Várunk... Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Várunk... Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda"

Átírás

1 Hívunk- Várunk... Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda Köszöntő Kedves Olvasó! Egy ékszerdobozt szeretnénk bemutatni Önnek! Nevelő-oktató munkánk csodáját, intézményünk adottságait, erényeit. Tesszük mindezt azért, mert hisszük, hogy még azok is rá fognak csodálkozni sokszínűségünkre, akik nap mint nap elhaladnak az épületeink előtt. Hitünk szerint a teljes embert kell formálni, alakítani, ezért számunkra egyformán fontos diákjaink szellemi, testi, lelki oktatása-nevelése. Az elkövetkező oldalakon szeretnénk bemutatni, hogy mi mindent teszünk közösen óvodapedagógusok, pedagógusok, hitoktatók és maguk a diákok a szülők és fenntartónk támogatásával, a teljes ember neveléséért. Kerezsi Béla igazgató s ss SZAKKÖZÉP- ISKOLA s december ÁLTALÁNOS ISKOLA ÓVODA ITT VAGYUNK! Óvoda Célunk: az óvoda és a család nevelőtársi viszonyának kiépítése, egymás kölcsönös segítése, összefogás, összedolgozás a gyermekek harmonikus fejlődése érdekében. az emberi kapcsolatokban a szeretet, bizalom, türelem, igazságosság, szelídség, szolgálat megismerése, befogadása. a gyermekek biztonságos, esztétikus, barátságos környezetben nevelkedjenek: a játékban fejlődjön a gyermek gondolkodása, gazdagodjon, színesedjen anyanyelve, a benne rejlő adottságok tudjanak kibontakozni, formálódjon magatartása, viselkedése, teremtődjenek maradandó értékek. a gyermeki személyiség fejlesztése: testi, érzelmi, szociális, értelmi képességek kiteljesítése, a komplex tevékenységeken keresztül, figyelembe véve az egyéni és életkori sajátosságokat és az eltérő fejlődési ütemet. Szolgáltatásaink, melyek minden gyermek számára ingyenesek: zene-ovi, angol, úszás, gyógytestnevelés, egyéni fejlesztés, só-szoba, fitt-ball. Konyhánk a megfelelő szakmai segítséggel vállalja élelmiszerre érzékeny gyermekek ellátását. Általános iskola Hiszek az értelmes és szeretettel kimondott szó erejében. (Vincze József: Hitvallásom) Közös munkánk eredményeként szeptember 1-jén 23 kisdiák kezdte meg általános iskolai tanulmányait az intézményben. A nagyok között kicsinyek, de a kicsik között mindig a nagyok lesznek ők... Velünk kezdődött a történelem! Az eltelt évek során ez a közösség növekedésnek indult. Ma már 180 gyermek derűjét, örömét, sikerét gondozza a szülőkkel karöltve tizennégy tanító néni. Hitvallásunk és értékrendszerünk minta, hiszen fontos, hogy a gyermekek hiteles személyiségekkel találkozzanak minden nap. A diákok és a tanítók életteli tanórai és tanórán kívüli kapcsolatai formálják egyedivé iskolánk arculatát. Az alapos, elmélyült tanítás-tanulás, az ünnepi alkalmak hagyományőrző komolysága nagy hatással van a gyermekek személyiségének megbecsülésen alapuló, jókedvű, sokszínű közösségi életére. A gyermeki lelkület formálása során gondot fordítunk arra is, hogy tanítványaink szüleikkel együtt kapcsolódjanak be saját egyházközségük életébe, legyenek annak aktív részesei. (Folytatás a 4. oldalon) Szakközépiskola Iskolánk július 1-jétől egyházi szakközépiskolaként működik. Intézményünkben az egyházi nevelésnek múltja van, hiszen a jogelőd iskola 1918-ban nyitotta meg kapuit. Keresztény nevelésünk alapja a szeretet, a mások sorsáért vállalt felelősség. Szakközépiskolai képzésünk közgazdasági és informatikai jellegű. Osztályainkat a gazdasági-szolgáltatási szakterület szakmai orientációjával indítjuk a 9. évfolyamon. A szakmacsoportos alapozó képzést három ágazatban végezzük: - közgazdasági ágazatban 1 osztállyal, - ügyviteli ágazatban 2 osztállyal, - informatikai ágazatban 1 osztállyal, - angol nyelvi előkészítő osztály, amely a 10. évfolyamtól közgazdasági ágazatos képzássel halad tovább és második idegen nyelvként 10. évfolyamtól a németet mindenki kötelezően tanulja. Az első idegen nyelvet minden ágazatban választás alapján 4 évig tanulják tanulóink. Választható idegen nyelvek: angol, német, francia, orosz. A nyelvtanulást multimédiás nyelvi labor segíti, az angol nyelv oktatásában nyelvi lektor is részt vesz. Az érettségire épülő szakképzésben a piaci igényekhez igazodó OKJ szerinti szakmákat oktatunk a közgazdasági profil megtartásával. Eseménynaptár Január óra Nyílt nap a leendő szülőknek Szakmai nap Február 14. Nyílt nap. Az óvoda bemutatása gyermekeknek, szülőknek. Március óra Beiratkozás az óvodába j a n u á r > f e b r u á r > m á r c i u s > á p r i l i s > december 10. Jelentkezési határidő a központi írásbeli felvételire. Január óra Bemutatkozó szülői értekezlet a leendő elsősöknek Január óra Központi írásbeli felvételi. Január óra Pótló írásbeli felvételi. Március 3-5. Felvételi elbeszélgetés. ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKKÖZÉPISKOLA

2 Bemutatkozik a Szent László Óvoda A Szent László Katolikus Óvoda a középiskolához hasonlóan nagy múltra tekinthet vissza. A kisvárdai óvónőképzés idején minta óvoda, majd önkormányzati nevelési egység, 1992 óta pedig egyházi, pontosabban római katolikus fenntartásban működik. Új épületünket 2006-ban vehettük birtokba, s az utóbbi két évben tovább bővült. Óvodánk és udvarunk külső megjelenésében és belső kialakításában, esztétikájában, biztonságában méltó közeg a gyermekek igényes fejlesztéséhez. Munkánkban pedagógiai programunk az A szeretetet tanulni kell Sohasem tartottam fontosnak, hogy bizonygassam a lelket. Mert a szépet, az értéket észrevevő ember, számomra már önmagában bizonyíték a lélek megnyilvánulására. Ha ezt figyelembe vesszük egyáltalán nem mindegy, hogy milyen lélek nő az emberben, - a fiatalban! Sokféle módon lehet megközelíteni az ember létét, nekem a legtetszetősebb gondolatok közé ez tartozik: szeretni tudok, tehát vagyok! Vagyok, mint a végtelen titoknak egy földre szállt darabkája. Sohasem vagyunk képesek teljesen megfejteni önmagunkat, ahogy a költő mondja: egy istenarc van eltemetve bennem, de ez nem jelenti azt, hogy ne kellene kutatnunk teljes mivoltunkat. A Szent László Katolikus Iskolánkban - legyen az óvoda, általános iskola, vagy középiskola - a tanulmányok mellett ezeket a titkokat is kutatgatjuk. Maguk a diákok mosolyognak azon, ha külsősök papnevelőnek, vagy apácanevelőnek gondolják az iskolánkat. Nagyon nincs így! Nem szeminárium az iskola, de a teljes ember kibontakoztatására törekvő intézmény. Hét éve tanítok a kisvárdai Szent László Intézményben, s egyértelműen kijelenthetem: még soha, egyetlen egy szülő sem bánta meg, hogy gyermeke lelki dolgokról is tanult. Sőt! Mert a szülőnek sem mindegy, hogy mi lesz a gyermekéből! A Szent László Katolikus Intézmény egy lehetőség! A lehetőséggel lehet élni és lehet elszalasztani. De engedjék meg nekem, hogy cikkem végén, egy 16 éves fiatalt idézzek, aki a fiatalok javító intézetében mondta nekem a következőket: Ha nekem akár apám, akár anyám, vagy egyetlen pap is beszélt volna Istenről, ma nem lennék itt! Mindenki maga dönt! De ami tény, az tény! Nem mindegy milyen szellemiségben növekszik a magyar ifjúság, aki az Ön gyermeke! Szeretettel: János atya ZENE-OVI Minden nagycsoportos gyermek számára elérhető heti rendszerességgel a zene-ovi. Kellemes, mikrocsoportos formában ismerkedhetnek meg a zene világával, ahová minden alkalommal, a zenevonattal utaznak. Játékos módon megismerkednek a ritmusokkal, hangszerekkel. Fejlődik hallásuk, zenei alkotókészségük. iránytű. Gyermekeink nevelésében ötvöztük a színvonalas felkészítést, a keresztény értékeket, a testi és lelki fejlesztés harmóniáját, és a külön szolgáltatásokat. Fontosnak tartjuk, hogy a dolgos hétköznapok mellett tartalmas, örömteljes ünnepeket éljünk meg társaink, szeretteink körében. Erősségünknek érezzük, hogy a szentlászlós szülők között partnereket találtunk a nevelésben, segítségnyújtásban, az óvoda munkájának elismerésében. A közös programok közben a gyermekközösség alakulása mellett a szülők is közösséggé formálódnak. Az óvoda nevelőközössége hisz abban, hogy a gyermek ajándék, és ennek megfelelően kell bánni vele. Mi ezt a következőképpen foglaltuk össze: Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, Rád figyelek, és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre. Örömmel segítjük gyermekeinket fejlődésük e fontos szakaszában, hogy mindazt elérjék, amit csak lehetséges, e közben boldog óvodás éveket élhessenek. Szokolay Judit óvodavezető FITT-BALL Óvodánk szolgáltatási közé tartozik a Fitt-ball. Minden kedden és csütörtökön délután a vállalkozó kedvű nagycsoportos gyermekek fitt-ball labda segítségével tornáznak. A labdával való torna fejleszti állóképességüket, ügyességüket, javítja tartásukat, erősíti a hátizmokat. Fejlődik téri tájékozódásuk, mozgáskoordinációjuk úgy, hogy mindezt a játék örömével teszik. 2

3 Így látják a szülõk az óvodát Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa Életünk meghatározó vonala, hogy azt az indíttatást, amit a szülői házból magunkkal hoztunk a későbbi életünk során vigyük magunkkal. Jézus szavai, melyek minden keresztelési szertartáson elhangzanak, megmutatták azt az utat, amit gyermekeinknek is szántunk. Ez az út a családi nevelésen túl a Szent László Óvodában szélesedett ki. Mint első gyermekes szülők kerestük azt az óvodát, melyben úgy a kislányunk, mint a magunk számára megfelelőnek gondoltunk, ahol a családi nevelés az óvodai neveléssel együtt egy egységet alkot... A Szent László Katolikus óvodára esett a választásunk, úgy éreztük, itt majd azt kapja a gyermek, ami számára a legjobb. Nem csalódtunk. A zárkózott kislány nyitott, kezdeményező gyermekké változott. Kiegyensúlyozott, magabiztos és jókedvű. A színvonalas óvodai foglalkozásoknak, az óvodapedagógusok hozzáértésének köszönhetően az azelőtt rejtett képességeit is sikerült felszínre hozni. Minden tanévben reális, érthető írásbeli értékelést kapunk gyermek készségeiről, mely számunkra, szülők számára is fontos a nevelés szempontjából. A vallás olyan mértékben kap szerepet a gyerekek mindennapi életében, amilyen mértékben szerintünk kívánatos. Szeretetre, empátiára, kitartásra, emberségre nevelik a gyerekeinket. Ha ma kerülne óvoda-választásra sor, ma sem döntenénk másként. A két kezem minden nap tele gyerekkel, táskákkal és egyebekkel, közben számolok négyig, apukák és anyukák vesznek körül, akiknek keze szintén gyermekekkel, táskákkal, ruhákkal tele, és érkeznek a humoros elszólások, kacagás, egy-két kedves szó, és közben nem tévesztjük ám szem elől a célt: vár az ovi! Fölveszi-e a kislány a szoknyát, amit anya betett? Elhoztam-e az ágyneműt? Újra itt egy sírdogáló kiscsoportos Aztán jön az óvó néni, ölébe veszi az éppen oda vágyót, és megnyugtató hangjával elsimít minden reggeli nyugtalanságot. Köszönjük a Szent László Óvoda befogadó kezeit, ahol a nagyok egy pillanatra kicsik lehetnek, a kicsik pedig nagyokká szeretetben, kitartásban, magabiztosságban, segítőkészségben, ügyességben, vidámságban és tudásban. Szentelés az óvodában Ettől a nevelési évtől már hat óvodai csoporttal kezdtünk dolgozni. Az átalakítások után igyekeztünk a megfelelő dekorációt is elrendezni az óvoda területén. Az óvoda küldetésnyilatkozata, a Szeifreid László által készített faragás, valamint a Biblia és a rózsafüzér is elnyerte méltó helyét. Az elhelyezett tárgyakat, óvodánk lelkésze, Nagy Zsolt atya szentelte fel, az óvodás gyermekek hála adó imái alatt. 3

4 Általános iskolai pillanatképek A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója olyan nékünk, mint a tavaszi vetés: ígéret és gyönyörűség. Gárdonyi Géza Díjesõ a Soma-pályázaton Harmadik alkalommal hirdette meg rajzversenyét a Soma Alapítvány Kedvenc mesehősömmel az egészségemért címmel. Tanítványaink nagy lelkesedéssel vetették magukat a munkába. Tervek, vázlatok készültek a mesehősökről, akikkel együtt harcba szálltak a betegségek ellen, az egészség védelmében. Sok-sok szép és érdekes rajz készült, amelyek nemcsak a tanító nénik körében kaptak dicséretet, hanem a Soma Alapítvány által felkért zsűrinek is nagyon tetszettek. Számos elismerést kaptak diákjaink helyezések és különdíjak formájában. Eredményeink: Ágoston Réka 1.a - Különdíj Kerezsi Eszter 2.b - Különdíj Dobos Fruzsina 3.b - Különdíj György Zsófia 4.a - III. helyezés Kovács Ádám 4.a - Különdíj Hasulyó Luca 4.a - Különdíj Monostory Zselyke 4.a - Különdíj Petranics Vanda 5.a - III. helyezés A díjnyertes pályamunkákból az alapítvány a hagyományokhoz híven ismét elkészíti a Soma Naptárat a 2014-es évre. Milyen gyorsan megy az idő? Bemutatkozik az általános iskola (Folytatás az 1. oldalról) Mindennapos részévé vált tanulóinkkal vállalt közös tevékenységünknek a feladattudat, a feladatértés és a feladattartás (ki)alakítása oldott, nyugodt, családias légkörben, hiszen a katolikus iskola színvonalas nevelő-oktató munkát végez a maga sajátos közegében. Kiváló lehetőség nyílik a tanulmányi versenyek megannyi színterén próbára tenni önmagukat. A szabadidős tevékenységek kavalkádjából gyermekeink szívesen választanak érdeklődésüknek leginkább megfelelő elfoglaltságot. Komoly felelősségünk van abban, hogy hitükben megerősödve ésszerűen legyünk képesek bátorítani az álmaikat, és kitartásra ösztönözni őket, mert a gyermekeknek szükségük van arra a biztonságra, amelyet a határok és a következmények tudata ad. Takácsné Makrai Éva munkaközösség vezető Nem is olyan rég, már elsőbe jártam, hogy el szaladt három év s lám, más iskolába járok én. Harmadiknak félévétől, negyediknek elején, és ma már, november végén itt állok a felső küszöbén. Kirándulás, sok jó móka, barátok és sok élmény, így telt már el, majdnem négy év életemnek elején. Tokajban és Debrecenben láttam sok szép templomot, így erősít és védelmez hitem, ezt már jól tudom. Nagy Gábor 4. a osztályos diák 4 Az általános iskola új épületének látványterve

5 Vélemények az általános iskoláról... A Szent László Katolikus Általános Iskola keresztény értékrend alapján működik, gyermekemet ezért irattam ebbe az iskolába. Szerettem volna olyan értékrendben felnevelni, amelyet a mai rohanó világban nem kapunk meg. Az iskola sajátos arculatát a nevelő-oktató munkát végző pedagógusok formálják. A gyerekek védett, szeretetteljes környezetben cseperedhetnek fel, a város szívében, kulturált, esztétikus iskolai környezetben......nagyon nagy pozitívum számunkra az iskola előtti verébtábor, óriási élmény volt a gyerekeknek, megismerkedhetett a leendő pedagógusokkal és az iskola épületével. Nem volt számára nyomasztó szeptember elején az első nap, nem kellett egy vadidegen környezetbe, vadidegen emberek közé bemenni és esetleg szorongania. Türelmetlenül várta az év elejét, mint ahogy most is türelmetlenül vár minden hétfő reggelt, és nagyon hosszúnak találta az őszi szünetet... Takács Gréta Színvonalas, eredményes, családbarát és (első osztályos szülő) gyermekbarát oktatást nyújt iskolánk. Hitre és emberséges viselkedésre tanít. Lehetősé- Ez az iskola a tudás háza, a hit és erkölcs képgekben gazdag, igaz még a technikai háttér viselője. Ez az iskola nemcsak tudást, hanem nem mindig adott (tornaterem). Kulturális keresztény értékrendet, erkölcsi alapokat, közöslehetőségek biztosítottak (szolfézs, színház). ségi szellemiséget is nyújt gyermekünk számára. Az egész napos oktatás számunkra pozitív. A hagyományokat is felhasználva készít fel a moköszönjük. dern világ kihívásaira. Kovács László Dr. Amászta József (második és negyedik osztályos szülő) (második osztályos szülő) Kropkóné Popovics Tímea szülő Az iskola érdeme, hogy feléleszti a már-már kihalt hagyományos és vallási ünnepeket. Élénk közösségi élet zajlik a vallási ünnepek köré szerveződve......tanári kara, a szülők együttesen azon fáradoznak, hogy a gyermekek, kihasználva az iskola adta sok lehetőséget, a tanulás mellett sokoldalúan, harmonikusan fejlődjenek. Dr. Győry Emese Ottília (negyedik osztályos szülő) Gyermekünk minden reggel örömmel indul iskolába! A tanulást örömforrásként éli meg. Társai között jól érzi magát, szabadidejét is szívesen tölti velük. Sok lehetősége van arra, hogy szabadon válassza meg, hogy milyen külön foglalkozáson vegyen részt. Kiemelkedő biblia ismeretekkel rendelkezik, amire a család is olykor rácsodálkozik. Dr. Tolnainé Szabó Ildikó (harmadik osztályos szülő) Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt (Jn 13,35) 5

6 Tanulás, közösség, önkéntesség Gyümölcsözõ kapcsolat A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon Mándok városban működik, s megalakulása (1973) óta fogyatékos gyermekek és fiatal felnőttek számára nyújt teljes körű intézményi ellátást, jelenleg összesen 79 fő részére. Az intézményben a magas színvonalú szakmai munka az egyéni szükségletekre, valamint a személyre szabott ellátásra irányul. Az ápolás-gondozás mellett az itt élő gyermekeknek és fiataloknak lehetősége nyílik fejlesztő foglalkozásokon, valamint különböző rendezvényeken való részvételre: - kirándulás - kreatív kézműves foglalkozás - néptánc-kör - hitélet gyakorlása - sporttevékenység A Kisvárdai Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvodával kialakult együttműködő partneri kapcsolatunk erősíti a szolidaritás érzését egyén és közösség szintjén, valamint meglátásom szerint a társadalmi szemléletváltozás erősödését is eredményezheti a térségben. Örömünkre szolgál, hogy a nevelők és diákok önkéntes munkájukkal részt vesznek intézményünk életében. Bekapcsolódnak szabadidős és művészeti programjainkba, s az intézmény fogyatékossággal élő ellátottjai értékes tulajdonságainak megismerésével, a velük való kapcsolat vonzó alternatívát jelent e fiatal, érzékeny közösségnek. Hiszem, hogy ezek a lelket építő találkozások, igazi emberközeli kapcsolatok megmaradnak mindannyiunk emlékezetében.köszönjük, hogy segítőink, barátaink lettek. Mándok, november 9. Lucski Zoltánné mb. igazgató 6 Gyermeknap a mándoki ápoló-gondozó otthonban Osztani magad:- hogy így sokasodjál; kicsikhez hajolni, hogy így magasodjál; hallgatni őket, hogy tudd a világot; róluk beszélni, ha szólsz a világhoz; Széjjel szóródni eső a homokra sivatagnyi reménytelen dologra; s ha nyár se lesz tőled s a táj se zöldebb: kutakká gyűjt a mély: soká isznak belőled. (Váci Mihály) A Szent László Katolikus Szakközépiskola tanulói rendszeresen látogatják az otthon lakóit. Az ismerkedés úgy kezdődött, hogy karácsonyi, húsvéti műsorokkal leptük meg a gyerekeket, ifjú felnőtteket. Minden alkalommal viszonozták és megajándékoztak bennünket a saját produkciójukkal. Már ismerősökként érkeztünk a gyermeknapi ünnepségre. Fergeteges délelőtt várt ránk. Az otthon minden dolgozója kitett magáért. Iskolánkban sok diák teszi le sikerrel az ECDLvizsga moduljait, amihez megfelelő géppark és plusz órák is rendelkezésre állnak Máltai együttműködés Az önkéntes fiatalok bevonása elengedhetetlen a sok feladat megvalósításához. A Szent László Egyházi Szakközépiskola diákjai több éve rendszeresen gyűjtenek tartós élelmiszert a városunkban élő rászoruló családok részére ben örömmel fogadtuk Kerezsi Béla igazgató úr megkeresését a Jót, s jól című pályázati program megvalósításához. Ennek keretében az önkéntes fiatalok segítségével működtetjük a Szt. József segítő házat, ahol a fiatalok közvetlenül kapcsolatba kerülnek a szegény családokkal. Dicső Lászlóné helyi vezető Karácsonyi emlék Mikor karácsony éjjelén kigyúlnak a fények, Gyermekkori emlékek egyszer csak visszatérnek. A fenyő illata ha megérinti szívünk, Az első karácsonyunkról felderül emlékünk. Karácsony éjjelén szeretnék hinni a jóban, Mindenkit szeretni és bízni az igaz szóban. A fények rég megkoptak e rohanó világban, A hitek, álmok és a remények is halványak. Még egész kisgyermekként, szép karácsony éjjelén, Egy fát díszítettem az apró szoba szegletén. Szívemet mennyei szeretet s béke töltötte el, Mikor a gyerekeket ajándék kötötte le. Őrizzük szeretetben való hitünk reményét, Őrizzük meg a karácsonyunk ragyogó fényét. Hiszen e nap estéjén mi is gyermekek vagyunk, Gyermekkori álmainknak határt nem vonhatunk. Hasulyó Anita 9.c Volt arcfestés, lovaglás, íjászat és sportversenyek. Együtt futottunk, labdáztunk, a lányok csodaszép maszkokat festettek a gyerekeknek. Az otthon lakói és a gondozók a Ludas Matyi című színdarabot adták elő. A siker óriási volt. Nagyon sokat jelent ezeknek a gyerekeknek a kapcsolat a külvilággal. A hála a belőlük áradó szeretet, ragaszkodás pedig a mi gyerekeink lelkét gazdagítják. Felejthetetlen élmény volt. Egy lépés, egy mosoly, egy jól teljesített feladat szárnyakat ad, ezeknek a sérült gyermekeknek.

7 IDEGEN NYELVI KÉPZÉS a szakközépiskolában Iskolánkban igen fontos szerepe van az idegen nyelv tanításának. Közel egy évtizede, 2004-ben indítottuk az első nyelvi előkészítő osztályt. A nyelvi előkészítő évfolyamon folyó idegennyelv-oktatás általános célja, hogy diákjaink közül minél többen olyan tudásra tegyenek szert, amellyel tanulmányaik során sikerrel tehetnek nyelvvizsgát, középés emelt szintű nyelvi érettségi vizsgát, azaz magas szintű, használható nyelvtudással hagyják el az intézményt. A nyelvtanulásra és informatikára szánható év lehetőséget ad a különböző háttérrel érkezők tudásának összehangolására és intenzív fejlesztésére, így esélyteremtő és hátránykompenzáló hatással is bír. Ezen túl megfelelő alapot adhat ahhoz, hogy a jövőben a felsőoktatásban továbbtanuló diákjaink a szaknyelvi képzésben is sikeresen megállják helyüket, és hogy mindenki egyenlő eséllyel indulhasson a hazai és a nemzetközi munkaerőpiacon. A kilencedik nyelvi osztályban nagy gondot fordítunk a kommunikatív nyelvi kompetenciák kialakítására. A diákok heti 15 órás intenzív nyelvtanulási keretek között sajátíthatják el az angol nyelvet, az oktatásban nyelvtanáraink mellett az USA-ból érkezett anyanyelvi lektor is részt vesz. A diákok által készített élvezetes, kreatív prezentációk, ötletes, dekoratív projektek bemutatása angol nyelven, az órákon alkalmazott változatos módszerek, eszközök hozzájárulnak egyéni képességeik jobb kibontakoztatásához ben iskolánk Euro Nyelvvizsga Központ lett. Diákjaink délutánonként nyelvvizsga-előkészítő foglalkozásokon vehetnek részt, illetve az iskola a nyelvvizsgadíj kifizetésében is támogatja tanulóinkat. A nyelvvizsgát sikeresen megszerző tanulóink többsége a nyelvi előkészítős osztályokból került ki. Perényi Péter Tamásné és Foltin Marianna angol nyelvtanárok There is something special in the air Christmas is coming... A Christmas Party-ra itt egy vidám karácsonyi dal, melynek dallamát mindenki jól ismeri! A 9.NY osztály gólyaavatóra készült indulója: Hölgyeim és uraim rendkívüli híreinket hallják. Egy eddig új és ismeretlen vírus terjedt el a Szent Lászlóban. A diákokat már megfertőzte, a vírus neve: angol láz. Terjesztője a 9.NY osztály. A 9.NY az English class, de amit tud az tuti flash. 32 az osztály létszáma, legjobban mindenki a lektort várja. Igaz, hogy semmit nem értünk, így mindig zavarba jön előttünk. Heti 15 angol nem semmi, nyelvvizsgát is fogunk tenni. -Ki a legjobb? - A 9.NY! -Ki fog nyerni? - A 9.NY! Mindenki tudja,mindenki vágja a 9.NY-nek nincsen párja! Isten tenyerén A Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye a Hit éve alkalmából Isten tenyerén címmel rajzpályázatot hirdetett, melyen sikeresen szerepeltek az óvodások és a középiskolások is. Nagy örömünkre szolgált, hogy Perényi Petra az óvodások kategóriájában első helyezést ért el. Büszkék vagyunk mind a tizenhat óvodásunkra, akik részt vettek ezen a pályázaton. A középiskolások között Macsu János és Hasulyó Attila munkáját oklevéllel, míg Czomba Boglárka 12.d osztályos tanulónk alkotását I. díjjal jutalmazta a szakmai zsűri. Iskolánk 2012-tõl Euro Nyelvvizsga Központ lett. Mit is jelent ez? Az Euroexam az Európa Tanács Európai Nyelvi Keretrendszerére épül, így amellett, hogy Magyarországon államilag elismert nyelvvizsgának számít, angol és német nyelvű nemzetközi oklevelet is ad. Az Euroexamet általános (Euro) és üzleti-szaknyelvi (EuroPro) változatban is leteheted, egy- vagy kétnyelvű változatban is. A lejobb az, hogy az Euroexam olyan vizsga, amely után nemcsak a bizonyítványt, de a tudást is garantáltan használhatod, bármerre indulj is. A sikeres vizsgához a maximális pontszám legalább 60% át kell elérni, ugyanakkor feltétel az is, hogy minden vizsgarészen meglegyen legalább 40%. Amennyiben a teljes vizsga összességében sikertelen, azonban a szóbeli vagy írásbeli vizsgához tartozó részek külön számítva sikeres eredményt adnak, akkor a vizsgázó ennek megfelelő államilag elismert szóbeli vagy írásbeli vizsgáról kap bizonyítványt. Tanáraink részt vettek a 30 tanórás pedagógus-továbbképzési programon, ahol Euro Nyelvvizsgára felkészítő tanusítványt kaptak. Sőt néhány tanárunk már szóbeli vizsgákat is lebonyolíthat. 7

8 Rejtvényoldal 1. kategória KERESZTREJTVÉNY 3. kategória 1. Így nevezzük a napkeleti bölcseket. 2. Karácsony előtt a negyedik vasárnappal kezdődő időszak. 3. Ezt vitték a napkeleti bölcsek áldozatuk jeleként a kis Jézus születésekor ajándékba. 4. József Attila: Betlehemi királyok című versében így mutatkozik be: Benéztünk hát kicsit hozzád, Üdvösségünk, égi ország!... vagyok, afféle földi király személye. 5. Ez vezette a bölcseket Betlehembe. 6. Jézus nevelőapja. 7. A szerecseny király. 8. Hódolatuk jeléül vitték a napkeleti királyok. 9. A harmadik napkeleti bölcs. KEDVES REJTVÉNYFEJTŐK! nak megfelelő rejtvényt megfejteni, a négy Ezen az oldalon három rejtvényt találhattok. lapban megjelent rejtvényeket összegyűjteni, és az utolsó számban megjelentett módon el1. kategória: 3 évesek, leendő óvodások. 2. kategória: 6-7 évesek, leendő általános is- juttatni a megadott címre. Mit nyerhettek? 1. kategória: 1 db roller kolások 3. kategória: évesek, leendő középisko- 2. kategória: 1 db kerékpár 3. kategória: 1db tablet lások. Kellemes rejtvényfejtést kívánunk! Nincs más dolgotok, csak a korosztályotok- A Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda időszaki kiadványa. (próbaszám) Felelős kiadó: Kerezsi Béla igazgató Készült: Start Nonprofit Kft., Nyíregyháza Felelős vezető: Balogh Zoltán vezérigazgató 2. kategória 8 További írások és az újságban található cikkek teljes terjedelemben, még több képpel kiegészítve olvashatóak iskolánk weboldalán:

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök Köszöntő Az édesanya a család lángoló tűzhelye, otthonná teszi a lakást gondoskodó szeretetével, megértő és megbocsátó szívével, tiszta szavaival a család minden tagja számára. Az édesanya felejthetetlen,

Részletesebben

Várunk... Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda

Várunk... Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda Hívunk- Várunk... Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda 2014. március GIMNÁZIUMI KÉPZÉS A SZENT LÁSZLÓBAN A 2014-15-ös tanévtől ismét indul gimnáziumi képzés a Szent

Részletesebben

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu KISPESTI ÓVODAI TÁJÉKOZTATÓ 2014. ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ ÓVODÁK Kispesti Arany Óvoda 4 Kispesti

Részletesebben

a 2015/2016-os tanévre

a 2015/2016-os tanévre A Debreceni Ady Endre Gimnázium Ady Endre Secondary School FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETE érdeklődő diákok és szüleik részére a 2015/2016-os tanévre Harminc évesek vagyunk! Debrecen 2014. október 31. Kedves

Részletesebben

A Szent István Általános Iskola Évkönyve

A Szent István Általános Iskola Évkönyve A Szent István Általános Iskola Évkönyve Készült az iskola 135. tanévében 2005 / 2006. A kiadásért felel: Molloné Balog Éva igazgató A szerkesztõ bizottság tagjai: Urbanics Sándorné igazgatóhelyettes Deák

Részletesebben

Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám

Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám ADD A KEZED! című konzorciumban megvalósuló, nyertes Eu-s pályázatunk megvalósítása során, közös tanulási folyamatban bizonyítjuk, hogy: A tapasztalatok többet érnek

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS ÓVODA KÖRNYEZET SZERETETÉRE NEVELŐ HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS ÓVODA KÖRNYEZET SZERETETÉRE NEVELŐ HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS ÓVODA KÖRNYEZET SZERETETÉRE NEVELŐ HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ..5 Bakonycsernyei Evangélikus Óvoda helyi Környezet szeretetére nevelő pedagógiai

Részletesebben

2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK,

2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK, I R Á N Y T Ű S Z Ü L Ő K N E K A Z I N T É ZM É N Y V Á L A S Z T Á S H O Z 2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK,

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. február Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Tájékoztató a népszavazásról Beiratkozás előtt 4.oldal Kiváló minősítést kapott a zeneiskola A gyáli Kodály Zoltán

Részletesebben

Gégény Község Képviselő-testülete minden gégényi lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván!

Gégény Község Képviselő-testülete minden gégényi lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván! Helyi Közéleti Lap XVI. évfolyam. 2. sz. 2011. december MOTTÓ "Ez a föld a földem Ez a föld a földed Itt minket várnak És ránk köszönnek Ez a ház a házam Ez a ház a házad Itt minden a miénk: BARÁTAIM."

Részletesebben

AVASTETŐI PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA ÁLTALÁNOS, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

AVASTETŐI PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA ÁLTALÁNOS, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY AVASTETŐI PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA ÁLTALÁNOS, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MAGYAR-ANGOL I. Helyzetelemzés Tartalomjegyzék I.1. Az intézményben melyik tanévben

Részletesebben

AZ ÓBUDAI SZENT PÉTER ÉS PÁL SZALÉZI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÓBUDAI SZENT PÉTER ÉS PÁL SZALÉZI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ÓBUDAI SZENT PÉTER ÉS PÁL SZALÉZI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék I. Bevezető... 4 I.1. Az intézmény működésének törvényi alapja... 4 I.2. A pedagógiai program törvényi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szerzők: dr. Gera Tibor főigazgató Eitler József főigazgató-helyettes Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna igazgató Dobos János

Részletesebben

A SÁTORALJAÚJHELYI V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SÁTORALJAÚJHELYI V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SÁTORALJAÚJHELYI V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA, 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 1 1.1. AZ ISKOLA ELNEVEZÉSE, FENNTARTÓJA,

Részletesebben

Pedagógiai Program. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola. Pásztó. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda.

Pedagógiai Program. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola. Pásztó. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda. Pedagógiai Program Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola Pásztó Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola Pásztó, Deák Ferenc út 17. Pedagógiai Program 2014. Barna Tiborné

Részletesebben

A KARATE VILÁGKUPA SZEGVÁRI ÉRMESEI. Szerkesztői sóhaj

A KARATE VILÁGKUPA SZEGVÁRI ÉRMESEI. Szerkesztői sóhaj Ára: 100 Ft XXV. évfolyam 6. szám 2012. június SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP A KARATE VILÁGKUPA SZEGVÁRI ÉRMESEI A kiállítás nyitva tartási ideje: június 4-21. Szerkesztői sóhaj Eltelt három hónap, megjelent

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2014. május 13-án a 2013. március 27-én elfogadott és

Részletesebben

Éle tké pe k. Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él. Jn 11,25 Áldott húsvétot kívánunk!

Éle tké pe k. Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él. Jn 11,25 Áldott húsvétot kívánunk! 2 0 1 2. Á P R I L I S Éle tké pe k Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él. Jn 11,25 Áldott húsvétot kívánunk! A HÚSVÉT VARÁZSA - RÉGEN Húsvét közeledtével,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A HERMANN ALICE ÓVODA MAGASABB VEZETŐI PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS A HERMANN ALICE ÓVODA MAGASABB VEZETŐI PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 62.686/2010. 63.725/2010. 62.685/2010. 62.684/2010. 63.556/2010. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A HERMANN ALICE ÓVODA MAGASABB VEZETŐI PÁLYÁZATÁNAK

Részletesebben

ÓVODAHÍVOGATÓ 2012-2013. Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának tájékoztató kiadványa a városrész óvodáiról

ÓVODAHÍVOGATÓ 2012-2013. Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának tájékoztató kiadványa a városrész óvodáiról ÓVODAHÍVOGATÓ 2012-2013 Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának tájékoztató kiadványa a városrész óvodáiról ÓVODAHÍVOGATÓ 2012-2013 Kedves zuglói szülők! Gyermekük idén kilép az eddig megszokott,

Részletesebben

XXIV. évfolyam 1. szám 2012. január. létrehoz, formál, fenntart. Ma ez a

XXIV. évfolyam 1. szám 2012. január. létrehoz, formál, fenntart. Ma ez a A tartalomból Szociális üdültetési programot indít a kormány >>> 2. oldal OVI-ZSARU >>> 5. oldal Egy téma két felvonásban >>> 7. oldal 80 éve az emberekért, a közösségért >>> 12. oldal XXIV. évfolyam 1.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. oldal Előszó: Iskolánk arculata 4. oldal 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eljárásai, eszközei 6. oldal

Részletesebben

SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2300 RÁCKEVE, SZENT ISTVÁN TÉR 22. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2300 RÁCKEVE, SZENT ISTVÁN TÉR 22. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2300 RÁCKEVE, SZENT ISTVÁN TÉR 22. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalomjegyzék I. Hivatalos adatok... 3 II. Bevezető rész... 4 1. A pedagógiai program törvényi háttere

Részletesebben

Karácsony. Putnok város közéleti lapja

Karácsony. Putnok város közéleti lapja Putnok város közéleti lapja XXIV. évfolyam 6. szám 2013. november-december Ingyenes Karácsony Nehezen jött a tél ebben az évben is. Tudtuk, vártuk, no, nem az égig érő gáz, vagy villanyszámlákat, hanem

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 A pedagógiai program elkészítésénél alapul vett törvények és rendeletek: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény. a nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

VI. évfolyam, 1. szám 2010. április. infláció). Csökkentek az intézményeink normatívái. Csökkent a lakosságszám, a gyermeklétszám,

VI. évfolyam, 1. szám 2010. április. infláció). Csökkentek az intézményeink normatívái. Csökkent a lakosságszám, a gyermeklétszám, VI. évfolyam, 1. szám 2010. április Önkormányzat hírei A 2010-es esztendő a költségvetés elkészítésével kezdődött, melyet a testület 2010. február 25-én fogadott el. Az önkormányzat ez évi költségvetési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL Hívogató 2012/2013 Hívogató 2012/2013 Tájékoztató a leendő óvodás gyermekek szülei számára Újbuda óvodáiról Az Újbudai Pedagógiai Intézet kiadványa Készült Budapest Főváros

Részletesebben