Mészáros Gábor. A Magyar Plasztikai Sebész Társaság története. Forrás:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mészáros Gábor. A Magyar Plasztikai Sebész Társaság története. Forrás: http://www.plasztika.org.hu/info.aspx?sp=22"

Átírás

1 Forrás: Mészáros Gábor A Magyar Plasztikai Sebész Társaság története (Az MPHEST ünnepi közgyűlésén, 1999.február 27-én elhangzott előadás alapján, kiegészítve az közötti eseményekkel, adatokkal) Önálló társaságunk jogelődje megalakulásának 40. éves évfordulója alkalmából néhány szóval fel kell idézni a 40 évet megelőző éveket is, hiszen ezek nélkül ma nem lenne Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság sem. Mindenekelőtt egy rövid névsorolvasás, a teljesség igénye nélkül. Ez a névsor évet ölel át, mindenki hozzátett néhány téglát - van aki többet, van aki valamivel kevesebbet - ahhoz, amit ma plasztikai sebészetnek nevezünk. A sorrend nem értékrend, csupán egy kor szerinti névsor a XIX.század 30-as,40-es éveitől a XX.század közepéig: Balassa János, Lumniczer Sándor, Kovács József, Réczey Imre, idősebb és ifjabb Siklóssy Gyula, Herczel Manó, Kuzmik Pál, Pólya Jenő, Verebélyi Tibor, Blaskovics László, ifj.imre József, Ertl János, Réthi Aurél. Olyan nagy sebészek (szemészek, gégészek) ők, akik javarészt 1945 előtt működtek, számtalan szellemes, új műtéti eljárást dolgoztak ki és írtak le, akiknek működése alapvető a plasztikai sebészet számára is. A sort még hosszan lehetne folytatni. Bár a mai Társasághoz szervezeti és jogi értelemben nincs közük, de a reflektorfényből nekik is kell, hogy jusson. A XX. század közepére nyilvánvalóvá vált, hogy nem elég, ha zseniális kezű és fantáziájú sebészek a plasztikai sebészetet is gazdagítják, hanem olyan szakemberekre van szükség, akik teljes munkásságukat a sebészet ezen ágának szentelik. Ezen felismerés következtében (és itthon nem kis részben Petrovszkij professzor tekintélyének köszönhetően) megalakult a budapesti Kun-utcai Kórházban 1952 végén hazánk első önálló plasztikai sebészeti osztálya 49 ágyon Érczi Miklós vezetésével, néhány hónappal később, januárban ugyancsak a Kun-utcában, Frank György vezetésével az első égési osztály, majd 1955-ben 50 ágyon a Magyar Néphadsereg Központi Kórházában egy újabb plasztikai sebészeti osztály, melynek vezetésére Zoltán János kapott megbízást. Az 1. kép valószínűleg 1950 nyarán készült, a III. Sebészeti Klinika orvoskarát ábrázolja: a kép közepén Petrovszkij professzor, és körülötte a következő néhány évtized meghatározó sebészei: Rubányi Pál, Szántó György, Littmann Imre, Szécsény Andor és mások, és ott vannak a leendő plasztikai sebészeti osztályok vezetői: Érczy Miklós és Zoltán János is. A 2. képen a Kun-utcai plasztikai sebészeti osztály gárdája látható: középen Érczy főorvos, jobb kezénél Kartik Ilona (19 év múlva utódja). A következő esemény - amely még mindig nem a mi társaságunkról szól, de biztosan alapvető annak létrejöttéhez nyarán történt, amikor Stockholmban megalakult az IPS, a Nemzetközi Plasztikai Sebész Társaság. Az alapító tagok között két magyar is jelen volt: Berndorfer Alfréd és Érczy Miklós. Nyilvánvalóan a nemzetközi társaság megalakulása is indíttatást adott ahhoz, hogy 1957-ben

2 5 magyar sebész- plasztikai sebész levelet intézzen a hatóságokhoz, melyben kérték, hogy engedélyezzék Plasztikai Sebészeti Sectio megalakulását: Ez az 5 kolléga ABC sorrendben: Berndorfer Alfréd (3.kép), Érczy Miklós, Frank György, Galambos József és Zoltán János (7.kép). A levél hollétéről nincs tudomásunk, mint ahogy a válaszlevélről sem, melyben engedélyezték a Sectio megalakulását. (Egy rövid kitérő: Sajnos az első évről nagyon kevés irat maradt meg, és nem csak nálunk, de a Magyar Sebész Társaságnál sincsenek. Ezért különösen fontos a köszönetnyilvánítás azoknak, akiktől mégis sikerült fontos dokumentumokat megszerezni: elsősorban Zoltán János professzornak, továbbá a Honvéd Kórház plasztikai sebészeti osztályának, Kartik Ilona főorvosasszonynak és - nem utolsó sorban - három alapító tagunk özvegyének : Dr. Berndorfer Alfrédné Dr. Kraszner Évának, Frank György özvegyének, Dr. Rózsahegyi Istvánnénak és Dr. Galambosné Forgony Panninak. Köszönet a segítségükért!). Elérkeztünk a születés napjához. Az anyakönyvi kivonatban a csecsemőkről a következő adatokat szokták feljegyezni: Az újszülött neve, mikor és hol született, és kik a szülei? Nézzük a mi újszülöttünk adatait is ebben a sorrendben: Az első hivatalos név ez volt: Az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete (ezt azért többnyire elhagyták) Sebészeti Szakosztályának Plasztikai Sebészeti Sectioja. Ez a név 1966-ig volt használatban, amikor a lánykori nevet módosították, mivel ekkor alakult újjá a Magyar Sebész Társaság, így utána a Magyar Sebész Társaság Plasztikai Sebészeti Szakosztálya (vagy továbbra is Sectioja) volt a gyermek neve. Ez a név volt érvényben egészen 1990-ig, amikor átalakultunk önálló társasággá, Magyar Plasztikai Sebész Társasággá, majd 1994-ben újabb névmódosítás következett és kialakult a jelenlegi név (Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság). (Csak zárójelben: a nemzetközi társaság is hasonló névváltozásokon ment keresztül: 1955-ben IPS International Society of Plastic Surgeons, majd 1959-től még mindig IPS, de már International Confederation for Plastic Surgery, 1963-tól IPRS International Confederation for Plastic and Reconstructive Surgery, végül 1991-től a jelenlegi International Confederation of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, vagyis az IPRAS). Tehát az újszülött neve ismert. Következik a születés dátuma. Nos ezt illetőleg egy egyelőre (talán örökre) kibogozhatatlan talánnyal állunk szemben. Irattári dokumentum híján maradtak a szaklapok: Az Orvosi Hetilap 100.évfolyamában, az évi 4. számban, a 164.oldalon, január 25-én a következő közlemény jelent meg: A Sebész Szakcsoport Plasztikai Sectiója f.évi január 28-án du.6 órakor a Szakszervezet

3 székházában (Nádor-u.32) tartja alakuló közgyűlését, melyre a szakma iránt érdeklődőket ezúton is meghívja az Előkészítő Bizottság. Elég egyértelműnek látszik. És, hogy az esemény megtörtént, azt egy három héttel későbbi közlemény meg is erősíti (Orvosi Hetilap,100,7,207,1959) : az előre jelzett napon, tehát Január hó 28-án megalakult a Sebész Szakcsoport Plasztikai Sebészeti Szekciója, melynek vezetőségében helyet foglalnak a plasztikai sebészeken és általános sebészeken kívül a fül-orr-gégész, szemész, bőrgyógyász, kozmetikus, onkológus és szájsebész, valamint ortopéd-traumatikus. (sic!) A szekció így akarja egyesíteni a különböző szakmákban működő azon kartársakat, akik valamilyen formában foglalkoznak a plasztikai sebészettel. A következő tudományos ülés február 24-én lesz.... Úgy tűnik, megvan a pontos dátum és hely. Igen ám, de Zoltán János professzor több helyen - például az MNKK plasztikai sebészeti osztálya megalakulásának 25. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi konferencián elmondott beszédében - azt mondta, hogy ez az esemény december 13-án volt a Katonai Kórházban. Ez - az előbbiek ismeretében - számomra érthetetlen volt. Próbáltam nyomozni, végül a Honvédorvos 1959-es, 11.évfolyamában a 141. oldalon találtam egy Zoltán János-közleményt a helyreállító plasztikai sebészet korszerű irányelveiről és a lap alján a következő lábjegyzet olvasható: A Sebész Szakcsoport Plasztikai Sebészeti Szekciójának első tudományos ülésén 1958.december 13-án elhangzott előadás. Ez ellent mond az Orvosi Hetilapban olvasottaknak: úgy gondoltam, volt egy plasztikai sebészeti tárgyú tudományos ülés december 13-án, majd volt egy sectioalakuló ülés január 28-án, és a közlemény leadásakor (mai szóval élve) apró csúsztatással a decemberi konferenciát kinevezték a Sectio első tudományos ülésének. Aztán Benrdorfer Alfréd özvegye elém rakott egy meghívót, amely teljesen egyértelműen a Sectio első tudományos ülésére invitált, december 13-án 11 órára a Magyar Néphadsereg Központi Kórházába. A meghívó tehát ilyen formában létezik, és számomra a két dátum rejtélye kibogozhatatlan. A Sectio megalakult december 13-án vagy január 28.- án, tehát 40 évesek lettünk. Némi bizonytalansággal, de ismerjük tehát az anyakönyvi kivonat ezen rovatait. Marad az utolsó kérdés: kik a szülők? Zoltán professzor 1980-as beszédében azt mondta, hogy 32-en alakították meg a sectiot, ezt el kell fogadnunk, sajnos semmilyen tagnévsor nem áll rendelkezésünkre, valamint az első vezetőség, - sőt 1968-ig egyetlen vezetőség - névsora sem. Csak feltételezni lehet az akkori idők közleményei és visszaemlékezések alapján, hogy az alapító tagok között volt Zoltán János, Berndorfer Alfréd, Érczy Miklós, Frank György, Galambos József, Kartik Ilona, Takács Ákos, Kós Rudolf, Ladányi Józsa, Bugyi István, Kovács András, Németh Béla, Ritoók László, Skaloud Ferenc. Az első elnök Berndorfer Alfréd volt, a titkár pedig Zoltán János. Ez a felállás 14 évig tartott, legalább 2, de valószínűbben 3 vagy több vezetőségválasztáson keresztül, egészen 1973-ig. Nézzük meg, hogy mi minden történt az alapítástól eltelt 40 év alatt? Megpróbáltam csoportosítani az adatokat, történéseket. Kezdjük a szervezeti kérdésekkel: A Szekció ill. Társaság eddigi elnökei a következők voltak: Dr. Berndorfer Alfréd Dr. Zoltán János Dr. Donáth Antal (aki 1990-től az önálló társaság első elnöke volt) Dr. Gulyás Gusztáv Dr. Tamás Róbert Dr. Molnár Csaba

4 Dr. Karvász Tamás A társaság titkárai (Itt a funkció elnevezése változott, eleinte titkár volt, később lett szervező titkár is a titkár mellett, volt, amikor két titkár volt, végül 1990 óta főtitkár és titkár van): Titkár: Dr. Zoltán János Titkár: Dr. Galambos József szervező titkár: Dr. Kovács András Titkár: Dr. Kartik Ilona szervező titkár: Dr. Donáth Antal Titkár: Dr. Gulyás Gusztáv és Dr. Ménesi László (két titkár volt?) Főtitkár: Dr. Gulyás Gusztáv titkár: Dr. Mihályfi László Főtitkár: Dr. Csorba Éva titkár: Dr. Mihályfi László Főtitkár: Dr. Tamás Róbert titkár: Dr. Csorba Éva Főtitkár: Dr. Sikos Géza titkár: Dr. Mészáros Gábor Főtitkár: Dr. Karvász Tamás titkár: Dr. Traub Alfréd Főtitkár: Dr. Karvász Tamás alelnök: Dr. Rezek Ödön Főtitkár: Dr. Rezek Ödön alelnök: Dr. Molnár Csaba A választott vezetőségek (1959-től 1968-ig nincs adatunk): Dr. Berndorfer Alfréd (elnök), Dr. Zoltán János (titkár), Dr. Bertényi Camillo, Dr. Dénes János, Dr. Galambos József, Dr. Hoffer András, Dr. Kett Károly, Dr. Kettesy Aladár, Dr. Manninger Jenő, Dr. Németh Béla, Dr. Pongrácz Endre. (11 tagú vezetőség) Az 1973 és 1977 közötti vezetőségről csak annyit tudunk, amit egy - több szaklapban megjelent - tudósítás közölt, hogy a vezetőség ismét 11 tagú volt, a főbb tisztségviselők pedig Zoltán János (elnök), Galambos József (titkár) és Kovács András (szervező titkár) A vezetőség 16 tagú, a Társaság története során a legnagyobb, az elnök továbbra is Zoltán János, a további tagok: Kartik Ilona (titkár), Bertényi Camillo, Ditrói Sándor, Donáth Antal, Forgon Mihály, Hirschberg Jenő, Kontor Elemér, Kovács András, Lux Ottó, Mangliár Károly, Novák János, Papp Tibor, Renner Antal, Szűcs János és Tari Gábor. Lehet persze, hogy közülük többen már között is vezetőségi tagok voltak, de mint említettem, erről nincs adat A vezetőség ezúttal csak 14 tagú, az előző vezetőségből nem volt benne Kovács András, Lux Ottó, Mangliár Károly és Papp Tibor, bekerült viszont Kett Károly és Ménesi László) A személyeket illetően csak minimális változás volt a vezetőségben, igaz, az jelentős: lemondott Zoltán János professzor, és bekerült Gulyás Gusztáv. A Szekció tagsága Donáth Antalt választotta meg új elnöknek A Szekció önálló Társasággá alakult, a tagság egy kisebb, 9 tagú vezetőséget választott, 5 új taggal. Az elnök Donáth Antal lett ismét, benn maradt a vezetőségben Gulyás Gusztáv (titkár), Ménesi László és Tari Gábor, az új tagok pedig Baksa József, Czeti István, Kósa János, Mihályfi László és Takács László. Ebből a vezetőségből Kósa János 1991-ben lemondott Többen nem pályáztak újra vezetőségi tagságra, így az előző vezetőségből csak Gulyás Gusztáv ( elnök), Mihályfi László és Takács László maradt, új tagok pedig Csorba Éva (főtitkár), Bajusz Huba, Győri Sándor, Mari Béla, Seffer István és Tamás Róbert (titkár). (Mari Béla 1997-ben lemondott, a vezetőség - a közgyűlés jóváhagyásával - Mészáros Gábort kooptálta soraiba). Továbbra is 9 tagú a vezetőség.

5 Csaknem megegyezik az előzővel (egy új taggal): Gulyás Gusztáv (elnök), Tamás Róbert (főtitkár), Csorba Éva (titkár), Bajusz Huba, Győri Sándor, Mészáros Gábor, Seffer István, Takács László, Tizedes György ben a következő vezetőséget választotta meg (több új taggal) a Társaság tagsága: Tamás Róbert ( elnök), Sikos Géza (főtitkár), Mészáros Gábor (titkár), Bajusz Huba, Győri Sándor, Ivanics György, Rezek Ödön, Tizedes György, Végh Miklós. (aláhúzva az új tagok)a vezetőség mandátuma 2006-ig tartott volna, de az évek során egyre nagyobb feszültség keletkezett a vezetőség és a magánszekció vezetősége között, mely egy viharos közgyűlésen 2005-ben ahhoz vezetett, hogy a vezetőség lemondott. Átmenetileg egy ad hoc bizottságot bízott meg a közgyűlés azzal, hogy rendkívüli közgyűlést készítsen elő az új vezetőség megválasztására ben a rendkívüli közgyűlés a következő vezetőséget választotta meg egy évi időtartamra: Molnár Csaba (elnök), Karvász Tamás (főtitkár), Traub Alfréd (titkár), Gyetván János, Kelemen Ottó, Kruppa Zoltán, Molnár László, Rezek Ödön, Viczián Csaba ( Rezek Ödön kivételével mindenki új vezetőségi tag) 2006-ban a közgyűlés alapszabályt is módosított, ennek következtében egy új vezetőségi struktúrát alakított ki, öttagú vezetőséggel, melyben az első három pozícióba megválasztottak, éves forgó rendszerben töltik be az elnöki tisztet. Ennek megfelelően 2006-ban elnök: Molnár Csaba, alelnök: Rezek Ödön, főtitkár: Karvász Tamás, a vezetőség további tagjai Kelemen Ottó és Traub Alfréd 2007-ben a tisztségviselők: Karvász Tamás (elnök), Molnár Csaba (alelnök), Rezek Ödön (főtitkár), és Kelemen Ottó, valamint Traub Alfréd. Tiszteletbeli vezetőségi tagok: Örökös tiszteletbeli elnök: Prof. Zoltán János 1986-tól Örökös tiszteletbeli vezetőségi tagok: Berndorfer Alfréd Prof. Bugyi István Galambos József Prof. Ladányi Józsa (mind a négyen 1977-től) Ez utóbbi eseményről dokumentum is van, melyből arra lehet következtetni, hogy Bugyi István és Ladányi Józsa 1977 előtt vezetőségi tagok lehettek, bár az erről szóló dokumentumok mint említettem hiányoznak. A Társaság tiszteletbeli tagjai: Wolfgang Bethmann (1978) Hans Anderl (1994) Wolfgang Mühlbauer (1995) James Hoehn (1996) Nicolo Scuderi (1997) Bryant Toth (2002) ( Az 1994-es évet megelőzően csak Bethmann professzorra vonatkozóan volt adat, nem lehet tudni, volt-e más is?) A Szekció (Társaság) taglétszáma: ill. 98( két adat is van!) (az önálló társasággá alakuló ülés taglétszáma, vagyis a társasági alapító tagok száma) Tisztségviselők a nemzetközi társaságokban: Berndorfer Alfréd az IPRS Executive Committee 1991-től Gulyás Gusztáv az IPRAS Executive Committee tagja ezenkívül Csorba Évával együtt 1994-től az EBOPRAS és

6 a UMS vezetőségének is tagjai. Tudományos események: Hazai konferenciák, kongresszusok (nemzetközi részvétellel): február 27. Konferencia a kéz sebészetéről (résztvevők: Prof. Burian, H. Eisleben, Prof.Karfik, Prof.Demjén és R.Erdélyi) május 8-9. Magyar-holland plasztikai sebészeti konferencia szeptember People to People konferencia szeptember 23. Magyar-finn plasztikai sebészeti konferencia szeptember Plastic Surgery Educational Foundation konferencia november 5. Tudományos ülés szarajevói plasztikai sebészekkel október 24. Plastic Surgery Educational Foundation konferencia az emlőrekonstrukciókról július 7. Magyar-török plasztikai sebészeti konferencia március International Breast Symposium szeptember éves jubileumi szimpózium a People to People Mission-nal október Magyar-osztrák plasztikai sebészeti konferencia az emlőimplantátumokról február 5-7. Plastic Surgery and High Technology konferencia április I. Magyar-belga plasztikai sebészeti konferencia Külföldi vendégelőadók: március 21. P.H.Jayes augusztus Wolfgang Bethmann március 28. Hugo Obwegeser Ian McGregor szeptember 1. Hugo Obwegeser és P.Clarke augusztus 16. Rollin K. Daniel szeptember 18. Ulrich Hinderer, Rodolphe Meyer és John Joannovich június 10. Patrick Maxwell február 19. Daniel Marchac október 15. Hans Anderl május 26. Lars M. Vistnes november 25. Wolfgang Mühlbauer február 2. Bryant Toth Hazai tudományos ülések: A nemzetközi részvételűeken kívül 25 önállóan és 18 társrendezőként rendezett konferenciának találtam dokumentumát vagy említését 1999-ig bezárólag. A szám egész biztosan nem pontos, mivel 1963 és 1973 között mindössze 2 konferenciáról találtam adatot (ez az a bizonyos adathiányos időszak), és nem valószínű, hogy csak ez a kettő lett volna 10 év alatt. Fontosabb konferenciák: 1958.december 13. A Szekció első tudományos ülése 1975.április 25. Ünnepi ülés az MNKK Plasztikai Sebészeti Osztály 20 éves fennállása alkalmából 1976.május 7-8. Országos Plasztikai Sebészeti Konferencia Szentesen 1980.november 28. Ünnepi ülés az önálló szakorvosi cím és az MNKK Plasztikai Sebészeti Osztály 25 éves fennállása alkalmából 1983.május 13. Ünnepi tudományos ülés a Péterfy S.utcai Kórház Plasztikai Sebészeti osztály 30 éves fennállása alkalmából 1986.május 29. Ünnepi tudományos ülés Prof.Zoltán János 65. születésnapja tiszteletére 1992.szeptember 3-5. Az önálló Magyar Plasztikai Sebész Társaság I. kongresszusa Kaposváron május 25 Hármas jubileumi konferencia a Magyar Honvédség Központi Kórházában: Zoltán János 80 éves, Donáth Antal 65 éves születésnapja, és a Honvéd Kórház plasztikai sebészeti osztálya 45 éves alapításának megünneplése

7 A szakma önállósági törekvései: A továbbiakban néhány dokumentumról lesz szó, amelyek a Szekció illetve a Társaság szakmai rangjának elismertetéséért vívott, gyakran hiábavaló törekvésekről árulkodnak. Az első ilyen levél nyilvánvalóan az az 1957-es levél, melyben a Szekció megalakulását kérvényezte Berndorfer, Érczy, Frank, Galambos és Zoltán. Ez nem áll rendelkezésünkre. Megalakult a szekció, és szinte azonnal elkezdődött a küzdelem a szakma önállóságának elismertetéséért. A 15.képen egy 1963-ban tett megállapítás látható, hadd idézem szó szerint: A plasztikai sebészet hazánkban az orvostudomány többi ágához képest jelentősen hátrányos helyzetben van. Az elmaradottság felszámolása érdekében tanszék felállítására és szakorvosi cím létesítésére van szükség - írta le 1963.(!!!)szeptember 1-én, csaknem 40 évvel ezelőtt az ETT Sebészeti Szakbizottsága és evvel egyetértett az Országos Sebészeti Intézet Kollégiuma is 1972.május 12-én. Egy 1968.június 6-i levélben Zoltán professzor jelzi David Matthewsnak, az IPRS Executive Committee tagjának, hogy a Szekció elhatározta, hogy önálló társasággá alakul. Nincs tudomásunk arról, hogy akkor ez miért nem valósult meg, feltehetőleg a megfelelő engedélyek híján. Az Egészségügyi Miniszter 1978.november 11-én kelt 9/1978.XI.21. rendeletében önálló, ráépített szakvizsgának ismerte el a plasztikai és égési sebészetet. A szakvizsga eredeti megnevezése [ Plasztikai (égési) sebészeti szakvizsga ] a vezetőség rosszallását váltotta ki. A két szakma ma is közös szakvizsgával rendelkezik, de ma már a zárójel helyett az és szócska köti össze azokat. A szakvizsga létesítésekor 28-an kapták meg vizsga nélkül a szakorvosi címet, majd azóta folyamatosan nő a sikeres szakvizsgát tettek száma. Eddig több mint 160 plasztikai és égési sebész szakorvosi címet adott ki az Orvostovábbképző Intézet illetve jogutódja. A Szekció és a Társaság tagjai közül számosan szereztek tudományos minősítést. A számok csalókák, hiszen az önálló társasággá alakulás előtt más szakmák képviselői is tagok lehettek, majd 1990 után a régi tagok (az egyébként tagsági feltételként szereplő) plasztikai sebész szakvizsga nélkül is tagok maradhattak. Egy 1977-es felmérés szerint (tehát még az önálló szakorvosi cím bevezetése előtt) a 98 tag közül 3 volt a tudományok doktora és 17 kandidátus. Ez a szám a későbbiekben szaporodott, aztán a Társasággá alakulás után lecsökkent (jelenleg a plasztikai sebész szakvizsgával rendelkezők közül 5 társasági tagnak van tudományos fokozata) ban a közgyűlésen javaslat hangzott el, hogy a Plasztikai Sebészeti Szakosztály és az Égési Szakosztály közösen alakítson önálló társaságot. Ez sem valósult meg, bár a közgyűlés megszavazta. Az önálló egyetemi tanszék felállítása iránti igényt továbbra is több helyen támogatták ben Szécsény professzor, az Országos Sebészeti Intézet akkori igazgatója az Egészségügyi Minisztériumba intézett levelében feltétlenül szükségesnek tartotta a tanszék felállítását (17.kép). Ugyanezt támogatta az Orvostovábbképző Intézet is, amelyet Forgács professzor levélben megerősített. Mint tudjuk, tanszék ennek ellenére továbbra sem létesült, egyetlen országként Európában ben kelt a Plasztikai és az Égési Szakosztály közös levele az Egészségügyi Minisztériumba, melyben kérik közös szakmai kollégium létrehozását. Ez sem valósult meg, csak 2001-ben, amikor megalakulhatott a kollégiumi jogkörrel felruházott Plasztikai Sebészeti Szakcsoport.

8 Zoltán Jánosról: A Társaság több mint 40 évét bemutató összefoglaló nem volna teljes, ha nem méltatnánk Zoltán János professzor érdemeit. Ő az, aki ennek a 40 évnek minden pillanatához köthető, ha másképpen nem, akkor azért mert mindannyiunk szakmai tudása az ő iskolájából származik, még azoké is, akiknek sajnos már nem volt módjuk személyesen eltanulni tőle a szakmai fortélyokat, de ma is az ő könyveiből tanulunk. Azt gondolom, hogy bár az ő nemzetközi elismertsége nyilvánvalóan saját szakmai és emberi érdemeinek szól, talán társaságunk elismertségének sem tett rosszat. Engedjék meg, hogy néhány tényt felvillantsak vele kapcsolatban: Egy recenzió az Aesthetic Plastic Surgery c. szaklap 1985-ös évfolyamából, melyben a Bőrátültetés Atlasza című művét méltatják. Blair O. Rogers az olvasó megértését kéri ahhoz, hogy magyar kollégáját Amerika és Nyugat-Európa hegyein és síkságain keresztül ordítva köszönthesse: Bravo János, Bravo, Bravo!. Ha már a könyveknél tartunk, Zoltán professzor maga is egyik legnagyobb szakmai elismerésének érzi, hogy a mai rohanó és fantasztikusan fejlődő világunkban 1997-ben 23 év után változatlan utánnyomásban ki lehetett adni a Cicatrix Optimá -t, mert ma is ugyanúgy alapmű, mint volt 1974-ben (!!!). Zoltán János négy társaság tiszteletbeli tagja, az olasz, a német és a japán plasztikai sebész társaságé, továbbá a német szájsebész és maxillofacialis társaságé, három nemzetközi szaklapnak volt szerkesztője május 5-én magyar sebész számára legnagyobb kitüntetésként megtarthatta a Balassaemlékelőadást és megkapta a Balassa-emlékérmet. Hogy milyen hatalmas megtiszteltetés és elismerés ez, csak néhány név mutatóba azok közül, akik ebben az elismerésben részesültek: Réczey Imre, Korányi Frigyes és Sándor, Bókay János és Árpád, Dollinger Gyula, Tauffer Vilmos, Jendrassik Ernő, Lenhossék Mihály, Grósz Emil, Krompecher Ödön, Verebély Tibor, Bakay Lajos, Blaskovics László, ifj. Imre József az első félévszázadból, és Rubányi Pál, Petri Gábor, Littmann Imre, Manninger Jenő, Szécsény Andor, hogy csak néhány nevet említsek a második ötven évből. A magyar orvostudomány kiválóságai. A legjelentősebb nemzetközi elismerés: 1986.október 30-én Los Angelesben megtarthatta az amerikai plasztikai sebészet legnagyobb kitüntetését, a Maliniac-emlékelőadást (az európai plasztikai sebészek közül Obwegeser után másodikként). És még egy igen jelentős elismerés : 1992.február 1-én Dieffenbach-emlékplakettet kapott Berlinben. Talán 1997-ben történt, hogy Zoltán professzor felszólalt a közgyűlésünkön és örömét fejezte ki azon, hogy az a kis csemete, melyet 1958-ban vagy 1959-ben ők, az alapítók elültettek, sudár fává növekedett. Nos ez a fa 40 éves (immár több), reméljük, hogy még tovább terebélyesedik, mi meg reméljük, hogy méltók leszünk mi is és leendő szakmai utódaink is az alapítókhoz, Berndorferhoz, Érczyhez, Frankhoz, Galamboshoz és Zoltán Jánoshoz.

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános sebészeti gyakorlat 12 hónap (Terv1) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7774 Sebészeti, Mellkassebészeti-Érsebészeti Dr. Benedek György 12 hónap 1 fő 2011.09.01.

Részletesebben

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.)

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ULTRAHANG SZEKCIÓJA ULTRASOUND SECTION HUNGARIAN RADIOLOGICAL SOCIETY B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) Az Ultrahang Szekció

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE

A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE Twentieth birthday of the Society of the Hungarian Medical Laboratory Professional Staff From establishment to present days

Részletesebben

Közgyûlések, küldöttközgyûlések ( )

Közgyûlések, küldöttközgyûlések ( ) Közgyûlések, küldöttközgyûlések (1892 2002) Szám Idõpont Hely Téma 1892. VI. 7. Selmecbánya alakuló közgyülés 1893. III. 10. Selmecbánya rendkívüli közgyûlés 1. 1894. VIII. 5 6. Nagybánya Wekerle Sándor

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2.

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2. 05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu 06-05-27262 H 65,8482 ko 2971136 m 2. Varga K.István U05 HU 09-05-82335 H 157,4612 ko 2618843

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Fogászati anyagtan 7 hét (Terv ) Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Dr. Barabás József 7 hét 3 fő 2012.09.01. - 2016.09.01. Fogpótlástan 8 hét (Terv ) Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Dr. Barabás

Részletesebben

ELNÖKSÉGI ÜLÉS 4/ október 1.

ELNÖKSÉGI ÜLÉS 4/ október 1. ELNÖKSÉGI ÜLÉS 4/2015 2015. október 1. MAGYAR MOTORSPORT SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS Elnökségi ülés típusa: Tervezett Rendkívüli Időpont: 2015. október 1. 18h Helyszín: Magyar Sport Háza, 1146 Budapest, Istvánmezei

Részletesebben

Építészeti Tudományos Bizottság

Építészeti Tudományos Bizottság Építészeti Tudományos Bizottság A bizottság neve: Építészeti Tudományos Bizottság (ÉTB) Az ÉTB tisztségviselői: Vukoszávlyev Zorán elnök titkár Az ÉTB létszáma: 26 fő, ebből akadémikus 2 fő, nem akadémikus

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

60 éves a klinikai laboratóriumi. társaságunk (I.) (KOLAB, KOLSZ, MKLDT, LDT, MLDT) Jobst Kázmér PTE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet

60 éves a klinikai laboratóriumi. társaságunk (I.) (KOLAB, KOLSZ, MKLDT, LDT, MLDT) Jobst Kázmér PTE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet 60 éves a klinikai laboratóriumi társaságunk (I.) (KOLAB, KOLSZ, MKLDT, LDT, MLDT) Jobst Kázmér PTE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet 4 5 A hazai diagnosztikus szakmák társaságaikat, beleértve az elméleti

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 4, 2, 8-9. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 6, 3,5 9,. 3. MTK Budapest III 8,5 7,5 9,5 7, 32,5 2. 4. HÜSI SC II 5,5 8, 5,

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 4,, 7-. 2. A. Láng MKKE 5, 6,, 7-. 3. MTK Budapest III 9,5 7, 6,5 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 3, 3-4. 5. Törekvés SE 8, 5,

Részletesebben

JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ INTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület

JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ INTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület Név Telefonszám Szak Dr. Aczél Klára 71-351 465-1838 Szemészet Dr. Alföldi Edit 72-918 Reumatológia Dr. Altomare György 71-344 Pszichiátria Dr. Atalay Katalin

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 4, 4,5 -. 2. A. Láng MKKE 5, 6, 3,5 4,5 -. 3. MTK Budapest III 8,5 9,5 7, 25, 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 6, 9, 4-5. 5.

Részletesebben

Határozatok a Magyar Evezős Szövetség ára összehívott Közgyűléséről

Határozatok a Magyar Evezős Szövetség ára összehívott Közgyűléséről Magyar Evezős Szövetség Közgyűlési határozatok 2013. Határozatok a Magyar Evezős Szövetség 2013. 04. 06-ára összehívott Közgyűléséről MESZ 2013.04.06/1. sz. közgyűlési Határozat A közgyűlés egyhangúan

Részletesebben

71-343 Fül - Orr Gégészet szakrendelés Dr. Benedek Tóth Zoltán

71-343 Fül - Orr Gégészet szakrendelés Dr. Benedek Tóth Zoltán K épület Orvosainak névsora ABC sorrendben Dr. Aczél Klára 71-351 465-1838 Szemészet I Dr. Alföldi Edit 72-918 Reumatológia Dr. Altomare György 71-147 465-1835 Pszichiátria I. Dr. Atalay Katalin 71-086

Részletesebben

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók)

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) 2012.02.18-án Magyarország, Erdély és Felvidék után első alkalommal a délvidéken, Topolyán került megrendezésre a V. Balassi kupa nyílt szablyavívó verseny.

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. BEAC III 6, 8,5 4,5 9, 3. 2. Sárkány DSE II 6, 7,5 5, 8,5 4-5. 3. Mattolda SSC II 3,5 4, 5,5 3,. 4. Aquaréna KSC III 9,5 8,, 28,5. 5. Törekvés

Részletesebben

Magyar Sebész Társaság

Magyar Sebész Társaság Magyar Sebész Társaság Fiatal Sebészek Szekciójának III. Kongresszusa Balatonalmádi, Ramada Hotel & Resort Lake Balaton**** 2015. április 17 19. Kedves Fiatal Sebész Kollégánk! Az elmúlt két év sikerein

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

JEGYZÖKÖNYV. A Közgyülés egyhangúlag elfogadja a javasolt személyeket.

JEGYZÖKÖNYV. A Közgyülés egyhangúlag elfogadja a javasolt személyeket. JEGYZÖKÖNYV A Balatonkenesei Horgászegyesület Közgyülése a kiküldött meghívónak megfelelöen 2014. március 1-én 9:00 órakor elkezdödött. Helye: Balatonkenese, Faluház A levezetö elnök, Mészöly Sándor felterjeszti

Részletesebben

XXV. KONGRESSZUSA SEBÉSZETI KUTATÁSOK KLINIKAI SZEMMEL

XXV. KONGRESSZUSA SEBÉSZETI KUTATÁSOK KLINIKAI SZEMMEL Magyar Sebész Társaság Kísérletes Sebészeti Szekció XXV. KONGRESSZUSA SEBÉSZETI KUTATÁSOK KLINIKAI SZEMMEL Pécs, Tudásközpont 2015. május 14-16. A Magyar Sebész Társaság Kísérletes Sebészeti Kongresszusai

Részletesebben

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR 2011. JÚNIUS 2-3 SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR HOTEL MAGYAR KIRÁLY TÁMOGATÓK ASTELLAS PHARMA KFT. BAYER HUNGÁRIA KFT. ELISSO KFT.

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 7/2005. számú határozata.

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 7/2005. számú határozata. A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 7/2005. számú határozata. Cím: Magyar Reumatológusok Egyesülete Dél-Magyarországi Szekciójának Tudományos Ülése Szervező: Magyar Reumatológusok Egyesülete Dél-Magyarországi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. Jelen vannak: az Egyesület tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről Napirend: 1. Javaslat Professor Emeritus/Emerita cím és SZIE Babérkoszorú arany fokozat kitüntetés adományozására Előterjesztő:

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 - S 8 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG IX. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS INTERDISCIPLINÁRIS

Részletesebben

Dr. Simicskó István, Magyarország honvédelemi minisztere, és Bozó Tibor dandártábornok parancsnok

Dr. Simicskó István, Magyarország honvédelemi minisztere, és Bozó Tibor dandártábornok parancsnok Kivonat Magyarország honvédelemi miniszterének 186/2016. számú határozatából, valamint a MH Altiszti Akadémia parancsnokának 750/2016. számú parancsából a személyi állományra vonatkozóan. A határozatokat,

Részletesebben

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények Férfi 18-30 1 1051 Bojtor László Tivadar 21:44 21:39 21:58 22:44 23:56 25:11 26:20 26:25 3:09:54 2 1158 Süvöltős Bence 24:43 24:27 24:23 24:29 25:15 24:52 24:43 24:24 3:17:13 3 1145 Lovas Gergely 25:01

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 7, 9, 8, 5,5 6, 4,5 5,5 4, 66,5 6. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 5, 6,5 9, 7, 5,5 6,5 4,5 6, 3,5 63, 8. 3. MTK Budapest

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY FÜL-ORR-GÉGÉSZETI SZAKAMBULANCIA RENDELÉSI IDŐ BEOSZTÁSA: C. épület U. szint, 007. vizsgáló, 81829 mellék 07:30-13:30 Dr. Reményi Ákos szds.adjunktus

Részletesebben

IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottság beszámolója a évi tevékenységéről

IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottság beszámolója a évi tevékenységéről IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottság beszámolója a 2012. évi tevékenységéről 1. MTA Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottság 2012 évi tevékenysége

Részletesebben

2008. Kohári Nándor közgyűlés tagja 1 Kónya Gábor közgyűlés tagja 1 Kormos Tibor közgyűlés tagja 1 Koza Mária Polgármesteri Hivatal 1 Kozma József köz

2008. Kohári Nándor közgyűlés tagja 1 Kónya Gábor közgyűlés tagja 1 Kormos Tibor közgyűlés tagja 1 Koza Mária Polgármesteri Hivatal 1 Kozma József köz 2008. Név Apró Juhász János közgyűlés tagja 1 Bajusz Attila Polgármesteri Hivatal 1 Bakai Csaba közgyűlés tagja 1 Balogh László közgyűlés tagja 1 Bartáné Tóth Mária közgyűlés tagja 1 Beck Zoltán közgyűlés

Részletesebben

A HTE aktuális témái. HTE Szenátus ülés február 23.

A HTE aktuális témái. HTE Szenátus ülés február 23. A HTE aktuális témái HTE Szenátus ülés 2017. február 23. Szakmai közösségek pályázat Tovább folytatjuk a pályáztatási rendszert 2017-ben 600 ezer + 150 ezer Ft támogatás 9 igény érkezett hat szakosztálytól,

Részletesebben

A külső feltárású melléküreg műtétek helye és jelentősége napjainkban

A külső feltárású melléküreg műtétek helye és jelentősége napjainkban A tanfolyam címe: A külső feltárású melléküreg műtétek helye és jelentősége napjainkban Célcsoport: Fiatal fül-orr-gégész, szájsebész szakorvosok és szakorvos jelöltek részére ajánlott tanfolyam. A tanfolyam

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006. I. ciklus 1990-1994

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006. I. ciklus 1990-1994 ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006 I. ciklus 1990-1994 Az elsı, 1990. szeptember 30-án megtartott helyi önkormányzati választáson 5 polgármester- és 23 képviselıjelöltbıl választhattak Nyirád

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ december 1-jétől változik az orvosok beosztása! DÉLELŐTT (07:30-13:30)

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ december 1-jétől változik az orvosok beosztása! DÉLELŐTT (07:30-13:30) MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ FÜL-ORR-GÉGÉSZETI SZAKAMBULANCIA C. épület U. szint, 007. vizsgáló, 81829 mellék Dr. Szilasi Zsuzsanna adjunktus Dr. Szilágyi Kamilla rezidens Dr. Lénárda

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 4, 4, 9-. 2. A. Láng MKKE 6, 6, 6-7. 3. MTK Budapest III 9,5 9,5. 4. HÜSI SC II 8, 8, 2-4. 5. Törekvés SE 8, 8, 2-4. 6. MLTC

Részletesebben

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31.

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. 80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. A múltat ünnepelni szép dolog, ha az embernek a jelent és a jövőt illetően rendben van a szénája. Kellemes az ősökre emlékezni,

Részletesebben

Tiszteletbeli elnökségi tagok jóváhagyása, egyesületi díjak átadása. Dr. Huszty Gábor elnök. HTE közgyűlés 2012. 2012. május 24.

Tiszteletbeli elnökségi tagok jóváhagyása, egyesületi díjak átadása. Dr. Huszty Gábor elnök. HTE közgyűlés 2012. 2012. május 24. Tiszteletbeli elnökségi tagok jóváhagyása, egyesületi díjak átadása Dr. Huszty Gábor elnök HTE közgyűlés 2012 2012. május 24. Tiszteletbeli elnökségi tagok jóváhagyása Az Egyesület tagjait és tiszteletbeli

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről Az MTA IX.

Részletesebben

Meghívó. A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Gyermektüdőgyógyász Szekciójának Tudományos Ülése

Meghívó. A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Gyermektüdőgyógyász Szekciójának Tudományos Ülése Meghívó A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Gyermektüdőgyógyász Szekciójának Tudományos Ülése Kaposvár 2004. november 4-6. A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni.

Részletesebben

Bakony Dinamikus Lövész Egyesület verseny ideje: Gyorspont eredmények

Bakony Dinamikus Lövész Egyesület verseny ideje: Gyorspont eredmények Bakony Dinamikus Lövész Egyesület verseny ideje: 2013 07 06 Gyorspont ek szám név veng szül egyesület eredm. megj. elért 1. Szabó Zsolt 1348 1970 Szászvári LE 176 I. 2. Matuska Pál 0789 1964 Viharsarki

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társasága IX. Kongresszusa

Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társasága IX. Kongresszusa Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társasága IX. Kongresszusa ELSŐ ÉRTESÍTÉS Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály Miskolc-Lillafüred, 2013. szeptember

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XX. (XLVIII.) évfolyam 8. szám 2010. október 13. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 184/2010. (X. 13.) MÖK határozat: A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. BEAC III 6, 4,5,5 8-. 2. Sárkány DSE II 6, 7,5 3,5 3. 3. Mattolda SSC II 4, 5,5 9,5-2. 4. Aquaréna KSC III 9,5 8, 7,5. 5. Törekvés SE 7,

Részletesebben

Tiszteletbeli szenátor címek odaítélése, jutalmazás, kitüntetés. HTE Közgyűlés május 19. Dr. Magyar Gábor elnök

Tiszteletbeli szenátor címek odaítélése, jutalmazás, kitüntetés. HTE Közgyűlés május 19. Dr. Magyar Gábor elnök Tiszteletbeli szenátor címek odaítélése, jutalmazás, kitüntetés Dr. Magyar Gábor elnök HTE Közgyűlés 2016 2016. május 19. Tiszteletbeli szenátor jóváhagyása Az Egyesület tagjait és Mszteletbeli tagjait

Részletesebben

A SZERVEZET BEMUTATÁSA

A SZERVEZET BEMUTATÁSA A SZERVEZET BEMUTATÁSA Simontornya 2013. október 17-19. Történelme I. 1931-ben alakult, önkéntes társuláson alapuló független politikamentes társadalmi szervezetként. Akkori neve: Magyarország Klinikáinak

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség Elnökségi határozatok

Magyar Floorball Szakszövetség Elnökségi határozatok Magyar Floorball Szakszövetség Elnökségi határozatok Dátum: 2016. november 16. Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula 1. Határozat A Fővárosi Törvényszék 2016. szeptember 14-én jogerősen bejegyezte Veisz

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 591/2016. (11.16.) számú á l l á s f o g l a l á s a az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok személyi

Részletesebben

IV.Szigetköz Minimaraton

IV.Szigetköz Minimaraton Abszolút eredmények 1. 6 Garami Árpád 1966 0:57:05 2. 153 Sándor Csaba 1985 0:58:10 3. 12 Varga Csaba 1965 0:58:40 4. 3 Rákóczy Zoltán 1966 0:59:09 5. 18 Balassa Tamás 1991 1:03:10 6. 57 Takács László

Részletesebben

Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek. tag galamb 20% első 20% , ,43

Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek. tag galamb 20% első 20% , ,43 Feleresztés helye: Neumarkt Feleresztés ideje: 2013.06.08 06:10 Időjárás : napos, enyhe északi szél Kisérő : Központi táv : 605000 m Lista terjedelme : 20% (1:5) Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: OKB/22-1/2012. OKB-16/2012. sz. ülés (OKB-81/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: OKB/22-1/2012. OKB-16/2012. sz. ülés (OKB-81/2010-2014. sz. ülés) Ikt.sz.: OKB/22-1/2012. OKB-16/2012. sz. ülés (OKB-81/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 2012. május 29-én, kedden 10 óra 33 perckor

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 216/1999. (IX.27.) számú. h a t á r o z a t a. az iskolaszékekben a fenntartói képviselet.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 216/1999. (IX.27.) számú. h a t á r o z a t a. az iskolaszékekben a fenntartói képviselet. NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 216/1999. (IX.27.) számú h a t á r o z a t a az iskolaszékekben a fenntartói képviselet módosításáról A Közgyűlés a közoktatásról szóló többször módosított 1993.

Részletesebben

Észak-kelet Régió Hosszútávú csapatbajnokság Radeburg, Halle, Kladno, 1.lap

Észak-kelet Régió Hosszútávú csapatbajnokság Radeburg, Halle, Kladno, 1.lap 1.lap 1 Z22 Oláh János 15/18 405.97/ 477.27 2 Z16 Szabó Géza 15/20 359.03/ 430.36 3 Z16 Berki József 13/15 314.74/ 348.09 4 Z31 Csabán - Papp 13/14 308.66/ 325.69 5 Z34 Burka - Takács 14/16 301.96/ 330.36

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

Karancs Postagalambsport Tagszövetség

Karancs Postagalambsport Tagszövetség Standard Hím Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Dankó Lajos E05 HU 12-D-515070 H 225,3143 ko 2716232 m 2. Ilkó Tóth András V05 HU 11-D-345003 H 259,7963 ko 2838976 m 3. Bakos András

Részletesebben

A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNYAI

A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNYAI A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNYAI Magyar Gasztroenterológiai Alapítvány Dr. Kuntz Alapítvány Dr. Rolf Madaus Alapítvány MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI ALAPÍTVÁNY (ALAPÍTVA: 1989.) A Magyar

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről Az ülés időpontja: 2001. december 12. Az ülés helye: Budapest, MaTáSzSz tárgyalóterme Az ülésen jelen voltak: a mellékelt

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának Tudományos Ülése

A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának Tudományos Ülése A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának Tudományos Ülése SZÉKESFEHÉRVÁR 2005. Október 7-8. ELŐZETES PROGRAM JELENTKEZÉSI LAP ÉS ABSZTRAKT FORMA Gyermekdiabetes

Részletesebben

Hatósági szerződés Ft év

Hatósági szerződés Ft év Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződéskötés dátuma Szerződés hatálya Partner / Szerződő fél Hatósági szerződés 2.211.375 Ft 2013.11.28 3 év Aradi Ágnes Hatósági szerződés 2.099.901

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.)

Jegyzőkönyv. Készült: május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.) Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.) Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Tárgy: a Magyar Vízkútfúrók

Részletesebben

Név Telefonszám Rendelés Általános sebészet Dr. Bakity Boldizsár 71-339 Anestesiológia

Név Telefonszám Rendelés Általános sebészet Dr. Bakity Boldizsár 71-339 Anestesiológia K épület ek ABC sorrendben Általános sebészet Dr. Bakity Boldizsár 71-339 Anestesiológia Dr. Villányi Zsolt 71-317 1 Dr. Varjú Kornélia Audiológia és Dr. Horváth Emilia 71-666 465-1837 otoneurológia Baleseti

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL.

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. OLVASÓPARANCS ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. Tájékoztatásul bejelentem, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 26-i ülésére Tárgy: Döntés a 2012. évi Zirc Város Díszpolgára cím és kitüntetések adományozására szóló javaslattételi

Részletesebben

J e g y zőkönyv ÖKB-3/2010. ÖKB-3/

J e g y zőkönyv ÖKB-3/2010. ÖKB-3/ ÖKB-3/2010. ÖKB-3/2010-2014. J e g y zőkönyv az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 2010. május 26-án, szerdán, 8 órakor az Országház delegációs termében megtartott üléséről

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VII. korcsoport Újszász, április iskola, 95 versenyző V. korcsoport Fiú hármas (8)

Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VII. korcsoport Újszász, április iskola, 95 versenyző V. korcsoport Fiú hármas (8) Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VII. korcsoport Újszász, 2011. április 15. 21 iskola, 95 versenyző V. korcsoport Fiú hármas (8) 1. Baranyai Benett, Lukács Márton, Péntek Bence Batthyány Lajos

Részletesebben

Ifjan éretten öregen 80 kérdés válasz közel nyolc évtizedről

Ifjan éretten öregen 80 kérdés válasz közel nyolc évtizedről Conference paper MAFIOK XXXVIII. 2014, Pollack Mihály Faculty of Engineering and Information Technology University of Pécs, Hungary Ifjan éretten öregen 80 kérdés válasz közel nyolc évtizedről Kispéter

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A. elismerések adományozásáról

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A. elismerések adományozásáról MGYRORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H T Á R O Z T elismerések ásáról Magyarország honvédelmi minisztere a társadalmi szervezetek és a nyugállományúak egyesületei javaslatára, a HM Társadalmi Véleményező

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról 20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról Túrkeve Város Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről értesülnek:

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ A 2010. december 2-án tartott Országos Elnökségi ülésről

EMLÉKEZTETŐ A 2010. december 2-án tartott Országos Elnökségi ülésről EMLÉKEZTETŐ A 2010. december 2-án tartott Országos Elnökségi ülésről Heinczinger István Elnök Köszöntötte a megjelenteket és ismertette a napirendi pontokat Mindenki előre megkapta a tájékoztató anyagokat

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat által adományozott címek és díjak odaítélésére létrehozott Kuratórium megválasztására

Javaslat az Önkormányzat által adományozott címek és díjak odaítélésére létrehozott Kuratórium megválasztására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Kvo.: 31.013-14/2007 Melléklet: 1. sz. hatályban lévő kuratóriumi névsor 2. sz. új kuratórium névsora Javaslat az Önkormányzat által adományozott címek és díjak

Részletesebben

Alapító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye. A Közgyűlés IV-38/ /2016. sz. határozatának melléklete

Alapító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye. A Közgyűlés IV-38/ /2016. sz. határozatának melléklete A Közgyűlés IV-38/314.195/2016. sz. határozatának melléklete Okirat száma: 314167-1/2016. Alapító okirat Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Miskolci Egészségfejlesztési

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról 2013. EüK. 17. szám közlemény 2 (hatályos: 2013.11.28 - ) A tanfolyamokra történő jelentkezés

Részletesebben

Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök

Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök V. AZ EGYESÜLET TISZTSÉGVISELÔI Az OMBKE vezetô tisztségviselôi (1892 2002) Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök Fõtitkár (f.t.) (ügyv.a.e.) Fõtitkárhelyettes (f.th.) Ügyvezetõ fõtitkár (ügyv.f.t.)

Részletesebben

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb:

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület 1.A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) Jegyzőkönyv a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: 2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra):

Részletesebben

A Vas Megyei Közgyűlés november 25-i ülésének határozatai. 69/2016. (XI. 25. számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés november 25-i ülésének határozatai. 69/2016. (XI. 25. számú határozat A Vas Megyei Közgyűlés 2016. november 25-i ülésének határozatai 69/2016. (XI. 25. számú határozat A Vas Megyei Közgyűlés ülésének tárgysorozatát az alábbiak szerint állapítja meg: Nyílt ülés keretében

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Kajos Attila

Szakmai beszámoló. Kajos Attila Szakmai beszámoló A Marketing megújulás - Marketing Oktatók Klubja 20. Konferenciájáról és az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért (EMOK) alakuló taggyűléséről Kajos Attila A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános idegsebészeti gyakorlat 3 hónap (Terv1) Fejér Megyei Szent György Kórház 8000 Székesfehér Seregélyesi út 22/535-500/1011 22/595-642 i Osztály Dr. Lencsés Tamás 3 hónap 2 fő 2013.01.01. - 2017.01.01.

Részletesebben

Tervezet. A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 21/2008. (X. 22.) NFGM rendelet módosításáról

Tervezet. A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 21/2008. (X. 22.) NFGM rendelet módosításáról NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NFGM/ 326 /2010 A tervezet a minisztérium álláspontját nem tükrözi 1 Tervezet A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XLIX.. Küldöttgyűlésén december 15, Tó-Vendéglő

JEGYZŐKÖNYV. a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XLIX.. Küldöttgyűlésén december 15, Tó-Vendéglő JEGYZŐKÖNYV Amely készült: Jelen vannak: a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XLIX.. Küldöttgyűlésén 2015. december 15, Tó-Vendéglő a mellékelt jelenléti ív szerint Molnár Tamás gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. HÜSI SC II 7,5,5 5,5, 33,5. 2. Törekvés SE 4,5 9, 5, 6, 24,5 7. 2 3. SENSE II,5 3, 3,5 3,5,5 2. 4. Sárkány DSE II 6,5 6,5 7,5 5, 25,5 6.

Részletesebben

Egyesületi díjak átadása. HTE közgyűlés 2013

Egyesületi díjak átadása. HTE közgyűlés 2013 Egyesületi díjak átadása Dr. Huszty Gábor elnök HTE közgyűlés 2013 2013. május 23. Tiszteletbeli elnökségi tag jóváhagyása Az Egyesület tagjait és tiszteletbeli tagjait az Egyesületben kifejtett évtizedes

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Aneszteziológiai alapképzés 6 hónap (Terv3) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7774 Aneszteziológiai és Intenzív terápiás és Dr. Völgyes Barbara 6 hónap 6 fő 2012.09.15.

Részletesebben

Verseny elnevezése : Delta-Honvéd Kupa I.forduló Tavaszi évadnyitó verseny Verseny helyszine: 1101 Budapest, Pongrác út 5. BHSE lőtér Ideje : 2007. március 31. Versenynaptári szám : 124/B-03/29 Sportpisztoly

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2016. febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT Ssz. Név 1. Bakos Zoltán 2. Bakos Zoltán 3. Bakos Zoltán 4. Bakos Zoltán 5. Balog Csaba 6. Balog Csaba 7. Balog

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Fényszaruiak Baráti Egyesületének Közgyűléséről II. 2014. május 23. 17 óra 30 perc

JEGYZŐKÖNYV a Fényszaruiak Baráti Egyesületének Közgyűléséről II. 2014. május 23. 17 óra 30 perc JEGYZŐKÖNYV a Fényszaruiak Baráti Egyesületének Közgyűléséről II. 2014. május 23. 17 óra 30 perc J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. május 23-án (péntek) a jászfényszarui Városháza Dísztermében 17 óra

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben