Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ"

Átírás

1 Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ

2 Képzési kínálat a Berzeviczyben Iskolánk, a Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ az ország egyik legrégebben működő középfokú kereskedelmi szakközépiskolája, amely két év múlva lesz 125 éves. Az intézmény nagy tapasztalatokra tett szert a kereskedelmi képzésekben, és már hagyományossá vált az idegenforgalmi és vendéglátó képzés is az elmúlt több mint 120 év alatt. 8. osztály (14. év) Írásbeli felvételi vizsga + ifo-n elbeszélgetés Az intézmény az érettségi vizsgára készít fel két szakmacsoportban: - a kereskedelem-, marketing, üzleti adminisztráció, valamint - a vendéglátás, idegenforgalom szakmacsoportban. Ebben a képzési szakaszban a diákok zömmel közismereti tantárgyakat tanulnak, de már megindul a szakmai alapozás. Az általános képzési szakaszt az alapozástól függően - belkereskedelmi - külkereskedelmi és - idegenforgalmi szakként jelöli az iskola. Belkereskedelmi irányú képzés 4 év Külkereskedelmi irányú képzés: 1 év angol előkészítő + 4 év Idegenforgalmi irányú képzés német két tanítási nyelvű: 5 év A 8. osztályt végzett diákok jelentkezését ezekre a szakokra várjuk. Ezeken a szakokon a tanulók a magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, természettudományi tantárgyakon kívül pl. gazdasági alapismereteket, közgazdaságtant, marketinget, turizmust, szálloda ismeretet tanulnak. Kétszintű érettségi vizsga Bármely középiskola 22 éves korig Továbbtanulás vagy Szakképzés

3 Osztályok az érettségire felkészítő szakaszban: Belkereskedelmi irányultságú osztály ( évfolyam) Négy éves képzés, közismereti és szakmai előkészítő tárgyak (pl.: közgazdaságtan, marketing), az utolsó 2 évben lehetőség az emelt szintű érettségire való felkészülésre Külkereskedelmi irányultságú osztály ( évfolyam) Az első év angol nyelvből nyelvi előkészítő (heti 12 angol óra, személyiségfejlesztés, informatika), utána 4 éves érettségire felkészítő képzés, közismereti és szakmai előkészítő tárgyak (pl.: közgazdaságtan, marketing), az utolsó 2 évben lehetőség az emelt szintű érettségire való felkészülésre Két tanítási nyelvű idegenforgalmi irányultságú osztály ( évfolyam) Az első év intenzív német tanulás (heti 18 óra), utána 4 éves érettségire felkészítő képzés, közismereti és szakmai előkészítő tárgyak (pl.: földrajz, turizmus, szállodaismeret német nyelven), az utolsó 2 évben lehetőség az emelt szintű érettségire való felkészülésre A nyolcadikosok felvételije A BELKERESKEDELMI ÉS A KÜLKERESKEDELMI IRÁ- NYULTSÁGÚ OSZTÁLYOKBAN a felvételi eljárás során szerezhető pontszám megállapításának módja a következő: Hozott pontok: Az általános iskolai osztályzatok közül a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi jegyek közül a következőket vesszük figyelembe: Matematika, magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, történelem Szerzett pontok: Az iskola a központi írásbeli vizsga eredményét veszi figyelembe. Elérhető pontszám: Hozott pont max.: 50 x 1,4 = 70 pont + központi írásbeli eredménye: max.: 100 pont Ö összesen max.: 170 pont A KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI SZAKON a felvételi eljárás során szerezhető pontszám megállapításának módja a következő: Hozott pontok: Az általános iskolai osztályzatok közül a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi jegyek közül a következőket vesszük figyelembe: Matematika, magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, történelem Szerzett pontok: Az iskola a központi írásbeli vizsga eredményét veszi figyelembe. Elérhető pontszám: Hozott pont: max.: 50 x 1,4 = 70 pont + központi írásbeli eredménye: max.: 100 pont + felvételi elbeszélgetés: max.: 25 pont Ö összesen max.: 195 pont

4 Felvételi vizsgák: Diákélet az iskolában Központi írásbeli: Az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középiskolák számára készített feladatlapok alapján. A tanórai foglalkozásokon túl vannak népszerű, hagyományos programjaink, például a kopaszavató és a Berze-hét rendezvényei (szakmai versenyek, kézműves foglalkozások, osztályok közötti kampány, diákigazgató választás, sportvetélkedők). Iskolánkban aktívan működik a diákönkormányzat, amely változatos kulturális események színes palettáját -a jövendő kilencedikesek számára gólyatábort, iskolabált, kirándulásokat, konferenciákat, Valentin-napi és húsvéti programokat-, kínál tanulóink számára. Matematika-logika 45 perc Magyar-szövegértés 45 perc (bármely középiskolában megírható) A korábbi évek feladatsorai a oldalon megtalálhatók. Szóbeli vizsgát csak az idegenforgalmi szakon szervezünk magyar és idegen nyelven általános kommunikációs témákról. Rendszeresen szervezünk vetélkedőket és eredményesen veszünk részt városi, országos és nemzetközi versenyeken, kiállításokon. Működik iskolarádiónk, emellett Berzenkedő című iskolaújságunk díjat is nyert már. A sportolást kedvelőket tömegsport foglalkozások, atlétika, kosárlabda, sakkedzések várják, és a bátrak a sítáborban és a vízi túrán (kenuzás, kajakozás területén) is próbára tehetik ügyességüket. Ebben a tanévben Lengyelországba szervez intézményünk többnapos túrát diákjaink számára, tavaly tanulóink a szlovákiai, Tátra-beli kiránduláson vettek részt. A 2008/2009-es tanítási év végén Görögországba utaztak iskolánk fiataljai. A három számítógépes tantermünkben lehetőség van a tanítási órákon kívül is gyakorolni. ECDL vizsga és szakmai nyelvvizsga is tehető az iskolában.

5 Kompetencia-alapú oktatás a Berzeviczy Gergely Szakközépiskolában Iskolánk támogatást nyert a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programon, amelynek célja a kompetencia-alapú oktatás, az egész életen át tartó tanulás révén megalapozni és biztosítani a tudás alapú társadalom és gazdaság létrejöttét. Különösen fontos cél a középiskolában az alapképességek és készségek, továbbá a kulcskompetenciák fejlesztése, mert ezek a későbbi sikeres tanulás és munkába állás feltételeiként szolgálnak. A projekt céljai: Közvetlen célok: - Tananyagfejlesztés és új pedagógia módszerek elsajátítása a speciális képzések során - A korszerű digitális eszközök alkalmazása felmenő rendszerben az iskola életének minden területén - Az alapkompetenciák fejlesztése, és ezzel a szakképzésbe való bekapcsolódás elősegítése Távlati célok: - A módszer teljes körű alkalmazása más tanítási órákon is - Digitális alapú oktatás bevezetése a szakképzésben is, elhelyezkedési esélyek növelése Kompetencia-fejlesztő lehetőségek diákjaink számára: - Mérések, felzárkóztatások - Szakkörök, tehetséggondozás - Digitális tantermek, új módszerek - Útravaló program a hátrányos helyzetűeknek - Alapítványi ösztöndíj - Drogellenes programok - Versenyekre felkészítés - Énekkar, önképzőkör A 2008/2009-ES TANÉV KOMPETENCIA MÉRÉSEI SORÁN ISKOLÁNK AZ ÉLVONALBAN TELJESÍTETT: 1. Matematika-logika kompetencia mérés eredményei középiskolánkban: 8 évfolyamos gimnáziumok 6 évfolyamos gimnáziumok 4 évfolyamos gimnáziumok Nagy szakközépiskolák Országosan Szakközépiskolák Közepes szakközépiskolák Kis szakközépiskolák Szakiskolák 2. A szövegértés eredményei középiskolánkban: 8 évfolyamos gimnáziumok 6 évfolyamos gimnáziumok 4 évfolyamos gimnáziumok Nagy szakközépiskolák Országosan Közepes szakközépiskolák Szakközépiskolák Kis szakközépiskolák Szakiskolák SZAKKÉPZŐ OSZTÁLYOK (nappali tagozat) Iskolánk diákjai az érettségi vizsga után felvételi vizsga nélkül léphetnek a szakjuknak megfelelő szakképző évfolyamra. Más szakközépiskolából érkező diákok, vagy iskolánkból nem a szakiránynak megfelelő szakmát választóknak felvételi elbeszélgetést szervezünk. LEHETŐSÉGEK: Kereskedő szakma OKJ Képzési idő: 2 év. Ezeken az évfolyamokon a tanulók kereskedelmi ismereteket, marketinget, vállalkozástant, üzleti levelezést, jogi ismereteket, áruismeretet, szakmai idegen nyelvet tanulnak. Tanév közben heti egy alkalommal hálózati gyakorlaton vesznek rész a város különböző kereskedelmi egységeiben, nyáron pedig összefüggő gyakorlatot teljesítenek.

6 Kereskedelmi ügyintéző szakma OKJ Képzési idő: 1 év Az OKJ azonosítószámú külgazdasági ügyintéző képzés az egy éves kereskedelmi ügyintéző szakma megszerzése után, döntően irányított, egyéni tanulással rövid időn belül megszerezhető. A tanulók elsősorban a kereskedelmi, külkereskedelmi munka adminisztratív oldalát ismerik meg, a szükséges, elméleti és gyakorlati tudnivalók elsajátításán keresztül. Utazásügyintéző szakma OKJ: Az utazásügyintéző szakképesítés egy év alatt szerezhető meg, tanulnak itt gasztronómiát, szállodaismeretet, kommunikációt, szakmai idegen nyelvet. Kimeneti követelmény egy alapfokú nyelvvizsga megléte. A szakmai bizonyítvány birtokában elsősorban idegenforgalmi hivatalokban lehet elhelyezkedni, illetve szakirányú felsőoktatási tanulmányokra való jelentkezés esetén plusz pontot ér ez az OKJ-s végzettség Vendéglős szakma OKJ: A vendéglős szakképesítés képzési ideje 2 év, melynek során a tanulók többek között vállalkozási, áruforgalmi, ételkészítési, értékesítési, felszolgálói ismereteket, marketinget, idegen nyelvet tanulnak és heti 2 alkalommal vesznek részt gyakorlati képzésben részben az iskola tanüzemében, részben külső gyakorlati helyen. Gyakran Ismételt Kérdések Gyakran Ismételt Kérdések Gyakran Ismételt Kérdések Gyakran Ismételt Kérdések Csak az jöhet-e két tanítási nyelvű idegenforgalmi szakra, aki már tanult németül? Nem. A német tanulás nem feltétel. Tanév elején felmérjük a diákok eddigi nyelvtanulását, és németből 2 csoportba osztjuk őket, melyek közül az egyik kezdő. Hány nyelvet tanulnak az egyes szakokon, és hány órában? Ez szakonként változó. Két tanítási nyelvű idegenforgalmi szakon első évben 18 óra német és 3 óra angol van. Következő évben a német órák száma 4, de megjelennek a németül tanított szakmai tantárgyak (pl. gazdasági környezet, földrajz). Az angol mindvégig heti 3 óra, így lehet (és szoktak) belőle érettségizni. A külkereskedelmi irányultságú szakon a nyelvi előkészítő osztályban 12 óra angol mellett 3 óra német van. Később az angol órák száma csökken, a német marad 3, így lehet belőle érettségizni. A két tannyelvű és a nyelvi előkészítő osztályban ezt a sok nyelvi órát egyetlen tanár tanítja? Nem. 9. osztályban a két tanítási nyelvű szakon 2 csoportban csoportonként 3 tanár és egy nyelvi lektor tanít, a nyelvi előkészítő osztályban pedig csoportonként két tanár foglalkozik a diákokkal. Írat-e az iskola saját felvételi vizsgát? Nem. A központi írásbeli eredményét vesszük figyelembe. Aki tehát hozzánk szeretne jönni, annak valamelyik középiskolában meg kell írnia a központi felvételit matematikából és magyarból, az eredményét tanúsító lapot pedig csatolnia kell a jelentkezési laphoz. Van-e felvételi előkészítő? Van. Matematikából és magyarból szervezünk felvételi előkészítőt, melyre a titkárságon lehet jelentkezni. Van még nyelvi szintre hozó foglalkozás is a nyolcadikosoknak. Be lehet-e úgy kerülni az iskolába, hogy valaki jól szerepel a felvételi előkészítőn, és ezért jutalmul felveszik? Nem, erre ma már egyik iskolában sincs lehetőség. Van-e az iskolának kollégiuma? Nincs, de a vidéki tanulókat el tudjuk helyezni a város kollégiumaiban. Elsősorban a Teleki Tehetséggondozó Kollégiumban, a Központi Leánykollégiumban és a Petőfi Sándor Kollégiumban laknak a diákjaink.

7 Nyílt napok: november 17. és Felvételi: A központi felvételi írásbelire jelentkezés határideje: december 11. Központi írásbeli: január 23. (szombat) 10 óra Felvételi elbeszélgetés az idegenforgalmi szakon: február óra Elérhetőségeink: Miskolc, Hősök tere 1. Tel/fax: 46/ Web: Azért jó külkeresnek lenni, mert jó az osztály, jó képzést kapunk, jó munkánk lesz a jövőben. Jó!!! tanárok miatt, iskolai múlt, jó társaságok, jó osztályfőnök. A suli közel van, nem kell sokat utazni. Jó programok vannak, mindenki összetart, ha kell. És nemhiába van annyi oklevele és érme a sulinak.

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ és a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató

Részletesebben

Nyitott lehetőség! SZAKKÉPZÉSEK SOPRONBAN

Nyitott lehetőség! SZAKKÉPZÉSEK SOPRONBAN Nyitott lehetőség! SZAKKÉPZÉSEK SOPRONBAN A szak- és felnôttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertôd Kistérség területén Térségi Integrált Szakképzô Központ keretében

Részletesebben

JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA A 2015/2016 - OS TANÉV BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA AZ INTÉZMÉNY ADATAI Neve: József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Címe: 2200 Monor,

Részletesebben

A TERPLÁN ZÉNÓ FERENCES SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE

A TERPLÁN ZÉNÓ FERENCES SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE A TERPLÁN ZÉNÓ FERENCES SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE OM azonosítónk: 102547 Kedves pályaválasztó diákok! 14 évesen egy olyan választás előtt álltok, amely

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány 2015/16 tanévre Baranya megye Tartalom I. fejezet... 5 Kedves Olvasó!... 5 Hova tovább? A közoktatás intézményei a 8. osztály után... 7 A felvételi eljárás ütemezése

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

SuliMix Iskola- és Pályaválasztási Börze

SuliMix Iskola- és Pályaválasztási Börze SuliMix Iskola- és Pályaválasztási Börze 2010 A katalógusban szereplő adatok tájékozató jellegűek. A kézirat leadása utáni változásokról az oktatási intézmények adnak felvilágosítást. Az intézmények nem

Részletesebben

Iránytû 3. oldal FNYSZ (01-0507-04) FAT(0036) NÉGY HÓNAP ALATT FELSÕFOKÚ TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA

Iránytû 3. oldal FNYSZ (01-0507-04) FAT(0036) NÉGY HÓNAP ALATT FELSÕFOKÚ TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA 2008 november TANULJON VELÜNK! Folyamatosan induló szakképzéseink: mérlegképes könyvelõ pénzügyi-számviteli ügyintézõ adótanácsadó társadalombiztosítási ügyintézõ társadalombiztosítási és bérügyi szakelõadó

Részletesebben

OM azonosítónk: 032609. Tagozatkódjaink:

OM azonosítónk: 032609. Tagozatkódjaink: FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2015/2016. TANÉVRE OM azonosítónk: 032609 Tagozatkódjaink: Gimnázium - nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnázium (1+4 év) 01-4 évfolyamos gimnázium (4 év) 02 Szakközépiskola

Részletesebben

MECHWART ANDRÁS GÉPIPARI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, DEBRECEN

MECHWART ANDRÁS GÉPIPARI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, DEBRECEN MECHWART ANDRÁS GÉPIPARI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, DEBRECEN (NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA) 1 9 0 8 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2013/2014. TANÉVRE 4025 DEBRECEN, SZÉCHENYI U. 58. 52-413-499

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2013-2014-es tanévre Szakközépiskola 01 KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉP (német) (1 osztály 34 fő) 02 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐS

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ.

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ. ÚTJELZŐ Vas megyei középiskolák tájékoztatója Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Szombathely, 2013 A kiadvány a középfokú iskolák vezetőitől kapott tájékoztatás

Részletesebben

A BAJAI TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2012-2013. tanév

A BAJAI TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2012-2013. tanév A BAJAI TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA 2012-2013. tanév Egy új világ vár rád! Türr Gyere, tanulj nálunk! OM azonosító: 027971 Iskolánk Gólyatábor 2 A 2012/13. tanévben

Részletesebben

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők!

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! A következő oldalakon be szeretnénk mutatni, hogyan lehet nyolcadikos tanulóból móriczos diák. Ebben a kiadványban segítséget nyújtunk ehhez. Bemutatjuk, hogy

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Figyelem! Tájékoztató

Figyelem! Tájékoztató Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: http://szig.sopron.hu

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

Aktivitás TISZK - Információs füzet

Aktivitás TISZK - Információs füzet Aktivitás TISZK - Információs füzet Tisztelt Érdeklődő! Kedves Leendő Diákunk! Tizenkét szakképző iskola mutatkozik be ebben a füzetben, amelyek 2007-ben azért hozták létre közös szervezetüket, az Aktivitás

Részletesebben

Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Középiskolája és Szakiskolája

Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Középiskolája és Szakiskolája Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 34. Pf.: 7 Tel.: 76/462-155, Fax: 76/560-120 tagintézményeinek pályaválasztási ajánlata

Részletesebben

Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok!

Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok! Az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium felvételi tájékoztatója Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok! Szeretnétek egy kiváló közösség tagjai lenni? Szeretnétek egy olyan gimnáziumba járni, ahol minden

Részletesebben

ISKOLÁNK PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓJÁNAK IDŐPONTJA: egészségügyi szakközépiskola és szakképzések

ISKOLÁNK PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓJÁNAK IDŐPONTJA: egészségügyi szakközépiskola és szakképzések Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola, a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Gyakorlóiskolája 8200 Veszprém Szeglethy u. 6. Tel.:

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Beiskolázási és felvételi tájékoztató a 2014/2015. tanévre 8. osztályt végzettek számára

Beiskolázási és felvételi tájékoztató a 2014/2015. tanévre 8. osztályt végzettek számára VIK - Kreativitásod fejlesztése a szakmai sikered kulcsa Beiskolázási és felvételi tájékoztató a 2014/2015. tanévre 8. osztályt végzettek számára Iskolánk, a Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi

Részletesebben

A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a tanév középfokú beiskolázásához 2/8 Hajdúböszörményi Jelen tájékoztató a nevelési-oktatási intézmények működéséről és

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 2013/2014-es tanév ELÉRHETŐSÉGEK Cím: Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium Veszprém Cserhát ltp. 11. 8200 Telefon: 88-566-360 88-566-361 Fax:

Részletesebben

Tartalom. KLIK Győri Tankerülete

Tartalom. KLIK Győri Tankerülete Tartalom BEVEZETŐ... 4 Csorna területén működő középfokú oktatási intézmények... 9 ARANY JÁNOS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA... 9 CSORNAI

Részletesebben