Christian Jahl: A bécsi fıkönyvtár feladatai, különös tekintettel a felhasználóknak nyújtott szolgáltatásokra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Christian Jahl: A bécsi fıkönyvtár feladatai, különös tekintettel a felhasználóknak nyújtott szolgáltatásokra"

Átírás

1 Christian Jahl: A bécsi fıkönyvtár feladatai, különös tekintettel a felhasználóknak nyújtott szolgáltatásokra Szolgáltatások, Siker és koncepciók a jövıre : A könyvtár, mint a tanulás színhelye A Fıkönyvtárat április 7-én nyitották meg. A salzburgi Ernst Mayr tervezte. 1) Építészet és környezet Bécsben két körgyőrő található, az egyik a Prachstrasse a lenyőgözı épületeivel, úgymint a Várszínház, az Opera, a Városháza. A másik a Gürtel. A polgármester a kezdetekben úgy nyilatkozott egy interjúban, hogy ırült ötletnek találja azt, hogy könyvtárat építsenek két autópálya közé, ahol naponta kb autó halad el. A kezdeti kételkedést késıbb lelkesedés váltotta fel. Egyrészt Mayr tervei jól illettek a környezethez. Kétoldalt lezárt szárnyat tervezett, amelyek kizárják a zajt. Egy lépcsıt és fényaknát, ami a tetıteraszról egészen az alsó szintig ér. A tömegközlekedési eszközökön naponta kb ember halad át a fıkönyvtár elıtt, mivel ez egy forgalmas csomópont (átszálló). A könyvtár Bécs minden részérıl egy órán belül elérhetı tömegközlekedési eszközzel. A környezet és az épület szintén reklám a könyvtárnak. A könyvtár két kerület határán fekszik, az egyik a (7.) egy diákok, mővelt polgárok lakta körzet, a másik (15.) kerületben a legmagasabb a bevándorlók száma a lakosok között. Mindkét célcsoportot meg tudták szólítani a könyvtári programmal. 2) Szolgáltatás A fıkönyvtár a bécsi könyvtári hálózatok része, 40 könyvtárral, 2 könyvtári busszal. Az állomány dokumentumból áll, melynek 20%-a AV dokumentum. Az állomány tagoltságát tekintve 6 szakterület szerint különítik el ún. Colleg-okra. Eltérı színő jelölésekkel különítik el a szakterületeket. Lényeges a könyvtár számára, hogy a legutóbbi használói kérdıívben magas pontot ért el a könyvtár. A kérdıívben a használók értékelték az információszolgáltatáson kívül a könyvtárosok szakértelmét, kedvességét, elhivatottságát. A tervek szerint egy élhetı, lakható légkört szerettek volna kialakítani, ahol a használók jól érzik magukat akkor is, ha hosszabb ideig tartózkodnak a könyvtárban (alkalmazkodva a koncepcióhoz: a könyvtár, mint a tanulás színhelye). 150 férıhely áll az olvasók rendelkezésére a kényelmes kanapéktól, a kis fotelokon át a számítógépes férıhelyekig. A termek átalakíthatóak, kisebb formában 120, nagyobb formában 300 ember befogadására képesek. 3) Sikerek

2 A nyitás utáni elsı 9 hónapban 2003 áprilisától 2003 decemberig mintegy fı iratkozott be a könyvtárba. Az idei év végéig fı használt napijegyet ( látogatókártya ). Összehasonlításként, a korábbi fıkönyvtárban évente 4500 új beiratkozott olvasójuk volt ban 1.9 millió kölcsönzés történt a könyvtárban, ebbıl 45% -ban az olvasók saját maguk végezték kölcsönzéseiket az erre rendelkezésre álló eszközzel. Az önkiszolgáló berendezéseket idén szeptemberben bıvítik további 2 automatával, hogy a jövıben a használók a pénzváltást is önállóan végezhessék és ezáltal a személyzet kevésbé lesz leterhelt. A személyzetrıl Képzett könyvtárosokat és kisegítıs diákokat alkalmaznak. A könyvtári rendezvények statisztikáiról 2006-ban fı vett részt a fıkönyvtár valamelyik rendezvényén. Nyilvánosság, Megjelenés a médiában A figyelem felkeltése fontos gazdasági szempontból is. Az alapgondolat az, hogy egy információs társadalomban élünk de maga az információ nem tud megmenteni bennünket. Nemcsak maga az információ a fontos, hanem annak felkutatatása, feldolgozása, kiválasztása. Fontos, hogy a könyvtár felkeltse saját maga is az érdeklıdést. A projekt kezdetekor a könyvtár egyértelmő, egységes elutasítással találta szemben magát. A médiában - mindegy hogy az a Falter, a Bécsi Városi Újság vagy a Presse volt -, úgy gondolták, hogy az építész valósítsa meg az ötletét, hiszen ha már egy privát befektetı pénzt ad erre, akkor a városnak hagynia kell. Ám a tartalom, a belsı másodlagos szempont volt számukra. A megnyitást követıen, miután lezajlott az elsı olvasói roham, vihar, a média és a nyilvánosság véleménye is teljesen megváltozott. A korábban kritikus hangvételő Falter a Wim Wenders film vetítésekor a Bécs felett az ég kifejezést alkalmazta, melyet a könyvtárra értett. (Wim Wenders Berlin felett az ég c. filmjére utalva). Ezt megszámlálhatatlan újságcikk követte. 2 játékfilm és egy 30 perces dokumentumfilm forgatásához használták a könyvtár helyszínét; Vasárnapi kép Ausztriáról. Mindezt fımősoridıben adták, több, mint nézı látta. Több ismert személy meglátogatta a köynvtárat, pl. Gusenbauer kancellár, Molterer alkancellár és a kenti herceg. A Wirtschaft Magazin fıszerkesztıje lelkesen mesélte, hogy a lánya rendszeresen látogatja a könyvtárat, és hogy a bécsi fiatalok körében jelent valamit, ha valaki könyvtártag.

3 Hogyan tovább a további sikerek érdekében? A könyvtárigazgató 4 fı motívumot fogalmaz meg: a) Teaching Library (a könyvtár, mint a tanulás színhelye) b) Interkulturális könyvtári munka c) Munka a fiatalokkal, gyermekekkel d) Virtuális könyvtár; könyvtári portál a) Teaching Library (a könyvtár, mint a tanulás színhelye) Ausztriában magas a bevándorlók száma. Ma mintegy 1,66 millió ember él Bécsben. A lakosság 19 %-a nem osztrák állampolgár. Kb en vannak a törökök, ember a volt Jugoszlávia országaiból érkezett. A könyvtár programjai között szerepel a nyelvtanulás segítése, ezért különbözı tanfolyamokat tartanak. Egy mőködı kurzusuk : Mama németül tanul : alapszintő kurzus anyukáknak. A résztvevı anyukák egy évre szóló ingyenes olvasójegyet kapnak. A tanároknak a könyvtárat mutatják be. b) Interkulturális könyvtári munka Az interkulturális könyvtár stratégiai terveinek megvalósítására felvettek egy koordinátort. c) Munka a fiatalokkal, gyermekekkel d) Virtuális könyvtár; könyvtári portál A könyvtár stratégiai céljai közt szerepel: a könyvtári munka alkotóelemi közé beépíteni egy interkulturális alapszolgáltatást/irányvonalat. Fontos szerepet betölteni az osztrák könyvtártudomány területén. Együttmőködni hivatalokkal, intézményekkel, akik bevándorlókkal foglalkoznak. Kulturális intézményekkel, más országok követségeivel és nemzetközi szervezetekkel. Könyvtárakkal, akik hasonló feladatokra helyezik a hangsúlyt. Munka gyerekekkel, fiatalokkal Az olvasóvá nevelés bıvíti a nyilvános könyvtárok hagyományos szolgáltatásiat, alapfeladatait, amilyen a dokumentumszolgáltatás, az információhóz való hozzáférés. A könyvtár 2008-ra célul tőzte ki 1900 gyermek animációs program megszervezését. Az animációt rendkívül fontosnak tartják az olvasóvá nevelés eléréséhez, korosztálynak megfelelı programokkal.

4 Terveznek : Könyvbemutatót animációval Képeskönyv mozi Játékok Rejtvények Kvíz /könyvekkel kapcsolatos Felovasó délutánok Kirango Klub A tanárok véleménye is az, hogy fontos az együttmőködés a könyvtárak és az iskola, óvóda között és a jó kapcsolat létrehozása, ápolása. Fontos, hogy a fiatalok a foglalkozásokon kívül a szabadidejükben is látogassák a könyvtárat. A könyvtár célul tőzte ki, hogy a fiatalokat, a gyermekeket megismertesse a könyvtári szolgáltatásokkal és ıket felnıtt korukban is megtartsa könyvtárhasználóknak. Néhány program Kirangolino gyermekeknek 2-3 éves korig. Óvópedagógus és könyvtáros által közösen tartott foglalkozás Zenés Kirango : énekek, játékok, táncok tanulása, csoportmunka gyermekekkel, a zenei készségek fejlesztése. /ötletek felnıtteknek A programra másfél, kétéves gyermekeket várnak felnıtt kísérettel. Szerdánként Kirango klub : számítógép használata iskolai feladatokhoz éves gyermekek számára. Kirango special : Utazás a Föld körül az érzékszervek segítségével ;látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés.. A 2006-os évben a hangsúlyt a norvég és svéd gyermekirodalom bemutatására fektették. A könyvtárban minden évben nagy gyermekfesztivált tartanak, ahová különféle programokkal, gyermekszínházzal, workshoppal várják az érdeklıdıket. A virtuális könyvtár szerepe A hosszú nyitvatartási idı és a jól berendezett könyvtári helyiségeken kívül a könyvtárnak ki kell lépnie az idı és a tér által nem korlátolt virtuális világba. DigiBib Onleihe / online kölcsönzés Az állományról Idegenynyelvi könyvtár dokumentum 30 idegen nyelven. 500 Av dokumentum, kétnyelvő könyvek gyermekkönyv, könnyített, rövidített olvasmányok, hangoskönyvek, Videok, DVD-k fıként angol, francia nyelven de megtalálható a török, spanyol stb nyelvő irodalom is. Az un. Világnyelvek mellett a szomszédos országok nyelvén is található a győjteményben 250 kötet klasszikus és szépirodalom. /magyar nyelven

5 Található 2 magyar nyelvő napilap és 2 magyar nyelvő magazin. A könyvtár sikeres, modern arculatú. Figyelik a visszacsatolást, az olvasói igényeket, mi az a szolgáltatás, ötlet, amit a használók szívesen fogadtak és mik azok, amelyeken még javítani kell. Bíznak abban, hogy a tervezett céljaikkal, programjaikkal vonzóvá teszik a használók számára szolgáltatásaikat a jövıben is és a város szerepében fontos szerepet töltenek be.

A digitális tartalmak rendszerezése Beszélgetés Drótos Lászlóval

A digitális tartalmak rendszerezése Beszélgetés Drótos Lászlóval Véry Zoltán A digitális tartalmak rendszerezése Beszélgetés Drótos Lászlóval Sokat írunk. Sokkal többet, mint néhány évtizede akár egy hónap alatt. Ezt a számítógépes szövegszerkesztıknek is tulajdoníthatjuk.

Részletesebben

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói Fehér Miklós könyvtáros Könyvtári Intézet Kutatási és szervezetfejlesztési osztály A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói A könyvtáram hogyan mőködjön? Hány négyzetméteren?

Részletesebben

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról I. 2010. évi mőködéssel kapcsolatos általános jellemzık Intézményünk életében évek óta tapasztalható forrásmegvonások után a 2010.évi

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben

KONCEPCIÓ A KÖNYVTÁRFEJLESZTÉSRİL

KONCEPCIÓ A KÖNYVTÁRFEJLESZTÉSRİL XVII. évfolyam, 4. szám (57.) A Heves megyei könyvtárosok lapja 2008. december Kellemes karácsonyt és boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak! A tartalomból Országos Tini Könyvtári Napok fényképes

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Készítették: Németh Sándor Herbert Zoltán Jóváhagyta: Érvényes: 2015. augusztus 31. Osztani magad,

Részletesebben

Statisztikák. Mozgókönyvtári szolgáltatások

Statisztikák. Mozgókönyvtári szolgáltatások A NORVÉG KÖNYVTÁRI RENDSZER, ÚJ KIHÍVÁSOK A LÁTÓHATÁRON Norvégia területe 385 199 km 2, lakosainak száma 4,6 millió (népsűrűség 14 fő/ km 2 ). Rövid történeti áttekintés A norvég könyvtárak története a

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló Kecskemét, 2009. május 25. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 5 1.1. A cselekvési terv elkészítésében

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

A Világ Nyelv program célja

A Világ Nyelv program célja VILÁG NYELV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2008 TARTALOM TARTALOM...2 BEVEZETİ...3 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...3 1. FORRÁS: TÁMOGATÁS A TANULÓKÖZPONTOK FENNTARTÁSÁRA...9 2. ÉLESZTİ: ÚJ IDEGENNYELV-OKTATÁSI

Részletesebben

DARVASI LÁSZLÓ: MÁRCIUS 15. - BABÉRKOSZÓRÚ-DÍJ AZ IPOLYI ARNOLD VÁROSI KÖNYVTÁR TEVÉKENYSÉGE A STATISZTIKAI MUTATÓK TÜKRÉBEN

DARVASI LÁSZLÓ: MÁRCIUS 15. - BABÉRKOSZÓRÚ-DÍJ AZ IPOLYI ARNOLD VÁROSI KÖNYVTÁR TEVÉKENYSÉGE A STATISZTIKAI MUTATÓK TÜKRÉBEN 2009. március II. évf. 3. szám Hírek a könyvtárról, helytörténeti győjteményrıl 50,- Ft AZ IPOLYI ARNOLD VÁROSI KÖNYVTÁR TEVÉKENYSÉGE A STATISZTIKAI MUTATÓK TÜKRÉBEN Az információs társadalom és a demokratikus

Részletesebben

Kié lesz az általános iskola?

Kié lesz az általános iskola? Lannert Judit Németh Szilvia Sinka Edit Kié lesz az általános iskola? Kutatási jelentés a 2007 ısz elején lezajlott közoktatási intézményfenntartási változásokról 2008. február Tartalomjegyzék Vezetıi

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben

Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer Kötelező dokumentumok 1. melléklet Minőségirányítási Kézikönyv

Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer Kötelező dokumentumok 1. melléklet Minőségirányítási Kézikönyv MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 2013. május 31. Készítette a Minőségirányítási Munkacsoport Jóváhagyta: Fülöp Attiláné igazgató Módosítások jegyzéke A módosítás

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Témaválasztás...3. 2. Iskolánk bemutatása...5. 3. Néhány szó a felhasznált szakirodalomról...7.

Tartalomjegyzék. 1. Témaválasztás...3. 2. Iskolánk bemutatása...5. 3. Néhány szó a felhasznált szakirodalomról...7. Tartalomjegyzék I. rész: Bevezetés 1. Témaválasztás...3. 2. Iskolánk bemutatása...5. 3. Néhány szó a felhasznált szakirodalomról...7. II. rész: A mérési folyamat 1. A felmérés elıkészítése...10. 2. A mérés

Részletesebben

A magyar információs társadalom fejlıdése az elmúlt tíz évben: intézményépítés, infrastruktúrafejlesztés

A magyar információs társadalom fejlıdése az elmúlt tíz évben: intézményépítés, infrastruktúrafejlesztés A magyar információs társadalom fejlıdése az elmúlt tíz évben: intézményépítés, infrastruktúrafejlesztés és kultúraváltás MAGYAR ORSZÁGJELENTÉS 1998-2008 Készítette az a BME Információs Társadalom- és

Részletesebben

Modul 5. Határon átnyúló együttműködés a képzési menedzsment területén OPENING. OPtimized ENlargement TrainING Academy

Modul 5. Határon átnyúló együttműködés a képzési menedzsment területén OPENING. OPtimized ENlargement TrainING Academy Modul 5 Határon átnyúló együttműködés a képzési menedzsment területén OPENING OPtimized ENlargement TrainING Academy Modul 1: Turisztikai együttműködés Modul 2: Nők egészsége Modul 3: Integratív várostervezés

Részletesebben

MUNKATERV AZ INTÉZMÉNY 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

MUNKATERV AZ INTÉZMÉNY 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉG MUNKATERV AZ INTÉZMÉNY 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉHEZ A Lamberg-kastély Kulturális Központ törekszik arra, hogy a már eddig is elismert munkáját még magasabb színvonalon, minden új lehetőséget kihasználva,

Részletesebben

Heves megyei könyvtárosok Gyöngyösön

Heves megyei könyvtárosok Gyöngyösön XVII. évfolyam, 2. szám (55.) A Heves megyei könyvtárosok lapja 2008. június A tartalomból Mozgókönyvtári szakmai nap Útban a jövı felé Érdekeltségnövelı támogatás adatai Csoportos foglalkozások a megyei

Részletesebben

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY II.

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY II. AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY II. Az autista gyermekeket nevelı intézmények körében végzett

Részletesebben

2012. február 2. napján tartandó. Lukács Károly Városi Könyvtár 2011. évi szakmai beszámolója, 2012. évi munkaterve

2012. február 2. napján tartandó. Lukács Károly Városi Könyvtár 2011. évi szakmai beszámolója, 2012. évi munkaterve Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-1/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. február 2. napján

Részletesebben

Bicsák Zsanett Ágnes D. Farkas Csilla Szabadegyetem a Dolomitok Kapujában 1 - terepmunka- összefoglaló tanulmány

Bicsák Zsanett Ágnes D. Farkas Csilla Szabadegyetem a Dolomitok Kapujában 1 - terepmunka- összefoglaló tanulmány Bicsák Zsanett Ágnes D. Farkas Csilla Szabadegyetem a Dolomitok Kapujában 1 - terepmunka- összefoglaló tanulmány Kulcsszavak: kisebbségi felsıoktatás, nyelvi kisebbség, területi autonómia, gazdasági képzés,

Részletesebben

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3.

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának 70/2014. (V. 19.) határozata az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi szakmai beszámolójának és 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS B A T T H Y Á N Y - P R O G R A M ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 Érd Önkormányzatának feladatai, lehetıségei, céljai Tartalom BEVEZETÉS...3 JÖVİKÉP...4 A VÁROS LAKÓI - BEFEKTETÉS A

Részletesebben

A szelektív hulladékgyőjtés Magyarországon

A szelektív hulladékgyőjtés Magyarországon KOMMUNIKÁCIÓ KUTATÁS ÉS TERVEZÉS 1. A szelektív hulladékgyőjtés Magyarországon Team-névsor: Bazsonyi Ildikó Juhász Ágnes Konkoly Renáta Nyári Attila Szalma Enikı Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Módosítások

Részletesebben

Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség Szeged 2012. Pont TE kellesz! Szakmai kiadvány az ifjúsági szolgáltató munkatársak számára

Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség Szeged 2012. Pont TE kellesz! Szakmai kiadvány az ifjúsági szolgáltató munkatársak számára Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség Szeged 2012 Pont TE kellesz! Szakmai kiadvány az ifjúsági szolgáltató munkatársak számára Impresszum PONT TE KELLESZ! SZAKMAI KIADVÁNY AZ IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

HÍVOGAT AZ ÓVODA. Tájékoztató Székesfehérvár Óvodáiról

HÍVOGAT AZ ÓVODA. Tájékoztató Székesfehérvár Óvodáiról HÍVOGAT AZ ÓVODA Tájékoztató Óvodáiról Tartalomjegyzék: I. Bevezetı II. Megyei Jogú Város által fenntartott óvodák Árpád Úti Óvoda Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Felsıvárosi Óvoda Gyöngyvirág Óvoda Hosszúsétatéri

Részletesebben

SZENCZY SÁNDOR A CIVIL SZERVEZET ÉS AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAI

SZENCZY SÁNDOR A CIVIL SZERVEZET ÉS AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAI SZENCZY SÁNDOR A CIVIL SZERVEZET ÉS AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAI Becslések szerint hazánkban 20-25 ezer ember él prostitúcióból. Annak ellenére, hogy Magyarországon évente csak mintegy 20-30 eljárást

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA MOTTÓ A pedagóguspályánk szépsége abban rejlik,

Részletesebben