Az Újdiósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője Beköszöntő

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Újdiósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője Beköszöntő"

Átírás

1 2006. október 1. szám Az Újdiósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője Beköszöntő Kedves Testvérek! Egyházközségünk búcsúünnepére a hívek anyagi áldozatvállalásából és Isten segítségével sikerült jelentős felújítási és korszerűsítési munkákat befejezni templomunkon. A torony és a keleti, valamint nyugati homlokzat restaurálva lett. Elkészültek az új bejárati előtetők. A szellőztetést biztosító nyitható ablakkal kiváltottuk a karzat fölötti korábbi zárt üvegfalat. A belső festés előtt kiépítettük a villamos hálózatot a hajó korszerű megvilágításához. A festés után pedig a templom stílusához illő fénytestek kerültek a belső térbe. Jelentős munkálatoknak jutottunk a végére. Köszönöm a testvérek nagylelkű adományait, és azt kívánom, hogy az Úr viszonzásként áldásával gazdagítsa azokat, akik anyagi áldozatukkal kinyilvánították, hogy az Ő házának ékességét szeretik. Templomunk külső megújulása mellett azt kívánom, hogy az előttünk álló ünnep szolgálja lelki megújulásunkat is. Adjunk hálát a mindenható Istennek, akitől minden jó adomány és minden tökéletes ajándék származik, hogy elfogadta áldozatunkat és a közös feladat és áldozatvállalás révén közösségünket élőbbé és erősebbé tette. Használjuk fel a búcsú kegyelmi légkörét további lelki gazdagodásra. Templombúcsúnk ünnepi liturgiája október 8-án 10:30 órakor kezdődik. A megelőző szombat, az ünnepre felkészítő lelki nap lesz. Szombaton este 17:30 órától az előünnepi nagy vecsernye alatt gyónási lehetőséget biztosítunk. A 18:30-kor kezdődő liturgia alatt pedig búcsúi szónokunk Tóth Konstantin, bencés szerzetes atya, a Győri Bencés Gimnázium igazgatóhelyettese lelkigyakorlatos elmélkedése segíti belső megtérésünket, hogy ebben a kaotikus, krisztusi emberséget semmibe vevő, sőt azt lejáratni

2 akaró világunkban sikerüljön az Igazság, vagyis Krisztus szűk ösvényén járni és megmaradni. Ehhez kérjük egyházközségünk védőszentjének segítségét is: Lisieux-i Kis Szent Teréz légy közbenjárónk! Amen! Visszatekintés és előretekintés augusztusában az egyházközség Család-csoportja közös kiránduláson, zarándoklaton együtt töltött 3 felejthetetlen szép napot a Mátrában. Ezen együttlét alkalmával egy esti beszélgetésen született meg az ötlet egy kisújság -ról, melyben írhatnánk az egyházközségben folyó munkákról, eseményekről, közösen gondolkodva a továbblépés lehetőségeiről. Mi a célja a kisújságnak? A tájékoztatáson túl, célunk a közösség tagjainak jobb megismerése, megismertetése, az összetartozás erősítése. Szeretnénk bátorítani azokat, akik nem eléggé aktív tagjai közösségünknek (eddig senki nem hívta őket) - rájuk is, az ő munkájukra is szükség van. Szeretnénk kedvcsinálóként bemutatni az egyházközség különféle csoportjainak programját és másokat is buzdítani a részvételre. Célunk: - nem egyszerűen csak híreket szeretnénk közölni többet. - nem csak statisztikai adatokat mást is. Milyen lesz a tartalma a szerkezete? Biztosan sokat fog változni, alakulni, ezért várjuk az ötleteket, javaslatokat és a segítséget. Ennek a számnak a vezérgondolata: az imádkozó, hálát adó egyházközség búcsú ünnep, lelkigyakorlat, templom felújítás. az imádkozó, hálát adó család aranylakodalom, 50 éves házassági évforduló. az imádkozó, hálát adó fiatalok érseki kitüntető oklevél, országos hittanverseny dobogós helyezés, németországi tanulmányi ösztöndíj, római zarándoklat. Kiknek készül a lap? Mindannyiunknak, hiszen rólunk szól. Egyházközségünk tagjainak és az érdeklődő kívülállóknak. Kicsiknek és nagyoknak. Fiataloknak és idősebbeknek. És hogy ez meg is valósulhasson az mindannyiunk feladata és felelőssége. A Család-csoport nevében: Közöttünk élnek 50 éve történt Mind az újdiósgyőri görög katolikus egyházközségben, mind a Czurkó családban jeles nap volt szeptember 23-a. Sanyi bácsi és Katika néni 50 éve, ezen a napon esküdött egymásnak örök hűséget Hódmezővásárhelyen s kezdte meg közös életét Miskolcon. Az eltelt ötven év bővelkedett örömökben, de tartogatott megpróbáltatásokat is. Mindvégig aktív segítői voltak az egyházközségnek, tevékenyen részt vettek templomunk építésében is. - Kedves Sanyi bácsi, Katika néni! Örömmel vennénk, ha kicsit betekinthetnénk a család életébe, ezért azt szeretnénk kérni, hogy meséljenek a gyökerekről, az otthonról hozott értékekről. - A Czurkó család több szálon kapcsolódik a görög katolikus hagyományokhoz, születésük okán Munkácshoz, Kárpátaljához. Nemcsak édesapám volt görög katolikus áldozópap, hanem édesanyám Dudinszky Auguszta édesapja is. Házasságukból hat fiúgyermek született. Én Ájfalucskán (Hacava, ma Szlovákia területén található), édesapám egyházi szolgálatának első állomáshelyén születtem szeptember 22-én. Édesapám egyházi szolgálatának helyei még: Baskó illetve Filkeháza. Öcséim mindegyikének ugyancsak van valamilyen egyházi kötődése. *József: az USA-ban él, és az ottani közösség aktív tagja, aki igyekszik erején felül összefogni az ottani magyarokat, ezzel biztosítva a közös identitás és haza szeretetét. *Pál: hosszú évek óta egyházközségünk elismert és megbecsült tagja. *Oszkár: a Búza téri görög katolikus egyházközösség képviselőtestületének aktív tagja. *Arnold : 1990-ben hunyt el.

3 *György: Sátoraljaújhelyen él, ő is aktív tagja az ottani görög katolikus képviselőtestületnek ben kerültem életem első és egyetlen munkahelyére, a DIGÉP fegyvergyárába, s innen is mentem nyugdíjba. Életem fordulópontját jelentette az 1953-as esztendő, amikor is Hódmezővásárhelyre vonultam be sorkatonai szolgálatot teljesíteni. Itt ismerkedtem meg Jakobi: Leányvásár című operett próbáin feltűnt csinos népi táncos lánnyal, Bodrogi Katikával. Ez a találkozás a további életem meghatározta. Leszerelésem után, szeptember 23-án kötöttünk házasságot Hódmezővásárhelyen. Katika nénit is szeretném megkérni, egészítse ki a családi krónikát! A mi családunk római katolikus. Családi kötődés révén nagyon megszerettem a görög katolikus közösséget, kicsit magam is elgörögösödtem. Szüleim, hódmezővásárhelyiek. Édesapám: Bodrogi József kisföldbirtokosként gondoskodott családjáról. Édesanyám: Kluzslicz Viktória háztartásbeli. Élethivatásként végeztem bölcsődei gondozónői munkámat Miskolcon a Rácz Ádám úti Bölcsőde vezetőhelyettese, majd a Testvérvárosok úti Bölcsőde vezetőjeként egyengettem a rám bízott kisgyermekek botladozó lépéseit. Mindig szívügyünknek tekintettük egyházközségünk támogatását, így a jelenlegi Bíró utcai templom építésében is aktívan részt vettünk. Gyermekeinket igyekeztünk hívő katolikusokká nevelni. Házasságunkból két gyermek született. Szilárd 1958-ban, ő állattenyésztő és lovas edző. Katalin 1961-ben. Ő egy kicsit az én munkám továbbfolytatója: óvónő és népitáncoktató. Közel 10 éven át egyházközségünk óvodás hittanát vezette, segítette az utánpótlás nevelését. Unokáink: Mátyás Péter óvodás kora óta ministrál, lelkes tagja Czurkó Judittal és Edittel a másik két unokával a nyári táboroknak, családcsoportos kirándulásoknak, melyek nagy élményekkel gazdagítanak bennünket és évente ismétlődnek. Életünk során igyekeztünk a hitet megtartani, gyermekeinknek, unokáinknak példát mutatni, ami bizony sokszor áldozatokkal járt. Most rajtuk a felelősség, hogy a kapott értékekkel jól sáfárkodjanak. Valamennyiünk nevében és a hagyományainkhoz híven kívánjuk, hogy: Éljenek soká, Éljenek soká, Számos éven át, Egészségben, békességben, Éljenek soká, Számos éven át. Akikre büszkék vagyunk Az Egri Egyházmegye Katolikus Iskoláinak 2005/2006 tanévzáró ünnepélyén példamutató magatartásuk, hitéleti tevékenységük és tanulmányi eredményük alapján az évenként adományozott oklevelet, - korosztályukban egyházközségünk két hittanosa kapta: TIMKÓ BOGLÁRKA, 8 osztály BÁRDOS BEATRIX, 6 osztály Az oklevelet Seregély István érsek úrtól vehették át a tanulók Egerben március 31-én az Életadó Szent Kereszt titka című Országos Görög Katolikus hittanversenyen Egyházközségünk három hittanosa kiemelkedő teljesítménnyel dobogós helyezést ért el az 5-6. korosztályban. KISS EMESE, 6. osztály HORVÁTH HELGA, 6. osztály ARANYI KRISZTINA, 5. osztály Mindhárman a Kaffka Margit Általános Iskola diákjai. Kitüntető, 3. helyezésről szóló okleveleiket Dr. Keresztes Szilárd püspöktől, és Dr. Obbágy László hitoktatási elnöktől vették át Hajdúdorogon. Imádkozzunk, hogy sok fiatal találjon rá a krisztusi útra, azon bátran végig is tudjanak menni, szüleik nagyobb örömére és a közösségünk javára. Életem legjobb élménye A Fényi Gyula Miskolc Jezsuita Gimnázium jóvoltából, ahova iskolába járok, lehetőségem nyílt arra, hogy egy évet Németországban tanulhassak. Szeptember 12-én indultunk, mert ott a tanév hossza különbözik az ittenitől. Alig hittem, hogy megérkezzek oda és lássam, hol fogok egy teljes évet eltölteni, másrészről viszont féltem attól, hogy hogyan fogok boldogulni a nyelvvel, milyen emberek vesznek majd körül, és hogyan fogom viselni a távollétet a családtól és a barátoktól. A St. Blasien-i iskolát is jezsuiták vezetik, így jöhetett létre ez az ösztöndíj, amiért nagyon hálás vagyok iskolámnak. A nyelvi nehézségeken hamar át kellett ugranom, ugyanis már első nap a saját nevelőim nem voltak hajlandók velem angolul társalogni. De ez sokat segített abban, hogy hamarabb megtanultam németül beszélni. A kollégium másabb volt, mint ahogy azt

4 vártam. A fiú internátus csoportokra volt osztva korosztály szerint és egy épületben volt az iskolával. Mindennap 6 órám volt és ebből legalább egy az Euroklassa -ben ahol német grammatikát, irodalmat, földrajzott és történelmet tanultunk. Ebben a minden évben induló osztályban a világ különböző országaiból vannak gyerekek, akik vagy németül szeretnének tanulni, esetleg Németországban szeretnének tovább tanulni, amihez ez az osztály jó alapot biztosít. Múltéven 1 litván, 1 spanyol, 1 taiwani, 1 francia, 2 svájci, 2 koreai, 2 mexikói, és végül 3 magyar. Köztük én is. A közös órákon kívül bejártunk a rendes osztályba is a német gyerekekhez, ahol ugyanúgy tanultunk mint5 ők. Vasárnaponként a mise után közös ebéd volt, majd hosszabb szabadidő következett. A hétvégéken sokszor kirándultunk a környéken. Így láttam a helyet, ahol a Duna kezdődik és jártam nagyon sok városban is. A szünetek másfél havonta voltak. A legjobb és leghosszabb szünet, a karácsonyi szünet volt. A tanév vége felé mindenki sikeresen letette a középill. a felsőfokú nyelvvizsgát. Lassan elérkezett a búcsú is. Egyik oldalról boldog voltam, hogy haza jöhetek, másrészről viszont nagyon szomorú, mert egy nagy kaland lezárult. Most is nagyon boldog vagyok viszont amiatt, hogy én tölthettem el ezt az egy évet Németországban, ahol rengeteg tapasztalatot szereztem, és ami életem eddigi legjobb éve volt. Római ministráns zarándoklat Az idei nemzetközi ministráns találkozó augusztus 29-én kezdődött, melyen kb. 130 görög katolikus ministráns vett részt. A tolcsvai előtalálkozón kialakított hat csoportból mi - Gedeon Tamás és én - az újdiósgyőri egyházközség képviselőiként vettünk részt a zarándoklaton. Budapesten, a Rózsák terei szent liturgia után tovább indultunk első uticélunk, a Padovától 60 km-re található Rovigó felé. Ott a helyi kapucinus szerzetesrendhez tartozó gimnázium tornatermében szálltunk meg. Másnap rövid városnézés után, folytattuk utunkat az Örök Városba, ahol a Szent Péter tér, és a Bazilika bejárása kimerítette a délelőttünket. A délutáni program a Santa Maria Maggiore, a Lateráni Bazilika és a Szent Lépcső felkeresése volt. Következő nap fontos nevezetességeket néztük meg, többek között a Trévi kutat, a Pantheont, a Colosseumot és a Spanyol lépcsőt, majd a Szent Péter térre siettünk. Schönborn bíboros, bécsi érsek mutattatott be szentmisét az ott levő kb német, 3000 osztrák, 2000 lengyel, 2000 magyar és a több száz más nemzetiségű ministránsért. Másnap újra elmentünk a Szent Péter térre, ahol ugyan csak távolról, de láthattuk a Szentatyát. Benedek pápa több nyelven, többek között magyarul köszöntött minket, a szolgálókat. Ez (is) nagy élményt jelentett nekünk. Utána a város másik részén egy templomban a 19 magyar egyházmegyét képviselő papok mutattak be misét az összes ott levő magyar ministránsnak az összes magyar ministránsért. A délután hátralevő részében megnéztünk egy kuriózumot, a helyi görög katolikus templomot. Másnap, korai kelés és szent liturgia után elindultunk hazafelé. Előbb azonban megfürödtünk Róma mellett egy szabadstrandon a tengerben. Este 11 felé Velencébe értünk, ahol a legfőbb nevezetességek (Szent Márk tér, Rialto híd, Sóhajok hídja) megtekintése után Ausztrián keresztül tovább jöttünk Magyarországra. Végezetül elmondhatom, hogy Róma sok gyönyörű nevezetességét láthattuk, ám a legszebb élmény számomra mégis az maradt, amikor a székely és nemzeti himnuszunkat mi -magyar görög katolikus ministránsok - elénekeltük a Szent Péter téren. Vidám sarok Három szerzetes eltéved az erdőben. Szerencséjükre találnak egy kis kunyhót. A kunyhóban egy asztalt, az asztalon egy lágytojás meg só. Megegyeznek, hogy azé a tojás, aki elkészítése közben a legtalálóbb bibliai idézetet mondja. -A ferences feltöri, és közben így szól: -Effata, azaz nyílj meg! -A bencés megsózza, és így szól: Vedd a bölcsesség sóját! -A jezsuita megeszi, és teli szájjal így szól: Menj be urad örömébe!!! Mi a neve a ministránsoknak? -??? Oltári segédmunkások. Mi a neve a harangozónak? -??? Közönségszervező.

5 Hírek, Események Templomunkban október 7-én, szombaton este 17:30 órától előünnepi nagy vecsernye kezdődik, alatta gyónási lehetőséggel. 18:30-kor kezdődő liturgia lelkigyakorlatos elmélkedését Tóth Konstantin, bencés szerzetes atyától hallhatjuk október 8-án templombúcsúnk ünnepi Szentliturgiája 10:30-kor kezdődik. Az ünnepi szónok ekkor is Tóth Konstantin bencés szerzetes atya lesz október 14-én, szombaton EGYHÁZKÖZSÉGI NAP ot rendezünk a Réz utcai Közösségi-házunkban. A bográcsos főzéshez a hozzávalókat az egyházközség felvállalta. Innivalót, süteményt, tányért, kanalat és a jókedvét mindenki legyen szíves magával hozni. Belépőként kérünk mindenkit, hogy hozzon magával legalább egy régi fényképet /lehet gyerekkori is! Sőt! / saját magáról, vagy családjáról. A program: kötetlen beszélgetés, egy kis játék, a nyeremények kiosztása, nótázás stb. (A sorsoláshoz kisebb ajándék-tárgyakat elfogadunk.) A zavartalan lebonyolítás érdekében kérjük, hogy részvételi szándékát minél korábban, de legkésőbb október 8-án, az esti szentliturgián jelezze a sekrestyében, vagy a képviselőtestület valamelyik tagjának. A dolgok, amiket megtanultam az élettől Hogy a körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. Megtanultam, hogy a hősök olyan emberek, akik azt tették, ami szükséges volt, szembenézve a következményekkel. Egyetlen perc kell, hogy megsértsünk valakit, egy óra, hogy megkedveljen minket, egy nap, hogy megszeressük, de egy egész élet, hogy elfelejtsük. Felelős kiadó: Dr. Szarka János parókus. Cikkírók: Dr. Szarka Jánosné, Kőszegfalvi Istvánné, Gazdus Huba, Ifj. Fülöp Miklós. Tördelés: Bak László

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve XIII. évfolyam 4. szám 2010. TE DEUM Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

Részletesebben

Péter hitével, Pál szívével

Péter hitével, Pál szívével Péter hitével, Pál szívével XVI. Benedek pápa rendelkezése szerint a katolikus egyházban 2013. a Hit Éve. Ebben az évben különös hangsúlyt kap a búcsúnk ünnepe, hiszen gyönyörű templomunk a két főapostol,

Részletesebben

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. õsz Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

A Debrecen Kerekestelepi Református Egyházközség lapja. II. évfolyam 1. szám 2007. szeptember 2.

A Debrecen Kerekestelepi Református Egyházközség lapja. II. évfolyam 1. szám 2007. szeptember 2. A Debrecen Kerekestelepi Református Egyházközség lapja II. évfolyam 1. szám 2007. szeptember 2. Igemagyarázat Főgondnoki jelentés Presbiteri bemutatkozások Augusztus 20. Gyülekezeti életképek Recept Hírek,

Részletesebben

MINT UTÓDOKNAK, KÖTELESSÉGÜNK A KÓRHÁZKÁPOLNA MEGMENTÉSE

MINT UTÓDOKNAK, KÖTELESSÉGÜNK A KÓRHÁZKÁPOLNA MEGMENTÉSE 16. évfolyam 1. szám Ötvennyolcadik szám 2009. március A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA MINT UTÓDOKNAK, KÖTELESSÉGÜNK A KÓRHÁZKÁPOLNA MEGMENTÉSE Az utóbbi évtizedekben szinte feledésbe

Részletesebben

BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT

BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT A Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia Hírlevele IV. évfolyam 2007 szeptember BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT Honnan érkezett közénk? Az elmúlt évben szemináriumi

Részletesebben

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból VILÁGPO STA Újfolyam, II. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2006. tél BENNÜNK IS SZÜLESSEN MEG A MEGVÁLTÓ! Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból Tisztelt Béla

Részletesebben

Látni, imádni, szolgálni

Látni, imádni, szolgálni 16. évfolyam 4. szám Hatvanegyedik szám 2009. október A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA Látni, imádni, szolgálni Kisboldogasszony ünnepén ismét kizarándokolt Szekszárd apraja-nagyja, hogy

Részletesebben

1998. VENI SANCTE. Hétfőn, kedden, szerdán és pénteken Vasárnap reggel 8, 9, 11, 12, este 6 és 7 órakor. Búcsú Gál Ferenc professszor úrtól

1998. VENI SANCTE. Hétfőn, kedden, szerdán és pénteken Vasárnap reggel 8, 9, 11, 12, este 6 és 7 órakor. Búcsú Gál Ferenc professszor úrtól 1998. VENI SANCTE Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 7, 8 és este 6 órakor

Részletesebben

Tisztelt bekecsi Lakosok!

Tisztelt bekecsi Lakosok! Tisztelt bekecsi Lakosok! Önkormányzatunk 2012 év nyarán pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez "Orvosi rendelõ felújítása Bekecsen" címmel.

Részletesebben

A Falunap idén a Kállósemjéni Kastély Nap nevet viseli

A Falunap idén a Kállósemjéni Kastély Nap nevet viseli 2014. AUGUSZTUS 1 A Falunap idén a Kállósemjéni Kastély Nap nevet viseli Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 2014. augusztus 22-én (pénteken) és 23-án (szombaton) rendezi meg hagyományos Falunapi rendezvényét,

Részletesebben

Egyengessétek az Úr útját!

Egyengessétek az Úr útját! VIII. évfolyam 5. szám 2005. VENI SANCTE Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben

HÍRLEVELE 2014. húsvét

HÍRLEVELE 2014. húsvét A Budapest-Budafoki Református Egyházközség HÍRLEVELE 2014. húsvét A nyuszi Az üregi nyúl mindennapos látvány volt a 70-es, nyolcvanas években a németországi parkokban. A kollégium ablakából, ahol laktam

Részletesebben

Legyetek tanúim. www.szre.hu. Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente. 2015. március XI. évf. 1. szám

Legyetek tanúim. www.szre.hu. Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente. 2015. március XI. évf. 1. szám 2015. március XI. évf. 1. szám www.szre.hu Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente A tanú nem feltétlenül arról tanúskodik, amit lát, hanem arról, ahogyan látja, amit néz. Az emmausi

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október ÜNNEPEKRE KÉSZÜLÜNK A társadalmi ünnepeknél megszokhattuk, hogy történelmünk egy eseményét vagy az emberi közösség egy általános értékét teszszük

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2010. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 2. Gorove László és Kriszta tanítása Álmom volt, hogy mi itt a csarnokban egymás felé kezdtünk fordulni és egymástól bocsánatot

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben

Csak Istennél. Húsvét TARTALOM. A szám kiadását támogatta: Zambelli Colorferr Kft.

Csak Istennél. Húsvét TARTALOM. A szám kiadását támogatta: Zambelli Colorferr Kft. A Fiatalok Egymásért Egyesület magazinja Csak Istennél Évek óta fogva tart a különös kép. Egy zûrzavaros tarka sokaság, sokféle emberbõl álló békétlen tömeg, mely három keresztet vesz körül. Egy hegytetõn

Részletesebben

Helyükre kerülnek a kövek! Gondnoki beszámoló PÜNKÖSDI ÜZENET. 2007. pünkösd

Helyükre kerülnek a kövek! Gondnoki beszámoló PÜNKÖSDI ÜZENET. 2007. pünkösd Helyükre kerülnek a kövek! Gondnoki beszámoló 1Pt 2,5 Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, a melyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

Torony Isten dicsőségére. Istenhez nem úgy kerülünk közelebb,

Torony Isten dicsőségére. Istenhez nem úgy kerülünk közelebb, Böjte Csaba városunkban TALENTUM 250 Ft 9. oldal A szigetszentmiklósi Szent Miklós Plébánia lapja Torony Isten dicsőségére I. évfolyam 2. szám Seres Marcell rajza Az emberek egykor tornyot akartak építeni,

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

VILÁGP. Mindnyájan értékesek vagytok az evangelizáció hatalmas mozaikjában. XVI. Benedek pápa

VILÁGP. Mindnyájan értékesek vagytok az evangelizáció hatalmas mozaikjában. XVI. Benedek pápa VILÁGP STA Újfolyam, IX. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2013. ősz Csipetnyi jókedv és szeretet Receptjavaslat missziós táborhoz 10. oldal A remény világossága A verbiták HIV és AIDS központja

Részletesebben

Az Ige testté lőn és miköztünk lakozék

Az Ige testté lőn és miköztünk lakozék AZ AGOSTYÁNI, TATA-TÓVÁROSI, VÉRTESTOLNAI PLÉBÁNIÁK KÖZÖS LAPJA - 2014. 12. 24. - XXIV. ÉVF. 7. SZ. Az Ige testté lőn és miköztünk lakozék Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség presbiterei

Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség presbiterei Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség presbiterei Bakkné Kecskés Ágnes vagyok, húsz éve élek Mátészalkán. Ifjúkori éveimet egy kis erdőháti faluban, Gacsályban töltöttem. Fehérgyarmaton a Közgazdasági

Részletesebben

30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG

30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG A Soproni Református Egyházközség ünnepi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax.: 06-99/523-308 / Honlap: sopron.refdunantul.hu / E-mail cím: reformatus.sopron@gmail.com 30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. vetőmag egy jobb életért. Merj kérni! Kétszázezer család ezer tonna. III. évfolyam II. szám 2013.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. vetőmag egy jobb életért. Merj kérni! Kétszázezer család ezer tonna. III. évfolyam II. szám 2013. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja III. évfolyam II. szám 2013. június Ingyenes Mindennek megvan az órája vetőmag egy jobb életért Merj kérni! Kétszázezer család ezer tonna

Részletesebben