Érvénybe lép: június 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Érvénybe lép: 2014. június 1."

Átírás

1 TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT Érvénybe lép: június 1. Ügyvezető igazgató Gazdasági igazgató

2 2 A XVIII. kerületi Önkormányzat alap és járó beteg szakellátásában a térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásoknak bizonylatolását és a térítési díjak mértékét az alábbiak szerint szabályozom: I. Fejezet A Szabályzat hatálya 1. A Térítési Díj Szabályzatban írottakat kell alkalmazni a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. valamennyi telephelyén, részlegen, szakambulancián, járó beteg szakrendelésen és gondozó intézeti ellátás során. 2. A jelen szabályzat kihirdetését követően valamennyi intézményi alkalmazott, illetve az intézménnyel egyéb jogviszony alapján szerződésben levő személy, aki a Térítési Díj Szabályzatban - továbbiakban Szabályzat - meghatározott, térítési díj ellenében végzendő ellátást, beavatkozást végezhet, a szabályzatban írottak szerint köteles eljárni térítésköteles szolgáltatás végzése, illetve annak bizonylatolása, adminisztrálása során. II. Fejezet Irányadó jogszabályok és fogalom meghatározás - A Magyar Köztársaság területén tartózkodó külföldi állampolgárok betegellátásáról és betegellátási díjukról szóló 2/1980. (III. 6.) Eü.M rendelet, - A kötelező egészségbiztosítás ellátásáról szóló évi LXXXIII. törvény, - Az évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet, - Az évi CLIV. törvény az egészségügyről, - A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet évi XXX. tv. a Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, május 2-án Budapesten aláírt Egyezmény kihirdetéséről - 25/1998. (II. 18.) Korm. rendelet a menedékjogról szóló évi CXXXIX. törvény hatálya alá tartozó külföldiek ellátásáról és támogatásáról. - 52/2006 ( XII.25) EüM rendelet A sürgősségi betegellátásról /71 EGK rendelet május 1-től érvényes, az EGK tagállamaiban lakó és ott egészségbiztosítással rendelkező személyek egészségügyi ellátásáról

3 3 Biztosítási státusz értelmezése (1) Magyar állampolgárságúak biztosítási státuszai évi LXXX. Törvény 5 -a valamint az évi LXXXIII. Törvény 6-7 -a szerint (2) Külföldi állampolgárok biztosítási státuszai a) Magyar biztosításra jogosultak i., Magyarországon munkát vállaló, egészségügyi hozzájárulást fizető külföldi ii., Biztosításra jogosult közeli hozzátartozója, élettársa b) Menedékes státuszúak a 25/1998. II. 18. Korm. rendelet alapján c) Nemzetközi egyezmény alapján jogosultak d) Uniós polgárként jogosultak i., Diákok, küldöttségek dolgozói ii., Lakóhelyüket áthelyező nyugdíjasok és közeli hozzátartozóik iii., Előzetesen engedélyezett gyógykezelés iv., Azonnali orvosi ellátás május 1.-től az európai uniós szabályok (1408/71 EGK rendelet) értelmében az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban (valamennyi régi, új tagállam, továbbá Norvégia, Izland, Liechtenstein) lakó és ott egészségbiztosítással rendelkező személyek magyarországi tartózkodásuk során, a megfelelő európai formanyomtatvány bemutatása esetén a magyar biztosítottakkal azonos feltételek mellett vehetik igénybe az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral szerződött szolgáltatónál. III. Fejezet TAJ szám érvényességének ellenőrzése Az OEP online rendszeréből történő jogviszony ellenőrzésre kizárólag a 217/1997. (XII. 1.) Kormányrendelet által előírt célból, módon és időben kerülhet sor. Az ezzel ellentétes alkalmazás jogellenes! - a jogviszonyadatok személyes adatnak számítanak, ezért a szolgáltató a jogviszonnyal nem rendelkező személyekről listát nem tehet közzé, telefonon tájékoztatást nem adhat, a jogszabály keretein túlmenően egyéb formában és egyéb személyeknek információt nem szolgáltathat a jogviszony adatokról

4 4 - kizárólag az ellátásra jelentkező beteggel, és csak a saját jogviszonyára vonatkozó információ közölhető! - a beteg - a jogviszony-ellenőrzés eredményétől függetlenül - érvényes TAJ számmal továbbra is a szabályoknak megfelelően, térítésmentesen jogosult igénybe venni az egészségbiztosítási törvény szerint járó egészségügyi szolgáltatásokat. - a biztosított beteg az ellátás megkezdése előtt a TAJ kártyáját köteles bemutatni július 15-től elérhető online TAJ ellenőrzés állapotinformációk: - Zöld: Érvényes TAJ - Kék: Külföldön biztosított, a TAJ átmenetileg érvénytelen - Barna: TAJ egyéb okból érvénytelen - Egyéb: Nem azonosítható a személy a megadott adatok alapján IV. Fejezet Térítésköteles szolgáltatások és térítési díj fizetésére kötelezett személyek 1. Térítésköteles minden olyan egészségügyi szolgáltatás amelyet - az Egészségbiztosítási Pénztár nem finanszíroz, - jogszabály térítésköteles szolgáltatásként nevesít, - a szolgáltatást igénybe vevő saját kezdeményezésére és költségére végez az intézmény, - a magyar társadalombiztosítási és finanszírozási szabályok szerint nem biztosított igénybevevő részére végez az intézmény, - a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet tételesen felsorol. 2. A térítési díj megfizetése mellett igénybe vehető egészségügyi szolgáltatás térítési díjának megfizetésére kötelezett személyek meghatározását, valamint a fizetendő díjat a Szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza. 3. Biztosítottnak nem minősülő külföldi állampolgár csak akkor jogosult térítésmentes ellátásra, amennyiben a Szabályzat 6. sz. mellékletében feltüntetett ország állampolgára és az ellátásra sürgős szükség esetében került sor. Biztosítással rendelkező külföldi személy jogosult térítésmentes ellátásra, amennyiben kötelezvényt ír alá és bizonyítja biztosítási jogviszonyát. (5. sz. melléklet) Teljes térítési díjat kell kifizetni az államközi egyezménnyel nem rendelkező országok állampolgárai számára minden elvégzett egészségügyi ellátásért, valamint államközi egyezménnyel rendelkező külföldi állampolgár nem sürgős ellátása esetében. A fizetendő díj : a) járóbeteg ellátás esetén a (azonos ellátás OEP finanszírozás szerinti ) német pont forint értékének 5-szöröse (német pont * 1,5 * 5) b) egynapos sebészeti ellátás esetén az OEP által meghatározott aktuális súlyszám * Ft * 2

5 5 V. Fejezet A térítési díj megfizetésének és a megfizetés eljárásának rendje 1. Az Intézmény a térítés köteles szolgáltatás fedezetének biztosítása érdekében a szolgáltatás megkezdése előtt előleget kérhet, valamint a szolgáltatás teljesítése közben részszámlát adhat ki. Az előleg mértéke a szolgáltatás teljes díjának max 50 %-a lehet A szolgáltatás díját, valamint a javasolt vizsgálat szükségességét a szolgáltatás megkezdése előtt kell közölni a szolgáltatást igénybe venni szándékozóval, illetve kísérőjével. A szolgáltatások térítési díjának jegyzékét az ellátó osztályokon hozzáférhetően kell tárolni, az igénybevevők kérésére be kell mutatni. A mindenkor aktuális jegyzék hozzáférhetőségéért az osztályvezető főorvos tartozik felelősséggel térítési kódot kell alkalmazni sürgősségi ellátás esetében a 6. számú mellékletben felsorolt országok állampolgárai esetében térítési kódot kell alkalmazni a fizetős külföldi állampolgár esetében, az egészségügyi ellátást végző szakterületnek el kell végezni a kódolást ezzel egy ütemben értesíteni kell az Informatikai csoportot, ahol a németpont forintosított értékének 5-szörös összegét, mint számlázási alapadatot továbbítják a Pénzügyi Csoport felé. 2. Nem lehet előleget fizettetni sürgős szükség (életveszély) esetén. 3. Nem lehet előleget fizettetni a szolgáltatásért, ha nem állapítható meg teljes bizonyossággal a szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtt a várható teljes térítési díj. A 2. és 3. pontban írottak vonatkozásában az akadályoztatás megszűnését követően a szolgáltatás teljes díját az igénybe vevővel, vagy a térítési díj megfizetését átvállalóval haladéktalanul meg kell fizettetni. 4. A térítési díj megfizettetésének kezdeményezése az ellátást végző orvos kötelessége. Leletet és receptet addig nem lehet kiadni, amíg a fizetés meg nem történik, illetve a külföldi beteg esetében az elismervényt alá nem írta. Ennek érdekében a külföldi beteget, illetve annak hozzátartozóját a kísérővel kell a fizetőhelyre küldeni.

6 6 5. A térítési díj megfizetése a szolgáltatást nyújtó orvos által kiállított feladás (2. és 3. sz. melléklet) alapján történik az alábbiak szerint: Pénztári nyitvatartási időben a térítési díj megfizetése a pénztárban, pénztári nyilvántartási időn kívüli időben a térítési díj megfizetése a betegfelvételi irodában történik, az átvett pénzt a következő munkanapon a pénztárba be kell fizetni A térítési díj megfizetéséről a pénz átvételét követően a Pénzügyi Csoportnak számlát kell kiállítania. A számla kiállítási kötelezettség a postai úton megfizetett térítési díjra is vonatkozik. A számla kiállítása, alapesetben az intézmény integrált könyvelési rendszere által készített számítógépes program alapján készül, másodsorban kézi kiállítású készpénz kifizetési számla igénybevételével. A számlának az ÁFA törvényben meghatározott mindenkori érvényes kötelező tartalmi elemeit kell tartalmaznia, azaz: - az intézmény és a vevő (igénybe vevő) nevét, székhelyét (lakcímét), - az intézmény adóigazgatási azonosító számát, - a számla keltét, - a végzett szolgáltatás SZJ számát, megnevezését, - az értéket, - a számla végösszegét, - a fizetendő végösszeg általános forgalmi adó tartalmát százalékban kifejezve A készpénzfizetési számlát átírással 3 példányban kell kiállítani, amelyből: - az első példány az igénybe vevőé (vagy a hozzátartozóé), - a második példány a bevételi pénztárbizonylat alapbizonylata, így annak melléklete, könyvelési bizonylat, - a harmadik példány a tömbben marad A térítési díj ellenében végzett vizsgálatokat és díjakat valamint a vizsgálatban érintett személyeket a pénzügyi osztályon kronologikus sorrendben, osztályokra lebontva nyilván kell tartani, a jelen szabályozáshoz csatolt lista szerint (5. sz. melléklet) A Pénzügyi vezető a beérkezett listákat ellenőrizteti a befizetési adatokkal, majd a havi bevételekről jelentést készít a ügyvezető igazgatónak és a gazdasági igazgatónak, a tárgyhónapot követő hónap 10. munkanapjáig bezárólag. 6. Abban az esetben, ha a szolgáltatás előtt egyértelműen nem tisztázott, hogy az igénybevevő fizetőköteles-e vagy sem az azonnali életveszély elhárítását kivéve a szolgáltatás nem végezhető el. A fizetőkötelesség vagy mentesség megállapításához az Informatikai csoport segítségét kell kérni az igénybevevő valamennyi ismert adatának megadásával. 7. Abban az esetben, ha térítésköteles szolgáltatás elvégzéséért az Intézmény emberi mulasztás miatt nem jut bevételhez, úgy a mulasztókkal szemben megtérítés céljából eljárást kezdeményez.

7 7 8. Azon fizetőköteles igénybe vevők esetében, akik az egészségügyi szolgáltatást az Intézménnyel kötött szerződés alapján veszik igénybe, a térítési díj és a fizetési feltételek a szerződésben írottak szerint alakulnak. A szerződés egy példányát minden esetben az Informatikai csoport számára biztosítani kell. 9. Abban az esetben, ha a szolgáltatást hatóság (Rendőrség, Bíróság, stb.) rendeli meg (pl. látlelet), arról írásos megrendeléssel kell rendelkezni a szolgáltatást nyújtó osztálynak és azt a feladás -hoz kell csatolnia. Ez esetben a fizetés banki átutalás útján történik. Írásos megrendelés nélkül a szolgáltatás csak készpénzfizetés ellenében végezhető el. 10. Azokban az esetekben, mikor a KFT. más egészségügyi intézménnyel kötött megállapodást egészségügyi szolgáltatás fizetés ellenében történő elvégzésére, a megállapodásban rögzítettek szerint történik a fizetés a szolgáltatás végzéséért. 11. A meg nem fizetett térítési díj nyilvántartása, beszedése, behajtása a Pénzügyi Csoport feladata. 12. Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra küldött beteget, vizsgálati anyagot a KFT. szervezeti egységei abban az esetben fogadhatnak térítési díj fizetése nélkül, ha a beteget, illetve a vizsgálati anyagot a saját foglalkozás-egészségügyi szolgálatunk küldi, illetve olyan beküldő esetében, aki az ellátásra, szolgáltatásra szerződést kötött. A fentiektől eltérő esetben az intézmény a beteg részére számlát állít ki a térítési díj szabályzat 1. sz. melléklete szerint. 13. Indokolt esetben lehetőség van az egészségügyi szolgáltatás térítési díjának elengedésére, mérséklésére, részletfizetésre. Ezeket a kedvezményeket az intézmény ügyvezető igazgatója engedélyezheti. Az engedélyezést a szolgáltatást igénylő a ügyvezető igazgatóhoz intézett írásbeli kérelemmel kezdeményezheti, melyben fel kell tüntetni a kérelem részletes indokát és az azt igazoló okmányok másolatát. Az engedélyezési nyomtatványt a szabályzat 4. számú melléklete tartalmazza, melyet a feladáshoz (2., 3. sz. melléklet) kell csatolni a benyújtott írásbeli kérelemmel és a csatolt okmányok másolatával együtt kell továbbítani a Pénzügyi Csoporthoz. A jelen szabályzatban írottakat az érvénybelépést követően megkezdett ellátások tekintetében kell alkalmazni és a korábban e témában kiadott intézményi rendelkezések érvényüket vesztik. A 12. pontban jelzett, a Pénzügyi Csoportot érintő feladatok a korábbi időszakról fennálló intézményi követelések vonatkozásában is fennállnak. Jelen szabályzat és mellékleteinek aktualizálására évente kerül sor. Mellékletek: - Árjegyzék a térítésköteles vizsgálatokról (1. sz. melléklet) - Feladás nyomtatvány minta látlelet számlázására (2. sz. melléklet) - Feladás nyomtatvány minta térítésköteles egészségügyi ellátás számlázására (3/a. és 3/b. sz. melléklet)

8 8 - Térítési díj elengedésére, mérséklésére, részletfizetésre, ill. a térítés díj előleg fizetésének elengedésére vonatkozó kérelem és engedélyezés (4. sz. melléklet) - Külföldi betegek térítésmentes ellátása egyezmények alapján (5. sz. melléklet) - Segédlet: Országkódok az Európai Egészségbiztosítási kártya alkalmazásához ( 6.sz. melléklet) - Segédlet a beavatkozások forint értékének számításához (7.sz. melléklet)

9 9 A Térítési Díj Szabályzat 1. sz. melléklete Térítési díjak A kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretében igénybe nem vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díja (284/1997 Korm. rend.) 1. Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani szándékozó, illetve tartó személyek (I. csoport) lőfegyvertartásra való egészségi alkalmasságának pszichológiai vizsgálata a) első fokon Ft b) másodfokon Ft 2. Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek ( II. csoport) lőfegyvertartásra való a) orvosi alkalmassági vizsgálat, ha a 40. életévét még nem töltötte be aa) első fokon Ft ab) másodfokon Ft b) ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el ba) első fokon Ft bb) másodfokon Ft c) ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el ca) első fokon Ft cb) másodfokon Ft d) ha a 70. életévét betöltötte da) első fokon db) másodfokon e) pszichológiai alkalmassági vizsgálat ea) első fokon eb) másodfokon Ft 3.200Ft Ft Ft 3. Gépjárművezetői alkalmassági vizsgálat, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijármű- vezetői alkalmassági vizsgálat a) Ha 40. életévét még nem töltötte be: aa) első fokon ab) másodfokon Ft Ft b) Ha 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:

10 ba) első fokon bb) másodfokon Ft Ft c) Ha 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el ca) első fokon Ft cb) másodfokon Ft d) Ha a 70. életévét betöltötte da) első fokon db) másodfokon Ft Ft 4. Alkoholszint kimutatása érdekében végzett vér - vizeletvizsgákat: Ft 5. Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett a) vérvétel Ft b) vizeletvétel Ft 6. Látlelet kiadása: Ft A kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretében igénybe nem vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díja (intézményi szabályozás) 1) A foglalkoztathatóság szakvéleményezése a) közfoglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges szakvélemény esetén Ft b) a büntetésként kiszabott közérdekű munka végrehajtásához szükséges szakvélemény esetén Ft c) az a) és a b) pontban nem említett esetben Ft 2) Fogászati epicutan teszt (26 anyag 3x-i megjelenés) Ft 3) Egynapos sebészeti ellátás keretében végzett férfi sterilizáció Ft Egynapos Sebészet Vastagbél bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata D ,00 Az alsó végtagok visszértágulatai, fekély vagy gyulladás nélkül I ,00 Külső aranyerek egyéb szövődményekkel I ,00 Külső aranyerek szövődmény nélkül I ,00 Aranyerek, szövődmény nélkül, k.m.n. I ,00 Varicositas egyéb meghatározott lokalizációban I ,00 Egyoldali vagy k.m.n. lágyéksérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül K ,00 Egyoldali vagy k.m.n. lágyéksérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül (háló) K ,00

11 11 Egyoldali vagy k.m.n. combsérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül K ,00 Köldöksérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül K ,00 Hasfali sérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül K ,00 Pilonidalis cysta tályoggal L ,00 Kézujj(ak) deformitása M ,00 Egyéb kalapácsujj(ak) (szerzett) M ,00 Pattanó ujj M ,00 Ganglion M ,00 Egynapos Nőgyógyászat A Bartholin-mirigy cystája N ,00 A Bartholin-mirigy tályog N ,00 Cystocele N ,00 Rectocele N ,00 Méhnyak polypus N ,00 A méhnyak erosiója és ectropionja N86H ,00 Enyhe cervicalis dysplasia N ,00 Cervicalis dysplasia, k.m.n. N ,00 A méhnyak nem-gyulladásos rendellenessége, k.m.n. N ,00 Excesszív és gyakori havivérzés szabálytalan ciklussal N ,00 Rendellenes méh- és hüvelyvérzés, k.m.n. N ,00 Missed abortion O ,00 Komplett vagy k.m.n. művi vetélés szövődmény nélkül O ,00 Egynapos Ortopedia Kötőszövet és egyéb lágyszövet jóindulatú daganata, k.m.n. D ,00 Carpal tunnel (carpalis alagút) syndroma G ,00 A bőr és a bőralatti szövetek helyi fertőzései, k.m.n. L ,00 Reaktív arthropathia, k.m.n. M ,00 Heberden-csomók (arthropathiával) M ,00 Térdizületi arthrosis, k.m.n. M ,00 Kézujj(ak) deformitása M ,00 Hallux valgus (szerzett) M ,00 Hallux rigidus M ,00 A térdkalács egyéb zavarai M ,00 A meniscus rendellenessége régi szakadás vagy sérülés miatt M ,00 A térdizület krónikus instabilitása M ,00 A térd belső zavara, k.m.n. M ,00 Pattanó ujj M ,00 Ganglion M ,00 Olecranon bursitis M ,00 Praepatellaris bursitis M ,00 A fascia palmaris fibromatosisa [Dupuytren] M ,00 A lábszár egyéb részeinek törése S ,00 A térd komplex sérülése S ,00

12 12 Egynapos Urológia Herezacskó varicositas I ,00 Húgycső-tályog N ,00 Spermatocele N ,00 Fitymatúltengés, phimosis N ,00 Hímvessző rendellenesség, k.m.n. N ,00 A férfi nemi szervek egyéb, meghatározott rendellenességei N ,00 II Nem kötelező védőoltással a biztosított immunizálása (oltás munkadíja) - az aktuális ANTSZ rendelkezésben szabályozva III. Egyéb szolgáltatások díjai és a fizetés módja 1) Nőgyógyászati-terhességi UH - foto dokumentáció nyomtatása 500 Ft - DVD írás 1500 Ft - baba mozi 4D UH Ft Fizetés módja : postai csekken a dokumentum átvétele előtt 2) Röntgen vizsgálat képi dokumentációjának CD-re való másolása a) Továbbküldés szükségessége esetén ( pl. trauma) 0 Ft b) Orvosi kérésre történő másolás és kiadás 200 Ft c) Beteg kérésére történő másolás és kiadás 500 Ft Fizetés módja: készpénzben a radiológiai osztályon a dokumentum átvétele előtt 3) Gasztroenterologiai endoscopos vizsgálat DVD-re való másolása a) továbbküldés szükségessége esetén 0 Ft b) beteg kérésére történő másolás anyagköltséggel 2000 Ft Fizetés módja : készpénzben a pénzügyi osztályon a dokumentum átvétele előtt 4) Leletmásolat 100 Ft 5) Ambuláns lap újbóli kiadása 500 Ft Fizetés módja: készpénzben a pénzügyi osztályon a dokumentum átvétele előtt

13 13 4) Az a mellkas - szűrővizsgálat (tüdőszűrés), melynek igénybevételére nem az egészségügyi hatóság által a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri rendelet szerint kötelezően elrendelt szűrővizsgálat keretében, vagy nem a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti korhoz kötött szűrővizsgálat keretében, vagy nem jogszabály által előírt, a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 2. (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti szakképzési intézményekben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor Ft

14 14 A Térítési Díj Szabályzat 2. sz. melléklete FIGYELEM! A látlelet a térítési díj igazolt megfizetése után adható ki! (kivéve a rendvédelmi szervek írásos megrendelésére készített látleletek) SORSZÁM:../../Pü.... osztály FELADÁS a Pénzügyi Csoport (pénzkezelő hely) részére LÁTLELET készítéssel kapcsolatos SZÁMLÁZÁSRA Kérem, hogy az alábbi adatok alapján készítsen számlát a hatályos szabályozásnak megfelelő összegről 1 db LÁTLELET készítése miatt. Törzsszám:. Név:... Szül. hely, idő:... Lakcím:... Számlafizető megnevezése:......,... év... hó... nap... orvos aláírása és saját pecsétje A látlelet elkészítéséért... Ft-ot, azaz... forintot a... számú pénztári bevételezési bizonylaton átvettem....,... év...hó...nap... pénztáros (pénzkezelő)aláírása, pecsét FIGYELEM! Készül 2 példányban! - Egy példány a Pénzügyi Csoporton (pénztárban) marad alapbizonylatként, - Egy példányt a fizetésre kötelezett fizetés után visszajuttat a LÁTLELET kiállítójának! (A kiállító osztály lefűzve megőrzi!) A Térítési Díj Szabályzat 2. sz. melléklete FIGYELEM! A látlelet a térítési díj igazolt megfizetése után adható ki! (kivéve a rendvédelmi szervek írásos megrendelésére készített látleletek) SORSZÁM:../../Pü.... osztály FELADÁS a Pénzügyi Csoport (pénzkezelő hely) részére LÁTLELET készítéssel kapcsolatos SZÁMLÁZÁSRA Kérem, hogy az alábbi adatok alapján készítsen számlát a hatályos szabályozásnak megfelelő összegről 1 db LÁTLELET készítése miatt. Törzsszám:. Név:... Szül. hely, idő:... Lakcím:... Számlafizető megnevezése:......,... év... hó... nap... orvos aláírása és saját pecsétje A látlelet elkészítéséért... Ft-ot, azaz... forintot a... számú pénztári bevételezési bizonylaton átvettem.

15 15...,... év...hó...nap... pénztáros (pénzkezelő)aláírása, pecsét FIGYELEM! Készül 2 példányban! - Egy példány a Pénzügyi Csoporton (pénztárban) marad alapbizonylatként, - Egy példányt a fizetésre kötelezett fizetés után visszajuttat a LÁTLELET kiállítójának! ( A kiállító osztály lefűzve megőrzi! ) A Térítési Díj Szabályzat 3/a. sz. melléklete FIGYELEM! Zárójelentés, vizsgálati eredmény kizárólag a térítési díj igazolt megfizetése után adható ki!... SORSZÁM: / / Pü. Osztály FELADÁS a Pénzügyi Csoport (pénzkezelő hely) részére térítésköteles egészségügyi ellátásért, beavatkozásért történő (magyar állampolgár) SZÁMLÁZÁSRA Kérem, hogy az alábbi adatok alapján készítsen számlát a hatályos szabályozásnak megfelelő összegről. Név:... Szül. hely, idő:... Állampolgárság:... Személyi igazolványszám:. Az ellátás, beavatkozás, vizsgálat módja: járó betegként. ( a megfelelő aláhúzandó) Járóbeteg esetén:...lakcím: Törzsszám: - vizsgálatok, beavatkozások részletezése a hatályos szabályozásban meghatározottak szerint:... Ft... Ft - egyéb fizetendő:... Ft...,... év... hó... nap Összesen fizetendő:... Ft... orvos aláírása és saját pecsétje A fentebb felsoroltakért..., azaz... Forintot a... számú pénztári bevételezési bizonylaton átvettem. Számlaszám:......,... év... hó... nap

16 16... pénztáros (pénzkezelő) aláírása FIGYELEM! Készül 2 példányban! - Egy példány a Pénzügyi Csoporton (pénztárban) marad alapbizonylatként, - Egy példányt a fizetésre kötelezett fizetés után visszajuttat az érintett osztály orvosának! (A kiállító osztály lefűzve megőrzi!)

17 17 A Térítési Díj Szabályzat 3/b. sz. melléklete FIGYELEM! Zárójelentés, vizsgálati eredmény kizárólag a térítési díj igazolt megfizetése után adható ki!... SORSZÁM: / / Pü. Osztály FELADÁS a Pénzügyi Csoport (pénzkezelő hely) részére térítésköteles egészségügyi ellátásért, beavatkozásért történő (külföldi állampolgár) SZÁMLÁZÁSRA Kérem, hogy az alábbi adatok alapján készítsen számlát a hatályos szabályozásnak megfelelő összegről. Név:... Szül. hely, idő:... Állampolgárság:... Útlevél szám: lakcím: Magyarországi tartózkodási hely: Az ellátás, beavatkozás, vizsgálat módja: járó betegként. ( a megfelelő aláhúzandó) Járó beteg esetén: Németpont érték (ötszöröse) Ft...,... év... hó... nap Törzsszám:... orvos aláírása és saját pecsétje A fentebb felsoroltakért..., azaz... Forintot a... számú pénztári bevételezési bizonylaton átvettem. Számlaszám:......,... év... hó... nap... pénztáros (pénzkezelő) aláírása FIGYELEM! Készül 2 példányban! - Egy példány a Pénzügyi Csoporton (pénztárban) marad alapbizonylatként, - Egy példányt a fizetésre kötelezett fizetés után visszajuttat az érintett osztály orvosának! (A kiállító osztály lefűzve megőrzi!)

18 18 A Térítési Díj Szabályzat 4. sz. melléklete Térítési díj elengedésére, mérséklésére, részletfizetésre, ill. a térítési díj előleg elengedésére vonatkozó kérelem és engedélyezés Az alább felsorolt kedvezmények közül a megfelelő aláhúzandó! elengedése mérséklése részletfizetés előleg elengedése 1 Térítés díj Mérséklés esetén töltendő ki! A térítési díj mérséklésének mértéke:.... % A térítési díj mérséklése után fizetendő összeg: Ft Részletfizetés esetén töltendő ki! A térítési díj részleteinek száma: A térítési díj részleteinek összege: Ft, év hó nap kérelmező aláírása A fent kérelmezett kedvezményt engedélyezem nem engedélyezem ügyvezető igazgató

19 19 Térítési Díj Szabályzat 5. sz. melléklete Kiegészítés október 25- én hatályba lépett a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013.(IX.25.) Korm. rendelet. A magyar egészségbiztosítás szolgáltatásainak nyújtására szerződött szolgáltatók számára az Európai Gazdasági Térség tagállamaiból, Svájcból valamint Magyarországgal egészségügyi ellátásra vonatkozó egyezményt kötött államokból érkező személyek egészségügyi ellátásáról A magyarországi egészségügyi szolgáltatók a külföldről érkező személyeket az alábbi Jogosultság igazolások alapján láthatják el. 1. Európai Egészségbiztosítási Kártya és Ideiglenes Kártyahelyettesítő Nyomtatvány - Orvosilag szükséges ellátás Az Európai Gazdasági Térség tagállamainak állampolgárai és a svájci állampolgárok, valamint az ezen államokban biztosított személyek részére ideiglenes magyarországi tartózkodásuk során az orvosilag szükséges egészségügyi szolgáltatás Európai Egészségbiztosítási Kártya (a továbbiakban: EU - Kártya) alapján nyújtandó.

20 20 Az EU - kártya alapján nyújtott ellátás feltételei és szabályai az új kormányrendelet hatályba lépésével nem változtak! Kik vehetnek igénybe ellátást EU - Kártyával? Az alábbi tagállamok állampolgárai, biztosítottjai vehetnek igénybe orvosilag szükséges ellátást Európai Egészségbiztosítási Kártyával: Ausztria, Bulgária, Belgium, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Horvátország, Hollandia, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia, Szlovénia. Kártya kiadása valamilyen okból, átmenetileg nem lehetséges, az illetékes egészségbiztosítási intézmény ún. Kártyahelyettesítő Nyomtatványt ad ki. Jelentés Az ellátás költségeit a magyar közfinanszírozott szolgáltató teljesítményjelentése alapján az OEP előzetesen megtéríti, és a nemzetközi elszámolások során a külföldi biztosítóval utólagosan megtérítteti. A teljesítményjelentés az eddigiekben alkalmazott jelentési szabályok szerint történik E térítési kategória megjelölésével. Egészségügyi ellátás egyezmények alapján Orosz, ukrán állampolgárok ellátása Az orosz és az ukrán állampolgárok átmeneti magyarországi tartózkodásuk alatt sürgősségi ellátásokra jogosultak a társadalombiztosítóval szerződött egészségügyi szolgáltatónál. A sürgősségi ellátásokat útlevél felmutatásával vehetik igénybe. Szerb, macedón, koszovói biztosítottak ellátása A szerb, a macedón és a koszovói állampolgárok átmeneti magyarországi tartózkodásuk alatt sürgősségi ellátásokra jogosultak a társadalombiztosítóval szerződött egészségügyi szolgáltatónál. A sürgősségi ellátásokat útlevél felmutatásával vehetik igénybe. Bosnyák és montenegrói biztosítottak ellátása A bosnyák és montenegrói biztosítottak átmeneti magyarországi tartózkodásuk alatt sürgősségi ellátásokra jogosultak a társadalombiztosítóval szerződött egészségügyi szolgáltatónál. Ellátás egészségügyi együttműködési egyezmények alapján Hatályos egészségügyi együttműködési egyezmények: Angola, Kuvait, Mongólia, Kuba, Jordánia, Irak, Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Az egészségügyi együttműködési egyezmények alapján a fenti államok állampolgárait a társadalombiztosítóval szerződött egészségügyi szolgáltató ingyenes egészségügyi ellátásban részesíti heveny megbetegedés vagy halaszthatatlan orvosi beavatkozást igénylő helyzet esetén. Az ellátásra való jogosultságot az érintett állampolgárok útlevéllel tudják igazolni.

21 21 Jelentés Az ellátás költségeit a magyar közfinanszírozott szolgáltató teljesítményjelentése alapján az OEP előzetesen megtéríti. A teljesítményjelentés az eddigiekben alkalmazott jelentési szabályok szerint történik 3 térítési kategória megjelölésével. A Térítési Díj Szabályzat 6.számú melléklete SEGÉDLET ORSZÁGKÓDOK AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA ALKALMAZÁSÁHOZ Ssz. Ország kód 1. AT Ausztria 2. BE Belgium 3. CY Ciprus 4. CZ Cseh Köztársaság 5. DK Dánia 6. EE Észtország 7. FI Finnország 8. FR Franciaország 9. GR Görögország 10. IS Izland 11. IE Írország 12. IT Olaszország 13. LV Lettország 14. LI Liechtenstein 15. LT Litvánia 16. LU Luxemburg 17. DE Németország 18. NO Norvégia 19. MT Málta 20. NL Hollandia 21. PL Lengyelország 22. PT Portugália Megnevezés

22 ES Spanyolország 24. SE Svédország 25. SK Szlovákia 26. SI Szlovénia 27. UK Egyesült Királyság (Nagy-Britannia) 28. CH Svájc * 29. BG Bulgária ** 30. RO Románia ** A Térítési Díj Szabályzat 7.számú melléklete Segédlet a beavatkozások forint értékének számításához Allergológia : Vizsgálat Kontroll Prick teszt /12 db/ Étel prick /21/ Epicutan teszt /6/ Spirometria Intramusc. Inj I.v injectió Inhalátió / gyógyszerrel/ Mellkasi gyógytorna Bőrgyógyászat: Biopsia cutis facei Biopsia cutis Dsc Epicutan Mikrobiológiai mint. Vét. Szilárd trans. Közegbe Mikrobiológiai mint. Vét. Foly. trans. Közegbe Mikrobiológiai mint. Vét. Tenyésztő trans Közegbe Dermatogliphák elemzése Mikroszkopós vizsg. Tenyésztetlen anyagból

23 Trichogram Excisio condylomae peranalis Incisio digiti Bőrfüggelék kimetszése Keratotómia Cauterisatio condylomae perianalis Cauterizáció Kryosebészeti beavatkozás Parazita eltávolítása a szövetekből Molluscum eltáv. (4-6 db egyidőben) Urticaria fizikai kiváltása Szennyezett, fertőzött seb ellátása, kötése Égés kötés 1-10 % Égés kötés 10 % felett Inj. I.m Excochleatio Bioptron PUVA Wood fény Vérvétel Felszíni érzéstelenítés Helyi infiltrációs érzéstelenítés Párakötés Gyógyászati segédezsköz haszn. Betanítása Kiegészítő pont betegfelügyeleltért 30 perc túl év alatt év év B Doppler alsó végtagon F Kopmressziós kötés alsó végtagon D Antiphlogistikus pakolás Fizikotherápia: Interferencia Stabil galván Kowarschik galván Lontoforesis Ca-stasis Diadinamik Szelektív ingeráram Számítógép vezérelt tens Ultrahang Víz alatti ultrahang

24 Magnetoterápia Fogszabályozás: TA021 Intraorális érzéstelenítés TA130 Fogeltávolítás Kivehető fogszabályozó készülék adaptálása, TB208 aktiválása Rögzített fogszabályozó készülék aktiválása, TB209 ellenőrzése TB210 Ortodoncai mérések Közepes fokú fogazati eltérés szabályozásának TB213 megkezdése Közepes fokú fogazati eltérés szabályozásának TB214 befejezése Nagyfokú fogazati eltérés szabályozásának TB215 megkedzése Nagyfokú fogazati eltérés szabályozásának TB216 befejezése TB217 Retenciós kezelési fázis megkezdése TB218 Retenciós kezelési fázis befejezése Rögzített fogszabályozó eltávolítása, fluoridálás, TB222 polírozás TB226 Gyűrűragasztás (újraragasztás) TB227 Ívcsere Fül-Orr-Gégészet: Vizsgálat Vizsgálat hatósági felkérésre Kontrollvizsgálat, konzílium Légvezetéses küszöb mérése (szűrőaudiometria is) Hallásküszöb mérés (lég+csont, mko +maszkolás) Impedancia audiometria (tympanometria+ stapedius r Tympanometria, stapedius reflex nélkül Hangvillavizsgálatok Beszédaudiometria Recruitment vizsgálatok (Fowler, Reger, SISI) Irányhallás vizsgálat Fülvizsgálat pneumatikus fültölcsérrel Tinnitometria Nyálmirigy kivezetőcsövének szondázása Mikrobiol. mintavétel szil- trnsp. közegbe Külsőfül bemetszése

25 Paracentesis tympani Orrvérzés ellátása edzőszerrel Punctio sinus maxillaris Incisio et drainage et/seu subcutis Elektrocoagulatio intranasalis Idegentest eltávolitás külső hallójáratból Idegentest eltávolitás orrüregből Idegentest eltáv. szájból, meso v.nasopharynxból Váladék leszívása orrból, fülből Külső hallójárat mosás Középfül leszívás Fülkürt átfúvás, tubakatéterezés Tampon, vagy csík behelyezés, lazítás, Vérzéscsillapítás tamponálással Orrvérzés ellátása réteges tamponáddal Nyálkő eltávolitása ductusból Inj subcut Inj. iv Infravörös melegítéses helyi kezelés - Sollux Inhalációs terápia gyógyszerrel v. gyógynövénnyel Antibiotikumos instillációs kezelés Felszíni érzéstelenítés Helyi infiltrációs érzéstelenités Párakötés Hallástréning hallókészülék viselők számára Hangtréning Kiegészítő pont betegfelügyeletért 30 percen Gasztroenterológia: Vizsgálat Kontroll vizsgálat Biopsia ventriculi per endoscopiam Biopsia intestini crassi per colonoscopiam Biopsia sigmae per endoscopiam Oesophagogastroscopia Duodenoscopia Colonoscopia Rectosigmoideoscopia (flexibilis) Hörgőválaldék leszívása H-2 kilégzési teszt C-13/C-14 CO2 meghatározás kilégzett Polypectomia colontos per colonoscopiam

26 Injectio in musculus, tendo bursa seu Intravénás injectio Felszíni érzéstelenítés Pulzoxímetria Kiegészítő pont betegfelügyeletért 30 percen Kiegészítő pont gyógyszerterhelésért A Narcosis iv./im. Első 15' Gyógytorna: Járásgyakorlat segédeszköz nélkül Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában Testtájankénti egyéni gyógytorna Izomerősítő gyakorlatok Passzív kimozgatás egy testtájon Passzív kimozgatás több végtagon Szertorna Ízületi mobilizálás Gerinc mobilizálás Sclosis torna Egyéni torna Csoportos torna Masszázs, géppel Értorna érszövődmények megelőzésére Keringésjavító fizioterápia Ideggondozó: Vizsgálat Vizsgálat a rendelőn kívül Vizsgálat hatósági felkérésre Szakvélemény Konrollvizsgálat,konzílium Tudatállapot alvás/ébrenlét vizsgálata Perifériás idegrendszer vizsgálata Érzőkör vizsgálata Koordináció vizsgálata Vegetatív idegrendszer vizsgálata Demencia vizsgálata

27 Memória és figyelmi funkciók vizsgálata Pszichiátriai/pszichológiai heteroanamnézis Pszichiátriai/pszichológiai heteroanamnézis Kognitív folyamatok térképezése Kognitív térképezés terápia megalapozásához Roschach projektív próba Személyiségvizsgálat,Szondi féle kétprofilos Intelligenciavizsgálat MAWI szerint Injekció im Ergoterápia,kreatív terápia Ergoterápia,felkészítés otthoni életre-tanács Krízisintervencio Readaptációs betegvezetés Szakpszichoterápiás ülés,hosszú Gondozott beteg ellátása,kontrollvizsgálat Ideggyógyászat I. Alapvizsgálat Fizetendő Agyidegek vizsgálata Perifériás idegrendszer vizsgálata Szenzórium vizsgálata Koordinatio vizsgálata Extrapiramidalis mozg.szab.vizsg.a Memória és figyelmi funkciók vizsgálata Beszédérthetőségi vizsgálat Infuziós kezelés Memória és figyelmi funkciók vizsgálata Infúzió adása Beszédérthetőségi vizsgálat Szenzórium vizsgálata Agyidegek vizsgálata Perifériás idegrendszer vizsgálata Koordinatio vizsgálata Extrapiramidalis mozg.szab.vizsg.a Véna kanülálás Kardiológia: Vérnyomás 24 órás gépi monitorizálása (ABPM)

28 K Carotis sinus stimulálás ritmuszavarok miatt Cardio Tens vizsgálat EKG Holter monitorizálása EKG kerékpár tehreléssel EKG végtag és mellkaselvezetéssel Kiegészítő pont betegfelügyeletért 30 percen túl Pulzioxymeteria D Echocardiographia color Doppler Mellkasi nagyerek UH vizsgálata A Echocardiographia (M-mód, 2D) Vizsgálat B Doppler áramlás vizsgálat az alsó végtagon Mentálhigiénia: Szakpszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) Szakpszichoterápiás ülés, középhosszú (min Szakpszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc) Szakpszichoterápiás csoportban részvétel Szakpszichoter.ülés családnak(2v.több Gondozásba vétel az első g.intézeti Gondozott beteg ellátása (kontrollvizsgálat) Gond.b.kapcs. rendelőn kívüli szakorv Krízis-intervenció pszich. és addikt. gond Pszichológiai interjú, szükség esetén Nőgyógyászat: Vizsgálat Kontrollvizsgálat Amnioscopia Mikrobiológiai mintavétel folyékony transp.közegbe Vizeletvizsgálat üledék nélkül minimum 5 paraméter Cervix nyák minőségi vizsgálata PH mérése testnedvekben Terhességi transzvaginális UH vizsgálat Kismedence transzvaginális UH vizsgálata Első trimeszteri terhesgondozói vizit Második (ill ) trimeszteri terhesgond. vizit Harmadik trimeszteri terhesgondozói vizit Intrauterin fogamzásgátló eszköz felhelyezése CTG a terhesség alatt (NST) CTG terheléses

29 Kiegészítő pont betegfelügyeletért 30 percen túl D Magzati szívhang Doppler vizsgálata E Duplex UH, magzat N Duplex UH, női nemiszervek Onkológia : Vizsgálat Kontrollvizsgálat Mikrobiológiai mintavétel transpl. közegbe Cervix nyák minőségi vizsgálata PH mérés testnedvekben Nőgyógyászati szűrővizsgálat Rehabilitációs képzés Önellátásra oktatás Readaptációs betegvezetés Habilitációs foglalkozás Új beteg gondozásba vétele Gondozott beteg ellátása Rehabilitációs felmérés Krízisintervenció Életmódprogram,életvitel segítése Ortopédia: Vizsgálat Kontrollvizsgálat, konzílium Biopsia cutis Bőr alatti elváltozás kimetszése Bőrvarrat Sebkötözés, kötéscsere (aszeptikus) Deformitás ortopédiai kiegyenlítése Gerincfűző rendelés Vérzéscsillapítás tamponálással Vérzéscsillapítás kötéssel Infiltratio paravertebralis Injectio in musculus, tendo, bursa seu Helyi infiltrációs érzéstelenítés Gyógyászati segédeszköz használatának Funkcionális sérüléskezelés (korai) Passzív kimozgatás egy testtájon Rugalmas pólya felhely.egyik alsó végtagra nem

30 Kerekesszék használatának tanítása Gyermek ortopédia: Vizsgálat Kontrollvizsgálat, konzílium Csípőízület UH vizsgálata Ízület UH vizsgálata Végtagi lágyrész UH vizsgálata Deformitás ortopédiai kiegyenlítése Pavlik-kengyel kezelés Orthesis kezelés Ortopédiai készülék alkalmazása Ortopédiai készülék eltávolítása Injectio in articulatio Gyógyászati segédeszköz próbája Gyógyászati segédeszköz beállítása, illesztése Gyógyászati segédeszköz használatának Passzív kimozgatás egy testtájon Rehabilitációs képzés Kiegészítő pont 1 éves kor alatt Kiegészítő pont betölt. 1 év- 3 éves kor Kiegészítő pont betölt. 3 év-10 éves kor Reumatológia: Kontroll vizsgálat, konzilium Vestibularis spontán jelek vizsgálata Mozgásszervek teljes körű fizikális vizsgálata Mozgásterjedelem vizsgálata a gerinc területén Mozgásterjedelem vizsgálata a végtagi Punctio et/seu aspiratio articulationis Punctio et/seu aspiratio bursae Sebkötözés, kötéscsere (aszeptikus) Rögzítés kötéssel Rögzítés háromszögletű kendővel Gerincfűző rendelés Gipszkötés eltávolítása Vérzéscsillapítás kötéssel Protézis, orthesis revíziója Infiltratio sec. Lange Infiltratio paravertebralis Injectio in articulatio Injectio in musculus, tendo, bursa seu

31 Intravénás injectio Felszíni érzéstelenítés Helyi infiltrációs érzéstelenítés Csigolya kisízület (1 vagy több) Immunmoduláció Gyógyászati segédeszközhöz méretvétel Gyógyászati segédeszköz próbája Gyógyászati segédeszköz beállítása, illesztése Gyógyászati segédeszköz használatának Passzív kimozgatás egy testtájon Passzív kimozgatás több végtagon Ízület mobilizálás Gerinc mobilizálás Manuálterápiás kezelés Ergoterápia, felkészítés otthoni életre, Readaptációs betegvezetés B Ritex pakolás D Antiphlogisticus pakolás Röntgen/ UH: Megnevezés Pontérték Fizetendő Trachea légsáv felvétel Vese és hólyag natív felvétel Has célzott felvétel Háti-ágyéki gerinc átmenet, kétirányú felvétel Lumbalis gerinc, AP felvétel Lumbalis gerinc, kétirányú felvétel Lumbosacralis gerinc, kétirányú felvétel Sacrum coccygeum, AP felvétel Sacrum, kétirányú felvétel Medence, AP felvétel Csípőízület, AP felvétel Nyelőcső rtg. vizsgálata, kontrasztanyaggal Gyomor kettős kontrasztos vizsgálata Irrigoscopia kettős kontrasztanyaggal Gyomor-bél passage követés kontrasztanyaggal Mellkas átvilágítás Natív has átvilágítás Nyaki lágyrészek UH vizsgálata Pajzsmirigy UH vizsgálata Nyaki erek UH vizsgálata Nyálmirigy UH vizsgálata Hasi (áttekintő, komplex) UH vizsgálat Gyomor-bélrendszer UH vizsgálata

32 Kismedence transabdominalis UH vizsgálat A Axilla UH vizsgálat A Duplex UH, nyaki erek L Duplex UH, végtagi erek P Duplex UH, subclavia Sebészet: Vizsgálat Vizsgálat hatósági felkérésre Kontrollvizsgálat, konzílium Szenzórium vizsgálata Perifériás idegrendszer vizsgálata Koordinatio vizsgálata Memória és figyelmi funkciók vizsgálata Rectum digitális vizsgálata Biopsia cutis et/seu subcutis peroperatíva Mikrobiológiai mintavétel szilárd transp Mikrobiológiai mintavétel tenyésztő Tetanus profilaxis toxoid injekcióval Thrombectomia analis Kéz lágyrészének feltárása Idegentest eltávolítás kézből Idegentest eltávolítás végtagi lágyrészből Idegentest eltávolítás lágyrészből Incisio sinus pilonidalis inflammatus Incisio et drainage cutis et/seu subcutis Carbunculus incisio Bőrbeni és bőr alatti sipoly kimetszése Bőrelváltozás kimetszése Bőr alatti elváltozás kimetszése Bőrelváltozás radikális kimetszése Bőrvarrat Elektrocoagulatio cutis Idegentest eltávolítás bőrből Köröm, körömágy eltávolítás Járatok szondázása Sebkötözés, kötéscsere (aszeptikus) Tampon, vagy csík behelyezés, lazítás, Szennyezett, fertőzött seb ellátása, Égés vagy fagyott terület fedése kötéssel Repositio herniae Rögzítés kötéssel Rögzítés háromszögletű kendővel Gipszkötés átpólyázása Sínezés, ujjon

33 Felső végtagi gipsz, rövid Alsó végtagi gipsz, rövid Gipszkötés eltávolítása Egyéb rögzítő eltávolítása Vérzéscsillapítás tamponálással Vérzéscsillapítás kötéssel Injectio in musculus, tendo, bursa seu Vérvétel Felszíni érzéstelenítés Helyi infiltrációs érzéstelenítés Vezetéses érzéstelenítés egy kéz- vagy lábujj Varrat és/vagy kapocsszedés Funkcionális sérüléskezelés (korai) Passzív kimozgatás egy testtájon Mellkasi gyógytorna, légzőtorna Lymphoedema kezelés: pólya és masszázs, Lymphoedema kezelés: speciális fogásrendszerr Rugalmas pólya felhely.egyik alsó végtagra ne B Doppler áramlás vizsgálat az alsó végtagon K Körkörös gipszre járósarok felhelyezés A Felső végtag manuális drenázsa B Alsó végtag manuális nyirokdrenázsa E Kompressziós kötés alkalmazása felső végtagra Szájsebészet: TA021 Intraorális érzéstelenítés TA114 Tasak gyógyszeres kezelése TA135 Alveolus excochleatio sebellátással TA138 Inscisio, circumcisio TA155 Vérzéscsillapítás TB113 Lebenyes tasakműtét TB114 Gingivectomia TB119 Komplikált szájnyálkahártya betegségek helyi kezelése TB127 Műtéti utókezelés (kontroll, sebkezelés, csíkcsere, varr.) TB129 Fogfelszabadítás TB131 Fogeltávolítás feltárással TB132 Retineált vagyimpaktált fog eltávolítása TB139 Excisio TB140 Megnyílt arcüreg sebészi zárása TB141 Periapicalis excochleatio, gyökércsúcs rezekció TB143 Cystectomia

TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT. 2012.03.01 dátum. 2012.03.01 dátum 2012.03.01

TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT. 2012.03.01 dátum. 2012.03.01 dátum 2012.03.01 XIII. KERÜLETI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ottinger Vilmos Gazdasági igazgató 2012.03.01 dátum A dokumentáció kódja: Változat száma: SZAB- TÉRÍTÉSI 09

Részletesebben

Szabályzat. a Keszthelyi Városi Kórházban térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról. Érvényes: 2007.

Szabályzat. a Keszthelyi Városi Kórházban térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról. Érvényes: 2007. Szabályzat a Keszthelyi Városi Kórházban térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról Érvényes: 2007. december 22-től Jóváhagyta: dr. Radics Sándor megbízott főigazgató Készítette: Kertész

Részletesebben

Módosítás Sorszáma Dátuma A módosítás rövid leírása 6. 2010.07.01 Aktualizálás

Módosítás Sorszáma Dátuma A módosítás rövid leírása 6. 2010.07.01 Aktualizálás Módosítás Sorszáma Dátuma A módosítás rövid leírása 6. 2010.07.01 Aktualizálás Jóváhagyta: Dr. Völner Pál megyei közgyőlés elnöke Készítette Bagócsi Katalin Jóváhagyta Dr. Kovács József 1/10 A Komárom-Esztergom

Részletesebben

SZ04 TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT

SZ04 TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT 3200 Gyöngyös, Dózsa György út 20-22 SZ04 Térítési díj szabályzat Készítette: SZ04 TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT 8. Kiadás: 2015. október 01. ----------------------------------------------------- Dr. Magyar

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2013. október 3. (OR. en) 14424/13 TRANS 512

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2013. október 3. (OR. en) 14424/13 TRANS 512 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. október 3. (OR. en) 14424/13 TRANS 512 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2013. szeptember 23. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.:

Részletesebben

Egészségügyi ellátás külföldön, a külföldön dolgozók biztosítási jogviszonya, ellátása Magyarországon Gyakran ismételt kérdések

Egészségügyi ellátás külföldön, a külföldön dolgozók biztosítási jogviszonya, ellátása Magyarországon Gyakran ismételt kérdések Egészségügyi ellátás külföldön, a külföldön dolgozók biztosítási jogviszonya, ellátása Magyarországon Gyakran ismételt kérdések 1. EGT tagállamban dolgozónak kell-e Magyarországon jeleznie, hogy külföldön

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJAIRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT jóváhagyására

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJAIRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT jóváhagyására BUDAPEST XXI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTER CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA J A V A S L A T AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJAIRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT jóváhagyására Készítette: Viszkievicz Ferenc Csepeli Egészségügyi

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA Iktatószám: 288-1/2016. TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA Készítette: Kozmáné Farkas Katalin gazdasági igazgató Ellenőrizte: Rédai Marianna minőségirányítási

Részletesebben

EBTP (Európai Üzleti Vizsgálati Minta) Kérdőív a jogszabályi háttér minőségével kapcsolatosan

EBTP (Európai Üzleti Vizsgálati Minta) Kérdőív a jogszabályi háttér minőségével kapcsolatosan EBTP (Európai Üzleti Vizsgálati Minta) Kérdőív a jogszabályi háttér minőségével kapcsolatosan 25.05.2005-31.12.2005 A beállított feltételeknek 826 felel meg a(z) 826 válaszból. Jelölje meg vállalkozásának

Részletesebben

2007.6.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 153/9

2007.6.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 153/9 2007.6.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 153/9 A BIZOTTSÁG 653/2007/EK RENDELETE (2007. június 13.) a 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkének megfelelő biztonsági tanúsítványok

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A szabályzat célja és hatálya

I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A szabályzat célja és hatálya A Pécsi Tudományegyetem térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásainak szabályzata I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja és hatálya 1. A szabályzat célja, hogy az egyéni

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁGRA SZÓLÓ ÁLLAMKÖZI ÖSZTÖNDÍJAKRA 2016/2017

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁGRA SZÓLÓ ÁLLAMKÖZI ÖSZTÖNDÍJAKRA 2016/2017 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁGRA SZÓLÓ ÁLLAMKÖZI ÖSZTÖNDÍJAKRA 2016/2017 Felhívás külföldi pályázók részére magyar állami ösztöndíjakra: magyarországi felsőfokú tanulmányok és kutatások folytatására a

Részletesebben

TÉRÍTÉSKÖTELES EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJJEGYZÉKE

TÉRÍTÉSKÖTELES EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJJEGYZÉKE TÉRÍTÉSKÖTELES EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJJEGYZÉKE Érvényes: 2016. május 1-től visszavonásig I. JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS Az elszámolás alapja Egységár (Ft) A térítés összege** ORVOSI VIZSGÁLAT

Részletesebben

AZ OMMF 2009. MÁRCIUSI HÍRLEVELE. Külföldiek foglalkoztatása és munkavállalása a Magyar Köztársaság területén. a jogszabály - változások után

AZ OMMF 2009. MÁRCIUSI HÍRLEVELE. Külföldiek foglalkoztatása és munkavállalása a Magyar Köztársaság területén. a jogszabály - változások után AZ OMMF 2009. MÁRCIUSI HÍRLEVELE Külföldiek foglalkoztatása és munkavállalása a Magyar Köztársaság területén a jogszabály - változások után A Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával

Részletesebben

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.7.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 189/19 A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2010. július 19.) a 2004/49/EK irányelv 7. cikkében említett közös biztonsági célokról (az értesítés a C(2010) 4889. számú dokumentummal

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TÜDŐGYÓGYINTÉZETE, FARKASGYEPŰ ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február 22-i ülésére

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TÜDŐGYÓGYINTÉZETE, FARKASGYEPŰ ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február 22-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ RENDELŐINTÉZET, VESZPRÉM VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TÜDŐGYÓGYINTÉZETE, FARKASGYEPŰ Szám: 02/21/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Részletesebben

SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A TÉRÍTÉS MÓDJÁRÓL

SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A TÉRÍTÉS MÓDJÁRÓL Kanizsai Dorottya Kórház 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. Tel.: 06-93/502-000, T.fax: 06-93/502-064 SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A TÉRÍTÉS MÓDJÁRÓL

Részletesebben

Papíralapú benyújtás esetén két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Papíralapú benyújtás esetén két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani. 16T201 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, nonprofit szervezetek a törzskönyvi jogi személyek és a civil szervezetek kivételével, külföldi vállalkozások,

Részletesebben

TIOP 226 eszközbeszerzés

TIOP 226 eszközbeszerzés TIOP 226 eszközbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.04.08.

Részletesebben

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrıl szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Az Önkormányzat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) és (8) bekezdése alapján jelen szabályzatban határozza meg a pénzkezelési

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA Elfogadva: 6/2012. (12.18.) számú Küldöttközgyűlési határozattal Hatályba lépés: 2012.12.18. 1 Tartalomjegyzék DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT 1.számú melléklete TÉRÍTÉSI DÍJTÁBLÁZAT

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT 1.számú melléklete TÉRÍTÉSI DÍJTÁBLÁZAT TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT 1.számú melléklete TÉRÍTÉSI DÍJTÁBLÁZAT Készítette: Jónás Rudolfné vezető kontroller... Ellenőrizte: Zelnik Krisztina minőségirányítási vezető... Jóváhagyta: Dr. Stankovics Éva

Részletesebben

Együttműködési megállapodás minta

Együttműködési megállapodás minta Együttműködési megállapodás minta mely létrejött egyrészről Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: adószáma:.., törzskönyvi nyilvántartási száma, képviseli. polgármester) a továbbiakban helyi önkormányzat

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft.

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft. Általános Szerződési Feltételek a Pick-Up Kft. Internet hozzáférés szolgáltatásának igénybevételéhez. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 2900 Komárom, Táncsics M. u. 3/b Tel./Fax.: 34/222-222, 34/342-888,

Részletesebben

Vizitdíj - Kérdések és válaszok

Vizitdíj - Kérdések és válaszok Vizitdíj - Kérdések és válaszok ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK Miért van szükség vizit- és napidíjra? Az egészségügy eddig sem volt ingyenes. Fizettünk érte járulékainkkal tisztán és hálapénzzel feketén. Miért kell

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92 Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott, vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: Egyéni vezetékes telefon ÁSZF) Hatálya: 2014.

Részletesebben

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 72-47/2015.Apát K I V O N A T Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének

Részletesebben

Adócsalás elleni küzdelem: az Európai Bizottság tanulmányt adott ki az uniós szintű áfa-hiányról 2009 november 01., vasárnap 22:22

Adócsalás elleni küzdelem: az Európai Bizottság tanulmányt adott ki az uniós szintű áfa-hiányról 2009 november 01., vasárnap 22:22 Az adókijátszás és adócsalás elleni stratégiája keretében az Európai Bizottság a mai napon tett közzé egy külső tanácsadó cég által készített, 25 tagállamra kiterjedő tanulmányt a fizetendő és ténylegesen

Részletesebben

SZABÁLYZAT. Tárgyszó: orvos-szakmai ellátás

SZABÁLYZAT. Tárgyszó: orvos-szakmai ellátás Iktatószám: Ü/2729-1/10 OLDAL: 1/10 Dátum: 2012.06.13. Tárgyszó: orvos-szakmai ellátás Hatályba lépés: 2010.08.25. Azonosító szám: 182-113-3/10 Kiosztási lista Köteles példányt kapnak: Főigazgatói titkárság

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezései szabályzata Jelen Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF)

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Hatálya: 2014. május 7. Utolsó módosítás: 2014.05.05. Hatálya:

Részletesebben

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata.

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság

Részletesebben

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány 2. Együttműködési szándéknyilatkozat I. célterülethez 3. Együttműködési szándéknyilatkozat II. célterülethez 4. A támogatással kapcsolatban

Részletesebben

Munkahelyi sokszínűség és üzleti teljesítmény

Munkahelyi sokszínűség és üzleti teljesítmény Munkahelyi sokszínűség és üzleti teljesítmény 31/03/2008-28/04/2008 A beállított feltételeknek 371 felel meg a(z) 371 válaszból 0. A válaszadó adatai Ország DE - Németország 58 (15.6%) PL - Lengyelország

Részletesebben

2013. évi törvény. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

2013. évi törvény. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról (Melléklet az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló kormány-előterjesztéshez) 2013. évi törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétıl) Tisztelt Érdeklıdı, Tisztelt Lakásépítı! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.4. COM(2016) 174 final ANNEX 12 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. február 14. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.-2017. közötti saját bevételeinek,

Részletesebben

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről Változások - 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről 1. oldal 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról

Részletesebben

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról [Figyelem! Az itt elérhető módosításokkal

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Gazdálkodói Információs Szolgálat működtetéséhez 2015-ben nyújtott támogatás

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Ajánlatkérési dokumentáció TiszaSzolg 2004 Kft., mint ajánlatkérı által indított nyílt közbeszerzési eljárásban Konténerszállító gépjármő és konténerszállító pótkocsi beszerzése 2009. október - november

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. ( II. 27.) önkormányzati rendelete Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója (Feltételek)

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója (Feltételek) A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója (Feltételek) valamint a Genertel Jogvédelmi Biztosítás feltételei (GJBF) Társaságunk az ISVAP (a pénzügyi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelete a közoktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Iktató szám: Sz-199/2014 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

Magánnyugdíjpénztári Belépési Nyilatkozat

Magánnyugdíjpénztári Belépési Nyilatkozat Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára Székhely: 1072 Budapest Nyár u. 12. Postacím: 1441 Budapest Pf: 50. Fax: 06 1 322-2675 Telefonszám: 06 1 322-6022; 06 1 322-7017; 06 1 478-4000 PSZÁF azonosító:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE a baromfi telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről Jelen közlemény a baromfi telepek korszerűsítése

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI RENDJE

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI RENDJE BUDAPEST, 2010. március TARTALOMJEGYZÉK I. rész Általános rész... 5 1.... 5 II.

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 6/2009. számú módszertani útmutatója. a magánnyugdíjpénztárak közötti átlépésekre vonatkozóan

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 6/2009. számú módszertani útmutatója. a magánnyugdíjpénztárak közötti átlépésekre vonatkozóan PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE HUNGARIAN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 6/2009. számú módszertani útmutatója a magánnyugdíjpénztárak közötti átlépésekre

Részletesebben

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. január 01.-től Egyetértek: Készítette: Salgótarján, 2011. december 28. Salgótarján,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A támogatható célok és intézkedések

1. A rendelet hatálya. 2. A támogatható célok és intézkedések 84800 A vidékfejlesztési miniszter 118/2013. (XII. 16.) VM rendelete a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2013 2016 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai

Részletesebben

Tájékoztatás a 2016. január 1-e után igényelhet Családok Otthonteremtési Kedvezményér l és a lakáscélú állami támogatású kölcsönökr l

Tájékoztatás a 2016. január 1-e után igényelhet Családok Otthonteremtési Kedvezményér l és a lakáscélú állami támogatású kölcsönökr l Tájékoztatás a 2016. január 1-e után igényelhet Családok Otthonteremtési Kedvezményérl és a lakáscélú állami támogatású kölcsönökrl Tisztelt Érdekl! Köszönjük, hogy megtisztelte érdekldésével Takarékszövetkezetünket.

Részletesebben

Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére Általános és speciális rendelkezések

Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére Általános és speciális rendelkezések Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2014. május 1-jétıl Közzétéve: 2014. február 24. Tartalomjegyzék Bankszámlavezetés,

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2013.

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2013. VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2013. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 II. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 5 II. 1. ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 5 II. 2. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKÉNEK

Részletesebben

7.19. Egészségügyi dokumentáció másolat kiadásának térítési díja... 17 8. Magyar biztosítással rendelkező betegek részére saját kérésükre

7.19. Egészségügyi dokumentáció másolat kiadásának térítési díja... 17 8. Magyar biztosítással rendelkező betegek részére saját kérésükre Tartalom 1. A szabályzat célja... 4 2. A szabályzat alkalmazási területe... 4 3. Hivatkozások... 4 4. A szabályzat tartalma... 5 5. Térítésmentesen igénybe vehető egészségügyi ellátások... 5 5.1 Egészségügyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szociális szolgáltatások

Részletesebben

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Iktatószám: 01/11.879/2016. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Melléklet: 5 db határozati javaslat 4 db feladatellátási

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

VIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2016. JANUÁR 29.

VIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2016. JANUÁR 29. VIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2016. JANUÁR 29. Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2016. évi 1. számának tartalmából: 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet az oktatást szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról,

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1. Billzone.eu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Verziószám:..1.5 Hatályba lépés dátuma: 2014.10.31. Változáskezelés Verziószám Dátum Változás leírása 1.0 2010. március 4. Első verzió kiadása 1.1 2012. február

Részletesebben

A törvényt az Országgyőlés a 2012. december 3-i ülésnapján fogadta el. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 170. szám

A törvényt az Országgyőlés a 2012. december 3-i ülésnapján fogadta el. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 170. szám 2012. évi CXCVII. törvény a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény és a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosításáról A törvényt az Országgyőlés a 2012.

Részletesebben

2013. évi CXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról*

2013. évi CXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról* 63634 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám II. Törvények 2013. évi CXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról* 1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE PÉNZESZKÖZ KEZELÉSI SZABÁLYZATA

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE PÉNZESZKÖZ KEZELÉSI SZABÁLYZATA A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE A Jóváhagyta a HODOSZ Elnöksége 2015. december 09-i ülésén 4. Pénzeszköz Kezelési Szabályzat I. A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának célja, hogy biztosítsa

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága. Elnökétől. 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága. Elnökétől. 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága Elnökétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 6 1. A tagsági kör 6 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 1. oldal 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. (1) bekezdésének

Részletesebben

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009.04.02 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A kötelez

Részletesebben

HU ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ Magyarországi beutazás és tartózkodás szabályai schengeni csatlakozásunk után

HU ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ Magyarországi beutazás és tartózkodás szabályai schengeni csatlakozásunk után HU ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ Magyarországi beutazás és tartózkodás szabályai schengeni csatlakozásunk után Magyarország 2007. december 21.-től a schengeni térség teljes jogú tagjává vált. Magyarországra is

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2013. 1.34. sz. Egyetemi szabályzat KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 362/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 20

Részletesebben

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST)

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST) UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet

160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról A Kormány

Részletesebben

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

A szociális szolgáltatásokról

A szociális szolgáltatásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (II.03. ) rendelete A szociális szolgáltatásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Ajánlati felhívás; Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása tárgyában Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.)

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) és 8/2006.(VI.29.) számú rendeletekkel módosított 10/2000.(VI.9.) rendelete (továbbiakban:

Részletesebben

Szent György Kórház TIOP 224 eszközbeszerzés

Szent György Kórház TIOP 224 eszközbeszerzés Szent György Kórház TIOP 224 eszközbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/44 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Külföldi és belföldi kiküldetések és béren kívüli juttatások. Horváthné Szabó Beáta

Külföldi és belföldi kiküldetések és béren kívüli juttatások. Horváthné Szabó Beáta www.pwc.com/hu Külföldi és belföldi kiküldetések és béren kívüli juttatások Horváthné Szabó Beáta 2012. Március 6. Fogalmak Kiküldetés (Mt): gazdasági érdeken alapuló ideiglenes kötelezésből eredően a

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A Polgári Törvénykönyv 387. -a szerint a Közüzemi Szerződés alapján a szolgáltató köteles meghatározott időponttól a felhasználó számára folyamatosan és biztonságosan a

Részletesebben