XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos és Egészségtudományi Szekció Április 2-5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos és Egészségtudományi Szekció 2013. Április 2-5."

Átírás

1 EREDMÉNYHIRDETÉS XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos és Egészségtudományi Szekció Április 2-5.

2 ELMÉLETI-ÉS KLINIKAI ORVOSTUDOMÁNYI TAGOZATOK

3 Aneszteziológia és s intenzív v terápia tagozat I. Díj D (TÁMOP MOP-4.2.2/B-10/ ): 0012): Fodor Gergely, Balogh Ádám m SZTE ÁOK SZTE ÁOK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet SZTE ÁOK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet Tüdıkárosodás vizsgálata gyomortartalom aspirációját követıen a közvetlen aktivációs és a közvetett vagus-mediált bronchokonstrikciós mechanizmusok szeparált mérésével Témavezetık: Dr. Peták Ferenc, Dr. Babik Barna II. Díj D (TÁMOP MOP-4.2.2/B-10/ ): 0012): KószK szó Renáta Lilla SZTE ÁOK SZTE ÁOK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet A T-szár hatása az artériás oxigéntenzióra és centrális vénás szaturációra tracheostomizált betegek gépi lélegeztetésrıl történı leszoktatása során Témavezetık: Dr. Molnár Zsolt, Dr. Lovas András Különdíj j (Richter Gedeon NyRt.): Farkas Eszter DE ÁOK DE OEC Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék A szérum procalcitonin szintjét befolyásoló tényezık szívmőtét után Témavezetı: Dr. Koszta György

4 Biokémia tagozat I. díj (TÁMOP MOP-4.2.2/B-10/ ): 0012): Diósi Beáta, Fodor Hanna Ágota SZTE ÁOK SZTE ÁOK Biokémiai Intézet A miosztatin Compact mutációja a glikolitikus vázizomrostok számának növekedését okozza Témavezetık: Dr. Mendler Luca, Dr. Keller-Pintér Anikó Tóth T Mónika M SE ÁOK SE ÁOK Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet Az Ncb5or oxidoreduktáz enzim intracelluláris lokalizációja Témavezetı: Dr. Kereszturi Éva Különdíj j (Biocenter Laboratóriumi riumi Szolgáltat ltató Kft): Lehoczki Gábor G DE ÁOK DE TTK Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék Egy ß(1,6)-N-acetil-glükózaminidáz enzim aktív hely szerkezetének és mőködési mechanizmusának vizsgálata Témavezetı: Dr. Gyémánt Gyöngyi

5 Élettani tagozat Csípı Tamás, Fülöp F p Gábor G Áron DE ÁOK DE OEC Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék A tranziens receptor potenciál melastatin-4 (TRPM4) vaszkuláris biológiai szerepe Témavezetık: Dr. Tóth Attila, Dr. Czikora Ágnes Füredi F Nóra, N Mikó Alexandra, Tenk Judit PTE ÁOK PTE ÁOK Kórélettani és Gerontológiai Intézet A cholecystokinin kor- és testösszetételfüggı anorexigén hatásának vizsgálata Témavezetı: Dr. Pétervári Erika Különdíj j (Magyar Élettani TársasT rsaság): Farkas Csilla Dorottya PTE ÁOK PTE ÁOK Anatómiai Intézet A szisztémás PACAP kezelés hatása a lokomotoros aktivitásra hím és nıstény patkányokban Témavezetık: Dr. Horváth Gábor, Dr. Farkas József, Dr. Reglıdi Dóra

6 Kardiovaszkuláris ris medicina: ritmuszavarok tagozat I. díj (TÁMOP MOP-4.2.2/B-10/ ): 0012): Mayer Zoltán n SZTE ÁOK SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Egy új, KCNE1 gén módosításán alapuló nyúl proaritmia modell Témavezetı: Dr. Baczkó István Karády Júlia J SE ÁOK SE Kardiológiai Központ A preoperatív C3a koncentráció elıre jelzi a szívelégtelenség reszinkronizációs terápiájának (CRT) hatékonyságát Témavezetık: Dr. Széplaki Gábor, Dr. Merkely Béla I Kovács Orsolya Mária M SE ÁOK SE ÁOK Kardiológiai Központ A szívritmuszavarok rádiófrekvenciás katéterablációját követı gyulladásos válasz jellemzése Témavezetı: Dr. Széplaki Gábor

7 Keringésk skórtan: ischemia-reperf reperfúzió tagozat Czigány Zoltán, Bulhardt Orsolya SE ÁOK SE ÁOK I. sz. Sebészeti Klinika A máj ischaemia-toleranciájának növelése alsó végtagi conditionálással: Perconditionálás. Témavezetı: Dr. Szijártó Attila II. díj (TÁMOP MOP-4.2.2/B-10/ ): 0012): MészM száros András, Büki B Tamás, Horváth Kitti SZTE ÁOK SZTE ÁOK Sebészeti Mőtéttani Intézet Metán kezelés hatása a kísérletes mesenteriális ischemia-reperfúzió korai morfológiai és funkcionális következményeire Témavezetık: Varga Gabriella, Tıkés Tünde, Dr. Kaszaki József Különdíj j (Magyar Sebész TársasT rsaság): Kovács Tibor, Czigány Zoltán n SE ÁOK SE ÁOK I. sz. Sebészeti Klinika A toll-like receptorok és a posztkondicionálás interakciója mesenterialis keringési zavarokban Témavezetık: Dr. Szijártó Attila, Dr. Ónody Péter

8 Morfológia tagozat Pósfai P Balázs SE ÁOK MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, Celluláris és Hálózat Neurobiológia Osztály, Agykéreg Kutatócsoport Ultrastrukturális változások G72 gént kifejezı szkizofrénia-modell állat hippokampuszában Témavezetı: Dr. Nyiri Gábor II. díj (TÁMOP MOP-4.2.2/B-10/ ): 0012): Lázár L r Bence András SZTE ÁOK SZTE ÁOK Élettani Intézet A nervus vagus pankreászt beidegzı afferens neuronjainak kvantitatív morfometriai és immunhisztokémiai jellemzése Témavezetık: Dr. Sántha Péter, Dr. Jancsó Gábor Különdíj j (Richter Gedeon NyRt.): Konczer Stella, Horváth Dorottya Katalin SE ÁOK SE ÁOK Humánmorfológiai és Fejlıdésbiológiai Intézet Vasoactive intestinalis peptid (VIP) hypophysealis megoszlásának vizsgálata VIP-GFP (zöld fluorescens peptid) transzgenikus egerekben Témavezetık: Dr. Nagy M. György, Dr. Bodnár Ibolya

9 Biofizika tagozat Balajthy András, Pethı Zoltán Dénes DE ÁOK DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet DE OEC Belgyógyászati Intézet A koleszterin bioszintézis örökletes zavara (SLO szindróma) módosítja a limfociták Kv1.3 csatornáinak mőködését és a sejtek proliferációját Témavezetık: Dr. Hajdú Péter, Dr. Somodi Sándor Farkas Ádám m Zoltán, Varga-Szab Szabó Veronika Judit SE ÁOK SE ÁOK Orvosi Biokémiai Intézet DNS és hisztonok növelik a fibrin stabilitását Témavezetık: Dr. Kolev Kraszimir, Dr. Varjú Imre Különdíj j (EGIS Gyógyszergy gyszergyár r NyRt.): Zákány Z Florina DE ÁOK DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet Van-e zárt állapotból történı inaktiváció Shaker típusú kálium csatornákban? Témavezetık: Dr. Panyi György, Dr. Szántó G. Tibor Különdíj j (EGIS Gyógyszergy gyszergyár r NyRt.): Orosz Ádám m Péter P SE GYTK SE AOK Biofizikai és Sugárbiológia Intézet Töltés és molekulaméret szerepe kationos porfirinek DNS-el és nukleoprotein komplexszel való kölcsönhatásában Témavezetı: Dr. Csík Gabriella

10 Hisztológia tagozat Daher Tamás, Stánicz Gábor SE ÁOK SE ÁOK I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet Glivec hatása a máj ovális sejtes regenerációjára patkányban Témavezetı: Dr. Nagy Péter II. díj (TÁMOP MOP-4.2.2/B-10/ ): 0012): Bodó Zsolt SZTE ÁOK SZTE ÁOK Pathologiai Intézet A transzplantált vese idült kilökıdése: morfológiai jellegzetességek Témavezetı: Dr. Iványi Béla Különdíj j (Sigma Aldrich Magyarország g Kft.): Pál l Gabriella SE ÁOK SE ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlıdéstani Intézet A TGF-β fehérje indukció idıbeli lefolyásának, mechanizmusának, és az expresszáló sejtek típusának meghatározása fokális ischémiát követıen Témavezetı: Dr. Dobolyi Árpád

11 Kardiológia tagozat Németh N Balázs Tamás, Birtalan Ede SE ÁOK SE ÁOK Kardiológiai Központ A szolubilis guanilát-cikláz gyógyszeres aktiválásának hatásai diabéteszes kardiomiopáthiában Témavezetı: Dr. Radovits Tamás Anna Lenz DE ÁOK DE OEC Kardiológiai Intézet A randomized comparison of cryoballoon versus duty-cycled multielectrode radiofrequency ablation for pulmonary vein isolation Témavezetık: Dr. Csanádi Zoltán, Dr. Nagy-Baló Edina Különdíj j (Magyar Belgyógy gyász TársasT rsaság): Dunay Gábor G Artúr r SE ÁOK SE ÁOK Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet A szív ösztrogénhiányos állapotát jellemzı csökkent iszkémia-tolerancia az intracelluláris kalciumháztartás sérülésének következménye Témavezetık: Dr. Miklós Zsuzsanna, Dr. Ivanics Tamás

12 Kórélettan tagozat I. díj (TÁMOP MOP-4.2.2/B-10/ ): 0012): Demcsák k Alexandra, Csorba Csenge SZTE ÁOK SZTE ÁOK Biokémiai Intézet A szöveti glikogéneloszlás változása hipermuszkuláris egérmodellben Témavezetık: Dr. Keller-Pintér Anikó, Dr. Mendler Luca Király Anna DE ÁOK DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet Az elisidepsin hatásmechanizmusának vizsgálata normoxiás és hipoxiás körülmények között Témavezetı: Dr. Nagy Péter Biró Enikı KDOSZ SE ÁOK Új terápiás lehetıség vizsgálata sclerosis multiplexben Témavezetık: Dr. Tulassay Tivadar, Toldi Gergely Különdíj j (Magyar Élettani TársasT rsaság): Sódar S Barbara SE ÁOK SE ÁOK Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet Glikozidázok és szulfatázok vizsgálata rheumatológiai megbetegedésekben Témavezetık: Dr. Szente-Pásztói Mária, Dr. Buzás Edit

13 Sebészet, szülészet szet-nıgyógyászat tagozat Különdíj j (Alapítv tvány a Mikrosebészeti szeti és s Sebészeti Oktatás, Kutatás s Klinikai Alkalmazhatóságáé áért): Mikoss Rita, Stubán Ádám m SZTE ÁOK SZTE ÁOK Sebészeti Mőtéttani Intézet A bél intramurális vérellátásának vizsgálata in vivo mikroszkópia segítségével Témavezetık: Varga Gabriella, Érces Dániel, Cserni Tamás Különdíj j (Magyar Sebész TársasT rsaság): Bauer Orsolya ETDK OGYK MOGYE ÁOK Endovénás lézer terápia az alsó végtagi visszérbetegség kezelésében Témavezetı: Dr. György-Fazakas István

14 Sebészet, szülészet szet-nıgyógyászat tagozat I. díj (TÁMOP MOP-4.2.2/B-10/ ): 0012): Varga Ákos SZTE ÁOK SZTE ÁOK Sebészeti Klinika Az Alvarado-score és a hagyományos klinikai döntés összehasonlítása az akut appendicitis diagnózisában-prospektív, randomizált vizsgálat Témavezetık: Dr. Lázár György, Dr. Mán Eszter Merkely Gergı,, Németh N Balázs Tamás s SE ÁOK SE ÁOK Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Teljes aortaív pótlás decellularizált allograftokkal Témavezetı: Dr. Radovits Tamás

15 Szabadgyökkutat kkutatás, oxidatív v stressz tagozat I. díj (TÁMOP MOP-4.2.2/B-10/ ): 0012): Baranyai Tamás s SZTE ÁOK SZTE ÁOK Biokémiai Intézet, Kardiovaszkuláris Kutatócsoport, Pharmahungary Csoport Hiperkoleszterinémia hatására létrejött oxidatív/nitrozatív stressz a szívben: a mikrorns 25 szerepe Témavezetık: Dr. Varga V. Zoltán, Dr. Görbe Anikó, Dr. Csont Tamás Kovács Kata SE ÁOK SE ÁOK Orvosi Biokémia Intézet Hőtsünk vagy főtsünk? A terápiás hipotermia megközelítése az oxidatív stressz oldaláról Témavezetı: Dr. Tretter László Különdíj j (Magyar Belgyógy gyász TársasT rsaság): Huynh Thanh An, Hajnal Csaba Péter P DE ÁOK DE OEC Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék The mechanical effects of heme-mediated oxidative stress in human cardiomyocytes: implications for diastolic function Témavezetık: Dr. Gerardo Alvarado Contreras, Dr. Papp Zoltán

16 Immunológia tagozat Különdíj j (Magyar Gasztroenterológiai TársasT rsaság): Fejes Anikó PTE ÁOK PTE ÁOK Immunológiai és Biotechnológiai Intézet A PPARγ szerepének vizsgálata az immunrendszer öregedése során Témavezetık: Dr. Pongrácz Judit, Dr. Kvell Krisztián Különdíj j (Magyar Allergológiai giai és s Klinikai Immunológiai Társaság): Ugor Emese PTE ÁOK PTE KK Immunológiai és Biotechnológiai Intézet A glukokortikoid kezelés hatása természetes és indukált regulatórikus T-sejtekre egérmodellben Témavezetı: Dr. Berki Tímea

17 Immunológia tagozat Tóth T Gábor G DE ÁOK DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet F(ab)2 fragmentumok készítése humanizált anti-erbb2 antitestekbıl, és in vitro összehasonlító vizsgálatuk Témavezetı: Dr. Vereb György Herczeg Petra SE ÁOK SE ÁOK Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet Sejt eredető mikrovezikulák vizsgálata ízületi betegségekben Témavezetık: Dr. Buzás Edit, Dr. György Bence Trojnár r Eszter SE ÁOK SE-ÁOK A komplement H faktor elleni autoantitestek B-sejt epitóp analízise gyermekkori autoimmun hemolitikus urémiás szindrómában Témavezetı: Dr. Prohászka Zoltán

18 Gyulladás s tagozat Szarvas Gábor G Zsombor SE ÁOK SE ÁOK Élettani Intézet Neutrofil granulociták szuperoxid-termelõ komplexére ható gtpáz aktiváló proteinek (GAP) vizsgálata Témavezetık: Dr. Lırincz M. Ákos, Dr. Ligeti Erzsébet II. díj (TÁMOP MOP-4.2.2/B-10/ ): 0012): Mariam Geshlaghi, Jedrzej Debowski, Péter P Nemes, Miklós s NógrN grády SZTE ÁOK SZTE ÁOK Sebészeti Mőtéttani Intézet SZTE ÁOK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Improved oxygen dynamics after complement C5a antagonist treatment in a large animal model of sepsis Témavezetık: Dr. Kaszaki József, Dr. Érces Dániel, Németh Márton Különdíj j (Richter Gedeon NyRt.): Kolonics Ferenc, Béres B András s SE ÁOK SE ÁOK Élettani Intézet Szeptikus állapotok hatása humán neutrofil granulociták mőködésére Témavezetık: Dr. Tímár Csaba István, Dr. Ligeti Erzsébet Béres Nóra SE

19 Membrán n transzport tagozat I. Díj D (TÁMOP MOP-4.2.2/B-10/ ): 0012): Szebeni Áron SZTE ÁOK SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Részleges NCX gátlás - a Ca2+ beáramlás csökkentésével - védı hatást fejt ki Na+- indukált Ca2+ túltöltıdés ellen kutya kamrai szívizomban Témavezetık: Dr. Nagy Norbert, Dr. Tóth András Tarapcsák k Szabolcs DE ÁOK DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet A retinoidok hatása az ABCG2 mőködésére Témavezetı: Dr. Goda Katalin j (TÁMOP-4.2.2/B-10/ Különdíj ( ): Tóth Krisztina SZTE ÁOK 0012): T SZTE ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika; Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet A nem-konjugált kenodezoxikólsav ATP csökkenést, mitokondriális károsodást okoz és gátolja a humán colon kripták iontranszport mechanizmusait Témavezetık: Dr. Hegyi Péter, ifj. Dr. Rakonczay Zoltán, Kunstár Éva Különdíj j (TÁMOP MOP-4.2.2/B-10/ ): 0012): Bús s Dorottya, Mirzaei Leila SZTE ÁOK SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Szívbetegségekben elıforduló patológiás ionáram-eltérések hatásai a Na+/Ca2+-exchanger (NCX) áram akciós potenciál alatti lefutására Témavezetık: Dr. Acsai Károly, Dr. Márton Zoltán

20 Ortopédia, traumatológia, idegsebészet szet tagozat Sütöri S Dávid D SE ÁOK SE ÁOK HLS disztrakciós csavar alkalmazása a sarokcsont sebészetében Témavezetı: Dr. Kádas István Schlégl Ádám m Tibor PTE ÁOK PTE ÁOK Mozgásszervi Sebészeti Intézet Ortopédiai Klinikai Tanszék Az alsó végtag tengelyállásának 3D vizsgálata gyermekkorban Témavezetı: Dr. Than Péter I Gresits Orsolya Zsuzsanna, Sallai Eszter Zsófia SE ÁOK SE ÁOK Ortopédiai Klinika Dongaláb-regiszter Témavezetık: Dr. Terebessy Tamás, Dr. Domos Gyula Különdíj j (TÁMOP MOP-4.2.2/B-10/ ): 0012): Csizmadia Sándor S SZTE ÁOK SZTE ÁOK Ortopédiai Klinika Mediális szánkóprotézis és a teljes térd endoprotézis élettartamának összehasonlítása a testsúly függvényében Témavezetı: Dr. Sohár Gellért

21 Patológia tagozat Hajdú Tibor, Kiscsatári Laura DE ÁOK DE OEC Anatómiai Szövet- és Fejlıdéstani Intézet A hialuronsav szerepe a melanoma metasztázisképzésében Témavezetık: Dr. Zákány Róza, Dr. Juhász Tamás Koncsos Gábor G DE ÁOK DE MÉK Állattudományi, Biotechnológiai és Természetvédelmi Intézet, Állattenyésztési Tanszék Hús és hústermékek eredetigazolása PCR-SSCP technikával Témavezetık: Dr. Czeglédi Levente Székely Nóra N Anna, Ács Balázs SE ÁOK SE ÁOK Különbözı stádiumú prosztata adenocarcinomák ETS-RELATED GENE expressziójának kvantitatív elemzése Témavezetık: Dr. Szász Attila Marcell, Dr. Kulka Janina

22 Patológia tagozat Hajdú Tibor, Kiscsatári Laura DE ÁOK DE OEC Anatómiai Szövet- és Fejlıdéstani Intézet A hialuronsav szerepe a melanoma metasztázisképzésében Témavezetık: Dr. Zákány Róza, Dr. Juhász Tamás Koncsos Gábor G DE ÁOK DE MÉK Állattudományi, Biotechnológiai és Természetvédelmi Intézet, Állattenyésztési Tanszék Hús és hústermékek eredetigazolása PCR-SSCP technikával Témavezetık: Dr. Czeglédi Levente Székely Nóra N Anna, Ács Balázs SE ÁOK SE ÁOK Különbözı stádiumú prosztata adenocarcinomák ETS-RELATED GENE expressziójának kvantitatív elemzése Témavezetık: Dr. Szász Attila Marcell, Dr. Kulka Janina

23 Vaszkuláris medicina tagozat Benke KálmK lmán, Ágg Bence Károly K SE ÁOK Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Szike és pipetta: Az aortadisszekció prediktorai Marfan-szindrómában Témavezetı: Dr. Szabolcs Zoltán Bátai B István n Zoárd, Török T k Orsolya PTE ÁOK PTE Kórélettani és Gerontológiai Intézet PTE Szentágothai János Kutatóközpont A nebivolol dilatációt okoz izolált arteria basilarison Témavezetık: Dr. Koller Ákos, Dr. Cséplı Péter, Dr. Vámos Zoltán I Szabó Gergely Balázs, Dancs Péter P SE ÁOK SE ÁOK Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet A lizofoszfatidsav vazodilatátor hatásának jelátviteli folyamatai Témavezetık: Dr. Benyó Zoltán, Dr. Ruisanchez Éva Különdíj j (Magyar Orvosi Kamara): Kerek Zsuzsanna DE ÁOK DE OEC Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet DE OEC Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék TRPM4 moduláció vasculáris biológiai hatásai Témavezetık: Dr. Pórszász Róbert, Dr. Tóth Attila

24 Anatómia és s fejlıdéstan tagozat Kolláth Dóra D PTE ÁOK PTE ÁOK Immunológiai és Biotechnológiai Intézet Lép makrofágok szerepe a megakariociták helyi túlélésében Témavezetı: Dr. Balogh Péter Varga Rita DE ÁOK DE OEC Anatómia, Szövet- és Fejlıdéstani Intézet Extracelluláris makromolekulák szerepe a gerincvelı hátsó szarvának fejlıdése során egérembriókban Témavezetı: Dr. Mészár Zoltán I Szınyi András s SE ÁOK MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet A raphe-hippokampális szinapszisok glutamát receptorainak vizsgálata Témavezetı: Dr. Nyíri Gábor

25 Autoimmun betegségek gek kórtana k tagozat Vilinovszki Olivér r SE ÁOK SE ÁOK Élettani Intézet A Syk vérlemezke-specifikus hiányának hatása a kísérletes autoimmun artritiszre Témavezetık: Dr. Németh Tamás, Dr. Mócsai Attila Bogár r Barbara PTE TTK PTE KK Orvosi Mikrobiológia és Immunitástani Intézet Az autoimmun thyreoiditisben szenvedı infertilis/vetélı nık perifériás lymphocytáinak vizsgálata Témavezetı: Dr. Mikó Éva III. díj d j Rimár r Kitti DE ÁOK DE OEC Belgyógyászati Intézet HDL és LDL szubfrakciók vizsgálata systemas lupus erythematosusban Témavezetı: Dr. Paragh György

26 Endokrinológia: diabetes mellitus tagozat III. díj j Mosztbacher Dóra D PTE ÁOK PTE ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika Diabetes mellitus klinikai jellemzıi gyermekekben Témavezetı: Dr. Erhardt Éva Különdíj j (Magyar Gasztroenterológiai TársasT rsaság): Szabó Márta SE ÁOK SE ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika A hypertonia és a szenzoros neuropathia összefüggése régóta fennálló és újonnan felfedezett 1-es típusú diabeteszes betegekben Témavezetık: Dr. Putz Zsuzsanna, Dr. Kempler Péter Különdíj j (Magyar Diabetes TársasT rsaság): Kovács Andrea ETDK OGYK MOGYE Sürgısségi Klinika Diabetológiai Osztály Kiegészítı kezelés a 2-es típusú cukorbetegség körében Témavezetı: Dr. Szabó Mónika

27 Endokrinológia: diabetes mellitus tagozat Düh D h Adrienn, Nagy Dániel D Ádám m PTE ÁOK PTE ÁOK Anatómia Intézet Az endogén PACAP szerepének vizsgálata diabeteses vesekárosodás esetén Témavezetık: Dr. Reglıdi Dóra, Dr. Bánki Eszter, Dr. Kovács Krisztina Straky Zsuzsa, Korda Dávid D SE ÁOK SE ÁOK Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet A szfingomielináz által kiváltott NO-függı relaxáció felerısödik 2-es típusú diabeteses egerek ereiben Témavezetık: Dr. Ruisanchez Éva, Dr. Kiss Levente I Janicsek Zsófia SE ÁOK SE ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika Szérum interleukin-1-receptor antagonista szintek korábban gesztációs diabéteszes és kontroll asszonyokban Témavezetık: Dr. Tabák Gy. Ádám, Dr. Tamás Gyula

28 Fül-,, orr-,, gégészet g tagozat Fülöp F p Balázs PTE ÁOK PTE ÁOK Anatómiai Intézet A Ca 2+ -kötı fehérjék kanamycinkezelést követı expresszióváltozásának vizsgálata vad típusú és PACAP-génhiányos egerek belsı fülében Témavezetık: Dr. Tamás Andrea, Dr. Szabadfi Krisztina Különdíj j (Richter Gedeon NyRt.): Dános Kornél, Brauswetter Diána SE ÁOK SE ÁOK Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika SE ÁOK Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet Fej-nyaki daganatok biomarker-expressziójának vizsgálata anatómiai lokalizációjuk függvényében Témavezetık: Dr. Tamás László, Dr. Répássy Gábor

29 Jelátvitel tagozat Bartos Balázs SE ÁOK SE ÁOK Élettani Intézet A p190rhogap szerepének vizsgálata Rac, illetve Rho kis G fehérjékhez köthetı sejtfunkciók szabályozásában Témavezetık: Dr. Lévay Magdolna, Dr. Ligeti Erzsébet Fülöp F p Gábor G Áron, Csípı Tamás s DE ÁOK DE OEC Kardiológiai Klinika Klinikai Fiziológiai Tanszék A rho-kináz aktiváció szerepet játszik a magas vérnyomás kialakításában állatmodellben Témavezetık: Dr. Rutkai Ibolya, Dr. Tóth Attila II. díj: Dancs Péter Tibor, Móré Dorottya SE ÁOK SE ÁOK Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet Szfingozin-1-foszfát az S1P2 receptor G12/13 Rho-kináz jelátviteli úton keresztül tartósan fokozza az érsimaizom kontrakciós válaszkészségét Témavezetık: Dr. Benyó Zoltán, Dr. Ruisanchez Éva

30 Gyermekgyógy gyászat tagozat Veres-Sz Székely Apor BME VBK SE ÁOK I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika SMAD 2 és 3 aktiválódása gyulladásos bélbetegségben Témavezetık: Dr. Vannay Ádám, Dr. Molnár Kriszta Bodzai Gréta PTE ÁOK PTE ÁOK Anatómiai Intézet Prenatális stressz hatása a korai fizikális és idegrendszeri fejlıdésre Témavezetık: Dr. Farkas József, Dr. Mammel Barbara, Dr. Kvárik Tímea

31 Fájdalomkutatás s tagozat Scheich Bálint B PTE ÁOK PTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet A Tranziens Receptor Potenciál Ankyrin 1 (TRPA1) ioncsatorna szerepe és aktivációs mechanizmusa traumás mononeuropátia egérmodelljében Témavezetı: Dr. Helyes Zsuzsanna II. díj (TÁMOP MOP-4.2.2/B-10/ ): 0012): Martonosi Ágnes, Stig Manfred Dalen, Robin Amanda Liang SZTE ÁOK SZTE ÁOK Élettani Intézet A szenzoros neurogén vazodilatáció károsodása patkány kemény agyhártyájában adriamycin kezelést követıen Témavezetık: Dr. Jancsó Gábor, Dr. Dux Mária, Dr. Boros Krisztina Különdíj j (Sigma Aldrich Magyarország g Kft.): Elin Serine Nordtveit PTE ÁOK PTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Effect of the sensory stimulant mustard oil (allyl-isothiocyanate) on visceral organs in vitro Témavezetık: Barthó Loránd, Benkó Rita

32 Genetika tagozat I. díj (TÁMOP MOP-4.2.2/B-10/ ): 0012): MészM száros MátéM SZTE ÁOK SZTE ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ Rövid szénláncú acil-coa-dehidrogenáz hiány genetikai vizsgálata Témavezetı: Dr. Baráth Ákos Papp Orsolya DE ÁOK, Lukács Andrea DE TTK DE OEC Megelızı Orvostani Intézet, Biomarker Analízis Tanszék Interfázisos fluoreszcencia in situ hibridizáció alkalmazása humán melanomák genetikai eltéréseinek karakterizálására Témavezetık: Dr. Balázs Margit, Kiss Tímea Különdíj j (Richter Gedeon NyRt.): Kruk Emese SE ÁOK SE ÁOK Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet A tumor nekrózis faktor-alfa gén polimorfizmusainak asszociáció-vizsgálata obszesszívkompulzív zavarban és Tourette-szindrómában Témavezetık: Dr. Keszler Gergely, Dr. Nemoda Zsófia

33 Képalkotás: CT tagozat I. díj (TÁMOP MOP-4.2.2/B-10/ ): 0012): Demjén n Olga SZTE ÁOK SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Máj daganatok automatikus CT-alapú preoperatív helyzetmeghatározása Témavezetı: Dr. Palkó András Tıkés T s Tímea T SE ÁOK SE ÁOK Radiológiai és Onkoterápiás Klinika Az FDG-PET-CT szerepe az emlırák primer szisztémás kezelése során: a metabolikus változások és a patológiai remisszió összefüggései Témavezetık: Dr. Dank Magdolna, Dr. Györke Tamás Különdíj j (VWR International Kft.): Fordzjun István n DE ÁOK DE OEC Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék Két múmia arckoponyájának komplex CT vizsgálata Témavezetı: Dr. Berényi Ervin Különdíj j (Semmelweis Egyetem): Bojtos Attila SE ÁOK Országos Idegtudományi Intézet Mély agyi stimuláció mozgászavarokban: a DBS (deepbrainstimulation) elektróda behelyezés pontosságának meghatározása Témavezetı: Dr. Erıss Loránd

34 Kísérletes Neurológia tagozat Jüngling J Adél, Pia Emilie Kjempengren Odegaard PTE ÁOK PTE ÁOK Anatómiai Intézet Az endogén PACAP neuroprotektív hatásának vizsgálata egér Parkinson-kór modellen Témavezetık: Dr. Tamás Andrea, Opper Balázs Szijjárt rtó Gábor PTE ÁOK PTE ÁOK Idegsebészeti Klinika Agyi trauma hatására kialakuló "sötét sejtek" in vivo kimutatása MR képalkotással patkányban Témavezetık: Dr. Tóth Arnold, Dr. Schwarcz Attila II. díj d j Kollár r Krisztina SE ÁOK SE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet Angiotensin hatása az NMDA típusú glutamát receptorokra a prefrontális kéreg V. rétegének piramissejtjein Témavezetık: Dr. Köles László, Dr. Kató Erzsébet

35 Onkológia tagozat Váradi V Zsófia SE ÁOK SE ÁOK II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika SE ÁOK I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet mtor aktivitás és rapamycin-érzékenység vizsgálata gyermekkori akut limfoblasztos leukémiában Témavezetık: Dr. Csóka Monika, Dr. Sebestyén Anna Jambrovics Károly K DE ÁOK DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet All-transz retinsav és arzén trioxid kombinált kezelés tanulmányozása csendesített szövetitranszglutaminázt expresszáló NB4 akut promielocitás leukémia sejtvonalon. Egy lehetséges terápiás elıny? Témavezetık: Dr. Balajthy Zoltán, Dr. Fésüs László Különdíj j (Richter Gedeon NyRt.): Bartha Luca, Sztupinszki Zsófia SE ÁOK SE ÁOK I. sz. Gyermekklinika Az NFATC2IP, mint a carboplatin-rezisztencia lehetséges biomarkere Témavezetı: Dr. Gırffy Balázs

36 İssejt kutatás s tagozat Vámos Boglárka SE ÁOK, Toró Ildikó SE GYTK SE ÁOK Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet Csontosodás javítása endogén ıssejtek bevonásával Témavezetık: Dr. Lacza Zsombor, Dr. Horváthy Dénes Horváth Orsolya SE ÁOK ESZSZK Gyermekhematológiai és İssejt-Transzplantációs Osztály Vérképzııssejt-átültetés gyermekkori súlyos aplasztikus anaemiában Témavezetı: Dr. Kriván Gergely Különdíj j (Richter Gedeon NyRt.): MészM száros Zsófia SE ÁOK MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Retinoidok szerepe az idegi ıssejtek differenciációja során Témavezetı: Dr. Környei Zsuzsanna

37 Farmakológia tagozat Pák P k Krisztián n DE GYTK DE OEC Gyógyszerhatástani Tanszék A nukleozid transzport gátlás kettıs hatása az adenozin koncentráció-hatás görbéjére, és ennek jelentısége a tengerimalac pitvari A1 adenozin receptor rezerv meghatározásában az adenozin által kiváltott direkt negatív inotróp hatásra nézve Témavezetı: Dr. Gesztelyi Rudolf Nádasdi N Gergı PTE ÁOK PTE ÁOK Orvosi Biológiai Intézet Kis dózisú elıkezeléssel kivédhetı a nitroprusszid-nátrium (SNP) toxikus hatása PC12 sejtekben Témavezetı: Varga Judit Különdíj j (Magyar Gasztroenterológiai TársasT rsaság): Szanyi Szilárd SE ÁOK SE ÁOK Transzplantációs és Sebészeti Klinika A nanorészecskék diagnosztikus és terápiás alkalmazása a hasnyálmirigyrák kezelésében Témavezetık: Dr. Langer Róbert, Dr. Jens Werner Különdíj j (Magyar Orvosi Kamara): Boros Eszter SE ÁOK SE ÁOK Élettani Intézet A β-arresztin2 szerepe a CB1 kannabinoid receptor agonista-indukált internalizációjában Témavezetık: Dr. Gyombolai Pál, Dr. Hunyady László

38 Génpolimorfizmus, genomika tagozat Brauswetter Diána SE ÁOK SE ÁOK Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet A FABP2 gén polimorfizmusainak vizsgálata 2-es típusú diabetes mellitusban Témavezetık: Dr. Sasvári-Székely Mária, Dr. Rónai Zsolt II. díj (TÁMOP MOP-4.2.2/B-10/ ): 0012): Szlávicz Eszter SZTE ÁOK SZTE ÁOK Bırgyógyászati és Allergológiai Klinika A pikkelysömör kialakulásában szerepet játszó gének azonosítása és jellemzése Témavezetık: Dr. Szabó Kornélia, Dr. Széll Márta Különdíj j (HYD RákkutatR kkutató és s Gyógyszerfejleszt gyszerfejlesztı Kft.): Nagy Zsolt SE ÁOK SE ÁOK II. sz. Belgyógyászati Klinika A HSD11B1 gén polimorfizmusainak szerepe hormonálisan inaktív mellékvese adenómákban Témavezetı: Dr. Patócs Attila Különdíj j (Magyar Orvosi Kamara): Riczu Alexandra SE ÁOK SE ÁOK Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet A TNF-α gén promoter polimorfizmusának szerepe a Tourette-szindróma kialakulásában Témavezetı: Dr. Barta Csaba

39 Képalkotás: MR tagozat Kolossváry Márton M SE ÁOK SE MR Kutatóközpont Újszülöttkori encephalopathia és MR képalkotás: látható-e a két éves fejlıdésneurológiai kimenetel az elsı élethét diffúziós paramétereiben? Témavezetık: Dr. Kozák Lajos Rudolf, Dr. Szabó Miklós Korsós s Diána, Budai András s SE ÁOK SE ÁOK I. sz. Sebészeti Klinika In vivo képalkotó eljárások programozott májregeneráció vizsgálatára kísérletes állatmodellen Témavezetık: Dr. Szijártó Attila, Dr. Szigeti Krisztián III. Díj D j Horváth Andrea PTE ÁOK PTE KK Idegsebészeti Klinika Kómás betegek kognitív funkcióinak vizsgálata funkcionális MR, diffúzió tenzor képalkotással és H1- spektroszkópiával Témavezetık: Dr. Bogner Péter, Dr. Aradi Mihály Különdíj j (Richter Gedeon NyRt.): Rácz Adrien, Nedelykov Ágnes SE ÁOK SE ÁOK Kardiológiai Központ A carotis intervención és mőtéten átesett betegek összehasonlító koponya mágneses rezonanciás (MR) vizsgálata Témavezetık: Dr. Pintér Nándor, Dr. Sótonyi Péter

40 Klinikai neurológia tagozat Radics Péter P SE ÁOK SE ÁOK Neurológiai Klinika A mély agyi stimuláció hatékonyságának vizsgálata Parkinson-kórban Témavezetık: Dr. Tamás Gertrúd, Dr. Erıss Loránd II. díj (TÁMOP MOP-4.2.2/B-10/ ): 0012): Januska Ramóna SZTE ÁOK SZTE ÁOK Neurológiai Klinika Hosszú távú életminıség vizsgálat sclerosis multiplexes betegekben Témavezetı: Dr. Füvesi Judit Különdíj j (Auro-Science Consulting Kft.): Varga Noémi Ágnes ETDK OGYK Kreiskrankenhaus Freiberg, Neurológiai Részleg A perifériás idegek ultrahangos vizsgálatának elınyei és lehetıségei Témavezetı: Dr. Böhm József

41 Onkotherápia tagozat Szabó Bálint Gergely, Kis Ibolya SE ÁOK SE ÁOK II. sz. Patológiai Intézet Az angiostatin felhasználási lehetıségei a tumorellenes terápiában Témavezetık: Dr. Tímár József, Dr. Szilák László Elekes Orsolya KDOSZ SE ÁOK A szinergizmus hatékonyságának vizsgálata a célzott daganatterápiában Témavezetı: Dr. Kéri György Különdíj j (Egis GógyszergyG gyszergyár): r): Virga József J DE ÁOK DE OEC Idegsebészeti Klinika Az onkoterápia effektivitása glioblasztómás betegeknél saját beteganyagon Témavezetı: Dr. Klekner Álmos

42 Sejtbiológia tagozat Különdíj j (Sigma Aldrich Magyarország g Kft., Magyar Orvosi Kamara): Pethı Zoltán Dénes, Balajthy András DE ÁOK DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet Mezenhimális ıssejtek és limfociták kölcsönhatásainak vizsgálata Témavezetı: Dr. Panyi György Különdíj j (Sigma Aldrich Magyarország g Kft.): Wisniewski Éva SE ÁOK SE ÁOK Élettani Intézet A membránhoz való kötıdés és a foszforiláció szerepe a GAP-ok szabályozásában az ARHGAP25 és a p190rhogap vizsgálata Témavezetık: Csépányi-Kömi Roland, Dr. Ligeti Erzsébet

43 Sejtbiológia tagozat Bereczki Dániel, D Balogh Norbert DE ÁOK DE OEC Élettani Intézet Az endocannabinoid rendszer szerepe humán külsı gyökérhüvely keratinociták biológiai folyamatainak szabályozásában Témavezetık: Dr. Oláh Attila, Dr. Bíró Tamás Kovács Hajnal Anna SE ÁOK SE ÁOK Élettani Intézet Egy új szívspecifikus fehérje jellemzése Témavezetık: Dr. Péterfi Zalán, Dr. Geiszt Miklós

SZTE Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Igazgató: Dr. Varró András egyetemi tanár

SZTE Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Igazgató: Dr. Varró András egyetemi tanár SZTE Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Igazgató: Dr. Varró András egyetemi tanár TDK felelős: Dr. Pataricza János egyetemi docens tel.: (62) 545-674 fax: (62) 545-680 E-mail: Pataricza@phcol.szote.u

Részletesebben

Április 6. csütörtök, 10:00 12:30

Április 6. csütörtök, 10:00 12:30 Április 6. csütörtök, 10:00 12:30 KONZERVATÍV ORVOSTUDOMÁNY NŐGYÓGYÁSZAT, UROLÓGIA, FÜL-ORR-GÉGÉSZET SÁRAI-SZABÓ BOGLÁRKA PENYIGE ÁRON SZIVA RÉKA ESZTER SEMMELWEIS EGYETEM II.SZ. SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

Helyezés Tagozat Hallgató Intézmény ELSŐ ÁLLATÉLETTAN HORVÁTH KRISZTINA ATE MÁSODIK ÁLLATÉLETTAN BARNA LILLA SZTE - TTIK HARMADIK ÁLLATÉLETTAN

Helyezés Tagozat Hallgató Intézmény ELSŐ ÁLLATÉLETTAN HORVÁTH KRISZTINA ATE MÁSODIK ÁLLATÉLETTAN BARNA LILLA SZTE - TTIK HARMADIK ÁLLATÉLETTAN ELSŐ ÁLLATÉLETTAN HORVÁTH KRISZTINA ATE MÁSODIK ÁLLATÉLETTAN BARNA LILLA SZTE - TTIK HARMADIK ÁLLATÉLETTAN HORÁNYI NÓRA SZTE - TTIK KÜLÖNDÍJ I ÁLLATÉLETTAN KŐVÁRI PETRA PTE - TTK ELSŐ ÁLLATÖKOLÓGIA, SZÜNZOOLÓGIA

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

Fogorvos szak 2010 KINEK MIKOR FÉV SZEM KÓD TANTÁRGYCÍM TÁRGYFELELŐS INTÉZMÉNY ELŐFELT 1 ELŐFELT 2 ELŐFELT 3 EA GY SZEM ÖSSZ JEGY KREDIT

Fogorvos szak 2010 KINEK MIKOR FÉV SZEM KÓD TANTÁRGYCÍM TÁRGYFELELŐS INTÉZMÉNY ELŐFELT 1 ELŐFELT 2 ELŐFELT 3 EA GY SZEM ÖSSZ JEGY KREDIT aokfog10 2010/2011 ő 1 OFA-BI1 Biofizika 1. Dr. Nyitrai Miklós Biofizikai nincs 28 28 0 56 vizsga 4 aokfog10 2010/2011 ő 1 OFA-MB1 Molekuláris sejtbiológia 1. Dr. Pap Marianna aokfog10 2010/2011 ő 1 OFA-OC1

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Általános Orvostudományi Kar Cím: SZTE ÁOK Dékáni Hivatal 6720

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3)

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3) Rangsor Egyesület Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA Arany pontok (10) Ezüst pontok (6) Bronz pontok (3) 4. hely pontok (1) Összpontszám 1 I.C. TATAMI 140 120 57 15 332 2 NÓVA 110

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: KOLOZS Körzet: Kolozsvár, Bálványosváralja és Szék 5. osztály 1. Bajnóczi Zsolt Bucur Tünde János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

Bőr-Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika. Kardiológiai Központ (Oklevelét később veszi át)

Bőr-Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika. Kardiológiai Központ (Oklevelét később veszi át) 2012. július 1-jei hatállyal egyetemi docensi kinevezést kapnak: Általános Orvostudományi Kar: Dr. Holló Péter Dr. Szabó Miklós Dr. Gellér László Dr. Arányi Zsuzsanna Dr. Réthelyi János Dr. Tamási Lilla

Részletesebben

Dékáni pályamunka

Dékáni pályamunka Dékáni pályamunka - 2014 Név Pályamunka címe ntézet/klinika Konzulens, témavezető Fülöp Diána A binokularitás érésének összehasolítása koraszülötteknél és érett újszülötteknél Élettani ntézet Dr. Mikó-Baráth

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény 50m férfi gyors Juhász Patrik 2002 Aquasport min. vizsga 2. Varga András Gergő 2002 Aquasport min. vizsga 3. Dénes Noel 2007 Aquasport min. vizsga 4. Horváth Simeon 2007 Aquasport min. vizsga 2. Kiss László

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye. Tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés

Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye. Tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés Várkonyi Zsombor 6 1 Veres Sándor Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvő Virág Levente 6 1 Szeıkéné Tanai Éva Óbudai Harrer Pál 2 1 Lengyel Balázs

Részletesebben

Úszás Diákolimpia Városi döntő Hajdúböszörmény, december 09. EREDMÉNYLISTA

Úszás Diákolimpia Városi döntő Hajdúböszörmény, december 09. EREDMÉNYLISTA 1. 100m fiú gyors 1. Mirkó László 2004 Baltazár DRÁI 1:16,0 2. Kun Márton 2005 Bethlen G. Ált. Isk. 1:16,8 3. Györfi Kornél 2004 Baltazár DRÁI 1:25,6 4. Andirkó Csaba 2005 Bethlen G. Ált. Isk. 1:29,5 5.

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Programtervezet. Vécsei László, az MTA Orvosi Osztály elnöke. Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter

Programtervezet. Vécsei László, az MTA Orvosi Osztály elnöke. Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter Magyar Orvostudományi Napok 2013. november 6 8 Hotel Novotel Budapest (Alkotás utca 63 67) Rendező: Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) Programtervezet 2013. november 6. 10.00 Megnyitó

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Eredménylista Szilágysomlyó

Eredménylista Szilágysomlyó Megye: Szilágy Osztály: I. 1. Szűcs Annamária Bara Jusztina Báthory István Általános Iskola 152 2. Székely Dóra-Krisztina Bara Jusztina Báthory István Általános Iskola 150 3. Janus Emese Bara Jusztina

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Tanuló Iskola Szabó Csenge Napsugár 1 Szabó Beatrix 1 Radler Vivien Fülöp Gabriella Óbudai Harrer Pál 2 Cseh Janka Nagy Árpád Óbudai II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

Szóbeli időpontja. 1. sz. vizsgabizottság (spanyol) november sz. vizsgabizottság (francia)

Szóbeli időpontja. 1. sz. vizsgabizottság (spanyol) november sz. vizsgabizottság (francia) 1. sz. vizsgabizottság (spanyol) 2. sz. vizsgabizottság (francia) Szóbeli időpontja 2012. november 22-24. 2012. november 26-28. (A spanyol és francia kitételtől ne ijedjen meg senki, ez csak a kéttannyelvű

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28)

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) PINGVIN KUPA II. FORDULÓ Lejátszották Karcagon a Pingvin Kupa II. fordulóját is, íme az eredmények: "A" csoport Ipari - Tokle 48-128 (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) Kovács Benedek (11/3), Magyar Erik (10),

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Lábatlani Sirályok SE Népszerősítı verseny

Lábatlani Sirályok SE Népszerősítı verseny Lábatlani Sirályok SE Népszerősítı verseny 2009.09.27 EREDMÉNY 1. Futam K1 fiú V. kcs. 10:00 1. Gurgulits Bence Zoltek 2. Kovács Patrik Zoltek 3. Szegedi Tamás Vért 4. Tóth Bence Tata 5. Dér Ádám Esztergom

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Tudományos program. Fővédnök: Lovász László, az MTA elnöke

Tudományos program. Fővédnök: Lovász László, az MTA elnöke MAGYAR ORVOSTUDOMÁNYI NAPOK 2014. november 5-7 Hotel Novotel Budapest, 1123 Alkotás u. 63-67 Rendező: Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) Tudományos program Fővédnök: Lovász László,

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

Dr. Herényi Levente egyetemi docens Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.

Dr. Herényi Levente egyetemi docens Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47. I. évfolyam MATEMA TIKA BIOFIZIKA ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA GYÓGYSZERÉSZI NÖVÉNYTAN BIOLÓGIA TUDOMÁNYTÖRTÉNE T ÉS PROPEDEUTIKA, a 2. félévben heti 1 óra Dr. Gergó Lajos egyetemi docens 1092 Budapest,

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1.

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1. Eredménylista Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak Osztály: 1. Sorszám Tanuló neve Felkészítő tanító Az iskola neve Település Pontszám 1 Török Tímea Vargyas Hajnalka Sövér Elek Techn. Líceum Gyergyóalfalu

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA Semmelweis Egyetem Budapest, 2014. április 4. A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma.

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA Semmelweis Egyetem Budapest, 2014. április 4. A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma. Semmelweis Egyetem Budapest, 204. április 4. A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma. Széchenyi István Általános belgyógyászat, családorvostan Drobni Zsófia Dóra SE ÁOK III. Hörcsik Dorottya

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA Semmelweis Egyetem Budapest, 2014. április 4. A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma.

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA Semmelweis Egyetem Budapest, 2014. április 4. A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma. Semmelweis Egyetem Budapest, 204. április 4. A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma. Széchenyi István Általános belgyógyászat, családorvostan Drobni Zsófia Dóra SE ÁOK III. Hörcsik Dorottya

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Belgyógyászati immunológia 6 hónap (Terv ) Budai Irgalmasrendi Kórház 1023 Budapest Frankel Leó út 438-8601 212-5378 Allergológiai és Immunológiai és Dr. Nékám Kristóf Rész 4 hónap 2 fő 2012.09.15. - 2016.09.15.

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Nagy Endre Ádám (48) 2. Ráczkövi Kamilla Zsuzsanna (48) 3. Sánta Bendegúz (48) 4. Beke Gábor Lehel (49) 5. Katona Erzsébet (49) 7. Szládek Csaba Attila (50) 8. Dubavánszky Astrián (51) 9. Radnai Stefánia

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, 131 fő. 10fő. 121 fő Szászné dr. Kocsis Katalin 79 db.

JEGYZŐKÖNYV, 131 fő. 10fő. 121 fő Szászné dr. Kocsis Katalin 79 db. SEMMELWEIS EGYETEM Választási Bizottság Elnök professor emeritus Dr. Sótonyi Péter JEGYZŐKÖNYV, amely készült a Semmelweis Egyetem (továbbiakban: SE) Választott Munkavédelmi Képviselő (továbbiakban VMK)

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

Spider Boulder Kupa 2012 I. forduló:

Spider Boulder Kupa 2012 I. forduló: Spider Boulder Kupa 2012 I. forduló: 1. Farkas Tamás 4313,179 2. Kucsera Bálint 2345,124 3. Zengő Márk 1445,124 4. Komjáti Zoltán 1382,624 5. Lupis Dániel 1345,124 6. Kovács Gergely 1215,957 7. Róth Barnabás

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

13 Bánhalmi Kata 3 B'Ulibu Kereskedelmi szervezetek kontrollingja (vagy: Marketing Kontrolling)

13 Bánhalmi Kata 3 B'Ulibu Kereskedelmi szervezetek kontrollingja (vagy: Marketing Kontrolling) Név Csapat Csapatnév Választott téma 1 Hajnóczy Soma 1 Szolgáltató szervezetek kontrollinja 2 Makkai Andrea 1 Szolgáltató szervezetek kontrollinja 3 Pancsovay Zita 1 Szolgáltató szervezetek kontrollinja

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/ Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/311-211 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z) szakképesítés

Részletesebben

MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA DÉL-MAGYARORSZÁGI DECENTRUMÁNAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSE Orosháza-Gyopárosfürdő, 2011. április 29-30.

MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA DÉL-MAGYARORSZÁGI DECENTRUMÁNAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSE Orosháza-Gyopárosfürdő, 2011. április 29-30. MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA DÉL-MAGYARORSZÁGI DECENTRUMÁNAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSE Orosháza-Gyopárosfürdő, 2011. április 29-30. Tudományos program 2011. április 29., péntek Referátumok Prof. Dr. Túri Sándor,

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM 1. Ágoston György Tamás Herman 2. Ament Réka Érdligeti 3. András-Dóra Zsófia Érdligeti 4. Árkosi Ivett Nádasdy 5. Bagoly Kitti Gárdonyi 6. Balázs Fanni Érdligeti 7. Bálint

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY FÜRKÉSZ HELYESÍRÁSI ÉS NYELVHELYESSÉGI VERSENY 2016-2017 KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY Megye: Szilágy Körzet: 5. osztály S. sz. A tanuló Felkészítő tanár 1. Kósa Panna Boda Erzsébet Mihai Eminescu Általános

Részletesebben

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után -35 női egyéni toll labda 1. Szuchovszky Evelyn 30 pont 2. Vida Alexandra 22 pont 3. Jung Ágnes 16 pont -35 férfi egyéni toll labda 1. Tóth Richárd 106 pont 2.

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap: (+36-32)

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap:  (+36-32) 9. évfolyam 1. KISS LÁSZLÓ MARCELL 2. MÁRTON ANNA 3. 4. GASPARIN ZSOMBOR BOLGÁR JÁNOS BENDE 5. ISTVÁN ISTVÁN 6. PÉK ÁBEL KRISTÓF 7. MATUCH RICHÁRD 8. ZSÉLYI KONRÁD 9. BENKE MÁTÉ 10. HATALA DÓRA 11. PISTYUR

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

Első nap 1. 25 m. fiú gyors. I. korcsoport

Első nap 1. 25 m. fiú gyors. I. korcsoport Első nap. 25 m. fiú gyors I. korcsoport Farkas Viktor Mezőtúri Ref. Kollégium I. 0:6,00 0:6,78 9 2 Tajthy Milán Jókai Mór Ref. Ált. Isk. Nyíregyháza I. 0:8,5 0:7,42 7 3 Cseresznyés Zoltán Magvető Általános

Részletesebben

M Bodó Levente 85 DSC-SI M Pokol Csaba 83 DSC-SI M Szabó Tamás 84 DSC-SI M Szabó Róbert 85 DSC-SI Pál Tamás 89 DSC-SI DNS

M Bodó Levente 85 DSC-SI M Pokol Csaba 83 DSC-SI M Szabó Tamás 84 DSC-SI M Szabó Róbert 85 DSC-SI Pál Tamás 89 DSC-SI DNS Atlétikai Világnap - VIII. Nemzetközi Tiszaújvárosi Verseny Tiszaújváros - 2008. május 17. 100 m síkfutás férfi junior 1. időfutam M Bodó Levente 85 DSC-SI 10.92 100 m síkfutás férfi junior 2. időfutam

Részletesebben

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9.

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9. IV. OSZTÁLY 1 Lukács Márton 4 Nagy István Művészeti Líceum Csíkszereda 7 9 10 10 10 46 I 2 Péter István 4 Petőfi Sándor Általános Iskola Csíkszereda 5 7 10 6 10 38 II 3 Márton Vazul 4 Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

2012.11.01-2012.11.30 dátumok közti fuvarok:

2012.11.01-2012.11.30 dátumok közti fuvarok: 2012.11.01-2012.11.30 dátumok közti fuvarok: Anat. Szöv.- és Fejl.tani Int./Közp.ált. 41201K0000 7 Szállítási kód: 41 Darabszám: 1 Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika 61255K0000 ÁOK Dékáni Hivatal/Közp.

Részletesebben

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Tanulmányi ek eredménye 2013-2014. tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Simonyi Zs. Helyesíró Verseny iskolai 2. Gulyás Anna 5. Madarasi 1. Fábián Zsombor 6.

Részletesebben

Pátyi Terepfutás szeptember 01, vasárnap

Pátyi Terepfutás szeptember 01, vasárnap Pátyi Terepfutás 2013. szeptember 01, vasárnap 400 m 2007-1. 29 Nagy Soma Dániel f 2007-1 1:29 2. 24 Sike Roland András f 2007-2 1:30 3. 88 Laky Péter f 2007-3 1:32 4. 8 Szöllıs Hanka n 2007-1 1:35 5.

Részletesebben

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév Intézményi rangsor felterjesztése Intézmény neve: Szegedi Tudományegyetem Címe: 6722 Szeged, Dugonics tér 13. Kar neve: Természettudományi és Informatikai Kar Rangso

Részletesebben

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája*

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* * A 2014. áprilisi állapot szerint (A szerk.) 73 Igazgatóság Főigazgató : Dr. Ofner Péter Szakmai igazgató: Prof. Dr. Szatmári

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

Jól kezdték az évet a címvédõk! szeptember 26. hétfõ 17:18

Jól kezdték az évet a címvédõk! szeptember 26. hétfõ 17:18 Jól kezdték az évet a címvédõk! 211. szeptember 26. hétfõ 17:18 A bajnoki címvédõk gyõzelmével fejezõdött be az idei Stzeel Nemzeti bajnokság I. fordulójának egyéni versenye, a székesfehérvári Alba Plazaban.

Részletesebben

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám Eredménylista Megye: HARGITA Körzet: Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település 1 Ţepuc Tünde Kristó Irén Petőfi Sándor Általános 2 Erős Krisztina Laczkó Kinga Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport/lány felkészítő tanár Kaszásné Farkas Viola Soltészné Szörfi Anikó CSAPAT

Név oszt. helyezés korcsoport/lány felkészítő tanár Kaszásné Farkas Viola Soltészné Szörfi Anikó CSAPAT KÖRZETI MEZEI FUTÓ DIÁKOLIMPIA EGYÉNI Soltészné Szörfi Anikó Lukács Réka 1. 1-2. osztály Bíró Eszter 4.a 1. 3-4. osztály korcsoport/fiú Bolgár Dániel 3. 1-2. osztály 1 Lukács Réka Bán Lilla Vágási Dorottya

Részletesebben

Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő

Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda 2010. január 18. "A" kategória - középiskola 5-6- korcsoport 100 m fiú gyors 1 Király Bence 1993 SZTE Ságvári Szeged

Részletesebben

Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra május 13, vasárnap

Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra május 13, vasárnap Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra 2012. május 13, vasárnap 500 m abszolút 1 38 1:38.0 Csák Máté F 2004-2005 1 2 62 1:38.1 Lévay Rozi N 2006-1 3 73 1:38.9 Ring Dóra N 2004-2005 1 4 72 1:39.8 Ring Máté

Részletesebben

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00 Szum Irodalom, nyelv és helymatematika és fizika Számítástechnika Történelem Összesen Elérhető: 100 100 100 75 Elért maximum: 75 74 100 68 Bejutási határ: 60 35 69 54 Beküldési határ: 55 55 55 41 Beküldött

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények Férfi 18-30 1 1051 Bojtor László Tivadar 21:44 21:39 21:58 22:44 23:56 25:11 26:20 26:25 3:09:54 2 1158 Süvöltős Bence 24:43 24:27 24:23 24:29 25:15 24:52 24:43 24:24 3:17:13 3 1145 Lovas Gergely 25:01

Részletesebben

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95%

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 2 Németh Viktória 3 Kohányi Gergely Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 93% 4 Rákay Renáta Ferenczi Sándor Egészségügyi

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely Tájékoztató a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól Sorsz. Név Tudományág Munkahely 1 Aliczki Manó Biológiai tudományok MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 2 Almásiné Csoma

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÜLÉST május 09-én (hétfôn) órakor a DAB székházban. (Debrecen, Thomas Mann u. 49.) rendez, melyre tisztelettel meghívjuk.

TUDOMÁNYOS ÜLÉST május 09-én (hétfôn) órakor a DAB székházban. (Debrecen, Thomas Mann u. 49.) rendez, melyre tisztelettel meghívjuk. Meghívó A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara a Debreceni Akadémiai Bizottság Orvostudományi Szakbizottsága a DE ÁOK LMI Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék közremûködésével 2016. május 09-én

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település Pontszám 1. Szász Dávid Bálint Ibolya Bethlen Gábor Általános Székelyudvarhely 150 2.

Részletesebben

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA 2016. futónaptár.hu 10 KM Összesített eredmények: Helyezés Név Rajtszám Teljesítés ideje 1. Varga József 322 00:40:43 00:00:00 2. Hajduska Balázs 320 00:44:22 00:03:39

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

VEDAC Esti verseny

VEDAC Esti verseny VEDAC Esti verseny 2015.07.31 Férfi 100 m - Időfutam 1. Kása Tibor 1987 HVSE 1. 10,92 2. Pozsgai Dániel 1993 FTC 1. 10,97 3. Orosz Zoltán 1992 TFSE 1. 10,98 4. Pázmándi Zsolt 1995 GEAC 1. 11,17 5. Molnár

Részletesebben

Edelrid Boulder Kupa 2013 I. forduló:

Edelrid Boulder Kupa 2013 I. forduló: Edelrid Boulder Kupa 2013 I. forduló: Név Pontszám 1. Kucsera Bálint 2518,246 2. Komjáti Zoltán 2030,746 3. Kovács Gergely 1948,802 4. Barabás Gábor 1534,913 5. Gyenes Balázs 1459,913 6. Kucsera Lenke

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Bihar Körzet: Nagyvárad és környéke V. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Benedek Boglárka Fehér Gabriella Szent László Római Katolikus Gimnázium

Részletesebben