Kolozsvár, ferences kolostor, a Mátyás-terem helyreállítás közben Hollenzer László felvétele, 1901

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kolozsvár, ferences kolostor, a Mátyás-terem helyreállítás közben Hollenzer László felvétele, 1901"

Átírás

1

2 Kolozsvár, ferences kolostor, a Mátyás-terem helyreállítás közben Hollenzer László felvétele, 1901

3 A M űemlékvédelem első ötven év folya m ána k r epertór i u m a ( ) Összeállította: BARDOLY ISTVÁN Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 2007

4 Készült a Műemlékvédelmi Tudományos Intézetben Borítóterv: KÓSA József A címlapon: Kolozsvár, a Bogner-ház ajtója, 1560-as évek ISBN A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal megbízásából kiadja az Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. Felelős kiadó: dr. Hamvay Péter igazgató. Kiadóvezető: Karácsony Tiborné Kiadói szerkesztő: Ágoston Jánosné Nyomdai előkészítés: uncut-art Tipografika Stúdió Bt. Azonossági szám: 11/2007 Nyomdai munkák: mondat Nyomdaipari és Szolgáltató Kft. Budapest, 2007

5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Helynévmutató Személynévmutató Tárgymutató Függelék A Műemlékvédelem kiadói A Műemlékvédelem szerkesztősége...224

6

7 Bevezető A Műemlékvédelem című folyóirat repertóriuma a kiadvány között megjelent ötven (I L.) évfolyamának publikációit, tartalmazza. A repertórium öt részből áll. A az évek-évfolyamok sorrendjében közli az egyes számokban közzétett publikációk adatait, feltüntetve az egyes rovatok címét is. Minden egyes tétel önálló leírást és sorszámot kapott. Ez utóbbiak segítségével kereshető vissza a tétel a mutatókból. A Helynévmutató nemcsak az egyes emlékekről szóló tételeket tartalmazza, hanem mindaz kat, amelyek legyenek akár csak említések, megítélésünk szerint lényeges információt hordoznak. A könnyebb használat kedvéért a nagyobb, átfogó jellegű publikációkat a sorszám melletti * jelöli. A Személynévmutató mindenegyes cikk, közlemény szerzőjének nevét tartalmazza. Kurzivált sorszámmal jelöltük azokat a tételeket, ahol az illető személyről, illetve munkásságáról van szó, vagy történik lényeges említés. A monogrammal jelölt publikációk szerzőinek nevét [] zárójelben feloldva is közöljük. A Tárgymutató csak az összefoglaló, általános tematikájú cikkeket tartalmazza. A Függelék közli a folyóirat kiadóit, illetve szerkesztőségének tagjait, zárójelben megadva annak a folyóiratszámnak az adatait, amelyhez a lapnál végzett munkásságuk kezdete, illetve vége köthető. A tételek leírásánál az egyes közlemények, illetve a rovatok elnevezésének helyesírását megtartottuk. A kiadvány hasznos lehet nemcsak a műemlékes szakembereknek, hanem minden előfizetőnek vagy alkalmi olvasónak az ötven év alatt megjelent írások közötti eligazodásban, s segítségével megismerhető a műemlékvédelem fejlődése, tevékenységének szélesedése, új területei.

8

9

10 1957. I. évfolyam I. évfolyam 1. szám: p. 1. [Gerő László]: Az olvasóhoz. I Entz Géza: Műemléki kérdések Esztergomban. I Granasztói Pál: A magyar városkép. I Dragonits Tamás: Kétemeletes, gótikus lakóház a várban. I Riedlmayer Gyula: Műemléképület helyreállítása Sopronban. I Beck Zsuzsanna Sedlmayer János: Holt műemlékeink helyreállítása. I Gerő László: [Szerkesztői megjegyzés.] I. 50. l. még: 56., Ormos Imre: Műemlékvédelem és kertművészet. I Dercsényi Dezső: Műemlékvédelem Csehszlovákiában. I Péczely Béla:. I A Magyar Építőművészek Szövetségnek javaslatai a második ötéves terv irányelveihez. I P. B. [Péczely Béla]: A Magyar Építőművészek Szövetségének Műemléki Bizottsága. I G. L. [Gerő László]: A Műemléki Bizottság évi munkaterve. I A MÉSZ Műemléki Bizottsága július 3-án tartott ülése. I Vargha László javaslata a Magyar Építőművészek Szövetsége Műemléki Bizottsága keretében a magyar népi építészet a népi műemlékek fokozottabb és rendszeresebb vizsgálatával kapcsolatosan. I szám: p. 15. Mentsük meg műemlékeinket! Az Országos Műemléki Felügyelőség felhívása. I Imrényi Imre: Régi tanácsházak a Kiskunságban. I Gerő László: Hunyadi János vajdahunyadi vára. I Szakál Ernő: Kőszobrok helyreállításáról. I Kaesz Gyula: A szép tárgyak művészete. I Borsos László: A budavári főtemplom helyreállítása. I Horler Miklós: Műemlékhelyreállítások Budapesten a lakóháztatarozások során. I [Gerő László: Szerkesztői megjegyzés. I. 120.] 22. Tompos Ernő: A soproni Storno-műterem. I Péczely Béla: A MÉSZ Műemléki Bizottságának évi augusztus hó 7-én tartott ülése. I Péczely Béla: Vidéki műemléki bizottságok megalakulása. I Eger város műemlék és műemlékjellegű építményeinek fokozott felügyeletéről és védelméről szóló 1/1956. sz. tanácsi rendeletről. I Péczely Béla: Eger város tanácsa Műemlék Bizottságának ülése. I Péczely Béla: A győri műemléki-bizottság munkájáról. I Horváth Béla: Miskolci hírek. I Esztergomi hírek. I Zalaegerszeg. I II. évfolyam 1. szám: p. 31. Éri István: Beszámoló a nagyvázsonyi Kinizsi-vár helyreállításáról. II Borsos Béla: A Királyfürdő helyreállítása. II Entz Géza: A soproni Szentlélek-templom újabban előkerült gótikus részletei. II Radnai Lóránt: Eger vár megmentéséért. II Balogh András: Az olasz és a francia barokk kertépítő stílus. II Štorm, Břetislav: Koszt és Svihov várak renoválása. II Boronkay Pál: Soproni műemlékvédelmi munkák. II

11 38. Gerő László: A szabadbattyáni ún. Kula-épület. II Gerő László: A Széchenyi u. 40. sz. épület átalakítása Miskolcon. II Péczely Béla: Fővárosi hírek. Közigazgatás. II Péczely Béla: Az eperjesi Rákóczi-házakat restaurálták. II Péczely Béla: A firenzei Ponte Vecchio környékének újjáépítése. II Péczely Béla: A sümegi járási tanács műemlékbizottságának megalakulása. II Péczely Béla: Könyvpiac. [műemléki topográfiák] II. hátsó belső borító. 2. szám: p. 45. Entz Géza: Építészettörténeti és műemlékvédelmi konferencia Budapesten. II Nováki Gyula: Földváraink védelme. II Entz Géza: A Káptalan utca 2-es számú középkori ház Pécsett. II Gerő László: Gótikus lakóház helyreállítása Sopronban. II Détshy Mihály Sedlmayr János: A zalaszántói plébániatemplom restaurálása. II Schoen Arnold: Dumont nyomán. II Hetényi Imre: A műemlékek jogi védelme. II Ferenczy Károly: A balatonszentgyörgyi Csillagvár. II Országos Műemléki Felügyelőség. II Gólya József: Műemléki művezetői megbeszélés megnyitója. II Gerő László: Műemlékvédelmi tapasztalatok a Szovjetunióban. II Ifj. Dümmerling Ödön: Állagmegóvás vagy helyreállítás. II [Gerő László: Szerkesztői megjegyzés. II. 115.] l. még: 6., Dercsényi Dezső: A magyar műemlékvédelem általános helyzete. II Gerő László: Lengyelországi tanulmányút. II II. évfolyam 59. Péczely Béla: A Gellért Szálló helyreállítása és a műemlékvédelem. II Péczely Béla: Műemlékekben elhelyezett múzeumok. II Péczely Béla: Fővárosi hírek. [Budapest, várnegyed] II Péczely Béla: Az első magyar műemlékfilm. II Péczely Béla: A Magyarországi művészet története. Főszerk. Fülep Lajos. I. Budapest, Az Építőipari Műszaki Egyetem Tudományos Közleményei, I II. 1955/ Eger város idegenforgalmi prospektusa. II Péczely Béla: A győri kazamata helyreállítása. II Kuthy Sándor: A sajtó és a műemlékvédelem II Péczely Béla: A sopronhorpácsi templom helyreállítása. II Péczely Béla: Műemlékeink. [Képzőművészeti Alap Kiadóvállalat sorozata] + Veszprém megyei Idegenforgalmi Hivatal útikönyv sorozata + TIT műemléki sorozata. II. 127 hátsó belső borító. 68. Péczely Béla: A budapesti Hadtört. Múzeum restaurálása. II. hátsó belső borító. 69. [Péczely Béla]: A fricsi kastély restaurálása. II. hátsó belső borító. 3. szám: p. 70. Jelentés az Országos Műemléki Felügyelőség évi munkájáról. II Winkler Oszkár: A soproni belváros szanálásának egyik fontos kérdéséről. II l. még: 119., 120., Sedlmayr János: A kőszegi Jurisichvár helyreállítása. II l. még: Cs. Tompos Erzsébet: Az élőáldozat újabb nyoma hazánkban. II Détshy Mihály Kozák Károly: Beszámoló az egri várban folyó feltárásokról. II Szakál Ernő: Stukkókról és stukkóhelyreállításokról. II Bottyán János: Ismeretlen falkép a lovászpatonai evangélikus templomban. II

12 1958. II. évfolyam 77. Gerő László: Várainkról. II Vákár Tibor: Tatarozás vagy restaurálás. (Folytatják a veszprémi vár épülethomlokzatainak helyreállítását.) II Sedlmayr János: A soproni középkori zsinagóga helyreállítása (Új u. 11.). II Péczely Béla: A Magyar Építőművészek Szövetsége Műemléki Bizottságának szeptember 4-i ülése. II A MÉSZ Műemléki Bizottsága évi március 12-i ülése. + A MÉSZ Műemléki Bizottságának június 25-én tartott ülése. + A MÉSZ Műemléki Bizottsága évi október 7-i ülése. + A MÉSZ Műemléki Bizottsága évi január hó 28-án tartott ülése. + Eger város Tanácsának Műemléki Bizottsága évi szeptember 12-én tartott ülése. + Eger város Tanácsának Műemléki Bizottsága évi december 17-én tartott ülése. + Győr város Tanácsának Műemléki Bizottsága október 17-én tartott ülése. + Győr város Tanácsának Műemléki Bizottsága május 10-én tartott ülése. + Győr város Tanácsának Műemléki Bizottsága december 19-én tartott ülése. II Péczely Béla: Rövid beszámolók, előzetes hírek műemlékekről, leletekről. [Aszófő, r. k. templom; Balatonfüred, Horváth-ház; Budapest I., Úri u. 47.; Budapest V., Március 15. tér, belvárosi r. k. plébániatemplom; Sopronbánfalva, karmelita templom; Szombathely, Iseum; Veszprém, székesegyház] II Gerő László: A budai királyi vár műemlék. + Szikszó, ref. templom műemlék. II Péczely Béla: A sümegi vár helyreállítása. + A Pesti Vigadó. + Egyszerű, kisebb épületek. II Pereházy Károly: Hozzászólás a Holt műemlékeink helyreállítása és felhasználása c. cikkhez. II l. még: 6., Gerő László: Varsói nemzetközi összejövetel (1958. III. 6 8.) Városépítés története és a történelmi városok helyreállítása témakörben. II Hajnóczi Gyula: Witruwiusz: O Architekturze Ksiag Dziesiec. Varsó, [ism.] II Gugyik Gyula: Igen tisztelt Szerkesztőség! II. hátsó belső borító. 89. Méhes Gábor: A Műemlékvédelem folyóirat. II. hátsó belső borító. 4. szám: p. 90. Jelentés az Országos Műemléki Felügyelőség évben végzett munkájáról. II Tóth János: Szigliget védelme. II Gergelyffy András: A műemlékvédelem múltjából. (Henszlmann Imre és a bélapátfalvi templom.) II Domján József Iván: A győri zárterkélyes házak és kőgyámjaik. II Gergelyffy András Császár László: A váraszói románkori templom helyreállítása és bővítése. II Horler Miklós: Budapest műemlékvédelme új utakon. II Bicsef, Milko: Egy bolgár népi építész, Nikola Ficsef mester. II Vidéki Műemléki Albizottságok. II Péczely Béla: Rövid hírek. [Budapest I., Hess András tér: Szent Miklós-torony; Budapest I., Batthyány tér: Szent Anna-templom; Budapest I., Tabáni r. k. templom; Budapest I., Fő u. 82/86.: Király-fürdő; Budapest V., Március 15. tér: belvárosi r. k. plébániatemplom; Budapest XIII. Margitsziget, domonkos kolostor; Csákvár, Estreházykastély; Fertőd, Esterházy-kastély] II Sedlmayr János: Új feltárások soproni műemlékekben. II Gerő László: Csehországi műemlékegyüttesek helyreállítása. + A londoni Szent Pál székesegyház környékének újjáépítése. + Művészettörténeti Értesítő [ ]. II

13 101. Gerő László: Győr városépítés-története. Budapest, [Borbiró Virgil Valló István]. [rec.] II Gerő László: Atti del VII. Congresso Nazionale di Storia Dell Architettura Palermo Sett Palermo, II Gerő László: Atti del VIII. Congresso Nazionale di Storia Dell Architettura. Roma, [ism.] + Stanislaw Herbst: Zamosc. Warszawa, Maria Borowiejska Birkenmajerowa: Jaroslaw. Warszawa, Jan Zachwatowicz: Stare Miesto w Warszawie odbudowa. Warszawa, W. Kalinowski: Sandomierz. Warszawa, Zabitky architektury w Polsche. Warszawa, [ism.] II Gerő László: Levelezőlapok a magyar műemlékekről. II Vasvári László: Véleményem szerint a műemlékek jogi védelme. II. hátsó belső borító Péczely Béla: A műemlékekben elhelyezett múzeumokról szóló tájékoztatót + Műemlékjelző emléktáblák. II III. évfolyam 1. szám: p Gerő László: Építészeti felfogásunk alakulása tíz év műemléki gyakorlatában. III Szanyi József: A visegrádi alsóvár. III Molnár József: A szegedi vár. III Csorna Antal: Hangulatos udvarkertek a budai várban. III Détshy Mihály: Középkori részletek feltárása a verpeléti templomban. III Kuthy Sándor: A táci református templom. III Gyakorlati tanácsadó 113. a műemléki kiegészítésekhez felhasznált zuzalékbeton készítéséről. III III. évfolyam 114. Magyar Építőművészek Szövetségének Műemléki Bizottsága. + Sümegi járási tanács mellett működő Műemléki Bizottság. + Eger Város Tanácsának műemléki bizottsága. III Hírek 115. Sallay Marianne: A kolozsvári Szent Mihály templom helyreállítása. III Gerő László: Történeti városok építészeti feltárása Csehszlovákiában. III Új könyvek 117. Péczely Béla: Magyarország műemléki topográfiája. V VI. Pest megye műemlékei Budapest, Építés- és Közlekedéstudományi Közlemények, I [ism.] III Borsos László: Paul Leon: La protection des monuments. Paris, [ism.] III Boronkai Pál: Hozzászólás Winkler Oszkár: A soproni belváros szanálásának egyik fontos kérdéséről c. cikkéhez. III l. még: 71., Füredi Oszkár: Hozzászólás Winkler Oszkár: A soproni belváros szanálásának egyik fontos kérdéséről c. cikkéhez. III l. még: 71., Tompos Ernő: Hozzászólás Winkler Oszkár: A soproni belváros szanálásának egyik fontos kérdéséről c. cikkéhez. III. 64. l. még: 71., 119., 120. [Gerő László: Szerkesztői megjegyzés. III. 64.] 122. Erdei Ferenc: Helyreállítják a gyulai várat. III Velősy Béla: Hozzászólás a Jurisich-vár sorsához. III. hátsó belső borító, l. még: Péczely Béla: Műemlékhelyreállítás Bártfán. III. hátsó belső borító. 2. szám: p Entz Géza: Jelentés az Országos Műemléki Felügyelőség évi munkájáról. III

14 1959. III. évfolyam 126. Szakál Ernő: A sopronbánfalvi gótikus templom helyreállításáról. III Gabos György: Mérnöki feladatok a műemlékvédelemmel kapcsolatban. III Détshy Mihály: Beszámoló a sárospataki vár helyreállítási munkáiról. III Sedlmayr János: Egy műemlék lakóház kutatása. (Sopron, Kolostor u. 5.) III Gerő László: Útburkolatokról. III Štorm, Břetislav: A romantikus építészet kezdetei Csehországban. III Gyakorlati tanácsadó 132. Gerő László: Néhány építészeti belsőtér-probléma. III Papp Oszkár: Falképfeltárásokról. III Kozák Károly: Háromszög alaprajzú, XVIII. századi épületek Magyarországon. III Kubinszky Mihály: Romantikus magyar vasúti épületek. III Cseh István Kuthy Sándor: Üzletek műemléképületekben. III Bágyuj Lajos: A kolozsvári Farkas utcai református templom 1958 évi restaurálása. III Gyakorlati tanácsadó 147. Gerő László: A műemlék-templomok belső terének világításáról. III Cseh István: Műemléktemplomok világítása. III Keszeghné Krámer Márta: A tuzséri volt Lónyai-kastély. III Czigány Jenő: Sírkövek, síremlékek védelme. III Hírek 135. Péczely Béla: Párizs nagyszabású rendezési terve. III Péczely Béla: A drezdai belváros pusztulása. III Péczely Béla: A müncheni Siegestor. + Alte Pinakothek. + Salzburg, Festspielhaus. III Péczely Béla: A bratislavai Podhradia újjáépítése. III Péczely Béla: Föld alatti kincstár-múzeum. III Könyv- és folyóiratszemle 140. Péczely Béla: Soproni Szemle, [ism.] III. 128 hátsó belső borító. 3. szám: p Semsey Andor: Rómer Flórissal a Balatonkörnyék pusztuló műemlékei nyomában. III Gerő László: A budai egykori királyi palota helyreállítási munkái. III Pereházy Károly: Tabán. III Könyv- és folyóiratszemle 151. Péczely Béla: Magyar Építőművészet, [ism.] III Entz Géza: Gerő László: Építészeti műemlékeink feltárása, helyreállítása és védelme. Budapest, [ism.] III Entz Géza: Froidevaux, Yves-Marie: L abbatiale de Lessay. (Les Monuments Historiques de la France, 1958, 9.) [ism.] III Gerő László: Granasztói Pál Polónyi Károly: Budapest holnap. Budapest, [rec.] III Péczely Béla: Természet és Társadalom, [ism.] III. 192 hátsó belső borító Sopron város Tanácsának Műemlékvédelmi Albizottsága. + Szeged város Tanácsa VB Műemlékvédelmi Albizottsága. + Jászberény város Tanácsa VB Műemléki és Városrendezési Bizottsága. III. hátsó belső borító. 12

15 4. szám: p Györffy György: Ópusztaszer. III Szakál Ernő: Jelentés a bélapátfalvi munkálatokról. III Gergelyffy András: Műemlékvédelmünk a Tanácsköztársaság idején. III Papp Oszkár: Falképfeltárások. 2. közlemény. III Huszár Lajos: Az érem szerepe a műemlékfeltárásban. III Molnár József: Török műemlékeink ablakrácsairól. III Kemény György Regele Zoltán: A műemlékvédelem mélyépítési és alapozási problémáiról. III Gerő László: Építészettörténeti és műemlékvédelmi konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Építészettörténeti és Elméleti Főbizottságának és Településtudományi Főbizottságának rendezésében (Budapest Sárospatak, jún.). III IV. évfolyam 171. Gerő László: W. Osztrowski P. Szafer W. Trzebiwski: A városépítés történetének kutatómódszerei (Kwartalnik Architektury i Urbanistiky, 2, 1957, 3 4.) [ism.] III Gerő László: Kazimierz Dziewonski: A lengyelországi középkori városfejlődés kérdése (Kwartalnik Architektury i Urbanistiky, 2, 1957, 3 4.) [ism.] III Gerő László: Ezio Belluno: L evoluzione storica del restauro dei monumenti. Trieste, [ism.] III Gerő László: Dobroslavá Menclová: Európai XIV. és XV. századi szabályos alaprajzú várpaloták. (Művészettörténeti Értesítő, 1958, 2/3.) [ism.] III Péczely Béla: Két útikalauz. III Gerő László: Eger, Visegrád, Budapest és Balaton képeskönyvek. [ism.] III Gerő László: Zakariás G. Sándor: A budai Batthyány tér. Budapest, (Műemlékeink) [ism.] III. hátsó belső borító IV. évfolyam Könyv- és folyóirat-ismertetések 165. Gerő László: A Nyírbátori Báthori István Múzeum kiadványai. + A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei. [ism.] III Péczely Béla: Rózsa György: Régi várképek. Budapest, [ism.] III Gerő László: A műemlékvédelmi elvek fejlődése az Osztrák Magyar Monarchiában és Csehszlovákiában. [Zdenek Wirth előadása] III Péczely Béla: Az Österreichische Kunsttopographie kiadványainak mai állása. III Rozványiné Tombor Ilona: Louis Blondel: Châteaux de l ancien diocčse de Genčve. Genčve, [ism.] III Gerő László: Felix Helmer: Niederösterreich Burgen. Wien, [ism.] III szám: p Dercsényi Dezső: A magyar műemlékvédelem tíz éve. IV G. Sándor Mária: Rómer Flóris munkássága a műemléki kutatások tükrében. IV Rozványiné Tombor Ilona: A herencsényi pusztatemplom. IV Zsiray Lajos: Egy pusztuló Veszprém megyei műemlék. IV Molnár József: Arnault egri pasa fürdője. IV Entz Géza: Nagy Kázmér rendelete 1353-ból a plocki városfal építéséről. IV Kalinowski, Wojciech: Történelmi városok újjáépítésének és szanálásának problémája Lengyelországban. 1. rész. IV Gyakorlati tanácsadó 185. Barcza Géza: [Műemlékvédelmet érintő újabb jogszabályok.] IV

16 1960. IV. évfolyam 186. Schätzel József: Kőszeg város Műemléki és Természetvédelmi Albizottsága. IV Gerő László: V. Gordon Childe: A civilizáció bölcsője. Budapest, [ism.] IV. hátsó belső borító. Rövid hírek 187. Az Országos Műemléki Felügyelőség megindította a műemlékhelyreállítás távlati tervének munkáját. IV Komoróczy György: Hajdú-Bihar megye területén. IV Könyv- és folyóirat-ismertetések 189. Gerő László: Kalas Imre: A zubogyi középkori templom. (Borsodi Szemle, 3, 1959, 1.) [ism.] IV Gerő László: Walter Ohle: Zur Frage der Restaurierung mittelalterlicher Holzbildwerke. (Mitteilungen des Institut für Denkmalpflege, No 5, 1959) [ism.] IV Gerő László: Matyeriali po izucsenyiju i resztavracii pamjatnyikov arhitekturi Jaroszlavszkoj oblasztíi. Jaroszlav, N. N. Voronyin: Rosztov műemlékeinek régészeti kutatása. [ism.] IV Gerő László: Adriano Peroni: L architetto della Theatinerkirche de Monaco. (Palladio, 1958, 1.) [ism.] IV Péczely Béla: A Picadilly Circus fényreklámja (The Architectural Review, 1959) [ism.] IV Péczely Béla: Újabb kegyetlen gyilkosság Németországban (L Architettura, 5, 1959, 1.) [ism.] IV Péczely Béla: Az új építészet úttörő alkotásainak védelme (L Architettura, 5, 1959, 4.) [ism.] Péczely Béla: Újabb, a mai építészet jelentős dokumentumai közé tartozó épület. (L Architettura, 4, 1958, 5.) [ism.] IV Gerő László: Moderne und Denkmalschutz. (Frankfurter Allgemeine Zeitung, VII. 27.) [ism.] IV Gerő László: Jiří Kostka: Das Tschechoslowakische Gesetz über die Kulturdenkmäler. Praha, [ism.] IV Gerő László: Bágyuj Lajos: Beszámoló a kolozsvári Szent Mihály templom 1956/57 évi helyreállítási munkálatairól. Kelemen Lajos emlékkönyv. Kolozsvár, [ism.] IV. 64 hátsó belső borító. 2. szám: p Genthon István: Műemléki kiállítás a Nemzeti Szalonban. (Magyar Műemlékvédelem ). IV Komoróczy György: A nagykereki kastély. IV Móricz Béla: A balatonszentgyörgyi Csillagvár építéstörténete. IV [Gerő László: Szerkesztői megjegyzés. IV. 89.] 204. Granasztói Pál: Várostervezésünk előzményei, különös tekintettel a történeti városokra. IV Nagybákay Péter: Kérdések a budai vár műemlékegyüttesében épülő új épületekről. IV [Gerő László: Szerkesztő megjegyzés. IV. 103.] hozzászólás: ld. 239., 269., 334., Kalinowski, Wojciech: Történelmi városok újjáépítésének és szanálásának problémája Lengyelországban. 2. rész. IV Gyakorlati tanácsadó 207. Barcza Géza: A műemlékvédelem szervezetének fejlődése. IV Péczely Béla: Magdeburg pusztulása. IV Péczely Béla: A firenzei Ponte Santa Trinita újjáépítése. (L Architettura, ) [ism.] IV Péczely Béla: Luzern mellett, az Eigenthalban. (Werk, 1959, 8.) [ism.] IV Gerő László: Művészettörténeti Értesítő, [ism.] IV Gerő László: Nicolaus Pevsner: Europäische Architektur von den Anfängen bis zur Gegenwart. München, [ism.] IV Gerő László: Bruno Zevi: Architecture as Space. New York, [ism.] IV

17 214. Péczely Béla: A római Santo Stefano Rotondo. (L Architettura, No 41, 1959.) [ism.] IV Péczely Béla: Múzeumátrendezés a milánói Castello Sforzescóban. [ism.] IV Gerő László: W. A. Singleton: The Preservation of Historic Buildings and Ancient Monuments in Great Britain. (Előadás, 1959) [ism.] IV IV. évfolyam 229. Gerő László: A XIX. század végi későeklektikus építészet jelentősége Budapesten. IV Cseh István: Beszámoló a Csehszlovákiában tett műemléki tanulmányútról. IV Kozák Károly: Tanulmányút az NDKban. IV Gyakorlati tanácsadó 217. Péczely Béla: Le Corbusier műve műemlékvédelem alatt. (N. Pevsner, The Architectural Rewiew, 1959). [ism.] IV Gerő László: J. Kostka V. Kratochvil: Richesse de la Tchécoslovaquie. Prague, [ism.] IV Gerő László: D Ossat, Guglielmi de Angelis: Sul tempio della Consolazione a Todi. (Bolletino d Arte, 1956, 3.) [ism.] IV Péczely Béla: Székesfehérvári Szemle, Székesfehérvári István Király Múzeum Közleményei. + Vasi Szemle. [ism.] IV. 127 hátsó belső borító Péczely Béla: Alberobelloban. (Architettura Cantiere, 1958) [ism.] IV. hátsó belső borító Péczely Béla: Új híd Kölnben. (Baukunst und Werkform, 1956, 1.) [ism.] IV. hátsó belső borító Péczely Béla: Az École de Paris műemlékmúzeuma. (Werk, 1957, 3.) [ism.] IV. hátsó belső borító. 3. szám: p Entz Géza: Jelentés az Országos Műemléki Felügyelőség évi munkájáról. IV Gutheil Jenő H. Gyürky Katalin Erdei Ferenc Koppány Tibor: A veszprémi Szent György egyház és konzerválása. IV Csorna Antal: Budavári kertek. 1. rész. IV Zöldy Pál: A sümegi plébániatemplom eddig ismeretlen Maulbertsch freskói. IV Hatolkay Árpád: A Nemzeti Múzeum körül kialakult palotanegyed története. IV Tímár János Gerő László: Műemlékek festése. IV Péczely Béla: Splitben, Diocletianus nagyszabású palotája. IV Erdei Ferenc: A szerencsi vár délkeleti sarokbástyájának helyreállítása. IV Péczely Béla: Műemlékvédelem Milánó legújabb városrendezési tervében. (Urbanistica, 1956, 18/19.) IV. 192 hátsó belső borító Péczely Béla: [Természetvédelmi területté nyilvánították a tatai Kálváriadombot.] IV. hátsó belső borító. 4. szám: Sedlmayr János: A bozsoki Sibrik-kastély helyreállítása. IV Csorna Antal: Budavári kertek. 2. rész. IV Horler Miklós: Új épületek műemléki környezetben. IV l. még: 205., 269., Héjjné Détári Angéla: Vasművességünk védelmében. IV Ifj. Dümmerling Ödön: Möller István ( ). IV Détshy Mihály: Beszámoló az olaszországi tanulmányútról. IV Keszeghné Krámer Márta: Az olaszországi falképrestaurálásokról és néhány kiállításról. IV Gerő László: Dr. Lux Kálmán 80 éves. IV Gergelyffy András: A Magyar Műemlékvédelem kiállítás Kőszegen. IV

18 1960. IV. évfolyam 246. Sedlmayr János: Lauscher Nándor. IV Komárik Dénes: Rövid hírek. [Budapest I., Hess András tér: Szent Miklós-torony domonkos templom; I., Kapisztrán tér: Helyőrségi templom; I.. Szentháromság u. 7.: Russwurm-ház; I., Úri u. 49.: klarissza kolostor; I., Fő u. 41/43.: Marczibányimenház; I., Ybl Miklós tér 2/6.: Várkert bazár; II., Budakeszi út 73.: Csendilla; V., Királyi Pál u. 13/b.: lakóház; XII., Budakeszi út 38.: Hild-villa; XIII., Margitsziget, domonkos kolostor] IV Péczely Béla: A capuai dóm restaurálása. (L Architettura, 1958, No 38.) [ism.] IV Péczely Béla: Coventry városa. (Architectural Design, 1958, 12.) [ism.] IV Gerő László: [A Művészettörténészek Nemzetközi Szövetsége kongresszusa Sao Paoloban.] IV Entz Géza: Andela Horvat: Denkmäler in Kroatien. Zagreb, [ism.] IV Gerő László: Altstadterneuerung in Görlitz, 10 Jahre Denkmalpflegearbeit. [ism.] IV Gerő László: Bernhard Klemm: Städtebaulich-Denkmalflegerische Untersuchungen in Görlitz. Dresden, [ism.] IV Gerő László: Jahrbuch der Rheinischen Denkmalpflege. Bd. 22. Kevelaer, [ism.] IV Gerő László: Deutsche Bauakademie: Die Altstadt von Stralsund. Berlin, [ism.] IV. 256 hátsó belső borító V. évfolyam 1. szám: p Éri István: Beszámoló a nagyvázsonyi pálos-kolostor helyreállításáról. V Gerő László: Történelmi városok épületegyütteseinek és megújításuknak problémái. V Ferenczy Károly: Kastély-műemlékeink. V l. még: 297., Pereházy Károly: Képzőművészetek alkalmazása a budapesti műemlék-lakóépületek évi restaurálásánál. V Sugár István: Adatok az egri bektási dervis kolostor történetéhez. V Kozák Károly: Adatok a móri r. k. plébániatemplom építéstörténetéhez. V Erdei Ferenc: Romániai tanulmányút. V Tájékozató 263. Péczely Béla: A Múzeum kőrút és Rákóczi út sarkán levő parkban. V Ferenczy Károly: A pécsváradi vár. V Péczely Béla: Az egri volt trinitárius templom. V [Gerő László]: Bélyegsorozat a magyar várakról. V. 64 hátsó belső borító, l. még: szám: p Entz Géza: Az Országos Műemléki Felügyelőség évben végzett munkái. V Budai Aurél: A műemlékek értékelésének különböző szempontjai. 1. rész. V Pereházy Károly: Új épületek a budai várban. V előzmény: ld. még: 205., 239., Zákonyi Ferenc: Balatonfüredi műemléktáblák adatainak kiegészítése. V Gyakorlati tanácsadó 271. Domaslowski, Wieslaw: Műgyanták és felhasználásuk a konzervátori munka során. 1. rész. V Gedeon Tihamér: Műemlékek színezékei. V Gerő László: Romkonzerválások habarcsanyagáról. V Szilágyi István: Hozzászólás a Romkonzerválások habarcsanyagáról c. tanulmányhoz. V Tanulmányutak 274. Gergelyffy András: Jelentés az július 5-étől augusztus 2-áig tartó tanulmányútról. V

19 275. Gergelyffy András: Rövid hírek. [Balatonkeresztúr, r. k. templom; Diósgyőr, vár; fegyvernek, templomrom; Gyula, vár; Hajdúdorog, templomerőd; Hajdúszoboszló, templomerőd; Kisvárda, vár; Nagyvázsony, Schuhmacher-ház; Ráckeve, Gyurcsik-féle hajómalom; Siklós, vár; Sopronhorpács, r. k. templom; Sümeg, vár; Szeged, Stefánia sétány: vár; Szigetvár, vár; Veszprém, vár: Szent György-kápolna] V Ferenczy Károly: Dr. Dombai János ( ). V Pereházy Károly: Egy eltűnt városrész nyomában. V Péczely Béla: Jakováli Hasszán pécsi dzsámija. V Péczely Béla: Pécs-belváros rendezési terve. V Gerő László: Györffy György: Tanulmányok a magyar állam eredetéről. Budapest, [ism.] V Barcza Géza: A műemlékek védelmében. V Péczely Béla: Granasztói Pál: Város és építészet. Budapest, [ism.] V Péczely Béla: Rados Jenő: Hild József. Pest nagy építőjének életműve. Budapest, Zádor Anna: Pollack Mihály Budapest, [ism.] V Péczely Béla: Genthon István: Magyarország művészeti emlékei. I. Dunántúl. Budapest, [ism.] V Péczely Béla: Borsos Béla Sódor Alajos Zádor Mihály: Budapest építészettörténete, városképei és műemlékei. Budapest, [ism.] V. 127 hátsó belső borító Nagy Béla: [Nagykovácsi, Tisza-kastély és Szent Sebestyén-kápolna.] V. hátsó belső borító. 3. szám: p Budai Aurél: A műemlékek értékelésének különböző szempontjai. 2. rész. V Ferenczy Károly: A pécsváradi vár helyreállítása. V V. évfolyam 289. Kubinszky Mihály Varga István: A fertődi kastély helyreállítása ( ). V Szabó Miklós: Mezőgazdasági műemléktelep mint idegenforgalmi hely. V Gyakorlati tanácsadó 291. Domaslowski, Wieslaw: Műgyanták és felhasználásuk a konzervátori munka során. 2. rész. V Barcza Géza: A műemlékvédelemre vonatkozó jogszabályok. V Gilyén Jenő: A műemlékvédelem néhány szerkezeti problémája. V Ágostházi László Gergelyffy András: Rövid hírek. [Körmend, Batthány-kastély; Kőszeg, Jurisich-vár; Lovászpatona, ev. templom; Monok, Rákóczikastély; Pécs, Jakováli Hasszán-dzsámi; Sopron, Fegyvertár u. 3.: lakóház; Sopron, Fő tér 6.: Fabricius-ház; Sopron, Hátsókapu u. 2.: Caesar-ház; Sopron, Kolostor u. 5.: lakóház; Új u. 8.: lakóház; Sopronbánfalva, karmelita templom; Szentes, Ecser: templomrom; Vaja, Vay-kastély] V Szabó Erzsébet: A szolgagyőri feszület. V Szabó Erzsébet: A szomori temetőkápolna. V Rozványiné Tombor Ilona: Néhány szó kastély-műemlékeinkről. V l. még: 258., Ébner Jenő: Néhány szó a zsámbéki templomról. + Gerő László: Válasz Ébner Jenőnek. V Gerő László: Godesburg vára. (Frankfurter Allgemeine Zeitung, IV. 27.) V Gerő László: Aachen városa. (Baumeister, 1961) V Voit Pál: Nemzetközi műemléki topográfiai napok Münchenben. V Gerő László: 25 év a magyar műemlékek védelmében. [Dercsényi Dezső] V Rozványiné Tombor Ilona: Fordítások az O.M.F. könyvtárában. V. 192 hátsó belső borító. 17

20 1961. V. évfolyam 4. szám: p Zsiray Lajos: A dömölki bencés apátság Árpád-kori temploma. V Gerő László: [Szerkesztői megjegyzés.] V Ifj. Dümmerling Ödön: A sopronhorpácsi románkori templom helyreállítása. V Csorna Antal: A margitszigeti romkertek. V G. Sándor Mária: Garády Sándor régészeti munkássága. + Garády Sándor irodalmi munkássága V Ferenczy Károly: Adatok a fertődi kastély értékeléséhez. V l. még: 258., Péczely Béla: A schafhauseni Münsteren. (Werk, 1959, 8.) V Péczely Béla: Műemlékvédelem és gyárépítés. (L Architettura, 1959, 4.) V Péczely Béla: Technika és műemlékvédelem. (Werk, 1959, 8.) V Péczely Béla: A metz-i gótikus Szent István-katedrális. V Péczely Béla: A müncheni királyi palota (Baumeister, 1959, 4.). V Péczely Béla: A münsteri színház újjáépítése. (Baukunst und Werkforum, 1956, 5.) V Gerő László: A lambachi kolostortemplom. (Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege, 1960, 1.) V Műemléki Tanulmányutak 310. Entz Géza: Jelentés németországi kiküldetésemről. V Gergelyffy András: Rövid hírek. [Ács, ref. templom; Budapest I., budai várpalota; Gyula, vár; Kecskemét, piarista templom; Keszthely, Fenékpuszta: bazilika; Kiskunfélegyháza, r. k. ótemplom; Komlódtótfalu, Becsky-kúria; Martonvásár, Brunswick-mauzóleum; Mátraverebély, r. k. templom; Nagykálló, megyeháza; Nyírbátor, ref. templom és harangtorony; Pácin, Alaghy Mágócsy-kastély; Pannonhalma, bencés főapátság; Sümeg, vár; Szombathely, Iseum; Tákos, ref. templom és harangláb; Oroszlány, Vértesszentkereszt: bencés apátság; Tépe, préposti kastély; Várpalota, vár; Vizsoly, ref. templom] V Barcza Géza: Műemléki Albizottságok Országos Értekezlete (Budapest, november ). V P. S.: Műemléket ábrázoló magyar bélyegek. V l. még: Péczely Béla: Régi várkastélyok felhasználása. (L Architettura, 1956, 12.) V Péczely Béla: A salzburgi dóm. (Das Münster, 1958, 11/12.) V Könyvismertetések 323. Borsos László: Magyar Műemlékvédelem 1949/1959. Budapest, [ism.] V Gerő László: Major Jenő: Szempontok a faluépítési hagyományok kutatásának módszeréhez. + Telektípusok kialakulásának kezdetei Magyarországon (Településtudományi Közlemények, 1959, 11., 12.). V Pereházy Károly: Horler Miklós H. Sallay Marianne Kuthy Sándor: Szentendre. Budapest, [rec.] V Kozák Károly: A Göcseji Múzeum Jubileumi Emlékkönyve 1950/1960. Zalaegerszeg, [ism.] V Péczely Béla: Budapest Régiségei, 17. Budapest, [ism.] V Gergelyffy András: Most jelent meg. V Kubinszky Mihály: Jürgen Joedicke: Willkür und Bindung im Werk von Antonio Gaudi (Bauen + Wohnen, 1960, 5.). V Gerő László: Az Internationales Burgen Isnstitut Bulletinja, V Rozványiné Tombor Ilona: Fordítások az O.M.F. könyvtárában. V. 255 hátsó belső borító. 18

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 (06 79) 520 191 sztenderd Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 (06 79) 523 089 sztenderd Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10.

Részletesebben

Savaria 38. évkönyv. Belföldi kiadványcsere-partnerek:

Savaria 38. évkönyv. Belföldi kiadványcsere-partnerek: Savaria 38. évkönyv Belföldi kiadványcsere-partnerek: INTÉZMÉNY VÁROS 1 Dráva Múzeum Barcs 2 Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum Békés 3 Munkácsy Mihály Múzeum Békéscsaba 4 Magyar Földtani és Geofizikai

Részletesebben

T/10718. számú törvényjavaslat. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény. módosításáról

T/10718. számú törvényjavaslat. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény. módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10718. számú törvényjavaslat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról Előadó: Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2016. május 1 2016.

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

A járások legfontosabb adatai, 2010

A járások legfontosabb adatai, 2010 A járások legfontosabb adatai, 2010 ok településeken élők, % Baranya megye Bólyi járás Bóly 16 12 129 0,3 47,8 10,6 80,1 Komlói járás Komló 20 36 463 9,4 25,9 12,6 79,8 Mohácsi járás Mohács 26 36 212 7,0

Részletesebben

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári Komlói Mohácsi Pécsi Pécsváradi Sásdi Sellyei Siklósi Szentlőrinci Szigetvári i pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Címe: 7626 Pécs, Egyetem utca 2. csabai i Gyulai Mezőkovácsházai

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

BUDAPEST RÉGISÉGEI XLI

BUDAPEST RÉGISÉGEI XLI BUDAPEST RÉGISÉGEI XLI. 2007. KŐSZEGI FRIGYESNEK A BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM RÉGÉSZETI ADATTÁRÁBAN NYILVÁNTARTOTT DOKUMENTÁCIÓI, JELENTÉSEI ÁSATÁSAIRÓL, LELETMENTÉSEIRŐL ÉS HELYSZÍNI SZEMLÉIRŐL Összeállította:

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz

Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz Város Zónakód Aktuális szezon munkanapon szabadnapon munkaszüneti napon Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz Ajka 8401 Jan 02 - Dec 24 07:00-17:00 07:00-12:00 - -

Részletesebben

"Adni öröm" gyűjtőhelyek

Adni öröm gyűjtőhelyek "Adni öröm" gyűjtőhelyek Spar Ajka, Ifjúság u. 9. Spar Baja, Bernhardt S. u.77. Spar Baja, Jelky tér 4. Spar Balassagyarmat, Mikszáth K. u.14. Spar Balassagyarmat, Rákóczi fej. út 56. Spar Balatonfüred,

Részletesebben

MOB Sportiskolai Program évi forrás

MOB Sportiskolai Program évi forrás MOB Sportiskolai Program 2015. évi forrás sorszám támogatott szervezet támogatás célja támogatás összege (Ft) megvalósulás helye KLIK fenntartású intézmények támogatásai: 1. Sugovica Sportiskolai Általános

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS Város Zóna Szezon Üzemidő Üzemidő Üzemidő Hétfő - Péntek Szombat Vasárnap Max. parkolási idő Személygépkocsi díj Megjegyzés Budapest I. KERÜLET 3016 01.02-12.23 180 perc 440 Ft/óra Budapest I. KERÜLET

Részletesebben

MEGÚJULÓ MAGYAR MŰEMLÉKEK A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN

MEGÚJULÓ MAGYAR MŰEMLÉKEK A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN MEGÚJULÓ MAGYAR MŰEMLÉKEK A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN MINISZTERELNÖKSÉG Kulturális Örökségvédelemért és Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Államtitkárság Közreműködő partner: TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY 2016.

Részletesebben

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor Helyezés Iskola Város Megye Pontszám Bónusz Összesen 1 Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Vác Pest 248 60 308 2 Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Szombathely Vas 182 40 222

Részletesebben

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések KÜLDÖTT, PÓTKÜLDÖTTVÁLASZTÁSI EREDMÉNYHIRDETÉS Dél-alföldi Régió választási körzetekben megválasztott

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Zalaegerszeg 2008. augusztus 26-28. A vándorgyűlés támogatói: Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzeti Kulturális Alapprogram Zala Megyei Önkormányzat

Részletesebben

AZ YBL MIKLÓS-DÍJ FÉL ÉVSZÁZADA

AZ YBL MIKLÓS-DÍJ FÉL ÉVSZÁZADA Megjelent: a Széchenyi István Egyetem házi email-hírlevelében, 2004. szeptember 5. AZ YBL MIKLÓS-DÍJ FÉL ÉVSZÁZADA Winkler Csaba kommunikációs titkárságvezető Az Ybl Miklós-díj az 1953-as megalapítása

Részletesebben

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni:

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: 1 Allée 1117, Budapest Október 23. u. 8-10 +36 20 6208 180 H-SZO: 10:00-21:00 V: 10:00-19:00 Astoria 1075, Budapest Károly krt. 3/a.

Részletesebben

Agip Baja Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út

Agip Baja Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út Agip Abda 62550 Győr-Moson- 9151 Abda Bécsi út 1. 47.6840292687097 18.952205 Agip Baja 61350 Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út 97. 46.195104 19.6489445326511 Agip Balatonederics 65100 Veszprém 8312

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben

A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban

A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban M E S T E R D Á N I E L K U T A T Á S I I G A Z G A T Ó S Á G N E M Z E T I C S A L Á D - É S S Z O C I Á L P O L I T I K A I I N

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Strandröplabda Diákolimpia 2016/2017. NEVEZÉSEK

Strandröplabda Diákolimpia 2016/2017. NEVEZÉSEK Strandröplabda Diákolimpia 0/0. NEVEZÉSEK Nyílt fiú páros kategória IV. korcsoport 0 Eszterházy Károly Egyetem Gyarkoló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet Bartók Béla Téri

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi 1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Ács Sportcsarnok Zichy kastély 2941 Ács, Zichy park 1. Telefon szám 34/385-043; 20/329-69-93 Fax szám 34/385-042 E-mail: nemethgyula70@gmail.com Honlap:

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

Statisztikák a 2014-es HÓDításról

Statisztikák a 2014-es HÓDításról Statisztikák a 2014-es HÓDításról Iskolák (abc sorrendben) Résztvevők száma Átlagpont Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola 90 85,58 benjamin 40 99,08 junior 14 63,14 kadét 36 79,31 Apáczai Csere János

Részletesebben

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78/a, Rózsakert 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1039 Budapest,

Részletesebben

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák:

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák: Jébert Katalin Festőres-taurátor művész Oklevél száma: I-17/1986 Restaurátorkamara névjegyzéki száma: F1-373 Tel.: 06 20 77-19-2-19 jebertka@gmail.com Szakirányú képesítés 1986-1991 Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu Budapest Kerület Nap Név Email Telefon III. K Balázs Antalné Marica balazs.antalne@t-online.hu III. K; Sz Kertész Anna kerteszanna@t-online.hu IV. Sz Dudásné Baricza Margit dumargo@gmail.com 06-1-3871-282,

Részletesebben

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál)

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Nyitvatartás: H-Cs 8:00-18:00 P 8:00-17:00 Telefon: 1 466-4633 Fax: 1 385-3837 Vályog úti

Részletesebben

A MŰEMLÉKVÉDELMI GONDOLAT ÉS AZ INTEGRÁLT ÉRTÉKVÉDELEM

A MŰEMLÉKVÉDELMI GONDOLAT ÉS AZ INTEGRÁLT ÉRTÉKVÉDELEM A MŰEMLÉKVÉDELMI GONDOLAT ÉS AZ INTEGRÁLT ÉRTÉKVÉDELEM BME - URBANISZTIKA 2011. 10. 24. Erő Zoltán PALATIUM Stúdió Kft. COLOSSEUM 1804, Napoleon VESZPRÉM 1765, Koller Ignác Fellner Jakab 1 19.sz. A LEGFONTOSABB

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Generali Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy nyilvános ajánlattétele A ( Alapkezelõ ) - amelynek székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44., nyilvántartja a Fõvárosi

Részletesebben

MOL - Hungary E-toll services on MOL Filling stations

MOL - Hungary E-toll services on MOL Filling stations services MOL Filling statis Abádszalók Füredi út 47.464230 20.589420 yes yes yes yes no no yes Aby Radák utca 47.191410 20.002530 yes yes no no no no no Ady 6.sz. főút 47.130488 18.865122 yes yes no no

Részletesebben

A bankkártyás adófizetés szabályai

A bankkártyás adófizetés szabályai Tájékoztató a bankkártyás adófizetésről: így fizethet adót bankkártyával! A berkalkulato r.net oldalán összegyűjtöttük azokat a NAV által közétettbankkártyával történő adófizetéshez szükségesek 2011-ben.

Részletesebben

Abony Kossuth Lajos tér 18. Ajka Szabadság tér 7. Szabadság tér 4/a. Aszód Kossuth Lajos u. 2. Bácsalmás Szent János u. 15. Baja Kossuth Lajos u. 14.

Abony Kossuth Lajos tér 18. Ajka Szabadság tér 7. Szabadság tér 4/a. Aszód Kossuth Lajos u. 2. Bácsalmás Szent János u. 15. Baja Kossuth Lajos u. 14. město adresa Abony Kossuth Lajos tér 18. Ajka Szabadság tér 7. Ajka Szabadság tér 4/a. Aszód Kossuth Lajos u. 2. Bácsalmás Szent János u. 15. Baja Kossuth Lajos u. 14. Baja Tóth Kálmán tér 1. Baja Vörösmarty

Részletesebben

238-9/Gyf/2005 KEF-3034-4/2014 I/56 Békési Gyógyászati Központ és KEF-27812-3/2014 Békés

238-9/Gyf/2005 KEF-3034-4/2014 I/56 Békési Gyógyászati Központ és KEF-27812-3/2014 Békés gyógyfürdő Bács-Kiskun Kalocsa Kalocsa Csajda-Uszoda és Gyógyfürdő 426-3/Gyf/2007 I/68 Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyháza Városi Kórház- Rendelőintézet Gyógyfürdő és Rehabilitációs Központ 365-5/Gyf/2007

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest II. korcsoport "A" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest II. korcsoport A kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Dunaújváros Vasvári Pál Ált. Isk. 38,000 37,500 38,500 114,000 2 Nagykanizsa Zrínyi Miklós-Bólyai János Ált. Isk. 37,900 37,800 37,800 113,500 3 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk.

Részletesebben

magyarországi gyógyfürdő megyénkénti nyilvántartása gyógyfürdő Bács-Kiskun Kalocsa Kalocsa Csajda-Uszoda és Gyógyfürdő 426-3/Gyf/2007 I/68

magyarországi gyógyfürdő megyénkénti nyilvántartása gyógyfürdő Bács-Kiskun Kalocsa Kalocsa Csajda-Uszoda és Gyógyfürdő 426-3/Gyf/2007 I/68 gyógyfürdő Bács-Kiskun Kalocsa Kalocsa Csajda-Uszoda és Gyógyfürdő 426-3/Gyf/2007 I/68 Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyháza Városi Kórház- Rendelőintézet Gyógyfürdő és Rehabilitációs Központ 365-5/Gyf/2007

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest II. korcsoport "A" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest II. korcsoport A kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,900 36,600 37,700 110,200 2 Nagykanizsa Zrínyi Miklós-Bolyai János Ált. Isk. 37,500 35,800 36,100 109,400 3 Veszprém Simonyi Zsigmond Ének-Zenei

Részletesebben

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Sorszám Település Megye intézmény neve 1. Debrecen Hajdú-Bihar Debreceni Minősítési ill. felülvizsgálati engedély száma 36.540/1958 209-1/2011

Részletesebben

Danfoss NAGYKERESKEDŐK CÍMLISTÁJA (Fűtéstechnika)

Danfoss NAGYKERESKEDŐK CÍMLISTÁJA (Fűtéstechnika) Érvényes: 2006. december 1-től Baja MART Mestercentrum 6500 BAJA (79) 524-180 (79) 524-182 Ipartelepi út 2. (79) 524-181 Balatonlelle MART Mestercentrum 8638 BALATONLELLE (85) 550-192 (85) 550-193 Rákóczi

Részletesebben

Natúr modullal rendelkező dm üzletek

Natúr modullal rendelkező dm üzletek 1053 Budapest, Királyi Pál u. 20. B 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138. 1024 Budapest, Lövőház utca 1-5. Mamut II. 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1026 Budapest, Pázsit

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Raiffeisen Univerzum III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a tájékoztatóhoz

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Sorszám Település Megye intézmény neve 1. Debrecen Hajdú-Bihar Debreceni Minősítési ill. felülvizsgálati engedély száma 36.540/1958 209-1/2011

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Pécs, 2005. április 15-17. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Szki. 47,700 47,750 47,250 47,250 47,600 46,400 283,950 2 Sárospatak Református Koll. és Gimn. 47,550 47,250 46,450 46,700 47,150 46,100

Részletesebben

Üzletszabályzat 1/a sz. függeléke

Üzletszabályzat 1/a sz. függeléke Város Irányítószám Ajka 8400 Fő út /Aranyvölgyi utca/ Bácsalmás 6430 Backnang út 7. Baja 6500 Szegedi út Balassagyarmat 2660 Kővári út Balatonfüred 8230 Széchenyi István út Békéscsaba 5600 Bartók Béla

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

Hírhatár online MÉDIAAJÁNLAT 2015

Hírhatár online MÉDIAAJÁNLAT 2015 MÉDIAAJÁNLAT 2015 OLDALINK: Online (központi oldal) Bács-Kiskun megye Bajai Kalocsai Kecskeméti Kiskunfélegyházi Kiskunhalasi Baranya megye Baranya Megyei Mohácsi Pécsi Szigetvári Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA április 10-TŐL

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA április 10-TŐL Sorszám Város Irányítószám 1 Ajka 8400 Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2 Baja 6500 Szegedi út 3 Balassagyarmat 2660 Kõvári út 4 Budaörs 2040 METRO 5 Budapest 1151 Bogáncs u. (XV.) 6 Budapest 1117 Irinyi u.45.

Részletesebben

Fiókirodák címe, nyitva tartása

Fiókirodák címe, nyitva tartása Fiókirodák címe, nyitva tartása S.sz. Település Posta Posta címe nyitva tartás 1. Ajka Ajka 1 posta 8400 Ajka Szabadság tér 7. Kedd 14:00-18:00 Péntek 12:00-16:00 2. Bácsalmás Bácsalmás posta 6430 Bácsalmás

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

A gótika regionális sajátosságai. Angol gótika

A gótika regionális sajátosságai. Angol gótika A gótika regionális sajátosságai Angol gótika A gótika építészetének rendszerezése A gótika építészetének tagolása: I.) A gótika mint francia stílus szülőhelyén A) Korai észak-francia katedrális gótika

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl Polgármesteri Hivatal... önkormányzat megnevezése NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl A nyilvántartás vezetése a 239/2009. (X.10.) Korm. rendelet 12. (1) bekezdése

Részletesebben

Megyei és körzeti földhivatalok

Megyei és körzeti földhivatalok Megyei és körzeti földhivatalok Bács-Kiskun Megyei Bácsalmási Körzeti Bajai Körzeti Kalocsai Körzeti Kecskeméti Körzeti Kiskőrösi Körzeti Kiskunfélegyházi Körzeti Kiskunhalasi Körzeti Kunszentmiklósi Körzeti

Részletesebben

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23.

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA Megye POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Gázló utca 29/a Bács-Kiskun megye

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. 01. Általános Iskola 9672 Gérce Kossuth Lajos u. 221. 1 0 0 0 1 1500 02. Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 5600 Békéscsaba Andrássy út 56. 0 5 2 1 7 10500 03.

Részletesebben

1. nap: 2006. március 11. (szombat)

1. nap: 2006. március 11. (szombat) VI. AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA V-VI. kcs. ORSZÁGOS DÖNTŐ PAKS 1. nap: 2006. március 11. (szombat) ASE csarnok 11.00 FA/1-FA/2 Monor, József Barcs, Széchényi 57:35 11.50 FB/1-FB/2 Szécsény, Kőrösi Zalaegerszeg,

Részletesebben

Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile Jogorvoslati fórumok elérhetősége

Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile Jogorvoslati fórumok elérhetősége 1 Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile Jogorvoslati fórumok elérhetősége T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatás 6. sz. melléklet Hatályos: 2011. január 1-jétől 1. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2011/10. KÜLÖNSZÁM TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2011/10. KÜLÖNSZÁM TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2 TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2 Bírói állásra kiírt pályázatok Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének a 2011. évi CXXXI. törvény alapján kiírt pályázati felhívásai Részleteiben az alábbi

Részletesebben

Strandröplabda Diákolimpia Kispest NEVEZÉSEK

Strandröplabda Diákolimpia Kispest NEVEZÉSEK ÖSSZESÍTÉS nyilt fiú - IV nyilt fiú - V nyilt fiú - VI Strandröplabda Diákolimpia 0. Kispest NEVEZÉSEK nyilt lány IV nyilt lány V nyilt lány VI amatőr fiú IV amatőr fiú V amatőr fiú VI amatőr lány IV amatőr

Részletesebben

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai ALSÓNÉMEDI Dr. Tholt Mária Vizsgálat helye: 2351 Alsónémedi, Somogyi u. 1. Tel.: 29 / 337 104 Rendel: hétfı kedd csütörtök péntek 8-12 h, szerda 12-16 h BAJA Dr.

Részletesebben

2009-01-08 2010-01-08

2009-01-08 2010-01-08 2009-01-08 2010-01-08 Baja, Magyarország Mo. Németek ÁMK,6500, Duna u. 33. hetente folyamatosan / csütörtök 2009-01-05-2012-01-01, 07:00 PM - 08:30 PM Jan 8 - Kajtár Tamás Békéscsaba, Magyarország Ifjúsági

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Fiók neve Nyitvatartási rend Cím Telefon

Fiók neve Nyitvatartási rend Cím Telefon Ajkai Fiók 8400 Ajka, Szabadság tér 4/a. 88/510-030 Allee Skála Fiók H: 10.00-20.00 K: 10.00-20.00 Sze:10.00-20.00 Cs: 10.00-20.00 P: 10.00-20.00 Szo:10.00-14.00 Allee Bevásárlóközpont 1117 Budapest, Október

Részletesebben

Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista

Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista Hitel Vadász - Online Hitel - Hitel keresõ Földhivatalok megyénként Bács-Kiskun Megyei földhivatalok listája Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Zala (4-1 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Zala (4-1 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép M ar l ca rk a Z ala Ke Mu ra á Dr va 0 víztest víztest vasút autópálya főbb utak egyéb egyéb vizes élőhely 3 6 9 12 km Zala FELSZÍNI VÍZTESTEK ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOTA 5-1. térkép I

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Raiffeisen Sztárválogatott Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a tájékoztatóhoz

Részletesebben