Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv"

Átírás

1 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár Galériájában (9737. Bük, Eötvös u. 11.), Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 28-án, órakor megtartott nyílt rendkívüli üléséről. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint: (Jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi) Németh Sándor polgármester, Baranyai Róbert alpolgármester, Bodorkós László, Pócza Csaba, Taródi Lajos, Németh Violetta Mária képviselők Igazoltan távol van: Patthy Sándor képviselő A Polgármesteri Hivatal részéről:, Szabó András aljegyző, Guttmann Andrásné adócsoport vezetője, Németh Istvánné pénzügyi csoportvezető, Koltay Péter műszaki csoportvezető, Molnár Zoltán pályázati referens, Csordásné Major Tünde jkv. Meghívottak: Baranyai Lajos külsős bizottsági tag Németh Tiborné Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke Galamb Orsolya külsős bizottsági tag Csébich Csaba külsős bizottsági tag Tóth Béla Büki Szobakiadók Szövetségének elnöke Virágh János Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnöke Pálffy Tamás Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület elnöke Vojtkó Tibor Bük és Térsége Vízmű Kft. ügyvezetője Major Ágota külsős bizottsági tag Tóth Gyulálné Parkom Kft. ügyvezetője Szanyi Krisztián Büki Gyógyfürdő Zrt. marketing igazgatója Tömböly Ágnes Büki Újság felelős szerkesztője Hornyák Istvánné Csodaország Óvoda vezetője Benkőné Klára Júlia Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár vezetője Markó Tibor Rally szervezője Köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet 6 fő képviselő jelen van. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre: 1. Pócza Csaba 2. Bodorkós László képviselők személyében A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal 1. Pócza Csaba és 2. Bodorkós László képviselőket jelöli ki az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőinek.

2 2 Javasolja, hogy az írásban kiküldött napirendi pontokon túl az alábbi indítványokat is vegyük fel a napirendek sorába: 1. napirendi pontként kéri tárgyalni Baranyai Lajos külső bizottsági tagsággá választását. Ezt követően az ő, valamint Major Ágota eskütételére kerüljön sor. 2. Sürgősséggel kellene tárgyalni a Bükfürdő Rally ügyét. A napirendhez jelen van Markó Tibor a verseny szervezője, valamint közreműködőként Pálffy Tamás a TDM elnöke, ill. Szanyi Krisztián a Büki Gyógyfürdő Zrt-től. 3. A napirendek után az alábbi indítványok szerepeljenek: - Ferépszer Kft-vel kötött szerződés módosítása, - iskola riasztórendszerének kiépítése, - Tóth Béla indítványa az öregfiúk focicsapata kezdeményezésére családi nap szervezése a vörös iszap károsultjainak, - GYSEV vasúti pálya korszerűsítésével kapcsolatos lakossági kártérítés, - Horváth Lajos polgármester jutalmazása. Fentieknek megfelelően javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a képviselők egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbiak szerint hagytak jóvá: NAPIREND 1. Baranyai Lajos külsős bizottsági taggá választása. Baranyai Lajos és Major Ágota külsős bizottsági tagok eskütétele. Előterjesztő: Németh Sándor polgármester. 2. Bükfürdő Rally szervezése. Előterjesztő: Németh Sándor polgármester, Markó Tibor szervező 3. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről Előterjesztő: 4. A évre vonatkozó éves belső ellenőrzési terv Előterjesztő: 5. Bük, Eötvös u bekötő út vízvezeték cseréjének földmunkái és burkolat helyreállítása tárgyú feladat elvégzésére ajánlatok bírálata Előterjesztő: Szabó András aljegyző 6. A Dr. Horváth Tibor Szociális és Gyermekvédelmi Központ ellenőrzése Előterjesztő: 7. A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába új képviselő delegálása Előterjesztő: 8. Bük, Termál körúton létesítendő gyalogátkelőhely tervének tervezési ajánlatai, tervező kiválasztása Előterjesztő: Koltay Péter műszaki csoportvezető 9. Ültess fát Legyen saját fád a klíma erdőben programhoz való csatlakozás Előterjesztő: Koltay Péter műszaki csoportvezető 10. A Beszerzési Szabályzat módosítása Előterjesztő: 11. A Közbeszerzési Szabályzat módosítása Előterjesztő: 12. A Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötendő gazdálkodási megállapodás jóváhagyása Előterjesztő:

3 3 13. Vállalkozási szerződés Bük Város Önkormányzata tulajdonában álló népi műemlék épület felújítási-kiviteli munkáira beérkezett ajánlatok bírálata (sürgősségi) Előterjesztő: Molnár Zoltán pályázati-referens 14. Tanulói laptop beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok bírálata (sürgősségi) Előterjesztő: Molnár Zoltán pályázati-referens 15. Ferépszer Kft.-vel kötött szerződés módosítása. Előterjesztő: Szabó András aljegyző 16. Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola riasztórendszerének kiépítése. Előterjesztő: Szabó András aljegyző 17. Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola tankonyha, tanétterem konyhatechnikája és bútorok beszerzése. Előterjesztő: Szabó András aljegyző 18. Családi nap szervezése a vörös iszap károsultjainak. Előterjesztő: Tóth Béla a Büki Szobakiadók Szövetségnek elnöke 19. GYSEV vasúti pálya korszerűsítésével kapcsolatos lakossági kártérítés Előterjesztő: Németh Sándor polgármester 20. Horváth Lajos polgármester jutalmazása. Előterjesztő: Baranyai Róbert alpolgármester Indítványok, bejelentések. 1. Napirend: Baranyai Lajos külsős bizottsági taggá választása. Baranyai Lajos és MajorÁgota külsős bizottsági tagok eskütétele. Előterjesztő: Németh Sándor polgármester Az alakuló ülésen Baranyai Lajos nem tudott személyesen részt venni, akit előzetesen felkért, a Kulturális, Oktatási és Sportbizottság külsős tagjának. Megkérdezi a most jelenlévő jelöltet, hogy a jelölést elfogadja- e, valamint a nyílt ülés tartásához hozzájárul-e. Baranyai Lajos Bük, Ifjúság útja 82. sz. alatti lakos: A jelölést elfogadja, a nyílt ülés tartásához hozzájárul. Kéri a Képviselő-testület döntését Baranyai Lajos külsős bizottsági taggá választásával kapcsolatban. : 273/2010. (10.28.) számú Képviselő-testületi határozat: Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Baranyai Lajos Bük, Ifjúság útja 82. sz. alatti lakost a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság külsős tagjának megválasztja.

4 4 Németh Istvánné pénzügyi csoportvezető Határidő: azonnal és folyamatos A október 18-i alakuló ülésen személyesen nem volt jelen Major Ágota Bük, Móricz Zs. u. 14. sz. alatti lakos sem, ugyanakkor levélben nyilatkozta, hogy a Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság külsős tagjává történő jelölését elfogadja, így a Képviselő-testület őt külsős bizottsági taggá választotta, ugyanakkor eskütételére nem került sor. Felkéri Baranyai Lajos és Major Ágota külsős bizottsági tagokat, hogy tegyék le az esküt. Baranyai Lajos és Major Ágota külsős bizottsági tagok leteszik az esküt, majd aláírják az esküokmányokat. 2. Napirend: Bükfürdő RALLY szervezése. Előterjesztő: Németh Sándor polgármester, Markó Tibor szervező (Írásos anyag a jkv. 2. sz. mellékletét képezi) Német Sándor polgármester: június között első alkalommal rendezték meg Bük-Bükfürdőn a Bükfürdő Rallyt. A szervező Markó Tibor javasolt egy hosszú távú, három éves megállapodást. Markó Tibor szervező: Ez a verseny majd egy évtizede Szombathelyen került megrendezésre. Ez egy első osztályú bajnokságot jelent, amely mindig a Magyar Autószövetség keretében kerül kiírásra. Reméli, hogy a tavalyi együttműködés kellő bizonyítékkal szolgált, hogy ezzel a lehetőséggel a továbbiakban is éljen a település. 3 éves együttműködés lehetőségének a reménye merült fel, mert így mindkét fél számára tervezhetővé és kiszámíthatóvá válik. Egy ilyen rendezvény költségvetése közelíti az 50 milliót, ezért szükség van a támogatásra is, de a település által befektetett összeg miként térül meg, erről készített táblázat. Részletezi benne, hogy egy ilyen nagyságrendű turisztikai rendezvény milyen bevételt jelent a település számára, illetve a reklám területén milyen hozama lehet. A turisztikai bevételek alakulásával kapcsolatban a TDM is írt levelet, mely szintén csatolásra került. A szervező stáb minimum fő, és 160 autó, amelyben két fő ül, és akkor még a kísérőszemélyzet, amely legalább autónként 3 fő és ehhez jönnek még a szurkolók, akik szintén itt szállnak meg, itt fogyasztanak. A rendezvényen keresztül pedig megvalósul a reklám, amelynek hozadékát nem kell magyarázni. Saját médiastábjuk is van, amelyik kiszolgálja a médiát. Azzal az ötlettel kereste meg polgármester urat, hogy ne csak egy évben gondolkodjunk, hanem hosszabb távon. Rendhagyó módon sikerült idén csak összehozni ezt a versenyt, amely sokkal jobban sikerülne, ha nyugodtan lehetne megszervezni, előre lehetne egyeztetni. Biztos, hogy vannak olyan lakók is, akik kifogásolják ezt a fajta rendezvényt, de a kézzelfogható haszna önmagáért beszél. Ezzel a lehetőséggel a településnek élni kellene. Ajánlata, hogy egy 3 éves együttműködés keretében évi 4 milliós támogatással szálljon be a település. A szerződéstervezet a mellékletben szerepel, amely részletezi, hogy a támogatásért mit kap a település. Minden évi versenynaptárba a benevezést előre jelezniük kell. Ahhoz, hogy ben ismét otthonra leljen a Bükfürdő Rally, ahhoz október 30-ig be kell jelentenie, hogy ezt a rendezvényt meg szeretné valósítani. Minden esztendőben úgy kell gondolkodni, hogy októberig meg kell tenni ezt a bejelentést és mellé be kell fizetni a díjat is, különben nem lehet a rendezvényt megtartani. A támogatás egyik felét ilyenkor kérné, a másik felét a verseny előtti időszakban kellene utalni. Vis maior helyzet esetén a támogatás teljes egészében

5 5 visszafizetésre kerül a település számára. Ingyenesen látogatható a rally prológ a fürdő parkolóban. Pálffy Tamás Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület elnöke: Évek óta küzdünk, hogy Bük idegenforgalmát kicsit felpezsdítsük, és úgy gondolja, hogy erre most jó esélyünk van. A reklámértéke kb. 40 milliós értékű volt az idén, tekintve, hogy hány tévécsatornán jelent meg. A helyi vendéglátók bevétele 7-8 millió forint, erre jön az idegenforgalmi adó és az állami támogatás. A vendégéjszakákkal kapcsolatban megjegyzi, hogy a bevételi oldalon azonnal tetten érhető tétel az idegenforgalmi adó, ezt kellene láthatóvá tenni úgy, hogy egy tételes listát adnának, hogy ki az, aki itt töltötte el az éjszakákat. Persze nem ez a legjelentősebb bevétel, hanem a reklámérték, amit szintén lehet forintosítani, pl. a tévés megjelenítés, valamint az újságokban történő megjelenés. Markó Tibor szervező: Több száz fős stábot kell koordinálnia. Az idei évben is több százezer forintot hagyott itt a saját stábjának elszállásolására. De természetesen tudja ezt majd igazolni, mert idén is minden szállásadó adott részükre számlát. Németh Violetta képviselő: Mivel ez a rendezvény eddig Szombathelyen volt, kaphat-e Bük Önök által a résztvevők számára ajánlatot arra nézve, hogy Bükön szálljanak meg ezt követően. Markó Tibor szervező: A saját stábján túl a versenyzőkre is hatni tud, hogy hol szálljanak meg, ezt bizonyították azzal is, hogy ide volt a szervízpark telepítve. Ennek a versenynek közel 8 éves hagyománya van, ami Szombathelyre köti a résztvevőket, ezért többek még ott szálltak meg az idén is, de nyilván emelkedő tendenciát tudnak majd ez ügyben produkálni, mivel mindent itt fognak lebonyolítani. A nézőkkel is tudnak kommunikálni, hiszen információs bázist hoznak létre, ahol természetesen a büki szálláshelyeket kínálják, illetve ezekre hívják fel a figyelmet. Németh Violetta képviselő: A TDM-mel közösen nem lehetne-e ezt a rendezvényt 4-5 naposra kitolni? Markó Tibor szervező: A rendezvény gerince sportszakmai, e mellé fel lehet építeni kiegészítő rendezvényeket természetesen, hogy valóban fesztivál hangulatot tudjanak kölcsönözni az egésznek. Az idén ennek kidolgozására már nem maradt idő, de ha lesz 3 éves szerződésük, részletesebben, körültekintőbben ki tudják dolgozni. Bodorkós László képviselő: Nem megfogható a reklám által befolyó összeg, ahogy az általunk kifizetésre kért összeg 4 millió forint készpénz. Remélhetőleg pozitív lesz a mérleg, különösen az adók révén, ugyanakkor a kimutatás a számára torznak tűnik. Pócza Csaba képviselő: Sok ilyen nehezen kézzel fogható bevételt kíván a településnek.

6 6 Markó Tibor szervező: Csak a legnagyobb médium csatornában való részvétel 9 millió forintjában került volna a településnek. És ez csak 1 csatorna, e mellett még 5-6 adón megjelent a rendezvény. Baranyai Róbert alpolgármester: A visszajelzéseket figyelembe véve, vannak olyan emberek, akik nem jó szemmel nézték ezt a rendezvényt. Szerencsére a többség meg volt elégedve és nekünk ezt kell szem előtt tartani. Remélhetőleg más területekről is tudunk ide vendégeket generálni, netán még az elveszett osztrák vendégeket is. Próbálkoztunk már a települést reklámoztatni a médiában, és bizony nem kevésbe került. Sok esetben a város, a fürdő logójának a levetítése több csatornán, többet hoz, mintha egy filmet vetítenének rólunk. Támogatja a rendezvény megszervezéséhez a szerződés megkötését. Kérdése, hogy a TDM az anyagiakba be tudna-e szállni? Pálffy Tamás Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület elnöke: A mobil WC-ket tudják biztosítani, ahogy idén is, de ennél többet azonban nem. Taródi Lajos képviselő: Azt gondolja, hogy a hihetetlenül nagy médiafelület a nyeremény ebben a versenyben. Úgy gondolja, hogy ha tradíciót csinálunk ebből, akkor hosszútávon olyan minőségi szolgáltatást és csábítást tudnak megvalósítani, ami mindenképpen hasznára válik a településnek, hiszen egy kicsi forma 1-es verseny lesz, és sokan fognak majd arra gondolni, hogy egy bizonyos időben Bükre jönni kell. : Az iparűzési adó bevételről még nem lehet nyilatkozni, csak jövő évben látjuk nőtt-e a bevétel. A vendég éjszakák számát ebben az évben nem emelte a rally. Később lehet, hogy adóbevételt fog növelni, de ez most még nem következett be. Szanyi Krisztián Büki Gyógyfürdő Zrt. marketing igazgatója: Nem csak a TDM, hanem a Büki Gyógyfürdő is támogatja a rendezvényt akár szervezéssel, helybiztosítással. Németh Violetta képviselő: A távlati célokban szerepel-e, hogy külföldi rallysokkal együtt versenyezzenek. Markó Tibor szervező: Igen tervezik, és már tárgyalásokat is folytatnak az osztrák szervezőkkel, s talán a jövőben ide tudják majd hozni az osztrák rallyt. Mindenképpen ez a hosszú távú cél. Próbálja meg orientálni a versenyzőket és a szurkolókat, hogy Bükön szálljanak meg, és ez legyen kimutatható is, mert az IFA-t tudjuk kézzel fogható bevételként felmutatni. A szerződéstervezetet át kell még mindenkinek nézni. Markó Tibor szervező: Az a kérése, hogy november 10-ig realizálódjon a szerződés, illetve ezzel együtt a támogatás átutalása is.

7 7 Németh Istvánné pénzügyi csoportvezető: Megfontolásra szánja a Képviselő-testületnek, hogy idei évben 2 millió forint volt a támogatás, most pedig a duplája kellene. Amennyiben a szerződés aláírásával kifizetjük a felét, vagyis a 2 milliót, akkor azt ők fogják fél éven keresztül használni. Németh Violetta képviselő: A megállapodásban találta, hogy éjszakára kb. 150 zárt parkolót kell biztosítani a versenyautók számára. Az inflációról nem ír a megállapodás. Részéről támogatható a szerződéstervezet aláírása. Tóth Béla a Büki Szobakiadók Szövetségének elnöke: A szobakiadók támogatják a rendezvényt. Azért nem látszik a 3000 vendégéjszaka, mert egyébként semmi sem lett volna. A Bükfürdő nevét, kifejezést fajsúlyosabbá kellene tenni. Olvasott olyan médiát, ahol a Bükfürdő nem került megemlítésre. Markó Tibor szervező: A 150 parkolóhely biztosítását zárt parkolóban nem kell szó szerint érteni, mert az idén is a répatárolónál oldották meg. Több, mint 100 sajtóssal van dolguk, de mindegyik kezét nem tudják fogni. A rally emblémát megkapják és mindig szerepelt a Bükfürdő logó is a sajtótermékeken. Kéri a Képviselő-testület döntését a Bükfürdő rally 3 éven keresztül történő megrendezésével kapcsolatban. A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 274/2010. (10.28.) számú Képviselő-testületi határozat: Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Bükfürdő RALLY elnevezésű rendezvény 3 éven keresztül megrendezésre kerüljön a településen. A rendezvény lebonyolításához évente 4 millió forint támogatást nyújt, melyet az éves költségvetési rendeleteiben elkülönítve szerepeltet. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására és a részletes szerződési feltétekben történő megállapodásra. Németh Istvánné pénzügyi csoportvezető Határidő: azonnal, szerződéskötésre: november Napirend: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről Előterjesztő: : A Polgármesteri Hivatal működését a törvényi előírásokon túl a képviselő-testület által elfogadott SZMSZ, a jóváhagyott, jegyzői intézkedéssel kiadott szabályzatok és a képviselőtestület egyedi döntései határozzák meg. Írásos beszámolóját az alábbiakkal egészíti ki:

8 8 A évben megrendezésre került országgyűlési, valamint önkormányzati választások során végzett munka nem szerepel a beszámolóban. Ezúton köszöni meg valamennyi résztvevő áldozatos munkáját. Bodorkós László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet, megállapította, hogy az anyag bőséges, áttekinthető, a beszámoló elfogadását támogatja. Pócza Csaba képviselő, a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság szintén tárgyalta. Ő is kiemeli a választásokkal kapcsolatos tevékenységet, dicséretesen és teljesen pártatlanul látta el a feladatát a HVB és a HVI. Az ISO minősítéssel kapcsolatban elmondja, hogy ma már a gazdasági életben sem túl nívós, célszerű lenne felülvizsgálni. Taródi Lajos képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Az előterjesztett anyagot bizottsága is korrektnek tartja. Elsősorban a jegyző, aljegyző és a pénzügyi csoportvezető segítségét szeretné megköszönni. Mint intézményvezető a napi munkája során is megkap mindennemű segítséget a Hivataltól. Kéri a Képviselő-testület döntését a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló beszámolóval kapcsolatban. 275/2010. (10.28.) számú Képviselő-testületi határozat: Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bük Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. Felelős: Szabó András aljegyző csoportvezetők Határidő: azonnal 4. Napirend: A évre vonatkozó éves belső ellenőrzési terv Előterjesztő: (ellenőrzési terv a jkv. 3. sz. mellékletét képezi) : A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat belső pénzügyi ellenőrzését a külön jogszabályok szerinti folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (pénzügyi irányítás és ellenőrzés) és belső ellenőrzés útján biztosítja. A hivatkozott jogszabály 92. (6) bekezdés szerint a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év november 15-éig hagyja jóvá. A belső ellenőrzési tervjavaslatot a belső ellenőr, Dr. Hosszuné Szántó Anita elkészítette. A tervet egyeztette a polgármester úrral, jegyzővel és a pénzügyi csoportvezetővel.

9 9 Bodorkós László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Kéri a Képviselő-testület döntését a évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadásával kapcsolatban. 276/2010. (10.28.) számú Képviselő-testületi határozat: Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet elfogadja. Felelős: dr. Tóth Ágnes jegyző, Dr. Hosszuné Szántó Anita belső ellenőr Határidő: az ellenőrzési terv szerint. 5. Napirend: Bük, Eötvös u bekötő út vízvezeték cseréjének földmunkái és burkolat helyreállítása tárgyú feladat elvégzésére ajánlatok bírálata Előterjesztő: Szabó András aljegyző Szabó András aljegyző: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testülete 212/2010.(09.07.) számú határozatában döntött arról, hogy a Bük, Eötvös u. 1-3 bekötőút vízvezeték cseréjének földmunkái és burkolat helyreállítása munkáit az önkormányzat elvégzi a Ferépszer Kft.-vel egyeztetve, azonban pontos kivitelezési költség elfogadásra nem került sor. A beszerzési szabályzatunk betartása mellett 4 potenciális kivitelezőtől kértünk ajánlatot. Az ajánlatkérő álláspontja az, hogy az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontja alapján a legkedvezőbb ajánlatot a Szkendó Közműépítő Kft. (székhely: 9700 Szombathely, Söptei u. 72.) adta. Az iskola felújítása során sérült meg ez az út, a daru talpalása miatt, illetve a csapadékvíz elvezetése miatt került felbontásra az útburkolat. Az időjárás egyre mostohább, az aszfaltozási munkák során figyelembe kell venni ezt a munkálatot is, és legkésőbb november 15-ig el kellene végezni. A csőcserét, és a vízvezeték nyomócső kiváltását az iskola karbantartója fogja elvégezni, a földmunkát a kiválasztott kivitelező. Bodorkós László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság azt a javaslatot teszi, hogy időjárás függvényeként végeztessük el a munkát. A csőcserét ebben az évben, de az aszfaltozást csak ha az időjárás engedi. Fogadjuk a legalacsonyabb ajánlatot tevőt, s úgy egyezzünk meg vele, hogy a munka időjárás függvénye lesz. Pócza Csaba képviselő: A csőcserére azért van szükség, mert amikor a sportcsarnok épült az akkori markoló megemelt egy csövet, és azt a 30 méteres szakaszt mindenképpen ki kell cserélni. Másrészt a FERÉPSZER-nek mindenképpen lennének helyreállítási kötelezettségei, ami kb. 100 ezer forint nagyságrendű. Ezt vagy kifizetik ők a kiválasztásra kerülő vállalkozónak, vagy ennyivel kevesebbet fizetünk mi a FERÉPSZER-nek, vagy ennyi összegért más munkát végeznek el.

10 10 Kéri a Képviselő-testület döntését a Bük, Eötvös u. 1-3 bekötőút vízvezeték cseréjének földmunkái és burkolat helyreállítása tárgyú eljárásban lévő feladatok elvégzésére a kivitelező kiválasztásáról. 277/2010. (10.28.) számú Képviselő-testületi határozat: Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bük, Eötvös u. 1-3 bekötőút vízvezeték cseréjének földmunkái és burkolat helyreállítása tárgyú feladat elvégzésével a Szkendó Közműépítő Kft. (9700 Szombathely, Söptei u. 72.) vállalkozót bruttó ,-Ft. ellenszolgáltatásért bíz meg. A vízvezetékcső cseréjére vonatkozó munkarészt november 15-ig kell elvégezni az iskola karbantartó személyzetével. A földmunka és burkolat helyreállítási munkálatokat időjárástól függően legkésőbb április 30-ig végezze el a kivitelező. A hibás teljesítésből eredő mindennemű kár a kivitelezőt terheli. Felhatalmazza polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. A pénzügyi forrást részint a évi költségvetés felhalmozási tartalék terhére biztosítja. Dr. Tóth Ágnes Jegyző Németh Istvánné pénzügyi csoportvezető Koltay Péter műszaki csoportvezető Szabó András aljegyző Pócza Csaba intézményvezető Határidő: november Napirend: A Dr. Horváth Tibor Szociális és Gyermekvédelmi Központ ellenőrzése Előterjesztő: : A Nyugat-Dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala évben átfogó ellenőrzést végzett Bük Város Önkormányzata Alapszolgáltatási Központjában. Az ellenőrzés kapcsán Bük Város Önkormányzatát, mint fenntartót felszólította az észlelt hiányosságok négy hónapon belüli pótlására. Kérelmünkre a határidőt további kettő hónappal meghosszabbították. (Az ellenőrzés alapján kiadott végzések az előterjesztés mellékletét képezik.) A végzésekben megfogalmazott hiányosságokra fenntartó nevében az előterjesztéshez mellékelt nyilatkozatot készítette. Tekintettel arra, hogy a működési engedély beszerzéséhez az intézmény tárgyi és személyi feltételeinek javítása érdekében a jövő évi költségvetést is érintő kötelezettségvállalások szerepelnek a nyilatkozatban, kéri a Képviselők döntését. Nem csak az intézményben, hanem annak telephelyén a családsegítő szolgálattal kapcsolatban is szándéknyilatkozatot kellene elfogadni, illetve egy + 0,5 létszám felvételével is számolnunk kell. Így ideiglenes működési engedélyre számíthatunk. Ez a kötelezettségvállalás az, ami miatt ide került a napirend a Testület elé.

11 11 Bodorkós László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Pénzügyi Bizottság véleménye, hogy az időseknek megfelelő hely biztosításához komoly felújítás kellene, melyre anyagi forrásaink nincsenek. Amint pályázati fedezet lesz, lépnünk kell. Azon a helyen bővítésre nincs már lehetőség, akadálymentesítés sem megoldott. Ígéret szintjén tudjuk csak teljesíteni a kérteket. Az országban kb. 80 %-ban ilyen szintűek az intézmények. Az adminisztrációs feltételeket biztosítani tudja az intézmény. A fél létszámot pedig a következő évre tervezni kell. Ez a bizottság javaslata. Baranyai Róbert alpolgármester: 4-5 éve készítettünk tervet az intézmény megújítására, csak egyenlőre nincs hozzá anyagi fedezet, várjuk a pályázati segítséget. Pócza Csaba képviselő: Ha a évi költségvetés terhére kötelezettséget vállalunk, akkor célszerű lenne tudni ezt pontosan, számszerűen. : A fél létszámot vállalni, tervezni kell, ami havi ezer forint és annak járulékai. A költségvetési koncepcióban és a rendeletben szerepeltetni fogjuk. A fél állás mellett a terveztetést is vállalni kell. Az ideiglenes működési engedélyben fogja leírni a határidőket a hatóság. Megjegyzi, hogy az intézményünk ettől függetlenül kiemelkedően magas színvonalú ellátást tud biztosítani. Kéri a Képviselő-testület döntését a Dr. Horváth Tibor Szociális és Gyermekvédelmi Központ ellenőrzése kapcsán. A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 278/2010. (10.28.) számú Képviselő-testületi határozat: Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja a Vas Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalához a Dr. Horváth Tibor Szociális és Gyermekvédelmi Központ ellenőrzése tárgyában tett nyilatkozatot, az abban foglaltak megvalósítására évi költségvetése terhére kötelezettséget vállal. Felelős: Német Sándor polgármester Németh Istvánné pénzügyi csoportvezető Taródi Lajos a Dr. Horváth Tibor Szociális és Gyermekvédelmi Központ vezetője Határidő: azonnal

12 12 7. Napirend: A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába új képviselő delegálása Előterjesztő: : A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában Bük és Sajtoskál településeket Horváth Lajos polgármester úr képviselte. A Társulási megállapodás értelmében a tagokat a képviselő-testületek által meghatalmazottak képviselik. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy - Sajtoskál Község Önkormányzata egyetértésével - Németh Sándor polgármester urat hatalmazza fel a település érdekeinek képviseletére. Kéri a Képviselő-testület döntését a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába új képviselő delegálásáról. A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az érintett nem szavazott - az alábbi határozatot hozta: 279/2010. (10.28.) számú Képviselő-testületi határozat: Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Németh Sándor polgármestert delegálja képviselőnek. Határidő: azonnal 8. Napirend: Bük, Termál körúton létesítendő gyalogátkelőhely tervének tervezési ajánlatai, tervező kiválasztása Előterjesztő: Koltay Péter műszaki csoportvezető Koltay Péter műszaki csoportvezető: A Képviselő-testület a település bejárás során, az Üdülőszövetkezet kérésére megvizsgálta a Termál körúton létesítendő gyalogátkelőhely lehetséges helyeit. A Képviselő-testület a Termál körút és a Tulipán utca csomópontját határozta meg létesítési területként. A döntés értelmében tervezési árajánlatokat szereztünk be. A Pannonway Kft. vállalná el a tervezést a legalacsonyabb áron. Kéri a Képviselő-testület döntését a Termál körúton létesítendő gyalogátkelőhely tervének tervezési ajánlataival és a tervező kiválasztásával kapcsolatosan.

13 13 280/2010. (10.28.) számú Képviselő-testületi határozat: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli a Pannonway Építő Kft.-től (8900. Zalaegerszeg, Batsányi u. 9.) bruttó ,-Ft. összegért a Bük, Termál körút és a Tulipán utca csomópontjában létesítendő gyalogátkelőhely tervdokumentációjának elkészítését. Németh Istvánné pü. csop. vez. Koltay Péter műsz. csop. vez. Határidő: azonnal 9. Napirend: Ültess fát Legyen saját fád a klíma erdőben programhoz való csatlakozás Előterjesztő: Koltay Péter műszaki csoportvezető Koltay Péter műszaki csoportvezető: A 215/2010.(09.27.) számú döntés értelmében együttműködési megállapodást kötöttünk a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt.-vel. Az Önkormányzat az együttműködési megállapodás keretében, többek között vállalta az ültetéshez szükséges terület biztosítását. Bük Város rendezési terve a büki 1552 és 1553 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokból, 33 m szélességű (cc. 33x200 m) zöldterületet (Z-003) jelöl ki. Ez a terület az Európa út mellett fekszik a mezőgazdaság útnál. Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy biztosítsa a programhoz való csatlakozás feltételeként vállalt fenti ingatlanokat. Javasolja megfontolásra, hogy esetleg más helyet találjunk az őshonos fák számára. Bodorkós László képviselő: Ez a terület véderdőnek van szánva, és véleménye szerint alkalmas erre a célra. Ha majd ez a terület betelik, lehet gondolkodni, hogy hol máshol biztosítsunk helyet. Taródi Lajos képviselő: Szóba jött még a horgásztó környéke is. Véleménye szerint az ott egy pihenő rész, és a sportlétesítményt, valamint a tó környékét humánusabbá emelné, a város belterületét ligetes, szép hangulatúvá varázsolná. Közel van a városcentrumhoz is. Baranyai Róbert alpolgármester: Tényleg ott is szükséges lenne a zöldesítés, de eldugottnak érzi. Erre a célra célszerűbbnek tartaná az eredeti helyszínt. Major Ágota Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság külsős tagja, a Városvédő és Szépítő Egyesület tagja: Tegnap este volt a civileknek egy megbeszélése. Éppen ez volt az egyik központi téma, hogy a természetes helyet, az épített környezetet ilyen célra felhasználni. Ez az ötlet jött fel. A csónakázótó környékének ligetessé kiépítését támogatják. A korábbiakban is javasolták már azon a területen a fejlesztést, és ez a faültetés elindítaná ezt a folyamatot.

14 14 Pócza Csaba képviselő: Javasolja, hogy mivel nem sürgető kérdés ez, nézzük át a települést, hogy hol lenne a fáknak a legalkalmasabb helye. Baranyai Róbert alpolgármester: Eldöntetlenül zárjuk le ezt a napirendet és műhelymunkában nézzünk körül. Kéri a Képviselő-testület döntését az Ültess fát Legyen saját fád a klíma erdőben programhoz való csatlakozással kapcsolatosan. 281/2010. (10.28.) számú Képviselő-testületi határozat: Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ültess fát Legyen saját fád a klíma erdőben programhoz való csatlakozás kapcsán az ültetéshez szükséges területet a következő testületi ülésen jelöli ki. Németh Istvánné pü. csop. vez. Koltay Péter műsz. csop. vez. Határidő: következő ülés 10. Napirend: A Beszerzési Szabályzat módosítása Előterjesztő: : A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekről rendelkezik a szabályzat, hatálya kiterjed az intézményekre és - a kisebbségi önkormányzatok döntései szerint - a kisebbségi önkormányzatokra is. Tekintettel arra, hogy évi önkormányzati választások során cigány kisebbségi önkormányzat is alakult a szabályzat hatályát rá is ki kell terjeszteni. Kéri a Képviselő-testület döntését a beszerzési szabályzat módosításáról. 282/2010. (10.28.) számú Képviselő-testületi határozat: Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete "Bük Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzata" módosítását, mely szerint a szabályzat hatálya Bük Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatára is kiterjed, elfogadja. Virágh János és Németh Tiborné kisebbségi önkormányzatok elnökei

15 15 Németh Istvánné pénzügyi csoportvezető Határidő: azonnal 11.Napirend: A Közbeszerzési Szabályzat módosítása Előterjesztő: : A közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzések a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény értelmében szabályzatot kell alkotni. A szabályzat hatálya kiterjed az intézményekre és - a kisebbségi önkormányzatok döntései szerint - a kisebbségi önkormányzatokra is. Tekintettel arra, hogy évi önkormányzati választások során cigány kisebbségi önkormányzat is alakult a szabályzat hatályát rá is ki kell terjeszteni. Német Sándor polgármester: Kéri a Képviselő-testület döntését a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról. 283/2010. (10.28.) számú Képviselő-testületi határozat: Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete "Bük Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata" módosítását, mely szerint a szabályzat hatálya Bük Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatára is kiterjed, elfogadja. Virágh János és Németh Tiborné kisebbségi önkormányzatok elnöke Németh Istvánné pénzügyi csoportvezető Határidő: azonnal 12. Napirend: A Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötendő gazdálkodási megállapodás jóváhagyása Előterjesztő: (megállapodás a jkv. 4. sz. mellékletét képezi) : Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 66. és 68. (3) bekezdésben foglaltak és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rend. (Ámr.) alapján, a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének végrehajtása és a gazdálkodás végrehajtása a helyi önkormányzatnak és a kisebbségi önkormányzatnak megállapodást kell kötnie. Német Sándor polgármester: Kéri a Képviselő-testület döntését a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötendő gazdálkodási megállapodás jóváhagyásáról.

16 16 284/2010. (10.28.) számú Képviselő-testületi határozat: Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező a Bük Város Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötendő, a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének elkészítésére és gazdálkodásuk végrehajtására vonatkozó megállapodást jóváhagyja. Németh Tiborné a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke Németh Istvánné pénzügyi csoportvezető Határidő: azonnal 13. Napirend: Vállalkozási szerződés Bük Város Önkormányzata tulajdonában álló népi műemlék épület felújítási-kiviteli munkáira beérkezett ajánlatok bírálata (sürgősségi) Előterjesztő: Molnár Zoltán pályázati-referens (írásos előterjesztés a jkv. 5. sz. mellékletét képezi) Vidékfejlesztési pályázaton nyertünk támogatás, de a zsúptetőre még nem sikerült vállalkozót kiválasztani. Molnár Zoltán pályázati referens: Szeptember 27-én fogadta el a Testület az ajánlattételi dokumentációt. A megadott határidőig, október 12-ig meg is válaszoltuk. 1 ajánlattevő van, a Hagyományos Házépítő Kft., akit hiánypótlásra hívtuk fel, melyet teljesített. 2. helyezettet nem kell hirdetni szeptember szerepel végső határidőként, de ők két hónappal korábbra vállalták a zsúptető elkészítését. Hányatott sorsú épület a Koczán ház, sokáig a Műemlékvédelem felügyelete alatt volt, de nem tettek vele semmit, s mikorra végső stádiumba került, átadta az önkormányzat számára. Baranyai Róbert alpolgármester: Az ajánlattevők látták a helyszínen az épületet? Ha igen, kéri, hogy ez kerüljön rögzítésre a szerződésben. Molnár Zoltán pályázati referens: Igen helyszíni szemlét tartottuk nekik. Bodorkós László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, örül, hogy végre van egy vállalkozó, aki vállalta a munka elvégzését. Javasolja elfogadni az ajánlatot és megbízni a vállalkozót. Kéri a Képviselő-testület döntését a Vállalkozási szerződés Bük Város Önkormányzata tulajdonában álló népi műemlék épület felújítási-kiviteli munkáira beérkezett ajánlatok bírálatáról.

17 17 285/2010. (10.28.) számú Képviselő-testületi határozat: Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vállalkozási szerződés Bük Város Önkormányzata tulajdonában álló népi műemlék épület felújításikiviteli munkáira beérkezett ajánlatok közül a HAGYOMÁNYOS HÁZÉPÍTŐ Kft. (székhely: Vasvár, Szentmihályfalvi u. 12.) és Hegypásztor Kör (székhely: Oszkó, Molnár A. u. 4.) közös ajánlatát érvényesnek nyilvánítja. A Képviselő-testület az ajánlati felhívásban található bírálati szempontok figyelembevételével: 1. helyezett: Hagyományos Házépítő Kft. (székhely: Vasvár, Szentmihályfalvi u. 12.) és Hegypásztor Kör (székhely: Oszkó, Molnár A. u. 4.) közös ajánlattevő. Nettó ajánlati ár: ,- Ft + ÁFA: ,- Ft bruttó ajánlati ár: ,-Ft 2. helyezettet nem nevez meg, mivel több ajánlat nem érkezett. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő kivitelezővel a vállalkozói szerződést megkösse. A pénzügyi forrást a évi költségvetés felhalmozási kiadások terhére biztosítja. Vigh Edit közbeszerzési szakértő Szabó András aljegyző Németh Zoltán pályázati referens Németh Istvánné pénzügyi csoportvezető Határidő: október 30., folyamatos 14. Napirend: Tanulói laptop beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok bírálata (sürgősségi) Előterjesztő: Molnár Zoltán pályázati-referens (Írásos előterjesztés a jkv. 6. sz. mellékletét képezi) Molnár Zoltán pályázati referens: Szeptember 27-én fogadta el a Testület ezt az ajánlattételi dokumentációt is. Október 15. volt a beadási határidő, melyre két cég adott ajánlatot. Hiánypótlásra nem volt szükség, de a szakmai részre kérdést kellett feltenni. A megadott határidőig az Albacomp nem adott ajánlatot, ezért kizárásra került. Javasolja, hogy az NBCorp Bt-t javasolja nyertesnek kihirdetni. Nálunk nem fog számla megjelenni, hanem csak a Magyar Államkincstárnál ,-Ft mindez. Pócza Csaba képviselő: A TIOP-os pályázat igaz, hogy szépszámú laptoppal bővíti az iskola számítógép parkját, ugyanakkor két fő alkalmazását vonja maga után. Ezt ő sokallja, reméli, hogy 1 főre tudja

18 18 redukálni, ugyanakkor a kettő főt a költségvetésünkbe tervezni kell, mivel ennek pénzügyi vonzata lesz. Bodorkós László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság támogatja a beszerzést. Kéri a Képviselő-testület döntését a Tanulói laptop beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok bírálatáról. 286/2010. (10.28.) számú Képviselő-testületi határozat: Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tanulói laptop program megvalósítása a Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskolában című közbeszerzés i eljárásra érkezett ajánlatok közül A Kbt. 88. (1) bekezdés ff.) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja az Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft. (székhely: Székesfehérvár, Mártírok útja 9.) ajánlatát, Az NBCorp Bt. (székhely: Nagykanizsa, Deák tér 6.) ajánlatát érvényesnek tekinti. A Képviselő-testület az ajánlati felhívásban található bírálati szempontok figyelembevételével : 1. helyezett: NBCorp Bt. (székhely: Nagykanizsa, Deák tér 6.) ajánlattevő. Nettó ajánlati ár: ,- Ft + ÁFA: ,- Ft bruttó ajánlati ár: ,- Ft 2. helyezettet nem nevez meg, mivel több érvényes ajánlat nincs. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő kivitelezővel a vállalkozói szerződést megkösse. Vigh Edit közbeszerzési szakértő Szabó András aljegyző Németh Zoltán pályázati referens Németh Istvánné pénzügyi csoportvezető Határidő: október 30., folyamatos 15. Napirend: Ferépszer Kft-vel kötött szerződés módosítása. Előterjesztő: Szabó András aljegyző (szerződés a jkv. 7. sz. mellékletét képezi) Szabó András aljegyző: Iskola kivitelezésére vonatkozóan a FERÉPSZER Kft.-vel szerződést kötöttünk, az A és B komponensre vonatkozóan. Az A támogatott, a B önerőből megvalósított. A B komponens a konyha légtechnikájának kiépítését jelenti. Egy szerződésmódosítást javasol jóváhagyásra, melyben a B komponensre vonatkozó számlázási ütemezést javasolja

19 19 módosítani ,-Ft ez. Az eredeti szerződés szerint 2 ütemben valósult volna meg a munka, majd azt követően a végszámla kiállítása. Ugyanakkor sikertelen volt a konyhatechnikai eszközök közbeszerzése, így azok beépítésére nem került sor. A közműcsatlakozásokat kiépítették ugyan, de nem biztos, hogy az megfelelő lesz a leszállításra kerülő konyhatechnikai eszközöknek, ezért javasolja, hogy az egy végszámla helyett egy részszámla kerüljön kiállításra 45 %-os teljesítés mértéknél, a január 30-ig, a használatbavételi engedély megszerzése után pedig vállalási összeg 5 %-os végszámlája kerüljön kiállításra. Bodorkós László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság javasolja a szerződés fentiekben részletezett módosításának elfogadását. Kéri a Képviselő-testület döntését a FERÉPSZER Kft.-vel az iskola kivitelezési szerződés módosításával kapcsolatban. 287/2010. (10.28.) számú Képviselő-testületi határozat: Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vállalkozási szerződés keretében a Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola felújítása és bővítése tárgyában december 9-én a FERÉPSZER Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés IV. Határidők 4.1 és 4.2. alpontjait, valamint a X. Elszámolás, fizetési feltételek alpontját a Kbt a figyelembevételével az alábbiak szerint módosítja: IV. Határidők 4.1. A Vállalkozó köteles a jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott építési munkákat az Ajánlat részét képező építési ütemtervnek megfelelően, az abban vállalt kötbérterhes teljesítési határidőkben (továbbiakban: mérföldkövek ) elvégezni, és az egyes létesítményeket befejezni mérföldkő teljesítési határideje: a tanétterem és tankonyha kivételével az épületegyüttes 100 %-os készültségi fokú, azt oktatásra alkalmas állapotban kell átadni Megrendelő részére, - 2. mérföldkő teljesítési határideje: december 18. a konyhatechnológiai gépészet beszerelésének befejezésekor - 3. mérföldkő: E épületre vonatkozóan használatbavételi engedély megszerzése A Megrendelő a jelen Szerződés alapján előteljesítést elfogad. A Megrendelő továbbá számlázási határidőket is megjelöl jelen szerződés X. fejezetében, mely határidők készültségi fokokhoz köthetők. Ezen határidők nem kötbérterhes teljesítési határidők A szerződésben foglalt építési (kivitelezési) munkák végteljesítési határideje: Az építési (kivitelezési) munkák tekintetében az 1. és 2. mérföldkő teljesítésének időpontja a sikeres hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontja, a 3. mérföldkő tekintetében a használatba vételi engedély megszerzése.

20 20 X. Elszámolás, fizetési feltételek 10.2 B komponens tekintetében: - a vállalkozó 2 részszámlát és 1 végszámlát bocsáthat ki, az alábbiak szerint: 1. részszámla benyújtható 50 %-os műszaki tartalom/készültségi fok szerinti teljesítéskor, a műszaki ellenőr és Megrendelő által kiadott teljesítési igazolás alapján 2. részszámla benyújtható 95 %-os műszaki tartalom/készültségi fok szerinti teljesítéskor, a műszaki ellenőr és Megrendelő által kiadott teljesítési igazolás alapján A végszámla a használatbavételi engedély kiadását követően nyújtható be. Számla mértéke 50 %, azaz Nettó Ft 45 %, azaz Nettó Ft 5 %, azaz Nettó Ft Szabó András aljegyző Németh Istvánné pénzügyi csoportvezető Határidő: azonnal 16. Napirend: Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola riasztórendszerének kiépítése. Előterjesztő: Szabó András aljegyző Szabó András aljegyző: Az iskola riasztórendszerének kiépítéséről is döntött a testület, amely nem szerepelt a Norvég alapú támogatásban. Az ajánlati ár tévesen lett értelmezve, bruttó ,- Ft. Ez az ár elírásra került, ezért ,-Ft bruttó összeget kéri elfogadni. Abban is kéri a Képviselőtestület döntését, hogy a riasztórendszer működtetésére, a füstelvezető rendszer, ablakmozgató motorok, és telefonrendszer működtetésére, rendszeres karbantartására érkezett bruttó ,-/fél év-re vonatkozó ajánlatot fogadja el. Pócza Csaba képviselő, iskolaigazgató: A tűzjelző és füstelvezető rendszerek karbantartását a Tűzoltóság előírja. A tűzoltókkal kell megkötni a szerződést, és azt követően kell 3 hónapon belül bemutatni ezt a karbantartásra vonatkozó megállapodásunkat. Bodorkós László képviselő: Véleménye szerint alkudni kellene az áron, hiszen létezik garancia is. A Pénzügyi Bizottság a tévedésből adódó bruttó, nettó összeg miatti többlet kiadás fedezését javasolja, ugyanakkor a rendszerek karbantartását nem támogatják, főként ilyen magas áron. Amire az időpont sürgőssé teszi, akkorra kellene napirendre tűzni.

21 21 Kéri a Képviselő-testület döntését a bruttó nettó félreértés miatt. 288/2010. (10.28.) számú Képviselő-testületi határozat: Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola riasztórendszerének kiépítése tárgyában hozott 155/2010. (07.16.) számú Képviselő-testületi határozatát hatályon kívül helyezi, a riasztórendszer kiépítésére bruttó ,-Ft ajánlati árat hagy jóvá. Felelős: Horváth Lajos polgármester Németh Istvánné pénzügyi csoportvezető Szabó András aljegyző Határidő azonnal Kéri a Képviselő-testület döntését a riasztórendszer működtetésével, a füstelvezető rendszer, ablakmozgató motorok, és telefonrendszer működtetésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatban. 289/2010. (10.28.) számú Képviselő-testületi határozat: Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola tűzjelző-füstelvezető rendszerének, valamint az ablakmozgató motorok és telefonrendszer működtetési, karbantartási munkaira érkezett ajánlattal kapcsolatban a döntést későbbi időpontra halasztja. Szabó András aljegyző Határidő: azonnal 17. Napirend: Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola tankonyha, tanétterem konyhatechnikája és bútorok beszerzése. Előterjesztő: Szabó András aljegyző (Írásos előterjesztés a jkv. 8. sz. mellékletét képezi) Szabó András aljegyző: Másodszor próbálkozunk a konyhatechnikai berendezés és bútorok beszerzésével, ezúttal sikeresen. 9 ajánlat érkezett, részajánlatokat lehetett tenni. A búrokra 6 ajánlat érkezett. A hiánypótlás után 3 ajánlattevőt tekinthetünk érvényesnek. A testület az ajánlati felhívásban egyedül az ajánlati árat fogadta el, ennek megfelelően az érvényes ajánlatok közül 1. helyezettnek az Iskolabútor Kft-t hirdesse ki. 2. az ALEX Fémbútor Kft. ajánlata. December

22 22 18-ig kell teljesíteni a feladatot. November 18-án van a szerződéskötés és 1 hónap van a teljesítésre. A konyhabútorokra 3 ajánlat érkezett, 2 maradt érvényes. Nyertesnek és 1. helyezettnek a Gastro&Hotel Kft. ajánlatát, 2.-nak a HÉV-INVEST ajánlatát lehet elfogadni. Bodorkós László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A legalacsonyabb ár volt meghatározva a felhívásban, ezért azt javasolja Bizottság is, hogy a bútorbeszerzésnél a Kiss-Iskolabútor Kft. ajánlatát fogadják el, 2. pedig az Alex Fémbútor Kft. ajánlata. A második pályázati résznél 1. Gastro&hotel ajánlata, 2. HÉV-INVEST. Kéri a Képviselő-testület döntését az iskola tankonyha, tanétterem konyhatechnikájának és bútorainak beszerzésével kapcsolatban. 290/2010. (10.28.) számú Képviselő-testületi határozat: Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola felújítása és a kistérség humánerőforrásfejlesztése EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus 0088/NA/2008-3/ÖP-4 referenciaszámú projekt megvalósításához árubeszerzés 2 részben tárgyú KÉ /2010 számú eljárásban található eszközbeszerzésekre érkezett ajánlattal kapcsolatosan az alábbi döntést hozza: 1. részre vonatkozólag: A közbeszerzési eljárás eredményes. Érvénytelen ajánlatok: 1. Kelet-Tanért Kft. (4551 Nyíregyháza-Oros, Fő u. 53.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 88. (1) bekezdésének e) és f) pontjai alapján érvénytelen. 2. HOR ZRT. (1074 Budapest, Alsóerdősor u. 32.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 88. (1) bekezdésének f) pontja alapján érvénytelen. 3. Ava-Pack Kft. (9300 Csorna, Soproni út 125.) ajánlata a Kbt. 88. (1) bekezdésének f) pontja alapján érvénytelen. Érvényes ajánlatok: 1. Kiss-Iskolabútor Kft Derecske, Batthyány út 11. Ajánlati ár: br Ft. 2. Alex Fémbútor Kft Zsámbék, Magyar u Ajánlati ár: br Ft. 3. D Projekt Bútor Kft Székesfehérvár, Kisteleki u. 52/a Ajánlati ár: br Ft. Az ajánlati felhívásban található bírálati szempont figyelembe vételével: 1. helyezett: Kiss-Iskolabútor Kft Derecske, Batthyány út 11. Ajánlati ár: br Ft. 2. helyezett: Alex Fémbútor Kft. Ft Zsámbék, Magyar u Ajánlati ár: br Ft. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő szállítóval a vállalkozói szerződést megkösse. A pénzügyi forrást a évi költségvetés felhalmozási kiadások terhére biztosítja.

23 23 2. részre vonatkozólag: A közbeszerzési eljárás eredményes. Érvénytelen ajánlat: 1. Agrikon-Alfa Kft. (6000 Kecskemét, Külső Szegedi út 136.) ajánlata a Kbt. 88. (1) bekezdésének f) pontja alapján érvénytelen. Érvényes ajánlatok: 1. Gastro&Hotel Kft Budaörs, Pozsonyi u. 10. Ajánlati ár: br ,- Ft. 2. HÉV-INVEST Beruházó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Hévíz, Madách u. 11. A. ép. Ajánlati ár: br ,-Ft. Az ajánlati felhívásban található bírálati szempont figyelembe vételével: 1. helyezett: Gastro&Hotel Kft Budaörs, Pozsonyi u. 10. Ajánlati ár: br ,- Ft. 2. helyezett: HÉV-INVEST Beruházó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Hévíz, Madách u. 11. A. ép. Ajánlati ár: br ,-Ft. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő szállítóval a vállalkozói szerződést megkösse. A pénzügyi forrást a évi költségvetés felhalmozási kiadások terhére biztosítja. Dr. Tóth Ágnes Jegyző Németh Istvánné pénzügyi csoportvezető Procura Kft. Képviselője: Gál Erzsébet közbeszerzési szakértő, Koltay Péter műszaki csoportvezető, Szabó András aljegyző Határidő: szerződéskötésre november 18., folyamatos Baranyai Róbert alpolgármester: Szóba került, hogy az Iskola felújításával kapcsolatos pályázaton az A komponens kiegészítéseként kb. 25 milliós bevételünk keletkezett az euró árfolyamváltozása miatt. A projektmenedzser 9 milliós összegét ki kell venni, így kb. 38 millió forintot kell feladatra elosztani. Ha sikerül ezeket a feladatokat meghatároznunk, akkor nekünk erre 6 milliót kell fordítanunk az utófinanszírozás után. Szóba került az iskola fűtésének korszerűsítése, hiszen elöregedtek a fűtési kazánok. Ezzel energiát is tudnánk megtakarítani, de szóba került a kerítéscsere, az iskola előtti zöldfelület újra kialakítása és a kerékpártároló helyreállítása. Szabó András aljegyző: 6 hónapunk van arra, hogy mindezeket megterveztessük, a VÁTI-val jóváhagyassuk és kivitelezzük. Döntés kell arra nézve, hogy ezirányban elmozduljunk-e, tervezőket keressünke, felméressük-e ezek költségét és megkeressük vele a VÁTI-t. Baranyai Róbert alpolgármester: Elindulhatnánk a tervezésre árajánlatok beszerzésével. Pócza Csaba képviselő, iskolaigazgató: Az energia racionálás pénzt hozna a konyhára, és ezt most támogatással megoldhatnánk. Ez lenne a legsürgetőbb, mert a kerítés, kerékpártároló várhat.

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár Galériájában 2011. október 24-én, 13.30 órai

Részletesebben

Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről. 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak a mellékelt jelenléti

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 2-án 13.30 órai kezdettel a Büki Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalótermében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Büki Közös Önkormányzati Hivatal részéről: Dr. Tóth Ágnes jegyző, Szabó András aljegyző, Csordásné Major Tünde jegyzőkönyvvezető

Jegyzőkönyv. A Büki Közös Önkormányzati Hivatal részéről: Dr. Tóth Ágnes jegyző, Szabó András aljegyző, Csordásné Major Tünde jegyzőkönyvvezető 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 9737 Bük, Széchenyi u. 44. szám alatti Büki Közös Önkormányzati Hivatal Tárgyalójában

Részletesebben

Igazoltan távol van: Németh Sándor polgármester, Patthy Sándor képviselő

Igazoltan távol van: Németh Sándor polgármester, Patthy Sándor képviselő 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár Galériájában 2011. június 27-én, 13.30 órai

Részletesebben

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 9737 Bük, Széchenyi u. 44. szám alatti Büki Közös Önkormányzati Hivatal Tárgyalójában

Részletesebben

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 18-án 13.30 órai kezdettel a Büki Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalótermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

Németh Sándor polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, 5 fő képviselő jelen van.

Németh Sándor polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, 5 fő képviselő jelen van. 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár Galériájában 2011. április 28-án, 13.30 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl.

Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Varga Kálmán a Bizottság elnöke Bors Miklósné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

13.05 órakor megérkezett Zelenák Adrián, a jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő.

13.05 órakor megérkezett Zelenák Adrián, a jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő. JEGYZŐKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének, 2016. február 18-án 13,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.)

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve 12/2010. számú jegyzőkönyve Készült: 2010. június 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: dr. Antal Ida Boriszov Zoltán polgármester Badics Csaba Cseh József Dörömbözi András dr. Mayer András

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés kezdete:

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban.

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2006. J e g y zőkönyv Készült a Kiskunmajsa Város Képviselő-testületének 2006. február 1-jén 15,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Róka László mőv.ház igazgató. Zádori Krisztián

JEGYZİKÖNYV. Róka László mőv.ház igazgató. Zádori Krisztián JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. augusztus 2- án 14.00. órakor kezdıdı a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 7/2014. (VI.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: V/105-18/2014. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. december 23-án (szerda) 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésér l Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. június 25.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

14/2012. JEGYZŐKÖNYVE

14/2012. JEGYZŐKÖNYVE 14/2012. Üllés Községi Képviselőtestület 2012. június 27-i soros, nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE Napirendek: 1) Beszámoló a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi tevékenységéről előadó: A Homokháti

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.149-6/2010. JEGYZİKÖNYV amely készült Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2010. április 15-én 8 óra 15 perckor a Polgármesteri

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 13/2011. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 24-én (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. augusztus 6-án megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. augusztus 6-án megtartott. rendkívüli üléséről 443-7/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. augusztus 6-án megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. augusztus

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 2013. október 30-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 10 Határozatai: 198-205 T á r g y s o r o z a t a 1.) Tsp: Előterjesztés az 1/2013. (II.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 27-én a Községháza tanácskozó termében 17 órakor kezdődő nyilvános üléséről. Jelen vannak: Takács József polgármester Boór Miklós Böröczky Szilárd Kertész Adél Mórocz

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Németh Sándor polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, 5 fő képviselő jelen van.

Jegyzőkönyv. Németh Sándor polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, 5 fő képviselő jelen van. 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal Kistárgyalójában 2011. április 20-án, 15.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. február 11. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-132/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 24-én tartott soros, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 24-én tartott soros, nyilvános üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 24-én tartott soros, nyilvános üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.szeptember

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23-i ülésére 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2005. február 23-án 16 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth Tibor alpolgármester

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

17/2010. sz. jegyzőkönyv

17/2010. sz. jegyzőkönyv 17/2010. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2010. november 2-án 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. március 27-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint Mocsáry

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. március 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 138. sz. iroda, 2010. május 11-én 14 30 perc

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 138. sz. iroda, 2010. május 11-én 14 30 perc J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 138. sz. iroda, 2010. május 11-én 14 30 perc Jelen vannak: Hirka Tamás, a bizottság elnöke Dr. Ferenczi Attila, a bizottság

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. november 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. november 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. november 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl. Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak:, Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr. Zsirai Sándor Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május hó 3. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május hó 3. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május hó 3. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13.

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13. A 2012. szeptember 13-i rendes képviselő-testületi ülés előterjesztései M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület 7/2010.(X. 28.) számú rendelete (SZMSZ) 8. (1) bekezdésére figyelemmel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről iktató szám: 6238-15/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 05. 15. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Dr. Imri Sándor polgármester Barkó Béla, Döme Róbert, Krutek Norbert, Markovics János, Éva Ferenc képviselők

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Dr. Imri Sándor polgármester Barkó Béla, Döme Róbert, Krutek Norbert, Markovics János, Éva Ferenc képviselők Jegyzőkönyv Készült a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 21.-én (péntek) 7.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30. napján 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 494 PH-18232/2012 J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 10-én (hétfő) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 29/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 15-én

Részletesebben

1. Óvodai nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat. Napirendek tárgyalása:

1. Óvodai nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat. Napirendek tárgyalása: Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. március 22-I rendkívüli nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésre később érkezett: Mollóné dr. Balog Éva (17,50) Szalkai István 17,25)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésre később érkezett: Mollóné dr. Balog Éva (17,50) Szalkai István 17,25) JEGYZŐKÖNYV Készült a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. május 18-án (kedd) 17.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal (Budapest, IV. ker. István út 14. II. em.)

Részletesebben

2013. március 27. rendes nyílt ülés

2013. március 27. rendes nyílt ülés 588-6 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27. rendes nyílt ülés Rendeletek: 10/2013. (IV.5.) A külterületen lévő helyi közutak létesítéséről, korszerűsítéséről, karbantartásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 6-án 15,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Tanácskozási joggal részt vesz Meghívottak: Kovács Gábor: 38/2011. (IV. 28.) határozata:

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Tanácskozási joggal részt vesz Meghívottak: Kovács Gábor: 38/2011. (IV. 28.) határozata: Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

Igazoltan távol van: Lukácsi Eszter, Méri Attila, Takács Zsolt, Dr. Villányi Balázs képviselők

Igazoltan távol van: Lukácsi Eszter, Méri Attila, Takács Zsolt, Dr. Villányi Balázs képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009. március 24-én (kedden) 18.00 órai kezdettel tartott Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén.

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 231-232 T á r g y s o r o z

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv 2010. május 18.

Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv 2010. május 18. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága I/3-24/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság üléséről készült

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 18-i üléséről Határozat: 15 32/2010.(II.18) számú Rendelet: 2/2010.(II.19.) 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

2636-10/2013. JEGYZŐKÖNYV

2636-10/2013. JEGYZŐKÖNYV 2636-10/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Kossuth Lajos u. 28.) tárgyaló termében 2013. szeptember 18-án megtartott Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság NYÍLT ülésén

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29. napján megtartott soros nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 26-án, du. 14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: info@uny.hu ================================================================== 13/2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata. 2. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2015. 3. Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2013. június 13-án 10 30 órától megtartott üléséről

Részletesebben