TRADÍCIÓ ÉS INNOVÁCIÓ SEMMELWEIS EGYETEM. Budapest

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TRADÍCIÓ ÉS INNOVÁCIÓ SEMMELWEIS EGYETEM. Budapest"

Átírás

1 TRADÍCIÓ ÉS INNOVÁCIÓ SEMMELWEIS EGYETEM Budapest

2 AZ EGYETEM TÖRTÉNETE A Semmelweis Egyetem története 1769-ben kezdõdött, amikor Mária Terézia orvosi karral egészítette ki a Pázmány Péter esztergomi érsek által alapított nagyszombati egyetemet. A döntés a szervezett magyarországi orvosképzés kezdetét is jelenti. A nem sokkal késõbb Budára, majd Pestre költözött fakultás 1951-ben vált önálló orvosképzõ intézménnyé Budapesti Orvostudományi Egyetem néven, amelyen belül néhány évvel késõbb megalakult a külön orvosi, fogorvosi és gyógyszerészi kar. Az alapítás 200. évfordulóján vette fel az egyetem Semmelweis Ignác nevét. A gyermekágyi láz okát felismerõ, az anyák megmentõjének nevezett szülész-nõgyógyász tíz évig dolgozott igazgatóként a szülészeti klinikán, az õ hatására indult el a mûtéti fertõzések tudatos megelõzése. Számos más területen is úttörõ volt az egyetem: egyebek mellett itt vezették be az országban elõször a himlõoltásokat, elsõk között végeztek altatásos mûtétet, s itt alapították a világ egyik elsõ kórbonctani intézetét ben a leendõ orvosok, fogorvosok és gyógyszerészek oktatásán felül további képzésekkel bõvült ki az egyetem tevékenysége. A létrejött Egészségtudományi Karon egészségügyi szakdolgozókat képeznek, míg az intézmény legfiatalabb kara, az Egészségügyi Közszolgálati Kar három, a természettudományok és társadalomtudományok határterületén dolgozó intézet részvételével jött létre. A Semmelweis Egyetem között Testnevelési és Sporttudományi Kart is mûködtetett számos alap- és mesterképzéssel, valamint Sporttudományi Doktori Iskolával.

3 OKTATÁS A Semmelweis Egyetem egyedülálló helyet foglal el a hazai orvos- és egészségtudományi felsõoktatásban. Kiemelkedõ szerepét jól jelzi, hogy a Magyarországon dolgozó orvosok 42, a fogorvosok 70, a gyógyszerészek 50, az egészségügyi szakdolgozók 27 százaléka itt végzett. Az ország legrégebbi orvosképzõ intézményében a cél, hogy az itt tanulók modern, inspiráló környezetben, 21. századi technikai megoldások igénybevételével, a legkiemelkedõbb oktatók segítségével sajátíthassák el naprakész tudásukat. A Semmelweis Egyetemen különösen hangsúlyos az utánpótlás nevelése, a tehetségek kiválasztása és gondozása, a szakmai fejlõdést pedig számos posztgraduális program segíti, az egyetem Doktori Iskolája a hazai PhD-képzés meghatározó intézménye. A képzés három nyelven, magyarul, angolul és németül folyik, a megszerzett diplomák többsége hivatalosan elismert az Európai Unióban és a világ több más országában is. A Semmelweis Egyetem a hazai felsõoktatási rangsorok élmezõnyében szerepel, nemzetközi elismertségét pedig jól mutatja, hogy a világ mintegy hetven országából jönnek ide tanulni. A külföldi hallgatók aránya folyamatosan emelkedik, jelenleg megközelíti a 30 százalékot. Az egyetem öt karán (Általános Orvostudományi Kar, Egészségtudományi Kar, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Fogorvostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar) több mint tízezer hallgató tanul, a túljelentkezés három-ötszörös. Az egyetem története Oktatás

4 TUDOMÁNY ÉS KUTATÁS Egy biomedicinális intézményben minden kutatás a betegségek megelõzésének és gyógyításának érdekét szolgálja; a laboratóriumi eredmények a betegágy mellett hasznosulnak, a klinikusok által megfogalmazott kérdéseket pedig a kutatólaborok igyekeznek megválaszolni. Ez az úgynevezett transzlációs orvoslás, és ennek szemlélete vezérli a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet a Semmelweis Egyetemen is. Kiemelt cél, hogy a legújabb technológiák minél gyorsabban integrálódjanak a gyógyítás mindennapjaiba. Felismerve a multidiszciplináris megközelítés jelentõségét, az egyetemen több kutatói hálózat alakult a közelmúltban (pl. nanomedicina hálózat, nefrológiai és ritka betegségek hálózata). Az egyetem kutatási stratégájának fókuszában a prevenciót és az egyénre szabott kezelést célzó orvoslás, az onkológia, az idegtudományok, az élettudományok, a klinikai immunológia, a genomika, a regeneratív medicina, valamint a kardiovaszkuláris, a nefrológiai és a ritka betegségek állnak. Az innovációs tevékenység új célpontja a bionika, valamint a molekuláris in vitro és in vivo képalkotás. A Semmelweis Egyetem számos kutatási projektben szoros munkakapcsolatot ápol a hazai és külföldi társegyetemekkel, akadémiai kutatóközpontokkal és ipari partnerekkel.

5 GYÓGYÍTÁS A Semmelweis Egyetem négy fõ klinikai tömbben található, csaknem negyven különálló betegellátó egységével az ország egyik legnagyobb gyógyító intézménye, ahol a betegellátás szerves egységben mûködik az oktatással és a kutatással. Az egyetemi klinikák havonta mintegy 200 ezer járóbeteget és 13 ezer fekvõbeteget fogadnak, így az itt ellátottak száma éves szinten meghaladja a két és fél milliót. Az egyetem számos területen úgynevezett csúcsellátó intézmény, vagyis ide kerülnek a legsúlyosabb állapotú betegek. Több szakterületen (például transzplantáció) bizonyos beavatkozások csak itt érhetõek el, a megfelelõ diagnózis felállítását pedig számos világszínvonalú mûszer segíti. Az emberközpontú ellátásra való törekvést és a betegek elégedettségét jól mutatja, hogy a legjobb kórházakat, orvosokat rangsoroló különbözõ megmérettetéseken rendre jó eredményeket érnek el az egyetemi klinikák és az itt dolgozó orvosok. A Semmelweis Egyetemnek az ellátáson túl fontos szerepe van a betegségek megelõzésében is, a prevenciós szemlélet elterjesztésében és az emberek egészségtudatosabb magatartásának kialakításában. Gyógyítás Tudomány és kutatás

6 FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ Lépést tartani a nemzetközi trendekkel, elérhetõvé tenni a jövõt jelentõ technológiákat, inspiráló környezetet teremteni a Semmelweis Egyetemnek mindhárom fõ tevékenységi területén ez a törekvése, mely a közelmúlt fejlesztéseiben is megmutatkozik. Fejlesztés és innováció A gyakorlatorientált oktatást segíti a 2013 februárjában átadott Szkill- és Szimulációs Központ, ahol az orvostanhallgatók élethû bábukon gyakorolhatják a betegellátást. A Külsõ Klinikai Tömb területén megvalósuló Korányi projekt, amely az Új Széchenyi Terv egyik legkiemelkedõbb egészségügyi fejlesztése, nemcsak európai színvonalú környezetet teremt, de a betegellátást is hatékonyabbá teszi, az egyetem pedig Budapest három sürgõsségi központjának egyikévé válik. A Szemészeti Klinika 2013-ra befejezett teljes körû rekonstrukciójával a szakterület legkiemelkedõbb intézete jött létre, a betegellátást egyebek mellett hat világszínvonalú mûtõ segíti. Az országban elsõként a Semmelweis Egyetemen alakult egyetemi biobank hálózat, mely a biológiai minták gyûjtése mellett igen részletes klinikai adatbázis tárolására és feldolgozására is felkészült. A Semmelweis Biobank Hálózat az egészségügyet a jövõben lényegesen átalakító prevenciós, predikciós, személyre szabott orvoslás megvalósítását célzó kutatási projektek eredményeként jött létre. A kutatómunkát is támogató molekuláris képalkotás területén világszínvonalú infrastruktúra áll az egyetem rendelkezésére a Nanobiotechnológiai és In Vivo Képalkotó Központban. Hallgatói élet Könyvtár

7 KÖNYVTÁR A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára nemcsak a legnagyobb, de 1828-as alapításával a legrégebbi orvostudományi könyvtár is az országban. Orvos elnökeinek sorába tartozott mások mellett Semmelweis Ignác. Több mint 260 ezer kötete között, számos különleges könyvritkaság és korabeli kézirat mellett, a legkorszerûbb nyomtatott szakirodalom is megtalálható. A Központi Könyvtár több mint 5000 tudományos folyóirathoz biztosít online hozzáférést, két helyszínen, 300 olvasói férõhellyel, 75 számítógéppel áll a felhasználók rendelkezésére a hallgatók és az egyetemi dolgozók számára a nap 24 órájában. HALLGATÓI ÉLET A Semmelweis Egyetem közismert pezsgõ hallgatói életérõl. Az itt tanulókat számos hivatalos tanrenden kívüli program várja, az elsõévesek gólyatáborától kezdve a különbözõ sporteseményeken át a Semmelweis Tavaszi Fesztiválig, s más kulturális programokig. A kiterjedt nemzetközi kapcsolatoknak köszönhetõen számos csereprogram is elérhetõ Európában és világszerte. Az egyetemen belül több hallgatói szervezet is mûködik, külön képviselete van például a külföldi hallgatóknak. A gólyák segítésére jött létre az Instruktor Öntevékeny Csoport, mely számos más programot is szervez, az egyes karok hallgatói önkormányzatának munkáját pedig az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, az EHÖK fogja össze.

8 KÜLDETÉS ÉS JÖVÕKÉP A Semmelweis Egyetem célja, hogy továbbra is kiérdemelje, megõrizze hazai és közép-európai régiós piacvezetõ szerepét, mint orvos- és egészségügyi felsõoktatási intézmény, valamint kutatási és klinikai központ. A folyamatosan változó környezetben a Semmelweis Egyetem a következõ alapelveket szem elõtt tartva próbál felelni a kihívásokra: Támogatja az új oktatási módszerek mindennapi gyakorlatba építését. A Semmelweis Egyetemen kezdõdött el például elsõként az egységes e-learning rendszer kiépítése. Elõsegíti, hogy a kutatási eredmények minél elõbb átkerülhessenek a gyógyítás mindennapi gyakorlatába, ezáltal elérhetõvé teszi a betegek számára a legkorszerûbb technológiákat. Olyan, mára nemzetközi hírnévnek örvendõ magyar szabadalmak kötõdnek a Semmelweis Egyetemhez, mint például az onko-kés, vagy éppen a 3D virtuális mikroszkóp. Az egyetem kiterjedt nemzetközi kapcsolatokat ápol, a hallgatói és kutatói számára lehetõséget biztosít a mobilitásra és a tudáscserére, ugyanakkor arra törekszik, hogy biztosítsa a hazai boldogulás lehetõségét. Aktív szerepet vállal az egész társadalomra ható tudományos ismeretterjesztésben és a betegségek megelõzésében kulcsfontosságú prevenciós szemlélet erõsítésében. Kapcsolat: Semmelweis Egyetem 1085 Budapest, Üllõi út w

SEMMELWEIS KUTATÓEGYETEM

SEMMELWEIS KUTATÓEGYETEM SEMMELWEIS KUTATÓEGYETEM PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0001 Modern Orvostudományi Technológiák a Semmelweis Egyetemen Készült az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja X. évfolyam 3. szám 2013. ősz Ingyenes kiadvány

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja X. évfolyam 3. szám 2013. ősz Ingyenes kiadvány A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja X. évfolyam 3. szám 2013. ősz Ingyenes kiadvány A TARTALOMBÓL: Juhász Zsuzsa, a modern nővérképzés úttörője Fejlődő rehabilitációs

Részletesebben

Kapcsolat Napja DEOEC

Kapcsolat Napja DEOEC Kapcsolat Napja DEOEC 2011 Partnerség a Jövőért A VI. Kapcsolat Napját a Partnerség a Jövőért - gondolat jegyében rendezte meg a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma. A kapcsolatépítés,

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VII. évfolyam 3. szám 2010. ősz Ingyenes kiadvány

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VII. évfolyam 3. szám 2010. ősz Ingyenes kiadvány A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VII. évfolyam 3. szám 2010. ősz Ingyenes kiadvány A TARTALOMBÓL: Kutatóegyetemi program Ezer sugársebészeti kezelés Férfigyógyászati

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés ALAPKÉPZÉSEK» Ápolás és betegellátás alapszak» Ápoló szakirány» Mentőtiszt szakirány» Szülésznő szakirány» Egészségügyi gondozás

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VIII. évfolyam 2. szám 2011. nyár Ingyenes kiadvány

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VIII. évfolyam 2. szám 2011. nyár Ingyenes kiadvány A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VIII. évfolyam 2. szám 2011. nyár Ingyenes kiadvány A TARTALOMBÓL: Együttműködés a borsodi kórházakkal Betegutak a legmagasabb

Részletesebben

Az ELTE Társadalomtudományi Karának önértékelése

Az ELTE Társadalomtudományi Karának önértékelése Az ELTE Társadalomtudományi Karának önértékelése MAB Intézményakkreditáció 2014 TÁTK TARTALOM BEVEZETÉS...7 1. A KAR ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE...9 1.1. Küldetés, jövőkép, értékrend...9 1.2. A kar szervezete

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2015 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2015-ös kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

Tanulás Magyarországon

Tanulás Magyarországon Tanulás Magyarországon A magyar oktatási rendszer Az óvodai nevelés (ISCED 0 1) Az óvodai nevelés a gyermekek 3 éves korában kezdődik és legfeljebb 7 éves korukig tart. Az óvodai nevelés hároméves kortól

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2013 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2013-as kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform MEGVALÓSÍTÁSI TERV

Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform MEGVALÓSÍTÁSI TERV Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform MEGVALÓSÍTÁSI TERV Szerkesztette Prof. Dr. Vas Ádám MAGYOSZ Tudományos és Műszaki Bizottság elnök, Richter Gedeon Nyrt. kutatási

Részletesebben

Név Igen Nem Tart. Dr. Tornóczki Tamás Orális Pathológiai Intézeti Tanszék

Név Igen Nem Tart. Dr. Tornóczki Tamás Orális Pathológiai Intézeti Tanszék 2 TARTALOMALOM AKari Tanács határozatai Kitüntetések, elismerések Beszélgetés a Klinikai Központ fõigazgatójával (Schweier Rita interjúja) Megújult a Gyermekklinika ünnepélyes átadás Tüdõgyógyász társaságok

Részletesebben

A felsőoktatást célzó programok értékelése

A felsőoktatást célzó programok értékelése A felsőoktatást célzó programok értékelése Esettanulmányok értékelési zárójelentés II. kötet 2013. február 28. Készítette: Mike Károly [HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő Magyari Donát [HÉTFA 7. LOT] Remete

Részletesebben

Változás és stabilizáció - Jó úton a nemzeti egészségügyi szolgálat felé

Változás és stabilizáció - Jó úton a nemzeti egészségügyi szolgálat felé Változás és stabilizáció - Jó úton a nemzeti egészségügyi szolgálat felé A Semmelweis Terv fogalmazta meg részletesen az egészségügy átalakításának szükségességét, a célok eléréséhez szükséges lépéseket

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2014 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2013-as kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2010/2011

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2010/2011 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2010/2011 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 1 0 / 2 0 1 1 B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s - e g y e t e m. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2009/2010

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2009/2010 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2009/2010 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 0 9 / 2 0 1 0 B u d a p e s t w w w. s o t e. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI SZERVE az Oktatási

Részletesebben

Tudás és Érték A MAGYAR NEMZETI BANK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI STRATÉGIÁJA. 2O14. június

Tudás és Érték A MAGYAR NEMZETI BANK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI STRATÉGIÁJA. 2O14. június A MAGYAR NEMZETI BANK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI STRATÉGIÁJA 2O14. június Tartalom ELŐSZÓ 7 KÜLDETÉS 10 A TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSRÓL 11 A MAGYAR NEMZETI BANK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI HAGYOMÁNYAI

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VII. évfolyam 2. szám 2010. nyár Ingyenes kiadvány

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VII. évfolyam 2. szám 2010. nyár Ingyenes kiadvány A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VII. évfolyam 2. szám 2010. nyár Ingyenes kiadvány A TARTALOMBÓL: Épül a Debreceni Egészség Központ Nívódíj az Augusztának

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2012/2013

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2012/2013 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2012/2013 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 1 2 / 2 0 1 3 B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s - e g y e t e m. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM STRATÉGIAI TERV 2011.

DEBRECENI EGYETEM STRATÉGIAI TERV 2011. DEBRECENI EGYETEM STRATÉGIAI TERV 2011. TARTALOMJEGYZÉK: Fejezet Oldal 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A bemutatása... 4 2.1. A vezetési struktúrája... 5 2.2. A jövőképe, küldetése.... 7 2.3. A minőségpolitikája......

Részletesebben

pi-net konferencia 2013

pi-net konferencia 2013 pi-net konferencia 2013 Nemzeti Tudományos Kerekasztal π-net A jövő tudósgenerációjának helyzete és a kihívásai a határon túli oktatás és tehetséggondozás szempontjából Szerkesztők: Dr. Czene Gréta, Morvai

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2008/2009

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2008/2009 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2008/2009 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 0 8 / 2 0 0 9 B u d a p e s t w w w. s o t e. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI SZERVE az Oktatási

Részletesebben

Fokozatváltás a felsőoktatásban

Fokozatváltás a felsőoktatásban Fokozatváltás a felsőoktatásban A teljesítményelvű felsőoktatás fejlesztésének irányvonalai Fokozatváltás a felsőoktatásban A teljesítményelvű felsőoktatás fejlesztésének irányvonalai Tartalom A felsőoktatás

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VIII. évfolyam 3. szám 2011. ősz Ingyenes kiadvány

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VIII. évfolyam 3. szám 2011. ősz Ingyenes kiadvány A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VIII. évfolyam 3. szám 2011. ősz Ingyenes kiadvány A TARTALOMBÓL: Megújult az elülső klinikatelep Több esély az újszülötteknek

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2013/2014

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2013/2014 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2013/2014 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 1 3 / 2 0 1 4 B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s - e g y e t e m. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. "Pannon modell" 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. Pannon modell 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem "Pannon modell" Kaposvári Egyetem Készítették: Bencéné Dr. Fekete Andrea, Ph.D. Dr. Bokor Árpád, Ph.D. Dr. Csonka Arnold, Ph.D. Dr. Kovács Zoltán, Ph.D. Simonné Dr. Pallos Piroska, Ph.D. Tartalomjegyzék

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR 2007/10/XI/3.sz. MAB határozat 2007. december 7. 1 NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM

Részletesebben

A szív- és érrendszeri megbetegedések magyarországi epidemiológiája

A szív- és érrendszeri megbetegedések magyarországi epidemiológiája A szív- és érrendszeri megbetegedések magyarországi epidemiológiája Populációs kardiovaszkuláris vizsgálatoktól a személyre szabott kardiológiáig A Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központjának stratégiai

Részletesebben