Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2) A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió;1.6 Nyomtatva:

15 egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.) Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) B. Éves összes bevétel ebből: C. A személyi jövedelem adó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. Közszolgáltatási bevétel 0 0 E. Normatív támogatás 0 0 F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 0 0 G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) Ebből személyi jellegű ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkentes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás ellátottság mutatói Igen Mutató teljesítése Nem Ectv. 32. (4) a) [(Bl+B2)/2 > , - Ft] SÍ Ectv. 32. (4) b) [Kl+K2>-0] Ectv. 32. (4) c) [(11+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] m m Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] Ectv. 32. (5) b) [(Jl +J2)/(H1 +H2)>=0,5] Ectv. 32. (5) c) [(Ll+L2)/2>= 10 fő] m m Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

16 Jt xnnr' n\n íi a í M M IMII egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: Adó 1% NAV központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás j~j Támogatás időtartama: más gazdálkodó [yj Támogatási összeg: - ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: visszatérítendő Q vissza nem térítendő [^] Személyi Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként Dologi Felhalmozási Összesen: Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: A 2010 évben felajánlott adó 1%-ából befolyt összegből 535 forintot működési költségként számoltunk el. Segédeszköz beszerzés támogatására forintot fordítottunk.színházbérletek vásárlására pedig forintot költöttünk. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása Biztosítottuk a rászorultak részére a segédeszköz beszerzésének támogatását. Az év során 16 fő részére nyújtott tám ogatást az Egyesület. A Látásnélküli Világ Alapítvány és az Egyesület közösen tám ogatta a látássérült érdeklődőket és kísérőiket a Csokonai Színház bérleteinek megvásárlásával és használatba adásával. A bérletet ingyenesen vehették igénybe. A lehetőséggel 64 fő élt. Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

17 Éh TTTTI l ll ll m i i i i l l egyszerűsített beszám olója és közhasznúsági melléklete Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: Működési támogatás NEA központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés ~ nemzetközi forrás más gazdálkodó [j Támogatás időtartama: Támogatási összeg: - ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: visszatérítendő Q vissza nem térítendő ^ Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként Személyi Dologi Felhalmozási Összesen: Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: A Nemzeti Együttműködési Alaptól kapott működési támogatást az alábbi bontásban használtuk fel: Ft-ot fordítottunk bérre.bérszám fejtésre,könyvelésre, egyéb eszközök beszerzésére pedig Ft-ot. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása Az Egyesület a NEA Társadalmi Felelősség Kollégiumához működési támogatás céljából pályázatot nyújtott be.a támogatás terhére bérköltséget, egyéb működéshez szükséges eszközök beszerzését számolta el. Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

18 2% á tnnt lllll!ih!8i üiüi lllll Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: Működési támogatás Nemzeti Erőforrás Minisztérium központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás j~j Támogatás időtartama: más gazdálkodó Támogatási összeg: - ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: visszatérítendő Q vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként Személyi Dologi Felhalmozási Összesen: Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Az Egyesület Alap Akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezik, melynek keretében 5 megváltozott munkaképességű és 2 személyi segítő bérét támogatta a minisztérium Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása A rehabilitációs foglalkoztatás érdekében öt megváltozott munkaképességű munkavállalót alkalmaztunk. 4 fő szabadidő szervező,segítő, 1 fő non-profit menedzserként dolgozott,akik munkavégzését 2 fő személyi segítő segítette. Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

19 % é t títttii wu B M 1 IIII Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: Működési támogatás Balmazújváros Önkormányzatának Polgármestere központi költségvetés T ámogatás forrása: önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg: - ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: visszatérítendő Q vissza nem térítendő Személyi Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként Dologi Felhalmozási Összesen: Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Az Egyeki Körzeti Csoport működtetésére a tárgyévben 2101,- forintot fordítottunk, önálló életvitelt megkönnyítő segédeszközök beszerzésére ,- forintot. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása A Körzeti Csoport tagjai részére az Egyesület tartós használatba adott önálló életvitelt megkönnyítő segédeszközöket ( 2 db Braille vekkert, 3 db Braille karórát.) Az önálló életvitelt segítő eszközök beszerzése és használatba adása a látássérült személyek társadalmi életben való részvételte esélyének és az önrendelkezés elve érvényesülésének elengedhetetlen feltétele. Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió: 1.6 Nyomtatva:

20 lllll!! áí n n ítítt IjM N Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: Programok támogatása Debreceni Önkormányzat központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás g j Támogatás időtartama: más gazdálkodó Támogatási összeg: - ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: visszatérítendő Q vissza nem térítendő ^ Személyi Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként Dologi Felhalmozási Összesen: Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: óta működik az egyesület keretein belül a Debrecen SE LÉARE teke tagozat. A pályázaton elnyert támogatást a heti rendszerességgel megtartott edzésekre bérelt teke pályahasználati díjára fordítottuk. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása Az egyesület teke csapata minden pénteken edzést tart.az év során 5 megyei és országos versenyen vettek részt. Továbbá a városi amatőr tekebajnokságon is indultak a csapat tagjai. Az évet a csapattagok mind egyéni, mind a csapatversenyben eredményesen zárták. Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió: 1.6 Nyomtatva:

21 Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: Működési költségek Önkormányzat Hajdúszovát központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás jyj Támogatás időtartama: más gazdálkodó Támogatási összeg: - ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: visszatérítendő [J vissza nem térítendő [^] Személyi Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként Dologi Felhalmozási Összesen: Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: A kapott ,-forintos tám ogatást a Hajdúszoboszlói Körzeti Csoport működtetésére fordítottuk. Az összegből tonert vásároltunk. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása A működésre kapott támogatás felhasználásával a Körzeti Csoport tagjai részére, rendszeresen nyomtattunk nagybetűs tájékoztatókat, meghívókat, adatlapokat. Továbbá az Egyesület heti rendszerességgel megjelenő elektronikus hírlevéléi is kinyomtatjuk azon érdeklődők és egyesületi tagok részére, akik nem rendelkeznek elektronikus hírlevéllel. Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

22 & tnn nra ^ ii Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: Működési költségek, valamint rendezvény, program Önkormányzat Ügyrendi, Jogi, Igazgatási Bizottság Hajdúszoboszló központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg: - ebbó'l a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: visszatérítendő Q vissza nem térítendő [j(j Személyi Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként Dologi Felhalmozási Összesen: Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: évben a Hajdúszoboszlói Körzeti Csoport működtetésére forintot fordítottunk. Vásároltunk a csoport részére fénymásoló papírt, tonert, egyéb irodaszereket. A körzeti csoport az adott ünnepnek megfelelően (farsang, nőnap, fehérbot nap, stb.) programokat szervez a térségben élő látássérültek és családtagjaik részére. A programokra történő szállításra, a résztvevők étkeztetésére forintot fordított az Egyesület. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása Az ENSZ október 15-ét a fehérbot nemzetközi napjának határozta meg. Ennek megünneplése céljából a Körzeti Csopor október 6-án ünnepséget tartott Hajdúszoboszlón a Szép Ernő Kollégiumban, melyen 50 fő vak és gyengénlátó tagtárs vett részt. Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

23 A ínn frm H!M mii w Ilin Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: Működési költségek Hajdúszoboszló Önkormányzatának Polgármestere központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás g j Támogatás időtartama: más gazdálkodó Támogatási összeg: - ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: visszatérítendő Q vissza nem térítendő Személyi Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként Dologi Felhalmozási Összesen: Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: A tárgyévben kapott forintos támogatást a körzeti csoport farsangi, nőnapi rendezvényén résztvevők étkeztetésére fordítottuk. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása A Hajdúszoboszlói Körzeti Csoport március 5-én farsangi, nőnapi ünnepséget tartott Hajdúszoboszlón a Szép Ernő Kollégiumban. Műsort adott a Látássérültek Kultúrcsoportja. A rendezvényen 55 fő vak és gyengénlátó tagtárs vett részt. Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

24 Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: Működési támogatás SzSzBm Kormányhivatal Támogatás forrása: központi költségvetés önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás [^] j ~ j Támogatás időtartama: más gazdálkodó Támogatási összeg: - ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: visszatérítendő Q vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi Felhalmozási Összesen: Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Az Egyesület Alap Akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezik, melynek keretében 5 megváltozott munkaképességű és 2 személyi segítő bérét támogatta a kormányhivatal. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

25 4 é t tfrn - m h lllll / Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: 2010.évi adó 1% MVGYOSZ központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás ~j Támogatás időtartama: más gazdálkodó [jj] Támogatási összeg: - ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: visszatérítendő [ ] vissza nem térítendő [^] Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként Személyi Dologi Felhalmozási Összesen: Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Az Egyesület a MVGYOSZ által továbbadott adó 1% felajánlásból működésre forintot költött, melyet bér kifizetésére fordított. Tagjai részére az alábbi szolgáltatásokat biztosította a felajánlásokból: fehérbot vásárlásának támogatására Ft-ot, tanulmányi tám ogatásra Ft-ot, tartós használatba adott eszközökre Ft-ot fordított. Az üzleti évben végzett több tevékenységek és programok bemutatása Az Egyesület munkatársa elvégzi számítógépek telepítését, karbantartását, javítását, szükség esetén a látássérült tagtársak otthonában is. A szolgáltatás ingyenes a tagjaink és pártoló tagjaink részére. Az év során 53 fő vette igénybe a szolgáltatást. A 9 felsőoktatásban tanuló tag részére, 1 alkalommal, Ft-s tám ogatást adtunk. A fehérbot vásárlásának támogatását is folytatta az Egyesület. Az év során 13 fő részére fizettük vissza a vételár felét. Tartós használatba adtunk 8 tagtársnak önálló életvitelt megkönnyítő segédeszközt, am elyek használata az önálló életvitel egyik legfontosabb feltétele. Kitöltő verzió: Nyomtatvány verziő:1.6 Nyomtatva:

26 3$ á t Gü í r 'in :N.1] 1 I I I I Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: Működési,szakmai programok MVGYOSZ Támogatás forrása: központi költségvetés önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás [j Q Támogatás időtartama: más gazdálkodó Támogatási összeg: - ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: visszatérítendő Q vissza nem térítendő [^j Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként Személyi Dologi Felhalmozási Összesen: Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: A MVGYOSZ költségvetési támogatásából kapott összeget az Egyesület az alábbiak szerint használta fel: bérköltségekre Ft-ot, működési költségekre Ft-ot fordított. Ebből fedeztük az irodavezető, a bolti eladó és az elnök megbízási díját. Továbbá az iroda bérleti díját, a kommunikációs költségeket, az irodaszer-beszerzéseket. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása Sikeresen működött az Egyesület segédeszköz boltja. A boltban az önálló életvitelhez szükséges eszközöket vásárolhatják meg az érdeklődők. Az év során 409 fő vásárlót regisztráltunk. Az Egyesület tagjai részére ingyenes jogi segítséget nyújt az Elnök és az Alelnök. Közreműködnek kérelmek megírásában, értelmezésében, fellebbezések megfogalmazásában, jogszabályok értelmezésében, azok kivonatozásában. Az év során 280 fő vette igénybe a szolgáltatást év során a félfogadási időt megemeltük heti 31 órára. Közreműködünk adatlapok, dokumentumok felolvasásában, kitöltésében, szkennelésében. Tájékoztatást nyújtunk részükre az aktuális pályázatokról, programokról Az év során 2 alkalommal, postai úton tájékoztató levelet küldtünk az egyesületi tagok részére. Segítséget nyújtottunk az üdülési pályázat kitöltésében és a gépkocsi szerzési támogatás igénylése során. Az év során 3380 látássérült és Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió: 1.6 Nyomtatva:

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 05 Miskolci Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Tomkóné Kiss Mária Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 02 Pécsi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szekeres Családi név Első utónév További utónevek Zsuzsanna Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek SCHMUCKNÉ TÓTH KATALIN NOÉMI TÓTH KATALIN NOÉMI Anyja neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék : 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Anyja neve: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Születési ország neve: Születési település neve: Születési

Részletesebben

Mellékiit: B E S Z. 'vitelt vezető egyéb szervezel.nolója és közhasznúsági mel ékle te 20 B 0 - E 0-0. 05 Miskolci Törvényszék

Mellékiit: B E S Z. 'vitelt vezető egyéb szervezel.nolója és közhasznúsági mel ékle te 20 B 0 - E 0-0. 05 Miskolci Törvényszék A IIÍII 1X1U im Törvényszék: 00066453 B E S Z 0 0 0 6 6 4 5 3 05 Miskolci Törvényszék 'vitelt vezető egyéb szervezel.nolója és közhasznúsági mel ékle te Tárgyév: ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI IIVATAL 4 tjgysxarrn:

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 02 Pécsi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Komoly Sámuel Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Születési név: Anyja neve: Előtag Családi név Első utónév

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 0 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kovács Családi név Első utónév További utónevek Antal Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 12 Balassagyarmati Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Nagy Zsolt Születési név: Nagy Zsolt Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 16 Szolnoki Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag EGRI Családi név Első utónév További utónevek SÁNDOR Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 09 Debreceni Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Születési név: Előtag

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag KATONA Családi

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 11 Tatabányai Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. VASS ROZÁLIA LENKE VASS ROZÁLIA LENKE Anyja neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 11 Tatabányai Törvényszék 2 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Trgyév: 19 Veszprémi Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapujn keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Csaldi név Első utónév Tovbbi utónevek Viselt név: Dr. MARKOVSZKYNÉ

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Gábor Családi név Első utónév További utónevek Miklós Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 5 Miskolci Törvényszék 2 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 09 Debreceni Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Mihóky Családi név Első utónév További utónevek Erika Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Heizler Családi név Első utónév További utónevek Norbert Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 20 Zalaegerszegi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Szijjné Szabó Katalin Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 04 Gyulai Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Somogyi Családi név Első utónév További utónevek Józsefné Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Jt ínnr h A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet MIM M egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 15 Nyíregyházi Törvényszék Tárgyév: 2 0 13 Beküldő adatai Előtag Családi

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 18 Szombathelyi Törvényszék Tárgyév: 2 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Simon Zoltán Péter Simon Zoltán Péter Anyja neve: Születési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 1 2 0 7 6 3 9 4 9 9 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 3 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 15 Nyíregyházi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Ádám Családi név Első utónév További utónevek Aurél Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kaposi

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 09 Debreceni Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.01 12:39:27 Szervezet székhelye: Irányítószám: 4 0 3 2 Település: Debrecen Közterület neve: Hatvani István Közterület jellege: utca Házszám:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 06 i Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szügyi Családi név Első utónév További utónevek György Születési név: Szügyi György Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 02 Pécsi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Lőrincz Családi név Első utónév További utónevek Marcell Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

HAJDÚSÁGI JELNYELVI és KOMUNIKÁCIÓS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Szöveges közhasznú beszámoló az Egyesület 2012.évi tevékenységről

HAJDÚSÁGI JELNYELVI és KOMUNIKÁCIÓS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Szöveges közhasznú beszámoló az Egyesület 2012.évi tevékenységről HAJDÚSÁGI JELNYELVI és KOMUNIKÁCIÓS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Szöveges közhasznú beszámoló az Egyesület 2012.évi tevékenységről 1./ Az Egyesület adatai: Név: Hajdúsági Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek SZÜCSNÉ ÁGH ANIKÓ ÉVA ÁGH ANIKÓ ÉVA Anyja neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 14 Kaposvári Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Balla György Születési név: Balla György Anyja neve: Vajas Éva Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: 001 Dr. Sólyom

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 07 Székesfehérvári Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: 001

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 07 Székesfehérvári Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Füller Mária Születési név: Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 16 Szolnoki Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 17 Szekszárdi Törvényszék 2 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

CONTACT Munkarehabilitáció Foglalkoztató, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. CONTACT NKFT. KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET 2013.

CONTACT Munkarehabilitáció Foglalkoztató, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. CONTACT NKFT. KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET 2013. CONTACT NKFT. KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET 2013. 1. A szervezet azonosító adatai név: CONTACT Munkarehabilitáció Foglalkoztató, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. székhely: 5000 Szolnok, Tószegi

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 20 Zalaegerszegi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2012

Közhasznúsági melléklet 2012 Adószám: 18014840-1-43 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 9 PK 68816 /2 / Nyilvántartási szám: 01/01/4623 Magyar Alapítványi Egyesületi és Magánoktatási Intézmények Egyesülete

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 09 i Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név: Anyja

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Kató Henriett Születési név: Kató Henriett Anyja neve: Halmi Klára Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 08 Győri Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 05 i Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név: Anyja

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 08 Győri Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 1 Fővárosi Törvényszék 2 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 1 Dr. Endrefi István Pálné Kenderes Szilvia Mária Kenderes Szilvia

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 14 Kaposvári Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Vizvári

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 2 2016.03.24 17:43:49 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 6 3 Település: Budapest Közterület neve: Szív Közterület jellege: utca Házszám: 44. Lépcsőház:

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 20 Zalaegerszegi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Mátyás Családi

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 19284840-1-20 20 Zalaegerszegi Törvényszék 20 PK 60.042/2009/04 20/01/01064 Csány Közgazdasági SZKI Pártolói Közhasznú Alapítvány 8900

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 05 Miskolci Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Családi név Első

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 08 Győri Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 19 Veszprémi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Havasi Családi

Részletesebben

KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT. 2013. évi KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE

KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT. 2013. évi KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE 7.számú melléklet KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60. A KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT. 2013. évi KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2015.

Közhasznúsági melléklet 2015. Adószám: 18701050-1-13 Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Bejegyző határozat száma: 12 PK 60400 /2003/4 Nyilvántartási szám: 13/01/0002428 2244 Úri, Rákóczi út 37. 2015. -1-1. Tárgyévben végzett

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 19 Veszprémi Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Riz Balázs Születési név: Riz Balázs Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 1 2 0 7 6 3 9 4 9 9 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

MESEKERT ALAPÍTVÁNY 2014. évi

MESEKERT ALAPÍTVÁNY 2014. évi MESEKERT ALAPÍTVÁNY 2014. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2015. április 20. I. AZ ALAPÍTVÁNY FONTOSABB ADATAI a.) Általános adatok A közhasznú szervezet neve: Mesekert Alapítvány Székhely: 1119 Budapest,

Részletesebben

II. Melléklet. Közhasznúsági jelentés kivonat

II. Melléklet. Közhasznúsági jelentés kivonat II. Melléklet Közhasznúsági jelentés kivonat Számviteli beszámoló: A kfib.hu Közhasznú Nonprofit Kft. a kettős könyvvitel szerint vezeti könyveit. A könyvelés külső vállalkozó által, gépi úton történik.

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Közhasznúsági melléklet név: 1. Közhasznú szervezet azonosító adatai Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft székhely: 9700 Szombathely, 11-es huszár út 116. bejegyzı határozat száma:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Törvényszék: 15 Nyíregyházi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név: Anyja neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 05 Miskolci Törvényszék 2 0 1 4 Vi kj11. í r:í0 S 5 ín 1:iSA 'j i HlVATAL E. %r.7án: i : Érkezett 2015.05.28 06:31:01 EB00013409 Psldínv: Alvó1. 3:! Me! c.aeet: i. Szervezet neve:

Részletesebben

HAJDÚSÁGI JELNYELVI és KOMUNIKÉCIÓS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

HAJDÚSÁGI JELNYELVI és KOMUNIKÉCIÓS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HAJDÚSÁGI JELNYELVI és KOMUNIKÉCIÓS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Szöveges közhasznú beszámolója a 2011 évi tevékenységéről A Hajdúsági Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület a Hajdú-Bihar Megyei

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Súlyosan Mozgássérültek BETHESDA Segélyező Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2010 Budapest, 2011. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Súlyosan Mozgássérültek BETHESDA Segélyező

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2015.02.28. 1/11 2014.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK A BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES ÉLETÉRT ALAPÍTVÁNY 1145 Budapest, Bácskai utca 11.

MOZDONYVEZETŐK A BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES ÉLETÉRT ALAPÍTVÁNY 1145 Budapest, Bácskai utca 11. Adószám: 18174432-1-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási szám: 01/03/8273 MOZDONYVEZETŐK A BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES ÉLETÉRT ALAPÍTVÁNY 1145 Budapest, Bácskai utca 11. 2013 -1-1. A számviteli

Részletesebben

Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet

Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet (1077 Budapest, Jósika utca 2. Tel.: 322-1502; fax: 479-0272 www.menedek.hu; menedek@menedek.hu) 2009. évi közhasznúsági jelentése ----------------------------------------

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E A K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011 Elfogadta a Kuratórium 2012. április 25-i ülésén. Pécs, 2012. április 25. T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 3. oldal 2. Összefoglaló 5. oldal

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a 2006. évi közhasznú tevékenységrıl. Kiskunhalas Semmelweis Kórház Jegyzett tıke :

Közhasznúsági jelentés a 2006. évi közhasznú tevékenységrıl. Kiskunhalas Semmelweis Kórház Jegyzett tıke : JOBB MŐSZER, KEVESEBB SZENVEDÉS ALAPÍTVÁNY 6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart L. u. 1. sz. Közhasznúsági jelentés a 2006. évi közhasznú tevékenységrıl Alapító : Kiskunhalas Semmelweis Kórház Jegyzett tıke

Részletesebben

2015. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés

2015. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány 2015. évi közhasznúsági jelentése Bevezetés A Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány célja Pest és Nógrád megyében, szűkebben

Részletesebben

1~lol) \,0 Iév. A számviteli törvény egyszerűsített éves beszámolója. ~L30 G t(oj-1r~ \~!t\2jlvl Vl\tJy la_.2~!rt I.,. :.,- _. _. - -..'.

1~lol) \,0 Iév. A számviteli törvény egyszerűsített éves beszámolója. ~L30 G t(oj-1r~ \~!t\2jlvl Vl\tJy la_.2~!rt I.,. :.,- _. _. - -..'. A számvtel törvény közhasznú szernt egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója ;. lol) \,0 év L30 G t(ojr \!t\2jlvl Vl\tJy la_.2!rt.,. :., _. _...'. c:me'. az. gyb jer"'le '/eleröle KUTYÁK A RAK

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.) A cég: Jogi formája: Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirat

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.01 23:01:42 Szervezet neve: Tappancs Állatvédő Alapítvány Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 3 Település: Szeged Közterület neve: Római

Részletesebben

CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK

CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK A Nemzeti Művelődési Intézet és a Civil Információs Centrumot működtető ÉLÉSTÁR Egyesülettel partnerségben CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK CIVIL SZAKMAI INFORMÁCIÓS NAP Balatonszentgyörgy, IKSZT, NMI A CIVIL

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül

Részletesebben

A Mercator Movet Mundum Alapítvány 2010. évi Közhasznú jelentése. Beszámoló. A Mercator Movet Mundum Alapítvány 2010. évi közhasznú tevékenységéről

A Mercator Movet Mundum Alapítvány 2010. évi Közhasznú jelentése. Beszámoló. A Mercator Movet Mundum Alapítvány 2010. évi közhasznú tevékenységéről Beszámoló Az Alapítvány adatai: A Mercator Movet Mundum Alapítvány 2010. évi közhasznú tevékenységéről Bírósági bejegyzés száma: 938 Bírósági bejegyzés időpontja: 1990. december 19. Közhasznú minősítés

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2011.év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2011.év Statisztikai sjel vagy adós (csekkslas) 2011.év Lőrinci, 2012. május 11.. Szervezet vezetője 1 ESZKÖZÖK helyesbítései a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2006. ÉV

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2006. ÉV Nyilvántartási szám: Közhasznúság: 189825908531 LEHETŐSÉG CSALÁDOKNAK 2005 ALAPÍTVÁNY 9200 MOSONMAGYARÓVÁR, ÁCHIM A. U. 26. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2006. ÉV Készítette: Láng Dénes könyvelő

Részletesebben

Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4.

Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4. Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2011. május 08. Farkasné Szegő Krisztina Ügyvezető igazgató Székesfehérvári

Részletesebben

Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület

Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület 1 8 9 1 0 5 - # 19 9 0-0 0 0-0 1 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 0 2011. január 01. - 2011. december 1. 1 Kelt Tapolca, 2012. március 15. P. H. a társadalmi szrevezet ezet vezetője

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV Alapadatok Alapítvány neve: NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Székhelye: 3100 Salgótarján, Mártírok út 1. Alapítás időpontja: 1994. június Módja:

Részletesebben

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el.

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest i ivaros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése lqlgijb\k.\jlo\o. i TíílvTi Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2014. február 05.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2014. február 05. Felsılajos Község Önkormányzata II/59/2/2014. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2014. február 05. Az ülésen hozott rendeletek száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KOMPÁNIA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2007.

BESZÁMOLÓ A KOMPÁNIA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2007. BESZÁMOLÓ A KOMPÁNIA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2007. 1. PREVENCIÓS TEVÉKENYSÉG 1.1. Iskolai prevenció Célkitűzések: problémaérzékenység, problémaészlelési és probléma-kezelési készségek fejlesztés

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2006. augusztus 21-én, 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzatának Európai Uniós, Regionális, Kommunikációs és Közbiztonsági Bizottságának

Részletesebben

A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége 2014. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége 2014. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége 1126 Budapest, Böszörményi út 21. : 1531 Bp., Pf. 28 : 355-1182, 224-5151 Fax: 224-5157 (Tel: 432-92-51 Fax: 432-9-17) Email: boldizsar.gabor@uni-nke.hu Adószám:

Részletesebben

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2005. évi működéséről

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2005. évi működéséről Közhasznúsági Jelentés a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2005. évi működéséről 1, Számviteli beszámoló Az alapítvány 2005. évben gazdálkodásáról a számviteli törvény szerinti egyéb

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ (a 224 /2000 Kormány rendelet szerint)

KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ (a 224 /2000 Kormány rendelet szerint) HU-1193 Budapest, Leiningen u. 4. 9 PK 65618/1/1517 19664761 9499 569 01 nyilvánt.szám statisztikai szám KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ (a 224 /2000 Kormány rendelet szerint) A beszámolási idıszak

Részletesebben