Sok anyukát elbizonytalanít a gyermekkori nyelvoktatásról keringő számos tévhit!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sok anyukát elbizonytalanít a gyermekkori nyelvoktatásról keringő számos tévhit!"

Átírás

1 Sok anyukát elbizonytalanít a gyermekkori nyelvoktatásról keringő számos tévhit! Biztosan Te is gondolkoztál már: Mikor kezdjük a nyelvoktatást? Összekeveri a nyelveket? Beszédhibás lesz tőle? Mindegy a módszer? Milyen eredményt hoz? Okosítsd ki magad nyelvoktatásból MOST! 1. A nyelvelsajátítás fejlődési szakaszai Mikor kezdjük? A csecsemő először a hangkészletet sajátítja el. Az emberi fejlődés takarékos: a csecsemő az általa hallott nyelvek hangkészletét megismeri és tökéletesen reprodukálja, de még kisgyerekkorban bezárul a kapu: az ezektől különböző hangokat soha nem fogja tudni tökéletesen kiejteni. Ezt a folyamatot hívjuk artikulációs bázisszűkülésnek. Egyes nyelvekben egész különleges hangok is vannak, legjobb példa erre a dél-afrikai!kung törzs, mely!k fonémája a világon (majdnem) egyedülálló. Éppen ezért minden egyes!kung ki tudja ejteni a!k hangot, de a világon senki más nem képes erre! De figyeljük csak meg, hogy a nyugati nyelvet beszélők általában képtelenek megkülönböztetni egymástól a magyar o és a hangot, mint ahogy mi sem igen vagyunk képesek felnőttfejjel kiejteni az angolok th, vagy az oroszok ы fonémáját (ez utóbbi hang egyébként másfélezer éve még meg volt a magyarban). A csecsemő először is elkülöníti a beszéd hanghullámait a környezet más hangjaitól, aztán megismeri a fonémákat (azaz hangokat), a morfémákat (kb. szótagokat), a szavakat és a mondatokat. Majd az egyes egységekhez jelentést rendel, a jelentéseket kategorizálja, szabályokat és mintázatokat alkot, azaz felfedezi a szabályszerűségeket, de eközben a kivételeket is megismeri. Hogy mindez hogyan történik, csak sejtjük. Azt azonban látjuk, hogy a csecsemő figyel nagyon figyel. Nyelvelsajátító berendezése segítségével úgy figyel, ahogy mi már nem vagyunk képesek. Pár hetes korában már a szótagok felismerésénél tart. Ha emberi hangokat játszunk le neki, megváltozik viselkedése. Pár hónapos korában a szavakat is egyértelműen megérti. Ún. preferenciális nézési kísérlettel bizonyították, hogy a számára fontos szavakat már megismeri és értelmezi. De tudományos kísérlet sem kell hozzá: próbáljuk csak azt mondani egy négy-öt hónapos karon ülő csecsemőnek, hogy - leteszlek, egy kicsit itt hagylak, várj egy kicsit, ha éhes vagy (stb.) Szinte azonnal tiltakozó sírás lesz a válasz!

2 A szóalkotás a megértésnél később jön, hisz nehezebb dió: hathetes korig nincs is nyelvspecifikus hangképzés. Hathetes kor után a baba elkezdhet gőgicsélni és nevetni. A gőgicsélés a sírásnál csendesebb, alacsonyabb hangfrekvenciájú, torokból képzi a kuncogást, nevetést. A hangszalagok erősödnek, rohamtempóban fejlődnek. Mozgatja a nyelvét, hangszalagjait. Már akár 16 hetes korban elkezdhet gyakorolni: különféle hangokat ad ki, főleg orr- és réshangokat. Fél éves kortól gagyogni kezd, szótagokat mond, gyakran kettőzve, vagy vegyesen. Úgy hónapos kora körül már ő maga is szavakat mond. Szókombinációkat alkot, melyek szabálytalanok, de bizony valahol ezek az első mondatok (fájhideg, mennyel)! Ezután következik be az ún. szótárrobbanás. Ilyenkor szavak keverednek érthetetlen szavakkal, 24 hónapos korig kb. 50 szavas szókinccsel. Két éves kor után a gyermek beszéde telegrafikus - távirati lesz: megjelenik a nyelvtan, mely igen egyszerű, és mindig szabályos. A telegrafikus szakasz nem tűri a morfológiai vagy nyelvtani kivételt (hót, lót, gyereket). 3-6 éves kor között a gyermek egyre hosszabb, összetett mondatokat alkot, eltűnnek a hangzóhibák, és az általános szabályok. A nyelvi kivételek helyet kapnak, ezután a nyelv csupán finomodik, a szókincs gyarapszik, a nyelvelsajátítás érdemi része lezárult: a gyermek már túl van a nehezén, és az eredetileg megtanult nyelv(ek) finomhangolásával párhuzamosan végleg leépül nyelvelsajátító berendezése , de éves korától kezdve végképp elmondhatjuk egy gyermektől, hogy nyelvet már csak tanulni tud, elsajátítani nem. Az előzőek alapján sejtjük már, mi a különbség a nyelvelsajátítás és a nyelvtanulás között: az első nyelv(ek) elsajátításában a gyermeknek segít genetikai öröksége, biológiai fejlődése, időmérlege és a társadalmi környezet. Mindenki természetesnek veszi, hogy eleinte helytelenül beszél, bátorítjuk, segítjük, támogatjuk. A gyermek agya hatalmas erőforrásokat mozgósít a nyelvelsajátításra, ezeket az erőforrásokat azonban később átcsoportosítja más célra. Sok érv szól amellett, hogy a szokványos nyelvtanulást alapvetően megkülönböztessük a nyelvelsajátítás folyamatától. A tanulás percepciós és kognitív eszközökkel történő, tudatos folyamat, melynek végeredménye az adott tudás szándékos megszerzése. Azt is mondhatnánk, hogy nyelvtanulás csak akkor lehetséges, ha megelőzte az első nyelv(ek) elsajátítása. 2. A babák az anyanyelvükön sírnak már a születés után A legújabb kutatások szerint a magzat már az anyaméhben elsajátít bizonyos nyelvi készségeket, az édesanyja hanglejtését - ez pedig hatással van arra is, ahogyan a baba a születése után sír.

3 Ezt bizonyítja a németországi würzburgi egyetem orvosi antropológusa, dr. Wemke és kutatótársainak kutatása, melynek során 60 egészséges, 3-5 napos újszülött sírását rögzítette felvételre, majd részletesen elemezte a 30 franciául és a 30 németül beszélő család újszülöttjének sírását. A kutatók azt figyelték meg, hogy a francia újszülöttek sírása emelkedő dallamvonalú, hangerejük lassan erősödik a tetőpontig. A német újszülöttek azonban, úgy tűnik, az ereszkedő dallamot kedvelik. A kétféle moduláció megfelel a két nyelvre jellemző beszéddallamnak. Kiderült, hogy már az is nagy jelentőséggel bír, milyen beszédet hall a magzatunk az anyaméhben. Ez azt jelenti, hogy a nyelv elsajátítása jóval korábban kezdődik, mint azt sokan hitték! Tehát egyáltalán nem korai a baba-mamás angoltanfolyam sem! Ebben a korai életszakaszban még rendkívül fogékonyak a babák, ez az érzékeny korszak nagyjából hatéves korig tart. Folyamatosan pozitív megerősítést kap, míg ezeket a hangokat használja gügyögése során, ezért rögzíti őket, a többi, nem használt hangot pedig elhagyja. A hangsúly a pozitív élményen van. Összefoglalva Elmondhatjuk, hogy a nyelvelsajátítást minél korábban kezdjük, annál jobb lesz az eredmény! Alaptalanok tehát azok a félelmek, hogy a kisgyermekkori nyelvelsajátítás káros vagy túl korai volna. Ebben az életkorban a gyerekeknek ez egyáltalán nem megterhelő, ráadásul így megspórolhatjuk a későbbi izzadságos tanulást. Ha elszalasztjuk ezt az időszakot, nincs esély az anyanyelvi tudás megszerzésére. Ha egy gyermeknyelvet tanul, tudatában van annak, hogy éppen egy adott nyelvet tanul. De ugyanúgy tanulhatna történelmet vagy matematikát is: mert ugyanazok a mechanizmusok érvényesek rá. Azonban egy kisgyermek nyelvelsajátítása nem választás kérdése: nem azért sajátít el nyelv(eket), mert így akarja, hanem egyszerűen természetesen megtörténik. Eleinte nem tudja, hogy vannak más kultúrák, népcsoportok is. A nyelv elsajátítása a gyermek számára ugyanúgy élet-halál kérdés, mint a kislibának, az, hogy az első pillanattól kezdve követni tudja anyját.

4 3. Mit mond a logopédus Beszédhibás lesz-e tőle? A gyermek beszédének kialakulását nagymértékben befolyásolja a környezet tudatos nevelő munkája, a megfelelő beszédpélda. Az utánzási reflex ugyanis ebben a pici korban a legerőteljesebb. A gyermekek fokról-fokra sajátítják el a beszédet. Kiejtésük természetesen nem pontos, nehézségek mutatkozhatnak a szavak felfogásában, megértésében, sokszor ezt úgy vesszük észre, hogy a gyermek sajátos szavakat alkot. Ezek a jelenségek a beszédfejlődés természetes velejárói, és ezeken a nehézségeken a legtöbb gyermek hamar túljut. 3 éves korra alakul ki tulajdonképpen az anyanyelvre jellemző hangrendszer. Előfordul, hogy a hangok ejtése sok esetben még nem pontos. Ez természetes jelenség, sokszor 4,5-5 éves korra ez önmagától megjavul. A nyelvtanulás korai kezdése mellett szól, hogy a spontán utánzási készségnek köszönhetően ebben az életkorban a gyerekek pontosabban sajátíthatják el az anyanyelvi szintű kiejtést. Nyitottá válnak az idegen nyelv, az idegen kultúra befogadására. Ha nyelvtanárra szeretné bízni csemetéjét, győződjön meg róla, hogy tökéletesen felkészült pedagógussal áll-e szemben. Látogasson el egy órájára, s döntsön utána. A játékos forma is nagyon fontos. Ma már léteznek olyan módszerek, amely "meseszerűen" tanítják az apróságokat. Bábok, állatkák, sok zene, dalok, mozgás segítségével különböző kalandokat élhetnek át, miközben észrevétlenül fülükbe mászik az idegen nyelv. Természetesen, ha vissza tud énekelni pár utánzással elsajátított dalt a gyermek, az még magában nem jelent nyelvtudást. A nyelvtudás megszerzése, az anyanyelv elsajátításhoz hasonló folyamatként alkul, ahol az angolórákon a gyerekek megismerik a szavak jelentését, használatát és szabad beszélgetésben is gyakorolnak. A napi kapcsolatot a célnyelvvel az otthoni CD hallgatás is megerősíti. A Helen Doron módszerrel folytatott nyelvelsajátítás a fent említett sajátosságokat messzemenően figyelembe veszi. Hangsúlyt fektet a tökéletes kiejtési mintaadásra, a játékosságra, az egyéni sajátosságokra, körülbelül 2,5-3 év alatt valóban kialakítja a nyelvi rendszert a gyermekekben. Fontos tudni: Nem az idegen nyelv tanulása okozza a beszédhibát! A gyermekek életkori sajátosságából adódik átmeneti jellegű alaki probléma, úgynevezett élettani pöszeség. Az

5 idegen nyelvet nem tanuló kisgyermekek közt is ugyanolyan mértékben fordul elő. 4,5-5 éves korig spontán is javulhat. Mit tehet a szülő? 1) Körültekintés Mindenek előtt, igen körültekintően válasszon gyermekének intézményt, tanfolyamot. 2) Bizalom Csak akkor kezdje el gyermeke nyelvtanítását, ha tökéletes bizalmat érez a vele foglakozó pedagógus iránt. 3) Együttműködés Az együttműködés nélkülözhetetlen a két szülő, és a gyermekkel foglalkozó pedagógusok közt. Ez vonatkozik arra az esetre is, ha a gyermeknek az anyanyelvi kommunikációjában is probléma adódik. Kisebb beszédhibák esetén a logopédiai terápia az anyanyelven, az idegen nyelvi oktatás mellett is végezhető. Bán Ildikó, gyógypedagógus és logopédus, Budapest 4. Nos, hogy összekeveri-e a nyelveket? Átmenetileg előfordulhat, hogy egy-egy szó átszűrődik a másik nyelvbe és vegyesen használja a gyermek. A nyelvet azonban a gyermek személyhez köti, ezért ha angolul következetesen a tanár néni, magyarul pedig következetesen a szülők szólnak hozzá, akkor a gyermek szétválogatja a nyelveket és következetesen használja azokat. Őszintén, hány olyan 3 nyelvet beszélő felnőttel találkoztunk, aki az egyik szót angolul, a másikat németül a harmadikat magyarul mondta volna egy egy mondatban? Ugye nem nagyon volt ilyenre példa? Szinte érthetetlen ez a félelem, hiszen a világ 75%-a többnyelvű, így az egy nyelvűek alkotják a kisebbséget! 5. Mindegy-e a nyelvoktatási módszer?

6 Természetesen egyáltalán nem mindegy a módszer. A helytelen módszerrel oktatott gyermeknél vagy nem látunk kellő eredményt, tehát nem jön létre az új, angol nyelvi rendszer és nem tanul meg a gyermek ezen a nyelven gondolkozni, vagy ezen felül a helytelen kiejtéssel oktatott gyermekeknél a rossz kiejtési minta rögzülhet! A Helen Doron módszer arra törekszik, hogy minél tökéletesebben utánozza a nyelvelsajátítás folyamatát és így tanítsa meg angolul a gyermeket. Azaz ez egyfajta nyelvelsajátítási szimuláció. Felmerül a kérdés, hogyan lehet utánozni, vagy beindítani a nyelvelsajátítást, ha egyszer a tudósok abban sem tudnak megegyezni, hogy pontosan hogyan zajlik az igazi nyelvelsajátítás? A válasz igen egyszerű: egyrészt vannak bizonyos pontok, amiben megegyezik minden elmélet. Másrészt nem elméletileg, hanem gyakorlatilag kell leképezni a nyelvelsajátítás folyamatát. Mi ennek az alapfeltétele? 1. Először is a gyermeknek hallania kell a beszédet még az artikulációs bázisszűkülés előtt. 2. A gyermeknek olyan életkorban kell elkezdenie a nyelvvel ismerkedni, amikor még teljes gőzzel működik nyelvelsajátító berendezése. 3. A nyelvelsajátítás szimulációját minél tökéletesebben kell végrehajtani. Tehát a módszert, amennyiben tényleg képes leképezni a nyelvelsajátítás folyamatát, minél hamarabb el kell kezdeni. Ez lehetséges, hiszen a legkorábbi kurzust anyukájukkal együtt (BBS) még beszélni, sőt ülni sem tudó csecsemők is elkezdhetik. A nyelvelsajátítási szimuláció lényeges eleme, hogy a későbbi megfelelő angol kiejtés érdekében a csecsemők (gyermekek) rendszeresen hallják az eredeti, angolajkúakkal felvett hanganyagot. Máskülönben nem is indul be a nyelvelsajátítás, de így az artikulációs bázisszűkülés után a gyermek anyanyelvének (nyelveinek) hangzókészletén kívül az angol hangzókészletet is tökéletesen tudja reprodukálni. A nyelvelsajátítás beindulásához nem csak passzív, hanem aktív beavatkozásra is szükség van: a gyermeket ugyanúgy segíteni kell, mint bármely nyelv elsajátításakor. A módszer Helen Doron brit nyelvésztől származik, aki tisztában volt a nyelvelsajátítás mechanizmusával. Szándékosan úgy próbálta megtervezni a tanfolyamot, hogyha betartják az

7 alapvető szabályokat (a gyerek, a tanár és a szülő), akkor utánozza a természetes nyelvelsajátítást. A Helen Doron program különösen az első 5-6 évben nem nyelvtanulási, hanem nyelvelsajátítási tanfolyamnak tekinthető, ahol az alacsony nyelvi elárasztottság-szintet, - azaz azt a tényt, hogy a gyermeknapi hanganyag-hallgatáson túl csak hetente egyszer vagy kétszer találkozik angol nyelvi környezettel - tudatos, célratörő és egymásra épülő nyelvi modulokkal ellensúlyozza. A tanfolyam modulokból épül fel, modulon belül a dajkanyelvhez hasonlóan sokszor és sok nyelvi és egyéb aspektusból megvilágítja az egyes szavak jelentését, de a modulról modulra a tananyag természetesen nem ugyanaz. A Helen Doron módszer alapeleme, hogy a külön erre képzett tanárok tisztában legyenek a nyelvelsajátítás mikéntjével, és minél inkább szimulálni tudják azt. Jelenleg 10 Helen Doron tanfolyam létezik. Az első a BBS, mely során a csecsemők 550 angol szóval ismerkedhetnek meg. Persze, még csak értik és nem reprodukálják a szavakat, de számos alkalommal kiderült, hogy később a féléves-egyéves korban hallott szavakat megerőltetés nélkül reprodukálni tudják. Az angoltanfolyam figyelembe veszi a csecsemők szükségleteit: itt az ölbeli játékok, ringatás, mozgatás, ének és zene a legfontosabbak. Utána következik az EFI, mely 350 szóval ismerteti meg az 1-2 éves gyermekeket, itt már egyszerű mondatszerkezetek is szerepelnek. A gyerek többféle zenei stílust ismer meg. A MEFI további 600 szóval és összetettebb nyelvi aspektussal ismerteti meg a 2-3 éves gyerekeket. A FEFAC a középső csoportos óvodások tanfolyama, itt 800 szót tanulnak meg, az ezután következő EFAC-ban pedig már mondatokat alkotnak. A MEFAC (950 szó) már a kisiskolások kurzusa: Itt meg kell jegyeznünk, hogy bár a módszer alapvetően nem változik, a nyelvelsajátítás felől egyre inkább a nyelvtanulás felé mozdul el. Egyébként a gyermek pszicho-biológiai fejlődése is ezt indokolja. A következő kurzusokon (PLAY ON, BOTTY, PWW, PWT) ugyanis már olvasni-írni is tanulnak a gyermekek, és ezt már nem nevezhetjük öntudatlan nyelvelsajátításnak. Az iskolás tanfolyamokon évente 1000, sőt a végén már 1700 szót tanulnak meg, ez nagyban hasonlít a nyelvelsajátítás legutolsó szakaszához: azaz a finomhangoláshoz, a szókincsbővítéshez. Összefoglalva

8 A Helen Doron módszer nem különít el a nyelvben szintaktikai és szemantikai szabályokat, rögtön az angoltanfolyam elejétől fogva minden létező nyelvi aspektust használ. A foglalkozásokon a gyermeknek minden érzékszervét használnia kell: érint, lát, hall, szagol, mozog, mindezt angolul egyszóval nyelvi közegben tapasztal. Bizonyos cselekvéseket bizonyos szavakhoz köt. A Helen Doron foglalkozásra járó gyermek azért nem találja különösnek, hogy a megszokottól eltérő nyelven beszélnek hozzá, mivel az angolt öntudatlanul elfogadja kommunikációs közegnek. Nincs mit megkérdőjeleznie, nincs mit tanulnia, - beindul nyelvelsajátító berendezése. Kijelenthetjük, hogy a Helen Doron alapvetően a nyelvelsajátítást használja ki, ennélfogva eredményes és élvezetes angoltanulási módszer.

HELEN DORON EARLY ENGLISH

HELEN DORON EARLY ENGLISH HELEN DORON EARLY ENGLISH játékos ANGOL nyelvoktatás. A MÓDSZERRŐL ÉS A LEHETŐSÉGEKRŐL BŐVEBB INFORMÁCIÓT TELEFONON SZÍVESEN NYÚJTUNK! FAZEKAS ANDREA SOPP CSILLA 06-70-615-7176 06-70-340-6853 A módszer

Részletesebben

Ok, etimológia Tünetek Kompetencia Terápia Cél Feladatok Eljárások, gyakorlatok Értékelés, minősítés Intenzitás Eszközök

Ok, etimológia Tünetek Kompetencia Terápia Cél Feladatok Eljárások, gyakorlatok Értékelés, minősítés Intenzitás Eszközök 1. Tétel Mik a beszéd elsajátításának feltételei? Beszéljen a beszédfejlődés zavarairól (megkésett, akadályozott beszédfejlődés)! Hogyan segítheti az óvónő a terápiát? Melyek a kommunikáció alapelvei,

Részletesebben

A LOGOPÉDIÁRÓL ÉS RÓLUNK

A LOGOPÉDIÁRÓL ÉS RÓLUNK SZÜLŐKNEK A LOGOPÉDIÁRÓL ÉS RÓLUNK A XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa TARTALOM A gyermek beszédfejlődése (Dr. Szentkeresztyné Bánhidi Judit)...2 Mikor beszélünk megkésett vagy akadályozott beszédfejlődésről?

Részletesebben

Sajnos azonban nem tudunk mindent megadni, bármennyire is törekszünk rá. Akkor hát mi az, ami a miénk, és amit bármikor továbbadhatunk?

Sajnos azonban nem tudunk mindent megadni, bármennyire is törekszünk rá. Akkor hát mi az, ami a miénk, és amit bármikor továbbadhatunk? Kedves Anyuka/Apuka/Nagyszülő! Nagyon örülök, hogy érdeklődsz az otthondaloló e-bookja iránt! Ezzel bebizonyítottad, hogy nyitott, tudatos és felelős szülő vagy, amihez szívből gratulálok! Kezdhetném azzal

Részletesebben

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Dr. Morvai Edit és Dr. Poór Zoltán 2006 Korai nyelvoktatás Európában az Európai Unió ajánlásai 2005.11.22-én hozta nyilvánosságra az Európai Közösségek

Részletesebben

Fejlődéspszichológia

Fejlődéspszichológia Fejlődéspszichológia - 2013 - Vázlatok 2. rész Az egyes életkorokra jellemző fejlődéslélektani jellemzők, viselkedésformák, testi-, érzelmi- és pszichoszociális változások Összeállította: Szentes Erzsébet

Részletesebben

Gyerekekről - szülőknek

Gyerekekről - szülőknek A XI. Kerületi Logopédia Intézet Lapja Gyerekekről - szülőknek Grafika: Gász Orsolya 1 Beköszönő Ha kismama bolt előtt haladok el, mindig megállok és megnézem a kirakatot. Tetszenek a babaruhák - szinte

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÉS AKADÁLYOK A DISZLEXIÁS GYERMEKEK

Részletesebben

Sérült gyerekek iskolába lépésének lehetőségei az integráció szellemében

Sérült gyerekek iskolába lépésének lehetőségei az integráció szellemében Miskolci Egyetem Comenius Főiskolai Kar Sérült gyerekek iskolába lépésének lehetőségei az integráció szellemében Készítette: Pál Enikő Témavezető: Kiss Ferenc Főiskolai docens Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3

Részletesebben

Réger Zita. Utak a nyelvhez

Réger Zita. Utak a nyelvhez Réger Zita Utak a nyelvhez 2 Réger Zita Utak a nyelvhez Nyelvi szocializáció nyelvi hátrány Második kiadás Soros Alapítvány és MTA Nyelvtudományi Intézet Budapest, 2002 3 ISBN 963 9074 32 2 Kiadja a Soros

Részletesebben

Havasi Ágnes. Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében

Havasi Ágnes. Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében Havasi Ágnes Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében 1 2 Havasi Ágnes Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében Szerkesztette: Havasi

Részletesebben

GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK

GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK ÚT A HALLÁSHOZ GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK ÚT A HALLÁSHOZ GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK A kiadvány a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Pszichológiai és pedagógiai ismeretek

Pszichológiai és pedagógiai ismeretek Szociális szakmacsoport Kisgyermek gondozó-nevelő Modulszám: 019/3.0/1868-06 Szőkéné Halász Éva Pszichológiai és pedagógiai ismeretek A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a Humán szakmák moduláris

Részletesebben

3 ÉVES KOR UTÁN MÁR KÉSŐ

3 ÉVES KOR UTÁN MÁR KÉSŐ NÉPSZERŰ PSZICHOLÓGIA MASARU IBUKA 3 ÉVES KOR UTÁN MÁR KÉSŐ TARTALOMJEGYZÉK Budapest Víztérítő Kiadó 2001 Előszó... 3. A szerző előszava... 6. I. rész - A GYERMEK POTENCIÁLIS LEHETŐSÉGEI... 8. 1. Az óvodában

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

SZÜLŐKNEK. a logopédiáról és rólunk! A XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa 2008/2

SZÜLŐKNEK. a logopédiáról és rólunk! A XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa 2008/2 SZÜLŐKNEK a logopédiáról és rólunk! A XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa 2008/2 Mottó: Umberto Saba: Kislányom arcképe Kislányom piros labdával kezében, nagy égszínkék szemét reám emelve, így szólt

Részletesebben

S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 3 4. SZÁM 53 69.

S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 3 4. SZÁM 53 69. S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 3 4. SZÁM 53 69. LUKÁCSNÉ DÁKOS IBOLYA A DRÁMAPEDAGÓGIA ALKALMAZÁSA AZ IDEGENNYELV- OKTATÁSBAN Az ezredfordulót megelőző évtizedekben végbemenő technológiai, kulturális és társadalmi

Részletesebben

Esettanulmány: Dániel története

Esettanulmány: Dániel története Tapasztalatok a Picture Exchange Communication System (PECS, a képkártya-csere módszer) alkalmazásával kapcsolatban az Autizmus Kutatócsoport Általános Iskola és Szolgáltató Központban Havasi Ágnes Õszi

Részletesebben

M i a z O r g a n e t m ó d s z e r?

M i a z O r g a n e t m ó d s z e r? B E V E Z E T É S Kik n e k a j á n l j u k e z t a t a n k ö n y v e t? Mindazoknak, akik eddig azt gondolták magukról, hogy nem tudnak angolul megtanulni, mivel vagy túl nehéznek találják, vagy elérhetetlennek

Részletesebben

Nevelési Alapismeretek

Nevelési Alapismeretek Tordáné Hajabács Ilona Nevelési Alapismeretek a Népi játék és kismesterségek oktatója tanfolyam hallgatói számára HAGYOMÁNYOK HÁZA Népművészeti Módszertani Műhely 2010 Tartalom Bevezetés...5 A nevelés...6

Részletesebben

DISZLEXIA ÉS NYELVTANÍTÁS DISZLEXIA ÉS NYELVTANÍTÁS

DISZLEXIA ÉS NYELVTANÍTÁS DISZLEXIA ÉS NYELVTANÍTÁS DISZLEXIA ÉS NYELVTANÍTÁS 1 2 DISZLEXIA ÉS NYELVTANÍTÁS Elméleti és módszertani segédanyag tanárok részére Projekt száma: 511724-2010-LLP-UK-KA2-KA2MP Az Európai Bizottság támogatásával. 3 Ez a kiadvány

Részletesebben

Az álmok valóra válnak

Az álmok valóra válnak BARBARA SCHEIBER Az álmok valóra válnak Kézikönyv Williams-szindrómás gyerekek szüleinek Az álmok valóra válnak Kézikönyv Williams-szindrómás gyerekek szüleinek BARBARA SCHEIBER Az álmok valóra válnak

Részletesebben

Viselkedés családon kívüli kortársközegben

Viselkedés családon kívüli kortársközegben Viselkedés családon kívüli kortársközegben Egyén és közösség Egyén és közösség fogalma Amikor egy közösségről beszélünk, akkor egyúttal azokról az egyénekről is szó van, akik a közösséget alkotják. Az

Részletesebben

JÁTSSZUNK, ÉNEKELJÜNK MAGYARUL!

JÁTSSZUNK, ÉNEKELJÜNK MAGYARUL! JatszunkEnekeljunkMagyarul.qxd 12/15/2005 1:42 PM Page 1 Bálizs Jutka Mikes Melánia JÁTSSZUNK, ÉNEKELJÜNK MAGYARUL! Tevékenységek nem magyar anyanyelvû gyermekek részére Pedagógusok kézikönyve JatszunkEnekeljunkMagyarul.qxd

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA SZAKDOLGOZAT. Bayer Katalin Közszolgálati Alapszak 2010.

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA SZAKDOLGOZAT. Bayer Katalin Közszolgálati Alapszak 2010. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA SZAKDOLGOZAT Bayer Katalin Közszolgálati Alapszak 2010. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA NYELVTANÍTÁS MÁSKÉPPEN AVAGY AZ ÉLET KENYERE ALAPÍTVÁNY MUNKÁJÁNAK BEMUTATÁSA A DIFFERENT

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek matematikaoktatása. Egyenlőtlenségek a gimnázium 9. osztályában

SZAKDOLGOZAT. A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek matematikaoktatása. Egyenlőtlenségek a gimnázium 9. osztályában Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi kar Matematikatanár szak SZAKDOLGOZAT A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek matematikaoktatása Egyenlőtlenségek a gimnázium 9. osztályában Témavezetők:

Részletesebben

Kétnyelvűek között Németországban

Kétnyelvűek között Németországban Kétnyelvűek között Németországban Tizenöt éve Németországban élek. A családi, rokoni, ismerősi körben számos kétnyelvű gyereket volt alkalmam megfigyelni. Nem vagyok nyelvész, de pszichológusként is mindig

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

BABAHÁZ ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

BABAHÁZ ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM BABAHÁZ ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM A TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM ADAPTÁLÁSÁVAL Budapest 2013 Készült 2 eredeti példányban. Iktatószám: Sokszorosítva 5 példányban. A dokumentum jellege:

Részletesebben

VÁROSI ÓVODÁK TAGÓVODÁJA FÁY ANDRÁS LAKÓTELEPI ÓVODA MAGYAR - ANGOL KÉT NEVELÉSI NYELVŰ KIEGÉSZÍTŐ ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

VÁROSI ÓVODÁK TAGÓVODÁJA FÁY ANDRÁS LAKÓTELEPI ÓVODA MAGYAR - ANGOL KÉT NEVELÉSI NYELVŰ KIEGÉSZÍTŐ ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA VÁROSI ÓVODÁK TAGÓVODÁJA FÁY ANDRÁS LAKÓTELEPI ÓVODA MAGYAR - ANGOL KÉT NEVELÉSI NYELVŰ KIEGÉSZÍTŐ ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA E program Városi Óvodák Nevelési Programja kiegészítéseként készült, együtt

Részletesebben