Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola"

Átírás

1 Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐI (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZÓ: BISCHOFNÉ BLANDL MÁRIA 1

2 PÁLYÁZAT BÓLYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Pályázó: Bischofné Blandl Mária 7754 Bóly, Szegfű u. 45. Intézmény: Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 7754 Bóly, Rákóczi u. 2. OM: Bóly, április 20. 2

3 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA Intézményünk több névváltozáson esett át, jelenlegi nevünk: Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Iskolánk Bóly városának központjában található, a katolikus templom és a Plébánia Hivatal mellett, szemben a bólyi Városházával és a Járási Hivatallal. Címünk: 7754 Bóly, Rákóczi utca 2. Különleges helyzetünkre jellemző, hogy egy épületegyüttesben működik a velünk egy szerkezeti egységet jelentő művészeti iskola és a Pécsi Tankerülethez tartozó Montenuovo Nándor Szakközépiskola és Szakiskola. A középiskolával közös tantermeket, helységeket használunk: tornacsarnok, könyvtár, technika oktatásához konyha, fizika-kémia előadó. A kötelező és szabadon választott programok megvalósítása állandó összehangolást jelent a két intézmény között: érettségi vizsga, ballagás, ünnepségek, DSD I. vizsga, projektnapok, értekezletek Az általános iskola létszáma: 440 tanuló. 8 évfolyamon 22 osztályunk működik: 10 alsó tagozatos és 12 felső tagozatos. Német nemzetiségi iskolaként működünk több évtizede. Két programot kínálunk az általános iskolában: a nyelvoktató és a két tannyelvű német nemzetiségi programot. Az országban elsőként az 1982/83-as tanévben került bevezetésre a két tannyelvű német nemzetiségi program. Nagy népszerűségnek örvend ez a program, hiszen már 10 osztályunk e szerint szerveződött: 2. és 4. évfolyamon 2-2 kétnyelvű osztályunk is működik. A felső 3

4 tagozaton pedig a c osztályokban magas az osztálylétszám: 6.c. 31 tanuló; 8.c. 27 tanuló. A hatékony németoktatást államközi szerződés szerint német anyanyelvű lektor segíti immár 15 éve. Diákjaink a 8. évfolyamon DSD I. B1/A2 nyelvvizsgát tesznek: 5 évvel ezelőtt szintén az elsők voltunk ebben a megmérettetésben. Második nyelvként 5. osztálytól angol nyelvet kínálunk. Intézményünkhöz 4 tagintézmény tartozik, ahol csak alsó tagozat működik összesen 87 további tanulóval: Babarc (26), Borjád (26), Nagynyárád (0), Szajk (35). A Nagynyárádi Tagintézmény diákjai a 2014/2015-ös tanévtől a Bólyi Általános Iskolába járnak. A tagintézmények tanulói Bólyban folytatják tanulmányaikat a felső tagozaton. A tanulók összetétele a mai magyar társadalmat tükrözi: sok a tehetséges, de hátrányos helyzetű diákunk is több van. Sok a motivált tanulónk, de több gyereket nekünk kell motiválni, felzárkóztatni. A tagintézményekből bejáró gyerekek között több a szociálisan hátrányos, SNI-s tanuló. A bejáró diákok (189) iskolabuszokkal közlekednek, 9 kis faluból érkeznek az iskola előtti buszöbölbe. Hat munkaközösség működik intézményünkben, akik a szakmai munkáért felelnek: alsós, osztályfőnöki, nyelvi, humán, természettudományos és reál. Tantestületünk profilja az országos átlagot tükrözi. Kevés a 30 év alatti tanár (5); év közötti (8); év közötti (13); és 50 év feletti (18) fő. A tagintézmények tanárai (13 fő) hasonló profilt mutatnak. A művészeti iskola tanárai (8fő) átlagéletkora jobb mutatóval rendelkezik: több a fiatal tanár. Tanáraink jól felkészültek, rendszeresen továbbképzik magukat, iskolánk jó hírét a tehetséges gyerekek mellett a kiváló pedagógusoknak, az együttműködő szülőknek és a támogató fenntartónak köszönhetjük. 4

5 VEZETŐI PROGRAM 1. Bevezetés Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni. Szent Györgyi Albert gondolatai választ adnak arra a kérdésre, hogy miért képes a magyar pedagógus naponta megújulni és küzdeni. A bólyi iskolában is reggel 7-től este 7-ig mint minden magyar iskolában biztonságban és szeretetben tanítjuk neveljük a gyerekeket különféle ismeretekre, művészetekre, toleranciára, egészséges életvitelre és harmóniára Az iskola közössége: diákok, pedagógusok, szülők, iskolafenntartó és önkormányzat csak egymással együttműködve tud eredményesen dolgozni a kitűzött célért, a gyermekek személyiségének harmonikus fejlődéséért. Olyan versenyképes tudást adunk át tanítványainknak, hogy sikeresek legyenek az életben. Ez az ars poeticánk, e hitvallás szerint dolgozunk. A legnépesebb értelmiségi réteg jelenleg már több társadalmi és anyagi elismertség mellett naponta alakítja a jövőt. Ez azért lehetséges, mert léteznek más motivációs tényezők is: a közös célok, az összetartozás érzése, az erősségek támogatása, az empatikus légkör. Ezen a ponton érzem a vezetői felelősséget, mert mozgásteret biztosíthatok ezeknek a motivációs tényezőknek is. Tudom és vallom, hogy a mi munkánk csapatmunka: a nevelési folyamatokban diák tanár szülő intézményfenntartó önkormányzatok aktív és összehangolt együttműködésére van szükség. Csak az az iskola vállal felelősséget a XXI. század elején a tanítványok jövőjéért, amely a legmagasabb szinten képes nevelni. Ezt a szolgálatot végzem magam is 38 éve a bólyi iskolában. Először osztályfőnökként, majd munkaközösség-vezetőként, azután igazgatóhelyettesként; 2000-től pedig igazgatóként. Pedagógiai és vezetői munkámmal együttműködő és harmonikus légkört szeretnék továbbra is fenntartani, amelyben érdemes és lehetséges nevelni és oktatni. Hozzásegítjük tanítványainkat 5

6 ahhoz, hogy megtalálják helyüket a világban; megtanítjuk őket arra, hogy a tőlünk átvett tudással és emberséggel megtalálják azt a munkát, amit örömmel végeznek, ahogy Szent - Györgyi Albert megfogalmazta az iskola feladatát. 2. Célmeghatározások Vezetői programom prioritásait a következő pontokban fogalmazom meg. Fontosnak tartom, hogy az eddig elért értékeinket megőrizzük. De közoktatásunk, s benne a mi mikrotérségi iskolánk magában hordozza a fejlesztések szükségszerűségét is. Olyan együttműködő és fenntartható iskolát szeretnénk megvalósítani, amely partnerségen, konszenzuson alapszik A nemzeti köznevelési törvény szeptember 1-i fokozatos hatályba lépésével, illetve felmenő rendszerű bevezetéséből adódó törvényi változások jogszerű követése Kompetenciák magas szintű közvetítése: a kulcskompetenciák majd a speciális készségek és képességek egyénre szabott fejlesztése A pedagógusok módszertani kultúrájának megújulása. Fontosnak tartom a hagyományos és a modern oktatási módszerek egymást erősítő és nem egymást kizáró arányának alkalmazását Az iskolák nemzetiségi jellegének megtartása: a német nemzetiségi nyelvoktató és a két tannyelvű oktatás előnyeinek erősítése. A német nemzetiségi hagyományok továbbvitele Az angol nyelv oktatásának biztosítása, fejlesztése Az intézményben dolgozó pedagógusok terheltségének arányos egyensúlya Olyan humánus intézményi klíma fenntartása, amely bizalmat, tiszteletet teremt tanárban, diákban, szülőben egyaránt és segíti a döntési folyamatokat. 6

7 2.8. Az iskola és a szülők együttműködésének elmélyítése, a tájékoztatást segítő rendszer modernizálása 2.9. A tagintézmények működésének szorgalmazása: az 1 4. évfolyamok helyben tartásával. A tagintézmények közötti kommunikáció fejlesztése A művészeti oktatás minőségi és mennyiségi feladatellátásának biztosítása marketingtevékenység alkalmazásával Hatékony és eredményes együttműködés a szakszolgálattal, a szakértői bizottsággal az SNI-s tanulók esélyegyenlőségének biztosításáért Az intézmények költségtakarékos és hatékony működtetése, új erőforrások bevonása 3. Szakmai helyzetelemzés Iskolánk hasonlóan működik, mint a többi magyarországi intézmény. Mégis más és speciális, mert a Pedagógiai Program, a Helyi Tanterv, az SZMSZ, az IMIP, a Házirend nemcsak a kötelező szolgáltatásokat tartalmazza, hanem a fenntartó által finanszírozott és a partnerek által elvárt értékeket is. Így megfelelünk a jogszabályi előírásoknak (NAT, Kerettanterv, Nemzetiségi Törvény) és a szülői elvárásoknak is. Olyan értékeket közvetítünk - nyelveket, informatikai ismereteket; kompetenciákat -, melyek az egész életen át való tanulásra teszik képessé a fiatalokat. Globalizált világunkban újra hangsúlyossá vált anyanyelvünk és nemzeti identitásunk megtartása, kultúránkhoz másságunkhoz való kötődésünk. Így intézményeink egyszerre modernek és hagyományőrzőek. Speciális profillal rendelkezünk, hiszen három programot kínálunk diákjainknak: 1./ Nemzetiségi német nyelvoktató program ( a és b osztályok) 2./ Két tannyelvű német nemzetiségi program (c osztályok) 3./ Művészeti iskola (zeneiskola, képzőművészet) A felkínált lehetőségek pozitív hatása, hogy iskolánkban a tanulói létszám eddig alig csökkent. 7

8 3.1. A tanulói létszám alakulása: A létszámok alakulása települések és tanévek szerint: várható: Bóly Babarc Borjád Szajk Liptód Nagybudmér Kisbudmér Pócsa-Pócsapuszta Nagynyárád Töttös Szederkény 1 1 Versend Belvárdgyula Máriakéménd 1 Hásságy Lánycsók 1 1 Pécs 1 Mindösszesen A tanulói létszám kb. 10 fős csökkenése kevesebb, mint amit a demográfiai adatokból vártunk. Ennek oka egyrészt, hogy a beiskolázási körzeten kívül is fogadunk gyerekeket. Másrészt a szülők a két tannyelvű német nemzetiségi osztályba íratják gyermekeiket, mivel Pécs kivételével a környéken nincs ilyen program. A nagynyárádi szülők is a ös tanévben a bólyi iskolába írattak minden gyermeket. 8

9 3.2. Várható osztálylétszámok az intézményekben: 2015/2016-os tanév BÓLY BABARC BORJÁD SZAJK 1.a 1.c 2.a 16 2.c 30 3.a 20 3.c c a 20 4.c alsó összesen: a 26 5c c2 24 Bóly a 14 Babarc 29 6.b Borjád 19 6.c 25 Szajk 34 7.a 16 Összesen b c 31 8.a 15 8.b c 17 felső összesen: 238 ÖSSZESEN: 430 9

10 A négy intézményben évente kb.: 10 tanulóval csökken a létszám. A szajki létszám növekedése bejeződött, a borjádi iskolában pedig a következő tanévben már csak három 1. osztályos tanuló lesz. A csökkenés abból is adódik, hogy az elmúlt tanévben kiemelkedően magas volt az 1. osztályosok száma a beiskolázási rendelet módosulása következtében. A nagynyárádi tagiskola az idei évben 0 tanulói létszámmal működik, mivel a szülők minden gyereket a bólyi iskolába írattak be Bejáró tanulók száma települések szerint: 2014/2015-ös tanév Töttös 51 Nagynyárád 34 Borjád 20 Kisbudmér 4 Nagybudmér 8 Pócsa-Pócsapuszta 11 Szajk 29 Babarc 20 Liptód 3 Versend 4 Hásságy 2 Belvárdgyula 1 Lánycsók 1 Szederkény 1 Mindösszesen: 189 Társulásból bejáró: Egyéb bejáró: Bejárók összesen: 184 fő 5 fő 189 fő A bejáró tanulók iskolába járását iskolabusszal biztosítjuk: - önkormányzati tulajdonú busz : Nagynyárád, Töttös - VOLÁN-busz: Borjád, Kisbudmér, Nagybudmér, Pócsa, Pócsapuszta - Bóly Város Önkormányzatának busza: Szajk, Babarc, Liptód 10

11 2012-ben megszerveztük a tanulók biztonságos utaztatását: minden iskolabuszon felnőtt kísérő van. Az iskolába érkezés és a tanítás utáni hazautazás körülményei javultak, mivel az iskola előtt biztonságos buszmegálló várja a diákokat, ahova mind a négy iskolabusz elfér. A beiskolázási körzeten kívüli diákok tanulói bérlettel közlekednek A művészeti iskola növendékeinek száma a 2014/2015-ös tanévben: - Zeneművészet: 139 fő Bóly: 122 fő Szederkényi tagintézmény: 17 fő - Képző- és iparművészet: 47 fő A művészeti iskola növendékeinek száma az utóbbi 5 évben kiegyensúlyozott, fő között változik. A szederkényi tagintézmény jelenlétével továbbra is biztosítható ez a létszám. Célunk, hogy a hangszerbemutatók szervezésével a következő években se csökkenjen a növendékek száma Egyéb szolgáltatások: - integrált oktatás ( gyógypedagógus ) - fejlesztő órák ( fejlesztő pedagógus ) - felzárkóztatás és korrepetálás ( tanítók és szaktanárok ) - napközis ellátás - tanítási szünetben gyermekfelügyelet - szakkörök - 2. nyelv oktatása: angol 5. osztálytól heti 2 órában órarendbe építve vagy szakkörön - DSD nyelvvizsgára felkészítés: B1/A2 - tanulmányi versenyek: helyi, körzeti és országos szinten - diáksport, játékdélutánok, diákolimpia - projektek (nyelvi, nemzetiségi, EU-nap ) - osztálykirándulások, osztályprojektek - nyári táborok: fuvolás, vízi, zenekari, hittan, nyelvi, kézműves, napközis - diákcserék Németországban és Lengyelországban nyelvgyakorlat céljából 11

12 3.6. Tárgyi feltételek A városközpontban található iskola épülete az utca felől esztétikus, az udvar felől felújításra szorul (ablakcsere, vakolat). A helyiségeket részben közösen használjuk a középiskolával. Az általános iskolában - 20 tanterem - 2 fejlesztő szoba - 1 tanári szoba - 1 technika terem - 1 számítástechnika terem és - minden szinten tágas folyosó található. A középiskolával közösen használt tantermek: - 1 tanterem - 1 könyvtár - 1 tornacsarnok - 1 kis tornaterem - 1 kémia-fizika előadó - 1 tankonyha ( felújításában a szakközépiskola segített) A művészeti iskola tanárai a szolfézs- és az egyéni hangszeres órákat, a tűzzománc és a festészet oktatását az általános iskola termeiben, önálló zenei termekben, ill. még néhány középiskolai teremben tartják. Továbbá rendelkezésünkre áll: - 1 hangversenyterem ( amely jelenleg osztályterem is) - 1 zeneiskolai tanári - 1 zenekari próbaterem az iskola épületén kívül táncterem az óvodában és az Erzsébet Vigadóban A tagintézmények iskolaépületei felújítva, korszerűen és esztétikusan várják a diákokat. Az eszközellátottságunk tantárgyanként és iskolánként változó, de a rendszeres pályázati feltételek kihasználásával, a fenntartó és az önkormányzat támogatásával folyamatosan fejlődik: pályázatok révén új eszközöket, számítógépeket, hangszereket, tanulói padokat és székeket kaptunk óta minden tanteremben új padok és székek várják a 12

13 tanulókat. Az általános iskola és a művészeti iskola alapítványa is hozzájárul a taneszközök illetve hangszerek vásárlásához. Szintenként digitális táblával és projektorral, tantárgyanként pedig digitális tananyaggal rendelkezünk. A kompetencia alapú oktatás elterjesztésével évente bővítjük a digitális tananyag készletét, és egyre többen alkalmazzák egy további módszerként. Szükségünk lenne egy új számítástechnika teremre, ahol szakórákat is tarthatnánk; további digitális táblára a hozzá tartozó technikai eszközökkel együtt. Az iskolák udvarai rendezettek. A sportudvarral együtt jól szolgálják a mindennapos mozgás lehetőségét az óraközi szünetekben, a délutáni foglalkozásokon és az iskolai ünnepségeken (tanévnyitó és tanévzáró ünnepség, ballagás). A játszótér szintén pályázati pénzből és szülői támogatással az alsó tagozatosok és a napközisek mozgásigényét elégíti ki. Felújításra szorul a sportudvaron a tornacsarnok külső falára szerelt védőháló és az uszoda medencéje Személyi feltételek Az iskolák megfelelő létszámmal működnek. A nyugdíjba menő pedagógusok kilépésével nem került sor pedagógus elbocsátásra, sőt új kollegákat tudtunk felvenni. Szakos ellátottságunk 100 %-os. A német nemzetiségi két tannyelvű oktatást államközi szerződés alapján német vendégtanár segíti, akinek a segítségével DSD-iskola lettünk. Diákjaink DSD nyelvvizsgát tehetnek iskolánkban (B1/A2). Az iskolák tantestülete felkészült; innovatív, nyitott az új és értelmes változások befogadására és alkalmazására. Bár közös a célunk, a pedagógusok személyisége sokrétű, amely a minőségi és a felelősségteljes tanulási-tanítási folyamat feltétele. Iskolánkban 5 kollega került január 01-től Pedagógus II. kategóriába. Két kollega minősítésére 2015 tavaszán és őszén kerül sor. a.) A szakmai munka munkaközösségekben folyik az általános iskolában: - alsó tagozatos (mind az 5 intézmény tanítói) - nyelvi (német és angol) - humán (magyar, történelem, rajz, ének) 13

14 - matematika (fizika, kémia) - természettudományi (biológia, földrajz, testnevelés) - osztályfőnöki (alsó és felső tagozat) A munkaközösségeket munkaközösség-vezető irányítja éves munkaterv alapján, akit évente választunk. A tagintézményekért 1-1 tagintézmény-vezető felelős. Iskolánkban a nevelő oktató munkát fél állású könyvtáros tanár, fél állású rendszergazda és 1 pedagógiai asszisztens segíti. Az iskolai adminisztrációs munkát 1 fő teljes állású és 1 fő 6 órás iskolatitkár végzi. Az iskola tisztaságáról takarítói vállalkozó gondoskodik. b.) A művészeti iskola tanszakjai: A zeneművészeti ág tanszakai: Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, kürt, harsona tenorkürt baritonkürt, tuba Akkordikus tanszak tantárgyai: harmonika, gitár, ütő Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora Zeneismeret tanszak tantárgyai: kötelező szolfézs, szolfézs, Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene, zenekar (harmonika együttes, fuvola együttes, fúvószenekar) A képzőművészeti ág tanszakai: Képzőművészeti tanszak Vizuális alapozó gyakorlatok (1 2. előképző évfolyam) Grafika és festészet alapjai (1 3. alapfokú évfolyam) Vizuális alkotó gyakorlat (1 10. évfolyam) Vizuális alapozó gyakorlatok (1 2. előképző évfolyam) A művészeti iskola szakos ellátottsága 100 %, 10 fő tanárral dolgozik, akik fiatal tehetséges zenetanárok és kamaraművészek. Lelkiismeretes munkájukkal készítik fel a tehetséges növendékeket körzeti és országos versenyekre, ahol kiváló eredményeket érnek el. Felkészítik azokat a zene iránt érdeklődő növendékeket, akik művészeti szakközépiskolában szeretnének továbbtanulni. 14

15 3.8. A 2014/2015-ös tanév eredményei Iskolánk minden elemét a minőségelvűség jellemzi. A tanulmányi és kimeneti eredmények, a kompetenciamérések mutatói, a tanulók helytállása a középiskolákban és felsőfokú intézményekben, továbbá az országos tanulmányi- és sportversenyeken való kiemelkedő helyezések megalapozták iskolánk jó hírét. - Statisztikai adatok : (2014/2015-ös tanév I. féléve) Kitűnő: 23 fő 4,0 4,9: 161 fő 3,0 3,9: 104 fő 2,0 2,9: 15 fő Elégtelen 1 2 tantárgyból: 19 fő Elégtelen 3 vagy több tantárgyból: 13 fő Iskola tanulmányi átlaga: 4,0 Magatartás átlag: 4,2 Szorgalom átlag: 3,9 - Versenyeredmények: Név Verseny Eredmény Orgyán Noémi 2.c1 megyei német népdaléneklési verseny kiemelt arany Fülöp Blanka 4.c1 és Pesti Hanna 4.c2 megyei német népdaléneklési verseny kiemelt arany Zsifkovics Nikolett 7.c megyei német népdaléneklési verseny ezüst Lovescher Roxána 7.c megyei német népdaléneklési verseny ezüst Iskolánk kórusa megyei német népdaléneklési verseny arany Papp Anna Gréta 4.c2 térségi német vers- és prózamondó verseny különdíj Csillik Máté 7.a, Insperger Krisztián Gép-ésszel Baranyában 7.a, Somogyvári Valentin 7.a megyei csapatverseny 1. helyezés II. kcs. fiú csapat: Hock Erik 4.c1, Bachesz Edvin 3.c, Sallai Bence 3.c, Szegedi György 4.a, Berecz Olivér megyei mezei futóverseny 3. helyezés 4.c1 15

16 III. kcs. lány csapat: Tóth Lili 5.c, Morvai Laura 6.c, Werner Zita 6.c, Kemény Hanna 6.c, Horbach Valerie 6.c IV. kcs. lány csapat: Dankó Réka 8.c, Ritzl Ivett 8.c, Fülöp Kamilla 7.c, Mirják Adrienn 7.c, Schmidt Viktória 7.c I. kcs. fiú csapat: Morvai Áron 3.c, Horváth Tamás 2.c1, Brutyó Bertalan 2.c1, Maul Bence 2.c2, Majer Milán 2.c1 III. kcs. fiú csapat: Brutyó Barnabás 5.c, Braun Norbert 5.a, Fekete Bálint 6.c, Beck Áron 6.c, Orgyán Csanád 6.c IV. kcs. fiú csapat: Schumann Máté 7.c, Csorba Olivér 8.b, Zsebe Dávid 8.c, Policsek Benedek 8.c, Reisz Dániel 8.c Lovescher Roxána 7.c Kosztolányi Nóra 5.c Orgyán Csanád 6.c Lovescher Roxána 7.c Zsifkovics Nikolett 7.c Fülöp Kamilla és Zsifkovics Nikolett 7.c Stefán Petra és Mintál Dóra 8.c Gyenes Vivien és Pissors Fenja 8.c Dankó Réka és Balogh Dorka 8.c Bősz Luca 7.c Balogh Dorka 8.c 6.c csapat: Horbach Valerie, Morvai Laura, Rudolf Erzsébet, Veszelka Dalma 3.c csapat: Bachesz Edvin, Fehér Flóra, Grób Ella, Simon Eszter Racskó Dóra 8.a megyei mezei futóverseny 1. helyezés megyei mezei futóverseny 4. helyezés térségi mezei futóverseny térségi mezei futóverseny térségi mezei futóverseny Benedek Elek regionális mesemondó verseny Benedek Elek regionális mesemondó verseny területi harmonika verseny térségi német népdaléneklési verseny térségi német népdaléneklési verseny Kisfaludy napok német verseny Kisfaludy napok német verseny Kisfaludy napok olvasottsági verseny Kisfaludy napok olvasottsági verseny Kisfaludy napok matematika verseny Kisfaludy napok matematika verseny megyei német mesefelismerő verseny Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei képzőművészeti diáktárlat 1. helyezés 3. helyezés 3. helyezés 2. helyezett 3. helyezett országos döntőbe jutás arany minősítés arany minősítés 2. hely 2. hely 3. hely 2. hely 5. hely 7. helyezés 2. helyezés Baranya/Somogy/Tolna megyei 4. hely II. helyezett 16

17 3.a csapat: Gondon Zsolt, Kovács Gergő, Strepka Attila, Szabó Dóra 5.c csapat: Brutyó Barnabás, Kosztolányi Nóra, Szabó Attila, Szabó Péter 6.c csapat: Horbach Valerie, Kovács Péter, Schmidt Dóra, Vészi Réka III. kcs. lány csapat: Kemény Hanna (6.c), Werner Zita (6.c), Morvai Laura (6.c), Tóth Lili (5.c) IV. kcs. lány csapat: Mirják Adrienn (7.c), Dankó Réka (8.c), Fülöp Kamilla (7.c), Schmidt Viktória (7.c) Schumann Máté (7.c) Fónai Bence (7.c) Bayer Kata (5.c) Szabó Luca (5.a) III. kcs. fiú csapat: Braun Norbert (5.a), Fekete Bálint (6.c), Brutyó Bertalan (5.c) III. kcs. lány csapat: Kemény Hanna (6.c), Werner Zita (6.c), Morvai Laura (6.c), Tóth Lili (5.c) IV. kcs. lány csapat: Mirják Adrienn (7.c), Dankó Réka (8.c), Fülöp Kamilla (7.c), Schmidt Viktória (7.c) Bolyai matematika csapatverseny Bolyai matematika csapatverseny Bolyai matematika csapatverseny országos duatlon diákolimpia országos duatlon diákolimpia megyei duatlon diákolimpia megyei duatlon diákolimpia megyei duatlon diákolimpia megyei duatlon diákolimpia megyei duatlon diákolimpia megyei duatlon diákolimpia megyei duatlon diákolimpia megyei 5. hely megyei 6. hely megyei 6. hely 2. hely 3. hely 3. hely 5. hely 7. hely 8. hely 3. hely 1. hely 1. hely Ebben a tanévben is sok tehetséges diák ért el kiemelkedő eredményeket megyei versenyeken és jutott be országos döntőbe. A tanév végéig még további sikeres szerepléseket várunk az országos versenyeken. - DSD nyelvvizsga német nyelvből: 30 tanulónk DSD nyelvvizsgát tett március és április hónapban. Összesített eredmény június közepén várható. A szóbeli vizsga eredményeit már ismerjük: B1 szint: 20 tanuló - 67 % A2 szint: 6 tanuló - 20 % > A2 szint: 4 tanuló - 13 % 17

18 A 67 %-os B1 szint kiemelkedőnek számít, hiszen 14 éves gyerekek nyelvtudását tükrözi az eredmény. - Országos kompetenciamérés eredményei: A kompetenciamérés eredményeit minden évben elemezzük, az értékelést elküldjük a fenntartónak és a szülőknek. A május 28-ai mérés eredményei: Szövegértés 6. Matematika 6. Szövegértés 8. Matematika 8. Iskolánk átlaga Országos átlag Kisvárosok átlaga Iskolánk átlaga 6. évfolyamon szignifikánsan nem különbözik, 8. évfolyamon jobb az országos átlagnál. A kisvárosok átlagához képest iskolánk mindkét mért évfolyama, mindkét mért területen jobb eredményt ért el. 4. FEJLESZTÉSI PROGRAM A célmeghatározásokból eredő feladatok Iskolánk nem statikus intézmény. Alkalmazkodni kell a demográfiai változásokhoz, a pénzügyi források változó keretéhez és az új oktatási törvény felmenő rendszerű bevezetéséhez, a szülői elvárásokhoz és a diákok igényeihez. Olyan oktatási környezetet biztosítunk diákjainknak, hogy azok szívesen járjanak ide; értelmileg, érzelmileg és lelkileg optimálisan fejlődjenek. A tanulókat partnerként kezeljük, hogy a tanulási-tanítási folyamatban az értelmes belátáson alapuló együttműködés legyen motiváló. Az együttműködés nem az érdekek feladását jelenti, hanem azok kiteljesedését. A XXI. század iskolája felkészít a tudásalapú társadalomra. A XXI. század iskolája a mienk is olyan kompetenciákkal vértezi fel tanítványait a 8. év végére, amelyek alkalmassá teszik őket az élethosszig tartó tanulásra: az értő olvasásra, a logikus gondolkodásra és következtetésre, a team-munka képességére, a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség több nyelven való fejlődésére, a számítógépes ismeretek megszerzésére és alkalmazására, a helyes társas magatartásformák gyakorlására, toleranciára 18

19 Az élethosszig tartó tanulás képességének fejlesztése az iskolai oktatás kulcskérdése. A cél elérése érdekében együtt kell működnünk: - a szülőkkel - a fenntartóval - az önkormányzatokkal - az óvodával szakmai együttműködés a mérés és a korai fejlesztés, valamint a nyelvoktatás területén - a katolikus, református és evangélikus egyházzal (hitoktatás!) - a bólyi sportegyesülettel - a Gyermekjóléti Szolgálattal (családsegítők, pszichológus) - az iskolaorvossal - a középiskolával - az Idősek Gondozási Központjával - az Erzsébet Vigadóval - a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal és a Bólyi Járási Szakértői Bizottságával - a Meixner Ildikó EGYMI-vel - a járási gyámhatósággal - a bólyi rendőrőrssel és az iskolarendőrrel - a diákjaink leendő középiskoláival - egyéb civil szervezetekkel 4.1. A nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezéseinek nagyobb része szeptember 1-vel érvényes. De már szeptember 1-vel felmenő rendszerben a törvényességnek megfelelve megszerveztük a mindennapos testnevelést, amely a 2015/2016-os tanévben már minden évfolyamra kiterjed december 31-ig felülvizsgáltuk a Pedagógiai programunkat a kerettantervnek való megfelelés szempontjából. A legtöbb törvény azonban szeptember 1-vel, azaz a 2013/2014-es tanév kezdetén került bevezetésre. Felmenő rendszerben a helyi tanterv 1. és 5. osztályában; a következő tanévben pedig már az 1-3. és az 5-7. osztályban hatályos. A két éve bevezetésre került törvény szerint szervezzük a diákok óráig tartó foglalkoztatását, amely iskolánkban igen sokrétű. Egyrészt tehetséggondozást jelent (művészeti nevelés, szakkörök, középiskolai és nyelvvizsga előkészítő foglalkozások, DSD nyelvvizsga, tanulmányi és sportversenyek), másrészt felzárkóztató fejlesztéseket jelent az 19

20 SNI-s tanulók részére (logopédiai és pszichológiai ellátás, utazó gyógypedagógusok habilitációs órái, gyógytestnevelés). Továbbá napközis ellátást, játékos sportfoglalkozásokat és osztályszintű programokat szervezünk diákjainknak. Ezzel párhuzamosan került sor az életpálya-modell, az új típusú munkaidő-számítás és a pedagógusok magasabb bérezésének bevezetésére. A szeptember 1-vel hatályos törvény szerint alkalmazhatunk a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkatársakat: könyvtárost, rendszergazdát, pedagógiai asszisztenst, akik hozzájárulnak hatékony pedagógiai munkánkhoz A kompetenciaalapú oktatás elterjesztésére vállalkoztunk, erre továbbképzésekkel készültünk és készülünk: HEFOP Olyan kompetenciákat fejlesztünk a tanulók egyéni képességére és munkatempójára alapozva, amelyek lehetővé teszik az egész életen át tartó tanulást. A NAT alapján készült helyi tantervünk tartalmazza a tantárgyakat, az óraszámokat, a tantárgyi követelményeket és a továbbhaladáshoz szükséges ismereteket. A kompetenciaalapú oktatás céljával egyetértünk: olyan képességeket fejlesztünk, amelyek a gyakorlatban szükségesek, amelyekkel jó eséllyel indulnak diákjaink a továbbtanulás vagy a munka világában A tananyag tartalmi fejlődése a módszertani kultúra megújulását feltételezi. Az értékek közvetítése terén több iskola mintának tekinti a bólyi intézményt. Ennek valóban meg kell felelnünk: a minőségirányítási rendszerünk, a továbbképzési tervünk évre és egyénre lebontva biztosítja a pedagógusok továbbképzését. Nemcsak én vallom, de tudományosan bizonyított, hogy a jó iskola egyenlő a kiváló, innovatív, kreatív pedagógusokkal. Ezért tartom fontosnak a pedagógusok módszertani kultúrájának megújulását, amely soha nem lezárt, hanem mindig fejlődő folyamat. A hagyományos és a modern tanítási módszerek helyes arányának a megtalálását egyre több pedagógus teljesítette és keresi: tankönyv digitális tananyag, tanóra projekt-oktatás, frontális munka csoport- vagy páros munka évfolyamonként, tantárgyanként és témánként más más arányban hatékony. Továbbra is ösztönzöm továbbképzésekkel is ezek egymást erősítő arányának az alkalmazását. 20

21 4.4. Fontosnak tartom iskolánk nemzetiségi profiljának megtartását: a nyelvoktató és a két tannyelvű német nemzetiségi oktatás előnyeinek biztosítását. A nemzetiségi kultúra ápolásán túl a német nyelv oktatása nagy kihívás Magyarországon. A bólyi iskola a maximális lehetőségeken túl is kereste a színvonal erősítését: német anyanyelvű tanár, DSD nyelvvizsga (elsőként az országban). De a nyelvi készségek, nyelvhasználat, nyelvvizsga megszerzésén túl a német kultúra ápolása, az identitás átörökítése és néhányukban a vállalása a sokszínűség záloga, amely érték mindenütt. Elsősorban irodalmi német nyelvet tanítunk, de a népismeret, a nyelvjárás, a táncok, az énekek, a zene elmélyíti a nyelvi és kulturális identitást. Nem mindenkiben, de sokunkban. Nem szeretnénk senkire ráerőltetni a német kultúrát, de aki fontosnak tartja, élhet vele. A többiek pedig a nyelvtanulás lehetőségével gazdagodnak, mert a németet tanító kollegák nemcsak a tanórán kommunikálnak németül a diákokkal, hanem minden felmerülő szituációban (versenyek, diákcserék, kirándulások, lektor ) A német irodalmi nyelv és nyelvjárások, továbbá a kultúra ápolásának csak egyik színtere az iskola. Ezért szoros együttműködést építettünk ki a bólyi és a környező települések német önkormányzataival: nemzetiségi projektek (kiállítás, népi mesterségek, néptánc és zenei rendezvények), pünkösdi fesztiválok, táborok (Liptód), szavalóversenyek, komplex versenyek, svábbálok, Großmutters Küche projekt az IGK-nak nagymamáival, közös óvodai nemzetiségi programok jelentik a generációkon átívelő kötődést. Ez a fajta együttműködés évről évre erősödik köszönhetően a Bólyi Német Önkormányzatnak. Ich bin in einem kleinen Dorf der Branau in Bawaz aufgewachsen. Ich habe zwei Muttersprachen: Zuerst sprach ich in der Familie Deutsch, dann im Kindergarten lernte ich auch Ungarisch. Dadurch habe ich das schönste Geschenk meiner Familie erhalten, was mein Leben bis heute beeinflusst. Nach meiner Ausbildung 1977 kam ich in die Bohler Schule, in der damals schon Deutsch als Nationalitäten Sprache unterrichtet wurde. Vor 33 Jahren wurde dann der Zweisprachige Deutsche Nationalitätenunterricht eingeführt. Damit leistete Bohl Pionierarbeit, denn es war die erste Schule in Ungarn, die den Zweisprachigen Deutschen Nationalitätenunterricht einführte. In meiner Amtszeit leisteten wir wieder Pionierarbeit. Seit dem Schuljahr 2009/2010 können unsere Schüler eine DSD-Sprachprüfung (Deutsches Sprachdiplom Stufe I. B1/A2) 21

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 5 2. PEDAGÓGIAI PROGRAM HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGE...

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3001-2 /2012. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. Tagintézményvezető 1. biológia-kémia szakos 2. szakvizsgázott ped., közokt. vezető 2. Tanító 1. 2. magyar

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (DOMBÓVÁR, ATTALA, DALMAND ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAKÉNT MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY) A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Dombóvár, 2013. február 15. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán) OM azonosító: 031528 VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai Köznevelési törvény A hatályba lépés fontosabb dátumai 2012. szeptember 1. Ekkor lép hatályba a nemzeti köznevelésről szóló törvény, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre.

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Név Igazgató Beosztás, szak Sárközi Ágnes magyar-orosz-horvát szakos

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium, Művészeti

Részletesebben

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete

Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Művészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Címe: 2400 Dunaújváros,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

2013-2014 tanév. tanító 4. általános iskolai tanító (napközis nevelő) általános iskolai tanító (napközis nevelő)

2013-2014 tanév. tanító 4. általános iskolai tanító (napközis nevelő) általános iskolai tanító (napközis nevelő) 2013-2014 tanév s.sz. Végzettség Jelenleg oktatott Szint szak megnev. tantárgy/ munkakör évfolyam Általános iskolai neveléso oktatás 1-4 évfolyam 1. pedagógus tanító tanító 2/a 2. pedagógus általános isolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2011/2012. tanév Ssz. Végzettség 1. 2. szakvizsgázott oligofrénpedagógia,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként

KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai

Részletesebben

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034 KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034 0034 Pest II: Bernecebaráti Bernecebaráti Szokolyi Alajos Általános Tagiskola és tornaterem melléképülete Az intézmény 2 különálló

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Ikt.szám: 55-1/2010. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. számú melléklet a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelt és a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelet alapján Kiskulcsosi Általános

Részletesebben