Adventi várakozás. Katolikus karácsonyi miserend. Adventi alkalmak a katolikus egyháznál november Balatonkenesei Hírlap 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adventi várakozás. Katolikus karácsonyi miserend. Adventi alkalmak a katolikus egyháznál. 2011. november Balatonkenesei Hírlap 3"

Átírás

1

2

3 2011. november Balatonkenesei Hírlap 3 Advent (úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (december 25-ét) megelõzõ negyedik vasárnaptól karácsonyig számított idõszak. Advent elsõ vasárnapja egyúttal az egyházi év kezdetét is jelenti. Eredete a 4. századig nyúlik vissza. Ekkor VII. Gergely pápa négyben határozta meg az adventi vasárnapok számát. Az advent szó jelentése eljövetel. A latin adventus Domini kifejezésbõl származik, ami annyit tesz: az Úr eljövetele. De valójában kire várakozunk? Mi ennek a 4 hétnek a jelentése a mi életünkre? Valójában az advent, vagy a karácsony az ünnep? Számtalan kérdés gyûrûzik ennek az idõszaknak közeledtével. Azt gondolom, amilyen a készülõdés, olyan az ünnep, és nem fordítva. Hiába az adventben karácsonyi díszeket magára öltõ üzletek, utcák sokasága. Az ünneplés ideje ezekben a napokban még távol van. Az adventi idõszakban várakozni kell. Elcsendesedni, hiszen nagy ünnepre készülünk: Jézus születésére. Valójában mindannyian magunk döntjük el, milyen ünnepünk lesz karácsonykor. Lehet rohanással, vásárlással, sok minden egyébbel eltölteni advent 4 hetét, és akkor karácsony ünnepe fáradsággal, feszültséggel teli lesz. Lehet azonban kicsit elcsendesedve megállni, hogy karácsony ünnepe a legszebb jóról szóljon: Jézusról, aki annyira szeret minket, hogy közénk jön. Sokszor, tudom, nehéz megállni, hisz egész világunk rohan, zsong. Adventi várakozás Arra gondolok, hogy a megállás olyan, mint mikor születésnapot készülünk köszönteni egy kedves barátunknál. Igaz, hogy elõvesszük legszebb ruhánkat, igaz, hogy veszünk egy szép ajándékot, amit majd elvisszük az ünnepeltnek, de az ünnepléssel megvárjuk barátunk születésnapját. Addig pedig, emlékezünk a közös élményekre, és lélekben is készülünk a találkozásokra. Te hogyan készülsz az adventi idõszakban? Ebben a 4 hétben elsõsorban lelkünket kellene kicsinosítani, hisz saját életünk lesz a legszebb ajándék. S ehhez valóban szükségünk van csendre, megállásra. Ha így teszünk, akkor nem csak tudni fogjuk, hogy elérkezett a karácsony, hanem a lelkünkben valóban meg fogjuk érezni, hogy karácsonykor, nem adventben: itt van Jézus. Szívembõl kívánom, hogy mindannyian szép és tiszta ajándékok legyünk Jézus számára! Adventi gondolataimat Pilinszky János egyik írásából való idézett szeretném zárni: Az adventi várakozás hasonlít a megemlékezéshez, de valójában mindennél távolabb áll tõle. Valódi várakozás. Pontosan úgy, ahogy a szeretet mindennél valóságosabban vágyakozik az után, akit magához ölel és örök újszülöttként a karjai között tart. (Részlet Pilinszky János, az Újember címû újságban, 1975-ben írt cikkébõl) Erzsébet nõvér Adventi alkalmak a katolikus egyháznál Advent I. hete November 28., hétfõ: hajnali szentmise 6 órakor 29., kedd: hajnali szentmise 6 órakor 30., szerda: hajnali szentmise 6 órakor December 1., csütör.: szentmise 17 órakor és szentségimádás 2., péntek: hajnali szentmise 6 órakor (elsõ péntek!) 3., szombat: hajnali szentmise 6 órakor viligia szentmise 17 órakor Advent II. hete December 5., hétfõ: hajnali szentmise 6 órakor 6., kedd: hajnali szentmise 6 órakor 7., szerda: hajnali szentmise 6 órakor 8., csütör.: Szeplõtelen fogantatás ünnepe, szentmise 17 órakor 9., péntek: hajnali szentmise 6 órakor 10, szombat: hajnali szentmise 6 órakor vigilia szentmise 17 órakor Advent III. hete December 12., hétfõ: hajnali szentmise 6 órakor 13., kedd: hajnali szentmise 6 órakor 14., szerda: hajnali szentmise 6 órakor 15., csütör.: ADVENTI LELKIGYAKORLAT 17 órakor 16., péntek: ADVENTI LELKIGYAKORLAT 17 órakor 17., szombat: ADVENTI LELKIGYAKORLAT 10 órakor vigilia szentmise 17 órakor Advent IV. hete December 19., hétfõ: hajnali szentmise 6 órakor 20., kedd: hajnali szentmise 6 órakor 21., szerda: hajnali szentmise 6 órakor 22., csütör.: hajnali szentmise 6 órakor 23., péntek: gyermekek hajnali szentmiséje 6 órakor 24., szombat: szentmise 8 órakor Katolikus karácsonyi miserend Balatonkenese December 24., 8 óra: szentmise 16 óra: PÁSZTORJÉTÉK December 24/25, éjfél: éjféli szentmise December 25.: 10 óra: karácsonyi ünnepi miséje December 26.: 8 óra: szentmise December 27.: 8 óra: Szent János napi bormegáldás szertartása December 28., 29. és 30-dikán 8 órakor szentmise December 3l.: 17 óra: Év végi hálaadás Január 1., Újév: 10 óra szentmise Január 8., Vízkereszt ünnepe: 10 óra szentmise és házmegáldás Balatonakarattya Szentmisék 8 órakor: december 25-én, január 1-jén és 8-án Balatonvilágoson December 25-én, karácsony ünnepén 17 órakor Január 1-jén és 8-án vízkereszt ünnepén 17 órakor

4 4 Balatonkenesei Hírlap november ADVENTI ESTÉK December Hétfõtõl péntekig minden nap 17 órakor a református gyülekezeti házban (Táncsics M. u. 13.) Jézus mondja: Íme, az ajtó elõtt állok, és zörgetek Szeretettel hívunk mindenkit, hogy az ige körül, csendességgel, közös énekléssel, zene és versek segítségével készülhessünk az ünnepre!

5 2011. november Balatonkenesei Hírlap 5 Emlékezés 1956-ra Kenesén és Akarattyán Az október 23-ára forduló éjszakán némi kis esõ hullott. Úgy tûnt, hogy esetleg napközben folytatódik a szemerkélõ idõ. Talán emiatt mintha kissé kevesebben gyûltünk volna egybe délután 3-ra a Bakó ligetben, az október 23- i forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére rendezett ünnepség hagyományos helyszínére. Amely különben épp oly szép és dekoratív volt, mint a korábbi években, méltó ama õszi események megidézéséhez. A fák, bokrok és sövények ugyan úgy pompáztak, mint a korábbi években, de a korán jött hidegek és csatakos napok miatt igen sok levél lehullott már, s a földszint színesítették. Kulturális intézményeink igazgatója, Gyõrfi Károlyné szeretettel köszöntötte a megjelenteket, külön kiemelve, akik aktív résztvevõi vagy boldog szemlélõi voltak a dicsõ eseményeknek. A Himnusz hangjai után iskolánk tanulóinak egy kisebb csoportja vonult színpadra, ahol nevelõjük, Csõsziné Molnár Katalin által összeállított mûsort adtak elõ. Üdv néked, ifjúság - kezdõdött a szöveg, s nem véletlen emelték ki a szót, hisz követelményeikkel az utcára zúdulók derékhadát a fiatalság képezte akkor. Ki velünk, ki ellenünk? - hangsúlyozták 1956 egyik sarkalatos kérdését, és szép költõi képek érzékeltették a lelkes eseményeket egészen a fekete novemberig, majd elvonulás közben mécseseiket az emlékmû köré helyezték diákjaink. Dicséret illeti népdalkörünket, amely ezúttal Gyóni Géza költõ két kisebb, a tartalma miatt ide illõ versét adták elõ. A komoly igékhez saját maguk költöttek dallamot, amely tökéletesen harmonizált a mûvek mondanivalójával. Két hivatásos mûvész elõadása következett. Közülük a többség számára Kõrösi Csaba színmûvész volt ismertebb. Mind a mûsorszám kiválasztását, mind a megelevenítés igényességét tekintve sikeresen járult hozzá a nap eszmeiségének hangsúlyozásához. Az Ady- és a József Attila-vers örökké, tehát a ma számára is fontos és tanulságos gondolatokat tartalmaz. Nem véletlen, hogy ezeket külön is kiemelte a mûvész. Dávid Roland énekes dalainak témája konkrétabban kötõdött 1956-hoz. Múlt, jelen s jövõ ezekben a szövegekben egymás folyamányaként kavargott, de felcsendült a gyász hangja is vádló kérdés formájában: ugyan miért kellett sok ifjúnak meghalnia, amikor a legelemibb emberi jogok gyakorlásának szabadságáért szálltak síkra? Az ünnepi beszéd megtartására Szedlák Attila országgyûlési képviselõt, Litér polgármesterét, a Kelet-Balatoni Többcélú Kistérségi Társulás elnökét kérte fel a rendezvény fõ szervezõje, Gyõrfiné Marianna. Egy mondatban összegezve azt mondhatjuk, hogy az emlékbeszéd mai és egyedi volt. Ezzel részint azt hangoztatjuk, hogy bár történeti visszatekintést tartalmazott, de a jelen számára is megjelölt teendõket, részint pedig azt emeljük ki, hogy a szöveg mentes volt az ilyenkor gyakori sablonok halmazától. Nehéz a forradalom és szabadságharc tüzében született nemzeti egységet megidézni, ünnepelni, amikor a lelkünkben 55 év után sincs nyugalom hallhattuk. Ezt rövid történelmi és történeti visszatekintés követte. Pl. a fõvárosi események kronológiai sorrendje. Majd a megtorlás igen magvas képe: A terror, ami a forradalmat követte, rettenetes volt. Mondhatni: a rendszer hetedíziglen bosszút állt. Magyarország társadalmi és szakmai fejlõdését évtizedekre visszavetette az, hogy emberek tömegét tették tönkre egzisztenciálisan és erkölcsi értelemben egyaránt. Karriereket törtek derékba, életeket szorítottak perifériára, rátermett fiatalok bûnhõdtek apjuk, anyjuk állítólagos bûneiért. Generációkat zártak el a tisztességes munkától, a továbbtanulástól; rászoktatták az embereket a hazudozásra, a sunyításra és a képmutatásra. Ezután a jövõ lehetséges és kötelezõ útjait vázolta föl Szedlák úr. Azokat, amelyek nemcsak minket, magyarokat, hanem minden népet boldogítanak. Hiszem és vallomhangzott-, hogy ebben a reményekkel teli jövõben Balatonkenese városa itt, a kistérségünk keleti részében felkarolva a szomszédos községeket-fontos, vezetõ szerepet tud majd betölteni. Végezetül azt hangsúlyozta Szedlák Attila képviselõnk, hogy minden szép sikerünk alapfeltétele, hogy higgyünk a szebb élet lehetõségében, hisz társadalmigazdasági kereteink adottak ezekhez. Az ünnepség a Himnusz hangjaival kezdõdött, majd a Szózattal zárult. S hagyományainkhoz híven önkormányzatunk, intézményeink, pártjaink és civil szervezeteink nevében koszorúkat helyeztek el az emlékmû lábazatánál. Balatonakarattyán 17 óra után kezdõdött az ünnepi megemlékezés a Rákóczi park 56-os emlékkövénél. Kõrösi Csaba és Dávid Roland mûvészek itt is színesítették a rendezvényt elõadásukkal. A részönkormányzat, más szervek nevéhez, illetõleg magánszemélyek is koszorúztak, mécseseket, virágokat helyeztek el az emlékkõnél. Lassan esteledett, amikor a gyönyörû környezetben és szép õszi idõben ünnepi beszéd megtartására került sor. Ez dr. Ming András gazdag élményvilágát és teljes felkészültségét dicséri. Ming úr elmondta, hogy harmadikos gimnazistaként soksok fiatallal együtt lehetõség szerint részt vett a fõváros minden sorsdöntõ eseményén, s emlékképeit egészen napjainkig igyekezett minél több ismerettel kiegészíteni. Beszéd közben nem követte a szónoklás formai követelményeit. Ehelyett sok helytelen közlés után a történtek teljes valóságát igyekezett a hallgatóság elé tárni. Ünnepség után többen hangoztatták, hogy szívesen meghallgatnák Ming urat valamely társasági összejövetelen, mert már kevesen élnek közöttünk, és egyre fogy azoknak a száma, akik enynyi tapasztalattal és tájékozottsággal rendelkeznek. Márkus Zoltán

6 6 Balatonkenesei Hírlap november Sikeres kiállítás külföldön A Magyar Kultúregyesület meghívására a nyári kávécukor szépségverseny pályázati anyaga és Tevely Erzsébet festõnõ kiállítása vendégszerepelt október hónapban a legkisebb német nagyvárosnak, Ulmnak, a kint élõ magyar kolónia által fenntartott kultúrházában. A szép siker a rendezõknek köszönhetõ és a kétszer is megjelent híradásnak a Südwest Presse újságban. A kiállításról a körzeti rádióban riport is elhangzott. Itt kívánom megemlíteni azt az érdekességet, hogy az egyébként a helyi polgárok által épített templom (nem püspöki székhely) tornya a világ legmagasabb keresztény templomtornya a 146 méterével. 753 lépcsõfokon lehetett felmenni a legfelsõ kilátótérre. Kovács István Elmúlt idõ Elmúlt mindszentek ünnepe, Fájó emlékeinket szívûnkbe zártuk, Könnycseppet elmorzsolva, Szeretteinktõl elbúcsúzva, tova Léptünk napjainkon. Csendes, hideg õszi idõ, míg a Falevél sem rezzen, a Balaton is elcsitul, bezárva emlékként. Jõ Katalin napja, bálra készül, búcsúzva az õsztõl. Lassan lehull az elsõ hópehely, Eljõ a december, tán a legszebb hónap, A szeretet hónapja, felmelegíti az embert Mikulásnap, karácsony, a szeretet ünnepe. Mikor együtt a család és az emlékek, S nem kívánok mást, Szeressük egymást, emberek! Lukács Sándor Mint kövek alatt Azt hiszed: ez a megérkezés Pedig messze vagyok még nagyon messze Mint kövek alatt bújó árnyék Rátelepszem a szemedre- Te is költöztél sokszor tõlem Minden völgyben ruháid selyme S ha kóbor szelek zizegtetik Mintha mind a testedre kelne- Mint kövek alatt bújó árnyék Újra eltûnök- s talán végleg Tanuld nélkülem, ha velem nem ment A hûséget és a szemérmet- Strasszer Andrea

7 2011. november Balatonkenesei Hírlap 7 Összefogással helyi kultúránkért Mintha sokan kiéheztek volna egy kis helyi program iránt, hiszen zsúfolásig teltek a Kultúra Háza helyiségei a Mártonnap délutánján, és a Tájházban is szép számmal idõztek a régi korokat idézõ foglalkozások körül. Jólesõ nyüzsgés, jókedv, és ráérõsség jellemezte a novemberi programot. Többféle foglalkozásban próbálhatták ki magukat a gyermekek, és a szülõk sem unatkoztak, hiszen némely feladat kifejezetten igényelte a szülõi segítséget. Az elsõ számú kedvenc a lámpáskészítés lett, hiszen felcsigázta az érdeklõdést a sötétedésre ígért menet. Soha nem látott számú kis lámpás apróság és felnõtt tette meg az utat a Kultúra Háza és a Tájház között, kígyózott a sor a gólyalábasok által vezetett menetben. A Tájházba érve pedig azt hiszem mindenkit megérintett a múlt szele. A petróleumlámpák fényénél jólesõ érzés volt végigjárni helytörténeti gyûjteményünk kis birodalmát. Megnézhették a résztvevõk a tollfosztás mûveletét, a lúdgége tészta készítést, részt vehettek a kukoricamorzsolásban és a lúdtollal való írást is kipróbálhatták. A menet aztán visszaindult a Kultúra Házába, ahol még kóstolhattak libás ételeket és újbor is volt bõven. Éles István mûvész úr pedig humormesterként megkoronázta az egész jókedvû Márton- napi délutánt. A program az együttmûködésnek köszönhetõen lett sikeres. Köszönöm mindazoknak, akik segítettek a megvalósításban: az óvónõknek, a pedagógusoknak, a NABE tagjainak, a borrend tagjainak, a polgárõröknek, a Református Nõszövetség tagjainak, nem utolsósorban kollégáimnak. De jár a köszönet a közönség, a résztvevõk lelkesedésének, aktivitásának is. S ezt követõen néhány nap telt csak el, és a szürke hétköznapok estéi között ünnepet jelentett Lukács Sándor Jászai Mari- díjas Érdemes Mûvész önálló estje. Kiváló elõadásban hallhattuk a színész- költõ verseit ismét telt házas, értõ, igényes közönség elõtt. Éppen ezen a napon vehettem kezembe a Tájház Szövetség Hírlevelét, címlapon azon a fotóval, mely az Év Tájháza díjátadón készült, s hosszú oldalakon keresztül Tájházunk leírásával, sokszínûségünk bemutatásával. A Balatoni Futár pedig színes cikket közölt az elsõ õszi programunkról. A Házunk irodája roskadásig telik a Gyöngyhalászat kiállításra érkezõ alkotásokkal. Ezek azok a pillanatok, amelyek megerõsítik bennem, bennünk azt az érzést, hogy milyen fontos, meghatározó szerepe van a kultúrának. Ha kell, szórakoztat, mint Márton- napján, ha kell, nevel a helytörténet, Tájház szellemiségével, s ha arra van szükségünk, igényünk, színházat varázsol és elkápráztat. Ez mind benne rejlik a kultúrában, ha jól használjuk. Azt gondolom, az idei õsszel településünkön az bizonyosodik be, hogy mi itt élõk tudunk élni, vagy pontosabban jól tudunk élni a lehetõségekkel. Ha hagyjuk és engedjük, hogy a kultúra- a helyi is!- nap mit nap részese legyen életünknek. Így aztán jó szívvel bíztatok mindenkit arra, hogy az idei év hátralévõ programjain is legyen hasonló hangulat, és használjuk ki a helyi kulturálódási lehetõségeket! Várunk mindenkit szeretettel! Gyõrfi H. Marianna Márton-napi mûvészvendégünk volt Éles István, aki a jóízû gondolatok között különleges receptekkel is szolgált a humort kedvelõ közönség részére. Íme egy recept ízelítõként Olvasóinknak, de kéretik hozzá tenni a mûvész úr sajátos elõadásmódját és kiváló hanghordozását is. Kókuszos csirke Elõször is tisztítsuk meg sodrófánkat, a múltkori hajnali hazaérkezésünk nyomaitól, és vegyük elõ a nagy weilingot. Magozzunk ki három kiwit, 8-10 Bounty csokiból kapargassuk ki a kókuszt, s verjünk fel álmából két tojást, majd állítsunk az edény szélére csipetnyi szezámmagot, és egy váratlan mozdulattal az egészet rántsuk be. Ezt követõen kutyuljuk össze, majd vissza míg a kanál meg nem áll benne. Ez azt jelenti, hogy tovább nem kavarja senki. Eközben elkészítjük a csirkét. A hûtõbõl kivéve pár percig állni hagyjuk, de ha akar, le is ülhet. Ez alatt eldöntheti, mi legyen belõle. Ha közben a macska elviszi - rablóhús. Ha nem - még lehet belõle bármi. Mindenesetre egy kicsit tisztítsuk meg, majd tegyük oda. Ha ott nincs jó helyen, akkor inkább a sütõbe, és forgassuk lassú tûzön. A leégett konyhabútort közben folyamatosan cseréljük. Úgy 2-3 Barátok köztnyi idõ múltán pillogjunk rá, de ha a szomszéd becsönget, hogy mi ez az állati büdös, késznek nyilváníthatjuk munkánkat. Az alufóliát az ügyeletes orvos megérkezése elõtt illik eltávolítani. Ha nagyon kicsire sült volna a csirke, citrommal húzzuk össze a vacsoravendégek száját. Ezután - mintha mi sem történt volna - tálaljuk. Aki másodszorra is szed, Maci sajttal jutalmazzuk. Végül - ha mindezt vendégként éljük át - a szakácsnét hoszszasan dicsérjük, közben állandóan forgatva, hogy mindegyik oldala piruljon.

8 8 Balatonkenesei Hírlap november Iskolai vezérgondolat Rövid kis írás a Becsengettek! címû, a Koloni Visszhang c. szlovákiai újságban, egy gondolat azonban nagyon megragadott a cikkben. Különben úgy vélem, hogy kizárólag ezért készült a szeptemberi (tanévkezdési) vezércikk. Kiértékelve az elõzõ évek tapasztalatait még hatékonyabbá, minden gyerek számára elfogadhatóvá tesszük a tanulást. Az iskolai program vezérgondolata: Sikerélmények általi ösztönzés! Ez a sikerélmény nemcsak a tanulásban fontos, de mindennemû tevékenységben, hogy a gyermek ne csak a tanulmányi eredményei alapján legyen jó vagy rossz, hanem abban a munkálkodásban legyen kiemelve, amelyben valóban ügyes, sikeres, és ezen a téren maximális támogatást kapjon! Így megtapasztalja, hogy valamiben õ is jó tud lenni, van rá mód, hogy ezúton megszeresse az esetleg nem kedvelt tantárgyakat is, amelyekben addig nem volt teljes mértékben sikeres. Az idézet ennyi. Nem hosszú, de Masaryk Gyula iskolaigazgató tanévet bevezetõ sorainak kb. egyharmada. Nem emeltem ki egyetlen sort sem, mert minden szavát fontosnak tartom. Hasonló a helyzet nálunk is. Központilag vagy/és helyileg minden tanévkezdéskor hangsúlyozunk valamit. Az én aktív koromban rengeteg volt a direktíva. Néha komoly, máskor pedig megmosolyogtató. Mintha mi nem tudtuk volna, mi a dolgunk. Sajnos még mostanában is tapasztalható hasonló útmutatás. Más szóval a dedós módszer: a nevelõ, az egyén lebecsülése. De biztos, hogy a kolónihoz hasonló elvárások nálunk is sokfelé elhangzanak. Ugyanakkor azt is bízvást állíthatjuk, hogy csak kevés helyen vált mindennapos gyakorlattá a fenti idézetben kifejezett fõ gondolat. Sokkal általánosabb az egyéni érdeklõdés, képesség és hajlam megismerése iránt történõ nevelõi fáradozás csekélysége. Más szóval eléggé általános a mindenkinél mindenféle tudás azonos elvek szerinti mérlegelése. Ez az oka annak, hogy a reál tárgyak kedvelõi szinte fuldokolnak a közismereti, mûvészeti vagy más órákon, a humán beállítottságúak pedig a matematika, fizika stb, órákon. Aki elvégzi az általánost, és érettségizik, annak természetes, hogy rendelkeznie kell az összes tantárgy alapismeretével. Azt azonban nevelõinknek minden fokon látniuk kell, hogy ki milyen irányba tendál. Bízni kell abban, hogy az intézeti keretekbõl kikerülõ a munkahely és a közélet kényszerítõ hatására sokkal több idõt tölt el szakterületének mind alaposabb megismerésével, mint amennyit elmulasztott a nemszeretem tárgyak elsajátításában! Köszönöm Masaryk Gyula gondolatébresztõ sorait. M.Z. X. REICH ILLUSZTRÁCIÓS RAJZVERSENY A balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat ismét megszervezte én a Reich Illusztrációs Versenyt, melyre meghívást kaptak a Balaton környéki iskolák. Iskolánkból a következõ tanulók vettek részt a versenyen: Gál Zita 5. o. Koronczai Fanni 6. o. Veenstra Csenge 6. o. Tóth István 6. o. A verseny tartalma: - A résztvevõknek a nap folyamán két alkotást kellett elkészíteniük: 1. Illusztráció (színes technika): Szólások, közmondások illusztrálása. 2. Csendélet modell alapján (színes technika): Sportkupa (serleg), drapéria, díszpárna érmékkel. Az elbírálás korosztályonként történt, egy mûvészekbõl álló 4 tagú zsûri értékelt. / Reich Károlyné grafikusmûvész, Reich Gábor grafikusmûvész, Pósa Ede festõmûvész, Fülöp Bornemisza Szilvia/ BALATONSZEMESEN Díjazás: 10 iskolából 40 tanuló vett részt a versenyen (minden iskola 4 tanulóval jelentkezhetett). Illusztráció kategóriában: I. helyezést ért el: Gál Zita ( 4-5. osztályos korcsoportban) III. helyezett: Tóth István (6-8. osztályos korcsoportban) Különdíjas: Veenstra Csenge, Koronczai Fanni (6-8. osztályos korcsoportban) Csendélet kategóriában: II. helyezett: Gál Zita (4-5. osztályos korcsoportban) III. helyezett: Veenstra Csenge (6-8. osztályos korcsoportban) Különdíjas: Tóth István, Koronczai Fanni (6-8. osztályos korcsoportban) Az összesített versenyben a legkiemelkedõbb alkotónak járó jutalmat: a NAGY REICH KUPÁT: Veenstra Csenge 6. osztályos tanulónk nyerte el. A verseny ideje alatt Deák Németh Mária balatonföldvári mûvész-rajztanár kiállítását tekinthettük meg, illetve a felkészítõ tanárok szakmai megbeszélést tartottak. Tartalmas, jó hangulatú, szép napot töltöttünk Szemesen. Gratulálunk a nyerteseknek! Felkészítõ tanár: Dr. Dukon Béláné

9 2011. november Balatonkenesei Hírlap 9 Kerékpáros sikereim Idén 12 mountain bike versenyen álltam rajthoz Master 1 kategóriában. Olimpiai cross, illetve maraton szakágban. A felkészülés a vártnál jobb eredményeket hozott: ebike Kupa- Balassagyarmat 1. hely, Pilis Kupa- Pilisvörösvár 1. hely, Bakony Maraton Bakonybél 1. hely, Szilvásvárad Maraton 1. hely, Crosskovácsi Maraton- Nagykovácsi 1. hely, Balaton Bike Fest- Balatonfüred 1. hely, Bükk Maraton- Felsõtárkány 6. hely, Mátra Maraton- Mátraháza 1. hely, Dynamo Maraton- Gyenesdiás 1. hely, Veszprémi Magyar Nagydíj 1. hely. Karácsonyra kalácsot is sütnek, nincsen ennél izgalmasabb ünnep! Ajándékot én is készítettem, amíg készült, majdnem tündér lettem. (Fésüs Éva) Egy közösség, mint amilyen iskolánk is, nem kaphat szebb ajándékot, mint a közös élményeket. Ehhez szerettünk volna minden diákunknak az ünnepre készülve még több alkalmat teremteni, hogy mindenki megtalálhassa azt a formát, amelyben úgy érzi, majdnem tündér lettem. Az ügyes kezûek számos új ötletet, technikát próbálhatnak ki a kézmûves játszóházakon, és az iskola folyosóit, tantermeit is ünneplõbe öltöztethetik. Az örökmozgók sportversenyeken mérhetik össze erejüket, felkészültségüket. A közös játék, korcsolyázás során pedig segíthetik a kisebbeket, félénkebbeket. Az irodalom és zene után érdeklõdõk bizonyára szívesen vesznek részt az ünnepi mûsorokra való felkészülésben, hogy szereplésükkel emlékezetes pillanatokat szerezhessenek közönségüknek. Sokan már õsz óta tervezgetik, mit is fognak készíteni, árulni a karácsonyi vásáron, hiszen ez olyan felnõttes, izgalmas. Mint ahogy a karácsonyfa alá a meglepetés könyv kiválasztása is az, akár megajándékozottak, akár ajándékozók vagyunk. Ebben az évben Zalaegerszegen rendezték az olimpiai cross országos bajnokságot, ahol kemény küzdelemben sikerült megszereznem a bajnoki címet. A maraton ob-n technikai okok miatt kiállni kényszerültem. Kis pihenõ után kezdõdnek az alapozó edzések. Szeretnék jövõre is hasonló, jó eredményeket elérni. Ezúton szeretném megköszönni Tömör István polgármester úrnak és a Képviselõ-testületnek a nagylelkû támogatást, amellyel hozzájárultak a sikeres szezonhoz. Tánczos Gábor Tündér-képzõ Mindenkinek, de elsõsorban tündér-tanoncainknak tartalmas adventet kívánunk! Szeretettel várjuk Önöket is programjainkra! November 21. Alsós játékos sorverseny (körzeti selejtezõ) 23. Budapesti tanulmányi kirándulás a 7-8. osztályosok részére (A Magyar Televízió Látogatóközpontjának megtekintése, vendégeskedés a Nemzeti Színházban) 24. Alsós játékos sorverseny (körzeti döntõ) Csapatverseny felsõsöknek Svájcról 25. Pilinszky- nap (Ünnepi megemlékezés iskolánk névadójáról, a Pilinszky-nyaraló emléktáblájának a megkoszorúzása, alsós- és felsõs versmondó-verseny, Pilinszky rajzverseny eredményhirdetése, Pilinszky labdarúgó kupa 5-6. osztályosoknak) Adventi gyertyagyújtás 29. Adventi játszóház (karácsonyi díszek, ajándékok készítése) December 2. Adventi játszóház (karácsonyi díszek, ajándékok készítése) Adventi gyertyagyújtás Városi Mikulás Minifest 5. Mikulás akadályverseny alsósoknak 6. Mikulás- kupa felsõsöknek 6-8. Mi rejtõzhet a Karácsonyfa alatt? (Hagyományos karácsonyi könyvvásár) 9. Mikulás-disco 12. Én elmentem a vásárba (Hagyományos karácsonyi vásár) Mûvészeti iskolások félévi vizsgái 16. Korizás Veszprémben 21. A MI KARÁCSONYUNK! Pilinszky János Általános Iskola és AMI (Révfalusiné Páczelt Gabriella, pedagógus)

10 10 Balatonkenesei Hírlap november Kissé szabálytalan interjú Parragh Mártával Mártával Immár harminc éve ismerjük egymást. Ideköltözésünkkor kolléganõm volt: a Kállai Éva Nevelõotthonban nevelõtanárként dolgozott. Számtalan nevelõotthonos ünnepségen, rendezvényen kiránduláson találkoztunk. Több éven át tanítottam az õ csoportjának gyermekeit az iskolában, vagy osztályfõnökként, vele karöltve segíthettem életük alakulását. Mivel mindketten szerettük, és sajnáltuk is az otthonos gyermekeket, rendszeresen konzultáltunk mindennapjaikról. Gyakran az õ javaslata alapján vittem el hozzánk karácsonyra, húsvétra, hétvégékre azokat az apróságokat, akiket sohasem, vagy csak nagyon ritkán látogattak családtagjaik. Az itt következõ kérdésekre Márta összegzett formában adta meg a feleletet. Mártikám! Hogyan emlékszel ezekre az idõkre? Kérlek idézd fel a nyugdíjasklub megalakulását,s beszélj a klub immár 30 éves élettörténetérõl! Mikor, hogyan alakult meg a Szivárvány népdalkör, kb. hány tagja volt, van? Milyen sikereket értetek el, s milyen helyeken jártatok vendégszerepelni? Hogyan látod e mûvészeti csoport jövõjét, s mit tartanál fontosnak a folytatást illetõen? Konkrétan milyen segítõkre, segítségre támaszkodhattál? Mi volt a célja a Nõk a Balatonért Egyesület megalakulásának? Miképp sikerült aktivizálni Kenesén és Akarattyán a helyi csoportokban ténykedõket? Kérlek, sorold fel sikeres akcióitokat, eredményes tevékenységeiteket! Tanúja voltam, hogy mint minden közösségi embert, sok elismerés, de idõnként bántás, meg nem értés is övezett? Hogyan viselted utóbbiakat, s mi adott erõt a folytatáshoz? Készítenél egy rövid számvetést mindhárom csoport vezetésére, tevékenységére vonatkozóan, felvillantva a szépségeket, nehézségeket? Mit tennél, ha újra születnél, s választhatnál? Újra felvállalnád-e ezeket a feladatokat? Másképp Csinálnád? Mindent összegezve: megérte? Elõször is köszönöm, hogy megkérdezel ezekrõl a dolgokról, mert így nekem is alkalmam nyílik végiggondolni az elmúlt idõszakot, és visszatekinteni, hogy mit is tettem eddig, mi az, amit nem úgy kellett volna tennem és a jövõben hogyan tegyem. Egy igazán háromszázhatvan fokos fordulat történt az életemben, amikor mezõgazdasági végzettség után a pedagógia, azon belül is talán a legnehezebb ága a gyógypedagógia felé fordultam. Három gyermek mellett vállaltam a két év tanulást a Gyógypedagógiai Fõiskolán, és dolgoztam a Nevelõotthonban. Hamar rá kellett jönnöm, hogy milyen különbség van az én gyermekeim és az otthonos család nélkül nevelkedett gyermekek között. Mindig az volt a célom, hogy családi életre neveljem õket. Ezért is vittem õket, amikor csak lehetett az otthonomba, hogy lássák a példát, tudják, hogy a családban mindenkinek feladata van, ahogy nekik is az otthonban, a csoportban. Nem mindegyiknél volt sikeres ez a próbálkozás, de akik már családot alapítottak közülük, jó érzéssel és köszönettel fordulnak hozzám, ha néha találkozunk. Aztán felszámolták az otthont, én is munkanélküli lettem és az elsõ adandó alkalommal elõnyugdíjba mentem. Így kerültem kapcsolatba a Népdalkörrel, majd a nyugdíjasklubbal. A népdalkörbe a megalakulás után 2-3 hónappal beléptem. Szívesen énekeltem és segítettem Károlyi Laci munkáját, ha tehettem egyengettem az énekkar sorsát anyagi oldalról /pályázatok, támogatók megszerzésével/, és a programok lebonyolításában pedig a szereplések, versenyek, rendezvények szervezésében. Így alakult, hogy a mindenkori fennforgásom kapcsán rám ragadt az énekkar vezetõje cím, pedig a sikereket, az elismertséget a zenei, mûvészeti vezetõ munkája adta. Én csak szóvivõ és szervezõ voltam és vagyok. Az énekkar 1990-ben alakult fõvel, de a fénykorunkban 30-an is voltunk. Sok szép sikert értünk el országos ezüst, arany minõsítõket, különbözõ versenyeken elsõ helyezést, vagy arany oklevelet és más sok szép díjat tudhatunk magunkénak. Sajnos, mint a nemzet is, mi is kiöregszünk, a betegségek tizedelik a csoportot, az örökre elmentek száma sem kevés, a fiatal korosztály pedig nem igazán fogékony a hagyományok megismerésére, továbbadására. A csoport munkáját nagyban segíti a mindenkori önkormányzat támogatása, anyagi és erkölcsi elismerése, a helyi vállalkozók és barátaink támogatása. Sajnos így is mérhetõen csökken a távolabbi helyekre való eljutásunk, fõként a helyi és közeli települések rendezvényein tudunk részt venni, külföldre, a testvér-csoportokhoz pedig még ritkábban. Jó lenne, ha az amatõr mûvészeti, hagyományõrzõ csoportok mûködtetésére valami központi támogatást kitalálnának. A népdalkör kapcsán kerültem kapcsolatba a nyugdíjasklubbal és léptem be. Nagyon jól éreztem magamat a klub rendezvényein, kirándulásain, és amikor Jónásné Ilonka betegsége miatt leköszönt a vezetésrõl a tagság engem választott vezetõnek, lassan 12 éve.

11 2011. november Balatonkenesei Hírlap 11 A klub Zongorné Mátrai Piroska szervezésében alakult 30 éve, mi már csak folytattuk ezt a munkát. Nagyon sok szép helyen jártunk, kellemes fürdõket látogattunk, jó programokat, ismeretterjesztõ elõadásokat szerveztünk. Sajnos ennél a csoportnál is a betegség, az elmúlás csökkentette a létszámot, és a friss nyugdíjasok nem igazán választják ezt a társaságbeli szórakozást. Egyre nehezebb kimozdítani a nyugdíjas csoportot egy-egy programra / az ingyenesre sem!/. Mosta 30 éves ünnepség emlékeivel a hátunk mögött kedvet kellene csinálni a fiatal nyugdíjasoknak, hogy jöjjenek közénk. Talán több lehetõség nyílik csoportosan kirándulásokra, az ország szép helyeinek megismerésére, kellemes szórakozásokra. A Nõk a Balatonért Egyesület nem helyi kezdeményezés, hanem az egész Balatonra kiterjedõ, a part menti települések bevonására létrejött Egyesületként alakult. Akkori ismeretségeim révén részese voltam a megalakulásnak, így kezdeményeztem a helyi csoport létrehozását. Itt is a mainál sokkal nagyobb létszámmal indultunk, közel negyven fõvel, de mivel itt egy kicsivel több volt a feladat, a teendõ, ezt nem mindenki egyformán értékelte. A cél az volt, hogy az akkori katasztrofális Balaton-szennyezettség tettekre késztette az asszonyokat, remélve, hogy az algásodást a víz tisztaságával csökkenteni lehet. Ilyen feladatokat tûztünk ki: a szemét eltüntetése az utcákról, a partról, a virágosítási kedv növelése, virágpalánta vásár, parlagfû mentesítés, és a Balaton víztisztaságára felhívni a figyelmet. Ismeretterjesztõ elõadásokat szerveztünk, a gyerekeket bevontuk a környezetvédõ feladatokba, stb. Ezekben a munkákban tevékenyen és lelkesen részt vett a tagság egy magja, valamint Akarattyán egy nagyon lelkes, tevékeny csoport, akikre a mai napig lehet számítani, akik egyetértettek az Egyesület céljaival, elgondolásaival és a kitûzött feladatok végrehajtásával. Õk vannak ott minden rendezvényen, szervezik a most már hagyománnyá vált akarattyai adventi gyertyagyújtásokat, a Márton napi ünnepséget és a kialakulóban lévõ disznótoros alkalmat is. Az elismerés számomra és a csoportok számára is az volt, ha egyrel több résztvevõje volt a rendezvényeinknek. Sajnos ezt nem mindig mondhattuk el és ha kritika érte valamelyik rendezvényt, akkor általában olyanok mondták, akik ott sem voltak! Tudom, hogy hibák, hiányosságok mindig vannak, voltak az ember munkájában, de ha nem tennénk semmit, akkor megnehezítenénk a kritizálók dolgát és hibákat sem követnénk el. A népdalkör munkájáért megvolt az elismerés a Balatonkenese-Balatonakarattya Kultúrájáért Díj odaítélésével és az új fellépõ ruha átvételével. Ezt köszönjük az akkori és mai polgármesternek és képviselõ testületnek. Sajnos az anyagi gondok megnehezítik a munkánkat, és, ha segítséget kérünk és kapunk a vezetéstõl, akkor az örömünket kicsit megkeseríti, hogy alkalmanként felhánytorgatják azt a kis kapott összeget és nem értékelik az eddigi munkát, hanem mindig a pillanatnyi helyzetben támadják a csoportot. Ha kicsit talányosan fogalmaztam, úgy gondolom, vannak, akik értik a mondandómat, amit ezzel szeretnék mondani. Talán látszik az elmondottakból a három csoport munkája, esetleg az én munkám is, ezért éreztem két ízben is a keserûséget a választásokon indulásomnál. Azt gondoltam, hogy ezek a tettek, szervezések, közösségek megmozgatásai elegendõk ahhoz, hogy képesnek tartsanak arra, hogy méltóan, és teljes energiámmal szolgáltam volna a település lakóinak érdekeit a képviselõk között. Nem így történt! Ma már nem bánt a dolog, de egy kicsit visszavett a lendületembõl. Erõt adott a csoportok lelkesítése, támogatása, a közös munka. Azt hiszem az ember cselekedeteit, tetteit, elhatározásait mindig az adott pillanat határozza meg, és ha eldöntötte, hogy vállalja a feladatot, akkor kezd a jövõrõl, a távlatokról gondolkodni. Talán hasonló helyzetekben újra belevágnék ezekbe a tevékenységekbe, mert a közösség, a barátok bíztatása és a mindig izgága, tenni akaró természetem döntené el, hogy mit tegyek. Most már néha úgy érzem, hogy helyet kellene adni másoknak, de nem tudom mit tennék, ha elfogynának a feladataim. Ezt talán bízzuk a jövõre! Sokat gondolkodtam, hogy kinek adjam itt át a stafétabotot. Úgy gondolom, hogy a közösség mozgatásában, a kultúra terjesztésében városunkban nagyon sokat tesz a Katica Pékség, de az emberek nem mindig értesülnek az ott történõ csodálatos mûvészeti és kulturális eseményekrõl. Ezért javasolnám, hogy meg kellene kérdezni Gyenge Katalint az õ terveirõl, az indíttatásáról és rendezvényirõl, hogy ne csak az árain keresztül ítéljék meg ezt a gyöngyszemet városunk közepén. Tehát Gyenge Katalinnak dobom a labdát. Köszönöm a lehetõséget, hogy végiggondolhattam eddigi tevékenységemet, és talán megismertethettem olyanokkal is, akik nem vettek részt a rendezvényeinken, nem is tudták, hogy mit csinál egy-egy civil szervezet. Mártikám! Köszönöm, hogy másokkal is megismertetted magadat, s a klubok életét. Azok nevében, akik rengeteg élményben, örömben, szórakozásban részesülhettek, és sok olyan helyre juthattak el vezetõi munkád által, ahova egyébként talán soha életükben, szeretettel köszönöm meg fáradozásodat. Önkormányzati emberként pedig a tisztelet és megbecsülés hangját hallatom feléd, hiszen több évtizeden át nagyban segítetted a mindenkori polgármesterek és képviselõtestületek munkáját is, a közösségi feladatok átvállalásával, az itt élõk életének szépítésével. Azt kívánom,hogy legyen sok boldogság és öröm az életedben, hogy valamit visszakaphass az odaadásból! Sörédi Györgyné

12 12 Balatonkenesei Hírlap november Másnap (november 5.) került sor a jelen örömére, az új iskola mûszaki átadására az építõmunkások jelenlétében a napközi otthonban. A tanulók nevében Kovács Zsuzsa (7.b.) mondott köszönetet: Kedves Építõ Bácsik! Megható számunkra a mai nap, hisz rég óhajtott vágyunk teljesült: elkészült az iskolánk. Tavasszal még csak az alapokat nézhettük, s most örömmel csodáljuk a modern, szép, tágas, világos épületet. Az építés ideje alatt tanulmányi munkánk lefoglalt bennünket, de délelõttönként gyakran láttuk szorgoskodásukat a daru, a betonkeverõ és az állványok mellett. Az ablakon kitekintve szemünk láttára nõtt az épület, a tudás, a szellem háza, amely ügyességük, kitartó, kemény munkájuk eredménye. A levegõben lengõ elemek örökre emlékezetünkben maradnak, az épület pedig azokról õriztet meg kedves képeket, mozdulatokat, mosolyokat, akiknek a mai napot, az iskolát köszönhetjük. Köszönjük az áldozatkészséget, a célratörést. Szavakkal kifejezhetetlen az érték. Tudjuk, hogy méltók csak egy módon lehetünk nagyszerû teljesítményükhöz: Ha községünk szellemi központjává tesszük iskolánkat, ha eredményeink példásak lesznek, mint az épület. Térjenek be hozzánk, ha felénk visz útjuk. Mindig szeretettel fogadjuk kedves mindnyájukat. Köszönetünk hû fáklyái soha el nem égnek, mert a költõ szavaival leomolnak bálványok, trónok, égi-földi szentek, de nem, amit a munka megteremtett. (Illyés Gyula: Az építõkhöz) Újabb hagyományõrzõ tett következett november 23-án, amikor a Zsindelyes csárdából a rongálódástól tartva az új iskola elsõ emeleti folyosójára mentettük át szakkörösökkel és önként vállalkozókkal (5.b., 6.b. osztályosok) az írásos anyagot. Késõbb (1985) a zsibongóban nyert elhelyezést, nem igazán biztonságosan, mert két értékes darabbal (Jókai Mór által dedikált fénykép Soós Lajosnak, Balatonkenese 1848-ból származó aranykeretes pecsétje) kevesebb lett...végül villanyszerelés miatt dobozokba kényszerült, a tárgyi emlékek pedig többségükben Vérné Kiss Irén osztálytermébe. Vágyaink beteljesülését az iskola átadása jelentette november 27-én délelõtt 10 órakor gyerekeknek, felnõtteknek, pedagógusoknak egyaránt. Belõlem már a Rákóczi-kutatás lázában égve verset csalt elõ, amit az átadáskor Németh Lívia (6.b.) lelkesen mondott el: Nap még nem virradt szebben Kenesére Öröm nem gyulladt így még ajakon! Vak Bottyán, Balogh Ádám legényi! Látnátok csak, mit tett a falum! Kossuth álmodta szabad hazában A partok alól büszkén száll dalom. Elemek táncát soha nem feledem, Daruk csikorgását megõrzi szívem. Viszem a munkások teremtõ hadát, Kik felépítették e tudás-palotát, Melyben otthonra lel az édes akarat, És szárnyakat kap a tiszta gondolat. Mi vesszük át elszánt értelemmel, Hogy meghódítsuk derûs életünkkel, Archív 36. S úgy adjuk majd mindig újra át, Hogy tegye még szebbé, jobbá a hazát Az utánunk jövõk szomjas serege, S viruljon a parton bölcsõnk: Kenese! (Balatonkenese, november 12.) A Napló november 28-i számában (vasárnap) így írt: Tegnap délelõtt avatták fel a balatonkenesei általános iskola új kilenc tantermes épületrészét. A fél év alatt, elõre gyártott elemekbõl felépített háromszintes épület ötmillió forintba került. A 360 falusi és 180 nevelõotthoni gyerek a most már 17 tantermes iskolában folyamatosan bevezetett szaktantermi, kabinet-rendszerû oktatásban vehet részt. Az átadási ünnepséget Megyeri Béláné, a nagyközségi tanács elnöke nyitotta meg, s üdvözölte a vendégeket, köztük dr. Radnóti István megyei tanácselnököt, Vincze Farkast, a járási pártbizottság elsõ titkárát, Kapor Károlyt, a megyei tanács mûvelõdésügyi osztály vezetõjét, valamint a kivitelezõ 43. Számú állami építõipari vállalat képviselõit. Dr. Radnóti István többek között ezeket mondotta: Balatonkenese nagyközségi rangja megkívánja, hogy közintézményei, kulturális létesítményei megfeleljenek azoknak a magasabb igényeknek, amelyeket a helyi lakosság ezekkel a létesítményekkel szemben támaszt. Elismerés illeti az iskola lelkes, törekvõ ifjúságát, nevelõtestületét és vezetõségét, de a szülõket is, hogy úrrá tudtak lenni a nehézségeken. A jó munka folytatását várjuk mindazoktól, akiknek közvetlenül vagy közvetve az a feladatuk, hogy tekintetüket a nagyközség ifjúságának életén tartsák, s a fiatalokat a szocialista jövõ építésére és szépítésére készítsék elõ. Az ünnepség befejezése után az iskola tanárai végigvezették a vendégeket a gazdagon felszerelt új tantermeken, majd az iskolaavatás résztvevõi megtekintették az iskola építésérõl szóló kisfilmet. A kisfilm Kovács József kollégám táblás felirataival folytatódott az iskolát bejáró vendégekkel, majd a második emelet utolsó tantermében tartott összejövetellel. Tartalmazza az 1971-es ballagást és évzárót, a honfoglalást, az új épületrészbe történõ bevonulást, s így 29 percben dokumentálja a nem mindennapi eseményeket. (Késõbb a film mentése videoszalagra megtörtént a Megyei Pedagógiai Intézetben Andó Péter segítségével.) Kecskés József Õszi utazás Mikor már nem biztos az utazás, a kerék õszi leveleken suhan át. Jobb, ha a megtört gondolatokban sebesülten is a Tiéd vagyok õsz (az utolsó töredékek egyike) Kecskés József

13 2011. november Balatonkenesei Hírlap 13 Nyugdíj-kiegészítés történt novemberben? Kormányrendelet rendelkezett a nyugellátások és a baleseti járadék novemberi kiegészítésérõl, mely szerint a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján a január 1-jét megelõzõ idõponttól megállapított öregségi nyugdíjban, rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rehabilitációs járadékban, özvegyi nyugdíjban, szülõi nyugdíjban, árvaellátásban és más, társadalombiztosítási nyugellátásban részesülõ személy részére egyösszegû kifizetést kell folyósítani 2011 novemberében. Az egyösszegû kifizetés összege megegyezik a jogosult részére folyósításra kerülõ ellátás november havi összegének 6 százalékával. Tudta-e, hogy... Átalakul a bírósági igazgatás - is! A bírósági rendszer négyszintû maradna. A Legfelsõbb Bíróság helyébe a Kúria lép, az ítélõtáblák alatt pedig megyei és városi bíróságok helyett törvényszékek és járásbíróságok helyezkednének el. Ezeken kívül közigazgatási és munkaügyi bíróságok mûködnének különbíróságként. Ezek csak elsõ fokon járnának el, a határozataik elleni fellebbezést a törvényszékek bírálnák el. A Kúria feladata maradna a felülvizsgálati kérelmek elbírálása és - amennyiben egy büntetõügy törvényszéki szinten kezdõdik - a harmadfokú eljárás lefolytatása. Továbbra is végezné a joggyakorlat egységesítését, ennek eszköze a jogegységi döntés. Az alaptörvénynek megfelelõen a Kúria dönt az önkormányzati rendeletek más jogszabályba ütközésérõl és megsemmisítésérõl, továbbá megállapíthatja, ha a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta. Újdonság, hogy a bírákat háromévenként egy évre ki lehetne rendelni másik bíróságra a hozzájárulásuk nélkül. Az okostelefonok horrorisztikus számlákat generálhatnak? Az okostelefon gazdájának tudta nélkül automatikusan aktivált internet miatt több tízezres telefonszámla sokkolhatja a készülék tulajdonosát, mert pl. az androidos telefonokat internetezésre szánták. A telefonkészülék a tulajdonos tudta és akarata nélkül az összes telefonon lévõ programot negyedóránként frissíti, szinkronizálni próbálja az eket. A szolgáltatók külön kérés nélkül, automatikusan aktiválják a mobil internetet, de ezt a Magyar Telekomnak már megtiltották, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a Telenor és Vodafone mobil internetes díjcsomagjainak automatikus aktiválásával kapcsolatos eljárását pedig jelenleg is vizsgálja. Mindenképpen mobil internetes csomag vásárlása is ajánlatos egy ilyen készülékkel sõt, ha 500 megabájtnál kisebb a csomag, be kell állítani az adatkezelést, különben a folyamatosan frissülõ ek, alkalmazások miatt tízezer, de akár százezer forinttal is nagyobb tétel lehet a telefonszámla, és ezt sokan nem tudják. Jelentõsen átalakul az önkormányzati rendszer - is! A tervek szerint több feladatot is átvesz az állam az önkormányzatoktól, elsõsorban az oktatás, az egészségügy, az államigazgatás és katasztrófavédelem területén. A jelenlegi önkormányzati törvény húsz éves, aminek megvannak a hibái, ezeknek a tanúságai alapján újraszervezik az önkormányzati rendszert és a törvény tervezete elkészült, az le is tölthetõ a Belügyminisztérium honlapjáról. Teljesen meg fog változni az önkormányzatok finanszírozási rendszere, a jelenlegi forráselosztó normatív finanszírozás helyett kimondottan feladatalapú finanszírozást szeretnénk bevezetni, ami azt jelenti, hogy meg fogják nézni hogy egy-egy település milyen feladatot lát el, és az állami támogatás mértékét ahhoz fogják majd szabni. Figyelembe veszik azt is, hogy mekkora helyi adóbevételt tud beszedni az adott önkormányzat, és azt beszámítják majd. Várhatóan járást hoznak létre az országban, ezek a jelenlegi kistérségi rendszerekhez igazodnak majd. A Tesco-ban a Tiramisu dobozán, a doboz aljára van írva: NE FORDÍTSA FEL! (A fogyasztóvédelmi szempontok szerint is: késõ! :) Dr. Koczkás Sándor Tisztelt Kenesei, Akarattyai Polgárok! januárjában választottak a helyi polgárõrség elnökének. Új beosztásom után a csoportokat átszerveztem a hatékony bûnmegelõzési szolgálat miatt. Az elnöki beosztás sok órát és odafigyelést igényel. Köszönöm a helyi KMB-csoportnak, hogy elfogadtak bennünket és jó kapcsolattartás alakult ki. Így megszaporodott a közös rendõr- polgárõr szolgálat. Társadalmi vállalásom 1975-ben kezdtem. Munkánk utáni elismerés nem nagyon gyakori. Polgárõr vállalásomat - amit eddig végeztem -, sajnos a feleségem súlyos betegsége miatt be kell fejeznem, ezért az elnöki tisztségemrõl lemondok, valamint a polgárõri hosszú éves tevékenységemet is megszûntetem januárban. Kérem azokat a polgárokat, kik támogatták a helyi polgárõrség munkáját, továbbra is tegyék, mert rájuk szükség van. Továbbra is csak így tudják zökkenõmentesen a bûnmegelõzési feladatot ellátni. Köszönöm. Tisztelettel: Torda István, a Polgárõrség elnöke Karácsonyi adománygyûjtés A Területi Szociális Szolgáltató Intézmény a hagyományoknak megfelelõen idén is adománygyûjtést szervez a rászorulók számára. Elsõsorban tartós élelmiszereket (cukor, liszt, tartós tej, olaj), játékokat, szaloncukrot várunk, de szívesen fogadunk minden más adományt is. Az adományokat november 14. (hétfõ) december 9. (péntek) között az intézmény székhelyén (Balatonkenese, Fõ u. 43.), munkaidõben lehet leadni. Felajánlásaikat elõre is köszönjük! Kedves Balatonkenesei Állatvédõk és Állatbarátok! Minden érdeklõdõt szeretettel várunk dec. 16-án 17 órakor a Kultúra Házában évzáró ünnepségünkre! Üdvözlettel Kerényi Ildikó GITÁRKONCERT Kovács Bálint gitártanár növendékeinek bemutatkozó koncertje december 22-én, csütörtökön 18 órakor a Kultúra Házában. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

14 14 Balatonkenesei Hírlap november Nitrát adatszolgáltatás december 31-ig A felszíni és felszín alatti vizek védelme, minõségének megõrzése, javítása napjainkban jogos társadalmi elvárássá vált. A növénytermesztésben esetlegesen elõforduló szakszerûtlen tápanyag gazdálkodás és talajhasználat, valamint az állattenyésztés során keletkezõ szerves trágya tárolása, felhasználása vizeink terhelését, szennyezését okozhatja. Kiemelt figyelmet kell fordítani azokra a nitrátérzékeny területekre, amelyek a szennyezésre érzékenyebbek (Pl.: ivóvízbázisok védõterülete, nagy tavaink, karsztos területek), vagy már valamilyen mértékben jelenleg is szennyezettek. A nitrátérzékeny területek a 27/2006. (II.7.) számú Kormányrendeletben kerültek meghatározásra, a területeknek a Mezõgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) szerinti blokkok szintjén történõ közzétételérõl a 43/2007. (VI.1.) számú FVM rendeletben lehet tájékozódni. Ez utóbbi rendeletnek a mellékletében a nitrátérzékeny területek blokkok szintjén, a nitrátérzékeny területek által érintett települések szerinti bontásban vannak felsorolva. Egy adott blokk nitrátérzékenysége kikereshetõ és térképen megtekinthetõ a és (MEPAR blokk keresõ) oldalon is. Magyarországon EU direktíva alapján kiadott jogszabály írja elõ a nitrátérzékeny területen mezõgazdasági tevékenységet folytatók részére a nyilvántartás vezetési és adatszolgáltatási kötelezettséget. Az 59/2008. (IV.29.) számú FVM rendelet alapján a gazdálkodási évre vonatkozóan (2010. szeptember augusztus 31.) az adatszolgáltatást december 31.-ig, a tevékenység helye szerint illetékes talajvédelmi hatósághoz kell benyújtani. A rendeletben elõírt adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség nitrátérzékeny területen valamennyi mezõgazdasági tevékenységet folytatóra vonatkozik, illetve a nitrátérzékeny területen kívül a magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó mértékben állattartást végzõ természetes és jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságokra is. Az adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapot és kitöltési útmutatót a rendelet melléklete tartalmazza, de letölthetõ a Veszprém Megyei Kormányhivatal honlapjáról. A e_nyomtatvanyok oldalon található program segítségével lehetõség van az adatlap számítógépes programmal történõ kitöltésére, majd ügyfélkapun keresztül történõ elektronikus, vagy kinyomtatás utáni hagyományos módon történõ megküldésére. A program nagy segítséget jelent azoknak a gazdálkodóknak, akik részére a jogszabály elõírja a gazdálkodási napló elektronikus formában történõ megküldését, valamint azoknak a gazdálkodóknak, akik elektronikus formában vezetik a nyilvántartásukat és ilyen formában nagy mennyiségû adatot kezelnek. Veszprém megye vonatkozásában az adatlapokat a Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának címére kell eljuttatni: 8229 Csopak Kishegyi utca 13. Amennyiben az adatszolgáltatással kapcsolatosan kérdése merül fel, forduljon bizalommal a Magyar Agrárkamara területi ügyfélszolgálati tanácsadójához! Pintér András kamarai tanácsadó 30/ Plasztikai sebész helyett egy valóban hatékony és látványos módszer! ha nyomot hagyott arcán az idõ Tisztelt Olvasó! Minden Kedves Olvasót szeretnénk tájékoztatni, hogy Bemer terápiás (ingyenes) bemutató hétvégét rendezünk, ahol szeretettel, nagy odafigyeléssel és lelkiismerettel várjuk a hozzánk forduló Kedves Érdeklõdõket! Idõpont: december 11. (vasárnap) Helyszín: DERMA Szépségszalon (Balatonkenese, Csokonai utca 4/2.) A Bemer terápiás kezelés, egy úgynevezett fizikoterápiás gondozás, mely a mikrocirkulóción/vékonyérhálózaton keresztül szervezetünk egészében igyekszik az egyensúlyi állapotot fenn tartani, helyre állítani fizikai hatóanyagot juttatva oda. A kezelés egy teljes test kezeléssel kezdõdik az úgynevezett Bemer matracon,majd ezt helyi kezelések követik azokon a testrészeken, ahol (akár vizuális akár fájdalomérzetben megnyilvánuló) tünetek mutatkoznak. A Bemer terápia a következõ betegségek kezelésében már bizonyítottan sikerrel alkalmazható:(a teljesség igénye nélkül, mivel a nyilvántartott közel féle betegség 90%-ra ajánlott) vérkeringési zavarok,fejfájás, migrén,fülzúgás,érszûkület, stroke,cukorbetegség szövõdményei,derék,hát,váll fájdalma,ízületi betegségek,emésztési és anyagcserezavar,asztma,allergia,depresszió,immunrendszeri gyengeség,csonttörés, ficam, zúzódás,mûtéti sebek gyógyulása,bõrbetegségek, ekcéma,sportsérülések,potenciazavar,meddõség, reflux,szem-, fülbetegségek,sclerosis multiplex,betegségek utókezelésére és megelõzésére... Ezen betegségeken túl a BEMER terápia alkalmas energetizálásra, vitalizálásra, szépészeti korrekciókra (cellulitis,ráncosodás,bõrfoltosodás megszüntetése), valamint verseny- és szabadidõsportban teljesítménynövelés céljából vagy a bemelegítési idõt lerövidítendõ és sportsérülések kezelésére is ajánlott. Elõzetes bejelentkezés szükséges! Érdeklõdésüket és bejelentkezésüket várom: 06/70/ /Nagy Petra Szilvia/ ha szeretne tenni szépsége megõrzéséért ha kudarcot vallott a csoda krémekkel Itt a megoldás, hogy bõre fiatalos, feszes maradjon! Ezt az új eljárást ajánlom mindazoknak, akik egy tényleg hatásos kezelést keresnek ráncaik ellen. Decemberben akciósan próbálhatja ki ezt a NOBEL-díjas technológiát! További információért forduljon bizalommal hozzám! Flink Alexandra kozmetikus mester 06-30/ DERMA Szépségszalon, Balatonkenese, Csokonai utca 4/2.

15 2011. november Balatonkenesei Hírlap 15 Évek óta aktívan részt veszel a polgárõrség munkájában. Úgy értesültünk, hogy nemrégiben rangos elismeréssel jutalmazták az önkéntes tevékenységedet. Kérlek, számolj be errõl! Igen, valóban így van. Október 23. alkalmából a Veszprém Megyei Polgárõrszövetségek megyei vezetõségének javaslata alapján elnyertem az Év Polgárõre címet. A címmel együtt járó bronz plakettet és emléklapot az ORFK Teve utcai székházában, egy ünnepség keretein belül vehettem át. Gratulálunk az elismeréshez, de kanyarodjunk vissza a kezdetekhez! mi motivált, hogy nõként, családanyaként polgárõrnek állj? Ha lehet, vázold a szépségeit ennek a munkának! Az igazság az,hogy nekem a nagyobb gyermekeim elõbb voltak polgárõrök, mint én. Õk ifjú polgárõrként Kovács Ervin bácsi - az akkori elnök irányítása alatt ismerkedtek a polgárõrség tevékenységével. Nekem akkor még nagyon kicsi volt a negyedik gyermekem, és a szabadidõmet is teljesen lefoglalta az,hogy a Nagycsaládosok Csoportjában aktívan kivettem a részem a munkából. Késõbb beléptem a Népdalkörbe is, és ez egyre több elfoglaltsággal járt. Aztán ahogy nõttek a gyerekek, úgy lett egyre több a szabadidõm, visszamentem dolgozni, óta a Veszprém Megyei Rendõr-fõkapitányság megyei ügyeletén dolgozom. A rendõrségi munka szelleme engem is hamar áthatott: ezt a munkát nem lehet napi 8 órában csinálni. Aki a rendõrségen dolgozik, az munkaidõn kívül sem tudja levetkõzni az igényt, és a törekvést arra nézve, hogy rendben menjenek a dolgok Tehát innen egyenes út vezetett ahhoz, hogy a helyi polgárõrség tagjaként a lakóhelyemért és annak közbiztonságáért civilként is lehetõség szerint mindent megtegyek óta vagyok a kenesei Polgárõr egyesület tagja, Torda István, Karlovics Sándor és Jánosházi József védõszárnyai alatt ismerkedtem a helyi egyesület életével, részt vettem rendezvényeken, és velük jártam közös járõrszolgálatokra. Nagyon szép idõ volt az 56-os ünnepség megtartásához. Sokan megjelentek idevalók és idegenek is. Ilyen szép õszi idõ már régen volt. Mintha arra buzdítana bennünket idõs embereket, de a fiatalokat is, hogy ünnepelni emelt fõvel kell, de aztán jöjjenek a dolgos hétköznapok. A befüvesített kertek megmunkálása többe kerül, mind a föld megmunkálása. Az élet nemcsak tanulásból áll, mert Az Év Polgárõre Nyemcsok Györgyné Olvasói levél Gondolatok a jövõvel kapcsolatban A megyei szövetség ez év június 1-i hatállyal megbízott a Balatonkenese-régió vezetésével, ez azt jelenti, hogy 6 település (Balatonkenese, Balatonfõkajár, Balatonvilágos, Csajág, Küngös és Papkeszi) egyesületei tartoznak hozzám. A régióvezetõk feladata segíteni az egyesületek munkáját, szervezni és összehangolni az egyes programokat, akciókat, mintegy összekötõ kapocsként mûködni a megyei szövetség és az egyesületek között. Igyekszem legjobb tudásom szerint megfelelni ennek az új feladatnak. A kenesei polgárõrség utánpótlása úgy tûnik az ifjú polgárõrökkel biztosítva látszik. Aktívan és örömmel kapcsolódnak be a gyerekek a felnõttek ebbéli tevékenységébe. A mostani hetedik osztályosok a polgárõrosztály az iskolában. Torda István elnök úr Ritter Józsefet és engem bízott meg, hogy koordináljuk a tanulók diák polgárõr tevékenységét. Az osztályfõnöknõvel, Vági Kálmánnéval együtt összeállítottunk egy éves tervet arra vonatkozóan, hogy melyik hónapban milyen programokat, elõadásokat szervezünk a gyerekeknek. Az iskolakezdés idõszakában aktívan részt vettek az iskola és a buszmegálló környékén az úttesten való biztonságos áthaladás segítésében, látogatást tettünk a Rendõrõrsön, segítettek a Márton-napi felvonulás biztosításában és kettesével rendszeresen járnak a felnõtt polgárõrökkel közös járõrszolgálatra is. Terveink között szerepel az almádi kapitányság és a veszprémi fõkapitányság látogatása, kerékpártúra, légpuskalövészet, számháború, honvédelmi ismeretek oktatása, valamint meghívtuk a megyei elnök urat egy rendhagyó osztályfõnöki óra megtartására. Talán vannak ezek között a gyerekek között olyanok, akik a rendõri hivatást választják majd, de egészen biztosan vannak köztük olyanok, akik felnõttként a Balatonkenesei Polgárõrség tagjai lesznek. Gy. H. M. fontos, de amellett még a megélhetést is meg kell keresni. Vegyék elõ a mezõgazdasági szerszámokat! Ha egy nap csak pár percet dolgozna mindenki a mezõgazdaságban, akár a saját kertjében, már nem kellene attól félni, hogy másoknak kell eltartani bennünket. Szabó Károly

16 16 Balatonkenesei Hírlap november CSÍZIÓ November 20 - December 20. (Szent András hava - Karácsony hava) November 25.: Katalin napja - A legnépszerûbb nõi szent. A legenda szerint Katalin alexandriai királylány volt. Miután trónra lépett, egy remete keresztény hitre térítette. A római császár megkívánta a szûz királynõt, aki persze ellenállt, így lefejezték. Katalin napkor frissen metszett gyümölcsfagallyat tesznek vízzel teli üvegbe, Katalin-ág -at, hogy karácsonyra kizöldülhessen. Az ág karácsonyi kizöldülése közeli párválasztást jelez. - Katalin a lányok védõszentje. - Idõjósló nap: Ha Katalin kopog, karácsony locsog. November 27.: Advent elsõ vasárnapja - Ettõl kezdve nem illik bálokat, lakodalmakat tartani. November 30.: András napja - Szent András apostol Jézus tanítványainak egyike. Hirdette az evangéliumot, megalapította a bizánci egyházat. Ferdén állított keresztre feszítették. - Ez a nap a pásztorok egyik legutolsó napja,amikor leszámolhatnak a jószággal. - A Dunántúl egyes részein már ekkor készítik a hagymakalendáriumot és kezdik a kántálást. - Régen ekkor kezdõdtek a disznóölések. December 4.: Borbála napja - Szent Borbála emlékünnepe. A néphit szerint védõszentje volt a váraknak, tüzéreknek, bányászoknak. Szent Katalinnal együtt a hajadon lányok védõszentjeként is tekintették. - Borbála napon vízbe tett és karácsonyra kivirágzott cseresznyeág a házasságot, házasságkötést jelentette. December 6.: Miklós napja - Szent Miklós püspök emléknapja. A halászok és révészek védõszentjeként is tisztelik. - A mikulásjárás hagyománya német területrõl származik. A magyarság néprajza IV. kötete alapján: A magyar Mikulás nem az ijesztõ,piros ördög alakú krampusz vagy a dunántúli fonóházakat és gyermekeket ijesztõ Láncos Miklós -a, hanem fehér szakállú, karján kosarat vivõ öregember, aki imádkoztatás után aranyos dióval, almával, szentképpel ajándékozza meg a gyermekeket s áldás helyett vesszõvel, az élet vesszejével ütögeti meg õket. December 7.: Ambrus napja - Méhészek, mézeskalácsosok ünneplik védõszentjüket. December 13.: Luca napja - Szent Luca a szembetegek védõszentje. A magyar néphit Lucája részben jó termékenységet ad, részben büntetõ. Megbünteti a napján sütõ, mosó, szövõ, tehát a dologtiltást megszegõ nõket. Ezen a napon a fiatal legények kotyolni jártak. Házról házra járva mondták el mondókáikat, amelyek a háziaknak szóló köszöntõk, jókívánságok voltak: Bõséget,jól tojó tyúkokat stb. kívántak. - Ekkor kezdték el készíteni a Luca székét is, amely 13 napon át készült, 13-féle fából. A néphit szerint, aki a karácsonyi éjféli misén felállt a Luca székére, megláthatta a boszorkányokat. - Ekkor készült a Luca kalendárium, amely a Luca napjától karácsonyig terjedõ 12 nap idõjárásából próbált következtetni a jövõ évre. (1 nap = 1 hónap) - A Luca búzát e napon vetették, s karácsony esti állapotából lehetett következtetni a következõ évi termésre, a család és jószág egészségére (ha kilátszik a búza közül a gyertya, kevés - ha nem látszik, bõséges termés lesz.) Forrásmunka.: Dr. Bucherna Nándorné, Faust Dezsõné, Zadravecz Teréz : Néphagyományõrzés az óvodában Pulai Istvánné

17 2011. november Balatonkenesei Hírlap 17 Ugyan vége a nyárnak, de a TÁTORJÁN JÁTÉKVÁR munkatársai egész évben várják a gyermekeket BALATONKENESÉN, a DÓZSA GY. TÉR 1. szám alatti intézményükben: Bölcsõde beíratás folyamatosan Családi napközi beíratás folyamatosan Családi játéktár, játszóház Szülõ és gyermek játéklehetõsége 600 Ft/óra, illetve bérletes megoldások Gyermekfelügyelet Idõszakos néhány órára szóló - gyermekfelügyelet nyitvatartási idõben, illetve bérletes megoldással. Házi gyermekfelügyelet egyéni igény szerint Születésnapi zsúrok Játék- és jelmezkölcsönzés Barátságos árak, kedvezmények, bérletek A balatonkenesei és balatonakarattyai lakosok számára állandó kedvezmények Nyitva tartás: Hétköznap: 8 17 Szombaton: Vasárnap: zárva 88/ , 30/ A MIKULÁS HÁZHOZ MEGY december 5-én este a Mikulás bácsi és egy segédje felkeresi az Önök otthonát. Ajándékot visznek a gyermekeknek, illetve kicsit beszélgetnek, énekelnek, játszanak a legkisebbekkel A látogatás ára családonként 2.000,- Ft. A KELET-BALATONI BORREND BORBARÁTI SZERETETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT, BARÁTAIT, ISMERÕSEIT A HARMADIK ALKALOMMAL SZERVEZETT VINCE-NAPI BORBÁLRA ZENÉL: A BÚGÓCSIGA ZENEKAR A BORBÁL BELÉPÕJEGY ÁRA: FT TOMBOLAFELAJÁNLÁSOKAT SZÍVESEN FOGADUNK! RÉSZVÉTELI SZÁNDÉKÁT KÉRJÜK AZ ALÁBBI ELÉRHETÕSÉGEN JELEZZE IG , Tisztelt Olvasóink! A könyvtári amnesztia november végéig tart. Kérjük, ha lejárt kölcsönzési idejû könyv van Önöknél, szíveskedjenek mielõbb visszajuttatni a könyvtárba. Ugyancsak november végéig ingyenes beiratkozási lehetõséggel várjuk látogatóinkat! Gyerekek! Szeretettel várunk Benneteket december 19-én hétfõn óráig a könyvtár olvasótermébe, igazi karácsonyi hangulattal, teával és sütivel. Program: rajzverseny, karácsonyfa díszítés. Gyertek el, nézzük meg, mi kerül a könyvtár karácsonyfája alá! Érdeklõdni és a Mikulást házhoz rendelni: a 88/ és a 06/ telefonszámokon vagy személyesen a Tátorján Játékvárban lehet november 30-ig. TÁTORJÁN JÁTÉKVÁR Balatonkenese, Dózsa György tér 1. OVI-SULI Szeretettel várunk minden nagycsoportos óvodást és szüleiket december 8-án 16 órakor Balatonkenesén a Pilinszky János Általános és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben. Programunk: Mûvészeti iskolánk bemutatkozása Téli kézmûves foglalkozás Köszönjük Lévai Józsefnének az akarattyai könyvtárnak ajándékozott könyveket.

18 18 Balatonkenesei Hírlap november Vége az õszi szezonnak - hírek a Balatonkenese Katica Pékség LC életébõl - Véget ért a 2011/2012 bajnokság õszi szezonja, sõt felnõtt csapatunknak és az ifjúsági csapatunknak elõrehozott tavaszi mérkõzéseket is le kellett játszania. Joggal mondhatjuk, hogy eredményes idõszakon vagyunk túl, mivel U19-es (ifi) csapatunk a második helyen, míg felnõtt csapatunk a harmadik helyen (azonos pontszámmal, mint a második helyezett Balatonalmádi SE) telel. A 2008 BLC ilyen eredményesen még nem szerepelt. A nagycsapat csak egy vereséget szenvedett, és öt mérkõzés óta még gólt sem kapott! Az ifjúsági csapat összesen egy vereséget és egy döntetlent, valamint 9 gyõzelmet tudhat magáénak. Nagy siker az, hogy 58 gólt (!) rúgtak az ifjoncok a 12 forduló alatt. U16-os (serdülõ) csapatunk is tisztesen helytállt, hisz elõször indított Balatonkenese nagypályás bajnokságban csapatot. A tizenkét csapatból álló bajnokságban 10. helyen zárták a szezont. A gyermekek is szépen fejlõdnek, hisz a Bozsik-program kereteiben szervezett legutóbbi fordulóban az U11-es csapat megnyerte a tornát! Az U9 és U7-es korosztály is szépen halad, és egyre több gyermek jelentkezik edzésre. Örömmel számolhatunk be arról, hogy november hónaptól az U7-es korosztály edzéseit Hanák István fogja vezetni. A nõi csaptunk is tisztesen helytáll a bajnokságban, legutóbb a házigazda Nagybajom csapatával játszott döntetlent. Szentgál elleni mérkõzésünkön távoli szurkolónk látogatott meg minket. Dózsa Sándor Hajdúnánásról érkezett, és nem jött üres kézzel, egy garnitúra mezt kapott ajándékba a serdülõ csapat. Sajnos szomorú apropója is volt ennek a mérkõzésnek, mivel törzsszurkoló Takács Zoli bácsit elvesztettük, tõle is búcsúztunk ezen a mérkõzésen. Emlékét örökké õrizni fogjuk! A Balatonkenese Katica Pékség LC vezetõi és edzõi értékelése: Vajda Béla (szakmai igazgató) a következõ gondolatokat osztotta meg az eltelt idõszakról: - A bajnokság õszi zárását követõen a felnõtt csapatunk holtversenyben helyen fordul. A célkitûzéseknek a jelen állás megfelel, ebbõl a pozícióból tavasszal még bármi történhet. A csapatjátékban sokat fejlõdött, a védekezésünk hatékonyságát mutatja, hogy az elmúlt öt fordulóban gólt sem kaptunk, ennek ellenére a támadó játékunkon van javítani való. Szakmailag a nyári igazolásaink beváltak, egy-két kenesei játékos mentális hozzáállásában van még némi lemaradás, ezen feltétlen változtatni kell. Az U-19 csapatunk ragyogó õszt produkált, jelenleg a 2. helyen van, a folytatás sokat sejtetõ. Külön örvendetes a CSAPAT összetartása és egysége. Csak így tovább! U-16 csapatunk legfontosabb sikere, hogy van, létezik, dolgozik. Meggyõzõdésem, hogy tavasszal már az eredmények is jönni fognak, errõl a csapat fiatal edzõje, Hencz Dénes biztosította a klub vezetõségét. A legfiatalabbak az U-7, U-9, U-11 korosztály a Bozsikprogram keretén belül az õsz folyamán három tornán is részt vettek, és érzékelhetõ a fejlõdés a gyerekek játékában. Az edzések folytatódnak, és tavasszal reményeink szerint további sikereket érhetünk el az összes korosztályban. Az is szép eredmény, hogy egy ilyen kis város nõi csapatot is tud versenyeztetni, lelkesedésük töretlen. Szabó Zsolt vezetõedzõ néhány mondatban értékelte az elsõ félévét: - Majd félév telt el azóta, hogy vezetõinknek köszönhetõen Kenesére kerültem mint edzõ. A nyári felkészülés számomra unicum volt mind a létszámot, mind a játékosok mentalitását illetõen. Bár egy új edzõ érkezése, egy új csapat építése nem mindig zökkenõmentes, bátran, túlzások nélkül állíthatom, az a háttérmunka, melyet az elnökség Zubor Zoltán elnök vezetésével végzett (végez), lehetõvé tette a gördülékeny, problémamentes szakmai, pedagógiai munkát. Ennek is köszönhetõ talán, hogy csapatunk az õszi szezon végén a harmadik helyen áll, három pontra a listavezetõtõl. A 11 mérkõzés alatt 6 gyõzelem, négy döntetlen, 1 vereség, mindösszesen 9 kapott gól, a megszerzett 22 pont (66,6%) alapján bizakodva várjuk a tavaszi folytatást. Hiszem, hogy egy jó téli felkészülés és egy-két játékos érkezése biztosítja számunkra céljaink elérését, melyben, mint eddig is, remélhetõleg ezután is segítségünkre lesznek támogatóink, szurkolóink, családjaink, akiknek ezúton szeretném megköszönni tevékenységüket. Csapatunk nem áll le a téli szünetben sem. Hetente egyszer teremben találkozhatnak kedvenceikkel, szerdánként. Ám én ezúton kívánok mindenkinek BOLDOG KARÁ- CSONYT és EGÉSZSÉGBEN, SPORTSIKEREKBEN GAZ- DAG, BOLDOG ÚJ ÉVET!Hajrá, Kenese! Bakos Tibor (U19 edzõ) gondolatain érdemes elgondolkodni: - Három tavaszról elõrehozott fordulóval véget ért a bajnokság õszi szezonja. Utolsó két mérkõzését is megnyerte az ifjúsági csapat, az elõkelõ második helyen áll a bajnokságban, s várhatja a tavaszi folytatást. Dicséret illeti játékosaimat, büszke vagyok rájuk, megérdemlik az elismerést. A dicséret nem csak a második helynek szól, legalább annyira fontos, hogy a helyezés mögött van sportteljesítmény!!! Alázat a labdarúgás iránt, egy közösségért való tenni akarás, ami jelen esetben egy focicsapat. Vannak tehetséges játékosaink, értékeink, kenesei fiatalok, akik a közeljövõben a felnõtt csapatot erõsíthetik. A labdarúgó klub életében fontos, hogy már serdülõ csapatot is szerepeltet korosztályos bajnokságban, illetve az újraindult Bozsikprogram keretében 6 éves kortól kezdve több korosztályban mûködik az utánpótlásképzés és versenyeztetés. A hangsúly a folytonosságon van, hogy a legkisebbek is eljussanak egyszer az ifjúsági csapatig, ahol a pozitív példa elõttük van! Nem mindenkibõl lesz világhírû labdarúgó, de a szabadidejük egy részét sportolással töltik, játszva tanulnak egy közösségben, erõsödnek fizikailag és mentálisan egyaránt! Ez egy lehetõség a gyermekek számára, ami felértékelõdik, ha egy kisvárosban az iskolai sportéleten kívül, alig van mód a nagyobb mozgásigény kielégítésére! Hencz Dénes, a serdülõk edzõje következõképpen vélekedik az õszi szezonról: -Bár a bajnokságnak erre az évre vége, az edzésekkel nem állunk le. Heti egy alkalommal találkozunk a teremben. Sok

19 2011. november Balatonkenesei Hírlap 19 tanulni valónk van még az idõbeni edzõi tájékoztatásról, az alázatról, a mentalitásról, a szorgalomról és a komolyságról. Az edzés látogatottságával összességében elégedett vagyok. Véleményem szerint egy jó téli alapozással, egy kapus igazolással az eddigi két gyõzelmünket a tavasszal meg tudjuk duplázni. Minden játékosomnak jó téli szünetet, erõgyûjtést kívánok, hogy a tavaszra még erõsebbek legyünk! Szeretném megköszönni Zubor Zoltán elnök úrnak, Vajda Béla szakmai igazgatónak a bizalmat, illetve, hogy megteremtették a feltételeket. Sokan nem is tudják, mennyit tesznek az egyesületért, legyen akár szervezés, új kerítésrõl, villanyvilágításról vagy akár pályázatról szó. Köszönöm a szülõknek az idegenbeli mérkõzésre való fuvarozást és Bakos Tibornak a szakmai segítséget. Zubor Zoltán elnök: -Nagy öröm számomra, hogy ilyen dinamikusan fejlõdik egyesületünk. Egyre több gyermek keres fel minket és szeretne csatlakozni hozzánk. Sikeresen veszünk részt a Bozsik programban, csapataink is jól állnak a bajnokságban, így azt gondolom, joggal vallhatom magam Büszke elnöknek. Szívderítõ a gyermekek arcán látni edzésen, mérkõzésen a mosolyt, alázatot és akarást A korlát szélén izgulva szurkoló szülõk büszke tekintetét. A sok befektetett munkának ez a legédesebb gyümölcse. Példaként említeném az ifjúsági csapatunkat, mivel egy igazi eredményes és jó közösséget alkotó csapatunk van. Nagyon sokat köszönhetünk Bakos Tibornak, mert ez az õ mûalkotása. Eredmények: Nagyesztergár - Balatonkenese Katica Pékség LC 0:4 (g: Takács L 2, Hatos N; Pillók G.) Ifi: 1:6 (g: Gondán D 2; Pintér K; Szakos M; Kiskó Á; Hatos M.) Balatonkenese Katica Pékség LC Szentgál SE 0:0 Ifi: 7:2 (g: Takács D3; Gondán D 2; Károlyi B; Pintér K.) Balatonkenese Katica Pékség LC Bakonyszentkirály SE 1:0 (g: Rusvai Gy.) Ifi: 5:2 (g: Takács D 3; Gondán D> Kovács R.) Támogatóink mellett külön szeretnénk megköszönni az elmúlt hónap támogatását és a különféle segítséget Lõrincz Zoltán, Vándor Renáta, Váradiné Bartus Krisztina, Tölgyes Lászlóné Erika, Takács Attila, Horváth Róbert, Diószegi Miklós, Lipták László, Imre Gábor, Szántó László, Simon Tamás, Dózsa Sándor (Hajdúnánás), Fazekas Péter (Budapest) szurkolóknak és támogatóiknak! Az egyesületünk honlapján ( naprakész információkat találhatnak a klub életérõl. Figyelem! Pálffy István: Egy kis hazai címû sorozatából a Balatonkenese Akarattya A Balaton keleti kapuja c. útikönyv kapható a Kultúra Házában, a Könyvtárban és a Tourinform Irodában. Jó állapotban lévõ menyasszonyi ruha eladó. A ruha árát jótékony célra fordítja a Caritasz helyi szervezete. Érdeklõdni: Szeretettel várjuk a kisgyermeket a Tátorján Családi Napközibe! Családi napközink 1 éves kortól nyújt a gyermekek részére biztonságos, tartalmas napközbeni ellátást a Játékvárunk épületében. A családi napközi a bölcsõdei és óvodai ellátásban nem részesülõ, továbbá az oktatásban részesülõ gyermekeknek az iskolai nyitvatartási idején kívüli, valamint az iskolai napközit, vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevõ gyermekek napközbeni ellátása. A Tátorján Családi Napközi a szülõi gondoskodást segíti, egy nagycsaládot mintáz, ahol együtt nevelõdik apró és nagyobb gyermek, ahol a gyermek korát, egyéniségét figyelembe vevõ, azt elfogadó és tiszteletben tartó, szeretetteljes gondozás, nevelés részese lehet. Mindennek havi díja mindössze csak ,- Ft. Kiemelten ajánljuk: - érzékeny, különleges bánásmódot igénylõ, nagyobb létszámú csoportban gyakran betegeskedõ gyermekeknek - állandóan változó munkarendben dolgozó szülõknek, akik úgy érzik, nem tudnak idõben menni gyermekükért más intézményekbe - GYES mellett már teljes munkára vágyó szülõknek, aki közben kapja a GYES-t is és a munkabért is - GYES mellett tanuló, iskolába járó édesanyáknak - iskolai feladatait szülõi felügyelet, segítség nélkül elvégezni nehezen tudó gyermekeknek - tehetséges gyermekek szárnypróbálgatására kiscsoportos foglalkoztatás keretében. Családi napközinkben szervezett, de rugalmas napirend szerint folyik a gondozás, nevelés, étkeztetés, játék, szórakoztató és fejlesztõ foglalkozások (mozgás, alkotó, ének-zene, környezet megismerése). Beiratkozás és a gyermekek felvétele folyamatosan történik, feltételeirõl érdeklõdjön az alábbi elérhetõségen: 06/ Felhívjuk a Kisgyermekes családok figyelmét, hogy játszóházunkban a helyi lakosok számára adott a lehetõség, hogy gyermekükkel (6 hónapos kortól) 3.300,- Ft-os havi díjért korlátlanul, napi 4 órában játszhatnak, szórakozhatnak, ismerkedhetnek gyermekekkel és más szülõkkel. Kiváló lehetõség a kisgyermekek közösségbe szoktatására. Érdeklõdni személyesen a Játékvárban (Balatonkenese, Dózsa Gy. tér 1.), telefonon: 88/ es számon. Szeretettel várunk mindenkit!

20 20 Balatonkenesei Hírlap november Elnökválasztás a Horgászegyesületben Ebbõl az alkalomból kívánok néhány gondolatot felvetni a tagságunk számára. Mindenek elõtt leírom, hogy Balatonkenese legszínvonalasabb horgászkikötõje vagyunk talán még a régiónak is! A mûködésre, összefogásra, segítségnyújtásra, a tagság áldozatvállalására volt szükség, amelynek nevezése, vezetése a választott vezetõk aktív tevékenységen keresztül valósult meg, amelyhez párosult a város önkormányzatának szolidarítása is. Ezt a sok nehézséggel járó bonyolult feladatot sikerrel az elnök vezényelte le. Mint horgász, azonosult az egyesület életével, tevékenységeivel, mindezt azért, hogy nekünk legyen horgászélményünk: És lett is! Bizony nem mindig értékelünk helyesen, mert a viselkedése, a megszólalásai egyszóval a stílusa sokszor sértett bennünket ezen túltennünk magunkat, mivel tudtuk, hogy a szavak mögött a jó szándék, az egyesület érdekei dominálnak. A lemondását sajnálom, mert olyan vezetési gyakorlatot bontott meg, amelyet csak nagy nehézségi erõfeszítésekkel lehet elrontani ill. tovább továbbfejleszteni. Az egyesület rangját, tekintélyét városi szintre emelte, amelybõl következik, hogy fenn kell tartani a meglévõ szintet és törekednie szükséges a fejlõdésre, tehát többre legyen képes! Kissé pesszimista vagyok a jövõnket illetõen, mivel csökken tagságunk létszáma, beszûkültek a fogási lehetõségeink. A törvényességi követelmények komoly terheket rónak ránk. Olyan vezetõkre van szükségünk, akik aktív védelmet biztosítanak a tagság mûködéséhez a felruházott társadalmi jogok alapján. A választóknak és a jelölteknek komoly felelõsségük van abban, hogy kik vezessenek bennünket, hogy a meglévõ eredményeinket megtarthassuk oly sikerrel, mint 10 éven keresztül. Vezéreljen bennünket az, hogy szervezetünk harmonikus mûködése biztosítva legyen mindaddig, amíg horgászterületünkön ismét kinõ a nád! Én ezt szeretném megérni, mert az volna a nagy bumm a természettudomány részérõl, nem az ellenõrzések, amelyek zaklatásig mennek. Van még egy dolog, ami kezd elhatalmasodni bennem - nevezetesen a Fürdõkádszindróma megnyilvánulása. Ugyanis a Balaton olyan, mint a fürdõkád: körül van égetve, kövezve, amelyben a halállomány telepítéssel él, amelyet a horgász közvetlenül nem viszi, hozza, beleteszi a tóba, hogy utána drága pénzért kifoghassa - hát mi is, ha nem õrület! Igen, ilyen õrültek vagyunk, a tógazdaságból telepített halakat kifogjuk azzal a magasztos átéléssel, hogy a halat fogyasztjuk! Remélem, hogy ismét visszaáll a Balaton természetes élete, és számunkra teremt hosszú és kellemes horgász- élményeket. Javaslom a horgászoknak, hogy közgyûlésünkön határozatban rögzítsék mindazt, hogy aki 10 évig, ill. tovább volt vezetõje az egyesületnek, további 2 évig tanácsadói minõségben tevékenykedjen, továbbá mentesüljön minimálisan 5 évig a tagságával járó kiadásoktól az egyesület terhére, végezetül kezdeményezze a közgyûlés a város képviselõ testületénél, hogy közösségi munkájának elismeréseképpen a város díszpolgára legyen. Ez alkalomból kívánok minden sporttársamnak és családjaiknak sokkal eredményesebb újévet, erõben és egészségben. Szabó N. László Tisztelt Boros gazdák! BORVERSENY-t szervezünk március 10-én a Kultúra Házában a Balaton Keleti medencéjében készült borok számára. A balatonkenesei és balatonakarattyai boros gazdák boraiból, fehér- és vörös bor, valamint rose kategóriában kerül sor Balatonkenese 2012 borának megválasztására. A további részleteket a Balatonkenesei Hírlap februári és márciusi számában közöljük! Jó borkészítést kíván a Kelet-Balatoni Borlovagrend! Borbaráti szeretettel: Gyõrfi Károly elnök- nagymester MASSZÁZS az Ön otthonában: - relaxáló, frissítõ - svéd - csokoládé - mézes-joghurtos - tibeti méregtelenítõ - talpmasszázs. Az elsõ kezelés féláron, és további kedvezmények! Várja megtisztelõ hívását: Ildikó Telefon: 30/

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 21. Európai Mobilitási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Közösségért szervezett nap tippek a hatékony szervezéshez Előszó A Telenor felelős vállalatként fontosnak tartja, hogy a legkorszerűbb mobiltechnológiai szolgáltatások

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Diákönkormányzat éves beszámolója tanév

Diákönkormányzat éves beszámolója tanév Diákönkormányzat éves beszámolója 2014-2015.tanév 2014. szeptember 17. A DÖK alakuló ülése: tisztségviselők választása, a munkaterv megbeszélése. DÖK elnöke: Mérész Melitta, alelnöke: Bakó Kornél. Osztályok

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016.

KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016. KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016. Talán nem tévedek nagyot, amikor azt mondom, hogy a karácsony az év legnagyobb ünnepe. Jézus születésnapja mellett a szeretet, a megértés, az egymásra való

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház at2013. évi rendezvénytervezet JANUÁR Helyszín 14. Doni megemlékezés Polgármesteri Hivatal 19. 22. Magyar Kultúra Napja Polgármesteri Hivatal 31. Szőlészet és borászat, Árkovics József borász előadása

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

December 6-kán Fogyatékkal élők világnapja alkalmából tartott ünnepségen a Művelődési Házban az 6-7. osztály tanulói Németh Lászlóné által

December 6-kán Fogyatékkal élők világnapja alkalmából tartott ünnepségen a Művelődési Házban az 6-7. osztály tanulói Németh Lászlóné által Kossuth Morzsák November 11.: Márton nap alkalmából ismét összegyűlt az iskola apraja-nagyja. A 4. osztály már a délelőtt folyamán is szorgoskodott a konyhában, hogy vendégül láthassák társaikat. Mert

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Terney Béla Kollégium Szentes 2014/2015 Készült a 229/2012. (VIII. 28.) nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet 23.. alapján. 1. A kollégiumban

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

2010. december 10 23.

2010. december 10 23. 2010. december 10 23. Helyi termékek kóstolójával, helyi és szomszédos települések ünnepi műsoraival, karácsonyi kézműves játszóházzal, kiállítással és koncerttel várják az érdeklődőket! December 10. péntek

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap A TANÉV HELYI RENDJE A ok jai, felhasználása sz. esemény / téma tanulók felének ellátása 1. (szombat) 2016. 10. 15. 2. (szerda) 2016. 12. 21. 2017. 3. 02. (síszünet 24. péntek) 2017. 4. 02. (síszünet 27.

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

ÖKOMUNKATERV 2011/2012. KÉSZÍTETTE: ÖKOMUNKACSOPORT

ÖKOMUNKATERV 2011/2012. KÉSZÍTETTE: ÖKOMUNKACSOPORT ÖKOMUNKATERV 2011/2012. KÉSZÍTETTE: ÖKOMUNKACSOPORT 1 Szeptember: Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások \túrák_kirándulások Szeptember 17. Ásványkiállítás - kiállítás

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa 2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2014 évi RKSZ II. önvédelmi Nemzetkőzi Kupa bajnoki címek eldöntése - a Magyar és Nemzetkőzi

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

Bemutatkozik új programszervezo. Falukarácsony. Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Január. XVII. évfolyam - 1.

Bemutatkozik új programszervezo. Falukarácsony. Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Január. XVII. évfolyam - 1. XVII. évfolyam - 1. szám Programajánló január 20. (Szerda) Nyugdíjas Klub 2016. évi első Klubnapja január 22. (Péntek) Magyar Kultúra Napja január 30. (Szombat) DerekDarts - Darts kupa február 13. (Szombat)

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézménye 8181 Berhida Kossuth L. u. 11. Tel: 06/88/455 608

Ady Endre Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézménye 8181 Berhida Kossuth L. u. 11. Tel: 06/88/455 608 Ady Endre Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézménye 8181 Berhida Kossuth L. u. 11. Tel: 06/88/455 608 Tájékoztató a 2010/11es tanévkezdés tapasztalatairól, az oktatási feladatok

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben