KEZDŐDIK A CSATORNA ÉPÍTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KEZDŐDIK A CSATORNA ÉPÍTÉSE"

Átírás

1 ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA IX.. évfolyam 4. szám augusztus KEZDŐDIK A CSATORNA ÉPÍTÉSE A közbeszerzési eljárás győztesével, a Penta Kft-vel, augusztus 7-én írtuk alá a vállalkozási szerződést. A munkaterület átadása augusztus 25-én volt, s a hónap végén rövid előkészítő munkák után - már gőzerővel beindul az építés. Az érdemi munkák november közepére befejeződnek. A műszaki átadás január 2-án lesz. A szennyvízcsatorna építésére kiírt közbeszerzési eljárás előminősítő szakaszára 11 cég jelentkezett. A különböző (gazda sági, műszaki, stb.) szempontok alapján mindegyikük alkalmas volt arra, hogy ezt a félmilliárd forintos beruházást megvalósítsa. Elkészült az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció, mely a bírálati szempontokat is tartalmazta. Ezek: jótállási idő, szavatossági idő, késedelmi kötbér, az építéssel okozott akadályoztatás mértéke, ár, teljesítési határidő. Ezek szerint a szempontok szerint előre rögzített módon kapnak pontot az ajánlatot tevő cégek, s az összességében legjobb ajánlat az, amely a legtöbb pontot kapja. A közbeszerzési törvény szerint az összességében legjobb ajánlatot tévő céggel kell a szerződést megkötni. Az értékelés során az előre megadott szempontoktól eltérni már nem lehet. Az ajánlati dokumentációt 8 cég váltotta ki. Az ajánlatok beadása és a pályázatok bontása július 14-én volt. Ekkor a tör vény szerint két adatot kellelt nyilvánosan ismertetni, melyek a következők. Pályázó neve OMS Hungária Kft. ÁMK ERRO 96' Kft. SADE-Magyarország Kft. MÉLYÉPSZOLG Kft. DÉLVIÉP Kft. STRABAG PENTA Kft. nettó vállalási ár (Ft) , , , , , , , ,- Teljesítési határidő január március október január március június szept január 02. A szakértő bonyolító cég értékelését előbb az előkészítő bizottság, majd a Képviselő-testület vitatta meg július 29-én zárt ülésen. A bonyolító 4 cég kizárását javasolta, mert nem felelt meg az ajánlatuk (pályázatuk) az ajánlati dokumentációban rögzí tett tartalmi és formai követelményeknek. Ezt a javaslatot minősített többséggel - rövid vita után elfogadta a Képviselő-testület. A törvény szerint a további 4 pályázatot kellett értékelni, az értékelésben a kizárt pályázatok nem vehettek részt. A bonyo lító ajánlatát hosszas vizsgálódás és vita után végülis minősített többséggel elfogadta a testület. Eszerint a legjobb ajánlatot a Penta Kft. tette, a 2. legjobb a SADE Kft. ajánlata volt. Az eredményhirdetésre július 30-ikán került sor. Döntésünk ellen 2 cég felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottságához. A Döntőbizottság nem tiltotta meg a szerződés kötést, amely bizonyítja, hogy szakértő kezekben volt a bonyolítás és jó volt az ajánlati dokumentáció. A Döntőbizottság augusztus 19-én tartotta a tárgyalást. Az ott elhangzottak alapján nem tartom valószínűnek, hogy érdemleges hibát vétettünk volna, amely alapján elmarasztalhatnának minket és bírságot szabnának ki. A döntésről még nem kaptunk értesítést. A szerződés ünnepélyes aláírásakor Nagy Gábor, a Penta Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, mindent megtesznek azért, hogy határidőre, a legjobb minőségben, s a lakosság lehető legkisebb zavarásával végezzék el a munkát. Kiemelte, a lakók tájékoztatásának fontosságát. Ennek egyik legfontosabb eleme a szeptember 4-én tartandó falugyűlés. Varga János polgármester ü^j^jj^' ' -*? * IX.. évfolyam 4. szám

2 ALTÁRÓI TÜKÖR 2003 augusztus 14-e óta vagyok a tokodaltárói Bányász Kultúrotthon vezetője. A nevem dr. Császiné Papp Katalin. Férjezett vagyok és két gyermek édesanyja. Férjem államigazgatási szakvizsgával rendelkező jogász. Gyermekeim egyetemisták, mindketten Szegeden tanulnak. Fiam geográfus szakos hallgató, a lányom jogásznak készül. Én népművelés-magyar szakon szereztem első diplomámat, rendelkezem könyvtárosi és felsőfokú pénzügyi (adótanácsadói) végzettséggel. Dolgoztam klubkönyvtárban, művelődési házban, könyvtárban és családsegítő szolgálatnál. Huszonéves szakmai múltamat, tapasztalatomat az itt elért eredmények fogják majd minősíteni. Tudom, hogy sokan nagy várakozással fogadtak. Nekem is mondták többen: jó lenne, ha nyüzsgő élet folyna a házban. Ez nemcsak rajtam múlik. A nyüzsgő életet Önök, lakosok tudják megteremteni azzal, hogy látogatják a ház rendezvényeit, részt vesznek a kiscsoportok, szakkörök munkájában, megkeresnek ötleteikkel, kívánalmaikkal. Megragadva a bemutatkozás adta lehetőséget, ezúton is szeretettel meghívom Önöket első nagyobb rendezvényünkre. Szeptember 5-én, pénteken 17 órakor nyitjuk meg a Flóra kézimunka kör kiállítását a művelődési ház emeletén. A Flóra kör tagjai altárói hölgyek, kik a hímzést, kötést, horgolást választották alkotó felüdülésként mindennapos, sokszor stresszel telített életükben. A kész alkotás örömét szeretnék megosztani Velünk, látogatókkal. Köszönjük! Császiné Papp Katalin Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tisztelettel várja a község érdeklődő lakóit szeptember 04-én (csütörtök) 17 órakor a Bányász Kultúrotthonban tartandó falugyűlésre. A falugyűlés témája: a csatorna beruházás. A kivitelező Penta Kft. vezetőivel együtt minden felvetődő kérdésre választ adunk. Tokodaltáró, augusztus 27. Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 IX.. évfolyam 4. szám

3 ALTAROI TŰKOR Ügyintézéseik során Önök is tapasztalhatták, hogy az utóbbi időben a Polgármesteri Hivatal személyi feltételeiben jelentős változások történtek. Az alábbiakban tájékoztatom Önöket a hivatal belső szervezeti felépítéséről. A Polgármesteri Hivatalt Varga János polgármester irányítja, s Rúzsa Anna jegyző vezeti. A hivatalban a jegyzővel együtt 11 köztisztviselő, 1 ügykezelő, s 6 fő kisegítő személyzet dolgozik. 1. A Pénzügyi és gazdálkodási csoport létszáma 5 fő Pálinka Andrásné pénzügyi főelőadó csoportvezető Hevesiné Pásztor Aranka pénzügyi főelőadó pénztáros Kovács Aranka adóügyi főelőadó Madlena Imréné adóügyi főelőadó Papp Ferencné bér- és munkaügyi főelőadó Az Igazgatási csoport létszáma: 3 fő Horvay Jánosné igazgatási főmunkatárs (szociális és gyámügyek) Dajka Ferencné igazgatási főmunkatárs (népességnyilvántartás, közlekedési támogatás, hagyaték) Puxler Adrienn ügykezelő (iktatás, irattározás, telefonközpont kezelése) 4. A Településfejlesztési és Községüzemeltetési csoport létszáma: 2 fő Takács Tibor műszaki vezető-főtanácsos Mosonyi Ferenc műszaki főelőadó falugazda A titkárság létszáma: 1 fő Kondár Lászlóné főelőadó (A titkársági feladatokon túl ellátja a szabálysértési ügyeket is.) 5. A Hivatalhoz tartozó kisegítők: Molnár József karbantartó Alpár József karbantartó Lakhegyi Balázs kertész Rehák Jánosné takarítónő Koós Károlyné takarítónő Fekete Pálné kézbesítő 4. Az ügyfélfogadás rendje A Hivatal általános ügyfélfogadási rendje: Hétfő: Szerda: Péntek: 8-16 óráig 8-16 óráig 8-13 óráig A polgármester minden páros hét hétfői napján óráig tart ügyfélfogadást. A jegyző minden páratlan hét hétfői napján óráig tart ügyfélfogadást. Tapasztalhatták azt is, hogy a hivatalnak nemcsak a személyi, de a tárgyi feltételei is megváltoztak, amellyel a lakosságjobb kiszolgálását céloztuk meg. Pályázaton számítógepeket nyertünk, így már minden dolgozó rendelkezik saját géppel, adottak a feltételek a jobb munkavégzéshez. Rúzsa Anna IX.. évfolyam 4. szám 3

4 ALTAROI TŰKOR Időszerűvé vált a Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány (DSZKA) tulajdonában, de évek óta Tokodaltáró Község Önkormányzata működtetésében lévő Bányász Kultúrotthon megvásárlása. Az önkormányzat komoly lépéseket tett ez ügyben. Tevőlegesen, átutalt ötmillió forintot a DSZKA számlájára, és ezzel megkezdődött a bruttó ,-Ft-os, jutányos vételár kifizetése. A Ház megvásárlása pénzügyi terheinek csökkentésére pályázatot nyújtottunk be a megyei területfejlesztési tanácshoz. A pályázatot befogadták, a döntés nemsokára várható év év év Mindösszesen Saját forrás Pályázati támogatás eft eft eft eft eft eft eft eft Összesen: eft eft eft eft Amennyiben nem kapunk pályázati támogatást, vagy kevesebbet ítélnek meg az igényeltnél, úgy az adásvételi szerződést módosítjuk. A pénzügyi teljesítést 4 évre módosítva, az évente fizetendő összeg kisebb terhet jelent a költségvetésnek. MEGHÍVÓ Tokodaltáró Község Önkormányzata szeretettel meghívja a község lakóit a Bányász Kultúrotthon falán elhelyezett HOR Bányász Emlékmű avatására, r melynek alkotója Arvai Ferenc szobrászművész. Az avatási ünnepséget az 53. Bányásznapon szeptember 6-án (szombaton) 14 órakor tartjuk. Az emléktáblát avatja: Wagner Ferenc a Bányász Szakszervezeti Szövetség elnöke Varga János polgármester Az ünnepségen közreműködik: Egyesített Bányász Vegyeskar Karnagyok: Pánczélné Világi Ildikó Hunyadi Zoltán Czuth Dorián a Gárdonyi Géza Altalános Iskola tanulója 4 IX.. évfolyam 4. szám

5 ALTÁRÓI TÜKÖR MEGHÍVÓ Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy szeptember 5-én 17 órakor tartjuk a Flóra kör kézimunka kiállításának hivatalos megnyitóját. A megnyitót követően szeptember 1 l-ig a kiállítás minden nap de 9-11 és du órai időpontban megtekinthető. Szeretettel várunk mindenkit. Flóra kör tagjai KEDVES LAKÓK! Napi kapcsolataim során gyakran találkozom zord tekintetű emberekkel, akik soha, vagy ritkán mosolyognak. Persze én sem mosolygok állandóan, hiszen nekem is mint mindenki másnak, vannak gondjaim, nincs mindig kedvem mosolyogni, pedig mennyivel könnyebb olyan emberrel kommunikálni, aki mosolyog. Néhány évvel ezelőtt egy kis füzetecskében olvastam két rövidke cikket a mosolyról és a mosoly értékéről. Engem akkor ezek az írások nagyon megfogtak, s azóta is gyakran olvasgatom. Engedjék meg, hogy megosszam Önökkel is, hiszen a cikkekben leírtak nagy igazság tartalommal rendelkeznek, s igen megszívlelendők. A mosolyod Belső fény az arcodon és mások arcán. A mosoly a lélek derűje. Mosolyban szép az arc. Az arc legszebb dísze a mosoly. A mosolyban a lélek bizalma néz a világra. Szebb a világ, ha mosolyogva nézed. Mosollyal az arcodon másként látod az embereket, igazabb és jobbik énjük jelenik meg előtted. Mosolygó arcot kinek van ereje megütni? A mosolyt senkinek nincs bátorsága összetörni. Mosolyra mosoly a válasz. Majdnem mindig. A mosolyban szeretet bujkál. A kezed nyújtani nem mindig mered, de mosollyal bárkihez közeledni mersz. Ha mosolygó ember köszön rád, szíved felderül és mondod, jöjj közelebb! Parkosítjuk a városokat, utcákat. Miért nem kiáltjuk: mosolyogjatok emberek. Virág és mosoly. Az utcán, és mindenütt. Mosolyogjatok egymásra emberek! A mosoly az öröm fénye. Napfénynél melegebb. Mosolyogj. Mosolyod belsődből fakad, és elsőnek téged ragyog be, kívül-belül. Aztán másokat. Osszad mosolyod. Nem fogy el. Olyan mint a láng, csak nem tüzet gyújt, hanem újabb mosolyokat az arcokon, és a szívekben örömet. A mosoly értéke Semmibe se kerül, de sokat teremt. Gazdagabbá teszi azokat, akik kapják, és nem juttatja koldusbotra azokat, akik adják. Egy pillanatig él csak, de emléke néha örökké megmarad. Senki sem olyan gazdag, hogy meglehetne nélküle, és senki sem olyan szegény, hogy ne lenne gazdagabb tőle. Táplálja a jóakaratot az üzleti életben, boldogságot teremt az otthonban és mindenütt a barátság biztos jele. Pihenés az elfáradt embernek, napfény a csüggedőknek, világosság a szomorkodóknak és a természet legnagyszerűbb ellenszere a bajokkal szemben. Nem jelent földi javakat senki számára: nem lehet megvenni, elkérni, kölcsönadni vagy ellopni - csak önként lehet odaadni. Ha valaki már túl fáradt ahhoz, hogy mosolyogni tudjon, akkor legalább te nézz rá derülten. Senkinek nincs annyira szüksége a mosolyra, mint annak, aki maga már nem tud mosolyogni. Ha meg akarod kedveltetni magadat az emberekkel, akkor mosolyogj! Két ember között a legrövidebb út egy mosoly. Rúzsa Anna IX.. évfolyam 4. szám 5

6 Tájékoztatom a Tisztelt Lakókat, hogy lesz a Polgármesteri Hivatal udvarán. ALTAROI TŰKOR FELHÍVÁS szeptember 9-én (kedd) reggel 7 órától 9 óráig Eb o Itás A pótoltás időpontja: szeptember 11. (csütörtök) 14 órától 16 óráig Felhívom a figyelmüket, hogy minden 3 hónapnál idősebb ebet kötelező beoltatni! A 81/2002. (IX. 4.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező az ebek évenkénti féreghajtása is, amelyhez a tablettákat az eboltáskor kell megvásárolni. Az eboltás díja (ezer) Ft, a féreghajtás díja az ebek súlya szerint 10 kg-onként 100 (száz) Ft. Kérem, hogy a kutyaharapások elkerülése érdekében a kutyákat az oltásra szájkosárral és pórázon hozzák el! Amennyiben valamely kutyatulajdonos az ebét nem oltatja be, az állatbetegség elleni védekezés elmulasztása" szabálysértést követi el, amely az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Kormányrendelet 113. (1) bekezdése alapján , azaz Ötvenezer Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. Rúzsa Anna jegyző HIRDETMÉNY Tokodaltáró Község Önkormányzati Képviselőtestülete első körben döntött a kamatmentes lakásépítési- és vásárlási kölcsönök odaítéléséről. Mivel a rendelkezésre álló keret nem merült ki, további kérvényeket lehet benyújtani. A kérvényeket a Polgármesteri Hivatalban igényelt nyomtatványon lehet leadni szeptember 15-ig. HELYESBÍTÉS Szabó Zsolt, akinek kérésére előző számunkban közöltük Reményik Sándor Szól a censor... című versét, jelezte, hogy a vers utolsó sora hibásan jelent meg - annak ellenére, hogy a szerkesztő külön felhívta a figyelmünket: Az írás eredeti formában lett közzéadva.". A hibáért elnézést kérünk. Az utolsó versszak helyesen: Szól a censor: Ez fért] munka volt. Ma nem olvasta senki e lapot! S szól a fehér lap: Tévedsz jó uram Látatlanul mindenki olvasott! Szerk. 6 IX.. évfolyam 4. szám

7 ALTAROI TŰKOR Számvevőszék Az Európai Unióról Az EU egyéb intézményei Az Európai Számvevőszéket, mint az európai közösségi pénzügyek revíziójával megbízott független testületet 1977-ben hozták létre luxemburgi székhellyel. A Számvevőszék 15 tagból álló testület, amelybe mindegyik tagállam egy-egy főt jelöl. A számvevőket a Tanács egyhangú döntéssel nevezi ki megújítható hatéves periódusra. A Számvevőszék tagjai maguk közül választanak elnököt, akinek a mandátuma három évre szól, s akinek a megbízatása szintén megújítható. Az Európai Számvevőszéket a Közösségek adófizetőinek érdekében hozták létre. Feladata annak ellenőrzése, hogy az Európai Unió a költségvetési szabályainak és a kitűzött céloknak megfelelően költi-e el a rábízott pénzt. Gazdasági és Szociális Bizottság A Gazdasági és Szociális Bizottság az EU két tanácsadó bizottságának egyike. A Gazdasági és Szociális Bizottságot a Római Szerződések hozták létre 1957-ben azzal a céllal, hogy a különféle gazdasági, szociális érdekcsoportokat bekapcsolják a közösségi ügyekbe, bevonják a közösségi döntések előkészítésébe. Az intézmény feladata, hogy tanácsokat adjon a Bizottságnak, a Tanácsnak és a Parlamentnek gazdasági, szociális és foglalkoztatási ügyekben. Régiók Bizottsága A Régiók Bizottságát csak a Maastrichti Szerződés hivta életre abból a célból, hogy lehetővé tegyék a helyi és regionális szervek számára, hogy közvetlen beleszólást kapjanak a Közösségek munkájába. A testülettel kötelezően konzultálni kell, mielőtt regionális érdekeket érintő döntéseket hoznának. Európai Beruházási Bank Az Európai Beruházási Bankói 1958-ban az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó Római Szerződés állította fel. A luxemburgi székhelyű bank célja, hogy tőkeberuházások finanszírozásával elősegítse a Közösségek kiegyensúlyozott gazdasági fejlődését. Az EIB jelentősége, hogy mivel forrásainak nagy részét a nemzetközi pénzügyi piacokról szerzi, a tagállamok, illetve az EU költségvetésének megterhelése nélkül tud komoly beruházásokat finanszírozni. Az EIB feladata, hogy kölcsönöket nyújtson az Unió gazdaságpolitikájának céljaival összhangban álló beruházások finanszírozására elsősorban az EU-n belül. A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank A Maastrichti Szerződés fektette le a Gazdasági és Monetáris Unió, és ennek részeként a közös valuta bevezetésének programját. Mivel a közös pénz menedzselése megfelelő intézményrendszert is igényelt, a Maastrichti Szerződés döntött a Központi Bankok Európai Rendszere és ennek részeként az Európai Központi Bank majdani felállításáról is (1998. június l-jén kezdték megmüködésüket). A Központi Bankok Európai Rendszere elsődleges célkitűzése az árstabilitás fenntartása, amelyre alapozva látja el a következő fő feladatait: a Közösség monetáris politikájának meghatározása és végrehajtása, a devizaügylelek irányítása, a tagállamok hivatalos devizatartalékainak megőrzése és kezelése, a fizetési rendszerek zavartalan működésének előmozdítása. Az Európai Omhudsmaii Az első Ombudsman kinevezése 1995-ben történt, mandátuma a Parlamenttel azonos ideig tart, s székhelye Strasbourg. Az Ombudsmanhoz az EU állampolgárai, valamint az Unió területén bejelentett irodával rendelkező társadalmi szervezetek és vállalkozások fordulhatnak, amennyiben nem megfelelő elbánásban részesültek, illetve sérelmet szenvedtek el az Unió intézményei által. A/ Ombudsman feladata, hogy kivizsgálja a bejelentett panaszokat. Csak abban az esetben lehet hozzá fordulni, ha a panaszlevő korábban legalább egyszer jelezte problémáját a kifogásolt intézménynél. Az Ombudsman nem járhat el kormányok, önkormányzatok érdekében, s nem foglalkozik bíróság előtti, illetve jogerős ítélettel lezárt ügyekkel. Az Ombudsman vizsgálata nyilvános, de a panaszos kérelmére lehet bizalmas is. Amennyiben az Ombudsman helytállónak ítéli meg a panaszt, kezdetben megegyezéses megoldást keres, de ha ez nem vezet eredményre, ajánlásokat fogalmaz meg az adott intézmény számára. 1 la ez utóbbi ezt nem fogadja meg, az Ombudsman jelenti az ügyet az Európai Parlamentnek. Vége. Rúzsa Anna IX.. évfolyam 4. szám 7

8 ALTÁRÓI TÜKÖR Egy ellenőrzés margójára Jogos a lakók felháborodása, amikor az éjszakai nyugalmuk péntek és szombat esti megzavarásáról panaszkodnak, amely elsősorban a DISCO és egyéb vendéglátóhelyek környékén történik leginkább. Ezen állapot megoldása érdekében Jegyző Asszony - a rendőrség segítségével - ellenőrzést végzett július 18-án. Minden vendéglátóhelyet végigjártak. Csupán kisebb szabálytalanságokat tapasztaltak néhány helyen. Továbbra is probléma az utca". Az, hogy ott zajlik az élet késő éjszaka. Újabb ellenőrzések lesznek! A következő hétvégén a rendőrség kábítószer ellenes egysége razziát tartott a Pápai kocsmában és környékén. Érdeklődésünkre azt ígérték, hogy hivatalos értesítést küldenek majd, melyben jelzik az esetleges jegyzői intézkedések szükségességét. Pápai Sándor kérésére közöljük az alábbi cikket: Tisztelt Olvasók! Megtörtént az, amire oly sokan vártak: Drogellenőrzés volt a Pápaiban". Ennek már mi is nagyon örültünk, mert így végre tisztázhattuk azt, hogy vendégeink ide szórakozni járnak, és nem drogozni. A vendéglátó egység területén nem talált kábítószert a hatóság. Az itt tartózkodó mintegy vendéget átvizsgálták, ők is tiszták voltak. Két férfi autójában találtak kis mennyiségű drogot, saját felhasználásra. Őket őrizetbe vették, de már másnap reggelre mindkettőt elengedték. Tehát elmondhatjuk, hogy a Pápai" drogmentes övezet. Annak érdekében, hogy ez így is maradjon több százezer forintot fordítottunk arra, hogy biztonsági kamerákkal szereljük fel az épületet. Mert mi is ugyanúgy elítéljük a kábítószert, mint bárki más! Tisztelettel: Pápai Sándor' Mindehhez csak az a megjegyzésem van, hogy nagyon várjuk a rendőrségi állásfoglalást, s természetesen erről is értesítjük az olvasókat. Nem biztos, hogy minden olyan szép, mint ahogy azt Pápai úr cikkéből érezhetjük. Elképzelhető, hogy jegyzői korlátozó intézkedésekre kerülhet sor. Varga János polgármester Születtek: ANYAKÖNYVI HÍREK: Meghaltak: Rephun Mónika és Martikány Attila leánya Ferencz Edit és Kormány Csaba leánya Tili Kinga és Kocsis Jenő fia Horváth Melinda és Horváth Ferenc leánya Stolcz Orsolya és Bagdi Sándor fia Benis Tímea és Nagy Miklós fia Jczsek Istvánné (sz. Hajdú Irén) Bán Istvánné (sz. Kovács Mária) Chladny Józscfné (sz. Flórián Julianna) id. Kornokovics Kálmán Brigitta Boglárka Bence Szintia Milán Huba Kiadja: Tokodaltárő Önkormányzata Felelős kiadó: Varga János polgármester. Főszerkesztő: Horváth Roland, telefon: 0S-20984I057 Készült: a PRESS-G-% Bt. Nyomdájában, 1300 példányban. Felelős vezető: Gergely László, telefon: IX.. évfolyam 4. szám

A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. január A Képviselő- testület 2003. december 29-én rendkívüli ülésen határozta meg a 2004-re érvényes víz- és csatornadíjat. A rendelet szerint a vízdíj

Részletesebben

Ára: 107 Ft VII. évfolyam 22. szám, 2006. november 9. Márton Napok hurkatöltő

Ára: 107 Ft VII. évfolyam 22. szám, 2006. november 9. Márton Napok hurkatöltő Ára: 107 Ft VII. évfolyam 22. szám, 2006. november 9. A lap megjelenési területe a Tápió-vidék 21 települése: Bénye, Gomba, Farmos, Káva, Kóka, Mende, Nagykáta, Sülysáp, Szentmártonkáta, Szentlőrinckáta,

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 16-án (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

Sződ község önkormányzati tulajdonú,

Sződ község önkormányzati tulajdonú, A lap ingyenes! Kiadja: Sződ Község Önkormányzata XVII. évf. 4. szám 2006. december A tartalomból: 2006. évi Helyhatósági Választások eredménye 6. oldal Sződ Község Képviselő-testületének bizottságai..

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! Örömhír. 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft

Tisztelt Lakosság! Örömhír. 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kíván a képviselõ-testület és a szerkesztõbizottság! Örömhír Örömhírt mondok

Részletesebben

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március Önkormányzati hírek Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SpiegelKOMPASS Civil összefogás Szociális támogatások WorkShopok Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban Arculatváltás miért is? Kiszelné Mohos Katalin, polgármester

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 10. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2011. október Szüreti fesztivál Badacsonyban Nagyszerű időjárás, élénk látogatottság mellett lezajlott településünk legnagyobb

Részletesebben

Pesterzsébet BUDAPEST FŐVÁROS X X. K ERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIK AI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA

Pesterzsébet BUDAPEST FŐVÁROS X X. K ERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIK AI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA XXXII. évfolyam 2. szám 2 0 1 1. f e b r u á r 2 2. Pesterzsébet BUDAPEST FŐVÁROS X X. K ERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIK AI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA 4 5. oldal 17. oldal 23. oldal 24. oldal Alkotmányos vita Talán

Részletesebben

Tarkó Gáborné Ibolya óvó néni 34 év. majd néhány hónap múlva már 2 csoporttal működött. A mindig tiszta, ontották a meleget, vezetékes

Tarkó Gáborné Ibolya óvó néni 34 év. majd néhány hónap múlva már 2 csoporttal működött. A mindig tiszta, ontották a meleget, vezetékes F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXV. évfolyam 5-6. szám 2013. május-június Ünnepelt az óvoda Mi a farmosi Óvodában dolgozók, nap mint nap azon fáradozunk, hogy sok más

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XIX. ÉVFOLYAM 2013. FEBRUÁR Munkaköri változások a polgármesteri hivatalban A közigazgatás átszervezése, a járási hivatalok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 / 69 > J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. augusztus hó 27. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 12. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

Velence város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 16. napján tartotta munkaterv szerinti ülését a Kastély házasságkötő termében.

Velence város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 16. napján tartotta munkaterv szerinti ülését a Kastély házasságkötő termében. VELENCEI A VELENCEI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Hírlevél Velence város Önkormányzat Képviselő-testülete 0. május 6. napján tartotta munkaterv szerinti ülését a Kastély házasságkötő termében. Jelen voltak: Oláhné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 22-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 22-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 22-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén

JEGYZŐ KÖNYV. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén JEGYZŐ KÖNYV Készült: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal nagy tanácsterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 36-8/2003. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2003. június 25-én a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestületének üléséről. Ülés helye: Városháza

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XX. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Díszoklevél Balástyának A Falunapok alkalmával tartott Szent Mihály-napi tűzgyújtással csatlakozott

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014.

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. március-április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes húsvéti ünnepeket! Marika néni Ma amikor az élet kicsit már továbbrepült

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya VIII. é v f o l ya m 6. s z á m 2010. Sz e p t e m b e r ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya Zsombói

Részletesebben

12. évfolyam 1. szám 2015. január IDŐSZAKI LAP A TARTALOMBÓL: Nyertünk - buktunk... 2-4. old.

12. évfolyam 1. szám 2015. január IDŐSZAKI LAP A TARTALOMBÓL: Nyertünk - buktunk... 2-4. old. 12. évfolyam 1. szám 2015. január IDŐSZAKI LAP A TARTALOMBÓL: Nyertünk - buktunk... 2-4. old. Álláspályázat... 4. old. Idősek karácsonya 2014... 5-6. old. Malibu Christmas Party... 7. old. Segítség karácsonyra...

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Kinyílt elõttük a világ. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2011. február 4., V. évf., 4. szám

ÚJPESTI NAPLÓ. Kinyílt elõttük a világ. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2011. február 4., V. évf., 4. szám INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2011. február 4., V. évf., 4. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu FOTÓ: VÁRAI MIHÁLY Kinyílt elõttük a világ Átvették diplomájukat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. június 2-ai üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. június 2-ai üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. június 2-ai üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: Dr. Kálmán András

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. március 12-én tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Elkészült: 2009. március 20. 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Faluújság. Tápiógyörgye

Faluújság. Tápiógyörgye Faluújság Tápiógyörgye XXII. évfolyam 5. szám A község közéleti lapja 2013. december Kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog, sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk! Tápiógyörgye Községi Önkormányzat

Részletesebben