EDWARD GORDON CRAIG ÉS HEVESI SÁNDOR LEVELEZÉSE ( ) THE CORRESPONDENCE OF EDWARD GORDON CRAIG AND SÁNDOR HEVESI ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EDWARD GORDON CRAIG ÉS HEVESI SÁNDOR LEVELEZÉSE (1908-1933) THE CORRESPONDENCE OF EDWARD GORDON CRAIG AND SÁNDOR HEVESI (1908-1933)"

Átírás

1 EDWARD GORDON CRAIG ÉS HEVESI SÁNDOR LEVELEZÉSE ( ) THE CORRESPONDENCE OF EDWARD GORDON CRAIG AND SÁNDOR HEVESI ( )

2 EDWARD GORDON CRAIG ÉS HEVESI SÁNDOR LEVELEZÉSE ( ) Edward Gordon Craig, az európai színházművészet világhírű megújítója és Hevesi Sándor a magyar színházművészet kiemelkedő egyénisége ig levelezett egymással. Most kerül először a nyilvánosság elé levelezésük. A színházról, a rendezésről megfogalmazott gondolataik ma is újszerűek és aktuálisak, mert művészi hitvallásuk példája Nyugat- és Közép Európa gondolati találkozásának. A két merőben ellentétes személyiségű művész barátsága példamutató, bár személyesen soha nem találkozhattak. Levelezésük német és angol nyelven folyt. Az eredeti leveleket angol nyelvű jegyzetek egészítik ki. A kötetet angolmagyar nyelvű tanulmány záija le. A könyvet ajánljuk azoknak, akik szeretik a színházat, és érdeklődnek a színházi világ jeles személyiségei iránt. Ára: 180 Ft

3 EDWARD GORDON CRAIG ÉS HEVESI SÁNDOR LEVELEZÉSE ( ) * THE CORRESPONDENCE OF EDWARD GORDON CRAIG AND SÁNDOR HEVESI ( )

4

5 EDWARD GORDON CRAIG ÉS HEVESI SÁNDOR LEVELEZÉSE ( ) * THE CORRESPONDENCE OF EDWARD GORDON CRAIG AND SÁNDOR HEVESI ( ) Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Hungarian Theatre Institute and Museum

6 Szerkesztette, a leveleket fordította, a jegyzeteket készítette és a zárótanulmányt írta Székely György Lektorálta Sarlós Róbert Megjelent a Kulturális és történelmi emlékeink feltárása, nyilvántartása és kiadása kutatási program" támogatásával. ISBN Kiadja az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Felelős kiadó Soóky Andrea mb. igazgató Felelős szerkesztő Török Margit Készült az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Nyomdájában Felelős vezető Orbán György Hungarian translation Székely György, m * X Edited by György Székely. Translation, introduction and epilogue by György Székely. Supervised by Robert Sarlós. Published with the support of the research project "The revealing, registration and publication of our cultural and historical heritage." ISBN Published by the Hungarian Theatre Institute and Museum. Responsible publisher: Andrea Soóky, Deputy Director. Responsible editor: Margit Török. Printed in the Printing House of the Hungarian Theatre Institute and Museum. Responsible manager: György Orbán.

7 Rozikám emlékére the memory of Rose

8

9 TARTALOM / CONTENTS ELŐSZÓ / PREFACE 9 A LEVELEK/THE CORRESPONDENCE 13 FÜGGELÉK / APPENDIX 169 A: Hevesi Sándor német nyelvű leveleinek angol fordítása / The English version of Hevesi's letters written originally in German 169 B: Hevesi válaszai a The Mask körkérdéseire / The answers of Sándor Hevesi to the questions put by The Mask 176 a) A realizmus és a színész / Realism and the actor 176 b) Nemzeti színház előnyei és hátrányai / A national theatre: its advantages and disadvantages 178 C: A két levelező élet- és pályaképének adatai / Biographical dates 181 Székely György: Az elmaradt találkozás / The missed encounter 185 Felhasznált irodalom / Bibliography 202

10

11 ELŐSZÓ A huszadik század két jelentős színházművészének levelezését veheti kézbe az olvasó. Edward Gordon Craig ( ) az európai, sőt a világ színházi életének kiemelkedő megújítója; néhány fontos írása magyar nyelven is megjelent. Hevesi Sándor ( ) színházi kritikus, rendező és a Nemzeti Színház igazgatója a magyar művészet történetében töltött be fontos szerepet. Kettejük kapcsolata - amely e kötetben először közölt levelezésükben dokumentálódott - a korszak, tehát a század első felének érdekes összefüggéseire hívja fel a figyelmet. A kötet zárótanulmánya ezekről az összefüggésekről és a belőlük levonható tanulságokról szól ben a Magyar Színházi Intézet birtokába került a Hevesi-hagyaték, és Gordon Craig hozzá intézett 43 levele.* Az anyagot dr. Staud Géza vette leltárba, majd nem sokkal később dr. Cenner Mihály, szintén az intézet munkatársa, próbálta a borítékokon lévő postabélyegzők adatainak felhasználásával kronológiai rendbe szedni. Hiányoztak azonban azok a levelek, amelyeket Hevesi Sándor írt válaszképpen Craig írásaira ban a University of Lancaster könyvtárosa, L. M. Newman adta ki Gordon Craig Archives című bibliográfiai művét (London: The Maikin Press), amelyben közzétette a világ összes teátrális jellegű gyűjteményeiben fellelhető, Craiggel kapcsolatos anyagok lelőhelyét. így derült ki, hogy a Craignek írott Hevesi-levelek Párizsban, a Bibliothéque de l'arsenal Collection Craig"-jében találhatók. E kötet szerkesztőjének 1981-ben sikerült a magyar és a francia intézmény közti cseremegállapodás alapján megszerezni a Hevesi-levelek fénymásolatát. így már vállalkozni lehetett a levelezés kiadásának előkészítésére. Azt természetesen lehetetlen megállapítani, hogy a kettejük levélváltásában született minden levél a birtokunkban van-e. Elképzelhető, hogy valamikor még felbukkan egy-egy lappangó tétel. A most leközölt 83 levél azonban lényegében teljes képet nyújt erről az írásos kapcsolatról, amely február 5-től, nagyobb megszakítással (az első világháború időszakában) 1933 februárjáig tartott, őszinte, baráti hangja ma is lenyűgöző. A Hevesi-levelek borítékai nem maradtak fönn; a Craig-leveleké részben igen. A levelek belső dátumozása szeszélyes: legalább annyié * Az intézmény neve 1991-ben megváltozott: Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet. A jelen kötetben mindvégig a régi elnevezés, illetve rövidítése, MSZI szerepel. * 9 *

12 hiányzik, mint amennyié megvan. így óhatatlanul felmerült a sorrendiség, a kronológia kérdése, hiszen e vállalkozás célja az, hogy a levelezést folyamatos összefonódottságában adja közzé. Két közvetlen és egy közvetett módszert lehetett igénybe venni. Legbiztosabb adatforrás a levél írója által felírt dátum. Hasonlóképpen megbízható a Craig-levélborítékok postabélyegzője (bár néha nehezen olvasható, vagy elmosódott). Végül igen sok esetben belső bizonyítékokra kellett támaszkodnunk: datálatlan levelek felelnek" egymásnak. A folyamatos olvasás remélhetőleg igazolja ennek az eljárásnak a jogosságát. Megnehezítette a feldolgozást Craig sajátos írásmódja. Szenvedélyes-kalligrafikus írás, amelyben a szavak sokszor egybeíródnak; szinte minden levélnek külön tipográfiája" van. Ez a tipográfia sok esetben szinte hallhatóvá" teszi a szöveget: új bekezdései, központozásának egyéni, már-már egyénieskedő jellege, a változatos aláhúzás-technika" mind ezt a hangulat-tolmácsoló feladatot látja el. Ezért a közlés igyekezett (a magyar fordítás esetében is) lehetőség szerint formahü lenni, bár ez kétségtelenül megnövelte a közlés terjedelmét. Hevesi egy ideig német nyelven válaszolt Craignek, de egy év után áttért az angolra, és ha több-kevesebb hibával is, de ezután már ennél a nyelvnél maradt. (A nyilvánvaló tévedésekre a szerkesztő külön utal.) A levelek közlése az alábbi rendszerben történik: a folyamatos sorszámozáson belül minden levél először a megírás nyelvén kerül közlésre (angol, német), ezt angol nyelvű jegyzetek követik, majd az adott levél magyar fordítása és jegyzetei, eltérő betűtípussal. Benne a levelekre vonatkozó legfontosabb adatok: autográf vagy nem, az oldalak száma, illetve a lelőhely. Ez a Craig-levelek esetében egyetlen kivétellel a Magyar Színházi Intézet Kézirattára (megadva a leltári számot); az Arsenal-másolatoknak csak a Színházi Intézet adott számot. A kötetet Függelékek egészítik ki. Az angol kutatók számára készültek Hevesi németül írt leveleinek angol fordításai. Ezt követik Hevesi Craig folyóiratában, a The Maskban megjelent angol nyelvű írásai magyar fordításban is. A szövegben található zárójelek () az eredeti levélírók jelei. A szögletes zárójeleket [] a szerkesztő használta. A zárójelek közti pontsor (...) a szöveg olvashatatlanságára utal. Még csak nem is sejtjük, hogy ez a két művész találkozott-e valaha is egymással. Nincs nyoma Craig-művek magyarországi kiállításának sem. De öt rajza: két jelmezterv az Acis és Galathea első felvonásához, valamint két metszete és egy háttérvázlata megjelent a Magyar Iparművészet című folyóirat , úgynevezett színházi" számában. * 10 *

13 PREFACE The second book written by Edward Gordon Craig ( ), On the Art of the Theatre (London: Heinemann, 1911), has an Introduction by Sándor (Alexander) Hevesi ( ), director of the Hungarian National Theatre, Budapest ( ), conceived originally as a letter to be read at the banquet given in honor of Mr. Craig in London, July 16th It was not the first nor the last item of a long correspondence lasting from 1908 to 1933, interrupted only during the First World War. The Hungarian Theatre Institute, Budapest, has acquired 43 letters written, by E. G. Craig from the legacy of Sándor Hevesi in 1962.* Nobody had known at that time where the counterpart of this correspondence could be found. Then, in 1976, L. M. Newman, librarian at the University of Lancaster, has published a volume, the Gordon Craig Archives (London, the Malkin Press), listing all theatrical collections where materials by and about E. G. Craig are to be found. This highly useful survey made it possible to find the missing letters in Paris, in the "Collection Craig" of the Bibliothéque de l'arsenal. In 1981 we succeeded by way of exchange to complete the correspondence, making it possible to prepare an edition of this valuable material. We cannot be sure, however, if every letter sent by these two men to each other is now in our possession. Some could have gotten lost, others, perhaps, may hide in another collection. Yet, these existing 83 letters give an approximately true picture of this special connection between two outstanding personalities of the theatrical world during the first half of our century. Most envelopes of the letters written by Craig (with postmark) are extant; not a single one of those written by Hevesi. A fact which has made it quite difficult to arrange the letters into their original chronological order. Accordingly, we had to use direct and indirect methods to establish the place of the letters. It was easy enough when the author of the letter has put the date himself, or when the stamps were clearly readable. In all other cases we had to insert the letters according to their contents, especially if questions and answers have followed each other. * The name of the Institute has been changed in 1991 to Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (The Hungarian Theatre Institute and Museum). In this edition we use only the old name and its abbreviation (MSZI). * 11 *

14 In this edition we try to follow the peculiarities of the original manuscripts: new paragraphs, punctuation marks, special accents, emphatical underlinings. This is especially important concerning letters of Mr. Craig: they are very much part of his personal style, conveying the "acoustical" image of his sentences. During the first year of their correspondence, Sándor Hevesi has used German. The reader will find the translations into English in Appendix A. Later, Hevesi chose to write in English. We have not changed or corrected his faults, marking only some places where the meaning was not clear enough. The text of each letter is given first in its original language, followed by Notes, then its Hungarian translation and Notes, containing the most important dates: form, provenance, the inventory numbers etc. - All but one of Craig's letters are in the collection of the Hungarian Theatre Institute. Those of Hevesi have no individual identification numbers given by the library of the Arsenal; their numeration was given, too, by the Hungarian Theatre Institute. There are Appendices at the end of the volume: the English and Hungarian version of Hevesi's letters written originally in German, and his articles for The Mask. There are two kinds of parentheses used in this edition. The regular ones: ( ) are those used by the correspondent; the square brackets 11 were used by the Editor. The dots between the brackets [...] refer to unreadable places. We have no hints whatever that these two artists have met each other personally. There is no trace of a Hungarian exhibition of Craig's designs; but five pieces, - two costume-designs for the first act of Acis and Galathea, two etchings and a draft for a backdrop were published in the "theatre-issue" of the periodical Magyar Iparművészet, in No. 1., * 12 *

15 A LEVELEK/THE CORRESPONDENCE 1. E. G. CRAIG TO S. HEVESI / E. G. CRAIG HEVESI SÁNDORHOZ [Firenze] II. 5. [Stamp on the cover / Bélyegző a borítékon] Please listen to a stranger - wellknow [!] to you. Fülep, your countryman, tells me you are a wonderful theatre artist. 1 - And, that as I am a wonderful theatre artist as well, you will not mind if I write to you. Fülep, then is responsible if there is a fight. And now, seriously - I send you news of a journal which is due to appear quite soon. 2 Will you tell us of all that is most alive in the art, in Hungary. We will print what you send. I believe you are always very busy - then you are one of the few men who really will have time at your disposal - is it not so? Cordial and sincere greetings E Gordon Craig NOTES: On the heading of the first page there is a pen-and-ink drawing: two theatrical figures and a giant mask (1.0'), crowned with the words: The Mask. 1. Fülep, Lajos ( ), Hungarian art historian, aesthetician, residing in Florence from 1907 to Vol. One, No 1. of The Mask was published in March Craig was very busy organizing international personalities of the theatre around this new periodical. Already in the first number he mentions LOUIS FULIP [!] and ALEXANDER HEVESI among the "writers and artists contributing to the journal". 3. Népszínház-Vígopera. Opened in 1875, it was a theatre dedicated to folk-drama with music, and, later, to operetta. From 1. Oct. 1907, its profile was enriched by light operas, and, thanks to Hevesi, with important dramas as well. Kérem hallgasson meg egy idegent - akit jól ismer. Fülep, a maga honfitársa azt mondja, hogy maga egy csodálatos színházművész. * 13 *

16 - És, mivel én is egy csodálatos színházművész vagyok, nem veszi majd rossznéven, ha írok magának. Tehát Fülep lesz a felelős, ha összeveszünk. Most pedig, komolyan - egy folyóiratról küldök híreket, amelynek nemsokára meg kell jelennie. írjon meg nekünk mindent, ami legelevenebb a művészet terén Magyarországon. Amit küld, azt kinyomtatjuk. Gondolom, mindig nagyon el van foglalva - tehát egyike azoknak az embereknek, akik valóban rendelkezni tudnak az idejükkel - hát nem így van? Szívélyes és őszinte üdvözlettel E. Gordon Craig. JEGYZETEK: K: autográf, 2 oldal L: MSZI KT Címzés a borítékon: To Alexander Hevesi Budapest Népszínház-Vigopera 3 Hungary Az első oldal fejlécén tollrajz: két színpadi figura és egy óriásmaszk (3 cm); föléírva: The Mask. 1. Fülep Lajos ( ), művészettörténész, esztéta; 1907-től 1913-ig Firenzében élt. 2. A The Mask első száma (Vol. One, No. 1.) 1908 márciusában jelent meg. Craig széles körű szervezőmunkát fejtett ki, hogy jelentős külföldi színházi személyiségeket toborozzon a lap köré. Már ebben az első számban a közreműködő írók és művészek" között említi meg LOUIS FULIP [!] és ALEXANDER HEVESI nevét. 3. Hevesi Sándor ekkor még a Népszínház-Vigopera rendezője. 2. HEVESI TO CRAIG / HEVESI CRAIGHEZ [Undated / Dátum nélkül] Lieber Meister, eine fremde Sprache ist ein sprödes Material. Gedanken lassen sich nur im weichen Thon der Muttersprache herausmodellieren. Doch wäre sehr schön, wenn wir uns auch auf diesem Umwege verständigen könnten. Für mich sind sie ein alter Bekannter - durch ihre neuen Gedanken. 1 Meine Wünsche fliegen auch von der heutigen Bühne, von dem öden und flachen Realismus der modernen Bühne weit in ferne Vergangenheiten zurück wo die Bühnenkunst ihre Heiligkeit und Herrlichkeit noch nicht eingebüsst hatte. In stillen Nächten, nach ernüchternden Theatervorstellungen habe ich in alten Büchern geblättert um die Wandlungen und Offenbarungen der schauspielerischen Seele * 14 *

17 zu erforschen, habe die alte griechische Kunst studiert, welche auf der grossen nationalen Bühne plastisch und auf den kleinen Bühnen der Städte mimisch war, die grosse und die intime Kunst. Die alten Griechen hatten das, was wir mit der Seele suchen", den Stil und ohne Stil giebt es keine Kunst. Stil ist Zusammenfassung des Lebens zur Kunst. Und glauben sie nicht, dass Stil gewissermassen Tradition ist, insoferne nämlich Tradition Ausbildung heisst, Ausbildung des Kunstgefühls und des künstlerischen Ausdrucks. Ich sage das alles deshalb, weil in Ungarn noch keine richtige Bühnenkunst existiert infolge des Mangels an Stil und Tradition. Ungarn hat eine ganz gute realistische Schauspielkunst - und das ist aber auch alles. Eine Tragödie von Sophokles wird in demselben Stil aufgeführt wie etwa die Patrie" von Sardou. 3 Der Zusammenhang der Schauspielkunst mit allen bildenden Künsten - ist fast unbekannt. Ich selbst habe einige sehr bescheidenen Versuche gemacht - zuletzt mit La cittä morta" von DAnnunzio, - mit einer Einrichtung und Dekorationen und Bewegungen, ungefähr wie Sie sich das vorstellen würden. 4 Aber unsere ganze Theaterkunst ist heute noch ein Abklatsch, eine Nachahmung und keine Beseelung des Lebens. Vielleicht in ein paar Jahren! Also von der Kunst Ungarns Hesse sich nicht viel schreiben. Wollen sie nicht lieber einen kleinen Aufsatz über den ersten Theoretiker der Schauspielkunst? Das ist nämlich der Grieche Lukianos. Er hat sehr viel interessantes geschrieben, was heute schon in Vergessenheit geraten ist. 5 The Mask" hat mich sehr erfreut.^ Es ist wie Luft und Licht in dieser drückenden Atmosphäre. Mit einem aufrichtigen, freundschaftlichen Händedruck. Alexander Hevesi. NOTES: 1. The first book published by E, G. Craig, The Art of the Theatre (1905) was well known by Hungarian theatre people, mostly in the German version, Die Kunst des Theaters (1905). Already in 1906 Craig was mentioned by Hevesi in an essay; Lajos Fiilep has seen the book on the table of a leading Hungarian actor; and there was a review of the German version in a book on the art of dramatic direction, - all in the same year. 2. Hevesi has dealt with these problems during those years when he headed the school of the Thalia Society ( ). In 1908 he published a book, A színjátszás művészete (The Art of Acting), in which a whole chapter has been dedicated to the problems of "Style and the art of acting". 3. La Patrie by E. Sardou was in the repertory of the National Theatre since 1870, and was revived in * 15 *

18 4. La cittä morta by D'Annunzio was first performed in Hungary under the direction of Hevesi with the company of the Thalia Society on the 31st March The sets were designed by Ödön Márffy ( ). 5. Hevesi is referring to Lucian from Samosata (c. A. D c. 200), and to his essay "On the dance". 6. Hevesi is referring here not to the periodical itself, but to the "news" which were sent by Craig in his first letter. Kedves Mester, rideg anyag egy idegen nyelv. A gondolatokat csak az anyanyelv puha agyagjából lehet megmintázni. De azért szép volna, ha ilyen kerülő úton is meg tudnánk értetni magunkat. Az én számomra Ön már régi ismerős - új gondolatai által 1 A mai színpadtól, a modern színpad üres és lapos realizmusának színpadától az én vágyaim is a messzi múltakba szállnak, ahol a színpadmüvészet még nem veszítette el szentségét és nagyszerűségét. Csendes éjszakákon, józanító színielőadások után régi könyvekben lapoztam, hogy felkutassam a színészi lélek változásait és megnyilatkozásait, tanulmányoztam a régi görög művészetet, amely a nagy nemzeti színpadokon plasztikus, a városok kis színpadain pedig mimikus volt, a nagy és az intim művészetet. A görögök még ismerték azt, amit mi a lelkünkkel keresünk", a stílust, és stílus nélkül nincs művészet. A stílus összegzi az életet művészetté. Nem gondolja, hogy bizonyos mértékben a hagyomány a stílus, amennyiben a hagyomány műveltséget jelent, a művészi érzék és a 2 művészi kifejezés műveltségét Mindezt azért mondom el, mert Magyarországon a stílus és hagyomány hiánya miatt még nincs igazi színpadművészet. Magyarországon van egy egészen jó realisztikus színművészet - de ennyi az egész. Egy Szophoklész-tragédiát ugyanabban a stílusban adnak elő, mint mondjuk A hazát Sardoutól.^ A színművészet összefüggése a képzőművészetekkel - szinte ismeretlen. Én magam végeztem néhány szerény kísérletet utoljára D'Annunzio Holt városával - körülbelül olyan rendezésben, díszletekkel és mozgatással, ahogy azt Ön képzelte el 4 De ma még egész színházművészetünk csak másolás, utánzat és nem az élet átlelkesítése. Talán majd néhány év múlva! így hát a magyar művészetről nem sokat lehet írni. Nem érdekelné inkább egy kis tanulmány a színművészet első teoretikusáról? Mármint a görög Lukianoszról. Sok olyan érdekes dolgot írt, ami mára már feledésbe merült 5 * 16 *

19 A Mask" nagyon megörvendeztetett 6 Mint a friss levegő és a fény ebben a nyomasztó légkörben. őszinte baráti kézfogással Hevesi Sándor JEGYZETEK; K: autográf, 2 oldal L: Arsenal; MSZI Boríték nélkül. Tartalmából következtetve a levelet február 5. és 18. között írta Hevesi. 1. E. G. Craig első könyvét The Art of the Theatre (1905) jól ismerték a magyar színházi élet vezetői, valószínűleg a német fordítás - Die Kunst des Theaters (1905) - alapján. Hevesi már egy 1906-os tanulmányában említi Craig nevét (A festő a színpadon, Magyar Szemle, sz.); Fülep Lajos viszont Ivánfi Jenő asztalán látta a könyvet (Színészek a színészetről, Magyar Szemle, sz.); Vidor Dezső pedig A színpadi rendező és munkája című könyvében (1906) ismertette a Magnus-féle német fordítást. Mindezt egyetlen év alatt. 2. Hevesi a Thália Társaság iskolájában foglalkozott ezekkel a kérdésekkel ban publikált könyvében (A színjátszás művészete) külön fejezetet alkot A stílus és színjátszás". 3. Sardou drámája, A haza, 1870 óta volt a Nemzeti Színház műsorán; 1890-ben is felújították. 4. A Holt város bemutatója március 31-én volt a Thália Társaságban, Hevesi rendezésében. A díszleteket Márffy Ödön ( ) tervezte. 5. Hevesi itt szamoszatai Lukianoszra utal (i. sz. 115 k.-200 k.), illetve Beszélgetés a táncról című értekezésére. 6. Természetesen itt még nemcsak a megjelenő első számra utal, hanem az előző levéllel mellékletként neki küldött előzetes hírekre is. 3. CRAIG TO HEVESI / CRAIG HEVESIHEZ [Firenze, febr. 18.] [Undated; stamp on the cover / Dátum nélkül; bélyegző a borítékon.] A very pompash letter. 1 Giving me a great kind of spring like pleasure. I have heard all about your work, your play, 2...for you are all children - its [!] only the English and the Germans who are so damnably grown up - And I believe the theatre will not find itself heavenwards through these two nicely combed lands - Hungary!!! Russia!!! Italy!! Ireland! I come from Ireland! 3 Holland even [!] The Irish are children still. * 17 *

20 All you write about is to me very deeply interesting and more than that - interesting as spring is interesting? to a man who has been in prison quite a long time. Just now I am hearing the noise of many lovely buds breaking - snapbursting all around Europe's fields Up north are the sounds - and west - and south and east - and soon comes the full spring. Your letter is like a piece of green grass - waving. All is going to be well - Even God cannot delay the spring indefinitely. Yes please write about Lukianos. That is write about what you like - And if you can find us a sharp cutting writer who can from time to time send us news from Budapest - please do so. Let him be able to speak with the voice of the serpent and the dove. 4 I greet you a hundred times. Gordon Craig Write me when you will. NOTES: 1. "pompash" - is a distorted version of the Hungarian "pompás", meaning "splendid": taken perhaps from Lajos Fülep, close acquaintance of Craig at that time. 2. Till 1908 five short plays by Hevesi have been published. 3. "I come from Ireland!" - A confusing sentence. Craig had no direct connection to Ireland whatever. He was not visiting the island at that time, either. The word "Craig", however, used by him as a pen-name, is of Irish origin (his "legal" name being Henry Edward Gordon Wardell). Cruising in the Irish channel, years earlier, he has learnt that the Irish word for "rock" is "creag", so he decided to take it on. 4. A reference to Matthew 10:16 - "...be wary as serpents, innocent as doves". Nagyon pompash levél 1 Valamiféle nagy tavaszi élvezetet szerzett nekem. Mindent hallottam a munkájáról, a darabjárót 2 - hiszen ti mind gyermekek vagytok - csak az angolok és a németek olyan átkozottul felnőttek - - És azt hiszem, hogy a színház nem jut az égbe ezen a két jólfésült országon át - Magyarország!!! Oroszország!!! Olaszország!! Írország! Én Írországból jövökp Még Hollandia is...az írek még most is gyermekek. Mindaz, amit ír, mélységesen érdekel, sót mi több - úgy érdekel, mint ahogy a tavasz érdekes? olyan ember számára, aki hosszú időt töltött börtönben. * 18 *

21 Mostanság sok kedves rügy feslésének zörejeit hallom - most pattannak ki Európa földjein Északról hallani hangokat - nyugatról - délről és keletről - és hirtelen megérkezik a teljes tavasz. A maga levele olyan, mint egy kis zöld füvecske - integet. Minden jól fog menni - Még Isten se halogathatja a tavaszt a végtelenségig. Igen, írjon csak Lukianoszról. Azaz írjon, amiről csak akar - És ha találna számunkra egy éles, metsző írót, aki időről időre híreket küldene Budapestről - tegye meg. Képesnek kell lennie, hogy a kígyó és a galamb nyelvén szóljon. 4 Százszor is köszöntöm. Gordon Craig írjon, amikor csak akar. JEGYZETEK: K: autográf, 2 oldal; a levél első oldala elveszett. L: MSZI Borítékon bélyegző: Firenze, Borítékon címzés: Alesander [!] Hevesi Népszínház - Vigopera Budapest Ungheria Boríték hátlapján: Send me a picture of yourself. G.C. [Küldjön magáról egy képet. G.C.] 1. pompásh - A pompás" szó angolos" alakja. Craig valószínűleg Füleptól hallhatta, akivel ekkoriban Firenzében rendszeresen találkozott. 2. Hevesinek eddig az ideig nyomtatásban három jelenetét és két egyfelvonásos vígjátékát közölték. 3. Én Írországból jövök! - Bizonytalan jelentésű mondat. Vér szerint Craignek semmi köze Írországhoz, és ez idő tájt semmiképpen sem járt arrafelé. Közismert neve azonban művésznév (eredetileg Henry Edward Gordon Wardellnek hívták), amelyet egy családi hajóút alkalmával egy sziget nevéről vett fel. A creag" kelta-ír szó sziklát" jelent. 4. Utalás Máté ev. 10:l6-ra:...legyetek azért okosak mint a kígyók, és szelídek mint a galambok." * 19 *

22 4. CRAIG TO HEVESI / CRAIG HEVESIHEZ [Undated / Dátum nélkül] 31 Bedford Street. Strand. My dear Friend Hevesi. I am not in my own house and so I loose [!] things now and then. I am not sure if I have answered your post card. 1 I think you said in that card that you were writing me a letter. But no letter has come. Only a kind post card. I am having a small fight here. The two sides are I versus 30,000. It seems fair enough for me. I make use of the knowledge that in Europe there are a few more of us who care about lovely things and I tell the Public here that there are thousands of us in Russia, Hungary, Paris, Berlin and the poor fools begin to get nervous. Did you write me a letter? Where to? Please write again and always - I need a word or two now and then. It helps me much.. And tell me what you are doing - and how you are - and send me pictures or something to see Remember me in this Gordon Craig P. S. Can you send me soon any news of your theatre school in Budapest? I have read a page or two in a prospectus. But is there some larger book on it? I must come and see you some day that we can exchange some of the things we have, and besides I want to see you at work! G C NOTES: 1. That card is lost. 2. The request of Craig to get pictures of Hevesi, and the wish to know more about his theatre-school suggests an early date for this letter, somewhere in the middle of Kedves Barátom Hevesi. Nem a saját házamban vagyok és így néhanapján elveszítek egyes dolgokat. * 20 *

23 Nem vagyok biztos benne, hogy válaszoltam-e a levelezőlapjára 1 Ügy emlékszem, azt írta azon a lapon, hogy levelet fog írni. De nem jött levél. Csak a kedves levelezőlap. Van itt egy kis csatám. A két fél: Én versus Nekem úgy tűnik, tisztességes [felállás]. Hasznos számomra az a tudat, hogy Európában vagyunk néhányan, akik szeretik a szép dolgokat, és el is mondom a Közönségnek, hogy ezrek vannak hozzánk hasonlók Oroszországban, Magyarországon, Párizsban, Berlinben és erre a szegény bolondok idegesek lesznek, írt nekem levelet? Hova? írjon újra és mindig - néha-néha szükségem van egy-két szóra. Nagyon sokat segít nekem. És mondja el, mit csinál - és hogy van - és küldjön képeket, vagy valami láthatót. Ez ügyben gondoljon rám Gordon Craig Utóirat. Tudna sürgősen bármiféle hírt küldeni budapesti színiiskolájáról? 2 Egykét oldalt olvastam róla egy prospektusban. Nincs-e róla valami nagyobb könyv? El kellene mennem egyszer, hogy találkozzunk és kicseréljük, amink van, meg látni is szeretném magát munka közben! G C JEGYZETEK: K: autográf, 4 oldal L: MSZI Boríték nélkül. 1. Az említett levelezőlap elveszett. 2. A Thália iskolája 1905-ben Indult és három éven át működött. Craighez ennek a prospektusa juthatott el. Az elméleti oktatás anyagát Hevesi A színjátszás művészete (1908) című könyvében rögzítette. Craig erről is hallhatott Füleptől. Mindezeknek az említése és a képkérés korai, 1908-as levélre utal (bár a boríték elveszett és a levél dátumozatlan). 5. HEVESI TO CRAIG / HEVESI CRAIGHEZ Budapest, am 7. März 908 [!] Sie wünschen eine Photographie von mir? Photographien sind die nüchternsten Augenblicke eines Gesichtes und ich meine, ich sehe ganz anders aus, wie auf diesem Bilde. Vielleicht giebt der kleine Artikel * 21 *

24 über Shakespeare ein besseres Bild von mir. Ich sende Ihnen auch einige Aphorismen, vielleicht sind sie zu brauchen. The Mask" ist noch nicht erschienen, ich meine, die erste Nummer? Ich hoffe, dass Ich bis zum Sommer mit Ihnen englisch werde korrespondieren können. Mit freundschaftlichem Grusse Ihr Sándor Hevesi Fotográfiát kér tőlem? A fotók az arc legjózanabb pillanatát rögzítik és azt hiszem, egészen másképp nézek ki, mint ezen a képen. Kis cikkem Shakespeare-ről talán jobb képet ad rólam. Küldök néhány aforizmát is, talán használni tudja őket. A The Mask" még nem jelent meg, tudniillik az első száma? Remélem, nyárra már angolul tudok levelezni Önnel. Baráti üdvözlettel az Ön Hevesi Sándora JEGYZETEK: K: autográf, 1 oldal L: Arsenal; MSZI Boríték nélkül. 6. CRAIG TO HEVESI / CRAIG HEVESIHEZ [FIRENZE, márc. 10.] Dear friend Hevesi "The Mask" should reach you in a day or two. The photograph has arrived and the little article on Shakespeare and the aphorisms. 1 The head of the photograph is very living - one can even like photographs How clever if you can learn English by the summer. I can learn nothing or I would be a wise man in two months. I am sending you a copy of an old programme, an opera and a "masque" produced in Will you make some one send The Mask some news about your work - or can Fülep write something. The English and even others know so little about the work of the few theatre artists who hás heard even the name of Wyspianski Myself had never heard of it till last week. He was an adorable being I believe - What a nice dress suit you have on. Gordon Craig * 22 *

A Magyar Liszt Ferenc Társaság információs kiadványa Newsletter of the Hungarian Liszt Society

A Magyar Liszt Ferenc Társaság információs kiadványa Newsletter of the Hungarian Liszt Society H-1064 Budapest, Vörösmarty u. 35. Tel./Fax: (36-1) 342 1573 Bank: 11706016-20441966 E-mail: lisztferenctarsasag@gmail.com Website: http://www.lisztsociety.hu/ 2015. április NR 21 A p r i l 2 0 1 5 A Magyar

Részletesebben

20 to 23 August 2015

20 to 23 August 2015 OFFICIAL RACE PROGRAM 20 to 23 August 2015 BUDAPEST, HUNGARY www.ironmanbudapest.com EUROPEAN TOUR 2015 WELCOME TO THE JOURNEY! www.ironmanbudapest.com IMPRESSZUM IMPRINT Kiadó: Kropkó Promotion Kft. 1145

Részletesebben

Augusztus 20. - Szent István ünnepe

Augusztus 20. - Szent István ünnepe 2007. AUGUSZTUS augusztus 25. évfolyam 6. szám 1 Aug 2007 Volume 25, AUG Issue 20076 A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington Tartalom

Részletesebben

Angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló

Angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló Intermediate Bel v 7/3/03 11:14 AM Page b 1 the edition Great Clarendon Street, Oxford OX2 6DP Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University s objective

Részletesebben

bauhaus lab I budapest film workshop

bauhaus lab I budapest film workshop http://www.c3.hu/ Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány Center for Culture & Communication Foundation bauhaus lab I budapest film workshop ISBN 978-963-88792-0-2 bauhaus lab I budapest film workshop

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat! Happy Mother s Day! József Attila: Mama

Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat! Happy Mother s Day! József Attila: Mama 2013. MÁJUS május 31. évfolyam 4. szám May 2013 Volume 31, MAY Issue 2013 4. Tartalom A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington Vezetőségi

Részletesebben

The Relationship Issue A kapcsolatok hava A CATALOGUE OF TRENDINESS MASQUERADING AS DEEP THOUGHT WWW.THINK-MAGAZINE.

The Relationship Issue A kapcsolatok hava A CATALOGUE OF TRENDINESS MASQUERADING AS DEEP THOUGHT WWW.THINK-MAGAZINE. DO YOU RELATE? HU/EN BUDAPEST LIVING What Stereotype are you? Melyik sztereotípia jellemez téged? SZERELMEK ÉS EGYÉB PISZKOS ÜGYEK; LOVE AND OTHER DIRTY WORDS; The Relationship Issue A kapcsolatok hava

Részletesebben

Everyday Wishes. No. 86. December 2006. Hétköznapi kívánság ISSN 1171-8978

Everyday Wishes. No. 86. December 2006. Hétköznapi kívánság ISSN 1171-8978 No. 86 December 2006 ISSN 1171-8978 Hétköznapi kívánság Mi az, amire igazán vágyunk Karácsonykor? Egy kis békességre, egy kis nyugalomra? Szeretetre? Megértésre? Bizonyára legtöbben olyanra vágyunk, amit

Részletesebben

Rippl-Rónai József Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből

Rippl-Rónai József Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből Rippl-Rónai József Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből A Selection from the Antal Lusztig Collection Rippl-Rónai József József Rippl-Rónai Válogatás az Antal

Részletesebben

Így szólt hozzájuk: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába."

Így szólt hozzájuk: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. VOLUME 87. No. 2. APRIL-MAY-JUNE 2008. 87. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. ÁPRILIS-MÁJUS-JÚNIUS Így szólt hozzájuk: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az

Részletesebben

CSOSZÓ. Gabriella. Gabriella CSOSZÓ. 1969-ben született Marcaliban

CSOSZÓ. Gabriella. Gabriella CSOSZÓ. 1969-ben született Marcaliban CSOSZÓ Gabriella 1969-ben született Marcaliban TANULMÁNYOK 1994 95 Posztgraduális képzés a JPTE Képzõmûvészeti Mesteriskolában 1995 Magyar Iparmûvészeti Egyetem, Fotó szak, vendéghallgató 1989 94 Janus

Részletesebben

MAGYAR Szó B ULLETIN OF THE H UNGARIAN C OMMUNITY S ZENT 4-7 AUGUST IN HUNGARIAN HISTORY - PAUL HELLYER 10-11. folytatás a 3.

MAGYAR Szó B ULLETIN OF THE H UNGARIAN C OMMUNITY S ZENT 4-7 AUGUST IN HUNGARIAN HISTORY - PAUL HELLYER 10-11. folytatás a 3. 88 MAGYAR Szó B ULLETIN OF THE H UNGARIAN C OMMUNITY IN N EW Z EALAND J UNE 2007 E LMÚLÁS ÉS ÚJJÁSZÜLE TÉS Kénytelen vagyok bocsánatkéréssel kezdeni, amiért csak júliusban kerül kedves Olvasóink kezébe

Részletesebben

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra...

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra... 2008. SZEPTEMBER szeptember 26. évfolyam 7. szám 1 September 2008 Volume SEPTEMBER 26, Issue 20087. A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington

Részletesebben

VOLUME 90. No. 1. JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2011. 90. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. JANUÁR-FEBRUÁR-MÁRCIUS

VOLUME 90. No. 1. JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2011. 90. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. JANUÁR-FEBRUÁR-MÁRCIUS VOLUME 90. No. 1. JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2011. 90. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. JANUÁR-FEBRUÁR-MÁRCIUS 2. oldal MAGYAR EGYHÁZ 2011 HÚSVÉTI KÖRLEVÉL AZ AMERIKAI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ GYÜLEKEZETEIHEZ Kedves

Részletesebben

YES dalszövegek angolul, magyarul YES lyrics in English, in Hungarian

YES dalszövegek angolul, magyarul YES lyrics in English, in Hungarian "Fight and Victory of Harmony over the Chaos" Szerény kísérlet az elvesztett harmónia megtalálására Modest attempt to find the lost harmony YES dalszövegek angolul, magyarul YES lyrics in English, in Hungarian

Részletesebben

Kortárs Mûvészeti Múzeum. Museum of Contemporary Art. 2009. 07. 17 2009. 09. 20. www.ludwigmuseum.hu

Kortárs Mûvészeti Múzeum. Museum of Contemporary Art. 2009. 07. 17 2009. 09. 20. www.ludwigmuseum.hu Művészetek Palotája Palace of Arts 1095 Budapest, Hungary, Komor Marcell u. 1. Nyitva: kedd vasárnap: 10.00 20.00 / Hétfó n zárva Open: Tuesday Sunday: 10.00 a.m. 8.00 p.m. Closed on Mondays / Tel: +361

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0073 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: IdnyAng//50/Ált// Bármely nyelvtudást igénylő szakképesítéscsoportban,

Részletesebben

Privát fotográfia és személyes emlékezet. Private Photography and Personal Memories. Felnõttoktatási mûhely Óravázlatok

Privát fotográfia és személyes emlékezet. Private Photography and Personal Memories. Felnõttoktatási mûhely Óravázlatok Private Photography and Personal Memories Adult Learning Workshop Lesson Plans 2008 2009 Privát fotográfia és személyes emlékezet Felnõttoktatási mûhely Óravázlatok 2008 2009 Contents Tartalom József Kotics:

Részletesebben

A Krisztus Első Magyar Egyesült Egyháza 50 éves temploma Miami, Floridában

A Krisztus Első Magyar Egyesült Egyháza 50 éves temploma Miami, Floridában VOLUME 85. No. 2. APRIL-MAY-JUNE 2006. 85. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2006. ÁPRILIS-MÁJUS-JÚNIUS A Krisztus Első Magyar Egyesült Egyháza 50 éves temploma Miami, Floridában The 50 years old Church of the First Hungarian

Részletesebben

Vissza a szülőföldre!

Vissza a szülőföldre! Orosz Márton Vissza a szülőföldre! Back to the homeland! világhíres és felfedezésre váró world famous or still to magyar származású be discovered artists művészek az animációs film of Hungarian origin

Részletesebben

A vendég mint idegen, az idegen mint vendég. mint nemzedéki élmény. Paul de Man az önéletírásról. József Attila Ingmar Bergman párhuzamok

A vendég mint idegen, az idegen mint vendég. mint nemzedéki élmény. Paul de Man az önéletírásról. József Attila Ingmar Bergman párhuzamok EX-THALASSA Pszichoanalízis társadalom kultúra 2011/1 ERÔS FERENC: József Attila mint nemzedéki élmény STARK ANDRÁS: József Attila Ingmar Bergman párhuzamok JUDIT SZÉKÁCS: Harry Potter, a story of traumatised

Részletesebben

ALEJDOSZKÓP KALEIDOSCOPE VIII. ISSUE : S ANYELV. (MÁRAI NINCS SÁND ULTURAL UNGARIAN-E MAGAZINE VIII. ÉVFOL -ENGLISH OLYÓIRA ULTURÁLIS FOL ZÜLETÉS - N

ALEJDOSZKÓP KALEIDOSCOPE VIII. ISSUE : S ANYELV. (MÁRAI NINCS SÁND ULTURAL UNGARIAN-E MAGAZINE VIII. ÉVFOL -ENGLISH OLYÓIRA ULTURÁLIS FOL ZÜLETÉS - N AR-A -A YÓIRAT. 11-12.. HUNGARIAN -E MAGY GYAR AR -ANGOL KUL ULTURÁLIS FOL OLYÓIRA UNGARIAN-E -ENGLISH CUL ULTURAL MAGAZINE VIII. ÉVFOL VFOLYAM 6. VOL OLUME VIII. ISSUE 6. N K. NINCS MÁS HAZA, CSAK AZ

Részletesebben

itt van japán! japan is here különszám 2011/21. INGYENES / FREE 2011 / 09 / 26 2011 / 10 / 09

itt van japán! japan is here különszám 2011/21. INGYENES / FREE 2011 / 09 / 26 2011 / 10 / 09 INGYENES / FREE 2011/21. különszám itt van japán! japan is here 2011 / 09 / 26 2011 / 10 / 09 2. Butoh és Előadóművészeti Fesztivál / Budapest - Pozsony - Krakkó Butoh and Performing Arts Festival / Budapest

Részletesebben

Mozaikok a magyar informatikából. Dömölki Bálint 70. születésnapjára

Mozaikok a magyar informatikából. Dömölki Bálint 70. születésnapjára Mozaikok a magyar informatikából Dömölki Bálint 70. születésnapjára Mil-org kft 2005 Mozaikok a magyar informatikából Dömölki Bálint 70. születésnapjára Szerkesztette: Mojzes Imre, Talyigás Judit ISBN

Részletesebben

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette:

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette: MELLÉKLET 2014/6. Szerkesztette: molnár szilvia, Martinkó józsef FTC-stadion Groupama Aréna melléklet 1 A legek stadionja Interjú Fürjes Balázzsal Határidő előtt, többletköltség nélkül, rekordsebességgel

Részletesebben

Dohár Péter. Kis angol nyeltvan

Dohár Péter. Kis angol nyeltvan Dohár Péter Kis angol nyeltvan - 2 - Tartalom Néhány fontos nyelvtani tézis 1. Present Perfect Continuous Tense 2. Present Perfect Tense 3. Present Continuous Tense 4. Present Simple Tense 5. Past Perfect

Részletesebben

Szentendre, Ipszilon Galéria, 2003. december 13.

Szentendre, Ipszilon Galéria, 2003. december 13. Ries Zoltán ANGYALOK A SZAMÁRHEGYEN (Aknay Jánosnak) Néztem a falon angyalaidat gyertyaláng-lobogásban, s a zene szárnyaival megüzent jelekkel kibékült egymással a föld és az ég. Szentendre, Ipszilon Galéria,

Részletesebben

Idegenek a kertemben médiaprojekt-fejlesztési

Idegenek a kertemben médiaprojekt-fejlesztési Idegenek a kertemben médiaprojekt-fejlesztési 3. WORKSHOP - A Te utad + Pitch it! 2012. november 15 17. Információ....2. Meghívott bírálók:...3. Meghívott szakértők:...5. Meghívott fejlesztők. 7. Projektek

Részletesebben

Sri Nisargadatta Maharaj I AM THAT, magyarul: Én Az vagyok

Sri Nisargadatta Maharaj I AM THAT, magyarul: Én Az vagyok Q: You seem to take for granted that there can be a dream without a dreamer and that I identify myself with the dream of my own sweet will. But I am the dreamer and the dream too. Who is to stop dreaming?

Részletesebben

CATALOGUE. 2011 BuSho International Short Film Festival 1

CATALOGUE. 2011 BuSho International Short Film Festival 1 CATALOGUE 2011 BuSho International Short Film Festival 1 CONTENT MUNKATÁRSAK / BUSHO TEAM: GÁbELI TAMÁS, fesztivál igazgató / festival director 1. KÖSzÖNTŐ / WELCOME 2. ELŐzSŰRI / PRE-JURY DIÁKzSŰRI /

Részletesebben