1.2. A település polgármestere: Név: Szegvári Ernőné Telefon: 62/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.2. A település polgármestere: Név: Szegvári Ernőné Telefon: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu"

Átírás

1 PROJEKT JAVASLAT ADATLAP ÖNKORMÁNYZATOK RÉSZÉRE 1. A JAVASLATTEVŐ ADATA: 1.1. Település neve: Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 1.2. A település polgármestere: Név: Szegvári Ernőné Telefon: 62/ Kapcsolattartó személy adatai: Név: Süli János Beosztás: Műszaki és pénzügyi ügyintéző Telefon: 62/ ; 06-30/ PROJEKT NFORMÁCÓK 2.1. A projekt címe: A bölcsőde és a művelődési ház épületeink akadálymentesítése 2.2. A projekt hátterének bemutatása és szükségességességének indoklása: Az alapellátás minőségi feltételekkel történő biztosítása az életminőség meghatározó eleme. Az önkormányzati tulajdonban lévő, önkormányzati feladatellátást biztosító bölcsőde és a művelődési ház. A két intézmény nagy forgalmat lebonyolító, akadálymentes megközelítése a helyi lakossági igényét, esélyegyenlőségét szolgáló fejlesztés. Az épületek akadálymentesítésével az előbbi elvárások mellett az önkormányzati épület állagjavítása, értéknövelő fejlesztése valósul meg., A fentiek alapján a projekt kapcsolódik a Csongrád Megyei Területfejlesztési Koncepció H.3.Horizontális cél Az esélyegyenlőség, a köz- és környezetbiztonság, valamint a helyi közösségek integrált, összehangolt fejlesztése, a szociális- és környezeti érzékenység fokozása pontban meghatározottakhoz A projekt célja: A települési feladatellátás működtetése mellett a színvonalas, az ellátás modern, mindenki számára elérhető feltételeinek biztosítása A projekt keretében elvégezni tervezett tevékenységek: Tervezés, pályázat 2.5. A projekt megvalósításának várható, számszerűsíthető eredményei (indikátorok, pl.: m 2 -s épület, m út)

2 A bölcsődei és művelődési feladatellátás színterét biztosító önkormányzati tulajdonú épületek állagának megóvása, az akadálymentesítés révén minőségi fejlődés, érték megőrzése. ( m 2 épület minőségi megtartása) A településen belül az esélyegyenlőség feltételeinek technikai biztosítása. A felújításokkal a szolgáltatásokat igénybe vevők megelégedettségét javítani, hosszabb távon a megfelelő körülmények biztosításával az ágazatban a helyi foglalkoztatottság megőrzése. (5 fő) 2.6. A projekt költségvetése: A projekt becsült teljes költsége (bruttó ezer Ft): A projekthez tervezett vissza nem térítendő támogatás (a teljes költség százalékában): 2.8. A projekt lehetséges kezdési időpontja: eFt 90% A projekt előkészítettsége. Melyek azok a dokumentumok, amelyek szükségesek a projekthez? Szükséges-e? (/N) Elkészült-e már? (/N) Előzetes projektterv és előzetes N költségkalkuláció Engedélyezési terv N Megvalósíthatósági tanulmány N Környezeti hatás tanulmány N Hatósági engedélyek N Egyéb dokumentumok *(testületi döntés) N Egyéb kiegészítés/megjegyzés: Az intézmények működtetése során az esélyegyenlőség biztosítása. 3. A VÁLLALKOZÁS KÖRNYEZET FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ PROJEKTJAVASLAT 3.1. Javaslat a településen található valamennyi vállalkozás működését segítő lehetséges fejlesztésekre (pl.: ipari park építése, közösségi közlekedés megszervezése, a szakképzési területek változtatása, stb.): 3.2. Egyéb javaslat:

3 PROJEKT JAVASLAT ADATLAP ÖNKORMÁNYZATOK RÉSZÉRE 1. A JAVASLATTEVŐ ADATA: 1.1. Település neve: Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 1.2. A település polgármestere: Név: Szegvári Ernőné Telefon: 62/ Kapcsolattartó személy adatai: Név: Süli János Beosztás: Műszaki és pénzügyi ügyintéző Telefon: 62/ ; 06-30/ PROJEKT NFORMÁCÓK 2.1. A projekt címe: Fűtéskorszerűsítés az önkormányzat intézményeinél 2.2. A projekt hátterének bemutatása és szükségességességének indoklása: A projekt révén az önkormányzati intézmények hatékony energia felhasználását, az üzemeltetési költségek csökkentését kívánjuk elérni. Ugyanakkor a megújuló energia felhasználására, a korszerűbb fűtőberendezés, technológia, illetve energia alkalmazásával a környezeti terhelés csökkentését is célozzuk. A fentiek alapján a projekt kapcsolódik a Csongrád Megyei Területfejlesztési Koncepció S.3. Specifikus cél Az alternatív energiavertikum felépítése, a kiemelkedő országos pozíció alapjainak kiszélesítése 1.és 2. prioritásában megfogalmazottakhoz, továbbá a H.3.Horizontális cél Az esélyegyenlőség, a köz- és környezetbiztonság, valamint a helyi közösségek integrált, összehangolt fejlesztése, a szociális- és környezeti érzékenység fokozása pontban meghatározottakhoz A projekt célja: Az intézmények működtetése során a korszerű, energiatakarékos, környezetbarát energiafelhasználás, esetleg az alternatív, vagy megújuló energiafelhasználás alkalmazásával a finanszírozási költségek csökkentése A projekt keretében elvégezni tervezett tevékenységek: Tervezés, pályázat

4 2.5. A projekt megvalósításának várható, számszerűsíthető eredményei (indikátorok, pl.: m 2 -s épület, m út) Az önkormányzati intézmények fűtéskorszerűsítésével az épületek állagának óvása, hosszabb távon a beruházás eredményeképpen az optimális energiafelhasználás megvalósításával az üzemeltetési költségek csökkentésének elérése A projekt költségvetése: A projekt becsült teljes költsége (bruttó ezer Ft): A projekthez tervezett vissza nem térítendő támogatás (a teljes költség százalékában): 2.8. A projekt lehetséges kezdési időpontja: eFt 70-90% A projekt előkészítettsége. Melyek azok a dokumentumok, amelyek szükségesek a projekthez? Szükséges-e? (/N) Elkészült-e már? (/N) Előzetes projektterv és előzetes N költségkalkuláció Engedélyezési terv N Megvalósíthatósági tanulmány N Környezeti hatás tanulmány N Hatósági engedélyek N Egyéb dokumentumok *(testületi döntés) N Egyéb kiegészítés/megjegyzés: Az intézmények működtetése során a korszerű, energiatakarékos, környezetbarát energiafelhasználás, esetleg az alternatív, vagy megújuló energiafelhasználás alkalmazásával a finanszírozási költségek csökkentése. 3. A VÁLLALKOZÁS KÖRNYEZET FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ PROJEKTJAVASLAT 3.1. Javaslat a településen található valamennyi vállalkozás működését segítő lehetséges fejlesztésekre (pl.: ipari park építése, közösségi közlekedés megszervezése, a szakképzési területek változtatása, stb.): 3.2. Egyéb javaslat:

5 PROJEKT JAVASLAT ADATLAP ÖNKORMÁNYZATOK RÉSZÉRE 1. A JAVASLATTEVŐ ADATA: 1.1. Település neve: Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 1.2. A település polgármestere: Név: Szegvári Ernőné Telefon: 62/ Kapcsolattartó személy adatai: Név: Süli János Beosztás: Műszaki és pénzügyi ügyintéző Telefon: 62/ ; 06-30/ PROJEKT NFORMÁCÓK 2.1. A projekt címe: Belvízelvezető árkok burkolása a teljes településen 2.2. A projekt hátterének bemutatása és szükségességességének indoklása: A projekt a környezeti fenntarthatóság érdekében az integrált vízgazdálkodási elvárásokhoz és tervekhez illeszkedően a település területén lévő csapadékvizes. Belvíz elvezetésére szolgáló árokrendszer teljes kiépítettségét, felújítását és az állagmegtartás érdekében azok burkolattal történő ellátását kívánja megvalósítani. A csapadék és belvíz elvezetése a település sajátos talajviszonya, alacsony fekvése és a Maros folyó közelsége miatt szükséges. Az alacsony fekvés, a folyó közelsége együtthatása révén szinte évente ki van téve a település az ár- és belvíz kárnak, e jelenségek gyakran együtt, egymást erősítve jelentkeznek. Ehhez a klímaváltozás révén a heves esőzések is szinte évente jelentkeznek. lyenkor elsődleges feladat a település vízmentesítése, a víz elkormányzása a területről minél hamarabb, minél kisebb kártétemény mellett. Ezt segíti a belvízelvezető rendszer településszintű teljes kiépítettsége és az állagmegóvás biztosítását, a működés hosszú távú szolgálatát jelentő mederburkolás. A fejlesztési elképzelés a környezet és a táj kíméletét, a hagyományos mezőgazdasági kultúra folytatását, a táj és ember együttélésének összhangját is szolgálja. A fentiek alapján a projekt kapcsolódik a Csongrád Megyei Területfejlesztési Koncepció T.2. Területi cél Komplex tájgazdálkodás és integrált várostérségek kiépítése a Homokhátságon és a Tisza-térségében 1. és 5. prioritásához, valamint a S.2. Specifikus cél A teljes agrárvertikum együttműködése, innovációra és alkalmazkodásra épülő megerősítése Az alternatív energiavertikum felépítése, a kiemelkedő országos pozíció alapjainak

6 kiszélesítése 1. prioritásában megfogalmazottakhoz A projekt célja: A belvízmentesítés hatékony és a település teljes területére kiterjedő eszközrendszerének korszerű, környezetbarát megvalósítása A projekt keretében elvégezni tervezett tevékenységek: Tervezés, pályázat, együttműködés 2.5. A projekt megvalósításának várható, számszerűsíthető eredményei (indikátorok, pl.: m 2 -s épület, m út) A településen fm csatorna kiépítése és m 2 felület burkolása A projekt költségvetése: A projekt becsült teljes költsége (bruttó ezer Ft): A projekthez tervezett vissza nem térítendő támogatás (a teljes költség százalékában): 2.8. A projekt lehetséges kezdési időpontja: eFt 70-90% A projekt előkészítettsége. Melyek azok a dokumentumok, amelyek szükségesek a projekthez? Szükséges-e? (/N) Elkészült-e már? (/N) Előzetes projektterv és előzetes költségkalkuláció Engedélyezési terv Megvalósíthatósági tanulmány Környezeti hatás tanulmány Hatósági engedélyek Egyéb dokumentumok *(testületi döntés) Egyéb kiegészítés/megjegyzés: Együttműködés a kistérséggel, a vízügyi szakmai ágazattal. 3. A VÁLLALKOZÁS KÖRNYEZET FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ PROJEKTJAVASLAT 3.1. Javaslat a településen található valamennyi vállalkozás működését segítő lehetséges fejlesztésekre (pl.: ipari park építése, közösségi közlekedés megszervezése, a szakképzési területek változtatása, stb.): Vízügyi ágazattal együttműködés, esetleg közös pályázás, kivitelezésben szakértői közreműködés Egyéb javaslat:

7 PROJEKT JAVASLAT ADATLAP ÖNKORMÁNYZATOK RÉSZÉRE 1. A JAVASLATTEVŐ ADATA: 1.1. Település neve: Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 1.2. A település polgármestere: Név: Szegvári Ernőné Telefon: 62/ Kapcsolattartó személy adatai: Név: Süli János Beosztás: Műszaki és pénzügyi ügyintéző Telefon: 62/ ; 06-30/ PROJEKT NFORMÁCÓK 2.1. A projekt címe: Épületeink fejlesztése az egészségügyi alapellátást kiszolgáló épületek felújítása 2.2. A projekt hátterének bemutatása és szükségességességének indoklása: Az alapellátás minőségi feltételekkel történő biztosítása az életminőség meghatározó eleme Az önkormányzati tulajdonban lévő, az egészségügyi alapellátást kiszolgáló épületek állagmegóvása és felújítása érték megőrző. A projekt célja, hogy az alapellátást, azon belül elsősorban az egészségügyi ellátást szolgáló épületek jó minőségben álljanak rendelkezésre, a külső-belső terek korszerű megjelenésű, a higiénés elvárásoknak messzemenően megfelelő, esztétikus környezetet biztosítsanak mind az ellátást igénybe vevők, mind az ott dolgozók részére. Az épületek felújításával az egészségügyi alapellátás XX. századi elvárásaihoz kívánunk felzárkózni, biztosítva ezzel nemcsak az önkormányzati feladatellátás hosszú távú minőségi színterét, de a lakónépesség esélyegyenlőségét is, hozzájárulva a helyi lakosság életminősége javításához. A fentiek alapján a projekt kapcsolódik a Csongrád Megyei Területfejlesztési Koncepció H.3.Horizontális cél Az esélyegyenlőség, a köz- és környezetbiztonság, valamint a helyi közösségek integrált, összehangolt fejlesztése, a szociális- és környezeti érzékenység fokozása pontban meghatározottakhoz A projekt célja: A település egészségügyi, szociális oktatási és kulturális alapellátása működtetése feladatellátás mellett a színvonalas, modern ellátás feltételeinek biztosítása, a kistérségben az alapellátás színvonalának megőrzése, a feladatellátás összehangolása.

8 2.4. A projekt keretében elvégezni tervezett tevékenységek: Tervezés, pályázat, együttműködés 2.5. A projekt megvalósításának várható, számszerűsíthető eredményei (indikátorok, pl.: m 2 -s épület, m út) Az egészségügyi alapellátás színterét biztosító önkormányzati tulajdonú épületek állagának megóvása, felújításuk révén érték megőrzése. ( m 2 épület minőségi megtartása) A település, a kistérség esélyegyenlőségének megőrzése. A felújításokkal az ellátást igénybe vevők és az ott dolgozók megelégedettségét javítani, hosszabb távon a megfelelő körülmények biztosításával az ágazatban a helyi foglalkoztatottság megőrzése. (10-30 fő) 2.6. A projekt költségvetése: A projekt becsült teljes költsége (bruttó ezer Ft): A projekthez tervezett vissza nem térítendő támogatás (a teljes költség százalékában): 2.8. A projekt lehetséges kezdési időpontja: eFt 90% A projekt előkészítettsége. Melyek azok a dokumentumok, amelyek szükségesek a projekthez? Szükséges-e? (/N) Elkészült-e már? (/N) Előzetes projektterv és előzetes N költségkalkuláció Engedélyezési terv N Megvalósíthatósági tanulmány N Környezeti hatás tanulmány N Hatósági engedélyek N Egyéb dokumentumok *(testületi döntés) N Egyéb kiegészítés/megjegyzés: Együttműködés a kistérség és a nagytérség egészségügyi és szociális, valamint kulturálisoktatási intézményhálózatával az integrált és munkamegosztáson alapuló, az esélyegyenlőséget biztosító fejlesztés érdekében. 3. A VÁLLALKOZÁS KÖRNYEZET FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ PROJEKTJAVASLAT 3.1. Javaslat a településen található valamennyi vállalkozás működését segítő lehetséges fejlesztésekre (pl.: ipari park építése, közösségi közlekedés megszervezése, a szakképzési területek változtatása, stb.): 3.2. Egyéb javaslat:

9 PROJEKT JAVASLAT ADATLAP ÖNKORMÁNYZATOK RÉSZÉRE 1. A JAVASLATTEVŐ ADATA: 1.1. Település neve: Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 1.2. A település polgármestere: Név: Szegvári Ernőné Telefon: 62/ Kapcsolattartó személy adatai: Név: Süli János Beosztás: Műszaki és pénzügyi ügyintéző Telefon: 62/ ; 06-30/ PROJEKT NFORMÁCÓK 2.1. A projekt címe: Eszközfejlesztés (gép-műszerbeszerzés) az alapellátásban 2.2. A projekt hátterének bemutatása és szükségességességének indoklása: Az alapellátás minőségi feltételekkel történő biztosítása az életminőség meghatározó eleme. A projekttel a helyi lakosság alapellátásának biztosítása mellett az ellátás szinten tartása, a műszerezettség, a gépbeszerzések révén a technikai fejlesztéssel az ellátások minőségi javítása. A műszerezettség, a gépbeszerzések révén a technikai fejlesztéssel az ellátások minőségét hosszú távon kívánjuk biztosítani, ezzel is erősítve a település élhetőségét, megtartóerejét. A fentiek alapján a projekt kapcsolódik a Csongrád Megyei Területfejlesztési Koncepció H.3.Horizontális cél Az esélyegyenlőség, a köz- és környezetbiztonság, valamint a helyi közösségek integrált, összehangolt fejlesztése, a szociális- és környezeti érzékenység fokozása pontban meghatározottakhoz A projekt célja: A település egészségügyi, szociális oktatási és kulturális alapellátása működtetése feladatellátás mellett a színvonalas, modern ellátás technikai, gépi és műszerhátterének biztosításával a helyi lakosság esélyegyenlőségének fenntartása, fokozatos és integrált fejlesztése. A kistérségben az alapellátás színvonalának megőrzése, a feladatellátás összehangolása A projekt keretében elvégezni tervezett tevékenységek: Tervezés, pályázat, együttműködés

10 2.5. A projekt megvalósításának várható, számszerűsíthető eredményei (indikátorok, pl.: m 2 -s épület, m út) Az alapellátásban a műszerezettség és a gépfejlesztés révén a korszerű ellátás folyamatos szinten tartásával a helyi munkahelyek megőrzése, a foglalkoztatottság ágazaton belüli biztosítása. A település, a kistérség esélyegyenlőségének megőrzése. Az integrált fejlesztéssel az ágazatokon belüli munkamegosztás és a minőségi helyi ellátás egyidejűleg megvalósítása akár szociális és egészségügyi, akár kulturális-oktatási oldalról. ( fő foglalkoztatottsága ) 2.6. A projekt költségvetése: A projekt becsült teljes költsége (bruttó ezer Ft): A projekthez tervezett vissza nem térítendő támogatás (a teljes költség százalékában): 2.8. A projekt lehetséges kezdési időpontja: eFt 90% A projekt előkészítettsége. Melyek azok a dokumentumok, amelyek szükségesek a projekthez? Szükséges-e? (/N) Elkészült-e már? (/N) Előzetes projektterv és előzetes N költségkalkuláció Engedélyezési terv Megvalósíthatósági tanulmány Környezeti hatás tanulmány Hatósági engedélyek N Egyéb dokumentumok *(testületi döntés) N Egyéb kiegészítés/megjegyzés: Együttműködés a kistérség és a nagytérség egészségügyi és szociális, valamint kulturálisoktatási intézményhálózatával az integrált és munkamegosztáson alapuló, az esélyegyenlőséget biztosító fejlesztés érdekében. 3. A VÁLLALKOZÁS KÖRNYEZET FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ PROJEKTJAVASLAT 3.1. Javaslat a településen található valamennyi vállalkozás működését segítő lehetséges fejlesztésekre (pl.: ipari park építése, közösségi közlekedés megszervezése, a szakképzési területek változtatása, stb.): 3.2. Egyéb javaslat:

11 PROJEKT JAVASLAT ADATLAP ÖNKORMÁNYZATOK RÉSZÉRE 1. A JAVASLATTEVŐ ADATA: 1.1. Település neve: Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 1.2. A település polgármestere: Név: Szegvári Ernőné Telefon: 62/ Kapcsolattartó személy adatai: Név: Süli János Beosztás: Műszaki és pénzügyi ügyintéző Telefon: 62/ ; 06-30/ PROJEKT NFORMÁCÓK 2.1. A projekt címe: A gyermek- és idős étkeztetést kiszolgáló konyhák bővítése, fejlesztése 2.2. A projekt hátterének bemutatása és szükségességességének indoklása: Az alapellátás minőségi feltételekkel történő biztosítása az életminőség meghatározó eleme. A projekt illeszkedik az alapellátásnak helyet adó épületek felújítása és az alapellátás minőségi fettételeit támogató eszközfejlesztési projektekben vázolt elképzelésekhez. A projekt keretén belül az étkeztetés két speciális igényű rétegeinek ellátását is kiszolgáló eszköz- és technikai, valamint kapacitás bővítését valósuljon. Az étkeztetést biztosító konyhák működtetése korszerű, az előírt minőségi feltételnek megfelelő, XX. századi higiénés elvárások szerint, akár külső vállalkozó révén, akár helyi, önkormányzati feladatellátás keretén belül folyamatosan legyen biztosítható. A korszerű feltételekkel működtetett gyermek- és idős étkeztetést biztosító konyhák bővítése, fejlesztése révén az ellátások minőségét hosszú távon kívánjuk biztosítani, ezzel is erősítve a település élhetőségét, megtartóerejét. A fentiek alapján a projekt kapcsolódik a Csongrád Megyei Területfejlesztési Koncepció H.3.Horizontális cél Az esélyegyenlőség, a köz- és környezetbiztonság, valamint a helyi közösségek integrált, összehangolt fejlesztése, a szociális- és környezeti érzékenység fokozása pontban meghatározottakhoz A projekt célja: A települési alapellátást kiszolgáló étkeztetés helyi biztosítása, működtetése a feladatellátás mellett a színvonalas, modern ellátása az eszköz, a technikai és a kapacitás rendelkezésre állásával a helyi lakosság esélyegyenlőségét szolgálni. A településen az alapellátás

12 színvonalának megőrzése, a feladatellátás helyi szintű biztosítása A projekt keretében elvégezni tervezett tevékenységek: Tervezés, pályázat 2.5. A projekt megvalósításának várható, számszerűsíthető eredményei (indikátorok, pl.: m 2 -s épület, m út) Az alapellátást kiszolgáló étkeztetés, annak eszköz és kapacitásbővítésével az ellátás helyi szintű megoldását kívánjuk támogatni, ezzel tágabb értelemben a helyi munkahelyek megőrzését. (5-10 fő ; a fejlesztéssel a feladatellátást biztosító önkormányzati vagyon értékének megőrzése, növelése is cél) 2.6. A projekt költségvetése: A projekt becsült teljes költsége (bruttó ezer Ft): A projekthez tervezett vissza nem térítendő támogatás (a teljes költség százalékában): 2.8. A projekt lehetséges kezdési időpontja: eFt 90% A projekt előkészítettsége. Melyek azok a dokumentumok, amelyek szükségesek a projekthez? Szükséges-e? (/N) Elkészült-e már? (/N) Előzetes projektterv és előzetes N költségkalkuláció Engedélyezési terv N Megvalósíthatósági tanulmány N Környezeti hatás tanulmány N Hatósági engedélyek N Egyéb dokumentumok *(testületi döntés) N Egyéb kiegészítés/megjegyzés: 3. A VÁLLALKOZÁS KÖRNYEZET FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ PROJEKTJAVASLAT 3.1. Javaslat a településen található valamennyi vállalkozás működését segítő lehetséges fejlesztésekre (pl.: ipari park építése, közösségi közlekedés megszervezése, a szakképzési területek változtatása, stb.): 3.2. Egyéb javaslat:

13 PROJEKT JAVASLAT ADATLAP ÖNKORMÁNYZATOK RÉSZÉRE 1. A JAVASLATTEVŐ ADATA: 1.1. Település neve: Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 1.2. A település polgármestere: Név: Szegvári Ernőné Telefon: 62/ Kapcsolattartó személy adatai: Név: Süli János Beosztás: Műszaki és pénzügyi ügyintéző Telefon: 62/ ; 06-30/ PROJEKT NFORMÁCÓK 2.1. A projekt címe: Új projekt ötlet: pari Park a 43-as főközlekedési út mellett 2.2. A projekt hátterének bemutatása és szükségességességének indoklása: A projekt célja, hogy elsősorban a település, de más érintett településekkel (Ferencszállás. Klárafalva, Makó) együttműködve, a rendkívül kedvező elhelyezkedésre építve a 43-as főközlekedési út mellett pari Park létesítése. Az pari Park a főközlekedési út mellé telepítve kitűnő logisztikai központot jelentene, mivel könnyű elérhetőséget jelentene akár közúti, akár vasúti, de adott esetben vízi úton is. Makót érintve a nagylaki határátkelőn a déli - balkáni terület nyílik meg. A kiszombori határátkelő révén az pari Park akár a román befektetők és vállalkozók is betelepülhetnek. Így a leszakadó mezőgazdasági termelés piachoz, szállításhoz, feldolgozáshoz juthatna, ismét bekapcsolódhatna a gazdasági vérkeringésbe. Az pari Park a külső és a helyi vállalkozások betelepülésével fellendítheti a kistérség gazdasági életét. A helyi adózás révén adóbevételekhez, költségvetési többletforráshoz jutna a település. Az pari Park területén az ipari,- gazdálkodó szervezetek koncentráltan helyezhetők el, a környezeti káros terhek csökkenthetők. Logisztikai szempontból egy helyen, könnyen megközelíthető telephely a vállalkozásoknak, amely közlekedési szempontból ugyancsak gazdaságos megoldást kínál. Az pari Parkban megjelenhetne a helyi agrárgazdaság termékeire épülő mezőgazdasági termékfeldolgozás, szállítás, tárolás. Csomóponti szerepe miatt kitűnő, gyűjtő, elosztó, bázistelepként is funkcionálhatna. Hiánypótló, összekötő szerepet betöltve Szeged és Makó pari Parkjai, továbbá a határon túli gazdasági-logisztikai központok között. Az új projekt kapcsolódik a Csongrád Megyei Kormányhivatal Területfejlesztési Koncepció T.1. Területi cél Szeged-Hódmezővásárhely-Makó-Arad-Temesvár-Szabadka városhálózati

14 csomóponti kiépítése prioritásaihoz, a T.2. területi cél Komplex tájgazdálkodás és integrált várostérségek kiépítése a Homokhátságon és a Tisza térségében prioritásaihoz, a T.3. Mezőváros-térségek összehangolt, integrált fejlesztésére épülő társadalmi megújulás és több lábon álló gazdaság kibontakoztatása a Tiszántúlon területi cél 4. prioritásához, ezen túl az S.2. Specifikus cél A teljes agrárvertikum együttműködésére, innovációra és alkalmazkodásra épülő megerősítése céljaihoz A projekt célja: A közlekedési, területi logisztikára épülő gazdasági megújulás.szellemi innovációra (vetőmag kutatás), továbbá a közlekedési, területi logisztikára épülő gazdasági megújulás A projekt keretében elvégezni tervezett tevékenységek: Tervezés, pályázat, együttműködés 2.5. A projekt megvalósításának várható, számszerűsíthető eredményei (indikátorok, pl.: m 2 -s épület, m út) Foglalkoztatottság növelése (10-50 fő) 2.6. A projekt költségvetése: A projekt becsült teljes költsége (bruttó ezer Ft): A projekthez tervezett vissza nem térítendő támogatás (a teljes költség százalékában): 2.8. A projekt lehetséges kezdési időpontja: A projekt előkészítettsége. Melyek azok a dokumentumok, amelyek szükségesek a projekthez? Szükséges-e? (/N) Elkészült-e már? (/N) Előzetes projektterv és előzetes N költségkalkuláció Engedélyezési terv N Megvalósíthatósági tanulmány N Környezeti hatás tanulmány N Hatósági engedélyek N Egyéb dokumentumok *(testületi döntés) N Egyéb kiegészítés/megjegyzés: Összehangolt együttműködés a megvalósításban érdekében, pályázati, finanszírozási, munkában a kistérséggel. 3. A VÁLLALKOZÁS KÖRNYEZET FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ PROJEKTJAVASLAT 3.1. Javaslat a településen található valamennyi vállalkozás működését segítő lehetséges fejlesztésekre (pl.: ipari park építése, közösségi közlekedés megszervezése, a

15 szakképzési területek változtatása, stb.): 3.2. Egyéb javaslat:

16 PROJEKT JAVASLAT ADATLAP ÖNKORMÁNYZATOK RÉSZÉRE 1. A JAVASLATTEVŐ ADATA: 1.1. Település neve: Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 1.2. A település polgármestere: Név: Szegvári Ernőné Telefon: 62/ Kapcsolattartó személy adatai: Név: Süli János Beosztás: Műszaki és pénzügyi ügyintéző Telefon: 62/ ; 06-30/ PROJEKT NFORMÁCÓK 2.1. A projekt címe: A Dél-alföldi vóvíz-minőségi Program 2.2. A projekt hátterének bemutatása és szükségességességének indoklása: A projekt az érintett önkormányzatok összefogásával valósítaná meg a térség egészséges- az EU szabványainak megfelelő- ivóvízellátást, illetve fejlesztené annak biztosítását szolgáló infrastruktúra cseréjét, felújítását, kiépítését. A projekt megvalósítása önkormányzati, kormányzati és uniós források felhasználásával, összehangolt, környezetbarát fejlesztést valósítana meg, melynek révén biztosítaná az egyik alapelv a mindenki számára elérhető egészséges ivóvíz rendelkezésre állását - megvalósulását a térségben, ezzel az esélyegyenlőséget és a környezetbarát, integrált táj és vízgazdálkodás elvárásainak is eleget téve. A fentiek alapján a projekt kapcsolódik a Csongrád Megyei Területfejlesztési Koncepció T.1. Területi cél T.2. Területi cél Komplex tájgazdálkodás és integrált várostérségek kiépítése a Homokhátságon és a Tisza-térségében prioritásához, valamint a S.3. Specifikus cél Az alternatív energiavertikum felépítése, a kiemelkedő országos pozíció alapjainak kiszélesítése prioritásaiban megfogalmazottakhoz A projekt célja: Az egészséges ivóvíz mindenki számára elérhető biztosítása, környezetbarát, olcsó energia felhasználás. Esélyegyenlőség és a környezetkímélete A projekt keretében elvégezni tervezett tevékenységek: Tervezés, pályázat, együttműködés

17 2.5. A projekt megvalósításának várható, számszerűsíthető eredményei (indikátorok, pl.: m 2 -s épület, m út) A településen az ivóvízhálózat technikai fejlesztése, az elavult anyagú, fm cső korszerű anyagú csőre cserélése A projekt költségvetése: A projekt becsült teljes költsége (bruttó ezer Ft): A projekthez tervezett vissza nem térítendő támogatás (a teljes költség százalékában): 2.8. A projekt lehetséges kezdési időpontja: A projekt előkészítettsége. Melyek azok a dokumentumok, amelyek szükségesek a projekthez? Szükséges-e? (/N) Elkészült-e már? (/N) Előzetes projektterv és előzetes költségkalkuláció Engedélyezési terv Megvalósíthatósági tanulmány Környezeti hatás tanulmány Hatósági engedélyek Egyéb dokumentumok *(testületi döntés) Egyéb kiegészítés/megjegyzés: Együttműködés a kistérséggel, a megvalósításban érdekében létrejött társulásban, pályázati, finanszírozási és megvalósítási munkában összehangolt közreműködés. 3. A VÁLLALKOZÁS KÖRNYEZET FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ PROJEKTJAVASLAT 3.1. Javaslat a településen található valamennyi vállalkozás működését segítő lehetséges fejlesztésekre (pl.: ipari park építése, közösségi közlekedés megszervezése, a szakképzési területek változtatása, stb.): 3.2. Egyéb javaslat:

18 PROJEKT JAVASLAT ADATLAP ÖNKORMÁNYZATOK RÉSZÉRE 1. A JAVASLATTEVŐ ADATA: 1.1. Település neve: Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 1.2. A település polgármestere: Név: Szegvári Ernőné Telefon: 62/ Kapcsolattartó személy adatai: Név: Süli János Beosztás: Műszaki és pénzügyi ügyintéző Telefon: 62/ ; 06-30/ PROJEKT NFORMÁCÓK 2.1. A projekt címe: Makó-Kiszombor közötti kerékpárút 2.2. A projekt hátterének bemutatása és szükségességességének indoklása: A projekttel a település a kerékpáros infrastruktúra fejlesztését célozza, mellyel a település turisztikai versenyképességét, vonzerejét kívánja növelni. A települést Makóval összekötő minőségi kerékpárútvonal bekapcsolódna a nagyobb kerékpárútvonalak rendszerébe, így a Szeged-Makó vonalba, illetve ezen a vonalon keresztül a határ-menti kerékpárútvonalak csomópontjaihoz is. A kerékpár, mint energiatakarékos és környezetbarát közlekedési eszköz a környezet közlekedési tehermentesítését segíti, az összehangolt közlekedési rendszerek eszközváltó pontja lehet. A kerékpáros közlekedés infrastruktúrális fejlesztése támogatja a munkába járást. A fentiek alapján ez a projekt több ponton illeszkedik a Csongrád Megyei Területfejlesztési Koncepció célrendszeréhez, mint az T.1.pont Területi cél szerinti Szeged- Hódmezővásárhely-Makó-Arad-Temesvár-Szabadka városhálózati csomópontok felépítése, azon belül is a 3. és 4. priorításához, a T.3. Mezőváros-térségek összehangolt, integrált fejlesztésére épülő társadalmi megújulás és több lábon álló gazdasági kibontakoztatása a Tiszántúlon célrendszer 4. prioritásához, illetve a H.2. Horizontális cél A hármashatárhelyzet előnyének kibontakoztatása témakörhöz A projekt célja: A közlekedési infrastruktúra fejlesztése, turisztikai vonzerő és turisztikai versenyképesség megőrzése, a helyi és kistérségi munkavállalás (munkába járás) közlekedési támogatása, a környezet közlekedési tehermentesítése (káros gázok, zajhatás stb. csökkentése a

19 kerékpárforgalommal) 2.4. A projekt keretében elvégezni tervezett tevékenységek: Tervezés, pályázat, együttműködés az érintett településekkel, turisztikai propaganda 2.5. A projekt megvalósításának várható, számszerűsíthető eredményei (indikátorok, pl.: m 2 -s épület, m út) 6160 m kerékpárút kiépítése a közút alatti átjáróval és a hídra csatlakozással 2.6. A projekt költségvetése: A projekt becsült teljes költsége (bruttó ezer Ft): A projekthez tervezett vissza nem térítendő támogatás (a teljes költség százalékában): 2.8. A projekt lehetséges kezdési időpontja: eFt 70%-90% A projekt előkészítettsége. Melyek azok a dokumentumok, amelyek szükségesek a projekthez? Szükséges-e? (/N) Elkészült-e már? (/N) Előzetes projektterv és előzetes költségkalkuláció Engedélyezési terv Megvalósíthatósági tanulmány Környezeti hatás tanulmány Hatósági engedélyek Egyéb dokumentumok *(testületi döntés) Egyéb kiegészítés/megjegyzés: 3. A VÁLLALKOZÁS KÖRNYEZET FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ PROJEKTJAVASLAT 3.1. Javaslat a településen található valamennyi vállalkozás működését segítő lehetséges fejlesztésekre (pl.: ipari park építése, közösségi közlekedés megszervezése, a szakképzési területek változtatása, stb.): 3.2. Egyéb javaslat:

20 PROJEKT JAVASLAT ADATLAP ÖNKORMÁNYZATOK RÉSZÉRE 1. A JAVASLATTEVŐ ADATA: 1.1. Település neve: Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 1.2. A település polgármestere: Név: Szegvári Ernőné Telefon: 62/ Kapcsolattartó személy adatai: Név: Süli János Beosztás: Műszaki és pénzügyi ügyintéző Telefon: 62/ ; 06-30/ PROJEKT NFORMÁCÓK 2.1. A projekt címe: Könyvtár és művelődési ház épületeink felújítása 2.2. A projekt hátterének bemutatása és szükségességességének indoklása: Az alapellátás minőségi feltételekkel történő biztosítása az életminőség meghatározó eleme. Az önkormányzati tulajdonban lévő, alapellátást biztosító könyvtár és művelődési ház a közösségi élet alapvető színtere. A könyvtári és művelődési házi funkciókat ellátó önkormányzati épületek állagának megóvása, az infrastruktúra biztonságos és korszerű megteremtése ezen intézmények működtetésének alapfeltétele. A feladatellátás színterének kellemes, esztétikus környezet, a külső és belső megjelenés mellett az intézmények által működtetett eszközháttér és szolgáltatásbővítés is a helyi lakossági igények helyben történő kiszolgálásának egyik feltétele. Az épületek felújításával, mint a környezeti feltétel biztosításával és a szolgáltatás bővítéssel (könyvállomány korszerű összetétele, e-könyvtár, informatikai lehetőségek biztosítása, a lakosság napi ügyintézését támogató segítségnyújtás - óraállások elektronikus továbbítása, másolás, faxolás, szkennelés-, valamint igényes, több korosztályt felölelő programok szervezése) és ezek technikai és eszközfejlesztéssel támogatása az alapellátás XX. századi elvárásaihoz történő, biztosítva ezzel nemcsak az önkormányzati feladatellátás hosszú távú minőségi színterét, de a lakónépesség esélyegyenlőségét is, hozzájárulva a helyi lakosság életminősége javításához. A fentiek alapján a projekt kapcsolódik a Csongrád Megyei Területfejlesztési Koncepció H.3.Horizontális cél Az esélyegyenlőség, a köz- és környezetbiztonság, valamint a helyi közösségek integrált, összehangolt fejlesztése, a szociális- és környezeti érzékenység fokozása pontban meghatározottakhoz.

21 2.3. A projekt célja: A települési alapellátása működtetése feladatellátás mellett a színvonalas, modern ellátás feltételeinek biztosítása, a kistérségben az alapellátás színvonalának megőrzése, a feladatellátás összehangolása A projekt keretében elvégezni tervezett tevékenységek: Tervezés, pályázat, együttműködés 2.5. A projekt megvalósításának várható, számszerűsíthető eredményei (indikátorok, pl.: m 2 -s épület, m út) A könyvtári és művelődési alapellátás színterét biztosító önkormányzati tulajdonú épületek állagának megóvása, felújításuk révén érték megőrzése. ( m 2 épület minőségi megtartása) A település, a kistérség esélyegyenlőségének megőrzése. A felújításokkal a szolgáltatásokat igénybe vevők és a munkavállalók megelégedettségét javítani, hosszabb távon a megfelelő körülmények biztosításával az ágazatban a helyi foglalkoztatottság megőrzése. (5 fő) 2.6. A projekt költségvetése: A projekt becsült teljes költsége (bruttó ezer Ft): A projekthez tervezett vissza nem térítendő támogatás (a teljes költség százalékában): 2.8. A projekt lehetséges kezdési időpontja: eFt 90% A projekt előkészítettsége. Melyek azok a dokumentumok, amelyek szükségesek a projekthez? Szükséges-e? (/N) Elkészült-e már? (/N) Előzetes projektterv és előzetes N költségkalkuláció Engedélyezési terv N Megvalósíthatósági tanulmány N Környezeti hatás tanulmány N Hatósági engedélyek N Egyéb dokumentumok *(testületi döntés) N Egyéb kiegészítés/megjegyzés: Együttműködés a kistérség és a nagytérség kulturális kínálatának és az azt kiszolgáló épület, szolgáltatási és eszközállományainak integrált és az esélyegyenlőséget biztosító fejlesztés érdekében. 3. A VÁLLALKOZÁS KÖRNYEZET FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ PROJEKTJAVASLAT 3.1. Javaslat a településen található valamennyi vállalkozás működését segítő lehetséges fejlesztésekre (pl.: ipari park építése, közösségi közlekedés megszervezése, a

22 szakképzési területek változtatása, stb.): 3.2. Egyéb javaslat:

23 PROJEKT JAVASLAT ADATLAP ÖNKORMÁNYZATOK RÉSZÉRE 1. A JAVASLATTEVŐ ADATA: 1.1. Település neve: Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 1.2. A település polgármestere: Név: Szegvári Ernőné Telefon: 62/ Kapcsolattartó személy adatai: Név: Süli János Beosztás: Műszaki és pénzügyi ügyintéző Telefon: 62/ ; 06-30/ PROJEKT NFORMÁCÓK 2.1. A projekt címe: Rónay kastély felújítása 2.2. A projekt hátterének bemutatása és szükségességességének indoklása: A projekttel a települési turisztikai vonzereje növekedhet, az építészeti örökség megóvása és értékteremtés, továbbá új funkcióval megtöltése az élhetőbb település többlábon álló fejlesztését, alkalmazkodóképességét valósítaná meg. A felújított épület akár a nagytérség kulturális intézményhálózatához csatlakozó hasznosításával, akár a szállásbővítés formájában kap új értelmezést, mint műemlék épület, a jövőben is értékes látnivalója lesz a településnek, a kistérségnek. Tornyáról a kilátás, mint kilátó látogatható lenne, jó fotózási lehetőséget biztosít. Megújult turisztikai látványosságként Kiszombor vonzerejét növelné, új funkciója a helyi foglalkoztatottság növelését eredményezhetné. Az új funkció akár határon átnyúló együttműködés révén közös szállás, vagy intézményi háttér (oktatási - kollégiumi funkció) akár rekreációs projekt részeként is elképzelhető. A projekt célja a műemléki településközpont (az épületek, zöldfelületek is ) rekonstrukciója, összehangolt fejlesztése. A fentiek alapján a projekt a Csongrád Megyei Területfejlesztési Koncepció T.1.pont Területi cél szerinti Szeged-Hódmezővásárhely-Makó-Arad-Temesvár-Szabadka városhálózati csomópontok felépítése cél 4. priorításához, az S.1 Specifikus cél Az innovációs-kapacitás és teljesítmény komplex megerősítése, a tudásrégió felépítése 4. priorításához, továbbá a H.2. Horizontális cél A hármashatár-helyzet előnyeinek kibontakoztatása és a H.3. Horizontális cél Az esélyegyenlőség, a köz- és környezetbiztonság, valamint a helyi közösségek integrált, összehangolt fejlesztése, a szociális és környezeti érzékenység fokozása célrendszerbe is bekapcsolható.

24 2.3. A projekt célja: A település és a kistérség környezeti, turisztikai, kulturális, építészeti és szabadidős (vadász és horgász, fürdő) vonzerejét, esetleges rekreációs szolgáltatással, vagy oktatási-szállás biztosításával a település megtartóerejének, az új kihívásokkal szembeni alkalmazkodóképességének erősítése A projekt keretében elvégezni tervezett tevékenységek: Tervezés, pályázat, együttműködés az érintett településekkel, kulturális és turisztikai propaganda 2.5. A projekt megvalósításának várható, számszerűsíthető eredményei (indikátorok, pl.: m 2 -s épület, m út) A projekt megvalósítása révén nemcsak a település építészeti örökségének megóvása és további hasznosítása valósulna meg. Kiszombor központjában lévő épületegyüttes felújításával és a hozzá tartozó hajdani park újjátelepítésével minőségi élménnyé válna, javulna a falukép. A környezeti szempontok is előtérbe kerülnének, nemcsak az újjá varázsolt épület látványával, de a park, mind zöldfelület a szabadidős, pihenőhely kínálat bővülésével. A Rónay kastély felújítása nemcsak a település kimagasló építészeti örökségének ápolása terén jelentős és növelheti a turisztikai vonzerőt, de az épület használatával, új funkciójával (levéltári, múzeumi raktár; időskorúak otthona; ifjúsági, vagy turisztikai szállás) új munkahelyeket is teremthet, növelve a helyi foglalkoztatottságot. (5-25 fő) 2.6. A projekt költségvetése: A projekt becsült teljes költsége (bruttó ezer Ft): A projekthez tervezett vissza nem térítendő támogatás (a teljes költség százalékában): 2.8. A projekt lehetséges kezdési időpontja: eFt 70%-90% A projekt előkészítettsége. Melyek azok a dokumentumok, amelyek szükségesek a projekthez? Szükséges-e? (/N) Elkészült-e már? (/N) Előzetes projektterv és előzetes költségkalkuláció Engedélyezési terv Megvalósíthatósági tanulmány Környezeti hatás tanulmány Hatósági engedélyek Egyéb dokumentumok *(testületi döntés) Egyéb kiegészítés/megjegyzés: Együttműködés a kistérség településeivel a tervezésben, hasznosításban, működtetésben, turisztikai propaganda.

25 3. A VÁLLALKOZÁS KÖRNYEZET FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ PROJEKTJAVASLAT 3.1. Javaslat a településen található valamennyi vállalkozás működését segítő lehetséges fejlesztésekre (pl.: ipari park építése, közösségi közlekedés megszervezése, a szakképzési területek változtatása, stb.): 3.2. Egyéb javaslat:

26 PROJEKT JAVASLAT ADATLAP ÖNKORMÁNYZATOK RÉSZÉRE 1. A JAVASLATTEVŐ ADATA: 1.1. Település neve: Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 1.2. A település polgármestere: Név: Szegvári Ernőné Telefon: 62/ Kapcsolattartó személy adatai: Név: Süli János Beosztás: Műszaki és pénzügyi ügyintéző Telefon: 62/ ; 06-30/ PROJEKT NFORMÁCÓK 2.1. A projekt címe: szállásbővítés 2.2. A projekt hátterének bemutatása és szükségességességének indoklása: A projekttel a települési turisztikai infrastruktúra fejlesztését célozza, mellyel a település turisztikai versenyképességét, vonzerejét kívánja növelni. A szálláskínálat, a falusi vendéglátás és szálláshelyek bővítésével lehetővé válna, hogy több napot töltsenek a látogatók a térségben, megismerve Kiszombor építészeti és természeti értékeit, a hagyományok megőrzésében elért eredményeit, de békés, csendes kikapcsolódásra, vadászhorgász élményekre is mód nyílik. A kistérség számos turisztikai attrakciót kínál, így Makó közelsége szintén mint kulturális, mind fürdő és kalandparkja révén családos kikapcsolódásra vágyók részére kiváló úticél, amelyhez az 5 km-es közlekedési távolság, és a kedvezőbb szállásköltségek rendkívül kedvező szálláshellyé teheti Kiszombort, határon innen és határon túl is. A fentiek alapján a projekt a Csongrád Megyei Területfejlesztési Koncepció T.1.pont Területi cél szerinti Szeged-Hódmezővásárhely-Makó-Arad-Temesvár-Szabadka városhálózati csomópontok felépítése cél 4. priorításához kapcsolódik A projekt célja: A település és a kistérség környezeti, turisztikai, kulturális, építészeti és szabadidős (vadász és horgász, fürdő) vonzerejének megnövekedésével annak hátterét képező szálláskapacitás biztosításával vonzó úticéllá válni, ahol a látogató a kedvező szállás- és vendégfogadás miatt- több napi szállást, éjszakát is igénybe vesz.

27 2.4. A projekt keretében elvégezni tervezett tevékenységek: Tervezés, pályázat, együttműködés az érintett településekkel, turisztikai propaganda 2.5. A projekt megvalósításának várható, számszerűsíthető eredményei (indikátorok, pl.: m 2 -s épület, m út) A szálláshelyek számának bővítésével növekedhet a településre látogatók száma, ismertebbé válik Kiszombor és értékei, látogatottabbá válhat a könnyen elérhető környező kistérség, elsősorban Makó. A kiszombori szálláshelyet igénybe vevő vendég itt költ, élénkítheti a helyi boltok, vállalkozások forgalmát. Az új szálláshelyekkel új munkahelyek létesülhetnek a településen, nőhet a foglalkoztatottság. (5 fő) 2.6. A projekt költségvetése: A projekt becsült teljes költsége (bruttó ezer Ft): A projekthez tervezett vissza nem térítendő támogatás (a teljes költség százalékában): 2.8. A projekt lehetséges kezdési időpontja: eFt 70%-90% A projekt előkészítettsége. Melyek azok a dokumentumok, amelyek szükségesek a projekthez? Szükséges-e? (/N) Elkészült-e már? (/N) Előzetes projektterv és előzetes N költségkalkuláció Engedélyezési terv N Megvalósíthatósági tanulmány N Környezeti hatás tanulmány N Hatósági engedélyek N Egyéb dokumentumok *(testületi döntés) N Egyéb kiegészítés/megjegyzés: Együttműködés a kistérség településeivel, turisztikai propaganda. 3. A VÁLLALKOZÁS KÖRNYEZET FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ PROJEKTJAVASLAT 3.1. Javaslat a településen található valamennyi vállalkozás működését segítő lehetséges fejlesztésekre (pl.: ipari park építése, közösségi közlekedés megszervezése, a szakképzési területek változtatása, stb.): A kerékpárút fejlesztésével a településen szálláshelyet igénybevevő látogató könnyen elérheti a környező településeket, azok látnivalóit, szabadidős szórakozást kínáló lehetőségeit Egyéb javaslat:

28 PROJEKT JAVASLAT ADATLAP ÖNKORMÁNYZATOK RÉSZÉRE 1. A JAVASLATTEVŐ ADATA: 1.1. Település neve: Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 1.2. A település polgármestere: Név: Szegvári Ernőné Telefon: 62/ Kapcsolattartó személy adatai: Név: Süli János Beosztás: Műszaki és pénzügyi ügyintéző Telefon: 62/ ; 06-30/ PROJEKT NFORMÁCÓK 2.1. A projekt címe: A szélenergia hasznosítása-szélerőmű park kiépítése külső gazdasági társaság szervezésében 2.2. A projekt hátterének bemutatása és szükségességességének indoklása: A projekt az önkormányzat közigazgatási területén megvalósuló, de nem önkormányzati finanszírozásban és szervezésben, hanem gazdasági társaság által, gazdasági alapon megvalósuló fejlesztés. A projekt az alternatív, környezetbarát/környezet kímélő energia felhasználását célozza. A környezeti káros terhek és az energia előállítás és felhasználás költségeinek csökkentését irányozza elő. A fejlesztés a térség hagyományos és a klímaváltozás révén erősödő környezeti adottságaira épít (szél, a táj és a talaj adottságai miatt alacsony beruházási költségek) A fejlesztési elképzelés a környezet és a táj kíméletét, a hagyományos mezőgazdasági kultúra folytatását, a táj és ember együttélésének összhangját is szolgálja. A fentiek alapján a projekt kapcsolódik a Csongrád Megyei Területfejlesztési Koncepció T.2. Területi cél Komplex tájgazdálkodás és integrált várostérségek kiépítése a Homokhátságon és a Tisza-térségében 1. és 5. prioritásához, valamint a S.2. Specifikus cél A teljes agrárvertikum együttműködése, innovációra és alkalmazkodásra épülő megerősítése prioritásai, továbbá az S.3. Specifikus cél Az alternatív energiavertikum felépítése, a kiemelkedő országos pozíció alapjainak kiszélesítése 1. prioritásában megfogalmazottakhoz.

29 2.3. A projekt célja: Az alternatív energia felhasználásával környezetbarát, olcsó energia fejlesztése A projekt keretében elvégezni tervezett tevékenységek: Tervezés, pályázat, együttműködés 2.5. A projekt megvalósításának várható, számszerűsíthető eredményei (indikátorok, pl.: m 2 -s épület, m út) A településen a helyi adóbevétel várható növekedése a beruházó megjelenésével, illetve az alternatív energia hasznosításával keletkező többletenergia visszaforgatása/ abból származó energiaár kedvezmények településszinten A projekt költségvetése: A projekt becsült teljes költsége (bruttó ezer Ft): A projekthez tervezett vissza nem térítendő támogatás (a teljes költség százalékában): 2.8. A projekt lehetséges kezdési időpontja: A projekt előkészítettsége. Melyek azok a dokumentumok, amelyek szükségesek a projekthez? Szükséges-e? (/N) Elkészült-e már? (/N) Előzetes projektterv és előzetes költségkalkuláció Engedélyezési terv Megvalósíthatósági tanulmány Környezeti hatás tanulmány Hatósági engedélyek Egyéb dokumentumok *(testületi döntés) Egyéb kiegészítés/megjegyzés: Együttműködés a kistérséggel, a megvalósításban érdekelt külső gazdasági társasággal. 3. A VÁLLALKOZÁS KÖRNYEZET FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ PROJEKTJAVASLAT 3.1. Javaslat a településen található valamennyi vállalkozás működését segítő lehetséges fejlesztésekre (pl.: ipari park építése, közösségi közlekedés megszervezése, a szakképzési területek változtatása, stb.): 3.2. Egyéb javaslat:

30 PROJEKT JAVASLAT ADATLAP ÖNKORMÁNYZATOK RÉSZÉRE 1. A JAVASLATTEVŐ ADATA: 1.1. Település neve: Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 1.2. A település polgármestere: Név: Szegvári Ernőné Telefon: 62/ Kapcsolattartó személy adatai: Név: Süli János Beosztás: Műszaki és pénzügyi ügyintéző Telefon: 62/ ; 06-30/ PROJEKT NFORMÁCÓK 2.1. A projekt címe: Új projekt ötlet: Mezőgazdasági termékfeldolgozás, vetőmag termelés 2.2. A projekt hátterének bemutatása és szükségességességének indoklása: A projekt célja, hogy elsősorban a település környékén hagyományos mezőgazdasági termelésre alapozott, az évtizedek óta világhíres vetőmag kutatás szellemi tőkéjére alapozott modern, tudományos eszközöket hasznosító gazdasági tevékenység. Az EU és ezen belül Magyarország küzd a génmanipulált vetőmagok használata és elterjedése ellen. Ennek kiváló eszköze a híressé vált szegedi GK innovációját tovább vivő géntiszta, fémzárolt, garantált minőséget képviselő vetőmag termelés támogatása. A vetőmag termelés fejlesztése ráépülhetne a 43-as főközlekedési út mellett kialakítandó pari Park tárolási-szállítási logisztikájára, elérve így az európai, az orosz térség államait (nagy termőterületek) és a balkáni területeket is a határon túli szállításban kihasználva a kiszombori határátkelő lehetőségeit is. Növelné az agrárágazatban a foglalkoztatottságot, sőt a minőségi munkavégzést. A vetőmag termeltetése szoros kapcsolatot teremt a kutatás-fejlesztéssel, az oktatás húzóága lenne, szellemi innováció a Szegedi Tudományegyetem, a GK és Genetikai Kutatóközpont intézményekkel. A vetőmagtermelés az pari Park előnyeit felhasználva a külső és a helyi vállalkozások betelepülésével fellendítheti a kistérség gazdasági életét. A helyi adózás révén adóbevételekhez, költségvetési többletforráshoz jutna a település. A projekt erősítené a térség gazdasági versenyképességét, a megújulást. Az új projekt kapcsolódik a Csongrád Megyei Területfejlesztési Koncepció T.1. Területi cél Szeged-Hódmezővásárhely-Makó-Arad-Temesvár-Szabadka városhálózati csomópont

31 kiépítése prioritásaihoz,, a T.3. Mezőváros-térségek összehangolt, integrált fejlesztésére épülő társadalmi megújulás és több lábon álló gazdaság kibontakoztatása a Tiszántúl területi cél 4. prioritásához, ezen túl az S.2. Specifikus cél A teljes agrárvertikum együttműködése, innovációra és alkalmazkodásra épülő megerősítése céljaihoz, illetve az S.4. és S5. Specifikus célok megvalósításához, mint a megye húzóágazatainak fejlesztése, a tudásfejlesztésre épülő gazdaságfejlesztés és az értéktermelő foglalkoztatás növelése A projekt célja: A szellemi innovációra (vetőmag kutatás), továbbá a közlekedési, területi logisztikára épülő gazdasági megújulás A projekt keretében elvégezni tervezett tevékenységek: Tervezés, pályázat, együttműködés 2.5. A projekt megvalósításának várható, számszerűsíthető eredményei (indikátorok, pl.: m 2 -s épület, m út) Bevétel növekedése (helyi adók, a vállalkozások révén a településen a forgalom, a bevétel növekedése) és a foglalkoztatottság növelés (10-50 fő) 2.6. A projekt költségvetése: A projekt becsült teljes költsége (bruttó ezer Ft): A projekthez tervezett vissza nem térítendő támogatás (a teljes költség százalékában): 2.8. A projekt lehetséges kezdési időpontja: A projekt előkészítettsége. Melyek azok a dokumentumok, amelyek szükségesek a projekthez? Szükséges-e? (/N) Elkészült-e már? (/N) Előzetes projektterv és előzetes N költségkalkuláció Engedélyezési terv N Megvalósíthatósági tanulmány N Környezeti hatás tanulmány N Hatósági engedélyek N Egyéb dokumentumok *(testületi döntés) N Egyéb kiegészítés/megjegyzés: Összehangolt együttműködés a megvalósításban érdekében, pályázati, finanszírozási, oktatási és kutatási munkában a kistérséggel, illetve a nagytérséggel. 3. A VÁLLALKOZÁS KÖRNYEZET FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ PROJEKTJAVASLAT

FELHÍVÁS. A térségi gazdasági környezet, valamint a foglalkoztatást növelő önkormányzati gazdaságfejlesztési projektek megvalósítására Pest megyében

FELHÍVÁS. A térségi gazdasági környezet, valamint a foglalkoztatást növelő önkormányzati gazdaságfejlesztési projektek megvalósítására Pest megyében FELHÍVÁS A térségi gazdasági környezet, valamint a foglalkoztatást növelő önkormányzati gazdaságfejlesztési projektek megvalósítására Pest megyében A felhívás címe: Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt azonosító:

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2030 Munkaközi példány (1. változat) GYŐR 2014. JANUÁR KÉSZÍTETTÉK Megbízó: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 9021 Győr, Városház tér 1. Megbízott:

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program 2007-2013 (egyeztetési anyag)

Észak-Alföldi Operatív Program 2007-2013 (egyeztetési anyag) 3. melléklet Észak-Alföldi Operatív Program 2007-2013 (egyeztetési anyag) Ennek 3. SZ. MELLÉKLETE: AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI POGRAMJÁNAK CÉLRENDSZERE Az Észak-alföldi régió Stratégiai Programjának

Részletesebben

FELHÍVÁS. a városi barnamezős területek megújítására. A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1.

FELHÍVÁS. a városi barnamezős területek megújítására. A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1. FELHÍVÁS a városi barnamezős területek megújítására A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1.1-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi önkormányzatok részére

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ CÉLHIERARCHIA TERVEZŐI VÁLTOZAT 2012. 12. 10.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ CÉLHIERARCHIA TERVEZŐI VÁLTOZAT 2012. 12. 10. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ CÉLHIERARCHIA TERVEZŐI VÁLTOZAT 2012. 12. 10. HELYZETÉRTÉKELÉS ÖSSZEFOGLALÁSA Jász-Nagykun-Szolnok megye középtávú fejlesztési koncepcióját megalapozó

Részletesebben

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása

Részletesebben

FEJLESZTÉSI IRÁNYOK 2014-2020 - Jász-Nagykun-Szolnok megye területfejlesztési elképzelései - különös tekintettel a Tisza-tavi térségre

FEJLESZTÉSI IRÁNYOK 2014-2020 - Jász-Nagykun-Szolnok megye területfejlesztési elképzelései - különös tekintettel a Tisza-tavi térségre Tisza-tó Napja rendezvénysorozat - Szakmai konferencia FEJLESZTÉSI IRÁNYOK 2014-2020 - Jász-Nagykun-Szolnok megye területfejlesztési elképzelései - különös tekintettel a Tisza-tavi térségre Kisköre, 2013.

Részletesebben

Algyő Nagyközség. Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Algyő Nagyközség. Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2015-2022 Egyeztetési változat 2016. május Tartalom 1. KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK, ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI... 3 1.1. A stratégiai fejlesztési célok meghatározása... 3 1.2. A tematikus és a területi célok közötti összefüggések

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 27661/2013. Tárgy: Önkormányzat 2012. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA SELLYE INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Integrált

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA TERVEZÉS HETE Tervezés Hete HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) 2013. december 9-12. ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőkép és Koncepció

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőkép és Koncepció Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőkép és Koncepció Verzió: 2.0 Készítette: Clarity Consulting Kft. Készült: 2016. február 17. 1/172 Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. BEVEZETÉS... 7 1.1.

Részletesebben

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS 2016. MÁRCIUS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Balkány Város Önkormányzata megbízásából Készítette: MEGAKOM

Részletesebben

B. KONCEPCIÓ. VIII. SWOT analízis

B. KONCEPCIÓ. VIII. SWOT analízis Vitaanyag! Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció megújítása B. KONCEPCIÓ VIII - IX - X. fejezetei módosítva 1. változat 2010. február 1. 1 B. KONCEPCIÓ VIII. SWOT analízis A megye társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Miskolc városi villamosvasút fejlesztése. Összeállította: Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály. Egyeztetve: Főosztály

Miskolc városi villamosvasút fejlesztése. Összeállította: Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály. Egyeztetve: Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE VB.:81.421 /2008. Melléklet: - Pályázati adatlap, - Megvalósíthatósági tanulmány, - Környezeti hatásösszefoglaló, - Támogatási kérelem, - Konzorciumi megáll. pályázatra

Részletesebben

Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány. Tiszanánai kikötő fejlesztési projekt

Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány. Tiszanánai kikötő fejlesztési projekt Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány Tiszanánai kikötő fejlesztési projekt Tiszanána 2016. február 29. 1 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A fejlesztési program kiindulási és alapadatai... 6 3.

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata

Dunaharaszti Város Önkormányzata TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Képviselő testületi jóváhagyásra 2016. február 01. Urban Lis Stúdió Kft. Cím: 1031 Budapest, Kadosa utca 19 21. Tel: +36 1 242 2257 Fax: +36 1 242 2257 E mail: urbanlis@urbanlis.hu

Részletesebben

Celldömölki kistérség területfejlesztési koncepciója 2012-2017 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM

Celldömölki kistérség területfejlesztési koncepciója 2012-2017 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM Celldömölki kistérség területfejlesztési koncepciója 2012-2017 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM Aktualizálta 2011-ben: Finta Krisztián kistérségi menedzser 1 BEVEZETÉS A területfejlesztési politikát érvényesítő

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE Készült a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről,

Részletesebben

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014.

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Jóváhagyta: Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2011. (..) számú határozatával. Tartalom 1.) Bevezetés... 2 2.) Alapelvek és pénzügyi

Részletesebben

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 TARTALOMJEGYZÉK REGIONÁLIS TÁMOGATÁSPOLITIKA 5 Kohéziós politika7 A regionális operatív programok

Részletesebben

FELHÍVÁS. a vidéki városi-elővárosi közösségi közlekedési teljesítmény megőrzését szolgáló fejlesztések megvalósítására

FELHÍVÁS. a vidéki városi-elővárosi közösségi közlekedési teljesítmény megőrzését szolgáló fejlesztések megvalósítására FELHÍVÁS a vidéki városi-elővárosi közösségi közlekedési teljesítmény megőrzését szolgáló fejlesztések megvalósítására Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS -

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS - JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS - TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN C. ÁROP- 1.A.3-2014 PROJEKT KERETÉBEN Tartalomjegyzék

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Program 2014-2020 2015. április 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A GAZDASÁGI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ALAPJÁT KÉPEZŐ TERVEZÉSI FOLYAMAT...5 II.1.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. február 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. február 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. /2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. február 26-ai ülésére Tárgy: Komárom-Esztergom Megye Integrált Területi Programjának

Részletesebben

Hírlevél 1/2011. TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0024. Tartalomjegyzék:

Hírlevél 1/2011. TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0024. Tartalomjegyzék: Hírlevél 1/2011. Tartalomjegyzék: BEFEKTETŐI KIADVÁNY ADATBÁZIS A TÉRSÉG GAZDASÁGI SZEREPLŐIRŐL PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. - ÚJ SZÉCHENYI TERV BEFEKTETŐI KIADVÁNY A TÁMOP 1.4.4-08/1-2009-0024. pályázat

Részletesebben

Háttéranyag. Közlekedésfejlesztési célok az Új Magyarország Fejlesztési Tervben

Háttéranyag. Közlekedésfejlesztési célok az Új Magyarország Fejlesztési Tervben MINISZTERELNÖKI HIVATAL KORMÁNYSZÓVIVŐI IRODA 2007. augusztus 07. Háttéranyag Közlekedésfejlesztési célok az Új Magyarország Fejlesztési Tervben A Kormány holnap több mint 1000 milliárd forint út és közlekedésfejlesztésről

Részletesebben

FELHÍVÁS. A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására. A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése

FELHÍVÁS. A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására. A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése FELHÍVÁS A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése A Felhívás kódszáma: GINOP 7.1.5-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

Melléklet: Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója területi hatásvizsgálat és értékelés elnevezésű társadalmasítási anyag

Melléklet: Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója területi hatásvizsgálat és értékelés elnevezésű társadalmasítási anyag E L ŐTERJ E SZT É S Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója területi hatásvizsgálat és értékelés elnevezésű társadalmasítási munkaanyag véleményezésére A Somogy Megyei Önkormányzat elkészítette Somogy

Részletesebben

Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I. 2-307/2009. Üi.: Horváth Bernadett Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató az önkormányzati beruházások

Részletesebben

Iktatószám: 05-25056-6 /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy:

Iktatószám: 05-25056-6 /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy: Iktatószám: 05-25056-6 /2006 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Tájékoztató Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Városfejlesztési terveiről Az anyagot készítette: Városfejlesztési

Részletesebben

J a v a s l a t. az Az LHH kistérségek projektjei elnevezésű TÁMOP-5.1.1-11/1/A kódszámú kistérségi pályázatban való önkormányzati részvételre

J a v a s l a t. az Az LHH kistérségek projektjei elnevezésű TÁMOP-5.1.1-11/1/A kódszámú kistérségi pályázatban való önkormányzati részvételre J a v a s l a t az Az LHH kistérségek projektjei elnevezésű TÁMOP-5.1.1-11/1/A kódszámú kistérségi pályázatban való önkormányzati részvételre Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Dr. Koltainé Farkas Gabriella Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás munkaszervezet vezetője

Dr. Koltainé Farkas Gabriella Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás munkaszervezet vezetője Előterjesztő megnevezése: Dr. Koltainé Farkas Gabriella Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás munkaszervezet vezetője Makrai László Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA II. JAVASLATTEVŐ FÁZIS Kecskemét 2013 Tartalom 1. A MEGYE JÖVŐKÉPE... 3 2. A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK ALAPELVEI... 6 3. A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK

Részletesebben

8. szám 2007. október 4.

8. szám 2007. október 4. Pályázati Hírlevél 8. szám 2007. október 4. DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM DAOP-2007-1.1.1./A IPARI TERÜLETEK, IPARI PARKOK ÉS VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZAK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE Támogatás célja: A

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: IV.378/2015. Előadó: Vass Csaba Mell.: gazdasági program Hiv. sz.:- Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. JÖVŐKÉP...3 1.1. A jövőképet befolyásoló folyamatok...3 1.2. A jövőkép

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010 A kiadvány adatai a 2009. október 2-i állapotot tükrözik. Keszthely NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPER ATÍV PROGR A M PÁ LYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010

Részletesebben

RÉSZVÉTEL A VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENYEN. Széchenyi tér Bevezetés:

RÉSZVÉTEL A VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENYEN. Széchenyi tér Bevezetés: RÉSZVÉTEL A VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENYEN Széchenyi tér Bevezetés: Szeged a Dél-Alföld legnagyobb és legjelentősebb városa. Csongrád megye székhelye, egyetemi város, fontos egészségügyi

Részletesebben

Diósd Város Önkormányzatának gazdasági ( fejlesztési ) programja vitaanyag

Diósd Város Önkormányzatának gazdasági ( fejlesztési ) programja vitaanyag Diósd Város Önkormányzatának gazdasági ( fejlesztési ) programja vitaanyag Jövőkép, megvalósítandó elképzelések, feladatok: Alapelvünk az, hogy Diósd Város Önkormányzatának a településfejlesztésben meghatározó

Részletesebben

Előzetes Akcióterületi Terve

Előzetes Akcióterületi Terve Szeged Megyei Jogú Város ELI ipari-innovációs akcióterületének Előzetes Akcióterületi Terve Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Koncepció Derecske 2009. november Tartalom 1. Bevezetés... 2 2. A külső környezet elemzése... 4 3. A Belső környezet jellemzői... 10

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására

FELHÍVÁS. Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására FELHÍVÁS Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A Felhívás kódszáma: VEKOP-4.1.1-15 Magyarország

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Parád Nagyközség Önkormányzata 3240 Parád, Kossuth Lajos út 9l. Tel: 36/364-118. Fax: 36/364-525. Szám: 1010-12 / 2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Parád Nagyközség 2012. november 26-án megtartott rendkívüli

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán

SZOLNOKI FŐISKOLA. A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán SZOLNOKI FŐISKOLA A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005 DPR ALPROJEKT PROJEKTTERV

Részletesebben

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l :

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l : GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER 1 O l d a l : TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 4 2. A VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Gyömrő Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Gyömrő Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gyömrő Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Gyömrő Város Önkormányzat KMOP 5.2.1/B-09-2f-2010-0004 számú, Gyömrő városközpont fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített programalap

Részletesebben

BUDAPEST XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA PESTÚJHELY ÚJPALOTA ITS

BUDAPEST XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA PESTÚJHELY ÚJPALOTA ITS BUDAPEST XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA PESTÚJHELY ÚJPALOTA ITS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 2016. február Urban-Lis Stúdió Kft. Cím: 1031 Budapest, Kadosa utca 19-21. Tel: +36

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM Egyeztetési változat Közvitára bocsátotta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 686/2013. (XII.16.) számú

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZERENCS VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZERENCS VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZERENCS VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 2015 Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

8.3.4 Minőségi agrártermékek előállítása, feldolgozás feltételeinek javítása operatív program... 34 8.3.5 Rossz minőségű termőföldek

8.3.4 Minőségi agrártermékek előállítása, feldolgozás feltételeinek javítása operatív program... 34 8.3.5 Rossz minőségű termőföldek Tartalom Tartalom... 1 1. Bevezetés... 4 1.1 A koncepció előnyei... 4 1.2 Miért van szüksége Fényeslitkének településfejlesztési koncepcióra, és programozásra?... 4 1.3 Kihívások... 4 2. Munkamódszerek....

Részletesebben

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2006. szeptember 29. BUDAÖRS KISTÉRSÉG

Részletesebben

Az Önkormányzat 2006. évi fejlesztési kiadásai előirányzatmaradványai, kötelezettségek és felhasználási javaslatok

Az Önkormányzat 2006. évi fejlesztési kiadásai előirányzatmaradványai, kötelezettségek és felhasználási javaslatok 12.b. sz. melléklet 1. oldal Önkormányzati beruházások Egészségügyi ágazat Dr. Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet 2006. évi céltámogatott gép-műszer beszerzés (Összesen

Részletesebben

1. Vezetői Összefoglaló

1. Vezetői Összefoglaló TANULMÁNY A záhonyi térség különleges gazdasági övezete komplex gazdaságfejlesztési programjának összehangolása a térség A Felső-Szabolcsi VKE Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának összehangolása a Záhony

Részletesebben

KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA SZEGEDEN

KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA SZEGEDEN KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA SZEGEDEN KOVÁCS GERGELY ÉS KÖRTVÉLYESI CSABA TANÁCSADÓ VEZETŐ TANÁCSADÓ I. Előzmények II. Jelenlegi helyzet, kitekintés a jövőbe MEGLÉVŐ KONCEPCIÓK ÉS TERVEK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Operatív Program Ipartelepítés c. komponenséhez Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél... 4 A2. Rendelkezésre

Részletesebben

Észak-Magyarországi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Magyarországi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Magyarországi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Versenyképes helyi gazdaság megteremtése Észak-Magyarországi Operatív Program A prioritás

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2009. ÉVI ÜLÉSEZÉSE

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2009. ÉVI ÜLÉSEZÉSE A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2009. ÉVI ÜLÉSEZÉSE A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évben 13 rendes ülést tart és 1 rendkívüli ülése volt. A Tanács üléseit a legtöbb alkalommal

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TERVEZET

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TERVEZET ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TERVEZET 2015. DECEMBER ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Újfehértó Város Önkormányzatának megbízásából

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezése Iktatószám:

Részletesebben

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés FELHÍVÁS Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-1.2.1-15 Magyarország Kormányának

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020 Cím Jász-Nagykun-Szolnok megye tervezett ágazati fejlesztései a Magyar Halgazdálkodási Operatív Programban (MAHOP) Verzió 2.0 Megyei/MJV

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.

MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 4/2015. MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Részletesebben

FELHÍVÁS. a városi területek környezettudatos megújítására. A felhívás címe: Zöld város kialakítása. A felhívás kódszáma: TOP-2.1.

FELHÍVÁS. a városi területek környezettudatos megújítására. A felhívás címe: Zöld város kialakítása. A felhívás kódszáma: TOP-2.1. FELHÍVÁS a városi területek környezettudatos megújítására A felhívás címe: Zöld város kialakítása A felhívás kódszáma: TOP-2.1.2-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi önkormányzatok részére városrehabilitációs

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK I. POLGÁRMESTERI ÖSSZEGZÉS... 3 II. FORRÁSOK, GAZDÁLKODÁS, FEJLESZTÉSI CÉLOK 2007-2010... 13 1./

Részletesebben

A stratégia kapcsolódása a SWOT elemzéshez:

A stratégia kapcsolódása a SWOT elemzéshez: A FIZIKAI ELÉRHETŐSÉG ÉS VIRTUÁLIS HOZZÁFÉRÉS JAVÍTÁSA A fizikai elérhetőség javítása A stratégiai cél indoklása, leírása A települések, létesítmények fizikai elérhetőségét a közlekedési infrastruktúra

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020. Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020. 63,23 Mrd Ft

Bács-Kiskun 2020. Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020. 63,23 Mrd Ft Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 Cím Verzió 2.2 Finanszírozó operatív program: Érintett földrajzi terület: Az ITP teljes 7 éves forráskerete Bács-Kiskun Megye Integrált

Részletesebben

Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája

Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése (KKIR2) című kiemelt projekt támogatásához

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA

Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA ROGRAMJA 2015 2019 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ...4 II. SZEGED HELYZETE A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓHOZ VISZONYÍTVA...5 II.1. Múlt...5 II.2. Jelen...5 II.2.1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA KÓDSZÁM: VÁLLALATI KFI_16 2016. MÁJUS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA KÓDSZÁM: VÁLLALATI KFI_16 2016. MÁJUS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA KÓDSZÁM: VÁLLALATI KFI_16 2016. MÁJUS 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA... 4 2. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS... 4 3. JOGOSULTSÁGI

Részletesebben

Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben

Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben TDM 7. Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben Stratégiai működés megalapozása Dr. Piskóti István Intézetigazgató, ME Marketing Intézet A tervezés terepe Milyen turisztikai termékfejlesztés célszerű

Részletesebben

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai 49 2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai A tanulmány keretében áttekintést adunk a 2007-2013 közötti az Nemzeti Stratégiai Referencia

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program. Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program. Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c. konstrukciójához Kódszám: NYDOP-2.1.1/E-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA

Részletesebben

KÖZMŰVEK ELHELYEZÉSE KÖZTERÜLETEN

KÖZMŰVEK ELHELYEZÉSE KÖZTERÜLETEN KÖZMŰVEK ELHELYEZÉSE KÖZTERÜLETEN Dr. Petőcz Mária Dr. Schváb János TARTALOM Az útügyi előírások készítői Előírások Alapfogalmak Szabványok, igények Kapcsolat a területi tervezéssel Közművek elhelyezése

Részletesebben

MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA jóváhagyta: /2008.(..) önkormányzati határozat MÁGOCS 2008. április Készült: A ROC*Mágocs Kft megbízásából TARTALOM 1. CÉLOK ÉS PRIORITÁSOK 3 1.1 JOGSZABÁLYI

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása FELHÍVÁS Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP 7.1.2-15 Magyarország

Részletesebben

Bihar Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020. 2016. május

Bihar Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020. 2016. május 1 Bihar Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 2016. május Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia hozzájárulása az EU2020 és a Vidékfejlesztési

Részletesebben

Projekt teljes költsége, bruttó összeg, Ft

Projekt teljes költsége, bruttó összeg, Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program /TOP/ keretében megvalósuló "JNSZ Megyei Integrált Területi Program /ITP/ 2014-2020" VÉGREHAJTÁSA - PROJEKTFEJLESZTÉS - megyei keret: 53,78 milliárd Ft

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhíváshoz Kódszám: DAOP 2007-1.1.1./A A projektek

Részletesebben

MAKÓ VÁROS FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEI A 2007-2013 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA. A fejlesztés tárgya

MAKÓ VÁROS FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEI A 2007-2013 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA. A fejlesztés tárgya A fejlesztés tárgya A becsült költségvetés (FT) 1. Az Újvárosi Óvoda felújítása, rekonstrukciója, tornaszobák kialakítása 242 000 000,00 2. A Kertvárosi Általános Iskola felújítása, infrastrukturális fejlesztése

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Márton Áron Szakkollégium 2006 éves gazdálkodásáról. A MÁSZ alapító okiratában és SzMSz-ben 2006. évben változás nem történt.

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Márton Áron Szakkollégium 2006 éves gazdálkodásáról. A MÁSZ alapító okiratában és SzMSz-ben 2006. évben változás nem történt. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Márton Áron Szakkollégium 2006 éves gazdálkodásáról Név: Márton Áron Szakkollégium (rövidített név: MÁSZ) Cím: 1037 Budapest Kunigunda útja 35. Törzsszám: 329408 Honlap: www.martonaron.hu

Részletesebben

Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0

Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0 Debrecen Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0 Készítette: Euro Régió Ház Kft. INNOVA

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata 1. melléklet a 165/2015 (VI.24.) határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Ózd Város Önkormányzata 2015. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

A Hevesi kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja

A Hevesi kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja Megvalósítási terv a Tisza-völgyi árapasztó rendszer (ártér-reaktiválás szabályozott vízkivezetéssel) I. ütemére valamint a kapcsolódó kistérségekben az életfeltételeket javító földhasználati és fejlesztési

Részletesebben

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE FELHÍVÁS FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE A felhívás címe: Fenntartható városi közlekedésfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-6.4.1-15 Magyarország Kormányának felhívása megyei jogú város önkormányzatok

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat Megalapozó vizsgálat Balatonfenyves településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához 50-1658/2012 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban,

Részletesebben

. NAPIREND Ügyiratszám: 1/238/2016. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2016. március 25-i nyilvános ülésére

. NAPIREND Ügyiratszám: 1/238/2016. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2016. március 25-i nyilvános ülésére . NAPIREND Ügyiratszám: 1/238/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. március 25-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Szigliget, Hegymagas, Raposka, Tapolca

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata gazdasági program elfogadásáról A Képviselő-testület a 2014-2019 időszakra vonatkozó gazdasági programját

Részletesebben

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései. 4 db határozati javaslat

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései. 4 db határozati javaslat Előterjesztő: Ikt.sz.: Tárgy: Melléklet: Véleményezésre megküldve: Dr. Botka László polgármester 1441/214 Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései 4 db határozati javaslat Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági

Részletesebben

NAGYKÁTA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

NAGYKÁTA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NAGYKÁTA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült akmop-6.2.1/k-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Preambulum. Értelmező rendelkezések. e) Integrált Szociális Városrehabilitáció: az egyes akcióterületi krízisterületekre vonatkozóan

Preambulum. Értelmező rendelkezések. e) Integrált Szociális Városrehabilitáció: az egyes akcióterületi krízisterületekre vonatkozóan Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2007. (II. 19.) önkormányzati rendelete 1 Józsefváros fejlesztéséről 2 Preambulum Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (a

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-145/2012. Tárgy: Üzemeltetési szerződés a PD-1-es csatorna 05447 hrsz-ú

Részletesebben

Ajka város integrált településfejlesztési stratégiája. II. STRATÉGIA kiegészítése

Ajka város integrált településfejlesztési stratégiája. II. STRATÉGIA kiegészítése Ajka város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA kiegészítése Módosuló szövegrészek piros színnel kerültek jelölésre 1.1.1 Akcióterületek bemutatása és az egyes akcióterületeken megvalósításra

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Iksz: F- 866-8/2015. Témafelelős: Cseuz András Tárgy: Szentes helyi tömegközlekedés menetrend módosítása, közösségi

Részletesebben