Mészáros Gábor. A Magyar Plasztikai Sebész Társaság története. Forrás:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mészáros Gábor. A Magyar Plasztikai Sebész Társaság története. Forrás: http://www.plasztika.org.hu/info.aspx?sp=22"

Átírás

1 Forrás: Mészáros Gábor A Magyar Plasztikai Sebész Társaság története (Az MPHEST ünnepi közgyűlésén, 1999.február 27-én elhangzott előadás alapján, kiegészítve az közötti eseményekkel, adatokkal) Önálló társaságunk jogelődje megalakulásának 40. éves évfordulója alkalmából néhány szóval fel kell idézni a 40 évet megelőző éveket is, hiszen ezek nélkül ma nem lenne Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság sem. Mindenekelőtt egy rövid névsorolvasás, a teljesség igénye nélkül. Ez a névsor évet ölel át, mindenki hozzátett néhány téglát - van aki többet, van aki valamivel kevesebbet - ahhoz, amit ma plasztikai sebészetnek nevezünk. A sorrend nem értékrend, csupán egy kor szerinti névsor a XIX.század 30-as,40-es éveitől a XX.század közepéig: Balassa János, Lumniczer Sándor, Kovács József, Réczey Imre, idősebb és ifjabb Siklóssy Gyula, Herczel Manó, Kuzmik Pál, Pólya Jenő, Verebélyi Tibor, Blaskovics László, ifj.imre József, Ertl János, Réthi Aurél. Olyan nagy sebészek (szemészek, gégészek) ők, akik javarészt 1945 előtt működtek, számtalan szellemes, új műtéti eljárást dolgoztak ki és írtak le, akiknek működése alapvető a plasztikai sebészet számára is. A sort még hosszan lehetne folytatni. Bár a mai Társasághoz szervezeti és jogi értelemben nincs közük, de a reflektorfényből nekik is kell, hogy jusson. A XX. század közepére nyilvánvalóvá vált, hogy nem elég, ha zseniális kezű és fantáziájú sebészek a plasztikai sebészetet is gazdagítják, hanem olyan szakemberekre van szükség, akik teljes munkásságukat a sebészet ezen ágának szentelik. Ezen felismerés következtében (és itthon nem kis részben Petrovszkij professzor tekintélyének köszönhetően) megalakult a budapesti Kun-utcai Kórházban 1952 végén hazánk első önálló plasztikai sebészeti osztálya 49 ágyon Érczi Miklós vezetésével, néhány hónappal később, januárban ugyancsak a Kun-utcában, Frank György vezetésével az első égési osztály, majd 1955-ben 50 ágyon a Magyar Néphadsereg Központi Kórházában egy újabb plasztikai sebészeti osztály, melynek vezetésére Zoltán János kapott megbízást. Az 1. kép valószínűleg 1950 nyarán készült, a III. Sebészeti Klinika orvoskarát ábrázolja: a kép közepén Petrovszkij professzor, és körülötte a következő néhány évtized meghatározó sebészei: Rubányi Pál, Szántó György, Littmann Imre, Szécsény Andor és mások, és ott vannak a leendő plasztikai sebészeti osztályok vezetői: Érczy Miklós és Zoltán János is. A 2. képen a Kun-utcai plasztikai sebészeti osztály gárdája látható: középen Érczy főorvos, jobb kezénél Kartik Ilona (19 év múlva utódja). A következő esemény - amely még mindig nem a mi társaságunkról szól, de biztosan alapvető annak létrejöttéhez nyarán történt, amikor Stockholmban megalakult az IPS, a Nemzetközi Plasztikai Sebész Társaság. Az alapító tagok között két magyar is jelen volt: Berndorfer Alfréd és Érczy Miklós. Nyilvánvalóan a nemzetközi társaság megalakulása is indíttatást adott ahhoz, hogy 1957-ben

2 5 magyar sebész- plasztikai sebész levelet intézzen a hatóságokhoz, melyben kérték, hogy engedélyezzék Plasztikai Sebészeti Sectio megalakulását: Ez az 5 kolléga ABC sorrendben: Berndorfer Alfréd (3.kép), Érczy Miklós, Frank György, Galambos József és Zoltán János (7.kép). A levél hollétéről nincs tudomásunk, mint ahogy a válaszlevélről sem, melyben engedélyezték a Sectio megalakulását. (Egy rövid kitérő: Sajnos az első évről nagyon kevés irat maradt meg, és nem csak nálunk, de a Magyar Sebész Társaságnál sincsenek. Ezért különösen fontos a köszönetnyilvánítás azoknak, akiktől mégis sikerült fontos dokumentumokat megszerezni: elsősorban Zoltán János professzornak, továbbá a Honvéd Kórház plasztikai sebészeti osztályának, Kartik Ilona főorvosasszonynak és - nem utolsó sorban - három alapító tagunk özvegyének : Dr. Berndorfer Alfrédné Dr. Kraszner Évának, Frank György özvegyének, Dr. Rózsahegyi Istvánnénak és Dr. Galambosné Forgony Panninak. Köszönet a segítségükért!). Elérkeztünk a születés napjához. Az anyakönyvi kivonatban a csecsemőkről a következő adatokat szokták feljegyezni: Az újszülött neve, mikor és hol született, és kik a szülei? Nézzük a mi újszülöttünk adatait is ebben a sorrendben: Az első hivatalos név ez volt: Az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete (ezt azért többnyire elhagyták) Sebészeti Szakosztályának Plasztikai Sebészeti Sectioja. Ez a név 1966-ig volt használatban, amikor a lánykori nevet módosították, mivel ekkor alakult újjá a Magyar Sebész Társaság, így utána a Magyar Sebész Társaság Plasztikai Sebészeti Szakosztálya (vagy továbbra is Sectioja) volt a gyermek neve. Ez a név volt érvényben egészen 1990-ig, amikor átalakultunk önálló társasággá, Magyar Plasztikai Sebész Társasággá, majd 1994-ben újabb névmódosítás következett és kialakult a jelenlegi név (Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság). (Csak zárójelben: a nemzetközi társaság is hasonló névváltozásokon ment keresztül: 1955-ben IPS International Society of Plastic Surgeons, majd 1959-től még mindig IPS, de már International Confederation for Plastic Surgery, 1963-tól IPRS International Confederation for Plastic and Reconstructive Surgery, végül 1991-től a jelenlegi International Confederation of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, vagyis az IPRAS). Tehát az újszülött neve ismert. Következik a születés dátuma. Nos ezt illetőleg egy egyelőre (talán örökre) kibogozhatatlan talánnyal állunk szemben. Irattári dokumentum híján maradtak a szaklapok: Az Orvosi Hetilap 100.évfolyamában, az évi 4. számban, a 164.oldalon, január 25-én a következő közlemény jelent meg: A Sebész Szakcsoport Plasztikai Sectiója f.évi január 28-án du.6 órakor a Szakszervezet

3 székházában (Nádor-u.32) tartja alakuló közgyűlését, melyre a szakma iránt érdeklődőket ezúton is meghívja az Előkészítő Bizottság. Elég egyértelműnek látszik. És, hogy az esemény megtörtént, azt egy három héttel későbbi közlemény meg is erősíti (Orvosi Hetilap,100,7,207,1959) : az előre jelzett napon, tehát Január hó 28-án megalakult a Sebész Szakcsoport Plasztikai Sebészeti Szekciója, melynek vezetőségében helyet foglalnak a plasztikai sebészeken és általános sebészeken kívül a fül-orr-gégész, szemész, bőrgyógyász, kozmetikus, onkológus és szájsebész, valamint ortopéd-traumatikus. (sic!) A szekció így akarja egyesíteni a különböző szakmákban működő azon kartársakat, akik valamilyen formában foglalkoznak a plasztikai sebészettel. A következő tudományos ülés február 24-én lesz.... Úgy tűnik, megvan a pontos dátum és hely. Igen ám, de Zoltán János professzor több helyen - például az MNKK plasztikai sebészeti osztálya megalakulásának 25. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi konferencián elmondott beszédében - azt mondta, hogy ez az esemény december 13-án volt a Katonai Kórházban. Ez - az előbbiek ismeretében - számomra érthetetlen volt. Próbáltam nyomozni, végül a Honvédorvos 1959-es, 11.évfolyamában a 141. oldalon találtam egy Zoltán János-közleményt a helyreállító plasztikai sebészet korszerű irányelveiről és a lap alján a következő lábjegyzet olvasható: A Sebész Szakcsoport Plasztikai Sebészeti Szekciójának első tudományos ülésén 1958.december 13-án elhangzott előadás. Ez ellent mond az Orvosi Hetilapban olvasottaknak: úgy gondoltam, volt egy plasztikai sebészeti tárgyú tudományos ülés december 13-án, majd volt egy sectioalakuló ülés január 28-án, és a közlemény leadásakor (mai szóval élve) apró csúsztatással a decemberi konferenciát kinevezték a Sectio első tudományos ülésének. Aztán Benrdorfer Alfréd özvegye elém rakott egy meghívót, amely teljesen egyértelműen a Sectio első tudományos ülésére invitált, december 13-án 11 órára a Magyar Néphadsereg Központi Kórházába. A meghívó tehát ilyen formában létezik, és számomra a két dátum rejtélye kibogozhatatlan. A Sectio megalakult december 13-án vagy január 28.- án, tehát 40 évesek lettünk. Némi bizonytalansággal, de ismerjük tehát az anyakönyvi kivonat ezen rovatait. Marad az utolsó kérdés: kik a szülők? Zoltán professzor 1980-as beszédében azt mondta, hogy 32-en alakították meg a sectiot, ezt el kell fogadnunk, sajnos semmilyen tagnévsor nem áll rendelkezésünkre, valamint az első vezetőség, - sőt 1968-ig egyetlen vezetőség - névsora sem. Csak feltételezni lehet az akkori idők közleményei és visszaemlékezések alapján, hogy az alapító tagok között volt Zoltán János, Berndorfer Alfréd, Érczy Miklós, Frank György, Galambos József, Kartik Ilona, Takács Ákos, Kós Rudolf, Ladányi Józsa, Bugyi István, Kovács András, Németh Béla, Ritoók László, Skaloud Ferenc. Az első elnök Berndorfer Alfréd volt, a titkár pedig Zoltán János. Ez a felállás 14 évig tartott, legalább 2, de valószínűbben 3 vagy több vezetőségválasztáson keresztül, egészen 1973-ig. Nézzük meg, hogy mi minden történt az alapítástól eltelt 40 év alatt? Megpróbáltam csoportosítani az adatokat, történéseket. Kezdjük a szervezeti kérdésekkel: A Szekció ill. Társaság eddigi elnökei a következők voltak: Dr. Berndorfer Alfréd Dr. Zoltán János Dr. Donáth Antal (aki 1990-től az önálló társaság első elnöke volt) Dr. Gulyás Gusztáv Dr. Tamás Róbert Dr. Molnár Csaba

4 Dr. Karvász Tamás A társaság titkárai (Itt a funkció elnevezése változott, eleinte titkár volt, később lett szervező titkár is a titkár mellett, volt, amikor két titkár volt, végül 1990 óta főtitkár és titkár van): Titkár: Dr. Zoltán János Titkár: Dr. Galambos József szervező titkár: Dr. Kovács András Titkár: Dr. Kartik Ilona szervező titkár: Dr. Donáth Antal Titkár: Dr. Gulyás Gusztáv és Dr. Ménesi László (két titkár volt?) Főtitkár: Dr. Gulyás Gusztáv titkár: Dr. Mihályfi László Főtitkár: Dr. Csorba Éva titkár: Dr. Mihályfi László Főtitkár: Dr. Tamás Róbert titkár: Dr. Csorba Éva Főtitkár: Dr. Sikos Géza titkár: Dr. Mészáros Gábor Főtitkár: Dr. Karvász Tamás titkár: Dr. Traub Alfréd Főtitkár: Dr. Karvász Tamás alelnök: Dr. Rezek Ödön Főtitkár: Dr. Rezek Ödön alelnök: Dr. Molnár Csaba A választott vezetőségek (1959-től 1968-ig nincs adatunk): Dr. Berndorfer Alfréd (elnök), Dr. Zoltán János (titkár), Dr. Bertényi Camillo, Dr. Dénes János, Dr. Galambos József, Dr. Hoffer András, Dr. Kett Károly, Dr. Kettesy Aladár, Dr. Manninger Jenő, Dr. Németh Béla, Dr. Pongrácz Endre. (11 tagú vezetőség) Az 1973 és 1977 közötti vezetőségről csak annyit tudunk, amit egy - több szaklapban megjelent - tudósítás közölt, hogy a vezetőség ismét 11 tagú volt, a főbb tisztségviselők pedig Zoltán János (elnök), Galambos József (titkár) és Kovács András (szervező titkár) A vezetőség 16 tagú, a Társaság története során a legnagyobb, az elnök továbbra is Zoltán János, a további tagok: Kartik Ilona (titkár), Bertényi Camillo, Ditrói Sándor, Donáth Antal, Forgon Mihály, Hirschberg Jenő, Kontor Elemér, Kovács András, Lux Ottó, Mangliár Károly, Novák János, Papp Tibor, Renner Antal, Szűcs János és Tari Gábor. Lehet persze, hogy közülük többen már között is vezetőségi tagok voltak, de mint említettem, erről nincs adat A vezetőség ezúttal csak 14 tagú, az előző vezetőségből nem volt benne Kovács András, Lux Ottó, Mangliár Károly és Papp Tibor, bekerült viszont Kett Károly és Ménesi László) A személyeket illetően csak minimális változás volt a vezetőségben, igaz, az jelentős: lemondott Zoltán János professzor, és bekerült Gulyás Gusztáv. A Szekció tagsága Donáth Antalt választotta meg új elnöknek A Szekció önálló Társasággá alakult, a tagság egy kisebb, 9 tagú vezetőséget választott, 5 új taggal. Az elnök Donáth Antal lett ismét, benn maradt a vezetőségben Gulyás Gusztáv (titkár), Ménesi László és Tari Gábor, az új tagok pedig Baksa József, Czeti István, Kósa János, Mihályfi László és Takács László. Ebből a vezetőségből Kósa János 1991-ben lemondott Többen nem pályáztak újra vezetőségi tagságra, így az előző vezetőségből csak Gulyás Gusztáv ( elnök), Mihályfi László és Takács László maradt, új tagok pedig Csorba Éva (főtitkár), Bajusz Huba, Győri Sándor, Mari Béla, Seffer István és Tamás Róbert (titkár). (Mari Béla 1997-ben lemondott, a vezetőség - a közgyűlés jóváhagyásával - Mészáros Gábort kooptálta soraiba). Továbbra is 9 tagú a vezetőség.

5 Csaknem megegyezik az előzővel (egy új taggal): Gulyás Gusztáv (elnök), Tamás Róbert (főtitkár), Csorba Éva (titkár), Bajusz Huba, Győri Sándor, Mészáros Gábor, Seffer István, Takács László, Tizedes György ben a következő vezetőséget választotta meg (több új taggal) a Társaság tagsága: Tamás Róbert ( elnök), Sikos Géza (főtitkár), Mészáros Gábor (titkár), Bajusz Huba, Győri Sándor, Ivanics György, Rezek Ödön, Tizedes György, Végh Miklós. (aláhúzva az új tagok)a vezetőség mandátuma 2006-ig tartott volna, de az évek során egyre nagyobb feszültség keletkezett a vezetőség és a magánszekció vezetősége között, mely egy viharos közgyűlésen 2005-ben ahhoz vezetett, hogy a vezetőség lemondott. Átmenetileg egy ad hoc bizottságot bízott meg a közgyűlés azzal, hogy rendkívüli közgyűlést készítsen elő az új vezetőség megválasztására ben a rendkívüli közgyűlés a következő vezetőséget választotta meg egy évi időtartamra: Molnár Csaba (elnök), Karvász Tamás (főtitkár), Traub Alfréd (titkár), Gyetván János, Kelemen Ottó, Kruppa Zoltán, Molnár László, Rezek Ödön, Viczián Csaba ( Rezek Ödön kivételével mindenki új vezetőségi tag) 2006-ban a közgyűlés alapszabályt is módosított, ennek következtében egy új vezetőségi struktúrát alakított ki, öttagú vezetőséggel, melyben az első három pozícióba megválasztottak, éves forgó rendszerben töltik be az elnöki tisztet. Ennek megfelelően 2006-ban elnök: Molnár Csaba, alelnök: Rezek Ödön, főtitkár: Karvász Tamás, a vezetőség további tagjai Kelemen Ottó és Traub Alfréd 2007-ben a tisztségviselők: Karvász Tamás (elnök), Molnár Csaba (alelnök), Rezek Ödön (főtitkár), és Kelemen Ottó, valamint Traub Alfréd. Tiszteletbeli vezetőségi tagok: Örökös tiszteletbeli elnök: Prof. Zoltán János 1986-tól Örökös tiszteletbeli vezetőségi tagok: Berndorfer Alfréd Prof. Bugyi István Galambos József Prof. Ladányi Józsa (mind a négyen 1977-től) Ez utóbbi eseményről dokumentum is van, melyből arra lehet következtetni, hogy Bugyi István és Ladányi Józsa 1977 előtt vezetőségi tagok lehettek, bár az erről szóló dokumentumok mint említettem hiányoznak. A Társaság tiszteletbeli tagjai: Wolfgang Bethmann (1978) Hans Anderl (1994) Wolfgang Mühlbauer (1995) James Hoehn (1996) Nicolo Scuderi (1997) Bryant Toth (2002) ( Az 1994-es évet megelőzően csak Bethmann professzorra vonatkozóan volt adat, nem lehet tudni, volt-e más is?) A Szekció (Társaság) taglétszáma: ill. 98( két adat is van!) (az önálló társasággá alakuló ülés taglétszáma, vagyis a társasági alapító tagok száma) Tisztségviselők a nemzetközi társaságokban: Berndorfer Alfréd az IPRS Executive Committee 1991-től Gulyás Gusztáv az IPRAS Executive Committee tagja ezenkívül Csorba Évával együtt 1994-től az EBOPRAS és

6 a UMS vezetőségének is tagjai. Tudományos események: Hazai konferenciák, kongresszusok (nemzetközi részvétellel): február 27. Konferencia a kéz sebészetéről (résztvevők: Prof. Burian, H. Eisleben, Prof.Karfik, Prof.Demjén és R.Erdélyi) május 8-9. Magyar-holland plasztikai sebészeti konferencia szeptember People to People konferencia szeptember 23. Magyar-finn plasztikai sebészeti konferencia szeptember Plastic Surgery Educational Foundation konferencia november 5. Tudományos ülés szarajevói plasztikai sebészekkel október 24. Plastic Surgery Educational Foundation konferencia az emlőrekonstrukciókról július 7. Magyar-török plasztikai sebészeti konferencia március International Breast Symposium szeptember éves jubileumi szimpózium a People to People Mission-nal október Magyar-osztrák plasztikai sebészeti konferencia az emlőimplantátumokról február 5-7. Plastic Surgery and High Technology konferencia április I. Magyar-belga plasztikai sebészeti konferencia Külföldi vendégelőadók: március 21. P.H.Jayes augusztus Wolfgang Bethmann március 28. Hugo Obwegeser Ian McGregor szeptember 1. Hugo Obwegeser és P.Clarke augusztus 16. Rollin K. Daniel szeptember 18. Ulrich Hinderer, Rodolphe Meyer és John Joannovich június 10. Patrick Maxwell február 19. Daniel Marchac október 15. Hans Anderl május 26. Lars M. Vistnes november 25. Wolfgang Mühlbauer február 2. Bryant Toth Hazai tudományos ülések: A nemzetközi részvételűeken kívül 25 önállóan és 18 társrendezőként rendezett konferenciának találtam dokumentumát vagy említését 1999-ig bezárólag. A szám egész biztosan nem pontos, mivel 1963 és 1973 között mindössze 2 konferenciáról találtam adatot (ez az a bizonyos adathiányos időszak), és nem valószínű, hogy csak ez a kettő lett volna 10 év alatt. Fontosabb konferenciák: 1958.december 13. A Szekció első tudományos ülése 1975.április 25. Ünnepi ülés az MNKK Plasztikai Sebészeti Osztály 20 éves fennállása alkalmából 1976.május 7-8. Országos Plasztikai Sebészeti Konferencia Szentesen 1980.november 28. Ünnepi ülés az önálló szakorvosi cím és az MNKK Plasztikai Sebészeti Osztály 25 éves fennállása alkalmából 1983.május 13. Ünnepi tudományos ülés a Péterfy S.utcai Kórház Plasztikai Sebészeti osztály 30 éves fennállása alkalmából 1986.május 29. Ünnepi tudományos ülés Prof.Zoltán János 65. születésnapja tiszteletére 1992.szeptember 3-5. Az önálló Magyar Plasztikai Sebész Társaság I. kongresszusa Kaposváron május 25 Hármas jubileumi konferencia a Magyar Honvédség Központi Kórházában: Zoltán János 80 éves, Donáth Antal 65 éves születésnapja, és a Honvéd Kórház plasztikai sebészeti osztálya 45 éves alapításának megünneplése

7 A szakma önállósági törekvései: A továbbiakban néhány dokumentumról lesz szó, amelyek a Szekció illetve a Társaság szakmai rangjának elismertetéséért vívott, gyakran hiábavaló törekvésekről árulkodnak. Az első ilyen levél nyilvánvalóan az az 1957-es levél, melyben a Szekció megalakulását kérvényezte Berndorfer, Érczy, Frank, Galambos és Zoltán. Ez nem áll rendelkezésünkre. Megalakult a szekció, és szinte azonnal elkezdődött a küzdelem a szakma önállóságának elismertetéséért. A 15.képen egy 1963-ban tett megállapítás látható, hadd idézem szó szerint: A plasztikai sebészet hazánkban az orvostudomány többi ágához képest jelentősen hátrányos helyzetben van. Az elmaradottság felszámolása érdekében tanszék felállítására és szakorvosi cím létesítésére van szükség - írta le 1963.(!!!)szeptember 1-én, csaknem 40 évvel ezelőtt az ETT Sebészeti Szakbizottsága és evvel egyetértett az Országos Sebészeti Intézet Kollégiuma is 1972.május 12-én. Egy 1968.június 6-i levélben Zoltán professzor jelzi David Matthewsnak, az IPRS Executive Committee tagjának, hogy a Szekció elhatározta, hogy önálló társasággá alakul. Nincs tudomásunk arról, hogy akkor ez miért nem valósult meg, feltehetőleg a megfelelő engedélyek híján. Az Egészségügyi Miniszter 1978.november 11-én kelt 9/1978.XI.21. rendeletében önálló, ráépített szakvizsgának ismerte el a plasztikai és égési sebészetet. A szakvizsga eredeti megnevezése [ Plasztikai (égési) sebészeti szakvizsga ] a vezetőség rosszallását váltotta ki. A két szakma ma is közös szakvizsgával rendelkezik, de ma már a zárójel helyett az és szócska köti össze azokat. A szakvizsga létesítésekor 28-an kapták meg vizsga nélkül a szakorvosi címet, majd azóta folyamatosan nő a sikeres szakvizsgát tettek száma. Eddig több mint 160 plasztikai és égési sebész szakorvosi címet adott ki az Orvostovábbképző Intézet illetve jogutódja. A Szekció és a Társaság tagjai közül számosan szereztek tudományos minősítést. A számok csalókák, hiszen az önálló társasággá alakulás előtt más szakmák képviselői is tagok lehettek, majd 1990 után a régi tagok (az egyébként tagsági feltételként szereplő) plasztikai sebész szakvizsga nélkül is tagok maradhattak. Egy 1977-es felmérés szerint (tehát még az önálló szakorvosi cím bevezetése előtt) a 98 tag közül 3 volt a tudományok doktora és 17 kandidátus. Ez a szám a későbbiekben szaporodott, aztán a Társasággá alakulás után lecsökkent (jelenleg a plasztikai sebész szakvizsgával rendelkezők közül 5 társasági tagnak van tudományos fokozata) ban a közgyűlésen javaslat hangzott el, hogy a Plasztikai Sebészeti Szakosztály és az Égési Szakosztály közösen alakítson önálló társaságot. Ez sem valósult meg, bár a közgyűlés megszavazta. Az önálló egyetemi tanszék felállítása iránti igényt továbbra is több helyen támogatták ben Szécsény professzor, az Országos Sebészeti Intézet akkori igazgatója az Egészségügyi Minisztériumba intézett levelében feltétlenül szükségesnek tartotta a tanszék felállítását (17.kép). Ugyanezt támogatta az Orvostovábbképző Intézet is, amelyet Forgács professzor levélben megerősített. Mint tudjuk, tanszék ennek ellenére továbbra sem létesült, egyetlen országként Európában ben kelt a Plasztikai és az Égési Szakosztály közös levele az Egészségügyi Minisztériumba, melyben kérik közös szakmai kollégium létrehozását. Ez sem valósult meg, csak 2001-ben, amikor megalakulhatott a kollégiumi jogkörrel felruházott Plasztikai Sebészeti Szakcsoport.

8 Zoltán Jánosról: A Társaság több mint 40 évét bemutató összefoglaló nem volna teljes, ha nem méltatnánk Zoltán János professzor érdemeit. Ő az, aki ennek a 40 évnek minden pillanatához köthető, ha másképpen nem, akkor azért mert mindannyiunk szakmai tudása az ő iskolájából származik, még azoké is, akiknek sajnos már nem volt módjuk személyesen eltanulni tőle a szakmai fortélyokat, de ma is az ő könyveiből tanulunk. Azt gondolom, hogy bár az ő nemzetközi elismertsége nyilvánvalóan saját szakmai és emberi érdemeinek szól, talán társaságunk elismertségének sem tett rosszat. Engedjék meg, hogy néhány tényt felvillantsak vele kapcsolatban: Egy recenzió az Aesthetic Plastic Surgery c. szaklap 1985-ös évfolyamából, melyben a Bőrátültetés Atlasza című művét méltatják. Blair O. Rogers az olvasó megértését kéri ahhoz, hogy magyar kollégáját Amerika és Nyugat-Európa hegyein és síkságain keresztül ordítva köszönthesse: Bravo János, Bravo, Bravo!. Ha már a könyveknél tartunk, Zoltán professzor maga is egyik legnagyobb szakmai elismerésének érzi, hogy a mai rohanó és fantasztikusan fejlődő világunkban 1997-ben 23 év után változatlan utánnyomásban ki lehetett adni a Cicatrix Optimá -t, mert ma is ugyanúgy alapmű, mint volt 1974-ben (!!!). Zoltán János négy társaság tiszteletbeli tagja, az olasz, a német és a japán plasztikai sebész társaságé, továbbá a német szájsebész és maxillofacialis társaságé, három nemzetközi szaklapnak volt szerkesztője május 5-én magyar sebész számára legnagyobb kitüntetésként megtarthatta a Balassaemlékelőadást és megkapta a Balassa-emlékérmet. Hogy milyen hatalmas megtiszteltetés és elismerés ez, csak néhány név mutatóba azok közül, akik ebben az elismerésben részesültek: Réczey Imre, Korányi Frigyes és Sándor, Bókay János és Árpád, Dollinger Gyula, Tauffer Vilmos, Jendrassik Ernő, Lenhossék Mihály, Grósz Emil, Krompecher Ödön, Verebély Tibor, Bakay Lajos, Blaskovics László, ifj. Imre József az első félévszázadból, és Rubányi Pál, Petri Gábor, Littmann Imre, Manninger Jenő, Szécsény Andor, hogy csak néhány nevet említsek a második ötven évből. A magyar orvostudomány kiválóságai. A legjelentősebb nemzetközi elismerés: 1986.október 30-én Los Angelesben megtarthatta az amerikai plasztikai sebészet legnagyobb kitüntetését, a Maliniac-emlékelőadást (az európai plasztikai sebészek közül Obwegeser után másodikként). És még egy igen jelentős elismerés : 1992.február 1-én Dieffenbach-emlékplakettet kapott Berlinben. Talán 1997-ben történt, hogy Zoltán professzor felszólalt a közgyűlésünkön és örömét fejezte ki azon, hogy az a kis csemete, melyet 1958-ban vagy 1959-ben ők, az alapítók elültettek, sudár fává növekedett. Nos ez a fa 40 éves (immár több), reméljük, hogy még tovább terebélyesedik, mi meg reméljük, hogy méltók leszünk mi is és leendő szakmai utódaink is az alapítókhoz, Berndorferhoz, Érczyhez, Frankhoz, Galamboshoz és Zoltán Jánoshoz.

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.)

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ULTRAHANG SZEKCIÓJA ULTRASOUND SECTION HUNGARIAN RADIOLOGICAL SOCIETY B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) Az Ultrahang Szekció

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános sebészeti gyakorlat 12 hónap (Terv1) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7774 Sebészeti, Mellkassebészeti-Érsebészeti Dr. Benedek György 12 hónap 1 fő 2011.09.01.

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Fogászati anyagtan 7 hét (Terv ) Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Dr. Barabás József 7 hét 3 fő 2012.09.01. - 2016.09.01. Fogpótlástan 8 hét (Terv ) Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Dr. Barabás

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 7/2005. számú határozata.

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 7/2005. számú határozata. A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 7/2005. számú határozata. Cím: Magyar Reumatológusok Egyesülete Dél-Magyarországi Szekciójának Tudományos Ülése Szervező: Magyar Reumatológusok Egyesülete Dél-Magyarországi

Részletesebben

71-343 Fül - Orr Gégészet szakrendelés Dr. Benedek Tóth Zoltán

71-343 Fül - Orr Gégészet szakrendelés Dr. Benedek Tóth Zoltán K épület Orvosainak névsora ABC sorrendben Dr. Aczél Klára 71-351 465-1838 Szemészet I Dr. Alföldi Edit 72-918 Reumatológia Dr. Altomare György 71-147 465-1835 Pszichiátria I. Dr. Atalay Katalin 71-086

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ INTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület

JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ INTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület Név Telefonszám Szak Dr. Aczél Klára 71-351 465-1838 Szemészet Dr. Alföldi Edit 72-918 Reumatológia Dr. Altomare György 71-344 Pszichiátria Dr. Atalay Katalin

Részletesebben

A SZERVEZET BEMUTATÁSA

A SZERVEZET BEMUTATÁSA A SZERVEZET BEMUTATÁSA Simontornya 2013. október 17-19. Történelme I. 1931-ben alakult, önkéntes társuláson alapuló független politikamentes társadalmi szervezetként. Akkori neve: Magyarország Klinikáinak

Részletesebben

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR 2011. JÚNIUS 2-3 SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR HOTEL MAGYAR KIRÁLY TÁMOGATÓK ASTELLAS PHARMA KFT. BAYER HUNGÁRIA KFT. ELISSO KFT.

Részletesebben

XXV. KONGRESSZUSA SEBÉSZETI KUTATÁSOK KLINIKAI SZEMMEL

XXV. KONGRESSZUSA SEBÉSZETI KUTATÁSOK KLINIKAI SZEMMEL Magyar Sebész Társaság Kísérletes Sebészeti Szekció XXV. KONGRESSZUSA SEBÉSZETI KUTATÁSOK KLINIKAI SZEMMEL Pécs, Tudásközpont 2015. május 14-16. A Magyar Sebész Társaság Kísérletes Sebészeti Kongresszusai

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 - S 8 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG IX. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS INTERDISCIPLINÁRIS

Részletesebben

60 éves a klinikai laboratóriumi. társaságunk (I.) (KOLAB, KOLSZ, MKLDT, LDT, MLDT) Jobst Kázmér PTE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet

60 éves a klinikai laboratóriumi. társaságunk (I.) (KOLAB, KOLSZ, MKLDT, LDT, MLDT) Jobst Kázmér PTE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet 60 éves a klinikai laboratóriumi társaságunk (I.) (KOLAB, KOLSZ, MKLDT, LDT, MLDT) Jobst Kázmér PTE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet 4 5 A hazai diagnosztikus szakmák társaságaikat, beleértve az elméleti

Részletesebben

Meghívó. A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Gyermektüdőgyógyász Szekciójának Tudományos Ülése

Meghívó. A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Gyermektüdőgyógyász Szekciójának Tudományos Ülése Meghívó A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Gyermektüdőgyógyász Szekciójának Tudományos Ülése Kaposvár 2004. november 4-6. A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. Jelen vannak: az Egyesület tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről Az MTA IX.

Részletesebben

A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának Tudományos Ülése

A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának Tudományos Ülése A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának Tudományos Ülése SZÉKESFEHÉRVÁR 2005. Október 7-8. ELŐZETES PROGRAM JELENTKEZÉSI LAP ÉS ABSZTRAKT FORMA Gyermekdiabetes

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006. I. ciklus 1990-1994

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006. I. ciklus 1990-1994 ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006 I. ciklus 1990-1994 Az elsı, 1990. szeptember 30-án megtartott helyi önkormányzati választáson 5 polgármester- és 23 képviselıjelöltbıl választhattak Nyirád

Részletesebben

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről Napirend: 1. Javaslat Professor Emeritus/Emerita cím és SZIE Babérkoszorú arany fokozat kitüntetés adományozására Előterjesztő:

Részletesebben

Magyar Sebész Társaság

Magyar Sebész Társaság Magyar Sebész Társaság Fiatal Sebészek Szekciójának III. Kongresszusa Balatonalmádi, Ramada Hotel & Resort Lake Balaton**** 2015. április 17 19. Kedves Fiatal Sebész Kollégánk! Az elmúlt két év sikerein

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Kajos Attila

Szakmai beszámoló. Kajos Attila Szakmai beszámoló A Marketing megújulás - Marketing Oktatók Klubja 20. Konferenciájáról és az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért (EMOK) alakuló taggyűléséről Kajos Attila A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Tiszteletbeli elnökségi tagok jóváhagyása, egyesületi díjak átadása. Dr. Huszty Gábor elnök. HTE közgyűlés 2012. 2012. május 24.

Tiszteletbeli elnökségi tagok jóváhagyása, egyesületi díjak átadása. Dr. Huszty Gábor elnök. HTE közgyűlés 2012. 2012. május 24. Tiszteletbeli elnökségi tagok jóváhagyása, egyesületi díjak átadása Dr. Huszty Gábor elnök HTE közgyűlés 2012 2012. május 24. Tiszteletbeli elnökségi tagok jóváhagyása Az Egyesület tagjait és tiszteletbeli

Részletesebben

Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társasága IX. Kongresszusa

Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társasága IX. Kongresszusa Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társasága IX. Kongresszusa ELSŐ ÉRTESÍTÉS Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály Miskolc-Lillafüred, 2013. szeptember

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY FÜL-ORR-GÉGÉSZETI SZAKAMBULANCIA RENDELÉSI IDŐ BEOSZTÁSA: C. épület U. szint, 007. vizsgáló, 81829 mellék 07:30-13:30 Dr. Reményi Ákos szds.adjunktus

Részletesebben

A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNYAI

A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNYAI A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNYAI Magyar Gasztroenterológiai Alapítvány Dr. Kuntz Alapítvány Dr. Rolf Madaus Alapítvány MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI ALAPÍTVÁNY (ALAPÍTVA: 1989.) A Magyar

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: OKB/22-1/2012. OKB-16/2012. sz. ülés (OKB-81/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: OKB/22-1/2012. OKB-16/2012. sz. ülés (OKB-81/2010-2014. sz. ülés) Ikt.sz.: OKB/22-1/2012. OKB-16/2012. sz. ülés (OKB-81/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 2012. május 29-én, kedden 10 óra 33 perckor

Részletesebben

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31.

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. 80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. A múltat ünnepelni szép dolog, ha az embernek a jelent és a jövőt illetően rendben van a szénája. Kellemes az ősökre emlékezni,

Részletesebben

A külső feltárású melléküreg műtétek helye és jelentősége napjainkban

A külső feltárású melléküreg műtétek helye és jelentősége napjainkban A tanfolyam címe: A külső feltárású melléküreg műtétek helye és jelentősége napjainkban Célcsoport: Fiatal fül-orr-gégész, szájsebész szakorvosok és szakorvos jelöltek részére ajánlott tanfolyam. A tanfolyam

Részletesebben

Tervezet. A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 21/2008. (X. 22.) NFGM rendelet módosításáról

Tervezet. A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 21/2008. (X. 22.) NFGM rendelet módosításáról NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NFGM/ 326 /2010 A tervezet a minisztérium álláspontját nem tükrözi 1 Tervezet A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről Az ülés időpontja: 2001. december 12. Az ülés helye: Budapest, MaTáSzSz tárgyalóterme Az ülésen jelen voltak: a mellékelt

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 6 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban A KÖTET SZERZŐI: Botos János történész, a Holokauszt Emlékközpont igazgatóhelyettese Domány Gyula közgazdász, az MNB igazgatóhelyettese

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban PROGRAMFÜZET Szociális Szekció X. Országos Konferenciája Kihívások a szociális ellátásban 2011. június 30. július 1-2. Visegrád Fővédnök: Soltész Miklós szociális államtitkár VÉDNÖK Helyszín: Visegrád

Részletesebben

Egyesületi díjak átadása. HTE közgyűlés 2013

Egyesületi díjak átadása. HTE közgyűlés 2013 Egyesületi díjak átadása Dr. Huszty Gábor elnök HTE közgyűlés 2013 2013. május 23. Tiszteletbeli elnökségi tag jóváhagyása Az Egyesület tagjait és tiszteletbeli tagjait az Egyesületben kifejtett évtizedes

Részletesebben

Név Telefonszám Rendelés Általános sebészet Dr. Bakity Boldizsár 71-339 Anestesiológia

Név Telefonszám Rendelés Általános sebészet Dr. Bakity Boldizsár 71-339 Anestesiológia K épület ek ABC sorrendben Általános sebészet Dr. Bakity Boldizsár 71-339 Anestesiológia Dr. Villányi Zsolt 71-317 1 Dr. Varjú Kornélia Audiológia és Dr. Horváth Emilia 71-666 465-1837 otoneurológia Baleseti

Részletesebben

MHT Hírlevél különszám

MHT Hírlevél különszám 2013. 10. 25. Magyar Higiénikusok Társasága MHT-NETT Konferencia, 2013. október 2-4., Sarlóspuszta ÉRTÉKELÉS Előzetesen regisztrált résztvevők száma: 155 fő Elhangzott előadások száma: 76 Bemutatott poszterek

Részletesebben

A rehabilitációs szakorvosképzés hazai története avagy kalandtúra a Fizikális Medicina és Rehabilitációs Orvoslás szakképesítés bevezetéséig

A rehabilitációs szakorvosképzés hazai története avagy kalandtúra a Fizikális Medicina és Rehabilitációs Orvoslás szakképesítés bevezetéséig A rehabilitációs szakorvosképzés hazai története avagy kalandtúra a Fizikális Medicina és Rehabilitációs Orvoslás szakképesítés bevezetéséig Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A. elismerések adományozásáról

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A. elismerések adományozásáról MGYRORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H T Á R O Z T elismerések ásáról Magyarország honvédelmi minisztere a társadalmi szervezetek és a nyugállományúak egyesületei javaslatára, a HM Társadalmi Véleményező

Részletesebben

A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája

A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája Új folyam 1 (5), 1991. 1. szám (A4-es méretben) Voigt Vilmos: A magyar szemiotikai terminológia általános

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ A 2010. december 2-án tartott Országos Elnökségi ülésről

EMLÉKEZTETŐ A 2010. december 2-án tartott Országos Elnökségi ülésről EMLÉKEZTETŐ A 2010. december 2-án tartott Országos Elnökségi ülésről Heinczinger István Elnök Köszöntötte a megjelenteket és ismertette a napirendi pontokat Mindenki előre megkapta a tájékoztató anyagokat

Részletesebben

MAGYAR PERINATOLÓGIAI TÁRSASÁG. A Magyar Perinatológiai Társaság X. Kongresszusa 2011. október 21-22. Hotel Magyar Király Székesfehérvár, Fő u. 10.

MAGYAR PERINATOLÓGIAI TÁRSASÁG. A Magyar Perinatológiai Társaság X. Kongresszusa 2011. október 21-22. Hotel Magyar Király Székesfehérvár, Fő u. 10. A Magyar Perinatológiai Társaság X. Kongresszusa 2011. október 21-22. Hotel Magyar Király Székesfehérvár, Fő u. 10. MEGHÍVÓ A Kongresszus fővédnöke: Dr. Szócska Miklós Egészségügyért Felelős Államtitkár

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról 2013. EüK. 17. szám közlemény 2 (hatályos: 2013.11.28 - ) A tanfolyamokra történő jelentkezés

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

Magyar Sebész Társaság

Magyar Sebész Társaság Magyar Sebész Társaság Fiatal Sebészek Szekciójának I. Kongresszusa Balatonalmádi, Ramada Hotel & Resort Lake Balaton**** 2013. április 12-14. Kedves Fiatal Sebész Kollégánk! Elérkezettnek éreztük az időt,

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Verseny elnevezése : Delta-Honvéd Kupa I.forduló Tavaszi évadnyitó verseny Verseny helyszine: 1101 Budapest, Pongrác út 5. BHSE lőtér Ideje : 2007. március 31. Versenynaptári szám : 124/B-03/29 Sportpisztoly

Részletesebben

Tagok: Dr. Vukov Konstantin 2500 Esztergom, Béke tér 56. Prof. Dr. Hámori József akadémikus JPTE TTK Állattan Tanszék 7624 Pécs, Ifjúság út 6.

Tagok: Dr. Vukov Konstantin 2500 Esztergom, Béke tér 56. Prof. Dr. Hámori József akadémikus JPTE TTK Állattan Tanszék 7624 Pécs, Ifjúság út 6. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 254/1996. (VI.27.) sz. határozata a "Középkori Egyetem" Alapítvány alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés 1.) megköszöni Theodor Zensnek a Német

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Célcsoport: endokrinológia, aneszteziológia-intenzív terápia, családorvos, belgyógyászat, sebészet, gyermeksebészet, gyermekgyógyászat, idegsebészet,

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Aneszteziológiai alapképzés 6 hónap (Terv3) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7774 Aneszteziológiai és Intenzív terápiás és Dr. Völgyes Barbara 6 hónap 6 fő 2012.09.15.

Részletesebben

eseményei 2003. december 4. (Szemelvények szabad jegyzetelés alapján) Az ünnepeltek: dr. Gálos Miklós, dr. Kleb Béla, dr. Kertész Pál tanár urak

eseményei 2003. december 4. (Szemelvények szabad jegyzetelés alapján) Az ünnepeltek: dr. Gálos Miklós, dr. Kleb Béla, dr. Kertész Pál tanár urak A Mérnökgeológiai Jubileumi Konferencia eseményei 2003. december 4. (Szemelvények szabad jegyzetelés alapján) Az ünnepeltek: dr. Gálos Miklós, dr. Kleb Béla, dr. Kertész Pál tanár urak Dr. Farkas György

Részletesebben

Tiszteletbeli elnökségi tag cím odaítélése, jutalmazás, kitüntetés. HTE közgyűlés 2014. 2014. május 14. Dr. Huszty Gábor elnök

Tiszteletbeli elnökségi tag cím odaítélése, jutalmazás, kitüntetés. HTE közgyűlés 2014. 2014. május 14. Dr. Huszty Gábor elnök Tiszteletbeli elnökségi tag cím odaítélése, jutalmazás, kitüntetés Dr. Huszty Gábor elnök HTE közgyűlés 2014 2014. május 14. Tiszteletbeli elnökségi tag jóváhagyása Az Egyesület tagjait és Jszteletbeli

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv 1 Közgyűlési jegyzőkönyv Amely készült a Magyar Artériás Stiffness Társaság (1103 Budapest, X. ker. Kőér u. 2/D.) 2010. április 15-én du.17.25 órai kezdettel megtartott megismételt közgyűléséről. Helyszín:

Részletesebben

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17.

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17. EURÓPAI REGIONÁLIS ÜLÉS Levezető elnök: Brendus Réka Titkár: Tóth László Helyszín: Gobelin terem 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége Deák Ernő elnök 2. Magyarok Angliai Országos Szövetsége

Részletesebben

Magyar Sebész Társaság

Magyar Sebész Társaság Magyar Sebész Társaság Fiatal Sebészek Szekciójának II. Kongresszusa Balatonalmádi, Ramada Hotel & Resort Lake Balaton**** 2014. április 4-6. Kedves Fiatal Sebész Kollégánk! Az idei év sikerein felbuzdulva

Részletesebben

Páros Hivatásos. Szervezeti egység. Eredmény Helyezés

Páros Hivatásos. Szervezeti egység. Eredmény Helyezés Páros Hivatásos Plósz Balázs Kecskés Balázs Bársony Antal Farkas Csaba Gubik Géza Polczer Viktor Keller Elek Fegyverneki Máté Dénes Gábor Babcsány Tamás Gurmai Sándor Budányi Zsolt Oszlár Gábor Bulyáki

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén JEGYZŐKÖNYV amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén Az ülés helye: VIP 1 terem, Lurdy Ház, Budapest Az ülés kezdő időpontja: 2012. május 31.

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY FÜL-ORR-GÉGÉSZETI SZAKAMBULANCIA RENDELÉSI IDŐ BEOSZTÁSA: C. épület U. szint, 007. vizsgáló, 81829 mellék 07:30-13:30 07:30-13:30 07:30-13:30 07:30-13:30

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: 2007. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetési javaslatokat véleményező előkészítő bizottság

Részletesebben

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2.

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Helyszín: az Országház 55. sz. tanácsterme. Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Résztvevők: Keresztes Sándor soros elnök Kereszténydemokrata Néppárt Antall József Magyar Demokrata Fórum Balsai

Részletesebben

Juhos Krisztina. Ph.D. hallgató. Hôpital d Hautepierre, Strasbourg. Nouvelle Hôpital Civil, Strasbourg. Hôpital Civil, Strasbourg

Juhos Krisztina. Ph.D. hallgató. Hôpital d Hautepierre, Strasbourg. Nouvelle Hôpital Civil, Strasbourg. Hôpital Civil, Strasbourg Juhos Krisztina Cím: Magyarország, 3532 Miskolc, Újítók utca 9. Telefon: 06 70 431 51 81 Email: juhoskriszta89@gmail.com Neme: Nő Születési dátum: 1989. 12. 05. Állampolgárság: Magyar KERESETT MUNKAKÖR

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. október 21-ei ülésén hozott határozataiból: 193/2014. (X. 21.

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. október 21-ei ülésén hozott határozataiból: 193/2014. (X. 21. 193/2014. (X. 21.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. október 21-ei alakuló ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Fényszaruiak Baráti Egyesületének Közgyűléséről II. 2014. május 23. 17 óra 30 perc

JEGYZŐKÖNYV a Fényszaruiak Baráti Egyesületének Közgyűléséről II. 2014. május 23. 17 óra 30 perc JEGYZŐKÖNYV a Fényszaruiak Baráti Egyesületének Közgyűléséről II. 2014. május 23. 17 óra 30 perc J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. május 23-án (péntek) a jászfényszarui Városháza Dísztermében 17 óra

Részletesebben

Ifjan éretten öregen 80 kérdés válasz közel nyolc évtizedről

Ifjan éretten öregen 80 kérdés válasz közel nyolc évtizedről Conference paper MAFIOK XXXVIII. 2014, Pollack Mihály Faculty of Engineering and Information Technology University of Pécs, Hungary Ifjan éretten öregen 80 kérdés válasz közel nyolc évtizedről Kispéter

Részletesebben

Eredmények. 1 2010.07.17 10:00 K-1 férfi Szabadidős és Egyetemista 500 m I. előfutam. 9 2010.07.17 10:40 K-1 férfi Masters 500 m / 45-49 II.

Eredmények. 1 2010.07.17 10:00 K-1 férfi Szabadidős és Egyetemista 500 m I. előfutam. 9 2010.07.17 10:40 K-1 férfi Masters 500 m / 45-49 II. Eredmények 1 2010.07.17 10:00 K-1 férfi Szabadidős és Egyetemista 500 m I. előfutam 1 5 Vég Gábor 119 Kőrös Kajak Sportegyesület 01:53.080 2 8 Németh Dávid 6061 Tatai Hódy Sportegyesület 3 3 Kiss Péter

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 185. közgyűlésére 2014. május 6.

ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 185. közgyűlésére 2014. május 6. ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 185. közgyűlésére 2014. május 6. A Magyar Tudományos Akadémia elnökének, alelnökeinek, főtitkárának, főtitkárhelyettesének és választott elnökségi tagjainak megválasztása

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13.

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. JEGYZŐKÖNYV KIVONAT Közgyűlés helye: SE- I. sz. Sebészeti Klinika Előadóterme 1082 Budapest, Üllő út 78/a., 2. emelet

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Intézmény: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi Szak Év:: 1976 Tudományos fokozat:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Intézmény: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi Szak Év:: 1976 Tudományos fokozat: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Családnév: Dr MÉSZÁROS 2. Keresztnév: Julia 3. Születési dátum: 15 th of July 1952 4. Állampolgárság: Hungarian 5. Családi állapot: Elvált, egy lánygyermek 6. Iskolai végzettség:

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Magyar Sebész Társaság - Dunántúli Csoport. Tudományos ülés. 2015.05.30. - Veszprém

MEGHÍVÓ. Magyar Sebész Társaság - Dunántúli Csoport. Tudományos ülés. 2015.05.30. - Veszprém MEGHÍVÓ Magyar Sebész Társaság - Dunántúli Csoport Tudományos ülés 2015.05.30. - Veszprém Tisztelt Kollégák! A Magyar Sebész Társaság Dunántúli Csoportjának nevében sok szeretettel hívunk minden érdeklődőt

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA. 2014. november 26. HELYE:

M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA. 2014. november 26. HELYE: M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA 2014. november 26. HELYE: MH EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ előadóterem BUDAPEST, XIII. RÓBERT KÁROLY KRT.

Részletesebben

Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről

Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről 1. A tudományos bizottság neve: MTA, Immunológiai Bizottsága 2011. szeptember 13 után: MTA, Immunológiai Osztályközi Tudományos Bizottság

Részletesebben

2014. évi röpverseny eredmények I.

2014. évi röpverseny eredmények I. 2014. évi röpverseny eredmények I. Az idei versenyidény első eredményei a május 3-án megrendezett birminghami pergő öreg galambok versenyének napján születtek, versenyre 7 fő nevezett. Íme az eredmények:

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2011; 4 (SUPPL. 3) CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VII. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS KEZELÉSE SZAKMAI IRÁNYELVEINEK AKTUALIZÁLÁSA PROGRAM 2011. OKTÓBER 14. Aesculap

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2005. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2005. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2005. évi tevékenységéről A Fővárosi Bíróság az 1992. február 13-án 4264. sorszám alatt nyilvántartásba vett EOQ Magyar

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014

Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014 Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014 Dr.Papp Mária c. Egyetemi docens 2014.Július 3.-Szeged Én az oktatást akartam szolgálni Életútja 1928. február 2-án Apácaszakállason születettföldművelő szülők

Részletesebben

MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETE 2013. év eleji rövid hírlevél

MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETE 2013. év eleji rövid hírlevél MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETE 2013. év eleji rövid hírlevél Általános Információk: MRAE Telephely: Levelezési cím: 1445 Budapest, Pf. 337 Postafiók címünk megváltozott 2012. november 1-vel!!!!!!

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. Meghívó Sürgősségi Orvostani Fórum tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 I. Belgyógyászat - Gasztroenterológia Dr. Hamvas József 2 hónap 2 fő 2011.09.01. - 2015.09.01. III. Belgyógyászat / Endokrinológia-

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

Szeghalom Város Polgármestere

Szeghalom Város Polgármestere Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Köszönetnyilvánítás a

Részletesebben