Várunk... Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Várunk... Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda"

Átírás

1 Hívunk- Várunk... Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda Köszöntő Kedves Olvasó! Egy ékszerdobozt szeretnénk bemutatni Önnek! Nevelő-oktató munkánk csodáját, intézményünk adottságait, erényeit. Tesszük mindezt azért, mert hisszük, hogy még azok is rá fognak csodálkozni sokszínűségünkre, akik nap mint nap elhaladnak az épületeink előtt. Hitünk szerint a teljes embert kell formálni, alakítani, ezért számunkra egyformán fontos diákjaink szellemi, testi, lelki oktatása-nevelése. Az elkövetkező oldalakon szeretnénk bemutatni, hogy mi mindent teszünk közösen óvodapedagógusok, pedagógusok, hitoktatók és maguk a diákok a szülők és fenntartónk támogatásával, a teljes ember neveléséért. Kerezsi Béla igazgató s ss SZAKKÖZÉP- ISKOLA s december ÁLTALÁNOS ISKOLA ÓVODA ITT VAGYUNK! Óvoda Célunk: az óvoda és a család nevelőtársi viszonyának kiépítése, egymás kölcsönös segítése, összefogás, összedolgozás a gyermekek harmonikus fejlődése érdekében. az emberi kapcsolatokban a szeretet, bizalom, türelem, igazságosság, szelídség, szolgálat megismerése, befogadása. a gyermekek biztonságos, esztétikus, barátságos környezetben nevelkedjenek: a játékban fejlődjön a gyermek gondolkodása, gazdagodjon, színesedjen anyanyelve, a benne rejlő adottságok tudjanak kibontakozni, formálódjon magatartása, viselkedése, teremtődjenek maradandó értékek. a gyermeki személyiség fejlesztése: testi, érzelmi, szociális, értelmi képességek kiteljesítése, a komplex tevékenységeken keresztül, figyelembe véve az egyéni és életkori sajátosságokat és az eltérő fejlődési ütemet. Szolgáltatásaink, melyek minden gyermek számára ingyenesek: zene-ovi, angol, úszás, gyógytestnevelés, egyéni fejlesztés, só-szoba, fitt-ball. Konyhánk a megfelelő szakmai segítséggel vállalja élelmiszerre érzékeny gyermekek ellátását. Általános iskola Hiszek az értelmes és szeretettel kimondott szó erejében. (Vincze József: Hitvallásom) Közös munkánk eredményeként szeptember 1-jén 23 kisdiák kezdte meg általános iskolai tanulmányait az intézményben. A nagyok között kicsinyek, de a kicsik között mindig a nagyok lesznek ők... Velünk kezdődött a történelem! Az eltelt évek során ez a közösség növekedésnek indult. Ma már 180 gyermek derűjét, örömét, sikerét gondozza a szülőkkel karöltve tizennégy tanító néni. Hitvallásunk és értékrendszerünk minta, hiszen fontos, hogy a gyermekek hiteles személyiségekkel találkozzanak minden nap. A diákok és a tanítók életteli tanórai és tanórán kívüli kapcsolatai formálják egyedivé iskolánk arculatát. Az alapos, elmélyült tanítás-tanulás, az ünnepi alkalmak hagyományőrző komolysága nagy hatással van a gyermekek személyiségének megbecsülésen alapuló, jókedvű, sokszínű közösségi életére. A gyermeki lelkület formálása során gondot fordítunk arra is, hogy tanítványaink szüleikkel együtt kapcsolódjanak be saját egyházközségük életébe, legyenek annak aktív részesei. (Folytatás a 4. oldalon) Szakközépiskola Iskolánk július 1-jétől egyházi szakközépiskolaként működik. Intézményünkben az egyházi nevelésnek múltja van, hiszen a jogelőd iskola 1918-ban nyitotta meg kapuit. Keresztény nevelésünk alapja a szeretet, a mások sorsáért vállalt felelősség. Szakközépiskolai képzésünk közgazdasági és informatikai jellegű. Osztályainkat a gazdasági-szolgáltatási szakterület szakmai orientációjával indítjuk a 9. évfolyamon. A szakmacsoportos alapozó képzést három ágazatban végezzük: - közgazdasági ágazatban 1 osztállyal, - ügyviteli ágazatban 2 osztállyal, - informatikai ágazatban 1 osztállyal, - angol nyelvi előkészítő osztály, amely a 10. évfolyamtól közgazdasági ágazatos képzássel halad tovább és második idegen nyelvként 10. évfolyamtól a németet mindenki kötelezően tanulja. Az első idegen nyelvet minden ágazatban választás alapján 4 évig tanulják tanulóink. Választható idegen nyelvek: angol, német, francia, orosz. A nyelvtanulást multimédiás nyelvi labor segíti, az angol nyelv oktatásában nyelvi lektor is részt vesz. Az érettségire épülő szakképzésben a piaci igényekhez igazodó OKJ szerinti szakmákat oktatunk a közgazdasági profil megtartásával. Eseménynaptár Január óra Nyílt nap a leendő szülőknek Szakmai nap Február 14. Nyílt nap. Az óvoda bemutatása gyermekeknek, szülőknek. Március óra Beiratkozás az óvodába j a n u á r > f e b r u á r > m á r c i u s > á p r i l i s > december 10. Jelentkezési határidő a központi írásbeli felvételire. Január óra Bemutatkozó szülői értekezlet a leendő elsősöknek Január óra Központi írásbeli felvételi. Január óra Pótló írásbeli felvételi. Március 3-5. Felvételi elbeszélgetés. ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKKÖZÉPISKOLA

2 Bemutatkozik a Szent László Óvoda A Szent László Katolikus Óvoda a középiskolához hasonlóan nagy múltra tekinthet vissza. A kisvárdai óvónőképzés idején minta óvoda, majd önkormányzati nevelési egység, 1992 óta pedig egyházi, pontosabban római katolikus fenntartásban működik. Új épületünket 2006-ban vehettük birtokba, s az utóbbi két évben tovább bővült. Óvodánk és udvarunk külső megjelenésében és belső kialakításában, esztétikájában, biztonságában méltó közeg a gyermekek igényes fejlesztéséhez. Munkánkban pedagógiai programunk az A szeretetet tanulni kell Sohasem tartottam fontosnak, hogy bizonygassam a lelket. Mert a szépet, az értéket észrevevő ember, számomra már önmagában bizonyíték a lélek megnyilvánulására. Ha ezt figyelembe vesszük egyáltalán nem mindegy, hogy milyen lélek nő az emberben, - a fiatalban! Sokféle módon lehet megközelíteni az ember létét, nekem a legtetszetősebb gondolatok közé ez tartozik: szeretni tudok, tehát vagyok! Vagyok, mint a végtelen titoknak egy földre szállt darabkája. Sohasem vagyunk képesek teljesen megfejteni önmagunkat, ahogy a költő mondja: egy istenarc van eltemetve bennem, de ez nem jelenti azt, hogy ne kellene kutatnunk teljes mivoltunkat. A Szent László Katolikus Iskolánkban - legyen az óvoda, általános iskola, vagy középiskola - a tanulmányok mellett ezeket a titkokat is kutatgatjuk. Maguk a diákok mosolyognak azon, ha külsősök papnevelőnek, vagy apácanevelőnek gondolják az iskolánkat. Nagyon nincs így! Nem szeminárium az iskola, de a teljes ember kibontakoztatására törekvő intézmény. Hét éve tanítok a kisvárdai Szent László Intézményben, s egyértelműen kijelenthetem: még soha, egyetlen egy szülő sem bánta meg, hogy gyermeke lelki dolgokról is tanult. Sőt! Mert a szülőnek sem mindegy, hogy mi lesz a gyermekéből! A Szent László Katolikus Intézmény egy lehetőség! A lehetőséggel lehet élni és lehet elszalasztani. De engedjék meg nekem, hogy cikkem végén, egy 16 éves fiatalt idézzek, aki a fiatalok javító intézetében mondta nekem a következőket: Ha nekem akár apám, akár anyám, vagy egyetlen pap is beszélt volna Istenről, ma nem lennék itt! Mindenki maga dönt! De ami tény, az tény! Nem mindegy milyen szellemiségben növekszik a magyar ifjúság, aki az Ön gyermeke! Szeretettel: János atya ZENE-OVI Minden nagycsoportos gyermek számára elérhető heti rendszerességgel a zene-ovi. Kellemes, mikrocsoportos formában ismerkedhetnek meg a zene világával, ahová minden alkalommal, a zenevonattal utaznak. Játékos módon megismerkednek a ritmusokkal, hangszerekkel. Fejlődik hallásuk, zenei alkotókészségük. iránytű. Gyermekeink nevelésében ötvöztük a színvonalas felkészítést, a keresztény értékeket, a testi és lelki fejlesztés harmóniáját, és a külön szolgáltatásokat. Fontosnak tartjuk, hogy a dolgos hétköznapok mellett tartalmas, örömteljes ünnepeket éljünk meg társaink, szeretteink körében. Erősségünknek érezzük, hogy a szentlászlós szülők között partnereket találtunk a nevelésben, segítségnyújtásban, az óvoda munkájának elismerésében. A közös programok közben a gyermekközösség alakulása mellett a szülők is közösséggé formálódnak. Az óvoda nevelőközössége hisz abban, hogy a gyermek ajándék, és ennek megfelelően kell bánni vele. Mi ezt a következőképpen foglaltuk össze: Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, Rád figyelek, és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre. Örömmel segítjük gyermekeinket fejlődésük e fontos szakaszában, hogy mindazt elérjék, amit csak lehetséges, e közben boldog óvodás éveket élhessenek. Szokolay Judit óvodavezető FITT-BALL Óvodánk szolgáltatási közé tartozik a Fitt-ball. Minden kedden és csütörtökön délután a vállalkozó kedvű nagycsoportos gyermekek fitt-ball labda segítségével tornáznak. A labdával való torna fejleszti állóképességüket, ügyességüket, javítja tartásukat, erősíti a hátizmokat. Fejlődik téri tájékozódásuk, mozgáskoordinációjuk úgy, hogy mindezt a játék örömével teszik. 2

3 Így látják a szülõk az óvodát Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa Életünk meghatározó vonala, hogy azt az indíttatást, amit a szülői házból magunkkal hoztunk a későbbi életünk során vigyük magunkkal. Jézus szavai, melyek minden keresztelési szertartáson elhangzanak, megmutatták azt az utat, amit gyermekeinknek is szántunk. Ez az út a családi nevelésen túl a Szent László Óvodában szélesedett ki. Mint első gyermekes szülők kerestük azt az óvodát, melyben úgy a kislányunk, mint a magunk számára megfelelőnek gondoltunk, ahol a családi nevelés az óvodai neveléssel együtt egy egységet alkot... A Szent László Katolikus óvodára esett a választásunk, úgy éreztük, itt majd azt kapja a gyermek, ami számára a legjobb. Nem csalódtunk. A zárkózott kislány nyitott, kezdeményező gyermekké változott. Kiegyensúlyozott, magabiztos és jókedvű. A színvonalas óvodai foglalkozásoknak, az óvodapedagógusok hozzáértésének köszönhetően az azelőtt rejtett képességeit is sikerült felszínre hozni. Minden tanévben reális, érthető írásbeli értékelést kapunk gyermek készségeiről, mely számunkra, szülők számára is fontos a nevelés szempontjából. A vallás olyan mértékben kap szerepet a gyerekek mindennapi életében, amilyen mértékben szerintünk kívánatos. Szeretetre, empátiára, kitartásra, emberségre nevelik a gyerekeinket. Ha ma kerülne óvoda-választásra sor, ma sem döntenénk másként. A két kezem minden nap tele gyerekkel, táskákkal és egyebekkel, közben számolok négyig, apukák és anyukák vesznek körül, akiknek keze szintén gyermekekkel, táskákkal, ruhákkal tele, és érkeznek a humoros elszólások, kacagás, egy-két kedves szó, és közben nem tévesztjük ám szem elől a célt: vár az ovi! Fölveszi-e a kislány a szoknyát, amit anya betett? Elhoztam-e az ágyneműt? Újra itt egy sírdogáló kiscsoportos Aztán jön az óvó néni, ölébe veszi az éppen oda vágyót, és megnyugtató hangjával elsimít minden reggeli nyugtalanságot. Köszönjük a Szent László Óvoda befogadó kezeit, ahol a nagyok egy pillanatra kicsik lehetnek, a kicsik pedig nagyokká szeretetben, kitartásban, magabiztosságban, segítőkészségben, ügyességben, vidámságban és tudásban. Szentelés az óvodában Ettől a nevelési évtől már hat óvodai csoporttal kezdtünk dolgozni. Az átalakítások után igyekeztünk a megfelelő dekorációt is elrendezni az óvoda területén. Az óvoda küldetésnyilatkozata, a Szeifreid László által készített faragás, valamint a Biblia és a rózsafüzér is elnyerte méltó helyét. Az elhelyezett tárgyakat, óvodánk lelkésze, Nagy Zsolt atya szentelte fel, az óvodás gyermekek hála adó imái alatt. 3

4 Általános iskolai pillanatképek A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója olyan nékünk, mint a tavaszi vetés: ígéret és gyönyörűség. Gárdonyi Géza Díjesõ a Soma-pályázaton Harmadik alkalommal hirdette meg rajzversenyét a Soma Alapítvány Kedvenc mesehősömmel az egészségemért címmel. Tanítványaink nagy lelkesedéssel vetették magukat a munkába. Tervek, vázlatok készültek a mesehősökről, akikkel együtt harcba szálltak a betegségek ellen, az egészség védelmében. Sok-sok szép és érdekes rajz készült, amelyek nemcsak a tanító nénik körében kaptak dicséretet, hanem a Soma Alapítvány által felkért zsűrinek is nagyon tetszettek. Számos elismerést kaptak diákjaink helyezések és különdíjak formájában. Eredményeink: Ágoston Réka 1.a - Különdíj Kerezsi Eszter 2.b - Különdíj Dobos Fruzsina 3.b - Különdíj György Zsófia 4.a - III. helyezés Kovács Ádám 4.a - Különdíj Hasulyó Luca 4.a - Különdíj Monostory Zselyke 4.a - Különdíj Petranics Vanda 5.a - III. helyezés A díjnyertes pályamunkákból az alapítvány a hagyományokhoz híven ismét elkészíti a Soma Naptárat a 2014-es évre. Milyen gyorsan megy az idő? Bemutatkozik az általános iskola (Folytatás az 1. oldalról) Mindennapos részévé vált tanulóinkkal vállalt közös tevékenységünknek a feladattudat, a feladatértés és a feladattartás (ki)alakítása oldott, nyugodt, családias légkörben, hiszen a katolikus iskola színvonalas nevelő-oktató munkát végez a maga sajátos közegében. Kiváló lehetőség nyílik a tanulmányi versenyek megannyi színterén próbára tenni önmagukat. A szabadidős tevékenységek kavalkádjából gyermekeink szívesen választanak érdeklődésüknek leginkább megfelelő elfoglaltságot. Komoly felelősségünk van abban, hogy hitükben megerősödve ésszerűen legyünk képesek bátorítani az álmaikat, és kitartásra ösztönözni őket, mert a gyermekeknek szükségük van arra a biztonságra, amelyet a határok és a következmények tudata ad. Takácsné Makrai Éva munkaközösség vezető Nem is olyan rég, már elsőbe jártam, hogy el szaladt három év s lám, más iskolába járok én. Harmadiknak félévétől, negyediknek elején, és ma már, november végén itt állok a felső küszöbén. Kirándulás, sok jó móka, barátok és sok élmény, így telt már el, majdnem négy év életemnek elején. Tokajban és Debrecenben láttam sok szép templomot, így erősít és védelmez hitem, ezt már jól tudom. Nagy Gábor 4. a osztályos diák 4 Az általános iskola új épületének látványterve

5 Vélemények az általános iskoláról... A Szent László Katolikus Általános Iskola keresztény értékrend alapján működik, gyermekemet ezért irattam ebbe az iskolába. Szerettem volna olyan értékrendben felnevelni, amelyet a mai rohanó világban nem kapunk meg. Az iskola sajátos arculatát a nevelő-oktató munkát végző pedagógusok formálják. A gyerekek védett, szeretetteljes környezetben cseperedhetnek fel, a város szívében, kulturált, esztétikus iskolai környezetben......nagyon nagy pozitívum számunkra az iskola előtti verébtábor, óriási élmény volt a gyerekeknek, megismerkedhetett a leendő pedagógusokkal és az iskola épületével. Nem volt számára nyomasztó szeptember elején az első nap, nem kellett egy vadidegen környezetbe, vadidegen emberek közé bemenni és esetleg szorongania. Türelmetlenül várta az év elejét, mint ahogy most is türelmetlenül vár minden hétfő reggelt, és nagyon hosszúnak találta az őszi szünetet... Takács Gréta Színvonalas, eredményes, családbarát és (első osztályos szülő) gyermekbarát oktatást nyújt iskolánk. Hitre és emberséges viselkedésre tanít. Lehetősé- Ez az iskola a tudás háza, a hit és erkölcs képgekben gazdag, igaz még a technikai háttér viselője. Ez az iskola nemcsak tudást, hanem nem mindig adott (tornaterem). Kulturális keresztény értékrendet, erkölcsi alapokat, közöslehetőségek biztosítottak (szolfézs, színház). ségi szellemiséget is nyújt gyermekünk számára. Az egész napos oktatás számunkra pozitív. A hagyományokat is felhasználva készít fel a moköszönjük. dern világ kihívásaira. Kovács László Dr. Amászta József (második és negyedik osztályos szülő) (második osztályos szülő) Kropkóné Popovics Tímea szülő Az iskola érdeme, hogy feléleszti a már-már kihalt hagyományos és vallási ünnepeket. Élénk közösségi élet zajlik a vallási ünnepek köré szerveződve......tanári kara, a szülők együttesen azon fáradoznak, hogy a gyermekek, kihasználva az iskola adta sok lehetőséget, a tanulás mellett sokoldalúan, harmonikusan fejlődjenek. Dr. Győry Emese Ottília (negyedik osztályos szülő) Gyermekünk minden reggel örömmel indul iskolába! A tanulást örömforrásként éli meg. Társai között jól érzi magát, szabadidejét is szívesen tölti velük. Sok lehetősége van arra, hogy szabadon válassza meg, hogy milyen külön foglalkozáson vegyen részt. Kiemelkedő biblia ismeretekkel rendelkezik, amire a család is olykor rácsodálkozik. Dr. Tolnainé Szabó Ildikó (harmadik osztályos szülő) Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt (Jn 13,35) 5

6 Tanulás, közösség, önkéntesség Gyümölcsözõ kapcsolat A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon Mándok városban működik, s megalakulása (1973) óta fogyatékos gyermekek és fiatal felnőttek számára nyújt teljes körű intézményi ellátást, jelenleg összesen 79 fő részére. Az intézményben a magas színvonalú szakmai munka az egyéni szükségletekre, valamint a személyre szabott ellátásra irányul. Az ápolás-gondozás mellett az itt élő gyermekeknek és fiataloknak lehetősége nyílik fejlesztő foglalkozásokon, valamint különböző rendezvényeken való részvételre: - kirándulás - kreatív kézműves foglalkozás - néptánc-kör - hitélet gyakorlása - sporttevékenység A Kisvárdai Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvodával kialakult együttműködő partneri kapcsolatunk erősíti a szolidaritás érzését egyén és közösség szintjén, valamint meglátásom szerint a társadalmi szemléletváltozás erősödését is eredményezheti a térségben. Örömünkre szolgál, hogy a nevelők és diákok önkéntes munkájukkal részt vesznek intézményünk életében. Bekapcsolódnak szabadidős és művészeti programjainkba, s az intézmény fogyatékossággal élő ellátottjai értékes tulajdonságainak megismerésével, a velük való kapcsolat vonzó alternatívát jelent e fiatal, érzékeny közösségnek. Hiszem, hogy ezek a lelket építő találkozások, igazi emberközeli kapcsolatok megmaradnak mindannyiunk emlékezetében.köszönjük, hogy segítőink, barátaink lettek. Mándok, november 9. Lucski Zoltánné mb. igazgató 6 Gyermeknap a mándoki ápoló-gondozó otthonban Osztani magad:- hogy így sokasodjál; kicsikhez hajolni, hogy így magasodjál; hallgatni őket, hogy tudd a világot; róluk beszélni, ha szólsz a világhoz; Széjjel szóródni eső a homokra sivatagnyi reménytelen dologra; s ha nyár se lesz tőled s a táj se zöldebb: kutakká gyűjt a mély: soká isznak belőled. (Váci Mihály) A Szent László Katolikus Szakközépiskola tanulói rendszeresen látogatják az otthon lakóit. Az ismerkedés úgy kezdődött, hogy karácsonyi, húsvéti műsorokkal leptük meg a gyerekeket, ifjú felnőtteket. Minden alkalommal viszonozták és megajándékoztak bennünket a saját produkciójukkal. Már ismerősökként érkeztünk a gyermeknapi ünnepségre. Fergeteges délelőtt várt ránk. Az otthon minden dolgozója kitett magáért. Iskolánkban sok diák teszi le sikerrel az ECDLvizsga moduljait, amihez megfelelő géppark és plusz órák is rendelkezésre állnak Máltai együttműködés Az önkéntes fiatalok bevonása elengedhetetlen a sok feladat megvalósításához. A Szent László Egyházi Szakközépiskola diákjai több éve rendszeresen gyűjtenek tartós élelmiszert a városunkban élő rászoruló családok részére ben örömmel fogadtuk Kerezsi Béla igazgató úr megkeresését a Jót, s jól című pályázati program megvalósításához. Ennek keretében az önkéntes fiatalok segítségével működtetjük a Szt. József segítő házat, ahol a fiatalok közvetlenül kapcsolatba kerülnek a szegény családokkal. Dicső Lászlóné helyi vezető Karácsonyi emlék Mikor karácsony éjjelén kigyúlnak a fények, Gyermekkori emlékek egyszer csak visszatérnek. A fenyő illata ha megérinti szívünk, Az első karácsonyunkról felderül emlékünk. Karácsony éjjelén szeretnék hinni a jóban, Mindenkit szeretni és bízni az igaz szóban. A fények rég megkoptak e rohanó világban, A hitek, álmok és a remények is halványak. Még egész kisgyermekként, szép karácsony éjjelén, Egy fát díszítettem az apró szoba szegletén. Szívemet mennyei szeretet s béke töltötte el, Mikor a gyerekeket ajándék kötötte le. Őrizzük szeretetben való hitünk reményét, Őrizzük meg a karácsonyunk ragyogó fényét. Hiszen e nap estéjén mi is gyermekek vagyunk, Gyermekkori álmainknak határt nem vonhatunk. Hasulyó Anita 9.c Volt arcfestés, lovaglás, íjászat és sportversenyek. Együtt futottunk, labdáztunk, a lányok csodaszép maszkokat festettek a gyerekeknek. Az otthon lakói és a gondozók a Ludas Matyi című színdarabot adták elő. A siker óriási volt. Nagyon sokat jelent ezeknek a gyerekeknek a kapcsolat a külvilággal. A hála a belőlük áradó szeretet, ragaszkodás pedig a mi gyerekeink lelkét gazdagítják. Felejthetetlen élmény volt. Egy lépés, egy mosoly, egy jól teljesített feladat szárnyakat ad, ezeknek a sérült gyermekeknek.

7 IDEGEN NYELVI KÉPZÉS a szakközépiskolában Iskolánkban igen fontos szerepe van az idegen nyelv tanításának. Közel egy évtizede, 2004-ben indítottuk az első nyelvi előkészítő osztályt. A nyelvi előkészítő évfolyamon folyó idegennyelv-oktatás általános célja, hogy diákjaink közül minél többen olyan tudásra tegyenek szert, amellyel tanulmányaik során sikerrel tehetnek nyelvvizsgát, középés emelt szintű nyelvi érettségi vizsgát, azaz magas szintű, használható nyelvtudással hagyják el az intézményt. A nyelvtanulásra és informatikára szánható év lehetőséget ad a különböző háttérrel érkezők tudásának összehangolására és intenzív fejlesztésére, így esélyteremtő és hátránykompenzáló hatással is bír. Ezen túl megfelelő alapot adhat ahhoz, hogy a jövőben a felsőoktatásban továbbtanuló diákjaink a szaknyelvi képzésben is sikeresen megállják helyüket, és hogy mindenki egyenlő eséllyel indulhasson a hazai és a nemzetközi munkaerőpiacon. A kilencedik nyelvi osztályban nagy gondot fordítunk a kommunikatív nyelvi kompetenciák kialakítására. A diákok heti 15 órás intenzív nyelvtanulási keretek között sajátíthatják el az angol nyelvet, az oktatásban nyelvtanáraink mellett az USA-ból érkezett anyanyelvi lektor is részt vesz. A diákok által készített élvezetes, kreatív prezentációk, ötletes, dekoratív projektek bemutatása angol nyelven, az órákon alkalmazott változatos módszerek, eszközök hozzájárulnak egyéni képességeik jobb kibontakoztatásához ben iskolánk Euro Nyelvvizsga Központ lett. Diákjaink délutánonként nyelvvizsga-előkészítő foglalkozásokon vehetnek részt, illetve az iskola a nyelvvizsgadíj kifizetésében is támogatja tanulóinkat. A nyelvvizsgát sikeresen megszerző tanulóink többsége a nyelvi előkészítős osztályokból került ki. Perényi Péter Tamásné és Foltin Marianna angol nyelvtanárok There is something special in the air Christmas is coming... A Christmas Party-ra itt egy vidám karácsonyi dal, melynek dallamát mindenki jól ismeri! A 9.NY osztály gólyaavatóra készült indulója: Hölgyeim és uraim rendkívüli híreinket hallják. Egy eddig új és ismeretlen vírus terjedt el a Szent Lászlóban. A diákokat már megfertőzte, a vírus neve: angol láz. Terjesztője a 9.NY osztály. A 9.NY az English class, de amit tud az tuti flash. 32 az osztály létszáma, legjobban mindenki a lektort várja. Igaz, hogy semmit nem értünk, így mindig zavarba jön előttünk. Heti 15 angol nem semmi, nyelvvizsgát is fogunk tenni. -Ki a legjobb? - A 9.NY! -Ki fog nyerni? - A 9.NY! Mindenki tudja,mindenki vágja a 9.NY-nek nincsen párja! Isten tenyerén A Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye a Hit éve alkalmából Isten tenyerén címmel rajzpályázatot hirdetett, melyen sikeresen szerepeltek az óvodások és a középiskolások is. Nagy örömünkre szolgált, hogy Perényi Petra az óvodások kategóriájában első helyezést ért el. Büszkék vagyunk mind a tizenhat óvodásunkra, akik részt vettek ezen a pályázaton. A középiskolások között Macsu János és Hasulyó Attila munkáját oklevéllel, míg Czomba Boglárka 12.d osztályos tanulónk alkotását I. díjjal jutalmazta a szakmai zsűri. Iskolánk 2012-tõl Euro Nyelvvizsga Központ lett. Mit is jelent ez? Az Euroexam az Európa Tanács Európai Nyelvi Keretrendszerére épül, így amellett, hogy Magyarországon államilag elismert nyelvvizsgának számít, angol és német nyelvű nemzetközi oklevelet is ad. Az Euroexamet általános (Euro) és üzleti-szaknyelvi (EuroPro) változatban is leteheted, egy- vagy kétnyelvű változatban is. A lejobb az, hogy az Euroexam olyan vizsga, amely után nemcsak a bizonyítványt, de a tudást is garantáltan használhatod, bármerre indulj is. A sikeres vizsgához a maximális pontszám legalább 60% át kell elérni, ugyanakkor feltétel az is, hogy minden vizsgarészen meglegyen legalább 40%. Amennyiben a teljes vizsga összességében sikertelen, azonban a szóbeli vagy írásbeli vizsgához tartozó részek külön számítva sikeres eredményt adnak, akkor a vizsgázó ennek megfelelő államilag elismert szóbeli vagy írásbeli vizsgáról kap bizonyítványt. Tanáraink részt vettek a 30 tanórás pedagógus-továbbképzési programon, ahol Euro Nyelvvizsgára felkészítő tanusítványt kaptak. Sőt néhány tanárunk már szóbeli vizsgákat is lebonyolíthat. 7

8 Rejtvényoldal 1. kategória KERESZTREJTVÉNY 3. kategória 1. Így nevezzük a napkeleti bölcseket. 2. Karácsony előtt a negyedik vasárnappal kezdődő időszak. 3. Ezt vitték a napkeleti bölcsek áldozatuk jeleként a kis Jézus születésekor ajándékba. 4. József Attila: Betlehemi királyok című versében így mutatkozik be: Benéztünk hát kicsit hozzád, Üdvösségünk, égi ország!... vagyok, afféle földi király személye. 5. Ez vezette a bölcseket Betlehembe. 6. Jézus nevelőapja. 7. A szerecseny király. 8. Hódolatuk jeléül vitték a napkeleti királyok. 9. A harmadik napkeleti bölcs. KEDVES REJTVÉNYFEJTŐK! nak megfelelő rejtvényt megfejteni, a négy Ezen az oldalon három rejtvényt találhattok. lapban megjelent rejtvényeket összegyűjteni, és az utolsó számban megjelentett módon el1. kategória: 3 évesek, leendő óvodások. 2. kategória: 6-7 évesek, leendő általános is- juttatni a megadott címre. Mit nyerhettek? 1. kategória: 1 db roller kolások 3. kategória: évesek, leendő középisko- 2. kategória: 1 db kerékpár 3. kategória: 1db tablet lások. Kellemes rejtvényfejtést kívánunk! Nincs más dolgotok, csak a korosztályotok- A Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda időszaki kiadványa. (próbaszám) Felelős kiadó: Kerezsi Béla igazgató Készült: Start Nonprofit Kft., Nyíregyháza Felelős vezető: Balogh Zoltán vezérigazgató 2. kategória 8 További írások és az újságban található cikkek teljes terjedelemben, még több képpel kiegészítve olvashatóak iskolánk weboldalán:

Szakiskolai alapozó képzés osztály nappali tagozat (tandíjmentes)

Szakiskolai alapozó képzés osztály nappali tagozat (tandíjmentes) Szakiskolai alapozó képzés 9-10. osztály nappali tagozat (tandíjmentes) Alapozó képzésünket azoknak a fiataloknak ajánljuk, akik befejezték a 8. osztályt és szeretnének 9-10. osztály elvégzése után szakiskolai

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Indítandó osztályok, kódok: Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály Kód: 01 5 évfolyamos képzés. (nyelvi előkészítő év angol nyelvből + 4 év ) A helyi tanterv

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8

Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8 Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8 2004 az alapítás éve 8 2005/2006-os tanév az első bővülés 9 2006/2007 a tanulói

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things...

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things... EURO Szakiskola és Szakközépiskola, Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium EURO Vocational School and Secondary Technical School, Bilingual Baptist Secondary Grammar School és vállalkozz nagy tettekre...

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

Bemutatkozik a Béri Balogh Ádám Tagintézmény Zalaszentgrót www.bba.sulinet.hu

Bemutatkozik a Béri Balogh Ádám Tagintézmény Zalaszentgrót www.bba.sulinet.hu Bemutatkozik a Béri Balogh Ádám Tagintézmény Zalaszentgrót Képzési profilunk Általános gimnáziumi oktatás. Emelt nyelvi oktatás. Emelt informatika oktatás. Szakmai alapozó orientációs oktatás 9-10. évfolyamon.

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2015-2016-os tanévre TANDÍJ NINCS! Szakközépiskola Összesen 6 osztály 204 tanuló, ebből 2 osztály turizmus szakirány érettségi

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2013-2014-es tanévre Szakközépiskola 01 KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉP (német) (1 osztály 34 fő) 02 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐS

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. osztályos diákoknak a 2014/2015-ös tanévre Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola OM azonosító: 035409 Elérhetőségeink: Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. Telefon: (06-1) 261

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre. Hunfalvy János

8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre. Hunfalvy János 8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. www.hunfalvy-szki.hu

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

Felvételi a GUNDEL-ben

Felvételi a GUNDEL-ben Felvételi a GUNDEL-ben BVHSZC = Budapesti Vendéglátó és Humán Szakképzési Centrum (összesen 9 iskola) Közös (!) oktatási azonosító: 203078 Négy vendéglátó szakképző iskola Dobos C. József Szakképző Iskola,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2014. április 24. Az kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató

Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató Alapítva 1885-ben Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató 2016-2017. tanév Iskolánkban közgazdasági ágazatban folytatunk oktatást a 9-13. évfolyamon.

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola 2364 ÓCSA, Falu Tamás u. 35. Telefon/Fax: 29/378-045 Honlap: www.bogim.hu E-mail: gimi@bogim.hu OM azonosító: 032552 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Középiskolánk

Részletesebben

F E L V É T E L I T Á J É K O Z T A T Ó 2016/2017. tanév

F E L V É T E L I T Á J É K O Z T A T Ó 2016/2017. tanév SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 3600 Ózd, 48-as út 6. Telefon, fax: 48/569-371; 48/479-153 Honlap: www.szikszi-ozd.hu E-mail: szikszi@szikszi.sulinet.hu OM-azonosító: 029306 F E

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Iskolánk vendéglátó-ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi szakképző iskola, ahol szakközép- és szakiskolai képzés keretében a nyolc általános iskolai osztályt végzett, illetve az

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium JELENTKEZÉS Iskolánkról: A Bencés Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézménye 2009. szeptember 1-jén nyitotta

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév Igazgató: Dr. Sipos Mihály Pályaválasztási felelős: Dr. Liptainé Reszegi Ágnes, általános igazgatóhelyettes Az Arany János

Részletesebben

Iskolai Közösségi Szolgálat. Teljesítési napló

Iskolai Közösségi Szolgálat. Teljesítési napló Iskolai Közösségi Szolgálat Teljesítési napló Név: Születési hely, idő: Anyja neve: Cím: Osztályfőnök: Iskola pecsétje: 1 Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat egy

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény dátum tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája nap egyéb esemény időpont (óra:perc) felelős 2015. augusztus

Részletesebben