Nevelési feladat: Kooperatív- együttműködő képesség fejlesztése, környezettudatos életre nevelés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nevelési feladat: Kooperatív- együttműködő képesség fejlesztése, környezettudatos életre nevelés"

Átírás

1 Tantárgy: Évfolyam: Téma: Tananyag: Az óra célja: Képességfejlesztés: Angol nyelv 7. évfolyam Élőhelyünk Állatok jellemzése Az állatok jellemzése, differenciált csoportokban a témakörrel kapcsolatos kifejezések használata, digitális eszközök használata a differenciálás eszközeként, összefüggő szöveg szerkesztése Idegen nyelvi kommunikációs készségek fejlesztése, kognitív képesség fejlesztése, digitális kompetencia képességének fejlesztése, olvasás és írás készség fejlesztése Nevelési feladat: Kooperatív- együttműködő képesség fejlesztése, környezettudatos életre nevelés Alkalmazott módszerek: Tanulásszervezés: Felhasznált eszközök, anyagok: Az óravázlatot készítette Bemutatás, szemléltetés, tevékenykedtetés, digitális eszközök használata Frontális, csoportos, egyéni, differenciált csoport tevékenység Feladatlapok, csomagoló papír, ragasztó, képek, szókártyák, mobil telefon, számítógép, interaktív tábla Szabóné Valkony Mária 1

2 Step Ti me Idő Procedure T/ Ss Óraszervezési feladatok 1 5 Warm up - Motiváció Making WORDCLOUD Szófelhő készítése digitalis technikával 1. animals/állatok/: weak level alap szint zebra,tiger,camel,cod,carp,giraffe,bee,deer, skunk 2. words describing animals/állatokat jellemző szavak/: mid level közép huge,fast,long,stripe,slow,carnivore,mammal, reptile,insect,spot 3. animal parts/állati testrészek/: high level emelt szint claws,scales,tails,paws,hooves,horn,hump,antler s T makes 3 different groups: 3 csoport kialakítása diffrenciált képességek alapján on weak, mid and high level Ss collect words according to the categories and Ss make wordclouds -using the appropriate words -on the computer or on a piece of paper/tanulók- szógyűjtés-szófelhők készítése/ Inter action Munkaforma diff. GW diff. csoport Resources/Materials Eszközök, Felhasznált források számítógép vagy csom. papír computer, or a sheet of paper with shape of animals on it szófelhőkészítő weboldal wordcloud maker om/app.html lásd 1.melléklet See App.1. wordcloud 1szófelhő wordcloud2 szófelhő wordcloud3 szófelhő Aims Célok, fejlesztendő területek Motivation to get in mood Revising their previous Voc. knowledge Motiváció Előzetesen tanult szókincs felelevenítése szógyűjtéssel, szófelhők készítésével 2

3 Checking: watching the workpieces Ellenőrzés: Az elkészült munkák megtekintése 2 5 Collecting words- Szógyűjtés FW frontális computer,pendrive számítógép,pendrive Work in 3 different groups - 3 diff.csoportban Ss complete a grid according to the categories using the words in the wordclouds A tanulók kiegészítik a feladatlapokat, kategóriák szerint felhasználva a szófelhőben mentett kifejezéseket Group 1. high level emelt szint Ss write animals in the right place állatok csoportosítása with scales, stripes, fur, hoovespikkely,csík,szőr,pata szerint Group 2. mid level közép szint Ss match the words with the pictures képek szavak párosítása huge, fast, long, stripe, slow, carnivore, mammal, reptile, insect, spot diff. GW diff. csoport See App.2 lásd: 2. melléklet worksheet 1. Feladatlap1. worksheet 2. Feladatlap 2. 3 diff. Worksheets using cooperative learning techniques, developing cognitive skills 3 különböző feladatlapok, kooperatív tanulási módszer alkalmazása, kognitív képesség fejlesztés Group 3. weak level alap szint Ss put the animals: zebra, tiger, camel, cod, carp, 3

4 giraffe, bee, deer, skunk- in these categories: mammals, reptiles, insects, carnivores állatok kategorizálása:emlősök,hüllők,rovarok, ragadozók Checking: stick them on the wall and read out worksheet 3. Feladatlap 3. worksheets feladatlapok, blutack Ellenőrzés-felragasztják a falra- felolvassák, javítjuk közösen FW frontális speaking skills beszédkészség fejl. 3 5 Top 10 Strongest Animals- visual aid Top 10 legerősebb állat a világon-youtube video Break Ss up into pairs-párok kialakítása T gives each pair a worksheet with the animal pictures on it and word cards Ss fit the sentences to the pictures and stick them on the right place during watching the video A tanulók a feladatlapokon lévő állatok mellé helyezik a mondatokat, miközben a videót nézik Checking-worksheet with correct answers Önellenőrzés- feladatlap a helyes megoldással PW pármunka FW visual aid- youtube m/watch?v=siq2k2e OrVw time: 2 36 See app. 3. worksheets,envelopes with sentences lásd:3. melléklet feladatlap,mondatok developing their listening skills and cognitive skills hallás utáni szövegértés fejlesztése,kognitív képességek fejlesztése 4 3 Jigsaw reading- based on the text about the crocodile-mozaik olvasás T makes 5 different groups by giving cards with letters GW csoport see app. IV. cooperative learning 4

5 on it A,B,C,D,E 5 csop. kialakítása A,B,C,D,E kártyák kiosztása csoporton belül 3 Ss get A,3 Ss get B,3Ss get C, 3 Ss get D, 3 Ss get E /3 tan. A-3 B-3/high/,C-3,D-3,E-3 kártyát kap Relating to the categories each member of the group reads the same part of the text and after reading discuss it together Mindenki egyénileg elolvassa a kapott szöveget és utána közösen 1. AAA,2.BBB/emelt szint/,3.ccc, 4.DDD,5.EEE megbeszélik Ind. GW csoportban, egyéni copies of the text cutting into 5 pieces AAA,BBB,CCC,DDD,EEE lásd 4. melléklet A szöveg 5 részre osztásával, az egy csoportba tartozók u.azt a szöveget kapják techniques, developing reading skills kooperatív tanulási módszer, id. nyelvi olvasási készség fejlesztés 5 5 Competition for checking the understanding Versenyfeladat a szövegértés ellenőrzésére Ss Answer the Ts comprehensive questions A tanulók válaszolnak a tanár szövegértést ellenőrző kérdéseire Regrouping - T makes 3 groups : each group has an ABCDE /5 members/ A tanár az 5 csoportból 3 csoportot alkot: 5 fő A,B,C,D,E/csop. T asks questions and 1member from the group writes the answer on a piece of paper after it 1 member of each group reads out A tanár által feltett kérdésekre a csoportok közösen GW csoport FW frontális paper,pen papír,toll developing speaking skills beszédkészség fejl. 5

6 leírják a választ és egy tanuló felolvassa T gives scores for the right answers A helyes válaszért pontok járnak 6 10 Work in 4 different groups CROCODILE 4 differnciált csoport kialakítása képességek szt. a KROKODIL témában Group 1. mid level közép szint Interview with a crocodile One S is a reporter, other S is a crocodile they use their mobile phone to record the reportoutside the classroom Interjúkészítés egy krokodillal -1 riporter-1 krokodil-mobile telefonnal rögzítikosztálytermen kívül Group 2. mid level közép szint Making a Mindmap about the Crocodile lives,diet,body parts,eats,type,looks diff. GW diff. csoport computer, worsheet, poster,glue,pictures, feltpens mobile phone, notes telefon,jegyzetek computer or a sheet of paper számítógép Synthesize of the knowledge about animals developing: reading skills,writing skills, speaking skills,listening skills Az állatokról szerzett ismeretek szintetizálása differnciált rétegmunkával Gondolattérkép készítés a krokodilról, jellemzői alapján: élőhely, étkezés, testrész, fajta, kinézet Group 3. weak level alap szint Gap filling about the crocodile Ss fill in a text about a crocodile Hiányos szöveg kiegészítése a krokodilról See app. 5. lásd 5.melléklet see app. 6. lásd 6. melléklet id. nyelvi kompetenciák fejlesztése: olvasás, hallás, írás és 6

7 Group 4. high level emelt szint A poster: LOST Ss make a poster about a lost crocodile A tanulók képek segítségével és szövegek írásával egy posztert készítenek az elveszett háziállatukról a krokodilról -jellemzés mondatokban See app. 7. lásd 7. melléklet beszéd készség fejlesztés 7 10 Presentation Ellenőrzés a munkák bemutatásával 1. Listening to the interview Az interjú meghallgatása 2. Watching the mindmap ont he computer or on the worksheet A gondolattérkép megtekintése projektoron vagy kartonon 3. Reading out the gap-filled text A kiegészített szöveg felolvasása 4. Present the poster with the Crocodile A poszter bemutatása 8 2 Evaluation Értékelés About my work - Hogy dolgoztam? What I have learnt today- Mit tanultam ma? How I can work with others in my group Hogyan tudtam együttműködni a csoportban? GW FW csoport és frontális munka IW FW egyéni smartboard, pendrive Self- assesment A tanulók értékelik az órai munkájukat a megadott szempontok alapján Önismereti készség fejlesztése 7

8 Appendix - Mellékletek I. Wordclouds - Szófelhők 1. Animals -Állatok 2. Words describing animals -Állatokat jellemző szavak 2. Animal body parts -Állati testrészek 8

9 II. Worksheets-Feladatlapok Group 2. Write the adjectives next to the animals Írd a mellékneveket a megfelelő állathoz! Szabóné Valkony Mária - Angol nyelv 9

10 Group 3. Put the animals in the right categories Szabóné Valkony Mária - Angol nyelv Írd az állatokat a megfelelő helyre! 10

11 Group 1. Think of animals with these parts and please write them in the boxes Találj olyan állatokat és írd a megfelelő helyre, amikre ez a jellemző! 11

12 III. Video Sheet - Video feladatlap Szabóné Valkony Mária - Angol nyelv Match the sentences with the pictures and the names A video megtekintése közben párosítsd össze a mondatokat a képekkel! 12

13 IV. Jigsaw reading AAA,BBB,CCC,DDD,EEE Mozaik- olvasás / Szöveg, 5 csoportban, egyéni olvasás Facts Type: Reptile Diet: Carnivore Average life span in the wild: 45 years Size: 16 ft (5 m) CROCODILES Weight: 500 lbs (225 kg) Did you know? Mummified crocodiles and crocodile eggs have been discovered in Egyptian tombs. A: Crocodiles are reptiles. The physical characteristics of crocodiles make them good predators. Crocodiles are fast over short distances. B: Crocodiles have sharp teeth. Crocodiles have the strongest bite of any animal in the world. The muscles that open crocodiles jaws however are not so powerful, reasonably strong people could hold a crocodiles jaw closed with their bare hands. C: Like other reptiles, crocodiles are cold-blooded. Crocodiles can survive for a long time without food. Most crocodiles live in fresh water rivers and lakes but some live in salt water. D: Crocodiles eat a variety of fish, birds and other animals. Crocodiles release heat through their mouths rather than through sweat glands. E: The saltwater crocodile is the largest species of crocodile. Some crocodile species can weigh over 1200 kg (2600 lb). 13

14 V.Making Mindmap- Gondolat térkép A KROKODIL 14

15 VI. Gap filling- Hiányos szöveg kiegészítés CROCODILES Crocodiles are The physical characteristics of crocodiles make them good Crocodiles are over short distances. Crocodiles have sharp Crocodiles have the bite of any animal in the world. Like other reptiles, crocodiles are Crocodiles can survive for a without food. Most crocodiles live in fresh water and lakes but some live in salt water. Crocodiles a variety of fish, birds and other animals. Crocodiles release heat through their rather than through sweat glands. 15

16 VII. Poster Albert lost! Have you seen him? Albert is a 4 year- old brown and black crocodile with sharp teeth. He is 3 m long and he is very fast over short distance. His favourite food is fish, he eats at 8 o clock every morning. He is a great hunter. Be careful! His bite is really strong. He loves staying in his pond and likes sunbathing in the garden. Help us find our beloved pet 16

Óraterv. Vizi Andrea: Nature and Science for children in class 4 (Konsept-H Kiadó)

Óraterv. Vizi Andrea: Nature and Science for children in class 4 (Konsept-H Kiadó) Óraterv A pedagógus neve: Deliné Hervai Ibolya Műveltségi terület: angol Tantárgy: környezetismeret Osztály: 4.d Az óra témája: HEAL THE WORLD! Az óra cél- és feladatrendszere: A környezetszennyezésről

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA É RETTSÉGI VIZSGA 2014. október 16. ANGOL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 16. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Angol nyelv. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Angol nyelv. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. kommunikáció Angol nyelv 11. évfolyam Tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 27. ANGOL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 27. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 21. ANGOL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 21. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam Angol első idegen nyelv (8, 7, 5, 4)

Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam Angol első idegen nyelv (8, 7, 5, 4) A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. melléklet - Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyamára Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi

Részletesebben

Helyi tanterv Általános iskolai képzés 3.-8. évfolyam Angol, mint idegen nyelv heti 2+2+4+4+4+4 óra

Helyi tanterv Általános iskolai képzés 3.-8. évfolyam Angol, mint idegen nyelv heti 2+2+4+4+4+4 óra Helyi tanterv Általános iskolai képzés 3.-8. évfolyam Angol, mint idegen nyelv heti 2+2+4+4+4+4 óra 1 Bevezetés Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel

Részletesebben

Azonosító jel: ANGOL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2011. május 5. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: ANGOL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2011. május 5. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 5. ANGOL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 5. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Liv Marton. My English. EleMEntary. Tanári kézikönyv

Liv Marton. My English. EleMEntary. Tanári kézikönyv Liv Marton My English EleMEntary Tanári kézikönyv 1 BEVEZETÉS A My English EleMEntary friss szemléletű, kommunikatív angol nyelvkönyv a teljesen kezdőtől az alapfokú nyelvtudásig (A2/B1-es szint), kifejezetten

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 17. ANGOL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 17. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Azonosító jel: ANGOL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2015. május 7. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: ANGOL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2015. május 7. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc l ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 7. ANGOL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 7. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Azonosító jel: ANGOL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2007. május 10. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: ANGOL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2007. május 10. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 10. ANGOL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 10. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

IDEGEN NYELVI PROGRAM. Ajánlás a 6-9 éves korosztály idegennyelv-tanításához

IDEGEN NYELVI PROGRAM. Ajánlás a 6-9 éves korosztály idegennyelv-tanításához IDEGEN NYELVI PROGRAM AZ 1-3. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Ajánlás a 6-9 éves korosztály idegennyelv-tanításához Kuti Zsuzsa Idegen Nyelvi Csoport Nemzetközi Helyettes Államtitkárság Oktatási Minisztérium 2004. június

Részletesebben

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai angol célnyelvi oktatáshoz 1-8. évfolyam számára

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai angol célnyelvi oktatáshoz 1-8. évfolyam számára Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai angol célnyelvi oktatáshoz 1-8. évfolyam számára ÓRASZÁMOK AZ ELSŐTŐL A NYOLCADIK OSZTÁLYIG Évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Heti óraszám Éves óraszám 5

Részletesebben

Egyéni fejlesztési terv angol nyelvből - a második esélyben -

Egyéni fejlesztési terv angol nyelvből - a második esélyben - Kövessssii Errzssébett Szakképző IIsskolla éss Giimnáziium OM azonosító: 038245 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662, 303-0317, 283-0951 E-mail: titkarsag@neteverest.hu honlap: www.esely-szakkepzo.hu

Részletesebben

TEVÉKENYSÉG-KÖZPONTÚ GYAKORLATOK AZ ANGOL NYELVI ÓRÁKON

TEVÉKENYSÉG-KÖZPONTÚ GYAKORLATOK AZ ANGOL NYELVI ÓRÁKON TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0003 KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS -INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN CÍMŰ PÁLYÁZAT TEVÉKENYSÉG-KÖZPONTÚ GYAKORLATOK AZ ANGOL NYELVI ÓRÁKON Írta: Rizinger János Schmalhorst

Részletesebben

ANGOL NYELV. 4 8. osztály

ANGOL NYELV. 4 8. osztály ANGOL NYELV IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

Húsvét_Témahét. Készítette: Szabó Ildikó

Húsvét_Témahét. Készítette: Szabó Ildikó Húsvét_Témahét Készítette: Szabó Ildikó Projektleírás Kiemelt téma Évfolyam Cél Értékek Ismeretek Attitűdök Kiemelt fejlesztési területek Partnerek Konkrét lépések Felhasználható források Húsvéti ünnepkör

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra

MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

Az angol nyelv tantárgy helyi tanterve

Az angol nyelv tantárgy helyi tanterve HELYI 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Az angol nyelv tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Baracza Jolán, Tikász

Részletesebben

ANGOL NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ANGOL NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Angol nyelv középszint 1119 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 18. ANGOL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE Általános

Részletesebben

ANGOL NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ANGOL NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Angol nyelv középszint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 21. ANGOL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE Általános

Részletesebben

ANGOL NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ANGOL NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Angol nyelv emelt szint 1511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 7. ANGOL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Általános útmutató Az Olvasott

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV MY ENGLISH BOOK

TANÁRI KÉZIKÖNYV MY ENGLISH BOOK Csikósné Marton Lívia TANÁRI KÉZIKÖNYV MY ENGLISH BOOK Class 8 Celldömölk, 2008 AP 082431 ISBN 978-963-465-255-7 A kiadó a kiadói jo got fenn tart ja. A kiadó írás be li hoz zá já ru lá sa nél kül sem

Részletesebben

19th Multimedia in Education Conference Proceedings. XIX. Multimédia az oktatásban konferencia előadások

19th Multimedia in Education Conference Proceedings. XIX. Multimédia az oktatásban konferencia előadások 19th Multimedia in Education Conference Proceedings XIX. Multimédia az oktatásban konferencia előadások June 13-14, 2013 2013. június 13-14. TABLE OF CONTENTS TARTALOMJEGYZÉK A Problémafelvető Oktatás

Részletesebben

ANGOL B1 szint A sorozat, írásbeli MEGOLDÓLAP 1. feladat 0. Who was Jane Austen? A novelist

ANGOL B1 szint A sorozat, írásbeli MEGOLDÓLAP 1. feladat 0. Who was Jane Austen? A novelist ANGOL B1 szint A sorozat, írásbeli MEGOLDÓLAP 1. feladat 0. Who was Jane Austen? A novelist 1. How many older sisters and brothers did Jane Austen have? 2. How many of her brothers or sisters died at a

Részletesebben

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II.

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 ANGOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja

Részletesebben

FAMILY LIFE (családi élet)

FAMILY LIFE (családi élet) FAMILY LIFE (családi élet) Készítetette: Márkusné Jenei Erzsébet 1 TEMATIKUS TERV- FAMILY LIFE (családi élet) Angol nyelv Téma: az érettségi vizsgákon és nyelvvizsgákon is gyakran előforduló témakör A

Részletesebben

FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals)

FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals) FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals) Általános tudnivalók: Az angolban és a magyarban is variálható a fő- és mellékmondat helye: mindkettő állhat elöl és hátul is. A) Ha látom, beszélek vele. If I see him,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0073 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: IdnyAng//50/Ált// Bármely nyelvtudást igénylő szakképesítéscsoportban,

Részletesebben