A közelmúlt és a jelen a kórházban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A közelmúlt és a jelen a kórházban"

Átírás

1 A közelmúlt és a jelen a kórházban Jubileumok a Markusovszky Kórházban 213

2 Lakner László És a történet folytatódik A évi jubileumi ünnepségek óta foglalkoztat az a gondolat, hogy valójában mi akkor a megyei kórház alapításának 85. évfordulóját ünnepeltük. Igyekeztünk igazolni magunkat, hogy valójában a 75. évfordulóról van szó, mert ez a kerek szám illik jobban egy jubileumhoz. És igazodtunk eleinkhez, akik 1979-ben egy,,kegyes hazugsággal a megyei kórház 50 éves jubileumát ünnepelték, holott ez csak a központi telephely felépítésének és átadásának volt félévszázados évfordulója, mert a kórházat 1919-ben alapították, s 1919-ben kezdte meg mûködését dr. Petõ Ernõ vezetésével a kámoni telephelyen. Hogy ben eleink miért nem ünnepelték meg az alapítás 50 éves évfordulóját, én nem tudhatom, csak találgatásokba bocsátkozhatok. Valószínû a hatvanas évek nem kedveztek a jubileumi ünnepségeknek, nem volt divat a kerek jubileumokról megemlékezni. Még valószínûbb, hogy az 1969-es igazgatóváltás során távozó igazgató ezzel már nem foglalkozott, az új igazgatónak pedig ezernyi gondja és problémája között nem volt ideje ezzel a kérdéssel is foglalkozni. Nagy valószínûséggel ez utóbbi igaz is, ugyanis 1969-ban kellett elõkészíteni a következõ ötéves ciklus fejlesztéseit, amely a Markusovszky Kórház történetében az alapítás óta a legnagyobb beruházásokat, rekonstrukciókat hozta magával ben felépült a belgyógyászati tömb,,kékcsempés épületszárnya, 1974-ben pedig befejezõdött az ideggyógyászati szárny rekonstrukciója. Lehet, hogy a,,kegyes hazugság teória nem állja meg a helyét, hanem eleink tudatos szándéka volt, hogy az 1919-ben alapított kámoni katonakórházban 10 évig szerény mondhatnám, hogy mostoha körülmények között mûködõ megyei kórházról nem kívánnak megemlékezni, hanem a kórházi jubileumot az 1929-ben nagy pompával, Horthy Miklós kormányzó jelenlétében átadott, európai színvonalú központi épületegyütteshez kötik. Kétségtelen tény, hogy ez utóbbi sokkal elegánsabb, könnyebben felvállalható volt Nagybányai Horthy Miklós és dr. Vass József szerepének különösebb hangsúlyozása nélkül abban a politikai környezetben. Nekünk, kései utódoknak már történelem a megyei kórház évi alapítása, az 1929-es kórházépület átadási ünnepsége, de nem nyomaszt bennünket az elmúlt, az utókor által,,átkos jelzõvel illetett korszak politikája sem. Tehát minden következmény nélkül felvállalhattuk, hogy rendbe tesszük a kórház történetét, és 2009-ben már a megyei kórház alapításának 90 éves évfordulóját ünnepeltük. 214 Jubileumok a Markusovszky Kórházban

3 A évi jubileumi ünnepségek sorát mi is egy,,kegyes csalással kezdtük, ugyanis az indító ünnepség már április 22-én megtörtént a Markusovszky Lajos-emlékünnepéllyel. Így is rendkívül sûrûre sikerült a kétéves program, a Markusovszky Kórház kinek-kinek ízlése szerint 75 vagy 85 éves jubileumi ünnepségsorozata. A 2004-ben megjelent,, A Markusovszky Kórház története címû kiadványban a szerkesztõk beszámoltak a június végéig lezajló ünnepségekrõl. Annyi kiegészítést szeretnék tenni a leírtakhoz, hogy a Dr. Görög Dénes-emlékülésen az édesapáról fia, dr. Görög Sándor akadémikus (és nem,,ifjabb dr. Görög Dénes ) emlékezett meg. A Reumatológiai Osztály fejezetében leírtakat úgy javítanám, hogy az osztály kialakításában részt vett dr. Hodinka (és nem,,hodiska ) László az ORFI szaktanácsadójaként, aki jelenleg a reumatológia egyik kiemelkedõ hazai szaktekintélye. A 2004-es kiadványban tévesen jelent meg dr. Salamon Antal egyetemi docens kinevezése a Baleseti Sebészeti Osztály élére. A leírtakkal ellentétben dr. Salamon Antal késõbb c. egyetemi tanár 1979 helyett május 1-jei hatállyal lett osztályvezetõ fõorvos a Markusovszky Kórházban. A jubileumi ünnepségek a nyári szünet után folytatódtak, s szeptember 3-án a Dr. Zoltán Tibor-emlékülésnek az Új-Ebergényi Kastélyszálló adott helyet Vasszécsenyben. Dr. Molnár István fõorvos az Urológiai Sebészeti Osztály múltjáról számolt be, dr. Pánykó Éva fõorvos pedig az alapító osztályvezetõ fõorvosról, dr. Zoltán Tiborról emlékezett meg. A tudományos programban dr. Papp György és dr. Farkas László professzorok, továbbá dr. Engert Zoltán Vendel PhD, az Urológiai Sebészeti Osztály osztályvezetõ fõorvosa tartottak szakmai elõadást. Dr. Zoltán Tibor posztumusz Dr. Vass József-emlékplakettet, a vendégelõadók Jubileumi Emlékplakettet, az osztály nyugdíjas és hosszú ideig a szakmában dolgozó aktív fõorvosai, nyugdíjas szakdolgozói Dr. Zoltán Tibor-emlékplakettet, illetve emléklapot kaptak. Az alapító fõorvos részére posztumusz adományozott emlékplakettet unokája vette át dr. Lakner László fõigazgató fõorvostól szeptember 17-én a kórház elõadótermében mai nevén a Romhányi-teremben került sor a Dr. Prugberger József-emlékülésre. Dr. Kovács Árpád nyugalmazott megyei gondozóvezetõ fõorvos személyes hangú megemlékezést tartott a 75 éve alakult tüdõgyógyászati osztály alapító osztályvezetõ fõorvosáról, majd dr. Szima Barna osztályvezetõ fõorvos számolt be az osztály múltjáról, valamint az elmúlt néhány év szakmai fejlesztéseirõl. Tudományos elõadást dr. Herjavecz Irén, valamint dr. Strausz János és dr. Böszörményi Nagy György professzorok, továbbá dr. Kovács Gábor, az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet mb. fõigazgató fõorvosa tartottak. Kerekasztal beszélgetés keretében dr. Magyar Pál professzor (Buda- Jubileumok a Markusovszky Kórházban 215

4 pest), dr. Somfay Attila egyetemi docens (Szeged-Deszk) és dr. Balikó Zoltán PhD osztályvezetõ fõorvos (Pécs) vitatták meg a pulmonológiai posztgraduális képzés helyzetét. Az emlékülés névadójának családja nevében dr. Prugberger Emil meghatottan emlékezett édesapjára, megköszönte a tüdõgyógyászat hazai vezetõinek a rendezvényen való megtisztelõ részvételt. A dr. Prugberger József részére posztumusz adományozott Dr. Vass József-emlékplakettet az alapító osztályvezetõ fõorvos özvegye vette át dr. Lakner László fõigazgató fõorvostól. Jubileumi Emlékplakettet a vendégelõadók, Dr. Prugberger Józsefemlékplakettet a megye és a Vas megyei tüdõgyógyászati ellátáshoz szorosan kapcsolódó nyugalmazott tüdõgyógyász fõorvosok, Dr. Prugberger Józsefemléklapot a nyugalmazott szakdolgozók kaptak. A jubileumi ünnepségsorozat legrangosabb eseményére október 28- án került sor. A Markusovszky Kórház központi jubileumi ünnepségét, amely egyben a Dr. Vass József-emlékülés nevet is viselte, dr. Lakner László fõigazgató fõorvos nyitotta meg, majd köszöntõt mondott Markó Péter, a Vas Megyei Közgyûlés elnöke, dr. Ipkovich György, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere, továbbá dr. Prugberger Emil, a Markusovszky Kórház Intézményirányító Konzultatív Tanácsának elnöke. Ezt követõen dr. Rácz Jenõ egészségügyi miniszter,,jót s jól címmel tartott aktuális egészségpolitikai tartalmú elõadást. Az ünnepség keretében dr. Lakner László emlékezett meg dr. Vass Józsefrõl, az elmúlt évszázad 20-as éveinek népjóléti és munkaügyi miniszterérõl, kórházunk nagy patrónusáról, felépítésének anyagi támogatójáról. Ezt követõen dr. Rácz Jenõ miniszter Batthyány-Strattmann László-díjat adományozott dr. Lakner László fõigazgató fõorvosnak, Pro Sanitate Díjat kapott Csuka Lajosné gazdasági igazgató, Békési Éva osztályvezetõ ápoló és dr. Padányi János nyugalmazott osztályvezetõ fõorvos. A Központi Aneszteziológia és Intenzív Betegellátó Osztály, valamint az Idegsebészeti Osztály ápolói kollektívája Elismerõ Oklevélben részesült. Miniszteri Dicséretet kapott Gergye Imréné csecsemõgondozó, Moócz Györgyné fizioterápiás asszisztens, Németh Józsefné osztályvezetõ ápoló, Nagy Károlyné közgazdasági elemzõ és Setét Péter mûszerész. A kórház elismeréseit dr. Lakner László fõigazgató fõorvos adta át. Dr. Vass József-emlékplakettet kapott dr. Petõ Ernõ posztumusz, dr. Gelencsér József nyugalmazott fõigazgató fõorvos és az Annunciáta Szerzetes Ápolónõvérek. Jubileiumi Emlékplakettet kaptak dr. Rácz Jenõ mellett volt és jelenlegi városi, valamint megyei állami vezetõk, dr. Konkoly István megyés püspök, a muraszombati és felsõõri kapcsolatokat ápoló szlovén és burgenlandi egészségügyi vezetõk, Mészáros László festõmûvész, továbbá dr. Németh István, a Büki Gyógyfürdõ Rt elnök-vezérigazgatója mûpártoló tevékenységéért. 216 Jubileumok a Markusovszky Kórházban

5 Az ünnepség keretében rakta le a Sürgõsségi Betegellátó Tömb alapkövét dr. Rácz Jenõ, Markó Péter, dr. Ipkovich György, Beleznay László, dr. Lakner László és dr. Németh László, a Sürgõsségi Betegellátó Osztály mb. osztályvezetõ fõorvosa. Ezután a sebészeti tömb felújított belsõ udvarán Beleznay László, a Vas Megyei Közgyûlés alelnöke mondott beszédet. A felújítással a Vasber Zrt gondos munkájának köszönhetõen elõkerültek a befalazott falifülkékbõl azok a dombormûvek, amelyek Mayer Sándor szobrászmûvész alkotásai voltak, s a kórház alapítóit és patrónusait ábrázolták. Több mint 50 év után kerültek elõ sértetlenül Bethlen István miniszterelnök, dr. Vass József népjóléti és munkaügyi miniszter, gróf Mikes János megyés püspök, dr. Tarányi Ferenc fõispán, Horváth Kálmán alispán, Kiskos István polgármester, dr. Petõ Ernõné szül. Szegedy Georgina, báró Szegedy Györgyné, dr. Petõ Ernõ, Bezerédy István miniszteri tanácsos és a tervezõ, Jakabffy Zoltán miniszteri tanácsos mellképeinek dombormûvei. Faragó János kõfaragó mester soproni mûhelyében a korabeli fotók alapján rekonstruálták a fõépület oromzatán álló magyar címert, valamint Vas megye és Szombathely város címereit tartó két angyalt, a lépcsõházban az 1929-es avatáson résztvevõ Horthy Miklóst megörökítõ márványtáblát, valamint a bejárat fölötti homlokzatról fél évszázada eltávolított eredeti kórházelnevezés betûit:,,vasvárm. és Szombathely V. Közkórháza. Az avatásra minden a helyére került. Az onkológiai tömb mínusz 2-es szintjén lévõ váróteremben Mészáros László festõmûvész körképének mûvészi értékeit Markó Péter, a Vas Megyei Közgyûlés elnöke méltatta. A kórház emlékparkjában elhelyezett két emléktáblát, amelyek a kórház régi és a évben hivatalban lévõ felsõ- és középvezetõit név szerint örökítik meg, Feiszt György, Szombathely Megyei Jogú Város alpolgármestere avatta fel. A Faragó János kõfaragó mester soproni mûhelyébõl kikerült emléktáblákat a történelmi egyházak képviselõi is felszentelték, illetve megáldották. Az ünnepség befejezéseként Markó Péter, Beleznay László, Kovács Ferenc országgyûlési képviselõ és dr. Lakner László jubileumi emlékfát ültettek a kórház emlékparkjában. A Dr. Bohuss Károly-emlékülést a Szakorvosi Rendelõintézet szervezte meg november 23-án. Elõször dr. Lakner László idézte fel dr. Bohuss Károly életútját, majd Dobos Imre, a Rendelõintézet vezetõje szólt a szombathelyi járóbeteg szakellátás történetérõl. Szakmai elõadást Józsa Katalin osztályvezetõ-helyettes gyógytornász és Marosi Orsolya diplomás ápoló tartott. Dr. Lakner Lászlótól Szombathelyen élõ leánya vette át a dr. Bohuss Károly részére posztumusz adományozott Dr. Vass József-emlékplakettet. Sok nyugalmazott és több évtizede dolgozó rendelõintézeti fõorvos kapott Dr. Bohuss Károly-emlékplakettet, a szakdolgozók közül pedig emléklapot. Jubileumok a Markusovszky Kórházban 217

6 2004. november 26-án a Krónikus Belgyógyászati és Tüdõgyógyászati Osztály rendezésében került sor a Dr. Stubenvoll Ferenc-emlékülésre. Dr. Lakner László méltatta dr. Stubenvoll Ferenc életútját, majd dr. Figler Mária PhD fõiskolai tanár és dr. Illei György c. egyetemi tanár tartottak szakmai elõadásokat. Végül többen emlékplaketteket, illetve emléklapokat kaptak december 2-án a Dr. Szabolcs Zoltán emlékére tartott tudományos ülés keretében emlékezett a Higiénés Osztály és a Központi Mûtõszolgálat a régmúlt idõkre. Dr. Lakner László elevenítette fel dr. Szabolcs Zoltán életútját, majd visszaemlékezõ és szakmai elõadások hangzottak el dr. Kõfalvi István intézetvezetõ fõorvostól, dr. Angyal Márta megyei tisztifõorvos-helyettestõl, Gallen Zsuzsa ÁNTSZ-munkatárstól, dr. Farkas Tamás infektológus adjunktustól és Péczeli András vezetõ mûtõsasszisztenstõl. Dr. Vass József-emlékplakettet dr. Baráz Erzsébet és dr. Torma Zsuzsanna, Jubileumi Emlékplakettet dr. Angyal Márta, Pölöskei Mária-emlékplakettet Bodonczy Lászlóné és posztumusz Õsze Terézia kaptak. Több nyugdíjas szakdolgozó vehette át dr. Lakner László fõigazgató fõorvostól a Dr. Szabolcs Zoltán-emléklapot. A Foglalkozásegészségügyi Szakszolgálat december 4-én tartotta a Dr. Gál László-emlékülést. Dr. Szipõcs Jenõ, a Foglalkozásegészségügyi Szakszolgálat vezetõ fõorvosa, nyugalmazott üzemi fõigazgató-helyettes fõorvos elevenítette fel az üzemegészségügyi szolgálat múltját, és emlékezett dr. Gál László megyei üzemegészségügyi szakfõorvosra. A szakmai elõadásokat dr. Béleczky Lajos fõtanácsos (OKK-OMFI) és dr. Horváth Judit megyei foglalkozásegészségügyi szakfelügyelõ fõorvos tartották. Dr. Gál Lászlónak posztumusz adományozott Dr. Vass József-emlékplakettet az ünnepelt özvegye, életében hû társa, szakmai partnere, dr. Dobos Teréz fõorvos vette át dr. Lakner László fõigazgató fõorvostól. Dr. Gál László-emlékplakettet dr. Szipõcs Jenõ mellett az üzemegészségügyi ellátás,,nagy öregjei, emléklapot több nyugalmazott szakdolgozó kapott. Jubileumi Emlékplakettet vehetett át dr. Lakner Lászlótól dr. Béleczky Lajos december 7-én került sor a jubileumi ünnepségsorozat utolsó eseményére, a Dr. Cselkó László-emlékülésre. A kórház elsõ függetlenített kórházigazgatójáról dr. István Lajos professzor és dr. Göbl Gábor, az Országos Mentõszolgálat tudományos és oktatási fõigazgató-helyettese emlékezett meg. A szakmai elõadásokat a sürgõsségi ellátásról dr. Puskás Tivadar, a Vas Megyei Mentõszervezet vezetõ fõorvosa és dr. Németh László mb. osztályvezetõ fõorvos tartották. Utóbbi az építés kezdetétõl szakmai tanácsadó szerepet töltött be a sürgõsségi tömb tervezése és kialakítása során, valamint feladatául kapta, hogy elõkészítse a sürgõsségi ellátás beindítását az épület felépítését és berendezését követõen. 218 Jubileumok a Markusovszky Kórházban

7 A jubileumi ünnepségsorozat végén is több emlékplakettet és emléklapot adott át dr. Lakner László fõigazgató fõorvos. Dr. Vass József-emlékplakettet kaptak posztumusz régi kórházi és egészségügyi vezetõk (dr. Stranz Gyula, dr. Cselkó László, dr. Bencze József, dr. Gyuk Béla, dr. Smidt Lajos, dr. Szvoboda Jenõ, Varga István), továbbá ma már nyugdíjas, illetve aktív kórházi és megyei egészségügyi, valamint szakszervezeti vezetõk (Somogyi Józsefné, dr. Flamis László, dr. Molnár László, dr. Horváth Miklós, Limpár József, Ruborics László, Kocsis László). Dr. Cselkó László-emlékplakettet kaptak a kórház vezetésében jelentõs szerepet betöltött személyiségek posztumusz (Horváth Lajos, Polgár Imre, Nádas Gyula), valamint ma már nyugdíjas vagy még aktív kórházi vezetõk (Jäger Magdolna, Pölöskei Lászlóné, Szalay Zsuzsanna, Dobos Imre sen., dr. Oblidál Zoltán). Dr. Cselkó László-emléklapot kapott 16 aktív és nyugdíjas dolgozó az egészségügyet támogató gazdasági szakemberek közül. A fentieken kívül szinte minden emlékplakettbõl került átadásra azoknak, akik a szakmájuk ünnepségén nem tudtak részt venni, vagy akkor megfeledkeztünk róluk. Így kapott Pölöskei Mária-emlékplakettet posztumusz dr. Rákli Kálmánné, az aktívak közül Nagy Magdolna. De többen kaptak dr. Görög Dénes (dr. Pócza Károly), dr. Hutás Imre (dr. Horváth György posztumusz), dr. Orsós Sándor (dr. Kiss István), dr. Scháb Rezsõ (dr. Réthly András posztumusz), dr. Bohuss Károly (dr. Cserfalvi Irma, dr. Végvári Róbert, dr. Vártok Jenõ posztumusz és dr. Halasi Sándor, dr. Kövesdi Imre, dr. Sebestyén Mária, dr. Szabó Eszter), továbbá dr. Zoltán Tibor (dr. Faludi Jenõ, dr. Torjay Valter) nevét viselõ emlékplakettet. Hasonló okokból az utolsó ünnepségen kapott Jubileumi Emlékplakettet a festõ- és szobrászmûvészek közül posztumusz Kéky-Magyar Éva, Radnóti Kovács Árpád, Majtényi Károly és Kiss Sándor. Ugyancsak posztumusz elismerésben részesült Andráskay Müller Ede, az 1929-es kórházi épületek többségének építési vállalkozója. Jubileumi Emlékplakettet vettek át a kórház támogatásáért Csermely András és Feiszt György alpolgármesterek, Kiss Károly, a Vas Megyei Szív Alapítvány Kuratóriumának elnöke, Patyi Elemér, a Vas Megyei Közgyûlés képviselõje, dr. Göbl Gábor, dr. Puskás Tivadar, továbbá Kovács Ferenc és Szabó Lajos országgyûlési képviselõk, valamint Miklósi H. Csaba kórházi fotós is. A kórházban éves rendszerességgel több jeles ünnepség megrendezésére kerül sor. Rendszeresen minden év április utolsó hetében a Markusovszky Lajosemlékünnepség keretében emlékezünk a kórház névadójára. Itt kerül átadásra a Markusovszky-emlékplakett egy olyan tudós részére, aki tudományos és szakmai munkájával hozzájárult a kórházban folyó tudományos és szakmai munka színvonalának emeléséhez. Továbbá az ünnepségen a Markusovszky- Jubileumok a Markusovszky Kórházban 219

8 pályázat díjazottjai veszik át a helyezetteknek járó okleveleket és pénzjutalmakat. Évente május hónapban az Ápolók Nemzetközi Napja rendezvény keretében kerül nevesítésre az Év Szakdolgozója elismerés külön-külön az ágymelletti és az egyéb területen dolgozó szakdolgozók kategóriájában. Természetesen ebben az esetben is az elismerõ oklevél mellett pénzjutalomban is részesülnek a díjazottak. A Semmelweis-emlékünnepséget rendszerint július 1-je elõtti napokban rendezi meg a kórház. Ezen az ünnepségen a kórház legkiválóbb dolgozói a Kórház Kiváló Orvosa, a Kórház Kiváló Szakdolgozója és a Kórház Kiváló Dolgozója érmet veszik át pénzjutalom kíséretében. 1 fõ orvos kapja meg az Év Orvosa érmet jelentõs pénzjutalommal. A dr. Tiroler Zoltánné Elismerõ Oklevelet a legjobb fizikai, szakképzetlen dolgozók kapják, és az õ jutalmukat a dr. Tiroler Zoltán fõorvos által felajánlott pénzbetét kamatai fedezik. Minden évben néhány háziorvos, házi gyermekorvos és más nem a kórház szervezetében dolgozó Vas megyei orvos kap Címzetes Kórházi Fõorvos címet. Az ünnepségen kerülnek átadásra a fõorvosi és adjunktusi elõléptetések, kinevezések is. Õsszel emlékeznek a kórház és Vas megye szakdolgozói Kossuth Zsuzsannára. A szakdolgozói tudományos rendezvény keretében hirdetik ki a Kossuth Zsuzsanna-pályázat eredményét. Minden évben november elsõ hetében emlékezünk a kórházalapító dr. Petõ Ernõre. Az emlékünnepség kertében a kórház nyugdíjas orvosai közül 1 fõ, az elhunyt orvosok közül szintén 1 fõ kap utóbbi posztumusz Petõ Ernõemlékplakettet. Ezen az ünnepségen a kórház volt nyugdíjas orvosait Születésnapi Jubileumi Emlékéremmel, a kórház volt nyugdíjas szakdolgozóit pedig Születésnapi Jubileumi Elismerõ Oklevéllel köszöntjük 70, 75, 80, 85 és 90 éves születésnapi évfordulójukon. Természetesen nem kizárt a 95 és a 100 éves jubileumi elismerés sem, de eddig ilyen magas kort a kórház nyugdíjas dolgozói közül még senki sem ért meg. Az egyes szakmák kerek évfordulóin lehetõség van fõleg a több évtizedes munkát maguk után tudó, illetve nyugdíjas dolgozók részére Jubileumi Díszoklevél adományozására. 2 éve a Markusovszky Kórház Támogatásáért éremmel tiszteljük meg azokat a külsõ személyeket, akik egyszeri alkalommal, különösképpen elõadással hozzájárulnak a kórház orvosai, szakdolgozói, egyéb dolgozói szakmai ismereteinek gyarapításához. Az elmúlt években a Markusovszky emlékelõadók sora további kiváló tudósokkal gyarapodott: 220 Jubileumok a Markusovszky Kórházban

9 2005. Prof. dr. Tulassay Zsolt egyetemi tanár, akadémikus: Az orvosi iskolák helyzete Prof. dr. Kásler Miklós egyetemi tanár, az Országos Onkológiai Intézet fõigazgatója: Új utak a fej-nyak sebészetben Prof. dr. Fehér János egyetemi tanár, az Orvosi Hetilap fõszerkesztõje: Markusovszky útján Orvosi Hetilap Prof. dr. Tulassay Tivadar egyetemi tanár, akadémikus, a Semmelweis Egyetem rektora: Az orvostudomány kihívásai a XXI. században. Fenntartható-e a fejlõdés? Prof. dr. Dóczi Tamás intézetigazgató egyetemi tanár, akadémikus: Idegsebészet klinikai idegtudományok Prof. dr. Bódis József egyetemi tanár, intézetigazgató, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának dékánja, a PTE megválasztott rektora: Minimálisan invazív nõgyógyászati mûtétek. A kórház tudományos munkáját reprezentáló Markusovszky-pályázatok is tovább folytatódtak, és a fõorvosi, valamint a másodorvosi kategóriákban az alábbiak kaptak elsõ helyezést: Fõorvosi kategóriában (megosztott 1. helyezés): dr. Márkus Béla, dr. Döbrönte Zoltán, dr. Patai Árpád, dr. Pintér Gábor, dr. Tamási Tamás: A hasnyálmirigy-rák kezelési algoritmusa kórházunkban. dr. Prugberger Emil: Új megfontolások a sarcoidosis terápiájában. Másodorvosi kategóriában: nem volt díjazott Fõorvosi kategóriában: nem volt díjazott. Másodorvosi kategóriában: dr. Pintér Gábor, dr. Bajner Ágnes, dr. Csejtei András, dr. Firisz Borbála, dr. Hegedûs Ágnes, dr. Kovács Beáta, dr. Márkus Béla, dr. Tóth Csaba: Az emlõrák szûrés sebészeti vonatkozásai kórházunkban Fõorvosi kategóriában (megosztott 1. helyezés): dr. Kiss Gyula, dr. Vándor Balázs, dr. Pácz Miklós, dr. Nemes István, dr. Korcsmár József, dr. Rajki Csaba, dr. Jahya Al Jalal, dr. Kardos László: Daganatmûtétek következtében kialakult segmentális mandibula- és lágyrészhiányok rekonstrukciója microvascularis osteo-septo-myocutan fibulalebeny átültetéssel. dr. Lõcsei Zoltán, dr. Toldy Erzsébet: A thyreoglobulin és a thyreoglobulin antitest szintek együttes mérésének jelentõsége a differenciált pajzsmirigy carcinomás betegek gondozása során. Másodorvosi kategóriában: dr. Méhes Mónika, Szalay Sámuelné: A mintavételtõl az analitikáig in Jubileumok a Markusovszky Kórházban 221

10 vitro gyakorlati tapasztalat, diagnosztikus konzekvencia Fõorvosi kategóriában: nem volt díjazott. Másodorvosi kategóriában: dr. Bagoly Andrea, dr. Pozsgai Zsolt, dr. Bartalis Krisztina: A vestibulárisan kiváltott myogén potenciál egy új vizsgáló eljárás a fül-orr-gégegyógyászatban Fõorvosi kategóriában: dr. Toldy Erzsébet, dr. Lõcsei Zoltán: A tesztoszteron szintek mérése és értelmezése: törekvések a biológiailag aktív frakció meghatározására. Másodorvosi kategóriában (megosztott 1. helyezés): dr. Szabó Erika, dr. Erdélyi Zsófia, dr. Csire Judit, dr. Andits Miklós, dr. Masát Péter: Schönlein-Henoch vasculitis miatt csecsemõ- és gyermekgyógyászati osztályunkon ápolt gyermekek kórtörténetének feldolgozása ig. dr. Jáger László, dr. Döbrönte Zoltán, dr. Jáné Zoltán, dr. Márkus Béla, dr. Patai Árpád, dr. Pintér Gábor: Felsõ gastrointestinalis ulcus vérzés kezelési stratégiája kórházunkban. Sebészeti vonatkozások Fõorvosi kategóriában (megosztott 1. helyezés): dr. Horváth Boldizsár, dr. Kovács Lajos, dr. Riba Mária, dr. Farkas György, dr. Bödecs Tamás, prof. dr. Bódis József: Metabolikus tünetegyüttes és egyes szülészeti szövõdmények kapcsolata. dr. Iványi János László, dr. Marton Éva, dr. Plander Márk, dr. Gyánó Gabriella, dr. Czumbil László: Központi idegrendszeri lymphomás betegek kezelése osztályunkon. Másodorvosi kategóriában (megosztott 1. helyezés): dr. Plander Márk, dr. Tahin Balázs, dr. Marton Éva, dr. Czumbil László, dr. Iványi János László: Fludarabin tartalmú kezelést követõ myelodysplasia és elhúzódó csontvelõi hypoplasia. dr. Horváth Dóra, dr. Nagy Rita, dr. Jáger Rita, dr. Toldy Erzsébet, dr. Lõcsei Zoltán: A pajzsmirigy diszfunkció kivizsgálási algoritmusának összefüggése a TSH referencia értékével Fõorvosi kategóriában: dr. Horváth Boldizsár, dr. Kovács Lajos, dr. Bödecs Tamás, dr. Turay András, dr. Lakatos Ferenc, dr. Tóth Csaba, prof. dr. Bódis József: Tünetmentes peteûrfertõzés és a szüléskimenetel. Másodorvosi kategóriában: dr. Horváth Dóra, dr. Lõcsei Zoltán, dr. Móricz András, dr. Toldy Erzsébet: A plazma renin-aldoszteron rendszer vizsgálata két módszerrel különbözõ klinikai állapotokban. 222 Jubileumok a Markusovszky Kórházban

11 A kórház a legjelentõsebb tudományos munkák közlése érdekében tõl 6 esetben az,,orvosképzés címû szakmai folyóirat különszámának megjelentetésével lépett ki a tudományos nagyközönség elé. A jubileumi évben, 2004-ben a,,motesz Magazin címû szakmai folyóirat supplementuma adott helyet a kórház néhány tudományos közleményének. Ezekben a közleményekben döntõen orvosok, s mellettük más diplomások gyógyszerész, diplomás ápoló tettek bizonyságot arról, hogy a mindennapi kemény gyakorlati munka mellett sokan képesek komoly tudományos eredményeket is felmutatni ben, a megyei kórház alapításának 90 éves évfordulója alkalmából az Orvosi Hetilap 3 reguláris 29., 33. és 43. számában 19 közleménnyel jelentkezett ismét a megyei kórház tudományt mûvelõ kollektívája, köztük orvosok és szakdolgozók ban került a hagyományoknak megfelelõen kiadásra a kórház 10 évét ( ) felölelõ, a kórház tudományos munkásságát felvonultató Bibliográfia. A tudományos munka terebélyesedését, kórházi szinten történõ fejlõdését jelzi, hogy az közötti Bibliográfia hivatkozott 747 közleménye helyett a legutóbbi kiadvány már 1072 tudományosan jegyzett folyóiratban megjelent közleményrõl tudott számot adni. Az elmúlt években tudományos minõsítést, PhD-fokozatot szerzett dr. Kovács Imre kardiológus fõorvos, dr. Puskás Tamás radiológus fõorvos és dr. Salamonné dr. Toldy Erzsébet szakgyógyszerész, fõtanácsos. Eközben kapott c. egyetemi tanári címet dr. Márkus Béla, az Általános és Érsebészeti Osztály osztályvezetõ fõorvosa, dr. Garzuly Ferenc, a Patológiai Osztály fõorvosa, dr. Nagy Lajos centrumigazgató, a Kardiológiai és Belgyógyászati Osztály osztályvezetõ fõorvosa, továbbá dr. Engert Zoltán Vendel centrumigazgató, az Urológiai Sebészeti Osztály osztályvezetõ fõorvosa, és lett rendes egyetemi tanár dr. Döbrönte Zoltán, nyugdíjba vonulásáig a Gasztroenterológiai és Belgyógyászati Osztály osztályvezetõ fõorvosa, jelenleg részfoglalkozású fõorvosa, illetve egyetemi magántanár dr. Oroszlán György, a Csecsemõ- és Gyermekgyógyászati Osztály osztályvezetõ fõorvosa ben szereztek PhDfokozatot dr. Csejtei András, az Onkoradiológiai Osztály, valamint dr. Lakner Lilla, a Gasztroenterológiai és Belgyógyászati Osztály osztályvezetõ fõorvosai. Többen folytatnak tanulmányokat tudományos minõsítés megszerzése érdekében. Habilitációs tanulmányokat folytat dr. Horváth Boldizsár fõorvos, dr. Iványi János László osztályvezetõ fõorvos és dr. Salamonné dr. Toldy Erzsébet szakgyógyszerész. PhD-képzésben vesz részt Lorencz Péter fizikus, Péczeli András egyetemi okleveles ápoló, a pszichológusok közül Márián Renáta és Tóth-Sallai Judit, továbbá dr. Bátor György, dr. Csákváry Violetta, Jubileumok a Markusovszky Kórházban 223

12 dr. Hadarits Ferenc, dr. Lõcsei Zoltán, dr. Sümegi András, dr. Szabó József, dr. Szima Barna fõorvosok és dr. Plander Márk adjunktus. A Markusovszky Kórház tudományos munkájának elismerését jelentette, hogy 2007-ben az Orvosi Hetilap alapításának 150 éves évfordulóján a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében tartott Markusovszky Lajosemlékülésen több szombathelyi szerzõ kapott hosszú idõ után ismét Markusovszky Lajos-díjat. A Csókay András dr. és Csókay Gergely,,I., II., III. (fogó) újhegy-kitámasztási technika a mikrosebészetben a kézremegés csökkentésére címû közlemény szerzõpárosából dr. Csókay András kórházunk Idegsebészeti Osztályának osztályvezetõ fõorvosa volt a kitüntetés idején. A Horváth Boldizsár dr., Grasselly Magdolna dr., Turay András dr. és Öreg Zsolt dr.,,az intrauterin fertõzés és a szülés körüli agysérülések közötti összefüggés címû közlemény szerzõi közül az elsõ 3 szombathelyi, kórházunk aktív és már nyugdíjas orvosai. A Kajtár Béla dr., Méhes Gábor dr., Jáksó Pál, Kereskai László dr., Iványi János László dr., Losonczy Hajna dr., Egyed Miklós dr., Tóth Péter dr., Tóth Antal dr., Gasztonyi Zoltán dr., Dömötör Mária dr. és Pajor László dr.,,a krónikus myeloid leukaemia citogenetikai és molekuláris monitorozása címû közlemény szerzõcsoportjából dr. Iványi János László jelenleg is kórházunk Haematológiai és Haemosztazeológiai Osztályának osztályvezetõ fõorvosa ban szombathelyi szerzõpáros, prof. Salamon Antal dr. és Toldy Erzsébet dr.,,a fibroblastok szerepe fiziológiás, reparatív és patológiás folyamatokban címû közleményével érdemelte ki az Orvosi Hetilap Szerkesztõbizottságától több más kitüntetettel együtt a Markusovszky Lajos-díjat ben prof. Cholnoky Péter dr., a Csecsemõ- és Gyermekgyógyászati Osztály ny. osztályvezetõ fõorvosa,,markusovszky Lajos és Semmelweis Ignác együttmûködése címû írása, valamint Kiss Zoltán dr., Kulcsár Imre dr. és Kiss István dr.,,haemoglobin variabilitás krónikus veseelégtelenségben szenvedõ betegekben címû munkája részesült az Orvosi Hetilap Szerkesztõbizottsága által elismerésben, Markusovszky Lajos-díjban. Utóbbi szerzõk közül dr. Kulcsár Imre a megyei kórház Általános Belgyógyászati Osztálya Nephrológiai Részlegének profilvezetõ fõorvosa ben Csejtei András dr., Ember István dr., Kiss István dr., Tibold Antal dr.,,allélpolimorfizmusok vizsgálata colorectalis és fej-nyaktáji daganatos betegségekben, Lakner Lilla dr., Bene Judit dr., Bári Zsolt dr., Csöngei Veronika dr., Döbrönte Zoltán dr., Járomi Luca dr., Magyar Lili dr., Melegh Béla dr., Miheller Pál dr., Orosz Péter dr., Sarlós Patrícia dr., Sipeky Csilla dr., Sáfrány Enikõ dr., Takács István dr., Tulassay Zsolt dr., Varga Mária dr.,,az 5q31 IBD5-régióban található IGR és SLC22A4/SLC22A5 variánsok lehet- 224 Jubileumok a Markusovszky Kórházban

13 séges szerepe a gyulladásos bélbetegség kialakulásában, valamint Iványi János László dr., Czumbil László dr., Gyánó Gabriella dr., Marton Éva dr., Plander Márk dr., Tóth Csaba dr.,,központi idegrendszeri lymphomás betegek kezelése osztályunkon címû közlemények kaptak Markusovszky Lajos-díjat. Mindhárom elsõ szerzõ a Markusovszky Kórház osztályvezetõ fõorvosa, sõt a harmadik dolgozat társszerzõi szintén valamennyien kórházunk dolgozói. Dr. Puskás Tamás, a Markusovszky Kórház Radiológiai Osztályának osztályvezetõ fõorvosa kiemelkedõ referensi munkájáért 2006-ban emléklapot kapott az Orvosi Hetilap Szerkesztõbizottságától. A Lege Artis Medicinae orvostudományi továbbképzõ folyóirat LAM Díját 2009-ben az,,összefoglaló közlemények kategóriában prof. dr. Döbrönte Zoltán fõorvos kapta meg,,az acut pankreatitis kezelése Fókuszban a gyógyszeres terápia lehetõségei dolgozatáért. A kórház tudományos munkáját színesítik azok az alkalmi rendezvények, amelyek az egyes szakmai osztályok szervezésével valósulnak meg. Ugyanakkor szinte félévszázados múltra tekintenek vissza a klinikopatológiai konferenciák, amelyek újabban kazuisztikai konferencia néven évente 4 alkalommal kerülnek megszervezésre. Ezeknek a rendezvényeknek a szervezésében a legfontosabb szerep a dr. Tóth Csaba által vezetett patológusok csapatára hárul. Viszont a rendezvények sikeréhez nagyban hozzájárul a konferencia állandó levezetõ elnöke, dr. Gautier Barna bölcsességével, nagy szakmai és élettapasztalatával. Az Orvosi Hetilap Szerkesztõbizottsága méltányolva kórházunknak a Markusovszky-kultusz folyamatos ápolásában vállalt szerepét meghívta kórházunk fõigazgatóját, dr. Lakner Lászlót 2007-ben a lap Szerkesztõbizottságába. A jövõben a szerkesztõbizottsági tagság a Markusovszky Kórház mindenkori elsõszámú orvosszakmai vezetõjét illeti meg. A szakdolgozók tudományos munkájának megmérettetését szolgálja tól a dr. Tiborcz Sándor osztályvezetõ balesetsebész fõorvos által beindított Kossuth Zsuzsanna-pályázat. Terjedelmi okokból az elsõ helyezettek listáját a kezdetektõl nem tudjuk közölni, de az utóbbi évek nyerteseivel megismertetjük az olvasóközönséget. A pályázatok során két kategóriában folyik a versengés, az A-kategóriában a fõiskolai és egyetemi diplomával, a B-kategóriában a középfokú végzettséggel rendelkezõ szakdolgozók közül az alábbiak szereztek elsõ helyezést (2002-ben, 2005-ben és 2009-ben az A- és B-kategóriában sem volt elsõ helyezett, de több más évben is gyakran csak A- vagy B- kategóriában adtak ki elsõ helyezést): Jubileumok a Markusovszky Kórházban 225

Kórház Tudományos Bizottsága. 2003. november 4.

Kórház Tudományos Bizottsága. 2003. november 4. Dr.. Petõ etõ Ernõ-emlékünnepély Kórház Tudományos Bizottsága 2003. november 4. Jubileumok a Markusovszky Kórházban 115 Horváth Boldizsár A Petõ Ernõ-emlékünnepély megnyitója Amikor Petõ Ernõre emlékezünk,

Részletesebben

Jeles napok, neves gyógyítók

Jeles napok, neves gyógyítók III. Vezetõk, orvosok, egyéb diplomások Lehetetlen a kórház közel 1.700 dolgozóját név szerint felsorolni. Erre nem vállalkozhattunk, de az alábbiakban közzétesszük a Markusovszky Kórházban valamilyen

Részletesebben

Név Igen Nem Tart. Dr. Tornóczki Tamás Orális Pathológiai Intézeti Tanszék

Név Igen Nem Tart. Dr. Tornóczki Tamás Orális Pathológiai Intézeti Tanszék 2 TARTALOMALOM AKari Tanács határozatai Kitüntetések, elismerések Beszélgetés a Klinikai Központ fõigazgatójával (Schweier Rita interjúja) Megújult a Gyermekklinika ünnepélyes átadás Tüdõgyógyász társaságok

Részletesebben

A mi. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja.

A mi. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja. A mi Lapunk Borsod-Abaúj Z - emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XVIII. évfolyam 3. szám 2012. december Lapunk TARTALOM Kitüntetettjeink 5 évtized példamutató munkássága Beszélgetés

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 19. sz. napirendi pontja.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 19. sz. napirendi pontja. Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 19. sz. napirendi pontja. Beszámoló a Balassa János Kórház tevékenységéről Előadó: dr. Muth Lajos, főigazgató főorvos

Részletesebben

A Kari Tanács 2015. május 21-i ülésének határozatai

A Kari Tanács 2015. május 21-i ülésének határozatai 2 TARTALOMALOM AKari Tanács határozatai A Doktori és Habilitációs Tanács ülése (Szekeres Júlia) Kitüntetések, elismerések Ez a hely a céljainknak tökéletesen megfelel (Schweier Rita interjúra Jancsó Gáborral)

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. július augusztus 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. július augusztus 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasó! Megszelídült gyönyörűség vígan szökken át a réten, vörös pipacs arca búbján, nézi báját tótükrében. Selymes haját viszi a szél, koszorút fon nap reája, dalol a

Részletesebben

ÍRMONDÓ TISZTELT OLVASÓ LVASÓ! 2009. december IX. évfolyam 5.szám

ÍRMONDÓ TISZTELT OLVASÓ LVASÓ! 2009. december IX. évfolyam 5.szám 2009. VAS DECEMBER MEGYEI MARKUSOVSZKY LAJOS ÁLTALÁNOS, REHABILITÁCIÓS ÉS GYÓGYFÜRDŐ KÓRHÁZ EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ NONPROFIT ZRT TISZTELT OLVASÓ LVASÓ! 2009. december IX. évfolyam 5.szám ÍRMONDÓ TARTALOM

Részletesebben

XV. évfolyam 2. szám 2014. július. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház. Információs Lapja

XV. évfolyam 2. szám 2014. július. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház. Információs Lapja XV. évfolyam 2. szám 2014. július Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja TARTALOM: Kitüntetett munkatársaink Semmelweis Nap 2014 Telephelyek bemutatkozása Intézményünk

Részletesebben

St. Elizabeth. Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez. Fábián Gergely

St. Elizabeth. Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez. Fábián Gergely St. Elizabeth U D OF F H NIVERSITY EBRECEN ACULTY OF EALTH NYÍREGYHÁZA MEDICINAE ET ACTA 1990 SOCIOLOGICA ACTA M S ED OC V OLUME 3. 2012 Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez Fábián Gergely Debreceni

Részletesebben

gyógyhírmondó VAS MEGYEI MARKUSOVSZKY LAJOS ÁLTALÁNOS, REHABILITÁCIÓS ÉS GYÓGYFÜRDİ KÓRHÁZ EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ NONPROFIT ZRT

gyógyhírmondó VAS MEGYEI MARKUSOVSZKY LAJOS ÁLTALÁNOS, REHABILITÁCIÓS ÉS GYÓGYFÜRDİ KÓRHÁZ EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ NONPROFIT ZRT VAS MEGYEI MARKUSOVSZKY LAJOS ÁLTALÁNOS, REHABILITÁCIÓS ÉS GYÓGYFÜRDİ KÓRHÁZ EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ NONPROFIT ZRT, békés kar ács onyi ünnepe-, ör ömökben gazdag, Tisztelt Olvasó! Hozzám intézett levelében

Részletesebben

A mi. Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja

A mi. Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja A mi Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XVIII. évfolyam 2. szám 2012. július Lapunk T A R T A L O M Semmelweis Nap 2012 Kitüntetések Miskolc város kitüntetettjei

Részletesebben

A 2006. évi rektori köszöntõ után elhangzott interjú

A 2006. évi rektori köszöntõ után elhangzott interjú 2 2005. december 30-án dr. Sümegi Balázs dékán és helyettesei újévi koccintáson fogadták a kar professzorait és docenseit (lásd a fényképeket). Az ÁOK vezetésének karácsonyi üdvözletét és újévi köszöntõjét

Részletesebben

A debreceni orvosképzés történeti áttekintés

A debreceni orvosképzés történeti áttekintés A debreceni orvosképzés történeti áttekintés Történelmi előzmények A reformáció korában polgárosodásnak indult Debrecen városa, mindig is szívügyének tekintette az ifjúság magas fokú oktatását. A cívis

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Impresszum. 1 Kórház 2012/7 8. Aktuális

Tisztelt Olvasóink! Impresszum. 1 Kórház 2012/7 8. Aktuális kórház 2012/7 8. A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja E lapszámunk és a magyar kórházügy támogatója: Tisztelt Olvasóink! Dr. Szepesi András E ltelt ez a nyár is. Sok örömet nem hozott. Meleg volt,

Részletesebben

Lapszámunk tartalmából

Lapszámunk tartalmából publicisztika Lapszámunk tartalmából Semmelweis Egyetem Győzelem az elmúláson Kokárdás nemzeti ünnep egyetemünkön A kórházak nyilvános minősítésének indikátorrendszere Semmelweis Egyetem Az Or vose gye

Részletesebben

Pécs-Baranya 1848-1849-ben Baranya megye a reformkorban

Pécs-Baranya 1848-1849-ben Baranya megye a reformkorban 2 1848 TARTALOMALOM Pécs-Baranya 1848-49-ben Baranya Megyei Levéltár, Pécs, 1998. Fk: dr. Ódor Imre igazgató 1848 TANULMÁNYOK ÉS FORRÁSOK BARANYA MEGYE TÖRTÉNETÉBÕL 4. Pécs-Baranya 1848-1849-ben Megjelent:

Részletesebben

Bemutatkozik a Klinikai Központ

Bemutatkozik a Klinikai Központ 2 Bemutatkozik a Klinikai Központ Dr. Kollár Lajos professzor, a Klinikai Központ fõigazgatója Zemplényi Antal gazdasági igazgató Dr. Endrei Dóra orvos-igazgató 2007. év folyamán struktúraváltás történt

Részletesebben

Helyi Televíziók találkozója

Helyi Televíziók találkozója ÖNKORMÁNYZATI HETILAP II. ÉVFOLYAM 19. SZÁM 2014. május 23. Helyi Televíziók találkozója megszépülő templomok Kitüntetést kapott Lórántfy Mária szociális lakásügynökség Önkormányzati hírek 2 2014. május

Részletesebben

LAPUNK. Juhász Gyula idézettel kívánunk mindenkinek áldott, szép ünnepet! Információs Lapja. A kis Jézuska itt van a közelben,

LAPUNK. Juhász Gyula idézettel kívánunk mindenkinek áldott, szép ünnepet! Információs Lapja. A kis Jézuska itt van a közelben, LAPUNK XV. évfolyam 3. szám 2014. december Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja TARTALOM Ünnepi köszöntő Kitüntetettjeink Betekintés Telephelyeink életébe: Bemutatkozik

Részletesebben

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja. A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)...

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja. A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)... a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja Tartalom A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)............................................2 Szövetségi Tanácsülés

Részletesebben

Mandl József professzor gondolatai a témáról. RICHTER TÉMAPÁLYÁZAT FELHÍVÁSA

Mandl József professzor gondolatai a témáról. RICHTER TÉMAPÁLYÁZAT FELHÍVÁSA X. évfolyam 3. szám 2009. március 23. 3 tartalomból Semmelweis Egyetem Az Orvosegyetem és a TF-Fórum újságok jogutódja A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi, Egészségtudományi, Fogorvostudományi,

Részletesebben

A mi. Áldott Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak!

A mi. Áldott Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! A mi Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XIV. évfolyam 3. szám 2013. december Lapunk T A R T A L O M Ünnepváró gondolat Kitüntetettek Interjú Dr. Karosi Tamás

Részletesebben

MOTESZ. www.motesz.hu. Bemutatkozik a megújult MOTESZ Magazin Szerkesztősége. Tervezési dilemmák a szükségletről

MOTESZ. www.motesz.hu. Bemutatkozik a megújult MOTESZ Magazin Szerkesztősége. Tervezési dilemmák a szükségletről MOTESZ M A G A Z I N T U D O M Á N Y O S, S Z A K M A P O L I T I K A I É S I N F O R M Á C I Ó S F O L Y Ó I R A T XVII. évfolyam 1 2. szám 2009. december Bemutatkozik a megújult MOTESZ Magazin Szerkesztősége

Részletesebben

Tartalomból. Őszölő. Semmelweis Egyetem Az Or vose gye tem és a TF-Fó rum új sá gok jog utód ja. publicisztika. www.ujsag.sote.hu. Semmelweis Egyetem

Tartalomból. Őszölő. Semmelweis Egyetem Az Or vose gye tem és a TF-Fó rum új sá gok jog utód ja. publicisztika. www.ujsag.sote.hu. Semmelweis Egyetem publicisztika Tartalomból Őszölő Semmelweis Egyetem Tanévköszöntő 3. oldal Tulassay Tivadar rektor úr a Művészetek Palotájában szeptember 3-án tanévnyitón köszöntötte egyetemünk új polgárait. Ünnepi beszédéből

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja X. évfolyam 3. szám 2013. ősz Ingyenes kiadvány

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja X. évfolyam 3. szám 2013. ősz Ingyenes kiadvány A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja X. évfolyam 3. szám 2013. ősz Ingyenes kiadvány A TARTALOMBÓL: Juhász Zsuzsa, a modern nővérképzés úttörője Fejlődő rehabilitációs

Részletesebben

MOTESZ. www.motesz.hu. Keressük a sikeres együttmuködés lehetoségeit Interjú a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetségének új elnökével

MOTESZ. www.motesz.hu. Keressük a sikeres együttmuködés lehetoségeit Interjú a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetségének új elnökével MOTESZ M A G A Z I N TUDOMÁNYOS, SZAKMAPOLITIKAI ÉS INFORMÁCIÓS FOLYÓIRAT XIX. évfolyam 1 2. szám 2011. június Keressük a sikeres együttmuködés lehetoségeit Interjú a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek

Részletesebben

I. sz. Gyermekklinika

I. sz. Gyermekklinika A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Gyermekklinika é v k ö n y v e 2 0 0 6 2007 Budapest Kiadja: Semmelweis Egyetem Budapest, I. sz. Gyermekklinika Felelõs kiadó: Dr. Tulassay Tivadar

Részletesebben

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 3. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó:

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 3. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó: ÁpolásÜgy TARTALOMBÓL: KÉPZETT ÁPOLÓ MINÕSÉGI SZOLGÁLTATÓ MÁE REGIONÁLIS KONFERENCIA SZOMBATHELYEN Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. TISZTELETBELI ÁPOLÓT AVATTUNK Minden tagunkhoz

Részletesebben

I. sz. Gyermekklinika évkönyve

I. sz. Gyermekklinika évkönyve A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Gyermekklinika évkönyve 2012 2013 Budapest Kiadja: Semmelweis Egyetem Budapest, I. sz. Gyermekklinika Felelõs kiadó: Dr. Tulassay Tivadar Szerkesztette:

Részletesebben