XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos és Egészségtudományi Szekció Április 2-5.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos és Egészségtudományi Szekció 2013. Április 2-5."

Átírás

1 EREDMÉNYHIRDETÉS XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos és Egészségtudományi Szekció Április 2-5.

2 ELMÉLETI-ÉS KLINIKAI ORVOSTUDOMÁNYI TAGOZATOK

3 Aneszteziológia és s intenzív v terápia tagozat I. Díj D (TÁMOP MOP-4.2.2/B-10/ ): 0012): Fodor Gergely, Balogh Ádám m SZTE ÁOK SZTE ÁOK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet SZTE ÁOK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet Tüdıkárosodás vizsgálata gyomortartalom aspirációját követıen a közvetlen aktivációs és a közvetett vagus-mediált bronchokonstrikciós mechanizmusok szeparált mérésével Témavezetık: Dr. Peták Ferenc, Dr. Babik Barna II. Díj D (TÁMOP MOP-4.2.2/B-10/ ): 0012): KószK szó Renáta Lilla SZTE ÁOK SZTE ÁOK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet A T-szár hatása az artériás oxigéntenzióra és centrális vénás szaturációra tracheostomizált betegek gépi lélegeztetésrıl történı leszoktatása során Témavezetık: Dr. Molnár Zsolt, Dr. Lovas András Különdíj j (Richter Gedeon NyRt.): Farkas Eszter DE ÁOK DE OEC Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék A szérum procalcitonin szintjét befolyásoló tényezık szívmőtét után Témavezetı: Dr. Koszta György

4 Biokémia tagozat I. díj (TÁMOP MOP-4.2.2/B-10/ ): 0012): Diósi Beáta, Fodor Hanna Ágota SZTE ÁOK SZTE ÁOK Biokémiai Intézet A miosztatin Compact mutációja a glikolitikus vázizomrostok számának növekedését okozza Témavezetık: Dr. Mendler Luca, Dr. Keller-Pintér Anikó Tóth T Mónika M SE ÁOK SE ÁOK Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet Az Ncb5or oxidoreduktáz enzim intracelluláris lokalizációja Témavezetı: Dr. Kereszturi Éva Különdíj j (Biocenter Laboratóriumi riumi Szolgáltat ltató Kft): Lehoczki Gábor G DE ÁOK DE TTK Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék Egy ß(1,6)-N-acetil-glükózaminidáz enzim aktív hely szerkezetének és mőködési mechanizmusának vizsgálata Témavezetı: Dr. Gyémánt Gyöngyi

5 Élettani tagozat Csípı Tamás, Fülöp F p Gábor G Áron DE ÁOK DE OEC Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék A tranziens receptor potenciál melastatin-4 (TRPM4) vaszkuláris biológiai szerepe Témavezetık: Dr. Tóth Attila, Dr. Czikora Ágnes Füredi F Nóra, N Mikó Alexandra, Tenk Judit PTE ÁOK PTE ÁOK Kórélettani és Gerontológiai Intézet A cholecystokinin kor- és testösszetételfüggı anorexigén hatásának vizsgálata Témavezetı: Dr. Pétervári Erika Különdíj j (Magyar Élettani TársasT rsaság): Farkas Csilla Dorottya PTE ÁOK PTE ÁOK Anatómiai Intézet A szisztémás PACAP kezelés hatása a lokomotoros aktivitásra hím és nıstény patkányokban Témavezetık: Dr. Horváth Gábor, Dr. Farkas József, Dr. Reglıdi Dóra

6 Kardiovaszkuláris ris medicina: ritmuszavarok tagozat I. díj (TÁMOP MOP-4.2.2/B-10/ ): 0012): Mayer Zoltán n SZTE ÁOK SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Egy új, KCNE1 gén módosításán alapuló nyúl proaritmia modell Témavezetı: Dr. Baczkó István Karády Júlia J SE ÁOK SE Kardiológiai Központ A preoperatív C3a koncentráció elıre jelzi a szívelégtelenség reszinkronizációs terápiájának (CRT) hatékonyságát Témavezetık: Dr. Széplaki Gábor, Dr. Merkely Béla I Kovács Orsolya Mária M SE ÁOK SE ÁOK Kardiológiai Központ A szívritmuszavarok rádiófrekvenciás katéterablációját követı gyulladásos válasz jellemzése Témavezetı: Dr. Széplaki Gábor

7 Keringésk skórtan: ischemia-reperf reperfúzió tagozat Czigány Zoltán, Bulhardt Orsolya SE ÁOK SE ÁOK I. sz. Sebészeti Klinika A máj ischaemia-toleranciájának növelése alsó végtagi conditionálással: Perconditionálás. Témavezetı: Dr. Szijártó Attila II. díj (TÁMOP MOP-4.2.2/B-10/ ): 0012): MészM száros András, Büki B Tamás, Horváth Kitti SZTE ÁOK SZTE ÁOK Sebészeti Mőtéttani Intézet Metán kezelés hatása a kísérletes mesenteriális ischemia-reperfúzió korai morfológiai és funkcionális következményeire Témavezetık: Varga Gabriella, Tıkés Tünde, Dr. Kaszaki József Különdíj j (Magyar Sebész TársasT rsaság): Kovács Tibor, Czigány Zoltán n SE ÁOK SE ÁOK I. sz. Sebészeti Klinika A toll-like receptorok és a posztkondicionálás interakciója mesenterialis keringési zavarokban Témavezetık: Dr. Szijártó Attila, Dr. Ónody Péter

8 Morfológia tagozat Pósfai P Balázs SE ÁOK MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, Celluláris és Hálózat Neurobiológia Osztály, Agykéreg Kutatócsoport Ultrastrukturális változások G72 gént kifejezı szkizofrénia-modell állat hippokampuszában Témavezetı: Dr. Nyiri Gábor II. díj (TÁMOP MOP-4.2.2/B-10/ ): 0012): Lázár L r Bence András SZTE ÁOK SZTE ÁOK Élettani Intézet A nervus vagus pankreászt beidegzı afferens neuronjainak kvantitatív morfometriai és immunhisztokémiai jellemzése Témavezetık: Dr. Sántha Péter, Dr. Jancsó Gábor Különdíj j (Richter Gedeon NyRt.): Konczer Stella, Horváth Dorottya Katalin SE ÁOK SE ÁOK Humánmorfológiai és Fejlıdésbiológiai Intézet Vasoactive intestinalis peptid (VIP) hypophysealis megoszlásának vizsgálata VIP-GFP (zöld fluorescens peptid) transzgenikus egerekben Témavezetık: Dr. Nagy M. György, Dr. Bodnár Ibolya

9 Biofizika tagozat Balajthy András, Pethı Zoltán Dénes DE ÁOK DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet DE OEC Belgyógyászati Intézet A koleszterin bioszintézis örökletes zavara (SLO szindróma) módosítja a limfociták Kv1.3 csatornáinak mőködését és a sejtek proliferációját Témavezetık: Dr. Hajdú Péter, Dr. Somodi Sándor Farkas Ádám m Zoltán, Varga-Szab Szabó Veronika Judit SE ÁOK SE ÁOK Orvosi Biokémiai Intézet DNS és hisztonok növelik a fibrin stabilitását Témavezetık: Dr. Kolev Kraszimir, Dr. Varjú Imre Különdíj j (EGIS Gyógyszergy gyszergyár r NyRt.): Zákány Z Florina DE ÁOK DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet Van-e zárt állapotból történı inaktiváció Shaker típusú kálium csatornákban? Témavezetık: Dr. Panyi György, Dr. Szántó G. Tibor Különdíj j (EGIS Gyógyszergy gyszergyár r NyRt.): Orosz Ádám m Péter P SE GYTK SE AOK Biofizikai és Sugárbiológia Intézet Töltés és molekulaméret szerepe kationos porfirinek DNS-el és nukleoprotein komplexszel való kölcsönhatásában Témavezetı: Dr. Csík Gabriella

10 Hisztológia tagozat Daher Tamás, Stánicz Gábor SE ÁOK SE ÁOK I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet Glivec hatása a máj ovális sejtes regenerációjára patkányban Témavezetı: Dr. Nagy Péter II. díj (TÁMOP MOP-4.2.2/B-10/ ): 0012): Bodó Zsolt SZTE ÁOK SZTE ÁOK Pathologiai Intézet A transzplantált vese idült kilökıdése: morfológiai jellegzetességek Témavezetı: Dr. Iványi Béla Különdíj j (Sigma Aldrich Magyarország g Kft.): Pál l Gabriella SE ÁOK SE ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlıdéstani Intézet A TGF-β fehérje indukció idıbeli lefolyásának, mechanizmusának, és az expresszáló sejtek típusának meghatározása fokális ischémiát követıen Témavezetı: Dr. Dobolyi Árpád

11 Kardiológia tagozat Németh N Balázs Tamás, Birtalan Ede SE ÁOK SE ÁOK Kardiológiai Központ A szolubilis guanilát-cikláz gyógyszeres aktiválásának hatásai diabéteszes kardiomiopáthiában Témavezetı: Dr. Radovits Tamás Anna Lenz DE ÁOK DE OEC Kardiológiai Intézet A randomized comparison of cryoballoon versus duty-cycled multielectrode radiofrequency ablation for pulmonary vein isolation Témavezetık: Dr. Csanádi Zoltán, Dr. Nagy-Baló Edina Különdíj j (Magyar Belgyógy gyász TársasT rsaság): Dunay Gábor G Artúr r SE ÁOK SE ÁOK Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet A szív ösztrogénhiányos állapotát jellemzı csökkent iszkémia-tolerancia az intracelluláris kalciumháztartás sérülésének következménye Témavezetık: Dr. Miklós Zsuzsanna, Dr. Ivanics Tamás

12 Kórélettan tagozat I. díj (TÁMOP MOP-4.2.2/B-10/ ): 0012): Demcsák k Alexandra, Csorba Csenge SZTE ÁOK SZTE ÁOK Biokémiai Intézet A szöveti glikogéneloszlás változása hipermuszkuláris egérmodellben Témavezetık: Dr. Keller-Pintér Anikó, Dr. Mendler Luca Király Anna DE ÁOK DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet Az elisidepsin hatásmechanizmusának vizsgálata normoxiás és hipoxiás körülmények között Témavezetı: Dr. Nagy Péter Biró Enikı KDOSZ SE ÁOK Új terápiás lehetıség vizsgálata sclerosis multiplexben Témavezetık: Dr. Tulassay Tivadar, Toldi Gergely Különdíj j (Magyar Élettani TársasT rsaság): Sódar S Barbara SE ÁOK SE ÁOK Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet Glikozidázok és szulfatázok vizsgálata rheumatológiai megbetegedésekben Témavezetık: Dr. Szente-Pásztói Mária, Dr. Buzás Edit

13 Sebészet, szülészet szet-nıgyógyászat tagozat Különdíj j (Alapítv tvány a Mikrosebészeti szeti és s Sebészeti Oktatás, Kutatás s Klinikai Alkalmazhatóságáé áért): Mikoss Rita, Stubán Ádám m SZTE ÁOK SZTE ÁOK Sebészeti Mőtéttani Intézet A bél intramurális vérellátásának vizsgálata in vivo mikroszkópia segítségével Témavezetık: Varga Gabriella, Érces Dániel, Cserni Tamás Különdíj j (Magyar Sebész TársasT rsaság): Bauer Orsolya ETDK OGYK MOGYE ÁOK Endovénás lézer terápia az alsó végtagi visszérbetegség kezelésében Témavezetı: Dr. György-Fazakas István

14 Sebészet, szülészet szet-nıgyógyászat tagozat I. díj (TÁMOP MOP-4.2.2/B-10/ ): 0012): Varga Ákos SZTE ÁOK SZTE ÁOK Sebészeti Klinika Az Alvarado-score és a hagyományos klinikai döntés összehasonlítása az akut appendicitis diagnózisában-prospektív, randomizált vizsgálat Témavezetık: Dr. Lázár György, Dr. Mán Eszter Merkely Gergı,, Németh N Balázs Tamás s SE ÁOK SE ÁOK Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Teljes aortaív pótlás decellularizált allograftokkal Témavezetı: Dr. Radovits Tamás

15 Szabadgyökkutat kkutatás, oxidatív v stressz tagozat I. díj (TÁMOP MOP-4.2.2/B-10/ ): 0012): Baranyai Tamás s SZTE ÁOK SZTE ÁOK Biokémiai Intézet, Kardiovaszkuláris Kutatócsoport, Pharmahungary Csoport Hiperkoleszterinémia hatására létrejött oxidatív/nitrozatív stressz a szívben: a mikrorns 25 szerepe Témavezetık: Dr. Varga V. Zoltán, Dr. Görbe Anikó, Dr. Csont Tamás Kovács Kata SE ÁOK SE ÁOK Orvosi Biokémia Intézet Hőtsünk vagy főtsünk? A terápiás hipotermia megközelítése az oxidatív stressz oldaláról Témavezetı: Dr. Tretter László Különdíj j (Magyar Belgyógy gyász TársasT rsaság): Huynh Thanh An, Hajnal Csaba Péter P DE ÁOK DE OEC Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék The mechanical effects of heme-mediated oxidative stress in human cardiomyocytes: implications for diastolic function Témavezetık: Dr. Gerardo Alvarado Contreras, Dr. Papp Zoltán

16 Immunológia tagozat Különdíj j (Magyar Gasztroenterológiai TársasT rsaság): Fejes Anikó PTE ÁOK PTE ÁOK Immunológiai és Biotechnológiai Intézet A PPARγ szerepének vizsgálata az immunrendszer öregedése során Témavezetık: Dr. Pongrácz Judit, Dr. Kvell Krisztián Különdíj j (Magyar Allergológiai giai és s Klinikai Immunológiai Társaság): Ugor Emese PTE ÁOK PTE KK Immunológiai és Biotechnológiai Intézet A glukokortikoid kezelés hatása természetes és indukált regulatórikus T-sejtekre egérmodellben Témavezetı: Dr. Berki Tímea

17 Immunológia tagozat Tóth T Gábor G DE ÁOK DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet F(ab)2 fragmentumok készítése humanizált anti-erbb2 antitestekbıl, és in vitro összehasonlító vizsgálatuk Témavezetı: Dr. Vereb György Herczeg Petra SE ÁOK SE ÁOK Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet Sejt eredető mikrovezikulák vizsgálata ízületi betegségekben Témavezetık: Dr. Buzás Edit, Dr. György Bence Trojnár r Eszter SE ÁOK SE-ÁOK A komplement H faktor elleni autoantitestek B-sejt epitóp analízise gyermekkori autoimmun hemolitikus urémiás szindrómában Témavezetı: Dr. Prohászka Zoltán

18 Gyulladás s tagozat Szarvas Gábor G Zsombor SE ÁOK SE ÁOK Élettani Intézet Neutrofil granulociták szuperoxid-termelõ komplexére ható gtpáz aktiváló proteinek (GAP) vizsgálata Témavezetık: Dr. Lırincz M. Ákos, Dr. Ligeti Erzsébet II. díj (TÁMOP MOP-4.2.2/B-10/ ): 0012): Mariam Geshlaghi, Jedrzej Debowski, Péter P Nemes, Miklós s NógrN grády SZTE ÁOK SZTE ÁOK Sebészeti Mőtéttani Intézet SZTE ÁOK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Improved oxygen dynamics after complement C5a antagonist treatment in a large animal model of sepsis Témavezetık: Dr. Kaszaki József, Dr. Érces Dániel, Németh Márton Különdíj j (Richter Gedeon NyRt.): Kolonics Ferenc, Béres B András s SE ÁOK SE ÁOK Élettani Intézet Szeptikus állapotok hatása humán neutrofil granulociták mőködésére Témavezetık: Dr. Tímár Csaba István, Dr. Ligeti Erzsébet Béres Nóra SE

19 Membrán n transzport tagozat I. Díj D (TÁMOP MOP-4.2.2/B-10/ ): 0012): Szebeni Áron SZTE ÁOK SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Részleges NCX gátlás - a Ca2+ beáramlás csökkentésével - védı hatást fejt ki Na+- indukált Ca2+ túltöltıdés ellen kutya kamrai szívizomban Témavezetık: Dr. Nagy Norbert, Dr. Tóth András Tarapcsák k Szabolcs DE ÁOK DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet A retinoidok hatása az ABCG2 mőködésére Témavezetı: Dr. Goda Katalin j (TÁMOP-4.2.2/B-10/ Különdíj ( ): Tóth Krisztina SZTE ÁOK 0012): T SZTE ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika; Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet A nem-konjugált kenodezoxikólsav ATP csökkenést, mitokondriális károsodást okoz és gátolja a humán colon kripták iontranszport mechanizmusait Témavezetık: Dr. Hegyi Péter, ifj. Dr. Rakonczay Zoltán, Kunstár Éva Különdíj j (TÁMOP MOP-4.2.2/B-10/ ): 0012): Bús s Dorottya, Mirzaei Leila SZTE ÁOK SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Szívbetegségekben elıforduló patológiás ionáram-eltérések hatásai a Na+/Ca2+-exchanger (NCX) áram akciós potenciál alatti lefutására Témavezetık: Dr. Acsai Károly, Dr. Márton Zoltán

20 Ortopédia, traumatológia, idegsebészet szet tagozat Sütöri S Dávid D SE ÁOK SE ÁOK HLS disztrakciós csavar alkalmazása a sarokcsont sebészetében Témavezetı: Dr. Kádas István Schlégl Ádám m Tibor PTE ÁOK PTE ÁOK Mozgásszervi Sebészeti Intézet Ortopédiai Klinikai Tanszék Az alsó végtag tengelyállásának 3D vizsgálata gyermekkorban Témavezetı: Dr. Than Péter I Gresits Orsolya Zsuzsanna, Sallai Eszter Zsófia SE ÁOK SE ÁOK Ortopédiai Klinika Dongaláb-regiszter Témavezetık: Dr. Terebessy Tamás, Dr. Domos Gyula Különdíj j (TÁMOP MOP-4.2.2/B-10/ ): 0012): Csizmadia Sándor S SZTE ÁOK SZTE ÁOK Ortopédiai Klinika Mediális szánkóprotézis és a teljes térd endoprotézis élettartamának összehasonlítása a testsúly függvényében Témavezetı: Dr. Sohár Gellért

21 Patológia tagozat Hajdú Tibor, Kiscsatári Laura DE ÁOK DE OEC Anatómiai Szövet- és Fejlıdéstani Intézet A hialuronsav szerepe a melanoma metasztázisképzésében Témavezetık: Dr. Zákány Róza, Dr. Juhász Tamás Koncsos Gábor G DE ÁOK DE MÉK Állattudományi, Biotechnológiai és Természetvédelmi Intézet, Állattenyésztési Tanszék Hús és hústermékek eredetigazolása PCR-SSCP technikával Témavezetık: Dr. Czeglédi Levente Székely Nóra N Anna, Ács Balázs SE ÁOK SE ÁOK Különbözı stádiumú prosztata adenocarcinomák ETS-RELATED GENE expressziójának kvantitatív elemzése Témavezetık: Dr. Szász Attila Marcell, Dr. Kulka Janina

22 Patológia tagozat Hajdú Tibor, Kiscsatári Laura DE ÁOK DE OEC Anatómiai Szövet- és Fejlıdéstani Intézet A hialuronsav szerepe a melanoma metasztázisképzésében Témavezetık: Dr. Zákány Róza, Dr. Juhász Tamás Koncsos Gábor G DE ÁOK DE MÉK Állattudományi, Biotechnológiai és Természetvédelmi Intézet, Állattenyésztési Tanszék Hús és hústermékek eredetigazolása PCR-SSCP technikával Témavezetık: Dr. Czeglédi Levente Székely Nóra N Anna, Ács Balázs SE ÁOK SE ÁOK Különbözı stádiumú prosztata adenocarcinomák ETS-RELATED GENE expressziójának kvantitatív elemzése Témavezetık: Dr. Szász Attila Marcell, Dr. Kulka Janina

23 Vaszkuláris medicina tagozat Benke KálmK lmán, Ágg Bence Károly K SE ÁOK Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Szike és pipetta: Az aortadisszekció prediktorai Marfan-szindrómában Témavezetı: Dr. Szabolcs Zoltán Bátai B István n Zoárd, Török T k Orsolya PTE ÁOK PTE Kórélettani és Gerontológiai Intézet PTE Szentágothai János Kutatóközpont A nebivolol dilatációt okoz izolált arteria basilarison Témavezetık: Dr. Koller Ákos, Dr. Cséplı Péter, Dr. Vámos Zoltán I Szabó Gergely Balázs, Dancs Péter P SE ÁOK SE ÁOK Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet A lizofoszfatidsav vazodilatátor hatásának jelátviteli folyamatai Témavezetık: Dr. Benyó Zoltán, Dr. Ruisanchez Éva Különdíj j (Magyar Orvosi Kamara): Kerek Zsuzsanna DE ÁOK DE OEC Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet DE OEC Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék TRPM4 moduláció vasculáris biológiai hatásai Témavezetık: Dr. Pórszász Róbert, Dr. Tóth Attila

24 Anatómia és s fejlıdéstan tagozat Kolláth Dóra D PTE ÁOK PTE ÁOK Immunológiai és Biotechnológiai Intézet Lép makrofágok szerepe a megakariociták helyi túlélésében Témavezetı: Dr. Balogh Péter Varga Rita DE ÁOK DE OEC Anatómia, Szövet- és Fejlıdéstani Intézet Extracelluláris makromolekulák szerepe a gerincvelı hátsó szarvának fejlıdése során egérembriókban Témavezetı: Dr. Mészár Zoltán I Szınyi András s SE ÁOK MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet A raphe-hippokampális szinapszisok glutamát receptorainak vizsgálata Témavezetı: Dr. Nyíri Gábor

25 Autoimmun betegségek gek kórtana k tagozat Vilinovszki Olivér r SE ÁOK SE ÁOK Élettani Intézet A Syk vérlemezke-specifikus hiányának hatása a kísérletes autoimmun artritiszre Témavezetık: Dr. Németh Tamás, Dr. Mócsai Attila Bogár r Barbara PTE TTK PTE KK Orvosi Mikrobiológia és Immunitástani Intézet Az autoimmun thyreoiditisben szenvedı infertilis/vetélı nık perifériás lymphocytáinak vizsgálata Témavezetı: Dr. Mikó Éva III. díj d j Rimár r Kitti DE ÁOK DE OEC Belgyógyászati Intézet HDL és LDL szubfrakciók vizsgálata systemas lupus erythematosusban Témavezetı: Dr. Paragh György

26 Endokrinológia: diabetes mellitus tagozat III. díj j Mosztbacher Dóra D PTE ÁOK PTE ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika Diabetes mellitus klinikai jellemzıi gyermekekben Témavezetı: Dr. Erhardt Éva Különdíj j (Magyar Gasztroenterológiai TársasT rsaság): Szabó Márta SE ÁOK SE ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika A hypertonia és a szenzoros neuropathia összefüggése régóta fennálló és újonnan felfedezett 1-es típusú diabeteszes betegekben Témavezetık: Dr. Putz Zsuzsanna, Dr. Kempler Péter Különdíj j (Magyar Diabetes TársasT rsaság): Kovács Andrea ETDK OGYK MOGYE Sürgısségi Klinika Diabetológiai Osztály Kiegészítı kezelés a 2-es típusú cukorbetegség körében Témavezetı: Dr. Szabó Mónika

27 Endokrinológia: diabetes mellitus tagozat Düh D h Adrienn, Nagy Dániel D Ádám m PTE ÁOK PTE ÁOK Anatómia Intézet Az endogén PACAP szerepének vizsgálata diabeteses vesekárosodás esetén Témavezetık: Dr. Reglıdi Dóra, Dr. Bánki Eszter, Dr. Kovács Krisztina Straky Zsuzsa, Korda Dávid D SE ÁOK SE ÁOK Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet A szfingomielináz által kiváltott NO-függı relaxáció felerısödik 2-es típusú diabeteses egerek ereiben Témavezetık: Dr. Ruisanchez Éva, Dr. Kiss Levente I Janicsek Zsófia SE ÁOK SE ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika Szérum interleukin-1-receptor antagonista szintek korábban gesztációs diabéteszes és kontroll asszonyokban Témavezetık: Dr. Tabák Gy. Ádám, Dr. Tamás Gyula

28 Fül-,, orr-,, gégészet g tagozat Fülöp F p Balázs PTE ÁOK PTE ÁOK Anatómiai Intézet A Ca 2+ -kötı fehérjék kanamycinkezelést követı expresszióváltozásának vizsgálata vad típusú és PACAP-génhiányos egerek belsı fülében Témavezetık: Dr. Tamás Andrea, Dr. Szabadfi Krisztina Különdíj j (Richter Gedeon NyRt.): Dános Kornél, Brauswetter Diána SE ÁOK SE ÁOK Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika SE ÁOK Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet Fej-nyaki daganatok biomarker-expressziójának vizsgálata anatómiai lokalizációjuk függvényében Témavezetık: Dr. Tamás László, Dr. Répássy Gábor

29 Jelátvitel tagozat Bartos Balázs SE ÁOK SE ÁOK Élettani Intézet A p190rhogap szerepének vizsgálata Rac, illetve Rho kis G fehérjékhez köthetı sejtfunkciók szabályozásában Témavezetık: Dr. Lévay Magdolna, Dr. Ligeti Erzsébet Fülöp F p Gábor G Áron, Csípı Tamás s DE ÁOK DE OEC Kardiológiai Klinika Klinikai Fiziológiai Tanszék A rho-kináz aktiváció szerepet játszik a magas vérnyomás kialakításában állatmodellben Témavezetık: Dr. Rutkai Ibolya, Dr. Tóth Attila II. díj: Dancs Péter Tibor, Móré Dorottya SE ÁOK SE ÁOK Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet Szfingozin-1-foszfát az S1P2 receptor G12/13 Rho-kináz jelátviteli úton keresztül tartósan fokozza az érsimaizom kontrakciós válaszkészségét Témavezetık: Dr. Benyó Zoltán, Dr. Ruisanchez Éva

30 Gyermekgyógy gyászat tagozat Veres-Sz Székely Apor BME VBK SE ÁOK I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika SMAD 2 és 3 aktiválódása gyulladásos bélbetegségben Témavezetık: Dr. Vannay Ádám, Dr. Molnár Kriszta Bodzai Gréta PTE ÁOK PTE ÁOK Anatómiai Intézet Prenatális stressz hatása a korai fizikális és idegrendszeri fejlıdésre Témavezetık: Dr. Farkas József, Dr. Mammel Barbara, Dr. Kvárik Tímea

31 Fájdalomkutatás s tagozat Scheich Bálint B PTE ÁOK PTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet A Tranziens Receptor Potenciál Ankyrin 1 (TRPA1) ioncsatorna szerepe és aktivációs mechanizmusa traumás mononeuropátia egérmodelljében Témavezetı: Dr. Helyes Zsuzsanna II. díj (TÁMOP MOP-4.2.2/B-10/ ): 0012): Martonosi Ágnes, Stig Manfred Dalen, Robin Amanda Liang SZTE ÁOK SZTE ÁOK Élettani Intézet A szenzoros neurogén vazodilatáció károsodása patkány kemény agyhártyájában adriamycin kezelést követıen Témavezetık: Dr. Jancsó Gábor, Dr. Dux Mária, Dr. Boros Krisztina Különdíj j (Sigma Aldrich Magyarország g Kft.): Elin Serine Nordtveit PTE ÁOK PTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Effect of the sensory stimulant mustard oil (allyl-isothiocyanate) on visceral organs in vitro Témavezetık: Barthó Loránd, Benkó Rita

32 Genetika tagozat I. díj (TÁMOP MOP-4.2.2/B-10/ ): 0012): MészM száros MátéM SZTE ÁOK SZTE ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ Rövid szénláncú acil-coa-dehidrogenáz hiány genetikai vizsgálata Témavezetı: Dr. Baráth Ákos Papp Orsolya DE ÁOK, Lukács Andrea DE TTK DE OEC Megelızı Orvostani Intézet, Biomarker Analízis Tanszék Interfázisos fluoreszcencia in situ hibridizáció alkalmazása humán melanomák genetikai eltéréseinek karakterizálására Témavezetık: Dr. Balázs Margit, Kiss Tímea Különdíj j (Richter Gedeon NyRt.): Kruk Emese SE ÁOK SE ÁOK Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet A tumor nekrózis faktor-alfa gén polimorfizmusainak asszociáció-vizsgálata obszesszívkompulzív zavarban és Tourette-szindrómában Témavezetık: Dr. Keszler Gergely, Dr. Nemoda Zsófia

33 Képalkotás: CT tagozat I. díj (TÁMOP MOP-4.2.2/B-10/ ): 0012): Demjén n Olga SZTE ÁOK SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Máj daganatok automatikus CT-alapú preoperatív helyzetmeghatározása Témavezetı: Dr. Palkó András Tıkés T s Tímea T SE ÁOK SE ÁOK Radiológiai és Onkoterápiás Klinika Az FDG-PET-CT szerepe az emlırák primer szisztémás kezelése során: a metabolikus változások és a patológiai remisszió összefüggései Témavezetık: Dr. Dank Magdolna, Dr. Györke Tamás Különdíj j (VWR International Kft.): Fordzjun István n DE ÁOK DE OEC Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék Két múmia arckoponyájának komplex CT vizsgálata Témavezetı: Dr. Berényi Ervin Különdíj j (Semmelweis Egyetem): Bojtos Attila SE ÁOK Országos Idegtudományi Intézet Mély agyi stimuláció mozgászavarokban: a DBS (deepbrainstimulation) elektróda behelyezés pontosságának meghatározása Témavezetı: Dr. Erıss Loránd

34 Kísérletes Neurológia tagozat Jüngling J Adél, Pia Emilie Kjempengren Odegaard PTE ÁOK PTE ÁOK Anatómiai Intézet Az endogén PACAP neuroprotektív hatásának vizsgálata egér Parkinson-kór modellen Témavezetık: Dr. Tamás Andrea, Opper Balázs Szijjárt rtó Gábor PTE ÁOK PTE ÁOK Idegsebészeti Klinika Agyi trauma hatására kialakuló "sötét sejtek" in vivo kimutatása MR képalkotással patkányban Témavezetık: Dr. Tóth Arnold, Dr. Schwarcz Attila II. díj d j Kollár r Krisztina SE ÁOK SE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet Angiotensin hatása az NMDA típusú glutamát receptorokra a prefrontális kéreg V. rétegének piramissejtjein Témavezetık: Dr. Köles László, Dr. Kató Erzsébet

35 Onkológia tagozat Váradi V Zsófia SE ÁOK SE ÁOK II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika SE ÁOK I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet mtor aktivitás és rapamycin-érzékenység vizsgálata gyermekkori akut limfoblasztos leukémiában Témavezetık: Dr. Csóka Monika, Dr. Sebestyén Anna Jambrovics Károly K DE ÁOK DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet All-transz retinsav és arzén trioxid kombinált kezelés tanulmányozása csendesített szövetitranszglutaminázt expresszáló NB4 akut promielocitás leukémia sejtvonalon. Egy lehetséges terápiás elıny? Témavezetık: Dr. Balajthy Zoltán, Dr. Fésüs László Különdíj j (Richter Gedeon NyRt.): Bartha Luca, Sztupinszki Zsófia SE ÁOK SE ÁOK I. sz. Gyermekklinika Az NFATC2IP, mint a carboplatin-rezisztencia lehetséges biomarkere Témavezetı: Dr. Gırffy Balázs

36 İssejt kutatás s tagozat Vámos Boglárka SE ÁOK, Toró Ildikó SE GYTK SE ÁOK Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet Csontosodás javítása endogén ıssejtek bevonásával Témavezetık: Dr. Lacza Zsombor, Dr. Horváthy Dénes Horváth Orsolya SE ÁOK ESZSZK Gyermekhematológiai és İssejt-Transzplantációs Osztály Vérképzııssejt-átültetés gyermekkori súlyos aplasztikus anaemiában Témavezetı: Dr. Kriván Gergely Különdíj j (Richter Gedeon NyRt.): MészM száros Zsófia SE ÁOK MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Retinoidok szerepe az idegi ıssejtek differenciációja során Témavezetı: Dr. Környei Zsuzsanna

37 Farmakológia tagozat Pák P k Krisztián n DE GYTK DE OEC Gyógyszerhatástani Tanszék A nukleozid transzport gátlás kettıs hatása az adenozin koncentráció-hatás görbéjére, és ennek jelentısége a tengerimalac pitvari A1 adenozin receptor rezerv meghatározásában az adenozin által kiváltott direkt negatív inotróp hatásra nézve Témavezetı: Dr. Gesztelyi Rudolf Nádasdi N Gergı PTE ÁOK PTE ÁOK Orvosi Biológiai Intézet Kis dózisú elıkezeléssel kivédhetı a nitroprusszid-nátrium (SNP) toxikus hatása PC12 sejtekben Témavezetı: Varga Judit Különdíj j (Magyar Gasztroenterológiai TársasT rsaság): Szanyi Szilárd SE ÁOK SE ÁOK Transzplantációs és Sebészeti Klinika A nanorészecskék diagnosztikus és terápiás alkalmazása a hasnyálmirigyrák kezelésében Témavezetık: Dr. Langer Róbert, Dr. Jens Werner Különdíj j (Magyar Orvosi Kamara): Boros Eszter SE ÁOK SE ÁOK Élettani Intézet A β-arresztin2 szerepe a CB1 kannabinoid receptor agonista-indukált internalizációjában Témavezetık: Dr. Gyombolai Pál, Dr. Hunyady László

38 Génpolimorfizmus, genomika tagozat Brauswetter Diána SE ÁOK SE ÁOK Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet A FABP2 gén polimorfizmusainak vizsgálata 2-es típusú diabetes mellitusban Témavezetık: Dr. Sasvári-Székely Mária, Dr. Rónai Zsolt II. díj (TÁMOP MOP-4.2.2/B-10/ ): 0012): Szlávicz Eszter SZTE ÁOK SZTE ÁOK Bırgyógyászati és Allergológiai Klinika A pikkelysömör kialakulásában szerepet játszó gének azonosítása és jellemzése Témavezetık: Dr. Szabó Kornélia, Dr. Széll Márta Különdíj j (HYD RákkutatR kkutató és s Gyógyszerfejleszt gyszerfejlesztı Kft.): Nagy Zsolt SE ÁOK SE ÁOK II. sz. Belgyógyászati Klinika A HSD11B1 gén polimorfizmusainak szerepe hormonálisan inaktív mellékvese adenómákban Témavezetı: Dr. Patócs Attila Különdíj j (Magyar Orvosi Kamara): Riczu Alexandra SE ÁOK SE ÁOK Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet A TNF-α gén promoter polimorfizmusának szerepe a Tourette-szindróma kialakulásában Témavezetı: Dr. Barta Csaba

39 Képalkotás: MR tagozat Kolossváry Márton M SE ÁOK SE MR Kutatóközpont Újszülöttkori encephalopathia és MR képalkotás: látható-e a két éves fejlıdésneurológiai kimenetel az elsı élethét diffúziós paramétereiben? Témavezetık: Dr. Kozák Lajos Rudolf, Dr. Szabó Miklós Korsós s Diána, Budai András s SE ÁOK SE ÁOK I. sz. Sebészeti Klinika In vivo képalkotó eljárások programozott májregeneráció vizsgálatára kísérletes állatmodellen Témavezetık: Dr. Szijártó Attila, Dr. Szigeti Krisztián III. Díj D j Horváth Andrea PTE ÁOK PTE KK Idegsebészeti Klinika Kómás betegek kognitív funkcióinak vizsgálata funkcionális MR, diffúzió tenzor képalkotással és H1- spektroszkópiával Témavezetık: Dr. Bogner Péter, Dr. Aradi Mihály Különdíj j (Richter Gedeon NyRt.): Rácz Adrien, Nedelykov Ágnes SE ÁOK SE ÁOK Kardiológiai Központ A carotis intervención és mőtéten átesett betegek összehasonlító koponya mágneses rezonanciás (MR) vizsgálata Témavezetık: Dr. Pintér Nándor, Dr. Sótonyi Péter

40 Klinikai neurológia tagozat Radics Péter P SE ÁOK SE ÁOK Neurológiai Klinika A mély agyi stimuláció hatékonyságának vizsgálata Parkinson-kórban Témavezetık: Dr. Tamás Gertrúd, Dr. Erıss Loránd II. díj (TÁMOP MOP-4.2.2/B-10/ ): 0012): Januska Ramóna SZTE ÁOK SZTE ÁOK Neurológiai Klinika Hosszú távú életminıség vizsgálat sclerosis multiplexes betegekben Témavezetı: Dr. Füvesi Judit Különdíj j (Auro-Science Consulting Kft.): Varga Noémi Ágnes ETDK OGYK Kreiskrankenhaus Freiberg, Neurológiai Részleg A perifériás idegek ultrahangos vizsgálatának elınyei és lehetıségei Témavezetı: Dr. Böhm József

41 Onkotherápia tagozat Szabó Bálint Gergely, Kis Ibolya SE ÁOK SE ÁOK II. sz. Patológiai Intézet Az angiostatin felhasználási lehetıségei a tumorellenes terápiában Témavezetık: Dr. Tímár József, Dr. Szilák László Elekes Orsolya KDOSZ SE ÁOK A szinergizmus hatékonyságának vizsgálata a célzott daganatterápiában Témavezetı: Dr. Kéri György Különdíj j (Egis GógyszergyG gyszergyár): r): Virga József J DE ÁOK DE OEC Idegsebészeti Klinika Az onkoterápia effektivitása glioblasztómás betegeknél saját beteganyagon Témavezetı: Dr. Klekner Álmos

42 Sejtbiológia tagozat Különdíj j (Sigma Aldrich Magyarország g Kft., Magyar Orvosi Kamara): Pethı Zoltán Dénes, Balajthy András DE ÁOK DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet Mezenhimális ıssejtek és limfociták kölcsönhatásainak vizsgálata Témavezetı: Dr. Panyi György Különdíj j (Sigma Aldrich Magyarország g Kft.): Wisniewski Éva SE ÁOK SE ÁOK Élettani Intézet A membránhoz való kötıdés és a foszforiláció szerepe a GAP-ok szabályozásában az ARHGAP25 és a p190rhogap vizsgálata Témavezetık: Csépányi-Kömi Roland, Dr. Ligeti Erzsébet

43 Sejtbiológia tagozat Bereczki Dániel, D Balogh Norbert DE ÁOK DE OEC Élettani Intézet Az endocannabinoid rendszer szerepe humán külsı gyökérhüvely keratinociták biológiai folyamatainak szabályozásában Témavezetık: Dr. Oláh Attila, Dr. Bíró Tamás Kovács Hajnal Anna SE ÁOK SE ÁOK Élettani Intézet Egy új szívspecifikus fehérje jellemzése Témavezetık: Dr. Péterfi Zalán, Dr. Geiszt Miklós

Semmelweis Egyetem, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Diákköri Konferencia, 2013 áttekintõ programja

Semmelweis Egyetem, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Diákköri Konferencia, 2013 áttekintõ programja ORVOS-, FOGORVOS- ÉS GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI DIÁKKÖRI KONFERENCIA, 2013 Semmelweis Egyetem, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Diákköri Konferencia, 2013 áttekintõ programja 2013. FEBRUÁR 13., SZERDA SZ2-3

Részletesebben

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM 2011/12. TANÉVI TDK KONFERENCIÁJÁRA

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM 2011/12. TANÉVI TDK KONFERENCIÁJÁRA TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM 2011/12. TANÉVI TDK KONFERENCIÁJÁRA A KONFERENCIA HELYSZÍNE: I. Belklinika tanterme B rklinika tanterme Gyermekklinika tanterme

Részletesebben

KD Patakiné Márkus Ágnes BSc SZIE GAEK Az alapszintű újraélesztés gyakorlati oktatásának jelentősége Dr. Nagy Katalin

KD Patakiné Márkus Ágnes BSc SZIE GAEK Az alapszintű újraélesztés gyakorlati oktatásának jelentősége Dr. Nagy Katalin A XXXII. OTDK helyezett és díjazott pályamunkái Orvos- és Egészségtudományi Szekció Jelmagyarázat: = különdíj; = alapképzés; MSc = mesterképzés; Intézményi rövidítéseket lásd az intézményi betűkódjegyzékben

Részletesebben

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM 2010/11. TANÉVI TDK KONFERENCIÁJÁRA

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM 2010/11. TANÉVI TDK KONFERENCIÁJÁRA TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM 2010/11. TANÉVI TDK KONFERENCIÁJÁRA A KONFERENCIA HELYSZÍNE: Gyermekklinika tanterme Bőrklinika tanterme Szemklinika tanterme

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium tárcaszintű támogatásban részesített témái a 2009-2011-es években

Az Egészségügyi Minisztérium tárcaszintű támogatásban részesített témái a 2009-2011-es években Az Egészségügyi Minisztérium tárcaszintű támogatásban részesített témái a 2009-2011-es években Budapest, 2009 Összeállította: Egészségügyi Tudományos Tanács Titkárság Pályázati Iroda ISSN Kiadó: EüM, ETT

Részletesebben

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKTALÁLKOZÓJÁRA

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKTALÁLKOZÓJÁRA TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKTALÁLKOZÓJÁRA A KONFERENCIA HELYSZÍNE: I. Belklinika tanterme és Szülészeti

Részletesebben

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A XXX. JUBILEUMI ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁRA. 2011. április 7-9.

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A XXX. JUBILEUMI ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁRA. 2011. április 7-9. TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A XXX. JUBILEUMI ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁRA 2011. április 7-9. A KONFERENCIA HELYSZÍNE: Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi

Részletesebben

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR 2004. ÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKTALÁLKOZÓJÁRA

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR 2004. ÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKTALÁLKOZÓJÁRA TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR 2004. ÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKTALÁLKOZÓJÁRA A KONFERENCIA HELYSZÍNE: I. Belklinika tanterme és Szülészeti

Részletesebben

Budapest, 2009. augusztus 27-29.

Budapest, 2009. augusztus 27-29. M a g y a r i É l e T á t r t s X X a n I s á I g I. L V á n d o r g y ű l é Kis nemzetet kutatása, művészete és oktatása tehet naggyá! Rll Tisztelt Tagtársak, Résztvevők! A nagyhírű Magyar Élettani Társaság

Részletesebben

Semmelweis Kiadó www.semmelweiskiado.hu 2011; S1:1-168. ORVOSKÉPZÉS

Semmelweis Kiadó www.semmelweiskiado.hu 2011; S1:1-168. ORVOSKÉPZÉS FELELÕS SZERKESZTÕ Merkely Béla merkely.bela@kardio.sote.hu FÕSZERKESZTÕK Gál János janos.gal67@gmail.com Langer Róbert roblanger@hotmail.com SZERKESZTÕBIZOTTSÁG Graduális képzés Matolcsy András matolcsy@korb1.sote.hu

Részletesebben

LXXIV. Vándorgyűlése. II. közös tudományos konferenciája A MAGYAR ÉLETTANI TÁRSASÁG (MÉT)

LXXIV. Vándorgyűlése. II. közös tudományos konferenciája A MAGYAR ÉLETTANI TÁRSASÁG (MÉT) Szeged, 200. június 6 8. A MAGYAR ÉLETTANI TÁRSASÁG (MÉT) LXXIV. Vándorgyűlése ÉS A MAGYAR KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI TÁRSASÁG (MFT) II. közös tudományos konferenciája Program Az előadások és

Részletesebben

Ajtay-Hegedüs Hajnalka

Ajtay-Hegedüs Hajnalka Abbasabadi, Sareh Ajtay-Hegedüs Hajnalka Ákli Balázs Alagha, M. Abdulhadi Angyal Richárd Babály Zsófia Emőke Bagin Barbara Bakai Rita Balajthy Dániel Balczár Eszter Katalin Balogh Gábor Balogh Zoltán Bán

Részletesebben

ELŐADÁSKIVONATOK XXXI. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJA. 2013. április 2-5.

ELŐADÁSKIVONATOK XXXI. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJA. 2013. április 2-5. ELŐADÁSKIVONATOK XXXI. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJA 2013. április 2-5. Szegedi Tudományegyetem ÁOK-FOK-GYTK-ETSZK - 1 - Jelen kiadvány megjelenése az Emberi

Részletesebben

ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET

ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET ORVOS- ÉS GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY XVIII. TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK PROGRAMFÜZET NAGYVÁRAD 2008. május 1-3. 1 A TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK VÉDNÖKE Biró Rozália - Nagyvárad megyei jogú

Részletesebben

XVIII. Szent-Györgyi Napok

XVIII. Szent-Györgyi Napok XVIII. Szent-Györgyi Napok és társrendezvénye: Richter Tudós Klub 2011. november 14 19. Meghívó A SZENT-GYÖRGYI NAPOK programja (Regisztrált részvétel naponta 10 kredit pont) 2010. november 14. (hétfõ)

Részletesebben

2015. ÉVI KONFERENCIÁJA

2015. ÉVI KONFERENCIÁJA A MAGYAR ÉLETTANI TÁRSASÁG 79. VÁNDORGYŰLÉSE ÉS A MAGYAR MIKROCIRKULÁCIÓS ÉS VASZKULÁRIS BIOLÓGIAI TÁRSASÁG 2015. ÉVI KONFERENCIÁJA Szeged, 2015. május 27 30. Szent-Györgyi Albert Oktatási Központ 6720

Részletesebben

13.30 15.00 REFERÁTUMOK

13.30 15.00 REFERÁTUMOK PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓ 2013. június 6., csütörtök 11.00-12.30 MEGNYITÓ ÉS PLENÁRIS ELİADÁS 12.30-13.30 Ebéd 13.30-15.00 REFERÁTUMOK 15.00-15.20 Szünet 1. szekció terem 2. szekció terem 3. szekció terem 15.20-16.50

Részletesebben

A MAGYAR ÉLETTANI TÁRSASÁG LXXV. VÁNDORGYŰLÉSE, A MAGYAR ANATÓMUS TÁRSASÁG XVI. KONGRESSZUSA, A MAGYAR KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI TÁRSASÁG

A MAGYAR ÉLETTANI TÁRSASÁG LXXV. VÁNDORGYŰLÉSE, A MAGYAR ANATÓMUS TÁRSASÁG XVI. KONGRESSZUSA, A MAGYAR KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI TÁRSASÁG A MAGYAR ÉLETTANI TÁRSASÁG LXXV. VÁNDORGYŰLÉSE, A MAGYAR ANATÓMUS TÁRSASÁG XVI. KONGRESSZUSA, A MAGYAR KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI TÁRSASÁG EXPERIMENTÁLIS SZEKCIÓJA ÉS A MAGYAR MIKROCIRKULÁCIÓS

Részletesebben

Tudományos Program - Szóbeli elıadások

Tudományos Program - Szóbeli elıadások Az absztrakt megnyitásához kérjük kattintson annak a címére Tudományos program Tudományos Program - Szóbeli elıadások Az elıadások 8+2, a referátumok 15 percesek Szeptember 23. - Csütörtök 8.00- Regisztráció

Részletesebben

PHD TUDOMÁNYOS NAPOK 2010

PHD TUDOMÁNYOS NAPOK 2010 PHD TUDOMÁNYOS NAPOK 2010 2010. április 15-16. Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömb 2 PhD. Tudományos Napok 2010. 2010. április 15-16. ELŐSZÓ Nem túlzás az a megállapítás, hogy az évente megrendezett

Részletesebben

2013. június 6. csütörtök

2013. június 6. csütörtök PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓ 2013. június 6., csütörtök 11.00-12.30 MEGNYITÓ ÉS PLENÁRIS ELŐADÁS 12.30-13.30 Ebéd 13.30-15.00 REFERÁTUMOK 15.00-15.20 Szünet 1. szekció terem 2. szekció terem 3. szekció terem 15.20-16.50

Részletesebben

ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET

ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET ORVOS- ÉS GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY XVI. TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK PROGRAMFÜZET CSÍKSZEREDA 2006. április 27-29. A TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK VÉDNÖKEI Ráduly Róbert Kálmán Csíkszereda

Részletesebben

Program. Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXV. Kongresszusa. Pécs, 2014. június 5-7.

Program. Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXV. Kongresszusa. Pécs, 2014. június 5-7. Program Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXV. Kongresszusa Pécs, 0. június 5-7. Tisztelt Kollégák, Kedves Vendégeink! Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy a Magyar Endokrinológiai

Részletesebben

ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET

ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET ORVOS- ÉS GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY XV. TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK PROGRAMFÜZET MAROSVÁSÁRHELY 2005. április 14-16 1 Németh László TAVASZI ÜZENET Aki csügged, aki inog, Aki már

Részletesebben

ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET

ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET ORVOS- ÉS GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY XXI. TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK PROGRAMFÜZET SZATMÁRNÉMETI 2011. április 7-9. TÁRSSZERVEZŐK: KOLOZSVÁRI AKADÉMIA BIZOTTSÁG SZENT-GYÖRGYI ALBERT

Részletesebben

Velkey György: A csecsemő- és gyermek fekvőbeteg ellátás szerkezetének változásai

Velkey György: A csecsemő- és gyermek fekvőbeteg ellátás szerkezetének változásai 202.09.06. csütörtök.00 2.20 MEGNYITÓ KÖSZÖNTŐ - NEFMI PLENÁRIS ELŐADÁSOK Velkey György: A csecsemő- és gyermek fekvőbeteg ellátás szerkezetének változásai EEMI kabinet, GyEMSzI Békefi Dezső: A súlyos

Részletesebben

Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXV. Kongresszusa. Péc s, 2014. június 5-7.

Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXV. Kongresszusa. Péc s, 2014. június 5-7. Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXV. Kongresszusa Péc s, 04. június 5-7. SANDOSTATIN LAR Vékonyabb (0 G), rövidebb (4 cm), biztonsági injekciós tû Felrázható ampulla Változatlan hatóanyag

Részletesebben

MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA 2012. ÉVI NAGYGYŰLÉSE PROGRAMFÜZET. Tapolca Hotel Pelion, 2012. szeptember 6 8.

MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA 2012. ÉVI NAGYGYŰLÉSE PROGRAMFÜZET. Tapolca Hotel Pelion, 2012. szeptember 6 8. MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA 0. ÉVI NAGYGYŰLÉSE PROGRAMFÜZET Tapolca Hotel Pelion, 0. szeptember 6 8. KÖSZÖNTŐ Kedves Kollégák, Munkatársak, Vendégeink! Szeretettel köszöntünk minden résztvevőt a Magyar

Részletesebben

Tisztelt Kolléganők és Kollégák! A Semmelweis Egyetem és a szervezésben résztvevő társintézmények képviselői örömmel tettünk eleget annak a

Tisztelt Kolléganők és Kollégák! A Semmelweis Egyetem és a szervezésben résztvevő társintézmények képviselői örömmel tettünk eleget annak a Tisztelt Kolléganők és Kollégák! A Semmelweis Egyetem és a szervezésben résztvevő társintézmények képviselői örömmel tettünk eleget annak a megtisztelő felkérésnek, hogy a Magyar Humángenetikai Társaság

Részletesebben

2013.május 23. csütörtök

2013.május 23. csütörtök MHTT XXIV. kongresszusa, Debrecen, Lovarda Egyetemi Kulturális és Szórakoztató Központ 2013.május 23. csütörtök 09:30 ÉRKEZÉS, REGISZTRÁCIÓ 10:30 BÜFÉ 10:50 MEGNYITÓ Prof. Dr. Paragh György DE OEC Centrumelnöke

Részletesebben