EDWARD GORDON CRAIG ÉS HEVESI SÁNDOR LEVELEZÉSE ( ) THE CORRESPONDENCE OF EDWARD GORDON CRAIG AND SÁNDOR HEVESI ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EDWARD GORDON CRAIG ÉS HEVESI SÁNDOR LEVELEZÉSE (1908-1933) THE CORRESPONDENCE OF EDWARD GORDON CRAIG AND SÁNDOR HEVESI (1908-1933)"

Átírás

1 EDWARD GORDON CRAIG ÉS HEVESI SÁNDOR LEVELEZÉSE ( ) THE CORRESPONDENCE OF EDWARD GORDON CRAIG AND SÁNDOR HEVESI ( )

2 EDWARD GORDON CRAIG ÉS HEVESI SÁNDOR LEVELEZÉSE ( ) Edward Gordon Craig, az európai színházművészet világhírű megújítója és Hevesi Sándor a magyar színházművészet kiemelkedő egyénisége ig levelezett egymással. Most kerül először a nyilvánosság elé levelezésük. A színházról, a rendezésről megfogalmazott gondolataik ma is újszerűek és aktuálisak, mert művészi hitvallásuk példája Nyugat- és Közép Európa gondolati találkozásának. A két merőben ellentétes személyiségű művész barátsága példamutató, bár személyesen soha nem találkozhattak. Levelezésük német és angol nyelven folyt. Az eredeti leveleket angol nyelvű jegyzetek egészítik ki. A kötetet angolmagyar nyelvű tanulmány záija le. A könyvet ajánljuk azoknak, akik szeretik a színházat, és érdeklődnek a színházi világ jeles személyiségei iránt. Ára: 180 Ft

3 EDWARD GORDON CRAIG ÉS HEVESI SÁNDOR LEVELEZÉSE ( ) * THE CORRESPONDENCE OF EDWARD GORDON CRAIG AND SÁNDOR HEVESI ( )

4

5 EDWARD GORDON CRAIG ÉS HEVESI SÁNDOR LEVELEZÉSE ( ) * THE CORRESPONDENCE OF EDWARD GORDON CRAIG AND SÁNDOR HEVESI ( ) Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Hungarian Theatre Institute and Museum

6 Szerkesztette, a leveleket fordította, a jegyzeteket készítette és a zárótanulmányt írta Székely György Lektorálta Sarlós Róbert Megjelent a Kulturális és történelmi emlékeink feltárása, nyilvántartása és kiadása kutatási program" támogatásával. ISBN Kiadja az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Felelős kiadó Soóky Andrea mb. igazgató Felelős szerkesztő Török Margit Készült az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Nyomdájában Felelős vezető Orbán György Hungarian translation Székely György, m * X Edited by György Székely. Translation, introduction and epilogue by György Székely. Supervised by Robert Sarlós. Published with the support of the research project "The revealing, registration and publication of our cultural and historical heritage." ISBN Published by the Hungarian Theatre Institute and Museum. Responsible publisher: Andrea Soóky, Deputy Director. Responsible editor: Margit Török. Printed in the Printing House of the Hungarian Theatre Institute and Museum. Responsible manager: György Orbán.

7 Rozikám emlékére the memory of Rose

8

9 TARTALOM / CONTENTS ELŐSZÓ / PREFACE 9 A LEVELEK/THE CORRESPONDENCE 13 FÜGGELÉK / APPENDIX 169 A: Hevesi Sándor német nyelvű leveleinek angol fordítása / The English version of Hevesi's letters written originally in German 169 B: Hevesi válaszai a The Mask körkérdéseire / The answers of Sándor Hevesi to the questions put by The Mask 176 a) A realizmus és a színész / Realism and the actor 176 b) Nemzeti színház előnyei és hátrányai / A national theatre: its advantages and disadvantages 178 C: A két levelező élet- és pályaképének adatai / Biographical dates 181 Székely György: Az elmaradt találkozás / The missed encounter 185 Felhasznált irodalom / Bibliography 202

10

11 ELŐSZÓ A huszadik század két jelentős színházművészének levelezését veheti kézbe az olvasó. Edward Gordon Craig ( ) az európai, sőt a világ színházi életének kiemelkedő megújítója; néhány fontos írása magyar nyelven is megjelent. Hevesi Sándor ( ) színházi kritikus, rendező és a Nemzeti Színház igazgatója a magyar művészet történetében töltött be fontos szerepet. Kettejük kapcsolata - amely e kötetben először közölt levelezésükben dokumentálódott - a korszak, tehát a század első felének érdekes összefüggéseire hívja fel a figyelmet. A kötet zárótanulmánya ezekről az összefüggésekről és a belőlük levonható tanulságokról szól ben a Magyar Színházi Intézet birtokába került a Hevesi-hagyaték, és Gordon Craig hozzá intézett 43 levele.* Az anyagot dr. Staud Géza vette leltárba, majd nem sokkal később dr. Cenner Mihály, szintén az intézet munkatársa, próbálta a borítékokon lévő postabélyegzők adatainak felhasználásával kronológiai rendbe szedni. Hiányoztak azonban azok a levelek, amelyeket Hevesi Sándor írt válaszképpen Craig írásaira ban a University of Lancaster könyvtárosa, L. M. Newman adta ki Gordon Craig Archives című bibliográfiai művét (London: The Maikin Press), amelyben közzétette a világ összes teátrális jellegű gyűjteményeiben fellelhető, Craiggel kapcsolatos anyagok lelőhelyét. így derült ki, hogy a Craignek írott Hevesi-levelek Párizsban, a Bibliothéque de l'arsenal Collection Craig"-jében találhatók. E kötet szerkesztőjének 1981-ben sikerült a magyar és a francia intézmény közti cseremegállapodás alapján megszerezni a Hevesi-levelek fénymásolatát. így már vállalkozni lehetett a levelezés kiadásának előkészítésére. Azt természetesen lehetetlen megállapítani, hogy a kettejük levélváltásában született minden levél a birtokunkban van-e. Elképzelhető, hogy valamikor még felbukkan egy-egy lappangó tétel. A most leközölt 83 levél azonban lényegében teljes képet nyújt erről az írásos kapcsolatról, amely február 5-től, nagyobb megszakítással (az első világháború időszakában) 1933 februárjáig tartott, őszinte, baráti hangja ma is lenyűgöző. A Hevesi-levelek borítékai nem maradtak fönn; a Craig-leveleké részben igen. A levelek belső dátumozása szeszélyes: legalább annyié * Az intézmény neve 1991-ben megváltozott: Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet. A jelen kötetben mindvégig a régi elnevezés, illetve rövidítése, MSZI szerepel. * 9 *

12 hiányzik, mint amennyié megvan. így óhatatlanul felmerült a sorrendiség, a kronológia kérdése, hiszen e vállalkozás célja az, hogy a levelezést folyamatos összefonódottságában adja közzé. Két közvetlen és egy közvetett módszert lehetett igénybe venni. Legbiztosabb adatforrás a levél írója által felírt dátum. Hasonlóképpen megbízható a Craig-levélborítékok postabélyegzője (bár néha nehezen olvasható, vagy elmosódott). Végül igen sok esetben belső bizonyítékokra kellett támaszkodnunk: datálatlan levelek felelnek" egymásnak. A folyamatos olvasás remélhetőleg igazolja ennek az eljárásnak a jogosságát. Megnehezítette a feldolgozást Craig sajátos írásmódja. Szenvedélyes-kalligrafikus írás, amelyben a szavak sokszor egybeíródnak; szinte minden levélnek külön tipográfiája" van. Ez a tipográfia sok esetben szinte hallhatóvá" teszi a szöveget: új bekezdései, központozásának egyéni, már-már egyénieskedő jellege, a változatos aláhúzás-technika" mind ezt a hangulat-tolmácsoló feladatot látja el. Ezért a közlés igyekezett (a magyar fordítás esetében is) lehetőség szerint formahü lenni, bár ez kétségtelenül megnövelte a közlés terjedelmét. Hevesi egy ideig német nyelven válaszolt Craignek, de egy év után áttért az angolra, és ha több-kevesebb hibával is, de ezután már ennél a nyelvnél maradt. (A nyilvánvaló tévedésekre a szerkesztő külön utal.) A levelek közlése az alábbi rendszerben történik: a folyamatos sorszámozáson belül minden levél először a megírás nyelvén kerül közlésre (angol, német), ezt angol nyelvű jegyzetek követik, majd az adott levél magyar fordítása és jegyzetei, eltérő betűtípussal. Benne a levelekre vonatkozó legfontosabb adatok: autográf vagy nem, az oldalak száma, illetve a lelőhely. Ez a Craig-levelek esetében egyetlen kivétellel a Magyar Színházi Intézet Kézirattára (megadva a leltári számot); az Arsenal-másolatoknak csak a Színházi Intézet adott számot. A kötetet Függelékek egészítik ki. Az angol kutatók számára készültek Hevesi németül írt leveleinek angol fordításai. Ezt követik Hevesi Craig folyóiratában, a The Maskban megjelent angol nyelvű írásai magyar fordításban is. A szövegben található zárójelek () az eredeti levélírók jelei. A szögletes zárójeleket [] a szerkesztő használta. A zárójelek közti pontsor (...) a szöveg olvashatatlanságára utal. Még csak nem is sejtjük, hogy ez a két művész találkozott-e valaha is egymással. Nincs nyoma Craig-művek magyarországi kiállításának sem. De öt rajza: két jelmezterv az Acis és Galathea első felvonásához, valamint két metszete és egy háttérvázlata megjelent a Magyar Iparművészet című folyóirat , úgynevezett színházi" számában. * 10 *

13 PREFACE The second book written by Edward Gordon Craig ( ), On the Art of the Theatre (London: Heinemann, 1911), has an Introduction by Sándor (Alexander) Hevesi ( ), director of the Hungarian National Theatre, Budapest ( ), conceived originally as a letter to be read at the banquet given in honor of Mr. Craig in London, July 16th It was not the first nor the last item of a long correspondence lasting from 1908 to 1933, interrupted only during the First World War. The Hungarian Theatre Institute, Budapest, has acquired 43 letters written, by E. G. Craig from the legacy of Sándor Hevesi in 1962.* Nobody had known at that time where the counterpart of this correspondence could be found. Then, in 1976, L. M. Newman, librarian at the University of Lancaster, has published a volume, the Gordon Craig Archives (London, the Malkin Press), listing all theatrical collections where materials by and about E. G. Craig are to be found. This highly useful survey made it possible to find the missing letters in Paris, in the "Collection Craig" of the Bibliothéque de l'arsenal. In 1981 we succeeded by way of exchange to complete the correspondence, making it possible to prepare an edition of this valuable material. We cannot be sure, however, if every letter sent by these two men to each other is now in our possession. Some could have gotten lost, others, perhaps, may hide in another collection. Yet, these existing 83 letters give an approximately true picture of this special connection between two outstanding personalities of the theatrical world during the first half of our century. Most envelopes of the letters written by Craig (with postmark) are extant; not a single one of those written by Hevesi. A fact which has made it quite difficult to arrange the letters into their original chronological order. Accordingly, we had to use direct and indirect methods to establish the place of the letters. It was easy enough when the author of the letter has put the date himself, or when the stamps were clearly readable. In all other cases we had to insert the letters according to their contents, especially if questions and answers have followed each other. * The name of the Institute has been changed in 1991 to Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (The Hungarian Theatre Institute and Museum). In this edition we use only the old name and its abbreviation (MSZI). * 11 *

14 In this edition we try to follow the peculiarities of the original manuscripts: new paragraphs, punctuation marks, special accents, emphatical underlinings. This is especially important concerning letters of Mr. Craig: they are very much part of his personal style, conveying the "acoustical" image of his sentences. During the first year of their correspondence, Sándor Hevesi has used German. The reader will find the translations into English in Appendix A. Later, Hevesi chose to write in English. We have not changed or corrected his faults, marking only some places where the meaning was not clear enough. The text of each letter is given first in its original language, followed by Notes, then its Hungarian translation and Notes, containing the most important dates: form, provenance, the inventory numbers etc. - All but one of Craig's letters are in the collection of the Hungarian Theatre Institute. Those of Hevesi have no individual identification numbers given by the library of the Arsenal; their numeration was given, too, by the Hungarian Theatre Institute. There are Appendices at the end of the volume: the English and Hungarian version of Hevesi's letters written originally in German, and his articles for The Mask. There are two kinds of parentheses used in this edition. The regular ones: ( ) are those used by the correspondent; the square brackets 11 were used by the Editor. The dots between the brackets [...] refer to unreadable places. We have no hints whatever that these two artists have met each other personally. There is no trace of a Hungarian exhibition of Craig's designs; but five pieces, - two costume-designs for the first act of Acis and Galathea, two etchings and a draft for a backdrop were published in the "theatre-issue" of the periodical Magyar Iparművészet, in No. 1., * 12 *

15 A LEVELEK/THE CORRESPONDENCE 1. E. G. CRAIG TO S. HEVESI / E. G. CRAIG HEVESI SÁNDORHOZ [Firenze] II. 5. [Stamp on the cover / Bélyegző a borítékon] Please listen to a stranger - wellknow [!] to you. Fülep, your countryman, tells me you are a wonderful theatre artist. 1 - And, that as I am a wonderful theatre artist as well, you will not mind if I write to you. Fülep, then is responsible if there is a fight. And now, seriously - I send you news of a journal which is due to appear quite soon. 2 Will you tell us of all that is most alive in the art, in Hungary. We will print what you send. I believe you are always very busy - then you are one of the few men who really will have time at your disposal - is it not so? Cordial and sincere greetings E Gordon Craig NOTES: On the heading of the first page there is a pen-and-ink drawing: two theatrical figures and a giant mask (1.0'), crowned with the words: The Mask. 1. Fülep, Lajos ( ), Hungarian art historian, aesthetician, residing in Florence from 1907 to Vol. One, No 1. of The Mask was published in March Craig was very busy organizing international personalities of the theatre around this new periodical. Already in the first number he mentions LOUIS FULIP [!] and ALEXANDER HEVESI among the "writers and artists contributing to the journal". 3. Népszínház-Vígopera. Opened in 1875, it was a theatre dedicated to folk-drama with music, and, later, to operetta. From 1. Oct. 1907, its profile was enriched by light operas, and, thanks to Hevesi, with important dramas as well. Kérem hallgasson meg egy idegent - akit jól ismer. Fülep, a maga honfitársa azt mondja, hogy maga egy csodálatos színházművész. * 13 *

16 - És, mivel én is egy csodálatos színházművész vagyok, nem veszi majd rossznéven, ha írok magának. Tehát Fülep lesz a felelős, ha összeveszünk. Most pedig, komolyan - egy folyóiratról küldök híreket, amelynek nemsokára meg kell jelennie. írjon meg nekünk mindent, ami legelevenebb a művészet terén Magyarországon. Amit küld, azt kinyomtatjuk. Gondolom, mindig nagyon el van foglalva - tehát egyike azoknak az embereknek, akik valóban rendelkezni tudnak az idejükkel - hát nem így van? Szívélyes és őszinte üdvözlettel E. Gordon Craig. JEGYZETEK: K: autográf, 2 oldal L: MSZI KT Címzés a borítékon: To Alexander Hevesi Budapest Népszínház-Vigopera 3 Hungary Az első oldal fejlécén tollrajz: két színpadi figura és egy óriásmaszk (3 cm); föléírva: The Mask. 1. Fülep Lajos ( ), művészettörténész, esztéta; 1907-től 1913-ig Firenzében élt. 2. A The Mask első száma (Vol. One, No. 1.) 1908 márciusában jelent meg. Craig széles körű szervezőmunkát fejtett ki, hogy jelentős külföldi színházi személyiségeket toborozzon a lap köré. Már ebben az első számban a közreműködő írók és művészek" között említi meg LOUIS FULIP [!] és ALEXANDER HEVESI nevét. 3. Hevesi Sándor ekkor még a Népszínház-Vigopera rendezője. 2. HEVESI TO CRAIG / HEVESI CRAIGHEZ [Undated / Dátum nélkül] Lieber Meister, eine fremde Sprache ist ein sprödes Material. Gedanken lassen sich nur im weichen Thon der Muttersprache herausmodellieren. Doch wäre sehr schön, wenn wir uns auch auf diesem Umwege verständigen könnten. Für mich sind sie ein alter Bekannter - durch ihre neuen Gedanken. 1 Meine Wünsche fliegen auch von der heutigen Bühne, von dem öden und flachen Realismus der modernen Bühne weit in ferne Vergangenheiten zurück wo die Bühnenkunst ihre Heiligkeit und Herrlichkeit noch nicht eingebüsst hatte. In stillen Nächten, nach ernüchternden Theatervorstellungen habe ich in alten Büchern geblättert um die Wandlungen und Offenbarungen der schauspielerischen Seele * 14 *

17 zu erforschen, habe die alte griechische Kunst studiert, welche auf der grossen nationalen Bühne plastisch und auf den kleinen Bühnen der Städte mimisch war, die grosse und die intime Kunst. Die alten Griechen hatten das, was wir mit der Seele suchen", den Stil und ohne Stil giebt es keine Kunst. Stil ist Zusammenfassung des Lebens zur Kunst. Und glauben sie nicht, dass Stil gewissermassen Tradition ist, insoferne nämlich Tradition Ausbildung heisst, Ausbildung des Kunstgefühls und des künstlerischen Ausdrucks. Ich sage das alles deshalb, weil in Ungarn noch keine richtige Bühnenkunst existiert infolge des Mangels an Stil und Tradition. Ungarn hat eine ganz gute realistische Schauspielkunst - und das ist aber auch alles. Eine Tragödie von Sophokles wird in demselben Stil aufgeführt wie etwa die Patrie" von Sardou. 3 Der Zusammenhang der Schauspielkunst mit allen bildenden Künsten - ist fast unbekannt. Ich selbst habe einige sehr bescheidenen Versuche gemacht - zuletzt mit La cittä morta" von DAnnunzio, - mit einer Einrichtung und Dekorationen und Bewegungen, ungefähr wie Sie sich das vorstellen würden. 4 Aber unsere ganze Theaterkunst ist heute noch ein Abklatsch, eine Nachahmung und keine Beseelung des Lebens. Vielleicht in ein paar Jahren! Also von der Kunst Ungarns Hesse sich nicht viel schreiben. Wollen sie nicht lieber einen kleinen Aufsatz über den ersten Theoretiker der Schauspielkunst? Das ist nämlich der Grieche Lukianos. Er hat sehr viel interessantes geschrieben, was heute schon in Vergessenheit geraten ist. 5 The Mask" hat mich sehr erfreut.^ Es ist wie Luft und Licht in dieser drückenden Atmosphäre. Mit einem aufrichtigen, freundschaftlichen Händedruck. Alexander Hevesi. NOTES: 1. The first book published by E, G. Craig, The Art of the Theatre (1905) was well known by Hungarian theatre people, mostly in the German version, Die Kunst des Theaters (1905). Already in 1906 Craig was mentioned by Hevesi in an essay; Lajos Fiilep has seen the book on the table of a leading Hungarian actor; and there was a review of the German version in a book on the art of dramatic direction, - all in the same year. 2. Hevesi has dealt with these problems during those years when he headed the school of the Thalia Society ( ). In 1908 he published a book, A színjátszás művészete (The Art of Acting), in which a whole chapter has been dedicated to the problems of "Style and the art of acting". 3. La Patrie by E. Sardou was in the repertory of the National Theatre since 1870, and was revived in * 15 *

18 4. La cittä morta by D'Annunzio was first performed in Hungary under the direction of Hevesi with the company of the Thalia Society on the 31st March The sets were designed by Ödön Márffy ( ). 5. Hevesi is referring to Lucian from Samosata (c. A. D c. 200), and to his essay "On the dance". 6. Hevesi is referring here not to the periodical itself, but to the "news" which were sent by Craig in his first letter. Kedves Mester, rideg anyag egy idegen nyelv. A gondolatokat csak az anyanyelv puha agyagjából lehet megmintázni. De azért szép volna, ha ilyen kerülő úton is meg tudnánk értetni magunkat. Az én számomra Ön már régi ismerős - új gondolatai által 1 A mai színpadtól, a modern színpad üres és lapos realizmusának színpadától az én vágyaim is a messzi múltakba szállnak, ahol a színpadmüvészet még nem veszítette el szentségét és nagyszerűségét. Csendes éjszakákon, józanító színielőadások után régi könyvekben lapoztam, hogy felkutassam a színészi lélek változásait és megnyilatkozásait, tanulmányoztam a régi görög művészetet, amely a nagy nemzeti színpadokon plasztikus, a városok kis színpadain pedig mimikus volt, a nagy és az intim művészetet. A görögök még ismerték azt, amit mi a lelkünkkel keresünk", a stílust, és stílus nélkül nincs művészet. A stílus összegzi az életet művészetté. Nem gondolja, hogy bizonyos mértékben a hagyomány a stílus, amennyiben a hagyomány műveltséget jelent, a művészi érzék és a 2 művészi kifejezés műveltségét Mindezt azért mondom el, mert Magyarországon a stílus és hagyomány hiánya miatt még nincs igazi színpadművészet. Magyarországon van egy egészen jó realisztikus színművészet - de ennyi az egész. Egy Szophoklész-tragédiát ugyanabban a stílusban adnak elő, mint mondjuk A hazát Sardoutól.^ A színművészet összefüggése a képzőművészetekkel - szinte ismeretlen. Én magam végeztem néhány szerény kísérletet utoljára D'Annunzio Holt városával - körülbelül olyan rendezésben, díszletekkel és mozgatással, ahogy azt Ön képzelte el 4 De ma még egész színházművészetünk csak másolás, utánzat és nem az élet átlelkesítése. Talán majd néhány év múlva! így hát a magyar művészetről nem sokat lehet írni. Nem érdekelné inkább egy kis tanulmány a színművészet első teoretikusáról? Mármint a görög Lukianoszról. Sok olyan érdekes dolgot írt, ami mára már feledésbe merült 5 * 16 *

19 A Mask" nagyon megörvendeztetett 6 Mint a friss levegő és a fény ebben a nyomasztó légkörben. őszinte baráti kézfogással Hevesi Sándor JEGYZETEK; K: autográf, 2 oldal L: Arsenal; MSZI Boríték nélkül. Tartalmából következtetve a levelet február 5. és 18. között írta Hevesi. 1. E. G. Craig első könyvét The Art of the Theatre (1905) jól ismerték a magyar színházi élet vezetői, valószínűleg a német fordítás - Die Kunst des Theaters (1905) - alapján. Hevesi már egy 1906-os tanulmányában említi Craig nevét (A festő a színpadon, Magyar Szemle, sz.); Fülep Lajos viszont Ivánfi Jenő asztalán látta a könyvet (Színészek a színészetről, Magyar Szemle, sz.); Vidor Dezső pedig A színpadi rendező és munkája című könyvében (1906) ismertette a Magnus-féle német fordítást. Mindezt egyetlen év alatt. 2. Hevesi a Thália Társaság iskolájában foglalkozott ezekkel a kérdésekkel ban publikált könyvében (A színjátszás művészete) külön fejezetet alkot A stílus és színjátszás". 3. Sardou drámája, A haza, 1870 óta volt a Nemzeti Színház műsorán; 1890-ben is felújították. 4. A Holt város bemutatója március 31-én volt a Thália Társaságban, Hevesi rendezésében. A díszleteket Márffy Ödön ( ) tervezte. 5. Hevesi itt szamoszatai Lukianoszra utal (i. sz. 115 k.-200 k.), illetve Beszélgetés a táncról című értekezésére. 6. Természetesen itt még nemcsak a megjelenő első számra utal, hanem az előző levéllel mellékletként neki küldött előzetes hírekre is. 3. CRAIG TO HEVESI / CRAIG HEVESIHEZ [Firenze, febr. 18.] [Undated; stamp on the cover / Dátum nélkül; bélyegző a borítékon.] A very pompash letter. 1 Giving me a great kind of spring like pleasure. I have heard all about your work, your play, 2...for you are all children - its [!] only the English and the Germans who are so damnably grown up - And I believe the theatre will not find itself heavenwards through these two nicely combed lands - Hungary!!! Russia!!! Italy!! Ireland! I come from Ireland! 3 Holland even [!] The Irish are children still. * 17 *

20 All you write about is to me very deeply interesting and more than that - interesting as spring is interesting? to a man who has been in prison quite a long time. Just now I am hearing the noise of many lovely buds breaking - snapbursting all around Europe's fields Up north are the sounds - and west - and south and east - and soon comes the full spring. Your letter is like a piece of green grass - waving. All is going to be well - Even God cannot delay the spring indefinitely. Yes please write about Lukianos. That is write about what you like - And if you can find us a sharp cutting writer who can from time to time send us news from Budapest - please do so. Let him be able to speak with the voice of the serpent and the dove. 4 I greet you a hundred times. Gordon Craig Write me when you will. NOTES: 1. "pompash" - is a distorted version of the Hungarian "pompás", meaning "splendid": taken perhaps from Lajos Fülep, close acquaintance of Craig at that time. 2. Till 1908 five short plays by Hevesi have been published. 3. "I come from Ireland!" - A confusing sentence. Craig had no direct connection to Ireland whatever. He was not visiting the island at that time, either. The word "Craig", however, used by him as a pen-name, is of Irish origin (his "legal" name being Henry Edward Gordon Wardell). Cruising in the Irish channel, years earlier, he has learnt that the Irish word for "rock" is "creag", so he decided to take it on. 4. A reference to Matthew 10:16 - "...be wary as serpents, innocent as doves". Nagyon pompash levél 1 Valamiféle nagy tavaszi élvezetet szerzett nekem. Mindent hallottam a munkájáról, a darabjárót 2 - hiszen ti mind gyermekek vagytok - csak az angolok és a németek olyan átkozottul felnőttek - - És azt hiszem, hogy a színház nem jut az égbe ezen a két jólfésült országon át - Magyarország!!! Oroszország!!! Olaszország!! Írország! Én Írországból jövökp Még Hollandia is...az írek még most is gyermekek. Mindaz, amit ír, mélységesen érdekel, sót mi több - úgy érdekel, mint ahogy a tavasz érdekes? olyan ember számára, aki hosszú időt töltött börtönben. * 18 *

21 Mostanság sok kedves rügy feslésének zörejeit hallom - most pattannak ki Európa földjein Északról hallani hangokat - nyugatról - délről és keletről - és hirtelen megérkezik a teljes tavasz. A maga levele olyan, mint egy kis zöld füvecske - integet. Minden jól fog menni - Még Isten se halogathatja a tavaszt a végtelenségig. Igen, írjon csak Lukianoszról. Azaz írjon, amiről csak akar - És ha találna számunkra egy éles, metsző írót, aki időről időre híreket küldene Budapestről - tegye meg. Képesnek kell lennie, hogy a kígyó és a galamb nyelvén szóljon. 4 Százszor is köszöntöm. Gordon Craig írjon, amikor csak akar. JEGYZETEK: K: autográf, 2 oldal; a levél első oldala elveszett. L: MSZI Borítékon bélyegző: Firenze, Borítékon címzés: Alesander [!] Hevesi Népszínház - Vigopera Budapest Ungheria Boríték hátlapján: Send me a picture of yourself. G.C. [Küldjön magáról egy képet. G.C.] 1. pompásh - A pompás" szó angolos" alakja. Craig valószínűleg Füleptól hallhatta, akivel ekkoriban Firenzében rendszeresen találkozott. 2. Hevesinek eddig az ideig nyomtatásban három jelenetét és két egyfelvonásos vígjátékát közölték. 3. Én Írországból jövök! - Bizonytalan jelentésű mondat. Vér szerint Craignek semmi köze Írországhoz, és ez idő tájt semmiképpen sem járt arrafelé. Közismert neve azonban művésznév (eredetileg Henry Edward Gordon Wardellnek hívták), amelyet egy családi hajóút alkalmával egy sziget nevéről vett fel. A creag" kelta-ír szó sziklát" jelent. 4. Utalás Máté ev. 10:l6-ra:...legyetek azért okosak mint a kígyók, és szelídek mint a galambok." * 19 *

22 4. CRAIG TO HEVESI / CRAIG HEVESIHEZ [Undated / Dátum nélkül] 31 Bedford Street. Strand. My dear Friend Hevesi. I am not in my own house and so I loose [!] things now and then. I am not sure if I have answered your post card. 1 I think you said in that card that you were writing me a letter. But no letter has come. Only a kind post card. I am having a small fight here. The two sides are I versus 30,000. It seems fair enough for me. I make use of the knowledge that in Europe there are a few more of us who care about lovely things and I tell the Public here that there are thousands of us in Russia, Hungary, Paris, Berlin and the poor fools begin to get nervous. Did you write me a letter? Where to? Please write again and always - I need a word or two now and then. It helps me much.. And tell me what you are doing - and how you are - and send me pictures or something to see Remember me in this Gordon Craig P. S. Can you send me soon any news of your theatre school in Budapest? I have read a page or two in a prospectus. But is there some larger book on it? I must come and see you some day that we can exchange some of the things we have, and besides I want to see you at work! G C NOTES: 1. That card is lost. 2. The request of Craig to get pictures of Hevesi, and the wish to know more about his theatre-school suggests an early date for this letter, somewhere in the middle of Kedves Barátom Hevesi. Nem a saját házamban vagyok és így néhanapján elveszítek egyes dolgokat. * 20 *

23 Nem vagyok biztos benne, hogy válaszoltam-e a levelezőlapjára 1 Ügy emlékszem, azt írta azon a lapon, hogy levelet fog írni. De nem jött levél. Csak a kedves levelezőlap. Van itt egy kis csatám. A két fél: Én versus Nekem úgy tűnik, tisztességes [felállás]. Hasznos számomra az a tudat, hogy Európában vagyunk néhányan, akik szeretik a szép dolgokat, és el is mondom a Közönségnek, hogy ezrek vannak hozzánk hasonlók Oroszországban, Magyarországon, Párizsban, Berlinben és erre a szegény bolondok idegesek lesznek, írt nekem levelet? Hova? írjon újra és mindig - néha-néha szükségem van egy-két szóra. Nagyon sokat segít nekem. És mondja el, mit csinál - és hogy van - és küldjön képeket, vagy valami láthatót. Ez ügyben gondoljon rám Gordon Craig Utóirat. Tudna sürgősen bármiféle hírt küldeni budapesti színiiskolájáról? 2 Egykét oldalt olvastam róla egy prospektusban. Nincs-e róla valami nagyobb könyv? El kellene mennem egyszer, hogy találkozzunk és kicseréljük, amink van, meg látni is szeretném magát munka közben! G C JEGYZETEK: K: autográf, 4 oldal L: MSZI Boríték nélkül. 1. Az említett levelezőlap elveszett. 2. A Thália iskolája 1905-ben Indult és három éven át működött. Craighez ennek a prospektusa juthatott el. Az elméleti oktatás anyagát Hevesi A színjátszás művészete (1908) című könyvében rögzítette. Craig erről is hallhatott Füleptől. Mindezeknek az említése és a képkérés korai, 1908-as levélre utal (bár a boríték elveszett és a levél dátumozatlan). 5. HEVESI TO CRAIG / HEVESI CRAIGHEZ Budapest, am 7. März 908 [!] Sie wünschen eine Photographie von mir? Photographien sind die nüchternsten Augenblicke eines Gesichtes und ich meine, ich sehe ganz anders aus, wie auf diesem Bilde. Vielleicht giebt der kleine Artikel * 21 *

24 über Shakespeare ein besseres Bild von mir. Ich sende Ihnen auch einige Aphorismen, vielleicht sind sie zu brauchen. The Mask" ist noch nicht erschienen, ich meine, die erste Nummer? Ich hoffe, dass Ich bis zum Sommer mit Ihnen englisch werde korrespondieren können. Mit freundschaftlichem Grusse Ihr Sándor Hevesi Fotográfiát kér tőlem? A fotók az arc legjózanabb pillanatát rögzítik és azt hiszem, egészen másképp nézek ki, mint ezen a képen. Kis cikkem Shakespeare-ről talán jobb képet ad rólam. Küldök néhány aforizmát is, talán használni tudja őket. A The Mask" még nem jelent meg, tudniillik az első száma? Remélem, nyárra már angolul tudok levelezni Önnel. Baráti üdvözlettel az Ön Hevesi Sándora JEGYZETEK: K: autográf, 1 oldal L: Arsenal; MSZI Boríték nélkül. 6. CRAIG TO HEVESI / CRAIG HEVESIHEZ [FIRENZE, márc. 10.] Dear friend Hevesi "The Mask" should reach you in a day or two. The photograph has arrived and the little article on Shakespeare and the aphorisms. 1 The head of the photograph is very living - one can even like photographs How clever if you can learn English by the summer. I can learn nothing or I would be a wise man in two months. I am sending you a copy of an old programme, an opera and a "masque" produced in Will you make some one send The Mask some news about your work - or can Fülep write something. The English and even others know so little about the work of the few theatre artists who hás heard even the name of Wyspianski Myself had never heard of it till last week. He was an adorable being I believe - What a nice dress suit you have on. Gordon Craig * 22 *

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT A feladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes megoldást.

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Személyes Levél. Levél - Cím. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Személyes Levél. Levél - Cím. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Cím Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standard címzési forma: neve település és régió/állam/irányítószám Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikai címzés:

Részletesebben

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód)

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) Past és Past Perfect Subjunctive formáját csak néhány esetben kell használnunk. A célhatározói mellékmondatoknál és a feltételes mondatok II. és III.

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30)

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30) Felhívás Valamennyi Tiszáninneni református általános iskola és a miskolci egyházi iskolák 7-8. osztályosai részére meghirdetett Biblia-értő angol nyelvi versenyen való részvételre. érted is amit olvasol?

Részletesebben

Unit 10: In Context 55. In Context. What's the Exam Task? Mediation Task B 2: Translation of an informal letter from Hungarian to English.

Unit 10: In Context 55. In Context. What's the Exam Task? Mediation Task B 2: Translation of an informal letter from Hungarian to English. Unit 10: In Context 55 UNIT 10 Mediation Task B 2 Hungarian into English In Context OVERVIEW 1. Hungarian and English in Context 2. Step By Step Exam Techniques Real World Link Students who have studied

Részletesebben

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ Lecke (Középhaladó 1. / 5.) MÉG TÖBBET A HAVE IGÉRŐL Igaz volt az előző leckére, igaz erre is. Részletes és átfogó. Kemény meló lesz ez is, de a kemény meló jellemző a profikra.

Részletesebben

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries)

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) A modális segédigék olyan segítő eszközök, amelyek az ige elé téve segítenek különböző jelentésárnyalatok kifejezésében (pl. valószínűség, engedélyadás, engedélykérés,

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

ENGLISH 24 English is fun Letter #1 Letters In the age of e-mails and cell phones writing a letter might seem out of fashion. However, learners of a foreign language should know how to do it. Here you

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24 Beauty and the Beast A szépség és a szörnyeteg 1. rész A rich man lives in a big city near the sea. He has got three daughters and three sons. One daughter is called Beauty

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Játssz, szórakozz, tanulj! Hogyan tanulj játszva az Instant Tanulókártyákkal? Használati utasítás Az Instant Tanulókártya családhoz tartozó társasjátékkal

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten 82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten BEGINNER Egy kis nyelvtan mindenkinek kell! Sok tanuló azért akad el, akár már az elején, mert az angol nyelvtan összeakad a magyar nyelvtannal. Na nem feltétlen a különbségeket

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25 Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose A year later Beauty s father gets an important letter. He calls his six children and says, Listen to this letter: Your ship is

Részletesebben

Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék

Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék Sentences can be active or passive. Therefore, tenses also have "active forms" and "passive forms." You must learn to recognize the difference to successfully

Részletesebben

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia!

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! ANGOL SZINTFELMÉRŐ Ahol az ismeretből tudás születik Név:. Cégnév:. Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! like, I'm, very, world, do,

Részletesebben

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them.

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them. Mérleg Your checklist Az alábbiakban a MagyarOK 1. tankönyv témáinak listáját találja. A mondatok mellett a kapcsolódó oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk, hogy megkönnyítsük az ismétlést. This document

Részletesebben

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Apróbb örömök Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Oriental lacquer, or urushi by its frequently used

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER Minden hónapra egy angolos kihívás! Az idei naptárral minden egyes hónapban egy angolos kihívás elé állítalak Titeket!

Részletesebben

ANGOL NYELV Helyi tanterv

ANGOL NYELV Helyi tanterv ANGOL NYELV Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Célok és feladatok Általános iskola 4. évfolyam Angol nyelv A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1

Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1 Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1 1. Első hallgatás / First listening Hallgassa meg Halász Judit dalát a Youtube-on!

Részletesebben

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények NÉMET NYELV Célok és feladatok A nyelvoktatás célja a kommunikatív kompetencia kialakítása, azaz a tanuló képessé tétele arra, hogy idegen nyelvű környezetben képes legyen megoldani felmerülő problémáit,

Részletesebben

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10...

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... Név:. Neptunkód: MEGOLDÓLAP 1. feladat 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... 8.... 9.... 10.... Elért pontszám:. 2. feladat 1. 6. 11. 2. 7. 12. 3. 8. 13. 4. 9. 14. 5. 10. 15. Elért pontszám:. 3. feladat

Részletesebben

Csoportosítsd a szövegben található szavakat! / Group the words according to the text.

Csoportosítsd a szövegben található szavakat! / Group the words according to the text. A. V. A házunk Hol van a ház? A Petőfi utcában. Hány óra (van)? Öt óra (van). Hol vannak a gyerekek? A szobában. B. Zsuzsa: A Petőfi utcában van a házunk. A házban négy szoba van. Egy nappali, egy hálószoba

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő angol német - reál Kód: 04

Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő angol német - reál Kód: 04 Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő angol német - reál Kód: 04 A XXI. században senkinek sem kell magyarázni az idegen nyelvek és az informatika fontosságát. Ebben a nyelvi előkészítő osztályban elsőbbséget

Részletesebben

7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 8. Hogy hívják Önt? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk. 10. Nem értem Önt. 11. Kérem, beszéljen lassabban.

7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 8. Hogy hívják Önt? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk. 10. Nem értem Önt. 11. Kérem, beszéljen lassabban. 1. Magyar vagyok. 7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 13. Ért Ön engem? 2. Ön honnan jött? Te honnan jöttél? 8. Hogy hívják Önt? 14. Kérem, betűzze a nevét! 3 Beszél Ön angolul? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk.

Részletesebben

Király Linda - Can't Let Go dalszöveg - lyrics

Király Linda - Can't Let Go dalszöveg - lyrics Király Linda - Can't Let Go dalszöveg - lyrics Szerzõ dezs dezs.extra.hu - tételek gyûjteménye Király Linda legújabb száma és a dalszöveg I want the end to begin but not without you, so easy for me to

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca Sipariş : Verme We are considering the purchase of Gondolkozunk a... vásárlásán. Resmi, çekingen We are pleased to place an order with your company

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce Sipariş : Verme Gondolkozunk a... vásárlásán. We are considering the purchase of Resmi, çekingen Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni...

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Cím Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikai címzés forma: Házszám + utca neve Település neve + ország rövidítése + irányítószám Mr. Adam Smith Smith's

Részletesebben

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME?

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? EGY KIS ZŰRZAVAR Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? Igen hasznos adatot fogunk bemelegítésként letisztázni. Tapasztalataink alapján ez a témakör csak elméletben van meg, meglepően

Részletesebben

Olvasd el a példákat figyelmesen!

Olvasd el a példákat figyelmesen! SZÓFAJOK KOMBINÁCIÓJA Lecke (Kezdő 3. / 4.) MELLÉKNÉV + FŐNÉVI IGENÉV Egy nagyon fontos és praktikus szerkezetet fogunk megtanulni. Mégpedig azt, hogy hogyan tudunk összekötni mellékneveket igékkel. Ezt

Részletesebben

Nyelvi felvételi vizsga Angol nyelvből

Nyelvi felvételi vizsga Angol nyelvből Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Károlyi Mihály Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Nyelvi felvételi vizsga Angol nyelvből 2006. február 24. 14 óra Kérjük, minden oldalra

Részletesebben

www.onlineangol.com Na de ennyire részletesen nem fogok belemenni, lássuk a lényeget, és ha kérdésed van, akkor majd tedd fel külön, négyszemközt.

www.onlineangol.com Na de ennyire részletesen nem fogok belemenni, lássuk a lényeget, és ha kérdésed van, akkor majd tedd fel külön, négyszemközt. 24. FELADATLAP COUNTABLE, UNCOUNTABLE 1. FELADAT Sok gondot szokott okozni tanulóimnak a megszámlálhatatlan illetve megszámlálható főnevek nyelvtana. Van, aki teljesen elfogadja, megérti, aztán ott a másik

Részletesebben

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló MOVERS - 3. forduló Beküldő csapat tagjai:.. Beküldési határidő: 2016. január 29. Beküldési cím: Erzsébethelyi Általános Iskola, Baloghné Aradszki Gyöngyi 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 21-23. 1. Look at the

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2016. május 18. 6. évfolyam ngol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben csak a füzetben kell dolgoznod.

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Vakáció végi akció Ukrajnában

Vakáció végi akció Ukrajnában 2. szint Augusztus Vakáció végi akció Ukrajnában Vakációvégi vigasztalásként(1) pénteken és szombaton az ukrán iskolásoknak nem kell fizetniük a hajvágásért, fényképkészítésért, a strandlátogatásért, mozi-

Részletesebben

Madonna novellái. 1. szint Július. Madonna képekkel illusztrált novelláskötetet(1) jelentet meg

Madonna novellái. 1. szint Július. Madonna képekkel illusztrált novelláskötetet(1) jelentet meg 1. szint Július Madonna novellái Madonna képekkel illusztrált novelláskötetet(1) jelentet meg Madonna képekkel illusztrált novelláskötetet jelentet meg(2) idén(3) szeptember 15-én. Egyébként(12) a következő

Részletesebben

UTÓKÉRDÉSEK (Tag-questions)

UTÓKÉRDÉSEK (Tag-questions) UTÓKÉRDÉSEK (Tag-questions) Beszélgetés során gyakran teszünk úgy kijelentéseket, hogy egyúttal rögtön megkérjük a hallgatót, hogy igazolja kijelentésünk igazságát (utókérdést teszünk fel). A magyarban

Részletesebben

Seven Verses. from the Bhagavad Gita. by Swami Shyam. in Hungarian. magyarul

Seven Verses. from the Bhagavad Gita. by Swami Shyam. in Hungarian. magyarul Seven Verses from the Bhagavad Gita by Swami Shyam Swami Shyam has translated the Bhagavad Gita from the original Sanskrit into English and Hindi. He selected these seven essential verses to be sung and

Részletesebben

Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

BEMELEGÍTÉS. Lecke (Kezdő 2. / 1.) MELLÉKNEVEK. Olyan mellékneveket választottunk, amelyeket a hétköznapokban remekül lehet alkalmazni.

BEMELEGÍTÉS. Lecke (Kezdő 2. / 1.) MELLÉKNEVEK. Olyan mellékneveket választottunk, amelyeket a hétköznapokban remekül lehet alkalmazni. BEMELEGÍTÉS Lecke (Kezdő 2. / 1.) MELLÉKNEVEK Olyan mellékneveket választottunk, amelyeket a hétköznapokban remekül lehet alkalmazni. Nézd át alaposan a listát! friendly fine kind great new old dry wet

Részletesebben

Hatékony Online Angol tanfolyam - TARTALOMJEGYZÉK

Hatékony Online Angol tanfolyam - TARTALOMJEGYZÉK Hatékony Online Angol Tanfolyamom egy jól felépített tanfolyam, amit saját otthonodból, saját időbeosztással tanulhatsz, akár egyedül is. Tanfolyamom célja: megadja azt a képességet, hogy a mindennapi

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Können Sie mir bitte helfen? Segítségkérés Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie Englisch? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e

Részletesebben

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök ÓRATERV A pedagógus neve: dr. Horváth Beáta Éva Műveltségi terület: Idegen nyelvek (Élő idegen nyelvek) Tantárgy: Német nyelv Osztály: 12/C Nyelvi előkészítő osztály Az óra témája: Zukunftspläne, Interview

Részletesebben

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Tisztelt Olvasó! Az önálló témakifejtés vagy más néven képleírás a

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter Az Open Data jogi háttere Dr. Telek Eszter Egy kis ismétlés Open Data/Open Access/Open Knowledge gyökerei Open Source Software FLOSS (Free Libre Open Source Software) Szoftver esetében egyszerű alapok:

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 60 perc

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák fejlesztésével

Részletesebben

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi Irrtümer 6 A szövegek Egy érdekes könyv komoly vitát váltott ki. A vita arról folyt, hogy valóban emelik-e a dohányzás és a dohányosok az egészségügyi költségeket, mint ahogy sokan gondolják. Két professzor

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

52 things you should be able to about yourself

52 things you should be able to about yourself 52 things you should be able to say about yourself 52 dolog, amit jó lenne, ha elmondhatnál magadról VIGYÁZAT! Pozitív gondolat veszély! Életunt, keserű felnőtteknél szemöldökfelhúzást, széles legyintéseket

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés)

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés) (Ability) A magyar TUD ige három dolgot jelenthet: 1. tud, ismer valamit - ehhez a megfelelő angol ige: KNOW Ez nem modális segédige, hanem valódi ige! pl. I know your name. (Tudom a nevedet.) He knows

Részletesebben

ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV

ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV KJF Nyelvvizsgaközpont ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV A vizsga részei: Feladattípusok: Maximális pontszám: 1. feladat Igazhamis állítások (5 item) 2. feladat Mondatkiegészítés (5 item)

Részletesebben

I must go now. He said he must leave early. You must learn the poem by heart.

I must go now. He said he must leave early. You must learn the poem by heart. 33. Módbeli segédigék A módbeli segédigék a főigék cselekvési módjának körülírására szolgálnak, és a főigék főnévi igenévi alakjaival együtt használatosak. Különféle funkciókat fejezhetnek ki, mint pl.

Részletesebben

Találkozó az általános iskolákkal Október 4.

Találkozó az általános iskolákkal Október 4. Találkozó az általános iskolákkal 2012. Október 4. Témák Változások a felvételiben Német nyelvi verseny Adatok kérése Felvételi 1. Kevés információ-bizonytalanság Nem lesz tehetséggondozó felvételi, csak

Részletesebben

10. Die Modalverben A módbeli segédigék

10. Die Modalverben A módbeli segédigék 10. 10. Die Modalverben A segédigékkel kifejezhetjük, milyen a viszonyunk a cselekvéshez: akarjuk, szeretnénk, tudjuk stb. Általában egy fôigével együtt használjuk ôket a mondatban. Seit 2 Jahren kann

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK KÉRDÉSEI MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN

OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK KÉRDÉSEI MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK KÉRDÉSEI MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN 1. Milyen arányban vett részt az előadáson? egy órán sem vettem részt kevesebb, mint az órák felén legalább az órák felén, de kevesebb

Részletesebben

2. MINTAFELADATSOR EMELT SZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

2. MINTAFELADATSOR EMELT SZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 2. MINTAFELADATSOR EMELT SZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

50 bónusz kártya az Instant Friends csomagokhoz

50 bónusz kártya az Instant Friends csomagokhoz 50 bónusz kártya az Instant Friends csomagokhoz Hálásan köszönjük, hogy az előrendeléseddel segítettél megjelentetni az Instant Friends angol tanulókártya csomagot! Ez az egyik jutalmad érte. Hogyan használhatod

Részletesebben

A Present Perfect Tense magyar megfelelői

A Present Perfect Tense magyar megfelelői - 105 - Donga György A Present Perfect Tense magyar megfelelői Szövegelemzés közben egyik hallgatómnak szeget ütött a fejében, hogy egyik olvasmányunk két mondatát, egy jelen idejű és egy múlt idejű mondatot

Részletesebben

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS

Részletesebben

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel, Starenweg 8a, 82140 Olching DATUM: 23.10.13 Tel.: 08142 6551752 Fax.: 08142 4628228 carsten@tonmeister-online.de Betreff: Beurteilung

Részletesebben

Szóbeli vizsga a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban

Szóbeli vizsga a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban Szóbeli vizsga a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban Általános alapelvek: A szóbeli meghallgatás ideje: kb. 10 perc felkészülési idő után 5-10 perc beszélgetés Elvárás: Összefüggő mondatokban történő beszéd

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT. for on off by to at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT. for on off by to at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! Sok

Részletesebben

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland 7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland Október 13-17 között került megrendezésre a Hollandiai Alphen aan den Rijn városában található Archeon Skanzenben a 7. Vasolvasztó Szimpózium. Az öt napos rendezvényen

Részletesebben

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Részletesebben