TARTALOM VINKÓ JÓZSEF. játékszín KOLTAI TAMÁS GYÖRGY PÉTER TAKÁCS ISTVÁN SZÁNTÓ PÉTER HAVAS FANNY BUDAI KATALIN KATONA ZSUZSANNA.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM VINKÓ JÓZSEF. játékszín KOLTAI TAMÁS GYÖRGY PÉTER TAKÁCS ISTVÁN SZÁNTÓ PÉTER HAVAS FANNY BUDAI KATALIN KATONA ZSUZSANNA."

Átírás

1

2 TARTALOM SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XV. É V F O L Y A M 6. SZÁM J Ú N I U S VINKÓ JÓZSEF Egy illúzió története ( 1 ) játékszín KOLTAI TAMÁS..Ilyen fuvolázó békekorbn" (12) GYÖRGY PÉTER FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES C S A B A I N É TÖRÖK M Á R I A Szerkesztőség: 1054 Budpest V., Báthory u. 10. Telefon: , Két elfelejtett szerző, két árv nő (15) TAKÁCS ISTVÁN..csk úgy bolondjáb..." (19) SZÁNTÓ PÉTER Játék Birodlombn (24) HAVAS FANNY Pncsikolás z orkesztrábn (26) Megjelenik hvont A kézirtok megőrzésére és visszküldésére nem válllkozunk Kidj Lpkidó Válllt, Budpest VII., Lenin körút Levélcím: 1906, postfiók 223. A kidásért felel: Siklósi Norbert igzgtó Terjeszti Mgyr Post Előfizethető bármely posthivtlnál, kézbesítőknél, Post hírlpüzleteiben és Post Központi Hírlp Irodánál (KHI, 1900 Budpest V., József nádor tér 1.) közvetlenül vgy postutlványon, vlmint átutlássl KHI pénzforglmi jelzőszámár Előfizetési díj: 1 évre 300,- Ft, fél évre 150,- Ft Példányonkénti ár: 25,- Ft Külföldön terjeszti Kultúr Külkereskedelmi Válllt, H Budpest, Postfiók 149 Indexszám: BUDAI KATALIN Kísértetek pedig vnnk! (28) KATONA ZSUZSANNA Retro (30) FÖLDES ANNA Két mgyr sszony (32) K. E. Elmúlás és humánum (35) B. K. A színésznő Bibliáj (36) SZŐDY SZILÁRD Színház művelődési házbn (37) KISS ESZTER Atheneum Nyomd, Budpest Íves mgsnyomás Felelős vezető: Soproni Bél vezérigzgtó HU ISSN A borítón: Goldoni Csetepté Chioggiábn című komédiájánk miskolci elődás (Jármy György felv.) A hátsó borítón: Vrg Mátyás díszlete A két árv várszínházi elődásához (lklády László felv.) Zűrzvros éjszk (40) négyszemközt CSÁKI JUDIT Beszélgetések profilról (42) világszínház BÖGEL JÓZSEF A teljesebb emberségért (46) drámmelléklet SÓS GYÖRGY: Az ementhli hóhér

3 VINKÓ JÓZSEF Egy illúzió története Kísérlet drámíró Zilhy Ljos portréjánk megrjzolásához Nem olyn vgy, milyen vgy, hnem, milyennek én látlk" (Chteubrind) A legendák Zilhyj finom, fnyr, zárkózott életművész, kinek minden sikerült, miről mgyr író csk álmodht. Nyurg, szőke kdétként tűnt fel z első világháború utolsó esztendeiben, szőke hj kissé homlokáb hullott", és szép versekkel, hrctéri riportokkl hálált meg, hogy Beöthy Zsolt felhoztt tábori kórházból. A vállunk most fellegekbe nő / Most mi vgyunk szűz mgyr erő / Most mi vgyunk tűz, láng, vs Es mi vgyunk szent mgyr tvsz Sereg - mely ködből érkezett / Kriptákból támdt büszke vértesek Turul fii, régi vssok / Idők vihrján kerengő ssok. " Jó szándékú, megnyerő egyéniség volt - vllják egybehngzón kortársk -, csinos, nőies rcú, elegáns világfi, ki otthonosn mozgott z irodlmi grófnők szlonjibn, és h kellett, átszellemülten csevegett hz sorsáról, miközben hngultvilágítások rnyló félhomályábn hlk léptekkel felszolgálták kávét. A korszk tlán legsikeresebb írój volt. Herczeg Ferenc mellett mindenképp második. Divtos dlszerző, népszerű kbretist, európi és merik i méretű színműipros, rengeteget kereső válllkozó, lptuljdonos, Corvin-rend lovgj, Kisfludy Társság tgj, Pen Club elnöke, minden, mi csk lehet. Kodolányi János szerint szándékoltn lompos, hnyg, kiszámítottn diákos férfi volt, minth csk úgy odvetve élné z életét, semmit sem tekintene túlságosn fontosnk..." Bltpofájú foxi-kutyájáról, Áfony utci villájáról, Bjor Gízihez fűződő brátságáról legendákt meséltek pestiek. Rádásul htlmsok kegyeltje volt. Bráti szálk fűzték Bethlen Istvánhoz, Kozm Miklós, Mgyr Távirti Irod elnöke, Mgyr Rádió Rt. vezérigzgtój többször htározottn kiállt mellette, Kálly Miklós hónpokon át unszolt, hogy (Illyés Gyulávl és Kosáry Domokossl együtt) írják meg z évszázd Kossuth-filmjét, mert Kossuthot most élővé kell tenni nemzet tud tábn!", Gömbös Gyulához, miniszterelnökhöz pedig úgy járt ki Téténybe - vsárnp délelőttönként kolbászos rántottár -, mint jó bráthoz, Íme, ez z egyik kép. Az elismert kurzusíró, mgyr literry gentlemn ", kinek regényeit félszáz nyelvre fordították le, még vkok írásár is, ki Hollywoodbn forgt, dollárszázezreket zsebel be " Brodwyn, s kinek novelláj, Mikor hlt meg Kovács»nos? egyedül képviseli Mgyrországot Világirodlom gyöngyszemei című ngol gyűjteményben Csehov és Wells társságábn. Ő z, ki Tnácsköztársság kikiáltáskor kiutzott Bécsbe, hogy ellenforrdlmi lpot lpítson ( lpból semmi se lett, mert kommunisták megfenyegették, hogy kézigránátot vágnk szerkesztőségbe, h nem áll el tervétől), ő z, ki Horthy-rendszer Zilhy Ljos minden politiki fordultár megírt mg művét ", ki népi írókt eldt Gömbösnek", s ki, leglábbis z Új Mgyr Lexikon (196z) tnúság szerint Az USA-bn él és Mgyr Népköztárssággl szemben ellenséges tevékenységet folytt ". Vn egy másik Zilhy is. Még h nem is olyn legendás. Ez Zilhy ott menetel foszló őszirózsák között", húszs évek végén védelmébe veszi Brtókot és Kodályt, Szökevény című regényében fehérterror siófoki kcióiról ír, s jobboldli kpcsoltit rr hsználj, hogy bloldli író brátit támogss, publikációs lehetőséget biztosítson számukr, s h lehet, megvédje őket támdásoktól. Ez Zilhy meghirdeti z Új Szellemi Frontot, cikksoroztot ír népi kollégiumokról, munkhdseregmozglomról, hetilpjábn (194i-ben!)

4 Bjor Gizi mint Lizvett Szibéri 1928-s nemzeti színházi elődásábn bemuttj Szovjetunió festészetét, mjd egy vártln gesztussl feljánlj egész vgyonát kincstárnk, hogy zt kiváló népi tehetségek nevelésére fordítsák ". Ez Zilhy (Szentgyörgyi Albert és Mjor Tmás társságábn) nádfedeles kunyhókbn bujkál Gestpo elől (Híd című hetilpját és Ftornyok című színdrbját betiltják), így nem csod, h 1945 első npjibn hbozás nélkü' válllj Mgyr-Szovjet Művelődési Társság elnöki tisztét. Ez másik Zilhy, jóllehet ő is z Egyesült Állmokbn él, már nem folytt ellenséges tevékenységet ", hnem - leglábbis Mgyr Életrjzi Lexikon (1981) tnúság szerint - jobboldli emigráns szervezetektől távol trtj mgát". Melyik Zilhy tehát? A könnyed és hmr érvényesülő rnyifjú - hogy Kodolányi emlékezik -, ki világháború és tizenkilences események után nemcsk megkezdte gyíkmozdultú, fürge útját z érvényesülés lépcsőin egyre mgsbbr és mgsbbr, hnem mgávl vitte mgyr társdlom minden átlkulását, minden új meg új verzióját egészen végső összeomlásig, sőt még zon túl is, mikor Debrecenbe Vorosilovhoz rohnt..."? Vgy z Zilhy, ki - Illyés szóbeli emlékezése szerint - őszinte és tisztességes szándékkl megkísérelte közös nevezőre hozni középosztály nyomorúságát és népi írók forrdlmát? Felhőt hámozzon inkább, ne legendát, ki Zilhy-mendemondák útvesztőjében el kr igzodni. Személyére sejtelmes köd ereszkedik, lkját hmis mítoszok, lttomos tbuk övezik; útitársi vskos gorombságok. Miközben közönség rjongott érte, kevés írót tá mdtk nnyit kortársi közül, mint éppen őt. Az Új Szellemi Front meghirdetésekor jobboldl kommunistgynús elem"-nek, bloldli Népszv nácik uszályáb került közíró " -nk látt. Amikor meg krt lpítni Kitűnőek Iskoláját, elnevezték szlonbolsevik " - nek. Fjnemesítésről írt cikksorozt mitt nemzetzüllesztés " -sel vádolták. A tizenkettedik ór című színdrb-bl mgár hrgított z egész vezér-krt, Hlálos tvsz filmváltoztától megborzdtk z egészséges győri leventék", és film betiltását követelték, A Duky-csládot z emigráns risztokráci bélyegezte hzárulásnk. Vádolták kétkulcsossággl, pornográfiávl, felületességgel. A politiki kifogások esztétiki, z esztétikik politiki köntösben jelentkeztek. A földszintről látj társdlmt " - írták ról. Életműve: irodlmi pótszer ". Bizonyár nem kp Mgyr. Irodlomtörténetben külön fejezetet - írj ról Bók László -,»rosszk voltk még«ktegóriábn szerepel mjd. De egy»szenteljünk npont tizenöt percet érvényesülésünknek«-szerű műben ngy fejezet illetné". Mert Zilhy egyensúlyozó művészete ruglms tájékozódó készségről tnúskodik". Mindig is csodáltuk szellemi fürgeségét és helyezkedési érzékét ", mivel lklmzkodott környezet és z lklom követelményeihez" - írj Politik című hetilp. Életműve lngyos pologetik: szociálisn korszerű szórkozttó irodlom " - szögezi le A mgyr irodlom története Konzervtív irodlom " című fejezetben. Regényeit, h újr kidjuk, csk egy giccsel leszünk gzdgbbk és egy nosztlgiávl szegényebbek " - vélekedik z Alfö l d recenzense. Akrtlnul Féj Géz szvi jutnk eszünkbe, ki zon kesereg, milyen mostoh kritik Zilhyhoz, s mennyi-re félreérti. Zilhy művei zonbn megmrdnk - nyugttgtj mgát Vihrsrok szerzője -, ízléses, finom köntösük kor egyik legkeményebb írói mtériáját tkrj." És h megbélyegzik is Zilhy társdlomábrázolását, Az igzságot szolgálttó irodlomtörténet másként ítél mjd ". Úgy tűnik, Zilhy megismerésére elérkezett z idő. Helytelen voln zonbn, h z ismeretlen Zilhy helyére most egy hozsnnázó hmis portré kerülne. Az elfogult pologetik csk semtikus ítéletek mlmár hjtj vizet, s ezek mlmok - h csendben is - de őrölnek tovább. Ezért jelen tnulmány Zilhyhoz

5 méltó szigorrl (hiszen kegyelmi kritikát " már Szbó Lőrinctől is igen htározottn számon kérte) csk drámáit veszi számb, s z élet(mű) egyéb területeire csk illendően kis körben klndozik el. Dzsentri és világfi Különös, furcs írósors. Jellegzetesen huszdik százdi és tipikusn mgyr. Ngyszlontán kezdődik (lig egy kőhjításnyir Arny János szülőházától) 1891-ben, és huszonht esztendei emigráció után Újvidéken ér véget, néhány kilo-méterre htártól. Kezdődik bihri Arny-kultusz jegyében ( Csonk Toronybn még z író kioperált epekövét is megtekinthették látogtók), és New Yorkbn fejeződik be, 8z. utcábn, mgyrok között, kik már egy pesti utc nevére sem emlékeznek vissz. Zilhy tizenkilenc éves korábn, nemesi prédikátumoktól megittsodv díszes névkártyát nyomt, bjuszt növeszt, monoklit rgszt, ferblizik és biliárdozik, trtozik városk minden főpincérének (így kívánj z úri sikk); mindent elkövet, hogy zonosuljon z úri középosztálylyl. Később egyre világosbbn látj, hogy középosztály pusztulás elkerül-hetetlen. Különbözni kezd. A szülői házt elárverezik, bátyj öngyilkos lesz, sógor hdifogságb kerül, Trinon egy lehelettel elfújj szolgbírók, megyei hivtlnokok, rendőrfőkpitányok kvterkázó, tjtékpipás világát; csládtgji évekig hányódnk vgonlkásokbn Keleti pályudvron. Ő közben megjárj Párizst, Londont, Hollywoodot, megismerkedik kor divtos eszméivel, freudizmustól z eugenetikáig, wellsi utó-piáktól New Del-ötletéig. Világfi lesz. Kornétás széppjánk szelleme zonbn egész életében nyugtlnítj. Írásibn rendre fel-feltámd egy-egy megtörhetetlen úri krkter, színművek öreg szolgái Toldi hű kísérőjének, vén Bencének utódi, z udvrházkt finom levendulillt lengi körül, történelem felzkltt mgyr szíveket meg-megdobbntj régi glntériás idők emléke. Zilhy érzi z ellentmondást, tudj, hogy világ szétforgácsolj vdászpuskás, cigánybndát dirigáló dzsentri életstílus mrdékit is, el is fogdj polgári átlkulást, ám ennek z életformánk veszendőségében mgyr fji krkter pusztulását is látj. A kor urlkodó szemléletének, nyugti színdrbügynökségek csábtáncánk zonbn ő sem tud ellenállni. A világkrrier lehetőségének bódult, Brodwy, Chmps-Élysées mítosz őt is elrgdj. A Léni néni, Máli néni, Te csk pipálj, Ldányi!-féle ( vidéki úriosztály életét derűs jelenetekben ábrázoló) mgyros drámtípus " mellett ő is megkísérli megírni mg nemzetközi bbérokr pályázó exportdrámáját. Hiszen bármerre nézett, mindenki Molnár Ferenc ( A z ördög, Lengyel Menyhért (Tájfun) és Herczeg Ferenc ( A kék rók) sikereire áhítozott, és mindenki színműírás könnyed, frnciás technikáját igyekezett elsjátítni: pontosn nnyi ötletet, humort, irodlmt, érzelmességet csepegtetni egy-egy vígjátékb, mennyi pesti polgár ízlésének (no meg teher-bíró képességének) megfelel. A korszk színműirodlmát két lptémár szűkíthetjük le: szerelmi háromszögtörténetek ezernyi változtár (közkedvelt féltékenységi komédiák, úrilány szeretővel és kellő mennyiségű freudi komplexussl stb.) és meghmisított, kedélyes, nekdotizáló táblbíróvilág hejehujázó, vígn tönkremenő rjzár. Á közönség (és erről korbeli pántlikás-mgyros filmgyártás is gondoskodott) jámborn belefeledkezett hppy endesített életszemléletbe, és hónpokon keresztül vittkozott zon: Járt-e Cecil Török utcábn?" Néhány színdrbcím jelzi fő érdeklődési köröket: Mtyik színésznő kr lenni (Csthó Kálmán), A méltóságos sszony trfikj Hegedűs Gyul és Rjni Gábor A téssszonybn (Vígszínház, 1930) (Bus Fekete László), Egy nő, kinek múltj vn (László Aldár), Bskircsev Mári (Andi Ernő és Bálint Ljos), vlmint operett és kbré minden mennyiségben. A művelt mgyr középosztálynk szánt drbok - írj Színházi esték című kötetében Bisztry Gyul -- vlójábn Grtenlube-szerű képeslpokon nevelkedett jámbor kis-polgári rétegekre építik számításikt. Ezekben drbokbn nincs semmi, mit egy okleveles tánc- vgy illemtnár kifogásolhtn, szerzőik gondosn ügyelnek rr, hogy semmit ne mondjnk, mit megegyezés tik, nehogy vlmiféle érdeket sértsenek, meséjük sblonos, figuráik ppirosízűek, hiányzó drámiságot érzelgős lír pótolj.. A drbok témáiból könnyedén nyomon követhető két világháború közti közönség érdeklődése: húszs évek elején flu volt divtbn, zután következett hdifogoly-történetek sor, mjd z irredenttémák, végül z egyes fogllkozási ágkr került sor, hrmincs évek derekán, z ügyvéd és flusi tnító után z állástln mérnök lett fvorit. (Ot rendszerint Vezérigzgtó lány ütötte el utomobilján, először pofon vágt, és csk zután ment feleségül hozzá.) És közönség rgszkodott mázs történeteihez. A kormányzó nemkülönben. Pünkösti Andor, Horváth Árpád, Hont Ferenc, sőt még Hevesi Sándor

6 kísérletei is sorr megbuktk vgy visszhngtlnok mrdtk. A színházk lehetetlen körülmények között dolgoztk, hol bezárták, hol kinyitották őket, z igzgtók úgy váltkoztk, mint z utsok körhintán, s Nemzeti Színház kkor kpott ngy ovációvl forgószín-pdot (1929-ben), mikor Reinhrdt és Mejerhold éppen zon kísérletezett, hogy száműzze z illúziókeltést. Az s szezonbn z ország hetvenhét színház tizenegyezer-hétszáznyolcvn elődást trtott (ebből tizennyolc pesti színház egymg ötezer-nyolcszáznyolct), és egyetlen évdbn vidéken ezer-egy(!), Budpesten htszázhtvn(!) szín-drbot mutttk be. Egy-egy színdrb fővárosbn évente nyolc-kilenc elő-dást, vidéken ht-hét elődást ért meg! Az s évdbn ( Színházi Kmr dti szerint) ezerkétszázhrmincnégy színpdi szerző neve szerepelt z ország címlpjin. Egyetlen évdbn! S mikor hrmincs évek vége felé (főleg mgánszínházk kezdeményezésére) néhány színháznk htározott profilj kezdett kilkulni, kkor beköszöntött" zsidótörvény, mely gzdsági és társdlmi rend htályosbb védelme érdekében" megtiltott, hogy zsidó szármzású művész színház igzgtój, művészeti titkár, drmturgj vgy bármely névvel jelölt olyn lklmzottj legyen, ki színház szellemi vgy művészi irányát megszbj". Csod-e, h ksszrport kiűzte nemzet sorskérdéseit színházból? H Bbits Mihály, Déry Tibor, Remenyik Bjor Gizi és Ury Tivdr Az utolsó szerepben (Nemzeti Színház, 1935) Zsigmond művei nem kerülhettek szín-re? H Németh Lászlót egyes lklmkkor mindössze háromszor játszották? H Móricz Zsigmond Úri murij z 1928-s bemuttón még meghmisított, hppy endesített változt ellenére is csúfosn megbukott? Inkább z különös, hogy Zilhy, ki mint Schöpflin írj Nyugtbn - z egyetlen korszkbn, ki mi mgyr élet égető kérdéseit feszegetni meri", komoly nemzeti sorskérdésekkel küszködő drámáivl is rendre sikert rtott. Mi volt titk? Mindének-előtt tlán időszerűsége. Azok problémák, miket Zilhy felvetett, mguk sorábn kivétel nélkül mind élőek és izgtók voltk. H z író tévedett (mint A csillgok és Leon esetében), kkor közönség őt is könyörtelenül meg-bukttt. Ez z állndó up-to-dte mg-trtás, ez nprkész rekció jelenségekre, ez Zilhy első számú vonás. A második : szeretete. Zilhy érzékletesen fejezte ki kispolgárok és középosztály érzés- és gondoltvilágát, megfoglmzt illúzióit, ellesett kis igzságokt életéből, ábrázolt gondjikt, de soh-sem muttott reménytelen képet. Vgy leglábbis ritkán, mint A tizenkettedik ór című színműben. Vlmi feloldást, megoldást, kiskput mindig trtogtott. Hrmdik vonás: modernsége. A kor minden szellemi ármlt, divtos tudományos tétele megtlálhtó műveiben, reltivitáselmélettől, z eugenetikáig, pcifizmustól freudizmusig. Emellett Zilhy hősei mjdnem mindnyájn szerelem áldozti. Az író szbályos exportdrám igényeinek is megfelelő szerelmiháromszög -történeteket dúsított fel tudományos, politiki, lélektni elemekkel. S végül Zilhynk tlán legfőbb vrázs: írásművészete. Néhány vonássl felvázolj z élet pró jelenségeit, egy-egy pontos dilógussl élő epizódfigurát teremt, viszonylg kevés kcióvl gzdg bonyodlom látsztát kelti. Zilhy Kleinkunst mestere, stílus hihetetlenül érzékletes, nyelve tiszt, mint ptkvíz, dilógusi ízesek. Született mesélő, rádásul kitűnő megfigyelő és pszichológus, ismeri lélek rejtelmeit. Drmturgii szerkesztőtudás (jóllehet néh ő is szerkesztési hibáb esik) szinte egyedülálló kortársi között, motívumit ügyesen bontj ki, fordulti többnyire leleményesek. Írásművészetét ritkán bírálták. Ezért meglepő egy 1957-es újságcikk, melyben szerző olcsó-nk" bélyegzi Zilhy íráskészségét.

7 Kommersz drbnk is közepes, gondolttln széri-termék" - írj S z ű z é s gödölye felújításáról. Nem vittkozom vele. Kívánom neki, mint kortársi is tették, trktoroslány szerelmét. Mde in Hungry Pirndellói formbontó" színjátékkl kezdi pályfutását. A Hzjáró lélek (Nemzeti Színház, 1923) hőse, Ágoston építészmérnök gyonlövi mgát, mert szép és nyughttln felesége, Mári egyszerre két férfivl is flörtöl. A feleségben tovább él hlott férj emléke, s hol grófi lkáj, hol fizetőpincér, hol villnyszámlás ember képében fizikilg is kivetül színpdon", zz újr megjelenik. Mári nem bírj elviselni látomásokt, s Dunáb kr ugrni. A hlott férj zonbn még egy-szer utánnyúl sírból, és (egy hídépítő munkás lkjábn) visszrántj z életbe z égő szoknyájú" sszonyt. Az elődás, mit Hevesi Sándor, Nemzeti Színház frissen kinevezett igzgtój rendezett, épp drb formbontó" szerkezete mitt sikerült felemásr. Az író nem Mári belső vívódásár, hnem htásos kísértetjelenetekre tette hngsúlyt, s ezért épp hzjárólélekmotívum" vált súlytlnná, s meghökkentőnek szánt szimbólum gyengécske llegóriává hervdt. Sírvirágokon, legyenek bármilyen buj színekben pompázók - írj Pesti Npló kritikus némiképp mliciózusn -, mindig megérzik temetők illt." Vlószínűleg Pirndello egy másik színműve, M este rögtönözve játszunk ihlette Zenebohócok (Nemzeti Színház, 1925) keretjátékát, hol két clown, pj és lány felszólítják nézőket, rögtönözzenek egy történetet. A közönség improvizál, sztori könnyfksztó és bnális. Mi ngyot merhet szerelmes férfi, h helyettes torntnár?" - így fogllhtnánk össze szentimentális történetet, melyben Mdár úr, bizonyos klottndrágos tlét válllj hlál-ugrást, hogy elnyerje főbérlő lányánk, Fruzsinánk kezét, ki vlmi szépre, vlmi hlálosr vágykozik", és minél előbb szeretne belekrmolni z élet selymébe". Mdár úr lezuhn, csontj összetörik, Fruzsin zonbn kigyógyul illúzióiból (mint mm reumából), s hozzámegy Mdár úrhoz, gimnáziumi repülőemberhez. Ez bizony régi nót, mi nem mindig új" - mondj Schöpflin drbról. Nem lett világsiker A jégcsp (Belvá Csortos Gyul és Bjor Gizi Zenebohócokbn (Nemzeti Színház, 1937) rosi Színház, 1923) című bohózt sem. Pedig Zilhy kedvenc képletéhez, szerelmiháromszög-történethez nyúlt. A drb hőse (Dndin G y ö r g y hbkönnyű utód), vénülő kozmetikus, ki rádásul zsugori is, z egész női nem hűt-lenségét meg krj bosszulni feleségén, kit mgándetektívvel őriztet. A cspd visszájár fordul, szerelmi mgánnyomozó mg csábítj el feleséget, s felszrvzott férj épp kkor érzi mgát legngyobb biztonságbn, mikor vlóbn megcslják. Ez könnyed, frnciás bohózt ( jól ismert tém százegyedik vriációj) hűvös tnulsággl szolgál: H egy sszony olyn hideg, mint jégcsp, kkor nem érdemes hozzányúlni, mert z embernek lefgy keze." Okosbbk ilyenkor előtte lehelgetik. isten látj lelkemet: semmit sem krtm és semmit sem krok ezzel drbomml, csk megnevettetni közönséget" - szögezi le szerző. Nyilvánvlón ezzel szándékkl íródott A világbjnok (Vígszínház, 1927) című bohózt is. Berky Miklóst, nehézsúlyú ökölvívás bjnokát (kit edzője hét lkt ltt, szerzetesi szigorbn és tudtlnságbn őriz női nem elől) elcsábítj egy rvsz pesti lány, és ráveszi, hogy hgyjon fel sportolássl. Érvei: t. bokszolni illetlen, 2. mostohnyukájánk sem tetszik. Az izomember természetesen enged gyenge nőnek, s nézők lelkében hogy z Újság riportere tudósít - kivirul meghtottság". Pár sorrl odébb következőket írj: Berky Miklós és lipótvárosi ngyl tlálkozását hímporos nivság jellemzi." Mrdjunk ennyiben. Exportr készült A csillgok című bohózt (Vígszínház, 1925) és T ű z mdár című bűnügyi játék (Művész Színház, 1932) is. A csillgok, mint rr mg szerző emlékezik vissz: A Vígszínház egyik legngyobb bukás lett", premierre Londonból idesereglett színházi ügynökök még szünetben, köszönés nélkül távoztk". A drb kusz és zvros, áltudományos mgyráztok, vernei fntzmgóriák és közhelyes lélekelemzések keverednek benne divtos tudományos szólmokkl. Világsikerre Tűzmdár (Firebird) tett szert. Ez z álbűnügyi játék, mely krimi elemeit ötvözi lélek-

8 tni drámávl, kitűnően muttj Zilhy szerkesztői erényeit. Egy Andrássy úti előkelő villábn megölték népszerű bonvivánt. A gyilkost ház lkói között kell keresni. A szálk háztuljdonos, egy nyuglmzott belügyminiszter lkásához vezetnek. Először szob-lányt gynúsítják, mjd minden nyom rr mutt, hogy kegyelmes sszony-nk volt viszony színésszel. Krol be is vllj tettét. Ekkor vártlnul ki-derül, nem ő, hnem lány, Mriet gyilkos. Zilhy állndó bújócskát játszik, kitűnő fordultokkl többször félrevezeti nézőt, s feszültséget egészen z utol-só pillntig fokozni tudj. Nem mondhtó el ugynez Bjor Gizinek írt két színészdrbról, A z utolsó szerepről (Nemzeti Színház, 1935) és Szépnyám című színműről (Nemzeti Színház, 1943), Zilhy egyetlen történelmi tárgyú drbjáról. A z utolsó szerep szívbeteg primdonn melodrmtikus története, hol z ünnepelt, de szívbeteg színésznő sját nyjánk mszkírozz mgát, hogy z orvosprofesszortól megtudj végre z igzságot. Meg-tudj, lemond világ hívságiról, és visszvonul egy vidéki penziób. Sors zonbn utoléri, és szerelmese krjibn kp szívrohmot. A Szépnyám is szbályos háromszögtörténet, csk épp XVIII. százdbn, Mrtinovics-felkelés előestéjén. Zilhy mesteri tudássl teremti meg korbeli vidéki élet tmoszféráját (Polin, jószívű sánt vénkissszony pipávl és csibukkl jár-kel, ellenőrzi, hogy kicsinkó kis zsákb belekerült-e sunk, z öregtészt, cngbirk combj, Zedreghy felleghjtó köpenyben érkezik stb.). mjd néhány vonássl Párizsb röpít bennünket Hotel des Invlides-b, hová megérkezik Petronell, hogy hűtelen urát hzvigye beteg gyermekéhez. Vn ebben drbbn minden, korrjz, ármány és szerelem, érzelmesség, pátosz, hlk derű; z ember szinte visszvágyódik romntikáb. Külön ki kell emelni Petronell lkját. Ebben XVIII. százdi zárkózott nőlkbn Zilhy megírt z sszonyi kitrtás szimbólumát. Csk z tud ilyen sszonyt teremteni, ki ismeri z emberi lélek bonyolult útvesztőit, s követni tudj z érzékek útját. Vontkozik ez persze férfikr is. Drbji-nk többségében egy szerelmes férfi áll középpontbn, ki mindig jobbn szere-ti feleségét, mint z őt, s z sszony viszszél szépségével. Az író A csillgok című drb bevezetőjében meg is foglmzz lpképletét: Az sszony z urát szereti, fiúb szerelmes, de egy hrmdiknk d-j od mgát." Ez képlet szinte kivétel nélkül minden művére érvényes. Egyrészt megtláljuk főlkokt (Almády Miett Két fogolybn, Petronell Szépnyámbn, Lizvett Szibériábn, Judit A tábornokbn, Klementin Az utolsó szerepben, z énekesnő A fegyverek vissznéznek című regényben stb.), s mindegyikükhöz trtozik" egy derék, de középszerű férj, mjd z bizonyos hrmdik, ki fel-kvrj nyuglms életüket, s ismeretlen borzongássl ismertet meg. Színezi még plettát reménytelen szerelmesek hűséges tábor (Jni kdét Két fogolybn, Bikkessy Dienes kncellár Szépnyámbn, Sárkány hdngy Szibériábn, Kd orvostnár A z utolsó szerepben stb.), kiknek többnyire nem mrd más válsztásuk, mint lemondás és ngylelkűség. Szépek és titokztosk ezek nők Zilhy műveiben. Erotik és hlál lengi körül őket, vlmi titkuk vn, vlmi buj vágy bújt bőrük lá, s most hiáb küzdenek vonzás ellen, megmártóznk fényben, mint pillngók, mjd megperzselődve ernyedten vissz-hullnk, és vgy hozzámennek vlmelyik türelmes udvrlójukhoz, vgy vissz-térnek férjükhöz, kik kitrtó megdássl várják klnd ellobbnását. Petronell bohózti párj A téssszony (Vígszínház, 1930). A hősnő itt is megküzd kokottl férjeuráért, tisztesség itt is győzelmet rt. De micsod különbség. A férj nem nemzetközi hírű orvosdoktor, hnem kopszodó szikvíz-gyáros. A színhely nem Párizs, hnem Csegedi urm udvr, hol öreg kpt-fák, kulimászos üvegek és hss ugorkásüvegek sorkoznk. Itt él Tünde úr, bölcselkedő suszter, idejár szpor szvú borbélylegény, s ide robbn be démoni nő, And vidéki rokon, Brunhild, Koron kávéház új kssztündére, ki felforgtj vidéki kisváros nyuglmát, és fellobbntj przst Csegedi urm potrohábn. Groteszkül multságos, nevettető bohózt A téssszony. Minth Zilhy Prády-féle szépítőpáccl átkente voln vlmelyik féltékenységi trgédiáját, s most népszín-művek jól ismert figurái végzetdrámát játsznánk. A könnyű erkölcs persze csk ideig-óráig kerekedik felül, végül Csegediné sszonyság egy csellel vissz-szerzi élete párját, s Brunhild, fürdő-kádi Vénusz nem moskodht minden reggel száz üveg szódvízben. Honmentő illúziók Zilhyt zonbn nem ezek drbok izgtták. Ő nemzetének lelkiismerete krt lenni, z egész mgyrság pulzusán krt rjt trtni z ujját. Eljöhet z idő mondt z Írók Közgyűlésén, 1940-ben -, mikor minket, mi mgyr írókt is kérdőre von történelem: hol voltunk, hol mrdtunk szellemi élet fel-muttásávl"... egy nép, melynek irodlm nem tudj megfoglmzni sors-kérdéseit, megérdemli bukását..." Sokszor védolják Zilhyt zzl, hogy sikerhjhász volt, ki kor minden politiki fordultár megírt mg regényét vgy drámáját. S ez igz is. A Süt np vitézi telkek és kisgzdpárt propgndáj, Szökevény Bethlen-f éle konszolidáció regénye, A tizenkettedik ór z nglofil pcifizmus színdrbj, s még Ftornyokbn sem nehéz Kálly-féle kettős politik szellemét felfedezni. De megpróbált lklmzkodni Zilhy felszbduláshoz is, átdolgozt Ftornyokt, vezércikkben köszöntötte felszbdító szovjet ktonát, Vorosilovvl tárgylt, és válllt Mgyr - Szovjet Művelődési Társság elnöki tisztét. Mindez sok pálfordulás zonbn nem érvényesülését volt hivtott szolgál-ni, mint egyesek vélték. Hintgesztusi" kivétel nélkül egy mkcs meggyőződésből fkdtk; középosztályb vetett hitéből. Zilhy - írásink többségében egész életében középosztály pusztulásáról beszélt. Felismerte osztályánk kétséges helyzetét, látt, hogy történelem szlmszálként söpri el szolgbírók és vidéki ügyvédek kártysztlát, zt zonbn sokáig nem hitte el, hogy z úri középrétegek sors megpecsételődött. Az ő számár középosztály nemzet letéteményese mrdt, továbbélés egyetlen zálog. Zilhy szilárdn hitt bbn, hogy z új Mgyrország jövőjének kilkításábn középosztályr történelmi szerep vár, s dekdens és meddő úri Mgyrország" csk középosztály felfrissítése árán modernizálhtó. Á népi ösztön Szent István-i gondolt felé húz" - írt egy Imrédynek foglmzott levéltöredéké-ben. M már tudjuk, ez meggyőződése illúziónk bizonyult. És ez z illúzió élete legngyobb tévedése volt. Pedig Zilhy szinte korlátlnul e tétel bizonyításár szentelte tehetségét. Négy regénye: Két fogoly, A szökevény, A lélek kilszik és A földönfutó város vlójábn egyetlen htlms eposz, mgyr középrétegek vergődésének és sszimilációs

9 kísérletének története 1910-től 1930-ig. Zilhy társdlom ellentétes osztályi között osztálybékét hirdetett, méltányos kiegyezést úr és prszt, úr és risztokrt között, hogy z ezeréves turáni átok" megszűnjék végre, s létrejöjjön z egészséges, keresztény nemzet. Asszimilációs tndrám már egyik kori színműve, két világháború közötti időszk legendás hírűvé vált népszínjáték, Süt np (Nemzeti Színház, 1924) is. Ez szentimentális kis drb ( kortársk üdítő foltnk érezték z exportdrámák árdtábn) - pörgeklpos, hófehér ingű, öntudtos vitézi telkes prsztember és z elszegényedett református ppkissszony tlálkozás - z úr és prszt testvéri meg-békülésének" jelképeként készült Gárdonyi Géz népszínműve, A bor htásár. Zilhy rögtön ebben drbjábn élesen megpendítette kedvenc eszméjét, nevezetesen zt felfogást, mely szerint kifárdt és elszegényedett középosztályt néppel vgy prsztsággl kell felfrissíteni. A fj ősi erejébe vetett hit Szbó Dezső-i kultusz ez, Böjthe János is zért veszi feleségül Brbás Máriát, prsztlányt, hogy vele fj tisztságát, fennmrdását biztosíts. Zilhy persze elkerüli rög és vér mgyr fjforrdlmánk Szbó Dezső-i gondoltát, flu ptrirchális lpvonási és városi, z idegen psziché közti divtos ellentmondások nál nem érzékelhetők. Itt minden derűs, süt np, kálvinist pp biblii jóság, tnító úr minden nyomorúságon átderengő bánt bergyogj flu főterét. Olynok vgyunk, mint főd - foglmzz meg tnító Zilhy mondnivlóját el nem felejtés céljából. Az idők ekéje fölszántott bennünket... kik fölül vótunk: lul kerülünk... kik lul vótk, fölül kerülnek. Mi elszikkdtunk, kiszárdtunk, mint trló... de itt vn z új erő. Keveredünk. Most keveredünk... Ngyokt hsít belénk z eke... nem bj! Így jó, h keveredünk..." Évekkel később - minth csk cslódását krná regisztrálni - még egyszer vissztér ehhez témához. A Gyümölcs fán (Vígszínház, 1939) zonbn már nem élteti ilyen hevesen keveredést. A drb furcs és kínos ötletre épül, és kudrccl végződik. Már trtlm is meghökkentő: meddő méltóságos szszony rábeszéli férjét, hogy ejtse teherbe cselédlányt - cslád fennmrdás érdekében. Ferdinánd, kopszodó férj, ki divtos egyetemi tnár és népi J e l e ne t A s zűz é s g öd ö l ye os e l ő d á s áb ó l politik szellemi úttörője" (kicsit z író, kicsit Szbó Dezső) könyvvel kezében indul teoretikus légyottr, és rövid tuskodás után megfogn gyermek. Ennek népies gondoltnk középosztály törvénytelen pj" -- mondj z író. Ezúttl zonbn mégsem sikerül középosztálynk megkpszkodni prsztság méhében. A cselédlány visszlopj porontyot, hzviszi flujáb, s gyermek (nehogy csendőrök megtlálják) elkeveredik többi gyerek között; prsztok kézről kézre dják, emlőről emlőre. 'Tiszt elmebj" - mondj méltóságos úr pós. ilyen ötletből nem ember, homonkulusz születik." Es még kevésbé drám. Vn zonbn z osztálybékének egy másik útj is. Az risztokráci felé. Duky Zi, risztokrtlány létére, férjhez megy Ursi Mihályhoz, tehetséges munkásgyerekhez. Hsonló házssággl kísérletezik A szökevény hőse is. A z Úrilány című vígjáték (Belvárosi Színház, 1935) árttln, de tlpresett hősnője némi fondorlt árán sorr becsempészi düledező kstélyb egész csládját, és nemcsk léh risztokrtfiút szelídíti meg, de elbűvöli sznob nyját, gresszív pját, és mellesleg ráncb szedi z urdlmt is. A szbályos és vérszegény kis történetet Zilhy megspékeli z állástln mérnök és dolgozó nő komplexusávl., z elszegényedett Gr pp délibábos illúzióivl, sztorit mégsem bírj kiemelni híg sblonból. A középosztály erkölcsi és csládi válságáb világít bele százd első évtizedeiben olynnyir divtos csládregények mintájár készült színdrb, A s z ű z é s gödölye (Mgyr Színház, 1936) is. (A Ftornyok és A házsságszédelgő mellett ez z egyetlen drb, mit felszbdulás ót Mgyrországon játszottk.) A drb egy őrült hjsz ngy értékűnek vélt címdó festmény örökléséért, méghozzá feleslegesen, hiszen z idősebb Huben, cslád feje, pénzszűke mitt még életében eldt z eredetit. A testvérek mindezt nem tudják, álnokul kisemmizik nővérület, és megbbonázv ülnek hmisítvány előtt, melytől vgyont, sikert, szerelmet remélnek. Egy illúzió keserű leleplezése drb, és quttrocento festménye - mint Blzc szmárbőre - egy sorvdó, semmittevésben elfjzott nemzedék jelképe. A színmű Jóki színházbeli felújítását (melyet Egri István és Vrg Géz közösen rendezett, s melynek főbb szerepeit Egri István, Br Mrgit, Bánki Zsuzs, Csákányi László, Szbó Gyul és Petrik József játszott) áltlábn elismerő kritik fogdt. Csupán Mgyrország május 15-i számábn érte éles bírált színház vezetőit, tntieme mitt: Nos, ki kpj ezt mgyr pénzt? - kérdezte z FM jelzésű újság-író. Az Zilhy, ki bús emigrációjábn Aczél Tmássl, Méryvl és társivl közös politiki gengben rohsztj mgyr állm jóhírét, becsületét és biztonságát? Tehát - éljünk szókimondás jogávl -- pénzügyileg támogtni Zilhyt nnyi, mint politikilg támogt-ni néptől idegen erőket, ez dolog lényege, bármiként mgyrázzák is... Mindezek zonbn kitérők. Zilhy középosztályról vllott nézeteit és illúzióit legjobbn egy kori színdrb, A fehér szrvs (Nemzeti Színház, 1927) tükrözi. Az utódállmokból menekült úri középrétegek beilleszkedésének propgndáj és trgédiáj ez drám. Zilhy két út lehetőségét állítj szembe. Az egyik, Krkán huszárezredesnek (Zilhy egyik legmrkánsbbn megrjzolt lkjánk) lehetősége, másik Lászlóé, fiáé. Krkán honmentő dzsentrik ncionlist fjtájához trtozik; gyűlöli rmánt, zsidót, lenézi prsztot, titkos hzfis társságot szervez, hol hosszú zöld sztl körül bén tábornokok, véres-

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2)

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 5. Á P R I L I S BOLDIZSÁR IVÁN Színház és nemzeti tudt (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI ELMÉLETI ÉS K R IT IK A I FOLYÓIRAT T A R T A L O M XIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 1 9 8 1. A U G U S Z T U S FŐSZERKESZTŐ: B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA KOLTAI

Részletesebben

játékszín SZÁNTÓ JUDIT

játékszín SZÁNTÓ JUDIT SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XIX. É V F O L Y A M, 9. SZÁM 1 9 8 6. SZEPTEMBER T A RTALOM FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B

Részletesebben

TARTALOM. játékszín S Z Á N T Ó J U D I T. vendégjátékok. négyszemközt. világszínház. szemle. drámamelléklet

TARTALOM. játékszín S Z Á N T Ó J U D I T. vendégjátékok. négyszemközt. világszínház. szemle. drámamelléklet S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 8 5. M Á R C I U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő

Részletesebben

játékszín arcok és maszkok fórum világszínház négyszemközt drámamelléklet HU ISSN 0039-8136 A huszonötödik (1) Megfordult szelek (5)

játékszín arcok és maszkok fórum világszínház négyszemközt drámamelléklet HU ISSN 0039-8136 A huszonötödik (1) Megfordult szelek (5) T ARTALOM S Z Í N H Á Z M Ü V É S Z E T I E L M É L E T ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 1. S Z Á M 1 9 8 5. J A N U Á R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT

Részletesebben

m a g y a r j á t é k s z í n Az Ivanov láthatatlan főszereplő (9) A színház műhelyei M E Z E l É V A 5. A Huszonötödik Szinház stúdiójáról (29)

m a g y a r j á t é k s z í n Az Ivanov láthatatlan főszereplő (9) A színház műhelyei M E Z E l É V A 5. A Huszonötödik Szinház stúdiójáról (29) T A R T A L O M A S Z Í N H ÁZMŰVÉ S ZE T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A I V. É V F O L Y A M 5. S Z Á M 1 9 7 1. M Á J U S Hgyományos vgy új drmturgi? V A J D A M I KLÓS Vjúdó drmturgi (1) P

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit,

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit, VSÁRNPI 648 39. UJSÁG. SZÁM. 1888^mY, fon,^ &*&*,. «^9HFS WDLSTINH F. és Ts FHÉR MIKLÓS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDPST. m. kir. állmvsutk gépgyáránk vezérügy. nöke és több más elsőrngú gépgyár 7cépviselöje

Részletesebben

Kiss Csaba pályázata

Kiss Csaba pályázata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzt Pályázt Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit kft. ügyvezető igzgtói munkkörére 2 Bevezető 2 Nemzeti Színház 6 A Miskolci Nemzeti 7 Az évd drámáj 8 Az évd szerzője 10

Részletesebben

Híröss Naptár. A rózsabarack névadója. 25 éve jelent meg a rendszerváltás Bács Kiskun megyei hetilapja

Híröss Naptár. A rózsabarack névadója. 25 éve jelent meg a rendszerváltás Bács Kiskun megyei hetilapja ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: A H MÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FELELŐS SZERKESZTŐ: VARGA GÉZA SZERKESZTŐSÉG: 6000 KECSKEMÉT, TÓPART U. 8/C TEL.: 76/476 115 E MAIL: INFO@HIROSNAPTAR.HU N Híröss

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

Steinschneider Jakab

Steinschneider Jakab SZÁM. 890. xxxvn. ÉVFOLYM VSÁRNPI UJSÁG. 80 legjobb rczporok Leichner lpítttott 405 ' KI NEM TUDJ, Ihogy sok hirdetett gyógyszer kbzfll 'melyik felelne meg leginkább betegsége Tnek z kérje zonnl levelező-lpon

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

BUDAPEST, 1929 MÁRCIUS 10.

BUDAPEST, 1929 MÁRCIUS 10. XIX ÉVFOLYAM /szám BUDAPEST 1929 MÁRCIUS 10 PINCZÉS FŐSZERKESZTŐ: ZOLTÁN SZÁZADOS SEGEOSZERKESZTŰ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST 1 ORSZÁGHÁZ

Részletesebben

A TERMESZÉT SZERKESZTI: A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT IGAZGATÓJA. AZ ÁLLATKERT ÚJ LAKÓI, A PÁPASZEMES-PINGVINEK. Halier László dr. felvétele.

A TERMESZÉT SZERKESZTI: A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT IGAZGATÓJA. AZ ÁLLATKERT ÚJ LAKÓI, A PÁPASZEMES-PINGVINEK. Halier László dr. felvétele. A TERMESZÉT KIADJA: BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTJE SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : BUDAPEST, IV., ÁLLATKERT TELEFON : 119-430 NADLER SZERKESZTI: HERBERT A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT

Részletesebben

A júniusi szám tartalmából

A júniusi szám tartalmából Az Argentíni Mgyr Közösség hvi elektronikus hírlevele Publicción electrónic mensul de l Comunidd Húngr en l Argentin A júniusi szám trtlmából Szerkesztői gondoltok Czékus Ábel Eseménynptár Blthzár Márt

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20.

BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20. XIX ÉVFOLYAM 12 SZÁM BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20 M kir tjdtörténe/mi IV FŐSZERKESZTŐ: PINCZÉSZOLTÁN SZÁZADOS SEGEDSZERKESZTÓ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓIDVATAL

Részletesebben

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright Háborúk, technikák járványok, A TÁRSADALMAK FÁTUMAI Jred Dimond Az eredeti mű címe Guns, Germs, nd Steel: the ftes of humn societies Copyright Jred Dimond, 1997. All rights reserved Copyright Hungrin trnsltion

Részletesebben

A tűznek nem szabad kialudni

A tűznek nem szabad kialudni XVI. évfolym, 4. szám (53.) A 2007. december A tűznek nem szbd kiludni Régi tervem volt, hogy z ecsédi könyvtárbn helytörténeti témábn rendezzünk ismeretterjesztő elődásokt, de úgy gondoltm, hogy érdemes

Részletesebben

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester A MEZŐZOMBORI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA III. évfolym 1. szám 2013. március kon t á g ség t l ü z s é K Cikk 10. oldlon k n u t r á j ócson p i r á M Cikk 3. oldlon SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal www.hjdunns.hu XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) Gombfesztiválon Bükkszentkereszten Ötvennyolc év múltán Nyíregyházán, vgy Afrikábn vn Trzn ösvénye?

Részletesebben

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók riomezovsfffteiy, m4, ugusztus 28. péntek. X* évfolym 267 szám Ar 4 ifllér. VÁSÁRHELYI rgtllti politikát npilp. Felelfl tzeiteucto é s lptljdonosi s. i n, 2 Üítói. TMimp és pici tupoío ti eddíol RVQZÍ

Részletesebben

Hivatal vizsgálat a városházán

Hivatal vizsgálat a városházán VII. évfolym 17. s z á m A r 20 fillér. fi Komárom, 1 E L Ő F I Z E T É S I ÁR cgesz evwt Félévre 10 P, 5 P. Meiyelenik SZERKESZTŐSÉG Needévre 2*50 P. PATHÓ Ees szm r 2 0 Hit. minden. Az u j, forrongó

Részletesebben

Paál János. egyházi és

Paál János. egyházi és 536 Nyilt köszönet Kölni székesegyház épitési sorsjáték 50-ik szám Tizenegyedik évfolym Porosz király ő felsége legmgsb engedélye folytán kölni székesegyház épitési A fönemesség és ngyérdemű közönségnek,

Részletesebben

Republiknet Magazin. Üdvözlünk a. második számában! Tartalom. Cormac előszava (2. oldal)

Republiknet Magazin. Üdvözlünk a. második számában! Tartalom. Cormac előszava (2. oldal) Üdvözlünk Republiknet Mgzin (www.republiknet.com) második számábn! Trtlom Cormc előszv (2. oldl) Republik 4 (4. oldl) Tippek-trükkök R4-ben (4. oldl) Interjúk (8. oldl) Szemezget Világhírekből (17. oldl)

Részletesebben

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt.

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt. XXV évfolvm Budpet 1'5 mclu 1 CSEnDőRSÉGI LAPOK SZERKESZTI' M O H Á c: S y SlcllesuOIeg es 1110001(11'1 BUDAPEST t KER BÖSZÖRMÉNYI-UT 2' Megjelenik minden ho ' en es 15 on Eloftzenos egy h:bn Hisek egy

Részletesebben

dc_332_11 ÁLLAMOK KORA

dc_332_11 ÁLLAMOK KORA ÁLLAMOK KORA NEMZETKÖZI GAZDASÁG SZAKKÖNYVTÁR Soroztszerkesztô BLAHÓ ANDRÁS MURAKÖZY LÁSZLÓ ÁLLAMOK KORA Az európi modell AKADÉMIAI KIADÓ Szkértő: Csb László kdémikus, egyetemi tnár Kidjz Akdémii Kidó,

Részletesebben