MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari szolgáltatóegység működéséhez szükséges engedélyek és dokumentumok. A követelménymodul megnevezése:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari szolgáltatóegység működéséhez szükséges engedélyek és dokumentumok. A követelménymodul megnevezése:"

Átírás

1 Balogh Lajosné Szépségipari szolgáltatóegység működéséhez szükséges engedélyek és dokumentumok A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma: A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT

2 SZÉPSÉGIPARI SZOLGÁLTATÓEGYSÉG MŰKÖDTETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ENGEDÉLYEK ÉS ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET A három szépségipari tevékenység a fodrászat a kozmetika és a kéz és lábápolás, műkörömépítés Szakmai és vizsgakövetelményeiknek közös modulja a szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése, melyen belül most a szolgáltatóegység működtetéséhez szükséges engedélyekkel és dokumentumokkal foglalkozunk. A három szépségipari tevékenységre, a fodrászatra, a kozmetikára a kéz és lábápolásra, műkörömépítésre egyaránt jellemző tevékenységi forma az egyéni vállalkozás. Természetesen egyéb vállalkozási formában is működhetnek és működnek is pl. nagy szépségszalont több tulajdonos Bt vagy Kft formájában üzemeltet. Ezt az adott vállalkozó/vállalkozók már a tervezéskor eldöntik és az egész vállalkozás indítását ennek megfelelően szervezik. 1. ábra. Kozmetikai szalon 1 A vállalkozások valamennyi formáját a gazdasági cél elérése érdekében, annak minél kedvezőbb megvalósíthatósága érdekében, gazdasági döntések sorozatával hozzák létre. A létrehozó, vagy létrehozók döntéseikért korlátolt vagy korlátlan felelősséget vállalnak. A belső kockázatot a fent említett vállalkozási forma határozza meg. 1 Forrás: (2010. augusztus 10.) 1

3 A külső kockázatot (jelen esetben) a szolgáltatást igénybevevők, a szépségipari szakmákra fogalmazva a vendégek jelentik. A belső kockázat nagyban függ a létrehozó vagy létrehozók körültekintő tervezésétől, jól átgondolt döntéseitől, melyhez megfelelő gazdálkodási ismeretekre is szükség van. A vállalkozói formák alakítását különböző engedélyekhez, vagy bejelentési kötelezettséghez kötik (jóllehet ez egyre kevesebb feladatot, de nem kevesebb felelősséget jelent!) A nyomon követhetőség érdekében a folyamatokat meghatározott formákban dokumentálni kell. Egy vállalkozás működtetése mindig vállalkozóra jellemző gondolkodásmódot mutat, de az engedélyezési és dokumentálási kötelezettség egyformán vonatkozik mindenkire. Kezdjük a közös gondolkodást az egyéni vállalkozási formával. SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM 1. Képesítés Ha egyéni vállalkozásunk célja olyan tevékenység végzése, melyet jogszabály képesítéshez kötött tevékenységként határoz meg, úgy az csak az előírt képesítés birtokában végezhető. A szabály úgy szól, hogy a vállalkozás működtetőjének a vállalkozásban tevékenyen részt kell vennie. Azonban nem köteles a vállalkozásban a képesítéshez kötött tevékenységet végezni, így nem szükséges, hogy a képesítéssel rendelkezzen. Lényeg, hogy a vállalkozás működésében aktívan vegyen részt. Lehet ő a vállalkozás szervezője, irányítója, vagy végezhet a vállalkozáshoz tartozó bármilyen tevékenységet. A képesítési követelménynek eleget tehet úgy is, hogy határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztat a vállalkozási tevékenységhez szükséges képesítéssel rendelkező szakembert. A vállalkozó több helyszínen, több telephelyet is működtethet, többféle tevékenységet foglalva a vállalkozásba, de természetesen ez az említett kötelezettség a vállalkozás valamennyi telephelyére és valamennyi tevékenységre érvényes. Nem működhet egyéni vállalkozás a vállalkozó aktív részvétele nélkül például csak alkalmazotti körrel. A vállalkozási tevékenységből eredő kötelezettségekért minden esetben maga a vállalkozó a felelős, mégpedig a teljes vagyonával felel. Ez a felelősség akkor is az egyéni vállalkozót terheli, ha a képesítéssel nem ő maga rendelkezik. 2

4 2. ábra. Egyéni vállalkozási formában működő kozmetikai szalon 2 Érdemes átgondolni, hogy a tevékenységre legalább a rálátáshoz, a körültekintő döntésekhez szükséges mértékben értsen és ismerje a reá vonatkozó jogszabályokat! A dokumentumokon, melyet gazdasági tevékenysége során állít ki, minden esetben jelölni kell egyéni vállalkozói státuszát és nyilvántartási számát, ez történhet a vállalkozói forma jelölésének rövidítésével is. (például csak annyi, hogy EV ) 2. Hatósági engedély Ha a képesítésen kívül a tevékenységet jogszabály hatósági engedélyhez is köti, akkor a tevékenység csak és kizárólag ennek az engedélynek a birtokában végezhető. 3. Foglalkoztatottak köre Az egyéni vállalkozó foglalkoztathat alkalmazottat, családtagot és tanulót is minden esetben a vonatkozó előírások betartása mellett, de ne feledjük, hogy a döntés és az evvel járó felelősség mindig az övé. Az egyéni vállalkozást átveheti (folytathatja) az elhunyt vállalkozó özvegye, örököse, vagy bírósági határozat értelmében a cselekvőképtelen vállalkozó jogi képviselője is, ha a folytatni kívánt egyéni vállalkozói tevékenységet a CXV. tv szerinti jogszabálynak megfelelően bejelenti. 2 Forrás: Belnatur 3

5 4. Elektronikus ügyfélkapu 3. ábra. Kéz- és lábápoló, műkörömépítő munka közben A bejelentést a vállalkozó elektronikus ügyfélkapun keresztül teheti meg. A bejelentés díj- és illetékmentes. Természetesen még a mai világban sem rendelkezik mindenki elektronikus lehetőségekkel, ezért a hatóság ilyen esetben ingyenesen hozza létre a szükséges elektronikus ügyfélkaput. A bejelentést természetesen elektronikus bejelentőlapon kell megtenni. (10T180 nyomtatvány) Ez az okmányiroda ügyfélszolgálatán ügyintézői segítséggel is történhet. Amennyiben a bejelentés hiba nélkül megtörtént, úgy a hatóság automatikusan beszerzi az egyéni vállalkozó adószámát és statisztikai számjelét. 4. ábra. Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer felépítése 3 3 Forrás: (2010. augusztus 10.) 4

6 Az egyéni vállalkozó adataival együtt továbbítják a nyilvántartást vezető szervhez. A nyilvántartásba vételről a nyilvántartási szám megküldésével értesítik a bejelentőt és a hatóságot is. Evvel az adózó teljesítette a bejelentési kötelezettségét. Az adózás rendjéről szóló (továbbiakban Art) évi XCII. törvény 23. (6) bekezdés alapján az egyéni vállalkozó köteles bejelenteni a következőadatokat: (Nyomtatvány:10101E) - nevét, - lakhelyét, - magánszemély adóazonosító jelét, - címét, székhelyét - létesítő okiratának keltét, - a vállalkozói jogviszony keletkezését - adó azonosító számát - a vállalkozás gazdálkodási formáját, - valós tevékenységi körét, - a vállalkozás fő tevékenységét - a tevékenység gyakorlásának körülményeit - meg kell tenni az ÁFA alanyokra előírt nyilatkozatot. Az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló évi törvény szerint a vállalkozásban bekövetkező változásokat (pl. székhelyváltozás, iratőrzés) kizárólag az elektronikus ügyfélkapu rendszeren keresztül, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon lehet kezdeményezni a Bejelentő- és változás bejelentő lap (az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére) című nyomtatványon. (10T101E nyomtatvány) 5

7 5. ábra. Bejelentő- és változásbejelentő lap Ha a bejelentő az űrlapot megfelelően töltötte ki, a Hatóság a szünetelésről azonnal, elektronikus úton értesíti a nyilvántartást vezető szervet, aki a szünetelés tényét az egyéni vállalkozók nyilvántartásába hivatalból bejegyzi. A nyilvántartást vezető szerv a szünetelésről haladéktalanul, elektronikus úton értesíti az adóhatóságot és a Központi Statisztikai Hivatalt (továbbiakban KSH). Az adatokban történő minden változást az egyéni vállalkozó köteles 15 napon belül szintén elektronikus úton bejelenteni. Ez szintén díj- és illetékmentes. 5. Vállalkozói igazolvány Korábban egyéni vállalkozói tevékenységet folytatni csak vállalkozói igazolvány birtokában lehetett január 01-től elég, ha a évi CXV törvény rendelkezéseinek megfelelően az egyéni vállalkozói tevékenységet csak bejelentik, a képesítést sem kell igazolni, (5. (1) bekezdés) azonban a vállalkozói igazolványt a hatóság az egyéni vállalkozó kérésére ma is kiállítja. A képesítést pedig ellenőrzéskor kell igazolni. A vállalkozói igazolványban a változás a papíralapú ügyintézésnek megfelelően személyesen esetleg postai úton történhet. 6

8 Ha már megkezdett vállalkozás során kíván engedély,- vagy bejelentés köteles tevékenységet folytatni az egyéni vállalkozó, úgy az engedély iránti kérelem, vagy a bejelentés a kötelezettség teljesítését is jelenti. Az engedélyező, vagy a bejelentést fogadó a nyilvántartási határozatát jelzi a hatóságnak is. A kérelem visszautasítása csak jogszabály megsértése esetén lehetséges a CXV. törvény 14. (1-4) bekezdés alapján. Természetes személy csak egy egyéni vállalkozást alapíthat, de a vállalkozása idején gazdasági társaságnak lehet korlátolt felelősségű tagja is. 6. Szüneteltetés 6. ábra. Kozmetikai szalon Az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló évi CXV törvény szerint a vállalkozásban bekövetkező változásokat (pl. szüneteltetés) kizárólag az elektronikus ügyfélkapu rendszeren keresztül, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon lehet kezdeményezni a 10T1041 jelölésű nyomtatványon. 7

9 7. ábra. Egyéni vállalkozás szüneteltetése bejelentésének nyomtatványa E törvény 4. (3) bekezdése értelmében a vállalkozás szüneteltethető. Az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének bejelentése kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kezdeményezhető. A bejelentő űrlapon rögzíteni kell a szüneteltetés kezdő és befejező időpontját Ha a bejelentő az űrlapot megfelelően töltötte ki, a Hatóság a szünetelésről azonnal, elektronikus úton értesíti a nyilvántartást vezető szervet, aki a szünetelés tényét az egyéni vállalkozók nyilvántartásába hivatalból bejegyzi. A nyilvántartást vezető szerv a szünetelésről haladéktalanul, elektronikus úton értesíti az adóhatóságot és a Központi Statisztikai Hivatalt. A szüneteltetés ideje alatt a vállalkozó a vállalkozás tevékenységét nem folytathatja, új jogosultságot nem szerezhet, kötelezettséget nem vállalhat, viszont a fizetési kötelezettségeit a szüneteltetés ideje alatt is köteles teljesíteni. A szüneteletetés is bejelentés köteles. Módja ugyan az, mint a vállalkozás megkezdéséé. Elektronikus ügyfélkapun keresztül történhet. Az egyéni vállalakozást ugyan ezen a bejelentési módon a szüneteltetés megszüntetésével, bármikor folytathatja. 8

10 A szüneteltetés időtartama minimum egy hónap, maximum öt év lehet. Aki vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik, annak az igazolványt a szüneteltetés bejelentésével együtt személyesen vagy postai úton le kell adnia. A hatóság a beérkezés napján vonja vissza határozattal és jelzi a nyilvántartó hatóságnak a CXV. törvény 18. alapján. 7. Megszűnés A vállalkozás megszűnik, a évi CXV. törvény 19. alapján, ha: - Az egyéni vállalkozó a vállalkozást megszünteti. Ebben az esetben a vállalkozás megszüntetését elektronikus űrlapon köteles bejelenti a hatóságnak, a vállalkozás megszüntetésének napján. - Ha az egyéni vállalkozó elhunyt, a halála napján. - Ha az egyéni vállalkozó egyéni céget alapított. Az egyéni vállalkozás megszűnik az egyéni cég cégbejegyző határozat jogerőre emelkedése előtti napon. - Az egyéni vállalkozó cselekvőképességének korlátozását vagy cselekvőképtelenségét kimondó bírósági határozat jogerőre emelkedésének napján. - Ha az adóhatóság törölte az egyéni vállalkozó adószámát, a jogerőre emelkedés napján. Az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását a hatóság meg is tiltja ha: - Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatást kizáró ok áll fenn, - Ha a szüneteltetés kezdőnapját követő öt év elteltével az egyéni vállalkozó nem intézkedett a folytatás vagy a megszüntetés érdekében. - Ha az egyéni vállalkozó a vállalkozás során végezhető tevékenységek egyikét sem végezheti jogszerűen évi CXV. tv Bankszámla Az egyéni vállalkozónak a évi XCII. törvény 38. (2) bekezdése alapján az adószám közlésétől számított 15 napon belül bankszámlát kell nyitnia. 9

11 8. ábra. Az "ideális" befektetés módja, amelyhez nem kell bankszámla 9. Szakhatósági engedélyek beszerzése - Az üzlethelyiség kialakításánál építésügyi szakhatósággal kell egyeztetni. - A tevékenység megkezdése előtt az ÁNTSZ-től szakvéleményt kell kérni, hogy a helység alkalmas-e az adott munkavégzésre. - Be kell szerezni a felhasznált anyagokhoz kapcsolódó Biztonsági adatlapokat és a veszélyes anyagok használatáról bejelentést kell tenni az ÁNTSZ-nek. - A tűzoltó készüléket a Tűzoltósággal felül kell vizsgáltatni. - Az egyéni vállalkozó székhelyét, szolgáltató és nyílt árusítású üzletét, cégtáblával köteles ellátni. Az üzleti elnevezésről az erről szóló jogszabályok betartásával kell, gondoskodni 10. Működési engedély A szépségipari szolgáltatóegységekben gyakran történik a kezelés eredményét szinten tartó termékek forgalmazása. Ennek kapcsán felmerülő kérdés, hogy kell- e kérni működési engedélyt január 01.-től csak az un. üzletköteles termékek forgalmazása esetén szükséges működési engedélyt kérni. (Pl. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények forgalmazása is ebbe a körbe tartozik, így csak működési engedély birtokában lehetséges az ilyen vagy ezekből készült anyagok forgalmazása) A működési engedély tartalma: - a kereskedő adatai - a cég adatai - a forgalmazni kívánt üzletköteles termékek - a tevékenység jellege 10

12 - az engedélyezési eljárásban a szemlére vonatkozó kérelem - az üzlet használati jogcíme. Más tevékenységhez működési engedélyt kérni nem kell, de a forgalmazási szándékot/tevékenységet be kell jelenteni a jegyzőnek. A szépségipari szakmák szempontjából a higiéniás, egészségvédelmi, ivóvíz minőségi, hulladékkezelési, közegészségügyi, valamint a kémiai biztonságra irányuló jogszabályok betartásával foglalkozó Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat (továbbiakban ÁNTSZ) vesz részt a működési engedéllyel kapcsolatos eljárásban. 11. Munkáltatói bejelentés 9. ábra. Kozmetikus munka közben Ha az egyéni vállalkozó alkalmazottat tart, akkor foglalkoztatói bejelentési kötelezettsége is van. Elektronikus úton vagy formanyomtatványon kell bejelenteni az általa foglalkoztatott természetes személy azonosító adatait, állampolgárságát, adóazonosító jelét, a biztosítási jogviszony kezdetét, kódját, (megszűnését), heti munkaidejét, FEOR számát magánnyugdíj pénztári tagság esetén a pénztár nevét, azonosítóját. (10T1041-es nyomtatvány) A jogviszony kezdetét a biztosítás kezdetét megelőzően, de legkésőbb az első napon; a megszűnését a befejezését követő 8 napon belül. Az állami adóhatóság megküldi az adatokat az egészségbiztosítás biztosítotti nyilvántartásának a XCII. törvény 16. (5) bekezdése alapján. 11

13 12. Nyilvántartási kötelezettség Az egyéni vállalkozó a társadalombiztosítási (Tb) kötelezettségeiről, valamint az általa foglalkoztatottakról köteles olyan nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza a biztosított személyi azonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, magánnyugdíj pénztári tagságára vonatkozó adatait, a biztosítás idejét rögzítő adatokat, a levont járulékok alapját és összegét. A nyilvántartásról havi zárást kell készíteni és archiválni kell.(1008-as nyomtatványon vallja be az alkalmazottja járulékait és a 1058 nyomtatványon vallja be az egyéni vállalkozó a saját járulékait) 13. Adók és járulékok 10. ábra. Adómanó 4 Az egyéni vállalkozó Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lapot (NYENYI-lap) köteles benyújtani. A saját biztosításával összefüggő adatairól valamint foglalkoztatóként az alkalmazottairól vagy egyéb jogviszonyban díjazás keretében neki dolgozókról a 168/1997. évi (X.06.) kormányrendelet 87. (1) szerint. 4 Forrás: (2010. augusztus.02.) 12

14 Biztosítási kötelezettség terheli az egyéni vállalkozót és a társasa vállalkozót is. Az egyéni vállalkozót a nyilvántartásba vételtől a törlés napjáig. A társas vállalkozót a tagság létrejöttétől, annak megszűntéig. A járulék bevallási kötelezettségnek a társadalombiztosítási ellátásokra és a magánnyugdíjra jogosultakról valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény (továbbiakban Tbj.), valamint az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art) előírásai szerint kell eleget tenni. A bevallás egyben az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését is jelenti. A fizetendő járulékok körét az határozza meg, hogy az egyéni vállalkozó munkaviszonyban áll-e máshol, nappali tagozatos diák-e vagy más státuszából adódóan fizetnek utána járulékokat. Ugyanis ebben az esetben bizonyos járulékok fizetése alól mentesül a vállalkozó. Ha a vállalkozó nem rendelkezik heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal (és az előbb ismertetett lehetőségek sem érintik), akkor az alábbi járulékokat kell fizetni havonta, függetlenül attól, hogy volt-e bevétele a vállalkozásnak, vagy sem. Fizetendő: - személyi jövedelemadó, - egészségbiztosítási és munkaerő piaci alap, - nyugdíjbiztosítási alap, - magánnyugdíj pénztári tagdíj A fentieket akkor is fizetni kell a minimálbért véve alapul, ha semmi bevétele nem volt a vállalkozásnak az adott időszakban. A fentieken felül, ha alkalmazottat tart, akkor évente kétszer szakképzési hozzájárulást is fizetnie kell, aminek a mértéke jelenleg 1,5%. SZJA 17%, ami jövedelemfüggő, ÁFA ha a bevétele meghaladja a mentességet, vagy nem kérte a mentesség lehetőségét. Iparűzési adó, az adóalap 2% Budapesten, vidéken változó. Egyéb adónemek is terhelik a vállalkozást. Az illetékes önkormányzathoz az Iparűzési adó hatálya alá is be kell jelentkezni formanyomtatványon évi LXXX. tv. 47. (1) bekezdése alapján a munkáltató az egyéni vállalkozó havonként a tárgyhót követő hó 12.-éig elektronikus úton tesznek bevallást a társadalombiztosítási kötelezettséget eredményező magánszemélyeknek teljesített kifizetésekről juttatásokról, azokkal összefüggő járulékokról. A bevallás benyújtásával eleget tesz bevallási kötelezettségének is. (1058-as és 1008-as bevallás) 13

15 Az egyéni vállalkozó társadalombiztosítási járulékának mértéke 27%, ebből nyugdíjbiztosítási járulék24%, egészségbiztosítási- és munkaerő piaci járulék 3%. A bérből levont járulékok 9,5 % nyugdíjjárulék és 7% egészségbiztosítási járulék, amit szintén a vállalkozónak kell befizetni önmaga és az alkalmazottja után is. 14. Nyilvántartás 11. ábra. A minimális adónál többet fizetni TILOS! A gazdálkodó szervezetnek minden olyan eseményről nyilvántartást kell vezetni, amely a tevékenységükkel összefüggően fordul elő és befolyásolja vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetüket. A szigorú számadású nyilvántartások jegyzéke. Ezek körén belül a számlák, nyugták, útnyilvántartások, leltárívek, pénztárkönyv, ahol nem oldható meg a gépi könyvelés. Munkaszerződések, jelenléti ívek, szabadság nyilvántartás. Kockázatbecslési jegyzőkönyv, egyéb szakhatósági engedélyek. 14

16 12. ábra. Számítógépes nyilvántartás vezetés Ma, amikor a munkavégzés minősége felértékelődik, ismét rangot és minőséget jelent a mester cím, de természetesen csak a mestervizsgával rendelkező vállalkozó az, aki a mester megnevezést használhatja és csak abban az esetben, ha a tevékenységet önmaga gyakorolja. 15. Összegzés Az intézmények feladatokat, szabályokat, kötelezettségeket közölnek, ezek betartása kötelező. Megértésükről, részletes információkról a vállalkozó maga gondoskodik vagy ügyfélszolgálaton,- mellyel minden felügyeleti intézményünk rendelkezik,- vagy egyéb információs csatornákon. Az engedélyek, nyilvántartások világában a naprakész információ elengedhetetlen a szabályozók állandó változása miatt. Tájékozódásra kiváló forrás az internet. A szabályozók és evvel együtt a nyilvántartási kötelezettségek is folyamatosan változnak. A vállalkozó kötelezettsége a folyamatos tájékozódás, hiszen a felelősség is az övé. Az engedélyek és nyilvántartások meghatározó jelentőségűek a vállalkozás feladat- és felelősségi körében. Az egyéni vállalkozás kezdetekor ajánlatos szakszerű segítséget kérni, de mindenképpen naprakész információk birtokában dönteni. Folyamatosan változó adatok esetén fontos, hogy megtanulják hol és hogyan szerezhetik meg a szükséges információt. 15

17 TANULÁSIRÁNYÍTÓ 13. ábra. Sikeres kéz- és lábápoló, műkörömépítő vállalkozó A "Szakmai információtartalom" (tananyag) részben leírt sok ismeret miatt, ha szükségesnek érzi, olvassa újra a tananyagot is, bár erre sort keríthet részenként, az egyes kérdésekre keresett válaszok során is. Ha szükségesnek találja, vagy a téma egyes részei alaposabban is érdeklik, internetes forrásból számos kiegészítő és értelmező ismeretre tehet szert. Fontos! Soha ne arra törekedjék, hogy szó szerint tanulja meg a tananyag egyes részeit, inkább próbálja értő módon értelmezni a tananyagot, adaptálni napi életszituációiba a tananyagot. Többször olvassa el figyelmesen, majd tanulótársával keresse ki, hogy mely adókról vagy járulékról közöl információt ez a tananyagelem! A tananyagelemben megtalálhatja, hogy az ön gyakorlóhelyén végzett tevékenységek közül mely tevékenység bejelentés- és mely engedélyköteles. Csoportmunka keretében készítsenek listát a szakmájukban érvényes, kötelező nyilvántartásokról. A tananyagelem mélyebb megismerése érdekében látogassanak el olyan weboldalakra, ahol jelen témákkal találkozhatnak. 16

18 ÖNELLENŐRZŐ FELADATOK Pontosan olvassa el, majd oldja meg a feladatokat! 1. feladat Írja le, hogy milyen vállalkozási formák jellemzőek a három szépségipari tevékenységre! (fodrászat a kozmetika és a kéz és lábápolás, műkörömépítés) 2. feladat Írja le, hogy a vállalkozásnak milyen alapvető kockázati tényezőkkel kell számolnia! 3. feladat Sorolja fel, hogy ha a vállalkozó nem rendelkezik heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal, akkor mely járulékokat kell fizetni havonta, függetlenül attól, hogy volt-e bevétele a vállalkozásnak, vagy sem. 17

19 4. Feladat Keresse ki az interneten a vállalkozási tevékenység folytatásának főbb szabályait, majd írja le! 5. feladat Sorolja fel az egyéni vállalkozási tevékenység megszűnésének illetve megszüntetésének okait. 18

20 6. feladata Írja le, hogy milyen dokumentum birtokában használhatja a Mester címet! 19

21 MEGOLDÁSOK 1. feladat Az egyéni és társas vállalkozások közül az egyéni vállalkozói, a társasok közül a Bt., Kft. a leggyakoribb vállalkozási forma a szépségipari szakmákban. 2. feladat Belső és külső kockázattal kell számolnia a vállalkozásnak. 3. feladat Fizetendő: - személyi jövedelemadót, - egészségbiztosítási és munkaerő piaci alap, - nyugdíjbiztosítási alap, - magánnyugdíj pénztári tagdíj 4. feladat - Az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásának főbb szabályai: - Az egyéni vállalkozó főbb tevékenységet folytathat, tevékenységét több telephelyen, fióktelepen végezheti. - Hatósági engedélyhez kötött gazdasági tevékenység csak az engedély birtokában kezdhető meg, illetve végezhető. - Az egyéni vállalkozó közreműködőként alkalmazottat, bedolgozót, segítő családtagot, és szakiskolai, szakközépiskolai tanulót foglalkoztathat. - Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel, illetve főszabályként akkor is, ha a képesítési követelményeknek ő maga ugyan nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki rendelkezik az előírt képesítéssel. - Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen (fióktelepen) érvényesíteni kell. - Az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során az "egyéni vállalkozó" megjelölést (vagy annak e.v. rövidítését) és nyilvántartási számát neve (aláírása) mellett minden esetben köteles feltüntetni. 20

22 - Az egyéni vállalkozó halála esetén az egyéni vállalkozó özvegye, özvegy hiányában vagy annak egyetértésével örököse, illetve az egyéni vállalkozó cselekvőképtelenségét vagy cselekvőképességének korlátozását kimondó bírósági határozat esetén az egyéni vállalkozó nevében és javára törvényes képviselője az egyéni vállalkozói tevékenységet folytathatja, ha egyéni vállalkozói tevékenységét a hatóságnak bejelenti. 5. feladat Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság a törvény erejénél fogva megszűnik: - ha az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetését - az erre rendszeresített elektronikus űrlapon - a Hatóságnak bejelenti, a bejelentés napján - ha az egyéni vállalkozó egyéni céget alapított, a cégbejegyző határozat jogerőre emelkedésének napját megelőző napon, - az egyéni vállalkozó halála napján, - az egyéni vállalkozó cselekvőképességének korlátozását vagy cselekvőképtelenségét kimondó bírósági határozat jogerőre emelkedésének a napján, - ha az adóhatóság törölte az egyéni vállalkozó adószámát, a törlést kimondó határozat jogerőre emelkedésének napján, - az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását kizáró ok áll fenn, - ha a szünetelés kezdőnapját követően öt év eltelt, és az egyéni vállalkozó nem 6. feladat intézkedett az egyéni vállalkozói tevékenység folytatása vagy megszüntetése iránt. A Mestervizsgán szerzett Mesterlevél birtokában. 21

23 IRODALOMJEGYZÉK FELHASZNÁLT IRODALOM MOSZI: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése, szakmai jegyzet MOSZI Budapest Darabos Éva: Szakmai jegyzet, Körömakadémia, Budapest évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről évi LX. törvény az elektronikus közszolgáltatásról évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 225/2009. (X. 14.) Korm. rendelet az elektronikus közszolgáltatásról és annak igénybevételéről 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről XCII. törvény az adózás rendjéről 168/97(X.6.) Kormányrendelet LXXX. Törvény a társadalombiztosítási járulékokról (2010.július 20) (2010. július 20.) (2010. július 22.) AJÁNLOTT IRODALOM Somorjai Gáborné: Vállalkozási, gazdasági és marketing-ismeretek a szépségiparban, Beato Angelico Kiado, Győr Hajós Ferenc - Eperjesi Zsuzsanna: Jogi és vállalkozási ismeretek, Tankönyvmester Kiadó, Budapest

24 A(z) modul 009-es szakmai tankönyvi tartalomeleme felhasználható az alábbi szakképesítésekhez: A szakképesítés OKJ azonosító száma: A szakképesítés megnevezése Fodrász Kéz- és lábápoló, műkörömépítő Kozmetikus A szakmai tankönyvi tartalomelem feldolgozásához ajánlott óraszám: 15 óra

25 A kiadvány az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP / A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése keretében készült. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Kiadja a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 1085 Budapest, Baross u. 52. Telefon: (1) , Fax: (1) Felelős kiadó: Nagy László főigazgató

Ügyfélfogadás: Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11) Steiger Beatrix 25/504-522 (16) Fax: 25/504-522 (15)

Ügyfélfogadás: Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11) Steiger Beatrix 25/504-522 (16) Fax: 25/504-522 (15) Ügyfélfogadás: hétfő: 8:00-11:30 és 13:00-15:30 kedd: nincs ügyfélfogadás szerda: 8:00-11:30 és 13:00-17:30 csütörtök: nincs ügyfélfogadás péntek: 8:00-11:30 Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11)

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. Ügyintéző: Kádárné Nagy Anikó Tel.. 44/545 308 Email: kadarne.aniko@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. Ügyintéző: Kádárné Nagy Anikó Tel.. 44/545 308 Email: kadarne.aniko@mateszalka.szszbmkh.gov.hu EGYÉNI VÁLLALKOZÁS Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Nagyecsedi Kirendeltség 4355 Nagyecsed Árpád u.

Részletesebben

Egyéni vállalkozói engedély ügyek

Egyéni vállalkozói engedély ügyek Egyéni vállalkozói engedély ügyek Jogosultak köre: magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az EGYÉNI VÁLLALKOZÁSRÓL (2012.)

TÁJÉKOZTATÓ az EGYÉNI VÁLLALKOZÁSRÓL (2012.) Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közigazgatási Igazgatóság Okmányiroda 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22. Telefon: (56) 503-890, (56) 503-891; Fax: (56) 503-599 TÁJÉKOZTATÓ az EGYÉNI VÁLLALKOZÁSRÓL

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÓ KI LEHET EGYÉNI VÁLLALKOZÓ? Egyéni vállalkozó lehet:

EGYÉNI VÁLLALKOZÓ KI LEHET EGYÉNI VÁLLALKOZÓ? Egyéni vállalkozó lehet: EGYÉNI VÁLLALKOZÓ KI LEHET EGYÉNI VÁLLALKOZÓ? Egyéni vállalkozó lehet: 1. a magyar állampolgár, 2. az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államnak

Részletesebben

ŰRLAP. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése

ŰRLAP. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése I. Vállalkozó személyes adatai ŰRLAP egyéni vállalkozói tevékenység megkezdéséhez Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése 1.Családi név 2.Utónév 3.Születési családi név 4.Születési

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet és az egyéni vállalkozói

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG E.VÁLLALLKOZÓ TEVÉK. MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 2015.03.03.

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG E.VÁLLALLKOZÓ TEVÉK. MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 2015.03.03. EGYÉNI VÁLLALKOZÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2009. évi CXV. törvény 1 2 KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? MEGÉLHETÉSI LEHETŐSÉGET NYÚJT AZOKNAK, AKIK SAJÁT KÖZREMŰKÖDÉSSEL,

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig.

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig. GYIK (Gyakran ismételt kérdések) 1./ Mikor van nyitva az Okmányiroda? Hétfő - Péntek 8.00-12,00 12,30-20.00 óra 2./ Van-e hosszított ügyfélfogadás az Okmányirodában? Igen van, minden nap este 8 óráig.

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. MILYEN TEVÉKENYSÉGRE NEM vonatkozik a tv? PL: KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? továbbá 2015.02.25. 2009. évi CXV. törvény

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. MILYEN TEVÉKENYSÉGRE NEM vonatkozik a tv? PL: KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? továbbá 2015.02.25. 2009. évi CXV. törvény EGYÉNI VÁLLALKOZÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2009. évi CXV. törvény 1 2 KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? MILYEN TEVÉKENYSÉGRE NEM vonatkozik a tv? PL: - MEGÉLHETÉSI

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016.

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010.

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek 13.EA

Vállalkozási ismeretek 13.EA Vállalkozási ismeretek 13.EA Az egyébi vállalkozó, mint vállalkozási forma előnyei Létesítése legegyszerűbb, legolcsóbb nincs kötött tőkeigénye Felszámolása legegyszerűbb Továbbá az elért profitot a vállalkozó

Részletesebben

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL. Az egyéni vállalkozói tevékenység 2013. évi hatósági ellenőrzési terve

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL. Az egyéni vállalkozói tevékenység 2013. évi hatósági ellenőrzési terve PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL Az egyéni vállalkozói tevékenység 2013. évi hatósági ellenőrzési terve Készítette: dr. Végi-Rónai Klára okmányirodai ügyintéző Jóváhagyta: Papp Edit csoportvezető Az egyéni vállalkozóról

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE TÖRZSLAP 1. A vállalkozó személyes adatai

EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE TÖRZSLAP 1. A vállalkozó személyes adatai Hatályba lépés: 2011.01.01. Jogszabályi hivatkozás: 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet Szervkód: A kérelem beadásának dátuma: A csatolt betétlapok száma: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi

Részletesebben

Az egyéni vállalkozói tevékenység 2015. évi hatósági ellenőrzési terve. Jóváhagyta: Dr. Vajda János hivatalvezető

Az egyéni vállalkozói tevékenység 2015. évi hatósági ellenőrzési terve. Jóváhagyta: Dr. Vajda János hivatalvezető Az egyéni vállalkozói tevékenység 2015. évi hatósági ellenőrzési terve Jóváhagyta: Dr. Vajda János hivatalvezető 2 Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Az egyéni vállalkozás megkezdése

Az egyéni vállalkozás megkezdése Az egyéni vállalkozás megkezdése Jogosult egyéni vállalkozói tevékenységet indítani az, aki magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA TÁRSASHÁZKEZELŐI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE 1. Az ügy rövid leírása A társasházkezelői tevékenység olyan, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá Az adóhatóság tölti ki! Iktatószám:. Adóhatóság: Nyírmihálydi Község Jegyzője Átvétel dátuma:... Átvevő:...Adózó mutatója:... BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá I. Bejelentkezés

Részletesebben

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap kitöltése minden esetben

Részletesebben

Bejelentkezés, Változás-bejelentés

Bejelentkezés, Változás-bejelentés Bejelentkezés, Változás-bejelentés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Bakonybánk önkormányzat adóhatóságához Az adóhatóság tölti ki!

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység megkezdése változás bejelentés megszűnése 1. Helyi iparűzési adó állandó jellegű iparűzési tevékenység

I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység megkezdése változás bejelentés megszűnése 1. Helyi iparűzési adó állandó jellegű iparűzési tevékenység Az adóhatóság tölti ki! Az adóhatóság megnevezése:... Adózó azonosító száma:... Benyújtás napja:... IPARŰZÉSI ADÓRA BEJELENTÉS (BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS, MEGSZŰNÉS) az adózás rendjéről szóló

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(XII.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi iparűzési adóról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Módosítás: a) 3/2011 (II. 3.) ör. b) 50/2011 (XI. 28.) ör. c) 15/2014.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tisztelt Ügyfelünk!

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tisztelt Ügyfelünk! 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 13T1044D BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az Art. 16. (11) bekezdése alapján az iskolaszövetkezet biztosítottnak nem minősülő, határozott idejű munkaviszony keretében személyesen

Részletesebben

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft. 2.2. II. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft. 2.2. II. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u.57. Telefon: 54/430-001/118 Fax: 54/541-052 www.biharkeresztes.hu Ügyintéző: Adócsoport BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) a helyi iparűzési adóról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. /1/ bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján

Részletesebben

Bejelentkezés, Változás-bejelentés

Bejelentkezés, Változás-bejelentés Bejelentkezés, Változás-bejelentés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Makó Város önkormányzat adóhatóságához Makó Város Polgármesteri

Részletesebben

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok Pénzügy Bemutatkozás Az OFA Kooperáció program pénzügyi szakértője vagyok. Végzettségemet tekintve gazdasági mérnök és mérlegképes könyvelő. Ezen kívül 2003-ban a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 16T1044TEL

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 16T1044TEL KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 16T1044TEL Frissítve: 2015.12.04. Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap az Art. 16. (11) bekezdése alapján az iskolaszövetkezet biztosítottnak nem minősülő, határozott

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló évi C.

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló évi C. I. Bejelentés jellege BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján 1. Idegenforgalmi adóbeszedési kötelezettség

Részletesebben

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-301 www.hajduszoboszlo.eu Ügyintéző: Adócsoport "B" épület/15.sz. irodahelyiség Tel.:52/557-353

Részletesebben

M0754 FELADATOK. megállapít Adókötelezettséget teljesít, illetve adóelőleg vonási kötelezettséget megállapít

M0754 FELADATOK. megállapít Adókötelezettséget teljesít, illetve adóelőleg vonási kötelezettséget megállapít M0754 FELADATOK 0754 érügyi szakfeladatok Adatokat gyűjt, rögzít (munkaidő, teljesítmény, 4 szabadság stb.) 5 Munkaidő nyilvántartás adatait rögzíti 6 Egyéni bérelszámoló lapot készít, vezet érszámfejtést

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/1994.(I.19.) számú rendelete és a módosításáról szóló 17/2003.(XII.24.) kt. sz.; 7/2004. (IV.28.) kt. sz. rendelete A vállalkozók kommunális adójáról. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza.

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza. 2005. évi CLXIII. törvény az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

Egyéni vállalkozók ellenőrzési terve

Egyéni vállalkozók ellenőrzési terve Iktató száma: NO-04/VEZ/23-3/2016 Ügyintéző: Lami Nóra Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatala Egyéni vállalkozók ellenőrzési terve 2016 Ellenőrzési időszak: 2016. január 01 2016. december

Részletesebben

az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló évi C. törvény alapján a/az önkormányzat adóhatóságához

az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló évi C. törvény alapján a/az önkormányzat adóhatóságához BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a/az önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege Adóköteles

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. és a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. alapján a Marcali Városi Önkormányzat adóhatóságához I. Adónem: 1. Idegenforgalmi

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS LŐRINCI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐ 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 26. TEL.: (37) 388-155 FAX: (37) 388-464 E-MAIL: jegyzo@lorinci.hu BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi

Részletesebben

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Kehidakustány Közös Önkormányzati Hivatal

Kehidakustány Közös Önkormányzati Hivatal BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá (KATA bejelentés V. ) I. Bejelentkezés jellege Adóköteles tev. megszűnése Helyi iparűzési adó - állandó jellegű tevékenység - ideiglenes jellegű

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 5435 Martfű, Szent István tér 1. BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS BEJELENTÉS

Martfű Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 5435 Martfű, Szent István tér 1. BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS BEJELENTÉS Martfű Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 5435 Martfű, Szent István tér 1. BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS BEJELENTÉS Érvényes 2015.01.01-től A hivatal tölti ki Martfű, év hó nap A kérelmet átvettem (aláírás:

Részletesebben

I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység Változás bejelentés Adóköteles tevékenység. 2. Születési helye: város/község, ideje: év hó nap

I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység Változás bejelentés Adóköteles tevékenység. 2. Születési helye: város/község, ideje: év hó nap BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Tárnok Nagyközség Önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2003. (III. 27.) számú r e n d e l e t e. az idegenforgalmi adóról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2003. (III. 27.) számú r e n d e l e t e. az idegenforgalmi adóról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2003. (III. 27.) számú r e n d e l e t e az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben a 23/2007. (VI.26.), a 46/2009. (XII.27.), a 20/2013. (IV.26.) és

Részletesebben

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (okmányirodai regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel)

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (okmányirodai regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (okmányirodai regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Miről olvashat a tájékoztatóban? Az elektronikus úton intézhető

Részletesebben

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS Zalacsány az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Zalacsány Önkormányzat adóhatóságához I. Helyi iparűzési

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

Bejelentkezés, Vátozás-Bejelentés. Benyújtandó a változást követő 30 napon belül! átvétel ideje: átvevő aláírása

Bejelentkezés, Vátozás-Bejelentés. Benyújtandó a változást követő 30 napon belül! átvétel ideje: átvevő aláírása Bejelentkezés, Vátozás-Bejelentés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Péteri Község Önkormányzat Adóhatósága 2209. Péteri, Kossuth L.

Részletesebben

az Ózd Város Önkormányzat adóhatóságához

az Ózd Város Önkormányzat adóhatóságához Ózd Város Jegyzőjétől 3600 Ózd, Városház tér 1. TEL: 48/574125 BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁSBEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról

Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1)

Részletesebben

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2001. (XI.20.), 9/2004. (IV.20.), 21/2004. (XII. 07.) 7/2005. (IV.05.) és 16/2007. (XI.27.) rendeletével módosított 5/1999. (VI.29.) számú rendelet

Részletesebben

A foglalkoztatás kérdései, Árueredet vizsgálat. Dr. Barta Beáta főosztályvezető-helyettes Operatív Ellenőrzési Főosztály

A foglalkoztatás kérdései, Árueredet vizsgálat. Dr. Barta Beáta főosztályvezető-helyettes Operatív Ellenőrzési Főosztály A foglalkoztatás kérdései, Árueredet vizsgálat Dr. Barta Beáta főosztályvezető-helyettes Operatív Ellenőrzési Főosztály I. Munkaviszony olyan tartós jogviszony, amely esetében a munkavállaló magánszemély

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a/az önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege 1. Idegenforgalmi

Részletesebben

Adóköteles tevékenység megkezdése. 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Születési helye: város/község,

Adóköteles tevékenység megkezdése. 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Születési helye: város/község, 1 BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a Fertőd Város Önkormányzatának adóhatóságához I. Bejelentés

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat 7144. Decs, Fő u. 23.

Decs Nagyközség Önkormányzat 7144. Decs, Fő u. 23. I. Bejelentés jellege Decs Nagyközség Önkormányzat 7144. Decs, Fő u. 23. BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A legfontosabb éves bevallások

A legfontosabb éves bevallások A legfontosabb éves bevallások 1353. bevallás A 2013. adóévről szóló 1353 számú bevallási nyomtatvány: a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás,

Részletesebben

I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység Változás-bejelentés

I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység Változás-bejelentés BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Zsombó Nagyközség Önkormányzatának adóhatóságához I. Bejelentés

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C.

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a/az dunaföldvári önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege

Részletesebben

Adóköteles tevékenység megkezdése. év hó nap, összege:

Adóköteles tevékenység megkezdése. év hó nap, összege: BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁSBEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a Önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege 1. Idegenforgalmi

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS Benyújtandó: Szakmár Község Önkormányzata Érkezett: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 6336 Szakmár, Bajcsy-Zsilinszky u. 24. Telefon, telefax:

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a/az önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege Idegenforgalmi

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete. az idegenforgalmi adóról

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete. az idegenforgalmi adóról Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról (Egységes szerkezetben az alaprendelet módosítására hozott 7/2009.(IV.01.) számú,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

*Az EGT államok körébe tartozik az Európai Unió valamennyi tagállama, továbbá az Izland, Lichtenstein, Norvégia, Svájc.

*Az EGT államok körébe tartozik az Európai Unió valamennyi tagállama, továbbá az Izland, Lichtenstein, Norvégia, Svájc. Az egyéni vállalkozás megkezdése Jogosult egyéni vállalkozói tevékenységet indítani az, aki magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban

Részletesebben

Az egyéni vállalkozói tevékenység évi hatósági ellenőrzési terve. Jóváhagyta: Dr. Gál Zoltán hivatalvezető

Az egyéni vállalkozói tevékenység évi hatósági ellenőrzési terve. Jóváhagyta: Dr. Gál Zoltán hivatalvezető Az egyéni vállalkozói tevékenység 2016. évi hatósági ellenőrzési terve Jóváhagyta: Dr. Gál Zoltán hivatalvezető 2 Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/1995. (XII.6.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Az 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

EGER15VBEJ. I. Bejelentés jellege

EGER15VBEJ. I. Bejelentés jellege VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat adóhatóságához EGER15VBEJ I. Bejelentés jellege

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

I. Bejelentés jellege. Adóköteles tevékenység Változás-bejelentés Adóköteles tevékenység megszűnése,

I. Bejelentés jellege. Adóköteles tevékenység Változás-bejelentés Adóköteles tevékenység megszűnése, I. Bejelentés jellege BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a/az önkormányzat adóhatóságához 1. Idegenforgalmi

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS

BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS Szatymaz Községi Önkormányzat 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/583560, Fax: 62/283311 BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS (állandó, ideiglenes jellegű helyi iparűzési adó, idegenforgalmi adó) I. A vállalkozás

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/203. (XI. 30.), 23/20. (XII. 6.) önkormányzati rendelettel módosított idegenforgalmi adóról szóló 40/2009. (XII. 8.) rendelete (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozások alapítása Magyarországon Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapvető jogszabály 2006. évi IV. törvény a Gazdasági Társaságokról és a 2006. évi V. törvény a Cégnyilvánosságról,

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK. Mire figyeljünk, hogy elkerüljük a mulasztási bírságot. 2014.December 1.

ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK. Mire figyeljünk, hogy elkerüljük a mulasztási bírságot. 2014.December 1. ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK Mire figyeljünk, hogy elkerüljük a mulasztási bírságot 2014.December 1. Helyszíni ellenőrzések során vizsgált adókötelezettségek. Telephely bejelentési, változás bejelentési kötelezettség

Részletesebben