A BUDAPESTI ÉRTÉKTOZSDE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A TÁVKERESKEDÉS MUKÖDTETÉSÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉROL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BUDAPESTI ÉRTÉKTOZSDE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A TÁVKERESKEDÉS MUKÖDTETÉSÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉROL"

Átírás

1 A BUDAPESTI ÉRTÉKTOZSDE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A TÁVKERESKEDÉS MUKÖDTETÉSÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉROL A Igazgatóság elfogadó/módosító határozatának száma és kelte: PSZÁF jóváhagyásának száma és kelte: A Vezérigazgató hatályba lépteto határozatának száma: Hatálybalépés dátuma: 53/2002/2002.december 10. III / /2003. /2003. május május február /2003./2003.december 8. III / /2004. / március január 29. március 3. 65/2005. / augusztus 1. E-III-940/ szeptember / szeptember szeptember 15. 6/2006. /2006. január 23. E-III-181/ / április 20.

2 2006. március április 18. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 3 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA, TÁRGYA, ALAPELVEI, HATÁLYA 3 2. KAPCSOLÓDÓ ALAPFOGALMAK 4 II. KÜLÖNÖS RÉSZ 9 3 A Központi Rendszerhez való csatlakozás módja 9 4 A Kereskedési Rendszer biztonságos üzemelését biztosító eloírások 10 5 A Munkaállomás más számítógépes hálózatához való csatlakoztatásának módja és feltételei 10 6 A Kereskedési Rendszer muködésének feltételei 12 7 A Kereskedési Rendszer meghibásodása esetén követendo eljárás 13 8 A Kereskedési Munkaállomás Szoftver és a Kapcsolati Kiszolgáló Szoftver Frissítése 15 9 Levezeto Kapcsolattartás a Távkereskedési Segélyszolgálattal Munkaállomás Kiesése esetén követendo eljárás A Kereskedési Rendszer Védelme A Telekommunikációs Szolgáltatást Közvetíto és a Távkereskedo közötti jogviszony 19 2

3 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA, TÁRGYA, ALAPELVEI, HATÁLYA 1.1 A Szabályzat célja A "A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Szabályzata a Távkereskedés muködtetésének és használatának rendjérol c. szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) Szabályzat meghatározza a Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság (továbbiakban: Tozsde) Távkereskedésének üzemeltetési rendjét, az azt kiszolgáló technikai eszközök rendeltetésszeru használatának módját, és a Tozsde Kereskedési Rendszere szabályozott muködése érdekében a Szabályzat hatálya alá tartozó személyeket terhelo kötelezettségeket, az oket megilleto jogokat valamint kölcsönös együttmuködésük rendjét. 1.2 A Szabályzat tárgya A Szabályzat tárgya a távkereskedés szabályainak meghatározásával kapcsolatban a Tozsdét, illetve a Szabályzat hatálya alá tartozó személyeket megilleto jogok és terhelo kötelezettségek, illetoleg a fenti tárggyal kapcsolatos eljárási szabályok rögzítése a Szabályzatban is hivatkozott céllal összhangban. 1.3 A Szabályzat alapelvei A Szabályzat alkalmazása és értelmezése során az alábbi elveket kell alkalmazni. a) minden érintett köteles jóhiszemuen gyakorolni a Szabályzatból eredo jogait és kötelezettségeit; b) vitás helyzetben - eltéro rendelkezés hiányában - azt terheli a bizonyítás kötelezettsége, akinek érdekében áll valamely állítás valódiságának elfogadása; c) a Szabályzat értelmezése során az általánosan elfogadott jogértelmezési elvek szerint, illetve a szakmai szabályoknak, valamint az elfogadott gyakorlatnak megfeleloen kell eljárni; d) a Szabályzatból eredo jogokat és kötelezettségeket minden érintett köteles a piac általános érdekeinek megfeleloen gyakorolni, illetve teljesíteni; e) a Szabályzat rendelkezései kötelezo erejuek, azoktól eltérni csak a Szabályzatban meghatározott esetekben lehetséges, a nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései szerint kell eljárni. 1.4 A Szabályzat hatálya A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Tozsdére, a Tozsde tisztségviseloire, a Szekciótagokra, a Tozsde Kereskedési Rendszerének használóira, a tozsdei üzletkötokre és a Tozsde alkalmazottaira 3

4 2. KAPCSOLÓDÓ ALAPFOGALMAK Ajánlati Könyv: A Kereskedési Kódexben ilyen módon meghatározott fogalom. Díjszabályzat: A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság rendelkezése a Díjszabályzatról. Frissítés: Igazgatóság: A Kereskedési Munkaállomás Szoftver, illetve a Kapcsolati Kiszolgáló Szoftver egy adott verziójának cseréje hibajavításokat illetve továbbfejlesztett funkciókat tartalmazó új verzióra. A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság igazgatósága. Kapcsolati Kiszolgáló: A Munkaállomás részét képezo speciális számítógép és szoftver konfiguráció, amely segítségével megvalósítható a Központi Kereskedési Szoftver és a Kereskedési Háttérhálózat számítástechnikai összekapcsolása úgy, hogy lehetoség nyílik a kereskedési funkciók igénybevételére. A Kapcsolati Kiszolgáló a Kereskedési Munkaállomás Szoftver mellett párhuzamosan muködtetheto rendszer, amely nem befolyásolja a Kereskedési Munkaállomás Szoftver funkcionalitását. Kapcsolati Kiszolgáló Szoftver A Kapcsolati Kiszolgálóra telepített szoftverek és állományok összessége, amelyek a Kereskedési Háttérhálózat megfelelo kialakítása esetén biztosítják a Távkereskedo számára a kereskedési funkcionalitást, valamint a Kereskedési Háttérhálózattal való kapcsolat létesítését. Kapcsolati Kiszolgáló Szolgáltató: A Vezérigazgató által határozatban megjelölt azon jogi személy(ek), aki(k) biztosítják a Távkereskedo számára a Kapcsolati Kiszolgáló Szoftveren a felhasználói jogosultságot. Kereskedési Háttérhálózat: A Távkereskedo informatikai rendszerét képezo számítógépes hálózat. Kereskedési Kódex: A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Szabályzata a Kereskedési Kódexrol. Kereskedési Munkaállomás: A Távkereskedo Telephelyén használatában lévo kereskedési terminálként szolgáló személyi számítógép és a Kereskedési Munkaállomás Szoftver összessége. Kereskedési Rendszer: A Központi Rendszer, a Munkaállomások és a Tartalék Munkaállomások összessége, valamint az adatkommunikációs vonalak és az azon történo szolgáltatás, amelyeken keresztül a Távkereskedés végbemegy. Kereskedési Rendszer Hozzáférési Szolgáltató: Azon a Vezérigazgató által határozatban megjelölt jogi személy(ek), aki(k) a Tozsdével létesített szerzodés 4

5 alapján a Kereskedési Rendszer Hozzáférési Szolgáltatást nyújtja(k) a Tozsde részére. Kereskedési Munkaállomás Szoftver: A Távkereskedo Munkaállomásának részét képezo személyi számítógépre telepített azon szoftverek és állományok összessége, amelyek biztosítják a Munkaállomás kereskedési funkcionalitását. Kereskedési Szoftver: A Központi Kereskedési Szoftver, a Kereskedési Munkaállomás Szoftver, valamint a Kapcsolati Kiszolgáló Szoftver. A Központi Kereskedési Szoftver, a Kereskedési Munkaállomás Szoftver, és a Kapcsolati Kiszolgáló Szoftver a szerzoi jog védelme alatt áll. Kereskedési Szoftver Felhasználónév: Az a kis- és nagybetukbol és számokból álló jelsorozat, amellyel a Távkereskedo az üzletkötoje, illetve Kapcsolati Kiszolgáló alkalmazása esetén, saját jogán azonosítja magát a Kereskedési Rendszer használata céljából. Kereskedési Szoftver Jelszó: Az a kis és nagybetuket, valamint számokat vegyesen tartalmazó jelsorozat, amellyel a Kereskedési Szoftver Felhasználónév megadása után a Távkereskedo az üzletkötoje, illetve Kapcsolati Kiszolgáló alkalmazása esetén, saját jogán igazolja a jogosultságát a Kereskedési Rendszer használatához. Kereskedési Szoftver Leírás: A Központi Kereskedési Szoftver és/vagy a Kereskedési Munkaállomás Szoftver használati útmutatóját tartalmazó dokumentáció. Kereskedésre Képes Állapot: Ha a Távkereskedo a Munkaállomásán a személyi számítógép, illetve a Kapcsolati Kiszolgáló operációs rendszerébe bejelentkezett és a kereskedéshez szükséges valamennyi program elindult, továbbá a Központi Rendszer a Munkaállomásról elérheto. Kereskedést Kiegészíto Tevékenység: Az a tozsdei kereskedést szolgáló elokészíto, feldolgozó, értékelo munkafolyamat, amely elosegíti a tozsdei üzletkötést Kiesett Munkaállomás: A Munkaállomás Kieséssel érintett Munkaállomás. Központi Kereskedési Szoftver: A Központi Rendszerre telepített, kifejezetten a kereskedés központi lebonyolítására szolgáló szoftveralkalmazások összessége. Központi Rendszer: A Tozsde tulajdonában, illetve kizárólagos használatában lévo tozsdei automatikus kereskedést lebonyolító központi számítógépes rendszer és a hozzá kapcsolódó kommunikációs hálózat a Rendszer Hozzáférési Pontig. Közzétételi Szabályzat: A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Szabályzata a Tozsdei Szabály alkotásának rendjérol és a hivatalos módon történo közzététel szabályairól. 5

6 Levezetoi Jelszó: MMTS Vizsga A Távkereskedo által a Levezetonél történo bejelentések céljára szolgáló titkos azonosító. A Szabályzatban meghatározott, az egyes Kereskedési Munkaállomás Szoftver használatáról szóló vizsgák. Munkaállomás: A Távkereskedo Telephelyén használatában lévo kereskedési terminálként szolgáló személyi számítógép, illetve a Kapcsolati Kiszolgáló, valamint a Központi Rendszerrel való kapcsolatot megvalósító hálózati eszközök és kommunikációs vonalak együttesen. Munkaállomás Kiesés: A Központi Rendszerben, a Telekommunikációs Szolgáltatást Közvetíto teljesítése során kiépített telekommunikációs hálózatban, illetve az általa szállított eszközökben, továbbá a Kereskedési Munkaállomás Szoftverben vagy a Kapcsolati Kiszolgáló Szoftverben bekövetkezett olyan hiba, amely miatt a Távkereskedo nem képes a tozsdei kereskedésben a Munkaállomásán keresztül részt venni. Operációs Rendszer Felhasználónév: Az a betukbol és számokból álló jelsorozat, amellyel a Távkereskedo azonosítja magát az operációs rendszer használatához. Operációs Rendszer Jelszó: Az a kis és nagybetuket, valamint számokat vegyesen tartalmazó jelsorozat, amellyel a Operációs Rendszer Felhasználónév megadása után a Távkereskedo azonosítja magát a Munkaállomás részét képezo számítógépe(ek) operációs rendszerének használatához. Rendszer Hozzáférési Pont: Azon fizikai kapcsolódási pont, amelyen keresztül a Távkereskedo a Központi Rendszerhez csatlakozik, és ezáltal a Kereskedési Rendszer használata számára lehetové válik. Rendszer Nyitvatartási Ido: A Vezérigazgató által esetenként határozatában megállapított és nyilvánosságra hozott azon idotartam, mely alatt a Kereskedési Rendszer Távkereskedés lebonyolítására, illetve Kereskedést Kiegészíto Tevékenység végzésére alkalmas állapotban van. Szekciótag: A Szekciótagsági Szabályzatában ilyen módon meghatározott fogalom. Szekciótagsági Szabályzat: A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Szabályzata a Szekciótagságról. Tartalék Központi Rendszer: A Tozsde tulajdonában, illetve kizárólagos használatában lévo tozsdei automatikus kereskedést lebonyolító központi számítógépes rendszer és a hozzá kapcsolódó kommunikációs hálózat, amely a Központi Rendszernél kevesebb számú Munkaállomás csatlakozását teszi lehetové, és a Központi Rendszertol földrajzilag elkülönült helyen muködik. Tartalék Munkaállomás: A Tozsde tulajdonában lévo, a Teremben elhelyezett személyi számítógép, és a Központi Rendszerhez való csatlakozásához szükséges hálózati eszközök, amelyek Munkaállomás Kiesés esetén a 6

7 Távkereskedo által kereskedési célra, illetve a Tozsde által oktatási célokra használható fel. Távkereskedés: A Tozsde által kizárólagosan alkalmazott azon kereskedési technika, mely során a Távkereskedok Telephelyeiken elhelyezett Munkaállomásokon keresztül kapcsolódhatnak a Központi Rendszerhez és részt vehetnek a kereskedésben. Távkereskedési Segélyszolgálat: A Tozsde által fenntartott, a Kereskedési Rendszer meghibásodásának kiküszöbölésében a Szabályzat rendelkezései szerint közremuködo szolgáltatás. Távkereskedo: Távoli Hibajavítás: Telefonos Jelszó Azon személyek, akik részére a Tozsde valamely szerzodéses, vagy Tozsdei Szabály alapján fennálló jogviszony keretében jogosultságot biztosított a Kereskedési Rendszer Távkereskedés útján történo használatára. A Távkereskedés zavara esetén a Távkereskedési Segélyszolgálat és/vagy a Telekommunikációs Szolgáltatást Közvetíto teljesítése során a telekommunikációs vonalakon keresztül lebonyolított hiba-elhárítási folyamat. A Távkereskedo által a Távkereskedési Segélyszolgálatnál telefonon keresztül történo bejelentések céljára szolgáló titkos azonosító. Telekommunikációs Szolgáltatás: A Telekommunikációs Szolgáltatást Közvetíto és a Távkereskedo között létrejött szerzodés rendelkezései szerint meghatározott Kereskedési Rendszer Hozzáférési Szolgáltatás, amely tartalmazza a Tozsde, illetve a Távkereskedo között a Központi Rendszerhez való csatlakozás létrehozásával, megfelelo telekommunikációs hálózat kiépítésével és annak karbantartásával, illetve azon adatátviteli szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket. Telekommunikációs Szolgáltatást Közvetíto: Azon, a Vezérigazgató által határozatban megjelölt jogi személy(ek), aki(k) a Távkereskedovel létesített szerzodés alapján a Kereskedési Rendszer Hozzáférési Szolgáltatást közvetíti(k) a Távkereskedo részére. Telephely: Telepítési Csomag: Terem: A Tozsdének hivatalosan bejelentett azon helyszín(ek), ahol a Távkereskedo Munkaállomása a Távkereskedo kérésére, a Tozsde engedélye alapján telepítve van. Azon szoftverkomponenseket tartalmazó állománygyujtemény, amely segítségével a Kereskedési Szoftvernek, illetoleg a Kapcsolati Kiszolgáló Szoftvernek egy adott verziója a Távkereskedo Munkaállomására telepítheto. A Tartalék Munkaállomások fizikai elhelyezésére szolgáló, a Tozsde által kialakított és üzemeltetett helyisége(k). 7

8 Termi Kereskedési Szabályzat: A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Szabályzata a tozsdetermi kereskedési infrastruktúra használatának rendjérol Tozsdei Szabály: Tozsdenap: Tpt. A Közzétételi Szabályzatban ilyen módon meghatározott fogalom. Tozsdei Szabályban Tozsdenapként meghatározott nap. A tokepiacról szóló évi CXX. törvény rövidített neve. Üzembentartási Ido: Azon idoszak, amely idoszakon belül Kereskedési Munkaállomás Szoftver, illetve Kapcsolati Kiszolgáló Szoftver adott verziója a Távkereskedésre felhasználható. Vezérigazgató: A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság vezérigazgatója. A Szabályzatban alkalmazott, de a jelen fejezetben meg nem határozott egyéb fogalmak esetén a Tpt-ben meghatározott fogalmak az irányadók. 8

9 II. KÜLÖNÖS RÉSZ 2 A Központi Rendszerhez való csatlakozás módja 2.1 A Távkereskedo a tozsdei kereskedésben - a Munkaállomás Kiesést kivéve - kizárólag Munkaállomásán keresztül vehet részt. Amennyiben a Távkereskedo a Termi Kereskedés útján is részt vesz a tozsdei kereskedésben, úgy a tozsdei kereskedésben ilyen módon történo részvételére a Termi Kereskedési Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni. 2.2 A Távkereskedo Munkaállomásainak száma nem korlátozott. Munkaállomás - a Szabályzatban meghatározottak szerint - a Távkereskedo igénye szerinti számú Telephelyén üzembe helyezheto. Egy Telephelyre több Munkaállomás is telepítheto. A Távkereskedo köteles a Munkaállomások fizikai helyének megváltoztatása esetén a Munkaállomás(ok)nak az új helyre való áttelepítését megelozoen a helyváltozást a Tozsdének 30 (Harminc) nappal elobb bejelenteni. 2.3 A Munkaállomás a Központi Rendszerhez az erre a célra létrehozott legalább 2 (Ketto) darab - egy elsodleges és egy másodlagos - kommunikációs vonallal kapcsolódik a Vezérigazgató által meghatározottak szerint. Kizárólag az Áru Szekcióban kereskedési joggal rendelkezo Távkereskedo jogosult a Munkaállomását a Központi Rendszerhez kizárólag erre a célra létrehozott 1 (Egy) darab kommunikációs vonallal kapcsolni a Vezérigazgató által meghatározottak szerint. A kommunikációs vonalak a Távkereskedo által kizárólag a Munkaállomás és a Központi Rendszer közötti kapcsolat kialakítására, és fenntartására használhatók. 2.4 A Távkereskedo a Központi Rendszerhez való csatlakozást lehetové tevo kommunikációs hálózatának a kiépíttetését kizárólag Telekommunikációs Szolgáltatást Közvetítovel végeztetheti. 2.5 A Telekommunikációs Szolgáltatást Közvetíto a Kereskedési Rendszer Hozzáférési Szolgáltatóval olyan jogviszonyban áll, mely alapján képes a Telekommunikációs Szolgáltatás Távkereskedok részére történo közvetítésére. A Telekommunikációs Szolgáltatást Közvetíto kötelezettséget vállal arra, hogy valamennyi Távkereskedovel azonos feltételek szerint köti meg a Telekommunikációs Szolgáltatás közvetítésére irányuló szerzodést. 2.6 A Vezérigazgató határozatban állapítja meg azokat a számítógép típus konfigurációkat, amelyek Munkaállomás részét képezo személyi számítógépként a Központi Rendszerhez csatlakoztathatók. 2.7 Vezérigazgató határozatban állapítja meg a Kereskedési Munkaállomás Szoftver azon verzióját, amely az Üzembentartási Ideje alapján aktuálisan a Munkaállomásra telepítheto. Az aktív Üzembentartási Idovel rendelkezo Kereskedési Munkaállomás Szoftver(ek) Telepítési Csomagjának elérhetoségét a Vezérigazgató határozatban állapítja meg. 2.8 A csatlakozáshoz szükséges Kereskedési Munkaállomás Szoftvernek Munkaállomásra való feltelepíttetését és a Munkaállomás Központi Rendszerhez való integrálását a Távkereskedo a Tozsde közremuködése nélkül, önállóan végzi el. 9

10 2.9 Nem minosülnek Kiesett Munkaállomásnak azon Munkaállomások, amelyek a telepítés, illetve az integrálás hibájából nem tudnak részt venni a Távkereskedésben A szekció a tozsdei kereskedésnek a kereskedés tárgya (terméke), a kereskedésre jogosultak köre és az elszámolás módja alapján elkülönülten szabályozott része A tozsdei kereskedés kizárólag szekcióban, az adott szekcióra vonatkozó szabályok szerint, tozsdei kereskedésre feljogosító szekciótagság (kereskedési jog) alapján folyhat Azon leendo Távkereskedok, akik a Szekciótagsági Szabályzat szerint szekciótagsági felvételi kérelmet nyújtottak be a Tozsdére, jogosultak a 2.4 és a 4.4 pontokban meghatározott szerzodések megkötésére, azonban szekciótagsági felvételt elutasító döntés esetén a szerzodések megkötésébol eredo valamennyi következményért és kötelezettségért oket terheli a felelosség, és a Tozsdével szemben ezzel kapcsolatosan semmilyen igényt nem támaszthatnak A Munkaállomás beszerzésének, telepítésének, üzemeltetésének és karbantartásának valamennyi költségét, a Központi Rendszerhez való integrálás díját a Távkereskedo viseli A Központi Rendszer létrehozásának, üzemeltetésének és karbantartásának valamennyi költségét a Tozsde viseli. 3 A Kereskedési Rendszer biztonságos üzemelését biztosító eloírások 3.1 A Kereskedési Munkaállomás Szoftvert a Távkereskedo semmilyen formában nem módosíthatja. 3.2 Amennyiben a Távkereskedo a 3.1 pontban meghatározott rendelkezéseket megszegi, a Tozsde az érintett Munkaállomást jegyzokönyv egyideju felvétele mellett a Kereskedési Rendszerrol lekapcsolja, jogosult továbbá a Tozsdei Szabályban meghatározott szankciók alkalmazására. 3.3 A Távkereskedo köteles a 3.1 pontban meghatározottak szerinti kötelezettségei megszegésével okozott teljes kárt a Tozsde, illetve más Távkereskedok részére megtéríteni. 3.4 A Tozsde a Szabályzatban eloírt kötelezettségek betartását bármikor jogosult ellenorizni. A Tozsde e kötelezettségek betartását a Távkereskedonél a helyszínen is ellenorizheti. 4 A Munkaállomás más számítógépes hálózatához való csatlakoztatásának módja és feltételei 4.1 A Munkaállomás kizárólag a Szabályzatban megállapított módon és feltételekkel állhat kapcsolatban számítógépes hálózattal és egyéb rendszerekkel. 4.2 A Munkaállomás kizárólag a Távkereskedo Kereskedési Háttérhálózatával, illetve a Vezérigazgató által határozatban megállapított számítógépes hálózattal, illetve rendszerrel 10

11 kapcsolható össze. A Munkaállomással összekapcsolásra kerülo Kereskedési Háttérhálózat kizárólag a Vezérigazgató által határozatban megállapított számítógépes hálózattal, illetve rendszerrel állhat kapcsolatban. 4.3 A Munkaállomás és a Kereskedési Háttérhálózat, illetve egyéb számítógépes hálózat vagy rendszer között hálózati kapcsolat kizárólag Kapcsolati Kiszolgáló segítségével, illetve a Vezérigazgató által határozatban megállapított hálózati eszköz típus konfigurációkkal kerülhet kialakításra. 4.4 A Kapcsolati Kiszolgáló beszerzése kizárólag Kapcsolati Kiszolgáló Szolgáltatóval megkötött hatályos szerzodés esetén lehetséges. 4.5 A Távkereskedo által Kapcsolati Kiszolgálóként alkalmazható számítógép típus konfigurációk, valamint az Üzembentartási Idejük alapján aktuálisan alkalmazható Kapcsolati Kiszolgáló Szoftverek a Vezérigazgató által határozatban kerülnek megállapításra. 4.6 A Munkaállomásnak a Kereskedési Háttérhálózattal, más számítógépes hálózattal vagy egyéb rendszerrel való összekapcsolására az engedélyt a Tozsde a Távkereskedo kérelme alapján adja meg. 4.7 A Vezérigazgató határozatban állapítja meg azon muszaki meghatározásokat, leírásokat, információkat és adatokat, amelyeket a Távkereskedo a kéreleméhez csatolni köteles. 4.8 A Tozsde a Távkereskedo általi kérelem benyújtását követoen elvégzi a Munkaállomással összekapcsolásra kerülo Kereskedési Háttérhálózat, számítógépes hálózat, illetve rendszer, valamint az összekapcsolás módjának a bevizsgálását. A bevizsgálás során a Tozsde ellenorzi, hogy a hálózati kapcsolat kialakítása mennyiben felel meg a tozsdei eloírásoknak, és azt, hogy mennyiben biztosított a Kereskedési Rendszer védelme. A Tozsde a bevizsgálás során az összekapcsolással érintett Munkaállomás Telephelyén helyszíni vizsgálatot végezhet, mely során a Távkereskedo köteles együttmuködni a Tozsdével. 4.9 Munkaállomás és a Kereskedési Háttérhálózat, illetve más számítógépes hálózat vagy rendszer közötti hálózati kapcsolat kialakítására a Tozsde Vezérigazgatójának határozattal megadott engedélyét követoen kerülhet sor A Tozsde az engedély megadásával egyidejuleg a Távkereskedo rendelkezésére bocsát minden olyan információt és adatot, amely a hálózati kapcsolat létrehozását megvalósító Kapcsolati Kiszolgáló, hálózati kommunikációs eszköz, illetve a Munkaállomással hálózati kapcsolatba kerülo személyi számítógép beállításához szükséges A hálózati kapcsolatot a Távkereskedo a Tozsde engedélyének megfeleloen maga alakítja ki és viseli a kialakítás költségét Nem minosülnek Kiesett Munkaállomásnak azon Munkaállomások, amelyek a hálózati kapcsolat hibás kialakításának eredményeképpen nem tudnak részt venni a Távkereskedésben Amennyiben a Távkereskedo az engedélyezett hálózati kapcsolaton változtatni kíván, úgy köteles azt a változtatást megelozoen 15 (Tizenöt) nappal a Tozsdének bejelenteni. A 11

12 Tozsde jogosult a változtatást megtiltani amennyiben az nem felel meg a Tozsdei eloírásoknak, illetve ha az a Kereskedési Rendszer biztonságát veszélyeztetné. Amennyiben a Tozsde a változtatást nem tagadja meg, úgy a Tozsde a Távkereskedo rendelkezésére bocsát minden olyan a változtatás végrehajtásához szükséges információt, illetve adatot, amely a hálózati kapcsolat létrehozását megvalósító hálózati kommunikációs eszköz, illetve a Munkaállomással hálózati kapcsolatba kerülo személyi számítógép beállításához szükséges A Tozsde a Munkaállomással kialakításra kerülo hálózati kapcsolat muködéséért kizárólag az általa megadott információk és adatok helyességének erejéig felel A Tozsde a Távkereskedo elozetes értesítése nélkül bármikor helyszíni szemle során jogosult ellenorizni azt, hogy a Munkaállomással kialakított hálózati kapcsolat a Tozsde engedélyének megfeleloen került-e kialakításra, illetve azt, hogy az engedélynek megfelelo-e a muködtetése. Az ellenorzés során a Távkereskedo köteles együttmuködni a Tozsdével Amennyiben a Munkaállomással a hálózati kapcsolat nem a Tozsde által megadott engedélynek megfeleloen került kialakításra, illetve ha azt a Távkereskedo nem az engedélynek megfeleloen muködteti, vagy Kapcsolati Kiszolgáló alkalmazása esetén a Kereskedési Háttérhálózatban alkalmazott eljárásával a Központi Rendszer vagy más Távkereskedo biztonságos muködését, vagy teljesítményét veszélyezteti, a Tozsde a Távkereskedo Munkaállomásának a Központi Rendszerrel való kapcsolatát jegyzokönyv egyideju felvétele mellett haladéktalanul megszünteti és a Távkereskedovel szemben a Tozsdei Szabályban meghatározott szankciókat alkalmazza A Tozsde a Távkereskedo Munkaállomásának a Központi Rendszerrel való kapcsolatát kizárólag abban az esetben állítja vissza, ha a hálózati kapcsolat a Tozsde engedélyének maradéktalanul megfelel Kapcsolati Kiszolgáló alkalmazása esetén a Távkereskedo a Kereskedési Háttérhálózatában kizárólag olyan szoftvereket és alkalmazásokat vehet igénybe, amelyek biztosítják a Tozsdei Szabály betartását. 5 A Kereskedési Rendszer muködésének feltételei 5.1 A Távkereskedo a Központi Rendszerbe való kapcsolódásához biztosítja a Munkaállomásának muködtetéséhez szükséges, a saját érdekkörén belül eso személyi és tárgyi feltételeket. 5.2 A Telekommunikációs Szolgáltatást Közvetíto teljesítése során a Távkereskedo Telephelyén kialakított csatlakozási ponton túl eso számítógépes hálózat kiépítése a Távkereskedo feladata és felelossége. A Távkereskedo a számítógépes hálózat kiépítése során kizárólag a Vezérigazgató által határozatban megállapított szabványos eszközöket használhatja fel. 5.3 A Távkereskedo amennyiben Munkaállomásának személyi számítógép is képezi részét, köteles legalább egy darab, a Munkaállomásának részét képezo személyi számítógép legalább 60 (Hatvan) perces muködését szünetmentes áramforrásról biztosítani, köteles továbbá a Központi Rendszerrel való kapcsolatot megvalósító hálózati eszközök 12

13 folyamatos szünetmentes áramszolgáltatását biztosítani, és a hálózati eszközöket ezen szünetmentes áramforrásra kapcsoltan folyamatosan bekapcsolva tartani. 5.4 Amennyiben a Távkereskedo nem az 5.3 pontban meghatározottak szerint jár el, úgy az ebbol a hiányosságból származó következményekért a Távkereskedot terheli a felelosség. 5.5 A Tozsde saját érdekkörében biztosítja a Központi Rendszer zavartalan muködtetésének feltételeit, így különösen az üzemképes állapot fenntartásához szükséges technikai feltételeket, valamint a Kereskedési Rendszeren keresztül történo kereskedés akadálytalan folytatásának személyi feltételeit. 5.6 A Tozsde a Rendszer Nyitvatartási Ido alatt köteles a Távkereskedo részére a Távkereskedést illetve a Kereskedést Kiegészíto Tevékenységek végzését valamely Tozsdei Szabály eltéro rendelkezése hiányában folyamatosan lehetové tenni. 5.7 A Tozsde nem tartozik felelosséggel Kereskedési Munkaállomás Szoftvernek a Munkaállomásra való nem megfelelo feltelepíttetésébol, a Munkaállomás Központi Rendszerhez való nem megfelelo integrálásából, a Kapcsolati Kiszolgálónak a nem megfelelo üzembe helyezésébol, továbbá a Munkaállomás Szoftver és a Kapcsolati Kiszolgáló Szoftver nem megfelelo Frissítésébol eredo, a Távkereskedot ért kárért. A Tozsde nem tartozik felelosséggel továbbá a Távkereskedok által a Szabályzat eloírásainak be nem tartásával az egymásnak okozott károkért. 6 A Kereskedési Rendszer meghibásodása esetén követendo eljárás 6.1 A Tozsde a Távkereskedéssel kapcsolatos esetleges - a Rendszer Nyitvatartási Ido alatt felmerülo- hibák kiküszöbölésében való közremuködésre Távkereskedési Segélyszolgálatot muködtet. A Távkereskedési Segélyszolgálat feladata a Központi Rendszerben jelentkezo hibák kivételével kizárólagosan a hibaelhárításban való közremuködésre korlátozódik, a hiba elhárítására nem terjed ki a felelossége. 6.2 A Távkereskedési Segélyszolgálat feladata magában foglalja: a) a Kereskedési Rendszer muködésének folyamatos nyomon követését, az esetlegesen jelentkezo hibák Szabályzat szerinti észlelését és Szabályzat szerint közremuködést az észlelt hiba elhárításában, b) a Távkereskedoktol a Távkereskedési Segélyszolgálaton keresztül érkezo bejelentések alapján a Szabályzat szerint közremuködést a hiba elhárításában, c) a Központi Rendszer technikai meghibásodása esetén a hiba javításának megkezdését, és annak minél rövidebb idon belüli elhárítását vagy intézkedést a hiba elhárításáról. 6.3 A Távkereskedési Segélyszolgálat kapcsolatban áll a Telekommunikációs Szolgáltatást Közvetíto teljesítési körébe tartozó, a Kereskedési Rendszer Hozzáférési Szolgáltató által üzemeltetett hibaelhárító szolgálattal. 6.4 A Távkereskedési Segélyszolgálat bármilyen hibabejelentésnél, illetve hibajelenségnél közremuködik a hiba okának felderítésében. 6.5 A Tozsde a hiba bejelentésével, illetve észlelésével egyidejuleg megvizsgálja, hogy a hiba a Központi Rendszer vagy a Kereskedési Munkaállomás Szoftver, a hálózat, vagy hálózati elemek meghibásodása miatt következett-e be. Amennyiben a Távkereskedo 13

14 Munkaállomása a Kereskedési Háttérhálózattal, más számítógépes hálózattal, vagy rendszerrel összekapcsolásra került, úgy a Tozsde a hiba okának felderítésében az elozoekben írtakon túl a Kapcsolati Kiszolgáló Szoftverig bezárólag vesz részt. 6.6 A Tozsde a hálózat-felügyeleti és egyéb rendszer-monitoring eszközeinek segítségével észlelt hibákról a Távkereskedot a Munkaállomáson keresztül, a kommunikációs rendszeren át, vagy egyéb módon értesíti. 6.7 Amennyiben a hiba a Központi Rendszer meghibásodása miatt következett be, úgy a hiba javítását a Távkereskedési Segélyszolgálat késedelem nélkül megkezdi, vagy intézkedik a hiba elháríttatásáról, és errol tájékoztatja a Távkereskedot. 6.8 Amennyiben a hiba a Központi Rendszer és a Munkaállomás közötti hálózati kapcsolat meghibásodásából következo kommunikációs hibának minosül, úgy a Távkereskedési Segélyszolgálat értesíti errol a Telekommunikációs Szolgáltatást Közvetíto teljesítési körébe tartozó hibaelhárító szolgálatot, aki ezen bejelentés alapján haladéktalanul megvizsgálja, hogy a meghibásodás a kommunikációs hálózatban keletkezett-e. A vizsgálat eredményérol és a várható hibajavítási idoigényrol a Telekommunikációs Szolgáltatást Közvetíto tájékoztatja a Távkereskedot. 6.9 Kereskedési Háttérhálózattal, más számítógépes hálózattal, illetve rendszerrel össze nem kötött Munkaállomás esetén amennyiben a Távkereskedési Segélyszolgálat megállapítja, hogy a hiba forrása hardver, vagy operációs rendszer szintu, úgy errol haladéktalanul értesíti a Távkereskedot, aki intézkedik a hiba elhárításáról Kereskedési Háttérhálózattal, más számítógépes hálózattal, illetve rendszerrel össze nem kötött Munkaállomás esetén a Kereskedési Munkaállomás Szoftver meghibásodásakor a Tozsde kizárólag javaslatokat tesz a Távkereskedonek arra vonatkozóan, hogy a hiba elhárítása érdekében a Távkereskedo milyen lépéseket tegyen meg A Kereskedési Munkaállomás Szoftver muködésével kapcsolatosan felmerült hibák megszüntetése lehetoség szerint Távoli Hibajavítással történik. Amennyiben a Távoli Hibajavítás nem vezet eredményre, úgy a Távkereskedo gondoskodik a hibajavításról. Távoli Hibajavítással történo közremuködésre a Tozsde által kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a Munkaállomás telepítésére és integrálására a Tozsde által a Távkereskedonek adott telepítési instrukciók szerint került sor. A telepítési instrukciók szerinti telepítés és integrálás végrehajtásával a Távkereskedo felhatalmazást ad a Tozsde számára, hogy a Kereskedési Munkaállomás Szoftver muködésével kapcsolatosan felmerült hibák megszüntetése érdekében Távoli Hibajavítást kezdeményezzen A Kapcsolati Kiszolgáló Szoftver muködésével kapcsolatosan felmerült hibák megszüntetése lehetoség szerint Távoli Hibajavítással történik. Amennyiben a Távoli Hibajavítás nem vezet eredményre, úgy a Távkereskedo Kapcsolati Kiszolgáló Szolgáltató között kötött szerzodés rendelkezései alapján intézkedik a hibajavításról. Távoli Hibajavítással történo közremuködésre a Tozsde által kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a Kapcsolati Kiszolgáló üzembe helyezésére a Tozsde által adott telepítési instrukciók szerint került sor. A telepítési instrukciók szerinti üzembe helyezés végrehajtásával a Távkereskedo felhatalmazást ad a Tozsde számára, hogy a Kapcsolati Kiszolgáló Szoftver muködésével kapcsolatosan felmerült hibák megszüntetése érdekében Távoli Hibajavítást kezdeményezzen. 14

15 6.13 A Tozsde a hibaelhárítási folyamat általa ismert alakulásáról folyamatosan tájékoztatja a Távkereskedot A Kereskedési Rendszer üzemzavar utáni újraindításakor a Tozsde tájékoztatja a Távkereskedot arról, hogy a Munkaállomása ismét Kereskedésre Képes Állapotban van A Központi Rendszer vagy a Kereskedési Munkaállomás Szoftver, illetve a Kapcsolati Kiszolgáló szoftver meghibásodása miatt keletkezett károkért a Tozsde nem tartozik felelosséggel A Távkereskedo köteles a hibajavítás érdekében a Távkereskedési Segélyszolgálattal, a Telekommunikációs Szolgáltatást Közvetítovel és a Kapcsolati Kiszolgáló Szolgáltatóval együttmuködni. Ennek keretében a Távkereskedo köteles a Munkaállomás megközelíthetoségét szükség esetén elozetes egyeztetést követoen bármely idopontban biztosítani, és a hibajavítás elvégzését lehetové tenni. Ezen együttmuködési kötelezettség elmulasztásából eredo valamennyi következményért a Távkereskedot terheli a felelosség. 7 A Kereskedési Munkaállomás Szoftver és a Kapcsolati Kiszolgáló Szoftver Frissítése 7.1 Amennyiben a Tozsde a Kereskedési Munkaállomás Szoftver, illetve Kapcsolati Kiszolgáló Szoftver Frissítése mellett dönt, úgy a Frissítés kezdo napját, az új Kereskedési Munkaállomás Szoftver verzió számát, illetve Kapcsolati Kiszolgáló Szoftver verzió számát, az új Kereskedési Munkaállomás Szoftver verzió Telepítési Csomagjának elérhetoségét, továbbá a lecserélésre kerülo Kereskedési Munkaállomás Szoftver verzió, illetve Kapcsolati Kiszolgáló Szoftver verzió Üzembentartási Idejének utolsó napját a Vezérigazgató a leheto leghamarabb, de legkésobb a Frissítés kezdonapját megelozo két Tozsdenappal határozatban állapítja meg. 7.2 A Frissítést a Távkereskedo a Tozsde közremuködése nélkül, önállóan végzi el. A Kereskedési Munkaállomás Szoftver, illetve Kapcsolati Kiszolgáló Szoftver adott verziójával történo Frissítés az adott verzió Frissítésének kezdo napjától kezdodoen bármikor elvégezheto a Távkereskedo által. 7.3 Nem minosülnek Kiesett Munkaállomásnak, továbbá a Kereskedésre Képes Állapot megszunik azon Munkaállomások tekintetében, amelyeken az aktuálisan telepített Munkaállomás Szoftver, illetve Kapcsolati Kiszolgáló Szoftver Üzembentartási Idejének utolsó napja elmúlt, illetve a Frissítésre nem megfeleloen került sor. 8 Levezeto 8.1 A Levezeto feladata magába foglalja: a) a Távkereskedo saját ajánlataira vonatkozó ajánlattörlési utasításainak végrehajtását, b) a Távkereskedo utasítása alapján a kereskedési jogosultságainak megváltoztatását, c) a Távkereskedo utasítása alapján a készpénz állományának megváltoztatását. 8.2 A Levezeto a 8.1 pontban meghatározott feladatokat kizárólag a Levezetoi Jelszó bejelentése után hajtja végre. 15

16 8.3 A Távkereskedo a 8.1. pontban meghatározottak utasításainak végrehajtását a Levezeto köteles telefonon visszaigazolni. 9 Kapcsolattartás a Távkereskedési Segélyszolgálattal 9.1 A Távkereskedési Segélyszolgálat, illetve a Levezeto megfelelo számú telefon- és telefaxvonalon keresztül érheto el, mely biztosítja, hogy a Távkereskedo hosszabb várakozási ido nélkül kapcsolatot tudjon teremteni azokkal. A rendelkezésre álló telefonilletve telefaxszámok a Rendszer Nyitvatartási Ido alatt illetoleg azt megelozoen és követoen 30 (Harminc) percen keresztül kizárólag a Távkereskedési Segélyszolgálat, illetve a Levezeto részére történo bejelentések céljára használhatók. 9.2 A Távkereskedési Segélyszolgálat, illetve a Levezeto a Rendszer Nyitvatartási Ido alatt és azt megelozoen és követoen 30 (Harminc) percen keresztül érheto el. A Távkereskedési Segélyszolgálatnál, illetve a Levezetonél a megadott telefonszámokon ezen idotartam alatt, telefaxon keresztül folyamatosan tehetok bejelentések. 9.3 A Tozsde a fenti telefon- és telefaxszámokról és azok megváltozásáról elozetesen külön írásban értesíti a Távkereskedot. 9.4 A Munkaállomással és a Kereskedési Szoftverrel, kapcsolatosan felmerülo hibák bejelentése, illetve a Levezeto részére történo bejelentések a Tozsde felé kizárólag az erre a célra megadott telefon- illetve telefaxszámon keresztül történhet. 9.5 A Távkereskedo köteles zárt borítékban a Távkereskedési Segélyszolgálatnál a Telefonos Jelszót, a Levezetonél a Levezetoi Jelszót a Központi Rendszerhez való csatlakozást megelozoen megadni, amelyet az azonosítás érdekében minden bejelentéskor köteles közölni. 9.6 A Távkereskedo az általa megadott Telefonos Jelszót, illetve Levezetoi Jelszót tetszoleges ideig használhatja, és igénye szerint bármikor módosíthatja. A Jelszó módosítása úgy történik, hogy a Távkereskedo zárt borítékban megadja a Távkereskedési Segélyszolgálatnál, illetve a Levezetonél a törölni kívánt Jelszavát és az új Jelszót, pontosan megjelölve, hogy mely idoponttól kezdodoen kívánja használni az új Jelszót. A Távkereskedési Segélyszolgálat, illetve a Levezeto a megjelölt idoponttól kezdodoen kizárólag az új Telefonos Jelszót, illetve Levezetoi Jelszót fogadja el a Távkereskedo azonosítójaként. 9.7 Írásbeli bejelentéseket kizárólag a Távkereskedo cégjegyzésére jogosult, és a Tozsdén bejelentett személy tehet. 9.8 A Távkereskedéssel kapcsolatos, telefonon keresztül történo bejelentésekrol a Tozsde hangfelvételt készít, melyet a Távkereskedo köteles elfogadni, mint a bejelentés tartalmát hitelesen bizonyító eszközt. 9.9 A Tozsde köteles a telefaxokat és a hangfelvételeket legalább 30 (Harminc) napig, az ezen idoszak alatt felmerülo vitás esetekben azok tartalmát az illetékes fórum döntéséig megorizni. 16

17 10 Munkaállomás Kiesése esetén követendo eljárás 10.1 A Tozsde köteles a Teremben a Vezérigazgató által határozatban megállapított számú, de legalább a mindenkori Távkereskedok száma 15 (Tizenöt) %-ának megfelelo számú Tartalék Munkaállomást üzemeltetni. A Tartalék Munkaállomás Kereskedést Kiegészíto Tevékenység végzésére nem, kizárólag kereskedési tevékenység végzésére és a saját Ajánlati Könyv floppy export-import tevékenységére használható A Munkaállomás Kiesése esetén a Távkereskedo jogosult a Teremben lévo Tartalék Munkaállomáson folytatni a kereskedést mindaddig, amíg a Munkaállomása Kereskedésre Képes Állapotba nem kerül, de legfeljebb az adott napon a Rendszer Nyitvatartási Ido végéig A Távkereskedo jogosult annyi Tartalék Munkaállomáson folytatni a kereskedést, ahány darab személyi számítógép kapcsolódik a Kiesett Munkaállomásához A Távkereskedok a Tartalék Munkaállomások közül mindaddig annyi használatára jogosultak, ahány Munkaállomásuk részét képezo személyi számítógép Munkaállomás Kieséssel érintett, amíg valamennyi rendelkezésre álló Tartalék Munkaállomás elfoglalásra nem kerül Amennyiben valamennyi rendelkezésre álló Tartalék Munkaállomás elfoglalásra került, és újabb Távkereskedo jogosult kérni Tartalék Munkaállomás igénybevételét, eloször azon Távkereskedo(k)tol kerül a Tartalék Munkaállomás használati joga visszavételre, akinek Kereskedésre Képes Munkaállomása is van, majd azoktól arányosan, akik az adott idopontban a legtöbb Tartalék Munkaállomást használnak A fenti eljárást kell alkalmazni mindaddig, amíg a Tartalék Munkaállomás használatára jogosultak mindegyike részére legalább egy Tartalék Munkaállomás használati joga biztosítható Amennyiben a fenti eljárást alkalmazva legalább egy olyan Tartalék Munkaállomás használatára jogosult, budapesti Telephelyen elhelyezett Munkaállomással rendelkezo Szekciótag Távkereskedo van, akinek a részére a Tozsde nem tudja egyetlen Tartalék Munkaállomás használati jogát sem biztosítani, úgy a Tozsde köteles az adott napon az adott szekcióban a tozsdei kereskedést átmenetileg, ezen helyzet fennállásának idotartamára szüneteltetni Amennyiben a budapesti Telephelyen Munkaállomással nem rendelkezo Szekciótag Távkereskedok közül a Szekciótag Távkereskedok számához viszonyított 15 (Tizenöt) %- ánál olyan jellegu meghibásodás következik be, hogy egyetlen Kereskedésre Képes Állapotban lévo Munkaállomással sem rendelkeznek, úgy a Tozsde jogosult az adott napon az adott szekcióban a tozsdei kereskedést átmenetileg, ezen helyzet fennállásának idotartamára szüneteltetni Azon Távkereskedok, akiknek a Munkaállomásuk nem a Munkaállomás Kiesés fogalmába tartozó okra visszavezetheto hibából vált kereskedésre alkalmatlanná, a Vezérigazgató által határozatban meghatározott feltételekkel jogosultak a Tartalék Munkaállomások használatára. 17

18 10.10 A kereskedés szüneteltetésére nem kerül sor azon Távkereskedok miatt, akiknek a Munkaállomásuk nem a Munkaállomás Kiesés fogalmába tartozó okra visszavezetheto hibából vált kereskedésre alkalmatlanná. 11 A Kereskedési Rendszer Védelme 11.1 A Kereskedési Rendszer védelme céljából a Távkereskedo köteles gondoskodni a Munkaállomásának fizikailag olyan helyre történo elhelyezésérol, hogy azon keresztül a Kereskedési Rendszerbe illetéktelen behatolás ne történhessen A Munkaállomáson keresztül történo illetéktelen behatolás megakadályozására a Távkereskedo köteles megfelelo belso szabályokat és eljárási rendet alkalmazni A Központi Rendszer és a Kereskedési Háttérhálózat, illetve más számítógépes hálózat vagy rendszer felöl a Távkereskedo Munkaállomására történo illetéktelen behatolás megakadályozása érdekében a védelem kialakítása a Távkereskedo feladata és felelossége A Központi Rendszeren keresztül történo illetéktelen behatolás megakadályozása és a Központi Rendszer védelme a Tozsde feladata és felelossége A Távkereskedo köteles a Kereskedési Rendszerbe történo illetéktelen bejelentkezés megakadályozása érdekében az egyes azonosítási szinteken eltéro Kereskedési Szoftver Jelszavakat használni. A Kereskedési Szoftver Jelszónak minimum 6 (Hat) karakterbol kell állnia, és tartalmaznia kell kisbetut, nagybetut, számot és jelet vegyesen A Távkereskedo a Kereskedési Szoftver Jelszót tetszoleges ideig használhatja, és igénye szerint bármikor módosíthatja A Távkereskedo köteles a Távkereskedéssel összefüggésben használatos jelszavakat titkosan kezelni A Munkaállomásról végrehajtott valamennyi muvelet a Távkereskedo cselekményének minosül, és azért a Távkereskedot teljes felelosség terheli A Távkereskedo a Munkaállomás használatához az Operációs Rendszer Felhasználónév és az Operációs Rendszer Jelszó megadásával azonosítja magát. A Kereskedési Rendszer használatához a Távkereskedo a Kereskedési Rendszerbe bejelentkezo üzletkötojének azonosítására is alkalmas Kereskedési Szoftver Felhasználónév és Kereskedési Szoftver Jelszó megadásával azonosítja magát, ide nem értve a Kapcsolati Kiszolgáló alkalmazásának esetét, mely során a Kapcsolati Kiszolgálónak a Kereskedési Rendszerbe történo bejelentkezésekor a Kereskedési Szoftver Felhasználónév és a Kereskedési Szoftver Jelszó kizárólag a Távkereskedo azonosítására alkalmas Kapcsolati Kiszolgálóval történo kereskedés esetén a Távkereskedo nem köteles igazolni a Kapcsolati Kiszolgálón keresztül ajánlatot tevo üzletköto személyét, a Kapcsolati Kiszolgálón keresztül megtett ajánlatokért a Távkereskedo az általános felelosségi szabályok figyelembe vételével tartozik felelosséggel. 18

19 11.11 Amennyiben a Távkereskedo a Kereskedelmi Rendszer védelme érdekében nem teszi meg a kello biztonsági intézkedéseket, valamint amennyiben a Távkereskedo Munkaállomásán keresztül más Távkereskedot, vagy a Központi Rendszert fenyegeto illetéktelen behatolás történt, vagy annak veszélye fenyeget a Tozsde a Távkereskedo Munkaállomásainak a Központi Rendszerrel való kapcsolatát jegyzokönyv egyideju felvétele mellett haladéktalanul megszünteti és a Távkereskedovel szemben Tozsdei Szabályban meghatározott szankciókat alkalmaz A Tozsde a Távkereskedo Munkaállomásának a Központi Rendszerrel való kapcsolatát kizárólag abban az esetben állítja vissza, ha a Távkereskedo igazolja, hogy a Kereskedési Rendszer védelmére vonatkozó eloírásoknak maradéktalanul megfelel A Távkereskedo nem jogosult a Munkaállomásán megjeleno, a tozsdei kereskedésre vonatkozó információt semmilyen formában sem ingyenesen, sem ellenszolgáltatás fejében harmadik fél tudomására hozni. Kapcsolati Kiszolgáló igénybevétele esetén a Kereskedési Háttérhálózatban kereskedési adatokat megjeleníto számítógépek után a Távkereskedo Tozsde számára történo díjfizetésére vonatkozó szabályokat, és a díj mértékét a Vezérigazgató határozatban állapítja meg A pont megszegése esetén a Tozsde a jogellenes állapot idejére a Távkereskedo kereskedési jogát felfüggeszti és pénzbírság szankciót alkalmaz. 12 A Telekommunikációs Szolgáltatást Közvetíto és a Távkereskedo közötti jogviszony 12.1 A Telekommunikációs Szolgáltatást Közvetíto és a Távkereskedo közötti jogviszony tartalmát jelen Szabályzat eltéro rendelkezése hiányában - a Telekommunikációs Szolgáltatás közvetítése tárgyában közöttük írásban létrejött szerzodés szabályozza Távkereskedo viseli a Telekommunikációs Szolgáltatást Közvetíto teljesítése során a pontban hivatkozott szerzodés szerint közvetített szolgáltatások díjait. A Tozsde a Távkereskedo jelen Szabályzatban foglalt kötelezettségei megszegésének tekinti a Távkereskedo ezen pontban hivatkozott kötelezettségének nem vagy nem szerzodésszeru teljesítését Amennyiben a Távkereskedo a pontban foglalt kötelezettségét megszegi a Tozsde az alábbi szankciókat alkalmazhatja a Távkereskedovel szemben: a díjfizetési kötelezettség esedékességének idopontjától számított 5. (Ötödik) napot követoen írásban felszólítja a Távkereskedot a kötelezettségének teljesítésére, illetve a további szankciók alkalmazásának lehetoségére a díjfizetési kötelezettség esedékességének idopontjától számított 10. (Tizedik) napot követoen a Távkereskedo Munkaállomásának a Központi Rendszerhez való kapcsolatát biztosító másodlagos (ISDN) kommunikációs vonal igénybevételét jegyzokönyv egyideju felvétele mellett a Tozsde megszünteti a díjfizetési kötelezettség esedékességének idopontjától számított 20. (Huszadik) napot követoen a Tozsde a Távkereskedo Munkaállomásának a Központi Rendszerhez való kapcsolatát jegyzokönyv egyideju felvétele mellett megszünteti a díjfizetési kötelezettség esedékességének idopontjától számított 25. (Huszonötödik) napot követoen a Tozsde egyoldalú nyilatkozata alapján a Telekommunikációs 19

20 Szolgáltatást Közvetíto és a Távkereskedo a között létrejött jogviszony megszunik (bontó feltétel) 12.4 A Telekommunikációs Szolgáltatást Közvetíto és a Távkereskedo a közöttük létrejött jogviszony tartalmát a Szabályzat rendelkezéseinek megfeleloen kötelesek kialakítani. 13 A Központi Rendszerhez csatlakozás katasztrófa esetén 13.1 Természeti katasztrófa, baleset, tuzeset, terrortámadás, vagy bármilyen egyéb olyan esemény bekövetkeztekor, amelynek következtében a Központi Rendszer muködtetése nem lehetséges, a Tozsde a Tartalék Központi Rendszert helyezi üzembe Jelen Szabályzat felhatalmazza a vezérigazgatót, hogy a Központi Rendszer üzemképtelensége esetére a Tartalék Központi Rendszer üzemeltetésére irányadó, és a jelen Szabályzattól eltéro szabályokat vezérigazgatói határozatban állapítsa meg, amelyben jogosult a Tartalék Központi Rendszer üzemeltetésének idejére a Munkaállomások számát korlátozni. 20

A SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Jelen okirat a Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra N-Telekom Kft Hatályba lépés: 2015.10.01. készítés ideje:2004/10 utolsó mód:2015-08-26 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME...

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés flivatala székhely : 1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3. adószám : 15300014-2-41, PIR szám : 300014 Pénzforgalmi számlaszám : 10032000-01400805-00000000

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyta a Generali Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 2014. július 18-án kelt 22/2014 számú határozatával Hatályba lépés időpontja: 2014. július 22. Generali Alapkezelő

Részletesebben

Elektronikus úton kötött szerződésekre irányadó. általános szerződési feltételek

Elektronikus úton kötött szerződésekre irányadó. általános szerződési feltételek AUTO SECURIT Zrt. Szolgáltató székhelye 1117 Budapest, Kondorosi út 2. a. ép.. (Budafoki és Kondorosi út sarkán lévő irodaház) Telefon (06-1-555-4400) Hétfőtől - Péntekig: 7:30-17:30 óra között E-mail

Részletesebben

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat MOBIL PARKOLÁSI SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.) Korm. rendeletben meghatározott

Részletesebben

COMPLEX CÉGADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

COMPLEX CÉGADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI COMPLEX CÉGADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. Értelmező rendelkezések Szolgáltató: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35.). Előfizető:

Részletesebben

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA hatályos: 20134. december 9március 1-től Az AXA Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár (alapításkori korábbi nevén: Winterthur Országos AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár,

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1 / 223 2016.04.20. 12:09 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2016.01.01 2016.04.30 132 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2013. december 9. Hatályos: 2014.

Részletesebben

LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től

LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

GIROHÁLÓ SZOLGÁLTATÁS ÜZLETSZABÁLYZATA

GIROHÁLÓ SZOLGÁLTATÁS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2016. január 1. napjától GIROHÁLÓ SZOLGÁLTATÁS ÜZLETSZABÁLYZATA GIROHáló Szolgáltatási szerződés melléklete 1054 Budapest, Vadász utca 31. Telefon: (1) 428-5600, (1) 269-2270 Fax: (1) 269-5458

Részletesebben

Az 1. Magyar Cukor Manufaktúra által szervezett. Jam Mester. elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata

Az 1. Magyar Cukor Manufaktúra által szervezett. Jam Mester. elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata Az 1. Magyar Cukor Manufaktúra által szervezett Jam Mester elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata Az 1. Magyar Cukor Manufaktúra (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi,

Részletesebben

PANAROM ONLINE ÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Hatályba lép: 2015.11.01.

PANAROM ONLINE ÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Hatályba lép: 2015.11.01. PANAROM ONLINE ÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Hatályba lép: 2015.11.01. I. ÁSZF CÉLJA, BEVEZETÉS A jelen ÁSZF célja, hogy a PANAROM ONLINE ÁRUHÁZ-ban (www.panarom.hu) történő vásárlásra

Részletesebben

ROUST Hungary Kft. City Label

ROUST Hungary Kft. City Label ROUST Hungary Kft. City Label MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI-, ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ( Játékszabályzat ) 1. A játék szervezője 1.1 A City Label elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a

Részletesebben

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez C (TKSZ-DEV) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez A Magyar Takarékszövetkezeti

Részletesebben

AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS

AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.)

Részletesebben

RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA

RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA 1. oldal RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA amely létrejött a (1) NÉV KORONA KÖZRAKTÁR ZRT. 1053 Budapest, Szép utca 2. Adószám: 14750698-2-41 Cégjegyzékszám: Cg.01-10-046370 Képviseli: Területi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 5

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 5 Állttallános Szerződésii Fellttéttellek PiipeNett Communiicattiions Távközllésii és IIntternett Szollgállttattó Btt.. 2012.. jjanuár 1.. IIntternett szollgállttattás és egyéb adattáttviittellii szollgállttattás

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2009. november 20. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

4. fejezet AZ ÁRU SZEKCIÓ DELIVERY SZABÁLYAI

4. fejezet AZ ÁRU SZEKCIÓ DELIVERY SZABÁLYAI 4. fejezet AZ ÁRU SZEKCIÓ DELIVERY SZABÁLYAI 5. Fizikai szállítást eredményező tőzsdei ügyletek általános szabályai 5.1 Az áruszállítások feltételei 5.1.1 A Tőzsdén forgalmazott áruk adásvétele akkor tekinthető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Öko-Építőanyag Webáruház-at Kazinczy Gyöngyvér egyéni vállalkozó üzemelteti. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Kazinczy Gyöngyvér egyéni vállalkozó

Részletesebben

TERVEZET A 450 MHZ-ES FREKVENCIASÁV FREKVENCIAHASZNÁLATI JOGOSULTSÁGA TÁRGYÁBAN KIÍRT PÁLYÁZAT DOKUMENTÁCIÓJA. Budapest, 2013. október 28.

TERVEZET A 450 MHZ-ES FREKVENCIASÁV FREKVENCIAHASZNÁLATI JOGOSULTSÁGA TÁRGYÁBAN KIÍRT PÁLYÁZAT DOKUMENTÁCIÓJA. Budapest, 2013. október 28. TERVEZET A 450 MHZ-ES FREKVENCIASÁV FREKVENCIAHASZNÁLATI JOGOSULTSÁGA TÁRGYÁBAN KIÍRT PÁLYÁZAT DOKUMENTÁCIÓJA Budapest, 2013. október 28. Tartalomjegyzék I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Fogalom-meghatározások...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ Fogalom meghatározások: Fizetési számla: a Pannon Takarék Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) által a Számlatulajdonos részére vezetett, a Szerződésben

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma 2004. évi CXV. Törvény a lakásszövetkezetekről Az Országgyűlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerű és

Részletesebben

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. Általános Üzleti Feltételei a Befektetési Szolgáltatási Tevékenységre és Kiegészítő Szolgáltatásra

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. Általános Üzleti Feltételei a Befektetési Szolgáltatási Tevékenységre és Kiegészítő Szolgáltatásra Az UniCredit Bank Hungary Zrt. Általános Üzleti Feltételei a Befektetési Szolgáltatási Tevékenységre és Kiegészítő Szolgáltatásra Hatályos 2015. december 3. Tartalomjegyzék 3 1. Az Üzleti Feltételek hatálya

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. július szeptember 151-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

Hatályos: 2015.02.01

Hatályos: 2015.02.01 Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat Hatályos: 2015.02.01 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK... 4 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Hatályos: 2015. 08.01-jétől

Hatályos: 2015. 08.01-jétől Hatályos: 2015. 08.01-jétől I. Általános rész Jelen Szabályzat célja annak biztosítása, hogy Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő, vagy Társaság) megfeleljen az információs önrendelkezési

Részletesebben

A Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Ellenőrzési Szabályzata

A Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Ellenőrzési Szabályzata A Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Ellenőrzési Szabályzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti szakmagyakorlási tevékenység jogszerűségének és szakszerűségének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.kutyubazar.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.kutyubazar.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.kutyubazar.hu Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.kutyubazar.hu. weboldalon (a továbbiakban: Webáruház, Honlap) elérhető szolgáltatás

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. másrészről: a. (székhely: ; adóigazgatási szám: ; képviseli: ) a továbbiakban: Kedvezményezett,

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. másrészről: a. (székhely: ; adóigazgatási szám: ; képviseli: ) a továbbiakban: Kedvezményezett, TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., adóigazgatási szám: 19672902-2-42, bejegyző végzés száma: Fővárosi

Részletesebben

Vásárlási feltételek

Vásárlási feltételek Vásárlási feltételek (Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek) Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. Regisztráció III. Kosár IV. Kedvezmények, kuponok V. Megrendelés, árak VI. Fizetés VII. Szállítás,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1 WEBÁRUHÁZ, SZERZŐDŐ FELEK 1.1 A ROSSMANN Webáruházat ( Webáruház ) a ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2225 Üllő, Zsaróka út

Részletesebben

A Feltételek mindenkor hatályos tartalma ugyancsak ezen a linken hozzáférhető az Eladó számára bármikor.

A Feltételek mindenkor hatályos tartalma ugyancsak ezen a linken hozzáférhető az Eladó számára bármikor. 1. A Vevő nek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes áru (megrendelése és) megvásárlása, valamint kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás, TERVEZET

Együttműködési Megállapodás, TERVEZET Irattartó szám: Dokumentumazonosító: Együttműködési Megállapodás, TERVEZET amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24.) a továbbiakban MVH

Részletesebben

Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete Hatályos:2015-01-01 -tól Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Szabályzata a Távkereskedés

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. március 1május 26-tőól Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

A Széf szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. október 07-től

A Széf szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. október 07-től A Széf szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. október 07-től A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. cégjegyzékszáma: 03-02-000284,

Részletesebben

Az ÁSZF letölthető az alábbi linkről: http://www.selectel.hu/doc/aszf A webáruház címe: http://www.selectel.hu, http://www.selectel.

Az ÁSZF letölthető az alábbi linkről: http://www.selectel.hu/doc/aszf A webáruház címe: http://www.selectel.hu, http://www.selectel. ÁSZF Általános szerződési feltételek Jelen dokumentum tartalmazza Szögi Balázs e.v. (Székhely: 6791 Szeged, Majális u. 7., adószám: 66341727-1-26), mint szolgáltató (továbbiakban : Szolgáltató) által üzemeltetett

Részletesebben

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató),

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), KERESKEDELMI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a a jelen megállapodást továbbiakban: Megállapodás a Megállapodás feltételei szerint elfogadó (239/2009. (X.20.) IKIM rendeletben

Részletesebben

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA A TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE Tartalomjegyzék Tartalom Oldalszám

Részletesebben

Hatályos 2015. december 18. napjától

Hatályos 2015. december 18. napjától ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános Szerződési Feltételek a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. elektronikus kereskedelmi szolgáltatásainak igénybevételéhez Hatályos 2015. december 18.

Részletesebben

LIPTON ICE TEA RAJONGÓI OLDALON SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

LIPTON ICE TEA RAJONGÓI OLDALON SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA LIPTON ICE TEA RAJONGÓI OLDALON SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 1.1 A Lipton Ice Tea rajongói oldalon ( Rajongói oldal ) szervezett

Részletesebben

VALLALKOZASI SZERZODES (száma: 28/1-10-50/2011)

VALLALKOZASI SZERZODES (száma: 28/1-10-50/2011) 0 VALLALKOZASI SZERZODES (száma: 28/1-10-50/2011) A( 2011 JGL, 22 2. amely létrejött egyrészt: név: Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központja székhelv: 2098 Pilisszentkereszt.

Részletesebben

ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.funyiroaruhaz.hu weboldal használatához 2016. február

ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.funyiroaruhaz.hu weboldal használatához 2016. február ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.funyiroaruhaz.hu weboldal használatához 2016. február 1. Preambulum Köszöntjük Önt honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során cégünket tiszteli meg

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek A Szolgáltató megnevezése, címe: Kör-Kábeltelevíziós Szolgáltató Szövetkezet Körmend 9900 KÖRMEND, Rákóczi Ferenc utca 9-11. Általános Szerződési Feltételek Az ÁSZF készítésének:2009.01.12. utolsó módosításának:

Részletesebben

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Va.:9301/2006 J A V A S L A T Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására Összeállította:.

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KBC EQUITAS BROKER RT. A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2010. november 1-től 1/69 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

4/C. sz. függelék 1/7

4/C. sz. függelék 1/7 1/7 Bevezetés Az általános közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési feltételei a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.), az annak

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MŰKÖDÉSI KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MŰKÖDÉSI KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MŰKÖDÉSI KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az Igazgatóság elfogadó/módosító határozatának száma és kelte: 36/2010 2010. szeptember 15. A PSZÁF jóváhagyásának

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan

DOKUMENTÁCIÓ. Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan DOKUMENTÁCIÓ Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás (Az ajánlat összeállításának tartalmi, formai

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

Szolgáltatási szabályzat titkosító tanúsítvány szolgáltatáshoz (HSZSZ-T)

Szolgáltatási szabályzat titkosító tanúsítvány szolgáltatáshoz (HSZSZ-T) Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szolgáltatási szabályzat titkosító tanúsítvány szolgáltatáshoz (HSZSZ-T) Verziószám 4.0 Objektum azonosító (OID) 1.3.6.1.4.1.14868.1.4.4

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amelyet az egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószáma: 15311746-2-41), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (2006. október 16.) Szeged 1 PREAMBULUM A gazdálkodó szervezetek és a

Részletesebben

AquaZ Natura Kft. Általános Szerződési Feltételek

AquaZ Natura Kft. Általános Szerződési Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Tartalom: 1. Felek megnevezése és az ÁSZF hatálya 2. A vásárlás menete, az adásvételi szerződés létrejötte 3. Kiszállítás, személyes átvétel 4. Jótállás 5. A vásárlástól

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatályos: 2016. január 1. napjától

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatályos: 2016. január 1. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatályos: 2016. január 1. napjától a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő lakóingatlanokra és tartalék ingatlanokra kötött lakásbérleti szerződéshez Cím: 1122

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Navalla Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság mint Szolgáltató (a továbbiakban Szolgáltató

Részletesebben

TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT. 2015. július 01.

TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT. 2015. július 01. TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 2015. július 01. 1 1. Bevezető... 4 1.1 Jogszabályi hivatkozások:... 4 1.2 Általános összefoglaló... 4 2. Egészségpénztári

Részletesebben

2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról

2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról A törvényt az Országgyűlés a 2001. május 29-i ülésnapján fogadta el, majd 2004. június 14-én módosította. (2004. évi LV. törvény). Az alábbi szöveg a módosított változatot tükrözi. Az eredeti törvény megjelent

Részletesebben

BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA. Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben

BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA. Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben amely a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. tv. - a továbbiakban: Gtv. - alapján készült. A BorsodChem Rt. - a továbbiakban:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(XII.20.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(XII.20.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(XII.20.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek online kassza vásárlásához

Általános Szerződési Feltételek online kassza vásárlásához 1 Általános Szerződési Feltételek online kassza vásárlásához (a továbbiakban: "ÁSZF") A jelen ÁSZF cégnév: Ap Cash Centrum Kft. (székhely:1102 Budapest, Halom utca 16/a., cégjegyzékszám: 01-09-184264,

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat a www.webkiallitas.hu oldalon meghirdetett "Regisztrálj és nyerj!" játékhoz

Nyereményjáték szabályzat a www.webkiallitas.hu oldalon meghirdetett Regisztrálj és nyerj! játékhoz Nyereményjáték szabályzat a www.webkiallitas.hu oldalon meghirdetett "Regisztrálj és nyerj!" játékhoz 2014. 12. 22. Netex-Magyarország Kft. Bevezető A jelen szabályzat vonatkozik minden, a Netex-Magyarország

Részletesebben

Játékszabályzat, illetve jogi és adatvédelmi tájékoztató a Rossmann Telizsák Facebook alkalmazáshoz

Játékszabályzat, illetve jogi és adatvédelmi tájékoztató a Rossmann Telizsák Facebook alkalmazáshoz Játékszabályzat, illetve jogi és adatvédelmi tájékoztató a Rossmann Telizsák Facebook alkalmazáshoz KÉRJÜK, HOGY A DOKUMENTUMOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR HASZNÁLD AZ ALKALMAZÁST, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL

Részletesebben

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről Dr. Szilágyi Tivadar Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről tansegédlet 2016. május 05. 1 I. Fejezet: SZAKMAI ISMEREK Az Alaptörvényben meghatározottak szerint a közrend és a

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok hatékony ellátásának céljából jött létre egyrészről

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési, Adathálózati Szolgáltatásokra, Valamint ezek Kiegészítő Szolgáltatásaira egységes szerkezetben

Részletesebben

b)6 Magyarország területén rendezett gépjárműversenyen (edzésen) részt vevő gépjárművekre kötött felelősségbiztosítási szerződésekre;

b)6 Magyarország területén rendezett gépjárműversenyen (edzésen) részt vevő gépjárművekre kötött felelősségbiztosítási szerződésekre; 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról1 Az Országgyűlés a károsultak fokozott védelme, a gépjárművel okozott károk következtében a biztosítottakkal szemben támasztott megalapozott

Részletesebben

ELEKTRONIKUS BANKI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ELEKTRONIKUS BANKI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ELEKTRONIKUS BANKI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2002. Szeptember 15. napjától TARTALOM 1. AZ ELEKTRONIKUS BANKI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Nyerjen belépőjegyet a Szegedi Szabadtéri Játékokra nyereményjáték részvételi szabályai

Nyerjen belépőjegyet a Szegedi Szabadtéri Játékokra nyereményjáték részvételi szabályai Nyerjen belépőjegyet a Szegedi Szabadtéri Játékokra nyereményjáték részvételi szabályai (játékszabályzat) 1. A Goodwill Pharma (székhely: 6724 Budapest, Cserzy Mihály utca 32., a továbbiakban: "Szervező")

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya Az egyesület legfőbb szerve teljes terjedelmében áttekintette az egyesület 1999. szeptember 19.-én elfogadott, majd többször módosított alapszabályát a 2011.évi

Részletesebben

KÖVETELÉSKEZELÉSI SZABÁLYZAT

KÖVETELÉSKEZELÉSI SZABÁLYZAT EOS KSI Magyarország Inkasszó Korlátolt Felelősségű Társaság KÖVETELÉSKEZELÉSI SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYTA A TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐJÉNEK 1/2013. (IV.30) számú HATÁROZATA BUDAPEST Tartalomjegyzék 1. TÖRVÉNYI ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Nagykanizsa-Bagola települési szilárd hulladéklerakó bővítése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1 I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK,

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról A közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

LAST-MILE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

LAST-MILE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A LAST-MILE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Last-Mile Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 7635 Pécs,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.sexfashion.hu webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető online termék értékesítési szolgáltatás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MOBIL SÁVVIZSGÁLAT KIÉRTÉKELŐ PROGRAM LÉTREHOZÁSA TÁRGYÁBAN amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. adószáma:

Részletesebben

ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft.

ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft. ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Internet szolgáltatás Szolgáltató Előválasztás szolgáltatás IP alapú telefonszolgáltatás ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE Hatályos:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK Az intézmény működési rendje... 8 A tanév helyi rendje... 8 A tanítási napok rendje... 10 Az intézmény vezetése, a nevelőtestület és a szakmai

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás A 2011. évi CVIII. tv a közbeszerzésekről (Kbt.) 122. (7) bekezdése szerint a. Az Ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma, faxszáma: Az ajánlatkérő hivatalos neve: Nitrokémia Környezetvédelmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE Mágocsvíz Nonprofit KFT. 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Hatályba lépése: 2010. március 1. Készült: 2010. február 25. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1. Általános tudnivalók

1. Általános tudnivalók Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Megatherm Kereskedelmi Kft. Székhely: 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky u. 135. Cégjegyzékszám: 13-09-071461 Adószám: 12098934-2-13 Bejegyző cégbíróság

Részletesebben

ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz

ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz Készítés dátuma: 2006. október 18. Utolsó módosítás dátuma: 2007. január 1.

Részletesebben

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat Általános rendelkezések

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat Általános rendelkezések Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat Általános rendelkezések 1. A Tszt. 52. (1) bekezdésében meghatározott Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat (a továbbiakban: TKSz) tartalmazza a távhőszolgáltató,

Részletesebben

Az Igazgatóság ügyrendje

Az Igazgatóság ügyrendje FHB Jelzálogbank Nyrt. Az Igazgatóság ügyrendje Budapest, 2010. október 22. 1 1. Általános rendelkezések Az Igazgatóság a Társaság törvényes képviselője és ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot harmadik

Részletesebben

A NYÍRSÉGVÍZ ZRT. szellemi tulajdona

A NYÍRSÉGVÍZ ZRT. szellemi tulajdona ÜZLETSZABÁLYZAT 2007. 06. 01. Példány tulajdonosa (beosztás / név): Nyt.szám: 155/2007.... N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 4401 NYÍREGYHÁZA,

Részletesebben

Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. 2013. Az Üzletszabályzatot jóváhagyta:

Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. 2013. Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 2013. Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság az IP/PM/NS/A/54/6/2013. számú határozatával Tartalomjegyzék

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ KAPOS VOLÁN Zrt. 7400 Kaposvár, Füredi u. 180. PANNON VOLÁN AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI Zrt. 7601 Pécs, Siklósi u. 1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Kapos Volán Zrt. és Pannon Volán Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok felújítása

Részletesebben

Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság 2040 Budaörs, Edison utca 2. Általános Szerződési Feltételek Törzsszöveg Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó módosításának

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2013. (III. 29.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 34/2013. (V. 31.)

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2013. (III. 29.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 34/2013. (V. 31.)

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Budapest, 1054 Hold utca 4. Eger, Eszterházy tér 5. kazáncsere és kazánház felújítása 2016. TARTALOMJEGYZÉK oldal Tartalomjegyzék 2 Útmutató az ajánlat elkészítéséhez 3 Ajánlatok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érvénybe helyezve: 1992. szeptember 17-én az Igazgatóság által Utolsó módosítás: 2016.január 1. PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 1 I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A hitelintézet

Részletesebben