Végzős hallgatók szöveges véleménye 2005

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Végzős hallgatók szöveges véleménye 2005"

Átírás

1 Végzős hallgatók szöveges véleménye 2005 Az alábbi összeállítás a Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Karán a 2005-ben végzett hallgatók kérdőíves értékelőlapjára írt szöveges válaszokat tartalmazza szakok szerint csoportosításban. Ebben az összeállításban nem szerepel a levelező ingatlannyilvántartási szervező szakos végzősök véleménye. A kérdőív hátoldalán tetszett-nem tetszett bontásban lehetett egyéni szöveges véleményt írni, illetve.három a hallgató által szükségesnek ítélt intézkedést lehetett felsorolni. A kitöltésre név nélkül, közvetlenül a záróvizsgát követően került sor. A szöveges véleménylap a kérdőívek statisztikai kiértékelésének részét képezi. Székesfehérvár, augusztus 22. Lejegyezte: Szentes Jánosné Összeállította: Dr. Busics György Tetszett: Térinformatika szakirányos hallgatói vélemények: Környezet- és természetvédelem, Távérzékelés tantárgyak előadásai. Az oktatók 90 %-a közvetlen, segítőkész. Kérdésekkel problémákkal bátran fordulhattunk hozzájuk. A terepgyakorlatok mindegyike jó hangulatú volt és hasznos a tapasztalatszerzés terén. A tananyag színvonala A nyári gyakorlatok A gyakorlat-centrikus oktatás Jó légkör Érdekes szakmai ismeretek Gyakorlatok, az utolsó év Terepi gyakorlatok A terepgyakorlatok hasznosak voltak A térinfo. szakirány tantárgyai között sok átfedés van Adatintegráció Földrendező szakos hallgatói vélemények: Gyakorlati órákon közvetlen, jó hangulat, problémák felmerülésekor az oktatók segítsége Összességében az iskolai oktatást megfelelőnek vélem, jó a sok gyakorlati feladat, mely megoldása segítette az egyes példákon át való szakma megismerését. Összességében jó hangulatú volt a főiskolán eltöltött 3 évem (a sok feladatnak köszönhetően hamar eltelt ) A szerencsés szakválasztásom következtében a 3. évet különösen kedveltem. A három év alatt nagyon szerettem a geometria és a föld- és területrendezést, mert megvolt a szakmai felkészültsége és jó volt a hangulat, de szerettem a Vincze tanár úr személyiségét is. Gyakorlatok terepen. Kicsi a főiskola, ezért kicsit családias, barátságos a légkör. Földmérő szakirányos hallgatói vélemények: 1

2 Gyakorlatok a való életnek megfelelőek. Tanárok értékelése legtöbb esetben jó, nincs elfogultság a vizsgákon. Szaktanárok szakmai tudása kiemelkedő! Az előadások (bizonyos előadások) hangulata, a terepgyakorlatok időszaka. Főiskola, kollégium légköre. Korszerű műszerpark. Gyakorlatias oktatás. A főiskolás élet. Terepgyakorlatok + évközbeni terepi gyakorlat. A tanárokkal, oktatókkal jó kapcsolat, főleg a geodézia tanszék dolgozóival. Szakmai gyakorlat. Az iskola légköre és az iskolán belüli összetartó erő és a családias légkör. Tetszettek a gyakorlatok, bár jobb lenne, hogy a modern mérési eljárások jobban az előtérbe kerülnének. A gyakorlatok jó hangulatúak, bár itt is voltak kisebb fennakadások a szervezés terén. Egyes tanárok odaadása, szakma iránti tisztelete, segítőkészsége. Topográfia gyakorlat is a legjobbak közé tartozott, sokat tanultam. Jó hangulat, Alappontmeghatározás előadások, GPS. Az oktatás szakmai színvonala, oktatás légköre, némely tanár kedvező hozzáállása a tananyaghoz és a hallgatókhoz. Gyakorlatok főleg! Itt kaptam az oktatás fő alapjait! Tapasztalatot. Feladatok általában véve jók, de igen sablonosak, az ember betanulja sablonosan ha nem olyan a mérési feltétel, más a terepi szituáció, már gyakorlatilag az ember nem tudja mihez nyúljon. (Szakdolgozat pl.: nem csak nálam!) Gyakorlatiasság, könnyebb az ismeretanyag elsajátítása a gyakorlati feladatok megoldásával. A közösség. A szakembert képezték belőlem úgy, hogy a középiskolában nem tanultam földmérést. Minden segítséget megkaptam a tanároktól. Levelező tagozatos, földmérő szakos hallgatói vélemények: A légkör, a beléptetési rendszer, terepgyakorlatok, oktatás, a vizsgák megfelelő hangulatban történtek. Tanárok segítőkészsége Tanárok hozzáállása, segítőkészsége Nem túl szigorú hozzáállás a levelezőkhöz Terepgyakorlaton résztvevő szaktanárok, előadók "ember-ember" személyes beszélgetései, tanácsai Jó légkör Olyan a főiskola, mint egy nagy család Nagyon tetszik a főiskola hangulata. Közvetlen célorientált tanári kar. Nagyon segítőkész mindenki. Egy nagyobb felsőoktatási intézményhez képest sokkal jobban lehet a hallgatóra koncentrálni. Ezért a képzés sokkal hasznosíthatóbb. Jó, hogy gyakorlatias, feladat-orientált a képzés. Informatikai háttér kiemelkedő Nappali, ingatlannyilvántartási szervező szakos hallgatói vélemények: A tárgyak között sok az átfedés, ezért a vizsgára való készülésnél ez előny. A leadott anyag általában megegyezett a visszakövetelttel. Sokféle embert ismertem meg, amire a saját életemben nem lett volna lehetőség. A tanárok által szervezett programok 2

3 A tanárok hozzáállása Segítőkészek az oktatók, a pestieket nehéz elérni. A közösség barátságos, családias Az órai anyag megértését segítő prezentációk A tanulók-oktatók közötti közvetlen viszony Semmi [sem tetszett]. Nem tetszett: Térinformatika szakirányos hallgatói vélemények: Ingatlan-nyilvántartás Egyes tantárgyakhoz a jegyzetek elérhetetlenek (nincsenek) Mérőműszerekhez való hozzáférés nem megoldott minden esetben Túl sok anyag jutott egy félévre néhány tárgyból Kevés jegyzet áll rendelkezésre némelyik tanulmányi félévben aránytalanul sok a tanulni való és a leadandó feladatok száma (II.év/1.) Kevés idő a terepgyakorlatokra Rossz jegyzetellátás Jegyzetellátás hiányos Néhány esetben elfogult a vizsgáztató A rendező szakirány irreálisan könnyű!! Nem jó a jegyzetellátottság, kevés az idő a feladatok végrehajtására A tanulmányi hivatal nem mindig a megfelelő módon viszonyult a hallgatókhoz (bár ez visszafelé is elmondható) Nem megfelelő, ellentmondásos, hiányos SZMSZ-ek, vizsgaszabályzatok Az SZMSZ-ek és vizsgaszabályzatok egyoldalú számonkérése (nem ellenőrzik mikor viszik fel a jegyeket, a vizsgaszabályzatnak megfelel-e egy tantárgyi kiírás). A tantárgyi kiírástól ne térjenek el évközben az oktatók. Néha tapasztalataink nélkül túl mélyen követelik a tananyagot. Gyakorlati tapasztalataink hiányosak. Földrendező szakos hallgatói vélemények: Hároméves képzés alatt megfelelő ugyan a tanterv előállítása és mennyisége, bár a sok beadandó feladat elveszi a szorgalmi időszakban az elméleti anyag elsajátítását Az országos felmérés gyakorlat, mert hosszú és nehézkes volt a terepi munka Biztos volt [ami nem tetszett], most nem emlékszem ilyenre! Leadandó feladatok elkészítéséhez szg. hiány, nyomtatási problémák, órarendben egy gépterembe két csoport beosztása akadály a munkavégzésben. Földmérő szakirányos hallgatói vélemények: Nincs [olyan, ami nem tetszett]! Elhanyagolható! Nem hiszem, 4 elég lenne a.. Olyan szoftvereket kell alkalmazni a feladat-megoldásokban, melyeket nem ismertettek kellően Üzemi gyakorlat. Földhivatalnál: Nincs pénz; sok tapasztalat, főleg földmérési, 3 hetet bent kellett lenni! Elvárják, hogy a műszer mellett legyek, profi legyek a digitalizálásban! Cégnél: Van pénz. Az embernek a körmére se néznek. Általános dolgok, nem igazán földmérési! Nem merik rábízni az emberre a feladatot. A gyakorlati feladatok hatalmas mennyisége, a hallgatók túlterhelése. A Főiskolát kevesen ismerik Székesfehérváron. 3

4 Sokszor lehetett érezni, hogy nem a hallgató a legfontosabb, pedig talán a hallgatóért van az iskola. Volt, hogy a hangulat nyomasztó volt egyes órákon, gyakorlatokon, pedig laza hangulatban, fegyelmezett munkával jobb eredmény is elérhető. AutoCAD oktatás hiánya. Nagyon sok olyan program kezelését és alkalmazását várják el tőlünk, amit egyáltalán nem ismerünk, vagy alig mutatták meg a kezelésüket. Néha nem túl korrekt az elbírálás. Vannak olyan tárgyak, amelyek nem teljesen követik a hozzá tartozó gyakorlati oktatást. Ezek jobb rendszerezése lenne szükséges. A vizsgaidőszakok néha túl hosszúra nyúltak a kevés vizsga ellenére. A szakok és szakirányok közti különbségek. A főiskolán lehetne menza. Néhány jegyzet évek óta nem elérhető. Esetenként túlzottan magas szintű elméleti tananyag. Voltak félévek, amikor nagyon sok leadandó volt, sokszor nem jutott annyi idő az elkészítésükre, amennyit szántam volna rá. A 3-4 félévben előfordul, hogy a leadandók határideje tantárgyanként egy időpontra esik. A tanszékek nem nézik a többi tanszék tantárgyak leadandó és ZH határidejét, ezért több esetben túl nagy nyomás terhelte az évfolyamot. Levelező tagozatos, földmérő szakos hallgatói vélemények: Nekünk, mint levelezőknek kevés a gyakorlati óránk Térinformatikából Nem mindig időben kapunk információt. Sokszor elavult dolgok gyakorlati "sulykolása" (házi feladatok). A korszerű dolgoknál némi felületesség. Terepgyakorlat mérési eredményeinek "zsúfolt" géptermi feldolgozása, nyomtatás elmaradása. Nem túl jó jegyzetellátottság Nappali, ingatlannyilvántartási szervező szakos hallgatói vélemények: Papp Zsigmond tanár úr órái Gyakorlat hiánya Más egyetemek, főiskolák diplomájához való mérés. Illetve ezen főiskolai végzettség bizonyos emberek (óraelőadó tanárok) lenézése. Jegyzetellátás!!!! Az államvizsga anyaga túl sok, a tantárgyak közül egyiket sem tanultuk az utolsó félévben (majdnem évben), így szinte újra kellett készülni 10 félévnyi anyagból (polgárjog: 4, közig.jog: 3, ing.nyt.: A könyvtárban szinte alig találhatók meg a szükséges irodalmak. PNP helyett a PP-t kellett volna előbb tanítani! Órarend meghatározása Pénteki órák ne legyenek, és jobban össze kellett volna sűríteni. Ha módjában állna bármilyen változtatást végrehajtani a Geoinformatikai Főiskolai Karon, akkor mi lenne a három legfontosabb intézkedése? Térinformatika szakirányos hallgatói vélemények: 1. A Felsőgeodézia tantárgy kreditpontjainak számát kettőről megemelném, vagy az anyag mennyiségét csökkenteném. 1. Nagyobb hangsúlyt fektetnék a korszerűbb mérési eljárások megismertetésére. 2. Több C típusú tantárgy bevezetése 4

5 3. Több gyakorlati mérés, a nem szakirányban végzettek számára nehéz elsajátítani éves képzésre bővíteném, lenne idő a terepgyakorlatokra, kicsit bővebb képzésre. 2. Kollégium korszerűsítése. 3. Menza kialakítása. 1. A szakok átszervezése, egyenlő nehézségűek legyenek. 1. Növelném a leadási határidőket. 1. A jegyzetellátást javítanám. Sokszor okozott problémát, amikor a jegyzet ugyan készen volt, de a nyomtatásra heteket kellett várni. 1. A terepgyakorlatok feldolgozásához magasabb szintű számítástechnikai eszközöket és többet kellene biztosítani (Felmérési tanszék elavult számítógépei, kicsi termei ) 1. Jegyzeteket korszerűsíteném. Sok jegyzetben ma már nem használható adatok találhatók. 2. Több időt képeznék a szakdolgozat-védés és az államvizsga között. 3. A nyári gyakorlatok előtt több információval látnám el a hallgatóságot, a munka végrehajtásával, a leadandó munkarészekkel kapcsolatban. Földrendező szakos hallgatói vélemények: 1. Számítógépek további fejlesztése, elérhetősége, szoftverek használhatósága 2. Nyomtatási lehetőség a leadandó feladatokhoz 3. Korszerűbb műszerpark 1. A jegyzetek elérhetőbbé tétele 1. Számítógép ellátás kibővítése, + a szoftverek elérhetőségének növelése 2. A feldolgozás során rengeteg nehézségünk akad, nem lehet nyomtatni, mert vagy a nyomtatók rosszak, vagy tinta nincs, vagy a hozzáférés nehézkes, ezen kellene változtatni. 1. Olyan tantárgyakat is bevezetnék, amik nem az anyanyelvünkön, hanem németül vagy angolul zajlanak. 1. Nem változtatnék semmit, talán csak annyit, hogy több legyen a nyári szünet, de nekem ez már úgyis mindegy. 1. Minden hallgató saját maga állítsa össze az órarendjét. 2. Nagyobb épület kialakítása. 3. Több azonos szakirányban, ill. tantárgyban jártas tanár felvétele. 1. A tanárok, tanársegédek jobb megválasztása, ugyanis vannak köztük olyanok, akik nem idevalók (nem értenek a szakmához). 2. A mérőműszerek és feldolgozó szoftverek ismertetésére nagyobb hangsúlyt fektetnék. Földmérő szakirányos hallgatói vélemények: 1. Tanár-diák viszony javítása. A diákokhoz való hozzáállása. 2. Egyes előadások színvonalának a növelése. Érdekelje a diákot. 5

6 1. Az utolsó évben a szakdolgozat készítésére úgy gondolom több időt kellene biztosítani, mert a beadandók, ZH-ra való felkészülés elveszi az időt a minőségileg teljesen kidolgozott munkától. 2. Nagyon rossznak találom a jegyzetellátást. Minden tantárgyat szinte megemlíthetnék. A könyvtárból lassan már ki se engedik venni a könyveket, jegyzeteket meg nem gyártanak után, így nehéz tanulni.!!! 3. Nagyon sok (leginkább 2. év) a leadandó feladat, az elméleti tananyag megtanulására kevés idő jut! 1. Lehetőség szerint 4 évre szétosztanám a 3 éves tananyagot. 1. Komolyan elgondolkoznék, hogy a régebbi műszerek, módszerek szükségesek-e, egyáltalán láthat-e olyat az ember. Új műszerek nagyobb gyakorlatias felkészítése. Ne csak 3. évben, mikor már másodéven használjuk (gyakorlat) 2. Gyakorlatiasabb feladatok, több saját gondolkodtató feladatot, ha kimenne az ember saját maga a terepre, mire figyeljen, honnan kezdjen neki. Ha ez meg ez látható irányozható nincs ugyanis a gyakorlatban annyi pont mint, a tankönyvben bemutatva. Gyakran fölös mérés nem igazán lehetséges. (falvak!) 1. A műszerezettséget fejleszteném. 2. Bevezetném a 8 féléves oktatást a hallgatók terhének csökkentésére. 3. A jegyzeteket elérhetővé tenném (kevés a jegyzet). 1. Nyomtatók hozzáférése a hallgatók számára.. 1. AutoCAD oktatása, mivel igen fontos software. 2. Büfé kissé drága, pedig monopol helyzetben van, sokszor nincs ideje a hallgatónak máshova menni vásárolni. 3. Tanulmányi Hivatal hozzáállása, sokszor nem a hallgató fontos, csak a nyitvatartási idő betartása! 1. A tananyag túl zsúfolt, sok a leadandó, kevés az idő a tanulásra (több időt kellene szánni) a 3 évet bővíteni kellene, hogy a leadandókon kívül másra is legyen idő. 2. Hosszabbítani kellene a szakdolgozat készítési időn, v. csak tanulmányi időszakon túl kellene azt elkészíteni, hogy ne kelljen másra koncentrálni. 3. A leadandókhoz és különböző feladatok megoldásához alkalmazott szoftverek oktatását be kellene építeni a tantervbe, mert nagyon sok programot egyáltalán nem tudunk kezelni. És ez nemcsak a hallgatókra vonatkozik.. 1. A felsőbb évesek számára jó lenne, ha a főiskola földméréssel kapcsolatos diákmunkákat szerezne. 1. Ha lehetne, minél több gyakorlat legyen a terepen. 2. Olyan feladatok készítése, ami az életben nagyobb számban fordul elő.. 1. A jegyzetek felújítása 2. Néhány évközi gyakorlat átszervezése 1. A szakirányok közötti különbségek csökkentése,az elsajátítandó ismeretek tekintetében. 2. A záróvizsga tételsorban több szakmai tantárgyat kellett volna szerepeltetni, főként olyan dolgokat, amelyeket a gyakorlatban alkalmazni fogunk. 3. Több hangsúlyt kellene fektetni a műszerekkel kapcsolatos ismeretekre. 6

7 1. Szerintem az elméleti ismeretek elsajátítására helyezi a hangsúlyt a főiskola, és nem ad megfelelő szakmai, gyakorlati képzést. 1. A karok közti követelményrendszer egyensúlyának megteremtése. 2. A kollégium fejlesztése évre változtatnám a főiskolát. 1. A kollégiumi számítógépes hálózat fejlesztése, helyrehozatala. 1. Az új műszerek, mérési módszerek bővebb ismertetése, elavult technológiák kisebb mérvű tanítása, számonkérése. 1. Kollégium fejlesztése 2. Hosszabb terepgyakorlatok 1. Új műszerek vásárlása 2. Tankönyvek készítése 1. Kollégium színvonalának fejlesztése 2. Szakdolgozat készítésére +félév. 1. Jegyzeteket biztosítanék. Levelező tagozatos, földmérő szakos hallgatói vélemények: 1. Térinformatikai Tanszék fejlesztése 2. Felmérési és Földrendezési Tanszék fejlesztése (számítógépek, megfelelő programok) 1. Jegyzetellátását nagyobb fokra emelném 2. A számítógépparkot tovább bővíteném (gondolok itt a nagy gyakorlatok alatti "tumultusra"). 1. Levelező térinformatika szakirányon több térinformatikai gyakorlati órát kellene tartani 1. Korrepetálás-felzárkóztatás megoldása 2. Szakmatörténeti eszközöket, használatát kihagynám a tananyagból 3. Kollégium felújítása 1. A térinformatikai szoftverek gyakorlati oktatására nagyobb hangsúlyt kellene fordítani. 2. Jobb jegyzetellátás. Esetleg interneten is. 3. Kollégiumi helyek levelezőknek fenntartva.. 1. Szoftverek, gépsorok fejlesztése. Nappali, ingatlannyilvántartási szervező szakos hallgatói vélemények: 1. A tárgyak logikus (!) oktatása (pl.: a peres eljárás az alapja a nemperesnek, mégis a nemperes kerül először oktatásra). 2. Több alapozó jogi tantárgy, mert pl. a polgárjogba nehéz úgy belekezdeni, hogy nem vagyunk tisztában a római joggal és az alapokkal. 3. Gyakorlatiasabb oktatás. 1. INYT-i szakon csak a lényeges, a munkavégzéshez valójában szükséges anyagot kellene 7

8 elsajátítani. 1. Jegyzetellátás 1. Több jegyzet. 1. Jegyzetek időbeni elkészítése 2. A várt elvárások pontos és rendszerezett megfogalmazása és azok BETARTÁSA 3. A Tanulmányi Hivatal korrekt és nem lenéző hozzáállása 1. Nagy hátrány a jegyzetek hiánya 2. Nagyon szervezetlen a szak. 1. Polgári peres eljárásokat oktatnak nem peres előtt. 1. A polgári peres eljárás oktatását előbb kellene lefolytatni, mint a polgári nem peres eljárás oktatását. 2. A jogi tantárgyak oktatása előtt több alapozó jogi tárgyat kellene oktatni. 1. A polgári perrend sorolást, azaz a polgári eljárásjogot kellene tanítani, a polgári nem peres eljárásjog előtt. 1. A polgári peres eljárások tanítása a polgári nem peres eljárások után következett, fordítva kellett volna 1. Jegyzetek biztosítása, ne törvényből kelljen tanulni 1. A polgári peres eljárások tantárgyat a polgári nem peres eljárások előtt tanítanám. Ezekből a tantárgyakból célszerű lenne oktatók által összeállított jegyzetet készíteni, ami tömör, lényegre-törő. 2. Az ingatlan-nyilvántartási gyakorlat során az elméleti oktatást segítendő a TAKAROS rendszerbe betekintést engednék már az elején. 3. Ha a hallgatók teherbírása engedi, akkor lehetőséget adnék a heti órarend tömörítésére 1. A közösségi élet kiszélesítése a hagyományőrzés további támogatása mellett, szükség lenne további programozott megszervezése, alternatívált nyújtására. 1. Ezen a szakon a jegyzethiány kiküszöbölése lenne jó, mert vagy egyáltalán nincs jegyzet, vagy törvény van 1. Több gyakorlat az iskolában, számítógépes ingatlan-nyilvántartás pontosabb elsajátítása, oktatása 2. Minden tanév végén szakmai gyakorlat 1. Mindenképpen a gyakorlati órák számának növelése 2. Több jegyzet 1. Jó lenne, ha lennének jegyzetek! 1. Jegyzet ellátás nagyon rossz, jobb és több, érthetőbb jegyzet kiadása 8

Mi az, amit mindenképp megváltoztatnál az oktatásban?

Mi az, amit mindenképp megváltoztatnál az oktatásban? Mi az, amit mindenképp megváltoztatnál az oktatásban? Tartalomjegyzék Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar...1 Széchenyi István Egyetem - Műszaki Tudományi Kar...5 Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

Nyugat-magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2011 Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens Kiadásért felelős: Dr. Mélykúti Gábor egyetemi docens NymE

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-Magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI FŐISKOLAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2004. Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens, főigazgató-helyettes Kiadásért felelős: Prof. Dr.

Részletesebben

Beszámolómat a következő szempontok alapján állítottam össze:

Beszámolómat a következő szempontok alapján állítottam össze: Beszámoló az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája 2013/2014. tanévben végzett oktató-nevelő munkájáról Beszámolómat a következő szempontok alapján

Részletesebben

MINISZTÉRIUM. (tervezet) 3. Verzió. 1998. július

MINISZTÉRIUM. (tervezet) 3. Verzió. 1998. július FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Földügyi és Térképészeti Főosztály A földügyi-térképészeti szakterület oktatás-továbbképzési stratégiája (tervezet) 3. Verzió 1998. július 2 Ez a tanulmány

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat Magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2006. Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens, dékán helyettes Kiadásért felelős: Prof. Dr. Márkus Béla

Részletesebben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása 1 A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben Dr. C. J. Koster & Dr.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-Magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI FŐISKOLAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2005. Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens, főigazgató-helyettes Kiadásért felelős: Prof. Dr.

Részletesebben

Szakdolgozat. Tomasovszky Edit

Szakdolgozat. Tomasovszky Edit Szakdolgozat Tomasovszky Edit 2014 Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Pedagógia Intézeti Tanszék Az információs és kommunikációs technikák alkalmazása az általános iskolai oktatásban

Részletesebben

Szerkesztőség: Tartalom: Főszerkesztő: Főszerkesztői köszöntő 3. Kiss Lilla Nóra. Újoncaink bemutatkozása, vendégírók 4.

Szerkesztőség: Tartalom: Főszerkesztő: Főszerkesztői köszöntő 3. Kiss Lilla Nóra. Újoncaink bemutatkozása, vendégírók 4. Tartalom: Főszerkesztői köszöntő 3 Újoncaink bemutatkozása, vendégírók 4 Interjú Dr. Erdős Évával 5 Interjú Dr. Bíró Györggyel 9 Interjú Dr. Mátyás Imrével 12 Interjú dr. Bodnár Norberttel 15 Interjú Dr.

Részletesebben

Roóz József, a Budapesti Gazdasági Főiskola rector emeritusa

Roóz József, a Budapesti Gazdasági Főiskola rector emeritusa 126 interjú Roóz József, a Budapesti Gazdasági Főiskola rector emeritusa Educatio: Az Educatio jelen száma a minőségi felsőoktatás megteremtésének lehetőségeiről, a minőségbiztosítás módszereiről, intézményeiről

Részletesebben

Előszó... 4H3 Albert József: A VHF-en végzett szociális munkások iskolaés pályaképe, munkahelyi tapasztalatai, közérzete egy kutatás tükrében...

Előszó... 4H3 Albert József: A VHF-en végzett szociális munkások iskolaés pályaképe, munkahelyi tapasztalatai, közérzete egy kutatás tükrében... Tartalomjegyzék Előszó... 4H3 Albert József: A VHF-en végzett szociális munkások iskolaés pályaképe, munkahelyi tapasztalatai, közérzete egy kutatás tükrében... 5H5 Hallgatók a szociálismunkás-képzésről...

Részletesebben

A MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok... 6 1.3. Az alaptevékenységhez

Részletesebben

Kedves Leendő PSZK-s Hallgató!

Kedves Leendő PSZK-s Hallgató! 1 Kedves Leendő PSZK-s Hallgató! Most egy igen nehéz döntés előtt állsz, nem szívesen lennék most a helyedben. Hogy a döntésed mégis egy kicsit megkönnyítsük, állítottuk össze ezt a kiadványt. Igyekeztünk

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

1. Á L T A L Á N O S I S M E R T E T É S. (Bognár Anikó és Cserép Szilvia)

1. Á L T A L Á N O S I S M E R T E T É S. (Bognár Anikó és Cserép Szilvia) 1. Á L T A L Á N O S I S M E R T E T É S (Bognár Anikó és Cserép Szilvia) http://uj.karinthy.hu/ Diplomaosztó 2010 szeptemberében Cserép Szilvia osztályfőnök IB koordinátorral A kezdetektől TARTALOM Az

Részletesebben

A SZTE-n végzett környezetkutató és geoinformatika szakirányos geográfusok a munkaerő-piacon. Készítette: Nyári Diána

A SZTE-n végzett környezetkutató és geoinformatika szakirányos geográfusok a munkaerő-piacon. Készítette: Nyári Diána A SZTE-n végzett környezetkutató és geoinformatika szakirányos geográfusok a munkaerő-piacon Készítette: Nyári Diána SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék Szeged, 2011 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában

Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában Tartalomjegyzék Bevezető... 7 1. Budaváriné Béres Erzsébet: Jelentés a belügyi rendészeti ismeretek érettségi vizsgatárgyról... 9 1.1. Belügyi

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Marcali Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményegység igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére

PÁLYÁZAT. a Marcali Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményegység igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére PÁLYÁZAT a Marcali Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményegység igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére Készítette: Tamasián Péter pályázó Marcali, 2011. Tartalom

Részletesebben

A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN

A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN Ferenc Gabriella V. évfolyam, gazdasági agrármérnök szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar,

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

IV. Földmérő Találkozó 4 th Conference of Geodesy

IV. Földmérő Találkozó 4 th Conference of Geodesy Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Hungarian Technical Scientific Society of Transilvania IV. Földmérő Találkozó 4 th Conference of Geodesy Csíksomlyó, 2003. június 19-22. Şumuleu Ciuc, June 19-22,

Részletesebben

A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA

A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2013/2014 (Harmadik akkreditációs értékelés) A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS A 2014/8/IX/6. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. szeptember 26. Előző

Részletesebben

Erasmus beszámoló. Spanyolország Tarragona. Ludász Barbara

Erasmus beszámoló. Spanyolország Tarragona. Ludász Barbara Erasmus beszámoló Spanyolország Tarragona 2013/2014 II. félév Ludász Barbara 1 Tartalomjegyzék Erasmus beszámoló... 1 Bemutatkozás... 3 A kezdetek... 4 Oktatás... 6 Spanyol - katalán... 7 Élet az egyetemen

Részletesebben

Megjegyzés. Módszertani Kézikönyv

Megjegyzés. Módszertani Kézikönyv Módszertani Kézikönyv 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 7 2. Előzmények... 9 2.1. Az elektronikus tanulás kialakulásának előzményei a felsőoktatásban... 9 2.2. Az e-learning és a pedagógia valamint a pszichológia

Részletesebben

TOMORI VILÁG. A Tomori Pál Főiskola ingyenes e-lapja 2. évfolyam 1. szám 2013. október. T O M O R I V I L Á G Oldal: 1

TOMORI VILÁG. A Tomori Pál Főiskola ingyenes e-lapja 2. évfolyam 1. szám 2013. október. T O M O R I V I L Á G Oldal: 1 TOMORI VILÁG A Tomori Pál Főiskola ingyenes e-lapja 2. évfolyam 1. szám 2013. október T O M O R I V I L Á G Oldal: 1 F E L H Í V Á S A T É M A : LEGYÉL OTT TE IS! 2013. NOVEMBER 26-ÁN A FŐISKOLA BUDAPESTI

Részletesebben

Közhelynek számít, hogy a mûveltség

Közhelynek számít, hogy a mûveltség szemle A földrajz helye a hazai oktatási rendszerben Amikor fejlõdésben lévõ fiatalok számára megpróbáljuk láthatóvá tenni a világ nagyságát és szépségét, abban is reménykedünk, hogy felébresztjük érdeklõdésüket

Részletesebben

Kötodés. Mottó: Az emberek egymásnak születtek: oktasd őket, vagy viseld el őket! Marcus Aurélius

Kötodés. Mottó: Az emberek egymásnak születtek: oktasd őket, vagy viseld el őket! Marcus Aurélius Kötodés Mottó: Az emberek egymásnak születtek: oktasd őket, vagy viseld el őket! Marcus Aurélius Az írásokat összegyűjtötte: Gyöngyösi Olga Kedves Pedagógustársam! Tisztelt Olvasó! A 2009. év pedagógusnapjára

Részletesebben

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok)

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok) A Záró kötet magyar fejezete Írta: Gönczöl Enikő és Bognár Tibor 1 Bevezetés 1.1. A magyar közoktatás intézményrendszere A ma még érvényes de éppen módosítás alatt álló jogszabályok szerint Magyarországon

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar. Portfólió. Készítette: Lipusz Péter - HBGMNC Közoktatási vezető pedagógus szakvizsga

Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar. Portfólió. Készítette: Lipusz Péter - HBGMNC Közoktatási vezető pedagógus szakvizsga Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar Portfólió Készítette: Lipusz Péter - HBGMNC Közoktatási vezető pedagógus szakvizsga Eger, 2014 Tartalomjegyzék Nyilatkozat... 3 Bevezetés...

Részletesebben