Kedves Szülők! Sikeres iskolaválasztást kívánok magam és munkatársaim nevében! Bondor Mária intézményvezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kedves Szülők! Sikeres iskolaválasztást kívánok magam és munkatársaim nevében! Bondor Mária intézményvezető"

Átírás

1 2015

2 Kedves Szülők! Fontos és nehéz döntés előtt állnak azok a szülők, akiknek ez év tavaszán kell választaniuk hová, melyik iskolába írassák gyermeküket. Budapest XX. kerületében, Pesterzsébeten kilenc általános iskola várja a tanulni vágyó leendő kisdiákokat. On-line kiadványunkban a kerületi iskolák bemutatkozásait olvashatják. A közölt adatokból megtudhatják azt is, hol, milyen programok várják az iskolával ismerkedő gyerekeket és szüleiket. Sikeres iskolaválasztást kívánok magam és munkatársaim nevében! Bondor Mária intézményvezető

3 A 2015 évi beiratkozással kapcsolatos információk: Áprilisban minden általános iskolában megtörténnek a beiratkozások. A nemzeti köznevelési törvény (Nkt.) értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. (Nkt. 45. (2) pontja) Ha a szülő a gyermek tankötelezettsége teljesítésével kapcsolatban, a törvényben meghatározott kötelességét nem teljesíti, akkor a lakóhelye szerint illetékes járási kormányhivatal a nemzeti köznevelési törvény 45. -a (8) alapján a kötelesség teljesítését elrendeli. Ha további kérdésük van, forduljanak bizalommal az óvodák és az iskolák vezetőihez. A beiratkozás pontos időpontja, és az azzal kapcsolatos információk az intézményekben lesznek kifüggesztve.

4 Az Ady Endre Általános Iskola a kerület legrégebbi iskolája. Munkáját a régi értékek és hagyományok mentén folytatja, immáron 137 éve. Intézményünk jó állapotban várja a kisdiákokat. Az iskola felszereltsége a mai elvárásoknak megfelelő, szaktantermek, interaktív táblák, korszerű gépekkel ellátott informatikai terem, hatalmas tornaterem, sportpályák, tágas ebédlő és könyvtár várja a diákokat. Iskolánk fő feladata az általános műveltséget megalapozó nevelés és oktatás. Hangsúlyt fektetünk az alapkészségek (olvasás, írás, számolás) elsajátítására. Fontosnak tartjuk a társas kapcsolatokra vonatkozó értékek megismertetését. Pedagógiai programunkban hangsúlyos szerepet kap az egyéni- és csoportmunka, a kooperatív tanulási módszerek használata, melyet kiváló pedagógusgárdánk mellett további szakemberek (fejlesztő pedagógus, logopédus, pszichológus) is segítik. Az iskolában sok színvonalas kulturális programot szervezünk, mivel a művészeti nevelést a személyiség-fejlesztés fontos eszközének tekintjük. A kulturális és technikai foglalkozásokon igyekszünk elősegíteni, hogy mindenki bátran kibontakoztathassa képességeit. A foglalkozások anyagát az ünnepköröknek, évszakok változásának figyelembevételével szervezzük meg. Játszóház keretében készíthetnek a gyerekek karácsonyi, ill. húsvéti ajándékokat. A szabadidő tartalmas eltöltését segíti a diákönkormányzat működése és a szabadidős munkaközösség. Évente DÖK napot (közös bográcsozás, vagy kirándulás), kéthavonta klubnapközit rendezünk. Fontos feladatunknak tekintjük a tehetséggondozást. Lehetőségeink szerint különböző szakköröket indítunk, ahol mód van a tehetséges tanulókkal történő munkálkodásra és a tanulók egyéni érdeklődésének megfelelő foglalkozások szervezésére. Tanórákhoz kapcsolódva korrepetálásokon lehetőségünk van a felzárkóztatásra. Iskolánkban nyolc napközis csoport működik. A délutáni munka előre megtervezett időbeosztás szerint történik. Fő célkitűzésünk, hogy a napközis gyermekek az itt folyó tanító és nevelő munkán kívül tartalmas szabadidős programokban is részt vegyenek. Gyermekközpontú iskola nem tud működni a szülői támogatás nélkül. Elvárjuk minden szülőtől az együttműködést, a szülői értekezleteken és a fogadó órákon való megjelenést. Iskolánkban az első évfolyamon csak szöveges értékelést kapnak a gyerekek, a második évfolyamtól osztályozunk, de félévkor még itt is segít a szöveges értékelés az értelmezésben. 3. osztálytól már elmarad a szöveges értékelés és a gyermekeket jegyekkel osztályozzuk. 4. osztálytól kezdve az idegen nyelv heti 3 órában a kötelező tantárgyak között szerepel. Iskolánkban a tehetséges gyermekek számára heti 2 alkalommal teniszoktatást is szervezünk, ha van rá igény.

5 A os tanévben két első osztály indítását tervezzük: Az 1.a osztályban hagyományos oktatás folyik, a diákok minden tantárgyat normál óraszámban tanulnak, melyhez heti két órában dráma-tánc órák kapcsolódnak. A drámafoglalkozásokon a közösségi életben való eligazodáshoz, valamint az önmegismeréshez lehet segítséget kapni. A dráma tanulása a játékon keresztül történik. Ez az osztály 5.-ben választhat az emelt szintű angol, ill. az informatika között. Az 1.b osztályban emelt szintű rajzoktatásra van lehetősége a gyerekeknek. Az emelt szintű rajzoktatásnak iskolánkban több évtizedes hagyománya van. Ennek célja a művészetek iránt érdeklődő, művészeti alapismeretekkel rendelkező, a képi kommunikációban és a műalkotások elemzésében jártas, az önkifejezés egy speciális módjára képes gyermekek nevelése Iskolánk különös gondot fordít arra, hogy az óvodából az iskolába való átmenet a lehető legkisebb zökkenővel történjen. Ennek érdekében a tanítók olyan módon szervezik a gyerekek napjait, hogy az ő igényeik tudjanak érvényesülni. Ezt a türelemmel, az elfogadással, sok játékkal és a családias légkör biztosításával tudják elérni. Iskolanyitogató : Intézményünk Iskolanyitogató címmel foglalkozásokat szervez a leendő elsőseinek. A foglalkozások minden alkalommal hétfőnként óra között zajlanak. A még elérhető programok: 2015.február 2., március 2., április 13. Nyílt napunk: március 25. (szerda) 8-10 óra A részletes programot az iskola honlapján lehet majd megtekinteni. Játszóházunk: március 31. (kedd) óra az aulában Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket és gyermekeiket! Sikéné Pfeiffer Éva intézményvezető

6 Hívunk és várunk a Gyulai István Általános Iskolába! Mottónk: Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok. Kazinczy Ferenc A Gyulai István Általános Iskola Pesterzsébet legnépesebb iskolája közel 700 tanulóval. A Mártírok útja vége felé, a város szélén álló épületet sokan ismerik új sportcsarnokával, a reggeli közlekedési dugóval együtt. No, de nézzük mire törekszünk a falakon belül! Minden gyermek számára tartalmas, hasznos, ugyanakkor boldog iskolai életet szeretnénk biztosítani. Igyekszünk megtalálni azt a tevékenységet, amelyben sikerrel bontakoztathatja ki képességeit. Legfőbb pedagógiai alapelveink: - gyermekközpontúság - esélyegyenlőség - nyitottság. Iskolánkban- évfolyamonként- testnevelés, képzőművészeti tagozat és egy hagyományos tanrendű osztály működik. A gyerekek emelt óraszámban tanulják az adott tantárgyakat 8. osztályig. Délutánonként számos szakkörre van lehetősége a gyerekeknek. A testnevelés órák keretében úszás-, és korcsolyaoktatáson is részt vesznek tanítványaink. Testnevelés tagozatos és hagyományos tanrendű osztályaink kéttanítós formában működnek 8 16 óráig. Kétévente tehetségeink bemutatkozhatnak a CSILI színpadán is a Műsoros est keretében. Partnereink: Kolibri Színház, Művészetek Palotája, Budapesti Operettszínház. Tanévenként kétszer, minden osztályunk színházlátogatáson vesz részt. Kiemelkedő feladatunknak tekintjük a felzárkóztatást és tehetséggondozást. Első osztálytól kezdődően bevezettük az angol nyelv oktatását, 1-2. osztályban heti 1 órában, 3. osztálytól heti 2 órában, negyediktől csoportbontásban: osztályig heti 3 órában, 7. évfolyamon heti 4 órában, 8.-ban heti 4,5 órában. Felsőben a matematika órákat is csoportbontásban tartjuk. Az 5. és 6. évfolyamon természettudományos kísérleteket végezhetnek tanulóink órarendi keretben, minél közelebb hozva egymáshoz az elméletet és a gyakorlatot. Pedagógiai céljaink: szilárd alapkészségek megteremtése, kreativitás fejlesztése, értékelvűség kialakítása, logikus gondolkodás fejlesztése. Végül egy gondolat iskolánk névadójától, Gyulai Istvántól: Száz év múlva nem fog számítani, hogy mennyi pénz volt a bankszámlámon, milyen házban laktam vagy milyen autóval jártam, de lehet, hogy más lesz a világ, mert fontos voltam egy gyerek életében.

7 Hívunk és várunk a Gyulai István Általános Iskolába! Iskolánk elérhetőségei: Gyulai István Általános Iskola Cím: 1202 Budapest, Mártírok útja

8 XX. Kerületi Hajós Alfréd Általános Iskola 1203 Lajtha László utca Honlap: Emelt szintű oktatás: testnevelés, rajz, idegen nyelv (5. osztálytól) Oktatott idegen nyelvek: angol, német A 2015/2016-os tanévben két első osztály indítását tervezzük: 1. a testnevelés emelt szint - néphagyomány 1. b rajz emelt szint néphagyomány Gyermekközpontú iskolánkban ezek mellett 4. osztálytól informatika- és nyelvoktatás (angol, német) indul bontott csoportokban. Igény esetén lehetőséget biztosítunk német nyelv tanulására már első osztálytól nyelvi szakkör keretében. Testnevelés emelt szint Iskolánkban alsó tagozaton heti 7 órában, felsőben heti 5+2 órában oktatunk testnevelést jól felszerelt tornatermünkben. Ezen kívül 1-4. évfolyamon úszásoktatáson vesznek részt tanulóink, valamint több sportágban (röplabda, labdarúgás, kosárlabda, alsós szertorna,) tartunk edzéseket. A természetes mozgásokon kívül megismertetjük a gyerekeket a sportágak alapjaival. Korcsolyázási lehetőséget is biztosítunk. Óráinkon játékos foglalkozásokkal fejlesztjük tanulóinkat. Fontosnak tartjuk oktatási feladataink mellett, hogy reális önértékelésre, önfegyelemre, kötelességtudatra, egészséges versenyszellemre neveljünk a sport által. Tehetséges tanulóinkat kerületi és országos verseny-sorozatokon indítjuk, ahol legtöbbször első, vagy dobogós helyen végzünk.

9 Rajz emelt szint és néphagyomány A vizuális nevelés középpontjában a sikerélményt nyújtó, örömmel járó kreatív alkotó-formáló tevékenység és művészeti élmények befogadása áll. Iskolánk egyéni arculatát adja a rajz-, és néphagyomány oktatás, mely kiválóan alkalmas a tanulók személyiségfejlesztésére, önkifejezésére is. Tevékenységeink során az egyéni, belső élmények megjelenítése a legváltozatosabb technikákkal történik. A néprajzi ismeretek alapvető célja a népművészet és a népi hagyományok megismerése, megőrzése. Népünk életét, ünnepekhez kötődő hagyományainkat, szokásainkat, népviseletünket idézzük fel ezeken az órákon. Elsődlegesen a kéz pedagógiája érvényesül, természetes anyagokkal dolgozunk. Iskolánkban külön kézműves terem van. Rendszeresen veszünk részt pályázatokon, és a hagyományos év végi kiállításunkon minden tanulónk egy-egy munkájával bemutatkozhat. A felújított informatika terem mellett több osztályteremben található számítógép, melyekhez oktatóprogramok tartoznak. Fejlesztő pedagógus, logopédus és iskolapszichológus segíti a gyerekeket. Jól felszerelt, tágas könyvtár áll a gyerekek rendelkezésére. Színes, tanórákon kívüli foglalkozásokkal biztosítjuk a szabadidő hasznos eltöltését. Projekt napok-, és hetek kerülnek megrendezésre egy-egy ünnepkörhöz, témához kapcsolódva. A szülőkkel való jó kapcsolat kialakítását elengedhetetlennek tartjuk a tanulók fejlődése érdekében, ezért igyekszünk a szülőket is bevonni az iskola életébe. Játékos suliváró: január 14. február 11. március óra Nyílt nap: február 18. szerda 8 30 óra Ismerkedési délelőtt: március 21. szombat 9 00 óra Őrfi Krisztina igazgató

10 József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola OM: Budapest Attila utca /fax: honlap: A József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola Pesterzsébet nagy múltú általános iskolája. A 2015/16-os tanévben tanulóink normál, emelt szintű ének-zene és német nemzetiségi oktatási formák közül választhatnak. Német nemzetiségi tanítási program: - A tanulók heti 5 órában tanulják a német nyelvet, emellett nemzetiségi hagyományokkal és tánccal ismerkednek. - Az osztályba való bekerülés feltétele, hogy a szülő írásban kérje gyermeke nemzetiségi oktatását és német identitásáról nyilatkozzon. Előzetes nyelvismeret nem szükséges. Emelt szintű ének-zene oktatás: - Heti 4 órában foglalkoznak a gyerekek zenével és mozgással, második osztálytól ez kiegészül 2 óra énekkarral. - Negyedik osztálytól angol nyelvet tanítunk. Az alapkészségek hatékony fejlesztésével zökkenőmentes iskolakezdést biztosítunk. Iskolánk tudatosan vállalja a tehetséggondozást. Tehetséges tanulóink negyedik évfolyamtól kezdődően matematika tehetséggondozó csoportban tanulják a tantárgyat. Jól működő múzeumpedagógiai programunk kiegészíti a kompetencia alapú oktatást, különös érdeklődési körök kibontakozásának elősegítésére törekszik. A tanulásban lassabban haladók, lemaradók felzárkóztatását fejlesztő pedagógus, logopédus, pszichológus segíti.

11 József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola OM: Budapest Attila utca /fax: honlap: Számos szabadidős programot kínálunk. Az egészséges életmódra nevelés kapcsán kihasználjuk a közeli sportlétesítményeket, diákjaink rendszeresen járnak úszni és korcsolyázni. Népszerű a kosárlabda és a röplabda oktatás. Diákönkormányzatunk számos programot szervez tanulóink számára. Iskolánk honlapján folyamatosan friss információkat találnak az odalátogató érdeklődők: Iskolakóstolgatást szervezünk, melyen a jövendő elsős tanulóknak lehetősége nyílik megismerkedni az iskola profiljával. Időpontjai: február 17. kedd óráig február 24. kedd óráig március 3. kedd óráig Nyílt napot tartunk a következő tanévben első osztályt kezdő kisdiákok szüleinek: március 11. szerda 8-11 óráig 8-9 óra: tájékoztató 9-10 óra: óralátogatás óra: óralátogatás

12 Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola 1202 Budapest, Lázár u. 20. Telefon/fax: (iroda) (igazgató) Honlapja: Iskolánk jellemzői: emelt szintű oktatás ének-zene tantárgyból Oktatott idegen nyelv: német (felső tagozaton emelt óraszámban) Iskolánk 2017-ben ünnepeli fennállásának 100. évfordulóját. Patináját óvjuk, otthonossá pedig a gyerekek kreatív munkái teszik. Tanulóink kiváló eredményei minden évben sok örömet okoznak szüleiknek és tanáraiknak. Huszonöt éve kezdtük a Zsolnay-féle nyelvi, irodalmi és kommunikációs programot. Ennek értékeit, szellemiségét a továbbiakban is meg kívánjuk őrizni. E módszer alkalmazásával elérjük, hogy a gyerekek gondolataikat igényesen fogalmazzák meg; az eléjük kerülő szöveget értőn, kifejezően olvassák; a pontos és szép beszéd fejlesztésével képessé váljanak az élményt nyújtó versmondásra; valamint, hogy a helyesejtésen alapuló helyesírásuk biztos legyen. Mindezek kialakításában a differenciált - csoportokban történő - munkaformát tartjuk a leghatékonyabbnak. Emelt szintű ének-zenei oktatásunk több mint negyedszázados múltra tekint vissza. Ez idő alatt számos tanítványunk választotta a zenei pályát élethivatásul. Kórusaink eredményességét számtalan arany minősítés, diploma, többszörös Év kórusa cím, nemzetközi verseny első helyezései és jól működő külföldi kapcsolatok fémjelzik. A legbüszkébbek mégis arra vagyunk, hogy tanítványaink értékes zenén nevelődnek; érzelmileg nyitottá válnak a szép befogadására. A zene szeretete és az együttmuzsikálás öröme életre szóló élményeket ad számukra, amely felelősséget ébreszt önmagukért és egymásért is. Sokan nem is gondolnák, hogy a zene ezerarcú. Egy másfajta kód a kottázás például a matematika logikájának megértését és az idegen nyelvek könnyebb elsajátítását segíti. Iskolánkban az informatika és a német nyelv oktatása negyedik osztálytól kezdődik, bontott csoportokban. Tanulóinknak a 8. osztály végére biztosítjuk az alapfokú nyelvvizsga megszerzésének lehetőségét. Jól felszerelt könyvtárunkban a gyerekek szívesen töltik szabadidejüket és készülnek a különböző versenyekre. Felgyorsult világunkban hagyományaink őrzése különös kötelességünk. A karácsonyra való felkészülés meghitt pillanatait jelentik templomi koncertjeink, a

13 tavaszi Lázár-napra pedig az egyéni tehetségek mellett számos osztály készül önálló műsorral. Hagyományként színesíti iskolai életünket a projektnap. Délelőtt rendhagyó tanítási órák zajlanak, délután pedig a főszerep a gyerekeké; adott témában kreatív, sokoldalú, önálló előadásaikat hallgathatjuk meg. A tanévet mindig muzsikával zárjuk. Évzáró koncertünk egyik megható pillanata, mikor végzős zenei tagozatos tanítványaink elbúcsúznak. Mindezek mellett nagy figyelmet fordítunk a mindennapi testmozgásra is. A napi testnevelésórák mellett első osztálytól délutánonként leány kosárlabda- és fiú futballedzéseken vehetnek részt tanulóink. Iskolánk a Törekvés SE kosárlabdabázisiskolája és a Bozsik Gyermek Labdarúgó Program aktív résztvevője. A drámajáték szakkör, amely a különböző képességek, készségek fejlődését segíti és a sikeres Hangyabanda színjátszó csoport ugyancsak nyitva áll a tanulóink előtt. Rajz és kézműves foglalkozásainkon is értékes alkotások születnek. A tanévben egy ének-zene emelt szintű (napközis) és egy normál tantervű (egész-napos) osztályt indítunk. A zenei osztályban lehetőség lesz hangszertanulásra a zeneiskolával közreműködve és kézművesség tanulására, a normál osztályban pedig néptáncra és drámára-playbackre is. Bemutató órákat, a leendő elsősök számára a 4. osztályban március 10-én óráig tartunk. Iskolamegismerő napot rendezünk az óvodás gyermekeknek március 20-án óráig, melynek keretében kézműves- és drámafoglalkozást, valamint táncházat tartunk. A várható létszám megbecslése érdekében kérjük előzetes bejelentkezésüket Az ének-zenei meghallgatás és a tanítókkal való ismerkedő beszélgetés március én óráig lesz. Mezei József igazgató

14 Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium 1203 Budapest, János u. 4. Telefon: , Fax: Honlapja: A Nagy László Általános Iskola és Gimnázium működtetője a Fővárosi Önkormányzat, fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Tankerülete. Iskolánk 13 évfolyamos, többcélú intézményként lát el nevelő-oktató munkát Pesterzsébet központjában. Az intézmény szerkezete az évek során fokozatosan alakult ki: az általános iskola 1-8. évfolyamán és a gimnáziumban 9-12./ 13. évfolyamon tanulnak diákjaink, 4 és 5 évfolyamos gimnáziumi osztályainkban. Iskolánk 1981-től, megalakulásától kezdve korszerűen alkalmazkodik az iskola megváltozott funkciójához, így mind a mai napig sikeresen látja el többek között az általános iskolai nevelés és oktatás feladatait a tudás, közösség, innováció témaköréhez kapcsolódva. Pedagógusaink közössége biztosítéka az állandó magas szakmai színvonalnak. Fontosnak tartjuk a gyermekközpontúságot, így pedagógiánkkal tanulói sikerélmények nyújtására, folyamatos, személyre szabott személyiség- és közösségfejlesztésre törekszünk. Nemcsak a tehetségesek, de a tanulási nehézségek enyhítésére szorulók fejlettségi szintjéhez igazodó tartalmakat is közvetítünk. Változatos tanulásszervezési eljárásokkal, módszerekkel, infokommunikációs eszközök használatával segítjük a tanulói kompetenciák fejlesztését. A hatékony motiváció eszközeire építünk a tanulók tanulás iránti pozitív attitűdjének kialakulásához. Eredményességünket jelzi, hogy 8. osztályosaink középiskolai beiskolázása szinte minden esetben már első körben lezárul, és a tanulóink többsége gimnáziumba, illetve szakközépiskolába nyer felvételt, ahol megtartják elért eredményeiket. Évek óta nagy számban, tanévig tanulnak itt diákjaink, akik a gimnáziumi tagozatunkon folytatják tanulmányaikat. Érettségizőink a színvonalas érettségi vizsgák birtokában, jelentős arányban kerülnek be a felsőfokú intézményekbe. A 2015/2016-os tanévben két első osztály indítását tervezzük: Az osztályokban azonos Helyi tanterv alapján folyik az oktatás - nevelés különböző szervezési munkaformában: - az egyik osztályban a kötelező tanórai és az egyéb foglalkozásokat a délelőtti és a délutáni időszakban szétosztva szervezzük meg, - a másik osztályban a délelőtti tanórákat követően vesznek részt a tanulók a nem tanórai, napközis, egyéni foglalkozásokon. Mindkét osztályban a hangoztató elemző-összetevő (szótagoló) olvasási módszert alkalmazzuk, kompetencia alapú matematikaoktatást végzünk. Az idegen nyelv tanításának az iskolánkban hagyománya van. Lehetőséget adunk 1. osztálytól kezdve az idegen nyelvvel való korai ismerkedésre. Oktatott idegen nyelv: az angol nyelv. Diákjainknak biztosítjuk a heti 5 testnevelés órát, helyben szervezzük meg a gyógytestnevelés foglalkozást is. 5. évfolyamtól idegen nyelvi és természettudományi emelt szintű oktatást nyújtunk, amelyek folytatódnak a gimnáziumi tagozatos képzéseinkben is.

15 Programjaink néhány jellemző tevékenysége: Az anyanyelvi-irodalmi ismeretek oktatásában központi helyet kap a kommunikáció. Az informatikai eszközök által az informatikai környezettel való korai ismerkedés. Tapasztalatszerzéssel megérlelt, játékossággal, önállósággal elsajátított matematikai-logikai, természettudományos ismeretek, képességfejlesztés. A pozitív életvitellel kapcsolatos attitűd kialakítása, az önismeret és emberismeret, a tanulás tanulása, a népi hagyományőrzés, mind hangsúlyos részei a tanítási tartalmaknak. A tanórai munkaformáknál előnyben részesítjük a differenciált óravezetést. Projektmunkák, páros és csoportmunkák készítése során előtérbe helyezzük a tanulói együttműködést. A 16 óráig tartó nevelés-oktatás foglalkozásain a tanulók a következő tanítási napokra önálló tanulás keretében az iskolában készítik el a házi feladatukat. A tehetséges diákok rendszeresen sikereket érnek el a tanulmányi-, kulturális- és sportversenyeken, vetélkedőkön. Tanórákon kívül lehetőség van az érdeklődésnek megfelelő foglalkozásokon való részvételre, tehetséggondozással és felzárkóztatással kapcsolatos tevékenységek végzésére. Szükség esetén egyéni és fejlesztő foglalkozások egészíthetik ki a tanórai tanulói munkát. Különböző szakköri jellegű foglalkozásokat szervezünk: rajz-kézműves, drámajátékszínjátszás, matematikai-logikai, német és angol nyelvi, informatikai területeken; a tanulók igényeik szerint részt vehetnek énekkaron, sakk, fogyasztóvédelmi foglalkozásokon. Helyet adunk a Zeneiskola képzéseinek (szolfézs, furulya, hegedűoktatás). Iskolánk gazdag könyvtári állományára építhetünk a tanításban, a tanulói önálló tanulás, az önművelés szokásának kialakításában. Változatos sportolási lehetőség biztosított a gyermekek számára: kézilabda, futball, játékos torna, kosárlabda, atlétika, röplabda, iskolai sportkör, modern tánc, gyermek-aerobic, korcsolya, úszás, tenisz sportágakban. A kulturális intézmények - színházak, múzeumok, kiállítások, stb.- látogatása rendszeres, a tanítás-tanulás színtereként is. Népszerűek a változatos programot nyújtó nyári táboraink minden korosztály számára. Hagyományosak az osztály, illetve iskolai szintű műsorok, ünnepélyek, az alapítványi családi sportnap, továbbá a Nagy László Napok kulturális, sport és tudományos előadói rendezvényei, melyek szintén iskolai programjainkat színesítik. Nyitott kapuk-nyílt nap az iskolában: február 20. (péntek) óráig és március 20. (péntek) óráig A nyílt napok programja: Tájékoztató a leendő első osztályos tanulók szülei számára az induló 1. évfolyamról 8-9 óráig, majd bemutatóórák 9-11 óráig. Iskolalátogatás - óvodai csoportok részére az előzetes egyeztetést követően: április 10. (péntek) ig Játékos délutáni Ovisuli - iskolaelőkészítő foglalkozások: Nagycsoportos óvodás gyerekek részére az iskola tanítói játékos foglalkozásokat tartanak: február 3-tól március 24-ig, hetente keddenként 16 órától 17 óráig. Rendezvényeinkre szeretettel várunk minden érdeklődő szülőt és gyermeket. (Előzetes bejelentkezést kérünk: a /107-es melléken!) A létszámtervezésünk érdekében kérjük mindazokat, akik az iskolánkat kívánják választani, írásban jelezzék március 31-ig az igazgatónőnek (a szülő nevének, címének, illetve elérhetőségének a megjelölésével). Az alaposan megfontolt, sikeres iskolaválasztáshoz elegendő türelmet kívánunk! Gyermekeiket szeretettel várjuk! Pavluska Éva ált. isk. igazgatóhelyettes Hollóné Kovács Éva igazgató

16 Tátra Téri Általános Iskola 1204 Budapest, Tátra tér 1. Telefon: ; Telefon/fax: Honlap: Facebook: Tátra Téri Általános Iskola Emelt szintű oktatás: angol Oktatott idegen nyelvek: angol A XX. kerület iskolái közül a Tátra Téri Általános Iskola helyezkedik el a legideálisabb környezetben, jól megközelíthető helyen, biztonságos forgalomtól elzárt területen, egy játszótérre nyíló kapukkal. Nagy előnyünknek tartjuk, hogy átlagosan kb. 18 fős osztálylétszámokkal, jelenleg 10 osztállyal működő kicsi, barátságos iskola vagyunk. Családias légkörben minden tanuló és pedagógus jól ismeri egymást. A tehetséges, jó képességű tanulóink mellett törekszünk a segítségre szorulók képességfejlesztésére is. Munkánkat segíti logopédus, pszichológus és fejlesztő pedagógus is. Alkalmazott tanítási módszereink hatékonyan, sokoldalúan fejlesztik a gyerekek személyiségét, képességeit. Az olvasást hagyományos, szótagoló módszerrel tanítjuk. Kiemelten fontosnak tartjuk az idegen nyelvoktatást, ezért az angol nyelvet emelt szinten oktatjuk első osztály második félévétől kezdődően. Korlátlan, ingyenes internet hozzáféréssel rendelkezünk. Valamennyi tanteremben biztosított a számítógép és internet használata. Ingyenes kézműves, számítástechnika, német, angol, természettudományos, tehetséggondozó szakkör, fejlesztő foglalkozások, valamint változatos sportfoglalkozások színesítik a szabadidős programokat. Iskolánk pedagógusai folyamatos továbbképzések során elsajátították a korszerű pedagógiai módszereket. A kooperatív oktatás, differenciált tanulásszervezés mindennapi gyakorlat iskolánkban. Könyvtárunk nyugodt környezetben várja az ismeretszerzésre vágyó tanulókat. Pedagógusaink felzárkóztató foglalkozást (korrepetálást), tehetséggondozást tartanak az általuk oktatott tantárgyból. Az iskolában folyó munkát támogatja a Tátra Alapítvány a Kultúráért és a Környezetért.

17 A 2015/2016-os tanévben egy első osztály indítását tervezzük: 1.a napközis vagy hazajárós, angol nyelv emelt vagy normál szintű oktatása - osztályfőnöke Döbrönte Györgyi tanító párja: Horváth Etelka Első osztály második félévétől heti egy, második osztályban heti két szakköri órában, harmadik évfolyamon három, negyedik évfolyamtól heti öt tanórában tanulják a gyerekek emelt szinten az angol nyelvet. Normál tantervű tanulócsoportban 4. osztálytól heti 3 órában tanulhatnak angol nyelvet. Nagyon várom az iskolát! címmel iskola előkészítő foglalkozásokat tartunk január 27-én ig játékos angol foglalkozást február 10-én ig játékos matematika előkészítőt február 24-én ig játékos íráselőkészítő foglalkozást március 3-án kedden nyílt napot tartunk Olvasás a 4.a osztályban Döbrönte Györgyi tartja, a leendő 1. a osztály osztályfőnöke rajz 2.a osztályban Horváth Etelka angol a 4.a osztályban Pulay Gabriella tartja az emelt szintű angolosok számára február 24-én ig mese illusztrálása szereplők megformálása március 24-én tól Tájékoztató szülői értekezletet tartunk a nagycsoportosok szüleinek, bemutatkoznak az elsős tanító nénik közben a gyermekeiknek játéktevékenység lesz egy különálló teremben. Mindenről bővebben az iskola honlapján olvashatnak. en vagy a facebookon is szívesen válaszolunk minden érdeklődő kérdésre Szeretettel várjuk az érdeklődő óvodásokat és szülőket! Forgács Anna igazgató

18 Budapest XX. Kerületi Vörösmarty Mihály Általános Iskola OM Budapest, Vörösmarty u Telefon: Fax: Honlap: vm128.freeweb.hu Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolyogni rád. /Vörösmarty Mihály/ Iskolánk 1927 óta működik, kertvárosi környezetben ban az épület teljesen megújult a XXI. század követelményeinek megfelelően. Udvarunk parkosított. Az egészséges életmód kialakítását tornaterem, udvari sportpályák segítik. Könyvtárunk felszereltsége lehetőséget biztosít az önálló ismeretszerzéshez. Legfontosabb pedagógiai alapelveink: Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Pedagógusaink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből. Ennek érdekében: a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és számunkra korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújt, iskolánk olyan ismereteket közöl, melyek megalapozzák a tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben, az iskola nevelő-oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű fejlesztésében látjuk, fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit, szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának becsülete legyen. Nevelőtestületünkről: Önképzéssel, továbbképzésekkel biztosítjuk módszertani kultúránk folyamatos fejlődését. A főbb tantárgyak oktatásában digitális tananyagot is alkalmazunk. Miben különbözünk a többi iskolától? Közoktatási típusú sportiskolai osztályt indítunk 1. évfolyamtól, felmenő rendszerben, négy sportágban: vízilabda, szinkronúszás, jégkorong, evezés. Az erőnlét kialakítása heti 5 testnevelés óra keretében folyik, ezen felül heti 3 alkalommal sportági edzést tartanak az egyesület edzői az új kerületi sportlétesítményekben és a Duna-parti evezős telepen. Az edzések száma felmenő rendszerben növekszik.

19 Együttműködő egyesületek: Honvéd Utánpótlás Vízilabda Sportegyesület, Pesterzsébeti Hockey Club, MTK Evezős Szakosztály. A sportoktatás szakmai irányítását a MOB végzi a nemzeti utánpótlás nevelés jegyében. Emelt óraszámban (1-3. évfolyamon heti 2 órában, 4-8. évfolyamon heti 5 órában) tanítjuk az angol és a német nyelvet. Szabadidős tevékenységek: A tanulók érdeklődése, igénye szerint sokszínű szabadidős tevékenységeket szervezünk. Iskolánkban számos közkedvelt, hagyományteremtő rendezvény lebonyolítására kerül sor: tanulmányi és művészeti versenyek, Vörösmarty-nap, jeles napok, ünnepélyek, diákönkormányzati rendezvények, osztályprogramok, nyári táborok, igény esetén külföldi tanulmányutak angol és német nyelvterületre. Iskolánkban a zeneiskola kihelyezett tagozata működik (szolfézs és hangszeres oktatás). Mit kínálunk a leendő első osztályosainknak? Kedves, barátságos, nagy empátiával rendelkező, jól felkészült tanító néniket. Esztétikusan felújított környezetet. Differenciált képességkibontakoztatást, kreatív, élményszerű pedagógiai módszereket. Az alapkészségek biztonságos elsajátítását, fejlesztését. Kiegyensúlyozott, boldog iskolai éveket. A 2015/2016. tanévben három első osztály indítását tervezzük: 1. a - normál tantervű osztály 1. b - emelt óraszámban angolt/németet tanuló osztály 1. c - közoktatási típusú sportiskolai osztály A három osztályhoz napközis csoportok kapcsolódnak. Az osztályok 20 fős létszám esetén indulnak. A b osztályt két idegen nyelvi csoportra bontjuk, egy csoport minimális létszáma 10 fő. A jelentkezők számától és az általuk választott idegen nyelvtől függ, hogy mely nyelv/nyelvek tanulását kezdhetik meg a gyerekek. Iskola- megismerési program óvodásoknak és szüleiknek intézményünkben: április 17-én 8.00 és óra között. Kedves Szülők! Amennyiben bemutatkozásunkkal felkeltettük érdeklődésüket, látogassanak el hozzánk! Győződjenek meg személyesen az intézményben folyó munkáról, ismerkedjenek meg személyesen a tanító nénikkel! Találkozzunk a Vörösmartyban! A nevelőtestület nevében: Loncsák Judit igazgató 2

20 Budapest XX. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 1205 Budapest, Mártírok útja. 47. Telefon/fax: Honlapja: Iskolánk 86 éve működik kerületünkben, jól megközelíthető helyen, kertvárosi környezetben. Célunk, hogy a nálunk tanuló gyermekek vidám, kiegyensúlyozott kamaszokká serdüljenek és az iskolát életszerű és biztos alapokon nyugvó tudással hagyják el. Pedagógiai hitvallásunk, hogy minden gyermek képességeinek és az életkori sajátosságainak megfelelő terhelést kapja. Gyermekközpontú szemléletünk az iskola mindennapjait áthatja. Tanárainkhoz bármikor fordulhatnak örömükkel, problémájukkal. A 2015/2016-os tanévben egy napközi otthonos első osztály indítását tervezzük: Már az első évben lehetőséget biztosítunk tanulóinknak a német nyelvvel történő játékos ismerkedésre. Bevezettük a szövegértés nevű tantárgyat, mely a kerületben egyedülálló módon nyújt lehetőséget arra, hogy kiemelt fontossággal kezeljük a tanulást meghatározó egyik legalapvetőbb képesség tudatos fejlesztését. Az alapkészségek erősítése érdekében magasabb óraszámban tanítjuk a matematikát. A mindennapos testnevelés kiemelt fontosságát bizonyítja, hogy mind az 5 testnevelés órát tornateremben tartjuk, a tehetséges tanulóinknak már az első évben versenyzési lehetőséget biztosítunk. A tanulás örömszerző jellegének biztosítása érdekében használjuk az internetet, a digitális tananyagokat a tanítási órákon. Nagy hangsúlyt helyezünk a művészeti nevelésre, ezért a rajz, technika, ének tantárgyak tevékenységeit szakköri keretben is kézműves-, rajz-, kézimunka szakkör és énekkar folytathatják leendő elsőseink. Mindezzel célunk a tudás több oldalról történő megerősítése a korszerű egész napos nevelés során, az iskolába járás megszerettetése, az óvodaiskola átmenet zökkenő mentessé tétele. Alsó tagozaton napközit, felső tagozaton tanulószobát szervezünk a tanulók egész napos foglalkoztatása érdekében, a számos szakkör és differenciáló, tehetségfejlesztő foglalkozás mellett. Mindehhez biztosítékot nyújtanak tapasztalt tanító és tanár kollégáink. Iskolánk sajátosságai: Nálunk található a legnagyobb, versenyek rendezésére is alkalmas tornaterem. Számítástechnika és szaktantermek segítik az eredményes munkát. Nagy hangsúlyt fektetünk a kompetenciák fejlesztésére a tanórákon és a tanórákon kívül is, Végzőseinknek ingyenes felvételi előkészítést biztosítunk matematikából és magyarból, A tanórákon szívesen alkalmazzuk a tanulókhoz igazított kooperatív oktatási formákat, és a csoportmunkát.

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest 03 Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről 3. oldal 7.

Részletesebben

DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév

DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Összeállították a Polgármesteri

Részletesebben

I R Á N Y T Ű 2014/2015-ös tanév

I R Á N Y T Ű 2014/2015-ös tanév I R Á N Y T Ű 2014/2015-ös tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest 03 Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről Klebelsberg

Részletesebben

I R Á N Y T Ű 2015/2016-os tanév

I R Á N Y T Ű 2015/2016-os tanév I R Á N Y T Ű 2015/2016-os tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest III. Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről Klebelsberg

Részletesebben

2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK,

2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK, I R Á N Y T Ű S Z Ü L Ő K N E K A Z I N T É ZM É N Y V Á L A S Z T Á S H O Z 2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK,

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Rövid neve: Kaposvári Általános Iskola Székhelye: 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Tagintézmények neve: Benedek Elek Tagiskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhely: 1105 Budapest, Kápolna tér 4. Tagintézmény: 1101 Budapest, Üllői út 118. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 I S KOLÁNKRÓL Iskolánk,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 2013 0 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok Pedagógiai programunk elé 5. Preambulum 6. Helyzetelemzés

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. OM: 035289 Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény elérhetősége: 06-23-389-040 www. rakoczit@axelero www.tarnok.hu/iskola/ Iskola/indesc.html

PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény elérhetősége: 06-23-389-040 www. rakoczit@axelero www.tarnok.hu/iskola/ Iskola/indesc.html II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2461. TÁRNOK, ISKOLA U. 1. OM: 032357 Fenntartója: Tárnok Nagyközség Önkormányzata Az intézményvezető neve, a dokumentum készítője:

Részletesebben

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14.

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM H A T Á L Y B A L É P É S I DŐPONTJA: 2013. S Z E P T E M B E R 1. Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSCSABAI KAZINCZY FERENC

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ TARTALOMJEGYZÉK oldal 3. oldal 1. Küldetésnyilatkozat 3. oldal 2. A Pedagógiai Program törvényi háttere 4. oldal 3. Az iskola alapadatai 4. oldal 4. A hatálybalépése, felülvizsgálata 6. oldal

Részletesebben

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült : 2012.08.23. 2 MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN! Isten minden kis tücskének Akad hely a kórusban. Némelyik hangja mély, a másiké magas. Megint

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

Pedagógiai Program 1

Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. 2 TARTALOM I. Bevezető... 7 1. Helyzetelemzés... 7 1.1. A környezet... 7 1.2. Az intézmény múltjáról... 7 1.2.1.

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA,

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA, HPP-08/2013 Az úrhidai Gróf Batthyány Lajos Általános Iskola Géza Fejedelem Tagiskolája nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA, melyet az iskola nevelőtestülete 2013. március 27-én fogadott el. 1. Az

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési Terv Helyi Tanterv Általános Iskola 2010. 2376 H E R N Á D F Ő ÚT 1 5 0. 2 3 7 8 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 1 8. Nevelési Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Iskolanyitogató 2013-2014

Iskolanyitogató 2013-2014 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri köszöntő 1113 Budapest XI. ker. Bocskai út 39/41. Telefon: 372-45-00 Tisztelt Szülők, Nagyszülők! Az Iskolanyitogató egy minden évben megjelenő,

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

Bábolnai Általános Iskola

Bábolnai Általános Iskola Bábolnai Általános Iskola Bábolna, Toldi M. u. 24. (OM: 031 895) Pedagógiai program Érvényes a 2013-2014-es tanévtől TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA Küldetésnyilatkozat 6 Iskolánk története

Részletesebben