Hatásvizsgálati módszerek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hatásvizsgálati módszerek"

Átírás

1 Hatásvizsgálati módszerek ellenőrző jegyzékek (checklists) mátrixok (matrices) kvantitatív módszerek (quantitative methods) hálózatok (network) térképfedvények (overlay maps)

2 Egyszerű mátrix (simple matrix) készítése 1. A várt projekt lépések (tevékenységek) felsorolása és csoportosítása időrendben (a) építkezés alatt (b) üzemelés alatt (c) üzemelés után 2. A vonatkozó környezeti tényezők felsorolása és csoportosítása (a) fizikai-kémiai, biológiai, kultúrális és társadalmi-ökonómiai kategóriákra (b) térbeli sajátosságok szerint (helyszín és régió, telephely előtt és után) 3. A mátrix megbeszélése a felmérést végző csoport tagjaival, tanácsadókkal 4. Döntés a hatások esetében használni kívánt besorolási technikáról (számok, betűk, színek) 5. Hatások azonosítása, értékelése, összegzése (számszerűsítés, dokumentálás)

3 Mátrixok Egyszerű mátrix (Simple matrix) Időfüggő mátrix (Time-dependent matrix) Nagyságrend mátrix (Magnitude matrix) Egyszerű kölcsönhatás mátrix (Interaction matrix) Lépcsős (kereszthatású) mátrix (Stepped matrix) Súlyozott mátrixok Egyéb típusú mátrixok

4 A hatásmátrixok tulajdonságai a következők: Az ellenőrző listák tulajdonságai itt is érvényesek. A számszerűsíthető tényezőkre összpontosítanak (bár ez kiküszöbölhető). A hagyományos Leopold-mátrix a hatótényezők és az elsődleges hatásviselők közötti közvetlen (elsődleges) hatásokat mutatja, de további mátrixokkal a másodlagos és harmadlagos hatások is felismerhetők. A hatásokat diszkrét kétoldali kapcsolatok formájában írják le, így nem bogozhatók ki könnyen a halmozódó hatások és a szerteágazó kapcsolatrendszerek, a hatásfolyamatok. A hatásfolyamat-ábrák ezt a hiányosságot pótolják. Nem becsülhetők fel a rendszerszintű hatások és kölcsönhatások, amelyek a környezet egymástól függő részeinek gyakran visszacsatolásokkal tarkított összetett rendszerében következnek be, még úgy sem, ha az egyes környezeti elemekre kifejtett hatásokat egymáshoz adva összegyűjtjük.

5 Táblázat-sor a felismert hatások összefoglalásához 1. Lehetséges hatótényezők (alternatívánként és résztevékenységeikként) 2. Lehetségesen érintett környezeti elemek és állapotjellemzőik (elsődleges hatások) 3. Lehetségesen érintett környezeti elemek és állapotjellemzőik (másodlagos hatások) 4. Harmadlagos hatások

6 Egyszerű mátrix Környezeti komponens Irodaépület Projekt komponens Építkezés Gyártócsarnok Talaj x x Flóra x x Fauna x x Levegőminőség Vízminőség x x Foglalkoztatottság Közlekedés x x

7 Időfüggő mátrix Környezeti komponens Irodaépület Projekt komponens Építkezés (3 év) Gyártócsarnok Talaj Flóra Fauna Levegőminőség Vízminőség Foglalkoztatottság Közlekedés

8 1. Egyszerű mátrix Környezeti komponensek A mátrixok csoportosítása Építkezés Lakó és kereskedelmi épületek Talaj- és geológia x x Projekt komponens Közművek Lakóépületek Működtetés Kereskedelmi épületek Parkok Flóra x x x Fauna x x x Levegőminőség Vízminőség x x x Népsűrűség x x Foglalkoztatottság Közlekedés x x x x Lakásépítés Lakóközösség x x x x x x

9 2. Időfüggő mátrix Környezeti komponensek A mátrixok csoportosítása Építkezés (3 év) Lakó és kereskedelmi épületek Projekt komponens Működtetés (25 évre tervezve, hatások az első négy évre vannak értékelve) Közművek Lakóépületek Kereskedelmi épületek Parkok Talaj- és geológia Flóra Fauna Levegőminőség Vízminőség Népsűrűség Foglalkoztatottság Közlekedés Lakásépítés Lakóközösség

10 1. Nagyságrendi mátrix A mátrixok csoportosítása Projekt komponens Környezeti Építkezés Működtetés komponensek Lakó és Közműveépületek épületek Lakó- Kereskedelmi kereskedelmi Parkok épületek Talaj- és geológia Ο Flóra Ο Fauna Levegőminőség Vízminőség Ο Népsűrűség Ο Ο Foglalkoztatottság Közlekedés Lakásépítés Ο Lakóközösség Ο Ο Kismértékű negatív hatás Nagymértékű negatív hatás Ο Kismértékű pozitív hatás Ο Nagymértékű pozitív hatás

11 Egyszerű kölcsönhatás mátrix Leopold mátrix (Leopold interaction matrix) Továbbfejleszett Leopold mátrixok autópálya építés kölcsönhatási mátrix gátépítés kölcsönhatási mátrix (a különféle tevékenységek környezeti tényezőikre gyakorolt potenciális hatás leírására 11 kategória (semleges, 5 kedvező, 5 hátrányos) és hatáselőfordulás valószínűségi skála) szennyvíz projekt kölcsönhatási mátrix (kódok: SB, SA, B, b, a, O, M, NA)

12 Környezeti elem Leopold kölcsönhatás mátrix Környezeti hatás M I I M = jelentőség; I = fontosság

13

14 Tevékenységek és környezeti elemek a Leopold-féle kölcsönhatás-mátrixban Tevékenységek Környezeti elemek Kategória Leírás Kategória Leírás A Politikai a. új, exotikus fajok bevezetése A Fizikai és kémiai intézkedések (megjelenése) tulajdonságok B Földhasználatváltozás, építkezések b. biológiai ellenőrzés c. élőhely (élettér) változás d. talajfedettség megváltozása e. felszín alatti vizek hidrológiájában bekövetkező változások f. vízelvezetés megváltozása g. folyó- és áramlásszabályozás h. csatornázás i. öntözés j. időjárás változás k. égetés l. útburkolás és járdaépítés m.zaj és rezgésvédelem a. urbanizáció b. ipari létesítmények c. repülőterek d. autópályák és hidak e. utak és ösvények 1 Föld a. ásványi nyersanyagforrások b. építőanyagok c. talajok d. felszíni formák e. erőterek és háttérsugárzás f. különleges fizikai tulajdonságok 2 Víz a. feszín b. óceán c. felszín alatti víz d. minőség e. hőmérséklet f. vízutánpótlás g. hó, jég és az altalaj állandóan fagyott rétege 3 Légkör a. minőség (gázok, részecskék) 4 Természetben lejátszódó folyamatok b. makro- és mikroklíma c. hőmérséklet a. áradások b. erózió

15 C Nyersanyagforrás D Feldolgozás f. vasutak g. kábelek és liftek h. távvezetékek, csőhálózatok, folyosók i. akadályok (elkerítés is) j. csatorna kotrás és kiegyenesítés, rendbehozatal k. csatorna burkolat (támfal) l. kanálisok m.gátak n. kikötők, mesterséges öblök o. parti építmények p. üdülőövezetek q. robbantás és fúrás r. dózerolás és feltöltés s. alagutak és földalatti építmények a. robbantás és fúrás b. külszíni bányászat c. felszín alatti bányászat d. kútfúrás és vízelvezetés e. kotrrás f. fakitermelés, elsődleges fafeldolgozás g. kereskedelmi halászat és vadászat a. gazdálkodás b. állattenyésztés és legeltetés c. áthelyeződés (üledékképződés, csapadék) d. oldódás e. ioncsere, komlexképződés f. tömörödés és leülepedés g. stabilitás (lejtők, hirtelen csuszamlás) h. feszültség (földrengések) i. levegőmozgási jelenségek B Biológiai tényezők 1 Növényvilág a. óceán b. felszín alatti víz c. minőség d. hőmérséklet e. vízutánpótlás f. hó, jég és az altalaj állandóan fagyott rétege g. minőség (gázok, részecskék) h. makro- és mikroklíma i. hőmérséklet 2 Állatvilág a. madarak b. szárazföldi állatok, kétéltűek is c. halak és kagylók d. üledéklakók e. rovarok f. veszélyeztetett fajok g. térbeli akadályok h. ökológiai folyosók

16 E Felszíni formák megváltoztatása F Erőforrás megújítás c. tejtermelés d. energiatermelés e. fémipar f. vegyipar g. textilgyártás h. gépkocsi- és repülőgépgyártás i. olajfinomítás j. élelmiszertermelés k. fafeldolgozás l. papírgyártás m. terméktárolás a. erózió-kontroll, teraszozás b. bánya megszüntetés és hulladékellenőrzés c. külszíni bánya-rehabilitáció d. tájrendezés e. kikötőkotrás f. mocsárfeltöltés és vízelvezetés a. erdősítés b. vadon élő állatállományok kezelése és szaporodásuk biztosítása c. talajvíz visszapótlás d. műtrágyázás alkalmazása e. hulladék újrahasznosítás C Kulturális tényezők 1 Földhasználat a. vad vidékek és nyitott területek b. vizes területek c. erdőgazdálkodás d. legeltetés e. mezőgazdaság f. lakott területek g. kereskedelem h. ipar i. bányászat és kőbányászat 2 Pihenés, szabadidős tevékenységek 3 Általános érdeklődésre számot tartó dolgok a. vadászat b. horgászás c. vízi sportok d. úszás e. kempingezés és túrázás f. piknikezés g. üdülőhelyek a. festői tájak, kilátópontok b. vadonok c. nyílt területek d. tájtervezés e. különleges fizikai tulajdonságok f. parkok és természetvédelmi területek g. emlékhelyek h. ritka és különleges fajok, illetve ökoszisztémák

17 G Közlekedésben történő változások H Hulladékelhelyezés és hulladékkezelés a. vasút b. gépjárművek c. teherszállítás d. szállítás (hajóval) e. légi közlekedés f. folyami szállítás g. ösvények h. kábelek és liftek i. kommunikáció j. csőhálózat a. óceánba történő elhelyezés b. feltöltés c. salak, elhordott talaj elhelyezése d. földalatti tárolás e. hulladékelhelyezés f. olajkút elárasztás g. mélykúti elhelyezés h. hűtővíz elhelyezés i. városi hulladék, ideértve a szórófejes öntözésből eredőt is j. folyékony halmazállapotú hulladékok elhelyezése k. stabilizáló és oxidáló tavak l. szennyvízülepítő tartályok, (kereskedelmi és házi) m.füst- és kipufogógáz emisszió i. történelmi és archeológiai nevezetességek j. a megszokottól eltérő dolgok 4 Kulturális helyzet a. kulturális szokások (életstílus) b. egészség és biztonság c. munkaerő-alkalmazás d. népsűrűség 5 Termeléssel kapcsolatos infrastruktúra és tevékenységek a. struktúrák b. szállítási-hálózat (mozgatás, elérés) c. közművezetékek d. hulladékelhelyezés e. korlátok f. folyosók

18 I Vegyi kezelés J Balesetek K Egyebek a. műtrágyázás b. utak kémiai jégtelenítése c. talajok vegyi stabilizálása d. gyomirtás,rovarirtás a. robbanások b. szivárgások és csöpögések c. működési, működtetési hibák D Ökológiai kapcsolatok a. víznyerők vizének sótartalom növekedése b. eutrofizáció c. fertőzések és rovarok útján terjedő fertőzések d. tápláléklánc e. talajfelszín sótartalom növekedése (szikesedés) f. beavatkozás g. egyéb E Egyebek

19 Egyszerű kölcsönhatás mátrix Leopold mátrix (Leopold interaction matrix) Továbbfejleszett Leopold mátrixok autópálya építés kölcsönhatási mátrix gátépítés kölcsönhatási mátrix (a különféle tevékenységek környezeti tényezőikre gyakorolt potenciális hatás leírására 11 kategória (semleges, 5 kedvező, 5 hátrányos) és hatáselőfordulás valószínűségi skála) szennyvíz projekt kölcsönhatási mátrix (kódok: SB, SA, B, b, a, O, M, NA)

20 Autópálya kölcsönhatás mátrix Hatótényezők A/ Kivitelezés és a helyszín elemei 1 Létesítés a. élőhely befolyásolása b. hidrológiai (talajvíz) viszonyok átalakítása c. csatornázás d. öntözés e. felszíni munkálatok Hatásviselők (környezeti tényezők) kategória tevékenység kategória tényező A/ Fizikai és kémiai jellemzők 1 Talaj a. értékes ásványkészlet b. közönséges ásványvagyon c. termőföld d. terepviszonyok 2 Tájarculat módosítása a. autópálya és hídépítés b. közút és vasúthálózat létesítés c. védőkorlátok építése d. vízelvezető-csatorna mederrekonstrukciója e. csatornafedél kialakítás f. védőgátak építése g. mólók és tengerparti védőgátak kialakítása h. pihenőlétesítmények kiépítése i. árkok és töltések kialakítása j. alagutak és aluljárók építése k. eróziók ellenőrzése l. parkosítás, tereprendezés m.kikötők építése n. mocsárlecsapolás és dréncsövezés o. útszegély kialakítás p. hulladékudvarok és hirdetőtáblák eltávolítása 2 Víz a. felszín jellege b. tenger- és folyótorkolat c. talajvíz d. hó és jég e. gátszivárgás f. minőség g. hőmérséklet 3 Légkör a. minőség b. éghajlat 4 Természetben végbemenő folyamatok c. hőmérséklet a. árvíz b. erózió c. kiülepedés d. kioldódás e. talajstabilitás f. légmozgás g. tűz h. párolgás B/ Biológiai jellemzők i. fafajok

21 Kölcsönhatási mátrix a déli parti szennyvízkezelési tervhez Környezeti tényező/forrás Levegőminőség Zaj Meglevő minőség A levegőminőségre vonatkozó szabványoknak megfelelően Jellegzetes városi lakóterületek Építési szakasz Gyűjtőrendszer Kezelőüzem Kifolyóvezeték A/M A/M a A/M A/M a Talajvíz Kielégítő a területe Graeme Hall Parterózió/ korallzátony/ parti víz minősége Partmenti halászatok Tengeri környezet a kifolyó diffúzornál Természetes biológiai forrás 0,1-től 0,3-m/évig terjedő erózió, amely rontja a korallzátonyt és a parti víz minőségét Bizonyos hanyatlás a korallzátonyok és a parti víz romlása következtében NA NA a/m (nincs beavatkozás) NA NA a (vízminőség) NA NA a Jó NA NA a Közlekedés Általános probléma SA/M a a Turizmus A gazdaság szempontjából fontos a NA a

22 Üzemi szakasz Eredő minőség Gyűjtőrendszer Kezelőüzem Kifolyóvezeték Eredő minőség Por, CO helyi zaj növekedése ugyanaz, mint a meglevő bizonyos zavar, helyreállítás várható a (szag a felvonóállomásoknál) A/M O lokalizált szag a (szivattyúk) a a (szivattyúk) kis zajnövekedés b b b NA O NA jobb minőség a kisebb rétegvízhozam miatt ugyanaz, mint a meglevő zavarosság nő b SB NA javul a minőség helyi zavarosság b SB NA javul a minőség bizonyos helyi zavar NA NA a nő a torlódás a a a a forgalmi torlódás csökkenést okozhat B B B a minőség kissé romlik a probléma megmarad a turizmus növekedése miatt javul a gazdaságosság

23 Jelmagyarázat: A = kedvezőtlen hatás, NA = környezeti tényező nem alkalmazható, M = tervezett intézkedés a kedvezőtlen hatás csökkentésére, SA = jelentős kedvezőtlen hatás, a = kis kedvezőtlen hatás, b = kis kedvező hatás, O = nincs előre látott hatás, B = kedvező hatás, SB = jelentős kedvező hatás.

24 Erdészeti feltáróút természetvédelmi hatásértékelése Hatótényezők Hatásviselők Víz Levegő Talaj Élővilág Ökoszisztéma Táj Mértékadó hatás Az építkezés hatótényezői: Minőségi Mennyiségi Területhasználat/területfoglalás A B B A B A B Növényzet kiirtása A A A B A B Károsanyag kibocsátások A A A A A Zajkibocsátások/rázkódások A B B Gáthatás B A B B Felső réteg vékonyodása A A A A A A A létesítmény által feltételezett hatótényezők: Területhasználat/területfoglalás A B B B B A B Gáthatás/zavarhatás B A A B Vizek mélyedéseinek keresztezése A B B B B Vizuális hatások A A A A Az üzemeltetés által feltételezett hatótényezők: Gáz és por alakú károsanyag kibocsátás A A A A A A Káros anyag tartalmú útlefolyó A A A A A Zajkibocsátások A A A Vizuális hatások A A A A Mértékadó hatás A B A B B B A A kedvezőtlen hatások három kategóriába sorolhatók: A = elviselhető, B = terhelő, C = károsító

25 EKH a Sió alsó szakaszának jobb parti I. rendű árvédelmi töltésének megerősítéséhez A technológiából származó becsült hatások: Anyagnyerés Várható hatótényezők hatásterület H R 1. Hidromechanizáció 1. x x x x x x iszapkotrás csővezetékes szállítás a kubikgödrökhöz 2. Homokkitermelés x x x x x x x Bezerédi-sík kitermelés szállítás Töltésépítés Fa V 1. FV 2. T 3. Lk 4. Z 5. T Tk 6. É 7. Tp E 8. Területi vonatkozás - Sió meder - Holtág, Borrévi-tó, Sáros tó (Sió balpart, árvízkapu alatti már szikkadt iszap) 1. Fakivágás, cserjeirtás x x x x x x - A Koponya és a kir. közp. magasságában csak a töltés bővítés alá eső területen, egyébként a cserje és fakivágás a kubikgödrök területén töltés teljes szakaszán 2. Humusztermelés x x x x x - a töltés teljes szakaszán - a kubikgödrökben a Koponya és a kir. közp. kivételével a töltés teljes szakaszán 3. Hidromechanizáció 2. x x x kubikgödrök feltöltése iszap szikkasztás (várhatóan 1 év) - a kubikgödrökben a Koponya és a kir. közp. kivételével a töltés szakaszán 4. Töltésprofil kialakítása x x x x x -a töltés teljes szakaszán a hidromechanizált iszap beépítése a töltésbe homok beépítése a mentett oldalra gyepesítés Új művi létesítmények kialakítása 1. Szivárgó kutak x x x -a Koponya és a kir. közp. környezetében Fenntartás 1. Kaszálás, szivárgó kutak ellenőrzése, szivattyúzása x x x x - a töltés teljes szakaszán, illetve a Koponya és a kir. közp. között Havária 1. szekszárdi szv. cső sérülése x x x x x tkm 1. felszín alatti víz 2. felszíni víz 3. talaj 4. levegő, klíma 5. zaj 6. táj, tájkép 7. élővilág 8. települési környezet, ember H helyi, R regionális hatás pozitív hatás

26 Polgárdi Hulladéklerakó előzetes környezeti tanulmánya A bányabővítés hatásmátrixa Tevékenységi fázis Hatótényező/ tevékenység Közvetlenül érintett elem Közvetve érintett elem Hatás tartalma Minősítése Telepítés (építés) Megvalósítás (üzemeltetés) Földmunka Talaj, levegő Élővilág Átmeneti Elviselhető Technológiai és kiszolgáló létesítmények építése Talaj, levegő Élővilág Átmeneti Elviselhető Rakodás, szállítás Levegő Átmeneti Semleges Homogenizálás Levegő Átmeneti Semleges Mechanikai-biológiai kezelés (prizma, felrakása, értékelése, bontása) Rostálás, válogatás, préselés, bálázás Levegő Átmeneti Semleges Levegő Átmeneti Semleges Törés Levegő Átmeneti Semleges Komposztálás Levegő Átmeneti Semleges Lerakás Levegő Maradandó Elviselhető Rakodás, szállítás Levegő Átmeneti Semleges Felhagyás Földmunka Talaj, levegő Talajvíz Maradandó Javító/ értékteremtő Rakodás, szállítás Levegő Átmeneti Semleges

27 Környezeti hatások összefoglaló értékelése Környezeti elem Hatótényezők Változás Hatásviselő minősítése Levegő 1. Az építés légszennyezése A* Közvetlen környezet 2. A forgalom légszenny. B Közvetlen környezet A Hatásterületen (talaj, élővilág, ember) 3. Hálózati hatás D Tehermentesített útszakasz 4. Haváriás légszennyezés X* Közvetlen települési környezet 5. Az építés zaja A* Közvetlen települési környezet 6. A forgalom zaja B Közvetlen települési környezet A Hatásterület (élővilág, ember) D Tehermentesített útszakasz Víz 7. Csapadékvíz elvezetés O Hatásterületen 8. Haváriás vízszennyezés X* Hatásterület 9. Vízépítési műtárgyak O Közvetlen környezet (táj) 10. Csapadékvíz szikkasztás O Hatásterületen 11. Anyagnyerőhelyek A Hatásterület Talaj 12. Területfoglalás A Hatásterület (élővilág, ember) 13. Anyagnyerőhelyek A Hatásterület (víz, élővilág, táj, ember) 14.Forgalom+karbt. (sózás) A Hatásterület (víz, élővilág) 15. Haváriás talajszennyezés X* Közvetlen környezet 16. Építési hulladék A* Közvetlen környezet Élővilág, ökoszisztéma Művi elemek telep. környezet Táj 17. Élőhely foglalás C Elfoglalt területen (talaj) 18. Gázolás B Közvetlen környezet 19. Optikai zaj és inger A Hatásterület 20. Növénytelepítés D Hatásterület (összes környezeti elem) 21. Új infrastruktúra A Közvetlen környezet D Innovációs háttér területen 22. Építési hulladék A* Közvetlen települési környezet 23. Vonalas létesítmény, O Hatásterület (ember) tájesztétikai hatás 24. Tájhasználati hatás A Hatásterület (ember)

28 A változások minősítésének kategóriái O semleges A elviselhető B terhelő C károsító D javító X nem minősíthető, esetleges * átmeneti

29 A környezeti elemeket érő hatások tevékenységenként Tevékenységek Környezeti elemek Levegő Víz Föld Élővilág Művi környezet A. Elhatározás, tervezés B. Terület, birtokbavétel C. Kitűzés, felvonulás D. Építés Földmunka Pályaépítés -1-1 Szolgáltatók építése Rekultiváció, növénytelepítés E. Működés Hálózati hatás Forgalom + fenntartás Szolgáltatások Balesetek, haváriák Innovatív hatás + 3

30 A környezeti elemeket érő hatások tevékenységenként Jelmagyarázat negatív pozitív Hatás: nincs gyenge közepes erős igen erős tartós

31 A bányabővítés hatásmátrixa Tevékenységi fázis Hatótényező/ tevékenység Közvetlenül érintett elem Közvetve érintett elem Hatás tartalma Minősítése Telepítés (építés) Megvalósítás (üzemeltetés) Földmunka Talaj, levegő Élővilág Átmeneti Elviselhető Technológiai és kiszolgáló létesítmények építése Talaj, levegő Élővilág Átmeneti Elviselhető Rakodás, szállítás Levegő Átmeneti Semleges Homogenizálás Levegő Átmeneti Semleges Mechanikai-biológiai kezelés (prizma, felrakása, értékelése, bontása) Rostálás, válogatás, préselés, bálázás Levegő Átmeneti Semleges Levegő Átmeneti Semleges Törés Levegő Átmeneti Semleges Komposztálás Levegő Átmeneti Semleges Lerakás Levegő Maradandó Elviselhető Rakodás, szállítás Levegő Átmeneti Semleges Felhagyás Földmunka Talaj, levegő Talajvíz Maradandó Javító/ értékteremtő Rakodás, szállítás Levegő Átmeneti Semleges

32 A hatótényezők várható mértékének becslése Az építés becsült környezeti hatásai 1. Az építés során keletkező légszennyező anyagok Porképződés Munkagépek légszenynező hatása 2. Az építés során fellépő vízszennyeződések 3. Az építés során fellépő hatások az épített környezetre, illetve zajhatás 4. Keletkező hulladékok (kommunális hulladékok, építési törmelék, nem veszélyes hulladék, hasznosítható hulladék)

33 A tervezett átrakók levegőminőségre gyakorolt hatása A hulladék kétféle úton jut a lerakóba: Közvetlenül a hulladéklerakóba viszik Átrakó állomáson keresztül jut a lerakóba (szállítások gyakorisága, fordulók száma)

34 DEGRADÁCIÓT OKOZÓ TÉNYEZŐ Taposás (gazdálkodás, turizmus) Túlzott legeltetés, egy faj tömeges elszaporodása Tájidegen, behurcolt fajok mesterséges elszaporodása Gazdálkodás miatti vagy gazdálkodás elmaradásából keletkező leromlás A vízgazdálkodás leromlása Eutrofizáció a vízben, kaszálórétek gyepfelületeiben Mechanikai károk Talajerózió, kilúgozódás

35 A DEGRADÁCIÓS JELENSÉGEK MEGNEVEZÉSE Egy természetes faj elszaporodása, egyeduralma Erőteljes gyomosodás, gyomfajok dominanciája Specialista, védett és ritka fajok eltűnése Eljellegtelenedés, domináns fajok hiánya Összes fajszámcsökkenés, monodominancia a szintekben Fajszámcsökkenés a különböző vegetációs szintekben Kultúrfajok uralma a különböző szintekben

36 Veszélyforrások, veszélybe kerülő értékek A védendő környezeti elem A hatást kiváltó tevékenység A hatótényezők A hatás időtartama A hatás minősítése A változás jellemzése Építés Növények, állatok kipusztulása Tartós Elviselhető Rekultiváció Élővilág elpusztulása után új Rekultiváció elvándorlása Tartós Javító ökoszisztémák jelennek meg Flóra, fauna megváltozása

37 A lerakó működésének környezeti hatásai 1. A lerakó működése során keletkező légszennyező anyagok Porképződés (védő erdősáv) Munkagépek légszennyező hatása (CO, CH, NO x, SO 2, korom, aldehidek, PAH) Hulladékok bomlása következtében keletkező gázok (szaghatás) Metán % Szén-dioxid % Kén-hidrogén, szén-monoxid, nitrogénkeverék 2 % Nyomokban egyéb anaerob bomlási termékek 2. A lerakó működése során fellépő vízszennyeződés Kommunális szennyvíz Technológiai szennyvíz Segéd- és kiszolgáló létesítmények szennyvizei (kerékmosó tálca szennyvize, mérlegház szennyvize) 3. A létesítmény működésekor várható zajhatások (hosszú, állandó folyamat)

38 LEVEGŐ A légszennyezést, ezáltal környezetterhelést okozó tevékenységek a következők: A telepítés, az építés fázisaihoz kötődve: Földmunka végzés Építés, alapozás Rakodás, szállítás A megvalósítás, az üzemeltetés fázisaihoz kötődve: Homogenizálás Mechanikai-biológiai kezelés Válogatás, bálázás Lerakás Törés Komposztálás Rakodás, szállítás A felhagyás fázisaihoz kötődve: Földmunka Rakodás, szállítás

39 A hatótényezők és az érintett környezeti elemek kapcsolata Tevékenységi fázis Hatótényező/ tevékenység Közvetlenül érintett elem Közvetve érintett elem Telepítés (építés) Földmunka Talaj, levegő Élővilág Technológiai és kiszolgáló létesítmények építése Rakodás, szállítás Talaj, levegő Levegő Élővilág Megvalósítás (üzemeltetés) Homogenizálás Mechanikai-biológiai kezelés (prizma, felrakása, értékelése, bontása) Levegő Levegő Élővilág Rostálás, válogatás, préselés, bálázás Levegő Törés Levegő Komposztálás Levegő Lerakás Levegő Rakodás, szállítás Levegő Felhagyás Földmunka Talaj, levegő Talajvíz Rakodás, szállítás Levegő

40 A védendő környezeti elem A hatást kiváltó tevékenység ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A hatótényezők A hatás időtartama A hatás minősítése A változás jellemzése Föld építés talaj igénybevétele tartós semleges a tevékenység felhagyását követően jobb minőség, mint a beavatkozás előtt munkagépek üzemeltetése mikrodomborzati viszonyok megváltozása meghibásodásból eredő talajszennyezés Víz építés a felszíni vizek lefolyási viszonyainak kismértékű megváltozása munkagépek üzemelése esetleges meghibásodásból származó felszíni víz és felszín alatti víz szennyezés Légkör munkagépek és szállítójárművek üzemeltetése Élővilág építés növényzet kipusztulása, állatok elpusztulása, elvándorlása rekultiváció flóra, fauna megváltozása Épített környezet munkagép, szállítás tartós elviselhető a tevékenység felhagyását követően más jelleg átmeneti elviselhető kárelhárítással megszűnik tartós elviselhető a beszivárgási viszonyok kis mértékben megváltoznak átmeneti elviselhető kárelhárítás megszűnik légszennyező anyagok tartós elviselhető időszakos terhelés tartós elviselhető rekultivációt követően új ökoszisztémák tartós javító légszennyező anyag, zaj tartós semleges minimális többletterhelés a tevékenység nélküli állapothoz képest

41 A beruházás hatásmátrixa Hatótényező Levegő Föld Víz Élővilág Művi létesítmény Építési szakasz anyagszállítás területfoglalás építési, kotrási munka Működési szakasz területhasználat változása terület fragmentálódása új vízfelület megjelenése szabályozott vízviszonyok vízszintemelkedés vízmélység megváltozása áramlási viszonyok megváltozása hullámképződés eróziós hatás vízhőmérséklet változása vízminőség változása fényviszonyok változása anyagok kimosódása betorkolló vízfolyás minősége bemosódások/talajvíz belvízátemelés talajszint változása evapotranspiráció változása szélviszonyok változása ködképződés egyedi tájértékek változása tájökológiai folyamatok változása Fenntartás terület zavarása időszakos légszennyezés időszakos zaj és rezgés időszakos területfoglalás erdősítés Megjegyzés: világosabb tónus = közvetett hatás; sötétebb tónus = közvetlen hatás Táj Települési környezet Ember

42 A környezeti hatásvizsgálat eredményei (Kis-Balaton) HATÁS-MINŐSÍTÉS HATÁS- VISELŐ HATÓTÉNYEZŐ pozitív negatív semleges javító értékteremtő elviselhető terhelő károsító szüntető levegő - építési anyagszállítás + - építési kotrási munkák + - megváltozott területhasználat + - új vízfelület megjelenése + - megváltozott vízhőmérséklet + - megváltozott evapotranspiráció + - megváltozott szélviszonyok + - ködképződés + - időszakos fenntartási munkák + - erdősítés + föld - építési anyagszállítás + - építési területfoglalás + - építési kotrási munkák + - megváltozott területhasználat + - terület fragmentálódása + - új vízfelület megjelenése + - szabályozott vízviszonyok + - vízszintemelkedés (felszíni) + - áramlási viszonyok változása + - hullámképződés + - eróziós hatás tápanyag kimosódás + - bemosódások / talajvíz + - belvízátemelés + - talajszint változás + - megváltozott szélviszonyok + - időszakos fenntartási munkák +

43 A környezeti hatásvizsgálat eredményei (Kis-Balaton) HATÁS-MINŐSÍTÉS HATÁS- VISELŐ HATÓTÉNYEZŐ pozitív negatív semleges javító értékteremtő elviselhető terhelő károsító szüntető víz - építési anyagszállítás + - megváltozott területhasználat + - terület fragmentálódása + - új vízfelület megjelenése + - szabályozott vízviszonyok + - vízszintemelkedés + - megváltozott vízmélység + - áramlási viszonyok változása hullámképződés + - eróziós hatás + - megváltozott vízhőmérséklet megváltozott fényviszonyok anyagkimosódás betorkolló vízfolyások minősége bemosódások / talajvíz + - belvízátemelés + - talajvízszint változás megváltozott evapotranspiráció + - megváltozott szélviszonyok + - időszakos fenntartási munkák +

44 A környezeti hatásvizsgálat eredményei (Kis-Balaton) HATÁS-MINŐSÍTÉS HATÁS- VISELŐ HATÓTÉNYEZŐ pozitív negatív semleges javító értékteremtő elviselhető terhelő károsító szüntető élővilág - építési anyagszállítás + - építési területfoglalás + - építési kotrási munkák + - megváltozott területhasználat terület fragmentálódása új vízfelület megjelenése szabályozott vízviszonyok + - vízszintemelkedés (felszíni) áramlási viszonyok változása hullámképződés + - eróziós hatás + - megváltozott vízhőmérséklet megváltozott vízminőség megváltozott fényviszonyok anyagkimosódás betorkolló vízfolyások minősége bemosódások / talajvíz belvízátemelés talajvízszint változás megváltozott evapotranspiráció megváltozott szélviszonyok időszakos fenntartási munkák erdősítés +

45 HATÁS- VISELŐ művi létesítmények A környezeti hatásvizsgálat eredményei (Kis-Balaton) HATÁS-MINŐSÍTÉS HATÓTÉNYEZŐ pozitív negatív semleges javító értékteremtő elviselhető terhelő károsító szüntető - építési anyagszállítás + - építési kotrási munkák + - szabályozott vízviszonyok + - vízszintemelkedés áramlási viszonyok változása + - hullámképződés + - eróziós hatás + - megváltozott szélviszonyok + - időszakos fenntartási munkák + táj - megváltozott területhasználat + - új vízfelület megjelenése + - szabályozott vízviszonyok + - erdősítés + - egyedi tájértékek változása + - tájökológiai folyamatok változása + + települési környezet - építési anyagszállítás + - megváltozott területhasználat talajvízszint-változás + ember - építési anyagszállítás + - építési kotrási munkák + - terület fragmentálódása + - új vízfelület megjelenése + - szabályozott vízviszonyok + - megváltozott evapotranspiráció + - megváltozott szélviszonyok + - időszakos fenntartási munkák +

46 A veszélyeztetés mértéke Légszennyező anyagok és szennyezési módok felmérése (AGROKONTAKT E30 Hulladékégető telepítése) Környezetszennyezést okozó anyag helye a folyamatban és megnevezése A szennyező anyag veszélyességi fokozatának kódjele Légszennyező anyagok és kódszámaik Forrás kémény és kürtő nélkül Épület vagy pontforrás Felületi Épület Kéménnyel Tisztítóval Működés. Tisztított füstgáz a kéményben 1 Szilárd anyag Kéndioxid Nitrogén oxidok Szénmonoxid Sósav Hidrogén fluorid Elégetlen szénhidrogének Higany Cd+Ti As+Se+Ni+Co+Te Pb+Cr+Cu+V+Sn+Mn+At Dioxinok és furánok A veszélyeztető tényező mérőszáma A veszélyeztetés mértéke: 6 Megjegyzés: A kódjel és a mérőszámok közötti oszlopokban a szennyezőanyagok veszélyességi fokozata van leírva.

47 A környezetbe kerül Kommunális hulladékba kerül Átmeneti tárolásra kerül Lerakás környezetvédelmi hatóság által kijelölt helyre Hagyományos berendezésben Speciális berendezésben Egyéb módon Felhasználás alapanyagként A veszélyeztetés mértéke A hulladék hatásának felmérése (AGROKONTAKT E30 Hulladékégető telepítése) A hulladékkezelés és kibocsátás módja Ártalmatlaítás Környezetszennyezést okozó anyag helye a folyamatban és megnevezése A szennyező anyag veszélyességi fokozatának kódjele Elégetés 3 Működés. Kimerült az aktív koksz Halogének Nitrogénoxidok Por Nehézfémek Furán-dioxin Kéndioxidok A veszélyeztető tényező mérőszáma A veszélyeztetés mértéke: 8 Megjegyzés: A kódjel és a mérőszámok közötti oszlopokban a szennyezőanyagok veszélyességi fokozata van leírva.

48 A telepítés környezeti hatásai semleges Telepítés Föld Ember Víz Levegő Táj Élővilág Épített környezet

49 Az üzemeltetés környezeti hatásai semleges TDI üzem Üzemeltetés Föld Ember Víz Levegő Táj Élővilág Épített környezet

50 A felhagyás környezeti hatásai Felhagyás

51 Az esetleges üzemzavarok környezeti hatásai elviselhető Üzemzavar

52 Hatásfolyamat ábra Közvetlen hatások Közvetett hatások Ember üzem Levegő Légszennyező anyagok konc. növekedés Szaghatás Víz Felszíni vizek minőségére gyak. hatás Felszín alatti vizek minőségére gyak. hatás Föld Talaj minőségére gyak. hatás Talaj mennyiségére gyakorolt hatás Épített környezettelepülési környezet Épületekre gyak. hatás Közlekedési infrastruktúrára gyak. hatás Közmű infrastruktúrára gyak. hatás Zajviszonyokra gyak. hatás Terhelési szintekre gyak. hatás Levegő Levegőminőség változás Víz Felszíni vízminőség változás Felszín alatti vízminőség változás Föld Talajminőség változás Altalajminőség változás Egészségügyi hatás Közérzet romlás Közegészségügyi hatás Végső hatásviselő Élővilág Tág tűrésű fajokra gyak. hatás Élővilág

53 Összefoglaló hatásmátrix Telepítésből (létesítésből) eredő Megvalósításból üzemeltetésből eredő Üzemzavarból eredő Felhagyásból eredő Termék Levegő semleges semleges elviselhető semleges semleges Víz semleges semleges semleges semleges semleges Föld semleges semleges semleges semleges semleges Épített környezet - települési környezet semleges semleges elviselhető semleges értékteremtő Táj nem releváns nem releváns nem releváns nem releváns nem releváns Élővilág semleges semleges nem releváns nem releváns semleges Ember semleges semleges semleges semleges semleges

54 Lépcsős mátrix Projekt komponens A B F G H Környezeti komponens A B C D E F A B H I J

55 A hatások kezdeti megjelenítése TEVÉKENYSÉG A TÁJ MÓDOSULÁSA HATÁSOK A KÖRNYEZETBEN HELYSZÍNI SZEMLE A VÍZ- FORRÁSOK FELKUTATÁSÁRA Az interakciók lehetnek enyhék, vagy nagyon jelentősek. A részletes KHV foglalkozik mélységében a hatásokkal. ERDŐPUSZTULÁS FÖLDI ÉLŐHELYEK SZÁLLÁS MENEDÉK FOGLALKOZTATOTTSÁG VIZI ÉLŐHELYEK VÁLTOZÁSOK A MIKROKLÍMÁBAN ZAJ KELETKEZÉSE CSÖKKEN A LOMBOK VÉDŐ HATÁSA TALAJERÓZIÓ ORVVADÁSZAT ÉS HALÁSZAT A TEVÉKENYSÉG KÖVETKEZMÉNYEI SZÁRAZFÖLDI FAJOK ÉS NÉPESSÉGÜK VIZI FAJOK ÉS NÉPESSÉGÜK ESZTÉTIKUM POTENCIÁLIS BEVÉTELI FORRÁSOK GAZDASÁGI ERŐFORRÁSOK FELSZÍNI VÍZMINŐSÉG LEVEGŐMINŐSÉG VESZÉLYEZTETETT FAJOK VÍZLEVEZETÉSI RENDSZER NYUGALOM

56 Lépcsős (kereszthatás) mátrix (Egyszerű és lépcsős mátrix) - víztározó építési projektek projekt tevékenységek és 92 környezeti tényező hatások osztályba sorolása: A B C N X Y Z 1 = erős, állandó 2 = mérsékelt, állandó 3 = gyenge, állandó 4 = erős, időszakos 5 = mérsékelt, időszakos = kedvezőtlen, mindig előfordul = kedvezőtlen, rendszerint előfordul = kedvezőtlen, néha előfordul = nem szükségképpen jó vagy rossz = kedvező, mindig előfordul = kedvező, rendszerint előfordul = kedvező, néha előfordul 6 = gyenge, időszakos Üres hely = nincs hatás 92 környezeti tényező ugyanezen tényezők függvényében való ábrázolása: x = kölcsönhatás két jellemző tulajdonság között o = kölcsönhatás jellemző tulajdonságok csoportjai között Üres hely = nincs hatás - Alaszkai olajbányászati projekt (hatásértékelés: háromfokozatú skála) - Ipari park projekt

57 Lépcsős (kereszthatás) mátrix (Egyszerű és lépcsős mátrix) 92 környezeti tényező ugyanezen tényezők függvényében való ábrázolása: x = kölcsönhatás két jellemző tulajdonság között o = kölcsönhatás jellemző tulajdonságok csoportjai között Üres hely = nincs hatás - Alaszkai olajbányászati projekt (hatásértékelés: háromfokozatú skála) - Ipari park projekt

58 Víztározó építési projekt Egyszerű kölcsönhatási mátrix vízkészlettározó-tervekhez Építési és üzemeltetési tevékenységek (x tengely) Feltakarítás Ásás Terep-előkészítés Földkiemelés Készletezés Rakodás - munkahelyi szállítás Anyagok elhelyezése Talajegyengetés Tömörítés Anyagok elhordása Robbantás Betonozás Felületképzés Építési szerelés Környezeti jellemző tulajdonságok (y tengely) Levegőmennyiség Mikroklíma A. Levegőmozgás B. Levegő-hőmérséklet C. Relatív nedvesség D. Beeső sugárzás Talajviszonyok A. Hőmérséklet B. Talajnedvesség C. Talajszerkezet D. Talajnövényzet E. Talajállatvilág

59 Víztározó építési projekt (folytatás) Építési és üzemeltetési tevékenységek (x tengely) Építménymozgatás Épületbontás Útburkolat-lebontás Keverék- és töltőanyagüzemek Ideiglenes épületek Jármű- és berendezés-karbantartás Helyreállítás Tározótöltés Vízszabályozási művelet Környezeti jellemző tulajdonságok (y tengely) Ökológiai kapcsolatok A. Földi ökorendszerek 1. Változások az ökoszerkezetben 2. Szövettápláló szerkezet 3. Talajszennyezés 4. Ritka vegy egyedüli ökotípusok 5. Ökotípusok változatossága 6. Biokémiai ciklusok B. Vízi ökorendszerek Állatvilág A. Földi állatok 1. Emlősök 2. Madarak 3. Egyéb gerincesek 4. Szúnyogok 5. Egyéb nem gerincesek 6. Ritka és veszélyeztetett fajok 7. Fajok sokfélesége stb. 8. Ártalmas fajok B. Vízi állatok

60 Víztározó építési projekt (folytatás) Építési és üzemeltetési tevékenységek (x tengely) Környezeti jellemző tulajdonságok (y tengely) Növényzet A. Földi növények 1. Természetes vegetáció 2. Ritka és veszélyeztetett fajok 3. Fajok sokfélesége 4. Elsődleges termőképesség 5. Gyomfajok 6. Maradványok B. Vízi növényzet Talajvízhidrológia A. Mélység B. Mozgás C. Újra feltöltési sebességek Felszíni víz hidrológiája A. Tengerszint feletti magasság B. Áramlási kép C. Áramlási vízhozam D. Sebesség

61 Víztározó építési projekt (folytatás) Építési és üzemeltetési tevékenységek (x tengely) Környezeti jellemző tulajdonságok (y tengely) Talajalakulatok és -folyamatok A. Talajtömörítés B. Topográfia C. Talajalakulatok stabilitása D. Talaj vízeróziója E. Iszaplerakódás F. Talaj hullám okozta mozgása G. Talaj szél okozta mozgása Külső regenerálás A. Talajbázisú B. Vízbázisú Természeti erőforrások megőrzése A. Állatvilág B. Növényzet C. Természetes ökorendszer típusai D. Nyitott és zöld terek E. Vízellátás F. Mezőgazdasági terület

62 Víztározó építési projekt (folytatás) Építési és üzemeltetési tevékenységek (x tengely) Környezeti jellemző tulajdonságok (y tengely) Speciális érdekű területek Esztétika A. Levegőminőség B. Építési nyomok C. Ember készítette tereptárgyak D. Látkép E. Táj változatossága F. Vegetáció G. Vízminőség H. Zaj. Felszíni vizek minősége A. Fizikai jellemző tulajdonságok 1. Szín 2. Lefolyás 3. Redoxpotenciál 4. Zavarosság 5. Vízhőmérséklet

63 Víztározó építési projekt (folytatás) Építési és üzemeltetési tevékenységek (x tengely) Környezeti jellemző tulajdonságok (y tengely) B. Kémiai jellemző tulajdonságok 1. Szén-dioxid 2. Kémiai oxigénigény 3. Oldott oxigén 4. Nitrát 5. Foszfor 6. Kén

64 Ipari projektre készített lépcsős mátrix Projekt elemek 2. Fejlesztések (jövő) Hatótényezők (i= földmunkák) 1 2. i.. n Környezeti komponensek Változási mechanizmusok Beruházás O Üzemeltetés, karbantartás, erőforrások felhasználása Kezdeti állapot Lehetség es végállapot Lehetséges javító intézkedése k Fizikai környezet Felszín alatti vizek 2 Magas minőség Csökken Alacsony Társadalmi-gazdasági környezet; Munkavállalási lehetőségek 1 Magas munkanélküliség Építkezé s Növekvő Kapcsolat a jövőbeni fejlesztések és a földmunkák között Lényeges negatív hatás Lényeges pozitív hatás

65 Súlyozott mátrix: Alternatív projekt telephelyek Környezeti Komponensek (a) Alternatív telephelyek A telephely B telephely C telephely (c) (axc) (c) (axc) (c) (axc) Levegőminőség Vízminőség Zaj Élővilág Összesen (a) A környezeti komponensek relatív súlya (összesen 100) (c) Adott telepjhelyeken a projekt a környezeti komponensre gyakorolt hatása (0-10)

66 Súlyozott mátrix: Súlyozott projekt komponensek Környezeti komponensek Súlyozás (a) Szennyvízkezelő Szivattyúház Gyűjtőmedence Kiegyenlítő Összes Levegőminőség (b) 8 (c) Vízminőség Zaj Élővilág Összesen (a) A környezeti komponensek relatív súlya (összesen 100) (b) A projekt komponens relatív súlya (összesen 100) (c) A projekt komponens a környezeti komponensre gyakorolt hatása (0-10)

67 Egy vegyipari vállalat szennyvíztisztító telepének rekonstrukciójára két különböző javaslat készült. A környezeti komponensek relatív súlya az alábbiakban adható meg: Levegőminőség : 25 Vízminőség : 35 Zaj : 3 Közegészségügy : 20 Ökorendszer : A szennyvíztsztító telep főbb egységei a rekonstrukciót követően: homogenizáló, ülepítő, fiziko-kémiai kezelő, biológiai kezelő, utótározó (1. számú projekt változat), illetve előkezelő + ülepítő, biológiai tisztító, utótározó (2. számú projekt változat). A projekt komponensek relatív súlya (i), és a projekt komponens a környezeti komponensre gyakorolt hatása (ii) az alábbiakban adható meg.

68 1. számú projekt változat Homogenizáló Ülepítő Fiziko kémiai kezelő Biológiai kezelő Utótározó Levegőminőség 20 (i) 3 (ii) Vízminőség Zaj Közegészségüg y Ökorendszer

69 2. számú projekt változat Előkezelés + ülepítés Biológiai tisztító Utótározó Levegőminőség 40 (i) 6 (ii) Vízminőség Zaj Közegészségügy Ökorendszer A rendelkezésre álló adatok alapján melyik projektet javasolná megvalósításra?

70 Hatás megjelenítési technikák a Leopold kölcsönhatásmátrixban 1. fázis becslése Tevékenység (i) Faktor (j) Az összes fázis együttes becslése Faktor (j) Faktor (j) (a) két fázisú - több fázisú projekt Projekt becslése Becslés a javító intézkedések alkalmazása nélkül Prokejt fázis (i) (b) összesített hatások Tevékenység (i) A projektek összesített hatásainak becslése Becslés javító intézkedések alkalmazásával (c) Javító intézkedések és a hatékonyság

71 Egyéb típusú mátrixok környezeti állapot felmérési mátrix Alapállapot felmérése (nem hatás azonosítás) Azonosítás Környezeti elemek/tényezők Biológia flóra fauna ökológiai szempontok Fizikai-kémia légkör víz talaj Kulturális család lakóközösség gazdaság kommunikáció Jelentőség Értékelés Jelenlegi állapot Menedzsment kicsi nagy

72

73 Döntésre irányított ellenőrző jegyzékek alkalmazása A döntésre irányított ellenőrző jegyzék egy példája vízkészlettervek fontosság-súlyozásával foglalkozik (Dee et al., 1972). A vízkészlettervekhez kidolgozott általános módszertant környezetértékelési rendszernek (KÉR) nevezik. A KÉR-ben a 78 paraméter relatív fontosságát összemérhető egységekben fejezték ki, amelyeket paraméterfontossági egységeknek (PFE) neveztek. Rangsorolt, páronkénti összehasonlításban az összehasonlítandó döntési tényezők jegyzéke kiválasztott kritériumok szerint van sorba állítva, majd páronként összehasonlítást végeznek a szomszédos paraméterek között, hogy kiválasszák mindegyik paraméterpárhoz a fontossági különbségi fokot. A 78 KÉR-paraméter 4 osztályba sorolt környezeti paraméter és 17 kvantitatív elem.

74 A következő 10 lépést használták a fontosság-súlyozásban: 1. lépés: Kiválasztanak 3 elemet (A, B, C) az értékelés elvégzésére. Figyeljük meg a 3 elemet az 1. és 2. lépcsőben, ezeknek az elemeknek a 8 paraméterből 4 az A-ban, 2 a B-ben és 2 a C-ben van. 2. lépés: Az elemek besorolása B-t, majd C-t és A-t adja lépés: Ki kell jelölni a súlyokat szakmai ítéletek alapján. B = 1 C = ½-e B fontosságának A = ½-e C fontosságának

75 5. lépés: Ki kell számítani a százalékot és közös nevezőn kell kifejezni. Fel kell tételezni, hogy az összes egyének átlagértékei az alábbiakban megadottak. B = 1 C = 0,5 A = 0,25 1,75 B = 1/1,75 = 0,57 C = 0,5/1,75 = 0,29 A = 0,25/1,75 = 0,14 1,00

76 6. lépés: Ki kell igazítani, mivel a paraméterek száma egyenlőtlen az egyes elemekben. B = 0,57 x ¼ = 0,14 C = 0,29 x ¼ = 0,07 A = 0,14 x ½ = 0,07 0,28 Az új végösszeg felhasználásával az elemek értékei a következők: B = 0,14/0,28 = 0,50 C = 0,07/0,28 = 0,25 A = 0,07/0,28 = 0,25 1,00 és a paraméterek átlagértékei B-ben, C-ben és A-ban a következők: B = 0,50/2 = 0,25 C = 0,25/2 = 0,125 A = 0,25/4 = 0,0625

77 7. lépés: A kiigazított értékeket meg kell szorozni a megfelelő paraméter-fontossági egységgel, amelyről ebben az esetben feltételezik, hogy 20. B = 20 x 0,50 = 10 C = 20 x 0,25 = 5 A = 20 x 0,25 = lépés: Folytatni kell, amíg megbízható becsléseket kapnak.

78 A Battelle-KÉR alapkoncepciója szerint minden környezeti alternatív és alapfeltételhez kifejleszthető egy mutató, amelyet környezeti hatásegységekben (KHE) fejeznek ki. Ennek a mutatónak a matematikai megfogalmazása a következő: n KHE j = Σ (KM) i j (PFE) i i-1 ahol KHE = környezeti hatásegységek a j-edik változathoz KM = környezetminőségi skálaérték i-edik tényezőhöz és j-edik változathoz PFE = paraméterfontossági egységek i-edik tényezőhöz

79 a) 1,0 b) 1,0 Environmental Quality 0,8 0,6 0,4 0,2 Environmental Quality 0,8 0,6 0,4 0, mg/l % Percent of carrying capacity based on animal units Environmental parameter functions for the Environmental Evaluation System: dissolved oxygen and deer: rangeland ratios: a) dissolved oxygen; B) browsres and grazers. Source: Dee et al. (1973)

80 Levegő: 10 % Zaj: 10 % Talaj: 7 % Feszín alatti vizek: 6 % Feszíni vizek: 8 % Hulladék: 5 % Ökológiai viszonyok: 10 % Táj: 10 % Társadalmi-gazdasági viszonyok: 34 % Összesen: 100 %

81 Környezeti hatások 100% Ökológia 20% Környezetszennyezés 46% Társadalmi hatások 34% Ökológia 10% Élőhelyek típusa Fák, facsoportok, fa típusok Kiskertek Természetvédelmi értékek eloszlása Fajok Vándorlási útvonalak Élőlények pusztulása Levegő Forgalom nagysága Nyomvonalak hossza Csomópontok száma Területfoglalás Nitrogén-oxidok Porterhelés Kén-dioxid Szén-monoxid Szén-hidrogének 10% Hulladékok 5% Hulladéktermelők helye Hulladék minősége Hulladék mennyisége Nyomvonal hosszúsága, területfoglalása Csomópontok száma Társadalmi hatások Életminőség Pszichikai hatások... 17% Táj 10% Tájérték Vezetékek helye Települések, építmények látványa Diverzitás Légszennyezés Vízszennyezés Talajszennyezés Zajszennyezés Egyéb konfliktus Felszín alatti vizek 6% Telített zóna anyaga Víztükör mélysége Vízbázisok, ivóvíztermelő kutak Felszín alatti vizek minősége, szennyezettsége Kiemelt szennyezőforrások Felszíni vizek 8% Vízminőségi kategóriák Komponensek (fémek, NO 3, PO 4 ) Vízhozam változás Védőintézkedések Vízkörforgás egyensúlya Bemosódó anyagok (Pb, Cd) Területfoglalás Sérülékeny területek Talaj Talaj érték Talaj fizikai félesége Vízvezető-képessége Altalaj kőzetfizikai félesége, vízvezetőképessége Talaj, kőzet szennyezettsége Kiemelt szennyezőforrások 7% Zaj 10% Forgalom nagysága Érintett terület távolsága Védőeszközök Gazdasági hatások Beruházások Bevételek 17%

82 Hatásfolyamat-ábra Bevásárló centrum építése (építési fázis, földmunkák, tereprendezés, betonozás)

83 Érintett környezeti tényezők Hatótényezők Elsődleges hatások (közvetlen) Másodlagos hatások (közvetett) Harmadlagos hatások (közvetett) Ember 1. Levegő Munkagépek okozta légszennyezés 2. Felszíni vizek Nő a környék légszennyezettsége Környezetminőség romlása 3. Felszín alatti vizek A munkagépek üzemanyaggal szennyezik a talajt Szennyeződik a talaj és a talajvíz 4. Talaj A munkagépek tömörítik a talajt Betonozás A talaj károsodik Talajerozió Termőföld csökkenés 5. Élővilág Fakivágás Változások a flórában Változások a faunában 6. Művi környezet Munkagépek forgalma Forgalmi akadályok Esztétikai hatások 7. Zaj Az építés zajkibocsátással jár Nő a környék zajterhelése Környezetminőség romlása 8. Táj A tájhasználat módosul Esztétikai hatások

84 Az autópálya környezeti hatásfolyamatai

85 KÖRNYEZETI ELEMEK / RENDSZEREK HATÓTÉNYEZŐK KÖZVETLEN HATÁSOK KÖZVETETT HATÁSOK Az EMBERT, mint végső hatásviselőt ÉRŐ HATÁSOK 1. Építkezési időszak légszenny. Átmeneti levegőminőség romlás 2. Forgalom légszennyezése Tartós levegőminőség romlás LEVEGŐ 3. Forgalom elvonó hatás Tartós levegőminőség javulás Egészségügyi hatás 4. Haváriás légszennyezés Átmeneti levegőminőség romlás 5. Építkezési zajkibocsátás Zaj- és rezgésszint emelkedés a nyomvonal mentén 6. Forgalom zajkibocsátása Zajterhelés a közeli településeken 7. Csapadékvíz elvezetés Vízminőség romlás Romló hasznosítási lehetőség FELSZÍNI / FELSZÍN ALATTI VIZEK 8. Havária jellegű vízszennyezés Felszíni vizek szennyezése 9. Vízépítési műtárgyak elhely. Vízdinamikai változások 10. Csapadékvíz szikkasztás Talajvízszennyezés Talajvízszennyezés Romló hasznosítási lehetőség 11. Anyagnyerőhely kialakítás Vízdinamikai változások 12. Területfoglalás Mennyiségi csökkenés Romló hasznosítási lehetőség FÖLD 13. Anyagnyerőhely kialakítás Talajszennyezés 14. Téli jégmentesítés, sózás, más járulékos közl.-i szennyezés 15. Haváriás szennyezés Talajszennyezés 16. Építési hulladék képződése Kedvezőtlen élettani vált. ÉLŐVILÁG ÖKOSZISZTÉMÁK 17. Élőhelyfoglalás Élőhely csökkenés Degradáció 18. Gázolás Egyedek pusztulása Migráció, degradáció Génerozió 19. Optikai és zajingerek Élőhely zavarás 20. Növénytelepítés Kedvezőtlen hatások csökkenése MŰVI ELEMEK 21. Új infrastruktúra elem megjelenése Forgalomváltozás Településközi kapcsolatok módosulása Innovációs hatások Építmények állagromlása Életkörülmények változása A meglévő úthálózat igénybevétele vált. TELEPÜLÉSI KÖRNY. 22. Építési hulladékképződés Hulladékelhelyezési probléma TÁJ 23. Vonalas infrastruktúra megjelenése Tájkép változások Tájhasználati változások Életmód, életkörülmények változása

86 An Example of a Network Diagram for Analyzing Probable Environmental Impacts (U.S. Soil Conservation Service, 1977)

87 Specific alternative Basic resources affected Changes in cover type or land uses Physical and chenical effects Biological effects Probable social, economic and other terminal effects Probable importance of terminal effects Data needed to evaluate important effects Decreased woodland (to lake) Decreased woodland, wildlife Decreased hunting and associated uses High Land Increased urban (built-up land (cottages) Changed nonpoint sources Decreased forest plant communities Eutrophical effect Decreased timber production Change area life styles, income levels and economy Low High Example for downstream fishery evaluation Create an impoundment Water Decreased stream type (to lake) Increased lake type (from woodland and stream) Altered water conditions Downstream water quality changes Changed evapotranspiration and seepage Altered water conditions Eliminate onsite trout populations Alter downstream fish populations Proliferation of lake fish populations and associated organisms Gradual decrease in quality of lake Eliminate existing canoe uses and rental business Change amount and type of recreational fishing Stimulate lake-type boating, associated recreation uses and economic effects Moderate Moderate High High Water Dissolved oxygen Temperature Volume flow Fish population Fertility indices Land Bank conditions Sediment yield Pollution sources Resource use for aquatic habitat Pool / riffle Depth Air Changed ground-water regime Temporary changes in air quality Increased wetland plants and animals Short-term disturbance of wildlife Effect on existing septic systems, roads, croplands Increased waterfoul production Moderate Very low Moderate Width Current velocity Benthic organisms Temporary decreases in attractiveness of area to recreationists Low

88 A valószínű környezeti hatások elemzésére szolgáló hálódiagram példája 1. Meghatározott alternatíva 2. Az érintett alapforrások 3. Változások a felszíni réteg típusában és a földhasználatban 4. Fizikai és kémiai hatások 5. Biológiai hatások 6. Valószínű szociális, gazdasági és egyéb időszaki hatások 7. Az időszaki hatások valószínű jelentősége 8. A jelentős hatások értékeléséhez szükséges adatok 9. Duzzasztómű készítése 10. Föld 11. Víz 12. Levegő 13. Erdős terület csökken (tó miatt) 14. Megnő a város / beépített terület (nyaralók)

89 15. Csökken az áramló típusú víz (tó miatt) 16. Nő a tójellegű víz (erdős területből és áramló vízből) 17. Megváltozott nem fontos források 18. Megváltozott vízfeltételek 19. Alvízoldali víz minősége változik 20. Megváltozott elgőzölgés-párolgás és szivárgó vízmozgás 21. Megváltozott vízfeltételek 22. Megváltozott talajvízhozam 23. Átmeneti változások a vízminőségben 24. Csökkent erdős terület, vadállomány 25. Csökkentek az erdőtelepítő közösségek 26. Eutrofizálódási hatás 27. Megszűnik a helyi pisztrángpopuláció 28. Megváltozik az alvízoldali halpopuláció 29. A tavi halpopulációk és a velük kapcsolatos organizmusok elszaporodása

90 30. Mocsaras területi növények és állatok elszaporodása 31. A vadállomány rövid idejű megzavarása 32. Csökken a vadászati és a vele kapcsolatos felhasználás 33. Csökken a fakitermelés 34. Megváltozik a területen az életstílus, a jövedelmi szint és a gazdaság 35. Fokozatosan romlik a tó minősége 36. Megszűnik a meglévő kenuzás és a bérbeadás 37. Megváltozik a szórakozási horgászás terjedelme és fajtája 38. Fokozódik a tavi típusú csónakozás és a vele kapcsolatos üdülés, valamint a gazdasági hatások 39. Hatások a meglevő fertőzőrendszerekre, utakra, termőterületekre 40. Megnő a vízi szárnyasok mennyisége 41. Átmenetileg csökken a terület vonzereje az üdülők számára 42. Nagy 43. Kicsi

91 44. Mérsékelt 45. Nagyon kicsi 46. Példák az alvízoldali halászat fejlődésére 47. Víz Föld Oldott oxigén Hőmérséklet Térfogatáram Halpopuláció Termékenységi mutató Parti feltételek Üledékmennyiség Szennyezési források Erőforrás felhasználása vízi tartózkodási hely számára Medence/zúgó Mélység Szélesség Mindenkori sebesség Fenéki organizmusok

92 1 Kereskedelmi kagyló Általános minőség Üledék Hajózás Fenékanyagok eltávolítása Kagylóágyak eltávolítása Iszap és sár eltávolítása Vízmélység növelése Kagylók létkörülményeinek javulása Tápanyag szennyezés csökk. Tengerifű növ. akadályozása Halak életterének rombolása Növekedés és ártalom leállítása 2 Sporthorgászat, kereskedelmi halászat Általános minőség 3 Tengerifű 4 Hajóipar Bányászat Tengerifű Vízminőség Part karbantartása Víz alatti kotrás Anyag kitermelés Fenék topográfia változása Új csatornák építése Fenékkutak kialakítása Meddő ürítése Szilárd hulladék eltáv. Kereskedelmi homok és kavics Hajózás javítása Vízkörforgás változása Szerves bomlás előmozdítása Telepfeltöltés Vízi elhelyezés Sótartalom változása Undorító szagok kifejlődése Lápterület pusztulása Parti terület fejlesztése Szennyezők csökkenése Kagylóágyak befedése 1, 2, 3 Általános minőség 5 Nedves terület romlása 1, 2 Partstabilizálás 4 1 Üdülési létesítmények Általános minőség 4

93 A hatásfa egy részlete Repülőgépes gyomirtás (gyomirtószer kijuttatása) A víz gyomirtószeres szennyezése Alga, növényi plankton stb. szaporulat csökken A víz tápláléklánc elszennyeződése Partmenti vegetáció pusztulása Nem tervezett növénypusztulás Oldott oxigén csökkenése Vízhőmérséklet növekedése Vízfolyás növekedése Szárazföldi tápláléklánc elszennyeződése Halak ívásának károsodása Hulladékkal való szennyezés Megnövekedett erozió Megnövekedett áramlás Megnövekedett oldott oxigénhiány Üledékképződés növekedése Vízhozam növekedés

94 Átlapolás használata a környezeti hatások bemutatására

95 Fiktív beruházás vizsgálandó teljes hatásterülete Jelmagyarázat: : A vizsgálandó hatásterület

96 A fiktív beruházáshoz kapcsolódó létesítmények Hulladéklerakóhely Iparvágány Szennyvízszikkasztó tó Telepítési hely Szállító út Anyagnyerőhely Új lakótelep Szállító út Anyagnyerőhely

97 Levegős hatásterület és érzékenységi tényezői

98

99 Tájra vonatkozó hatásterület

100

101 Hatásterületek összesítése

102

103 Hatásazonosítási módszerek összehasonlítása Kritérium Ellenőrzőjegyzékek Egyszerű/leíró/kérdőíves Küszöbérték Mátrixok Egyszerű Nagyságrend/időfüggő Leopold Súlyozott Kvantitatív EES/WRAM Hálózat Sorensen Térképfedvények

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák

A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák Tények és számok A turizmus a világon az egyik legdinamikusabban bővülő ágazat: 1990 és 2004 között 4,2%-os növekedés 2004: külföldre

Részletesebben

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben

Dr. Rédey Ákos Módi Mihály dr. Tamaska László. Környezetállapotértékelés

Dr. Rédey Ákos Módi Mihály dr. Tamaska László. Környezetállapotértékelés Dr. Rédey Ákos Módi Mihály dr. Tamaska László Környezetállapotértékelés Veszprémi Egyetemi Kiadó Veszprém, 2002 Készült a Veszprémi Egyetem Környezetmérnöki és Kémiai Technológia Tanszékének gondozásában

Részletesebben

Vizeink állapota 2015

Vizeink állapota 2015 Vizeink állapota 2015 Dr. Kerekesné Steindl Zsuzsanna BM Budapest, 2015. október 29. MHT www.vizeink.hu Kvassay Jenő Terv: 1. Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata (VGT2 2015) 2. Nemzeti Vízstratégia

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok Természetes környezet A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok 1 Környezet természetes (erdő, mező) és művi elemekből (város, utak)

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései Tóth Sándor (KÖDU KÖVIZIG) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Siófok 2009. július 21. 4-2 Balaton közvetlen alegység 53

Részletesebben

A VÍZ: az életünk és a jövőnk

A VÍZ: az életünk és a jövőnk A VÍZ: az életünk és a jövőnk Tartalom A Föld vízkészletei A víz jelentősége Problémák Árvizek Árvízvédelem Árvízhelyzet és árvízvédelem a Bodrogon Összegzés A Föld vízkészlete A Föld felszínének 71%-a

Részletesebben

Vízlépcsők építése attraktív beruházások

Vízlépcsők építése attraktív beruházások Vízlépcsők építése attraktív beruházások USA 76 000 gát Kína 86 000 gát Duna 69 gát Duna mellékfolyók 530 gát A Föld összes folyójának 66%-a duzzasztókkal szabályozott (FAO 2000) A folyami duzzasztók terhelés-hatás

Részletesebben

2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A pápai szennyvíztisztító telep szabályozásának sajátosságai

2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A pápai szennyvíztisztító telep szabályozásának sajátosságai 2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A pápai szennyvíztisztító telep szabályozásának sajátosságai Történet 1964. üzembe helyezés 1975. húsipari szennyvíz

Részletesebben

Komplex rekultivációs feladat tervezése, kivitelezése és utóértékelése ipari tevékenység által károsított területen

Komplex rekultivációs feladat tervezése, kivitelezése és utóértékelése ipari tevékenység által károsított területen Komplex rekultivációs feladat tervezése, kivitelezése és utóértékelése ipari tevékenység által károsított területen Készítette: Fekete Anita Témavezetők: Angyal Zsuzsanna Tanársegéd ELTE TTK Környezettudományi

Részletesebben

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése 1. Jellemezze és csoportosítsa a mezőgazdasági hulladékokat és melléktermékeket eredet és hasznosítási lehetőségek szempontjából, illetve vázolja fel talajra, felszíni-, felszín alatti vizekre és levegőre

Részletesebben

A HULLADÉK HULLADÉKOK. Fogyasztásban keletkező hulladékok. Termelésben keletkező. Fogyasztásban keletkező. Hulladékok. Folyékony települési hulladék

A HULLADÉK HULLADÉKOK. Fogyasztásban keletkező hulladékok. Termelésben keletkező. Fogyasztásban keletkező. Hulladékok. Folyékony települési hulladék HULLADÉKOK A HULLADÉK Hulladékok: azok az anyagok és energiák, melyek eredeti használati értéküket elvesztették és a termelési vagy fogyasztási folyamatból kiváltak. Csoportosítás: Halmazállapot (szilárd,

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: Ecsegfalvi halastavak 1.2. A víztest VOR kódja: AIG946 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: hasonló típus: 11 meszes kis területű sekély nyílt

Részletesebben

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc Légszennyezés Molnár Kata Környezettan BSc Száraz levegőösszetétele: oxigén és nitrogén (99 %) argon (1%) széndioxid, héliumot, nyomgázok A tiszta levegő nem tartalmaz káros mennyiségben vegyi anyagokat!

Részletesebben

Táblázat Akcióterv a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának fejlesztésére vonatkozó tervhez

Táblázat Akcióterv a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának fejlesztésére vonatkozó tervhez Táblázat Akcióterv a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának fejlesztésére vonatkozó tervhez Fejezetek a platformból 1.1. A víztisztító berendezés hatékonyságának növelése és működésének stabilizálása

Részletesebben

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

1. Ismertesse a vízminőség vizsgáló munkakör személyi feltételeit, a vízminőségi kárelhárítási tevékenység vonatkozó jogszabályait!

1. Ismertesse a vízminőség vizsgáló munkakör személyi feltételeit, a vízminőségi kárelhárítási tevékenység vonatkozó jogszabályait! 1. Ismertesse a vízminőség vizsgáló munkakör személyi feltételeit, a vízminőségi kárelhárítási tevékenység vonatkozó jogszabályait! 2. Ismertesse a baleset, és a munkabaleset fogalmát! Milyen teendői vannak

Részletesebben

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent.

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent. A FÖLD VÍZKÉSZLETE A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent. Megoszlása a következő: óceánok és tengerek (világtenger): 97,4 %; magashegységi és sarkvidéki jégkészletek:

Részletesebben

3. Ökoszisztéma szolgáltatások

3. Ökoszisztéma szolgáltatások 3. Ökoszisztéma szolgáltatások Általános ökológia EA 2013 Kalapos Tibor Ökoszisztéma szolgáltatások (ecosystem services) - az ökológiai rendszerek az emberiség számára számtalan nélkülözhetetlen szolgáltatásokat

Részletesebben

a NAT-1-1003/2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1003/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1003/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A BIO-KALIBRA Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. (telephely: 1037 Budapest, Zay u.1-3.) akkreditált mûszaki területe

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

4A MELLÉKLET: A1 ÉRTÉKELÉSI LAP: komponens

4A MELLÉKLET: A1 ÉRTÉKELÉSI LAP: komponens 4A MELLÉKLET: A1 ÉRTÉKELÉSI LAP: komponens A LERAKÓBAN KELETKEZETT GÁZ EMISSZIÓS TÉNYEZŐJE [1 = alacsony kockázat, 5 = magas kockázat] Lerakóban keletkezett A1 B1 C1 *1 A hulladék vastagsága a talajvízben

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

A kavicsbányászat, valamint a víz- és termőföld védelme konfliktusának egyes kérdései

A kavicsbányászat, valamint a víz- és termőföld védelme konfliktusának egyes kérdései A kavicsbányászat, valamint a víz- és termőföld védelme konfliktusának egyes kérdései FAVA 2012. konferencia, Siófok dr. Balásházy László balashaz@enternet.hu A konfliktus lényege Kavicsbányászatra

Részletesebben

A TALAJ A TALAJ. TALAJPUSZTULÁS, TALAJSZENNYEZÉS A talaj szerepe: Talajdegradáció

A TALAJ A TALAJ. TALAJPUSZTULÁS, TALAJSZENNYEZÉS A talaj szerepe: Talajdegradáció A TALAJ A TALAJ a földkéreg legfelső, laza, termékeny takarója kőzetek + elhalt szerves maradékok mállási folyamatok legértékesebb rész: humusz jellemzők: szemcsézettség, pórusméret, vízfelvevő képesség,

Részletesebben

A környezeti hatásvizsgálat

A környezeti hatásvizsgálat A környezeti hatásvizsgálat HATÓTÉNYEZŐK HATÁSFOLYAMATOK Az állapotváltozások becslése a hatásterületen HATÁSTERÜLET becslése, lehatárolása HATÁSTERÜLET környezeti állapotának felmérése Az állapotváltozások

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u Pf.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u Pf. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Szám: 1326-7/1/2011./I. Jogi ea.: dr. Harkay Katalin 94/506-719 Műszaki ea.:

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1626/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. Környezet- és Munkavédelmi Vizsgálólaboratórium (1033 Budapest,

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

Mezőgazdasággal kapcsolatos hidromorfológiai terhelések és hatások a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben

Mezőgazdasággal kapcsolatos hidromorfológiai terhelések és hatások a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben Mezőgazdasággal kapcsolatos hidromorfológiai terhelések és hatások a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben Dr. Fehér János c. egyetemi docens FAMIFE Consulting Kutató, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Gödöllő,

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLAT VÁLTOZÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA VÁLASZTOTT MODELL TERÜLETEKEN KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁGBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

FÖLDHASZNÁLAT VÁLTOZÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA VÁLASZTOTT MODELL TERÜLETEKEN KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁGBAN ÉS MAGYARORSZÁGON FÖLDHASZNÁLAT VÁLTOZÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA VÁLASZTOTT MODELL TERÜLETEKEN KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁGBAN ÉS MAGYARORSZÁGON IGIT Project (PIRSES GA -2009-247608) Gombás Katalin Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere Előadó: Hoffmann György tanácsos Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2007. szeptember 5. Budapest Az engedélyeztetés jogszabályi háttere A vizek mezőgazdasági eredetű

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Kezelés Fizikai, fizikai-kémiai Biológiai Kémiai Szennyezők típusai Módszerek Előnyök

Részletesebben

Tájékozódási futás és természetvédelem. Vajda Zoltán Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság biológus osztályvezető

Tájékozódási futás és természetvédelem. Vajda Zoltán Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság biológus osztályvezető Tájékozódási futás és természetvédelem Vajda Zoltán Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság biológus osztályvezető Miért van szükség védett területekre? Élőhelyek pusztulása Klímaváltozás Lecsapolás Beruházások

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: Sóskúti halastó 1.2. A víztest VOR kódja: AIH023 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: hasonló típus: 11 meszes kis területű sekély nyílt vízfelületű

Részletesebben

A környezeti hatásvizsgálat. HATÁSTERÜLET becslése, lehatárolása Olyan lehatárolható terület becslése, melyre a hatásfolyamat kiterjed

A környezeti hatásvizsgálat. HATÁSTERÜLET becslése, lehatárolása Olyan lehatárolható terület becslése, melyre a hatásfolyamat kiterjed HATÓTÉNYEZŐK HATÁSFOLYAMATOK HATÁSTERÜLET becslése, lehatárolása HATÁSTERÜLET környezeti állapotának felmérése Az állapotváltozások becslése a hatásterületen Az állapotváltozások értékelése az egyes elemekre

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE Takáts Attila HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE (ahogyan én látom) MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST, 2010 Tartalomjegyzék Előszó...11 Bevezetés...13 1. Környezetvédelmi alapok...17 1.1. Ember és környezet kapcsolata...17

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. Tétel A feladat Építészeti alapfogalmak Mutassa be a természetes és az épített környezet elemeit, azok kapcsolatát, egymásra

Részletesebben

A szélenergia alkalmazásának környezeti hatásai. Készítette: Pongó Veronika Témavezető: Dr. Kiss Ádám

A szélenergia alkalmazásának környezeti hatásai. Készítette: Pongó Veronika Témavezető: Dr. Kiss Ádám A szélenergia alkalmazásának környezeti hatásai Készítette: Pongó Veronika Témavezető: Dr. Kiss Ádám Tematika Dolgozat célja Szélenergia negatív hatásai Zajmérés Szélenergia pozitív hatásai Összefoglalás

Részletesebben

Tározótavak (állóvizek) tervezési elvei Dr. Madarassy László Bedő Csaba BME Építőmérnöki Kar Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

Tározótavak (állóvizek) tervezési elvei Dr. Madarassy László Bedő Csaba BME Építőmérnöki Kar Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Tározótavak (állóvizek) tervezési elvei Dr. Madarassy László Bedő Csaba BME Építőmérnöki Kar Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Fertő-tó, Dóri Béla Természeti katasztrófák útján kialakuló tavak Ilyen

Részletesebben

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Eck József projektmenedzsment igazgató MVM Paks II. Zrt. Paks, 2014. május 5. Tartalom Törvényi háttér Telephely bemutatása Telephely

Részletesebben

TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2013. SZEPTEMBER 26.

TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2013. SZEPTEMBER 26. TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA 2013. SZEPTEMBER 26. A SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET VIZSGÁLATA A TERMOLÍZIS EURÓPAI ÉS HAZAI SZABÁLYOZÁSÁNAK GYAKORLATA Dr. Farkas Hilda SZIE-GAEK A KUTATÁS CÉLJA A piaci igények

Részletesebben

K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján

K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján 1/a. A felszámolás, végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet azonosító adatai Név: Székhely: KSH-szám:

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

LCA alkalmazása talajremediációs technológiákra. Sára Balázs FEBE ECOLOGIC 2010

LCA alkalmazása talajremediációs technológiákra. Sára Balázs FEBE ECOLOGIC 2010 LCA alkalmazása talajremediációs technológiákra Sára Balázs FEBE ECOLOGIC 2010 Mire alkalmas az LCA? Talajremediáció csökkenti a helyi környezeti problémákat de az alkalmazott technológiáknak vannak helyi,

Részletesebben

A környezetközpontú irányítás rendszerek működtetésének tapasztalatai. Papp Zsolt Csaba

A környezetközpontú irányítás rendszerek működtetésének tapasztalatai. Papp Zsolt Csaba A környezetközpontú irányítás rendszerek működtetésének tapasztalatai Papp Zsolt Csaba ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 4 May 2012 vállalti zöldek avagy vállalati zöldségek ÉMI-TÜV SÜD Kft. 2 4 May 2012 egyedi vagy

Részletesebben

A magyarországi termőhely-osztályozásról

A magyarországi termőhely-osztályozásról A magyarországi termőhely-osztályozásról dr. Bidló András 1 dr. Heil Bálint 1 Illés Gábor 2 dr. Kovács Gábor 1 1. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Termőhelyismerettani Tanszék 2. Erdészeti Tudományos Intézet

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

TCE-el szennyezett földtani közeg és felszín alatti víz kármentesítése bioszénnel

TCE-el szennyezett földtani közeg és felszín alatti víz kármentesítése bioszénnel TCE-el szennyezett földtani közeg és felszín alatti víz kármentesítése bioszénnel Tervezési feladat Készítette: Csizmár Panni 2015.05.06 Szennyezet terület bemutatása Fiktív terület TEVA Gyógyszergyár

Részletesebben

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok KSZGYSZ konferencia 2012. május 22. Bibók Zsuzsanna Tartalom A 2011-ben hatályba lépett jogszabályok új előírásai; 306/2011.(XII.23.)kormányrendelet,

Részletesebben

A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében

A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében KSZGYSZ 2014. október 7. Bibók Zsuzsanna Nemzeti Környezetügyi Intézet 1 A hulladékégetés szabályozása 2000/76/EK

Részletesebben

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája 1 ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI 01 04 08 kő törmelék és hulladék kavics, amely

Részletesebben

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Termikus hulladékkezelési eljárások Kapcsolódó államvizsga tételek: 15. Települési hulladéklerakók Hulladéklerakó helyek fajtái kialakítási lehetőségei,

Részletesebben

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés Lajos Máté lajos.mate@osski.hu OSSKI Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam 2016. október 13. Országos Közegészségügyi Központ (OKK) Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi

Részletesebben

Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata

Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata Készítette: Demeter Erika Környezettudományi szakos hallgató Témavezető: Sütő Péter

Részletesebben

Duna Stratégia Zöld minikonferencia október 8. A talajvízforgalom szerepe és jelentősége változó világunkban

Duna Stratégia Zöld minikonferencia október 8. A talajvízforgalom szerepe és jelentősége változó világunkban A talajvízforgalom szerepe és jelentősége változó világunkban Tóth Eszter MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Pannon Egyetem Földünk klímája 10 millió évvel ezelőttől napjainkig Forrás: met.hu Az elmúlt

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

Döntéshozatali mátrix használata döntéshozatalban

Döntéshozatali mátrix használata döntéshozatalban Döntéshozatali mátrix használata döntéshozatalban Alternatívák Döntési tényezők 1 2 3 4 5 Siker az azonosított szükségletek és kitűzött célok teljesítésében Gazdasági hatékonyság Haszon, költség További

Részletesebben

b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetben, üzemzavarban

b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetben, üzemzavarban Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, üzemzavar Mesics Zoltán tű. alezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály Seveso Szakértői Csoport 2012. II. félévi értekezlete Inárcs, 2012. november 8-9.

Részletesebben

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30.

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. BKSZT Tartalom Előzmények, új körülmények Tervezett jogszabály

Részletesebben

2011. 234/2011. (XI.10)

2011. 234/2011. (XI.10) Jogszabályi háttér A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény a Kat. végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI.10) Korm. Rendelet V. fejezet

Részletesebben

Az akvakultúra egy újra felfedezett változata az Integrált Multitrofikus Akvakultúra (IMTA)

Az akvakultúra egy újra felfedezett változata az Integrált Multitrofikus Akvakultúra (IMTA) Kutatók és termelők együtt az ágazatfejlesztés lendületvételéért II. MASZ Szakmai Fórum, 2012. március 2. Debrecen Az akvakultúra egy újra felfedezett változata az Integrált Multitrofikus Akvakultúra (IMTA)

Részletesebben

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1099/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A VOLUMIX Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Mintavételi és emissziómérési csoport (7200

Részletesebben

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák MaSzeSz, Lajosmizse 2010. Kis tisztítók technológiái - példák Patziger Miklós és Boda János MaSzeSz Tartalom Kis települések elvezetésének és -tisztításának lehetőségei Környezetvédelmi követelmények Kis

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1296/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Nyugat dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség Mintavételi és Zajmérõ Csoport

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ HATÁSMÁTRIXOK ÉS ÖSSZESÍTETT HATÁSTERÜLETEK

ÖSSZEFOGLALÓ HATÁSMÁTRIXOK ÉS ÖSSZESÍTETT HATÁSTERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓ HATÁSMÁTRIXOK ÉS ÖSSZESÍTETT HATÁSTERÜLETEK File név_verzió szám: PaksII_KHT_22_OsszHatasmatrix 1/31 File név_verzió szám: PaksII_KHT_22_OsszHatasmatrix 2/31 TARTALOMJEGYZÉK 22 PAKS II ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért

VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért A környezetvédelem minden területén

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKARÉSZ

VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKARÉSZ VAJA VÁROS 2016.01. VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 1 2. ALÁÍRÓLAP Környezetvédelmi munkarész: -------------------------------------------------- Barta Zoltán környezetmérnök 2 A RENDEZÉSI

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉS EU KOMFORM MAGYAR INDIKÁTORRENDSZERE

A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉS EU KOMFORM MAGYAR INDIKÁTORRENDSZERE A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉS EU KOMFORM MAGYAR INDIKÁTORRENDSZERE ÉMI Kht. 2005.06.21. CRISP Construction and City Related Sustainability Indicators * * * Fenntartható építés? Háttér 1 Egészséges épített környezet

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1593/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MEDIO TECH Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (9700 Szombathely, Körmendi út

Részletesebben

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem Globális környezeti problémák és fenntartható fejlődés modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI

Részletesebben

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült.

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült. Kárelhárítási Terv A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült. A telephelyen a következő tevékenység végzése történik:

Részletesebben

Katona Ottó Viziterv Alba Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Katona Ottó Viziterv Alba Kft. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Katona Ottó Viziterv Alba Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 31 db kijelölt vízfolyás víztest 6 db kijelölt állóvíz víztest 10 db kijelölt felszín alatti víztest Főbb vízfolyások:

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

Plazma a villám energiájának felhasználása. Bazaltszerü salak - vulkánikus üveg megfelelője.

Plazma a villám energiájának felhasználása. Bazaltszerü salak - vulkánikus üveg megfelelője. Plazma a villám energiájának felhasználása. A plazmatrónon belüli elektromos kisülés energiája 1,5 elektronvolt, amely az elektromos vonalas kisülés hőmérsékletének, legaláb 15 000 С felel meg. Bazaltszerü

Részletesebben

KISTOLMÁCS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 8868 Kistolmács, Béke u. 4. Tel.: 93/543-191

KISTOLMÁCS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 8868 Kistolmács, Béke u. 4. Tel.: 93/543-191 KISTOLMÁCS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 8868 Kistolmács, Béke u. 4. Tel.: 93/543-191. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. december 16 -i ülésére Tárgy: Lakossági tájékoztató

Részletesebben

Az EU esete a ciánnal: hatékony megelőzés vagy hosszadalmas reparáció?

Az EU esete a ciánnal: hatékony megelőzés vagy hosszadalmas reparáció? Az EU esete a ciánnal: hatékony megelőzés vagy hosszadalmas reparáció? A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának irodája Baranyai Gáborbaranyai@ baranyai@obh.hu I. A nagybányai balesetre adott uniós válaszok

Részletesebben

Lakossági Tájékoztató

Lakossági Tájékoztató Érd és Térsége Víziközmű Kft. 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd, Pf.: 55. Telefon: +36 (23) 500-000 Fax: +36 (23) 521-774, 500-000 E-mail: dunapart@erdivizmuvek.hu Lakossági Tájékoztató

Részletesebben

Fogalmak. Az extenzív halastavi gazdálkodás és a kárókatona szerepe és megítélése halastavi környezetben 2009. szept. 24. Biharugra, Bihari Madárvárta

Fogalmak. Az extenzív halastavi gazdálkodás és a kárókatona szerepe és megítélése halastavi környezetben 2009. szept. 24. Biharugra, Bihari Madárvárta Extenzív halastavak természeti értékei és funkciói Kerepeczki Éva Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szarvas Célkitűzés AZ ELŐADÁS CÉLJA, hogy bemutassuk a halastavak értékeit és felhívjuk a figyelmet

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Rt. 2004. évi környezetvédelmi tevékenysége, problémák a vízbázisokon

Fővárosi Vízművek Rt. 2004. évi környezetvédelmi tevékenysége, problémák a vízbázisokon H-1134 Budapest, Váci út 23-27. Postacím: 1325 Bp., Pf.: 355. Telefon: (36-1) 465 2429 Fax: (36-1) 349 1990 www.vizmuvek.hu vizvonal@vizmuvek.hu Fővárosi Vízművek Rt. 2004. évi környezetvédelmi tevékenysége,

Részletesebben

A biodiverzitás megőrzésének környezeti, társadalmi és gazdasági hatásai az NBS hatásvizsgálata alapján

A biodiverzitás megőrzésének környezeti, társadalmi és gazdasági hatásai az NBS hatásvizsgálata alapján A biodiverzitás megőrzésének környezeti, társadalmi és gazdasági hatásai az NBS hatásvizsgálata alapján Kovács Eszter, Bela Györgyi Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézet, Szent István Egyetem, Gödöllő,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. IVÓVÍZELLÁTÁS... 3 2. SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS... 4 2.1. Kommunális szennyvízkezelés,

Részletesebben

EEA Grants Norway Grants

EEA Grants Norway Grants Élelmiszeripari zöld innovációs program megvalósítása EEA Grants Norway Grants Dr. Mézes Lili, University of Debrecen, Institute of Water and Environmental Management 28 October 2014 HU09-0015-A1-2013

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: Telekhalmi halastavak 1.2. A víztest VOR kódja: AIH031 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: hasonló típus: 11 meszes kis területű sekély nyílt

Részletesebben

Az új atomerőművi blokkok telephelye vizsgálatának és értékelésének engedélyezése Az engedélyezési eljárás összefoglaló ismertetése

Az új atomerőművi blokkok telephelye vizsgálatának és értékelésének engedélyezése Az engedélyezési eljárás összefoglaló ismertetése Az új atomerőművi blokkok telephelye vizsgálatának és értékelésének engedélyezése Az engedélyezési eljárás összefoglaló ismertetése Közmeghallgatás, Paks, Polgármesteri Hivatal, 2014. május 5. 1 Tartalom

Részletesebben

A Hosszúréti-patak tórendszerének ökológiai hatása a vízfolyásra nézve illetve a tó jövőbeni alakulása a XI. kerületben

A Hosszúréti-patak tórendszerének ökológiai hatása a vízfolyásra nézve illetve a tó jövőbeni alakulása a XI. kerületben A Hosszúréti-patak tórendszerének ökológiai hatása a vízfolyásra nézve illetve a tó jövőbeni alakulása a XI. kerületben Lapis Barbara Tisztább Termelés Magyarország Központja Budapest Corvinus Egyetem

Részletesebben

Szennyvíziszapból trágya előállítása. sewage sludge becomes fertiliser

Szennyvíziszapból trágya előállítása. sewage sludge becomes fertiliser Szennyvíziszapból trágya előállítása. sewage sludge becomes fertiliser Szennyvíziszapból trágyát! A jelenlegi szennyvízkezelési eljárás terheli a környezetet! A mai szennyvíztisztítók kizárólag a szennyvíz

Részletesebben

Plog (1973) Cohen (1974)

Plog (1973) Cohen (1974) Cohen (1974) Vándor: beolvad a helyi közösségbe, elkerüli a turisták között népszerű helyeket Felfedező: meg akarja ismerni az új helyeket, szeretné elkerülni a turisták között népszerű helyeket Egyéni

Részletesebben

Törvényi szabályozás célja

Törvényi szabályozás célja 4.2.. Táblázat / 1. 1. 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 2. 1995. évi LVII. törvény vízgazdálkodásról. 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 4. 200. évi

Részletesebben

VIDÉKKUTATÁS 2012-2013 Az AKG programok környezeti hatásmonitoring rendszere

VIDÉKKUTATÁS 2012-2013 Az AKG programok környezeti hatásmonitoring rendszere VIDÉKKUTATÁS 2012-2013 Az AKG programok környezeti hatásmonitoring rendszere Báldi András, Horváth András és mtsai MTA Ökológiai Kutatóközpont Az alprojekt célja: Részletes monitorozási módszertan kidolgozása

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Hogyan lehet Európa degradált élőhelyeinek 15%-át restaurálni?

Hogyan lehet Európa degradált élőhelyeinek 15%-át restaurálni? Hogyan lehet Európa degradált élőhelyeinek 15%-át restaurálni? Török Katalin MTBK, 2014. nov. 20. Az EU biodiverzitási stratégiája 2020-ig 2. CÉL: Az ökoszisztémák és az általuk biztosított szolgáltatások

Részletesebben

VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Főbb vízfolyások: Török-patak Ördög-árok Rákos-,Szilas-patak Váli-víz, Dera-patak,

Részletesebben