Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola D94

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola D94"

Átírás

1 Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola D94 Iskolavezető: Dr. Kovács L. Gábor A-442/2000 Reproduktív endokrinológia programvezető: Dr. Gőcze Péter Dr. Ertl Tibor Szülészeti és Nőgyógyászati Újszülöttkori neurohumorális adaptáció Klinika A Perinatális Intenzív Centrumok kialakulásával lehetõség nyílott a terhességi, szülés alatti, valamint a neonatális periódusra jellemzõ fiziológiai változások egy intézeten belüli tanulmányozására. A tudományos igénnyel végzett felmérések eredményeinek kritikus elemzése közvetlen gyakorlati jelentõséggel bír. Klinikánkon évtizedekre visszanyúló hagyományai vannak a neonatális adaptáció tanulmányozásának. Alapvetõ megfigyeléseket tettünk koraszülöttek respirációs zavarainak megelõzésére, koraszülöttek vesefunkcióinak érési folyamatait szabályozó hormonális változásokra vonatkozólag. A téma átöleli az idegrendszer és az endocrin szervek fetalis fejlődését, a fetus-újszülött átmenet fiziológiáját, a neonatális periódus hormonális sajátosságait, valamint a különböző szülésmódok hatását az újszülöttek adaptációjára. Az anyatejes táplálás és az anyatejben levő hormonok a neonatális periódusban szintén befolyásolják az újszülöttek idegrendszerének és endocrin szerveinek működését. Dr. Ertl Tibor Dr. Helyes Zsuzsanna Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet A biomarkerek jelentősége a koraszülöttek bronchopulmonalis dysplasiájának kialakulásában A Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Neonatológia Tanszéke valamint a Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet közös kutatásának célja a D- hypovitaminosisban szenvedő anyák újszülöttjeinek vizsgálata bronchopulmonalis dysplasia irányában. Vérminta, trachea váladék illetve placenta vizsgálatát végezzük, hogy összefüggéseket találjunk a hormon- illetve citokinszintek és a BPD kialakulása között. Dr. Gőcze Péter Dr. Farkas Bálint Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika A petefészek rák onkológiai nyomonkövetése: kombinált szérum biomarker molekulák szerepének vizsgálata az ovarium carcinoma esetében Jelenleg a kismedencei térfoglaló folyamatok megítélésére használt klinikai algoritmus korlátozott és javarészt képalkotó vizsgálatokon (ultrahang, computer tomographia, mágnesen rezonancia) alapszik. Néhány protokol magába foglalja a CA- 125 tumor marker meghatározását is, melynek elsősorban prognosztikai jelentőséget tulajdonítanak. A CA 125 sajnos a korai stádiumú epitheliáslis ovarium carcinomák kevesebb, mint felénél mutat emelkedést, szenzitivitása alacsony, szintje számos benignus nőgyógyászati betegségnél is megemelkedik. Emiatt szükségessé vált egy olyan szérum markerek keresése, amelyek sokkal megbízhatóbban képesek jelezni a malignitás jelenlétét. Jelen kutatás célja új szérum és vizeletben detektálható tumor markerek, azonosítása, különös tekintettel a szérum molekulák onkológiai nyomon követésben betöltött szerepére. Célunk továbbá, ovarium tumoros szövetek DNS szintű vizsgálata és ezzel eredetének (tuba sejtek?) tisztázása. 1

2 A-146/1993 Molekuláris patológiai és laboratóriumi vizsgálatok jelentősége az orvosi diagnosztikában és terápiában programvezető: Dr. Miseta Attila Dr.Ludány Andrea Laboratóriumi Medicina Intézet A proteomika módszertanának alkalmazása a humán fehérjék vizsgálatában A módszertani fejlesztés elsődleges célja a kutatási eredményeink hasznosulása a klinikai biokémiában. Az elmúlt évek során az egyedi fehérje molekulák specifikus (immunkémiai) kimutatása eredményezte az egyik megújuló irányát az orvosi laboratóriumi diagnosztikának. Ezzel párhuzamosan ma már a molekuláris genetikai vizsgálatok is közvetlenül hasznosulnak a klinikai laboratóriumi diagnosztikában. A laboratóriumi medicinában tekintettel a fehérje molekulák biológiai változékonyságára (poszt transzlációs módosulások) - forradalmi változás várható a proteomika vizsgálatoktól, amelyek a jövőben kikerülhetetlenül az analízisek előterébe kerülnek. Ez a kutatási terület, egyrészt a minták fehérjéinek nagyfeloldású elektroforetikus elválasztását (különböző egy és két dimenziós technikák), érzékeny fehérje detektálási lehetőségeket (ezüstözési eljárások), valamint célirányosan válogatott betegmintákat igényel. Esetünkben a módszertan jórészt kidolgozott és előzetes tapasztalatokkal rendelkezünk különböző normál humán mintákra ( a véren kívül pl. szekrétumokra és vizeletre is). A klinikai biokémiában ritkán analizált és nem invazív módon nyerhető betegmintákra (nyál és könny) szándékozzuk a vizsgálatokat elsősorban kiterjeszteni. Ismert és még azonosítatlan biomarkerek kimutatását várjuk hasznosulni a daganatos betegségek vagy a krónikus metabolikus zavarok (diabetes) diagnosztikájában. Dr. Kőszegi Tamás Laboratóriumi Medicina Intézet Savoldékony kismolekulasúlyú szérumfehérjék vizsgálata szisztémás megbetegedésekben Az albuminnál kisebb molekulatömegű szérumfehérjék között sok, biológiailag aktív molekulát találunk (citokinek, akut fázis fehérjék, stb.). Intézetünkben néhány évvel ezelőtt perklórsavas kicsapásos módszert dolgoztunk ki a 67kDa-nál kisebb szérumfehérjék izolálására, mennyiségi mérésére és elektroforetikus szeparálására. Immunoblot vizsgálattal kimutattuk, hogy a perklórsavban oldódó fehérjék közt az alfa-1-glikoprotein jelentős mennyiségben szerepel. Egészséges egyének fehérje mintázatát összehasonlítva szisztémás betegségben szenvedők fehérje mintázatával, jelentős mennyiségi és minőségi különbségeket találtunk. A módszerrel malignus daganatos betegségnél kimutattuk, hogy a kemoterápia során a savoldékony fehérje frakció mennyisége megnő, az elektroforetikus mintázatokban jellegzetes eltéréseket találtunk. A tervezett kutatás célja malignus betegségekben és szepszisben a perklórsavban oldódó szérumfehérjék további jellemzése, betegségre specifikus molekulák vagy molekula mintázatok keresése, a markernek ítélt fehérjék azonosítása. Módszerként nagyfeloldású egy- és kétdimenziós gélelektroforézist, western blot módszert, immunkémiai vizsgálatokat és a PTE Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézetével kollaborálva tömegspektrometriás méréseket alkalmazunk. Dr. Kőszegi Tamás Laboratóriumi Medicina Intézet Humán szérum aktin, és aktinkötő fehérjék prediktív értékének vizsgálata súlyos katabolikus állapotokban A szervezet egészét érintő szöveti károsodások mértékének megítélése a jelenlegi rutin laboratóriumi diagnosztikában használt paraméterek alapján nem végezhető el kielégítő pontossággal. Ugyanakkor jól ismert, hogy minden sejtünk tartalmaz aktint, mely a citoszkeleton integráns részét képezi. A legújabb irodalmi adatok alapján vált csak ismertté, hogy súlyos szöveti lézió (kiterjedt műtét, trauma, szepszis, ARDS) esetében az elpusztult sejtekből az elsősorban fibrilláris formában lévő aktin G aktinná depolimerizálódva a vérbe kerül. A G aktint scavanger jellegű fehérjék (Gelsolin, D vitamin kötő fehérje) 2

3 megkötik és a keringésből eliminálják. Amennyiben az aktin kínálat meghaladja a kötő fehérjék kapacitását, a G aktin többlet szabaddá válva megjelenik a plazmában és mennyiségétől függően súlyos többszervi elégtelenséget képes kiváltani. A kutatás célja SDS-poliakrilamid gélelektroforézis + western blot és kvantitatív kemilumineszcenciás detektálás alkalmazásával a keringő aktin- és aktinkötő fehérjék meghatározása a fenti betegcsoportok szérum mintáiból. A vizsgálat monitorozó jellegű, összefüggést keresünk a mért paraméterek és a szisztémás szöveti károsodás közt. Az aktin és a gelsolin meghatározása várhatóan új fehérje markerként lesz alkalmazható a fokozott szöveti károsodás mértékének objektív megítéléséhez. Dr. Kőszegi Tamás Laboratóriumi Medicina Intézet Ochratoxin A toxicitásának vizsgálata különböző szövetkultúrákon Az ochratoxin A (OTA) egy világszerte előforduló mikotoxin, mely jelentős szerepet játszik az un. Balkáni Endemikus Nefropátiában. Az OTA toxicitása elsősorban a vese tubulus sejtjeire irányul, de hatásmechanizmusa jelenleg sem tisztázott kellőképpen és más szervek (pl. máj) is károsodást szenvedhetnek. Az OTA hatásmechanizmusa még nem kellően felderített, feltehetően genotoxikus, fehérjeszintézist gátló, fokozza a szabadgyök képződést, mindezek hatására nekrózist és apoptózist idéz elő a célsejtekben. A tervezett kutatás célja az OTA toxikus hatásainak molekuláris szintű jobb megismerése in vitro szövettenyészeti modellben. Az OTA hatásmechanizmusának tisztázására tervezzük új citotoxicitási módszerek kifejlesztését, a fehérjék transzkripciós rátájában bekövetkező változások felderítését. Nyomon követjük a citoszkeleton morfológiájának változását fluoreszcens mikroszkópos vizsgálattal (aktinfalloidin). Kiemelt fontossággal bír az OTA-sejt kölcsönhatás vizsgálata fluoreszcens spektroszkópiával és flow cytometriával. A toxin hatásmechanizmusának felderítése lehetőséget ad védő hatású molekulák tesztelésére. Ebben az összefüggésben a természetben is előforduló, elsősorban növényi eredetű protektív faktorok (antioxidánsok, kompetitív hatású molekulák) vizsgálatát tervezzük. A sejtes modellekben kitapadó és szuszpenzióban növő sejtkultúrákat egyaránt alkalmazni kívánjuk. Dr. Kőszegi Tamás Laboratóriumi Medicina Intézet Gyulladásos mediátorok vizsgálati lehetőségei szeptikus betegeknél Dr. Mühl Diána AITI A szepszis mind a mai napig az intenzív osztályok vezető halálokai közé tartozik. Mostanáig 178 biokémiai marker ismeretes a kórkép diagnózisához és a betegek állapotának követéséhez. Ebbe a csoportba tartoznak a proinflammatorikus mediátorok és a klasszikus akut fázis fehérjék. A vér klinikai biokémiai vizsgálata mellett a vizelet és egyéb testfolyadék markerek használata csak kevéssé terjedt el. Korábbi megfigyeléseink szerint az orosomucoid vagy savanyú alfa-1-glikoprotein (AGP) mint akut fázis fehérje az egészséges egyének vizeletében is mérhető, melyet az általunk kidolgozott érzékeny és specifikus módszerrel igazoltunk. Továbbá azt találtuk, hogy az AGP szeptikus betegek vizeletében extrém magas koncentrációban van jelen. Így az AGP egy lehetséges szepszis markerként is szóba jöhet a vizeletben. A tervezett kutatás célja annak vizsgálata, hogy monitorozó jelleggel összefüggést keressünk a vizelet AGP és a szérum gyulladásos mediátorok szintjének változása közt. További célunk annak felderítése, hogy a vizelet AGP szintjének mérése rendelkezik-e prediktív értékkel a vizsgált betegeknél. Módszertani fejlesztésként tervezzük rutin sorozatvizsgálatra alkalmas vizelet AGP teszt kidolgozását. Dr. Kőszegi Tamás Laboratóriumi Medicina Intézet Növényi kivonatok citoprotektív hatásának in vitro vizsgálata szövettenyészetekben Régóta ismert, hogy a karotinoidok, a flavonoidok, a polifenolok és sok más, elsődlegesen antioxidáns hatással bíró molekula optimális mennyiségű fogyasztása jelentős tényezőnek számít a krónikus degeneratív betegségek (malignus adaganatok, autoimmun kórképek, szív érrendszeri betegségek, stb.) prevenciójában. Az epidemiológiai vizsgálatokból, állatkísérletes modellekből és in vitro kísérletes rendszerekből nyert nagyszámú megfigyelés ellenére a protektív növényi anyagok hatásmechanizmusa nem teljesen ismert. Feltételezhető és modell kísérletekben részben igazolt is, hogy a citoprotekcióban az 3

4 egyik legjelentősebb tényező az antioxidáns sajátság. Ugyanakkor a jelenség megértését nehezíti, hogy az irodalomban a legtöbb szerző egy izolált molekulát vizsgál, viszont a kedvező hatás kifejtéséhez minden bizonnyal több protektív faktor együttes jelenlétére van szükség. A jelen kutatás részben a már ismert antioxidáns molekulák további jellemzésére, részben több antioxidáns együttes hatásának vizsgálatára fókuszál. A kísérletekhez sejtes modelleket kívánunk használni: kitapadó szövetkultúrákat (pl. fibroblaszt, HepG-2, MDCK, stb.), illetve szuszpenzióban növő limfoid sejteket (pl. Jurkat, K-562). A citoprotekciót szabadgyökös indukció (pl. menadion adása) után mérjük biolumineszcenciás életképesség (ATP/protein) módszerrel, kemilumineszcenciás követéssel és fluoreszcens spektroszkópiás eljárásokkal, ahol a sejteket intracellulárisan az oxidációs fokra érzékeny fluoreszcens festékkel jelöljük. A fluoreszcenciás módszert flow cytométerre is adaptálni kívánjuk. A vizsgálatok további részét képezi a kezelt sejtek fehérje mintázatában bekövetkező változások követése SDS-PAGE módszerrel, kiegészítve kemilumineszcenciás Western blot analízisekkel. Dr. Kőszegi Tamás Laboratóriumi Medicina Intézet Keringő tumorsejtek kimutatása és jellemzése malignus betegségekben Malignus betegségekben az egyik leggyakoribb halálok az áttét képződés hematogén vagy limfogén úton. A perifériás vérbe kerülő tumorsejtek egy kis populációja viselkedésében hasonlít az őssejtekhez, ezeket ma tumor őssejteknek hívják (CSC). A perifériás vérből a CSC tulajdonságú sejtek izolálhatók, illetve kitenyészthetők, ezek sajátos szferoid kolóniákat képeznek. Mai tudásunk alapján a CSC sejtek felelősek a daganatok invazivitásáért, metasztázis képzéséért és a késői relapszusokért. A tervezett kutatás során epiteliális tumorokban szenvedők perifériás véréből speciális szövettenyésztési körülményekkel izoláljuk a túlélő, CSC jellegű sejteket. Összefüggést keresünk a kolónia szám és a daganatok stádiuma között. A sejtek életképességét lumineszcenciás viabilitási tesztekkel, a sejtfelszíni markereket áramlási citometriával jellemezzük. A sejtek növekedési sajátosságait 3D sejtkultúrával követjük, fibroblaszt alapú kevert szövetkultúrában. Fluoreszcens próbákkal követjük nyomon a 3D kultúrában a diffúziós sajátságokat, illetve fluoreszkáló daunorubicin alkalmazásával a gyógyszer felvételt és a citotoxicitást. A módszerrel egyrészt a nem metasztatikus betegeknél próbáljuk az áttét képződés valószínűségét jellemezni, másrészt a keringő tumorsejtek kimutatásának diagnosztikus potenciálját vizsgáljuk. B-145/1993 Molekuláris patomorfológia programvezető: Dr. Pajor László Dr. Pajor László Pathológiai Intézet Hyperdiploid gyermekkori acut lymphoblastos leukaemia cytogenetikájának vizsgálata Az acut lymphoblastos leukaemia (ALL) a leggyakoribb gyermekkori rosszindulatú, daganatos megbetegedés. Az alul- illetve túlzott kezeléseket elkerülő, optimális terápia megválasztását a betegségspecifikus, nem random kromoszómális genetikai aberációk jelenlétén vagy hiányán alapuló nemzetközi osztályozás határozza meg. A betegség két leggyakoribb subtypusa az ETV6/RUNX1 translocatiot hordozó, illetve az közötti modalis kromoszóma számmal bíró hyperdiploid csoport, melyek együttesen az összes gyermekkori ALL kb. 55%-át, a 2-7 éves korban kialakuló betegségek kb. 80%-át teszik ki. A kutatás célja a feltételezhetően in utero kialakuló hyperdiploid ALL korai felismerése és kezelése szempontjából legfontosabb 4 vagy 5 kromoszómális eltérés azonosítása. A nem osztódó, interfázisban lévő sejtmagokon elvégzett, relocalizációs technikát is alkalmazó, automatizáltan kiértékelt fluorescencia in situ hibridizációs vizsgálat (i-fish) a leghatékonyabb módszer az említett számbeli kromószómális elváltozás illetve ennek klonalis fejlődése kimutatásához. A vizsgálatok a Pathologiai Intézetben archivált nagyszámú gyermek ALL csontvelő minták vizsgálatán alapszanak. 4

5 A-327/1995 Keringéspatológiai állapotok vizsgálata kísérletes modelleken és klinikai beteganyagon programvezető: Dr. Jancsó Gábor Dr. Menyhei Gábor Érebészeti Tanszék A műtét típusának és az érzéstelenítés módjának hatása a carotis endarteriectomiák eredményeire Számos magas szintű evidenciát nyújtó tanulmány bizonyította a carotis endarteriectomia jótékony hatását és előnyeit a stroke primér és szekundér prevenciójában. Ellentmondó adatok ismertek arról, hogy a műtét típusa (endarteriektomia folttal, folt nélkül, eversiós endarteriectomia) hogyan befolyásolja a műtét eredményességét, a különböző posztoperatív szövődmények arányát, valamint a restenosis gyakoriságát. Intézetünkben az utóbbi években kedvező tapasztalatokat szereztünk a locoregional anaesthesiában végzett carotis reconstructiókkal. A tervezett kísérletes és klinikai vizsgálatok során arra keressük a választ, hogy különböző érzéstelenítési és műtéti típusok mely kombinációjánál érhető el a legjobb klinikai eredmény. Vizsgálni kívánjuk azt is, hogy a műtéti szövődmények arányát hogyan befolyásolja az érzéstelenítés módja a különböző életkorú betegcsoportokban. További tisztázandó kérdés, hogy a műtét alatti carotis-kirekesztés időtartama befolyásolja-e a műtét kimenetelét, szövődményarányát. Ennek a kérdésnek a vizsgálatára intraoperatív oxymetriás méréseket is tervezünk. Prospektív klinikai tanulmánnyal kívánjuk elemezni a műtét típusának késői restenosisra kifejtett hatását. Dr. Battyáni István Radiológiai Klinika Kontrasztanyagok klinikai értéke és új alkalmazásai a képalkotó diagnosztikában A klinikai képalkotó diagnosztikában az egyes vizsgáló módszerek érzékenységét és klinikai alkalmazhatóságát nagymértékben meghatározzák a kontrasztanyagok. A képalkotó diagnosztika specifikussága és szenzitivitása egy adott betegségre, vagy betegségcsoportra egyre inkább fontossá válik, mely napjainkban a specifikus kontrasztanyagok, valamint a molekuláris szintű képalkotás révén valósulhat meg. A képalkotó diagnosztikában ilyen kontrasztanyagokat használhatunk a röntgen diagnosztikában, az ultrahang diagnosztikában és az MRI diagnosztikában egyaránt. A legújabb kutatási eredmények alapján a kontrasztanyag molekulák egyes tulajdonságai különböző biológiai válaszra késztetik az élő szervezetet, mely kockázatot is jelent az egyénre. Ezért a kockázatok csökkentését célzó klinikai vizsgálatok hozzájárulnak a kontrasztanyagok biztonságos alkalmazásához. Az altémában azoknak a kutatásoknak szeretnék teret adni, melyek újabb molekulák speciális kontrasztanyagként történő vizsgálataira, és a klinikai alkalmazás számára már elérhetővé vált kontrasztanyagok további alkalmazási és biztonsági vizsgálataira irányulnak a CT, UH és MRI diagnosztika területén. Dr. Battyáni István Radiológiai Klinika Modern képalkotó diagnosztikai eljárások (CT, UH) értékének elemzése klinikai és kísérletes alkalmazásokban A CT és ultrahang diagnosztika a rohamos technikai fejlesztésnek köszönhetően, egyre újabb perspektívákat nyitottak a betegségek diagnosztikájában. Az új technikáknak köszönhetően, nem csak a vizsgálatok indikációs területei bővülnek folyamatosan, hanem az új vizsgálati lehetőségek megteremtésével, a gyógyításban is egyre eredményesebben használhatók fel. A tervezett klinikai vizsgálatok a dual energiás vagy sprektrális CT képalkotás nyújtotta diagnosztikai előnyök elemzését tűzik ki célul, elsősorban a tüdő és máj betegségeiben, valamint a daganatok non invazív differenciál diagnosztikájában. A fenti CT technikákkal lehetőség van szöveti differenciálásra, anyag meghatározásra, a kontrasztanyag jód atomjainak quantitative elemzésére, a perifériás és kis erek állapotának pontos vizsgálatára, a szöveti perfúzió megítélésére, az artériában kialakuló plakkok pontos feltérképezésére, elemzésére. A téma lehetőséget ad a modern ultrahang technikák (e-tracking, UCA vizsgálatok) segítségével a korai atherosclerosis diagnosztikájának területén végzett 5

6 kutatásokra, valamint az ionizáló sugárzással járó módszerek esetén a sugárcsökkentés célját szolgáló új eljárások bevezetésére, tudományos szintű elemzésére, CAD rendszerek kifejlesztésére. A programot választó hallgatónak alkalma lesz megismerkedni a legújabb CT és ultrahang technikák nyújtotta előnyökkel, a legújabb targeting és combo technikák alkalmazásával. Dr. Battyáni István Radiológiai Klinika Hemoreológiai paraméterek vizsgálata koszorúér-betegségben és összefüggésük annak súlyosságával Klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy a klasszikus rizikófaktorok a hemoreológiai paraméterek romlását okozzák. Más szerzők szerint a kóros hemoreológiai paraméterek önálló kardiovaszkuláris rizikófaktorok. Vizsgálatunkban a koronária betegség (CAD) és a hemoreológiai paraméterek közötti kapcsolatot szeretnénk elemezni. Iszkémiás szívbetegség közepes kockázata esetén a betegek koronária CT vizsgálaton esnek át, amellyel képesek vagyunk a koronária rendszerben lévő szűkületek számát és fokát meghatározni és ez alapján csoportokba sorolni (nincs szignifikáns szűkület, egy ér-, két ér- és három érbetegség). A koronária CT vizsgálat lehetőséget ad a koszorúerek teljes kálcium tartalmának kvantitatív meghatározására (ún. Agatson-score) is. Egészséges önkéntesektől (CT vizsgálat esetükben nem történik) és CAD betegektől a CT vizsgálat előtt vért veszünk rutin laboratóriumi (ionok, vese- és májfunkció, vérkép, plazma fehérjék, vércukor, lipidek, CRP) és hemoreológiai vizsgálatok (hematokrit, plazma és teljes vér viszkozitás, vörösvérsejt aggregáció és deformabilitás, trombocita aggregáció) céljából. E hemoreológiai paramétereket kívánjuk összehasonlítani az egyes csoportok között, továbbá korrelációt keresni a hemoreológiai paraméterek és az Agatson-score, valamint a CAD súlyossága között. Dr. Battyáni István Radiológiai Klinika A vascularis intervenciós radiológiai módszerek klinikai értéke és kritikus elemzése különös tekintettel az alsó végtagi ischaemiás állapotokra Az akut alsó végtagi ischaemiás betegségek az életkor növekedésével valamint az idősebb korban jelentkező diabetes előfordulásával egyre gyakrabban fordulnak elő. Hazánkban kb főnek van panaszos, obliterativ verőér betegsége, melynek 10 % -a súlyos alsó végtagi kritikus ischaemia. Ennél a betegcsoportnál 9000 körüli amputáció történik évente, melynek 4-5 ezerre történő csökkentése lenne a cél egy jól működő egészségügyben. A meghirdetett téma lehetőséget ad a vascularis intervenciós radiológia területén dolgozó orvosoknak arra, hogy a jelenleg rendelkezésre álló módszerek, vagy bevezetés alatt álló újabb technikák eredményességének kritikus elemzésével olyan ajánlásokat dolgozzanak ki, melyek lehetővé teszik az akut alsó végtagi ischaemiában szenvedő betegek végtagmentését és ezen módszerek klinikai értékének meghatározását mind az egészségnyereség, mind a költséghatékonyság szempontjából. Dr. Lantos János Sebészeti Oktató és Kutató Intézet A mátrix metalloproteinázok és szöveti inhibitoraik szerepének vizsgálata ischaemia-reperfúziós kórképekben A mátrix metalloproteinázok (MMP) és szöveti inhibitoraik (TIMP) szerepe mind az ischaemia-reperfúziós károsodásban, mind az azt követő gyulladásos válasz kialakulásában valószínűsíthető. A klinikai együttműködésben tervezett munka lehetőséget nyújt az MMP-TIMP rendszernek az újraélesztés kapcsán kialakult generalizált, valamint hosszan tartó végtagi ischaemiával járó, primeren lokális ischaemia-reperfúziós kórállapotokban játszott szerepének vizsgálatára. Lehetőség nyílik a fenti paraméterek klinikai státusszal és a hagyományos laboratóriumi paraméterekkel történő összehasonlítására is. A tervezett vizsgálatok várható elméleti és gyakorlati jelentősége, hogy az egyes folyamatokban mutatkozó specifikus MMP-TIMP aktiválódás ismerete segíthet a későbbiekben a célzott terápiás lehetőségek kimunkálásában. 6

7 Dr. Lantos János Sebészeti Oktató és Kutató Intézet Tüdőzúzódást kísérő immunválasz kísérletes és klinikai vizsgálata A mellkasi trauma kiváltotta tüdőzúzódás önmagában is életveszélyes kórképpé válhat, a multitraumát szenvedett sérült tüdő zúzódása pedig kifejezetten rontja a beteg életkilátásait. A morbiditási és mortalitási következményekért nemcsak a szöveti oxigenizáció elsődleges károsodása a felelős, hanem a kiváltott SIRS is. A szisztémás gyulladásos válaszreakciót a reaktív szabadgyökök felszaporodása, a fehérvérsejtek, trombociták és endothel sejtek aktiválódása kíséri. A program keretén belül az oxidatív stressz és leukocita aktiváció patofiziológiai változásokban játszott szerepe vizsgálható tüdőzúzódást szenvedett betegek kezelése során. A program lehetőséget teremt a kóros vaszkuláris reakciókért felelős sejtek adhéziós receptorai expressziójának tanulmányozására, valamint a sejtek közti kommunikációban jelentős szereppel bíró pro- és anti-inflammatórikus citokinek plazma szintjének mérésére is. Lehetőség nyílik továbbá a tüdőzúzódás állatkísérletes modellezésére is, melynek során a trauma indukálta immunválasz modellezhető, és terápiás beavatkozások hatékonysága is megítélhető. B-149/1993 Daganatok molekuláris epidemiológiája programvezető: Dr. Kiss István Dr. Kiss István Orvosi Népegészségtani Intézet Genetikai polimorfizmusok szerepe a daganatok iránti egyéni érzékenység alakulásában különböző népcsoportokban Tudjuk, hogy az úgynevezett egyéni érzékenységi tényezők jelentős szerepet játszanak egyes krónikus, nem fertőző betegségek kockázatának kialakításában. A PhD munka során egyrészt a hazai roma és nem roma népesség összehasonlítása történik, olyan allélpolimorfizmusok megoszlása tekintetében (metabolizáló enzimek allélpolimorfizmusai, p53 tumor szuppresszor gén 72-es kodon Arg/Pro polimorfizmusa), amelyekről tudjuk, hogy befolyásolják több daganat, kialakulási kockázatát. A vizsgálat célja annak kiderítése, hogy a hazai roma nem roma halálozások különbségei milyen mértékben tudhatók be genetikai okoknak, és milyen mértékben felelősek érte egyéb tényezők (életmód, környezet, stb.). Vizsgáljuk továbbá olyan allélpolimorfizmusok hatását a daganatok kialakulási kockázatára, amelyekre vonatkozóan még nincsenek adatok (neurotranszmitterek szintézisében észt vevő enzimek, illetve neurotranszmitter-receptorok polimorfizmusai, amelyek pszichés tényezőkön, a stressz kezelésén keresztül fejthetnek ki hatást), valamint olyan polimorfizmusokat, amelyekre vonatkozóan irodalmi adatok már rendelkezésre állnak, de a hazai népességre vonatkozó vizsgálatok még nincsenek. B-414/1998 Táplálkozástudományi vizsgálatok gyermekkorban programvezető: Dr. Molnár Dénes Dr. Molnár Dénes Gyermekklinika Gyermekkori elhízás kialakulásának és szövődményeinek okai: genetikai és környezeti okok A kutatás saját gondozott betegeink - a régió gyermekkórházainak bevonásával - valamint a jelenleg is folyó kettő Európai Uniós pályázat során bevont kb gyermek adataiból, biológiai mintáiból fog történni. A vizsgálatok magukba foglalják a cardiovascularis rizikófaktorok, metabolikus syndroma gyakoriságának vizsgálatát 2-16 éves gyermekekben. Energia felvételi és leadási vizsgálatok és a táplálékfelvétel szabályozásában részt vevő újabb hormonok vizsgálata anorexiás és elhízott gyermekekben, egyes kandidátus gének szerepének vizsgálata a gyermekkori elhízásban. 7

8 Dr. Molnár Dénes Gyermekklinika Cardiovascularis rizikótényezők előfordulása magyar és európai gyermek populációban Multicentrikus európai vizsgálat során nyert adatok elemzése (17000 európai, 2600 magyar gyermek). A vizsgálat során egy gyermekkorban is könnyen alkalmazható cardiovascularis rizikó becslésére alkalmas pontozási rendszert kívánunk kialakítani, mely részben a családban előforduló cardiovascularis betegségek, illetve rizikófaktorok előfordulásán, valamint individuális adatokon (intrauterin fejlődés, korai csecsemőkori fejlődés és táplálás stb.) alapszik. Dr. Molnár Dénes Gyermekklinika Elhízás és diabetes mellitus genetikai hátterének vizsgálata gyermekekben Az elhízás és diabetes mellitus multifaktoriális megbetegedések, melyeknek ismert genetikai heterogenitása. A program célja mindkét betegség esetén a különböző gén-gén és gén-környezet interakciók vizsgálata molekuláris genetikai módszerekkel. További cél a diabetes mellitus ritkább, monogénes formái, leginkább a MODY (maturity onset diabetes of the young) genetikai vizsgálata. A gyermekkori elhízás és diabetes prevenciója elsődleges cél, népegészségügyi szempontból is, ezért jelen programban is kifejezetten előtérbe kívánjuk helyezni a prevencióra irányuló vizsgálatokat, így a csecsemőkori környezeti hatások, nutricionális és maternális tényezők analízisét, valamint a genetikai és metabolikus interakciók szerepét. B 2/2004 Kardiovaszkuláris betegségek klinikai és molekuláris szintű új mechanizmusainak, diagnosztikájának és terápiájának kutatása programvezető: Dr. Koller Ákos Dr. Szokodi István Szívgyógyászati Klinika Protein kinázok szerepe a szívizom-kontraktilitás szabályozásában A krónikus szívelégtelenség kezelése megoldatlan. A camp protein kináz A jelátviteli útvonalat aktiváló pozitív inotrop szerek, mint a béta-adrenerg agonisták és a foszfodiészteráz gátlók, rövidtávon dramatikusan javítják a balkamra-funkciót és csökkentik a klinikai tüneteket, azonban hosszú távú alkalmazásuk rontja a betegek túlélési esélyeit. Munkánk célja olyan jelátviteli utak azonosítása, melyek modulálása előnyösen befolyásolja a kamrai kontraktilitást. Karakterizálni kívánjuk a c-jun N-terminális kináz, a glikogén szintáz kináz-3béta és a protein kináz C-alfa szerepét a szívizom-kontraktilitás szabályozásában. Továbbá, tisztázni kívánjuk, hogy ezen kinázok milyen mechanizmusokon keresztül váltják ki hatásukat. Reményeink szerint a karakterizálandó jelátvivők távlatilag a krónikus szívelégtelenség kezelésének hatékony farmakológiai eszközévé válhatnak. Dr. Szokodi István Szívgyógyászati Klinika Transzkripciós faktorok szerepének vizsgálata szívhipertrófiában Tartós hemodinamikai túlterhelés - mint pl. hipertónia - hatására jelentősen növekszik a bal kamra izomtömege. A kialakuló szívhipertrófia kezdetben adaptív válasznak tekinthető, mivel hozzájárul a bal kamrai falfeszülés normalizálásához és a normál kamrafunkció fenntartásához. Azonban klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy a szíveredetű halálozás egyértelmű kockázati tényezője a bal kamrai hipertrófia. Genetikai szinten a szívhipertrófiára jellemző az un. fetális gén program aktivációja: az atriális nátriuretikus peptid (ANP) és a B-típusú nátriuretikus peptid (BNP) fokozott expressziója ill. a kontraktilis fehérjék 8

9 altípus váltása (szkeletális α-aktin és a β-miozin nehézlánc szintézisének fokozódása). A hipertrófiás folyamat inicializálásában számos jelátvivő szerepét vetették fel, mechanikai feszítés hatására rendkívül gyorsan aktiválódnak a mitogén-aktiválta protein kinázok (ERK1/2, p38, JNK), a Rho-kináz, a kalcineurin, az Akt és a glikogén szintáz kináz-3β. Feltételezhető, hogy a nagyszámú intracelluláris jel a transzkripciós faktorok szintjén integrálódik, melyek közvetlenül szabályozzák a gének átírását. Tervezett munkánk során tisztázni kívánjuk a GATA-4, a nukleáris faktor (NF)-κB és a STAT3 transzkripciós faktorok szerepét a hipertrófiás folyamat irányításában. További célunk az egyes transzkripciós faktorok aktivációjáért felelős szignál mechanizmusok karakterizálása. Eredményeink új ágensek létrehozását serkenthetik, melyek a GATA-4, az NF-κB ill. a STAT3 specifikus gátlása révén csökkenthetik a hipertrófia fokát ill. hozzájárulhatnak a következményes szívelégtelenség kialakulásának kivédéséhez. Dr. Szokodi István Szívgyógyászati Klinika A szívizom-kontraktilitás peptiderg szabályozó mechanizmusainak vizsgálata fiziológiás és patofiziológiás körülmények között A krónikus szívelégtelenség kezelése megoldatlan. A jelenleg használatos pozitív inotrop szerek (pl. béta-adrenerg agonisták) rövidtávon javítják a kamrafunkciót, azonban hosszú távú alkalmazásuk csökkenti a betegek élettartamát. Számos endogén peptid és receptora expresszálódik a szívben, azonban pontos szerepük a szívizom-összehúzódások szabályozásában ismeretlen. Munkánk célja az adrenomedullin, apelin, endothelin-1 és további újonnan felfedezett peptidek (pl. prolaktin-releasing peptid) kardiovaszkuláris rendszer szabályozásában betöltött szerepének tisztázása. Karakterizálni kívánjuk a peptidek direkt inotrop hatását, valamint ezen effektusok közvetítésében résztvevő celluláris mechanizmusokat (protein kináz A, protein kináz C, mitogénaktiválta protein kinázok (ERK, p38, JNK), epidermális növekedési faktor-receptor transzaktiváció, miozin könnyű lánc kináz, foszfatidil inozitol 3-kináz) fiziológiás és patofiziológiás körülmények között (szívhipertrófia, miokardiális ischaemia). Vizsgálni kívánjuk továbbá, hogy mely mechanizmusok szabályozzák a peptidek szívbéli termelődését (kamrai falfeszülés, oxigén tenzió, humorális faktorok), valamint ezen stimulusok mely intracelluláris szignál mechanizmusok útján fejtik ki hatásukat. Új transzmitterek és jelátvivők felismerése alapvetően megváltoztathatja a szívizom-kontraktilitás szabályozásáról alkotott elképzelésünket, a karakterizálandó jelátvivők távlatilag a krónikus szívelégtelenség kezelésének hatékony farmakológiai eszközévé válhatnak. Dr. Gaszner Balázs Szívgyógyászati Klinika Artériás funkció non-invazív vizsgálata a kardiovaszkuláris kockázat megítélésében A világon és ezen belül Magyarországon is a szív- érrendszeri betegségek vezetik a halálozási statisztikákat. A kardiovaszkuláris rizikó meghatározásában jelentős szerepe van a célszerv károsodásnak és e folyamatok pontos diagnosztikájának. Az ateroszklerózis folyamatának igazolása, az artériák szerkezeti és funkcionális károsodásának mértéke az artériás stiffness paraméterek közvetlen mérésével széles körben alkalmazható eljárás. Számos klinikai tanulmány független rizikófaktorként definiálta az artériás stiffness paramétereket, az agyi infarktus, az összesített kardiovaszkláris halálozás, és a koszorúsér események kialakulása szempontjából. Az Európai Kardiológus Társaság (ESC/ESH) ajánlása szerint a kardiovaszkuláris rizikó megítélésében az artériás stiffness paraméterek a prognózist befolyásoló tényezők részeként kerültek megfogalmazásra. Az artériás stiffness paraméterek vizsgálata jelenleg nem eléggé elterjedt módszer, mely az Európai Kardiológus Társaság megfogalmazása szerint a stiffness paraméterekből nyerhető információ kívánatos lenne, de bonyolult az adatokat meghatározni. A probléma megoldására az utóbbi években számos non-invazív, felhasználó barát technika fejlesztése indult meg. Munkánk célja, hogy a kardiovaszkuláris rizikó megítélésére korábban validált, alacsony költségű, non-invazív vizsgáló módszereket hasonlítsunk össze: pl. a carotis Doppler echo-tracking rendszert (Aloka SSD-5500) és az oszcillometriás elven működő TensioClinic készüléket. A stiffness paraméterek közül az aortafal rugalmasságával összefüggő, regionális pulzushullám terjedési sebességet (PWVao), az artéria carotison ultrahanggal mért lokális PWVcar-t és a 9

10 kisartériák szisztémás állapotára utaló augmentációs indexet (Aix) kívánjuk meghatározni. A klinikai alkalmazások jellemzésére a fenti paraméterek meghatározását egészséges önkénteseken, II. típusú diabetes mellitusban szenvedő és coronaria angiográfiával igazolt iszkémiás szívbetegeken tervezzük. Tanulmányunkban arra keressük a választ, hogy a fokozott kardiovaszkuláris kockázatot a "felhasználó barát" oszcillometriás és echo-tracking módszerekkel meghatározott lokális, regionális és szisztémás paraméterek milyen értékkel jelzik. B 4/2004 Alap- és alkalmazott kutatások fog- és szájbetegségekben programvezető: Dr. Olasz Lajos Dr. Radnai Márta Fogászati Klinika A koraszülés és a periodontitis Előzetes vizsgálatok alapján feltételezhető, hogy a terhesség alatt fennálló periodontitis befolyásolhatja a magzat fejlődését, az esetleges koraszülést és az ezzel járó kis súlyú újszülött világra jöttét. A vizsgálat során terhes nők parodontális szűrése, szükség esetén kezelése történik az esetleg fennálló fogágybetegség megszűnéséig. Olyan terhes nőkre koncentrál a tervezett kutatás, akik veszélyeztetett terhesség miatt kórházi ellátást igényelnek. Szüléskor regisztrálásra kerül a terhességi hetek száma, újszülött súly. Anyai szérumból gyulladásos markerek meghatározása egészíti ki a vizsgálatot. A parodoncium állapotára, a citokin szintekre és a terhesség kimenetelére vonatkozó adatok statisztikai elemzése alapján várható válasz arra vonatkozóan, hogy az anyai fogágybetegség és a koraszülés között lehetséges-e összefüggés az adott csoportban. B-1/2008 Sebészet és határterületei programvezető: Dr. Horváth Örs Péter Dr. Kelemen Dezső Sebészeti Klinika - Szervmegtartó műtétek szerepe a krónikus pancreatitis sebészi terápiájában A krónikus pancreatitis sebészi kezelésében az utóbbi évtizedekben a kevésbé radikális technikák terjedtek el, mint pl. a duodenum-megtartásos pancreasfej reszekció több változata, lépmegtartásos baloldali reszekció, stb. Ezek rövid és hosszútávú hatása vizsgálandó. Dr. Kelemen Dezső Sebészeti Klinika - Cystosus pancreas elváltozások differenciáldiagnosztikája és kezelése A pancreas cystosus elváltozásait egyre gyakrabban fedezik fel a hasi UH vizsgálatok széleskörű alkalmazása miatt. Azonban ezek nemcsak a közismert pseudocysták lehetnek, hanem daganatok is. A differenciáldiagnosztikai lehetőségek feltárása és az ehhez igazodó kezelési taktika perdöntő fontosságú. Dr. Kelemen Dezső Sebészeti Klinika - A szervkímélő műtétek helye a pancreas benignus, illetve alacsony malignitású daganatainak terápiájában A szervkímélő műtéti technikák nemcsak a krónikus pancreatitis kezelésében nyertek teret, de a benignus és alacsony malignitású esetekben is. Ezek hatása a posztoperatív morbiditásra és a hosszútávú túlélésre egyaránt vizsgálandó. 10

11 Dr. Kelemen Dezső Sebészeti Klinika - Multivisceralis beavatkozások a pancreascarcinoma sebészi kezelésében A pancreascarcinoma műtéti kezelése mára lényegében kikristályosodott. A specializált centrumokban elért alacsony mortalitás és morbiditás a sebészeket felbátorítja kiterjesztettebb műtétek végzésére, úgymint a vena mesenterica superior vagy a vena portae reszekciója, limitált számú májmetasztázis eltávolítása, környező szervek csonkolása, redo műtétek végrehajtása, stb. Ez egy izgalmas és vizsgálandó területe a pancreas sebészetének. Dr. Kelemen Dezső Sebészeti Klinika - A pancreasműtétek során alkalmazott anasztomózis technikák (pancreas, epeút, gyomor, nyombél, ér) módozatai és azok hatása a posztoperatív morbiditásra A pancreasműtétek komplex beavatkozások és gyakran végeznek anasztomózist a maradék pancreas-szal, az epeúttal és a gyomorral vagy duodenummal, illetve éranasztomózis készítésére is sor kerülhet. Számos technikai variáció létezik, és az ideális megoldás keresése örökzöld téma. Dr. Kelemen Dezső Sebészeti Klinika Termoanalitikai módszerek alkalmazása és azok jelentősége különféle Dr. Lőrinczy Dénes Biofizikai Intézet pancreas betegségek vizsgálatában A Differential Scanning Calorimetry (DSC) egy termoanalitikai metodika, amit a szervetlen anyagok szerkezeti meghatározására és a gyógyszerkutatásban már régóta használnak. A normál struktúrához képest bármely szerkezeti eltérést nagy szenzitivitással jelez a calorimetriás görbe. Ennek megfelelően a különféle daganatokban (endometrium, ovarium, emlő, tüdő) szenvedő betegek vérmintáinak elemzése is a kutatások tárgyát képezte. A jelen téma tanulmányozása során elsősorban a rossz prognózisú pancreasrákban nyert vérszérum szerkezetváltozásainak egzakt módon történő detektálása és ezen adatok analízise új összefüggésekre világíthatna rá. Az emlőtumorokhoz hasonlóan azt reméljük, hogy kapcsolatot találunk majd az egyes pancreastumor stádiumok és a szerkezetváltozások között, ami lehetővé tenné ezen agresszív viselkedésű daganat koraibb felismerését és végső soron a betegek gyógyulási esélyének növekedését. A kutatások a Biofizikai Intézettel együttműködve történnének. Dr. Menyhei Gábor Érsebészeti Tanszék Primér varicositas és krónikus vénás elégtelenség hátterében álló pathophysiologiai mechanizmusok kísérletes és klinikai vizsgálata A primér varicositas és a krónikus vénás elégtelenség kezelésére az utóbbi évtizedben több új endovascularis kezelési módszer terjedt el, ugyanakkor számos megválaszolatlan nyitott kérdés áll fenn a pathophysiologia területén. Az egyik ellentmondásos terület a főtörzsi elégtelenség megszüntetésének szükségessége. Ennek vizsgálatára összehasonlító prospektív klinikai tanulmányt tervezünk: saphena magna strippinggel és stripping nélkül végzett visszérműtétek kimenetelét vizsgáljuk szoros klinikai utánkövetéssel, valamint Duplex UH vizsgálatokat alkalmazva a rövid és középtávú haemodinamika változások elemzésére. További kutatást igénylő terület a saphenofemoralis junkció oldalágainak szerepe a recidiva kialakulásában. Ezt a hagyományos műtét és új endovascularis beavatkozás (hab-sclerotherapia) összehasonlító klinikai vizsgálatával kívánjuk elemezni, szintén Duplex UH vizsgálatokat alkalmazva a klinikai utánkövetés során. A perforáns vénák elégtelenségének szerepe a vénás ulcusok kialakulásában további tisztázandó kérdés, melynek vizsgálatára photoplethysmographiás és Duplex UH méréseket alkalmazó tanulmányt tervezünk postthrombotikus és primér főtörzsi elégtelenség miatt létrejövő ulcus cruris eseteit összehasonlítva. 11

12 Dr. Menyhei Gábor Érsebészeti Tanszék Az endovasculáris technika hatása a hagyományos érsebészeti beavatkozásokra hibrid műtétek az iliofemoralis és femoropoplitealis regioban Az endovasculáris technika fejlődésével számos ér-pathologia - obliteratív vagy dilatatív - a minimal invazivitás és jó eredmények együttes szempontja alapján kikerült a hagyományos érsebészeti indikációs körből. Mindazonáltal, a legújabb nemzetközi ajánlások alapján (TASC II) az alsóvégtagi obliterativ betegségek bizonyos csoportjában (TASC C-D) a választandó beavatkozás változatlanul az érsebészeti műtét. Az iliofemoralis illetve femoropoplitealis régióban ez a hagyományos módon a desobliterácio vagy bypass műtét. 1. Iliofemoralis régio: a klasszikus műtétek hátrányai jól ismertek. Desobliteráció esetén a vakon végzett félig zárt beavatkozások gyakori reocclusioja, illetve a kiterjesztett, nagy megterhelést igénylő műtéti beavatkozás, bypass esetén a műér alkalmazása, amely számos késői szövődmény alapja lehet. A vizsgálatok céljai: a hagyományos műtétek kombinálása az intraoperatív endovascularis technikával mennyiben csökkenti a műtéti megterhelést, valamint a hosszú távú nyitva maradás összehasonlítása a régió obliteratív betegségeinek hagyományos érsebészeti megoldásaival. 2. Femoropoplitealis régio: a hagyományos érsebészeti megoldás hátrányai hasonlóak a fentiekkel. A vizsgálatok célja: hibrid beavatkozások előnyeinek, hosszú távú eredményeinek összehasonlítása a hagyományos műtétek irodalmi eredményeivel. A hibrid műtétek alapját képező - intraoperatív DSA kontroll alatt végzett zárt desobliteráció - egyik hátránya irodalmi adatok alapján a korai restenosis. A vizsgálatok célja a restenosis kialakulása és a desobliterácio rétegének (lamina elastica externa vs. interna) megválasztásának összefüggése szövettani (experimentalis és operatív specimen) vizsgálattal. Hypothesis: a desobliterációt követő neointimalis hyperplasia pathomorphologiai alapja a visszamaradt media réteg simaizom sejtjeinek phenotypus változása révén kialakuló proliferáció, következményes extracellularis matrix felszaporodás, amely a restenosis kialakulásához vezet. A szövettani feldolgozás során immunhistochemiai módszerrel lehetséges vizsgálni a visszamaradt réteg simaizom sejtjeit, a rétegek határait, és a kialakult neointimalis hyperplasia pathologiai alapjait. Dr. Bátai István Anaeszthesiológiai és Intenzív Műtéti érzéstelenítés hatása a posztoperatív infekciókra Therápiás Intézet A műtéti beavatkozások egyik súlyos szövődménye az infekció. Az anesztézia deprimálja az immunrendszert, ami az egyik meghatározó tényező lehet. A fertőzések elleni védelem másik jelentős komponense a normál bőr és bél flóra. A műtéti érzéstelenítés során használt infúziók, intravénás gyógyszerek kontaminálódhatnak, veszélyességük attól függ, milyen mértékben képesek bennük a mikróbák elszaporodni. A téma kapcsán a következőket kívánjuk kutatni: - az aneszteziológia gyógyszereink, beavatkozásaink hatása a normál humán flórára - a perioperatív szakban alkalmazott gyógyszerek hatását a baktériumok, gombák növekedésére - az aneszteziológiai tevékenység során használt gyógyszerek és antibiotikumok kölcsönhatását - a fentiek következményeként a különböző műtéti érzéstelenítési típusok hatását a posztoperatív infekciók kialakulására Dr. Bátai István Anaeszthesiológiai és Intenzív Anesztetikumok és stresszorok idegrendszeri hatásai Therápiás Intézet A központi idegrendszert ischemiás és kémiai ártalmak is érhetik. Ezek kivédésében illetve a hatások csökkentésében szerepet játszanak az inhalációs 12

13 anesztetikumok és több stresszor. Ezt a hatást prekondicionálásnak is nevezzük. A protektív hatás tekintetében lényeges különbségek adódnak az anesztetikumok és a stresszorok fajtájától, a hatás idejétől és tartamától függően. Vizsgálataink során az anesztetikumok ischemiás retina károsodást befolyásoló hatását kívánjuk vizsgálni. A gyógyszerek hatását egymagában és stresszorokkal együtt adva nézzük, értékelve a pre-, és postkondicionáló hatást. Dr. Bátai István Anaeszthesiológiai és Intenzív Perioperatív fájdalomcsillapítás Therápiás Intézet A perioperatív fájdalomcsillapítás a műtéti érzéstelenítés szerves része. Nemcsak a beteg kényelmét, megelégedettségét befolyásolja, hanem hatással van az intra-, és posztoperatív stressz és immunválaszra is. A lehetőségünkre álló lokális, regionális technikákat és idegblokkokat kell a több csoportba sorolható orális, intramuszkuláris vagy intravénás gyógyszerekkel kombinálnunk. Az optimális gyógyszerválasztást a műtét helye, kiterjesztése és módszere (nyitott vagy laparoscopos, egynapos sebészet) is meghatározza. Tekintettel kell lennünk a kísérőbetegségekre és a várható mellékhatásokra is. Dr. Vajda Péter Gyermekklinika Komplex fejlődési rendellenesség miatt végzett műtétek szövődményeinek vizsgálata gyermekekben é serdülőkorban A XX. század egyik legnagyobb orvostudományi eredménye a szervátültetések klinikai megvalósulása volt. A sebészi technika fejlődésével és az egyre A kutatási témában összetett rekonstrukciós műtétek közép- és hosszútávon fellépő sebészi szövődményeinek, metabolikus és szövettani elváltozásainak vizsgálatát végezzük klinikai beteganyagban és állatkísérletekben. A kutatás több tudományterületet involváló módszerekkel külföldi munkacsoport bevonásával történik. A vizsgálatok igen széles spektrumot ölelnek fel a szövettani elváltozások molekuláris szintű analízisétől a betegek testi funkcióinak, tüneteinek, általános egészségi állapotának, pszichés és szociális jólétének, életminőségének, az egészségügyi ellátással való megelégedettségének alakulásáig. B 1/2010 Mozgásszervi klinikai tudományok programvezető: Dr. Than Péter Dr. Pytel Ákos Urológiai Klinika Pénisztumoros betegek centralizált kezelésének hatása a betegség prognózisára Az urológiai - onkológiai sebészetben viszonylag kis szeletet kap a pénisztumoros betegek ellátása. Az országosan kis betegpopuláció miatt a komplex nemzetközi standardoknak megfelelő ellátáshoz a beteganyag centralizált ellátása szükséges. Intézetünkben a kezdeti lépések a centralizáláshoz megtörténtek. A PhD téma elsődleges célja a komplex kezelés hatékonyságának, ezen belül a betegség prognózisának felmérése prospektív úton.. Dr. Pytel Ákos Urológiai Klinika Detrusor dysfunkciók minimál invazív módszerekkel történő kezelésének vizsgálata Detrusor dysfunkciók kezelésére elsősorban gyógyszeres terápia ajánlott, legyen az túlműködő detrusor, vagy ép ellenkezőleg akontraktil detrusor. Magyarországon egyedülállóan minimál invazív kezelési eljárásokat vezettünk be a hólyagdysfunkciók kezelsére. Célunk az általánosan használt anticholinergikum és kolinészteráz terápiára refrakter detrusor dysfunkciók elektrostimulációval, boltulinum toxin intradetrusoriális injektálásával és sacralis 13

14 neuromodulációval történő kezelésének hatékonyságának felmérése prospektív vizsgálat keretében. A vizsgálati eredmények objektivizálását kezelés elötti és kezelést követő kontroll urodynamikai vizsgálatokkal kívánjuk elvégezni. Meg kívánjuk állapítani a kezelések hatékonyságán kívül a hatékonyság időtartamát, esetleges ismételhetőséget. Dr. Pytel Ákos Urológiai Klinika Radikális kismedencei műtétek peri- és posztoperatív morbiditásának prospektív vizsgálata Az elmúlt évtizedek anaesthesiológiai és sebészeti fejlődésének ellenére, a perioperatív és posztoperatív morbiditás nagy hátrányt jelent a radikális műtéteknél. Az egyik legfontosabb patogenetikai faktor a műtéti stressre adott válaszreakció. A káros hatások kikerülését célzandó, a sebészetben kialakított multimodalitás perioperatív kezelési algoritmusok alapján akalult ki a Sebészi beavatkozások Utáni Gyorsított Felépülés (Enhanced Recovery After Surgery, ERAS) teóriája. A rendelkezésre álló irodalmi adatok elsősorban bélsebészeti beavatkozásokra támaszkodnak. Prospektív vizsgálatunk célja radikális cystectomián és vizeletdeviáción átesett betegek perioperatív morbiditásának felmérése és azok összehasonlítása a hagyományos és az ERAS kritériumok szerinti ellátás során. 14

Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola D94

Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola D94 Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola D94 Iskolavezető: Dr. Kovács L. Gábor A-319/1995 Nefrológia - Diabetológia programvezető: Dr. Wittmann István Dr. Wittmann István II. sz. Belgyógyászati Klinika

Részletesebben

1. program: Az életminőség javítása

1. program: Az életminőség javítása 1. program: Az életminőség javítása A Széchenyi-terv Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok 2002. évi pályázatán támogatást nyert projektek listája 1. program: Az életminőség javítása 1B/0001 Buda Béla

Részletesebben

A keringési rendszer rendellenességei

A keringési rendszer rendellenességei A keringési rendszer rendellenességei Vérszegénység (anaemia) Szerkesztette: Vizkievicz András A vérszegénység olyan állapot, amelyben a vörösvértestek száma, vagy a hemoglobin mennyisége túl alacsony,

Részletesebben

A fájdalom mindig egyedi, két ember fájdalma soha nem hasonlítható össze. A fájdalomtűrő képesség azonban nem értékmérője az embernek.

A fájdalom mindig egyedi, két ember fájdalma soha nem hasonlítható össze. A fájdalomtűrő képesség azonban nem értékmérője az embernek. A fájdalom mindig egyedi, két ember fájdalma soha nem hasonlítható össze. A fájdalomtűrő képesség azonban nem értékmérője az embernek. A fájdalomról mindnyájuknak van valamilyen szintű tapasztalati tudása,

Részletesebben

2. MELLÉKLET Fő utca Beszámoló háziorvosi tevékenységről 2014. Praxisunk a tavalyi évben is oktató praxisként is működött, ismét 2 szakdolgozó jelöltet képezhettünk. Néhány hetet töltöttek nálunk, képzésükben

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2012 / 2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2012 / 2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2012 / 2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V: Védőnő szakirány GY: Gyógytornász szakirány KDA: Képalkotó

Részletesebben

Allianz Életprogramokhoz köthető kiegészítő biztosítások

Allianz Életprogramokhoz köthető kiegészítő biztosítások Élet- és személybiztosítás www.allianz.hu Allianz Életprogramokhoz köthető kiegészítő biztosítások Szerződési Feltételek Tartalom Allianz Életprogramokhoz köthető kiegészítő biztosítások Szerződési Feltételek

Részletesebben

A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában. Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika

A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában. Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika Computer Tomographia 1967.Első CT felvétel.mérés:9nap. Megjelenítés:2,5 óra számítógépes munka után. 1974.Első

Részletesebben

Stressz vagy adaptáció? Betegség vagy boldog élet?

Stressz vagy adaptáció? Betegség vagy boldog élet? Stressz vagy adaptáció? Betegség vagy boldog élet? Prof. Dmitrij Medvegyev A Triomed OOO céggel szorosan együttműködő Szentpétervári Nemzeti Egészség Intézet tanszékvezetője, doktora az orvosi pszichofiziológiának

Részletesebben

Fejezetek a klinikai onkológiából

Fejezetek a klinikai onkológiából Fejezetek a klinikai onkológiából Előadás jegyzet Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Onkoterápiás Klinika 2012. A patológiai, képalkotó és laboratóriumi diagnosztika jelentősége az onkológiában.

Részletesebben

Az endomembránrendszer részei.

Az endomembránrendszer részei. Az endomembránrendszer Szerkesztette: Vizkievicz András Az eukarióta sejtek prokarióta sejtektől megkülönböztető egyik alapvető sajátságuk a belső membránrendszerük. A belső membránrendszer szerkezete

Részletesebben

Endometriosis: nemcsak a nőgyógyászat kihívása

Endometriosis: nemcsak a nőgyógyászat kihívása Endometriosis: nemcsak a nőgyógyászat kihívása Interjú Prof. Dr. Rigó Jánossal és Dr. Bokor Attila adjunktussal Az IME Az egészségügyi vezetők szaklapja két éve elindított nőgyógyászati rovatában a hazai

Részletesebben

RADIOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

RADIOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI RADIOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 725 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Radiográfus

Részletesebben

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház intézményi összevonást követő szakmai struktúrája

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház intézményi összevonást követő szakmai struktúrája Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. március 31. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 25/2011. (III. 31.) határozata

Részletesebben

Tájékoztató Nógrád Megye Közgyőlése számára. Nógrád megye egészségi helyzetérıl

Tájékoztató Nógrád Megye Közgyőlése számára. Nógrád megye egészségi helyzetérıl Tájékoztató Nógrád Megye Közgyőlése számára Nógrád megye egészségi helyzetérıl Készült: 2013. május Összeállította: Dr. Surján Orsolya megyei tisztifıorvos Feketéné Dr. Zeke Ildikó megyei tisztiorvos Bertókné

Részletesebben

Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 19. számú módszertani levele

Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 19. számú módszertani levele Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 19. számú módszertani levele a traumákhoz kapcsolódó pszichés kórképek igazságügyi orvosszakértői véleményezéséről A különböző súlyosságú sérüléseket, különösen a

Részletesebben

November 10. A kongresszus megnyitása: 8:45 9:00 Prof. Dr. Wittmann Tibor, Prof. Dr. Forster Tamás

November 10. A kongresszus megnyitása: 8:45 9:00 Prof. Dr. Wittmann Tibor, Prof. Dr. Forster Tamás Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Napok keretében megszervezett belgyógyász szintentartó továbbképző tanfolyam Szervező: SZTE I.sz. Belgyógyászati Klinika November 10. A kongresszus megnyitása: 8:45

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Egészségügyi Kar

Miskolci Egyetem. Egészségügyi Kar Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar SZAKDOLGOZAT Stumpf Barbara 2015 1 Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Vese és mellékvese eredetű gyermekkori daganatos betegségek követéses vizsgálata 2008-2015 Konzulens:

Részletesebben

PROPHARMATECH Egészségügyi Kutató-fejlesztő Laboratórium

PROPHARMATECH Egészségügyi Kutató-fejlesztő Laboratórium PROPHARMATECH Egészségügyi Kutató-fejlesztő Laboratórium Az egészségügyi innovációs laboratóriumunk bőrápoló készítmények, és gyógyszer termékek kutatásával-fejlesztésével foglalkozik. Fő célunk, hogy

Részletesebben

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Behcet-kór Verzió 2016 2. DIAGNÓZIS ÉS TERÁPIA 2.1 Hogyan diagnosztizálható? A diagnózis főként klinikai tünetek alapján állítható fel. 1-5 év is eltelhet,

Részletesebben

A masztopátia krónikai fibróza cisztika és a Policisztás Ovárium Szindróma összehasonlítása

A masztopátia krónikai fibróza cisztika és a Policisztás Ovárium Szindróma összehasonlítása Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus Képalkotó diagnosztika analitikus szakirány A masztopátia krónikai fibróza cisztika és a Policisztás Ovárium

Részletesebben

PTE-ETK Fizioterápiás és Táplálkozástudományi Intézet Készítette: Szekeresné Szabó Szilvia 2012 Dietetika II.

PTE-ETK Fizioterápiás és Táplálkozástudományi Intézet Készítette: Szekeresné Szabó Szilvia 2012 Dietetika II. Alultápláltság PTE-ETK Fizioterápiás és Táplálkozástudományi Intézet Készítette: Szekeresné Szabó Szilvia 2012 Dietetika II. MALNUTRICIÓ Emberi szervezet:sejtek folyamatos átalakulása /anabolizmus/katabolizmus

Részletesebben

Dr. Bencze Ágnes Semmelweis Egyetem II.sz. Belgyógyászati Klinika 2016.02.08

Dr. Bencze Ágnes Semmelweis Egyetem II.sz. Belgyógyászati Klinika 2016.02.08 Belgyógyászati Tantermi előadás F.O.K. III. évfolyam, II. félév Dr. Bencze Ágnes Semmelweis Egyetem II.sz. Belgyógyászati Klinika 2016.02.08 1 Miről lesz szó? AKUT KERINGÉSI ELÉGTELENSÉG THROMBOSISOK.

Részletesebben

Ápolás és Betegellátás Alapszak Ápoló Szakirány Záróvizsga tételsor

Ápolás és Betegellátás Alapszak Ápoló Szakirány Záróvizsga tételsor Ápolás és Betegellátás Alapszak Ápoló Szakirány Záróvizsga tételsor 1. Az eszméletlen beteg az eszmélet és a tudat fogalma az eszméletlenség és kóma okai fokozatai, felosztások az eszméletlenség okai ápolási

Részletesebben

Az Oxidatív stressz hatása a PIBF receptor alegységek összeszerelődésére.

Az Oxidatív stressz hatása a PIBF receptor alegységek összeszerelődésére. Újabban világossá vált, hogy a Progesterone-induced blocking factor (PIBF) amely a progesteron számos immunológiai hatását közvetíti, nem csupán a lymphocytákban és terhességgel asszociált szövetekben,

Részletesebben

A kismedencei süllyedés sebészete

A kismedencei süllyedés sebészete A kismedencei süllyedés sebészete Baross utcai Szülészeti Esték (64.) A I. Sz. Szülészeti és Nıgyógyászati Klinikájának szakmai továbbképzı sorozata A kismedencei süllyedés sebészete Elıadók: DR. BÓDIS

Részletesebben

TÓTH KÁLMÁN: SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPÖÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN

TÓTH KÁLMÁN: SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPÖÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN 1 Opponensi vélemény: TÓTH KÁLMÁN: SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPÖÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN Című doktori értekezéséről Disszertáns dicséretesen korszerű problémakört választott értekezésének

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI MELLKASI BETEGSÉGEK SZAKKÓRHÁZA STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI TERVE 2014-2020.

A CSONGRÁD MEGYEI MELLKASI BETEGSÉGEK SZAKKÓRHÁZA STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI TERVE 2014-2020. Csongrád Megyei Mellkasi igazgató: Dr. Bálint Beatrix Ph.D. 6772 Deszk, Alkotmány utca 36. Tel: (62)571-511, Fax: (62)571-551 www.deszkikorhaz.hu Ikt. sz.: 2/3/97/2013 Képet rakni SZAKMAI TERV A CSONGRÁD

Részletesebben

Onkológiai betegek táplálásterápiájának alapelvei Kórházi és közforgalmú gyógyszerészek feladatai I. rész

Onkológiai betegek táplálásterápiájának alapelvei Kórházi és közforgalmú gyógyszerészek feladatai I. rész Onkológiai betegek táplálásterápiájának alapelvei Kórházi és közforgalmú gyógyszerészek feladatai I. rész Bodó Gabriella B.-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyógyszerészet, gyógyszerellátás

Részletesebben

Szakmai zárójelentés

Szakmai zárójelentés Szakmai zárójelentés A témavezető neve: dr. Antus Balázs A téma címe: A bronchiolitis obliterans szindróma pathomechanizmusa OTKA nyilvántartási szám: F 046526 Kutatási időtartam: 2004-2008. A kutatási

Részletesebben

66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet. a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről

66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet. a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről 1. oldal 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. -a (2)

Részletesebben

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2009/2103(INI) 3.2.2010 JELENTÉSTERVEZET a Fellépés a rák ellen: európai partnerség című bizottsági közleményről

Részletesebben

Kövérség és vakbélgyulladás gyermekkorban

Kövérség és vakbélgyulladás gyermekkorban Kövérség és vakbélgyulladás gyermekkorban Dr. Kutasy Balázs Egyetemi Doktori (Ph.D.) Értekezés Programvezető: Prof. Dr. Horváth Örs Péter Témavezető: Prof. Dr. Pintér András Prof. Dr. Prem Puri (Dublin,

Részletesebben

Mik az egészséges táplálkozás alap pillérei, melyre mindenkinek érdemes oda figyelni?

Mik az egészséges táplálkozás alap pillérei, melyre mindenkinek érdemes oda figyelni? Kedves Olvasó! Vaskút Község Önkormányzata által elnyert Egészségre nevelő életmódprogramok Vaskút községben elnevezésű pályázat keretein belül lehetőség nyílt ismeret átadó cikkek elkészítésére. A cél,

Részletesebben

Őssejtek és hemopoiézis 1/23

Őssejtek és hemopoiézis 1/23 Őssejtek és hemopoiézis 1/23 Sejtsorsok Sejtosztódás Sejt differenciáció sejtvonulatok szövetek (több sejtvonulat) Sejt pusztulás Sejtvonulat az őssejtek és azok utódai egy adott szöveti sejt differenciációja

Részletesebben

JAVÍTÁSI ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. elnökhelyettes JAVÍTÁSI ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Központi

Részletesebben

KRÓNIKUS GYULLADÁS ÉS AZ IMMUNVÁLASZ

KRÓNIKUS GYULLADÁS ÉS AZ IMMUNVÁLASZ KRÓNIKUS GYULLADÁS ÉS AZ IMMUNVÁLASZ Dr. Gadó Klára Osztályvezetı fıorvos, fıiskolai tanár Szent Rókus Kórház, Belgyógyászati Rehabilitációs Osztály, Budapest Semmelweis Egyetem, I. Belgyógyászati Klinika

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Tegyél többet az egészségedért!

Tegyél többet az egészségedért! Tegyél többet az egészségedért! Az emelkedett testsúly-és testzsír arány veszélyei, a magas vérnyomás, emelkedett VC és koleszterin szint következményei A magas vérnyomás Epidemiológiai adatok A hypertonia:

Részletesebben

Zárójelentés. A leukocita és trombocita funkció változások prediktív értékének vizsgálata intenzív betegellátást igénylı kórképekben

Zárójelentés. A leukocita és trombocita funkció változások prediktív értékének vizsgálata intenzív betegellátást igénylı kórképekben 1 Zárójelentés A leukocita és trombocita funkció változások prediktív értékének vizsgálata intenzív betegellátást igénylı kórképekben címő, K060227 számú OTKA pályázatról A pályázati munkatervnek megfelelıen

Részletesebben

Daganatszûrés és érrendszer vizsgálata teljes test MRI-vel

Daganatszûrés és érrendszer vizsgálata teljes test MRI-vel Daganatszûrés és érrendszer vizsgálata teljes test MRI-vel Ezek a "proaktív", komplex, áttekintõ szûrõvizsgálatok, melyek ionizáló sugárzásmentes 1,5T teljes test MR vizsgálatot alkalmaznak, a megelõzés

Részletesebben

A Debreceni EOEC ÁOK, a Pécsi TE ÁOK, a Semmelweis Egyetem ÁOK, és a Szegedi TE ÁOK által összeállított anyagok alapján, és jóváhagyásukkal

A Debreceni EOEC ÁOK, a Pécsi TE ÁOK, a Semmelweis Egyetem ÁOK, és a Szegedi TE ÁOK által összeállított anyagok alapján, és jóváhagyásukkal ORVOSI DIPLOMÁHOZ KÖTHETŐ KOMPETENCIÁK (Az egyetemek által megjelölt, a gyakorlati leckekönyvben felsorolt azon készségek alapján, amelyeket a végezte megjelöléssel illettek, és amelyekre az oktató megtanította

Részletesebben

MULTIDROG REZISZTENCIA IN VIVO KIMUTATÁSA PETEFÉSZEK TUMOROKBAN MOLEKULÁRIS LEKÉPEZÉSSEL

MULTIDROG REZISZTENCIA IN VIVO KIMUTATÁSA PETEFÉSZEK TUMOROKBAN MOLEKULÁRIS LEKÉPEZÉSSEL MULTIDROG REZISZTENCIA IN VIVO KIMUTATÁSA PETEFÉSZEK TUMOROKBAN MOLEKULÁRIS LEKÉPEZÉSSEL Dr. Krasznai Zoárd Tibor Debreceni Egyetem OEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Debrecen, 2011. 10.17. Bevezetés

Részletesebben

A BIOMEDIKÁLIS MODELL - MEDIKALIZÁCIÓ. - Modernitás és gyógyítás - 1. A biomedikális modell

A BIOMEDIKÁLIS MODELL - MEDIKALIZÁCIÓ. - Modernitás és gyógyítás - 1. A biomedikális modell A BIOMEDIKÁLIS MODELL - MEDIKALIZÁCIÓ - Modernitás és gyógyítás - 1. A biomedikális modell A hagyományos egészségmodell kb. a 19. századig uralja az egészségügyet, ezt követően az egészség új tudományos

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola KALMÁR GABRIELLA Az orvosi diagnosztikai laboratóriumok és az életminıség területi összefüggései Ph.D. értekezés

Részletesebben

Az Allianz Életprogramokhoz köthetõ kiegészítõ biztosítások

Az Allianz Életprogramokhoz köthetõ kiegészítõ biztosítások Az Allianz Életprogramokhoz köthetõ kiegészítõ biztosítások KülönösSzerzõdési Feltételei 1/11 A Kiegészítõ életbiztosítási fedezet Különös Szerzõdési Feltételei (711111) biztosító) és a szerzõdõ között

Részletesebben

CIB Visszafizetési Védelem

CIB Visszafizetési Védelem CIB Visszafizetési Védelem A CIB Bank Zrt. lakossági üzletfelei számára nyújtott biztosítási szolgáltatás Annuitásos jelzáloghitel A CIB VISSZAFIZETÉSI VÉDELEM CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS BIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

A másodlagos biogén elemek a szerves vegyületekben kb. 1-2 %-ban jelen lévő elemek. Mint pl.: P, S, Fe, Mg, Na, K, Ca, Cl.

A másodlagos biogén elemek a szerves vegyületekben kb. 1-2 %-ban jelen lévő elemek. Mint pl.: P, S, Fe, Mg, Na, K, Ca, Cl. A sejtek kémiai felépítése Szerkesztette: Vizkievicz András A biogén elemek Biogén elemeknek az élő szervezeteket felépítő kémiai elemeket nevezzük. A természetben található 90 elemből ez mindössze kb.

Részletesebben

OTKA Zárójelentés. I. Ösztrogén receptor α génpolimorfizmusok vizsgálata ischaemiás stroke-ban

OTKA Zárójelentés. I. Ösztrogén receptor α génpolimorfizmusok vizsgálata ischaemiás stroke-ban OTKA Zárójelentés A téma megnevezése: Az ösztrogén receptor gén polimorfizmus és a lipoproteinek, valamint egyes alvadási tényezők kapcsolata. Az ösztrogén receptor gén polimorfizmus szerepe a cardiovascularis

Részletesebben

Ritka Gyermekkori Elsődleges Szisztémás Vaszkulitisz

Ritka Gyermekkori Elsődleges Szisztémás Vaszkulitisz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Ritka Gyermekkori Elsődleges Szisztémás Vaszkulitisz Verzió 2016 1. MI A VASZKULITISZ 1.1 Mi ez? A vaszkulitisz a vérerek falának gyulladásos betegsége. A

Részletesebben

Szerkesztők: Boros Julianna, Németh Renáta, Vitrai József,

Szerkesztők: Boros Julianna, Németh Renáta, Vitrai József, Országos Lakossági Egészségfelmérés OLEF2000 KUTATÁSI JELENTÉS Szerkesztők: Boros Julianna, Németh Renáta, Vitrai József, Országos Epidemiológiai Központ kiadványa 2002. július Dokumentum kutatási sorszáma:

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű! Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. elnökhelyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben

GOP 1.1.1 Project UDG Debreceni Egyetem kollaborációs munka

GOP 1.1.1 Project UDG Debreceni Egyetem kollaborációs munka GOP 1.1.1 Project UDG Debreceni Egyetem kollaborációs munka Dr. Csutak Adrienne PhD, MSc Debreceni Egyetem Szemklinika UD-GenoMed Kft. szakért! GOP 1.1.1 Depletáló kit fejlesztés könny proteomikai alkalmazásokhoz

Részletesebben

Pulmonalis embolisatio. Kerekes György DEOEC, Belgyógyászati Intézet, III. sz. Belgyógyászati Klinika

Pulmonalis embolisatio. Kerekes György DEOEC, Belgyógyászati Intézet, III. sz. Belgyógyászati Klinika Pulmonalis embolisatio Kerekes György DEOEC, Belgyógyászati Intézet, III. sz. Belgyógyászati Klinika Definíció Mélyvénás thrombózis (MVT-DVT): a végtagok mélyvénás rendszerének (izomfacia alatt) véralvadék

Részletesebben

Nyilvános Értékelő Jelentés. C-vitamin Béres. 1000 mg filmtabletta. (aszkorbinsav)

Nyilvános Értékelő Jelentés. C-vitamin Béres. 1000 mg filmtabletta. (aszkorbinsav) Nyilvános Értékelő Jelentés Gyógyszernév: (aszkorbinsav) Nemzeti eljárás A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Béres Gyógyszergyár Zrt. Kelt: 2016. március 10. TARTALOM NEM EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREKNEK

Részletesebben

JAVÍTÁSI ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. elnökhelyettes JAVÍTÁSI ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Központi

Részletesebben

Úttörő formula az egészségmegőrzés és helyreállítás természetes képességének mindennapi támogatására

Úttörő formula az egészségmegőrzés és helyreállítás természetes képességének mindennapi támogatására Úttörő formula az egészségmegőrzés és helyreállítás természetes képességének mindennapi támogatására A Természet megalkotta a Tökéletes Organizmust, az Embert Soha ember még nem hozott létre ehhez mérhető

Részletesebben

A VÉRKERINGÉSI RENDSZER NORMÁLIS ÉS KÓROS MUKÖDÉSÉNEK MECHANIZMUSAI (5. program)

A VÉRKERINGÉSI RENDSZER NORMÁLIS ÉS KÓROS MUKÖDÉSÉNEK MECHANIZMUSAI (5. program) A VÉRKERINGÉSI RENDSZER NORMÁLIS ÉS KÓROS MUKÖDÉSÉNEK MECHANIZMUSAI (5. program) Programvezeto: Dr. Monos Emil A keringési betegségek a haláloki statisztikákban világszerte vezeto helyet foglalnak el.

Részletesebben

UROLÓGIAI KLINIKA. A vese + ureter endoszkópos sebészete

UROLÓGIAI KLINIKA. A vese + ureter endoszkópos sebészete UROLÓGIAI KLINIKA A vese + ureter endoszkópos sebészete óraszám: 8 prof. Dr. Tóth Csaba egyetemi tanár prof. Dr. Tóth Csaba egyetemi tanár A felvétel feltételei: Érdeklődés az urológiai endoszkópia iránt.

Részletesebben

ANGIOLÓGIA. Elõfordulási gyakoriság. Patofiziológia. Jermendy György: A DIABÉTESZES LÁB

ANGIOLÓGIA. Elõfordulási gyakoriság. Patofiziológia. Jermendy György: A DIABÉTESZES LÁB KÖZLEMÉNYEK KÖZLEMÉNYEK KÖZLEMÉNYEK KÖZLEMÉNYEK KÖZLEMÉNYEK ANGIOLÓGIA Jermendy György: A DIABÉTESZES LÁB Diabéteszes láb néven a cukorbetegség olyan idült lábszövõdményét értjük, amelynek kialakulásában

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS Neuro- és citoprotektív mechanizmusok kutatása 2003-2006. Vezető kutató: Dr. Magyar Kálmán akadémikus

ZÁRÓJELENTÉS Neuro- és citoprotektív mechanizmusok kutatása 2003-2006. Vezető kutató: Dr. Magyar Kálmán akadémikus ZÁRÓJELENTÉS Neuro- és citoprotektív mechanizmusok kutatása 2003-2006 Vezető kutató: Dr. Magyar Kálmán akadémikus 1. Bevezetés Az OTKA támogatással folytatott kutatás fő vonalában a (-)-deprenyl hatásmódjának

Részletesebben

Bevezetés. A fejezet felépítése

Bevezetés. A fejezet felépítése II./3.8. fejezet: Szervátültetés kérdése daganatos betegségek esetén Langer Róbert, Végső Gyula, Horkay Ferenc, Fehérvári Imre A fejezet célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a szervátültetés és a daganatos

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű! Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Egészségpolitikai Szótár

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Egészségpolitikai Szótár Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Egészségpolitikai Szótár 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállították: Egészségügyért Felelős

Részletesebben

Ismert hatású segédanyag: 0,61 mmol (1,41 mg) nátriumot tartalmaz milliliterenként.

Ismert hatású segédanyag: 0,61 mmol (1,41 mg) nátriumot tartalmaz milliliterenként. 1. A GYÓGYSZER NEVE Zantac 25 mg/ml oldatos injekció 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 25 mg ranitidin (28 mg ranitidin-hidroklorid formájában) milliliterenként. 50 mg ranitidin 2 ml oldatban ampullánként.

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

DR. IMMUN Egészségportál

DR. IMMUN Egészségportál A cukorbetegség A cukorbetegség - diabetes mellitus A cukorbetegség élethossziglan tartó, jelen tudásunk szerint nem gyógyítható betegség, amelyben a szervezet nem tudja a táplálékból nyert szõlõcukrot

Részletesebben

Beszámoló a kazincbarcikai felnőtt háziorvosi szolgálat tevékenységéről 2013. október 25.

Beszámoló a kazincbarcikai felnőtt háziorvosi szolgálat tevékenységéről 2013. október 25. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dr. Erdei Sándor kollegiális orvosvezető főorvos Beszámoló a kazincbarcikai felnőtt háziorvosi szolgálat tevékenységéről 2013. október 25. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

III./11.2. Vesemedence és az ureterdaganatok

III./11.2. Vesemedence és az ureterdaganatok III./11.2. Vesemedence és az ureterdaganatok Riesz Péter Ebben a tanulási egységben a vesemedence- és a vesevezeték-daganat epidemiológiájának, tüneteinek és diagnosztikájának, valamint a kezelési lehetőségek

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár összefoglalója Onkológiai ellátások finanszírozása diagnosztikától a célzott terápiákig

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár összefoglalója Onkológiai ellátások finanszírozása diagnosztikától a célzott terápiákig Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár összefoglalója Onkológiai ellátások finanszírozása diagnosztikától a célzott terápiákig Bevezetés onkológiai ellátásokhoz való hozzáférés Hazánkban az Európai Unió

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű! Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. elnökhelyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben

Klinikai kémia. Laboratóriumi diagnosztika. Szerkesztette: Szarka András. Írta: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Semmelweis Egyetem

Klinikai kémia. Laboratóriumi diagnosztika. Szerkesztette: Szarka András. Írta: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Semmelweis Egyetem Klinikai kémia Laboratóriumi diagnosztika Szerkesztette: Szarka András Írta: Szarka András (1-8, 11-15. fejezet) Keszler Gergely (9, 10. fejezet) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Semmelweis

Részletesebben

Kriopirin-Asszociált Periodikus Szindróma (CAPS)

Kriopirin-Asszociált Periodikus Szindróma (CAPS) www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Kriopirin-Asszociált Periodikus Szindróma (CAPS) Verzió 2016 1. MI A CAPS 1.1 Mi ez? A kriopirin-asszociált periodikus szindrómák (Cryopyrin-Associated Periodic

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010.

Részletesebben

Hydroxocobalamin RPH Pharmaceuticals

Hydroxocobalamin RPH Pharmaceuticals Nyilvános Értékelő Jelentés Gyógyszernév: Hydroxocobalamin RPH Pharmaceuticals (hidroxokobalamin-klorid) Nemzeti eljárás A forgalomba hozatali engedély jogosultja: RPH Pharmaceuticals AB Kelt: 2015. december

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató és különös feltételek

Ügyfél-tájékoztató és különös feltételek Ügyfél-tájékoztató és különös feltételek VédőHáló csoportos, kritikus betegségekre szóló, szolgáltatást finanszírozó biztosítás (termékkód: 15041) Nyomtatványszám: F 150410 01 1411 Jelen feltételek hatályba

Részletesebben

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 6. prioritás. Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3.

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 6. prioritás. Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3. TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 6. prioritás EGÉSZSÉGMEGİRZÉS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HUMÁNERİFORRÁS-FEJLESZTÉS Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3. 1. A prioritás bemutatása 1.1. A prioritás tartalma

Részletesebben

Henoch Schönlein Purpura

Henoch Schönlein Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Henoch Schönlein Purpura Verzió 2016 1. MI A HENOCH SCHÖNLEIN PURPURA 1.1 Mi ez? A Henoch Schönlein purpura (HSP) a nagyon kis erek (hajszálerek) gyulladásával

Részletesebben

A Regionális Kutatás Etikai Bizottság által jóváhagyott szakdolgozati és TDK témák

A Regionális Kutatás Etikai Bizottság által jóváhagyott szakdolgozati és TDK témák A Regionális Kutatás Etikai Bizottság által jóváhagyott szakdolgozati és TDK témák Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szak Képalkotó diagnosztikai analitika szakirány TDK témák választásának

Részletesebben

A fejezet felépítése

A fejezet felépítése III./14.3.11. Carcinoma basocellulare, basalioma ellátásának lehetőségei Wikonkál Norbert A fejezet célja, hogy megismerje az olvasó képet kapjon a basalioma gyakorlati ellátásáról. A fejezet áttanulmányozását

Részletesebben

CSOPORTOS ÉLET-, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

CSOPORTOS ÉLET-, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI CSOPORTOS ÉLET-, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Bevezetô rendelkezések Csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítási szerzôdés (továbbiakban: biztosítás) a jelen különös feltételek,

Részletesebben

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Blau-szindróma Verzió 2016 1. MI A BLAU-SZINDRÓMA/FIATALKORI SZARKOIDÓZIS 1.1 Mi ez? A Blau-szindróma genetikai betegség. A betegeknél egyszerre lép fel bőrkiütés,

Részletesebben

Táplálék intoleranciák laboratóriumi vizsgálata vérből és székletből

Táplálék intoleranciák laboratóriumi vizsgálata vérből és székletből Táplálék intoleranciák laboratóriumi vizsgálata vérből és székletből Dr. Németh Julianna Synlab Hungary KFT Budapest Diagnosztika Központ Immunológiai Laboratóriuma Étkezéssel, emésztéssel összefüggő panaszok

Részletesebben

Fehér kapszula, felső részén fekete OGT 918, alsó részén fekete 100 jelzéssel.

Fehér kapszula, felső részén fekete OGT 918, alsó részén fekete 100 jelzéssel. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Zavesca 100 mg kemény kapszula. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 100 mg miglusztát kapszulánként. A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban. 3. GYÓGYSZERFORMA Kemény

Részletesebben

K 1313 Védőháló csoportos, kritikus betegségekre szóló, szolgáltatást finanszírozó biztosítás különös feltételek

K 1313 Védőháló csoportos, kritikus betegségekre szóló, szolgáltatást finanszírozó biztosítás különös feltételek BI544 / 20141201 K 1313 Védőháló csoportos, kritikus betegségekre szóló, szolgáltatást finanszírozó biztosítás különös feltételek Jelen feltételek hatályba lépésének időpontja: 2014. december 1. A Vienna

Részletesebben

Hatályos: 2010. május 03-tól 1 / 7

Hatályos: 2010. május 03-tól 1 / 7 A CIB Családfı Biztosítási Szerzıdés Általános és Különös Feltételei I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S F E L T É T E L E K A Biztosító a jelen biztosítási feltételek alapján arra vállal kötelezettséget,

Részletesebben

SZÜLÉSZET NŐGYÓGYÁSZAT

SZÜLÉSZET NŐGYÓGYÁSZAT SZÜLÉSZET NŐGYÓGYÁSZAT Élettani terhesség és monitorizálás PAP KÁROLY Terhesség felosztása nómenclaturák Terhesség tartama, 280 nap emrio : fogantatástól 12 hetes terhességi korig fetus: vetélés : szülés:

Részletesebben

Á L T A L Á N O S F E L T É T E L E K

Á L T A L Á N O S F E L T É T E L E K A Családfő Biztosítási Szerződés Általános és Különös Feltételei I. Á LTALÁNOS FELTÉTELEK A Biztosító a jelen biztosítási feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy biztosítási díj ellenében

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

* genetikailag módosított Escherichia coli törzsben, rekombináns DNS technológiával előállítva

* genetikailag módosított Escherichia coli törzsben, rekombináns DNS technológiával előállítva 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Omnitrope 5 mg/1,5 ml oldatos injekció 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Az oldat ml-enként 3,3 mg (10 NE) szomatropint tartalmaz* Egy patron 1,5 ml térfogatban 5 mg (15 NE)

Részletesebben

A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában

A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában BIOTECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI POLITIKA, KUTATÁSI IRÁNYOK A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában Tárgyszavak: proteom; proteomika; rák; diagnosztika; molekuláris gyógyászat; biomarker;

Részletesebben

A PROTEIN KINÁZ C IZOENZIMEK SZEREPE HUMÁN HaCaT KERATINOCYTÁK SEJTM KÖDÉSEINEK SZABÁLYOZÁSÁBAN

A PROTEIN KINÁZ C IZOENZIMEK SZEREPE HUMÁN HaCaT KERATINOCYTÁK SEJTM KÖDÉSEINEK SZABÁLYOZÁSÁBAN EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A PROTEIN KINÁZ C IZOENZIMEK SZEREPE HUMÁN HaCaT KERATINOCYTÁK SEJTM KÖDÉSEINEK SZABÁLYOZÁSÁBAN Papp Helga DEBRECENI EGYETEM ORVOS-ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM

Részletesebben

Egy vörösbor komponens hatása az LPS-indukálta gyulladásos folyamatokra in vivo és in vitro

Egy vörösbor komponens hatása az LPS-indukálta gyulladásos folyamatokra in vivo és in vitro Egy vörösbor komponens hatása az LPS-indukálta gyulladásos folyamatokra in vivo és in vitro PhD tézis Tucsek Zsuzsanna Ph. D. Programvezető: Prof. Dr. Sümegi Balázs, D. Sc. Témavezető: Dr. Veres Balázs,

Részletesebben

STERIL EGYSZER HASZNÁLATOS NEM PIROGÉN M Gőzzel sterilizálva! Tilos használni, ha a csomagolás séru lt vagy fel van nyitva!

STERIL EGYSZER HASZNÁLATOS NEM PIROGÉN M Gőzzel sterilizálva! Tilos használni, ha a csomagolás séru lt vagy fel van nyitva! Bead Block STERIL EGYSZER HASZNÁLATOS NEM PIROGÉN M Gőzzel sterilizálva! Tilos használni, ha a csomagolás séru lt vagy fel van nyitva! LEÍRÁS: A Bead Block többféle méret, hidrogél mikrogyöngyöt tartalmaz,

Részletesebben

Ph.D. doktori értekezés tézisei. Az értekezés szerzõje Dr. Bencsik Zsuzsa Fejér megyei Szent György Kórház II Belgyógyászat Székesfehérvár 2005

Ph.D. doktori értekezés tézisei. Az értekezés szerzõje Dr. Bencsik Zsuzsa Fejér megyei Szent György Kórház II Belgyógyászat Székesfehérvár 2005 MELLÉKVESE INCIDENTALOMÁK: SZÖVETTANI HETEROGENITAS, A DEHYDROEPIANDROSTERON SULFAT SZINT ÉS A MELLÉKVESEKÉREG IZOTÓP VIZSGÁLAT DIAGNOSZTIKAI ÉRTÉKE, NYOMONKÖVETÉS Ph.D. doktori értekezés tézisei Az értekezés

Részletesebben

III./15.5. Malignus phaeochromocytoma

III./15.5. Malignus phaeochromocytoma III./15.5. Malignus phaeochromocytoma Igaz Péter, Tóth Miklós, Rácz Károly Ebben a tanulási egységben a malignus phaeochromocytoma tüneteinek, diagnosztikájának valamint a kezelés lehetőségeinek az áttekintése

Részletesebben

Elméleti párhuzamok az ateroszklerózis és az intoxikált interstícum között

Elméleti párhuzamok az ateroszklerózis és az intoxikált interstícum között Elméleti párhuzamok az ateroszklerózis és az intoxikált interstícum között Dr. Nádasy E. Tamás Siófok Ateroszklerózis Anyagcsere zavarok Fokozott CV rizikó Mai tapasztalatunk és tudásunk alapján az ateroszklerózis,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Jogszabályi háttér:

Tartalomjegyzék. Jogszabályi háttér: Tartalomjegyzék 1. Célok, funkció 2. Célcsoport, megvalósulási kritériumok 3. Alapelvek 4. Garanciális elemek - jogok és kötelezettségek 5. Szervezeti felépítés 6. Személyi feltételek, munkarend 7. A szolgáltatás

Részletesebben

41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2014.07.01-2014.07.02 Tartalom: 1. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához

Részletesebben