A közelmúlt és a jelen a kórházban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A közelmúlt és a jelen a kórházban"

Átírás

1 A közelmúlt és a jelen a kórházban Jubileumok a Markusovszky Kórházban 213

2 Lakner László És a történet folytatódik A évi jubileumi ünnepségek óta foglalkoztat az a gondolat, hogy valójában mi akkor a megyei kórház alapításának 85. évfordulóját ünnepeltük. Igyekeztünk igazolni magunkat, hogy valójában a 75. évfordulóról van szó, mert ez a kerek szám illik jobban egy jubileumhoz. És igazodtunk eleinkhez, akik 1979-ben egy,,kegyes hazugsággal a megyei kórház 50 éves jubileumát ünnepelték, holott ez csak a központi telephely felépítésének és átadásának volt félévszázados évfordulója, mert a kórházat 1919-ben alapították, s 1919-ben kezdte meg mûködését dr. Petõ Ernõ vezetésével a kámoni telephelyen. Hogy ben eleink miért nem ünnepelték meg az alapítás 50 éves évfordulóját, én nem tudhatom, csak találgatásokba bocsátkozhatok. Valószínû a hatvanas évek nem kedveztek a jubileumi ünnepségeknek, nem volt divat a kerek jubileumokról megemlékezni. Még valószínûbb, hogy az 1969-es igazgatóváltás során távozó igazgató ezzel már nem foglalkozott, az új igazgatónak pedig ezernyi gondja és problémája között nem volt ideje ezzel a kérdéssel is foglalkozni. Nagy valószínûséggel ez utóbbi igaz is, ugyanis 1969-ban kellett elõkészíteni a következõ ötéves ciklus fejlesztéseit, amely a Markusovszky Kórház történetében az alapítás óta a legnagyobb beruházásokat, rekonstrukciókat hozta magával ben felépült a belgyógyászati tömb,,kékcsempés épületszárnya, 1974-ben pedig befejezõdött az ideggyógyászati szárny rekonstrukciója. Lehet, hogy a,,kegyes hazugság teória nem állja meg a helyét, hanem eleink tudatos szándéka volt, hogy az 1919-ben alapított kámoni katonakórházban 10 évig szerény mondhatnám, hogy mostoha körülmények között mûködõ megyei kórházról nem kívánnak megemlékezni, hanem a kórházi jubileumot az 1929-ben nagy pompával, Horthy Miklós kormányzó jelenlétében átadott, európai színvonalú központi épületegyütteshez kötik. Kétségtelen tény, hogy ez utóbbi sokkal elegánsabb, könnyebben felvállalható volt Nagybányai Horthy Miklós és dr. Vass József szerepének különösebb hangsúlyozása nélkül abban a politikai környezetben. Nekünk, kései utódoknak már történelem a megyei kórház évi alapítása, az 1929-es kórházépület átadási ünnepsége, de nem nyomaszt bennünket az elmúlt, az utókor által,,átkos jelzõvel illetett korszak politikája sem. Tehát minden következmény nélkül felvállalhattuk, hogy rendbe tesszük a kórház történetét, és 2009-ben már a megyei kórház alapításának 90 éves évfordulóját ünnepeltük. 214 Jubileumok a Markusovszky Kórházban

3 A évi jubileumi ünnepségek sorát mi is egy,,kegyes csalással kezdtük, ugyanis az indító ünnepség már április 22-én megtörtént a Markusovszky Lajos-emlékünnepéllyel. Így is rendkívül sûrûre sikerült a kétéves program, a Markusovszky Kórház kinek-kinek ízlése szerint 75 vagy 85 éves jubileumi ünnepségsorozata. A 2004-ben megjelent,, A Markusovszky Kórház története címû kiadványban a szerkesztõk beszámoltak a június végéig lezajló ünnepségekrõl. Annyi kiegészítést szeretnék tenni a leírtakhoz, hogy a Dr. Görög Dénes-emlékülésen az édesapáról fia, dr. Görög Sándor akadémikus (és nem,,ifjabb dr. Görög Dénes ) emlékezett meg. A Reumatológiai Osztály fejezetében leírtakat úgy javítanám, hogy az osztály kialakításában részt vett dr. Hodinka (és nem,,hodiska ) László az ORFI szaktanácsadójaként, aki jelenleg a reumatológia egyik kiemelkedõ hazai szaktekintélye. A 2004-es kiadványban tévesen jelent meg dr. Salamon Antal egyetemi docens kinevezése a Baleseti Sebészeti Osztály élére. A leírtakkal ellentétben dr. Salamon Antal késõbb c. egyetemi tanár 1979 helyett május 1-jei hatállyal lett osztályvezetõ fõorvos a Markusovszky Kórházban. A jubileumi ünnepségek a nyári szünet után folytatódtak, s szeptember 3-án a Dr. Zoltán Tibor-emlékülésnek az Új-Ebergényi Kastélyszálló adott helyet Vasszécsenyben. Dr. Molnár István fõorvos az Urológiai Sebészeti Osztály múltjáról számolt be, dr. Pánykó Éva fõorvos pedig az alapító osztályvezetõ fõorvosról, dr. Zoltán Tiborról emlékezett meg. A tudományos programban dr. Papp György és dr. Farkas László professzorok, továbbá dr. Engert Zoltán Vendel PhD, az Urológiai Sebészeti Osztály osztályvezetõ fõorvosa tartottak szakmai elõadást. Dr. Zoltán Tibor posztumusz Dr. Vass József-emlékplakettet, a vendégelõadók Jubileumi Emlékplakettet, az osztály nyugdíjas és hosszú ideig a szakmában dolgozó aktív fõorvosai, nyugdíjas szakdolgozói Dr. Zoltán Tibor-emlékplakettet, illetve emléklapot kaptak. Az alapító fõorvos részére posztumusz adományozott emlékplakettet unokája vette át dr. Lakner László fõigazgató fõorvostól szeptember 17-én a kórház elõadótermében mai nevén a Romhányi-teremben került sor a Dr. Prugberger József-emlékülésre. Dr. Kovács Árpád nyugalmazott megyei gondozóvezetõ fõorvos személyes hangú megemlékezést tartott a 75 éve alakult tüdõgyógyászati osztály alapító osztályvezetõ fõorvosáról, majd dr. Szima Barna osztályvezetõ fõorvos számolt be az osztály múltjáról, valamint az elmúlt néhány év szakmai fejlesztéseirõl. Tudományos elõadást dr. Herjavecz Irén, valamint dr. Strausz János és dr. Böszörményi Nagy György professzorok, továbbá dr. Kovács Gábor, az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet mb. fõigazgató fõorvosa tartottak. Kerekasztal beszélgetés keretében dr. Magyar Pál professzor (Buda- Jubileumok a Markusovszky Kórházban 215

4 pest), dr. Somfay Attila egyetemi docens (Szeged-Deszk) és dr. Balikó Zoltán PhD osztályvezetõ fõorvos (Pécs) vitatták meg a pulmonológiai posztgraduális képzés helyzetét. Az emlékülés névadójának családja nevében dr. Prugberger Emil meghatottan emlékezett édesapjára, megköszönte a tüdõgyógyászat hazai vezetõinek a rendezvényen való megtisztelõ részvételt. A dr. Prugberger József részére posztumusz adományozott Dr. Vass József-emlékplakettet az alapító osztályvezetõ fõorvos özvegye vette át dr. Lakner László fõigazgató fõorvostól. Jubileumi Emlékplakettet a vendégelõadók, Dr. Prugberger Józsefemlékplakettet a megye és a Vas megyei tüdõgyógyászati ellátáshoz szorosan kapcsolódó nyugalmazott tüdõgyógyász fõorvosok, Dr. Prugberger Józsefemléklapot a nyugalmazott szakdolgozók kaptak. A jubileumi ünnepségsorozat legrangosabb eseményére október 28- án került sor. A Markusovszky Kórház központi jubileumi ünnepségét, amely egyben a Dr. Vass József-emlékülés nevet is viselte, dr. Lakner László fõigazgató fõorvos nyitotta meg, majd köszöntõt mondott Markó Péter, a Vas Megyei Közgyûlés elnöke, dr. Ipkovich György, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere, továbbá dr. Prugberger Emil, a Markusovszky Kórház Intézményirányító Konzultatív Tanácsának elnöke. Ezt követõen dr. Rácz Jenõ egészségügyi miniszter,,jót s jól címmel tartott aktuális egészségpolitikai tartalmú elõadást. Az ünnepség keretében dr. Lakner László emlékezett meg dr. Vass Józsefrõl, az elmúlt évszázad 20-as éveinek népjóléti és munkaügyi miniszterérõl, kórházunk nagy patrónusáról, felépítésének anyagi támogatójáról. Ezt követõen dr. Rácz Jenõ miniszter Batthyány-Strattmann László-díjat adományozott dr. Lakner László fõigazgató fõorvosnak, Pro Sanitate Díjat kapott Csuka Lajosné gazdasági igazgató, Békési Éva osztályvezetõ ápoló és dr. Padányi János nyugalmazott osztályvezetõ fõorvos. A Központi Aneszteziológia és Intenzív Betegellátó Osztály, valamint az Idegsebészeti Osztály ápolói kollektívája Elismerõ Oklevélben részesült. Miniszteri Dicséretet kapott Gergye Imréné csecsemõgondozó, Moócz Györgyné fizioterápiás asszisztens, Németh Józsefné osztályvezetõ ápoló, Nagy Károlyné közgazdasági elemzõ és Setét Péter mûszerész. A kórház elismeréseit dr. Lakner László fõigazgató fõorvos adta át. Dr. Vass József-emlékplakettet kapott dr. Petõ Ernõ posztumusz, dr. Gelencsér József nyugalmazott fõigazgató fõorvos és az Annunciáta Szerzetes Ápolónõvérek. Jubileiumi Emlékplakettet kaptak dr. Rácz Jenõ mellett volt és jelenlegi városi, valamint megyei állami vezetõk, dr. Konkoly István megyés püspök, a muraszombati és felsõõri kapcsolatokat ápoló szlovén és burgenlandi egészségügyi vezetõk, Mészáros László festõmûvész, továbbá dr. Németh István, a Büki Gyógyfürdõ Rt elnök-vezérigazgatója mûpártoló tevékenységéért. 216 Jubileumok a Markusovszky Kórházban

5 Az ünnepség keretében rakta le a Sürgõsségi Betegellátó Tömb alapkövét dr. Rácz Jenõ, Markó Péter, dr. Ipkovich György, Beleznay László, dr. Lakner László és dr. Németh László, a Sürgõsségi Betegellátó Osztály mb. osztályvezetõ fõorvosa. Ezután a sebészeti tömb felújított belsõ udvarán Beleznay László, a Vas Megyei Közgyûlés alelnöke mondott beszédet. A felújítással a Vasber Zrt gondos munkájának köszönhetõen elõkerültek a befalazott falifülkékbõl azok a dombormûvek, amelyek Mayer Sándor szobrászmûvész alkotásai voltak, s a kórház alapítóit és patrónusait ábrázolták. Több mint 50 év után kerültek elõ sértetlenül Bethlen István miniszterelnök, dr. Vass József népjóléti és munkaügyi miniszter, gróf Mikes János megyés püspök, dr. Tarányi Ferenc fõispán, Horváth Kálmán alispán, Kiskos István polgármester, dr. Petõ Ernõné szül. Szegedy Georgina, báró Szegedy Györgyné, dr. Petõ Ernõ, Bezerédy István miniszteri tanácsos és a tervezõ, Jakabffy Zoltán miniszteri tanácsos mellképeinek dombormûvei. Faragó János kõfaragó mester soproni mûhelyében a korabeli fotók alapján rekonstruálták a fõépület oromzatán álló magyar címert, valamint Vas megye és Szombathely város címereit tartó két angyalt, a lépcsõházban az 1929-es avatáson résztvevõ Horthy Miklóst megörökítõ márványtáblát, valamint a bejárat fölötti homlokzatról fél évszázada eltávolított eredeti kórházelnevezés betûit:,,vasvárm. és Szombathely V. Közkórháza. Az avatásra minden a helyére került. Az onkológiai tömb mínusz 2-es szintjén lévõ váróteremben Mészáros László festõmûvész körképének mûvészi értékeit Markó Péter, a Vas Megyei Közgyûlés elnöke méltatta. A kórház emlékparkjában elhelyezett két emléktáblát, amelyek a kórház régi és a évben hivatalban lévõ felsõ- és középvezetõit név szerint örökítik meg, Feiszt György, Szombathely Megyei Jogú Város alpolgármestere avatta fel. A Faragó János kõfaragó mester soproni mûhelyébõl kikerült emléktáblákat a történelmi egyházak képviselõi is felszentelték, illetve megáldották. Az ünnepség befejezéseként Markó Péter, Beleznay László, Kovács Ferenc országgyûlési képviselõ és dr. Lakner László jubileumi emlékfát ültettek a kórház emlékparkjában. A Dr. Bohuss Károly-emlékülést a Szakorvosi Rendelõintézet szervezte meg november 23-án. Elõször dr. Lakner László idézte fel dr. Bohuss Károly életútját, majd Dobos Imre, a Rendelõintézet vezetõje szólt a szombathelyi járóbeteg szakellátás történetérõl. Szakmai elõadást Józsa Katalin osztályvezetõ-helyettes gyógytornász és Marosi Orsolya diplomás ápoló tartott. Dr. Lakner Lászlótól Szombathelyen élõ leánya vette át a dr. Bohuss Károly részére posztumusz adományozott Dr. Vass József-emlékplakettet. Sok nyugalmazott és több évtizede dolgozó rendelõintézeti fõorvos kapott Dr. Bohuss Károly-emlékplakettet, a szakdolgozók közül pedig emléklapot. Jubileumok a Markusovszky Kórházban 217

6 2004. november 26-án a Krónikus Belgyógyászati és Tüdõgyógyászati Osztály rendezésében került sor a Dr. Stubenvoll Ferenc-emlékülésre. Dr. Lakner László méltatta dr. Stubenvoll Ferenc életútját, majd dr. Figler Mária PhD fõiskolai tanár és dr. Illei György c. egyetemi tanár tartottak szakmai elõadásokat. Végül többen emlékplaketteket, illetve emléklapokat kaptak december 2-án a Dr. Szabolcs Zoltán emlékére tartott tudományos ülés keretében emlékezett a Higiénés Osztály és a Központi Mûtõszolgálat a régmúlt idõkre. Dr. Lakner László elevenítette fel dr. Szabolcs Zoltán életútját, majd visszaemlékezõ és szakmai elõadások hangzottak el dr. Kõfalvi István intézetvezetõ fõorvostól, dr. Angyal Márta megyei tisztifõorvos-helyettestõl, Gallen Zsuzsa ÁNTSZ-munkatárstól, dr. Farkas Tamás infektológus adjunktustól és Péczeli András vezetõ mûtõsasszisztenstõl. Dr. Vass József-emlékplakettet dr. Baráz Erzsébet és dr. Torma Zsuzsanna, Jubileumi Emlékplakettet dr. Angyal Márta, Pölöskei Mária-emlékplakettet Bodonczy Lászlóné és posztumusz Õsze Terézia kaptak. Több nyugdíjas szakdolgozó vehette át dr. Lakner László fõigazgató fõorvostól a Dr. Szabolcs Zoltán-emléklapot. A Foglalkozásegészségügyi Szakszolgálat december 4-én tartotta a Dr. Gál László-emlékülést. Dr. Szipõcs Jenõ, a Foglalkozásegészségügyi Szakszolgálat vezetõ fõorvosa, nyugalmazott üzemi fõigazgató-helyettes fõorvos elevenítette fel az üzemegészségügyi szolgálat múltját, és emlékezett dr. Gál László megyei üzemegészségügyi szakfõorvosra. A szakmai elõadásokat dr. Béleczky Lajos fõtanácsos (OKK-OMFI) és dr. Horváth Judit megyei foglalkozásegészségügyi szakfelügyelõ fõorvos tartották. Dr. Gál Lászlónak posztumusz adományozott Dr. Vass József-emlékplakettet az ünnepelt özvegye, életében hû társa, szakmai partnere, dr. Dobos Teréz fõorvos vette át dr. Lakner László fõigazgató fõorvostól. Dr. Gál László-emlékplakettet dr. Szipõcs Jenõ mellett az üzemegészségügyi ellátás,,nagy öregjei, emléklapot több nyugalmazott szakdolgozó kapott. Jubileumi Emlékplakettet vehetett át dr. Lakner Lászlótól dr. Béleczky Lajos december 7-én került sor a jubileumi ünnepségsorozat utolsó eseményére, a Dr. Cselkó László-emlékülésre. A kórház elsõ függetlenített kórházigazgatójáról dr. István Lajos professzor és dr. Göbl Gábor, az Országos Mentõszolgálat tudományos és oktatási fõigazgató-helyettese emlékezett meg. A szakmai elõadásokat a sürgõsségi ellátásról dr. Puskás Tivadar, a Vas Megyei Mentõszervezet vezetõ fõorvosa és dr. Németh László mb. osztályvezetõ fõorvos tartották. Utóbbi az építés kezdetétõl szakmai tanácsadó szerepet töltött be a sürgõsségi tömb tervezése és kialakítása során, valamint feladatául kapta, hogy elõkészítse a sürgõsségi ellátás beindítását az épület felépítését és berendezését követõen. 218 Jubileumok a Markusovszky Kórházban

7 A jubileumi ünnepségsorozat végén is több emlékplakettet és emléklapot adott át dr. Lakner László fõigazgató fõorvos. Dr. Vass József-emlékplakettet kaptak posztumusz régi kórházi és egészségügyi vezetõk (dr. Stranz Gyula, dr. Cselkó László, dr. Bencze József, dr. Gyuk Béla, dr. Smidt Lajos, dr. Szvoboda Jenõ, Varga István), továbbá ma már nyugdíjas, illetve aktív kórházi és megyei egészségügyi, valamint szakszervezeti vezetõk (Somogyi Józsefné, dr. Flamis László, dr. Molnár László, dr. Horváth Miklós, Limpár József, Ruborics László, Kocsis László). Dr. Cselkó László-emlékplakettet kaptak a kórház vezetésében jelentõs szerepet betöltött személyiségek posztumusz (Horváth Lajos, Polgár Imre, Nádas Gyula), valamint ma már nyugdíjas vagy még aktív kórházi vezetõk (Jäger Magdolna, Pölöskei Lászlóné, Szalay Zsuzsanna, Dobos Imre sen., dr. Oblidál Zoltán). Dr. Cselkó László-emléklapot kapott 16 aktív és nyugdíjas dolgozó az egészségügyet támogató gazdasági szakemberek közül. A fentieken kívül szinte minden emlékplakettbõl került átadásra azoknak, akik a szakmájuk ünnepségén nem tudtak részt venni, vagy akkor megfeledkeztünk róluk. Így kapott Pölöskei Mária-emlékplakettet posztumusz dr. Rákli Kálmánné, az aktívak közül Nagy Magdolna. De többen kaptak dr. Görög Dénes (dr. Pócza Károly), dr. Hutás Imre (dr. Horváth György posztumusz), dr. Orsós Sándor (dr. Kiss István), dr. Scháb Rezsõ (dr. Réthly András posztumusz), dr. Bohuss Károly (dr. Cserfalvi Irma, dr. Végvári Róbert, dr. Vártok Jenõ posztumusz és dr. Halasi Sándor, dr. Kövesdi Imre, dr. Sebestyén Mária, dr. Szabó Eszter), továbbá dr. Zoltán Tibor (dr. Faludi Jenõ, dr. Torjay Valter) nevét viselõ emlékplakettet. Hasonló okokból az utolsó ünnepségen kapott Jubileumi Emlékplakettet a festõ- és szobrászmûvészek közül posztumusz Kéky-Magyar Éva, Radnóti Kovács Árpád, Majtényi Károly és Kiss Sándor. Ugyancsak posztumusz elismerésben részesült Andráskay Müller Ede, az 1929-es kórházi épületek többségének építési vállalkozója. Jubileumi Emlékplakettet vettek át a kórház támogatásáért Csermely András és Feiszt György alpolgármesterek, Kiss Károly, a Vas Megyei Szív Alapítvány Kuratóriumának elnöke, Patyi Elemér, a Vas Megyei Közgyûlés képviselõje, dr. Göbl Gábor, dr. Puskás Tivadar, továbbá Kovács Ferenc és Szabó Lajos országgyûlési képviselõk, valamint Miklósi H. Csaba kórházi fotós is. A kórházban éves rendszerességgel több jeles ünnepség megrendezésére kerül sor. Rendszeresen minden év április utolsó hetében a Markusovszky Lajosemlékünnepség keretében emlékezünk a kórház névadójára. Itt kerül átadásra a Markusovszky-emlékplakett egy olyan tudós részére, aki tudományos és szakmai munkájával hozzájárult a kórházban folyó tudományos és szakmai munka színvonalának emeléséhez. Továbbá az ünnepségen a Markusovszky- Jubileumok a Markusovszky Kórházban 219

8 pályázat díjazottjai veszik át a helyezetteknek járó okleveleket és pénzjutalmakat. Évente május hónapban az Ápolók Nemzetközi Napja rendezvény keretében kerül nevesítésre az Év Szakdolgozója elismerés külön-külön az ágymelletti és az egyéb területen dolgozó szakdolgozók kategóriájában. Természetesen ebben az esetben is az elismerõ oklevél mellett pénzjutalomban is részesülnek a díjazottak. A Semmelweis-emlékünnepséget rendszerint július 1-je elõtti napokban rendezi meg a kórház. Ezen az ünnepségen a kórház legkiválóbb dolgozói a Kórház Kiváló Orvosa, a Kórház Kiváló Szakdolgozója és a Kórház Kiváló Dolgozója érmet veszik át pénzjutalom kíséretében. 1 fõ orvos kapja meg az Év Orvosa érmet jelentõs pénzjutalommal. A dr. Tiroler Zoltánné Elismerõ Oklevelet a legjobb fizikai, szakképzetlen dolgozók kapják, és az õ jutalmukat a dr. Tiroler Zoltán fõorvos által felajánlott pénzbetét kamatai fedezik. Minden évben néhány háziorvos, házi gyermekorvos és más nem a kórház szervezetében dolgozó Vas megyei orvos kap Címzetes Kórházi Fõorvos címet. Az ünnepségen kerülnek átadásra a fõorvosi és adjunktusi elõléptetések, kinevezések is. Õsszel emlékeznek a kórház és Vas megye szakdolgozói Kossuth Zsuzsannára. A szakdolgozói tudományos rendezvény keretében hirdetik ki a Kossuth Zsuzsanna-pályázat eredményét. Minden évben november elsõ hetében emlékezünk a kórházalapító dr. Petõ Ernõre. Az emlékünnepség kertében a kórház nyugdíjas orvosai közül 1 fõ, az elhunyt orvosok közül szintén 1 fõ kap utóbbi posztumusz Petõ Ernõemlékplakettet. Ezen az ünnepségen a kórház volt nyugdíjas orvosait Születésnapi Jubileumi Emlékéremmel, a kórház volt nyugdíjas szakdolgozóit pedig Születésnapi Jubileumi Elismerõ Oklevéllel köszöntjük 70, 75, 80, 85 és 90 éves születésnapi évfordulójukon. Természetesen nem kizárt a 95 és a 100 éves jubileumi elismerés sem, de eddig ilyen magas kort a kórház nyugdíjas dolgozói közül még senki sem ért meg. Az egyes szakmák kerek évfordulóin lehetõség van fõleg a több évtizedes munkát maguk után tudó, illetve nyugdíjas dolgozók részére Jubileumi Díszoklevél adományozására. 2 éve a Markusovszky Kórház Támogatásáért éremmel tiszteljük meg azokat a külsõ személyeket, akik egyszeri alkalommal, különösképpen elõadással hozzájárulnak a kórház orvosai, szakdolgozói, egyéb dolgozói szakmai ismereteinek gyarapításához. Az elmúlt években a Markusovszky emlékelõadók sora további kiváló tudósokkal gyarapodott: 220 Jubileumok a Markusovszky Kórházban

9 2005. Prof. dr. Tulassay Zsolt egyetemi tanár, akadémikus: Az orvosi iskolák helyzete Prof. dr. Kásler Miklós egyetemi tanár, az Országos Onkológiai Intézet fõigazgatója: Új utak a fej-nyak sebészetben Prof. dr. Fehér János egyetemi tanár, az Orvosi Hetilap fõszerkesztõje: Markusovszky útján Orvosi Hetilap Prof. dr. Tulassay Tivadar egyetemi tanár, akadémikus, a Semmelweis Egyetem rektora: Az orvostudomány kihívásai a XXI. században. Fenntartható-e a fejlõdés? Prof. dr. Dóczi Tamás intézetigazgató egyetemi tanár, akadémikus: Idegsebészet klinikai idegtudományok Prof. dr. Bódis József egyetemi tanár, intézetigazgató, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának dékánja, a PTE megválasztott rektora: Minimálisan invazív nõgyógyászati mûtétek. A kórház tudományos munkáját reprezentáló Markusovszky-pályázatok is tovább folytatódtak, és a fõorvosi, valamint a másodorvosi kategóriákban az alábbiak kaptak elsõ helyezést: Fõorvosi kategóriában (megosztott 1. helyezés): dr. Márkus Béla, dr. Döbrönte Zoltán, dr. Patai Árpád, dr. Pintér Gábor, dr. Tamási Tamás: A hasnyálmirigy-rák kezelési algoritmusa kórházunkban. dr. Prugberger Emil: Új megfontolások a sarcoidosis terápiájában. Másodorvosi kategóriában: nem volt díjazott Fõorvosi kategóriában: nem volt díjazott. Másodorvosi kategóriában: dr. Pintér Gábor, dr. Bajner Ágnes, dr. Csejtei András, dr. Firisz Borbála, dr. Hegedûs Ágnes, dr. Kovács Beáta, dr. Márkus Béla, dr. Tóth Csaba: Az emlõrák szûrés sebészeti vonatkozásai kórházunkban Fõorvosi kategóriában (megosztott 1. helyezés): dr. Kiss Gyula, dr. Vándor Balázs, dr. Pácz Miklós, dr. Nemes István, dr. Korcsmár József, dr. Rajki Csaba, dr. Jahya Al Jalal, dr. Kardos László: Daganatmûtétek következtében kialakult segmentális mandibula- és lágyrészhiányok rekonstrukciója microvascularis osteo-septo-myocutan fibulalebeny átültetéssel. dr. Lõcsei Zoltán, dr. Toldy Erzsébet: A thyreoglobulin és a thyreoglobulin antitest szintek együttes mérésének jelentõsége a differenciált pajzsmirigy carcinomás betegek gondozása során. Másodorvosi kategóriában: dr. Méhes Mónika, Szalay Sámuelné: A mintavételtõl az analitikáig in Jubileumok a Markusovszky Kórházban 221

10 vitro gyakorlati tapasztalat, diagnosztikus konzekvencia Fõorvosi kategóriában: nem volt díjazott. Másodorvosi kategóriában: dr. Bagoly Andrea, dr. Pozsgai Zsolt, dr. Bartalis Krisztina: A vestibulárisan kiváltott myogén potenciál egy új vizsgáló eljárás a fül-orr-gégegyógyászatban Fõorvosi kategóriában: dr. Toldy Erzsébet, dr. Lõcsei Zoltán: A tesztoszteron szintek mérése és értelmezése: törekvések a biológiailag aktív frakció meghatározására. Másodorvosi kategóriában (megosztott 1. helyezés): dr. Szabó Erika, dr. Erdélyi Zsófia, dr. Csire Judit, dr. Andits Miklós, dr. Masát Péter: Schönlein-Henoch vasculitis miatt csecsemõ- és gyermekgyógyászati osztályunkon ápolt gyermekek kórtörténetének feldolgozása ig. dr. Jáger László, dr. Döbrönte Zoltán, dr. Jáné Zoltán, dr. Márkus Béla, dr. Patai Árpád, dr. Pintér Gábor: Felsõ gastrointestinalis ulcus vérzés kezelési stratégiája kórházunkban. Sebészeti vonatkozások Fõorvosi kategóriában (megosztott 1. helyezés): dr. Horváth Boldizsár, dr. Kovács Lajos, dr. Riba Mária, dr. Farkas György, dr. Bödecs Tamás, prof. dr. Bódis József: Metabolikus tünetegyüttes és egyes szülészeti szövõdmények kapcsolata. dr. Iványi János László, dr. Marton Éva, dr. Plander Márk, dr. Gyánó Gabriella, dr. Czumbil László: Központi idegrendszeri lymphomás betegek kezelése osztályunkon. Másodorvosi kategóriában (megosztott 1. helyezés): dr. Plander Márk, dr. Tahin Balázs, dr. Marton Éva, dr. Czumbil László, dr. Iványi János László: Fludarabin tartalmú kezelést követõ myelodysplasia és elhúzódó csontvelõi hypoplasia. dr. Horváth Dóra, dr. Nagy Rita, dr. Jáger Rita, dr. Toldy Erzsébet, dr. Lõcsei Zoltán: A pajzsmirigy diszfunkció kivizsgálási algoritmusának összefüggése a TSH referencia értékével Fõorvosi kategóriában: dr. Horváth Boldizsár, dr. Kovács Lajos, dr. Bödecs Tamás, dr. Turay András, dr. Lakatos Ferenc, dr. Tóth Csaba, prof. dr. Bódis József: Tünetmentes peteûrfertõzés és a szüléskimenetel. Másodorvosi kategóriában: dr. Horváth Dóra, dr. Lõcsei Zoltán, dr. Móricz András, dr. Toldy Erzsébet: A plazma renin-aldoszteron rendszer vizsgálata két módszerrel különbözõ klinikai állapotokban. 222 Jubileumok a Markusovszky Kórházban

11 A kórház a legjelentõsebb tudományos munkák közlése érdekében tõl 6 esetben az,,orvosképzés címû szakmai folyóirat különszámának megjelentetésével lépett ki a tudományos nagyközönség elé. A jubileumi évben, 2004-ben a,,motesz Magazin címû szakmai folyóirat supplementuma adott helyet a kórház néhány tudományos közleményének. Ezekben a közleményekben döntõen orvosok, s mellettük más diplomások gyógyszerész, diplomás ápoló tettek bizonyságot arról, hogy a mindennapi kemény gyakorlati munka mellett sokan képesek komoly tudományos eredményeket is felmutatni ben, a megyei kórház alapításának 90 éves évfordulója alkalmából az Orvosi Hetilap 3 reguláris 29., 33. és 43. számában 19 közleménnyel jelentkezett ismét a megyei kórház tudományt mûvelõ kollektívája, köztük orvosok és szakdolgozók ban került a hagyományoknak megfelelõen kiadásra a kórház 10 évét ( ) felölelõ, a kórház tudományos munkásságát felvonultató Bibliográfia. A tudományos munka terebélyesedését, kórházi szinten történõ fejlõdését jelzi, hogy az közötti Bibliográfia hivatkozott 747 közleménye helyett a legutóbbi kiadvány már 1072 tudományosan jegyzett folyóiratban megjelent közleményrõl tudott számot adni. Az elmúlt években tudományos minõsítést, PhD-fokozatot szerzett dr. Kovács Imre kardiológus fõorvos, dr. Puskás Tamás radiológus fõorvos és dr. Salamonné dr. Toldy Erzsébet szakgyógyszerész, fõtanácsos. Eközben kapott c. egyetemi tanári címet dr. Márkus Béla, az Általános és Érsebészeti Osztály osztályvezetõ fõorvosa, dr. Garzuly Ferenc, a Patológiai Osztály fõorvosa, dr. Nagy Lajos centrumigazgató, a Kardiológiai és Belgyógyászati Osztály osztályvezetõ fõorvosa, továbbá dr. Engert Zoltán Vendel centrumigazgató, az Urológiai Sebészeti Osztály osztályvezetõ fõorvosa, és lett rendes egyetemi tanár dr. Döbrönte Zoltán, nyugdíjba vonulásáig a Gasztroenterológiai és Belgyógyászati Osztály osztályvezetõ fõorvosa, jelenleg részfoglalkozású fõorvosa, illetve egyetemi magántanár dr. Oroszlán György, a Csecsemõ- és Gyermekgyógyászati Osztály osztályvezetõ fõorvosa ben szereztek PhDfokozatot dr. Csejtei András, az Onkoradiológiai Osztály, valamint dr. Lakner Lilla, a Gasztroenterológiai és Belgyógyászati Osztály osztályvezetõ fõorvosai. Többen folytatnak tanulmányokat tudományos minõsítés megszerzése érdekében. Habilitációs tanulmányokat folytat dr. Horváth Boldizsár fõorvos, dr. Iványi János László osztályvezetõ fõorvos és dr. Salamonné dr. Toldy Erzsébet szakgyógyszerész. PhD-képzésben vesz részt Lorencz Péter fizikus, Péczeli András egyetemi okleveles ápoló, a pszichológusok közül Márián Renáta és Tóth-Sallai Judit, továbbá dr. Bátor György, dr. Csákváry Violetta, Jubileumok a Markusovszky Kórházban 223

12 dr. Hadarits Ferenc, dr. Lõcsei Zoltán, dr. Sümegi András, dr. Szabó József, dr. Szima Barna fõorvosok és dr. Plander Márk adjunktus. A Markusovszky Kórház tudományos munkájának elismerését jelentette, hogy 2007-ben az Orvosi Hetilap alapításának 150 éves évfordulóján a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében tartott Markusovszky Lajosemlékülésen több szombathelyi szerzõ kapott hosszú idõ után ismét Markusovszky Lajos-díjat. A Csókay András dr. és Csókay Gergely,,I., II., III. (fogó) újhegy-kitámasztási technika a mikrosebészetben a kézremegés csökkentésére címû közlemény szerzõpárosából dr. Csókay András kórházunk Idegsebészeti Osztályának osztályvezetõ fõorvosa volt a kitüntetés idején. A Horváth Boldizsár dr., Grasselly Magdolna dr., Turay András dr. és Öreg Zsolt dr.,,az intrauterin fertõzés és a szülés körüli agysérülések közötti összefüggés címû közlemény szerzõi közül az elsõ 3 szombathelyi, kórházunk aktív és már nyugdíjas orvosai. A Kajtár Béla dr., Méhes Gábor dr., Jáksó Pál, Kereskai László dr., Iványi János László dr., Losonczy Hajna dr., Egyed Miklós dr., Tóth Péter dr., Tóth Antal dr., Gasztonyi Zoltán dr., Dömötör Mária dr. és Pajor László dr.,,a krónikus myeloid leukaemia citogenetikai és molekuláris monitorozása címû közlemény szerzõcsoportjából dr. Iványi János László jelenleg is kórházunk Haematológiai és Haemosztazeológiai Osztályának osztályvezetõ fõorvosa ban szombathelyi szerzõpáros, prof. Salamon Antal dr. és Toldy Erzsébet dr.,,a fibroblastok szerepe fiziológiás, reparatív és patológiás folyamatokban címû közleményével érdemelte ki az Orvosi Hetilap Szerkesztõbizottságától több más kitüntetettel együtt a Markusovszky Lajos-díjat ben prof. Cholnoky Péter dr., a Csecsemõ- és Gyermekgyógyászati Osztály ny. osztályvezetõ fõorvosa,,markusovszky Lajos és Semmelweis Ignác együttmûködése címû írása, valamint Kiss Zoltán dr., Kulcsár Imre dr. és Kiss István dr.,,haemoglobin variabilitás krónikus veseelégtelenségben szenvedõ betegekben címû munkája részesült az Orvosi Hetilap Szerkesztõbizottsága által elismerésben, Markusovszky Lajos-díjban. Utóbbi szerzõk közül dr. Kulcsár Imre a megyei kórház Általános Belgyógyászati Osztálya Nephrológiai Részlegének profilvezetõ fõorvosa ben Csejtei András dr., Ember István dr., Kiss István dr., Tibold Antal dr.,,allélpolimorfizmusok vizsgálata colorectalis és fej-nyaktáji daganatos betegségekben, Lakner Lilla dr., Bene Judit dr., Bári Zsolt dr., Csöngei Veronika dr., Döbrönte Zoltán dr., Járomi Luca dr., Magyar Lili dr., Melegh Béla dr., Miheller Pál dr., Orosz Péter dr., Sarlós Patrícia dr., Sipeky Csilla dr., Sáfrány Enikõ dr., Takács István dr., Tulassay Zsolt dr., Varga Mária dr.,,az 5q31 IBD5-régióban található IGR és SLC22A4/SLC22A5 variánsok lehet- 224 Jubileumok a Markusovszky Kórházban

13 séges szerepe a gyulladásos bélbetegség kialakulásában, valamint Iványi János László dr., Czumbil László dr., Gyánó Gabriella dr., Marton Éva dr., Plander Márk dr., Tóth Csaba dr.,,központi idegrendszeri lymphomás betegek kezelése osztályunkon címû közlemények kaptak Markusovszky Lajos-díjat. Mindhárom elsõ szerzõ a Markusovszky Kórház osztályvezetõ fõorvosa, sõt a harmadik dolgozat társszerzõi szintén valamennyien kórházunk dolgozói. Dr. Puskás Tamás, a Markusovszky Kórház Radiológiai Osztályának osztályvezetõ fõorvosa kiemelkedõ referensi munkájáért 2006-ban emléklapot kapott az Orvosi Hetilap Szerkesztõbizottságától. A Lege Artis Medicinae orvostudományi továbbképzõ folyóirat LAM Díját 2009-ben az,,összefoglaló közlemények kategóriában prof. dr. Döbrönte Zoltán fõorvos kapta meg,,az acut pankreatitis kezelése Fókuszban a gyógyszeres terápia lehetõségei dolgozatáért. A kórház tudományos munkáját színesítik azok az alkalmi rendezvények, amelyek az egyes szakmai osztályok szervezésével valósulnak meg. Ugyanakkor szinte félévszázados múltra tekintenek vissza a klinikopatológiai konferenciák, amelyek újabban kazuisztikai konferencia néven évente 4 alkalommal kerülnek megszervezésre. Ezeknek a rendezvényeknek a szervezésében a legfontosabb szerep a dr. Tóth Csaba által vezetett patológusok csapatára hárul. Viszont a rendezvények sikeréhez nagyban hozzájárul a konferencia állandó levezetõ elnöke, dr. Gautier Barna bölcsességével, nagy szakmai és élettapasztalatával. Az Orvosi Hetilap Szerkesztõbizottsága méltányolva kórházunknak a Markusovszky-kultusz folyamatos ápolásában vállalt szerepét meghívta kórházunk fõigazgatóját, dr. Lakner Lászlót 2007-ben a lap Szerkesztõbizottságába. A jövõben a szerkesztõbizottsági tagság a Markusovszky Kórház mindenkori elsõszámú orvosszakmai vezetõjét illeti meg. A szakdolgozók tudományos munkájának megmérettetését szolgálja tól a dr. Tiborcz Sándor osztályvezetõ balesetsebész fõorvos által beindított Kossuth Zsuzsanna-pályázat. Terjedelmi okokból az elsõ helyezettek listáját a kezdetektõl nem tudjuk közölni, de az utóbbi évek nyerteseivel megismertetjük az olvasóközönséget. A pályázatok során két kategóriában folyik a versengés, az A-kategóriában a fõiskolai és egyetemi diplomával, a B-kategóriában a középfokú végzettséggel rendelkezõ szakdolgozók közül az alábbiak szereztek elsõ helyezést (2002-ben, 2005-ben és 2009-ben az A- és B-kategóriában sem volt elsõ helyezett, de több más évben is gyakran csak A- vagy B- kategóriában adtak ki elsõ helyezést): Jubileumok a Markusovszky Kórházban 225

Tartalom. Jeles napok, neves gyógyítók. 1. kötet. Jubileumok a Markusovszky Kórházban 499

Tartalom. Jeles napok, neves gyógyítók. 1. kötet. Jubileumok a Markusovszky Kórházban 499 Tartalom 1. kötet Elõszó...5 Lakner László: Bevezetés...7 Markusovszky Lajos-emlékünnepély... 15 Markó Péter: Megnyitó... 16 Lakner László: Köszöntõ... 17 Dr. Tiborcz Sándor-emlékülés... 19 Lakner László:

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László napi elismerések

Batthyány-Strattmann László napi elismerések Batthyány-Strattmann László napi elismerések Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere az egészségügy területén végzett kivételesen magas színvonalú, példaértékű szakmai és tudományos munkája elismeréseként

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Batthyány-Strattmann László díjban részesült kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Dr. Bazsó György Garadna község háziorvos Dr. Bazsó Péter Prügy község háziorvosa Prof. Dr. Falkay György a Szegedi

Részletesebben

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház bemutatkozása 2011. április 9. Készítette: Csordás Adrienn Turbók Adrienn Az intézmény alapításának éve: 1749. Az alapító neve: Győr Város Tanácsa A korábban Szentháromság

Részletesebben

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül)

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül) A Kórház története Székesfehérváron II. Géza (1141-1161) uralkodása alatt a johannita rend alapított a város első kórházát (xenodochiumot). 1865 decemberében kezdte meg működését 32 ággyal az első vármegyei

Részletesebben

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája*

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* * A 2014. áprilisi állapot szerint (A szerk.) 73 Igazgatóság Főigazgató : Dr. Ofner Péter Szakmai igazgató: Prof. Dr. Szatmári

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701.Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 146-3 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. Jelen vannak: az Egyesület tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

Az Intézmény és az egyes szervezeti egységek vezetői. Igazgatás

Az Intézmény és az egyes szervezeti egységek vezetői. Igazgatás Az Intézmény és az egyes szervezeti egységek vezetői Igazgatás Főigazgató Dr. Pusztai Dezső Telefon: (53)310-551 Elektronikus levélcím: Pusztai.Dezso(kukac)toldykorhaz.hu Orvosigazgató Dr. Gyáni Éva Telefon:

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Belgyógyászati immunológia 6 hónap (Terv ) Budai Irgalmasrendi Kórház 1023 Budapest Frankel Leó út 438-8601 212-5378 Allergológiai és Immunológiai és Dr. Nékám Kristóf Rész 4 hónap 2 fő 2012.09.15. - 2016.09.15.

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 - S 8 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG IX. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS INTERDISCIPLINÁRIS

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Bőr-Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika. Kardiológiai Központ (Oklevelét később veszi át)

Bőr-Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika. Kardiológiai Központ (Oklevelét később veszi át) 2012. július 1-jei hatállyal egyetemi docensi kinevezést kapnak: Általános Orvostudományi Kar: Dr. Holló Péter Dr. Szabó Miklós Dr. Gellér László Dr. Arányi Zsuzsanna Dr. Réthelyi János Dr. Tamási Lilla

Részletesebben

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is''

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Veszprém Megyei Orvos- Gyógyszerész Napok Sümeg, 2014. november 22. Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet

Részletesebben

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09. Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.01 között Aneszteziológia és intenzív terápia szakképzés Aneszteziológiai gyakorlat

Részletesebben

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula 2011. május 13. Péntek: 08:0010:00-10:30 Regisztráció Megnyitó, köszöntők Dr. Párducz László a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 I. Belgyógyászat - Gasztroenterológia Dr. Hamvas József 2 hónap 2 fő 2011.09.01. - 2015.09.01. III. Belgyógyászat / Endokrinológia-

Részletesebben

Markusovszky Lajosemlékülés

Markusovszky Lajosemlékülés Markusovszky Lajosemlékülés 2015. május 6. TÁMOGATÓ: Bokor Attila dr., Brubel Réka dr., Lukovich Péter dr., Rigó János Jr. dr.: Mélyen infiltráló colorectalis endometriosis miatt végzett multidiszciplináris

Részletesebben

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Célcsoport: endokrinológia, aneszteziológia-intenzív terápia, családorvos, belgyógyászat, sebészet, gyermeksebészet, gyermekgyógyászat, idegsebészet,

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Aneszteziológiai alapképzés 6 hónap (Terv3) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7774 Aneszteziológiai és Intenzív terápiás és Dr. Völgyes Barbara 6 hónap 6 fő 2012.09.15.

Részletesebben

A szakdolgozói hatáskörök kialakítása és a minőségügyi rendszerek összefüggései

A szakdolgozói hatáskörök kialakítása és a minőségügyi rendszerek összefüggései A szakdolgozói hatáskörök kialakítása és a minőségügyi rendszerek összefüggései A Hatásköri listák előkészítése egészségügyi szakdolgozói területen TÁMOP 6.2.2/B/09 projekt összefoglalója Dr. Balogh Zoltán

Részletesebben

Programtervezet. Vécsei László, az MTA Orvosi Osztály elnöke. Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter

Programtervezet. Vécsei László, az MTA Orvosi Osztály elnöke. Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter Magyar Orvostudományi Napok 2013. november 6 8 Hotel Novotel Budapest (Alkotás utca 63 67) Rendező: Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) Programtervezet 2013. november 6. 10.00 Megnyitó

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sajtó- és Kommunikációs Főosztály

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sajtó- és Kommunikációs Főosztály Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sajtó- és Kommunikációs Főosztály Batthyány-Strattmann László születésének 140. évfordulója alkalmából kitüntetéseket adott át Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Gyermek-rehabilitációs gyakorlat 1 hónap (Terv ) Magyarországi Református Egyház Bethesda 1146 Budapest Bethesda u. 3. 422-2704 364-9070 Rehabilitációs Dr. Paraicz Éva 1 hónap 2 fő 2012.09.15. - 2016.09.15.

Részletesebben

MULTIDISCIPLINARIS ONKOLÓGIA

MULTIDISCIPLINARIS ONKOLÓGIA MULTIDISCIPLINARIS ONKOLÓGIA 2011. szeptember 5-9. Országos Onkológiai Intézet Kötelező szintentartó tanfolyam onkológus és sugárterápiás szakorvosoknak PATOLÓGUS NAP KÉPALKOTÓ NAP SEBÉSZETI NAP KEMOTERÁPIÁS

Részletesebben

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai immunológia 2 Betegápoló Irgalmas Rend Budapest I. kerület

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY FÜL-ORR-GÉGÉSZETI SZAKAMBULANCIA RENDELÉSI IDŐ BEOSZTÁSA: C. épület U. szint, 007. vizsgáló, 81829 mellék 07:30-13:30 07:30-13:30 07:30-13:30 07:30-13:30

Részletesebben

JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ INTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület

JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ INTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület Név Telefonszám Szak Dr. Aczél Klára 71-351 465-1838 Szemészet Dr. Alföldi Edit 72-918 Reumatológia Dr. Altomare György 71-344 Pszichiátria Dr. Atalay Katalin

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY FÜL-ORR-GÉGÉSZETI SZAKAMBULANCIA RENDELÉSI IDŐ BEOSZTÁSA: C. épület U. szint, 007. vizsgáló, 81829 mellék 07:30-13:30 Dr. Reményi Ákos szds.adjunktus

Részletesebben

Pulmonológiai Mozaikok 2015

Pulmonológiai Mozaikok 2015 Pulmonológiai Mozaikok 2015 Tüdőgyógyászati Továbbképző Konferencia Miskolctapolca, 2015. október 16-17. 1 tudogyogyaszati_mozaikok.indd 1 14/10/15 12:12 PULMONOLÓGIAI MOZAIKOK 2015. Tüdőgyógyászati Továbbképző

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

III. Szakdolgozói Tudományos Nap

III. Szakdolgozói Tudományos Nap III. Szakdolgozói Tudományos Nap Mosonmagyaróvár Karolina Kórház-Rendelőintézet Ápolásfejlesztési és Oktatási Munkacsoportja Szakdolgozói Továbbképző Tudományos Napot szervez Időpont: 2014. február 07.

Részletesebben

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. KÁRPÁTI ISTVÁN (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Kárpáti István a Korányi-díj magyar kitüntetettje 2005-ben Orvosdoktori diplomáját a debreceni OTE-en 1981-ben szerezte meg. Az egyetem elvégzése

Részletesebben

XV. Őszi Szimpózium. Magyar Oxyologiai Társaság Tudományos Ülése. és az. Országos Mentőszolgálat Vezetői Értekezlete

XV. Őszi Szimpózium. Magyar Oxyologiai Társaság Tudományos Ülése. és az. Országos Mentőszolgálat Vezetői Értekezlete XV. Őszi Szimpózium A Magyar Oxyologiai Társaság Tudományos Ülése és az Országos Mentőszolgálat Vezetői Értekezlete Bük, Szabadidő Központ 2009. október 15-16. 2009. október 15. 11.00 11.30 Megnyitó Horváth

Részletesebben

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott A változás utáni kapacitás bejelentett AKTIV krónikus Szolgáltató 6 jegyű Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános (felnőtt) sebészet 6 hónap (Terv2) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7774 sebészeti, Érsebészeti és Mellkassebészeti Dr. Bányász Zsolt 6 hónap 1 fő 2014.01.01.

Részletesebben

A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése

A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése 1. sz. organogram: A Kórház elvi felépítés 2. sz. organogran : A Szent Imre Kórház felépítése (áttekintés) 3. sz. organogram: A Kórház vezetése

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés Országos Tiszifőorvosi Hivatal k Nyilvántartásából származó adatok neve Székhelyének teljes címe Szakma a ellátó a ellátó 011200 Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest, Maglódi út 89-91.

Részletesebben

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR 2011. JÚNIUS 2-3 SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR HOTEL MAGYAR KIRÁLY TÁMOGATÓK ASTELLAS PHARMA KFT. BAYER HUNGÁRIA KFT. ELISSO KFT.

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Bőrgyógyászati gyakorlat 1 hét (Terv1) Onkodermatológiai Osztály Dr. Liszkay Gabriella 1 hét 1 fő 2011.07.01. - 2015.07.01. Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika Dr. Kárpáti Sarolta 1 hét 5 fő 2012.09.01.

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Csecsemő- és gyermek rehabilitációs gyakorlat gyermek rehabilitációs osztályon 2 hét (Terv ) Gyermekneurológiai Osztály Dr. Fogarasi András 2 hét 2 fő 2012.09.15. - 2015.09.01. EEG laboratóriumi gyakorlat

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

A SZERVEZET BEMUTATÁSA

A SZERVEZET BEMUTATÁSA A SZERVEZET BEMUTATÁSA Simontornya 2013. október 17-19. Történelme I. 1931-ben alakult, önkéntes társuláson alapuló független politikamentes társadalmi szervezetként. Akkori neve: Magyarország Klinikáinak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: SZMJV Polgármesteri Hivatalának első emeleti díszterme JELENLÉTI ÍV NÉV ALÁÍRÁS MEGJEGYZÉS

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: SZMJV Polgármesteri Hivatalának első emeleti díszterme JELENLÉTI ÍV NÉV ALÁÍRÁS MEGJEGYZÉS JEGYZŐKÖNYV Tárgy: Egészségügyi Bizottság ülése Helyszín: SZMJV Polgármesteri Hivatalának első emeleti díszterme Időpont: 2006. január 18. Jegyzőkönyvvezető: Horváth Judit Oldalak száma: JELENLÉTI ÍV NÉV

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Gyakorlat gyermek- és ifjúságpszichiátriai képzőhelyen 6 hónap (Terv ) Fejér Megyei Szent György Kórház 8000 Székesfehér Seregélyesi út 22/535-500/1011 22/595-642 Gyermek és Ifjúsági Ideggondozó Intézet

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Meghívó tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. REGISZTRÁCIÓS LAP tudományos ülés Helyszín Debreceni Akadémiai

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Gyermek-rehabilitációs gyakorlat 1 hónap (Terv ) Magyarországi Református Egyház Bethesda 1146 Budapest Bethesda u. 3. 422-2704 364-9070 Rehabilitációs Osztály Dr. Paraicz Éva 1 hónap 2 fő 2012.09.15.

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Név Munkáltató megnevezése, székhelye Szolgáltatás nyújtása során használni kívánt nyelv

Név Munkáltató megnevezése, székhelye Szolgáltatás nyújtása során használni kívánt nyelv Nyilvántartás az igazolással rendelkező társasházkezelő és ingatlankezelő szolgáltatást nyújtókról és a társasházkezelő, illetve ingatlankezelő gazdálkodó szervezetekről IGAZOLÁSSAL RENDELKEZŐ TÁRSASHÁZKEZELŐ

Részletesebben

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely 2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től Központi telephely Aktiv fekvőbeteg ellátás 0100 050210101 I. Belgyógyászat Kardiológiai

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Csecsemő- és gyermek rehabilitációs gyakorlat gyermek rehabilitációs osztályon 2 hét (Terv ) Gyermekneurológiai Osztály Dr. Fogarasi András 2 hét 2 fő 2012.09.15. - 2016.09.15. EEG laboratóriumi gyakorlat

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2011; 4 (SUPPL. 3) CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VII. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS KEZELÉSE SZAKMAI IRÁNYELVEINEK AKTUALIZÁLÁSA PROGRAM 2011. OKTÓBER 14. Aesculap

Részletesebben

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató A HM ÁEK pótlékra jogosító ei és a pótlék mértéke a Magasabb vezető főigazgató helyettes igazgató ápolási igazgató Vezető hivatalvezető rendelőintézet igazgató intézetvezető rendelőintézet igazgató helyettes

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR SZERVEZETI EGYSÉGEI OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS KUTATÁSI EGYSÉG

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR SZERVEZETI EGYSÉGEI OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS KUTATÁSI EGYSÉG EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR SZERVEZETI EGYSÉGEI OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS KUTATÁSI EGYSÉG Ápolási Tanszék 6726 Szeged, Temesvári krt. 31., Tel/Fax: 54-50-39 E-mail: apolasi@etszk.u-szeged.hu

Részletesebben

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a Zsűri döntése alapján 1. Biztonságpolitika tagozatban: I Rajnai

Részletesebben

Szakmai díjak március 15-e alkalmából

Szakmai díjak március 15-e alkalmából Réthelyi Miklós egészségügyi szakmai kitüntetéseket adott át a Nemzeti Erőforrás Minisztériumban. A tárca vezetője az eseményen külön Miniszteri Dicséretben" részesítette munkájuk elismeréseként azokat

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám SE- TK/2013.I./00025 Szemeszter 2013.I.félév Jelleg Főcím Daganatok és komplex terápiája Állapot Tanfolyam adatok még változtathatóak a szervező által Szervező Országos

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. Meghívó Sürgősségi Orvostani Fórum tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi

Részletesebben

71-343 Fül - Orr Gégészet szakrendelés Dr. Benedek Tóth Zoltán

71-343 Fül - Orr Gégészet szakrendelés Dr. Benedek Tóth Zoltán K épület Orvosainak névsora ABC sorrendben Dr. Aczél Klára 71-351 465-1838 Szemészet I Dr. Alföldi Edit 72-918 Reumatológia Dr. Altomare György 71-147 465-1835 Pszichiátria I. Dr. Atalay Katalin 71-086

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 I. Belgyógyászat - Gasztroenterológia Dr. Hamvas József 6 hónap 4 fő 2012.09.15. - 2016.09.15. III. Belgyógyászat / Endokrinológia-

Részletesebben

~' '\ I. f, ~... Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály Egészségügyi Iroda

~' '\ I. f, ~... Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály Egészségügyi Iroda 2007 O KT 3 O. ci:, ~ Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály Egészségügyi Iroda Vass Péter osztályvezetõ részére Szombathely Kossuth L. u.

Részletesebben

Család és Nővédelem aktuális kérdései. Uzsoki utcai Kórház, Budapest, Uzsoki u. 29-41. 2015 április 24. 12 00

Család és Nővédelem aktuális kérdései. Uzsoki utcai Kórház, Budapest, Uzsoki u. 29-41. 2015 április 24. 12 00 Család és Nővédelem aktuális kérdései Uzsoki utcai Kórház,, Uzsoki u. 29-41 2015 április 24. 12 00 Szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság Szimpoziumán! A tavasz megérkeztével

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 I. Belgyógyászat - Gasztroenterológia Dr. Hamvas József 6 hónap 1 fő 2012.09.15. - 2016.09.15. Budai Irgalmasrendi Kórház

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról 2013. EüK. 17. szám közlemény 2 (hatályos: 2013.11.28 - ) A tanfolyamokra történő jelentkezés

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban PROGRAMFÜZET Szociális Szekció X. Országos Konferenciája Kihívások a szociális ellátásban 2011. június 30. július 1-2. Visegrád Fővédnök: Soltész Miklós szociális államtitkár VÉDNÖK Helyszín: Visegrád

Részletesebben

Budaörsi Egészségügyi Központ

Budaörsi Egészségügyi Központ 150 Aneszteziológia 2.emelet minden nap 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 130 445-489 Diabetológia Dr. Ábel Tatjána 07.00-11.00 Dr. Berkes Klára 15.00-19.00 Dr. Kiss Éva 07.00-12.00

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok 2011. 09.30.

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok 2011. 09.30. Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott bejelentett AKTIV krónikus Régió Megnevezés e Szolgáltató 6 jegyű azonosítója MÁTRIX Szakmacsoport

Részletesebben

SZOMBATHELY. Az intézmény vezetõjének e-mail címe: szima.barna@markusovszky.hu

SZOMBATHELY. Az intézmény vezetõjének e-mail címe: szima.barna@markusovszky.hu VAS MEGYE SZOMBATHELY Vas Megyei Markusovszky Kórház, Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt. Tüdõgyógyászati osztály Az intézmény címe (irányítószámmal): 9700 Szombathely, Markusovszky u. 5. Az intézmény

Részletesebben

A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával

A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával EGYETEMI DOKTORI TANÁCS ÉS HABILITÁCIÓS TANÁCS Elnök Prof. Dr. Neményi Miklós tudományos és külügyi

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Gyermek-rehabilitációs osztályos gyakorlat 21 hónap (Terv ) Magyarországi Református Egyház Bethesda 1146 Budapest Bethesda u. 3. 422-2704 364-9070 Rehabilitációs Osztály Dr. Paraicz Éva 21 hónap 2 fő

Részletesebben

I. NAP (2012. MÁJUS 31.)

I. NAP (2012. MÁJUS 31.) XII. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK DEMIN XII. 2012. május 31. - június 1. Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas Mann u. 49.) (Előzetes program) 1 9.00-10.00 REGISZTRÁCIÓ I.

Részletesebben

ÁNTSZ Országos Gyermekegészségügyi Intézet. Meghívó

ÁNTSZ Országos Gyermekegészségügyi Intézet. Meghívó Meghívó Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk 2010. június 10-11-én megrendezésre kerülő konferenciánkat, melynek címe: Konferencia a Perikoncepcionális Egészségről és a Veleszületett Rendellenességek

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 12. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. OKTÓBER 22. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 213/2010. sz. hat. ZMJVK 214/2010. sz. hat. ZMJVK 215/2010. sz. hat. ZMJVK 217/2010.

Részletesebben

I. SZAKELLÁTÁS. Helyben, személyesen. Helyben, Helyben, Nincs 46/555-666/ 1262 mellék

I. SZAKELLÁTÁS. Helyben, személyesen. Helyben, Helyben, Nincs 46/555-666/ 1262 mellék A RENDELŐINTÉZET SZOLGÁLTATÁSAI Szabadság, betegség, egyéb váratlan esemény esetén a táblázatban foglaltaktól eltérés lehetséges, mely az adott szakrendelő ajtajára minden esetben kiírásra kerül! I. SZAKELLÁTÁS

Részletesebben

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes SZERVEZETI EGYSÉG NÉV MUNKAKÖR TELEFON E-MAIL CÍM FAX Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor kabinetfőnök, 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729

Részletesebben

PROGRAM. Aktív időskor Generációk egészsége. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma. Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8.

PROGRAM. Aktív időskor Generációk egészsége. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma. Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8. PROGRAM Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma Aktív időskor Generációk egészsége Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8. 1 2 PROGRAM 2012. november 6. (kedd) Az Egészséges Városok

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

I. SÜRGŐSSÉGI TUDOMÁNYOS ÜLÉS

I. SÜRGŐSSÉGI TUDOMÁNYOS ÜLÉS Szervezők: Szegedi helyi Bizottság Elsősegélynyújtó Csoport Elérhetőségek: MOE-SZHB: Boros István: 06/20 522-0053 Csatári Péter: 06/70 949-2215 Magyar Mentő- és Mentőtiszti Egyesület: www.mentoegyesület.com

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 24-én tartandó zárt - ülésére

Részletesebben

- Dr. Bagi Gábor a szolnoki Damjanich János Múzeum történészmuzeológusának az emberi erőforrások miniszterétől kiemelkedő muzeológiai tevékenysége elismeréseként Móra Ferenc-díjat vehetett át. - Bajkainé

Részletesebben

Tagok: Dr. Vukov Konstantin 2500 Esztergom, Béke tér 56. Prof. Dr. Hámori József akadémikus JPTE TTK Állattan Tanszék 7624 Pécs, Ifjúság út 6.

Tagok: Dr. Vukov Konstantin 2500 Esztergom, Béke tér 56. Prof. Dr. Hámori József akadémikus JPTE TTK Állattan Tanszék 7624 Pécs, Ifjúság út 6. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 254/1996. (VI.27.) sz. határozata a "Középkori Egyetem" Alapítvány alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés 1.) megköszöni Theodor Zensnek a Német

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK VERSENY NÉV (OSZTÁLY) HELYEZÉS FELKÉSZÍTŐ TANÁR Varga Tamás Országos Varga Dániel 7.A megyei 4.helyezés Balázsfi Enikő 7.A megyei 5.helyezés Wischy Dávid 8.A megyei 2.helyezés

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Kardiológiai rehabilitációs gyakorlat 1 hónap (Terv ) Állami Szívkórház, Balatonfüred 8230 Balatonfüred Gyógy tér 2. 06 87 584 584 06 87 584 588 I-es Kardiológiai Rehabilitációs Dr. Endersz Frigyes 1 hónap

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben