Mészáros Gábor. A Magyar Plasztikai Sebész Társaság története. Forrás:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mészáros Gábor. A Magyar Plasztikai Sebész Társaság története. Forrás: http://www.plasztika.org.hu/info.aspx?sp=22"

Átírás

1 Forrás: Mészáros Gábor A Magyar Plasztikai Sebész Társaság története (Az MPHEST ünnepi közgyűlésén, 1999.február 27-én elhangzott előadás alapján, kiegészítve az közötti eseményekkel, adatokkal) Önálló társaságunk jogelődje megalakulásának 40. éves évfordulója alkalmából néhány szóval fel kell idézni a 40 évet megelőző éveket is, hiszen ezek nélkül ma nem lenne Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság sem. Mindenekelőtt egy rövid névsorolvasás, a teljesség igénye nélkül. Ez a névsor évet ölel át, mindenki hozzátett néhány téglát - van aki többet, van aki valamivel kevesebbet - ahhoz, amit ma plasztikai sebészetnek nevezünk. A sorrend nem értékrend, csupán egy kor szerinti névsor a XIX.század 30-as,40-es éveitől a XX.század közepéig: Balassa János, Lumniczer Sándor, Kovács József, Réczey Imre, idősebb és ifjabb Siklóssy Gyula, Herczel Manó, Kuzmik Pál, Pólya Jenő, Verebélyi Tibor, Blaskovics László, ifj.imre József, Ertl János, Réthi Aurél. Olyan nagy sebészek (szemészek, gégészek) ők, akik javarészt 1945 előtt működtek, számtalan szellemes, új műtéti eljárást dolgoztak ki és írtak le, akiknek működése alapvető a plasztikai sebészet számára is. A sort még hosszan lehetne folytatni. Bár a mai Társasághoz szervezeti és jogi értelemben nincs közük, de a reflektorfényből nekik is kell, hogy jusson. A XX. század közepére nyilvánvalóvá vált, hogy nem elég, ha zseniális kezű és fantáziájú sebészek a plasztikai sebészetet is gazdagítják, hanem olyan szakemberekre van szükség, akik teljes munkásságukat a sebészet ezen ágának szentelik. Ezen felismerés következtében (és itthon nem kis részben Petrovszkij professzor tekintélyének köszönhetően) megalakult a budapesti Kun-utcai Kórházban 1952 végén hazánk első önálló plasztikai sebészeti osztálya 49 ágyon Érczi Miklós vezetésével, néhány hónappal később, januárban ugyancsak a Kun-utcában, Frank György vezetésével az első égési osztály, majd 1955-ben 50 ágyon a Magyar Néphadsereg Központi Kórházában egy újabb plasztikai sebészeti osztály, melynek vezetésére Zoltán János kapott megbízást. Az 1. kép valószínűleg 1950 nyarán készült, a III. Sebészeti Klinika orvoskarát ábrázolja: a kép közepén Petrovszkij professzor, és körülötte a következő néhány évtized meghatározó sebészei: Rubányi Pál, Szántó György, Littmann Imre, Szécsény Andor és mások, és ott vannak a leendő plasztikai sebészeti osztályok vezetői: Érczy Miklós és Zoltán János is. A 2. képen a Kun-utcai plasztikai sebészeti osztály gárdája látható: középen Érczy főorvos, jobb kezénél Kartik Ilona (19 év múlva utódja). A következő esemény - amely még mindig nem a mi társaságunkról szól, de biztosan alapvető annak létrejöttéhez nyarán történt, amikor Stockholmban megalakult az IPS, a Nemzetközi Plasztikai Sebész Társaság. Az alapító tagok között két magyar is jelen volt: Berndorfer Alfréd és Érczy Miklós. Nyilvánvalóan a nemzetközi társaság megalakulása is indíttatást adott ahhoz, hogy 1957-ben

2 5 magyar sebész- plasztikai sebész levelet intézzen a hatóságokhoz, melyben kérték, hogy engedélyezzék Plasztikai Sebészeti Sectio megalakulását: Ez az 5 kolléga ABC sorrendben: Berndorfer Alfréd (3.kép), Érczy Miklós, Frank György, Galambos József és Zoltán János (7.kép). A levél hollétéről nincs tudomásunk, mint ahogy a válaszlevélről sem, melyben engedélyezték a Sectio megalakulását. (Egy rövid kitérő: Sajnos az első évről nagyon kevés irat maradt meg, és nem csak nálunk, de a Magyar Sebész Társaságnál sincsenek. Ezért különösen fontos a köszönetnyilvánítás azoknak, akiktől mégis sikerült fontos dokumentumokat megszerezni: elsősorban Zoltán János professzornak, továbbá a Honvéd Kórház plasztikai sebészeti osztályának, Kartik Ilona főorvosasszonynak és - nem utolsó sorban - három alapító tagunk özvegyének : Dr. Berndorfer Alfrédné Dr. Kraszner Évának, Frank György özvegyének, Dr. Rózsahegyi Istvánnénak és Dr. Galambosné Forgony Panninak. Köszönet a segítségükért!). Elérkeztünk a születés napjához. Az anyakönyvi kivonatban a csecsemőkről a következő adatokat szokták feljegyezni: Az újszülött neve, mikor és hol született, és kik a szülei? Nézzük a mi újszülöttünk adatait is ebben a sorrendben: Az első hivatalos név ez volt: Az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete (ezt azért többnyire elhagyták) Sebészeti Szakosztályának Plasztikai Sebészeti Sectioja. Ez a név 1966-ig volt használatban, amikor a lánykori nevet módosították, mivel ekkor alakult újjá a Magyar Sebész Társaság, így utána a Magyar Sebész Társaság Plasztikai Sebészeti Szakosztálya (vagy továbbra is Sectioja) volt a gyermek neve. Ez a név volt érvényben egészen 1990-ig, amikor átalakultunk önálló társasággá, Magyar Plasztikai Sebész Társasággá, majd 1994-ben újabb névmódosítás következett és kialakult a jelenlegi név (Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság). (Csak zárójelben: a nemzetközi társaság is hasonló névváltozásokon ment keresztül: 1955-ben IPS International Society of Plastic Surgeons, majd 1959-től még mindig IPS, de már International Confederation for Plastic Surgery, 1963-tól IPRS International Confederation for Plastic and Reconstructive Surgery, végül 1991-től a jelenlegi International Confederation of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, vagyis az IPRAS). Tehát az újszülött neve ismert. Következik a születés dátuma. Nos ezt illetőleg egy egyelőre (talán örökre) kibogozhatatlan talánnyal állunk szemben. Irattári dokumentum híján maradtak a szaklapok: Az Orvosi Hetilap 100.évfolyamában, az évi 4. számban, a 164.oldalon, január 25-én a következő közlemény jelent meg: A Sebész Szakcsoport Plasztikai Sectiója f.évi január 28-án du.6 órakor a Szakszervezet

3 székházában (Nádor-u.32) tartja alakuló közgyűlését, melyre a szakma iránt érdeklődőket ezúton is meghívja az Előkészítő Bizottság. Elég egyértelműnek látszik. És, hogy az esemény megtörtént, azt egy három héttel későbbi közlemény meg is erősíti (Orvosi Hetilap,100,7,207,1959) : az előre jelzett napon, tehát Január hó 28-án megalakult a Sebész Szakcsoport Plasztikai Sebészeti Szekciója, melynek vezetőségében helyet foglalnak a plasztikai sebészeken és általános sebészeken kívül a fül-orr-gégész, szemész, bőrgyógyász, kozmetikus, onkológus és szájsebész, valamint ortopéd-traumatikus. (sic!) A szekció így akarja egyesíteni a különböző szakmákban működő azon kartársakat, akik valamilyen formában foglalkoznak a plasztikai sebészettel. A következő tudományos ülés február 24-én lesz.... Úgy tűnik, megvan a pontos dátum és hely. Igen ám, de Zoltán János professzor több helyen - például az MNKK plasztikai sebészeti osztálya megalakulásának 25. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi konferencián elmondott beszédében - azt mondta, hogy ez az esemény december 13-án volt a Katonai Kórházban. Ez - az előbbiek ismeretében - számomra érthetetlen volt. Próbáltam nyomozni, végül a Honvédorvos 1959-es, 11.évfolyamában a 141. oldalon találtam egy Zoltán János-közleményt a helyreállító plasztikai sebészet korszerű irányelveiről és a lap alján a következő lábjegyzet olvasható: A Sebész Szakcsoport Plasztikai Sebészeti Szekciójának első tudományos ülésén 1958.december 13-án elhangzott előadás. Ez ellent mond az Orvosi Hetilapban olvasottaknak: úgy gondoltam, volt egy plasztikai sebészeti tárgyú tudományos ülés december 13-án, majd volt egy sectioalakuló ülés január 28-án, és a közlemény leadásakor (mai szóval élve) apró csúsztatással a decemberi konferenciát kinevezték a Sectio első tudományos ülésének. Aztán Benrdorfer Alfréd özvegye elém rakott egy meghívót, amely teljesen egyértelműen a Sectio első tudományos ülésére invitált, december 13-án 11 órára a Magyar Néphadsereg Központi Kórházába. A meghívó tehát ilyen formában létezik, és számomra a két dátum rejtélye kibogozhatatlan. A Sectio megalakult december 13-án vagy január 28.- án, tehát 40 évesek lettünk. Némi bizonytalansággal, de ismerjük tehát az anyakönyvi kivonat ezen rovatait. Marad az utolsó kérdés: kik a szülők? Zoltán professzor 1980-as beszédében azt mondta, hogy 32-en alakították meg a sectiot, ezt el kell fogadnunk, sajnos semmilyen tagnévsor nem áll rendelkezésünkre, valamint az első vezetőség, - sőt 1968-ig egyetlen vezetőség - névsora sem. Csak feltételezni lehet az akkori idők közleményei és visszaemlékezések alapján, hogy az alapító tagok között volt Zoltán János, Berndorfer Alfréd, Érczy Miklós, Frank György, Galambos József, Kartik Ilona, Takács Ákos, Kós Rudolf, Ladányi Józsa, Bugyi István, Kovács András, Németh Béla, Ritoók László, Skaloud Ferenc. Az első elnök Berndorfer Alfréd volt, a titkár pedig Zoltán János. Ez a felállás 14 évig tartott, legalább 2, de valószínűbben 3 vagy több vezetőségválasztáson keresztül, egészen 1973-ig. Nézzük meg, hogy mi minden történt az alapítástól eltelt 40 év alatt? Megpróbáltam csoportosítani az adatokat, történéseket. Kezdjük a szervezeti kérdésekkel: A Szekció ill. Társaság eddigi elnökei a következők voltak: Dr. Berndorfer Alfréd Dr. Zoltán János Dr. Donáth Antal (aki 1990-től az önálló társaság első elnöke volt) Dr. Gulyás Gusztáv Dr. Tamás Róbert Dr. Molnár Csaba

4 Dr. Karvász Tamás A társaság titkárai (Itt a funkció elnevezése változott, eleinte titkár volt, később lett szervező titkár is a titkár mellett, volt, amikor két titkár volt, végül 1990 óta főtitkár és titkár van): Titkár: Dr. Zoltán János Titkár: Dr. Galambos József szervező titkár: Dr. Kovács András Titkár: Dr. Kartik Ilona szervező titkár: Dr. Donáth Antal Titkár: Dr. Gulyás Gusztáv és Dr. Ménesi László (két titkár volt?) Főtitkár: Dr. Gulyás Gusztáv titkár: Dr. Mihályfi László Főtitkár: Dr. Csorba Éva titkár: Dr. Mihályfi László Főtitkár: Dr. Tamás Róbert titkár: Dr. Csorba Éva Főtitkár: Dr. Sikos Géza titkár: Dr. Mészáros Gábor Főtitkár: Dr. Karvász Tamás titkár: Dr. Traub Alfréd Főtitkár: Dr. Karvász Tamás alelnök: Dr. Rezek Ödön Főtitkár: Dr. Rezek Ödön alelnök: Dr. Molnár Csaba A választott vezetőségek (1959-től 1968-ig nincs adatunk): Dr. Berndorfer Alfréd (elnök), Dr. Zoltán János (titkár), Dr. Bertényi Camillo, Dr. Dénes János, Dr. Galambos József, Dr. Hoffer András, Dr. Kett Károly, Dr. Kettesy Aladár, Dr. Manninger Jenő, Dr. Németh Béla, Dr. Pongrácz Endre. (11 tagú vezetőség) Az 1973 és 1977 közötti vezetőségről csak annyit tudunk, amit egy - több szaklapban megjelent - tudósítás közölt, hogy a vezetőség ismét 11 tagú volt, a főbb tisztségviselők pedig Zoltán János (elnök), Galambos József (titkár) és Kovács András (szervező titkár) A vezetőség 16 tagú, a Társaság története során a legnagyobb, az elnök továbbra is Zoltán János, a további tagok: Kartik Ilona (titkár), Bertényi Camillo, Ditrói Sándor, Donáth Antal, Forgon Mihály, Hirschberg Jenő, Kontor Elemér, Kovács András, Lux Ottó, Mangliár Károly, Novák János, Papp Tibor, Renner Antal, Szűcs János és Tari Gábor. Lehet persze, hogy közülük többen már között is vezetőségi tagok voltak, de mint említettem, erről nincs adat A vezetőség ezúttal csak 14 tagú, az előző vezetőségből nem volt benne Kovács András, Lux Ottó, Mangliár Károly és Papp Tibor, bekerült viszont Kett Károly és Ménesi László) A személyeket illetően csak minimális változás volt a vezetőségben, igaz, az jelentős: lemondott Zoltán János professzor, és bekerült Gulyás Gusztáv. A Szekció tagsága Donáth Antalt választotta meg új elnöknek A Szekció önálló Társasággá alakult, a tagság egy kisebb, 9 tagú vezetőséget választott, 5 új taggal. Az elnök Donáth Antal lett ismét, benn maradt a vezetőségben Gulyás Gusztáv (titkár), Ménesi László és Tari Gábor, az új tagok pedig Baksa József, Czeti István, Kósa János, Mihályfi László és Takács László. Ebből a vezetőségből Kósa János 1991-ben lemondott Többen nem pályáztak újra vezetőségi tagságra, így az előző vezetőségből csak Gulyás Gusztáv ( elnök), Mihályfi László és Takács László maradt, új tagok pedig Csorba Éva (főtitkár), Bajusz Huba, Győri Sándor, Mari Béla, Seffer István és Tamás Róbert (titkár). (Mari Béla 1997-ben lemondott, a vezetőség - a közgyűlés jóváhagyásával - Mészáros Gábort kooptálta soraiba). Továbbra is 9 tagú a vezetőség.

5 Csaknem megegyezik az előzővel (egy új taggal): Gulyás Gusztáv (elnök), Tamás Róbert (főtitkár), Csorba Éva (titkár), Bajusz Huba, Győri Sándor, Mészáros Gábor, Seffer István, Takács László, Tizedes György ben a következő vezetőséget választotta meg (több új taggal) a Társaság tagsága: Tamás Róbert ( elnök), Sikos Géza (főtitkár), Mészáros Gábor (titkár), Bajusz Huba, Győri Sándor, Ivanics György, Rezek Ödön, Tizedes György, Végh Miklós. (aláhúzva az új tagok)a vezetőség mandátuma 2006-ig tartott volna, de az évek során egyre nagyobb feszültség keletkezett a vezetőség és a magánszekció vezetősége között, mely egy viharos közgyűlésen 2005-ben ahhoz vezetett, hogy a vezetőség lemondott. Átmenetileg egy ad hoc bizottságot bízott meg a közgyűlés azzal, hogy rendkívüli közgyűlést készítsen elő az új vezetőség megválasztására ben a rendkívüli közgyűlés a következő vezetőséget választotta meg egy évi időtartamra: Molnár Csaba (elnök), Karvász Tamás (főtitkár), Traub Alfréd (titkár), Gyetván János, Kelemen Ottó, Kruppa Zoltán, Molnár László, Rezek Ödön, Viczián Csaba ( Rezek Ödön kivételével mindenki új vezetőségi tag) 2006-ban a közgyűlés alapszabályt is módosított, ennek következtében egy új vezetőségi struktúrát alakított ki, öttagú vezetőséggel, melyben az első három pozícióba megválasztottak, éves forgó rendszerben töltik be az elnöki tisztet. Ennek megfelelően 2006-ban elnök: Molnár Csaba, alelnök: Rezek Ödön, főtitkár: Karvász Tamás, a vezetőség további tagjai Kelemen Ottó és Traub Alfréd 2007-ben a tisztségviselők: Karvász Tamás (elnök), Molnár Csaba (alelnök), Rezek Ödön (főtitkár), és Kelemen Ottó, valamint Traub Alfréd. Tiszteletbeli vezetőségi tagok: Örökös tiszteletbeli elnök: Prof. Zoltán János 1986-tól Örökös tiszteletbeli vezetőségi tagok: Berndorfer Alfréd Prof. Bugyi István Galambos József Prof. Ladányi Józsa (mind a négyen 1977-től) Ez utóbbi eseményről dokumentum is van, melyből arra lehet következtetni, hogy Bugyi István és Ladányi Józsa 1977 előtt vezetőségi tagok lehettek, bár az erről szóló dokumentumok mint említettem hiányoznak. A Társaság tiszteletbeli tagjai: Wolfgang Bethmann (1978) Hans Anderl (1994) Wolfgang Mühlbauer (1995) James Hoehn (1996) Nicolo Scuderi (1997) Bryant Toth (2002) ( Az 1994-es évet megelőzően csak Bethmann professzorra vonatkozóan volt adat, nem lehet tudni, volt-e más is?) A Szekció (Társaság) taglétszáma: ill. 98( két adat is van!) (az önálló társasággá alakuló ülés taglétszáma, vagyis a társasági alapító tagok száma) Tisztségviselők a nemzetközi társaságokban: Berndorfer Alfréd az IPRS Executive Committee 1991-től Gulyás Gusztáv az IPRAS Executive Committee tagja ezenkívül Csorba Évával együtt 1994-től az EBOPRAS és

6 a UMS vezetőségének is tagjai. Tudományos események: Hazai konferenciák, kongresszusok (nemzetközi részvétellel): február 27. Konferencia a kéz sebészetéről (résztvevők: Prof. Burian, H. Eisleben, Prof.Karfik, Prof.Demjén és R.Erdélyi) május 8-9. Magyar-holland plasztikai sebészeti konferencia szeptember People to People konferencia szeptember 23. Magyar-finn plasztikai sebészeti konferencia szeptember Plastic Surgery Educational Foundation konferencia november 5. Tudományos ülés szarajevói plasztikai sebészekkel október 24. Plastic Surgery Educational Foundation konferencia az emlőrekonstrukciókról július 7. Magyar-török plasztikai sebészeti konferencia március International Breast Symposium szeptember éves jubileumi szimpózium a People to People Mission-nal október Magyar-osztrák plasztikai sebészeti konferencia az emlőimplantátumokról február 5-7. Plastic Surgery and High Technology konferencia április I. Magyar-belga plasztikai sebészeti konferencia Külföldi vendégelőadók: március 21. P.H.Jayes augusztus Wolfgang Bethmann március 28. Hugo Obwegeser Ian McGregor szeptember 1. Hugo Obwegeser és P.Clarke augusztus 16. Rollin K. Daniel szeptember 18. Ulrich Hinderer, Rodolphe Meyer és John Joannovich június 10. Patrick Maxwell február 19. Daniel Marchac október 15. Hans Anderl május 26. Lars M. Vistnes november 25. Wolfgang Mühlbauer február 2. Bryant Toth Hazai tudományos ülések: A nemzetközi részvételűeken kívül 25 önállóan és 18 társrendezőként rendezett konferenciának találtam dokumentumát vagy említését 1999-ig bezárólag. A szám egész biztosan nem pontos, mivel 1963 és 1973 között mindössze 2 konferenciáról találtam adatot (ez az a bizonyos adathiányos időszak), és nem valószínű, hogy csak ez a kettő lett volna 10 év alatt. Fontosabb konferenciák: 1958.december 13. A Szekció első tudományos ülése 1975.április 25. Ünnepi ülés az MNKK Plasztikai Sebészeti Osztály 20 éves fennállása alkalmából 1976.május 7-8. Országos Plasztikai Sebészeti Konferencia Szentesen 1980.november 28. Ünnepi ülés az önálló szakorvosi cím és az MNKK Plasztikai Sebészeti Osztály 25 éves fennállása alkalmából 1983.május 13. Ünnepi tudományos ülés a Péterfy S.utcai Kórház Plasztikai Sebészeti osztály 30 éves fennállása alkalmából 1986.május 29. Ünnepi tudományos ülés Prof.Zoltán János 65. születésnapja tiszteletére 1992.szeptember 3-5. Az önálló Magyar Plasztikai Sebész Társaság I. kongresszusa Kaposváron május 25 Hármas jubileumi konferencia a Magyar Honvédség Központi Kórházában: Zoltán János 80 éves, Donáth Antal 65 éves születésnapja, és a Honvéd Kórház plasztikai sebészeti osztálya 45 éves alapításának megünneplése

7 A szakma önállósági törekvései: A továbbiakban néhány dokumentumról lesz szó, amelyek a Szekció illetve a Társaság szakmai rangjának elismertetéséért vívott, gyakran hiábavaló törekvésekről árulkodnak. Az első ilyen levél nyilvánvalóan az az 1957-es levél, melyben a Szekció megalakulását kérvényezte Berndorfer, Érczy, Frank, Galambos és Zoltán. Ez nem áll rendelkezésünkre. Megalakult a szekció, és szinte azonnal elkezdődött a küzdelem a szakma önállóságának elismertetéséért. A 15.képen egy 1963-ban tett megállapítás látható, hadd idézem szó szerint: A plasztikai sebészet hazánkban az orvostudomány többi ágához képest jelentősen hátrányos helyzetben van. Az elmaradottság felszámolása érdekében tanszék felállítására és szakorvosi cím létesítésére van szükség - írta le 1963.(!!!)szeptember 1-én, csaknem 40 évvel ezelőtt az ETT Sebészeti Szakbizottsága és evvel egyetértett az Országos Sebészeti Intézet Kollégiuma is 1972.május 12-én. Egy 1968.június 6-i levélben Zoltán professzor jelzi David Matthewsnak, az IPRS Executive Committee tagjának, hogy a Szekció elhatározta, hogy önálló társasággá alakul. Nincs tudomásunk arról, hogy akkor ez miért nem valósult meg, feltehetőleg a megfelelő engedélyek híján. Az Egészségügyi Miniszter 1978.november 11-én kelt 9/1978.XI.21. rendeletében önálló, ráépített szakvizsgának ismerte el a plasztikai és égési sebészetet. A szakvizsga eredeti megnevezése [ Plasztikai (égési) sebészeti szakvizsga ] a vezetőség rosszallását váltotta ki. A két szakma ma is közös szakvizsgával rendelkezik, de ma már a zárójel helyett az és szócska köti össze azokat. A szakvizsga létesítésekor 28-an kapták meg vizsga nélkül a szakorvosi címet, majd azóta folyamatosan nő a sikeres szakvizsgát tettek száma. Eddig több mint 160 plasztikai és égési sebész szakorvosi címet adott ki az Orvostovábbképző Intézet illetve jogutódja. A Szekció és a Társaság tagjai közül számosan szereztek tudományos minősítést. A számok csalókák, hiszen az önálló társasággá alakulás előtt más szakmák képviselői is tagok lehettek, majd 1990 után a régi tagok (az egyébként tagsági feltételként szereplő) plasztikai sebész szakvizsga nélkül is tagok maradhattak. Egy 1977-es felmérés szerint (tehát még az önálló szakorvosi cím bevezetése előtt) a 98 tag közül 3 volt a tudományok doktora és 17 kandidátus. Ez a szám a későbbiekben szaporodott, aztán a Társasággá alakulás után lecsökkent (jelenleg a plasztikai sebész szakvizsgával rendelkezők közül 5 társasági tagnak van tudományos fokozata) ban a közgyűlésen javaslat hangzott el, hogy a Plasztikai Sebészeti Szakosztály és az Égési Szakosztály közösen alakítson önálló társaságot. Ez sem valósult meg, bár a közgyűlés megszavazta. Az önálló egyetemi tanszék felállítása iránti igényt továbbra is több helyen támogatták ben Szécsény professzor, az Országos Sebészeti Intézet akkori igazgatója az Egészségügyi Minisztériumba intézett levelében feltétlenül szükségesnek tartotta a tanszék felállítását (17.kép). Ugyanezt támogatta az Orvostovábbképző Intézet is, amelyet Forgács professzor levélben megerősített. Mint tudjuk, tanszék ennek ellenére továbbra sem létesült, egyetlen országként Európában ben kelt a Plasztikai és az Égési Szakosztály közös levele az Egészségügyi Minisztériumba, melyben kérik közös szakmai kollégium létrehozását. Ez sem valósult meg, csak 2001-ben, amikor megalakulhatott a kollégiumi jogkörrel felruházott Plasztikai Sebészeti Szakcsoport.

8 Zoltán Jánosról: A Társaság több mint 40 évét bemutató összefoglaló nem volna teljes, ha nem méltatnánk Zoltán János professzor érdemeit. Ő az, aki ennek a 40 évnek minden pillanatához köthető, ha másképpen nem, akkor azért mert mindannyiunk szakmai tudása az ő iskolájából származik, még azoké is, akiknek sajnos már nem volt módjuk személyesen eltanulni tőle a szakmai fortélyokat, de ma is az ő könyveiből tanulunk. Azt gondolom, hogy bár az ő nemzetközi elismertsége nyilvánvalóan saját szakmai és emberi érdemeinek szól, talán társaságunk elismertségének sem tett rosszat. Engedjék meg, hogy néhány tényt felvillantsak vele kapcsolatban: Egy recenzió az Aesthetic Plastic Surgery c. szaklap 1985-ös évfolyamából, melyben a Bőrátültetés Atlasza című művét méltatják. Blair O. Rogers az olvasó megértését kéri ahhoz, hogy magyar kollégáját Amerika és Nyugat-Európa hegyein és síkságain keresztül ordítva köszönthesse: Bravo János, Bravo, Bravo!. Ha már a könyveknél tartunk, Zoltán professzor maga is egyik legnagyobb szakmai elismerésének érzi, hogy a mai rohanó és fantasztikusan fejlődő világunkban 1997-ben 23 év után változatlan utánnyomásban ki lehetett adni a Cicatrix Optimá -t, mert ma is ugyanúgy alapmű, mint volt 1974-ben (!!!). Zoltán János négy társaság tiszteletbeli tagja, az olasz, a német és a japán plasztikai sebész társaságé, továbbá a német szájsebész és maxillofacialis társaságé, három nemzetközi szaklapnak volt szerkesztője május 5-én magyar sebész számára legnagyobb kitüntetésként megtarthatta a Balassaemlékelőadást és megkapta a Balassa-emlékérmet. Hogy milyen hatalmas megtiszteltetés és elismerés ez, csak néhány név mutatóba azok közül, akik ebben az elismerésben részesültek: Réczey Imre, Korányi Frigyes és Sándor, Bókay János és Árpád, Dollinger Gyula, Tauffer Vilmos, Jendrassik Ernő, Lenhossék Mihály, Grósz Emil, Krompecher Ödön, Verebély Tibor, Bakay Lajos, Blaskovics László, ifj. Imre József az első félévszázadból, és Rubányi Pál, Petri Gábor, Littmann Imre, Manninger Jenő, Szécsény Andor, hogy csak néhány nevet említsek a második ötven évből. A magyar orvostudomány kiválóságai. A legjelentősebb nemzetközi elismerés: 1986.október 30-én Los Angelesben megtarthatta az amerikai plasztikai sebészet legnagyobb kitüntetését, a Maliniac-emlékelőadást (az európai plasztikai sebészek közül Obwegeser után másodikként). És még egy igen jelentős elismerés : 1992.február 1-én Dieffenbach-emlékplakettet kapott Berlinben. Talán 1997-ben történt, hogy Zoltán professzor felszólalt a közgyűlésünkön és örömét fejezte ki azon, hogy az a kis csemete, melyet 1958-ban vagy 1959-ben ők, az alapítók elültettek, sudár fává növekedett. Nos ez a fa 40 éves (immár több), reméljük, hogy még tovább terebélyesedik, mi meg reméljük, hogy méltók leszünk mi is és leendő szakmai utódaink is az alapítókhoz, Berndorferhoz, Érczyhez, Frankhoz, Galamboshoz és Zoltán Jánoshoz.

Magyar Sebkezelõ Társaság: 1125, Budapest, Kútvölgyi-út 4.

Magyar Sebkezelõ Társaság: 1125, Budapest, Kútvölgyi-út 4. SEBKEZELÉS SEBGYÓGYULÁS VIII. évfolyam 2005. 2. szám 1 Tartalom Elnöki gondolatok... 3 A kötszerek felhasználása, besorolása, finanszírozása irányelve konszenzus... 4 Az MSKT VIII. Kongresszusának általános

Részletesebben

Pécs-Baranya 1848-1849-ben Baranya megye a reformkorban

Pécs-Baranya 1848-1849-ben Baranya megye a reformkorban 2 1848 TARTALOMALOM Pécs-Baranya 1848-49-ben Baranya Megyei Levéltár, Pécs, 1998. Fk: dr. Ódor Imre igazgató 1848 TANULMÁNYOK ÉS FORRÁSOK BARANYA MEGYE TÖRTÉNETÉBÕL 4. Pécs-Baranya 1848-1849-ben Megjelent:

Részletesebben

MOTESZ. www.motesz.hu. Keressük a sikeres együttmuködés lehetoségeit Interjú a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetségének új elnökével

MOTESZ. www.motesz.hu. Keressük a sikeres együttmuködés lehetoségeit Interjú a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetségének új elnökével MOTESZ M A G A Z I N TUDOMÁNYOS, SZAKMAPOLITIKAI ÉS INFORMÁCIÓS FOLYÓIRAT XIX. évfolyam 1 2. szám 2011. június Keressük a sikeres együttmuködés lehetoségeit Interjú a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek

Részletesebben

BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK

BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK 2003/4. szám 2003/4. szám 2003/9. szám A tartalomból: Az OMBKE 92. Küldöttgyûlése AZ ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET LAPJA ALAPÍTOTTA PÉCH ANTAL 1868-BAN

Részletesebben

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története DR ZALAI KÁROLY A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története 1990-1999 Budapest, 1999 Kiadja a Magyar Gyógyszerészeti I ársaság Felelős kiadó: dr Vincze Zoltán Édesanyám emlékére' Dr. Zalai Károly 1999

Részletesebben

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában FÓRUM MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában Jelentõs eseményéhez érkezett 2013. november 28-án a Napjaink hadtudománya címet viselõ konferencia-sorozat: a Magyar Hadtudományi Társaság, az

Részletesebben

50 éves a Szakcsoport

50 éves a Szakcsoport Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoport 50 éves a Szakcsoport, 2012. ELŐSZÓ Tisztelt Olvasó! Egy olyan könyvet tart a kezében, mely az Eötvös Loránd Fizikai Társulat (ELFT) Sugárvédelmi

Részletesebben

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 I. Bevezetés 3 II. A magyar-szovjet kapcsolatok 1945 és 1948 között 5 III. Már a párt árnyékában.

Részletesebben

Szerkesztôi elôszó. Tisztelt Olvasók!

Szerkesztôi elôszó. Tisztelt Olvasók! Szerkesztôi elôszó Tisztelt Olvasók! Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület története hazánk újkori történetének történelmi sorsfordulókkal, tragédiákkal és dicsõséges múlttal teli, a kiegyezéstõl

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV 2012 BUDAPEST A FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET KIADVÁNYA Felelős kiadó Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok, elnök Lektorálták Dr. Magyar István nyá. dandártábornok

Részletesebben

Fasori Örökdiák. So WHAT? Kit érdekel?! Ahhoz képest, hogy mennyien végeztünk az elmúlt 25 évben,

Fasori Örökdiák. So WHAT? Kit érdekel?! Ahhoz képest, hogy mennyien végeztünk az elmúlt 25 évben, Fasori Örökdiák A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM VOLT NÖVENDÉKEINEK EGYESÜLETE TIMOR DOMINI PRINCIPIUM SCIENTIÆ AZ ÚRNAK FÉLELME FEJE A BÖLCSESSÉGNEK 2014. SZEPTEMBER 7. SZÁM So WHAT? Kit érdekel?! Ahhoz

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan ÉRTESÍTŐ A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA Megjelenik időszakosan 2012. március 2012/1 Tisztelt Adófizető Honpolgár! Amennyiben más szervezetnek még nem kötelezte el magát, kérjük, ajánlja fel

Részletesebben

hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM

hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM hír CSATORNA 2007 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja jubileumi szám 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség F Õ T Á M O G A T Ó I N K TARTALOM MASZESZ Hírhozó... 2 Somlyódy László: A MaSzeSz

Részletesebben

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja. A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)...

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja. A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)... a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja Tartalom A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)............................................2 Szövetségi Tanácsülés

Részletesebben

A Modern Filológiai Társaság születése

A Modern Filológiai Társaság születése A Modern Filológiai Társaság születése FRANK TIBOR az MTA levelező tagja, egyetemi tanár, ELTE BTK, Angol Amerikai Intézet, Amerikanisztika Tanszék Abstract: The Society for Modern Philology, Hungary s

Részletesebben

Tartalomból. Őszölő. Semmelweis Egyetem Az Or vose gye tem és a TF-Fó rum új sá gok jog utód ja. publicisztika. www.ujsag.sote.hu. Semmelweis Egyetem

Tartalomból. Őszölő. Semmelweis Egyetem Az Or vose gye tem és a TF-Fó rum új sá gok jog utód ja. publicisztika. www.ujsag.sote.hu. Semmelweis Egyetem publicisztika Tartalomból Őszölő Semmelweis Egyetem Tanévköszöntő 3. oldal Tulassay Tivadar rektor úr a Művészetek Palotájában szeptember 3-án tanévnyitón köszöntötte egyetemünk új polgárait. Ünnepi beszédéből

Részletesebben

MOTESZ. www.motesz.hu. Bemutatkozik a megújult MOTESZ Magazin Szerkesztősége. Tervezési dilemmák a szükségletről

MOTESZ. www.motesz.hu. Bemutatkozik a megújult MOTESZ Magazin Szerkesztősége. Tervezési dilemmák a szükségletről MOTESZ M A G A Z I N T U D O M Á N Y O S, S Z A K M A P O L I T I K A I É S I N F O R M Á C I Ó S F O L Y Ó I R A T XVII. évfolyam 1 2. szám 2009. december Bemutatkozik a megújult MOTESZ Magazin Szerkesztősége

Részletesebben

I. Személyi és tanulmányi adatai

I. Személyi és tanulmányi adatai Szepesszombati Genersich Antal (1842 1918) Genersich Antal mint a dualizmus korának egyik kiemelkedő személyisége, a kórbonctan és törvényszéki orvostan egyetemi tanára, a kolozsvári tudományegyetem Kórbonctani

Részletesebben

Bányászati és Kohászati Lapok

Bányászati és Kohászati Lapok Bányászati és Kohászati Lapok KÕOLAJ ÉS FÖLDGÁZ BUDAPEST 2014/4. 147. évfolyam 1 28. oldal KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Az OMBKE vezetõi, szervezetei és tagsága ezúton fejezi ki köszönetét az Egyesület jogi-tag

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Fejezetek a Nógrád megyei Madách-kultusz elmúlt ötvenéves történetéből (1964 2014) A sorozat eddig

Részletesebben

St. Elizabeth. Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez. Fábián Gergely

St. Elizabeth. Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez. Fábián Gergely St. Elizabeth U D OF F H NIVERSITY EBRECEN ACULTY OF EALTH NYÍREGYHÁZA MEDICINAE ET ACTA 1990 SOCIOLOGICA ACTA M S ED OC V OLUME 3. 2012 Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez Fábián Gergely Debreceni

Részletesebben

Fasori Örökdiák. t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám

Fasori Örökdiák. t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám Fasori Örökdiák A Budapesti E vangélikus Gimnázium Volt Növendékeinek Egyesüle te hírle vele t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám Húsz éve indult

Részletesebben

A Felderítők Társasága Egyesület Elnökségének beszámolója a megválasztása óta végzett munkáról.

A Felderítők Társasága Egyesület Elnökségének beszámolója a megválasztása óta végzett munkáról. 1 FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET A Felderítők Társasága Egyesület Elnökségének beszámolója a megválasztása óta végzett munkáról. Tisztelt Közgyűlés! Kedves Barátaim! A beszámoló összeállításánál fontos

Részletesebben

Lapszámunk tartalmából

Lapszámunk tartalmából publicisztika Lapszámunk tartalmából Semmelweis Egyetem Győzelem az elmúláson Kokárdás nemzeti ünnep egyetemünkön A kórházak nyilvános minősítésének indikátorrendszere Semmelweis Egyetem Az Or vose gye

Részletesebben

Néhány, a Magyar Orvostörténelmi Társaság munkájában 1945 után részt vett neves orvostörténész

Néhány, a Magyar Orvostörténelmi Társaság munkájában 1945 után részt vett neves orvostörténész Néhány, a Magyar Orvostörténelmi Társaság munkájában 1945 után részt vett neves orvostörténész (Születésük időrendjében) Összeállította: Gazda István és Kapronczay Károly Fekete Sándor (1885 1972) Fekete

Részletesebben

A Magyar Írószövetség rövid története

A Magyar Írószövetség rövid története A Magyar Írószövetség rövid története Ismeretes, hogy igazán a reformkorban bontakozott ki a modern magyar irodalmi élet, amelyet a megelőző évtizedekben Kazinczy Ferenc kezdett el megszervezni. Évkönyvek,

Részletesebben

I. sz. Gyermekklinika évkönyve

I. sz. Gyermekklinika évkönyve A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Gyermekklinika évkönyve 2012 2013 Budapest Kiadja: Semmelweis Egyetem Budapest, I. sz. Gyermekklinika Felelõs kiadó: Dr. Tulassay Tivadar Szerkesztette:

Részletesebben

Név Igen Nem Tart. Dr. Tornóczki Tamás Orális Pathológiai Intézeti Tanszék

Név Igen Nem Tart. Dr. Tornóczki Tamás Orális Pathológiai Intézeti Tanszék 2 TARTALOMALOM AKari Tanács határozatai Kitüntetések, elismerések Beszélgetés a Klinikai Központ fõigazgatójával (Schweier Rita interjúja) Megújult a Gyermekklinika ünnepélyes átadás Tüdõgyógyász társaságok

Részletesebben

Cikkeink. Fogorvosok Semmelweise. Semmelweis Egyetem. tartalmak. Csak az újság elektronikus változatában olvasható cikkek

Cikkeink. Fogorvosok Semmelweise. Semmelweis Egyetem. tartalmak. Csak az újság elektronikus változatában olvasható cikkek tartalmak Cikkeink Csak az újság elektronikus változatában olvasható cikkek Az alábbi írásokat a nyomtatott újságban nem, kizárólag lapunk webes változatában olvashatja. www.ujsag.sote.hu Közalkalmazotti

Részletesebben

1096, Budapest, Nagyvárad tér 1.

1096, Budapest, Nagyvárad tér 1. SEBkezelés SEBGYÓGYULÁS IX. évfolyam 2006. 1. szám Tartalom Elnöki köszöntő... 3 Fájdalom-menedzselés a sebkezelésben Dr. Iványi Zsolt PhD... 5 Energiával és fehérjével dúsított kiegészítő táplálékkal

Részletesebben