Előterjesztés a június 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés a 2011. június 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésére"

Átírás

1 Előterjesztés a június 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde Intézményegységének beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének évi Munkaterve szerint a június 30-án tartandó rendes ülésen kell beszámolnia az Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde Intézményegységének az óvodai, bölcsődei nevelés szakmai tevékenységéről. A fentieknek megfelelően Diósné Ambrus Erzsébet intézményegység vezető elkészítette a Beszámolót és Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK Igazgatónője jóváhagyta, melyet beterjesztek a Tisztelt Képviselő-testület elé. A Beszámoló részletesen kiterjed az intézményegység környezetére, tárgyi eszközrendszerére, személyi feltételeire, a gyermekekre, dolgozókra vonatkozó adatokra, a kompetencia alapú nevelés bevezetésére, a pedagógiai munka eredményességére, valamint az intézményegység külső kapcsolatrendszerére. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet előterjesztésem megtárgyalni és az Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde Intézményegységének beszámolóját elfogadni szíveskedjenek. Határozati javaslat: /2011. (VI.30.) Kt. határozat Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde Intézményegységének az óvodai, bölcsődei nevelés szakmai tevékenységről szóló beszámolóját jóváhagyólag elfogadja. A Képviselő-testület az intézményegység vezetőjének és dolgozóinak további eredményes munkavégzést kíván. Felelős: - Határidő: - Melléklet: Beszámoló Dévaványa, június 17. Szarka Andrea igazgatási irodavezető

2 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI, BÖLCSÖDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/ , EGYÜTT-ÉRTÜK Beszámoló Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő Testületének június 30-i ülésére KÉSZÍTETTE: DIÓSNÉ AMBRUS ERZSÉBET Intézményegység vezető 2

3 Egy gyermek élete olyan, mint egy papírlap, melyen minden arra járó nyomot hagy. (kínai közmondás) Tisztelt Képviselő- Testület! A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 104. (5) bekezdése értelmében a közoktatási intézmény tanévenként egy alkalommal kötelezhető arra, hogy tevékenységéről átfogó beszámolót adjon a fenntartónak. A közoktatási intézmények vezetői minden tanév végén elkészítik a tanévzáró értekezletre az adott nevelési év beszámolóját. Az intézményegység beszámolója kiterjedt az intézmény környezetére, tárgyi eszközrendszerére, személyi feltételekre, a gyermekekre, dolgozókra vonatkozó adatokra, a kompetencia alapú nevelés bevezetésére a pedagógiai munka eredményességére, valamint az intézmény külső kapcsolatrendszerére. Az ÁMK Óvodai, Bölcsődei Intézményegység és ecsegfalvi tagintézmény elmúlt 2 éves szakmai munkájáról, a feladat-ellátási helyek működéséről a nevelési év fontosabb feladatairól, felmerülő problémáiról szeretnék tájékoztatást adni. Az ÁMK dévaványai Óvodái az elmúlt 2 évben 10 csoporttal, 220 férőhellyel, Ecsegfalván 1 csoporttal, 30 férőhellyel működtek. A bölcsőde 2 csoporttal és 24 férőhellyel várja a kisgyermekeket. Gyermeklétszám alakulása 2009-től 2011-ig Telephelyek neve: Férőhely Fő Statisztikai létszám május Statisztikai létszám május 31. Eötvös úti (3 csoport) Hajós úti (3 csoport) Kossuth úti (2 csoport) Könyves K. (2 csoport) Összesen: 220 fő 217 fő 219 fő 225 fő 230 fő Bölcsőde 20 majd Ecsegfalva Összesen: fő 280 fő 292 fő 3

4 A tanév során senkit sem kellett elutasítanunk, de voltak olyan gyermekek, akiknek az óvodai ellátását másik telephelyen tudtuk biztosítani. Nőtt a munkavállaló szülők száma, így az egész napos gyerekeké is. A délutáni óvodapedagógusi felügyelet gondot jelentett a Kossuth úti óvodába a kevés szakképzett óvónők hiánya miatt. A statisztikai létszámhoz képest az emelkedés azért is van, mert ahogyan töltik a gyermekek a 3. életévüket jönnek az óvodába és a városban egyre többen foglalkoznak nevelőszülőként gyerekek nevelésével. A fent említett okok miatt emelkedik az október 1-jei statisztikához képest a májusi gyermeklétszám. SNI és BTM gyermekek az intézményben Az intézményegység alapító okiratában szerepel a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése, azaz a többi gyermekkel együtt nevelhető enyhe fokban értelmi fogyatékos (tanulásban akadályoztatott), valamint a megismerési és viselkedési rendellenességgel rendelkező gyermekek ellátása. Telephelyek neve: Statisztikai létszám május Statisztikai létszám május /2010 Nevelési év BTM 2010/2011 Nevelési év BTM Eötvös úti (3 csoport) Hajós úti (3 csoport) Kossuth úti (2 csoport) Könyves K (2 csoport) Összesen Ecsegfalva Összesen: 6 fő 12 fő 5 fő fő 30 fő Bölcsőde - 1 fő Korai fejlesztős *SNI: Sajátos nevelési igényű gyermek - a Tanulási képességet vizsgáló vizsgálatai alapján,a számításnál általában 3 főnek számít az, akinek organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége van. **BTM: Beilleszkedési,Tanulási és Magatartási zavar Pedagógiai Szakszolgálat véleménye alapján, vannak olyan gyermekek, akiket a számított létszámnál 2 fővel lehet figyelembe venni. Étkezésre vonatkozó adatok I. a 2009/2010-es nevelési év májusi adata II. a 2010/2011-es nevelési év májusi adatai 4

5 Telephelyek Eötvös Hajós Kossuth Könyves Összesen Ecsegfalva Bölcsőde I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. Gyermek Védelmi Kedvezmény 100-os %-os támogatott 3 gyermekes. 50 %-os támogatott Beteg, vagy fogyatékos 50 % -os támogatott 100%-ot fizet Szociális. segélyes 50% -os támogatott Betegség miatt nem ebédel Összes A 2009/10-es nevelési évben a gyerekek 27%, majd 1 évvel későbbi adat szerint 30%-uk fizet csak teljes térítési díjat az étkezésért. Gyermekvédelem: A gyermekvédelmi feladatokat minden óvodapedagógus a saját csoportjában látja el. A feladatok területeit a Nevelési Programunk határozza meg. Részt veszünk a családsegítő által évente megrendezésre kerülő gyermekvédelmi konferencián is, mint a jelzőrendszer egyik, igen fontos tagja. A védelembe vett gyermekekről rendszeresen konzultálunk a családgondozókkal, illetve a tapasztalataink, megfigyeléseink alapján írásos tájékoztatást készítünk a gyermekekről, illetve a védelembe vett gyermekek számára egész napos felügyeletet biztosítunk az óvodában. A védelembe, gondozásba vett gyermekek és HH,HHH gyermekek adatai A HHH-s gyermekek száma emelkedett. Az alábbi adatok tükrözik óvodásaink családi hátterét. (munkanélküliség, iskolai végzettség, elvált szülők, stb.) 5

6 *HH /Hátrányos helyzetű családok-,/akik nehéz anyagi körülmények között élnek, ingyenesen étkeznek, gyermekvédelmi támogatásban/ tartoznak ide. **HHH Halmozottan Hátrányos Helyzetű gyermekek /Aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezménybe részesül, és szüleinek legfeljebb 8. ált.iskolai végzettsége van/ sorolható be. Telephely Gondozásba vett gyermekek Védelembe vett gyermekek Hátrányos * Helyzetűek Halmozottan Hátrányos Helyzetűek** 2010/ / / / / /2011 Eötvös Hajós Kossuth Könyves Összesen Bölcsőde Ecsegfalva Összesen: Óvodáztatási támogatás Annak a gyermeknek a szülője részesül ilyen támogatásba, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll. A törvény 2009-ben lépett életbe, és ha az arra rászorulók megfelelnek a törvényi előírásoknak júniusban és decemberben kerül kifizetésre az óvodáztatási támogatásért járó összeg. Első alkalommal Ft majd azt követően Ft-ot gyermekenként. Szükséges hozzá az óvodavezető igazolása, mely arról szól, hogy a gyermek rendszeresen jár az intézménybe és indokolatlanul nem hiányzott. A lenti táblázatban az eltérés a miatt van, hogy a nyári időszakban, aki nem hozza, rendszeresen az óvodába gyermekét, elveszíti a támogatást. Az alábbi táblázat tartalmazza az adatokat és mutatja az emelkedést. Telephelyek / /2011 Május November Május November Május Eötvös Hajós Kossuth Könyves Ecsegfalva Nincs Nincs Nincs Nincs nincs Összesen 6 fő 18 fő 14 fő 15 fő 19 fő Fejlesztésre járó gyermekek A nevelési tanácsadó és pedagógiai szakszolgálattal korrekt munkakapcsolatunk van. Ha szükséges segítséget nyújtanak a gyermekek óvodai csoporton belüli fejlesztéséhez. A célunk közös: a fejlesztésre járó óvodások mihamarabbi felzárkóztatása, fejlesztése. 6

7 Telephelyek Készségfejlesztés Beszédfejlesztés Drámapedagógia Gyógypedagógia 2009/ / / / / / / /2011 Eötvös Hajós Kossuth Könyves Összesen 40 fő 29fő 32 fő 34 fő 17 fő 11 fő 5 fő 3 fő Beiskolázási adatok 2010/2011 Telephelyek Ványai Egyházi Óvodába maradó Óvodába Ambrus iskola Nevelési Tan. orvosi jav. Eötvös Hajós Kossuth Könyves Összesen fő 0 Ecsegfalva Összesen: fő 0 maradó Az alkalmazotti közösségről: Intézményünk minden óvónője szakirányú képzettséggel rendelkezik. Az óvoda családias, biztonságos, nyugodt légkörének megteremtéséről, a gondjainkra bízott gyermekek érzelmi biztonságáról, sokoldalú fejlesztéséről 17 főből álló, gyermek és hivatásszerető, jó szaktudású, kreatív óvodapedagógusi közösség gondoskodik. Az intézményünkben dolgozók tudatosan, szakszerűen és magas színvonalon látják el munkájukat. Munkavégzésükre a gyermekközpontúság, a gyermeki személyiség tiszteletben tartása, a tenni akarás a jellemző. Ezért munkaidejükön túl,- minden ellenszolgáltatás nélkül-, sokat áldoznak szabadidejükből is, hogy a gyermekek személyiségfejlesztése minél teljesebb legyen (mozi, színházlátogatások, kirándulások, közös programok szervezése szülőkkel, gyerekekkel, családi gyermeknapok, stb., vagy csak éppen azért, mert a csoport tervezett feladatai ezt megkívánják). A nevelőtestületünk szakmailag jól felkészült. A technikai személyzet többsége rendelkezik dajkai végzettséggel. Az óvodában a nevelőmunka alapja a gyermekközpontú, nevelésközpontú szemlélet, a gyermek nyugodt, harmonikus, élmény gazdag fejlődésének elősegítése, családi légkörben, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével. Az intézmény szakmai tevékenysége kiegyensúlyozott, eredményes. A szülőkkel és más intézményekkel kialakított érdemi kapcsolatrendszer nagymértékben hozzájárul az óvoda eredményes, elismert munkájához. Személyi feltételek: Az óvodai nevelés minőségét és eredményességét alapvetően az óvoda személyi feltétele határozza meg. A személyi feltételek tekintetében a közoktatási törvényben meghatározott létszámnak az óvoda nem tud eleget tenni. Minden óvodai csoporthoz 2 óvodapedagógust és 1 fő technikai személyzetet ír elő a törvény. A humánerőforrás feltételei nem igazodnak a szakmai elvárásokhoz, a gyermekek életkori sajátosságaihoz. A kompetencia alapú nevelés megvalósításához is elengedhetetlen a két óvodapedagógus megléte csoportonként. 7

8 Az óvodai csoportokban nincs meg a minimális szakemberszükséglet. Az óvodapedagógusok és a nevelőmunkát segítő alkalmazottak állandósága gyermekeknek és szülőknek egyaránt biztonságot jelentene. De a háromhavonta cserélődő közcélú kisegítő a legjobb hozzáállással sem képes igazán az óvodai csoportban a szakmai munka segítője lenni. Amikorra megismeri teendőit, és a gyermekeket szerződése megszűnik. Nagy nehézséget okoz a kevés óvónői létszám. Van olyan csoport, ahol 32 alvós gyermek van 1 délutános óvónőre. A gyermekek pihentetése csak két csoportban lehetséges, ugyanis a csoportszobák nem összenyithatók. A Hátrányos helyzetű illetve a Halmozottan Hátrányos Helyzetű gyermekeknek is biztosítani kellene, hogy egész nap az intézménybe lehessenek. A képességmérések, a projektek megvalósítása, a természetes környezetben zajló foglalkozások, egyéni fejlesztések eredményessége mind-mind két óvónő jelenlétét, felkészültségét igényli. Az új pedagógiai irányzat sok-sok helyszíni szervezést és eszközkészítést igényel. A napi írásbeli munka is nagyon sok időbe telik és az egyéb teendőkre alig jut idő. Óriási ellentmondás van a megújuló pedagógiai törekvések célkitűzései és a megvalósításhoz szükséges személyi feltételek biztosítása között. A szülők illetve a nevelőszülők részéről régóta jelentkező idény lenne, hogy ők választhassák meg, hogy gyermeküket fél vagy egész napos ellátásban szeretnék részesíteni. De Dévaványán nincs választási lehetőségük, mert nem tudjuk a délutáni órákra biztosítani gyermeküknek az óvodai ellátást. A nem dolgozó szülők körében is igény lenne az egész napos óvodai ellátásra. Felgyorsult világunkban, amikor a szülők leginkább a megélhetési nehézségeikkel küszködnek a gyermekeknek nyugodt, jól szervezett érzelmi biztonságot nyújtó közegre van szüksége az óvodában, hiszen ebben az életkorban alapozzunk meg minden, készséget, képességet, mindent amit az életről tudni érdemes. Óvodai dolgozók azt gondoljuk, hogy beszélnünk kell a problémánkról is, hiszen ugyanazt a feladatot kell nekünk is elvégeznünk, mint a környező településeken, városokban dolgozó kollégáinknak. Csak ők megosztva végzik feladataikat a csoport másik óvónőjével. Szeretnénk kérni a fenntartó és a Tisztelt Képviselő- Testület állásfoglalását ez ügyben, hiszen a reklamáló szülőknek nem tudjuk semmilyen törvényi hivatkozással alátámasztani, megindokolni döntésünket. Ecsegfalván nagyon ideális a felnőttek létszáma a gyermekek számához. Ott a dajka tényleg az óvodapedagógus segítője tud lenni, hiszen a konyhai teendők ellátása nem tartozik a feladatai közé. A 2009-ben módosított Óvodai nevelés országos alapprogramjában a dajkai munkakör a méltó helyére került. Az óvónő közvetlen segítőjévé. De ez nálunk nem lehetséges, hiszen a konyhai és takarítási feladatai töltik ki munkaidejét. Felnőtt létszám alakulása 2011.május 31. Telep helyek Óvodapedagógusok Dajkák Gondozó nők csoportok száma: törvényi előírás tényleges Összesen tényleges törvényi előírás tényleges tényleges törvényi törvényi Eötvös fő Hajós fő Kossuth fő Könyves fő 6 fő Összesen Bölcsőde fő Ecsegfalva fő Összesen

9 Óvodapedagógusok munkaideje: heti 40 óra, ebből kötelező óraszám: heti 32 óra Technikai dolgozóknak: heti 40óra Bölcsődei gondozónők: heti 35 óra Munkaközösségünk A kevés óvónői létszám miatt csak egy működik és egy-egy témára, feladatra áll össze. Innovációs, ösztönző munkát végeznek, specializálódnak. Pedagógiai és minőségirányítási program felülvizsgálata, újságszerkesztés, óvodai dokumentumok átdolgozása is a munkaközösség feladatai közé tartozik. Továbbképzések A pedagógus továbbképzések igazodnak az óvoda nevelési programjához. Nevelőtestületünk majdnem minden tagja teljesítette a továbbképzési programban előírt követelményeket ban ér végett a 7 éves ciklus, addig kell minden pedagógusnak teljesíteni a 120 órás képzést. Óvodapedagógusok Az egész nevelőtestület jó gyakorlat átvétele miatt, Gyöngyösre utazott , a Platán úti Óvodába. Erdei Óvoda Módszerei Egy nap programja az erdőben című képzésen vettünk részt. Kisújszállás Csikós Tímea pszichológus előadásán: Tanulási motiváció címmel 3 fő vett részt. Szeghalmon, Dr. Páli Judit klinikai szakpszichológus: A gyermeki agresszió kisgyermekkorban, 30 órás képzésen vett részt 4 fő Óvodapedagógus Vésztői szakmai napokon minden óvodából 1 fő Óvónők szakmai műhelyén, mely 4 előadásból állt. Tanévnyitó megyei szakmai napokon Euron Kft. által szervezett tanévkezdő értekezleteken óvodavezetői konferencián Budapesten Csapatépítő tréninget szerveztünk óvodai nevelő testületünknek A TÁMOP pályázat során 4 fő 600 órás képzésen vett részt, és 16 tanúsítványt szerzett. A továbbképzéseken résztvevő kollegák a témától, tartalomtól függően a nevelőtestületnek beszámolnak a hallottakról. A megszerzett, alkalmazható ismereteket, tapasztalatokat beépítik nevelőmunkájukba. A továbbképzések átadásának rendszeres megszervezése az intézményegység - vezető feladata. Technikai dolgozók: A dajkák pszichológiai témájú előadáson vettek részt, melyet Józsáné Mikó Mónika a szakszolgálat óraadó munkatársa tartott. Kétévente megrendezésre kerülő dajkai konferenciára is ellátogattak Békéscsabára. 1 fő a Szegedi Egyetem közoktatás vezetői szakára jár, az első évet most fejezte be. A következő 5 éves továbbképzési tervben szerepelni fog további szakvizsgák megszerzése. 9

10 Bölcsődei gondozónők Vésztőn a Korai fejlesztés a bölcsődében című előadáson vettek részt. Továbbképzésekre és vezetői értekezletekre is rendszeresen járnak a dolgozók. Jelenleg 2 fő tagja van A Magyar Bölcsődék Országos Egyesületének, ahonnan rendszeres tájékoztatást kapnak a változásokról és a bölcsődét érintő dolgokról. Tárgyi feltételek alakulása: A csoportszobák esztétikusan berendezettek, a bútorok, a felszerelés a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelnek Az intézmények felszereltsége az eszközjegyzék szerint történt illetve történik. Az eszközök beszerzésben jelentős szerepe van az óvodák pályázatokon elért összegeiknek. Ez nem jelenti azt, hogy nincs szükség folyamatos fejlesztésre, eszközbővítésre. A fenntartó a működéshez szükséges alapvető feltételeket biztosítja, de fejlesztéseinkhez, az eszközök vásárlásához, cseréjéhez a költségvetés erre a célra felhasználható részén kívül pályázati forrásokat is igyekszünk felkutatni és felhasználni. Az óvoda alapítványa is rendszeres segítséget nyújt a tárgyi eszközök bővítéséhez. Beszerzéseinkhez (játék, eszköz, tisztítószer) próbáljuk a legkedvezőbb forrásokat megkeresni- akciókat, kedvezményeket kihasználni, illetve néhány esetben gazdaságosabb vásárlásokat tudunk lebonyolítani. A megvalósítás továbbra is a szükségszerűségi sorrend alapján a költségvetéssel szinkronban történik, valamint pályázattal illetve a nevelési oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléseiről szóló jegyzék fegyelembe vételével. A költségvetésben meghatározott dologi kiadásokat igyekszünk célszerűen felhasználni. Sok eszközt, apró kiegészítőket jutalékból gyűjtött pénzből vásárolunk, vásároltunk meg. A tárgyi feltételek biztosításánál figyelembe vesszük az óvodára vonatkozó egészségügyi kötelezettségeket is, így: az ÁNTSZ általi illetve a tűz- és munkavédelmi előírás szempontjait is. Eszközfeltételünk a TÁMOP pályázat során sokat fejlődött. Vizező asztal, meseládikó, grillező, teafőző, villanyrezsó, kukoricapattogtató, bogárleső nagyítók, locsolók, filcképek környezeti neveléshez, csapadékmérő, nagyító, földgömb, vizező készletek, család játék, került megvásárlásra. Az udvari játékaink nem megfelelő minősítésűek. Minden telephelyen 1-1 minősített játék van, melyet 3 éve a Béres Alapítvány jóvoltából nyertünk. A legutóbbi udvari játékok felülvizsgálata során feltárt baleseti veszélyeket elhárítottuk, kijavítottuk. De sajnos minősített játékok vásárlására nem látok reális esélyt a nagyon magas ár miatt. Az ecsegfalvi óvoda nagyon kevés udvari játékkal rendelkezik. Az elkövetkező időszak faladatai közé tartozik ennek az udvarnak a felszerelése. A Könyves K és Eötvös úti óvodák vizes blokkjainak a felújítása sürgető probléma. Nevelő-oktató munkánk Az óvoda nevelési programjának középpontjában a gyermekek nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése áll, mely természetesen az életkori sajátosságokat figyelembe veszi Nevelőmunkánk alapköve helyi nevelési programunk. 10

11 A pedagógiai munkánkat az Együtt - Értük Helyi Óvodai Nevelési Programunk alapján végeztük, amely magában foglalja a nevelőtestületünk gyakorlati tapasztalatait is. Alapvető feladatunk olyan szeretetteljes légkör biztosítása, ahol a különböző életkorú, egyéni sajátosságú és fejlődési ütemű gyermekek egyaránt jól érezzék magukat, illetve, hogy a harmonikus fejlődésük biztosított legyen, játékosan, családias légkörben. Célunk volt az itt megfogalmazott feladatok végrehajtása, megvalósítása. Külön figyelmet fordítottunk az esélyegyenlőség megteremtésére, és biztosítására a hátrányos helyzetű gyermekek számára, továbbá az SNI gyermekek integrált óvodai nevelésére. A gyermekek fejlődését az óvodai élet folyamán, a teljes napi nevelés során biztosítottuk. A gyermekekben rejlő lehetőségek kibontakoztatása, a hátrányok leküzdése a felzárkóztatás, tehetség gondozás és a másság elfogadása folyamatosan érvényesült. A nevelési programunk a 2010-es évben került átdolgozásra, több ok miatt is. A kompetencia alapú nevelés bevezetése volt az egyik ok a másik pedig a 15 éve érvényes országos alapprogram módosítása. A szakértői vélemény mindannyiunk előtt ismert, nagyon jó szakmai minősítést kapott. Egészséges életmódra nevelés: Továbbra is kiemelt feladatunk volt, mind a mentálhigiénés mind a testi fejlődés területén. E feladatunk megvalósítása miatt alakítottuk át napirendünket, heti rendünket. Fontosnak tartottuk, hogy minél önállóbban elégítsék ki szükségleteiket a testápolás, étkezés, öltözködés területén a higiéniai szempontok figyelemben tartásával. A gyermekek rendszeresen mosnak fogat, fogyasztanak friss gyümölcsöt. A szabadban való tartózkodás lehetőségeit kihasználjuk, nagyon sokat tartózkodunk a szabadban, sétálunk, kirándulunk. Tagjai vagyunk az Egészséges Óvodák Nemzeti Hálózatának is hosszú évek óta. A tornaszoba a megvalósítandó álmok között szerepel. Óvodánk évek óta nagy hangsúlyt fektet az egészséges életmódra. Az aszmatikus és a légúti megbetegedésekben szenvedő gyermekek növekvő száma miatt úgy döntött a Nevelőtestület, hogy az óvoda egy használaton kívüli helyiségben só szobát alakít ki. A só szoba kialakítása óvodánk Hétszínvirág alapítványának finanszírozásával, támogatásával és egyéb sikeres pályázati forrásokból valósulhatott meg. Egy esztétikusan kialakított helyiség lett, ahol a gyerekek kedvük szerint foglalatoskodhattak: rajzoltak, mesekönyvet nézhettek, énekelhettek és az ott töltött idő alatt, diavetítésre is van lehetőség. Bízzunk abban, hogy kezdeményezésünk hozzájárul a gyermekek egészségének megőrzéséhez, és a betegségek megelőzéséhez. Január 5-én ünnepélyes keretek között került sor az átadásra. A délelőtti órákban az óvodai csoportok szervezett keretek között látogatják,délután pedig lehetőséget adtunk az asztmás allergiás lakosság számára is.várakozáson felüli volt a lakosság körében az érdeklődés és a látogatottság.3 hónap alatt 834 alkalommal voltak gyógyulni vágyók a helyiségben. Szocializáció és erkölcsi nevelés: Az érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes, családias légkör volt jellemző, már a beszoktatástól kezdve. A vegyes csoportokban, a befogadó légkörben már hamar jól érezték magukat a gyermekek. Jellemző tulajdonságok: elfogadás, figyelmesség, segítő készség. Az együtt nevelésre törekvés, a segítségadás jellemző a családokkal való kapcsolatra. A változó érzelmi megnyilvánulások okait igyekeztünk feltárni. A szokás és szabályrendszer megismertetésére, elfogadtatására nagy hangsúlyt helyeztünk a gyermekek és szülők vonatkozásában. Az óvónő a gyermekek közösségi életének irányítója, elsődleges példaadója volt a csoportban. 11

12 Anyanyelvi kultúra: Fontos feladat volt a beszédben fellelhető hátrányok felmérése, és leküzdése. A magyar nyelvi kultúra erősítésével fejlesztésével kiemelten foglalkoztunk. Az igényes kommunikációra hangsúlyt helyeztünk. A pedagógusokra az igényes irodalmi anyag választása volt a jellemző. A magyarság tudat, a hazaszeretet érzésének kialakítását a népi mondókákkal, népmesékkel, a népi hagyományok, szokások megismertetésével tudtuk elérni. Fontos volt a bábozás és a dramatizálás, és ezekkel az érzelemkifejezés segítése. Munkára nevelés: A társas együttműködés képességét fejlesztettük, és a pozitív munkához való viszonyt próbáltuk alakítani. A munka megbecsülése és a közösségért végzett munka felelősségének feladatát egész év alatt fontosnak tartották a csoportok. A naposi feladatok ellátásával is a pontos, precíz munkára való nevelést célozták meg a csoportokban. Az óvodai élet tevékenység formái: Játék: Az óvodáskorú gyermekek legfontosabb és legalapvetőbb tevékenysége a játék és ez elsődleges a gyerekek fejlődésében és fejlesztésében is. A folyamatos szabad játéktevékenység biztosítása, valamint a gyermekek beszédkészségének fejlesztése a játékban nagyon fontos volt. A különböző tevékenységekhez megfelelő játékeszközöket, légkört, időt biztosítottunk. A játéktémák folyamatosságát és szerepjátékot támogattuk, a különböző élmények feldolgozására, kijátszására lehetőség adtunk. A gyermekek szívesen társasjátékoztak kedveltek voltak a képesség fejlesztő és memória játékok. Az udvaron szabadban használható játszó eszközöket, rollereket, labdákat, is alkalmaztunk, amikkel szintén nagyon jókat játszottak a gyermekek. Ének zene: Fontos volt a zenei ízlés formálása, amit a dalok megválasztásával értünk el. Az igazán értékes, főleg magyar népzenei anyagot alkalmaztuk. A közös éneklésre, zenélésre nagy hangsúlyt fektettünk. A Művészeti Iskola jóvoltából hangszeres bemutatón is részt vettek a nagycsoportos gyermekek. Az óvodai ünnepségeken is több alkalommal szólt az élő zene,a jó partneri kapcsolatok révén a művészeti iskola pedagógusainak közreműködésével. A gyerekek által nagyon kedvelt zene ovira az elmúlt évben nem volt lehetőség, mert a módosított alapprogram csak óvodapedagógusi végzettséggel rendelkezőknek enged bármilyen foglalkozásokat tartani az óvodában. Mozgás: A mozgás, csak úgy, mint az alvás és a megfelelő táplálkozás az egészséges életmódhoz szervesen kapcsolódik. A tanév folyamán megvalósult a gyermekek mozgásigényének kielégítése, mozgáskészségük fejlesztése. A szabadban tartott foglakozások a gyermekek mozgásigényét jobban kielégítették, hiszen az udvaron nagyobb területeket járhattak be, több helyük volt a mozgásuk kielégítésére. A mindennapos testmozgás az egész év folyamán nagyon fontos része volt mindennapjainknak. Vizuális tevékenység: Változatos technikával ismerkedhettek a gyermekek, melyekhez megfelelő anyagokat biztosítottunk. Lehetőséget adtunk a gyermekeknek a mindennapos tevékenykedésre. A gyermekek szívesen rajzoltak, festettek, mintáztak, kézimunkáztak. Megjelenítették 12

13 élményeiket, gondolataikat, érzéseiket. Nagyon szívesen készítettek ajándéktárgyakat szüleiknek, nagyszüleiknek, társaiknak a különböző alkalmakra pl.: Karácsony, Anyák napja, születésnap. A gyermekek az elkészített munkáikat sokszor hazavitték, elajándékozták, vagy épp a csoportszobát díszítették vele. Vers, mese, dramatikus játék: Az anyanyelvi nevelés és az érzelmi biztonság megadásának fontos részét képezik. A gyermekek nagyon kedvelték és mindennap igényelték a meséket, verseket. Míg a kisebb gyermekek csak hallgatták a meséket, addig a nagyobb gyermekek el is játszották őket, sőt néhányan maguk is találtak ki meséket, amiket nagy lelkesedéssel adtak elő a pedagógusoknak, csoporttársaiknak. Környező világ megismerése: Több hangsúlyt kapott a tapasztalva megismerés, és a környezetismeret. Az ismereteket főleg a csoportszoba falain belül, és kívül szerezték a gyermekek. A környezet megóvása, megszerettetése szempontjából, a szabadban való közvetlen növényápolás, séták, tapasztalatszerzés, kirándulások valósultak meg. A közvetlen környezetükben megismerkedtek a gyümölcsöket, zöldségeket, állatokat, közlekedési eszközöket, évszakokat, testrészeiket, foglalkozásokat, családot, hagyományokat, ünnepeket. Matematika ismeretek: A környezeti ismeretekkel párosítva, játékos módon, valamint fejlesztő játékokkal oldottuk meg. Gyermekek mérése Minden gyermeket egyéni fejlődési ütemének megfelelően fejlesztünk, figyelembe véve az életkori sajátosságokat. A gyermekek fejlődését az erre a célra szolgáló fejlettségmérő lapokon tudjuk nyomon követni az óvodába lépéstől az iskolakezdésig. Az itt rögzített információkat folyamatosan felhasználjuk nevelő munkánk során. A mérések módszere a folyamatos megfigyelés. Az Ilyen vagyok én saját kidolgozású mérőlapokon végezzük. A gyermek középső csoportos korától mindenkivel elvégezzük a DIFER felméréseket, melynek célja, hogy az eredményes iskolakezdéshez szükséges alapkészségek fejlettségi szintjéről képet kapjunk, és ennek megfelelően tudjuk fejleszteni a gyermekeket. Óvodásaink fejlődését, tanulmányainak megkezdését nyomon követjük az iskola első osztályában is. A tanító nénikkel való kapcsolattartást előtérbe helyezzük, hisz munkánk eredményességéről visszaigazolást kapunk. Alapítványunk 1997-ben hoztuk létre a Hétszínvirág a Dévaványai Óvodásokért alapítványunkat. Legfőbb bevételi forrásunk az adó 1%-ából befolyt összeg. Minden évben megjelentetjük óvodai újságunkat, melynek a bevétele szintén alapítványunk számláját gyarapítja. Az újság szponzoraink segítségével valósult meg. A hátoldalon található hirdetések, reklámok miatt az újságunk önfenntartó januárban ismét volt bál, aminek a bevételét teljes mértékben óvodás gyermekeinkre fordítjuk. Kollektívánk lelkesen készült erre a napra, volt aki szereplést vállalt, tombolát hozott, díszített, vagy süteményt sütött. Mindenki kivette részét a munkából. Minden pályázati lehetőséget megragadunk. NCA-s pályázatot 2 év alatt Ft-ot nyertünk. A gyermekek részére egységes fehér pólókat vásároltunk melyeket EGYÜTT ÉRTÜK felirattal láttunk el. A sószobába bútort, asztalokat, székeket, vettünk. 13

14 A Békés megyei önkormányzat által kiírt pályázaton is sikeresen vettük az akadályt. Minden nagycsoportos óvodás részt vett Békéscsabán egy ingyenes múzeumi, és bábszínházi előadáson. Az alapítványunk vásárolt PET palack zsugorító készülékeket minden óvodába. A gyerekek által otthonról hozott üvegeket zsugorítjuk, majd postára adjuk és darabonként 2 Ftot visszakapunk. Felnőttek programjai Minden év decemberében megrendezzük a nyugdíjas találkozónkat, melyre szívesen és örömmel jönnek el régi munkatársaink. Minden tanév végén szakmai kirándulásra megyünk a dolgozókkal. Ünnepek Fontos feladatunk a hagyományok, népszokások ápolása, értékeink megőrzése továbbadása. Arra törekedtünk, hogy az ünnepek kiemelkedjenek az óvoda mindennapjaiból, úgy külsőségben, mint tartalomban. Így tartottuk meg a Mikulást, karácsonyi előkészületeket, Farsangot, Anyák napját, házi ballagást, családi napunkat. Karbantartás: A legszükségesebb munkákat a takarítási szünetben elvégzik a karbantartók, a dajka nénikkel pedig a szokásos nagytakarítást végezzük, hogy tiszta szép, környezet várja a gyermekeket mikor kinyit az óvodánk. Nyári ügyelet: Az magas nyári létszám miatt döntöttünk úgy, hogy júniusban 3 óvodai egységünk nyitva lesz, és július 4-én kezdődik az ügyelet. Az ideálisabb ügyeleti gyermeklétszám miatt döntöttünk így. Sajnos tovább nincs módunkban több óvodánkat nyitva tartani, mert a szabadságok kiadása így is nagyon nehézkes. Az óvodában nincs tavaszi és őszi szünet sem. De amikor nincs iskola, jelentősen lecsökken az óvodások létszáma is. Az utóbbi években minden szünetben előfordult, hogy az előre óvodát igénylő gyermekek nem jelentek meg intézményünkben. Természetesen a felnőtt létszám a várható létszámhoz van/volt/ rendelve. Így gyakran előfordul, hogy a végén több a felnőtt, mint a gyermek. Ha csak 1 gyermek van az óvodában akkor is 4 felnőtt jelenléte szükséges az egész nap folyamán. Ebben a takarékos és létszámhiányos időben talán szerencsésebb lenne az ügyeleti forma visszaállítása. Kérném a javaslataikat és döntésüket is ebben a kérdésben. Kapcsolataink Az óvoda és a család kapcsolata Az idei év során, sok új szülős programokat vezettünk be. Ősszel a TÖKÖS hét alkalmából barkácsdélutánra hívtuk az érdeklődő szülőket. A nagycsoportosok karácsony előtt ünnepi műsorral szórakoztatták szüleiket. Az óvodától búcsúzó gyerekek kerti partin vettek részt. 14

15 A gyermeknapot családi nappá nyilvánítottuk. Volt légvár, arcfestés, lovaskocsizás, különböző ügyességi feladatok, játékok. A programot egy zenés gyermekműsor zárta minden telephelyen. A műsort az alapítványunk támogatta. A TÁMOP pályázat keretében megírt innovációt az idei évben valósítottuk meg. A Föld Napjának hetétől az állat- és növényszeretet napjáig terjedt. Minden óvodás gyermeket kivittünk a Túzoktelepre, ahol a projektnyitót tartottuk. A projektzáróra is szintén itt került sor a nagycsoportosok részvételével. Hétpróbás határjárás címmel ügyességi és játékos feladatokra került sor. A Csabametál Zrt. ingyenesen bocsájtotta rendelkezésünkre próbabuszát. A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságával egy 5 éves együttműködési megállapodást kötöttünk, melyben ők biztosítják, hogy minden dévaványai és ecsegfalvi gyermek évente két alkalommal ingyenesen látogasson ki Réhelybe. Ezzel is igyekeztünk a szülőket az anyagi vállalástól tehermentesíteni. A szerződésben mi pedig vállaltuk, hogy a túzokoknak minden évben ajándékot viszünk: krumpli, tojás túró, melyet nagy mennyiségben gyűjtöttek gyermekeink és szüleik. A négyhetes projekt alkalmával került sor papírgyűjtésre, amelynek árát a gyermekek tanévvégi kirándulására használtunk fel. Gyógynövény előadást is szerveztünk a szülők részére Sajtos Sándor gyógynövénytermesztő volt a vendégünk. Az ő tiszteletdíját is alapítványunk finanszírozta. Két évvel ezelőtt vezettük be OVI-KUKK programunkat ahol találkozhattunk a leendő óvodás gyermekekkel, és szüleikkel. Minden hónapban más óvodai telephelyen került megrendezésre. Kölcsönösen ismerkedtünk egymással, a vendégek, gyerekek az óvodával. Kellemes, jó hangulatú délutánok voltak, ahol mindenki jól érezte magát. A szülőkkel való kapcsolattartás jó, a passzivitáson, és közömbösségen még van mit változtatni. Nagyon nehéz számukra olyan programokat, előadásokat szervezni, ahol részt vesznek. Mi úgy érezzük sok esetben egyoldalú a kapcsolattartás. Továbbra is törekszünk a bizalomra épülő család óvoda kapcsolat mélyítésére, hangsúlyozzuk a családi nevelés semmivel nem pótolható elsődlegességét, amit a nevelőmunkánkkal mi kiegészítünk. Óvodánkban lehetőségük van a szülőknek az óvodai élet megismerésére. Két évvel ezelőtt vezettük be augusztus végén az anyás beszoktatást, amelynek pozitív visszhangja van a szülők körében. Elkészítettük OVIKEZDŐ kiadványunkat, mely a szülők tájékoztatását hivatott ellátni. A házirend a Pedagógiai programunk rövid ismertetésén túl, a beszoktatáshoz is nyújtunk segítséget. A gyerekeknek rövid mondókákkal kedveskedtünk. Az együttműködés formái változatosak: beíratás, anyás beszoktatás, napi kapcsolattartás, szülői értekezletek, családlátogatás-igény szerint-, szülői igényhez igazodó beszélgetések a gyermek fejlődéséről. Közös ünnepélyek: adventi és húsvéti barkácsdélután, karácsonyi műsor a nagycsoportban Anyák Napja, családi gyermeknap, szülői fórumok, kirándulások, búcsúnap, alapítványi bál, stb. Ecsegfalván a farsangi műsor, mely a szülők részvételével és aktív közreműködésével valósul meg. Az óvoda iskola kapcsolata A közoktatási törvény módosítása értelmében ma már nem iskolaérettségről, hanem iskolára való alkalmasságról beszélünk. Az óvodai nevelés 3-4 éve alatt az a célunk, hogy a különböző tevékenységek biztosításával, gyakorlásával olyan képességeket alakítsunk ki a gyermekekben, melyek alkalmassá teszik őket az iskolai életre. 15

16 Az iskolával való kapcsolatok kialakításában, fenntartásában nyitottak, kezdeményezőek vagyunk. Legfontosabb feladatunk közé tartozik, hogy az iskolába kerülő gyermekek, érdeklődéssel, örömmel kezdjék meg első évüket, és az átmenet minél zökkenő mentesebben történjen. Az első osztályos gyermeket a tanév elején meglátogattuk az iskolában, illetve ők is visszalátogattak az óvodába, ahol egy délelőtt folyamán újra gondtalan óvodások lehettek. Szülői értekezlet alakalmával a leendő első osztályos pedagógusok lehetőséget kaptak arra, hogy tájékoztassák az iskolába kerülő gyermekek szüleit a pedagógiai elképzeléseikről, az iskolába lépés teendőiről, illetve bemutathassák iskoláikat. A tanköteles korú gyermekekkel májusban ellátogattunk az iskolába, ahol megismerkedhettek az új iskolai környezettel, a leendő pedagógusaikkal, illetve találkozhattak volt óvodás társaikkal. A gyermekek érdekében szükséges a folyamatos, eredményes együttműködés. Művészeti Iskola Közművelődési Intézmények Folyamatos és hagyományteremtő kapcsolatra törekszünk, az intézmények kínálatából úgy válogatunk, hogy pedagógiai munkánk tartalmával, nevelési elveinkkel összeegyeztethető legyen. A rendezvényeket a gyermekek életkori sajátosságaihoz, érdeklődéséhez igazodva látogatjuk. A kapcsolattartás formái: gyermekszínház, hangverseny, képzőművészeti kiállítás, könyvtár látogatás. Jó munkakapcsolat van a város közművelődési intézményeivel. Továbbra is folyamatos és hagyományteremtő kapcsolatra törekszünk velük. Folyamatosan nyomon követtük a különböző programokat, így választván ki a gyermekeknek megfelelő műsorokat, programokat. A Művészeti iskola szervezésében óvodásaink néptáncra járnak. Óvoda- Egyházi iskola kapcsolata Az érdeklődő szülők gyermekei a napirendben meghatározott időben külön hitoktatásban részesültek az óvodában. A módosított alapprogram miatt az ebéd utáni időben tudunk időt biztosítani. Minden telephelyünkön megszervezésre került a hitoktatás. A hitoktatást vezette: Galgócziné Földi Katalin Más kapcsolat nincs a két intézmény között. Óvoda-egészségügy kapcsolata: Az egészségügyi szervekkel az egész év folyamán folyamatosan tartottuk a kapcsolatot. A védőnők tisztasági és időnként T ellenőrzést végeztek. A tanévben volt ortopédiai vizsgálat is, a szűrőbusz helybe jött. A lakosság részéről is többen igénybe vették a szolgáltatást. A tanév végén fogorvosi szűrővizsgálat volt két óvodában Az új doktornővel is felvettem a kapcsolat, hogy a másik két óvoda körzetében is zökkenőmentes legyen a szűrés. A következő nevelési évben pótlásra kerül. Egyéb események A gyermekek számára kiírt rajzpályázatokon is részt vettünk nagycsoportosainkkal. Közlekedésbiztonság gyermekszemmel rajzpályázata is küldtünk óvodás rajzokat. Az év fája, év madara rajzpályázat: -10 gyermek rajzát küldtük el. Ovi-mozi előadás 4 alkalommal, színház 2x volt az elmúlt év során. 16

17 Óvoda és napközi konyha kapcsolata Korrekt munkakapcsolat van a két intézmény között. Bármikor fordulhatunk kéréssel feléjük. Kirándulások alkalmából már kora reggel rendelkezésünkre bocsájtják az ebédünket is. Egy évben 2x étlap összeállításra szokták kérni dolgozóinkat. A legfontosabb előrelépés azonban abban történt, hogy a konyha kiszolgálja a liszt és tejcukor érzékeny gyermekeinket. Két kisgyermek van az intézményben az egyik gyermek édesanyja dolgozik a másik pedig halmozottan hátrányos helyzetű. Nagyon nagy segítség ez gyermeknek és szülőnek egyaránt. A kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetése A korszerű nevelés oktatás feltételét, a kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetésével valósítottuk meg intézményünkben. A 2009/2010-es nevelési évben, a pályázatban részt vett 1 óvodai csoportban, majd 2010/2011-es nevelési évben minden óvodai csoportban, e szellemben végeztük munkánkat. Az elmúlt évhez képest még nagyobb hangsúlyt fektettünk a megtapasztaláson alapuló ismeretszerzésre, minél változatosabb módszerek alkalmazására, a gyermekek célirányos képességfejlesztése. Az óvodapedagógusok közül 4-en 600 órás továbbképzéseken vettek részt a hatékony munkavégzés érdekében. A program megvalósítását nagymértékben segítette a korszerű eszközök beszerzése. Az óvodapedagógusok az óvoda erősségeit kiemelő környezettudatos magatartás kialakításához, területekhez kapcsolódóan innovációt készített. Munkánk megkönnyítéshez sok segítséget nyújtottak a csoportok dajkái, jó partnerek voltak óvodásaink szülei, akiket jó előre tájékoztattunk a programcsomag lényegéről. Munkánkhoz a folyamat tanácsadó és a kijelölt mentor folyamatos segítséget nyújtott. Szerencsésebbnek tartottuk volna, ha a bevezetést megelőzi a pedagógusok továbbképzése, eszközök beszerzése, hospitálások a már bevezető óvodákban. Mindezek birtokában felkészültebben, még eredményesebben végezhettük volna a munkánkat. Kossuth úti Óvoda nagycsoportjában indult meg a kompetencia alapú fejlesztés, a megvalósító pedagógusokkal. A pályázatban vállalt kötelezettségünk volt a halmozottan hátrányos helyzetű /HHH/ gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése az óvodai nevelés folyamatában, az iskolakezdés megkönnyítése, hátrányok felszámolása a kompetenciaterületek fejlesztésével. Az IPR módszertani képzések után elkészítettük az óvoda IPR programját, mely a HHH gyermekek érdekében végezhető tevékenységeket, intézkedéseket, az ehhez kapcsolódó intézményi kapcsolatokat, együttműködési formákat és annak lehetőségeit tartalmazza. A gyermekek fejlesztése a megismerésen alapul. Az első lépés mindig a gyermek adottságainak, képességeinek, kompetenciáinak felmérése. Erre lehet építeni a későbbi nevelési folyamatokban. Annak érdekében, hogy minél pontosabb és átfogóbb képet kapjunk óvodásainkról, átdolgoztuk, kibővítettük a Gyermekek mérési-értékelési rendszerét az Ilyen vagyok én óvodai mérési eszközünket és elkészítettük a mérés-értékelés szabályzatát is. Így valamennyi telephelyünkön a mérés ideje, módja és eszköze egységessé vált. A pályázati program egyik fő eleme a Pedagógiai Programunk átdolgozása volt, a kompetenciás elemeknek és az új országos Alapprogram módosításainak beépítésével. A programunk átdolgozásával egy időben hozzáláttunk az intézményi innováció elkészítéséhez is. Címe: környezettudatos életmód kialakításához szükséges hosszú illetve középtávú program. 17

18 Az innováció témáját az indokolta, hogy a környezetvédelem országosan is kiemelt feladat valamennyi oktatási és nevelési területen. A környezeti nevelési múltunk megfelelő alapot adott az új innováció kidolgozásához. A célunk, hogy a pedagógiai folyamatok során elősegítsük és megalapozzuk a gyermekek és családjaik környezettudatos magatartását, életvitelét és életmódját. Tapasztalataik segítsék őket a környezetben való eligazodásban, az értékek védelmében, a szülőföld és az ott élő emberek megismerésében, tiszteletében. A környezettudatos magatartási minták alapjait a környezet iránti pozitív érzelmi viszony kialakításával lerakjuk. Az innováció tartalmazza azokat a kritériumokat, melyek meghatározzák környezettudatos magatartás kialakítását, megalapozását célzó feladatainkat törvényi háttér és jogszabályok, helyzetelemzés, személyi és tárgyi feltételek, kapcsolatrendszer, elért eredményeink és hagyományaink a környezeti nevelés terén, alapelveink, jövőképünk és erőforrásaink. Ezeket figyelembe véve határoztuk meg azokat a hosszú és középtávú célokat, melyek megvalósításával a gyermekek és családjaik környezettudatos magatartására pozitív hatást gyakorolhatunk. Külön fejezetet szenteltünk a családokkal közösen végezhető tevékenységeknek. Ez a rész folyamatosan bővíthető, így az évek során a család egyre nagyobb szerepet kap majd a környezettudatos, környezetvédelmi tevékenységeink során. Az innováció fő eleme a négy hetet meghaladó Együtt értünk együtt érte projekt, mely a Föld nap hetétől az Állat- és növényszeretet napjáig tart. Négy modulból épül fel, záró produktuma a Túzoktelepi tantúra. A négy modul logikailag egymásra épült tevékenység láncolat, mely egyaránt tartalmaz szabad környezetben megvalósuló tevékenységeket, tapasztalatszerzési lehetőségeket, a témát segítő műveltségi tartalmakat és a képességfejlesztés lehetőségeit. Az innovációt úgy készítettük el, hogy bővíthető és rugalmas legyen hiszen hosszú távban gondolkodtunk. Újdonság értéke az intézmény életében abban rejlik, hogy az új módszerek beépülnek valamennyi dolgozó nevelési gyakorlatába, a szakmai megújulás egységesen kötelező érvényűvé válik, s így a fenntarthatóság feltételei megteremtődnek. Pedagógusi, partneri, szülői segítséggel mintát nyújthatunk a felnövekvő nemzedéknek a környezetben való eligazodáshoz, a természeti értékeink védelméhez a szülőföld szeretetéhez. Jó gyakorlat vásárlásunkkal is ezt a folyamatot szerettük volna tovább fűzni a Gyöngyösi Erdei Óvoda gyakorlatát, programját választva. A nevelőtestület valamennyi tagja elméleti képzésen és gyakorlati bemutatón vett részt a gyöngyösi óvodában. A szakmai anyagot és a látottakat az innováció fenntarthatóságának és továbbfejlesztésének részeként építjük majd be pedagógiai munkánkba. A 2010/2011-es tanév legfontosabb feladata a kompetencia alapú nevelés bevezetése a telephelyeinken és a programba bekapcsolódó pedagógusaink segítése, mentorálása volt. A tapasztalatok átadásával, tanácsokkal, útmutatással segítettük a gyakorlati munkát. Az elektronikus csoportnaplóhoz a kezdeti nehézségek után meglepően gyorsan hozzászoktunk. A kompetencia alapú programcsomag kiegészítő módszertani anyagait, mint például a zenevarázs, érdeklődve vezettük be a napi tevékenységek sorába, és azt tapasztaltuk, a gyerekek nyitottak az új módszerekre, és aktív részesei a mindennapi gyakorlatnak. Nevelőtestületi értekezleteinken a tapasztalatok megbeszélése, átadása, az új módszerek megbeszélése volt a téma. A pedagógusok meg tanultak témahétben és projektben gondolkodni, ezt a tervezések is bizonyítják. Minden telephelyen sikeresen valósították meg az Adventi projektet, a pedagógiai és módszertani szabadságot és telephelyi adottságokat, hagyományokat figyelembe véve. A tervezés megújulása mellett az intézmény dokumentációs rendszerét is felül kellett vizsgálni, az új módszertani követelményeket szem előtt tartva. Átdolgozásra került a 18

19 dolgozók teljesítményértékelési rendszere, a partneri elégedettség mérésének rendszere és az ehhez kapcsolódó teljes dokumentáció. A vásárolt Jó gyakorlatot beépítettük környezeti innovációnkba. Kidolgoztunk egy olyan egy napos programot, amely méltó lezárása lehet a négyhetes projektünknek, és igazi élményt jelenthet a gyermekek számára. A projektet a Túzoktelepen nyitottuk meg, melyen minden dévaványai óvodásunk, és az ecsegfalvi óvodások is részt vettek. A projektzáró színtere is a Túzoktelep volt, de zen a programon csak a nagycsoportosaink vettek részt. A Hétpróbás határjárás során élmények, feladatok, tapasztalatszerzési lehetőségek vártak rájuk, és miközben teljesítették a hét próbát, közben olyan ismereteket szereztek a természetről, melyek meghatározóak lehetnek környezettudatos magatartásuk alakításában. Annak érdekében, hogy a szülőket anyagilag tehermentesítsük, olyan forrásokat kutattunk fel, melyek lehetővé tették a gyermekek ingyenes utaztatását és Túzoktelepi látogatását. Felvettük a kapcsolatot a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságával, és olyan együttműködési megállapodást sikerült kötnünk, mely biztosítja az ötéves fenntarthatósági időszakra az óvodás gyermekek ingyenes látogatását a Túzoktelepre évi két alkalommal. A 2010/2011-es tanév nem volt zökkenőmentes, de mindig szembe néztünk a kihívásokkal, és tanultunk a hibákból, erősebben kerültünk ki belőlük. Tudatosabbá és következetesebbé váltunk a tervezésben és olyan szellemi értékeket hoztunk létre, melyekre a későbbi munkánk során építeni lehet, így a fenntarthatóság intézményünkben biztosítva van. Köszönet illeti a bevezető óvodapedagógusokat és az óvoda valamennyi dolgozóját az egész évi munkáját, segítségét, hiszen a Kompetencia alapú programcsomag bevezetése mindenki számára kihívás volt. Bölcsőde A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény a bölcsődét a szociális védelem rendszerébe, azon belül a gyermekvédelem, a gyermekjóléti alapellátás és a gyermekek napközbeni ellátása körébe sorolja. Feladatunk a családban nevelkedő 20 hetes kortól 3 éves korú gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása, nevelése. Célunk megosztani a családokkal a gyermekneveléssel járó feladatokat, hogy az anya munkát tudjon vállalni. Továbbá, hogy valamennyi bölcsődébe járó gyermek számára egészséges testi, lelki fejlődést biztosítson, támogassa értelmi, érzelmi és szociális fejlődésüket, segítse szocializációjukat. Mindehhez biztosítottuk a barátságos, családias, szeretetteljes, elfogadó légkört és az ingergazdag környezetet. A bölcsőde szakmailag önálló intézmény. A gondozásnevelés alapelveit és a helyi adottságokat, lehetőségeket figyelembe véve végeztük munkánkat. A bölcsődei szakemberek a családi nevelést figyelembe véve, azt kiegészítve, a szülőkkel együtt működve alakítják a nevelés és a gondozás folyamatait. Célunk az egészséges életmód megalapozása, az érzelmi fejlődés, a szocializáció,a megismerés és a tanulási folyamatok segítése. Munkánkat igyekszünk lelkiismeretesen végezni és kellemes csoporthangulatot kialakítani szeptember 1-étől a férőhelyek száma 24 főre emelkedett. Jelenleg 30gyermek jár a bölcsődébe. A legfiatalabb 20hónapos a legidősebb pedig 4éves. Megoszlás a nemek arányában a következő: 15 fiú és 15 lány Személyi feltételek: A bölcsődében ideálisak a személyi feltételek. 19

20 Ez év április 1-től megszerezte dolgozónk a csecsemő és kisgyermek gondozó és nevelői végzettséget, így már 4 szakképzett gondozónővel és 1 fő technikai személyzettel működik kétcsoportos bölcsődénk. Ezzel egy időben megkaptuk a működési engedélyünket is határozatlan időre. Tárgyi feltételek: Ebben a tanévben bővültek az udvari játék lehetőségek. Mászó hernyó, faházikó valamint kisvonat került játszó udvarunkra. A gyermekek udvari levegőzését gumitéglák lerakásával és betonozással oldottuk meg. Csoport szobai játékainkat folyamatosan bővítjük, pótoljuk. A csoportszobák kialakítása, átrendezése a gyermekek igényeihez mérten változnak. Ügyelünk arra, hogy a dekorálás ne öncélú legyen, kapcsolódjon évszakhoz, eseményekhez,a csoport életéhez és a gyermekek alkotásai is helyet kapnak. Programok, aktualitások: Az idén is meglátogatott minket a Mikulás. Játékokat és édesség csomagokat hozott a gyerekeknek. Sor került a télbúcsúztatóra, farsangolásra. Zenés, táncos délelőtt volt a bölcsődében, ahol sok gyermek jelmezbe öltözött január 5-én hivatalosan is megnyitott az Eötvös úti óvodánkban a só szoba, ahová az érdeklődőket és a légzési megbetegedéssel küzdő kisgyermekeket szeretettel várják. A bölcsődénkbe járó gyerekek közül többen is igénybe vették a só szoba jótékony hatását március 17-én meglátogatott minket a Pitypang Bábszínház, amin szinte minden bölcsődés részt vett, így gazdagodva egy újabb élménnyel. Ovi-kukk keretében betekintést nyerhetnek az érdeklődő szülők a bölcsődénkbe. Idén április 13-án volt erre lehetőségük. Az érdeklődő gyerekek szüleikkel közösen nézhettek be hozzánk és próbálhatták ki játékainkat. Idén ismét helyet kaptunk az Óvodai újságba, ahol a beszédfejlődéssel kapcsolatos cikk jelent meg rólunk, farsangi képekkel illusztrálva. Anyák napjára még nem készültek a gyerekek műsorral, de barkácsoltunk velük. Képeslapot készíthetett mindenki az anyukájának és azzal köszönthette őt május első vasárnapján. Az idei gyereknap Május 30-án ugráló várral és gyereknapi műsorral, közösen az óvodával kerül megrendezésre. Ebben a nevelési évben 3 tanulónk volt, akik becsületesen és lelkiismeretesen végezték el a rájuk bízott feladatokat. Október 8-án: Itt az év eleji ismerkedés és megbeszélés volt napirenden Február 28-án: Szalai Ildikó védőnő és Nyúzó Marietta képviselő tartottak előadást, kis gyermekeket érintő aktualitásokról és megválaszolták a felmerülő kérdéseket. Bölcsődénk munkájának gördülékenysége érdekében folyamatos kapcsolatban vagyunk: - Helyi szakszolgálattal - Védőnőkkel - Helyi családsegítővel - Békéscsabai Módszertani Bölcsődével Összegzésképp bátran elmondhatjuk, hogy ez a tanév is bővelkedett programokban, meglepetésekben és új kihívásokban. 20

Beszámoló Az óvoda, bölcsőde szakmai munkájáról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő Testületének

Beszámoló Az óvoda, bölcsőde szakmai munkájáról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő Testületének DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI, BÖLCSÖDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149,20-770-7301 E-mail: devaovik @gmail.com OM azonosító:201936 EGYÜTT-ÉRTÜK

Részletesebben

Beszámoló Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2009. június 25-i ülésére

Beszámoló Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2009. június 25-i ülésére ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovi @globonet.hu Beszámoló Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2009.

Részletesebben

Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda

Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda 2011/2012 tanév Készült: a tagintézmény vezetők, a munkaközösség vezetők és az egyes szakterületek megbízottjainak értékelése alapján Bogyiszló, 2012.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 4334 Hodász, Széchenyi u. 1-3. sz. 44/350 377 44/550-062 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. Készítette: Tóthné Darabánt Anikó Kiegészítésre került: 2010.

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 LEHEL UTCAI TAGÓVODA... 7 I. BEVEZETÉS... 8 II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP... 9 III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI... 10 IV. AZ ÓVODAI

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Napsugár Óvoda és Bölcsőde Csanádpalotai Bölcsőde Tagintézménye SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Készítette: Kovács Jánosné Tagintézmény vezető 1 Szakmai program 2005-2010-ig

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS

TÁJÉKOZTATÓ I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS TÁJÉKOZTATÓ Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2012.szeptember 11-én 14 órakor tartandó ülésére, a Napközi otthonos Óvodában folyó nevelőmunkáról, gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai program Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.)

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.) Pedagógiai Program Keveháza Utcai Óvoda 1119 Budapest, Keveháza u. 4. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034453 Tóth Ildikó Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 19./2013.(08.30.)

Részletesebben

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona OM 034501 PÁLYÁZAT A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Készítette: Gallina Ilona 1 2014. Alkossa meg a gyermek a tudást, ne készen kapja! A kész tudás szükségtelenné teszi, hogy

Részletesebben

J Á T É K V A R Á Z S

J Á T É K V A R Á Z S KÖLCSEY UTCAI ÉS LIGETI SORI ÓVODA J Á T É K V A R Á Z S PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Békéscsaba JÁTÉKVARÁZS Pedagógiai Program Tartalom Az Óvoda adatai 4. Törvényi szabályozások....6. Alapelveink....7. I.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Módosítva 2015. szeptember 21. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 3 2. A program célrendszere... 5 2.1. Alapvető

Részletesebben

Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: Véleménynyilvánító: Véleménynyilvánító: fenntartó

Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: Véleménynyilvánító: Véleménynyilvánító: fenntartó MUNKATERV 2015/2016 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 3170. Szécsény, Magyar út 13. Intézmény OM azonosítója: 202343 Készítette:.. Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet

Részletesebben

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK Küldetésnyilatkozat 3 I. Bevezető 5 I.1. Óvodánk bemutatása 5 II. Gyermekképünk, Óvodaképünk 9 II.1. Gyermekképünk 9 II.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

Kapuvár Város Polgármestere 9330 Kapuvár Fő tér 1. Győr-Moson-Sopron megye (96) 596-001 e-mail: polgarmest er@ kapuvar.hu

Kapuvár Város Polgármestere 9330 Kapuvár Fő tér 1. Győr-Moson-Sopron megye (96) 596-001 e-mail: polgarmest er@ kapuvar.hu Kapuvár Város Polgármestere 9330 Kapuvár Fő tér 1. Győr-Moson-Sopron megye (96) 596-001 e-mail: polgarmest er@ kapuvar.hu. napirendi pont BESZÁMOLÓ KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULÁSAI KERETÉBEN VÉGZETT

Részletesebben

K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM

K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 1999. szept.1-től MÓDOSÍTVA: 2013. augusztus 31. KÉSZÜLT: Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107. Budapest X. Kékvirág utca 5. Jóváhagyta: Béres Péterné óvodavezető

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2015. október Iktatószám: 463/O/2015. Tartalom ÉVES ÓVODAI MUNKATERV 2015/2016...

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

Többsincs Óvoda és Bölcsőde

Többsincs Óvoda és Bölcsőde Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2194. Tura, Dózsa György utca 2. Telefon: 06 28 580 495 E-mail: tobbsincsovi@tura.hu OM azonosító: 201261 A T Ö B B S I N C S Ó V O D A É S B Ö L C S Ő D E Ó V O D A I P E D

Részletesebben

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja Alsóvárosi Óvoda OM 032742 * 2600. Vác, Vám u. 11. ( /Fax: 06-27/317-092 E-mail: ovoda.alsovarosi@gmail.com Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja I. BEVEZETŐ Az óvodai nevelés országos alapprogramja

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . tel/fax: 229-2359 XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA TÜNDÉRKERT TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA T a r t a l o m j e g y z é k B EVEZETÉ S... 4 1. HELYZETKÉP... 5 1.1. Az intézmény adatai...5 1.2. Az Egyesített

Részletesebben

KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4

KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 KOMLÓI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 Székhely: 7300 Komló, Tompa Mihály u. 14. Tagintézmény:

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY

EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY A BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY NEVELÉSI PROGRAM /RÖVIDÍTETT VÁLTOZAT/ NEVELÉSÜNK ALAPJAI Hagyjátok megérni a gyermekkort a gyermekekben

Részletesebben

NAGYMÁGOCSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS MŰVELŐDÉSI PROGRAM

NAGYMÁGOCSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS MŰVELŐDÉSI PROGRAM NAGYMÁGOCSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2013. 1 I. Pedagógiai és művelődési program A Nagymágocsi Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Szakmailag önálló intézményegységei

Részletesebben

S Ü N I Ó V O D Á K. 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. 1126 Budapest XII. Orbánhegyi út 18. Tel/fax: 355-4994 OM: 034481

S Ü N I Ó V O D Á K. 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. 1126 Budapest XII. Orbánhegyi út 18. Tel/fax: 355-4994 OM: 034481 S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. 1126 Budapest XII. Orbánhegyi út 18. Tel/fax: 355-4994 OM: 034481 SÜNI ÓVODÁK NEVELÉSI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze Nekünk minden gyermek fontos Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze SZOLNOK 2013. A helyi nevelési programot benyújtó intézmény: SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK GÉZENGÚZ

Részletesebben

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1.oldal Küldetésnyilatkozat 2. oldal Óvodánk bemutatása... 3-4. oldal Gyermekkép, óvodakép 5-6. oldal Óvodánk irányítási és szervezeti felépítése 6-7.

Részletesebben

Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009.

Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. Előterjesztő: Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester Iktatószám: 01/37601-7/2010. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. évi ellátásáról Melléklet:

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

ÓVODAI NEVELÉS A M VÉSZETEK ESZKÖZEIVEL

ÓVODAI NEVELÉS A M VÉSZETEK ESZKÖZEIVEL ÓVODAI NEVELÉS A M VÉSZETEK ESZKÖZEIVEL HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezet 2013. augusztus 27. T ARTALOMJEGYZÉK BEVEZET... 2 ADATLAP... 3 HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény Belvárosi Óvoda HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda adatai 4 Bevezető 5 1.1.Az óvoda bemutatása 6 Gyermekkép

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Módosította: a Jászteleki Százszorszép Óvoda Nevelőtestülete Tartalom Bevezető... 4 Óvodánk adatai... 6 Törvényi hivatkozások... 7 Helyzetelemzés... 8

Részletesebben

Zalalövői Napköziotthonos Óvoda. 2014-2015. nevelési év munkájának értékelése

Zalalövői Napköziotthonos Óvoda. 2014-2015. nevelési év munkájának értékelése Zalalövői Napköziotthonos Óvoda 2014-2015. nevelési év munkájának értékelése 2 Statisztikai adatok: Az intézmény megnevezése: Zalalövői Napköziotthonos Óvoda Férőhelyek száma: 112 Tanköteles korú gyermekek:

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 TARTALOM Bevezető 1. Az óvoda működését meghatározó és a szakmai dokumentumok 1.1. Az óvoda működését meghatározó jogszabályok 1.2. Szakmai dokumentumok

Részletesebben

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE DÉVAVÁNYAECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZATMŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 20082012 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 2. Dévaványa és Ecsegfalva települések

Részletesebben

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. A gyógypedagógiai ellátás területei Óvodánk a sajátos nevelési igényű (hallássérült, valamint súlyos beszéd- és nyelvfejlődési zavarral, részképesség zavarral

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2014

TÁJÉKOZTATÓ. Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2014 TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2014 Tárgy: Tájékoztató a 2014/2015. tanévkezdés tapasztalatairól, személyi és tárgyi feltételek alakulásáról Készítette: Mozgay Dóra Hétszínvirág

Részletesebben

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program Intézmény fenntartója: Semmelweis Egyetem Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26. Pedagógiai

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: www.bobitaovoda.hu E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja

A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja Készült: 1999. PEDAGÓGIAI PROGRAM Pátyolgató Óvoda 2071. Páty Rákóczi utca 19. Intézmény OM - azonosítója: 032940 Készítette:.. intézményvezető aláírás

Részletesebben

Vezetői éves munkaterve 2012/13. tanév Készítette: Czikkelyné Fodor Tünde

Vezetői éves munkaterve 2012/13. tanév Készítette: Czikkelyné Fodor Tünde Vezetői éves munkaterve 2012/13. tanév Készítette: Czikkelyné odor Tünde Nevelőtestületi elfogadás a záradékban 1 I. Bevezetés Kistérségi Óvoda alapító szerve, felügyeleti szerve, fenntartója: Gyomaendrőd

Részletesebben

Hatályos: 2014.05.06-tól

Hatályos: 2014.05.06-tól Hatályos: 2014.05.06-tól A Pedagógiai Program alapja a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 363/2012 (XII.17.) kormányrendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról Kedves Olvasó!

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Balatonszárszói Közös

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Balatonszárszói Közös HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Az elkövetkező egy-két évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek nevelése

Részletesebben

XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. OM azonosító: 034772. Ikt. sz.: 52/520/2015. HÁZIREND

XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. OM azonosító: 034772. Ikt. sz.: 52/520/2015. HÁZIREND XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. Ikt. sz.: 52/520/2015. HÁZIREND Kedves Szülők! Az óvoda nyugodt, derűs, szeretetteljes légkörben folytatott munkájával, a családdal együtt szolgálja

Részletesebben

UDVAR 3. IPR AZ ÓVODÁBAN 4. AZ ÓVODAI SZOKÁSRENDSZER KIALAKÍTÁSA

UDVAR 3. IPR AZ ÓVODÁBAN 4. AZ ÓVODAI SZOKÁSRENDSZER KIALAKÍTÁSA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ II. GYERMEKKÉP ÓVODAKÉP III. ÓVODAI NEVELÉSÜNK IRÁNYELVEI 1. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD KIALAKÍTÁSA 2. AZ ÉRZELMI NEVELÉS, SZOCIALIZÁCIÓ 3. AZ ANYANYELVI NEVELÉS, ÉRTELMI FEJLESZTÉS

Részletesebben

Készítette: Somogyi Sándorné Intézményvezető

Készítette: Somogyi Sándorné Intézményvezető Készítette: Somogyi Sándorné Intézményvezető 1 MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Bevezetés Az intézmény szervezési, igazgatási, gazdálkodási sajátosságai Intézményünk alapítója: az Emberi Erőforrások Minisztériuma,

Részletesebben

Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése

Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 5052 Újszász, Bajcsy- Zs. út 16. OM 201859 Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése 2013. február 15. 1. Törvényi háttér, működést szabályozó dokumentumok

Részletesebben

2010/2011-es nevelési év munkájáról

2010/2011-es nevelési év munkájáról munkájáról Készítette: Végsı Pálné Intézményvezetı Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Referatúra 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. T AR T AL OM 1. HUMÁN ERİFORRÁS FEJLESZTÉS

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014.

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014. Készült: 2010. január 31. Készítette: Oroszlány Város Önkormányzatának Polgármesteri

Részletesebben

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év Iktatószám: Óvodavezetői munkaterv 2015/2016. nevelési év József Attila út 8-10 2252 OM: 037281 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pedagógiai munka feltételrendszere... 3 1.1. Alapító okirat szerinti feladatellátás...

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Nevelőtestületi

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3

Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 ha úgy érezzük, hogy valaki őszintén elfogad olyannak, amilyen vagyok, akkor máris hajlandó vagyok elmozdulni: elgondolkozni, hogyan szeretnék megváltozni, fejlődni, mássá válni, még inkább azzá, amivé

Részletesebben

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program Csátalja-Nagybaracska PEMPO 2010 Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program (a 2010. évi LXXI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása alapján,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai

2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai 2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai Tartalom TÖRVÉNYI HÁTTÉR... 4 Az óvodai nevelési program törvényi és jogszabályi háttere:... 4 Rendeletek... 4 Kormányhatározat...

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 2011. szeptember 29-i ülésére 1. napirendi

Részletesebben

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz.

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz. 1 1. BEVEZETÉS A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvényt módosító 2003. évi LXI. Törvény meghatározza minden közoktatási intézmény számára a minıségfejlesztési rendszer kiépítését és mőködtetését.

Részletesebben

Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program. 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó

Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program. 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó 1 A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulási

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 030889 Iktsz. /2014. Szivárvány Óvoda 4030 Debrecen Monostorpályi út 39. Másolat csak az óvodavezető engedélyével készíthető!

HÁZIREND. OM azonosító: 030889 Iktsz. /2014. Szivárvány Óvoda 4030 Debrecen Monostorpályi út 39. Másolat csak az óvodavezető engedélyével készíthető! Szivárvány Óvoda 4030 Debrecen Monostorpályi út 39. OM azonosító: 030889 Iktsz. /2014. HÁZIREND Másolat csak az óvodavezető engedélyével készíthető! Készítette: Pinczés Katalin óvodavezető Szivárvány Óvoda

Részletesebben

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15 Tartalom 1.1 Nevelő-oktató munkánk pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai:... 2 1.2.2. Oktatás-szervezési eljárásaink:... 3 1.4 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok...

Részletesebben

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A nevelőtestület által elfogadva: 2015. március 10. Módosítva: 2015. augusztus 4-én és 2015. augusztus 24-én. Jóváhagyta: 1 Simonné Benkő Edit intézményvezető

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉS VILONYAI TAGÓVODÁJA 2015 1 ADATLAP Az óvoda megnevezése: Címe: Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó T á j é k o z t a t ó a nevelési oktatási intézmények tanévkezdési tapasztalatairól 2012. Az anyagot előzetesen véleményezi az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 1 2 BEVEZETÉS Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Pedagógiai Program Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Óvoda Pécs

Pedagógiai Program Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Óvoda Pécs Pedagógiai Program Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Óvoda Pécs Az óvoda hivatalos elnevezése: Rövidített név: Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Apáczai Óvoda és ÁMK Az óvoda pontos

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZIGETSZENTMIKLÓSI TANKERÜLET SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Somogyi Sándorné Szigetszentmiklós, 2013. augusztus 22. Egymás tisztelete

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról Előterjesztő: Dr. Faragó Péter Társulási Tanács Elnöke Készítette: Aleva Mihályné Intézményvezető Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról A szociális

Részletesebben

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda adatai 4 1. BEVEZETŐ 6 1. 1. Programunk alapelve 7 1. 2 Kiindulási pontjaink 7 1. 3.Gyermekkép 7 1. 4. Óvodakép

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

MUNKATERV. OM azonosító: 034693. óvodavezető. Kispesti Hársfa Óvoda

MUNKATERV. OM azonosító: 034693. óvodavezető. Kispesti Hársfa Óvoda Kompetencia alapú oktatási program bevezetése Kispesten azonosító szám: TÁMOP-3.1.4.-09/1-2009-0018 Kispesti Hársfa Óvoda 1191 Bp. Eötvös u. 9. Tel./fax: 357-415 harsfa@ovoda.kispest.hu OM azonosító: 034693

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK MŰKÖDÉSÉRŐL BESZÁMOLÓ A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK MŰKÖDÉSÉRŐL Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dr. Illés Pálné intézményvezető Kazincbarcika, 2013. november 5. Horváthné Geleta Mária megbízott

Részletesebben

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014.

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014. 3170/2014. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 5. oldal 1. Általános elvek 5. oldal 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal 3. Az intézmény jogi státusza 6. oldal 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja

Részletesebben

HÁZIREND. Általános tudnivalók

HÁZIREND. Általános tudnivalók HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Nyárfácska Napköziotthonos óvodában! Az elkövetkező egy-két évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek nevelése során. Ezért szeretnénk,

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. Bogácsi Bagolyvár Óvoda 3412 Bogács, Alkotmány u. 52. MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 200640 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Kásáné Szabó Erika Legitimációs eljárás Nagy Józsefné

Részletesebben

NIVEGY-VÖLGYI ÓVODA ESÉLYEGYENL SÉGI TERVE

NIVEGY-VÖLGYI ÓVODA ESÉLYEGYENL SÉGI TERVE NIVEGY-VÖLGYI ÓVODA ESÉLYEGYENL SÉGI TERVE TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér.3 Helyzetelemzés.4 Intézkedési terv.8 Kötelezettségek és felel sség 9 Akcióterv..10 Megvalósítás 11 Monitoring és nyilvánosság

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

Helyi Nevelési Programja

Helyi Nevelési Programja Miskolci Diósgyőri Óvoda, a Miskolci Diósgyőri Óvoda Bulgárföldi Tagóvodája, a Miskolci Diósgyőri Óvoda Stadion Sport Tagóvodája valamint a Miskolci Diósgyőri Óvoda Lorántffy Zsuzsanna Tagóvodája Helyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék Szakmai Programját

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A GYERMEKLIGET Óvodai Oktató Nonprofit Kft. működtetéséről 2011. szeptember o1-től 2012.augusztus 31-ig

BESZÁMOLÓ. A GYERMEKLIGET Óvodai Oktató Nonprofit Kft. működtetéséről 2011. szeptember o1-től 2012.augusztus 31-ig 1 BESZÁMOLÓ A GYERMEKLIGET Óvodai Oktató Nonprofit Kft. működtetéséről 2011. szeptember o1-től 2012.augusztus 31-ig Készítette: Szabó Istvánné Óvodavezető 2 Ezen beszámolómmal intézményünk 2011. 09.01-től

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Szivárvány Tagóvoda 3534 Miskolc, Kacsóh P. út 8. Vadász úti Tagóvoda 3518 Miskolc, Vadász u. 2. Helyi Pedagógiai Programja Miskolc, 2013. augusztus 15. OM:

Részletesebben

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ... 4 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

Őzikés Óvoda Pedagógiai programja

Őzikés Óvoda Pedagógiai programja Őzikés Óvoda Pedagógiai programja Mosonmagyaróvár 2013 A gyermekszem A gyermekszem : virág, csillag oltalom Csupa játék, csupa mosoly, izgalom. A gyermekszem : tág világ és kikelet Ha rád néz, földeríti

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 9970 SZENTGOTTHÁRD, KOSSUTH L. U. 14. OM azonosító: 036456

SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 9970 SZENTGOTTHÁRD, KOSSUTH L. U. 14. OM azonosító: 036456 SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 9970 SZENTGOTTHÁRD, KOSSUTH L. U. 14. OM azonosító: 036456 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK Szentgotthárd, 2015. szeptember 01. napjától

Részletesebben

Házirend. 2013. március. Készítette: Varga Lászlóné. Óvodavezető

Házirend. 2013. március. Készítette: Varga Lászlóné. Óvodavezető Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda 6135 Csólyospálos, Móra Ferenc utca 11. TEL: 06-77-486-270 cspovoda@gmail.com Házirend 2013. március Készítette: Varga Lászlóné Óvodavezető HÁZIREND Csólyospálosi Nyitnikék

Részletesebben

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01.

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Az Orbánhegyi Óvodák házirendje az alábbi törvényeknek megfelelően készült: 2011.évi CXC köznevelési törvény továbbiakban:

Részletesebben

Pedagógiai Program 2014.

Pedagógiai Program 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai 6. 2. A programmódosítás indokoltsága 6. 2. 1. Intézményi innovációs folyamatok 6. 2. 2. Partneri elvárások 7. 2. 3. Törvényi hivatkozások 7. 3. Helyzetelemzés 8.

Részletesebben

Igali ÁMK Margaréta Óvoda Igal

Igali ÁMK Margaréta Óvoda Igal Igali ÁMK Margaréta Óvoda Igal Az intézmény 2009. szeptember 1.-i dátummal egyesítéssel jött létre a Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, valamint a Margaréta Óvoda Igal és Tagóvodái,

Részletesebben