Kolozsvár, ferences kolostor, a Mátyás-terem helyreállítás közben Hollenzer László felvétele, 1901

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kolozsvár, ferences kolostor, a Mátyás-terem helyreállítás közben Hollenzer László felvétele, 1901"

Átírás

1

2 Kolozsvár, ferences kolostor, a Mátyás-terem helyreállítás közben Hollenzer László felvétele, 1901

3 A M űemlékvédelem első ötven év folya m ána k r epertór i u m a ( ) Összeállította: BARDOLY ISTVÁN Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 2007

4 Készült a Műemlékvédelmi Tudományos Intézetben Borítóterv: KÓSA József A címlapon: Kolozsvár, a Bogner-ház ajtója, 1560-as évek ISBN A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal megbízásából kiadja az Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. Felelős kiadó: dr. Hamvay Péter igazgató. Kiadóvezető: Karácsony Tiborné Kiadói szerkesztő: Ágoston Jánosné Nyomdai előkészítés: uncut-art Tipografika Stúdió Bt. Azonossági szám: 11/2007 Nyomdai munkák: mondat Nyomdaipari és Szolgáltató Kft. Budapest, 2007

5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Helynévmutató Személynévmutató Tárgymutató Függelék A Műemlékvédelem kiadói A Műemlékvédelem szerkesztősége...224

6

7 Bevezető A Műemlékvédelem című folyóirat repertóriuma a kiadvány között megjelent ötven (I L.) évfolyamának publikációit, tartalmazza. A repertórium öt részből áll. A az évek-évfolyamok sorrendjében közli az egyes számokban közzétett publikációk adatait, feltüntetve az egyes rovatok címét is. Minden egyes tétel önálló leírást és sorszámot kapott. Ez utóbbiak segítségével kereshető vissza a tétel a mutatókból. A Helynévmutató nemcsak az egyes emlékekről szóló tételeket tartalmazza, hanem mindaz kat, amelyek legyenek akár csak említések, megítélésünk szerint lényeges információt hordoznak. A könnyebb használat kedvéért a nagyobb, átfogó jellegű publikációkat a sorszám melletti * jelöli. A Személynévmutató mindenegyes cikk, közlemény szerzőjének nevét tartalmazza. Kurzivált sorszámmal jelöltük azokat a tételeket, ahol az illető személyről, illetve munkásságáról van szó, vagy történik lényeges említés. A monogrammal jelölt publikációk szerzőinek nevét [] zárójelben feloldva is közöljük. A Tárgymutató csak az összefoglaló, általános tematikájú cikkeket tartalmazza. A Függelék közli a folyóirat kiadóit, illetve szerkesztőségének tagjait, zárójelben megadva annak a folyóiratszámnak az adatait, amelyhez a lapnál végzett munkásságuk kezdete, illetve vége köthető. A tételek leírásánál az egyes közlemények, illetve a rovatok elnevezésének helyesírását megtartottuk. A kiadvány hasznos lehet nemcsak a műemlékes szakembereknek, hanem minden előfizetőnek vagy alkalmi olvasónak az ötven év alatt megjelent írások közötti eligazodásban, s segítségével megismerhető a műemlékvédelem fejlődése, tevékenységének szélesedése, új területei.

8

9

10 1957. I. évfolyam I. évfolyam 1. szám: p. 1. [Gerő László]: Az olvasóhoz. I Entz Géza: Műemléki kérdések Esztergomban. I Granasztói Pál: A magyar városkép. I Dragonits Tamás: Kétemeletes, gótikus lakóház a várban. I Riedlmayer Gyula: Műemléképület helyreállítása Sopronban. I Beck Zsuzsanna Sedlmayer János: Holt műemlékeink helyreállítása. I Gerő László: [Szerkesztői megjegyzés.] I. 50. l. még: 56., Ormos Imre: Műemlékvédelem és kertművészet. I Dercsényi Dezső: Műemlékvédelem Csehszlovákiában. I Péczely Béla:. I A Magyar Építőművészek Szövetségnek javaslatai a második ötéves terv irányelveihez. I P. B. [Péczely Béla]: A Magyar Építőművészek Szövetségének Műemléki Bizottsága. I G. L. [Gerő László]: A Műemléki Bizottság évi munkaterve. I A MÉSZ Műemléki Bizottsága július 3-án tartott ülése. I Vargha László javaslata a Magyar Építőművészek Szövetsége Műemléki Bizottsága keretében a magyar népi építészet a népi műemlékek fokozottabb és rendszeresebb vizsgálatával kapcsolatosan. I szám: p. 15. Mentsük meg műemlékeinket! Az Országos Műemléki Felügyelőség felhívása. I Imrényi Imre: Régi tanácsházak a Kiskunságban. I Gerő László: Hunyadi János vajdahunyadi vára. I Szakál Ernő: Kőszobrok helyreállításáról. I Kaesz Gyula: A szép tárgyak művészete. I Borsos László: A budavári főtemplom helyreállítása. I Horler Miklós: Műemlékhelyreállítások Budapesten a lakóháztatarozások során. I [Gerő László: Szerkesztői megjegyzés. I. 120.] 22. Tompos Ernő: A soproni Storno-műterem. I Péczely Béla: A MÉSZ Műemléki Bizottságának évi augusztus hó 7-én tartott ülése. I Péczely Béla: Vidéki műemléki bizottságok megalakulása. I Eger város műemlék és műemlékjellegű építményeinek fokozott felügyeletéről és védelméről szóló 1/1956. sz. tanácsi rendeletről. I Péczely Béla: Eger város tanácsa Műemlék Bizottságának ülése. I Péczely Béla: A győri műemléki-bizottság munkájáról. I Horváth Béla: Miskolci hírek. I Esztergomi hírek. I Zalaegerszeg. I II. évfolyam 1. szám: p. 31. Éri István: Beszámoló a nagyvázsonyi Kinizsi-vár helyreállításáról. II Borsos Béla: A Királyfürdő helyreállítása. II Entz Géza: A soproni Szentlélek-templom újabban előkerült gótikus részletei. II Radnai Lóránt: Eger vár megmentéséért. II Balogh András: Az olasz és a francia barokk kertépítő stílus. II Štorm, Břetislav: Koszt és Svihov várak renoválása. II Boronkay Pál: Soproni műemlékvédelmi munkák. II

11 38. Gerő László: A szabadbattyáni ún. Kula-épület. II Gerő László: A Széchenyi u. 40. sz. épület átalakítása Miskolcon. II Péczely Béla: Fővárosi hírek. Közigazgatás. II Péczely Béla: Az eperjesi Rákóczi-házakat restaurálták. II Péczely Béla: A firenzei Ponte Vecchio környékének újjáépítése. II Péczely Béla: A sümegi járási tanács műemlékbizottságának megalakulása. II Péczely Béla: Könyvpiac. [műemléki topográfiák] II. hátsó belső borító. 2. szám: p. 45. Entz Géza: Építészettörténeti és műemlékvédelmi konferencia Budapesten. II Nováki Gyula: Földváraink védelme. II Entz Géza: A Káptalan utca 2-es számú középkori ház Pécsett. II Gerő László: Gótikus lakóház helyreállítása Sopronban. II Détshy Mihály Sedlmayr János: A zalaszántói plébániatemplom restaurálása. II Schoen Arnold: Dumont nyomán. II Hetényi Imre: A műemlékek jogi védelme. II Ferenczy Károly: A balatonszentgyörgyi Csillagvár. II Országos Műemléki Felügyelőség. II Gólya József: Műemléki művezetői megbeszélés megnyitója. II Gerő László: Műemlékvédelmi tapasztalatok a Szovjetunióban. II Ifj. Dümmerling Ödön: Állagmegóvás vagy helyreállítás. II [Gerő László: Szerkesztői megjegyzés. II. 115.] l. még: 6., Dercsényi Dezső: A magyar műemlékvédelem általános helyzete. II Gerő László: Lengyelországi tanulmányút. II II. évfolyam 59. Péczely Béla: A Gellért Szálló helyreállítása és a műemlékvédelem. II Péczely Béla: Műemlékekben elhelyezett múzeumok. II Péczely Béla: Fővárosi hírek. [Budapest, várnegyed] II Péczely Béla: Az első magyar műemlékfilm. II Péczely Béla: A Magyarországi művészet története. Főszerk. Fülep Lajos. I. Budapest, Az Építőipari Műszaki Egyetem Tudományos Közleményei, I II. 1955/ Eger város idegenforgalmi prospektusa. II Péczely Béla: A győri kazamata helyreállítása. II Kuthy Sándor: A sajtó és a műemlékvédelem II Péczely Béla: A sopronhorpácsi templom helyreállítása. II Péczely Béla: Műemlékeink. [Képzőművészeti Alap Kiadóvállalat sorozata] + Veszprém megyei Idegenforgalmi Hivatal útikönyv sorozata + TIT műemléki sorozata. II. 127 hátsó belső borító. 68. Péczely Béla: A budapesti Hadtört. Múzeum restaurálása. II. hátsó belső borító. 69. [Péczely Béla]: A fricsi kastély restaurálása. II. hátsó belső borító. 3. szám: p. 70. Jelentés az Országos Műemléki Felügyelőség évi munkájáról. II Winkler Oszkár: A soproni belváros szanálásának egyik fontos kérdéséről. II l. még: 119., 120., Sedlmayr János: A kőszegi Jurisichvár helyreállítása. II l. még: Cs. Tompos Erzsébet: Az élőáldozat újabb nyoma hazánkban. II Détshy Mihály Kozák Károly: Beszámoló az egri várban folyó feltárásokról. II Szakál Ernő: Stukkókról és stukkóhelyreállításokról. II Bottyán János: Ismeretlen falkép a lovászpatonai evangélikus templomban. II

12 1958. II. évfolyam 77. Gerő László: Várainkról. II Vákár Tibor: Tatarozás vagy restaurálás. (Folytatják a veszprémi vár épülethomlokzatainak helyreállítását.) II Sedlmayr János: A soproni középkori zsinagóga helyreállítása (Új u. 11.). II Péczely Béla: A Magyar Építőművészek Szövetsége Műemléki Bizottságának szeptember 4-i ülése. II A MÉSZ Műemléki Bizottsága évi március 12-i ülése. + A MÉSZ Műemléki Bizottságának június 25-én tartott ülése. + A MÉSZ Műemléki Bizottsága évi október 7-i ülése. + A MÉSZ Műemléki Bizottsága évi január hó 28-án tartott ülése. + Eger város Tanácsának Műemléki Bizottsága évi szeptember 12-én tartott ülése. + Eger város Tanácsának Műemléki Bizottsága évi december 17-én tartott ülése. + Győr város Tanácsának Műemléki Bizottsága október 17-én tartott ülése. + Győr város Tanácsának Műemléki Bizottsága május 10-én tartott ülése. + Győr város Tanácsának Műemléki Bizottsága december 19-én tartott ülése. II Péczely Béla: Rövid beszámolók, előzetes hírek műemlékekről, leletekről. [Aszófő, r. k. templom; Balatonfüred, Horváth-ház; Budapest I., Úri u. 47.; Budapest V., Március 15. tér, belvárosi r. k. plébániatemplom; Sopronbánfalva, karmelita templom; Szombathely, Iseum; Veszprém, székesegyház] II Gerő László: A budai királyi vár műemlék. + Szikszó, ref. templom műemlék. II Péczely Béla: A sümegi vár helyreállítása. + A Pesti Vigadó. + Egyszerű, kisebb épületek. II Pereházy Károly: Hozzászólás a Holt műemlékeink helyreállítása és felhasználása c. cikkhez. II l. még: 6., Gerő László: Varsói nemzetközi összejövetel (1958. III. 6 8.) Városépítés története és a történelmi városok helyreállítása témakörben. II Hajnóczi Gyula: Witruwiusz: O Architekturze Ksiag Dziesiec. Varsó, [ism.] II Gugyik Gyula: Igen tisztelt Szerkesztőség! II. hátsó belső borító. 89. Méhes Gábor: A Műemlékvédelem folyóirat. II. hátsó belső borító. 4. szám: p. 90. Jelentés az Országos Műemléki Felügyelőség évben végzett munkájáról. II Tóth János: Szigliget védelme. II Gergelyffy András: A műemlékvédelem múltjából. (Henszlmann Imre és a bélapátfalvi templom.) II Domján József Iván: A győri zárterkélyes házak és kőgyámjaik. II Gergelyffy András Császár László: A váraszói románkori templom helyreállítása és bővítése. II Horler Miklós: Budapest műemlékvédelme új utakon. II Bicsef, Milko: Egy bolgár népi építész, Nikola Ficsef mester. II Vidéki Műemléki Albizottságok. II Péczely Béla: Rövid hírek. [Budapest I., Hess András tér: Szent Miklós-torony; Budapest I., Batthyány tér: Szent Anna-templom; Budapest I., Tabáni r. k. templom; Budapest I., Fő u. 82/86.: Király-fürdő; Budapest V., Március 15. tér: belvárosi r. k. plébániatemplom; Budapest XIII. Margitsziget, domonkos kolostor; Csákvár, Estreházykastély; Fertőd, Esterházy-kastély] II Sedlmayr János: Új feltárások soproni műemlékekben. II Gerő László: Csehországi műemlékegyüttesek helyreállítása. + A londoni Szent Pál székesegyház környékének újjáépítése. + Művészettörténeti Értesítő [ ]. II

13 101. Gerő László: Győr városépítés-története. Budapest, [Borbiró Virgil Valló István]. [rec.] II Gerő László: Atti del VII. Congresso Nazionale di Storia Dell Architettura Palermo Sett Palermo, II Gerő László: Atti del VIII. Congresso Nazionale di Storia Dell Architettura. Roma, [ism.] + Stanislaw Herbst: Zamosc. Warszawa, Maria Borowiejska Birkenmajerowa: Jaroslaw. Warszawa, Jan Zachwatowicz: Stare Miesto w Warszawie odbudowa. Warszawa, W. Kalinowski: Sandomierz. Warszawa, Zabitky architektury w Polsche. Warszawa, [ism.] II Gerő László: Levelezőlapok a magyar műemlékekről. II Vasvári László: Véleményem szerint a műemlékek jogi védelme. II. hátsó belső borító Péczely Béla: A műemlékekben elhelyezett múzeumokról szóló tájékoztatót + Műemlékjelző emléktáblák. II III. évfolyam 1. szám: p Gerő László: Építészeti felfogásunk alakulása tíz év műemléki gyakorlatában. III Szanyi József: A visegrádi alsóvár. III Molnár József: A szegedi vár. III Csorna Antal: Hangulatos udvarkertek a budai várban. III Détshy Mihály: Középkori részletek feltárása a verpeléti templomban. III Kuthy Sándor: A táci református templom. III Gyakorlati tanácsadó 113. a műemléki kiegészítésekhez felhasznált zuzalékbeton készítéséről. III III. évfolyam 114. Magyar Építőművészek Szövetségének Műemléki Bizottsága. + Sümegi járási tanács mellett működő Műemléki Bizottság. + Eger Város Tanácsának műemléki bizottsága. III Hírek 115. Sallay Marianne: A kolozsvári Szent Mihály templom helyreállítása. III Gerő László: Történeti városok építészeti feltárása Csehszlovákiában. III Új könyvek 117. Péczely Béla: Magyarország műemléki topográfiája. V VI. Pest megye műemlékei Budapest, Építés- és Közlekedéstudományi Közlemények, I [ism.] III Borsos László: Paul Leon: La protection des monuments. Paris, [ism.] III Boronkai Pál: Hozzászólás Winkler Oszkár: A soproni belváros szanálásának egyik fontos kérdéséről c. cikkéhez. III l. még: 71., Füredi Oszkár: Hozzászólás Winkler Oszkár: A soproni belváros szanálásának egyik fontos kérdéséről c. cikkéhez. III l. még: 71., Tompos Ernő: Hozzászólás Winkler Oszkár: A soproni belváros szanálásának egyik fontos kérdéséről c. cikkéhez. III. 64. l. még: 71., 119., 120. [Gerő László: Szerkesztői megjegyzés. III. 64.] 122. Erdei Ferenc: Helyreállítják a gyulai várat. III Velősy Béla: Hozzászólás a Jurisich-vár sorsához. III. hátsó belső borító, l. még: Péczely Béla: Műemlékhelyreállítás Bártfán. III. hátsó belső borító. 2. szám: p Entz Géza: Jelentés az Országos Műemléki Felügyelőség évi munkájáról. III

14 1959. III. évfolyam 126. Szakál Ernő: A sopronbánfalvi gótikus templom helyreállításáról. III Gabos György: Mérnöki feladatok a műemlékvédelemmel kapcsolatban. III Détshy Mihály: Beszámoló a sárospataki vár helyreállítási munkáiról. III Sedlmayr János: Egy műemlék lakóház kutatása. (Sopron, Kolostor u. 5.) III Gerő László: Útburkolatokról. III Štorm, Břetislav: A romantikus építészet kezdetei Csehországban. III Gyakorlati tanácsadó 132. Gerő László: Néhány építészeti belsőtér-probléma. III Papp Oszkár: Falképfeltárásokról. III Kozák Károly: Háromszög alaprajzú, XVIII. századi épületek Magyarországon. III Kubinszky Mihály: Romantikus magyar vasúti épületek. III Cseh István Kuthy Sándor: Üzletek műemléképületekben. III Bágyuj Lajos: A kolozsvári Farkas utcai református templom 1958 évi restaurálása. III Gyakorlati tanácsadó 147. Gerő László: A műemlék-templomok belső terének világításáról. III Cseh István: Műemléktemplomok világítása. III Keszeghné Krámer Márta: A tuzséri volt Lónyai-kastély. III Czigány Jenő: Sírkövek, síremlékek védelme. III Hírek 135. Péczely Béla: Párizs nagyszabású rendezési terve. III Péczely Béla: A drezdai belváros pusztulása. III Péczely Béla: A müncheni Siegestor. + Alte Pinakothek. + Salzburg, Festspielhaus. III Péczely Béla: A bratislavai Podhradia újjáépítése. III Péczely Béla: Föld alatti kincstár-múzeum. III Könyv- és folyóiratszemle 140. Péczely Béla: Soproni Szemle, [ism.] III. 128 hátsó belső borító. 3. szám: p Semsey Andor: Rómer Flórissal a Balatonkörnyék pusztuló műemlékei nyomában. III Gerő László: A budai egykori királyi palota helyreállítási munkái. III Pereházy Károly: Tabán. III Könyv- és folyóiratszemle 151. Péczely Béla: Magyar Építőművészet, [ism.] III Entz Géza: Gerő László: Építészeti műemlékeink feltárása, helyreállítása és védelme. Budapest, [ism.] III Entz Géza: Froidevaux, Yves-Marie: L abbatiale de Lessay. (Les Monuments Historiques de la France, 1958, 9.) [ism.] III Gerő László: Granasztói Pál Polónyi Károly: Budapest holnap. Budapest, [rec.] III Péczely Béla: Természet és Társadalom, [ism.] III. 192 hátsó belső borító Sopron város Tanácsának Műemlékvédelmi Albizottsága. + Szeged város Tanácsa VB Műemlékvédelmi Albizottsága. + Jászberény város Tanácsa VB Műemléki és Városrendezési Bizottsága. III. hátsó belső borító. 12

15 4. szám: p Györffy György: Ópusztaszer. III Szakál Ernő: Jelentés a bélapátfalvi munkálatokról. III Gergelyffy András: Műemlékvédelmünk a Tanácsköztársaság idején. III Papp Oszkár: Falképfeltárások. 2. közlemény. III Huszár Lajos: Az érem szerepe a műemlékfeltárásban. III Molnár József: Török műemlékeink ablakrácsairól. III Kemény György Regele Zoltán: A műemlékvédelem mélyépítési és alapozási problémáiról. III Gerő László: Építészettörténeti és műemlékvédelmi konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Építészettörténeti és Elméleti Főbizottságának és Településtudományi Főbizottságának rendezésében (Budapest Sárospatak, jún.). III IV. évfolyam 171. Gerő László: W. Osztrowski P. Szafer W. Trzebiwski: A városépítés történetének kutatómódszerei (Kwartalnik Architektury i Urbanistiky, 2, 1957, 3 4.) [ism.] III Gerő László: Kazimierz Dziewonski: A lengyelországi középkori városfejlődés kérdése (Kwartalnik Architektury i Urbanistiky, 2, 1957, 3 4.) [ism.] III Gerő László: Ezio Belluno: L evoluzione storica del restauro dei monumenti. Trieste, [ism.] III Gerő László: Dobroslavá Menclová: Európai XIV. és XV. századi szabályos alaprajzú várpaloták. (Művészettörténeti Értesítő, 1958, 2/3.) [ism.] III Péczely Béla: Két útikalauz. III Gerő László: Eger, Visegrád, Budapest és Balaton képeskönyvek. [ism.] III Gerő László: Zakariás G. Sándor: A budai Batthyány tér. Budapest, (Műemlékeink) [ism.] III. hátsó belső borító IV. évfolyam Könyv- és folyóirat-ismertetések 165. Gerő László: A Nyírbátori Báthori István Múzeum kiadványai. + A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei. [ism.] III Péczely Béla: Rózsa György: Régi várképek. Budapest, [ism.] III Gerő László: A műemlékvédelmi elvek fejlődése az Osztrák Magyar Monarchiában és Csehszlovákiában. [Zdenek Wirth előadása] III Péczely Béla: Az Österreichische Kunsttopographie kiadványainak mai állása. III Rozványiné Tombor Ilona: Louis Blondel: Châteaux de l ancien diocčse de Genčve. Genčve, [ism.] III Gerő László: Felix Helmer: Niederösterreich Burgen. Wien, [ism.] III szám: p Dercsényi Dezső: A magyar műemlékvédelem tíz éve. IV G. Sándor Mária: Rómer Flóris munkássága a műemléki kutatások tükrében. IV Rozványiné Tombor Ilona: A herencsényi pusztatemplom. IV Zsiray Lajos: Egy pusztuló Veszprém megyei műemlék. IV Molnár József: Arnault egri pasa fürdője. IV Entz Géza: Nagy Kázmér rendelete 1353-ból a plocki városfal építéséről. IV Kalinowski, Wojciech: Történelmi városok újjáépítésének és szanálásának problémája Lengyelországban. 1. rész. IV Gyakorlati tanácsadó 185. Barcza Géza: [Műemlékvédelmet érintő újabb jogszabályok.] IV

16 1960. IV. évfolyam 186. Schätzel József: Kőszeg város Műemléki és Természetvédelmi Albizottsága. IV Gerő László: V. Gordon Childe: A civilizáció bölcsője. Budapest, [ism.] IV. hátsó belső borító. Rövid hírek 187. Az Országos Műemléki Felügyelőség megindította a műemlékhelyreállítás távlati tervének munkáját. IV Komoróczy György: Hajdú-Bihar megye területén. IV Könyv- és folyóirat-ismertetések 189. Gerő László: Kalas Imre: A zubogyi középkori templom. (Borsodi Szemle, 3, 1959, 1.) [ism.] IV Gerő László: Walter Ohle: Zur Frage der Restaurierung mittelalterlicher Holzbildwerke. (Mitteilungen des Institut für Denkmalpflege, No 5, 1959) [ism.] IV Gerő László: Matyeriali po izucsenyiju i resztavracii pamjatnyikov arhitekturi Jaroszlavszkoj oblasztíi. Jaroszlav, N. N. Voronyin: Rosztov műemlékeinek régészeti kutatása. [ism.] IV Gerő László: Adriano Peroni: L architetto della Theatinerkirche de Monaco. (Palladio, 1958, 1.) [ism.] IV Péczely Béla: A Picadilly Circus fényreklámja (The Architectural Review, 1959) [ism.] IV Péczely Béla: Újabb kegyetlen gyilkosság Németországban (L Architettura, 5, 1959, 1.) [ism.] IV Péczely Béla: Az új építészet úttörő alkotásainak védelme (L Architettura, 5, 1959, 4.) [ism.] Péczely Béla: Újabb, a mai építészet jelentős dokumentumai közé tartozó épület. (L Architettura, 4, 1958, 5.) [ism.] IV Gerő László: Moderne und Denkmalschutz. (Frankfurter Allgemeine Zeitung, VII. 27.) [ism.] IV Gerő László: Jiří Kostka: Das Tschechoslowakische Gesetz über die Kulturdenkmäler. Praha, [ism.] IV Gerő László: Bágyuj Lajos: Beszámoló a kolozsvári Szent Mihály templom 1956/57 évi helyreállítási munkálatairól. Kelemen Lajos emlékkönyv. Kolozsvár, [ism.] IV. 64 hátsó belső borító. 2. szám: p Genthon István: Műemléki kiállítás a Nemzeti Szalonban. (Magyar Műemlékvédelem ). IV Komoróczy György: A nagykereki kastély. IV Móricz Béla: A balatonszentgyörgyi Csillagvár építéstörténete. IV [Gerő László: Szerkesztői megjegyzés. IV. 89.] 204. Granasztói Pál: Várostervezésünk előzményei, különös tekintettel a történeti városokra. IV Nagybákay Péter: Kérdések a budai vár műemlékegyüttesében épülő új épületekről. IV [Gerő László: Szerkesztő megjegyzés. IV. 103.] hozzászólás: ld. 239., 269., 334., Kalinowski, Wojciech: Történelmi városok újjáépítésének és szanálásának problémája Lengyelországban. 2. rész. IV Gyakorlati tanácsadó 207. Barcza Géza: A műemlékvédelem szervezetének fejlődése. IV Péczely Béla: Magdeburg pusztulása. IV Péczely Béla: A firenzei Ponte Santa Trinita újjáépítése. (L Architettura, ) [ism.] IV Péczely Béla: Luzern mellett, az Eigenthalban. (Werk, 1959, 8.) [ism.] IV Gerő László: Művészettörténeti Értesítő, [ism.] IV Gerő László: Nicolaus Pevsner: Europäische Architektur von den Anfängen bis zur Gegenwart. München, [ism.] IV Gerő László: Bruno Zevi: Architecture as Space. New York, [ism.] IV

17 214. Péczely Béla: A római Santo Stefano Rotondo. (L Architettura, No 41, 1959.) [ism.] IV Péczely Béla: Múzeumátrendezés a milánói Castello Sforzescóban. [ism.] IV Gerő László: W. A. Singleton: The Preservation of Historic Buildings and Ancient Monuments in Great Britain. (Előadás, 1959) [ism.] IV IV. évfolyam 229. Gerő László: A XIX. század végi későeklektikus építészet jelentősége Budapesten. IV Cseh István: Beszámoló a Csehszlovákiában tett műemléki tanulmányútról. IV Kozák Károly: Tanulmányút az NDKban. IV Gyakorlati tanácsadó 217. Péczely Béla: Le Corbusier műve műemlékvédelem alatt. (N. Pevsner, The Architectural Rewiew, 1959). [ism.] IV Gerő László: J. Kostka V. Kratochvil: Richesse de la Tchécoslovaquie. Prague, [ism.] IV Gerő László: D Ossat, Guglielmi de Angelis: Sul tempio della Consolazione a Todi. (Bolletino d Arte, 1956, 3.) [ism.] IV Péczely Béla: Székesfehérvári Szemle, Székesfehérvári István Király Múzeum Közleményei. + Vasi Szemle. [ism.] IV. 127 hátsó belső borító Péczely Béla: Alberobelloban. (Architettura Cantiere, 1958) [ism.] IV. hátsó belső borító Péczely Béla: Új híd Kölnben. (Baukunst und Werkform, 1956, 1.) [ism.] IV. hátsó belső borító Péczely Béla: Az École de Paris műemlékmúzeuma. (Werk, 1957, 3.) [ism.] IV. hátsó belső borító. 3. szám: p Entz Géza: Jelentés az Országos Műemléki Felügyelőség évi munkájáról. IV Gutheil Jenő H. Gyürky Katalin Erdei Ferenc Koppány Tibor: A veszprémi Szent György egyház és konzerválása. IV Csorna Antal: Budavári kertek. 1. rész. IV Zöldy Pál: A sümegi plébániatemplom eddig ismeretlen Maulbertsch freskói. IV Hatolkay Árpád: A Nemzeti Múzeum körül kialakult palotanegyed története. IV Tímár János Gerő László: Műemlékek festése. IV Péczely Béla: Splitben, Diocletianus nagyszabású palotája. IV Erdei Ferenc: A szerencsi vár délkeleti sarokbástyájának helyreállítása. IV Péczely Béla: Műemlékvédelem Milánó legújabb városrendezési tervében. (Urbanistica, 1956, 18/19.) IV. 192 hátsó belső borító Péczely Béla: [Természetvédelmi területté nyilvánították a tatai Kálváriadombot.] IV. hátsó belső borító. 4. szám: Sedlmayr János: A bozsoki Sibrik-kastély helyreállítása. IV Csorna Antal: Budavári kertek. 2. rész. IV Horler Miklós: Új épületek műemléki környezetben. IV l. még: 205., 269., Héjjné Détári Angéla: Vasművességünk védelmében. IV Ifj. Dümmerling Ödön: Möller István ( ). IV Détshy Mihály: Beszámoló az olaszországi tanulmányútról. IV Keszeghné Krámer Márta: Az olaszországi falképrestaurálásokról és néhány kiállításról. IV Gerő László: Dr. Lux Kálmán 80 éves. IV Gergelyffy András: A Magyar Műemlékvédelem kiállítás Kőszegen. IV

18 1960. IV. évfolyam 246. Sedlmayr János: Lauscher Nándor. IV Komárik Dénes: Rövid hírek. [Budapest I., Hess András tér: Szent Miklós-torony domonkos templom; I., Kapisztrán tér: Helyőrségi templom; I.. Szentháromság u. 7.: Russwurm-ház; I., Úri u. 49.: klarissza kolostor; I., Fő u. 41/43.: Marczibányimenház; I., Ybl Miklós tér 2/6.: Várkert bazár; II., Budakeszi út 73.: Csendilla; V., Királyi Pál u. 13/b.: lakóház; XII., Budakeszi út 38.: Hild-villa; XIII., Margitsziget, domonkos kolostor] IV Péczely Béla: A capuai dóm restaurálása. (L Architettura, 1958, No 38.) [ism.] IV Péczely Béla: Coventry városa. (Architectural Design, 1958, 12.) [ism.] IV Gerő László: [A Művészettörténészek Nemzetközi Szövetsége kongresszusa Sao Paoloban.] IV Entz Géza: Andela Horvat: Denkmäler in Kroatien. Zagreb, [ism.] IV Gerő László: Altstadterneuerung in Görlitz, 10 Jahre Denkmalpflegearbeit. [ism.] IV Gerő László: Bernhard Klemm: Städtebaulich-Denkmalflegerische Untersuchungen in Görlitz. Dresden, [ism.] IV Gerő László: Jahrbuch der Rheinischen Denkmalpflege. Bd. 22. Kevelaer, [ism.] IV Gerő László: Deutsche Bauakademie: Die Altstadt von Stralsund. Berlin, [ism.] IV. 256 hátsó belső borító V. évfolyam 1. szám: p Éri István: Beszámoló a nagyvázsonyi pálos-kolostor helyreállításáról. V Gerő László: Történelmi városok épületegyütteseinek és megújításuknak problémái. V Ferenczy Károly: Kastély-műemlékeink. V l. még: 297., Pereházy Károly: Képzőművészetek alkalmazása a budapesti műemlék-lakóépületek évi restaurálásánál. V Sugár István: Adatok az egri bektási dervis kolostor történetéhez. V Kozák Károly: Adatok a móri r. k. plébániatemplom építéstörténetéhez. V Erdei Ferenc: Romániai tanulmányút. V Tájékozató 263. Péczely Béla: A Múzeum kőrút és Rákóczi út sarkán levő parkban. V Ferenczy Károly: A pécsváradi vár. V Péczely Béla: Az egri volt trinitárius templom. V [Gerő László]: Bélyegsorozat a magyar várakról. V. 64 hátsó belső borító, l. még: szám: p Entz Géza: Az Országos Műemléki Felügyelőség évben végzett munkái. V Budai Aurél: A műemlékek értékelésének különböző szempontjai. 1. rész. V Pereházy Károly: Új épületek a budai várban. V előzmény: ld. még: 205., 239., Zákonyi Ferenc: Balatonfüredi műemléktáblák adatainak kiegészítése. V Gyakorlati tanácsadó 271. Domaslowski, Wieslaw: Műgyanták és felhasználásuk a konzervátori munka során. 1. rész. V Gedeon Tihamér: Műemlékek színezékei. V Gerő László: Romkonzerválások habarcsanyagáról. V Szilágyi István: Hozzászólás a Romkonzerválások habarcsanyagáról c. tanulmányhoz. V Tanulmányutak 274. Gergelyffy András: Jelentés az július 5-étől augusztus 2-áig tartó tanulmányútról. V

19 275. Gergelyffy András: Rövid hírek. [Balatonkeresztúr, r. k. templom; Diósgyőr, vár; fegyvernek, templomrom; Gyula, vár; Hajdúdorog, templomerőd; Hajdúszoboszló, templomerőd; Kisvárda, vár; Nagyvázsony, Schuhmacher-ház; Ráckeve, Gyurcsik-féle hajómalom; Siklós, vár; Sopronhorpács, r. k. templom; Sümeg, vár; Szeged, Stefánia sétány: vár; Szigetvár, vár; Veszprém, vár: Szent György-kápolna] V Ferenczy Károly: Dr. Dombai János ( ). V Pereházy Károly: Egy eltűnt városrész nyomában. V Péczely Béla: Jakováli Hasszán pécsi dzsámija. V Péczely Béla: Pécs-belváros rendezési terve. V Gerő László: Györffy György: Tanulmányok a magyar állam eredetéről. Budapest, [ism.] V Barcza Géza: A műemlékek védelmében. V Péczely Béla: Granasztói Pál: Város és építészet. Budapest, [ism.] V Péczely Béla: Rados Jenő: Hild József. Pest nagy építőjének életműve. Budapest, Zádor Anna: Pollack Mihály Budapest, [ism.] V Péczely Béla: Genthon István: Magyarország művészeti emlékei. I. Dunántúl. Budapest, [ism.] V Péczely Béla: Borsos Béla Sódor Alajos Zádor Mihály: Budapest építészettörténete, városképei és műemlékei. Budapest, [ism.] V. 127 hátsó belső borító Nagy Béla: [Nagykovácsi, Tisza-kastély és Szent Sebestyén-kápolna.] V. hátsó belső borító. 3. szám: p Budai Aurél: A műemlékek értékelésének különböző szempontjai. 2. rész. V Ferenczy Károly: A pécsváradi vár helyreállítása. V V. évfolyam 289. Kubinszky Mihály Varga István: A fertődi kastély helyreállítása ( ). V Szabó Miklós: Mezőgazdasági műemléktelep mint idegenforgalmi hely. V Gyakorlati tanácsadó 291. Domaslowski, Wieslaw: Műgyanták és felhasználásuk a konzervátori munka során. 2. rész. V Barcza Géza: A műemlékvédelemre vonatkozó jogszabályok. V Gilyén Jenő: A műemlékvédelem néhány szerkezeti problémája. V Ágostházi László Gergelyffy András: Rövid hírek. [Körmend, Batthány-kastély; Kőszeg, Jurisich-vár; Lovászpatona, ev. templom; Monok, Rákóczikastély; Pécs, Jakováli Hasszán-dzsámi; Sopron, Fegyvertár u. 3.: lakóház; Sopron, Fő tér 6.: Fabricius-ház; Sopron, Hátsókapu u. 2.: Caesar-ház; Sopron, Kolostor u. 5.: lakóház; Új u. 8.: lakóház; Sopronbánfalva, karmelita templom; Szentes, Ecser: templomrom; Vaja, Vay-kastély] V Szabó Erzsébet: A szolgagyőri feszület. V Szabó Erzsébet: A szomori temetőkápolna. V Rozványiné Tombor Ilona: Néhány szó kastély-műemlékeinkről. V l. még: 258., Ébner Jenő: Néhány szó a zsámbéki templomról. + Gerő László: Válasz Ébner Jenőnek. V Gerő László: Godesburg vára. (Frankfurter Allgemeine Zeitung, IV. 27.) V Gerő László: Aachen városa. (Baumeister, 1961) V Voit Pál: Nemzetközi műemléki topográfiai napok Münchenben. V Gerő László: 25 év a magyar műemlékek védelmében. [Dercsényi Dezső] V Rozványiné Tombor Ilona: Fordítások az O.M.F. könyvtárában. V. 192 hátsó belső borító. 17

20 1961. V. évfolyam 4. szám: p Zsiray Lajos: A dömölki bencés apátság Árpád-kori temploma. V Gerő László: [Szerkesztői megjegyzés.] V Ifj. Dümmerling Ödön: A sopronhorpácsi románkori templom helyreállítása. V Csorna Antal: A margitszigeti romkertek. V G. Sándor Mária: Garády Sándor régészeti munkássága. + Garády Sándor irodalmi munkássága V Ferenczy Károly: Adatok a fertődi kastély értékeléséhez. V l. még: 258., Péczely Béla: A schafhauseni Münsteren. (Werk, 1959, 8.) V Péczely Béla: Műemlékvédelem és gyárépítés. (L Architettura, 1959, 4.) V Péczely Béla: Technika és műemlékvédelem. (Werk, 1959, 8.) V Péczely Béla: A metz-i gótikus Szent István-katedrális. V Péczely Béla: A müncheni királyi palota (Baumeister, 1959, 4.). V Péczely Béla: A münsteri színház újjáépítése. (Baukunst und Werkforum, 1956, 5.) V Gerő László: A lambachi kolostortemplom. (Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege, 1960, 1.) V Műemléki Tanulmányutak 310. Entz Géza: Jelentés németországi kiküldetésemről. V Gergelyffy András: Rövid hírek. [Ács, ref. templom; Budapest I., budai várpalota; Gyula, vár; Kecskemét, piarista templom; Keszthely, Fenékpuszta: bazilika; Kiskunfélegyháza, r. k. ótemplom; Komlódtótfalu, Becsky-kúria; Martonvásár, Brunswick-mauzóleum; Mátraverebély, r. k. templom; Nagykálló, megyeháza; Nyírbátor, ref. templom és harangtorony; Pácin, Alaghy Mágócsy-kastély; Pannonhalma, bencés főapátság; Sümeg, vár; Szombathely, Iseum; Tákos, ref. templom és harangláb; Oroszlány, Vértesszentkereszt: bencés apátság; Tépe, préposti kastély; Várpalota, vár; Vizsoly, ref. templom] V Barcza Géza: Műemléki Albizottságok Országos Értekezlete (Budapest, november ). V P. S.: Műemléket ábrázoló magyar bélyegek. V l. még: Péczely Béla: Régi várkastélyok felhasználása. (L Architettura, 1956, 12.) V Péczely Béla: A salzburgi dóm. (Das Münster, 1958, 11/12.) V Könyvismertetések 323. Borsos László: Magyar Műemlékvédelem 1949/1959. Budapest, [ism.] V Gerő László: Major Jenő: Szempontok a faluépítési hagyományok kutatásának módszeréhez. + Telektípusok kialakulásának kezdetei Magyarországon (Településtudományi Közlemények, 1959, 11., 12.). V Pereházy Károly: Horler Miklós H. Sallay Marianne Kuthy Sándor: Szentendre. Budapest, [rec.] V Kozák Károly: A Göcseji Múzeum Jubileumi Emlékkönyve 1950/1960. Zalaegerszeg, [ism.] V Péczely Béla: Budapest Régiségei, 17. Budapest, [ism.] V Gergelyffy András: Most jelent meg. V Kubinszky Mihály: Jürgen Joedicke: Willkür und Bindung im Werk von Antonio Gaudi (Bauen + Wohnen, 1960, 5.). V Gerő László: Az Internationales Burgen Isnstitut Bulletinja, V Rozványiné Tombor Ilona: Fordítások az O.M.F. könyvtárában. V. 255 hátsó belső borító. 18

i. Bevezető rész a. bibliográfiák

i. Bevezető rész a. bibliográfiák i. Bevezető rész a. bibliográfiák a. a. személyi bibliográfiák Aggházy Mária > 421. Bakó Ferenc > 425. Bálint Sándor > 443. Balogh István > 453. Biró József > 469. Bogyay Tamás > 493., 499. Borsos Béla

Részletesebben

MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM. LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft

MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM. LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft MÛEMLÉKVÉDELEM A MAGYAR MÛEMLÉKVÉDELEM FOLYÓIRATA LII.évf. 2008 6.szám Alapította: Gerô László Szerkesztôbizottság:

Részletesebben

viii. Települések, műemlékek, műemlékegyüttesek

viii. Települések, műemlékek, műemlékegyüttesek viii. Települések, műemlékek, műemlékegyüttesek Abafája [Apalina] Huszár-kastély 4178. Kovács András: Reneszánsz címeres kandalló Abafájáról. = Erdélyi Múzeum, 66, 1994, 1/2. 83 84., Abasár r. k. templom

Részletesebben

Kétegyháza. Kétújfalu. Kéty [Ket]

Kétegyháza. Kétújfalu. Kéty [Ket] Hullám Szálló 8191. Kemény Mária: A keszthelyi Hullám Szálló. = Pannon Tükör, 1, 1996, 1. 55 59., r. k. ferences templom 8192. M. Anda Judit Prokopp Mária: Keszthely. Plébániatemplom. 3. teljesen átdolg.

Részletesebben

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi

Részletesebben

LENGYEL EMLÉKHELYEK. Szerkesztette: Buskó András. Budapest, 2003.

LENGYEL EMLÉKHELYEK. Szerkesztette: Buskó András. Budapest, 2003. LENGYEL EMLÉKHELYEK Szerkesztette: Buskó András Budapest, 2003. 2 Előszó A rákosligeti LENGYEL-MAGYAR BARÁTI KÖR keretében a 2000 évben elkészült, az EZREDÉVES KAPCSOLATOK: MAGYARORSZÁG - LENGYELORSZÁG

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK ESSAYS IN CHURCH HISTORY IN HUNGARY 2008/1 2 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l (orok és emberek Tolna megyeiek életrajzgyűjteménye SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l összeállította és szerkesztette: Sipter Gézáné Lektorálta: dr. Andrásfalvy Bertalan, a Magyar Tudományos

Részletesebben

IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955.

IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955. K I S E B B K Ö N Y V É S Z E T I F O L Y Ó I R A T A I N K IRÓI ÉS IRáSAI / I R O D A L M I É R T E S Í T Ő - M A G Y A R K Ö N Y V É - S Z E T - A Z I R O D A L O M - M U Z E U M I ÉS K Ö N Y V TÁRI

Részletesebben

Kulturális Örökség Napjai A FELEMELŐ SZÁZAD MAGYARORSZÁG. 2010. szeptember 18-19. 2010, XIV. évfolyam, 73. különszám

Kulturális Örökség Napjai A FELEMELŐ SZÁZAD MAGYARORSZÁG. 2010. szeptember 18-19. 2010, XIV. évfolyam, 73. különszám 2010, XIV. évfolyam, 73. különszám A FELEMELŐ SZÁZAD Velem, Szent Vid kápolna Budapest, Andrássy Egyetem Badacsony (Téka projekt) Budapest, Festetics palota (Téka projekt) Kulturális Örökség Napjai MAGYARORSZÁG

Részletesebben

MUNKAANYAG. Horvát Csaba Lajos. Kézműves mesterségek portékái, műhelyei régen és ma II. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Horvát Csaba Lajos. Kézműves mesterségek portékái, műhelyei régen és ma II. A követelménymodul megnevezése: Horvát Csaba Lajos Kézműves mesterségek portékái, műhelyei régen és ma II. A követelménymodul megnevezése: Népi kézműves vállalkozás működtetése A követelménymodul száma: 1004-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL Újabb ajánlójegyzék Dunakeszi ismeretéhez Lapok Dunakeszi múltjából A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI SOROZATA ISSN 1787-9248 ÚJABB AJÁNLÓJEGYZÉK DUNAKESZI

Részletesebben

Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva

Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva Publication date 2002 Szerzői jog 2002 Enciklopédia Kiadó Copyright 2002, Enciklopédia

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

Balogh István (1912 )

Balogh István (1912 ) Balogh István (1912 ) (SZEMÉLYI BIBLIOGRÁFIA) összeállította: Sándor Lászlóné Előszó A múlt ismerete minden tudományágban nélkülözhetetlen. Ez vonatkozik az ethnográfiára is, amely az egyes népek kultúrájával

Részletesebben

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei. 22. évfolyam 1 szám 2014. február hó A TARTALOMBÓL

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei. 22. évfolyam 1 szám 2014. február hó A TARTALOMBÓL ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei 22. évfolyam 1 szám 2014. február hó A TARTALOMBÓL Gondolatok a neoreneszánszról Ybl Miklós születésének kétszázadik évfordulóján A BORDÁK SZÉPSÉGE

Részletesebben

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1988. _ HBMLÉ. XVI. Db. 1989. (1990.) 187-199. p. Bényei Miklós : Helyismereti művek.

Részletesebben

1000 éve. Tanulmányok Szent Imre tiszteletére születésének ezredik évfordulója alkalmából. 1000 Jahre heiliger Emmerich

1000 éve. Tanulmányok Szent Imre tiszteletére születésének ezredik évfordulója alkalmából. 1000 Jahre heiliger Emmerich Székesfehérvár 1007 2007 Szent Imre 1000 éve Tanulmányok Szent Imre tiszteletére születésének ezredik évfordulója alkalmából 1000 Jahre heiliger Emmerich Beiträge zu Ehren des heiligen Emmerich anläßlich

Részletesebben

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. Száz éve indult meg Budapesten a kislakás-építési akció

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. Száz éve indult meg Budapesten a kislakás-építési akció Városunk Budapesti Honismereti Híradó XII. évfolyam 4. szám Ingyenes Pestszentimrei hagyományõrzõk Nosztalgiavonat, emléktábla avatás, kiállítás Katolikus templomok Budapesten Budapest Fõváros Levéltára

Részletesebben

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei 20. évfolyam - 1.szám 2012. február hó A TARTALOMBÓL ATRIUM Program: építészettörténeti kutatások Győrben A 20. század totalitárius rendszereinek építészete

Részletesebben

a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL Az Europa Nostra 2010-es tanácsülése Isztambulban

a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL Az Europa Nostra 2010-es tanácsülése Isztambulban ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei 18. évfolyam - 4.szám 2010. augusztus hó A TARTALOMBÓL CIVVIH ülés - Valetta Beszámoló Az Europa Nostra 2010-es tanácsülése Isztambulban Az EUROPA NOSTRA

Részletesebben

Szelesi Zoltán bibliográfiája

Szelesi Zoltán bibliográfiája Szelesi Zoltán 197 Szelesi Zoltán bibliográfiája SZELESI RÓZSA (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest) Az élet nem tűr halogatást, nem vár, elmúlik. Nincs módunk magunkat időben sem előre, sem hátra helyezni,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Előterjesztés

MUNKAANYAG. Előterjesztés Oktatási és Kulturális Minisztérium Előterjesztés Egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló miniszteri rendelet

Részletesebben

Magyar művészet Kárpátalján

Magyar művészet Kárpátalján m INTER x Kultúr - és művészettörténeti vázlat Magyar művészet Kárpátalján A kárpátaljai vonatkozású képzőművészeti szakirodalom áttekintését követően megállapítást nyert, hogy a négymegyényi terület magyar

Részletesebben

ÉPÍTÉSZET KÖRNYEZET TÁRSADALOM

ÉPÍTÉSZET KÖRNYEZET TÁRSADALOM ÉPÍTÉSZET KÖRNYEZET TÁRSADALOM A KÓS KÁROLY EGYESÜLÉS NEGYEDÉVES FOLYÓIRATA SIKLÓSI JÓZSEF ÚJ ÉPÜLETEI BERECZKY KÁLMÁN GUZSIK TAMÁS PERÉNYI IMRE POLÓNYI KÁROLY VÁKÁR TIBOR XX. SZÁZADI DOKUMENTUMOK WAGNER

Részletesebben

1210 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK

1210 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK 1210 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a bizottsági határozatokról 1211 Tájékoztató a miniszteri döntésekrõl, 2008-as elõirányzatokról 1214 Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról

Részletesebben

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006.

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL A MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. MÁJUS (2. javított kiadás) BUDAPEST 2006. 2 A Nemzeti Kulturális Örökség

Részletesebben

Városunk. Az Országház és tervezõje. Van új a föld alatt. Remény és bizalom. Budapesti Honismereti Híradó. Ingyenes. Emléktábla és utca õrzi nevét

Városunk. Az Országház és tervezõje. Van új a föld alatt. Remény és bizalom. Budapesti Honismereti Híradó. Ingyenes. Emléktábla és utca õrzi nevét Városunk Budapesti Honismereti Híradó XII. évfolyam 3. szám Ingyenes Az Országház és tervezõje Korabeli képeslap (1902) Emléktábla és utca õrzi nevét Egy tekintélyes ékszerész fiaként, 170 éve, 1839. október

Részletesebben