Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola"

Átírás

1 Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐI (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZÓ: BISCHOFNÉ BLANDL MÁRIA 1

2 PÁLYÁZAT BÓLYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Pályázó: Bischofné Blandl Mária 7754 Bóly, Szegfű u. 45. Intézmény: Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 7754 Bóly, Rákóczi u. 2. OM: Bóly, április 20. 2

3 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA Intézményünk több névváltozáson esett át, jelenlegi nevünk: Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Iskolánk Bóly városának központjában található, a katolikus templom és a Plébánia Hivatal mellett, szemben a bólyi Városházával és a Járási Hivatallal. Címünk: 7754 Bóly, Rákóczi utca 2. Különleges helyzetünkre jellemző, hogy egy épületegyüttesben működik a velünk egy szerkezeti egységet jelentő művészeti iskola és a Pécsi Tankerülethez tartozó Montenuovo Nándor Szakközépiskola és Szakiskola. A középiskolával közös tantermeket, helységeket használunk: tornacsarnok, könyvtár, technika oktatásához konyha, fizika-kémia előadó. A kötelező és szabadon választott programok megvalósítása állandó összehangolást jelent a két intézmény között: érettségi vizsga, ballagás, ünnepségek, DSD I. vizsga, projektnapok, értekezletek Az általános iskola létszáma: 440 tanuló. 8 évfolyamon 22 osztályunk működik: 10 alsó tagozatos és 12 felső tagozatos. Német nemzetiségi iskolaként működünk több évtizede. Két programot kínálunk az általános iskolában: a nyelvoktató és a két tannyelvű német nemzetiségi programot. Az országban elsőként az 1982/83-as tanévben került bevezetésre a két tannyelvű német nemzetiségi program. Nagy népszerűségnek örvend ez a program, hiszen már 10 osztályunk e szerint szerveződött: 2. és 4. évfolyamon 2-2 kétnyelvű osztályunk is működik. A felső 3

4 tagozaton pedig a c osztályokban magas az osztálylétszám: 6.c. 31 tanuló; 8.c. 27 tanuló. A hatékony németoktatást államközi szerződés szerint német anyanyelvű lektor segíti immár 15 éve. Diákjaink a 8. évfolyamon DSD I. B1/A2 nyelvvizsgát tesznek: 5 évvel ezelőtt szintén az elsők voltunk ebben a megmérettetésben. Második nyelvként 5. osztálytól angol nyelvet kínálunk. Intézményünkhöz 4 tagintézmény tartozik, ahol csak alsó tagozat működik összesen 87 további tanulóval: Babarc (26), Borjád (26), Nagynyárád (0), Szajk (35). A Nagynyárádi Tagintézmény diákjai a 2014/2015-ös tanévtől a Bólyi Általános Iskolába járnak. A tagintézmények tanulói Bólyban folytatják tanulmányaikat a felső tagozaton. A tanulók összetétele a mai magyar társadalmat tükrözi: sok a tehetséges, de hátrányos helyzetű diákunk is több van. Sok a motivált tanulónk, de több gyereket nekünk kell motiválni, felzárkóztatni. A tagintézményekből bejáró gyerekek között több a szociálisan hátrányos, SNI-s tanuló. A bejáró diákok (189) iskolabuszokkal közlekednek, 9 kis faluból érkeznek az iskola előtti buszöbölbe. Hat munkaközösség működik intézményünkben, akik a szakmai munkáért felelnek: alsós, osztályfőnöki, nyelvi, humán, természettudományos és reál. Tantestületünk profilja az országos átlagot tükrözi. Kevés a 30 év alatti tanár (5); év közötti (8); év közötti (13); és 50 év feletti (18) fő. A tagintézmények tanárai (13 fő) hasonló profilt mutatnak. A művészeti iskola tanárai (8fő) átlagéletkora jobb mutatóval rendelkezik: több a fiatal tanár. Tanáraink jól felkészültek, rendszeresen továbbképzik magukat, iskolánk jó hírét a tehetséges gyerekek mellett a kiváló pedagógusoknak, az együttműködő szülőknek és a támogató fenntartónak köszönhetjük. 4

5 VEZETŐI PROGRAM 1. Bevezetés Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni. Szent Györgyi Albert gondolatai választ adnak arra a kérdésre, hogy miért képes a magyar pedagógus naponta megújulni és küzdeni. A bólyi iskolában is reggel 7-től este 7-ig mint minden magyar iskolában biztonságban és szeretetben tanítjuk neveljük a gyerekeket különféle ismeretekre, művészetekre, toleranciára, egészséges életvitelre és harmóniára Az iskola közössége: diákok, pedagógusok, szülők, iskolafenntartó és önkormányzat csak egymással együttműködve tud eredményesen dolgozni a kitűzött célért, a gyermekek személyiségének harmonikus fejlődéséért. Olyan versenyképes tudást adunk át tanítványainknak, hogy sikeresek legyenek az életben. Ez az ars poeticánk, e hitvallás szerint dolgozunk. A legnépesebb értelmiségi réteg jelenleg már több társadalmi és anyagi elismertség mellett naponta alakítja a jövőt. Ez azért lehetséges, mert léteznek más motivációs tényezők is: a közös célok, az összetartozás érzése, az erősségek támogatása, az empatikus légkör. Ezen a ponton érzem a vezetői felelősséget, mert mozgásteret biztosíthatok ezeknek a motivációs tényezőknek is. Tudom és vallom, hogy a mi munkánk csapatmunka: a nevelési folyamatokban diák tanár szülő intézményfenntartó önkormányzatok aktív és összehangolt együttműködésére van szükség. Csak az az iskola vállal felelősséget a XXI. század elején a tanítványok jövőjéért, amely a legmagasabb szinten képes nevelni. Ezt a szolgálatot végzem magam is 38 éve a bólyi iskolában. Először osztályfőnökként, majd munkaközösség-vezetőként, azután igazgatóhelyettesként; 2000-től pedig igazgatóként. Pedagógiai és vezetői munkámmal együttműködő és harmonikus légkört szeretnék továbbra is fenntartani, amelyben érdemes és lehetséges nevelni és oktatni. Hozzásegítjük tanítványainkat 5

6 ahhoz, hogy megtalálják helyüket a világban; megtanítjuk őket arra, hogy a tőlünk átvett tudással és emberséggel megtalálják azt a munkát, amit örömmel végeznek, ahogy Szent - Györgyi Albert megfogalmazta az iskola feladatát. 2. Célmeghatározások Vezetői programom prioritásait a következő pontokban fogalmazom meg. Fontosnak tartom, hogy az eddig elért értékeinket megőrizzük. De közoktatásunk, s benne a mi mikrotérségi iskolánk magában hordozza a fejlesztések szükségszerűségét is. Olyan együttműködő és fenntartható iskolát szeretnénk megvalósítani, amely partnerségen, konszenzuson alapszik A nemzeti köznevelési törvény szeptember 1-i fokozatos hatályba lépésével, illetve felmenő rendszerű bevezetéséből adódó törvényi változások jogszerű követése Kompetenciák magas szintű közvetítése: a kulcskompetenciák majd a speciális készségek és képességek egyénre szabott fejlesztése A pedagógusok módszertani kultúrájának megújulása. Fontosnak tartom a hagyományos és a modern oktatási módszerek egymást erősítő és nem egymást kizáró arányának alkalmazását Az iskolák nemzetiségi jellegének megtartása: a német nemzetiségi nyelvoktató és a két tannyelvű oktatás előnyeinek erősítése. A német nemzetiségi hagyományok továbbvitele Az angol nyelv oktatásának biztosítása, fejlesztése Az intézményben dolgozó pedagógusok terheltségének arányos egyensúlya Olyan humánus intézményi klíma fenntartása, amely bizalmat, tiszteletet teremt tanárban, diákban, szülőben egyaránt és segíti a döntési folyamatokat. 6

7 2.8. Az iskola és a szülők együttműködésének elmélyítése, a tájékoztatást segítő rendszer modernizálása 2.9. A tagintézmények működésének szorgalmazása: az 1 4. évfolyamok helyben tartásával. A tagintézmények közötti kommunikáció fejlesztése A művészeti oktatás minőségi és mennyiségi feladatellátásának biztosítása marketingtevékenység alkalmazásával Hatékony és eredményes együttműködés a szakszolgálattal, a szakértői bizottsággal az SNI-s tanulók esélyegyenlőségének biztosításáért Az intézmények költségtakarékos és hatékony működtetése, új erőforrások bevonása 3. Szakmai helyzetelemzés Iskolánk hasonlóan működik, mint a többi magyarországi intézmény. Mégis más és speciális, mert a Pedagógiai Program, a Helyi Tanterv, az SZMSZ, az IMIP, a Házirend nemcsak a kötelező szolgáltatásokat tartalmazza, hanem a fenntartó által finanszírozott és a partnerek által elvárt értékeket is. Így megfelelünk a jogszabályi előírásoknak (NAT, Kerettanterv, Nemzetiségi Törvény) és a szülői elvárásoknak is. Olyan értékeket közvetítünk - nyelveket, informatikai ismereteket; kompetenciákat -, melyek az egész életen át való tanulásra teszik képessé a fiatalokat. Globalizált világunkban újra hangsúlyossá vált anyanyelvünk és nemzeti identitásunk megtartása, kultúránkhoz másságunkhoz való kötődésünk. Így intézményeink egyszerre modernek és hagyományőrzőek. Speciális profillal rendelkezünk, hiszen három programot kínálunk diákjainknak: 1./ Nemzetiségi német nyelvoktató program ( a és b osztályok) 2./ Két tannyelvű német nemzetiségi program (c osztályok) 3./ Művészeti iskola (zeneiskola, képzőművészet) A felkínált lehetőségek pozitív hatása, hogy iskolánkban a tanulói létszám eddig alig csökkent. 7

8 3.1. A tanulói létszám alakulása: A létszámok alakulása települések és tanévek szerint: várható: Bóly Babarc Borjád Szajk Liptód Nagybudmér Kisbudmér Pócsa-Pócsapuszta Nagynyárád Töttös Szederkény 1 1 Versend Belvárdgyula Máriakéménd 1 Hásságy Lánycsók 1 1 Pécs 1 Mindösszesen A tanulói létszám kb. 10 fős csökkenése kevesebb, mint amit a demográfiai adatokból vártunk. Ennek oka egyrészt, hogy a beiskolázási körzeten kívül is fogadunk gyerekeket. Másrészt a szülők a két tannyelvű német nemzetiségi osztályba íratják gyermekeiket, mivel Pécs kivételével a környéken nincs ilyen program. A nagynyárádi szülők is a ös tanévben a bólyi iskolába írattak minden gyermeket. 8

9 3.2. Várható osztálylétszámok az intézményekben: 2015/2016-os tanév BÓLY BABARC BORJÁD SZAJK 1.a 1.c 2.a 16 2.c 30 3.a 20 3.c c a 20 4.c alsó összesen: a 26 5c c2 24 Bóly a 14 Babarc 29 6.b Borjád 19 6.c 25 Szajk 34 7.a 16 Összesen b c 31 8.a 15 8.b c 17 felső összesen: 238 ÖSSZESEN: 430 9

10 A négy intézményben évente kb.: 10 tanulóval csökken a létszám. A szajki létszám növekedése bejeződött, a borjádi iskolában pedig a következő tanévben már csak három 1. osztályos tanuló lesz. A csökkenés abból is adódik, hogy az elmúlt tanévben kiemelkedően magas volt az 1. osztályosok száma a beiskolázási rendelet módosulása következtében. A nagynyárádi tagiskola az idei évben 0 tanulói létszámmal működik, mivel a szülők minden gyereket a bólyi iskolába írattak be Bejáró tanulók száma települések szerint: 2014/2015-ös tanév Töttös 51 Nagynyárád 34 Borjád 20 Kisbudmér 4 Nagybudmér 8 Pócsa-Pócsapuszta 11 Szajk 29 Babarc 20 Liptód 3 Versend 4 Hásságy 2 Belvárdgyula 1 Lánycsók 1 Szederkény 1 Mindösszesen: 189 Társulásból bejáró: Egyéb bejáró: Bejárók összesen: 184 fő 5 fő 189 fő A bejáró tanulók iskolába járását iskolabusszal biztosítjuk: - önkormányzati tulajdonú busz : Nagynyárád, Töttös - VOLÁN-busz: Borjád, Kisbudmér, Nagybudmér, Pócsa, Pócsapuszta - Bóly Város Önkormányzatának busza: Szajk, Babarc, Liptód 10

11 2012-ben megszerveztük a tanulók biztonságos utaztatását: minden iskolabuszon felnőtt kísérő van. Az iskolába érkezés és a tanítás utáni hazautazás körülményei javultak, mivel az iskola előtt biztonságos buszmegálló várja a diákokat, ahova mind a négy iskolabusz elfér. A beiskolázási körzeten kívüli diákok tanulói bérlettel közlekednek A művészeti iskola növendékeinek száma a 2014/2015-ös tanévben: - Zeneművészet: 139 fő Bóly: 122 fő Szederkényi tagintézmény: 17 fő - Képző- és iparművészet: 47 fő A művészeti iskola növendékeinek száma az utóbbi 5 évben kiegyensúlyozott, fő között változik. A szederkényi tagintézmény jelenlétével továbbra is biztosítható ez a létszám. Célunk, hogy a hangszerbemutatók szervezésével a következő években se csökkenjen a növendékek száma Egyéb szolgáltatások: - integrált oktatás ( gyógypedagógus ) - fejlesztő órák ( fejlesztő pedagógus ) - felzárkóztatás és korrepetálás ( tanítók és szaktanárok ) - napközis ellátás - tanítási szünetben gyermekfelügyelet - szakkörök - 2. nyelv oktatása: angol 5. osztálytól heti 2 órában órarendbe építve vagy szakkörön - DSD nyelvvizsgára felkészítés: B1/A2 - tanulmányi versenyek: helyi, körzeti és országos szinten - diáksport, játékdélutánok, diákolimpia - projektek (nyelvi, nemzetiségi, EU-nap ) - osztálykirándulások, osztályprojektek - nyári táborok: fuvolás, vízi, zenekari, hittan, nyelvi, kézműves, napközis - diákcserék Németországban és Lengyelországban nyelvgyakorlat céljából 11

12 3.6. Tárgyi feltételek A városközpontban található iskola épülete az utca felől esztétikus, az udvar felől felújításra szorul (ablakcsere, vakolat). A helyiségeket részben közösen használjuk a középiskolával. Az általános iskolában - 20 tanterem - 2 fejlesztő szoba - 1 tanári szoba - 1 technika terem - 1 számítástechnika terem és - minden szinten tágas folyosó található. A középiskolával közösen használt tantermek: - 1 tanterem - 1 könyvtár - 1 tornacsarnok - 1 kis tornaterem - 1 kémia-fizika előadó - 1 tankonyha ( felújításában a szakközépiskola segített) A művészeti iskola tanárai a szolfézs- és az egyéni hangszeres órákat, a tűzzománc és a festészet oktatását az általános iskola termeiben, önálló zenei termekben, ill. még néhány középiskolai teremben tartják. Továbbá rendelkezésünkre áll: - 1 hangversenyterem ( amely jelenleg osztályterem is) - 1 zeneiskolai tanári - 1 zenekari próbaterem az iskola épületén kívül táncterem az óvodában és az Erzsébet Vigadóban A tagintézmények iskolaépületei felújítva, korszerűen és esztétikusan várják a diákokat. Az eszközellátottságunk tantárgyanként és iskolánként változó, de a rendszeres pályázati feltételek kihasználásával, a fenntartó és az önkormányzat támogatásával folyamatosan fejlődik: pályázatok révén új eszközöket, számítógépeket, hangszereket, tanulói padokat és székeket kaptunk óta minden tanteremben új padok és székek várják a 12

13 tanulókat. Az általános iskola és a művészeti iskola alapítványa is hozzájárul a taneszközök illetve hangszerek vásárlásához. Szintenként digitális táblával és projektorral, tantárgyanként pedig digitális tananyaggal rendelkezünk. A kompetencia alapú oktatás elterjesztésével évente bővítjük a digitális tananyag készletét, és egyre többen alkalmazzák egy további módszerként. Szükségünk lenne egy új számítástechnika teremre, ahol szakórákat is tarthatnánk; további digitális táblára a hozzá tartozó technikai eszközökkel együtt. Az iskolák udvarai rendezettek. A sportudvarral együtt jól szolgálják a mindennapos mozgás lehetőségét az óraközi szünetekben, a délutáni foglalkozásokon és az iskolai ünnepségeken (tanévnyitó és tanévzáró ünnepség, ballagás). A játszótér szintén pályázati pénzből és szülői támogatással az alsó tagozatosok és a napközisek mozgásigényét elégíti ki. Felújításra szorul a sportudvaron a tornacsarnok külső falára szerelt védőháló és az uszoda medencéje Személyi feltételek Az iskolák megfelelő létszámmal működnek. A nyugdíjba menő pedagógusok kilépésével nem került sor pedagógus elbocsátásra, sőt új kollegákat tudtunk felvenni. Szakos ellátottságunk 100 %-os. A német nemzetiségi két tannyelvű oktatást államközi szerződés alapján német vendégtanár segíti, akinek a segítségével DSD-iskola lettünk. Diákjaink DSD nyelvvizsgát tehetnek iskolánkban (B1/A2). Az iskolák tantestülete felkészült; innovatív, nyitott az új és értelmes változások befogadására és alkalmazására. Bár közös a célunk, a pedagógusok személyisége sokrétű, amely a minőségi és a felelősségteljes tanulási-tanítási folyamat feltétele. Iskolánkban 5 kollega került január 01-től Pedagógus II. kategóriába. Két kollega minősítésére 2015 tavaszán és őszén kerül sor. a.) A szakmai munka munkaközösségekben folyik az általános iskolában: - alsó tagozatos (mind az 5 intézmény tanítói) - nyelvi (német és angol) - humán (magyar, történelem, rajz, ének) 13

14 - matematika (fizika, kémia) - természettudományi (biológia, földrajz, testnevelés) - osztályfőnöki (alsó és felső tagozat) A munkaközösségeket munkaközösség-vezető irányítja éves munkaterv alapján, akit évente választunk. A tagintézményekért 1-1 tagintézmény-vezető felelős. Iskolánkban a nevelő oktató munkát fél állású könyvtáros tanár, fél állású rendszergazda és 1 pedagógiai asszisztens segíti. Az iskolai adminisztrációs munkát 1 fő teljes állású és 1 fő 6 órás iskolatitkár végzi. Az iskola tisztaságáról takarítói vállalkozó gondoskodik. b.) A művészeti iskola tanszakjai: A zeneművészeti ág tanszakai: Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, kürt, harsona tenorkürt baritonkürt, tuba Akkordikus tanszak tantárgyai: harmonika, gitár, ütő Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora Zeneismeret tanszak tantárgyai: kötelező szolfézs, szolfézs, Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene, zenekar (harmonika együttes, fuvola együttes, fúvószenekar) A képzőművészeti ág tanszakai: Képzőművészeti tanszak Vizuális alapozó gyakorlatok (1 2. előképző évfolyam) Grafika és festészet alapjai (1 3. alapfokú évfolyam) Vizuális alkotó gyakorlat (1 10. évfolyam) Vizuális alapozó gyakorlatok (1 2. előképző évfolyam) A művészeti iskola szakos ellátottsága 100 %, 10 fő tanárral dolgozik, akik fiatal tehetséges zenetanárok és kamaraművészek. Lelkiismeretes munkájukkal készítik fel a tehetséges növendékeket körzeti és országos versenyekre, ahol kiváló eredményeket érnek el. Felkészítik azokat a zene iránt érdeklődő növendékeket, akik művészeti szakközépiskolában szeretnének továbbtanulni. 14

15 3.8. A 2014/2015-ös tanév eredményei Iskolánk minden elemét a minőségelvűség jellemzi. A tanulmányi és kimeneti eredmények, a kompetenciamérések mutatói, a tanulók helytállása a középiskolákban és felsőfokú intézményekben, továbbá az országos tanulmányi- és sportversenyeken való kiemelkedő helyezések megalapozták iskolánk jó hírét. - Statisztikai adatok : (2014/2015-ös tanév I. féléve) Kitűnő: 23 fő 4,0 4,9: 161 fő 3,0 3,9: 104 fő 2,0 2,9: 15 fő Elégtelen 1 2 tantárgyból: 19 fő Elégtelen 3 vagy több tantárgyból: 13 fő Iskola tanulmányi átlaga: 4,0 Magatartás átlag: 4,2 Szorgalom átlag: 3,9 - Versenyeredmények: Név Verseny Eredmény Orgyán Noémi 2.c1 megyei német népdaléneklési verseny kiemelt arany Fülöp Blanka 4.c1 és Pesti Hanna 4.c2 megyei német népdaléneklési verseny kiemelt arany Zsifkovics Nikolett 7.c megyei német népdaléneklési verseny ezüst Lovescher Roxána 7.c megyei német népdaléneklési verseny ezüst Iskolánk kórusa megyei német népdaléneklési verseny arany Papp Anna Gréta 4.c2 térségi német vers- és prózamondó verseny különdíj Csillik Máté 7.a, Insperger Krisztián Gép-ésszel Baranyában 7.a, Somogyvári Valentin 7.a megyei csapatverseny 1. helyezés II. kcs. fiú csapat: Hock Erik 4.c1, Bachesz Edvin 3.c, Sallai Bence 3.c, Szegedi György 4.a, Berecz Olivér megyei mezei futóverseny 3. helyezés 4.c1 15

16 III. kcs. lány csapat: Tóth Lili 5.c, Morvai Laura 6.c, Werner Zita 6.c, Kemény Hanna 6.c, Horbach Valerie 6.c IV. kcs. lány csapat: Dankó Réka 8.c, Ritzl Ivett 8.c, Fülöp Kamilla 7.c, Mirják Adrienn 7.c, Schmidt Viktória 7.c I. kcs. fiú csapat: Morvai Áron 3.c, Horváth Tamás 2.c1, Brutyó Bertalan 2.c1, Maul Bence 2.c2, Majer Milán 2.c1 III. kcs. fiú csapat: Brutyó Barnabás 5.c, Braun Norbert 5.a, Fekete Bálint 6.c, Beck Áron 6.c, Orgyán Csanád 6.c IV. kcs. fiú csapat: Schumann Máté 7.c, Csorba Olivér 8.b, Zsebe Dávid 8.c, Policsek Benedek 8.c, Reisz Dániel 8.c Lovescher Roxána 7.c Kosztolányi Nóra 5.c Orgyán Csanád 6.c Lovescher Roxána 7.c Zsifkovics Nikolett 7.c Fülöp Kamilla és Zsifkovics Nikolett 7.c Stefán Petra és Mintál Dóra 8.c Gyenes Vivien és Pissors Fenja 8.c Dankó Réka és Balogh Dorka 8.c Bősz Luca 7.c Balogh Dorka 8.c 6.c csapat: Horbach Valerie, Morvai Laura, Rudolf Erzsébet, Veszelka Dalma 3.c csapat: Bachesz Edvin, Fehér Flóra, Grób Ella, Simon Eszter Racskó Dóra 8.a megyei mezei futóverseny 1. helyezés megyei mezei futóverseny 4. helyezés térségi mezei futóverseny térségi mezei futóverseny térségi mezei futóverseny Benedek Elek regionális mesemondó verseny Benedek Elek regionális mesemondó verseny területi harmonika verseny térségi német népdaléneklési verseny térségi német népdaléneklési verseny Kisfaludy napok német verseny Kisfaludy napok német verseny Kisfaludy napok olvasottsági verseny Kisfaludy napok olvasottsági verseny Kisfaludy napok matematika verseny Kisfaludy napok matematika verseny megyei német mesefelismerő verseny Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei képzőművészeti diáktárlat 1. helyezés 3. helyezés 3. helyezés 2. helyezett 3. helyezett országos döntőbe jutás arany minősítés arany minősítés 2. hely 2. hely 3. hely 2. hely 5. hely 7. helyezés 2. helyezés Baranya/Somogy/Tolna megyei 4. hely II. helyezett 16

17 3.a csapat: Gondon Zsolt, Kovács Gergő, Strepka Attila, Szabó Dóra 5.c csapat: Brutyó Barnabás, Kosztolányi Nóra, Szabó Attila, Szabó Péter 6.c csapat: Horbach Valerie, Kovács Péter, Schmidt Dóra, Vészi Réka III. kcs. lány csapat: Kemény Hanna (6.c), Werner Zita (6.c), Morvai Laura (6.c), Tóth Lili (5.c) IV. kcs. lány csapat: Mirják Adrienn (7.c), Dankó Réka (8.c), Fülöp Kamilla (7.c), Schmidt Viktória (7.c) Schumann Máté (7.c) Fónai Bence (7.c) Bayer Kata (5.c) Szabó Luca (5.a) III. kcs. fiú csapat: Braun Norbert (5.a), Fekete Bálint (6.c), Brutyó Bertalan (5.c) III. kcs. lány csapat: Kemény Hanna (6.c), Werner Zita (6.c), Morvai Laura (6.c), Tóth Lili (5.c) IV. kcs. lány csapat: Mirják Adrienn (7.c), Dankó Réka (8.c), Fülöp Kamilla (7.c), Schmidt Viktória (7.c) Bolyai matematika csapatverseny Bolyai matematika csapatverseny Bolyai matematika csapatverseny országos duatlon diákolimpia országos duatlon diákolimpia megyei duatlon diákolimpia megyei duatlon diákolimpia megyei duatlon diákolimpia megyei duatlon diákolimpia megyei duatlon diákolimpia megyei duatlon diákolimpia megyei duatlon diákolimpia megyei 5. hely megyei 6. hely megyei 6. hely 2. hely 3. hely 3. hely 5. hely 7. hely 8. hely 3. hely 1. hely 1. hely Ebben a tanévben is sok tehetséges diák ért el kiemelkedő eredményeket megyei versenyeken és jutott be országos döntőbe. A tanév végéig még további sikeres szerepléseket várunk az országos versenyeken. - DSD nyelvvizsga német nyelvből: 30 tanulónk DSD nyelvvizsgát tett március és április hónapban. Összesített eredmény június közepén várható. A szóbeli vizsga eredményeit már ismerjük: B1 szint: 20 tanuló - 67 % A2 szint: 6 tanuló - 20 % > A2 szint: 4 tanuló - 13 % 17

18 A 67 %-os B1 szint kiemelkedőnek számít, hiszen 14 éves gyerekek nyelvtudását tükrözi az eredmény. - Országos kompetenciamérés eredményei: A kompetenciamérés eredményeit minden évben elemezzük, az értékelést elküldjük a fenntartónak és a szülőknek. A május 28-ai mérés eredményei: Szövegértés 6. Matematika 6. Szövegértés 8. Matematika 8. Iskolánk átlaga Országos átlag Kisvárosok átlaga Iskolánk átlaga 6. évfolyamon szignifikánsan nem különbözik, 8. évfolyamon jobb az országos átlagnál. A kisvárosok átlagához képest iskolánk mindkét mért évfolyama, mindkét mért területen jobb eredményt ért el. 4. FEJLESZTÉSI PROGRAM A célmeghatározásokból eredő feladatok Iskolánk nem statikus intézmény. Alkalmazkodni kell a demográfiai változásokhoz, a pénzügyi források változó keretéhez és az új oktatási törvény felmenő rendszerű bevezetéséhez, a szülői elvárásokhoz és a diákok igényeihez. Olyan oktatási környezetet biztosítunk diákjainknak, hogy azok szívesen járjanak ide; értelmileg, érzelmileg és lelkileg optimálisan fejlődjenek. A tanulókat partnerként kezeljük, hogy a tanulási-tanítási folyamatban az értelmes belátáson alapuló együttműködés legyen motiváló. Az együttműködés nem az érdekek feladását jelenti, hanem azok kiteljesedését. A XXI. század iskolája felkészít a tudásalapú társadalomra. A XXI. század iskolája a mienk is olyan kompetenciákkal vértezi fel tanítványait a 8. év végére, amelyek alkalmassá teszik őket az élethosszig tartó tanulásra: az értő olvasásra, a logikus gondolkodásra és következtetésre, a team-munka képességére, a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség több nyelven való fejlődésére, a számítógépes ismeretek megszerzésére és alkalmazására, a helyes társas magatartásformák gyakorlására, toleranciára 18

19 Az élethosszig tartó tanulás képességének fejlesztése az iskolai oktatás kulcskérdése. A cél elérése érdekében együtt kell működnünk: - a szülőkkel - a fenntartóval - az önkormányzatokkal - az óvodával szakmai együttműködés a mérés és a korai fejlesztés, valamint a nyelvoktatás területén - a katolikus, református és evangélikus egyházzal (hitoktatás!) - a bólyi sportegyesülettel - a Gyermekjóléti Szolgálattal (családsegítők, pszichológus) - az iskolaorvossal - a középiskolával - az Idősek Gondozási Központjával - az Erzsébet Vigadóval - a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal és a Bólyi Járási Szakértői Bizottságával - a Meixner Ildikó EGYMI-vel - a járási gyámhatósággal - a bólyi rendőrőrssel és az iskolarendőrrel - a diákjaink leendő középiskoláival - egyéb civil szervezetekkel 4.1. A nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezéseinek nagyobb része szeptember 1-vel érvényes. De már szeptember 1-vel felmenő rendszerben a törvényességnek megfelelve megszerveztük a mindennapos testnevelést, amely a 2015/2016-os tanévben már minden évfolyamra kiterjed december 31-ig felülvizsgáltuk a Pedagógiai programunkat a kerettantervnek való megfelelés szempontjából. A legtöbb törvény azonban szeptember 1-vel, azaz a 2013/2014-es tanév kezdetén került bevezetésre. Felmenő rendszerben a helyi tanterv 1. és 5. osztályában; a következő tanévben pedig már az 1-3. és az 5-7. osztályban hatályos. A két éve bevezetésre került törvény szerint szervezzük a diákok óráig tartó foglalkoztatását, amely iskolánkban igen sokrétű. Egyrészt tehetséggondozást jelent (művészeti nevelés, szakkörök, középiskolai és nyelvvizsga előkészítő foglalkozások, DSD nyelvvizsga, tanulmányi és sportversenyek), másrészt felzárkóztató fejlesztéseket jelent az 19

20 SNI-s tanulók részére (logopédiai és pszichológiai ellátás, utazó gyógypedagógusok habilitációs órái, gyógytestnevelés). Továbbá napközis ellátást, játékos sportfoglalkozásokat és osztályszintű programokat szervezünk diákjainknak. Ezzel párhuzamosan került sor az életpálya-modell, az új típusú munkaidő-számítás és a pedagógusok magasabb bérezésének bevezetésére. A szeptember 1-vel hatályos törvény szerint alkalmazhatunk a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkatársakat: könyvtárost, rendszergazdát, pedagógiai asszisztenst, akik hozzájárulnak hatékony pedagógiai munkánkhoz A kompetenciaalapú oktatás elterjesztésére vállalkoztunk, erre továbbképzésekkel készültünk és készülünk: HEFOP Olyan kompetenciákat fejlesztünk a tanulók egyéni képességére és munkatempójára alapozva, amelyek lehetővé teszik az egész életen át tartó tanulást. A NAT alapján készült helyi tantervünk tartalmazza a tantárgyakat, az óraszámokat, a tantárgyi követelményeket és a továbbhaladáshoz szükséges ismereteket. A kompetenciaalapú oktatás céljával egyetértünk: olyan képességeket fejlesztünk, amelyek a gyakorlatban szükségesek, amelyekkel jó eséllyel indulnak diákjaink a továbbtanulás vagy a munka világában A tananyag tartalmi fejlődése a módszertani kultúra megújulását feltételezi. Az értékek közvetítése terén több iskola mintának tekinti a bólyi intézményt. Ennek valóban meg kell felelnünk: a minőségirányítási rendszerünk, a továbbképzési tervünk évre és egyénre lebontva biztosítja a pedagógusok továbbképzését. Nemcsak én vallom, de tudományosan bizonyított, hogy a jó iskola egyenlő a kiváló, innovatív, kreatív pedagógusokkal. Ezért tartom fontosnak a pedagógusok módszertani kultúrájának megújulását, amely soha nem lezárt, hanem mindig fejlődő folyamat. A hagyományos és a modern tanítási módszerek helyes arányának a megtalálását egyre több pedagógus teljesítette és keresi: tankönyv digitális tananyag, tanóra projekt-oktatás, frontális munka csoport- vagy páros munka évfolyamonként, tantárgyanként és témánként más más arányban hatékony. Továbbra is ösztönzöm továbbképzésekkel is ezek egymást erősítő arányának az alkalmazását. 20

21 4.4. Fontosnak tartom iskolánk nemzetiségi profiljának megtartását: a nyelvoktató és a két tannyelvű német nemzetiségi oktatás előnyeinek biztosítását. A nemzetiségi kultúra ápolásán túl a német nyelv oktatása nagy kihívás Magyarországon. A bólyi iskola a maximális lehetőségeken túl is kereste a színvonal erősítését: német anyanyelvű tanár, DSD nyelvvizsga (elsőként az országban). De a nyelvi készségek, nyelvhasználat, nyelvvizsga megszerzésén túl a német kultúra ápolása, az identitás átörökítése és néhányukban a vállalása a sokszínűség záloga, amely érték mindenütt. Elsősorban irodalmi német nyelvet tanítunk, de a népismeret, a nyelvjárás, a táncok, az énekek, a zene elmélyíti a nyelvi és kulturális identitást. Nem mindenkiben, de sokunkban. Nem szeretnénk senkire ráerőltetni a német kultúrát, de aki fontosnak tartja, élhet vele. A többiek pedig a nyelvtanulás lehetőségével gazdagodnak, mert a németet tanító kollegák nemcsak a tanórán kommunikálnak németül a diákokkal, hanem minden felmerülő szituációban (versenyek, diákcserék, kirándulások, lektor ) A német irodalmi nyelv és nyelvjárások, továbbá a kultúra ápolásának csak egyik színtere az iskola. Ezért szoros együttműködést építettünk ki a bólyi és a környező települések német önkormányzataival: nemzetiségi projektek (kiállítás, népi mesterségek, néptánc és zenei rendezvények), pünkösdi fesztiválok, táborok (Liptód), szavalóversenyek, komplex versenyek, svábbálok, Großmutters Küche projekt az IGK-nak nagymamáival, közös óvodai nemzetiségi programok jelentik a generációkon átívelő kötődést. Ez a fajta együttműködés évről évre erősödik köszönhetően a Bólyi Német Önkormányzatnak. Ich bin in einem kleinen Dorf der Branau in Bawaz aufgewachsen. Ich habe zwei Muttersprachen: Zuerst sprach ich in der Familie Deutsch, dann im Kindergarten lernte ich auch Ungarisch. Dadurch habe ich das schönste Geschenk meiner Familie erhalten, was mein Leben bis heute beeinflusst. Nach meiner Ausbildung 1977 kam ich in die Bohler Schule, in der damals schon Deutsch als Nationalitäten Sprache unterrichtet wurde. Vor 33 Jahren wurde dann der Zweisprachige Deutsche Nationalitätenunterricht eingeführt. Damit leistete Bohl Pionierarbeit, denn es war die erste Schule in Ungarn, die den Zweisprachigen Deutschen Nationalitätenunterricht einführte. In meiner Amtszeit leisteten wir wieder Pionierarbeit. Seit dem Schuljahr 2009/2010 können unsere Schüler eine DSD-Sprachprüfung (Deutsches Sprachdiplom Stufe I. B1/A2) 21

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Lestár Péter Egységes Középiskola,

Részletesebben

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon / fax: (62) 241-381 e-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola INTÉZMÉNYI

Részletesebben

Pályázat. Készítette: Cseke Gábor 3525 Miskolc Csermely u. 27./A. Címzett: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 3525 Miskolc Városház tér 8.

Pályázat. Készítette: Cseke Gábor 3525 Miskolc Csermely u. 27./A. Címzett: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 3525 Miskolc Városház tér 8. Pályázat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőtestülete által meghirdetett Fazekas Úti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői álláshelyére Készítette:

Részletesebben

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14 Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Központi Jogi és Személyügyi Főosztály 1051 Budapest, Nádor u. 32. Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító:

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Beszámoló 2011/2012 tanév készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Balatonkenese, 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

PÁLYÁZAT HERENDI NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

PÁLYÁZAT HERENDI NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. PÁLYÁZAT HERENDI NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG III JSJOÍ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG Készült a Képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére! Tárgy: A Hermán Ottó Általános Iskola magasabb

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PÁLYÁZAT A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA Tatabánya, 2012. július Mózes Gáborné pályázó TARTALOMJEGYZÉK 1. Szakmai elemzésre épülő fejlesztési elképzelések... 3 1.1 Az intézmény alapítása...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Pályázat. Tagintézményvezető. a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye. állásának betöltésére.

Pályázat. Tagintézményvezető. a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye. állásának betöltésére. Pályázat a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye Tagintézményvezető állásának betöltésére 2015. 0 Klebersberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerülete

Részletesebben

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola. 1 Az intézmény bemutatása... 7. 1.1 Iskolánk adatai 7

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola. 1 Az intézmény bemutatása... 7. 1.1 Iskolánk adatai 7 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom 1 Az intézmény bemutatása... 7 1.1 Iskolánk adatai 7 1.1.1 Jogszabályi háttér:... 9 1.1.2 Az intézmény vezetésének és közösségeinek kapcsolatai... 10 1.1.3 A kapcsolattartás

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

SZILÁDY ÁRON ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SÁGVÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZILÁDY ÁRON ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SÁGVÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM SZILÁDY ÁRON ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SÁGVÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1.BEVEZETÉS... 6 1.1. Küldetésnyilatkozat... 7 1.2. A feladatellátás feltételei... 7 1.3. Rövid történelmi

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. OM: 035289 Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Rövid neve: Kaposvári Általános Iskola Székhelye: 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Tagintézmények neve: Benedek Elek Tagiskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20. 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.2 A

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására PÁLYÁZAT a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Karlné Purczeld Erika intézményvezető Hunyadi János Általános Iskola Tartalom 1.Bevezetés... 3 2.Helyzetelemzés...

Részletesebben

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4. 2014. szeptember 1-jétől életbe lépő többszörösen módosított,

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben