Március 15. Szavaimmal egy az érzet A TARTALOMBÓL. Értelem és érzelem Méltóságteljes öregkor Tündeváros utolsó meséje Kérem a következőt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Március 15. Szavaimmal egy az érzet A TARTALOMBÓL. Értelem és érzelem Méltóságteljes öregkor Tündeváros utolsó meséje Kérem a következőt"

Átírás

1 XXIV. ÉVFOLYAM, Március 15. ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP március Szavaimmal egy az érzet Csak a teljes igazság szenvedélyes keresői teremthetik valósághűen újjá a múltat, a hősöket írja H. Törő Györgyi irodalomtörténész Dienes András A fiatal Petőfi című könyvének előszavában. A TARTALOMBÓL Értelem és érzelem Méltóságteljes öregkor Tündeváros utolsó meséje Kérem a következőt Sokan, nagyon sokan voltak és vannak, akik Petőfi Sándor életútját, életművét kutatták, kutatják. Őket és persze magát a lánglelkű költőt hívom segítségül a csillag -ra, az 1848-as évre, a népek hajnalcsillagá -ra emlékezve. Az 1848-as esztendőt nevezi Petőfi a népek hajnalcsillagának az 1848 című október vége november 16. között Debrecenben keltezett versében. A tizenöt éves aszódi diák 1838 júniusában egy német szépírásgyakorlatához ezt a különös mondatot választja: Kudarcok nélkül, kedves gyermekem, a legjobb akarattal sem lehet az életutat járni. Aki sorscsapásokat nem élt át, az könnyen elfeledkezik minden mértékről és alázatról és boldogtalan A szépírásgyakorlatok szövegét a diákok maguk választották akkoriban. S annak, hogy Petőfi választása akkor 1838-ban e szövegre esett, egészen biztosan köze van az ifjú hangulatához. Szülei földönfutóvá lettek, szabadszállási házukat elvitte az ár, egy tanyai rokonnál húzódtak meg, apja, Petrovics István, a tönk szélére került. A fiatal Petőfi ekkor valamit már sejtett jövendő sorsáról Szépírásgyakorlatról szóltam az előbb. Megjegyzem, hogy Petőfi valóban szépen, nagyon szépen írt. Írt, olvasott, fordított német, francia, angol nyelven, olvasott latinul, keveset szlovákul is beszélt, s tanult olaszul és spanyolul. Rendkívüli emlékezőtehetsége volt, gyorsan tanult. Sokat olvasott. Olvasási orientációjában a költészet mellett a történeti könyvek foglalták el a fő helyet. Meggyőződése, hogy a múlt megismerése segíthet eligazodni a jelenben és a várható jövőben is. Nagy gonddal építgette saját könyvtárát, a francia forradalmak történetét evangéliumának nevezte. Ám amikor annak szükségét látta, árverésre bocsátotta könyvei egy részét. A bevételt a haza szükségeire ajánlotta Köszöntjük a nőket Holle anyó kibabrált velünk A Finta múzeum története Siker-sztori (Folytatás a 2. oldalon.)

2 Ünnep (Folytatás az első oldalról.) fel. Az árverésre május 25-én került sor, a bevétel 68 forint 23 krajcárt tett ki. Petőfi még az árverés előtt befizetett 30 forintot a haza védelmére, összesen 98 pengő forinttal járulva hozzá a honvédelmi kiadásokhoz. Vörösmarty 40, Jókai pedig 3 évre havi 5 pengőt ajánlott fel. (1848 elején Petőfi és felesége egy hónap alatt 20 pengő forintot fizetett ki ebédre.) Tíz év alatt száz évet élt írja Petőfi Szilveszterről, Az apostol főszereplőjéről 1848 június szeptember között a szabadszállási választási kudarc után. A költő e művét irodalomtörténészek a Petőfi-életmű világirodalmi csúcsa, a versbe emelt forradalom minősítéssel illetik. Milyen tíz év volt ez? Petőfi készült, tudatosan felkészült az ő napjá -ra, március 15-ére. Nemcsak eszmei előkészítője, de tettleges jeladója kívánt lenni az eseménynek, a forradalomnak. S ez neki Petőfi Sándornak sikerült! Miért? Mert magabiztos volt, s mert evangéliuma volt a francia forradalmak története, mert a forradalom zsenijei már 1848 előtt bizonyosra vették a forradalom kitörését, s mert mindezt a népek tavasza az 1848 eleji olasz majd francia forradalom visszaigazolta. S mindezekért Petőfi március 15-én már nem volt sereg nélküli vezér. Te vagy a jósló hirdette Vasvári Pál, ki a boldogabb jövő nagyszerű képeit előnkbe mered rajzolni. Igen, Petőfi már 1847 elején kijelölte a költő-próféta kötelességét A XIX. század költői című versében: Újabb időkben isten ilyen Lángoszlopoknak rendelé A költőket, hogy ők vezessék A népet Kánaán felé. A vers szerepe óriási, szintúgy az a költő felelőssége is. Petőfi december 8-án Debrecenben írt Csatadal című versét elküldte a nemzetgyűlésnek, felajánlva, hogy nyomassák ki annyi példányban, amennyit szükségesnek fognak látni A képviselőházban december 14-én Pázmándy Dénes felolvasta Petőfi levelét és versét, melyet a képviselők tapssal fogadtak. Ezután a verset átadta a Honvédelmi Bizottmánynak, hogy az intézkedjék a kinyomtatást illetően. Nincs jele, nyoma annak, hogy ez az intézkedés megtörtént volna Talán a hadiesemények /1848 decembere!/ alakulása, esetleg a jóindulat hiánya szolgál magyarázatul. Fekete Sándor az ismert és tiszteletre méltó Petőfi-kutató említést tesz egyik könyvében Petőfi elmaradt peréről. A per tárgyát a költő A királyokhoz című verse képezte. Ferdinánd Őfelsége unokaöccsének István nádornak átküldi a költeményt, arra kérve a nádort, hogy a vonatkozó (1848. május) sajtótörvényre tekintettel indítson eljárást. A küldemény a vers továbbküldetik május 8-án Deák Ferenc igazságügy-miniszternek. A per elmaradt, ugyanis mire a vers szélesebb körben ismertté válhatott volna, újabb királyi leirat érkezett Pestre. Ebben az uralkodó jórészt engedett a magyar követeléseknek, növelve saját népszerűségét, csökkentve a költőét. A per tehát elmaradt, ámde az érvényben lévő törvények szerint egy fiktív vádemelési eljárás végén 15 év börtön és 7400 forint pénzbüntetés várt volna Petőfire. Lám, lám! Mindez a sajtószabadság jegyében! 2 Érdemes elgondolkozni azon, hogy a gazdag, ünnepi kikiáltásokat az alkuk és felemás tettek valóságára épülő köznapi történelem még sohasem valósította meg teljességükben. Hiszem, hogy mindezek ellenére napi kötelességünknek érezzük szót emelni a szóláshatárok ügyében. Petőfi biztató gondolatait hírlapi cikkeiben is olvashatjuk: Csak tavaszig ne hagyjuk magunkat, akkor segítségünkre lesz Európa Tudjuk, a költő azt szerette volna, ha a szabadságot a nemzet nem segítséggel, hanem a maga emberségéből vívta volna ki. A segítség jött, de nem nekünk, hanem az ellenségnek (a cári csapatok!). Petőfi tudja, hogy neki most a csatamezőn van a helye. Bemhez szeretne kerülni. Oda is kerül, és Vízakna s Déva közt bizonyítja katonai bátorságát: egy szál karddal a kezében, tollas Kossuth-kalappal a fején rohamra biztatta a székelyeket. Miért küzd tollal és karddal Petőfi Sándor? aki áldozatnak Od adja életét Ezt nem díjért teszi, De hogy használjon társinak /Világosságot!/ Igazi programvers az Egy könyvárus emlékkönyvébe című: Az életcél boldogság, de elébb Fáradni kell, hogy ezt a célt elérd, Ugy ingyen ahhoz senki sem jut el, Ahhoz nagyon sok mindenféle kell: A becsülettől soha el ne térj Sem indulatból sem pedig dijért, Szeresd hiven felebarátidat, Ne vond föl közted s más közt a hidat, A hon nevét, a drága szent hazát Szivednek legtisztább helyére zárd Útjelzők is vannak az általa megjelölt úton. Figyelmeztet: a tett = szándék + lehetőség. Lehetőség híján tompul a szándék, esetleg korlátozhatatlan indulattá torzul. Amikor tettekre, nyílt ellenkezésre nem érett az idő, mímelt tisztelgéssel gúnyolni, nevetségessé tenni a hatalmaskodó hatalmasokat akkor is lehet. Ilyen üzenetnek, útjelzőnek szánták az alkotók a Petőfi Irodalmi Múzeumban most megnyílt Ki vagyok én? Nem mondom meg Petőfi választásai című kiállítást. Jelezni kívánják, hogy nincs lezárt Petőfi-kép. A költő új, a megszokottól eltérő arcát, személyiségét a legkorszerűbb technikai eszközök segítségével mutatják be. A soproni katonáskodás időszakát pl. egy őrbódéval idézik fel, a bódéban pedig német nyelven az TÚRKEVE egykori alaki kiképzés vezényszavai hallhatók. A Pilvaxban Petőfi, Jókai s még két társ a Czakó Zsigmond drámaíró öngyilkosságáról szóló hírt hallván szólal meg színészek előadásában 1847 decemberét idézve. A segesvári csata képei fekete falakon villannak fel. Az egyiken egymásnak gratuláló orosz tisztek láthatók, a kép sarkában pedig egy pika egy kozák fegyver, amihez hasonlóval a költőt egy kozák lovas leszúrta. A tárlat Petőfi megzenésített verseivel zárul. A lánglelkű forradalmár szellemi jelenléte nem szűnt meg e gondolatot viheti magával a tárlatlátogató. Petőfi szelleme itthon, Túrkevén is jelen van. Utca, tér, iskola őrzi emlékét. A Petőfi Sándor Általános iskolában több száz diák naponta halad el a költő - Papi Lajos szobrászművész által készített vörös márvány mellszobra előtt től a szobor előtt Petőfi tisztelői március 15-én az Így élt a szabadságharc költője című könyvet olvasták ig összesen 1604-en. Tavaly már nem olvastunk A katolikus templom kertjében a Talamasz Lajos alkotta Petőfi-szobrot láthatjuk, Keletújvároson a 48-as Emlékpark őrzi az es forradalom és szabadságharc hőseinek emlékét. Március idusán a petőfis diákok színes programok keretében idézik fel a dicsőséges napok, hónapok eseménytörténetét. A Petőfi-napi programok állandó eleme a versírás. Az osztályok egy-egy verset írnak az ünnep tiszteletére. A legjobb költemény elhangzik az iskolai ünnepélyen. Az ünnephez kapcsolódó gondolataimat egy ilyen győztes verssel zárom, melyet 1998-ban az 5.b osztályosok írtak: Petőfi üzen Volt egy álmom ma éjszaka, Petőfi t láttam álmomba Mai ünnepre gondoltam, Lélekben már itt is voltam Az iskola ünnepélyén Felidézve az ő képét. A folyosón hangot hallok, Hozzánk szól, halld csak, mit mondott: A szabadságért harcoltam, A csatában első voltam. Emlékezzetek mostan rám Én sok kései unokám! Tűzzétek ki a kokárdát, A nemzetnek szimbólumát! A magyarok gyász-zászlaját, Így emlékezzetek most ránk! Mondjátok meg társitoknak: Kik szabadságért harcoltak Nem hullott vérük hiába A szabadság oltalmára. Eltelt csaknem százötven év, A haza most titeket hív. Segíthettek ti minekünk, Ha bátran kiálltok értünk. Szabadság és testvériség, Mindenkinek egyenlőség! A hazának szabadságot, Az embernek boldogságot! Reggel, mikor fölébredtem, A szobámban őt kerestem. Átadtam az üzenetét, Szeretném, ha megértenéd. Írásom mottóját Petőfi Én című verséből kölcsönöztem, hiszem, hogy soraimmal a Tisztelt Olvasók örömére szolgáltam. Csajbók Ferencné

3 TÚRKEVE Ünnep Az aktuális esztendő 365 négyévenkénti szökő évben napjának dátumai közül több is van, amelyik valamilyen oknál fogva különleges nap: konkrét esemény kötődése folytán. Március 15-e azonban éljünk is magyarok a világ bármely pontján a szó szoros értelmében különleges, de talán nem túlzás úgysem fogalmazni, egyedi érzést kiváltó nap. A magyar történelem sok-sok sorsfordító esemény sorozatából áll, de a XIX. század közepének időszaka az eseményfolyamból is kiemelkedő. 164 évvel a márciusi ifjak tettei tovább élnek nemzedékről nemzedékre, az éppen aktuális felnőtt nemzedék a saját érzésivel éltetve adja tovább az újabb és újabb fiatal nemzedéknek a semmihez nem hasonlítható érzést: a nemzeti színű kokárda kitűzését, annak lelki erőt adó töltetét, amely egyben jelenti a magyar nemzethez tartozást, az európaiságot, az élni akarást, a tenni akarást önmagunkért, családunkért, önzetlenül Másokért. Bár a történelem sodrában a napok, az évek, sőt még az évtizedek is szűk szegmenset jelentenek, de mégis kell keresnünk és találnunk sarokpontot, amelyhez az újabb események köthetők. A hivatkozott esemény sorában ilyen pont lehet minden bizonnyal az július 14-ei francia forradalom, a Bastille lerombolása, a királyi család guillotine-nal történő kivégzése, amely a szabadság, egyenlőség, testvériség hármas jelszó jegyében Európa népeit is megérintette. A Habsburg fennhatóság alatt élő Magyar Királyság népei sem maradtak érzéketlenek, a felvilágosodás formájában őrzi e folyamatban résztvevők emlékét történelmünk. Itt és most két nevet említek: Batsányi Jánost / / és a Magyar Jakobinus Mozgalom /1794/ vezetőjét, Martinovics Ignácét / /, akit hat társával, egy évvel később Budán, a mai Vérmezőn kivégeztek, felségárulás vétsége miatt. A költő A franciaországi változásokra című verssel reagál: Nemzetek, országok! Kik rút kelepcében Nyögtök a rabságnak kínos kötelében, S gyászos koporsóba döntő vas-igátok Nyakatokról eddig le nem rázhattátok; Ti is, kiknek vérét a természet kéri, Hív jobbágyitoknak felszentelt hóhéri! Jertek, ahogy sorsotok előre nézzétek, Vigyázó szemetek Párizsra vessétek! MÁRCIUS 15. A XVIII. század második felében, a XIX. század első évtizedeiben kiemelkedő személyiségeink születtek: Csokonai Vitéz Mihály, Kölcsey Ferenc, Egressy Béni, Vörösmarty Mihály, Széchenyi István, Kossuth Lajos, Görgey Artúr, Erkel Ferenc, Liszt Ferenc, majd Arany János, Petőfi Sándor, Deák Ferenc, s folytathatnánk a sort. Minden bizonnyal nem készültek forradalmárnak, a nemzet arculatának meghatározójának, de bátrak voltak és mertek. Lépésről lépésre vitték előre a pozsonyi országgyűlésben a reformkor törvényeit, így többek között a magyar nyelv törvényét 1843/44 fordulóján fogadták el. Érlelődött az idő a változásra Európaszerte.1848 márciusa több európai ország sok-sok városában robbantott ki forradalmat: Palermóban, Milánóban. Bécsben, hogy csak néhány helyszínt említsek. Március idusa Pestet is megmozdulásokra, az ifjúság forradalmára ébresztette. Petőfi, Vasvári és a többiek a forradalom élére álltak: megszületett a Nemzeti Dal, amely mind a mai napig tűzbe hoz bennünket. A történelemkönyvünk talán legfényesebb lapját nyitották meg a Márciusi Ifjak, tetteik, elszántságuk, kemény akaratuk ma is példa kell, hogy legyen nemzedékünknek. Az 1848/49-es magyar szabadságharc kezdetét jelenti e nap, dicső kezdetét, amely másfél év múltán a világosi fegyverletétellel zárult. A másfél év szabadságharca az osztrák-orosz túlerővel szemben elbukott, de a kiváltó erőt elfojtani ez a bukás sem tudta. A magyarság több mint ezer esztendős európaiságát, szabadságvágyát megtörni sem ez a túlerő, sem az azt követő megtorlás nem tudta. A szabadságharc a polgári átalakulást, ezzel együtt a jobbágyfelszabadítást eredményezte. Az 1867-es kiegyezés történelmileg szükségszerű volt, a dualista osztrák-magyar állam hihetetlen fejlődést produkált a következő évtizedekben, Európa jelentős befolyású hatalmaként soksok nemzet otthonát jelentette. A XX. század a világtörténelem súlyos háborúit zúdította ránk, amelyben mindét világháború Magyarországot a vesztesek oldalára sodorta. Az eredményt ismerjük: terület és lakosságveszteség, háborús jóvátétel megfizetése, majd a győztes hatalom általi katonai megszállás. Az európai sorsfordulók egyik fontos dátuma 1989, a szovjet politikai-katonai blokk felbomlása, a többpárti demokratikus rendszer kezdete, majd 2004, amikor is Magyarország lakossága népszavazáson döntött Európához tartozásáról, arról, hogy szerves része akar lenni az európai népek nagy családjának, a közös Európának. Milyen üzenetet hordoz a 164 évvel ezelőtti március nekünk, ma élőknek? 1. hinnünk és bíznunk kell önmagunk erejében, akaratában 2. teljesítményünkkel kell mások figyelmét felhívni magunkra 3. Petőfi után szabadon: ha majd a jog asztalánál mindenki egyformán foglal helyet, amely jogot csak munkával és teljesítménnyel lehet kivívni 4. más népek teljesítményét becsülnünk kell, viszonzást csak ez esetben várhatunk 5. először önmagunk lelkében kell békét teremtenünk, majd felebarátainkkal kell egyezséget kötnünk, a biztos jövőnk záloga ez: a politikában lehetünk ellenfelek, de ellenségek nem Az ünnep főhajtásra kötelez bennünket, mind azok emléke előtt, akik tettek hazánkért, harcoltak és életüket áldozták a ma nemzedékéért! Dr. Szabó Zoltán Túrkeve Város Polgármestere állatorvosdoktor, igazságügyi szakértő Egyetemes Kultúra Lovagja, alapító lovag Meghívó Túrkeve Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és Családját az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére tartandó városi ünnepségre március 15. Program Ünnepi istentisztelet a református templomban Ünnepi megemlékezés a Városháza Dr. Czihat Károly termében - Himnusz - Nemzeti ünnepünket méltatja: Dr. Szabó Zoltán polgármester - Ünnepi műsor: Közreműködnek: a Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda tanulói Felkészítő tanárok: Kádár Anikó és Finta Zoltán; a Chorda kórus és az Egres Kis Lajos Néptánccsoport tagjai - Mezőhegyes és Túrkeve közötti Testvérvárosi megállapodás aláírása - Szózat A Petőfi Sándor Általános Iskola tanulóinak kerékpáros ünnepi menete a 48-as Emlékparkba Koszorúzás a 48-as Emlékparkban, majd a Táncsics és a Petőfi szobornál Verset mond: Nagy Dóra Ildikó 11. évf. tanuló (Teleki Blanka Gimnázium) 3

4 Ünnep Tavasz-várás, lombfakadás, természet- ébredés. Valahol tartalmilag összefüggnek, összecsengenek ezen fogalmak. Az emberi kapcsolatokban, a nő-férfi viszonyban a napi megszokott rendben mégis fontos nap március 8-a, ahogyan sok évtizede nevezzük a Nemzetközi Nőnap. A világ egész sor országában köszöntik, köszöntjük társadalmunk többségét kitevő társainkat. Az ünnep munkásmozgalmi eredetű: először március 8-án tüntettek New Yorkban, majd nemzeti nőnapot 1909-ben tartottak az Egyesült Államokban. Európa több országában március 19-én tartottak először nemzetközi nőnapot, majd az március 8-ai oroszországi polgári kormány megalakulása után nyert polgárjogot e nap mind a mai napig. Az elmúlt évtizedek során első sorban Európában, az ünnep Köszöntjük a nőket TÚRKEVE mozgalmi jellegét elvesztette, bensőséges, figyelem keltő jellege azonban egyre erősebb lett: ezen a napon a férfiak figyelme különösen érzékeny a nők irányában /persze bizonyára többen is megfogalmazzák, hogy miért csak ezen a napon/. A köszöntések virággal és üdvözlő kártyával, szóval és a technika sms, segítségével egyaránt történnek Rohanó világunk sodrásában jól esik néhány perc lassítás, figyelem a másikra, őszinte jókívánság tolmácsolása. Jó hinni, s talán el is hinni, hogy világunkat csak a két nem együttes erejével és akaratával lehet szebbé, élhetőbbé és biztonságossá tenni. A tavasz-váró szép napon Isten éltesse városunk hölgytagjait, annak valamennyi korosztályát! Égi üzenet: Földközelben maradni dr. Szabó Zoltán 10 évvel ezelőtt hunyt el Dr. Balogh János ökológus professzor, Túrkeve város díszpolgára. Egész életében a természettel, a Föld apró részleteinek vizsgálatával foglalkozott. Minél jobban elmélyedt a talajtani kutatásaiban, annál inkább aggódással tekintett a jövőbe. Minden eszközzel próbálta a katedrán, a médián keresztül felhívni a figyelmet a globalizációval járó negatív hatásokra. Őszinte aggódással figyelmeztetett a Földünkre, a megsebzett bolygóra leselkedő veszélyekre. Tanításai időtállóak napjainkban is ban Dr. Balogh János ökológus professzor hamvainak Ecsegpusztán történő örök nyughelyre helyezésekor elhatározta az Alföldkutatásért Alapítvány, a Túrkevéért Alapítvány és Túrkeve Város Önkormányzata, hogy minden év februárjában tudományos tájökológiai konferencia szervezésére kerül sor Túrkevén Dr. Balogh János tiszteletére. A múlt kötelez, a szellemei hagyaték ápolása erkölcsi kötelesség. Dr. Balogh János igazi tanáremberként nagyon fontosnak tartotta megértetni az ifjúsággal a bennünket körülvevő környezet óvásának a fontosságát. Ebből kiindulva Dr. Tóth Albert professzor úr is, a konferencia életre hívója elengedhetetlenül fontosnak tartja, hogy a diákokat is vonjuk be a hagyományápolásba, a tudományos munkába. Szerencsére a diákok aktivitása, versenyző kedve felkészítő tanáraikkal együtt nem hagyott alább az évek folyamán. A 2012-ben 8. alkalommal meghirdetett 3 fordulós Balogh János Természetvédelmi levelező versenyre 68 diák nevezett 4 és küldte el színvonalas megoldásait. A Képzőművészeti pályázatra több mint 80 diák nyújtotta be a nagykunsági és nagysárréti tájat ábrázoló, változatos technikával készült, szebbnél szebb alkotásait. A középiskolásoknak hirdetett irodalmi pályázatra 7 igényesen elkészített pályamű érkezett. Igazi meglepetésül szolgált a ványais 11. c osztályos Terjéki Pál Dr. Tóth Albert tudományos munkásságát bemutató írása. Egy igen gazdag tudományos életút tárult elénk a pályamű alapján. A főiskolai oktatás mellett számos magas szintű szakmai műhely alapítója, szakmai könyvek szerzője, országos biológiai versenyek szervezője. Több kitüntetés rendkívül szerény tulajdonosa a mindenki által csak Berci bácsiként emlegetett tudós, professzor emeritus. A kezdetek óta, az első konferenciához hasonlóan valami különös nyugalom, szellemei áhítat lengi be minden évben a tájökológiai konferenciát az előkészítéstől a megvalósításig. Az állandóság, a természeti értékek féltése, ápolása, az energiák minél hasznosabb kihasználása mellett az újítás, a tenni akarás konkrét, kézzel fogható jeleiről számolnak be az előadók. A legifjabbak, a éves általános iskolás diákok, az egyetemisták, illetve a már felnőtt mérnökök, szakemberek vagy éppen tudós professzorok. A szép számban megjelenő hallgatóság nagy figyelemmel követi a sok képpel, grafikonokkal, számadatokkal alátámasztott érdekes, életszerű előadásokat, amelyeknek a végéről soha nem maradhat el az összegzés, a következtetés levonása. Mára már nemzetközivé nőtte ki magát a rendezvény ben a legnagyobb előrelépést az jelentette, hogy 3 országból, Ukrajnából, Lengyelországból, a Vajdaságból - a Tisza eredetétől a Dunába folyásáig, illetve a történelmi Magyarország északi határától érkeztek hozzánk magas rangú előadók. Mindannyian egy közös mottó: Közép-Európa tájaiért, a környezet- és természetvédelem határok nélkül gondolatsor kapcsán fogalmazták meg üzenetüket a konferencia résztvevőinek. A Vajdasági Tartomány alelnöke, Mitrovich Branyiszlav, az ukrajnai Carpathian Biosphere Egyesület elnöke, Gamor Fedir professzor, a porabkai Kistérségi Közgyűlés elnöke, Grzegorz Zatek, valamint Kovács Sándor a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke egyetértettek abban, hogy a környezetvédelem minden ország közös ügye, minden mindennel összefügg, határok nélkül. Közös a felelősség, közösen lehet csak eredményesen cselekedni! Ezzel a szent meggyőződéssel zárult a konferencia, a Városháza Dr. Czihat Károly dísztermében. Az emlékezés koszorúit a Dr. Balogh János utca sarkán lévő emlékhelynél helyezték el a résztvevők, mintegy üzenetként a professzor úrnak, hogy itt él napjainkban is szellemiségével közöttünk, tanításai fontosak, tanulságosak számunkra. Nagyné Bedő Ildikó

5 TÚRKEVE Közérdekű hírek Téglajegy-tulajdonosok Az alábbiakban azoknak a nevét olvashatják, akik téglajegy vásárlásával hozzájárultak a Dr. Nánási Lajos Egészségház korszerűsítéséhez, bővítéséhez. A közel 70 millió forint uniós támogatáshoz jelentős önkormányzati forrás és lakossági hozzájárulás is társult. Köszönet minden téglajegyet vásárlónak a hozzájárulásért! 1. Acsádi Gyula 2. Acsádiné Nagy Piroska 3. Acsádi Tiborné 4. Árvai Gabriella 5. Árvai Imréné 6. Árvai Károlyné 7. Árvai László 8. Babecz Brigitta 9. Bacskai Istvánné 10. Dr. Baja Ferenc 11. Dr. Balogh András 12. Balogh Béla 13. Barnáné Nagy Ildikó 14. Bartha József 15. Bartha Józsefné 16. Bartha Norbert 17. Dr. Bárándy Gergely 18. Bárány Balázs 19. Bátka László 20. Bedő Kálmán 21. Bedő Kálmánné 22. Dr. Begazy Zsolt 23. Benczéné Budai Judit 24. Benedek Teréz 25. Dr. Biró Adrienne 26. Bíró Károlyné 27. Bíró Sándorné 28. Brantmüller László 29. Dr. Bodó Péter 30. Bordács Antalné 31. Bori László 32. Dr. Botka László 33. Busák Tamás 34. Csáki István 35. Csák László 36. Csízi Gábor 37. Csomné Bozóki Edit 38. Darvasi Ferenc 39. Darvasiné Papp Rozália 40. Deák Ferenc 41. Deák Ferencné 42. Deák Ildikó 43. Deák Károly 44. Deák Lajosné 45. Debreczeni Dorina 46. Debreczeni József 47. Debreczeni László 48. Debreczeni Lászlóné 49. Debreczeni Péter 50. Debreczeni Péterné 51. Debreczeni István 52. Dr. Debreczeni Sándorné 53. Dr. Debreczeni Sára 54. Ducza Kálmán 55. Eszenyi Ferenc 56. Faragó András 57. Faragó Lajos 58. Farkas Ágnes 59. Farkas Imréné 60. Farkas István 61. Farkas Mihályné 62. Farkas Rozália 63. Fábián Lászlóné 64. Fekete Tamás 65. Feketéné Szonda Erika 66. Félegyházi Tamás 67. Finta Imréné 68. Finta Zoltánné 69. Dr. Forray Katalin 70. Füleki Gábor 71. Dr. Garai István 72. Gion Márton 73. Gombos Józsefné 74. Gombosné Papp Ibolya 75. Gönczi Istvánné 76. Gönczi Károly 77. Gönczi Lajos 78. Gőgös Enikő 79. Gőgös Zoltán 80. Dr. Gurmai Zita 81. Gúr Nándor 82. Gyarmati András 83. Gyarmatiné Forgács Éva 84. Gyimesi Árpád 85. Gyökös Lajos 86. Gyökös Lajosné 87. Győrfi Mihály 88. Győri József 89. Győri Józsefné 90. Dr. Gyuris Mária 91. Halusz Katalin 92. Harangozó Gábor 93. Dr. Harangozó Tamás 94. Dr. Haris Éva 95. Dr. Havas Szonja 96. Hegyi Sándor 97. Herczegh Ottó 98. Herczegh Sándorné 99. Herczogh Edit 100. Dr. Hiller István 101. Horváth Csaba 102. Iklódi Béla 103. Iklódi Béláné 104. Iváncsik Imre 105. Dr. Jernei Zoltán 106. Dr. Józsa István 107. Juhász György 108. Juhosné Dr. Oláh Gyöngyi 109. Kajtárné Botár Borbála 110. Kalmár Jánosné 111. Karancsi János 112. Karancsi Jánosné 113. Katona Imre 114. Katona Istvánné 115. Dr. Katona Tamás 116. Kállai Ottóné 117. Kántor Emília 118. ifj. Kántor Lajos 119. Kántorné Bíró Emília 120. Kántorné Maruzs Nikolett 121. Kelemen Józsefné 122. Kelemen Pálné 123. Dr. Kemény László 124. Kerekes István 125. Kerekes Istvánné 126. Kertész Endréné 127. Kézdi Ádám 128. Kézdi Edit 129. Kézdi László 130. Dr. Kispál Tibor 131. Kiss Ibolya Györgyi 132. Kiss Kálmánné 133. Kiss László 134. Kiss Péter 135. Kis Tóth Istvánné 136. Dr. Koltai Dénes 137. Korózs Lajos 138. Kosznáné Bodnár Anikó 139. Kosznáné Ducza Katalin 140. Kovács István 141. Kovács Istvánné 142. Kovács Katalin 143. Kovács Kálmán 144. Kovács László 145. Kovácsné Kovács Erzsébet 146. Kovácsné Vasas Margit 147. Dr. Kozma József 148. Dr. Kozma Róbert 149. Kórizs István 150. Kórizsné Árvai Katalin 151. Dr. Kökény Mihály 152. Kunhalmi Ágnes 153. Kun-Metalokála Kft 154. Kullár Péter 155. Kurina Péter 156. Kurtz József 157. Ladányi Gyuláné 158. Dr. Lampert Mónika 159. Lendvai Ildikó 160. Lénárt István 161. Lénártné Sebestyén Éva és csa Madarasi Magdolna 163. Madarasi Zsolt 164. Madarász Károlyné (Csótó Piroska) 165. Madarászné F. Julianna 166. Makra Sándor 167. Makra Sándorné 168. Mandur László 169. Márton József 170. Dr. Márton Roland 171. Mesterházy Attila 172. Mészáros Lászlóné 173. Dr. Mokrai Mihály 174. Molnár Magdolna 175. Molnár Zsolt 176. Molnárné Nagy Ibolya 177. Monoki Zoltán 178. Nagy Dávid 179. Nagy Erika Magdolna 180. Nagy Gábor 181. Nagy Istvánné 182. Nagy Istvánné 183. Nagy Jánosné 184. Nagy József 185. S. Nagy József 186. S. Nagy Józsefné 187. Nagy Kálmán 188. Nagy Kálmánné 189. Nagy Lajos 190. Nagy Lajos 191. Nagyné Bedő Ildikó 192. Nagyné Sallai Erzsébet 193. Nagy Sándorné 194. Nemes Bálintné 195. Négyesi Gabriella 196. Négyesi Judit 197. Négyesi Lajos 198. Négyesi Lajosné 199. Németh Károlyné 200. Németh Sándorné 201. Nyitrai Istvánné 202. Nyitrai Rita 203. Nyitrai Zsófia 204. Oberschall Árpád 205. Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft 206. Osztényi Lajos és neje 207. Dr. Ozsváth András 208. Ozsváth László 209. Pabar Sándorné 210. Pápai Károly 211. Pápainé Jobbágy Zsuzsanna 212. Pápai Zsolt 213. Pekár Ferencné 214. Puch László 215. Pujov Jenő 216. Radócz Zoltán 217. Ratkai Jánosné 218. Rácz Károlyné 219. Rédai János 220. Rózsa Endre 221. Sallai Krisztina 222. Sáfár Ildikó 223. Sebestyén István 224. Sebestyén Istvánné 225. ifj. Sebestyén Sándor és csa Sebők Istvánné 227. Sebők Jánosné 228. Serfőző István 229. Simon Gábor 230. Dr. Simon Gábor 231. Dr. Simon Ilona 232. Simon Lajosné 233. Simon Sándor 234. Sipos Sándor 235. Soós Mihály 236. Dr. Steiner Pál 237. Dr. Suchman Tamás 238. Süveges István 239. Süveges Istvánné 240. Dr. Szabadkai Tamás 241. Szabó András 242. Szabó Dóra 243. Szabó Edina 244. Szabó Istvánné 245. Szabó Józsefné 246. Szabó Károlyné 247. Szabó Lajos 248. Szabó Nóra 249. Szabó Tünde 250. Szabó Vilmos 251. Dr. Szabó Zoltán 252. Szabó Zoltán 253. Dr. Szabó Zoltánné 254. Szakálos János 255. Szakálos Jánosné 256. Dr. Szanyi Tibor 257. Szegő László 258. Dr. Szekeres Imre 259. Szemes Attila 260. Szemes Imre 261. Szemes Imréné 262. Szilágyi János 263. Szilágyi Lajos 264. Szilágyiné Bíró Andrea 265. Szöllősi Kálmán 266. Szöllősi Kálmánné 267. Szőke István 268. Dr. Sztáray Zoltán 269. Szurcsik István 270. Szűcs Eszter 271. Szűcs Gábor 272. Szűcs Imréné 273. Tabajdi Csaba 274. Takács Andrásné 275. Tallér Attila 276. Teleki László 277. Dr. Thodory Zsolt 278. Tokár István 279. Tóbiás József 280. Tóth Bálint és neje 281. Tóth Ferenc 282. Tóth Ferencné 283. Tóth Ildikó 284. Tóth Istvánné 285. Dr. Tóth József 286. Tóth Károly 287. Tóth Károlyné 288. Török Zsolt 289. Tukacs István 290. Vad Attila 291. Vadné Deák Ibolya 292. Vad Tiborné 293. Vajda Tiborné 294. Vasadi Ferenc 295. Varga Lajosné 296. Vámos Lajos 297. Vámos Lajosné 298. Váncsodi Imre 299. Váncsodi Imréné 300. Veres Gábor 301. Vigh István Károlyné 302. Villám Józsefné 303. WILDESIGN STUDIO 304. Zoltán Ilona 305. Zöld József január 16. utáni időpontban téglajegyet vásárlók névsora: 306. Nóbik Sándorné 307. Zámné Váradi Katalin 308. Gáspár Tiborné 309. Nagy József 310. özv. Nagy Ferencné 311. Vadász István 312. Vadász Istvánné 313. Nyitrai Imre 314. Tóth Mihályné 315. Sallai Lajosné 316. Tóth Andrásné 317. Nagy Eszter 318. Nagy Lajosné 319. Kelemen Gyula 320. Kelemen Gyuláné 321. Ratkainé Nagy Viktória 322. Sallai Lajosné 323. Molnár Andrásné 324. Szabó Pálné 325. Ábrahám Istvánné 326. Takóné Ábrahám Zsuzsa 327. Bodnár Istvánné 328. Kovácsné Bodnár Katalin 329. Asztalos Istvánné 330. Zádoriné Gazsó Ágota 331. Herczegh Lajosné 332. Nagy György Lajosné 333. Simonné Révész Edit 334. Dr. Horváth József 335. Vadvirág Népdalkör 5

6 Közérdekű hírek A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Városgondnokság és Vízmű Nonprofit Kft. által - a Túrkeve, 181 hrsz.-ú ingatlanon - Vodafone bázisállomás létesítésére kötött szerződés felbontását kezdeményezi. A szolgáltatóval további tárgyalásokat tart szükségesnek. A képviselő-testület eseti bizottságot hozott létre ebben az ügyben, melynek vezetője Szemes Attila alpolgármester, tagjai a képviselő-testületből, a lakosság, a mobilszolgáltató képviselőjéből, valamint a Városgondnokság és Vízmű ügyvezetőjéből állnak. A bizottság feladata, hogy a március 29-i soros képviselő-testületi ülésre közös álláspontot dolgozzon ki. Elfogadta a képviselő-testület a évi költségvetés módosítását, melyben korábbi döntések miatti előirányzat átcsoportosításokat vezettek át. A képviselő-testület döntött az ún. stabilitási törvényben előírtak szerint arról, hogy a költségvetési évet követő három évben ( ) milyen összegű saját bevételekkel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettséggel számol. A törvény szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi öszszes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi bevételeinek 50 %-át. Ennek a feltételnek az önkormányzat megfelel. Elfogadta a képviselő-testület a város évi költségvetését. A bevételek és kiadások főösszegét ezer Ftban állapították meg. A hiány összege ezer Ft. Ennél nagyobb hiány nem is tervezhető az új szabályozás miatt. Az intézmények ebben az évben ezer Ft kiadással számolhatnak. Az önkormányzat kiadásai ezer Ftban lettek meghatározva. Ide tartoznak a településüzemeltetés, a szociális ellátások, oktatás-közművelődés-sport, igazgatás, önkormányzat által finanszírozott feladatok, egészségügyi feladatok, hitel és kölcsönügyletek kiadásai. Fejlesztési, felújítási feladatokra ezer Ft fordítható, míg a tartalék összege ezer Ft. A képviselő-testület hatályon kívül helyezte a helyi rendeletekben található szabálysértési rendelkezéseket, tekintettel arra, hogy a szabálysértési eljárás rendjét újra szabályozta a jogalkotó. Az általános szabálysértési hatóság a kormányhivatal lesz április 15-től. Elfogadta a képviselő-testület a Mezőhegyessel kötendő testvérvárosi megállapodás szövegét, melynek ünnepélyes aláírására Túrkevén március 15-én kerül sor. Szintén elfogadta a képviselő-testület a háromévente esedékes nagykunkapitány választás protokoll szabályzatát is azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben az érintett települések közül valamelyikben sem korábbi, sem aktuális nagykunkapitány nincsen, (lemondás, elhalálozás stb.) a település jogosult a három éves időtartamon belüli nagykunkapitány választásra javaslatot tenni. Nem tudott viszont dönteni a jelöltek közül arról, hogy kit Képviselő-testületi hírek jelöljön nagykunkapitánynak, mert egyik jelölt sem kapta meg a szükséges többséget. A képviselő-testület dr. Szabó Zoltán polgármestert javasolja a Nagykunságért Díj évi kitüntetettjének. A döntést a Nagykun Hagyományőrző Társulás Társulási Tanácsa hozza meg. A képviselő-testület 250 ezer Ft-ot szavazott meg a Művelődési Intézmény és Könyvtár számára pályázati önerőként, melyet nyertes pályázat esetén az intézmény technikai, műszaki eszközállományának és berendezési tárgyainak gyarapítására lehet fordítani. Döntött a képviselő-testület az óvodai felvétel időpontjáról, mely ebben az évben május 7-8-án lesz a város önkormányzati és egyházi fenntartású óvodájában is. Kötelező beíratni azokat a gyermekeket, akik január 1. és december 31. között töltik be az 5. életévüket és még nem járnak óvodába. A képviselő-testület tájékoztatót hallgatott meg Vida Tamás alpolgármestertől a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás évi tevékenységéről. A társulás többek között a szakképzés-fejlesztési támogatások felosztásáról, a szakképzés-fejlesztési támogatások fogadására vonatkozó évi szerződésekről, a szakképző évfolyamosok beiskolázásáról, egyes oktatási intézmények alapító okiratának, pedagógiai programjának elfogadásáról döntött a tavalyi évben. Egy képviselő tiszteletdíja teljes összegéről, egy képviselő tiszteletdíja feléről mondott le január hónapban ez összesen Ft. Ebből az összegből a Petőfi Sándor Általános Iskola média szakköre Ft-ot, a Városi Sportegyesület labdarúgó szakosztálya Ft-ot kapott. A képviselő-testület elfogadta a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót. A képviselő-testület úgy döntött, hogy az önkormányzattal szemben balesete miatt kártérítési igénnyel fellépő, időközben elhunyt állampolgár családjának Ft kifizetését engedélyezi. A képviselő-testület köszönetet mondott Kovács Zoltánnak és Sörös Tibornak azért, hogy a hideg időszakban önként közreműködtek az orvosi ügyelet zavartalan ellátásában. Szászné dr. Pataki Marianna aljegyző Képviselői fogadóórák TÚRKEVE Kántorné Bíró Emília képviselő március 7-én, 21- én, valamint április 4-én, szerdán óráig tart fogadóórát a Városházán. Ozsváth László képviselő március 12-én, hétfőn 14 órától tart fogadóórát a Városházán. Vida Tamás alpolgármester fogadóórát tart március 14-én a Polgármesteri Hivatalban, valamint március 21-én a Fidesz irodában (Petőfi tér 2.) Elköltöztek az óvodások Az Árpád úti általános iskola üresen álló falait újra gyerekhang tölti be, igaz csak átmenetileg. A Deák Ferenc úti óvodások vették megfelelő átalakítást, rendbetételt követően birtokukba az általános iskola összevonás után megürült épületét. Az óvodát ugyanis egy korábban nyertes uniós pályázatnak köszönhetően, melynek összege 126 millió forint, kibővítik, felújítják. Túrkeve önkormányzata is részt vállal a költségekből, 10 %-os önerő biztosításával járul hozzá a jelentős beruházáshoz. A tervek szerint nyár végére készül el az átalakítás. Szeptemberben a megújult, kibővült, korszerűen felszerelt óvodába vihetik reggelente a szülők csemetéiket. MM Tiszteletdíját felajánlotta Ozsváth László képviselő januári tiszteletdíját a birkózó szakosztálynak, a februárit a labdarúgó szakosztálynak, a márciusi díját a judo szakosztálynak, míg áprilisi díját az autocross szakosztály részére ajánlotta fel. 6

7 TÚRKEVE Közérdekű hírek Az olykor cellásnak vagy hordozhatónak is nevezett mobil telefonkészülékek mára a modern távközlés nélkülözhetetlen részévé váltak. A világ egyes részein ez a legmegbízhatóbb vagy éppenséggel az egyetlen elérhető telefonkészülék. A mobiltelefon nagyon népszerű, mert a folyamatos kapcsolattartás egyetlen lehetőségét nyújtja az embereknek. (Olyan esetekről nem is szólva, hogy bármikor, bárhonnan segítséget kérhetünk általa.) A képviselőtestület legutóbbi, január 26-i ülésén, interpelláció keretében foglalkozott a Ligetben álló víztorony tetején épülő mobil bázisállomás telepítésének ügyével. A képviselők a környék lakóinak tiltakozása miatt arról döntöttek, hogy fórumon vitatják meg a kérdést, ahova meghívták a mobil szolgáltató képviselőjét, addig felfüggesztették a további munkálatokat. Nézzük sorjában az eseményeket! Tavaly nyáron kereste meg a mobil szolgáltató a Polgármesteri Hivatal kompetens munkatársait azzal a kéréssel, hogy saját költségen szeretnék javítani a szolgáltatóhoz tartozó előfizetők vételi lehetőségét egy mobil bázisállomás telepítésével. Az engedélyt megkapták, a szerződést aláírták. A jegyző úr tájékoztatása alapján itt jegyzem meg, hogy NINCS olyan rendelkezés, amely azt írná elő, hogy a lakosságot meg kell kérdezni ilyen esetben. Addig minden az előírt módon, szabályszerűen folyt, mígnem a közelben lakók közül páran tiltakozásuknak adtak hangot, s aláírásgyűjtésbe kezdtek. Valamivel több, mint százan írták alá azt az ellenvéleményt, minek okán a testület elé került az ügy. Ezt követően, február 6-án lakossági fórumra került sor, ahol összesen beleértve a meghívott vendégeket is 29-en jelentek meg, élve véleménynyilvánítási jogukkal. A jelenlévők megdöbbenésüknek, félelmeiknek adtak hangot, idézem: Megdöbbenéssel tapasztaltuk, hogy a túrkevei Városgondnokság és Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója a lakosság tudta nélkül, a képviselőtestület megkerülésével a Ligetben mobiltelefon bázisállomás létesítését engedélyezte. A jogtudományokban jártas hivatali szakember véleményének birtokában kijelenthető, hogy, senki nem került meg senkit, nem mulasztott, szabályszerűen járt el. Sajnálatos tendencia az, hogy a telefontársaságok telepítési költségeik lényeges csökkentése céljából előszeretettel telepítenek bázisállomásokat a belterületekre jelen esetben egy olyan zöld területen, amely a város központjában, üdülőövezetben, játszótér, iskolák és lakóingatlanok közvetlen közelében helyezkedik el. Az Eht. 94. (2) bekezdésében meghatározza a sorrendet, mely alapján telepíteni lehet ezeket a közcélú elektronikus hírközlési berendezéseket. Ez alapján (idézem az idevonatkozó törvényt): Az elektronikus hírközlési építményt elsősorban közterületen Értelem és érzelem Lesz-e elegendő térerő? vagy meglévő elektronikus hírközlési építmények közös eszközhasználatával, illetőleg más közüzemi szolgáltató létesítményeinek felhasználásával kell elhelyezni. A szakma tehát erről is egyértelműen rendelkezik. Félreértés ne essék! Egy pillanatra sem kérdőjelezhető meg az ezzel kapcsolatos félelem, teljesen természetes emberi reakció egy laikus részéről. Az érzelmeket, köztük a félelmet, nem lehet értelemmel irányítani. Ezzel szemben viszont felmerül a kérdés: milyen alapon kérdőjelezhető meg a szakértő (sok éves szakmai tapasztalattal rendelkező mérnök, laborvezető) kompetenciája, vagy a szakhatóságok előírásai, melyeket úgy szintén szakemberek alkottak?! Az előírások nem véletlenül születnek, megalapozott tényekre, adatokra épülnek. /Hitem szerint ez persze magánvélemény akkor járunk valamennyien a legjobban, ha szakmai tudást feltételező kérdésekben a szakemberekre bízzuk a döntést./ Rendkívül tiszteletre méltó a képviselők szándéka, miszerint a lakosokat érintő döntés meghozatala előtt megkérdezik a véleményüket. Joggal merül fel tehát, hogy megkérdezték-e azt a 1958 embert, aki az adott mobilszolgáltató előfizetője? Vajon ők akarják-e, hogy jobb legyen a vételi lehetőség, hogy lakásuk minden pontjáról biztonsággal tudjanak telefonálni, a mobil hálózat technológiai fejlődése által biztosított egyéb lehetőségeket igénybe vehessék (gyors mobil internet elérhetőség) akár orvost vagy mentőt hívni? Érzelmektől és legfőképp indulatoktól mentesen e sorok közzétételével az az elsődleges cél, hogy Önöket, kedves Olvasók, információkkal lássuk el. Az alábbiakban a WHO (World Health Organization), magyarul az Egészségügyi Világszervezet ezzel a témával kapcsolatban közzétett tanulmányából olvashatnak: A bázisállomások kis teljesítménnyel sugárzó rádió-antennák, amelyek kapcsolatot tartanak fenn az előfizetők kézi készülékeivel. Számos fontos szempontot kell figyelembe venni, amikor az RF (rádiófrekvenciás) sugárzás lehetséges egészségre gyakorolt hatását igyekszünk értékelni. Fontos, hogy az ilyen sugárzást ne keverjük össze az ionizáló sugárzásokkal, amilyen pl. a Röntgen- vagy gamma-sugárzás. - Az RF sugárzás nem okoz a testben ionizációt vagy radioaktivitást. - A mobiltelefon használóját érő RF expozíciója (emberi szervezet rádiófrekvenciás sugárzásnak való kitettsége) sokkal nagyobb, mint amely egy bázisállomás közelében élő személyt ér. - A mobiltelefonok 0,2 és 2 watt közötti kis teljesítményű RF adóvevők. /Az egyéb kézi adóvevők, mint pl. a walkie talkie, 10 wattnyi vagy nagyobb teljesítményt bo- csátanak ki. - Az RF tér erőssége a bázisállomástól való távolság növekedésével rohamosan csökken. - A bázisállomás antennái legtöbbször cm szélesek és 1,5-2 méter magasak, melyeket a felszíntől m magasságban épületekre vagy tornyokra erősítenek. Ezek az antennák a földfelszínhez viszonyítva nagyon lapos (vízszinteshez képest 3-5 fokos) és nagyon széles ( fokos nyílásszögű) RF nyalábokat bocsátanak ki. A nyaláb lapossága miatt közvetlenül az antenna alatt az expozíció kicsi. - Egyéb RF források, pl. személyhívót kiszolgáló és más távközlési antennák, amelyeket tűzvédelmi, rendőrségi és segélykérő célból alkalmaznak, hasonló teljesítmény szintet alkalmaznak, mint a bázisállomások. Válaszul a nagyközönség aggodalmaira a WHO az elektromágneses tér lehetséges egészségügyi hatásainak értékelése céljából létrehozta a Nemzetközi Elektromágneses Terek Projektet, mely kutatási irányokat határozott meg. A kutatási eredmények legfrissebb elemzéseinek egyike sem jutott arra a következtetésre, hogy a mobiltelefonokból vagy bázisállomásaikból származó RF tér bármilyen káros egészségügyi következménnyel járna. Az eddigi ismeretek nem teljes volta miatt viszont javaslatokkal él: - A nemzetközi irányelveket abból a célból dolgozták ki, hogy védjék a lakosság minden tagját. - Ha a szabályozó hatóságok elfogadtak egészség-szempontú határértékeket, de a lakosság érdekében további elővigyázatossági módokat kívánnak bevezetni, akkor ne ássák alá az irányelvek tudományos megalapozottságát. - Ami az egyéneket illeti, saját maguk vagy gyermekük expozíciójának csökkentésére azt a megoldást választhatják, hogy csökkentik a telefon-beszélgetések hosszát, vagy kihangosítót használhatnak. - Az autóvezetők egyértelműen kerüljék vezetés közben a mobiltelefon használatát. A február 23-i testületi ülésen pro és kontra vélemények hangzottak el, a szokatlanul hosszúra nyúlt napirend tárgyalása azt igazolja, hogy hosszabb egyeztetés, tájékoztatás, információnyújtás szükséges. Indokolt ez annak okán is, mert a mobiltelefon hétköznapjaink elengedhetetlen része, valamennyien használjuk, viszont az ezt lehetővé tevő eszköz ellen tiltakozás folyik. A bázisállomás telepítése politikai kérdés lett. - hangzott el az ülésen. Hogy hogyan és miként, de legfőképpen, hogy miért, az rejtély. A tiltakozók érveinek felsorakoztatásában sokszor hangoztatott demokráciában jogunk van véleményt nyilvánítani, jogunk van félni még a szakmai állásfoglalások, előírások dacára is, viszont kötelességünk lesz szerződésbontás esetén kártérítést fizetni. A félelem bére súlyos milliókat jelenthet a városnak. MM 7

8 Közügyek A Grimm meséből jól ismert Holle anyó, - aki, ha fönn megrázza dunnáját, idelent esik a hó jól kibabrált velünk az elmúlt hónapban. A hirtelen nyakunkba zúduló nagy tömegű hó és a rendkívüli hideg nagyon sok feladatot rótt a Városgondnokság, a Polgármesteri Hivatal dolgozóira, valamint a szociális munkásokra. Minden meglévő munkagépet csatarendbe állítottak, s azon fáradoztak a dolgozók, hogy a fő közlekedési utak járhatóak legyenek, a város életében ne legyen fennakadás. A legfontosabb intézmények (pl. orvosi rendelő) előtt a járdákat is akadály mentesítették. Hétvégén is kora hajnaltól folyamatosan rótták az utakat a munkagépek és sokan fáradoztak azon, hogy úrrá legyenek a rendkívüli időjárás okozta gondokon. A szokatlanul nagy hidegben kizárólag homokszórással tudtak síkosság-mentesíteni. Az utak járhatóvá tétele, síkosság-mentesítése milliós nagyságrendű költséggel bír. Sajnos nem csak ezzel a komoly feladattal kellett megbirkózni a városban, hanem a rászoruló emberek biztonságba helyezésével is. Katona István, a Polgármesteri Hivatal munkatársa ezzel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adta: A évi CXXVIII. sz. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény, valamint az 1/2012. (II.1.) sz. Helyi Védelmi Bizottság határozata alapján a következő intézkedések történtek a városunkban: Tájékoztattuk településünk lakosságát a rendkívüli időjárási körülményekről, ill etve az ajánlott magatartási szabályokról, teendőkről. A város több pontján plakátokat helyeztünk el, a Túrkeve TV-ben felhívás hangzott el a megoldást illetően. Melegedő helyet jelöltünk ki, felmértük a település önkormányzati tulajdonú lakásai igénybevételének lehetőségét szükség esetére. Ügyeleti rendszert állítottunk fel, folyamatosan 8 Holle anyó kibabrált velünk A problémák és katasztrófák lehetnek elkerülhetetlenek, a megoldások nem. Élőmunka tartottuk a kapcsolatot és jelentést adtunk a Megyei Védelmi Bizottság, valamint a Helyi Védelmi Bizottság felé. Azonnali intézkedések végrehajtására is sor került a Városgondnokság, a Mentő és Tűzoltó Egyesület, a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ, valamint a Polgármesteri Hivatal munkatársai közreműködésével. Ennek keretében felmértük a gázszolgáltatásból kizárt, a fűtés nélkül maradt rászorulók körét. Nyolc ingatlant érintően szállítottunk ki tüzelőanyagot, két személyt pedig meleg, biztonságos helyre szállítottunk. A példás helytállásnak köszönhetően hótorlasztól elzárt út, útszakasz, lakóház nem volt, illetve személyi sérülés nem történt Túrkevén. Köszönet áldozatos munkájukért! Az elmúlt hónap rendkívüli időjárása a számadatok tükrében A síkosság-mentesítésben főállásban 18 fő vett részt. A munkára fordított idő öszszesen 537 munkaóra, vagyis 29,83 óra/ fő, fizetésben Ft. Kiszórt síkosság-mentesítő anyag: 12 tonna útszóró só (34000 Ft/tonna)= Ft 15 m3 bányahomok (5000 Ft/ m3)=75000 Ft Ft értékben, közel 1700 liter üzemanyag került felhasználásra. Összesen 9 db munkagép dolgozott: 2 db IFA teherautó (hótoló, sószóró és homokszóró), 1 db Gréder (hótoló), 1 Multicar (hótoló és sószóró), 1 Markoló (hótoló és homokrakodó), 1 MTZ 50 (hótoló), 2 db földmunkagép (JCB-hótoló és Palazzani-sórakodó), 1 db hómaró (járdatisztítás) Ezen felül 24 fő egyéb foglalkoztatott végzett kézi munkaerőként a közterületi járdákon hó eltakarítást és jégmentesítést, fizetésben ez mintegy Ft. Főállásban 18 fő 537 óra Ft Kisegítő munka 24 fő 32 óra Ft Síkosság-mentesítő anyag Útszóró só 12 tonna Ft/tonna Ft Bányahomok 15 m Ft/m Ft Üzemanyag felhasználás Gázolaj és benzin 1700 liter 431 Ft/liter Ft Mindösszesen Ft MM A vízkár elleni védekezésről TÚRKEVE A megváltozott időjárási viszonyok miatt fennálló olvadás és az ezzel párhuzamosan kialakuló víztöbblet által okozott vízkár elleni védekezés legfontosabb periódusa a megelőzési szakasz. Ez a felkészülés időszaka. Túrkeve alacsony fekvésű mélyártéri síkságon terül el a Hármas-Körös és a Hortobágy-Berettyó irányában enyhe leejtéssel. Városunk talajai vízgazdálkodási szempontból a település nyugati és észak-nyugati részénél közepes víznyelő és jó víztartó képességűek, továbbá a középső és keleti részénél rossz vízgazdálkodásúak, erősen víztartóak. A belvízképződéssel összefüggésbe hozható fizikai talajjellemzőket tekintve túlnyomórészt az agyagos vályog és agyagtalajok fordulnak elő. Az előbb említett talajviszonyok, valamint a télvégi-tavaszi belvizekkel összefüggésbe hozható téli félév (október-március) időszerűvé teszi a víz káros hatásai elleni felkészülést. A felgyülemlett víztömeg elvezetése nem egyszerű feladat, de ha az ingatlanunk előtti árokszakaszt megfelelően tartjuk rendben, továbbá a házunkhoz tartozó bejárókban levő átereszek tisztítását is rendszeresen elvégezzük, úgy biztosíthatjuk a víztöbblet szabad lefolyását. Ezért kérünk minden Túrkevei lakost, hogy lehetőségeihez képest tegyen meg mindent a vízkár-elhárítási feladatok végrehajtására, az árkok és átereszek tisztántartására vonatkozóan! FELHÍVÁS! Katona István A Túrkevéért Alapítvány Kuratóriuma és az Egressy Béni Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény várja a lakosság és a zenebarátok segítséget adójuk 1%-ával. Adószám: Támogatásukat előre is köszönjük! A magánszemélyek által 2011-ben felajánlott 1 % -os SZJA e Ft, amely összeget a zeneiskola működésére használtunk fel. Támogatásukat tisztelettel köszönjük! Túrkevéért Alapítvány Kuratóriuma

9 TÚRKEVE Közügyek Méltóságteljes öregkor Egy közösséget talán az jellemez a legjobban, ahogyan a gondoskodásra szoruló tagjaival bánik. Mindnyájan voltunk gyerekek, lehetünk betegek és jó esetben leszünk öregek! Hoztunk létre gyerek nélkül maradt iskolából gyermekorvosi rendelőt, idősek otthonát, akadálymentessé tettük a város első épületét, a városházát, most adtuk át a méltó színvonalra felújított egészségházat, de a sor mindenki érdekében folytatandó! Évek óta nyomasztó gondokkal küzd az Idősek Otthona. Az illetékes hatóságok megállapították, hogy az intézmény épületei zsúfoltak, a lakószobák egy gondozottra jutó alapterülete kevesebb az előírtaknál. Növekedett a bentlakásos gondozást igénylő idősek száma és néhány éve kiállt a sorból egy nagy alapterületű gondozó épület. Hat évvel ezelőtt a tüzet úgy oltottuk el, hogy az akkor kellő létszámú iskolás gyerek híján felhagyott kelet-újvárosi iskola épületet építettük át 20 fő befogadására alkalmas otthonná. Az igények növekedtek, de az intézmény nem tudott újabb épülettel növekedni, bekövetkezett a zsúfoltság. A hatóságok által szabott türelmi idő egy év múlva jár le, addig ezt a gondot az intézményt fenntartó kistérségi társulásnak és a városnak a legteljesebb összefogással meg kell oldania. Az elmúlt évek próbálkozásainak a legfontosabb feltétel, a pénz hiánya vetett gáncsot. Pénz most sincs, de látszik alkalmas pályázati lehetőség, ezt próbáljuk meg most kihasználni. Olyan koncepciót dolgoztunk ki, amely ennek kihasználásával több éven át, jó színvonalon biztosítani tudná a gondozást igénylő öregeink ellátását. Az Otthon Ecsegi úti székhelyén nem javasoltam átépítést, építkezést. Gondoljanak bele, hogy lehetne elviselni a zsúfolt létesítményben akár csak időlegesen is még nagyobb zsúfoltságot! A legutóbbi tanévkezdéskor néptelen maradt a Vass utcai iskolaépület. Nem öröm, de tény! Eggyel több bezárt és kihasználatlan városi tulajdonú ingatlan! Támogatta a képviselőtestület a javaslatot, hogy ezen az ingatlanon létesítsünk új idősek otthona telephelyet. A tervnek vannak előnyei és hátrányai is. A hátrány: Eddig két telephelyen működött az intézmény, ezután három telephelyen lesz kénytelen működni. Többletmunkát, személyzetet, szállítást fog jelenteni a jelenlegihez képest. Szerencsére a másik serpenyőbe az előnyökből több jut: Szakmai alaptézis, hogy egy létesítményben az ellátottak közössége ne legyen nagy létszámú. Otthonosabb, emberibb húsz - harmincfős közösség, mint kétszer, háromszor nagyobb létszámú iparszerű létesítmény. Az új telephelyet kész állapotában lehet birtokba venni, nem kell lakva végigszenvedni az építkezést. Fel lehet használni egy korábbi rendeltetését elvesztett városi tulajdonú ingatlant. Végül fontos, hogy illeszthető abba a pályázatba, aminek megnyerésétől várjuk a megvalósítás anyagi bázisát. Az intézmény fejlesztésének koncepciója tételesen: Kiindulás Jelenleg a bentlakó gondozottak létszáma 55 fő. A létszám a fejlesztés megvalósulását követően 65 fő lesz. Számokat nem jósolok, de a tendenciának sajnos nincs oka megállni, nem nehéz előre vetíteni, hogy további férőhely növekedés lesz szükséges a most tervezett fejlesztést követően is. A 20 fő ellátására alkalmas Damjanich utcai (volt kelet-újvárosi iskola) otthonban jelenleg 28 fő lakik, az Ecsegi utcai bázison három épületben 27 fő. A három közül két épület nagyon elavult, mihamarabb megszüntetendő, bontandó. A főépület alkalmas arra, hogy a szabályszerű ellátáshoz hiányzó, rendeletben előírt helyiségekkel kiegészítve alkalmas legyen 10 fő ellátására. A biztosítandó 65 gondozotti férőhelyből a jelenlegi két telephely 30-at képes biztosítani, tehát a Vass utcába tervezett új létesítményünkben 35 férőhelyet kell megépítenünk. Vass utcai új épület Terveink szerint az L alaprajzú épület tetőszintjét elbontjuk, földszintjét pedig belső átépítéssel felhasználjuk egy új, U alaprajzú létesítmény részeként. Az épületet egy emeletesre tervezzük. A földszint meglévő részén három darab kétfős lakóegységet, egészségügyi ellátó helyiségcsoportot, irodákat, kiszolgáló és közösségi helyiségeket alakítunk ki. Az újonnan épülő épületszárnyban kap helyet a melegítő és tálaló konyha, a személyzeti helyiségek, az egész épületet kiszolgáló lépcsőház és akadálymentes felvonó. Az U alaprajzú épület védett belső udvart ölel körül, amely túl azon, hogy kertesített terasz, hozzá egy nagy központi közösségi helyiség is tartozik. Az emeleten lesznek a lakóegységek, az étterem, természetesen társalgó is, valamint a szabadban tartózkodást egyszerűvé tenni hivatott védett emeleti terasz. A lakóegységek általában két darab kétágyas lakószobából, és akadálymentesen használható fürdőszobából állnak. Lesznek közöttük olyanok is, amelyek házaspárok, vagy különös ellátásra szorulók számára vannak kialakítva. Ha a jövő úgy kívánja, egy elképzelt, de még le nem rajzolt épületszárny megépítésével a létesítmény további férőhellyel úgy bővíthető, hogy a már működő rész életét a bővítmény létesítése nem zavarja. A felhasználásra kerülő volt iskolaépület alapterülete 343 m2, a keleti oldali új épületszárny területe 222 m2, a belső udvarhoz csatlakozó új közösségi helyiség 86 m2, a teraszként kialakítandó belső udvar alapterülete 133 m2. Az épület teljes emeleti szintje 565 m2, az emeleti terasz 92 m2. Ecsegi utcai bővítések Az Ecsegi utcai otthon főépülete jó állapotban van, ott lehet tovább működni belső építési munkák nélkül is. A szükségszerű bővítés eddig hiányzó, vagy kompromisszumok között használt kiszolgáló helyiségeket tartalmaz. Tervezzük részben fedett terasz és akadálymentes bejárat kialakítását. A Vass utcai létesítmény beindulása után bontandó a rendkívül elhasználódott állapotban lévő két kis gondozóház, valamint a nedvesedés miatt tönkrement és évek óta használhatatlan régi nagy épület. A tervbe vett bontások után alkalmas lesz az ingatlan arra, hogy azon a későbbi új épületekben a jelenlegivel azonos, vagy más profilú bővítés, férőhely kialakítás történjék. Damjanich utcai tervek Ha megépül a Vass utcai otthon, akkor a Damjanich utcaiban vissza lehet állítani a 20 fős gondozotti létszámot. Feladat a kert, a kerti burkolatok, illetve a ház és a kert közötti kapcsolat, egy fedett-nyitott terasz létrehozása, hogy tudjanak a lakók kint is tartózkodni. A másik a gazdaságos fűtés és melegvíz ellátás kiépítése. A fűtés nagyobb falat annál, hogy a megcélzott pályázat kereteibe beleférjen, de a napenergiás melegvíz ellátás is könnyítene a fenntartás terhein. Hogyan tovább? Csökkenő lakosságszámú települések esetében a lakosság korösszetétele sajátosan alakul: Csökken az aktív munkaképes, családalapító, gyermeknevelő korcsoport jelenléte, leginkább ők vándorolnak el. Csökken a születések száma, kevesebben vannak a gyerekek. Városunkban ezt már évek óta tapasztaljuk. Kényszerűen szűkebbre kell venni az óvodákat, iskolákat a gyerekek létszáma szerint. Arányukban többen az idősek lesznek, szám szerint pedig azok az öregek, akiknek a fiatalabb hozzátartozóik elvándoroltak a városból. A folyamat megállítása, esetleg megfordítása fontos és nehezen megvalósítható stratégiai feladat. Eredmény siker esetén is csak évtizedek alatt várható. Fel kell készülni, hogy a gondozást igénylő idősek száma nem fog csökkenni, az idősek gondozására hivatott intézményeket tovább kell fejleszteni! Ebbe kezdtünk most bele! Koncentrálunk az esélyt jelentő pályázatra. Az Idősek Otthona intézmény vezetése, a Kistérség és a Város vezetői, felelős szakemberei dolgoznak szerepük, feladatuk szerint a programon, a tervezők dolgoznak az érintett épületek tervein, a pályázatíró készíti a beadandó pályázati anyagot, e sorok olvasói pedig szorítsanak, hogy a reményteljes erőfeszítések sikeres pályázati eredményt hozzanak, terveink megvalósuljanak! Fehérváry Rudolf építész 9

10 Közügyek Túrkeve és környezete számos tudományterület kutatóinak figyelmét keltette fel az utóbbi évszázadban. A hely sajátosságai kedveztek olyan tényezők fennmaradásának. melyek máshol eltűntek vagy átalakultak. Így már a XX. század első évtizedében a Polgári Fiú- és Leány Iskola múzeumi szobájában kerültek elhelyezésre, a megőrzésre méltónak ítélt tárgyak. A gyűjteményt sajnos a világháborúk idején szinte teljesen széthordták. Mérföldkő a múzeum történetében az 1929-es év, amikor a Finta testvérek felajánlották 10 Vincze Róbert Parlamenti titkár ( ) Évekkel ezelőtt olvashattunk Tündeváros lakóiról egy másik újság lapjain. Biztosan van, aki emlékszik a történetekre. Íme, itt az utolsó: Tündeváros határában nyílt egy pici bolt. Tündeváros utolsó meséje Sokan betértek, kis pénzzel, nagy álmokkal. A boltos jól ismerte őket, a gondjaikat és örömeiket egyaránt. Egy szép napon úgy döntött, nem nézi tovább tétlenül a város széléről azt, amiről a vásárlók nap, mint nap panaszkodtak. Hősünk felkerekedett tehát, és elindult, hogy megtalálja azokat, akik segítik őt a cél elérésében. Akikkel Tündeváros TÜNDEVÁROS-sá válhat; így, csupa nagybetűvel. Talán még aranyozottak is lehetnének azok a betűk! Találkozott fiatalokkal és idősekkel, igazakkal és csalfákkal. Dolgoztak, nagyon sokat dolgoztak a célért. Állítottak emlékhelyet, újítottak táborhelyet, a kis bolt egyik részéből klubhelységet hoztak létre. Terelgették az ifjakat, hogy rendes tünde legyen belőlük. Adtak ki újságot, adtak be javaslatot, szerveztek fórumot, gyűjtöttek aláírást. Rendeztek koncertet - rockot és operettet-, kiállítást, de még családi majálist is. Voltak, akik elmaradtak, voltak, akik jöttek; a csapat továbbra is a cél felé haladt. Hősünk nagyot mert álmodni... A Finta Múzeum története I. alkotásaikat a város számára, hogy azok egy ott létrehozott intézményben együtt Finta gyűjteményként nyerjenek elhelyezést. Évekkel később 1936-ban a város határozatot hozott a múzeum létesítéséről. Egy, a mai buszpályaudvar területén álló lebontásra érett épületbe költözhetett be az ekkor már anyagi gondokkal küzdő Finta Gergely. A rendelkezésre álló három szoba döntően az ő szobrait tartalmazta. Bátyja, Sándor alkotásainak hazaszállítását Amerikából Túrkeve nem tudta finanszírozni. Bár több ötlet is felmerült a szükséges tőke előteremtésére, egyik sem bizonyult kivitelezhetőnek. Végül 1941-ben Finta Gergelyt a házból szobraival és egyéb holmijával együtt Túrkeve város képviselőtestülete kilakoltatta. Egy évtizeddel később egy fiatal pedagógus, Dankó Imre kezdte meg munkáját a város frissen alakult gimnáziumában. Diákjaival megkezdte a néprajzi- és helytörténeti anyag gyűjtését, amiből megnyílt augusztus 20-án az első kiállítás. A frissen létrehozott intézmény, amely ma is működik, a támogatója nevét felvéve Vörös Csillag Termelőszövetkezeti Múzeumként nyitotta meg kapuit. Két év működés után, a jelenlegi épületében, Túrkevei Múzeum néven állami fenntartás alá került. Először a Múzeumok és Műemlékek Országos központja, majd később a Művelődésügyi Minisztérium Múzeumi Osztálya irányítása alatt. Az intézmény alapítója ben átadta a vezetést utódjának, Veres Évának, akitől két évvel később Dr. Györffy TÚRKEVE miniszterekkel és elnökökkel, képviselőkkel és polgármesterekkel, vállalkozókkal és más fontos emberekkel egyeztetett. Intézett, szervezett, előkészített. A sikerek mellet érték kudarcok is. De mivel ő egy igaz hős, sose adta fel a célt. Hitt abban, hogy a Jóisten segíti őt. Tündeváros varázslatos hely. Történt ugyanis, hogy egy hideg, hófútta januári napon mindazok, akik ebben a mesében szerepeltek, a barátok, a fiatal tündesrácok és tündelányok, a miniszterek és az elnökök, a képviselők és a polgármesterek, a vállalkozók és a fontos emberek, de még a boltocskába betérő egyszeri tündenép is mind-mind elmentek hősünkhöz. Egy-egy szál virággal, szép csendesen... Ez a mese ilyen hirtelen ér véget. Senki sem számított rá és senki sem hitte el, hogy nincs folytatás, csak a tragikus hirtelenség. Vida Tamás Lajos vette át. Ő már ban is, városi tisztviselőként szorgalmazta az első Finta Múzeum ügyét. Ismét felvette a kapcsolatot Finta Sándorral, aki megismételte az 1929-ben, testvérei nevében is tett felajánlását a múzeum számára. Halála azonban megakadályozta ebben, így özvegye teljesítette végakaratát. A hagyaték hazaszállításának költségét a Magyar Állam fedezte. A Túrkevei Múzeum épülete akkori formájában nem volt alkalmas az anyag bemutatására, így egy modern kiállítócsarnokot emeltek hozzá, a Művelődésügyi Minisztérium jóvoltából. Finta Gergely szobrai már az ötvenes évek végén bekerültek a gyűjteménybe, így Sándor anyagával együtt alkották az első állandó Finta kiállítást, ami április 23-án került megnyitásra. Bár az akkor még élő Finta Sámuel szobrai később kerültek a múzeumba, az intézmény hivatalosan, ekkortól viseli a művész triumvirátus családi nevét. Kapás János Zsolt

11 TÚRKEVE Közügyek Immár két éve annak, hogy dr. Tóth Katalinnak köszönhetően a túrkevei rendelőben sebészeti szakrendelésen látják el a rászorulókat anélkül, hogy el kellene utazni a városból. A törökszentmiklósi doktornő, aki a korábbi években a karcagi kórházban dolgozott, az akkori igazgató ösztönzésére a sebészet és a plasztikai sebészet felé orientálódott. Az 1992-ben megszerzett sebészeti szakvizsgát követően 1995-ben a plasztikai sebészetből is sikeres szakvizsgát tett. Gyakran félelemmel, szorongással telve fordulnak a páciensek orvosukhoz, hisz ez mindig abban az esetben fordul elő, ha valami nem a megfelelő módon működik a szervezetben, vagy fájdalmak lépnek fel. Ez a szorongás minden bizonynyal pillanatok alatt szertefoszlik azokban, akik dr. Tóth Katalin ajtaján kopognak be. Kedves mosolya, nyugalmat, higgadtságot árasztó lénye, azonnal eloszlatja a félelmeket. Hetente egy alkalommal, pénteken, Túrkevén fogadja a doktornő a helybeli pácienseket. - Hogyan került kapcsolatba Túrkevével? - Magam is Jász-Nagykun-Szolnok megyei lévén jól ismerem a környék szükségleteit, adottságait, mindamellett más feladatkörben ugyan gyakran látogattam a városba. Ismerem a háziorvosokat, jó kapcsolat alakult ki az évek során közöttünk. A korábbi feladatkörömből adódott tehát az ismeretség, ráadásul az általam nagyra tartott dr. Boczek Tibor kollégám abban az időben szüntette meg sebészeti szakrendelését Túrkevén. Így szinte magától adódott a lehetőség, hogy ebben a városban is rendelkezésére álljak az ilyen jellegű szakrendelésre szoruló betegeknek, pácienseknek. A túrkevei Kérem a következőt! Rendel: Dr. Tóth Katalin emberek, a kollégák nagyon befogadóak voltak, szeretek idejönni! - Névjegykártyáján azt olvasom: sebész, plasztikai sebész, fülakupunktőr. A plasztikai sebészet hallatán hála a médiának elsősorban a szépészeti beavatkozások jutnak eszünkbe. Milyen esetekben tud segíteni egy plasztikai sebész ambuláns szakrendelésen? - Elsősorban a bőr daganatos elváltozásait operálom, melyek megoldhatók járó-beteg ellátásban is. Ezeknek az elváltozásoknak gyógyításában a bőrgyógyászat korlátozott lehetőségekkel bír, gyakran van szükség sebészeti beavatkozásra. Fontos szerepet kap a plasztikai sebészetben az égés okozta, vagy műtétek nyomán kialakult hegek korrigálása. Nem is feltétlenül az esztétikai látvány miatt, sokkal inkább azért, hogy funkcionálisan képesek legyenek ellátni az adott feladatukat a sérült szervek. Persze az a tény sem elhanyagolható, hogy pszichés megterhelést is jelenthet az ilyen hegek megléte, mondjuk, ha emiatt nem tud egy gyerek kimenni az uszodába stb. Nem mindegy, hogy egy fejlődő szervezet esetében, hogyan gyógyulnak ezek a hegek. A különböző anyajegyek, szemölcsök, bőrelváltozások gyógyításában a beavatkozások javarésze a műtétek javára dőlnek el. Szerencsére az itteni rendeléseimen elenyésző számú beteget kell továbbküldenem, döntő többsége itt, helyben megoldható. - A fülakupunktúra milyen esetekben jelenthet megoldást, mit takar ez a módszer? - A hagyományos kínai orvoslás szerint az élő emberi testben a szervek, szervrendszerek működését tápláló életenergia úgynevezett energiacsatornákban (meridiánok) áramlik. Az egészséges szervezetben az életenergiának az áramlása ezen zárt energiacsatornákban harmonikusan, kiegyenlítetten történik. Az emberi testen a fülkagylónak a meridiánok szempontjából kitüntetett szerepe van, mert ezen energiacsatornák egyik fő találkozási helye. Ha a belső szervek, zsigerek, testrészek kibillennek az élettani egyensúlyukból és működési zavarok lépnek föl, akkor a fülkagylóban a megfelelő szervhez tartozó akupunktúrás pont mechanikus stimulálásával befolyásolhatjuk a szervezet öngyógyító folyamatait, melynek eredményeképpen az energetikai egyensúly helyreállhat, az adott szerv funkciózavara mérséklődik és akár meg is szűnhet. Az eredmény pedig egy mellékhatásoktól mentes, harmonikus működés. A fülakupunktúrás kezelés nem csak önállóan nagyon hatékony, hanem a hagyományos orvosi kezelés mellett is, mint alternatív kiegészítő gyógymód, mely hatékonyan segíti és lerövidíti a gyógyulás felé vezető utat. - Konkrétan milyen esetekben alkalmazható és hatékony a fülakupunktúra? - Szenvedélybetegségek kezelésében az egyik nemzetközileg is legelismertebb és leghatékonyabb gyógymód. Pl. dohányzásról való leszokásban, fogyókúrában, csökkentheti az étvágyat, helyreállítja az anyagcserét, méregtelenít. Az alkoholfüggőségben szenvedőknél is nagy segítséget jelent az utókezelésben, meg lehet akadályozni a visszaesést. Funkcionális, vegetatív, idegrendszeri, valamint fájdalommal kapcsolatos problémák esetén is jól használható módszer, pl. alvászavarok, migrénes fejfájás esetén, magas vérnyomás fennállásakor, asztma, allergia, emésztőrendszeri zavarok esetében, mozgásszervi betegségek (gerinc, lumbágó, isiász stb.) esetében. A módszert komplementer, azaz kiegészítő kezelésként használva nagyon jó eredményeket lehet elérni a gyógyulás terén. Megköszönöm dr. Tóth Katalinnak a beszélgetést, a tájékoztatást, bízva abban, hogy cikkünk nyomán még több túrkevei megoldást talál esetleges panaszára, s félelem nélkül keresi fel a doktornőt. Doktornőnek sok örömteli percet kívánok munkájában, s magánéletében egyaránt. Molnár Magdolna Együttműködő partnerünk az AMADEUS RÁDIÓ 102,4 MHz. A Túrkeve újság lapzártája március 21. szerda 17 óra 11

12 Oktatás - kultúra A Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda pedagógusai nevében szeretettel köszöntöm Önöket. A gyermek fejlődéséhez elengedhetetlen a jó iskolaválasztás. Ezért szeretnénk tájékoztatást adni iskolánkról és annak a 2012/2013. tanévéről. 12 Kedves Szülők! Az iskola képzési programja, célja: Iskolánk 8 évfolyamos. Célunk, hogy tanulóink képességeinek sokoldalú kibontakoztatásával, készségeik fejlesztésével személyiségüket nyitottá és fogékonnyá tegyük. Az emelt szintű matematika, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv és informatika órák mellett a tanórán kívüli foglalkozások is jelentős számúak, melyek a tehetséggondozást és a felzárkózást egyaránt segítik. A színvonalas, továbbtanulásra alaposan felkészítő oktatás mellett kiemelt nevelési feladataink művészeti, erkölcsi, egészséges életre nevelés megvalósítása. Nevelő munkánkat fejlesztő pedagógus segíti. Iskolánk korszerű eszközökkel felszerelt (modern demonstrációs eszközök, projektorok, laptopok, interaktív táblák). Az angol nyelv oktatásának bevezetése 1. osztálytól adekvát a mai kor igényeivel, mert az életben és a munka világában már csak idegen nyelvtudással lehet boldogulni. Életkoruknak megfelelően játékos módon vezetjük be a gyerekeket a komolyabb nyelvi tanulmányokba. Akik ezt a képzési formát választják, nyolcadik osztályig magasabb szinten tanulhatják az angolt és felkészítést kaphatnak alapfokú nyelvvizsgára. Ezeknek a gyerekeknek nagyobb lehetősége nyílik pl. két tanítási nyelvű középiskolában folytatni tanulmányaikat. Nagy hangsúlyt helyezünk a korszerű oktatást, tanulást elősegítő oktatási eszközökre, módszerekre. Jelentősen gyarapodott a számítógépek, digitális táblák száma. A tantermek internet eléréssel rendelkeznek. A következő tanévben, az első osztályban is digitális tananyag segíti a tanórai munkát. Már első osztályban hangsúlyt kap a leghatékonyabb tanulási módszerként számon tartott kooperatív tanulás. A tanulás segítője a mozgás, a testnevelés órák mellett sportkörökre is van lehetőség, pl. atlétika, labdarúgás asztalitenisz stb. Minden gyermeknek esélyt kell adni, hogy azzá váljon, amivé lehetne Első osztály osztályfőnöke: Ráczné Göblyös Ilona Fontosnak tartjuk a szülői házzal való együttműködést, amelynek kialakítására már az ismerkedési foglalkozásainkon is törekszünk, ahol a hozott értékeket tovább fejlesztjük. Első osztályban az alapkészségek kialakítása a legfontosabb. Az olvasást hangoztató-elemző-összetevő módszerrel tanítjuk, a helyesírás megalapozása érdekében. Az alsó tagozaton összetartó közösség várja a leendő kisdiákokat. Beiskolázási tájékoztató levelünk megtekinthető az iskola honlapján: Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket a meghirdetett időpontokban, ahol bemutató tanításon és személyes találkozásokon vehetnek részt, s választ kaphatnak kérdéseikre. Az új tanévre pedig kollégáim nevében azt kívánom Önöknek, hogy találják meg gyermekük számára azt az iskolát, amelyben a lehető legteljesebb fejlesztésben részesülhet, a gyermek, szülő és a pedagógus közös munkája által. Szeretettel várjuk a gyermekeket az előminősített referencia-intézményünk első osztályába. A Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda közössége nevében: Nagy Róza igazgató Az általános iskolai beiratkozás időpontja: április 2-3. (hétfő és kedd) Az óvodai felvétel időpontja: május 7-8. (hétfő és kedd) Megjelent a Túrkevei Emlékkönyv TÚRKEVE Tíz éves periódus után jelent meg a Túrkevei Emlékkönyv-sorozat legfrissebb kötete. A kiadvány elkészülése hagyományosan a Finta Múzeum évtizedes jubileumaihoz köthető, ami ezúttal már hatvan éves múltra tekint vissza. A szerkesztés során igyekeztünk a lehető legtöbb igénynek megfelelni. Az elmúlt évek során sokan keresték fel a Finta Múzeumot, hogy többet tudjanak meg a kevi birkapörkölt sajátosságairól, a település XVIII. századi városképéről, történelméről, a nagykunsági népviseletről, a terehalmi ásatásról, vagy épp a Finta testvérek életéről és alkotásairól. Ezeket a témákat Jász-Nagykun-Szolnok megyei tudományos világban közismert szerzők segítségével mutatjuk be. Hasonló érdeklődés hívta életre a helyi kutatások, visszaemlékezések megjelentetését is a kötetben. Sajnos az előző emlékkönyv megjelenése óta néhányan elhunytak, akik meghatározó szerepet töltöttek be a város kulturális és tudományos életében. Róluk is megemlékezünk életútjuk felelevenítésével. Mivel a közelmúltban Túrkeve és a település több intézménye is fennállásának jubileumát ünnepelte, bemutatásuk és történetük összefoglalása is helyet kapott a könyv lapjain, az egyre nagyobb jelentőségű testvérvárosi kapcsolatok ismertetésével együtt. Aki kíváncsi a teljes tartalomjegyzékre, az előszóval együtt letöltheti a múzeum honlapjáról ( Bár a Túrkevei Emlékkönyv a kezdetektől fogva beszámol a Finta Múzeumban zajló munkáról is, különös tekintettel az elmúlt évtizedre, mégis alapvetően a város múltját és jelenét mutatja be. Elsősorban a kevi embereknek és a település iránt érdeklődőeknek szól. Itt élőktől, és a városhoz kötődő szerzőktől. Megjelenését a Finta Múzeumért Alapítvány és Túrkeve Város vezetésének összefogása tette lehetővé. Megvásárolható a Finta Múzeumban, a Vadász Pál Kiállítóteremben és a Viky könyv és kreatívsziget boltban forintba kerül, mellyel vásárlói a Finta Múzeum munkáját támogatják. Kérem, fogadják olyan szeretettel, amivel mi készítettük Önöknek. Kapás János, igazgató

13 TÚRKEVE Ványaisok vagyunk! Oktatás Ez a mondat többféleképpen is elhangozhat, de ha mostanában egy kilencedikest kérdezünk, a mondat fölfelé ível, és a büszkeség érzésével telített. Ők bátran vállalják: JÓ VÁNYAISNAK LENNI! Egyáltalán nem bánták meg, hogy helyben maradtak, hisz a lehetőségek itt is adottak, csak élni kell vele. Diákjaink egyre több iskolai, helyi, regionális, levelezős és egyéb tanulmányi versenyeken is részt vesznek, megmérettetik tudásukat. Többnyire eredménnyel is büszkélkedhetünk. Egyre nagyobb hangsúlyt kap iskolánkban a tehetséggondozás. Az iskolavezetés a szakköröket, a versenyeket, valamint a gyengébb tanulók felzárkóztató foglalkozásait is támogatja. Az intézmény a nevelés területén is fontos feladatokat valósít meg. Sikeresen szerepeltünk például a Drogmentes osztály pályázaton, karitatív tevékenységet végeztünk a karácsonyi adományok csomagolásakor, az egész iskolát megmozgatta az ajándékok gyűjtése a Mikulásgyárnak. Egyre szélesebb a paletta a tanítási órán kívüli programok terén, melynek a szerepe a mai elidegenedő világunkban nélkülözhetetlen a közösségépítésben (hogy ne csak az interneten töltsék együtt idejüket). Ebben a tanévben volt már biciklitúra, diáknap, játékdélután, karácsonyi sütögetés, s a napokban került sor a farsangra.. Akárcsak régen! Lesz mire visszaemlékezniük! Mindehhez a technikai feltételek is adottak: elektronikus napló, mely bármikor elérhető a szülő számára is; minden teremben interaktív tábla, melynek előnyeit a tanárok és a diákok egyaránt élvezik, csaknem minden órán használjuk. Így lehetséges az, hogy a tanítási- nevelési feladatokat sikeresen tudjuk teljesíteni. S hogy ez valóban így van-e? Bátran megkérdezhetünk egy kilencedikest, aki mindezeket az állításokat a saját tapasztalataival, eredményeivel, élményeivel, érzéseivel is feltölti, alátámasztja. De megkérdezhetjük a szüleiket is. Nemrégiben az ifjú ványaisok az eddigi tapasztalataikat egy a mostani nyolcadikosokhoz intézett levélben is megfogalmazták: Kedves Nyolcadikos diák! Gyere a Ványaiba tanulni! Szeretnénk, ha Te is a Ványaiban töltenéd középiskolás éveidet! A tavalyi évben mi úgy döntöttünk, hogy ide jövünk továbbtanulni, aminek már látjuk előnyeit. A Ványai biztosítja számotokra a továbbtanuláshoz szükséges ismereteket. A tanárok nagyon kedvesek, közvetlenek és segítőkészek. Törekednek arra, hogy mindenből a legjobbat hozzátok ki. Az itt tanuló diákok is rendesek és barátságosak az új diákokkal. Tudjuk, hogy vágyad a kollégista élet, hisz nekünk is az volt; de már beláttuk, vannak hátrányai. A Ványai előnyei: - helyben van: szabadidődet saját magadnak oszthatod be / a kollégiumban ott a szilencium, ami megszabja a tanulási idődet, mindent csak a meghatározott időben csinálhatsz, nemcsak hétvégén vagy itthon / a kollégistáknak csak hétvégén jut idejük az itthoni barátokra, családra, és azt az időt még be kell osztani arra, hogy hétfőn felkészülten mehess iskolába, kényelmesebben kelhetsz, reggelizhetsz, nem kell a buszhoz rohannod, a buszra várni esőben, fagyban, hőségben. - az oktatás, nevelés területén: az érettségire úgy készít fel, hogy magabiztosan, jól tudj teljesíteni, ha valamelyik tantárgy jobban érdekel, délutáni fakultációkon növelheted tudásod ezen a területen, megmérettetheted tudásod egyénileg is, csoportban is különböző versenyeken, nagy hangsúlyt fektet az idegen nyelvekre, tanítási órákat érdekesebbé teszik a modern tanítási eszközök (interaktív tábla), a jó közérzetet növeli a sok délutáni program, amit a diákönkormányzat szervez (diáknap, karácsonyi sütögetés, főzőverseny, játékdélután, farsang, biciklitúra ), ha szeretsz sportolni a nagy sportcsarnokban lehetőséged van focizni, kosárlabdázni, kézilabdázni, röplabdázni, tornázni, atletizálni, aerobikozni. Amikor ide jöttünk a következők vártak ránk: minden teremben interaktív tábla (amit szeretnek használni a tanárok és mi is), az informatika termekben vadonatúj gépek (amelyeken örömmel dolgozhatunk), jegyeinket elektronikus naplóban rögzítik (amit bármikor megnézhetünk), színes közösségépítő programok. Mi szeretünk ványaisnak lenni. Reméljük, hogy a jövőben találkozunk majd és segítetek nekünk öregbíteni iskolánk hírnevét! Akarattal a kellő tudást itt is megszerezhetitek! Szeretettel: A Ványai Ambrus Gimnázium, Informatikai és Közlekedésgépészeti Szakközépiskola 9. a (gimis) osztálya Benczéné Szabó Gabriella Túrkevei siker február 13-án, Szolnokon a JNSZ Megyei Pedagógiai Intézet és a Megyei Balesetmegelőzési Bizottság közösen rendezte meg a 4. és 8. osztályosok közlekedésismereti versenyét. A versenyre 16 gyermek jelentkezett Mezőtúrról, Túrkevéről, Karcagról, Jászalsószentgyörgyről, Szolnokról, valamint Kunszentmártonból és Kisújszállásról. A verseny egy, az Oktatási Hivatal útmutatása alapján, az ORFK- OBB által összeállított KRESZ tesztlap kitöltéséből állt, melyben leginkább a jelzőtáblák, útburkolati jelek ismerete, valamint elsőbbségadási és más közlekedési szituációs helyzetek sorrendbe állítása volt a feladat. A 4. osztályos korcsoportban Nádudvari Emese, a Petőfi Sándor Általános Iskola diákja a 3. helyezést szerezte meg. 13

14 Hírek Alföldi Barangolás Térségi Turisztikai Egyesület TÚRKEVE Túrkeve város kezdeményezésére a közelmúltban önkormányzati hivatalok, és civil szervezetek vezetői, valamint a turisztika területén tevékenységet végző szervezetek, magánszemélyek írásbeli szándéknyilatkozatot tettek az Alföldi Barangolás Térségi Turisztikai Egyesület létrehozására. Az egyesület alakuló ülésére tavaly, év végén került sor 24 alapító részvételével. Az alapító tagok között Dévaványa, Kenderes, Mezőhék Mezőhegyes, és Túrkeve települések önkormányzata, a térségben működő civil szervezetek - Alföldkutatásért Alapítvány, Finta Múzeumért Alapítvány, Túrkevéért Alapítvány, HOTEK, Beklen Alapítvány, NIMFEA Természetvédelmi Egyesület -, valamint vállalkozások, pl. a túrkevei Gyógyfürdő Kft., túrkevei, mezőtúri, karcagi, kisújszállási, természetes személyek vannak. Az alakuló ülésen elfogadásra került az egyesület alapszabálya, majd megválasztásra kerültek a tisztségviselők. Az megválasztott tisztségviselők több települést Dévaványa, Kenderes, Kisújszállás, Mezőtúr, Túrkeve - is képviselnek elnökségi, valamint felügyelő bizottsági tagként. A bírósági bejegyzés megtörtént és jogerőre emelkedett. Az egyesület közhasznú szervezetként folytatja tevékenységét. Célként tűzte ki a térségben a versenyképes fenntartható turizmus fejlesztésének elősegítését, a természeti, és kulturális örökségünk védelmét, hasznosítását. Részt kíván venni a turizmus területén dolgozók tevékenységének összefogásában, összehangolásában, erősíteni kívánja a turisztikai tevékenység elismertségét. A turizmus szerepének tudatosítását elsősorban tájékoztatás segítségével szeretné elősegíteni. Szakmai tapasztalataival és tudásával tevékenyen részt vesz minden olyan központi és területi idegenforgalmi intézmény, vállalkozás vagy rendezvény szervezésében és működtetésében, amely elősegíti a működési területén a turisztikai szolgáltatások bővítését, színvonalának fejlesztését. Konkrét célkitűzései között szerepel: - turisztikai erőforrások számbavétele a településeken és környékén, hagyományteremtés - térségi animátorok (pedagógusok, népművelők, túravezetők, nagy mesemondók ), és kreatív szervező önkéntesek bevonása a turisztikai tevékenységbe a településeken - térségi rendezvények bemutatókkal történő színesítése - túraútvonalak kialakítása a térségben kerékpár-, lovas- és gyalogtúra ezekhez szükséges feltételek kialakítása - kapcsolatfelvétel turisztikai szervezetekkel, természetvédelmi közösségekkel, és túraszervezőkkel - nyári táborok szervezésének személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése településenként, ezek népszerűsítése - komplett programcsomagok kialakítása a térségben és településeken - a népi kézműves hagyományok, tevékenységek újjáélesztése a térségben pl.: kosárfonás, gyékényfonás, csipkeverés (különösen a falusi szállásadók tekintetében) térségi turisztikai interaktív információs bázis létrehozása a szálláshelyek színvonalának, kulturáltságának, kapacitás kihasználtságának javítása a térségben. Az egyesület nyitott, várja minden olyan érdeklődő, leendő tag vagy pártoló tag jelentkezését, aki a turisztika tevékenység bármely területén dolgozik, feladatot lát el, érdeke fűződik a turizmus hatékonyabb működtetéséhez a Nagykunságban, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megye területén, vagy a közeljövőben szeretne bekapcsolódni a tevékenységbe. Elsősorban turisztikai szakemberek, vállalkozások, és szervezetek, szállásadók, vendéglátó egységek, kézműves műhelyek, egyesületek sport, szabadidő, és strandfürdő szolgáltatók, művelődési intézmények, hagyományőrzők, amatőr művészeti csoportok, a turizmus iránt érdeklődő magánszemélyek, diákok jelentkezését várja. Az egyesület alapszabályáról, bővebb tájékoztatást az egyesület tervezett céljairól, tevékenységéről az alábbi címen nyújt az Alföldi Bara ngolás Térségi Turisztikai Egyesület: gmail.com Nagyné Sallai Erzsébet ( Alföldi Barangolás TTE elnöke) Kézműves szakkör indul! Örömmel adjuk hírül, hogy a közelmúltban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program támogatásával - jelentős fejlesztések valósultak meg a Fekete István Oktatóközpont környékén. Felépült az Ökoturisztikai Szolgáltató Központ, ahol játszóházzal, többszintes beltéri kalandparkkal várjuk a gyermekcsoportokat és családokat, míg a természetbarát kikapcsolódás hívei számára túrakenu- és kerékpárbérlési lehetőséget biztosítunk. Átadásra került a fedett lovarda, mely időjárástól függetlenül nyújt sportolási helyszínt a lovaglás szerelmeseinek. Újszerű szolgáltatásokat kínál a felújított Kézművesház is, ahol a népi kismesterségek, természetes anyagok, hagyományos technikák iránt érdeklődőket várjuk április 7-én, szombaton 9 órától 12 óráig ünnepváró HÚSVÉTI KÉZMŰ- VES DÉLELŐTTRE hívunk mindenkit, ahol többek között tojásdíszítés, agyagból és sógyurmából bárány, nyuszi, csibe, liba formázása lesz a program. Belépő: egy főtt vagy kifújt tojás. A gyerekek mellett szeretettel várjuk a szülőket, nagyszülőket is! 14 Új szolgáltatások a Fekete István Oktatóközpontban Áprilisban általános iskolások számára kézműves szakkört indítunk Szabó Andrásné (Zsuzsa néni) vezetésével, melyre várjuk a gyerekek jelentkezését! Lehetőség lesz szövésre, gyöngyfűzésre, gyöngyszövésre, csuhéfigurák készítésére, szabás-varrásra, makramézásra, kötés-horgolásra, gyékényszövésre, vesszőfonásra, batikolásra, nemezelésre, rafiázásra, agyagozásra, sógyurmázásra, hímzésre, csipkeverésre, szalmafonásra, linózásra, természetes és mesterséges anyagokból készült játékok készítésére kinek-kinek kedve szerint. A szakkör munkájába bármikor be lehet kapcsolódni, rendszeres elfoglaltságként vagy akár egy-egy alkalomra is szívesen látunk bárkit, aki érdeklődik valamely hagyományos kézműves technika elsajátítása iránt. Az első foglalkozás időpontja: április , a későbbi találkozási alkalmakat a jelentkezők igényeinek megfelelően alakítjuk ki. Szolgáltatásainkról, további programjainkról bővebb információ kérhető a Fekete István Oktatóközpontban (5420 Túrkeve, Erdőszél utca 1. t: ), valamint a kézműves programokkal kapcsolatban Szabó Andrásnénál, a Kézművesház szakmai vezetőjénél a 06/ os telefonszámon vagy a bordacs. címen. Gyerekszáj - Lacikának fáj a szeme. Óvó néni, tessék megmondani anyukámnak, hogy vigye el a szemem az orvoshoz! - Képolvasás van a tehénről. Különböző színű, tarka tehenek vannak a képen. Deni meggyőződéssel mondja: A fekete tehén adja a kávét. - Bárányhimlő járvány idején Peti bejelenti, hogy a testvére birkabeteg lett. A hónap aranyköpése Az üres zseb nem riaszt el senkit. Az üres fej és az üres szív annál inkább. Norman Vincent Peale

15 TÚRKEVE Engedjék meg, hogy beszámoljak az elmúlt időszak eseményeiről. Január 23-án, az esti órákban érkezett a jelzés, mely szerint a Vasadi úton egy személygépkocsi árokba csúszott. A helyszínre kiérkezve szembesültünk a ténnyel, hogy az autó nem az árokban, hanem az egyik ingatlan udvarán helyezkedett el. Ezt követően egységünk a rendőrség kérésére a járművet az udvarról eltávolította, mivel az műszaki meghibásodás miatt a helyszínt elhagyni nem tudta. Január 28-án a rendőrség kérésére, az általuk lefoglalt tárgyakat szállítottuk be egy bűncselekmény helyszínéről az őrs udvarára. Február 3-án, a Petőfi Sándor Általános Iskola Kossuth úti épületében tartottunk előadást a gyermekeknek. Ugyanezen a napon a délutáni órákban kollégáink segítettek a Böllértalálkozó előkészületeiben. Február 3-4-én a hirtelen leesett nagy mennyiségű hó miatt laktanyánkban megerősített készenléti szolgálatot láttunk el. Tűzoltósági hírek Február 4-én a rendőrség kérésére egységünk tűzifát szállított ki egy rászorulónak. Február 5-én felmérést végeztünk a nagy hidegre való tekintettel a Polgármesteri Hivatal dolgozóival közösen a Katasztrófavédelem kérésére azokban az ingatlanokban, melyekből előzőleg a Tigáz leszerelte a gázmérő órákat fizetési hátralék miatt. Még aznap délután egységünk a Vízmű és Városgondnokság Kft. telephelyén található tűzifa készletből vágott fel és szállított ki az arra rászorulóknak. Február 6-án jelzés érkezett, mely szerint a kisújszállási országúton két személygépkocsi összeütközött. Kiérkezésünk után megállapítottuk, hogy személyi sérülés nem történt, az egyik autó az árokba csúszott. Áramtalanítása után azt kivontattuk, a forgalmi akadályt megszüntettük, majd átadtuk az utat a forgalomnak. Február 9-én egységünk a Böllértalálkozóra való felkészülést segítette a városi színpad felállításával. Szintén ezen Hírek a napon, az esti órákban a Perbáth úton személygépkocsi csúszott árokba. A járművet kivontattuk, az eset kár nélküli. Február 11-én részt vettünk a Böllértalálkozón rendezvénybiztosítás céljából, ezúton is szeretnénk gratulálni a rendezvény sikeres lebonyolításában közreműködőknek. Február én az orvosi ügyeleti autó meghibásodása miatt segítettünk a Skoda gépkocsinkkal az ügyeletes orvos betegekhez való szállításában. Február 13-án az előző héten felállított színpadot bontottuk le, majd szállítottuk a tárolási helyére. Február 17-én a Herczegh út egyik ingatlanán lévő vízelvezető rendszer eldugult. Egységünk segítséget nyújtott a hiba elhárításában. Még aznap délután a Setét Mihály út sarkán csúszott személygépkocsi árokba. A járművet kivontattuk, személyi sérülés és anyagi kár nem keletkezett. Február 19- én, a kora reggeli órákban kaptuk a jelzést, mely szerint a Petőfi és a Kenyérmezei út kereszteződésében tisztázatlan okok miatt két személyautó összeütközött. Öt személyt a mentők könnyebb sérülésekkel kórházba szállítottak. A mentők a kiérkezésünkig a sérülteket a járműből kiemelték, mi a járművek áramtalanítását, illetve a közút lezárását végeztük el. Mivel az egyik jármű a kereszteződés mentén lévő villanyoszlopnak ütközött, így azt az Eon szakembereinek kiérkezése után, a sérült oszlop megemelésével tudtuk a helyszínről eltávolítani. Az anyagi kár jelentős. Február 21-én, az Új úton lévő egyik ingatlan előtt lévő két nagyméretű fát vágtunk ki a Polgármesteri Hivatal kérésére, az Eon szakembereinek közreműködésével. Ne feledjék a bajban, segítünk! Elérhetőségeink:Személyesen: Túrkeve, Táncsics M. út 1-3. Telefonon: 0-24 óráig a / és a 06/ as telefonszámon. Sörös Tibor pk. Túrkeve, bár kis város, nem túl jó adottságokkal, mégis sokan a TVSE szakosztályaiban kezdték pályafutásukat, mely magas, sőt a legmagasabb csúcsok meghódítására adott esélyt. Az esély persze önmagában mit sem ér, kőkemény munka, kitartás és olykor áldozatvállalás szükséges az eredmények eléréséhez. A birkózó szakosztály egyik fényes csillaga, sikeres versenyzője volt Kalmár István, aki ezekből a gyökerekből táplálkozva egy kevésbé ismert, bár egyre népszerűbb sportágban arat sikereket mostanság. Kalmár István jelenleg Szegeden él, ott dolgozik, sportol és edzősködik, ennek dacára túrkeveinek vallja magát. A küzdősportok szerelmese a birkózás után nyitott a földharcbirkózás irányába, amely remek döntésnek bizonyult, hisz sorra gyűjtötte be a rangos elismeré- Sport Siker-sztori seket, érmeket ben az Európa- és Világbajnokság bronzérmeit szerezte meg, 2011-ben pedig kevert harcművészeti stílusban (MMA) sikerült túrkeveiként a dobogó legfelső fokára felállnia az Olaszországban megrendezett Európa-bajnokságon. Az elért eredménye alapján meghívást kapott Amerikába, a sportág fellegvárába. Az ISKA (International Sport Kickboxing Association) Világszövetség már több mint negyed százada megalakult az USA-ban, míg az Európai Szövetség 2005 óta fogja össze az amatőr és profi versenyzőket. Az ISKA Hungary anyagi támogatásban nem részesül, így a versenyzők maguk teremtik meg a versenyeken való részvétel anyagi hátterét. Ezért Kalmár István köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik anyagi támogatással hozzásegítették őt a siker eléréséhez. Külön köszönetet mond ifj. Mészáros Lászlónak, ifj. Lisznyai Sándornak, Simon Lászlónak, Vass Csabának, Sebestyén Sándornak és ring-segédjének, Hajdú Tamásnak. Valamennyiünk nevében, sikerekben gazdag sporteredményeket kívánok Kalmár Istvánnak! MM 15

16 TÚRKEVE Újszülött gyermekek városunkban FOGÁSZATI ÜGYELET TÚRKEVÉN A SZÉCHENYI U. 5. SZÁM ALATT Rendel: Med-Dent 2000 Bt. dr. Tóth László vezetésével Szombat, vasárnap és ünnepnap de és du óra között. Tel: , ORVOSI ÜGYELET TÚRKEVÉN A SZÉCHENYI U. 5. SZÁM ALATT M u n k a n a p o k o n tól másnap reggel 7.00-ig. Munkaszüneti napot megelőző nap tól, a munkaszünetet követő napon reggel 7.00-ig. Tel: / Fotók: Horváthné Györgyi Kiss Keán an. Vincze Barbara Szilágyi Zétény János an. Vincze Viktória Piroska Rubina Ilona an. Mihácsi Ilona Simon Judit Mária an. Márki Mária ÁLLATORVOSI ÜGYELET TÚRKEVÉN, MEZŐTÚRON, KÉTPÓN dr. Lázár József telefon: / dr. Begazy Zsolt telefon: / dr. Fodor Sándor telefon: / dr. Bodó Péter telefon: / dr. Lázár József telefon: / dr. Begazy Zsolt telefon: / Az ügyelet munkaszüneti nap előtt du órától a munkaszüneti napot követő első munkanapon reggel 7.00 óráig tart./ az ügyeletesek a csere lehetőségének jogát fenntartják/ Az ügyeletes neve és telefonszáma a Sáros utcai állatorvosi rendelőnél olvasható. A változtatás jogát fenntartjuk! További információk, cikkek olvashatók: Tagtoborzás az Ifjú Tehetségek Társulatába Túrkeve Televízió Adj vért, és ments meg három életet Túrkevén március 12-én, hétfőn 8-12 óráig véradás lesz a Művelődési Házban. Művelődési ház programjai Társulatunk idén júniusra meghívást kapott a kétpói falunapra, ahol az István a király című rockoperát fogjuk előadni. Ehhez a produkcióhoz keresünk lelkes amatőröket, akik szívesen táncolnának, illetve vennének részt tömegjelentekben. Amit ajánlani tudunk: próbák jó hangulatban, garantált vastaps, szabadidő kulturált eltöltése. Amit várunk: hatalmas lelkesedés, tánchoz a jobb és bal láb megkülönböztetésének képessége. A koreográfiát, mint mindig most is Szegő Hédi fogja betanítani. A próbák március elején kezdődtek, azonban még van lehetőségetek jelentkezni az alábbi módokon: Személyesen: Szegő Hédinél, Finta Zoltánnál, Bacskai Gábornál, Víg Mártonnál. címen, valamint facebookon a www. facebook.com/ifjutehetseg címen. Mindenkire számítunk! Ifjú Tehetségek Társulata T Ú R K E V E - INGYENES ÖNKORMÁNYZATI LAP Következő nyilvános szerkesztőségi ülés és egyben lapzárta március 21-én, 17 órakor lesz a szerkesztőségben. A felelős kiadó: Túrkeve Város Önkormányzata. A hírdetések leadási helye: Művelődési ház, Táncsics M. u. 16. ISSN: Főszerkesztő: Molnár Magdolna. Nyomdai előkészítés: Nagy Sándor. Elérhetőség: 5420 Túrkeve, Táncsics M. u. 3. Tel.: 06-56/ Megjelenik havonta 3700 példányban, készült a KIS-ÚJ-LAP Kft.-ben, 5310 Kisújszállás, Munkácsy út 8. Felelős vezető: Farkas Zsolt.

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.)

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.) A 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Kisújszállás városban működő szavazatszámláló bizottságok választott tagjai, póttagjai 1. TEVK

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott.

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott. kerítésjavítás 1 Bába János 8.50 Bába János 0.00 8.50 2 Bába Jánosné 6.50 Bába Jánosné 0.00 6.50 Bagladi Sándor 0.00 1 Bagladi Sándor 10.00 10.00 3 Bajusz Balázs 4.50 Bajusz Balázs 0.00 4.50 4 Bajusz Bence

Részletesebben

Zárt ülés határozatai 114-189-ig

Zárt ülés határozatai 114-189-ig Zárt ülés határozatai 114-189-ig 114/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról 115/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági

Részletesebben

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Tanulmányi ek eredménye 2013-2014. tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Simonyi Zs. Helyesíró Verseny iskolai 2. Gulyás Anna 5. Madarasi 1. Fábián Zsombor 6.

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 2/2015 Napirendi pontok: 1. A 2015.

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC 2015. 10. 09. NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY Abonyi József 1914 1984 0005-0033 Ádám Gáborné Gőz Eszter 0035-0054 Agócs Pál 1937 1990 0045-0018 Alföldi Zsigmondné Bodnár Róza

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

2. Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a Z-31/2010. (II.15.) számú határozatát.

2. Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a Z-31/2010. (II.15.) számú határozatát. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-32/2010/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29-i rendkívüli zárt üléséről.

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

41 Horváth András MSZP 42 Tóth Csaba MSZP 43 Puch László MSZP 44 Gőgös Zoltán MSZP 45 Niedermüller Péter DK 46 Dr. Baja Ferenc MSZP 47 Iváncsik Imre

41 Horváth András MSZP 42 Tóth Csaba MSZP 43 Puch László MSZP 44 Gőgös Zoltán MSZP 45 Niedermüller Péter DK 46 Dr. Baja Ferenc MSZP 47 Iváncsik Imre sorszám név párt 1 Mesterházy Attila MSZP 2 Bajnai Gordon Együtt 3 Gyurcsány Ferenc DK 4 Fodor Gábor MLP 5 Szabó Timea PM 6 Dr. Botka László MSZP 7 Tóbiás József MSZP 8 Gúr Nándor MSZP 9 Dr. Harangozó

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1 név cím hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U 35 17015/1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U 33 17015/2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U 27 17018 MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U 9 17019/1 GEDEI GYULA GYÖRGY MESTER U 11 17019/2 GEDEI ANIKÓ

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete március 13-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete március 13-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből 19/2014. (III. 13.) önkormányzati testületi határozat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. (5) bekezdése alapján ezúton kihirdeti, hogy a Püspökladány Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 116/2006. (XI. 9.) Kgy. számú határozat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

2892/2015. (XII.15.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról

2892/2015. (XII.15.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról 2892/2015. (XII.15.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482. Doba, Kossuth u. 10. Szám: D/57/3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 12-én 18.00 órai

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8.

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Gáll Eszter Adó-

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Telefonkönyv

Polgármesteri Hivatal Telefonkönyv Polgármesteri Hivatal Telefonkönyv Szervezeti egység Név Munkakör Szint Szoba Telefon Fax Mellék Szlahó polgármester Csaba 209 109 Tábori alpolgármester 15 Ferenc 268 228 Mohainé Jakab Anikó jegyző 205

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8500 Pápa, Fő u. 12. Telefon: 89/515-000 Fax: 89/313-989, 89/324-859 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző E-mail: hivatal@papa.hu PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI 1. ÓVODÁK

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Bonyhád-Bátaszék félmaraton eredmények Absz férfiak: Helyezés Név Idő Orsós Zoltán 01:27: Kovács Krisztián 01:31:52

Bonyhád-Bátaszék félmaraton eredmények Absz férfiak: Helyezés Név Idő Orsós Zoltán 01:27: Kovács Krisztián 01:31:52 Bonyhád-Bátaszék félmaraton eredmények 2014.09.20. Absz férfiak: Helyezés Név 1. 267 Orsós Zoltán 01:27:55 2. 266 Kovács Krisztián 01:31:52 3. 262 Takács Dávid 01:39:00 4. 174 Veréb Dávid 01:40:32 5. 253

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8. Ügyszám: 87-75/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 8. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Helyezés Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarol. Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ Rt. 165 59 164 63 329 122 451 2 Hirt Szilvia Bakonyi

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

Egyetem tér 1. Kémia Épület 4. Angyal Dávid szakmai szolgáltató

Egyetem tér 1. Kémia Épület 4. Angyal Dávid szakmai szolgáltató 1. Aczél Ágnes gazdasági ügyintéző TTK Kísérleti Fizikai 2. Andirkó Erika könyvtáros TTK Matematikai Intézet 3. Angi Emese nyelvtanár TTK Dékáni Hivatal Nyelvtanári Csoport 4. Angyal Dávid szakmai szolgáltató

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-61/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 11. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 26-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Erről értesül: 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben

Erről értesül: 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 1/2015. (I.27.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi- Szociális Bizottság

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület új i és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva - Sarud Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2016. febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT Ssz. Név 1. Bakos Zoltán 2. Bakos Zoltán 3. Bakos Zoltán 4. Bakos Zoltán 5. Balog Csaba 6. Balog Csaba 7. Balog

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24. Ügyszám: 24-161/2016. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2016. november 24. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád

Részletesebben

APEH DAR. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz Helység Cím. Szakigazgató (62) 567-528. Osztályvezetı (76) 512-711

APEH DAR. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz Helység Cím. Szakigazgató (62) 567-528. Osztályvezetı (76) 512-711 Tamásné Czinege Csilla Régió Igazgató Igazgató 594 dar.igazgato@apeh.gov.hu 6721 Szeged Bocskai u. 14. Dr. Csurgó Edit Végrehajtási És Felszámolási Szakigazgató Szakigazgató 528 777 dar.vhfelsz.szakig@apeh.gov.hu

Részletesebben

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. május 19-én (csütörtök) 08 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti

Részletesebben

Előterjesztés Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete február 18-i ülésére. Tárgy: Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása.

Előterjesztés Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete február 18-i ülésére. Tárgy: Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása. Előterjesztés Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. február 18-i ülésére. Tárgy: Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása. Tisztelt Képviselő-testület! A választási eljárásról

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 10-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 10-i ülésére 11. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 10-i ülésére Tárgy Lajosmizse Város Szavazatszámláló Bizottságai, továbbá a települési cigány kisebbségi

Részletesebben

A szakdolgozat/diplomamunka védés beosztása

A szakdolgozat/diplomamunka védés beosztása NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM, GEOINFORMATIKAI KAR 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. 8002 Székesfehérvár, Pf. 52. Email: ep@geo.info.hu +36 22 516 528 Fax: +36 22 516 521 http://www.geo.info.hu OKTATÁSI

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 16-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7.

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7. Sorszám Település KSH-és megyekód 1. Bagamér 0920011-HB Bagamér i Közművelődési 2. Balmazújváros 0902918-HB Lengyel Menyhért i Nyilvános könyvtár neve címe vezetője Kossuth u. 5. 4286 Dózsa Gy. u. 1. 4060

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny 1 / 5 201031. 14:34 Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny Iskola Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár neve Kategória Pontszám Helyezés Megjegyzés 1 Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról 20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról Túrkeve Város Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről értesülnek:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév Intézményi rangsor felterjesztése Intézmény neve: Szegedi Tudományegyetem Címe: 6722 Szeged, Dugonics tér 13. Kar neve: Természettudományi és Informatikai Kar Rangso

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Választott és kinevezett vezetők, közvetlen beosztottak

Választott és kinevezett vezetők, közvetlen beosztottak Polgármesteri Hivatali dolgozók irodánkénti bontásban Választott és kinevezett vezetők, közvetlen beosztottak A vezető, ill. köztisztviselő Neve Munkaköre Dr. Gyenes Levente polgármester Mezey Attila Hodruszky

Részletesebben

Hatósági szerződés Ft év

Hatósági szerződés Ft év Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződéskötés dátuma Szerződés hatálya Partner / Szerződő fél Hatósági szerződés 2.211.375 Ft 2013.11.28 3 év Aradi Ágnes Hatósági szerződés 2.099.901

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

2008. Kohári Nándor közgyűlés tagja 1 Kónya Gábor közgyűlés tagja 1 Kormos Tibor közgyűlés tagja 1 Koza Mária Polgármesteri Hivatal 1 Kozma József köz

2008. Kohári Nándor közgyűlés tagja 1 Kónya Gábor közgyűlés tagja 1 Kormos Tibor közgyűlés tagja 1 Koza Mária Polgármesteri Hivatal 1 Kozma József köz 2008. Név Apró Juhász János közgyűlés tagja 1 Bajusz Attila Polgármesteri Hivatal 1 Bakai Csaba közgyűlés tagja 1 Balogh László közgyűlés tagja 1 Bartáné Tóth Mária közgyűlés tagja 1 Beck Zoltán közgyűlés

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: ,

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: , KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: 340-011, fax: 540-044, E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. október 24-i ülésére Tárgy: JELENTÉS

Részletesebben

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY 1 51 Veégh Attila Gáspár Béla MB 450 SL R107 E45 1974 1 Man 0 489 489 Szakaszeredmények: 1. 3(3) 2. 7(5) 3. 52(9) 4. 32(19) 5. 25(16) 6. 2(2) 7. 42(3) 8. 81(7) 9. 14(2) 10. 43(33) 11. 61(5) 12. 5(1) 13.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 18-i rendkívüli

Részletesebben

2016. június június 6.

2016. június június 6. 2016. június 1. 2016. június 6. GYŐRI ÉDES TERMÉKCSOMAG: Szalainé Koczó Erzsébet Juhász Edit (feldolgozás alatt) SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ Zoltán Oláh Czanik Beáta Szabó Veronika A Györgyné Barati Istvánné Botos

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete július 29.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete július 29.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e. - 428 - Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. július 29.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza

Részletesebben

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ A -gal jelölt igeszakaszok nem kijelölt perikópák; kazuáliák, gyermek- és ifjúsági istentiszteletek textusai. 1,9 Suszter Szabolcs 11/3 528. 1,5c

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Cafeteria juttatás szabályzata 2012. évben

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Cafeteria juttatás szabályzata 2012. évben Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Cafeteria juttatás szabályzata 2012. évben Hajdúhadház Városi Önkormányzat jegyzője a Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkavállalóit

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal megjelentek: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző,

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal megjelentek: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, 1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-17/2014. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt ülésén A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-án délután

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben