Várunk... Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Várunk... Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda"

Átírás

1 Hívunk- Várunk... Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda Köszöntő Kedves Olvasó! Egy ékszerdobozt szeretnénk bemutatni Önnek! Nevelő-oktató munkánk csodáját, intézményünk adottságait, erényeit. Tesszük mindezt azért, mert hisszük, hogy még azok is rá fognak csodálkozni sokszínűségünkre, akik nap mint nap elhaladnak az épületeink előtt. Hitünk szerint a teljes embert kell formálni, alakítani, ezért számunkra egyformán fontos diákjaink szellemi, testi, lelki oktatása-nevelése. Az elkövetkező oldalakon szeretnénk bemutatni, hogy mi mindent teszünk közösen óvodapedagógusok, pedagógusok, hitoktatók és maguk a diákok a szülők és fenntartónk támogatásával, a teljes ember neveléséért. Kerezsi Béla igazgató s ss SZAKKÖZÉP- ISKOLA s december ÁLTALÁNOS ISKOLA ÓVODA ITT VAGYUNK! Óvoda Célunk: az óvoda és a család nevelőtársi viszonyának kiépítése, egymás kölcsönös segítése, összefogás, összedolgozás a gyermekek harmonikus fejlődése érdekében. az emberi kapcsolatokban a szeretet, bizalom, türelem, igazságosság, szelídség, szolgálat megismerése, befogadása. a gyermekek biztonságos, esztétikus, barátságos környezetben nevelkedjenek: a játékban fejlődjön a gyermek gondolkodása, gazdagodjon, színesedjen anyanyelve, a benne rejlő adottságok tudjanak kibontakozni, formálódjon magatartása, viselkedése, teremtődjenek maradandó értékek. a gyermeki személyiség fejlesztése: testi, érzelmi, szociális, értelmi képességek kiteljesítése, a komplex tevékenységeken keresztül, figyelembe véve az egyéni és életkori sajátosságokat és az eltérő fejlődési ütemet. Szolgáltatásaink, melyek minden gyermek számára ingyenesek: zene-ovi, angol, úszás, gyógytestnevelés, egyéni fejlesztés, só-szoba, fitt-ball. Konyhánk a megfelelő szakmai segítséggel vállalja élelmiszerre érzékeny gyermekek ellátását. Általános iskola Hiszek az értelmes és szeretettel kimondott szó erejében. (Vincze József: Hitvallásom) Közös munkánk eredményeként szeptember 1-jén 23 kisdiák kezdte meg általános iskolai tanulmányait az intézményben. A nagyok között kicsinyek, de a kicsik között mindig a nagyok lesznek ők... Velünk kezdődött a történelem! Az eltelt évek során ez a közösség növekedésnek indult. Ma már 180 gyermek derűjét, örömét, sikerét gondozza a szülőkkel karöltve tizennégy tanító néni. Hitvallásunk és értékrendszerünk minta, hiszen fontos, hogy a gyermekek hiteles személyiségekkel találkozzanak minden nap. A diákok és a tanítók életteli tanórai és tanórán kívüli kapcsolatai formálják egyedivé iskolánk arculatát. Az alapos, elmélyült tanítás-tanulás, az ünnepi alkalmak hagyományőrző komolysága nagy hatással van a gyermekek személyiségének megbecsülésen alapuló, jókedvű, sokszínű közösségi életére. A gyermeki lelkület formálása során gondot fordítunk arra is, hogy tanítványaink szüleikkel együtt kapcsolódjanak be saját egyházközségük életébe, legyenek annak aktív részesei. (Folytatás a 4. oldalon) Szakközépiskola Iskolánk július 1-jétől egyházi szakközépiskolaként működik. Intézményünkben az egyházi nevelésnek múltja van, hiszen a jogelőd iskola 1918-ban nyitotta meg kapuit. Keresztény nevelésünk alapja a szeretet, a mások sorsáért vállalt felelősség. Szakközépiskolai képzésünk közgazdasági és informatikai jellegű. Osztályainkat a gazdasági-szolgáltatási szakterület szakmai orientációjával indítjuk a 9. évfolyamon. A szakmacsoportos alapozó képzést három ágazatban végezzük: - közgazdasági ágazatban 1 osztállyal, - ügyviteli ágazatban 2 osztállyal, - informatikai ágazatban 1 osztállyal, - angol nyelvi előkészítő osztály, amely a 10. évfolyamtól közgazdasági ágazatos képzássel halad tovább és második idegen nyelvként 10. évfolyamtól a németet mindenki kötelezően tanulja. Az első idegen nyelvet minden ágazatban választás alapján 4 évig tanulják tanulóink. Választható idegen nyelvek: angol, német, francia, orosz. A nyelvtanulást multimédiás nyelvi labor segíti, az angol nyelv oktatásában nyelvi lektor is részt vesz. Az érettségire épülő szakképzésben a piaci igényekhez igazodó OKJ szerinti szakmákat oktatunk a közgazdasági profil megtartásával. Eseménynaptár Január óra Nyílt nap a leendő szülőknek Szakmai nap Február 14. Nyílt nap. Az óvoda bemutatása gyermekeknek, szülőknek. Március óra Beiratkozás az óvodába j a n u á r > f e b r u á r > m á r c i u s > á p r i l i s > december 10. Jelentkezési határidő a központi írásbeli felvételire. Január óra Bemutatkozó szülői értekezlet a leendő elsősöknek Január óra Központi írásbeli felvételi. Január óra Pótló írásbeli felvételi. Március 3-5. Felvételi elbeszélgetés. ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKKÖZÉPISKOLA

2 Bemutatkozik a Szent László Óvoda A Szent László Katolikus Óvoda a középiskolához hasonlóan nagy múltra tekinthet vissza. A kisvárdai óvónőképzés idején minta óvoda, majd önkormányzati nevelési egység, 1992 óta pedig egyházi, pontosabban római katolikus fenntartásban működik. Új épületünket 2006-ban vehettük birtokba, s az utóbbi két évben tovább bővült. Óvodánk és udvarunk külső megjelenésében és belső kialakításában, esztétikájában, biztonságában méltó közeg a gyermekek igényes fejlesztéséhez. Munkánkban pedagógiai programunk az A szeretetet tanulni kell Sohasem tartottam fontosnak, hogy bizonygassam a lelket. Mert a szépet, az értéket észrevevő ember, számomra már önmagában bizonyíték a lélek megnyilvánulására. Ha ezt figyelembe vesszük egyáltalán nem mindegy, hogy milyen lélek nő az emberben, - a fiatalban! Sokféle módon lehet megközelíteni az ember létét, nekem a legtetszetősebb gondolatok közé ez tartozik: szeretni tudok, tehát vagyok! Vagyok, mint a végtelen titoknak egy földre szállt darabkája. Sohasem vagyunk képesek teljesen megfejteni önmagunkat, ahogy a költő mondja: egy istenarc van eltemetve bennem, de ez nem jelenti azt, hogy ne kellene kutatnunk teljes mivoltunkat. A Szent László Katolikus Iskolánkban - legyen az óvoda, általános iskola, vagy középiskola - a tanulmányok mellett ezeket a titkokat is kutatgatjuk. Maguk a diákok mosolyognak azon, ha külsősök papnevelőnek, vagy apácanevelőnek gondolják az iskolánkat. Nagyon nincs így! Nem szeminárium az iskola, de a teljes ember kibontakoztatására törekvő intézmény. Hét éve tanítok a kisvárdai Szent László Intézményben, s egyértelműen kijelenthetem: még soha, egyetlen egy szülő sem bánta meg, hogy gyermeke lelki dolgokról is tanult. Sőt! Mert a szülőnek sem mindegy, hogy mi lesz a gyermekéből! A Szent László Katolikus Intézmény egy lehetőség! A lehetőséggel lehet élni és lehet elszalasztani. De engedjék meg nekem, hogy cikkem végén, egy 16 éves fiatalt idézzek, aki a fiatalok javító intézetében mondta nekem a következőket: Ha nekem akár apám, akár anyám, vagy egyetlen pap is beszélt volna Istenről, ma nem lennék itt! Mindenki maga dönt! De ami tény, az tény! Nem mindegy milyen szellemiségben növekszik a magyar ifjúság, aki az Ön gyermeke! Szeretettel: János atya ZENE-OVI Minden nagycsoportos gyermek számára elérhető heti rendszerességgel a zene-ovi. Kellemes, mikrocsoportos formában ismerkedhetnek meg a zene világával, ahová minden alkalommal, a zenevonattal utaznak. Játékos módon megismerkednek a ritmusokkal, hangszerekkel. Fejlődik hallásuk, zenei alkotókészségük. iránytű. Gyermekeink nevelésében ötvöztük a színvonalas felkészítést, a keresztény értékeket, a testi és lelki fejlesztés harmóniáját, és a külön szolgáltatásokat. Fontosnak tartjuk, hogy a dolgos hétköznapok mellett tartalmas, örömteljes ünnepeket éljünk meg társaink, szeretteink körében. Erősségünknek érezzük, hogy a szentlászlós szülők között partnereket találtunk a nevelésben, segítségnyújtásban, az óvoda munkájának elismerésében. A közös programok közben a gyermekközösség alakulása mellett a szülők is közösséggé formálódnak. Az óvoda nevelőközössége hisz abban, hogy a gyermek ajándék, és ennek megfelelően kell bánni vele. Mi ezt a következőképpen foglaltuk össze: Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, Rád figyelek, és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre. Örömmel segítjük gyermekeinket fejlődésük e fontos szakaszában, hogy mindazt elérjék, amit csak lehetséges, e közben boldog óvodás éveket élhessenek. Szokolay Judit óvodavezető FITT-BALL Óvodánk szolgáltatási közé tartozik a Fitt-ball. Minden kedden és csütörtökön délután a vállalkozó kedvű nagycsoportos gyermekek fitt-ball labda segítségével tornáznak. A labdával való torna fejleszti állóképességüket, ügyességüket, javítja tartásukat, erősíti a hátizmokat. Fejlődik téri tájékozódásuk, mozgáskoordinációjuk úgy, hogy mindezt a játék örömével teszik. 2

3 Így látják a szülõk az óvodát Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa Életünk meghatározó vonala, hogy azt az indíttatást, amit a szülői házból magunkkal hoztunk a későbbi életünk során vigyük magunkkal. Jézus szavai, melyek minden keresztelési szertartáson elhangzanak, megmutatták azt az utat, amit gyermekeinknek is szántunk. Ez az út a családi nevelésen túl a Szent László Óvodában szélesedett ki. Mint első gyermekes szülők kerestük azt az óvodát, melyben úgy a kislányunk, mint a magunk számára megfelelőnek gondoltunk, ahol a családi nevelés az óvodai neveléssel együtt egy egységet alkot... A Szent László Katolikus óvodára esett a választásunk, úgy éreztük, itt majd azt kapja a gyermek, ami számára a legjobb. Nem csalódtunk. A zárkózott kislány nyitott, kezdeményező gyermekké változott. Kiegyensúlyozott, magabiztos és jókedvű. A színvonalas óvodai foglalkozásoknak, az óvodapedagógusok hozzáértésének köszönhetően az azelőtt rejtett képességeit is sikerült felszínre hozni. Minden tanévben reális, érthető írásbeli értékelést kapunk gyermek készségeiről, mely számunkra, szülők számára is fontos a nevelés szempontjából. A vallás olyan mértékben kap szerepet a gyerekek mindennapi életében, amilyen mértékben szerintünk kívánatos. Szeretetre, empátiára, kitartásra, emberségre nevelik a gyerekeinket. Ha ma kerülne óvoda-választásra sor, ma sem döntenénk másként. A két kezem minden nap tele gyerekkel, táskákkal és egyebekkel, közben számolok négyig, apukák és anyukák vesznek körül, akiknek keze szintén gyermekekkel, táskákkal, ruhákkal tele, és érkeznek a humoros elszólások, kacagás, egy-két kedves szó, és közben nem tévesztjük ám szem elől a célt: vár az ovi! Fölveszi-e a kislány a szoknyát, amit anya betett? Elhoztam-e az ágyneműt? Újra itt egy sírdogáló kiscsoportos Aztán jön az óvó néni, ölébe veszi az éppen oda vágyót, és megnyugtató hangjával elsimít minden reggeli nyugtalanságot. Köszönjük a Szent László Óvoda befogadó kezeit, ahol a nagyok egy pillanatra kicsik lehetnek, a kicsik pedig nagyokká szeretetben, kitartásban, magabiztosságban, segítőkészségben, ügyességben, vidámságban és tudásban. Szentelés az óvodában Ettől a nevelési évtől már hat óvodai csoporttal kezdtünk dolgozni. Az átalakítások után igyekeztünk a megfelelő dekorációt is elrendezni az óvoda területén. Az óvoda küldetésnyilatkozata, a Szeifreid László által készített faragás, valamint a Biblia és a rózsafüzér is elnyerte méltó helyét. Az elhelyezett tárgyakat, óvodánk lelkésze, Nagy Zsolt atya szentelte fel, az óvodás gyermekek hála adó imái alatt. 3

4 Általános iskolai pillanatképek A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója olyan nékünk, mint a tavaszi vetés: ígéret és gyönyörűség. Gárdonyi Géza Díjesõ a Soma-pályázaton Harmadik alkalommal hirdette meg rajzversenyét a Soma Alapítvány Kedvenc mesehősömmel az egészségemért címmel. Tanítványaink nagy lelkesedéssel vetették magukat a munkába. Tervek, vázlatok készültek a mesehősökről, akikkel együtt harcba szálltak a betegségek ellen, az egészség védelmében. Sok-sok szép és érdekes rajz készült, amelyek nemcsak a tanító nénik körében kaptak dicséretet, hanem a Soma Alapítvány által felkért zsűrinek is nagyon tetszettek. Számos elismerést kaptak diákjaink helyezések és különdíjak formájában. Eredményeink: Ágoston Réka 1.a - Különdíj Kerezsi Eszter 2.b - Különdíj Dobos Fruzsina 3.b - Különdíj György Zsófia 4.a - III. helyezés Kovács Ádám 4.a - Különdíj Hasulyó Luca 4.a - Különdíj Monostory Zselyke 4.a - Különdíj Petranics Vanda 5.a - III. helyezés A díjnyertes pályamunkákból az alapítvány a hagyományokhoz híven ismét elkészíti a Soma Naptárat a 2014-es évre. Milyen gyorsan megy az idő? Bemutatkozik az általános iskola (Folytatás az 1. oldalról) Mindennapos részévé vált tanulóinkkal vállalt közös tevékenységünknek a feladattudat, a feladatértés és a feladattartás (ki)alakítása oldott, nyugodt, családias légkörben, hiszen a katolikus iskola színvonalas nevelő-oktató munkát végez a maga sajátos közegében. Kiváló lehetőség nyílik a tanulmányi versenyek megannyi színterén próbára tenni önmagukat. A szabadidős tevékenységek kavalkádjából gyermekeink szívesen választanak érdeklődésüknek leginkább megfelelő elfoglaltságot. Komoly felelősségünk van abban, hogy hitükben megerősödve ésszerűen legyünk képesek bátorítani az álmaikat, és kitartásra ösztönözni őket, mert a gyermekeknek szükségük van arra a biztonságra, amelyet a határok és a következmények tudata ad. Takácsné Makrai Éva munkaközösség vezető Nem is olyan rég, már elsőbe jártam, hogy el szaladt három év s lám, más iskolába járok én. Harmadiknak félévétől, negyediknek elején, és ma már, november végén itt állok a felső küszöbén. Kirándulás, sok jó móka, barátok és sok élmény, így telt már el, majdnem négy év életemnek elején. Tokajban és Debrecenben láttam sok szép templomot, így erősít és védelmez hitem, ezt már jól tudom. Nagy Gábor 4. a osztályos diák 4 Az általános iskola új épületének látványterve

5 Vélemények az általános iskoláról... A Szent László Katolikus Általános Iskola keresztény értékrend alapján működik, gyermekemet ezért irattam ebbe az iskolába. Szerettem volna olyan értékrendben felnevelni, amelyet a mai rohanó világban nem kapunk meg. Az iskola sajátos arculatát a nevelő-oktató munkát végző pedagógusok formálják. A gyerekek védett, szeretetteljes környezetben cseperedhetnek fel, a város szívében, kulturált, esztétikus iskolai környezetben......nagyon nagy pozitívum számunkra az iskola előtti verébtábor, óriási élmény volt a gyerekeknek, megismerkedhetett a leendő pedagógusokkal és az iskola épületével. Nem volt számára nyomasztó szeptember elején az első nap, nem kellett egy vadidegen környezetbe, vadidegen emberek közé bemenni és esetleg szorongania. Türelmetlenül várta az év elejét, mint ahogy most is türelmetlenül vár minden hétfő reggelt, és nagyon hosszúnak találta az őszi szünetet... Takács Gréta Színvonalas, eredményes, családbarát és (első osztályos szülő) gyermekbarát oktatást nyújt iskolánk. Hitre és emberséges viselkedésre tanít. Lehetősé- Ez az iskola a tudás háza, a hit és erkölcs képgekben gazdag, igaz még a technikai háttér viselője. Ez az iskola nemcsak tudást, hanem nem mindig adott (tornaterem). Kulturális keresztény értékrendet, erkölcsi alapokat, közöslehetőségek biztosítottak (szolfézs, színház). ségi szellemiséget is nyújt gyermekünk számára. Az egész napos oktatás számunkra pozitív. A hagyományokat is felhasználva készít fel a moköszönjük. dern világ kihívásaira. Kovács László Dr. Amászta József (második és negyedik osztályos szülő) (második osztályos szülő) Kropkóné Popovics Tímea szülő Az iskola érdeme, hogy feléleszti a már-már kihalt hagyományos és vallási ünnepeket. Élénk közösségi élet zajlik a vallási ünnepek köré szerveződve......tanári kara, a szülők együttesen azon fáradoznak, hogy a gyermekek, kihasználva az iskola adta sok lehetőséget, a tanulás mellett sokoldalúan, harmonikusan fejlődjenek. Dr. Győry Emese Ottília (negyedik osztályos szülő) Gyermekünk minden reggel örömmel indul iskolába! A tanulást örömforrásként éli meg. Társai között jól érzi magát, szabadidejét is szívesen tölti velük. Sok lehetősége van arra, hogy szabadon válassza meg, hogy milyen külön foglalkozáson vegyen részt. Kiemelkedő biblia ismeretekkel rendelkezik, amire a család is olykor rácsodálkozik. Dr. Tolnainé Szabó Ildikó (harmadik osztályos szülő) Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt (Jn 13,35) 5

6 Tanulás, közösség, önkéntesség Gyümölcsözõ kapcsolat A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon Mándok városban működik, s megalakulása (1973) óta fogyatékos gyermekek és fiatal felnőttek számára nyújt teljes körű intézményi ellátást, jelenleg összesen 79 fő részére. Az intézményben a magas színvonalú szakmai munka az egyéni szükségletekre, valamint a személyre szabott ellátásra irányul. Az ápolás-gondozás mellett az itt élő gyermekeknek és fiataloknak lehetősége nyílik fejlesztő foglalkozásokon, valamint különböző rendezvényeken való részvételre: - kirándulás - kreatív kézműves foglalkozás - néptánc-kör - hitélet gyakorlása - sporttevékenység A Kisvárdai Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvodával kialakult együttműködő partneri kapcsolatunk erősíti a szolidaritás érzését egyén és közösség szintjén, valamint meglátásom szerint a társadalmi szemléletváltozás erősödését is eredményezheti a térségben. Örömünkre szolgál, hogy a nevelők és diákok önkéntes munkájukkal részt vesznek intézményünk életében. Bekapcsolódnak szabadidős és művészeti programjainkba, s az intézmény fogyatékossággal élő ellátottjai értékes tulajdonságainak megismerésével, a velük való kapcsolat vonzó alternatívát jelent e fiatal, érzékeny közösségnek. Hiszem, hogy ezek a lelket építő találkozások, igazi emberközeli kapcsolatok megmaradnak mindannyiunk emlékezetében.köszönjük, hogy segítőink, barátaink lettek. Mándok, november 9. Lucski Zoltánné mb. igazgató 6 Gyermeknap a mándoki ápoló-gondozó otthonban Osztani magad:- hogy így sokasodjál; kicsikhez hajolni, hogy így magasodjál; hallgatni őket, hogy tudd a világot; róluk beszélni, ha szólsz a világhoz; Széjjel szóródni eső a homokra sivatagnyi reménytelen dologra; s ha nyár se lesz tőled s a táj se zöldebb: kutakká gyűjt a mély: soká isznak belőled. (Váci Mihály) A Szent László Katolikus Szakközépiskola tanulói rendszeresen látogatják az otthon lakóit. Az ismerkedés úgy kezdődött, hogy karácsonyi, húsvéti műsorokkal leptük meg a gyerekeket, ifjú felnőtteket. Minden alkalommal viszonozták és megajándékoztak bennünket a saját produkciójukkal. Már ismerősökként érkeztünk a gyermeknapi ünnepségre. Fergeteges délelőtt várt ránk. Az otthon minden dolgozója kitett magáért. Iskolánkban sok diák teszi le sikerrel az ECDLvizsga moduljait, amihez megfelelő géppark és plusz órák is rendelkezésre állnak Máltai együttműködés Az önkéntes fiatalok bevonása elengedhetetlen a sok feladat megvalósításához. A Szent László Egyházi Szakközépiskola diákjai több éve rendszeresen gyűjtenek tartós élelmiszert a városunkban élő rászoruló családok részére ben örömmel fogadtuk Kerezsi Béla igazgató úr megkeresését a Jót, s jól című pályázati program megvalósításához. Ennek keretében az önkéntes fiatalok segítségével működtetjük a Szt. József segítő házat, ahol a fiatalok közvetlenül kapcsolatba kerülnek a szegény családokkal. Dicső Lászlóné helyi vezető Karácsonyi emlék Mikor karácsony éjjelén kigyúlnak a fények, Gyermekkori emlékek egyszer csak visszatérnek. A fenyő illata ha megérinti szívünk, Az első karácsonyunkról felderül emlékünk. Karácsony éjjelén szeretnék hinni a jóban, Mindenkit szeretni és bízni az igaz szóban. A fények rég megkoptak e rohanó világban, A hitek, álmok és a remények is halványak. Még egész kisgyermekként, szép karácsony éjjelén, Egy fát díszítettem az apró szoba szegletén. Szívemet mennyei szeretet s béke töltötte el, Mikor a gyerekeket ajándék kötötte le. Őrizzük szeretetben való hitünk reményét, Őrizzük meg a karácsonyunk ragyogó fényét. Hiszen e nap estéjén mi is gyermekek vagyunk, Gyermekkori álmainknak határt nem vonhatunk. Hasulyó Anita 9.c Volt arcfestés, lovaglás, íjászat és sportversenyek. Együtt futottunk, labdáztunk, a lányok csodaszép maszkokat festettek a gyerekeknek. Az otthon lakói és a gondozók a Ludas Matyi című színdarabot adták elő. A siker óriási volt. Nagyon sokat jelent ezeknek a gyerekeknek a kapcsolat a külvilággal. A hála a belőlük áradó szeretet, ragaszkodás pedig a mi gyerekeink lelkét gazdagítják. Felejthetetlen élmény volt. Egy lépés, egy mosoly, egy jól teljesített feladat szárnyakat ad, ezeknek a sérült gyermekeknek.

7 IDEGEN NYELVI KÉPZÉS a szakközépiskolában Iskolánkban igen fontos szerepe van az idegen nyelv tanításának. Közel egy évtizede, 2004-ben indítottuk az első nyelvi előkészítő osztályt. A nyelvi előkészítő évfolyamon folyó idegennyelv-oktatás általános célja, hogy diákjaink közül minél többen olyan tudásra tegyenek szert, amellyel tanulmányaik során sikerrel tehetnek nyelvvizsgát, középés emelt szintű nyelvi érettségi vizsgát, azaz magas szintű, használható nyelvtudással hagyják el az intézményt. A nyelvtanulásra és informatikára szánható év lehetőséget ad a különböző háttérrel érkezők tudásának összehangolására és intenzív fejlesztésére, így esélyteremtő és hátránykompenzáló hatással is bír. Ezen túl megfelelő alapot adhat ahhoz, hogy a jövőben a felsőoktatásban továbbtanuló diákjaink a szaknyelvi képzésben is sikeresen megállják helyüket, és hogy mindenki egyenlő eséllyel indulhasson a hazai és a nemzetközi munkaerőpiacon. A kilencedik nyelvi osztályban nagy gondot fordítunk a kommunikatív nyelvi kompetenciák kialakítására. A diákok heti 15 órás intenzív nyelvtanulási keretek között sajátíthatják el az angol nyelvet, az oktatásban nyelvtanáraink mellett az USA-ból érkezett anyanyelvi lektor is részt vesz. A diákok által készített élvezetes, kreatív prezentációk, ötletes, dekoratív projektek bemutatása angol nyelven, az órákon alkalmazott változatos módszerek, eszközök hozzájárulnak egyéni képességeik jobb kibontakoztatásához ben iskolánk Euro Nyelvvizsga Központ lett. Diákjaink délutánonként nyelvvizsga-előkészítő foglalkozásokon vehetnek részt, illetve az iskola a nyelvvizsgadíj kifizetésében is támogatja tanulóinkat. A nyelvvizsgát sikeresen megszerző tanulóink többsége a nyelvi előkészítős osztályokból került ki. Perényi Péter Tamásné és Foltin Marianna angol nyelvtanárok There is something special in the air Christmas is coming... A Christmas Party-ra itt egy vidám karácsonyi dal, melynek dallamát mindenki jól ismeri! A 9.NY osztály gólyaavatóra készült indulója: Hölgyeim és uraim rendkívüli híreinket hallják. Egy eddig új és ismeretlen vírus terjedt el a Szent Lászlóban. A diákokat már megfertőzte, a vírus neve: angol láz. Terjesztője a 9.NY osztály. A 9.NY az English class, de amit tud az tuti flash. 32 az osztály létszáma, legjobban mindenki a lektort várja. Igaz, hogy semmit nem értünk, így mindig zavarba jön előttünk. Heti 15 angol nem semmi, nyelvvizsgát is fogunk tenni. -Ki a legjobb? - A 9.NY! -Ki fog nyerni? - A 9.NY! Mindenki tudja,mindenki vágja a 9.NY-nek nincsen párja! Isten tenyerén A Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye a Hit éve alkalmából Isten tenyerén címmel rajzpályázatot hirdetett, melyen sikeresen szerepeltek az óvodások és a középiskolások is. Nagy örömünkre szolgált, hogy Perényi Petra az óvodások kategóriájában első helyezést ért el. Büszkék vagyunk mind a tizenhat óvodásunkra, akik részt vettek ezen a pályázaton. A középiskolások között Macsu János és Hasulyó Attila munkáját oklevéllel, míg Czomba Boglárka 12.d osztályos tanulónk alkotását I. díjjal jutalmazta a szakmai zsűri. Iskolánk 2012-tõl Euro Nyelvvizsga Központ lett. Mit is jelent ez? Az Euroexam az Európa Tanács Európai Nyelvi Keretrendszerére épül, így amellett, hogy Magyarországon államilag elismert nyelvvizsgának számít, angol és német nyelvű nemzetközi oklevelet is ad. Az Euroexamet általános (Euro) és üzleti-szaknyelvi (EuroPro) változatban is leteheted, egy- vagy kétnyelvű változatban is. A lejobb az, hogy az Euroexam olyan vizsga, amely után nemcsak a bizonyítványt, de a tudást is garantáltan használhatod, bármerre indulj is. A sikeres vizsgához a maximális pontszám legalább 60% át kell elérni, ugyanakkor feltétel az is, hogy minden vizsgarészen meglegyen legalább 40%. Amennyiben a teljes vizsga összességében sikertelen, azonban a szóbeli vagy írásbeli vizsgához tartozó részek külön számítva sikeres eredményt adnak, akkor a vizsgázó ennek megfelelő államilag elismert szóbeli vagy írásbeli vizsgáról kap bizonyítványt. Tanáraink részt vettek a 30 tanórás pedagógus-továbbképzési programon, ahol Euro Nyelvvizsgára felkészítő tanusítványt kaptak. Sőt néhány tanárunk már szóbeli vizsgákat is lebonyolíthat. 7

8 Rejtvényoldal 1. kategória KERESZTREJTVÉNY 3. kategória 1. Így nevezzük a napkeleti bölcseket. 2. Karácsony előtt a negyedik vasárnappal kezdődő időszak. 3. Ezt vitték a napkeleti bölcsek áldozatuk jeleként a kis Jézus születésekor ajándékba. 4. József Attila: Betlehemi királyok című versében így mutatkozik be: Benéztünk hát kicsit hozzád, Üdvösségünk, égi ország!... vagyok, afféle földi király személye. 5. Ez vezette a bölcseket Betlehembe. 6. Jézus nevelőapja. 7. A szerecseny király. 8. Hódolatuk jeléül vitték a napkeleti királyok. 9. A harmadik napkeleti bölcs. KEDVES REJTVÉNYFEJTŐK! nak megfelelő rejtvényt megfejteni, a négy Ezen az oldalon három rejtvényt találhattok. lapban megjelent rejtvényeket összegyűjteni, és az utolsó számban megjelentett módon el1. kategória: 3 évesek, leendő óvodások. 2. kategória: 6-7 évesek, leendő általános is- juttatni a megadott címre. Mit nyerhettek? 1. kategória: 1 db roller kolások 3. kategória: évesek, leendő középisko- 2. kategória: 1 db kerékpár 3. kategória: 1db tablet lások. Kellemes rejtvényfejtést kívánunk! Nincs más dolgotok, csak a korosztályotok- A Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda időszaki kiadványa. (próbaszám) Felelős kiadó: Kerezsi Béla igazgató Készült: Start Nonprofit Kft., Nyíregyháza Felelős vezető: Balogh Zoltán vezérigazgató 2. kategória 8 További írások és az újságban található cikkek teljes terjedelemben, még több képpel kiegészítve olvashatóak iskolánk weboldalán:

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Szakiskolai alapozó képzés osztály nappali tagozat (tandíjmentes)

Szakiskolai alapozó képzés osztály nappali tagozat (tandíjmentes) Szakiskolai alapozó képzés 9-10. osztály nappali tagozat (tandíjmentes) Alapozó képzésünket azoknak a fiataloknak ajánljuk, akik befejezték a 8. osztályt és szeretnének 9-10. osztály elvégzése után szakiskolai

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Oktatási kínálatunkról

Oktatási kínálatunkról Oktatási kínálatunkról Az általános iskolák honlapjaira elsõsorban ismerõsök (jelenlegi és volt diákok, szülõk) ugranak be" néhány futó pillanatra, hogy körülkémleljenek, történt-e valami érdemleges utolsó

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük vendégeinket! Erős vár a mi Istenünk!

Szeretettel köszöntjük vendégeinket! Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntjük vendégeinket! Erős vár a mi Istenünk! Sztehlo Gábor Nem volt egy szent, nem volt angyal, mondhatnám egy robusztus ember volt ( ), csak azt éreztem, hogy olyan ember, akinek a számára

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Mit nevezünk iskolai nak? Az iskolai egy szervezett keretek között (iskolai osztály, csoport, évfolyam,

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2017/18

Felvételi tájékoztató 2017/18 Felvételi tájékoztató 2017/18 Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium Cím: 1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. Telephely kód: 001 Telefon: 06 1 362-1551 OM azonosító:

Részletesebben

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Indítandó osztályok, kódok: Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály Kód: 01 5 évfolyamos képzés. (nyelvi előkészítő év angol nyelvből + 4 év ) A helyi tanterv

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8

Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8 Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8 2004 az alapítás éve 8 2005/2006-os tanév az első bővülés 9 2006/2007 a tanulói

Részletesebben

Felvételi eljárás rendje a 2017/2018-as tanévre

Felvételi eljárás rendje a 2017/2018-as tanévre Felvételi eljárás rendje a 2017/2018-as tanévre Indítandó osztályok, kódok: Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály Kód: 0011 5 évfolyamos képzés. (nyelvi előkészítő év angol nyelvből + 4 év) A helyi

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things...

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things... EURO Szakiskola és Szakközépiskola, Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium EURO Vocational School and Secondary Technical School, Bilingual Baptist Secondary Grammar School és vállalkozz nagy tettekre...

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

Bemutatkozik a Béri Balogh Ádám Tagintézmény Zalaszentgrót www.bba.sulinet.hu

Bemutatkozik a Béri Balogh Ádám Tagintézmény Zalaszentgrót www.bba.sulinet.hu Bemutatkozik a Béri Balogh Ádám Tagintézmény Zalaszentgrót Képzési profilunk Általános gimnáziumi oktatás. Emelt nyelvi oktatás. Emelt informatika oktatás. Szakmai alapozó orientációs oktatás 9-10. évfolyamon.

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

2016/2017 tanév rendje

2016/2017 tanév rendje 2016/2017 tanév rendje 2016/2017. tanév rendjéről a 12/2016. EMMI rendelete alapján 2016. augusztus 23. kedd Gólyatáboros szülői értekezlet 2016. augusztus 24-26. sz - cs - p Gólyatábor - Révfülöp 2016.

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

2016/2017-es tanév rendje (programok)

2016/2017-es tanév rendje (programok) Augusztus Szeptember Október 23. kedd 9.00 Alakuló értekezlet 24. szerda 9.00 Munkaközösségi értekezletek 25. csütörtök 9.00 Javítóvizsgák 29. hétfő 9.00 Szent Liturgia / Nyitó értekezlet Tanári lelki

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév Sárospataki Református Általános Iskola ESEMÉNYNAPTÁRA 2014-2015-es tanév Augusztus 08.25 hétfő 9.00 Alakuló értekezlet, Gimnáziumban Nagy-Baló Csaba, Timáriné K. S. 08.25. hétfő 10.00 Munkaközösségi Timáriné,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. osztályos diákoknak a 2014/2015-ös tanévre Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola OM azonosító: 035409 Elérhetőségeink: Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. Telefon: (06-1) 261

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Diósgyőri Gimnázium. A 2013/2014-es tanévben induló képzések

Diósgyőri Gimnázium. A 2013/2014-es tanévben induló képzések Diósgyőri Gimnázium OM azonosító: 029262 Cím: 3534 Miskolc Kiss tábornok 42. Tel/Fax: 46/370-701 E-mail: suli@dig-misk.sulinet.hu Honlap: www.dig-misk.sulinet.hu A 2013/2014-es tanévben induló képzések

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli AZ ISKOLA ADATAI Postacímünk: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, 4029 Debrecen, Csengő u. 4. E-mail: titkarsag@kossuth-gimn.unideb.hu Web-oldal: www.kossuth-gimn.unideb.hu

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató

Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató Alapítva 1885-ben Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató 2016-2017. tanév Iskolánkban közgazdasági ágazatban folytatunk oktatást a 9-13. évfolyamon.

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, TURISZTIKAI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

csütörtök - megemlékezés az aradi vértanúkról 7 7 péntek - Salgóbánya - iskolai kirándulás 8 8 szombat - Salgóbánya - iskolai kir.

csütörtök - megemlékezés az aradi vértanúkról 7 7 péntek - Salgóbánya - iskolai kirándulás 8 8 szombat - Salgóbánya - iskolai kir. szeptember csütörtök - 8 óra: tanévnyitó ünnepség első 1 1 szombat tanítási nap 4 ofi óra, tűzvédelmi oktatás 2 2 vasárnap október 3 szombat 3 4 vasárnap 4 5 5 6 6 csütörtök - megemlékezés az aradi vértanúkról

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése

A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése Melléklet a 2016. június 26-i jegyzőkönyvhöz: A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése (Az intézmény fenntartói értékelése, különös tekintettel

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Badacsonytomaj, 2009.február Csizmarik Béláné igazgató

Badacsonytomaj, 2009.február Csizmarik Béláné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük életében hamarosan bekövetkezik a nagy változás: iskolás lesz. Szülőként én is átéltem ennek az időszaknak minden izgalmát, szorongását, teli ezernyi kérdéssel: Vajon hogy boldogul

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2015-2016-os tanévre TANDÍJ NINCS! Szakközépiskola Összesen 6 osztály 204 tanuló, ebből 2 osztály turizmus szakirány érettségi

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben