2010/4. Nyelvünk. Kultúránk. A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának folyóirata XL. évfolyam, 163. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010/4. Nyelvünk. Kultúránk. A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának folyóirata XL. évfolyam, 163. szám"

Átírás

1 Nyelvünk és Kultúránk Vas István: Az új Tamás Összefoglaló a XII. Anyanyelvi konferenciáról Senyelv, senemzet Emlékbeszéd Szarvas Gábor mellszobránál A nyelvstratégiától a kulturális stratégiáig Magyar iskola a mezőségi szórványban Burg Kastl az emigráció szemével A németországi magyar diaszpóra iskoláskorú tagjainak a nyelvhasználatáról Kassa magyar kulturális életének újraszervezése Vas István Angliában Író a világ végén Az erdélyi magyar protestáns lelkészképzés Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 125 éve A Karinthyak Skandináviában Tar Károly hetvenöt éves Új vezető az Amerikai Magyar Alapítvány élén 2010/4 Amerikai tájképek Öt ország egy szívdobbanása Világ körüli útján az Őrszavak Egy élet Isten szolgálatában A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának folyóirata XL. évfolyam, 163. szám

2 A németországi magyar diaszpóra iskoláskorú tagjainak a nyelvhasználatáról Illés-Molnár Márta A németországi magyar diaszpóra iskoláskorú tagjainak a nyelvhasználatáról 1 1. Bevezetés 2009 tavaszán egy kérdőíves felmérés segítségével gyűjtöttem információt a németországi magyarság nyelvhasználati szokásairól. A világhálón, és postai úton két űrlapot is útjára indítottam: egyet a gyermekeiket nevelő (vagy gyermekeiket Németországban már felnevelt) szülők, a másikat a második (esetleg harmadik vagy negyedik) generációs (még tanuló) magyarság számára. Arra voltam kíváncsi, milyen helyzetekben és milyen arányban használják a magyar nyelvet a németországi magyar diaszpóra egyes nemzedékei. Három hónap alatt, márciustól májusig az adatközlők 270 kitöltött kérdőívet juttattak vissza hozzám. Ebből 173 a felnőttektől, 97 a tanulóktól (vagy második generációs felnőttektől) származó adatlap. A németországi mag ya r dia szpóra nyelvha szná latáról (Illés-Molnár 2010) című írásomban a szülőktől származó kérdőívek alapján mutattam be a magyar vagy magyarpárú családok (vegyes házasságok, melyekben a házastársak egyike magyar nemzetiségű vagy származású) nyelvhasználati szokásait, a magyar nyelvhez való viszonyát. A jelen dolgozatban a tanulóktól (vagy szüleiktől) érkezett válaszok segítségével bővítem ismereteinket. 2. Az adatközlőkről a szülőkhöz intézett kérdőívek, és a németországi magyarság tükrében A németországi magyarság nagyságának és összetételének meghatározásához (korábban a hivatali titoktartás, ma a szabad munkaerő-vándorlás és letelepedés miatt) nem állnak 1 Ezúton szeretnék ismételten köszönetet mondani minden szülőnek és tanulónak, akik a kérdőíveket kitöltötték és eljuttatták hozzám. Köszönettel tartozom még a németországi magyar diaszpóra magyartanárainak, és a németországi magyar élet vezetőinek, akik a kérdőívek gyűjtésében segítségemre voltak. 42 NYELVÜNK ÉS KULTÚRÁNK 2010 /4

3 TANULMÁNY rendelkezésünkre pontos adatok, statisztikák. Becslések szerint körülbelül 120 ezer magyar származású személlyel számolhatunk. A 120 ezerből 100 ezer lehet magyar ajkú, akik közül további 30 ezer mint ideiglenes munkavállaló átmenetileg él az országban (vö. Illés-Molnár 2009: 69). Ennek függvényében az állandó (azaz hosszú időre vagy véglegesen letelepedett, a magyar nyelvet használó, magyarságát vállaló) németországi magyarság számát én megközelítőleg főre becsülöm. A németországi magyarság összetételét tanulmányaimban a népesség anyaországbeli összetételéhez viszonyítom. Abból indulok ki, hogy az állandó németországi magyarság megoszlása hasonló a magyarországiéhoz. A legfrissebb, legteljesebb, s véleményem szerint egyúttal megbízható népesség-nyilvántartási statisztikát az Európai Bizottság internetes lapján találtam Magyarország oktatási rendszerének a 2007/2008-as tanévre vonatkozó ismertetésében (EB 2009). Eszerint ban a magyarországi lakosság 15%-a 0 14 éves, 6,2%-a éves, 14%-a éves, 15,6%-a éves, 27,3%-a éves, 10,7%-a éves és 11,2%-a 70 évesnél idősebb. Magyarország lakossága 2008-ban fő. Amennyiben a magyarországi lakosság korcsoportjainak arányát megfeleltetjük a németországi magyar diaszpóra korcsoportok szerinti felosztásának, és azt mondjuk, hogy a 0 19 éves korosztály a főnek a 21,2%-a, akkor körülbelül kisgyermekkel és iskoláskorúval számolhatunk. Ha megnézzük a Központi Statisztikai Hivatal 2009-es kimutatását (KSH 2009), láthatjuk, hogy a 0 14 évesek aránya a magyarországi lakossághoz viszonyítva 14,9%. Az Európai Bizottság és a budapesti Központi Statisztikai Hivatal kimutatásait összevetve számolhatjuk úgy, hogyha harmadoljuk az EB 0 19 éves korosztályának százalékbeli meghatározását (majd vesszük annak 2/3-át), hozzávetőlegesen megkapjuk a KSH 0 14 éves korra megadott összegét. Ennek függvényében kijelenthetjük, hogy a németországi magyarság 6 19 éves, azaz iskoláskorú korosztálya a németországi magyarság közel 15%-át teszi ki, ami körülbelül főt jelent. A tanulóknak szóló kérdőívet 97 fő válaszolta meg. A 97 megválaszolt kérdőívből egyet érvénytelennek kell tekintenem, mivel egy tanulótól kétszer is megkaptam ugyanazokat a válaszokat. A jelen felmérés alapjául tehát 96 tanulótól (vagy azok szüleitől) származó kérdőív szolgál. Egy-két kérdőívet a szülők töltöttek ki; részben azért, mert a gyermekek még nem tudnak írni-olvasni, de már iskolába járnak; esetleg már magyar nyelvű foglalkozásokat (óvoda, iskola-előkészítő) látogatnak az iskoláskort megelőző időben. Néhány esetben előfordul az is, hogy a gyermek jóllehet már több éve iskolába jár a magyar nyelven való írás-olvasás képességét nem, vagy még hiányosan birtokolja. Arra a kérdésre például, hogy tud-e magyarul írni, egy 15 éves lány így válaszol: csak egy kicsit, ezt a kérdőívet is az anya írja. A szülők által kitöltött kérdőívek java része azonban érezhetően a tanulók válaszait tartalmazza. Arra a kérdésre pedig, hogy ha a német iskolákban választható volna a magyar, mint tantárgy, választaná-e és miért, egy 13 éves lány igennel felel, és édesanyjának ezt diktálja: Mert jól akarok magyarul beszélni. Anyám örömére. NYELVÜNK ÉS KULTÚRÁNK 2010 /4 43

4 A németországi magyar diaszpóra iskoláskorú tagjainak a nyelvhasználatáról (Zárójelben jegyzem meg, hogy a tanulót és családját személyesen ismerem, ezért biztos vagyok benne, hogy ezek a tanuló szavai; mint ahogy biztos vagyok abban is, szívesen jár magyarórára a saját öröméből.) A szintén 2009 májusának végéig tartó, a felnőttekhez intézett kérdőívek gyűjtése során 173 adatlapot kaptam, melyekből 8 darabot érvénytelennek kellett tekintenem: 2 példányt gyermektelen hölgyek töltöttek ki, 6 esetben a szülőpár mindkét tagja kitöltött egy-egy kérdőívet. Az utóbbiaknál az anyák által kitöltött 6 kérdőívet vettem mérvadónak. A felmérés alapjául tehát 165 kérdőív szolgált (Illés-Molnár: 2010: 63). A tanulóknak címzett kérdőívek 96 szereplője becslésem szerint körülbelül szűk egy százalékát teszi ki a németországi magyarság 6 19 éves korosztályának. A gyermekek és fiatalkorúak viszonyulása a magyarsághoz mindenekelőtt a szülők attitűdjéből vezethető le. Lényeges megjegyeznünk ezért azt is, hogy a tanulók nagy része szülei kérésére válaszolta meg a kérdéseket. A németországi magyarság névhasználatát vizsgáló, szülőknek szóló kérdőíveket 165 családból 60-ban töltötték ki a gyermekek. A 60 családból 84 tanuló. A fennmaradó 12 tanuló minden bizonnyal a délutáni (vagy hétvégi) magyar iskolák tanárai biztatására oldotta meg a feladatot. A kérdőívek szereplőinek életkori eloszlását az alábbi táblázat mutatja: A nyelvhasználati kérdőívet kitöltő tanulók életkori eloszlása 2009 májusában Németországban (96 tanuló): 6 évnél fiatalabb (óvodás) 6 10 év (kisiskolás) év (iskolás) 14 18/19 év (középiskolás) 19 évnél idősebb (felnőtt) összesen lány fiú összesen Mivel azok a tanulók által kitöltött adatlapok is, melyeknek nincs, vagy nem egyértelmű a szülői párja, olyan helyekről származnak, ahol szervezett kérdőívgyűjtés folyt, a jelen felméréssel is kimutatható, hogy egész Németország területén élnek (szétszóródva) magyarok. Ismerve a postai úton vagy a világhálón szerteküldött, és az abból beérkező megválaszolt kérdőívek átlagos arányát (kb. 2%), valószínűleg a megjelölt egyes településeken is többszöröse él a magyarságnak, mint a beérkezett kérdőívekből kimutatható mennyiség. Fontosnak tartom megjegyezni még azt is, hogy sokkal több városban, településen élnek magyarok Németország-szerte, mint amennyiből visszaküldték a kérdőíveket. A kérdőívek kitöltésének helyeit az alábbi térkép ábrázolja: 44 NYELVÜNK ÉS KULTÚRÁNK 2010 /4

5 TANULMÁNY A feldolgozott nyelvhasználati kérdőívek kitöltésének helyei 2009 májusában Németországban: város felnőttek tanulók Augsburg 2 Bad Oeynhausen 1 Bad Soden 1 1 Bad Vilbel 1 Berlin 2 Bobingen 1 Bovenden (Göttingen) 1 Bühl-Eisental 1 1 Dautphetal 1 Denkendorf 1 Denzlingen 1 Dietzenbach 4 2 Dornstadt 1 1 Drezda 1 Düsseldorf 3 Durmersheim 1 Elchingen (Ulm) 1 Eppstein 1 3 Erding Erzhausen 1 Ettlingen (Karlsruhe) 1 3 Frankfurt Freiburg 6 4 Gau-Algesheim 1 Gottenheim 1 1 Groß-Zimmern 2 2 Hanau 1 Heidelberg 7 Ingolstadt Karlsruhe 3 3 Kastl 1 Kelkheim 3 Köln 1 Kreiensen 1 Langen 2 Maintal 1 1 Mayen 1 2 München 23 3 Münster 6 nem adott meg várost 1 Neuried (München) 1 Neufahrn 1 Offenbach 1 Ölbronn 2 Regensburg 2 1 Rutesheim (Stuttgart) 1 2 Schifferstadt 1 Schriesheim 1 Söflingen (Ulm) 1 1 Speyer 1 1 Stuttgart 3 Traben-Trarbach 1 3 Ulm 9 10 Vörstetten 1 Wehrheim 1 Werther 1 2 Wörth A fenti táblázat számaiból az is egyértelműen látszik, hol találhatóak jól szervezett magyar közösségek. Erdingben, Freiburgban, Ingolstadtban és Ulmban a magyar iskolák tanárai szervezték a kérdőívek kitöltését, míg Frankfurtban a cserkészcsapat tisztjei gyűjtötték be azokat. NYELVÜNK ÉS KULTÚRÁNK 2010 /4 45

6 A németországi magyar diaszpóra iskoláskorú tagjainak a nyelvhasználatáról A kérdőívek szereplői közül 67 fő tagja, 23 nem tagja valamilyen magyar közösségnek, 6 kérdőívből a Tagja vagy valamilyen magyar közösségnek, egyesületnek? kérdésre adott válasz hiányzik. A különféle közösségek közül a leggyakoribb a Magyar Cserkészet. 26 fő nevezte meg a cserkészetet, a Külföldi Magyar Cserkészszövetséget, vagy a Frankfurti Magyar Cserkészcsapatot. 25 fő jár még a cserkészeten kívül magyar gyermekcsoportba, vagy magyar iskolába. 14 fő nevezett meg magyar kulturális egyesületeket, 5 jár rendszeresen magyar egyházi közösségbe, 2 néptáncra. Akad az adatközlők közül olyan, aki az iwiw-et (magyar fórum a világhálón) jelölte meg, mint magyar közösséget, más a baráti társaságot. 3. A németországi magyar diaszpóra iskoláskorúinak nyelvhasználata a kérdőívek alapján A kérdések közül kettőben is rákérdezek arra, hogyan ítélik meg a tanulók önnön nyelvtudásukat. Az adatlap elején a tanulók választhatnak az ért de nem beszél, a gyengén, a közepesen, a jól, és a nagyon jól meghatározások között. A kérdőív második felében mintegy kontrollként újra felteszem a kérdést. Ekkor a tanulóknak osztályozniuk kell nyelvtudásukat 5-től 1-ig, azaz a német osztályzat-rendszernek megfelelően. Segítségként magyarázatot is adok: az 5-ös a nagyon gyenge, az 1-es a nagyon jó. A két skála több esetben is eltérést mutat: Mennyire tudsz magyarul? ért, de nem beszél 2 gyenge 2 közepes 12 jó 36 nagyon jó 44 Ha osztályozni kellene magyar tudásodat, hányast adnál magadnak? 5 2 fő 4 4 fő 3 15 fő 2 43 fő 1 31 fő nem válaszolt 1 fő 46 NYELVÜNK ÉS KULTÚRÁNK 2010 /4

7 TANULMÁNY A szöveges és a számbeli értékelés eltérése legtöbbször a szöveges javára dől el. A tanulók szóban jobbra értékelik magyar nyelvtudásukat, mint osztályzatban. Úgy látszik, hogyha iskolai osztályzatot kell maguknak adniuk, szigorúbbak. Ez általában akkor van, amikor a szöveges értékelésben nagyon jónak tartják magyartudásukat, azonban csak kettesre osztályozzák. Egyetlen 10 éves fiúgyermeknél fordul csak elő, hogy szövegesben közepesre értékeli nyelvtudását, ám 2-es (jó) osztályzatot ad. Az osztályzásnál egy tanuló 2-es osztályzatot ad, de megjegyzésként odaírja azt is, hogy édesanyja 1-est adna, azaz a szülő nagyon jóra értékeli gyermeke magyarnyelv-tudását. Egy tanuló nem adott osztályzatot magának. Bizonyára úgy gondolta, egyszer már megválaszolta a kérdést. A tanulók életkorának és nyelvtudásuk fokának összehasonlításakor megállapíthatjuk, hogy minél kisebb egy gyermek, annál jobban tud magyarul. Ez egyértelműen összefüggésbe hozható a magyar nyelvi kompetencia kialakulásával, annak fejlődésével. Egy gyermek (anya)nyelvtudása, nyelvi kompetenciája évei számával arányosan nő(het). A németországi magyar diaszpóra gyermekei legkésőbb az iskoláskortól számítva kétnyelvűek lesznek, mely kétnyelvűség az iskoláskor előrehaladtával német-dominánssá válik legtöbbször azoknál is, akik német iskolai tanulmányaikat magyar egynyelvűként kezdték. Ez utóbbit természetesen erősen befolyásolja az is, hogy mikor kezdték el németnyelvű iskoláikat. Abban az esetben ugyanis, ha a tanulók magasabb iskolai évfolyamokat is végeztek Magyarországon, könnyen kiegyensúlyozott kétnyelvűek maradhatnak. Ehhez azonban nekik is szükségük van a magyar nyelvi teljesítmény szinten tartására, a magyar nyelv ápolására (rendszeres nyelvhasználattal, írással, olvasással stb.). Emellett nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy a németországi magyar diaszpóra kiskorúi közül sokan vegyes házasságból származnak (vö. Illés-Molnár 2009: 72). A tanulóknak szóló kérdőívben megkérdeztem azt is, hogy milyen nyelven beszélnek szüleikkel, testvéreikkel és nagyszüleikkel. A családon belüli nyelvhasználat típusait és arányát az alábbi táblázat szemlélteti: A nyelvhasználati kérdőívet kitöltő tanulók családon belüli nyelvhasználata 2009 májusában Németországban (96 tanuló): anyával apával anyai nagyszülőkkel apai nagyszülőkkel testvérrel össz. csak magyarul legtöbbször magyarul magyarul és németül vegyesen legtöbbször németül csak németül egyéb nem válaszolt NYELVÜNK ÉS KULTÚRÁNK 2010 /4 47

8 A németországi magyar diaszpóra iskoláskorú tagjainak a nyelvhasználatáról Egy anya (valószínűleg magyar származású), és négy apa angolul beszélnek gyermekeikkel, egy apa angolul és németül, míg egy apa csak finnül. Az anyai nagyszülőkkel 2 esetben nem tartják az unokák a kapcsolatot (mindkét esetben magyarok), 6 esetben a nagyszülők valószínűleg nem élnek már. Két gyermek beszél anyai nagyszüleivel legtöbbször magyarul és portugálul is (ezeknek a gyermekeknek édesanyjuk és édesapjuk egyaránt 2. generációs magyar). Az anyai nagyszülőkkel magyarul és németül vegyesen beszélők esetében a nagyszülők házassága rendszerint vegyes házasság. Ugyanígy van ez az apai nagyszüleikkel magyarul és németül vegyesen, valamint a legtöbbször németül beszélők esetében is. A szülők az utóbbi két esetben feltehetőleg 2. generációsak. Az apai nagyszülőkkel 3 tanuló beszél legtöbbször magyarul. Ezeknél a családoknál az apák szintén 2. generációsak. Apai nagyszüleivel 4 unoka beszél csak angolul, 1 angolul és németül vegyesen, 1 csak finnül. Egy helyen, ahol a nagyszülőkkel az unoka németül beszél, a 10 éves leány kiegészítette a választ, miszerint nagyszülei csak németül értenek. Hét apának nem élnek már a szülei. Arra a kérdésre, hogy milyen nyelven beszél a tanuló a testvéreivel, hat esetben jeleztek a válaszadók a kérdőívekben megadott válaszlehetőségektől eltérő nyelvhasználati formát: 1 tanuló beszél testvérével rendszerint angolul, néha németül, 1 tanuló az angol és a német nyelvet, 3 a magyar, az angol és a német nyelvet használja felváltva. 1 egyetemista fiú az öccsével angolul, míg húgával németül, és néha kicsit magyarul beszél. A 96 tanulóból 81 állítja, hogy van magyar (származású) barátja Németországban. A magyar (származású) barátokkal 24-en csak magyarul, 28-an legtöbbször magyarul, 21-en magyarul és németül vegyesen, legtöbbször németül 6-an, és csak németül 2-en beszélnek. Az utolsó kettőből egy 12 éves fiú ¾ éve él Németországban, így magyar (származású) barátai valószínűleg a nyelvtanulás támogatása miatt beszélnek vele németül. A jelen dolgozatban vizsgált kérdőíveket megválaszoló 96 tanuló közül 20 született Magyarországon, 71 Németországban, 2 gyermek Erdélyben, egy-egy Csehországban, Finnországban és Svájcban. A 96 gyermekből kisgyermekkora óta, azaz az iskolai évek megkezdését megelőző időtől számítva 16 fő él Németországban. 9 fő érkezett új hazájába úgy, hogy a már megkezdett iskolai tanulmányait ott folytatta. 8 tanuló járt különböző ideig Magyarországon iskolába: 1 gyermek összesen két hétig, 3 gyermek egy-egy évig, 2 gyermek két-két évig, 1 gyermek három, majd megint 1 gyermek négy évet töltött az anyaországi iskolapadban. A 96 tanulóból 1 az iskolai tanulmányait Finnországban kezdte. Egy testvérpár fél évre szakította meg németországi tanulmányait, s járt Budapesten általános iskolába. Egy tanuló írja, hogy amikor a németországi iskolaszünetek alatt Magyarországon tartózkodik, bejár a tanórákra. Ugyanilyen alkalommal megint más egy hétig látogatott magyar iskolát. A Magyarországon született gyermekek egy kivételével (ahol az anya német) magyar magyar párkapcsolatban (házasságban) születtek, míg a többi gyermek (aki nem Magyarországon született) magyar magyar vagy magyar másnemzetiségű (vegyes) házasságból származik. 48 NYELVÜNK ÉS KULTÚRÁNK 2010 /4

9 TANULMÁNY Amint a jelen fejezet korábbi részében már megjegyeztem, a házasságok típusai, így a szülők nyelvhasználata nagyon meghatározó a gyermekek magyar nyelvi kompetenciájának a kialakulásában. A fenti táblázatból kiolvashatjuk azt is, hogy több magyar szülő beszél gyermekével néha, vagy részben németül. A magyar szülők német nyelvhasználata a gyermekek német nyelvi fejlődését hivatott elősegíteni. Ez nem elítélendő, jóllehet úgy gondolom, azoknál a szülőknél, akik a német nyelvet maguk is tanulták, helyesebb, ha kisebb gyermekeiknél első nyelvként a magyart használják. Az iskolába járóknál a napi tanulás támogatásakor a szülőknek szükségszerűen használniuk kell a német nyelvet. A 96 tanuló közül 85 tud magyarul olvasni, 11 nem tud. Az, hogy milyen mértékben, milyen jól használják a magyar nyelvet az olvasásban, nagyon változó, többen is megjegyzik, hogy rosszul, csak egy kicsit. Ugyanígy van ez az írás képességével is: 77-en tudnak írni, 19-en nem. A 85 magyarul olvasni tudóból 68 tanuló szokott, 28 nem szokott olvasni. Hasonló az arány a magyarul írni tudók esetében is: a 77 tanulóból legtöbben rövid leveleket, üzeneteket, vásárlási listát stb. írnak. Ezeket a kérdéseket csupán egy anyuka nem válaszolta meg, aki 7 éves kislánya nevében töltötte ki az adatlapot. A kislányt az olvasni és írni nem tudók és nem szokók csoportjaiba soroltam. Ezzel szemben azonban a szokott olvasni csoportjába soroltam azokat a tanulókat, ahol azt a szülők jelölték, jóllehet a kisebbek esetében egyértelmű, hogy a szülők olvasnak fel gyermekeiknek. Úgy gondolom, itt nyugodt szívvel megelőlegezhetjük a gyermekeknek a jövőbeli magyar nyelvi olvasási képességet éppúgy, mind az olvasási kedvet. A nyelvhasználat a mindennapi kommunikáció, az olvasás és az írás mellett számos más formában is megjelenhet és meg is kell, hogy jelenjen az egyén nyelvi életében. A kérdőívben felsoroltam néhány színteret, melyek kapcsán a magyar nyelv használatát vizsgáltam. A számszerű összefoglalást az alábbi táblázatban olvashatjuk. A kérdőívet kitöltő tanulók magyarnyelv-használata a mindennapi kommunikáción kívül 2009 májusában Németországban (96 tanuló): igen nem nem válaszolt Szokott a tanuló magyar nyelvű könyveket olvasni? Szokott a tanuló magyar nyelvű újságokat olvasni? Szokott a tanuló magyar nyelvű internetoldalakat olvasni? Szokott a tanuló magyar nyelvű rádióműsort hallgatni? Szokott a tanuló magyar nyelvű tévéműsort nézni? Szokott a tanuló magyar nyelvű filmeket (pl. DVD) nézni? NYELVÜNK ÉS KULTÚRÁNK 2010 /4 49

10 A németországi magyar diaszpóra iskoláskorú tagjainak a nyelvhasználatáról 4. A többedik generáció viszonya a magyar nyelvhez A diaszpóra tagjainak a magyar nyelvhez való viszonyulásának leírását elsőként a nyelvvel való azonosulás szempontjából közelítem meg. Anyanyelvüknek tartják-e a magyar nyelvet a németországi magyar diaszpóra többedik generációs tagjai? Az anyanyelv meghatározásához Skutnabb-Kangas (1997: 13) négy szempontot nevez meg: a származás, az azonosulás, a nyelvtudás foka, és a nyelv használata mértékének a kritériumait. Amint erre dolgozatomban már több helyütt is felhívtam a figyelmet, a németországi magyar diaszpóra iskolásai tanulmányaik első éveiben német-domináns kétnyelvűekké válnak. A származás esetünkben adott, a kérdés az azonosuláson van. A 96 tanulóból 52 tartja a magyar nyelvet, 18 a németet az anyanyelvének. Szintén 18- an azonosulnak mindkettővel. 3 tanuló magyar angol német anyanyelvűnek vallja magát, míg 1 az angolt, 1 az angolt és a németet, 1 a finnt tartja első nyelvének. 1 tanuló nem válaszolt, 1 pedig leírta, hogy egyiket sem. Ez utóbbi tanuló első generációs anyától, és második generációs apától származik. A válasz bizonytalansága valószínűleg éppen az anyanyelv szó (a többedik generációs magyar származású német-domináns kétnyelvűek szempontjából) nehéz értelmezésében rejlik. Egy magyar édesanya véleménye szerint 7 éves kislányának most már a német az anyanyelve. Az édesanya ezt feltehetőleg az iskoláskortól számítja. Míg ebben a családban az édesapa német, néhány magyar magyar szülőpár is a német nyelvet tartja gyermekei anyanyelvének. Érdekes, hogy azon diákok közül, akik vegyes házasságból származnak, és (valószínűleg többen a szülők kérésére) maguk töltötték ki a kérdőívet, kevesebben vallják magukat német vagy más anyanyelvűnek, mint azok, akiket maguk a magyar szülők azonosítanak a német nyelvvel. Az első esetben belső, a másodikban külső azonosulásról beszélünk. Az utóbbiban a szülők azonosítják a gyermekeket. A kérdőívek megválaszolásának idejében 52 tanuló diákja volt, és még 2 tanuló 2009 szeptemberében kezdte a délutáni és/vagy hétvégi magyar iskolát. 42 tanuló nem látogatott a 2008/2009-es tanévben magyar nyelvű pedagógiai csoportokat. Azok közül, akik nem jártak magyar foglalkozásokra, 19 tanuló szívesen járna, 14 nem, 3 nem tudja, és 4 nem válaszolt. Arra a kérdésre, hogy ha a német iskolában lehetősége volna a magyart mint tantárgyat választani, választaná-e, 12 tanuló nem felelt, illetve 2 nem tudom, és nem lesz ilyen soha kijelentésekkel válaszolt. 7 tanuló nem tanulna magyarul, 75 igen. A nemleges válaszok indokaiként a tanulók a következő feleleteket adják: A magyar nehéz, és úgyis sok más nyelvet kell tanulnom. Fárasztó ez a sok nyelv. (13 éves fiú); Mert már annyira tudom, hogy nem kell extra az iskolában tanulni. Inkább egy másik nyelvet tanulok (spanyol stb.) (15 éves fiú); Már tudok. (15 éves fiú). A 75 igennel felelő tanuló válaszai közül azokból az indokokból szemezgetek, melyek biztos, hogy a kérdezettek szájából (és nem szülői sugallatra) hangzanak: Mert tetszik, hogy 50 NYELVÜNK ÉS KULTÚRÁNK 2010 /4

11 TANULMÁNY sok nyelven tudok beszélni, és talán később a szakmámban is fontos lesz. Apukám nem tud jól németül, és akkor tudnék neki segíteni fordítani. (14 éves fiú); Mert akkor nem kell másik idegen nyelvet tanulni. És akkor jobban tudom az anyanyelvemet. (15 éves fiú); Mert egy szép nyelv, és büszke kéne legyünk a nyelvünkre, amit anyánk tanított. (18 éves lány); Van olyan jó, vagy még jobb, mint más idegen nyelvű tantárgy (19 éves fiú); Mert jó a magyar. Különleges, ha tudja az ember, a munkahelyen is segít, előnyökhöz juttat. A magyarországi családdal is jó magyarul tudni beszélni. (20 éves fiú). Azt a kérdést, hogy jó-e, ha valaki tud magyarul, 92 tanuló válaszolta meg igennel, 3 nemleges választ adott, 2 nem válaszolt. A nemleges válaszok így szólnak: Szerintem nem fontos. (13 éves fiú); Mert akkor megértik, ha csak például anyukámnak akarok mondani valamit. (12 éves lány). Az utóbbi válaszadó az igen választ is jelölte, mivel mert akkor tudok vele beszélni. A magyar nyelv tudását hasznosnak tartók közül mások így fogalmazzák meg érvüket: A nagyszülőkkel is biztos jobb a saját nyelvükön beszélni. (10 éves fiú); Ha egy másik országba megyek (Magyarország), akkor is értem a nyelvet. (11 éves fiú); Akinek a szülei magyarok, annak kell beszélnie a szülei nyelvét mint anyanyelv. (15 éves fiú); Mert lehet vele beszélni, és szerintem jobban lehet egy kapcsolatot felépíteni, ha közös a nyelv. (18 éves lány); A világon mindenütt vannak magyarok, és kellemes, ha valakivel a saját anyanyelvünkön beszélhetünk. (18 éves lány). 5. Összegzés A jelen tanulmány a feldolgozott kérdőívek alapján pozitív, bíztató képet fest a németországi magyar diaszpóra nyelvhasználatáról. Az elhangzott adatok tükrében biztosak lehetünk abban, hogy a magyar nyelv ápolásának és fenntartásának intézménye stabil alapokon nyugszik. Vajon valóban így van-e? Nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a kérdőíveket azok a tanulók töltötték ki, akik magyar foglalkozásokra járnak és/vagy akiknek a szüleik maguk is kitöltötték a felnőtteknek szóló íveket. Megállapíthatjuk tehát, hogy a németországi magyar diaszpórában, és úgy általában a magyar diaszpórákban a magyar nyelv védelme és megtartása szülői és pedagógusi felelősség. A hivatkozott irodalom Illés-Molnár Márta A németországi szórványmagyarság névhasználatáról. Nyelvünk és Kultúránk, 4: 68 82, lásd még: de/publicisztika.html Illés-Molnár Márta A németországi magyar diaszpóra nyelvhasználatáról. Nyelvünk és Kultúránk, 2: 61 74, lásd még: de/publicisztika.html. NYELVÜNK ÉS KULTÚRÁNK 2010 /4 51

12 A németországi magyar diaszpóra iskoláskorú tagjainak a nyelvhasználatáról Sku[n]tnabb-Kangas, Tove Nyelv, oktatás és a kisebbségek. Budapest, Teleki László Alapítvány Internetes hivatkozás EB 2009 = Magyarország oktatási rendszere In Európai Bizottság eurydice/eurybase_en.php#hungary [Letöltés: ] KSH 2009 = Nyugdíjasok, nyugdíjak In Központi Statisztikai Hivatal vmek.oszk.hu/07400/07449/07449.pdf [Letöltés: ] Babits Mihály Régi magyar költők * Ó ti kik oly régen s mégsem igen messze tevétek, e nyelv hogy forrásit eressze (háznak idült jégtől így csurran eresze s hanyagolt bányának nyíl tágan eresze). Nem akarok, gyenge, veletek kiszállni, beteg, erőn föllül csúcsokon ugrálni, fiatal, ősz fők közt versenybe kiválni, hamit azok hagytak, magam azt munkálni; de azok neveltje, kik mezejük aszfalt, kiket e bágyadt kor vergődve magasztalt, vágyón, irigyelve nézek tifelétek. Szellemem a koré, anyagom tiétek, s bárha silány viskót, bárha csupán vázat, magyar égett kővel építem e házat. * Megjelent a XII. Anyanyelvi Konferenciára kiadott Nyelvhaza című kötetben 52 NYELVÜNK ÉS KULTÚRÁNK 2010 /4

A 4. 5. kérdést csak akkor töltse ki, ha az Ön házastársa nem magyar anyanyelvű. Ellenkező esetben kérem folytassa a 6. kérdéstől!

A 4. 5. kérdést csak akkor töltse ki, ha az Ön házastársa nem magyar anyanyelvű. Ellenkező esetben kérem folytassa a 6. kérdéstől! A kérdőív kitöltője: az anya az apa A kitöltés helye (tartomány, város): A kitöltés dátuma: 1. Hol született (ország)? 2. Mióta él Németországban (évszám)? 3. Mi az anyanyelve? A 4. 5. kérdést csak akkor

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

Hallgatói elégedettségi felmérés

Hallgatói elégedettségi felmérés Hallgatói elégedettségi felmérés 2012/2013. tanév 1. és 2. félév Kérdések k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 Az oktató mennyire felkészült az órákra? Mennyire érthető az oktató által átadott ismeret?

Részletesebben

Beszámoló az IKT munkaközösség 2011/2012-es tanév végén végzett méréséről Készült: Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola

Beszámoló az IKT munkaközösség 2011/2012-es tanév végén végzett méréséről Készült: Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Beszámoló az IKT munkaközösség 2011/2012-es tanév végén végzett méréséről Készült: Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola A mérésről Munkaközösségünk mérést végzett a felsős tanulók (5.a,

Részletesebben

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le NYELVTANULÁSI MOTIVÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK KÖRÉBEN: KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS ELŐTT ÉS UTÁN (T47111) A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

A telephely létszámadatai:

A telephely létszámadatai: Országos kompetenciamérés értékelése - matematika 2011. 2011. tavaszán kilencedik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre. A kompetenciamérés mind anyagát, mind a mérés körülményeit tekintve

Részletesebben

KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS

KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS TIT PANNON EGYESÜLETE - GYŐR KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS A felnőttek idegen nyelv ismeretét vizsgáló helyzetelemzés, amely a Határon Átnyúló Felnőttképzési Nyelvi Módszertani Központ létesítése című projekt

Részletesebben

Matematika feladatbank I. Statisztika. és feladatgyűjtemény középiskolásoknak

Matematika feladatbank I. Statisztika. és feladatgyűjtemény középiskolásoknak Matematika feladatbank I. Statisztika Elméleti összefoglaló és feladatgyűjtemény középiskolásoknak ÍRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Dugasz János 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dugasz János Tartalom Bevezető 7 Adatok

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

Magyar nyelvi hatáserősítő programok Temes megyében

Magyar nyelvi hatáserősítő programok Temes megyében Magyar nyelvi hatáserősítő programok Temes megyében dr. Erdei Ildikó 2012. április 13. Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a Kárpát-medence szórványvidékein Az előadás felépítése: Temes megye - szórványrégió

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013. Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola

FIT-jelentés :: 2013. Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola FIT-jelentés :: 2013 8. évfolyam :: Általános iskola Bulgárföldi Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 3534 Miskolc, Fazola H u. 2. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monori ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése (KEOP-7.1.0/11-2011-0026) KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÉRDŐÍV...

Részletesebben

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január KutatóCentrum 102 Budapest, Margit krt. /b Tel.:+ (1) 09. Fax: + (1) 09. A felmérésről Ha tíz évvel ezelőtt valakit megkérdeztünk volna,

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

A népesség kulturális helyzete, állampolgársága, nyelvi, etnikai és vallási összetétele

A népesség kulturális helyzete, állampolgársága, nyelvi, etnikai és vallási összetétele A népesség kulturális helyzete, állampolgársága, nyelvi, etnikai és vallási összetétele A népesség kulturális helyzete Hogyan vizsgálják? írni-olvasni tudás (6, 7 éves v. 10, 15 éves kortól nézik) írni-olvasni

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011. Pázmány Péter Utcai Óvoda és Általános Iskola 7634 Pécs, Pázmány Péter u. 27. OM azonosító: 027246 Telephely kódja: 005

FIT-jelentés :: 2011. Pázmány Péter Utcai Óvoda és Általános Iskola 7634 Pécs, Pázmány Péter u. 27. OM azonosító: 027246 Telephely kódja: 005 FIT-jelentés :: 2011 8. évfolyam :: Általános iskola Pázmány Péter Utcai Óvoda és Általános Iskola 7634 Pécs, Pázmány Péter u. 27. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban

Részletesebben

Magyar iskola Erdingben

Magyar iskola Erdingben Ifland Andrea Magyar iskola Erdingben Az erdingi magyarok története 2002-től napjainkig ERDING Dél-Németországban, Bajorországban, München környékén, a müncheni repülőtér mellett található kb. 35 ezer

Részletesebben

A partneri elégedettség és igény elemzése

A partneri elégedettség és igény elemzése Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja A partneri elégedettség és igény elemzése (szülők és tanulók) 211 Készítette: MICS 1 Bevezetés A mérés amely egyéb, mint a kísérletező személy kölcsönhatása

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

Magyar Iskolák Németországban

Magyar Iskolák Németországban Magyar Iskolák Németországban Stuttgarti Magyar Kulturális Intézet 2008. 03. 08. BUOD Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége Bund Ungarischen Organisationen in Deutschland Illés-Molnár Márta marta_illes@hotmail.com

Részletesebben

A 2014.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában

A 2014.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában A 2014.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában Összeállította: Szentmiklósi Miklós mérés-értékelés munkaközösség vezető Vályiné Pápai Viola igazgató A mérésre 2014.

Részletesebben

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla A család a fiatalok szemszögéből Szabó Béla Témakörök A mai családok a számok tükrében Fiatalok családdal kapcsolatos attitűdjei Iskolai teljesítmény és a család Internet és család Összefoglalás, konklúziók

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013. Derkovits Gyula Általános Iskola 9700 Szombathely, Bem J u. 7. OM azonosító: 036611 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2013. Derkovits Gyula Általános Iskola 9700 Szombathely, Bem J u. 7. OM azonosító: 036611 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2013 8. évfolyam :: Általános iskola Derkovits Gyula Általános Iskola 9700 Szombathely, Bem J u. 7. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 8. évfolyamon

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013. Karinthy Frigyes Gimnázium 1183 Budapest, Thököly u. 7. OM azonosító: 035252 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2013. Karinthy Frigyes Gimnázium 1183 Budapest, Thököly u. 7. OM azonosító: 035252 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2013 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium Karinthy Frigyes Gimnázium 1183 Budapest, Thököly u. 7. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 4 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban a 10.

Részletesebben

Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a kárpát-medencei szórványvidékeken

Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a kárpát-medencei szórványvidékeken Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a kárpát-medencei szórványvidékeken Nemzetközi konferencia, Budapest, Magyarság Háza Szentháromság tér 6, 2012. április 13 Magyarul Szlovéniában doc. dr. Kovács Attila

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2010. Gárdonyi Géza Általános Iskola 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b. OM azonosító: 037320 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2010. Gárdonyi Géza Általános Iskola 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b. OM azonosító: 037320 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2010 8. évfolyam :: Általános iskola Gárdonyi Géza Általános Iskola 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b. Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől kezdődően a szövegértés, illetve a

Részletesebben

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET 1024 Budapest, Buday László u. 1 3 Telefon: (36 1) 345 6320, FAX: (36 1) 345 1115 e-mail: nki@demografia.hu ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI Ezt a címet

Részletesebben

ÁROP-1.A.3-2014-2014-0077 Esélyegyenlőségi programok összehangolása a soproni járás területén

ÁROP-1.A.3-2014-2014-0077 Esélyegyenlőségi programok összehangolása a soproni járás területén Oktatás, gyermeknevelés: A kérdőívben a megkérdezettek közül nyolcvanöt fő a mintában résztvevő kétszázegy gyermekes család 42%-a jelezte, hogy oktatási területen tapasztalt mindennapi életében problémákat.

Részletesebben

pályázati űrlap 1. pályázó adatai 2. pályázó intézmény bemutatása intézmény neve címe kapcsolattartó neve telefonszáma e-mail címe igazgató neve

pályázati űrlap 1. pályázó adatai 2. pályázó intézmény bemutatása intézmény neve címe kapcsolattartó neve telefonszáma e-mail címe igazgató neve 1. pályázó adatai pályázati űrlap intézmény neve címe kapcsolattartó neve telefonszáma e-mail címe igazgató neve 2. pályázó intézmény bemutatása település bemutatása (hány lakossal rendelkezik az adott

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011. Rózsakerti Általános Iskola 1223 Budapest, Rákóczi u. 16. OM azonosító: 035200 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2011. Rózsakerti Általános Iskola 1223 Budapest, Rákóczi u. 16. OM azonosító: 035200 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2011 8. évfolyam :: Általános iskola Rózsakerti Általános Iskola 1223 Budapest, Rákóczi u. 16. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 8. évfolyamon

Részletesebben

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu A nagycsaládos mégis A NOE tagság vizsgálatának tanulságai Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu Válságban vagy változóban a család? 1. Értékrend és normák változása 2. Gazdasági tényezők 3. Családpolitikai

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Módszertan szekció Összefogalalás MATEMATIKA TANÍTÁSA ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBAN BARANYAI

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2012. Szent Imre Katolikus Általános Iskola 6792 Zsombó, Móra Ferenc utca 8. OM azonosító: 201629 Telephely kódja: 001

FIT-jelentés :: 2012. Szent Imre Katolikus Általános Iskola 6792 Zsombó, Móra Ferenc utca 8. OM azonosító: 201629 Telephely kódja: 001 FIT-jelentés :: 2012 8. évfolyam :: Általános iskola Szent Imre Katolikus Általános Iskola 6792 Zsombó, Móra Ferenc utca 8. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ HATODIK és NYOLCADIK OSZTÁLYOS TANULÓKNAK! A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium felvételi tájékoztatója a 2015/2016-os tanévre a HATÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM

Részletesebben

Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program

Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program Megyei Jogú Város 2009 1 Magyar Fejlesztő Intézet I. TARTALOMJEGYZÉK I. TARTALOMJEGYZÉK...2 II. BEVEZETÉS...3 III. MÓDSZER...3

Részletesebben

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25.

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. 1 Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása Iskolánkban a nevelő-oktató munka

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Statisztika

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Statisztika MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Statisztika A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Amit szeretek csinálni

Amit szeretek csinálni Hahó, Fahat vagyok! 2014 júliusáig egy magyar családban. Thaiföld Hobbijaim: Tollaslabdázok, ami teljesen kikapcsol, még ha nem is én vagyok a legjobb játékos. Nagyon szeretek idegen nyelvű filmeket nézni.

Részletesebben

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A lakosság etnikai összetétele 30000 25000 20000 15000 Románok Magyarok Szászok 10000 5000 0 1910 1930 1948 2002 2011

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011. Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád u. 3. OM azonosító: 038726 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2011. Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád u. 3. OM azonosító: 038726 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2011 8. évfolyam :: Általános iskola Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád u. 3. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 8. évfolyamon Tanulók száma

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6.osztály Résztvevők száma: 23 Időpont:4 óra Osztály / csoport rövid bemutatása:matematikából nálunk csoport bontás van. A 6. évfolyamon

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011. Avasi Gimnázium 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM azonosító: 029264 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2011. Avasi Gimnázium 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM azonosító: 029264 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2011 8. évfolyam :: 6 évfolyamos gimnázium Avasi Gimnázium 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 6 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban a 8. évfolyamon

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11.

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11. Eredmények S z ü lői elégedettségi kérdőív 2 0 1 0 / 2 0 11. A kérdőívek száma 250 213 200 150 100 93 50 0 kiadott kitöltött 2 Az Ön gyermeke 60 56 50 40 34 30 20 10 0 fiú lány nincs válasz 2 3 A kérdőív

Részletesebben

Országos kompetenciamérés eredményei Kiskulcsosi Általános Iskola 035857 Telephelyi jelentés 6. 8. évfolyam szövegértés

Országos kompetenciamérés eredményei Kiskulcsosi Általános Iskola 035857 Telephelyi jelentés 6. 8. évfolyam szövegértés Országos kompetenciamérés eredményei Kiskulcsosi Általános Iskola 035857 Telephelyi jelentés 6. 8. évfolyam szövegértés Karcag, 2011. április 4. Horváthné Pandur Tünde munkaközösség vezető Kiskulcsosi

Részletesebben

A diákok munkájának értékeléséről

A diákok munkájának értékeléséről A diákok munkájának értékeléséről A ZKL a 2013-2014-es tanévtől saját alternatív kerettanterve szerint dolgozik. Ennek egyik következménye, hogy tantárgyi struktúrája és értékelési rendszere is megváltozik.

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Pályatanácsadók projekt Záró értékelés 2009. november 30. Tartalom A kérdőív... 2 Módszer... 3 Eredmények... 3 Eredmények regionális bontásban...

Pályatanácsadók projekt Záró értékelés 2009. november 30. Tartalom A kérdőív... 2 Módszer... 3 Eredmények... 3 Eredmények regionális bontásban... Pályatanácsadók projekt Záró értékelés 2009. november 30. Tartalom A kérdőív... 2 Módszer... 3 Eredmények... 3 Eredmények regionális bontásban... 11 1 A projekt szakmai értékeléséhez készítettünk egy olyan

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Projekt (EMIR) azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0097 Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2012. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola

FIT-jelentés :: 2012. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola FIT-jelentés :: 2012 10. évfolyam :: Szakközépiskola Sághy Mihály Szakképző Iskola, Középiskola és Kollégium, a Csongrádi Oktatási Központ, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tagintézménye 6640 Csongrád,

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I SZÜLŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I T E V É K E N Y S É G, P Á L Y A I R Á N Y Í T Á S EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KESZTHELY 2 0 1 1-2 0 1 2 Készítette:

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2014. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola

FIT-jelentés :: 2014. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola FIT-jelentés :: 2014 10. évfolyam :: Szakközépiskola Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakközépiskola 1097 Budapest, Gyáli út 22. Létszámadatok A telephely létszámadatai a szakközépiskolai

Részletesebben

Az Országos kompetenciamérés

Az Országos kompetenciamérés Az Országos kompetenciamérés Az OKM 2006 FIT-jelentés szoftver Balázsi Ildikó Értékelési Központ Visszajelzés Visszajelzés az iskoláknak és fenntartóiknak saját eredményeikről és az országos eredményekről

Részletesebben

7.2. A készségek és az oktatás jövedelemben megtérülő hozama

7.2. A készségek és az oktatás jövedelemben megtérülő hozama 7.2. A készségek és az oktatás jövedelemben megtérülő hozama A neoklasszikus közgazdasági elmélet szerint a termelés végső értékéhez jobban hozzájáruló egyének számára elvárt a magasabb kereset. Sőt, mi

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2012. Avasi Gimnázium 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM azonosító: 029264 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2012. Avasi Gimnázium 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM azonosító: 029264 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2012 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium Avasi Gimnázium 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 4 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban a 10. évfolyamon

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 Az elmúlt tanévben

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011 Telephelyi jelentés 10. évfolyam :: Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

FIT-jelentés :: 2011 Telephelyi jelentés 10. évfolyam :: Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola FIT-jelentés :: 2011 10. évfolyam :: Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola 4200 Hajdúszoboszló, Gönczy P. u. 17. Létszámadatok A telephely létszámadatai a szakközépiskolai képzéstípusban a 10. évfolyamon

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2012. Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 7754 Bóly, Rákóczi u. 2/a OM azonosító: 027445 Telephely kódja: 001

FIT-jelentés :: 2012. Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 7754 Bóly, Rákóczi u. 2/a OM azonosító: 027445 Telephely kódja: 001 FIT-jelentés :: 2012 10. évfolyam :: Szakiskola Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 7754 Bóly, Rákóczi u. 2/a Létszámadatok A telephely létszámadatai a szakiskolai képzéstípusban

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2010. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola

FIT-jelentés :: 2010. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola FIT-jelentés :: 2010 10. évfolyam :: Szakközépiskola Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye 6724 Szeged, Kálvária tér 7. Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011. Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 1192 Budapest, Gutenberg krt. 6. OM azonosító: 035253 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2011. Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 1192 Budapest, Gutenberg krt. 6. OM azonosító: 035253 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2011 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 1192 Budapest, Gutenberg krt. 6. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 4 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások Generációk közötti együttműködés Tehetséggondozó foglalkozások (Drámajátékos improvizációk) Belinszky Bernadett Judit drámapedagógus 1. A család és a nagycsalád II. A csoportok improvizációs feladatainak

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanév A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

Az utolsó padban SZKA_207_33

Az utolsó padban SZKA_207_33 Az utolsó padban SZKA_207_33 376 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET AZ UTOLSÓ PADBAN 7. ÉVFOLYAM 377 HÁRTÁNYOS HELYZETBEN 33/1 SZEREPKÁRTYÁK MOZGÁSSÉRÜLTEK ROMÁK

Részletesebben

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként HÁTTÉR: általános iskolai tanulómegoszlás Szerző: Roma Sajtóközpont (RSK) - 2011. január 4. kedd Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként Az írás a tanulólétszámot,

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium kisérettségiző diákjai számára ; halmaz összes részhalmazát!

az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium kisérettségiző diákjai számára ; halmaz összes részhalmazát! 1. témakör: HALMAZELMÉLET A feladatok megoldásához használjuk a Négyjegyű függvénytáblázatot! Halmazok: 8-9. oldal 1. Sorold fel az a b x y halmaz összes részhalmazát!. AdottU alaphalmaz, és annak két

Részletesebben

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA E-mail: gimnazium@mnamk.hu Internet: www.mnamk.hu OM azonosító: 027939 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Az MNÁMK képzési kínálata

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

Az osztatlan tanárképzésre a 2013. évi normál eljárásban 17 intézmény 39 karára2

Az osztatlan tanárképzésre a 2013. évi normál eljárásban 17 intézmény 39 karára2 Ercsei Kálmán Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, kutató/elemző Jelentkezők, ek, alkalmassági vizsgák a számok tükrében Rövid írásunk a pedagógusképzésre és ek adatait, továbbá a vizsgával kapcsolatos

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Telephelyi jelentés. Mészöly Géza Általános Iskola Tagiskola 8171 Balatonvilágos, József Attila utca 119. OM azonosító: 037158 Telephely kódja: 002

Telephelyi jelentés. Mészöly Géza Általános Iskola Tagiskola 8171 Balatonvilágos, József Attila utca 119. OM azonosító: 037158 Telephely kódja: 002 FIT-jelentés :: 2010 6. évfolyam :: Általános iskola Mészöly Géza Általános Iskola Tagiskola 8171 Balatonvilágos, József Attila utca 119. Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől kezdődően a

Részletesebben

CSALÁDTÁMOGATÁS, GYERMEKNEVELÉS, MUNKAVÁLLALÁS

CSALÁDTÁMOGATÁS, GYERMEKNEVELÉS, MUNKAVÁLLALÁS 4. CSALÁDTÁMOGATÁS, GYERMEKNEVELÉS, MUNKAVÁLLALÁS Makay Zsuzsanna Blaskó Zsuzsa FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A magyar családtámogatási rendszer igen bőkezű, és a gyermek hároméves koráig elsősorban az anya által

Részletesebben

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez 1. sz. melléklet (Az OKTV első fordulójából továbbjutott tanuló hozza magával a következő fordulóba.) Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez... Az élő idegen nyelvek versenyén a szlovén nemzetiségi nyelv kivételével

Részletesebben

Leövey Klára Gimnázium

Leövey Klára Gimnázium 4 Leövey Klára Gimnázium Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. osztály matematika 1 Standardizált átlagos képességek matematikából Az Önök iskolájának átlagos standardizált

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

AZ INTERNET SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI BEISKOLÁZÁSI MARKETINGBEN, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN

AZ INTERNET SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI BEISKOLÁZÁSI MARKETINGBEN, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN AZ INTERNET SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI BEISKOLÁZÁSI MARKETINGBEN, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN Bányai Edit, PhD Dudás Katalin, PhD III. Felsőoktatási Marketing Konferencia, Pécs, 2010. október

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013. Telephelyi jelentés. 6. évfolyam :: Általános iskola

FIT-jelentés :: 2013. Telephelyi jelentés. 6. évfolyam :: Általános iskola FIT-jelentés :: 2013 6. évfolyam :: Általános iskola Babits Mihály Gimnázium és Karithy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1048 Budapest, Hajló utca 2-8 Létszámadatok A telephely

Részletesebben

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató A Jelentkezési lapok kétoldalas másolatként másolhatók. Csak azok a Jelentkezési lapok használhatók,

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

Szülői modul. Belépés a TANINFORM rendszerbe. Főoldal

Szülői modul. Belépés a TANINFORM rendszerbe. Főoldal Szülői modul Belépés a TANINFORM rendszerbe Belépni vagy a bogim.hu oldalon elhelyezett linkre való kattintással vagy a https://start.taninform.hu/application/start?intezmenyindex=032552 cím böngészőbe

Részletesebben

A Tisza-parti Általános Iskola. angol szintmérőinek. értékelése. (Quick Placement Tests)

A Tisza-parti Általános Iskola. angol szintmérőinek. értékelése. (Quick Placement Tests) A Tisza-parti Általános Iskola angol szintmérőinek értékelése (Quick Placement Tests) Készítette: Hajdú Erzsébet Tóth Márta 2009/2010 Ismertető a szintmérésről Mért tanulók: 8. évfolyam és 6. évfolyam,

Részletesebben

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI 2015.07.07. A téma A kérdésfelvetés és a kutatás bemutatása:

Részletesebben