Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Zalavíz Zrt. objektumainak és telephelyeinek őrzés-védelme. tárgyú

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Zalavíz Zrt. objektumainak és telephelyeinek őrzés-védelme. tárgyú"

Átírás

1 Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Zalavíz Zrt. objektumainak és telephelyeinek őrzés-védelme tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció április

2 a. Adatok Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. (továbbiakban Zalavíz Zrt.) Ajánlatkérő címe: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8. Ajánlatkérő telefonszáma: +36 / Ajánlatkérő faxszáma +36 / Ajánlatkérő címe: b. A pályázati felhívás tárgya Zalavíz Zrt. objektumainak és telephelyeinek őrzés-védelme c. A szerződés meghatározása: Megbízási szerződés d. Teljesítés határideje, a szerződés időtartama: e. Teljesítés helye(i): Központi irodaház (8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.) Központi telephely (8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 10.) Zalaegerszeg szennyvíztisztító telep (8900 Zalaegerszeg, 74-es elkerülő út) Lenti telephely (8960 Lenti, Honvéd u. 31.) Zalaszentgrót telephely (8790 Zalaszentgrót, Mező Ferenc u. 27.) f. Az ajánlat bírálati szempontjai: Az Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján bírálja el. g. Hiánypótlás és tisztázó kérdések lehetősége: Az Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget a hiánypótlásra. A pályázattal kapcsolatosan kérdéseket csak írásban lehet fel tenni (lehet is), amelyekre adott válaszok minden pályázónak/ajánlattevőnek megküldésre kerülnek. Kérdések feltevésének határideje: április 3. A kérdéseket az alábbi elérhetőségen lehet feltenni (mindkét címen együtt): és h. Ajánlattételi felhívás közzététel napja: április 1. i. Az ajánlattételi határidő: április 8. 12:00 h 2/38

3 j. Ajánlat benyújtásának címe: Helye: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8. k. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlattárgyalás nélkül kerül elbírálásra: Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el, azonban fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőkkel a beszerzési eljárás bármely szakaszában tárgyaljon a beszerzés mennyiségéről, értékéről, a feltételeket érdemben megváltoztassa, alternatív ajánlatokat kérjen be, vagy bármely más olyan dologban egyeztessen valamennyi ajánlattevővel, amely a Vállalkozás érdekeinek érvényesülését jobban szolgálja. E tárgyalásokra a verseny tisztaságának biztosítása érdekében minden érvényes ajánlatot tevőt meg kell hívni, és a meghívásra megjelentekkel együtt lehet tárgyalni. A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt minden ajánlattevőnek meg kell küldeni, függetlenül attól, részt vett-e a tárgyaláson. l. Az eljárásban való részvétel feltétele: Az ajánlati felhívásra, határidőre történő dokumentáció/ajánlat beadása. Amennyiben az pályázó a leadási határidő előtt 2 nappal írásban [ is elég] jelzi, hogy részt kíván venni, ajánlattételt kíván tenni, abban az esetben a g. pontban feltett kérdésekre a válaszok neki is megküldésre kerülnek. m. Ajánlat elkészítése és költsége: Az ajánlatban bekért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk közlésének következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet. Az ajánlat nyelve magyar. Amennyiben idegen nyelvű iratok, dokumentumok kerülnek becsatolásra, a magyar nyelvű fordítás mellékelése kötelező. Ajánlatkérő nem követeli meg a hiteles fordítás benyújtását. Az ajánlattételi dokumentáció ingyenes, a honlapon mindenki számára elérhető. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. n. Ajánlat pénzneme: Az ajánlati árat magyar forintban kell megadni. o. Ajánlati kötöttség: Az ajánlattevő az ajánlattételi határidőtől számított 60 napig terjedő időszakra kötve van az ajánlatához, ezen idő alatt az ajánlatot még az ajánlatkérő hozzájárulásával sem lehet módosítani. Minden ennél rövidebb ideig érvényes ajánlatot az ajánlatkérő a feltételeket nem kielégítőként visszautasít. p. Ajánlat formája: Az ajánlat első lapja a fedőlap, amelyen a következő információkat kell feltüntetni: ajánlattevő neve és címe, kapcsolattartó személy neve, telefon és telefax száma, -címe, beszerzés tárgyának megnevezése. Az ajánlat második lapja a tartalomjegyzék, amely oldalszámokkal tünteti fel a becsatolt dokumentumok helyét az ajánlatban. Ezt követi az összes többi dokumentum. Az ajánlatot össze kell fűzni. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. 3/38

4 q. Ajánlat benyújtása, lezárása és jelölése: Az ajánlattevőknek ajánlatuk eredeti példányát borítékban (csomagban) kell lezárniuk. A borítékon/csomagon fel kell tűntetni: a címet: Zalavíz Zrt., 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8., Somlai Péter ajánlat megnevezését (ajánlattételi felhívás tárgyát), az ajánlattevő nevét és székhelyét, Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel, Amennyiben a boríték/csomag nincs lezárva és megfelelő jelöléssel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért. Amennyiben az ajánlat postai úton kerül feladásra, akkor annak az ajánlattételi határidőig meg kell érkeznie ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő nem tudja elfogadni a postai késedelemből eredő hátrányos következmények mellőzésére irányuló ajánlattevői kérést. Ugyanezen követelmény alkalmazandó a futár útján történő továbbítás esetére is. r. Ajánlat visszavonása: Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy az ajánlattételi felhívást (pályázatot) indoklás nélkül bármikor visszavonja. s. Ajánlat minimális tartalma: Cégbemutató. Ajánlattevő által kitöltött megbízási szerződéstervezet és azok mellékletei (1. sz. melléklet), (amennyiben van) Őrszolgálati utasítás Minőségirányítási (ISO stb.) tanúsítványok másolatai (ha van). AJÁNLATI NYILATKOZAT a pályázati dokumentációban foglaltak tudomásulvételéről és maradéktalan elfogadásáról (melléklet szerint). Jelentősebb referenciák években. Egyéb közölni kívánt részek. 4/38

5 MELLÉKLET 5/38

6 Megbízási szerződés (tervezet) amely létrejött egyrészről a ZALAVÍZ Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 8.), Adószáma: Cégjegyzékszáma: Képviselője: Nagy András vezérigazgató mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről a (cím:.), Adószáma: Cégjegyzékszáma: Képviselője:. mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: A MEGBÍZÁS TÁRGYA 1. Megbízó megbízza a Megbízottat az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. - a szerződés 1. sz. mellékletében részletezett telephelyek és feladatok figyelembevételével az - objektumainak és telephelyeinek őrzés-védelmére. A biztosítás célja a terület biztonságát veszélyeztető körülmények kiszűrése, rendkívüli események megelőzése. A terület biztonságát akadályozó vagy zavaró, a biztonságot veszélyeztető körülmények kiszűrése, rendkívüli események megelőzése. Amennyiben a biztosított helyszínen olyan rendkívüli esemény történik, amely nyilvánvalóan olyan mértékű és erejű, amelyet nem lehet befolyásolni, megakadályozni, akkor mindezekért a megbízott felelősséget nem vállal. Ha a biztosított helyen (beleértve az 1. mellékletben felsorolt összes telephelyet illetve az egyéb feladatok helyszínét) rendbontás, rongálás, illetéktelen behatolás vagy más a mindenkori hatályos jogszabályokba ütköző bűncselekmény illetve szabálysértés történik vagy bármely ott levő személy erőszakos magatartást tanúsít, akkor a Megbízott a rendőrség közreműködését veszi igénybe és ezzel egyidejűleg tájékoztatja a Megbízó illetékes munkatársát (telefonon vagy írásban). A riasztott járőr szolgálat köteles 10 percen belül az esemény helyszínére érni. 2. Megbízott a vagyonvédelmi tevékenységet május 01. napjától június 30. napjáig látja el. 3. A Megbízott köteles az 1. pontban megjelölt szolgáltatásokat a törvényesség keretein belül szakmailag elvárható gondoskodással elvégezni, feladatait a mindenkor érvényben lévő jogszabályok alapján speciálisan felkészített, objektumőrzésben jártas, a szükséges szolgálati felszereléssel, formaruhával ellátott személyi állománnyal hajtja végre, készenléti szolgálattal a Megbízó által a megjelölt helyen és időben. Gondoskodik a biztonsági őrök folyamatos képzéséről, indokolt távollét (pl.: szabadság, betegség, kiképzés, stb.) esetén az időbeni helyettesítésről. A szolgálatteljesítés helyét és időpontját a Megbízó határozza meg. Az objektumok éjszakai biztosítását betörés, illetve rendkívüli eseménynél értesítendő személyek: Név: beosztás: mobilszám: 6/38

7 A Megbízó előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megbízás teljesítése érdekében a Megbízott további személyek, vállalkozók közreműködését is igénybe vegye. Az igénybe vett személyekről a Megbízott - azok kiválasztását követően, de alkalmazásuk előtt tájékoztatja a Megbízót. Abban az esetben, ha a Megbízott fővállalkozó egyéni vállalkozó megbízása útján kívánja ellátni, akkor ezzel a személlyel a évi CXXXIII. tv. szerinti szerződést köteles kötni, amelyben rendelkezni kell a fővállalkozó utasításadási jogáról, annak tartalmáról, illetve korlátairól. JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 4. Biztonsági szolgálat alapvető feladatai: 4.1. A szerződésben szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott feladatok végrehajtására a vonatkozó jogszabály, a cég belső szabályzata, valamint a biztonsági őrzésre meghatározott speciális feladatok alapján Az alkalmazottak, valamint az objektumok területén tartózkodó személyek megóvása, jogtalan támadás és testi épséget veszélyeztető események bekövetkezésétől Általános heti 7 napos 24 órás portaszolgálat ill. telephelyőrzés A rendkívüli események (fegyveres támadás, robbanás, tűz, elemi kár, közmű súlyos meghibásodása, stb.) bekövetkezése esetén a szükséges intézkedések megtétele A megbízott a biztonsági őrszolgálat ellátása során tudomására jutott információkat üzleti titokként kezeli és azokat illetéktelen, harmadik személynek nem adja át Megbízott az általa végrehajtott biztonsági őrszolgálat valamint az 1. sz. mellékletben felsorolt Egyéb feladatok ellátásának ideje alatt az esetlegesen felmerülő saját hibás mulasztásokért anyagi es erkölcsi felelősséget vállal. A Megbízott a tevékenységére rendelkezik "Szakmai feleiősségbiztosítás -sal, valamennyi alkalmazottjára élet- es balesetbiztosítás"-sal, annak érvényességét a szerződés időtartama alatt fenntartja. 5. A biztonsági őr kötelezettségei és jogai: 5.1. Szolgálati helyén köteles pontos időben, pihent állapotban és az előírt öltözetben megjelenni Az őrzött területen lévő vagyontárgyakat és az ott tartózkodó személyeket és azok tulajdonát védelmezni A biztonsági őr köteles teljes figyelmét a kijelölt munkafeladatokra fordítani. Utasítást csak az Megbízott ügyvezetőjétől, vagy az általa kijelölt személytől fogadhat el. A MEGBÍZÁS DÍJA 6. A Megbízott a fenti szolgáltatásait az alábbiak szerint teljesíti: 1. Központi irodaház őrzés-védelmi díja:,- Ft/ó/fő+ÁFA, 2. Központi telephely őrzés-védelmi díja:,- Ft/ó/fő+ÁFA, 3. Zalaegerszeg szennyvíztisztító telep őrzés-védelmi díja:,- Ft/ó/fő+ÁFA, 4. Lenti telephely őrzés-védelmi díja:,- Ft/ó/fő+ÁFA, 5. Zalaszentgróti telephely őrzés-védelmi díja,- Ft/ó/fő+ÁFA 7/38

8 7. Megbízó a szerződés 1. Pontjában megjelölt szolgáltatások ellenértékét a számla kiállítását követő 15 napon belül átutalással egyenlíti ki, késedelem esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét köteles fizetni. 8. A számlázás a tárgyhót követő hónap első munkanapján történik. 9. Megbízott a feladatok ellátására általános felelősségbiztosítással rendelkezik, kártérítési kötelezettsége azonban csak az őrzés idejére terjed ki. Az őrzés időpontjait szolgálati naplóban köteles rögzíteni. A biztonsági őr tevékenységéről, tett intézkedéseiről szolgálati naplót vezet. 10. Kapcsolattartó személyek: Megbízó részéről: Napi kapcsolattartáshoz, koordinációhoz Nierer Nikolett / Szerződés és más egyéb, a napi feladatokon túl: Somlai Péter / Megbízott részéről: A MEGBÍZÁS ELLÁTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE A Megbízó biztosítja az őrszemélyzet számára a feladatok ellátásához szükséges szociális és egyéb feltételeket (fűthető tartózkodóhely, WC, telefon, stb.). 12. A szerződés teljesítése során a szerződő felek kötelesek együttműködni, ennek keretében tartoznak egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő a jelen megbízási szerződésre kiható minden lényeges adatról, tényezőről és körülményről. 13. A szerződés felbontását mindkét fél kezdeményezheti, mindenfajta indoklás nélkül, 3 hónapos felmondási határidővel. Az alábbi felsorolt esetekben a szerződést a felek azonnali felmondással szüntetik meg: - a szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik fél fizetésképtelen, csőd vagy felszámolási eljárás alá kerül, - valamint, ha a jelen szerződésből eredő kötelezettségeit súlyosan megszegi. 14. A Megbízott köteles a munkavégzése során a vonatkozó érvényben lévő tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi, biztonságtechnikai, valamint a Megbízó belső szabályzatában levő előírásokat betartani. 15. A Megbízó jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy az első munkanapon a Megbízott alkalmazottait tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi, valamint a beléptető rendszer használatával kapcsolatos oktatásban részesíti. A szerződés időtartama alatt a Megbízottnak érvényes működési engedéllyel rendelkeznie kell. Amennyiben az engedély a szerződés időtartama alatt lejár, illetve meghosszabbításra nem kerül, ebben az esetben a Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal megszüntetheti. 8/38

9 IRÁNYADÓ JOG, ELJÁRÓ BÍRÓSÁG 16. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a évi CXXXIII. tv. (Tv.) rendelkezései az irányadóak. Abban az esetben, ha a jelen szerződés, vagy a további vállalkozókkal kötött szerződés tartalma eltérést mutat, akkor az adott kérdésben a Tv. Szabályai az irányadóak. 17. A felek kötelesek a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket megbeszélés révén egyeztetni. Abban az esetben, ha az egyeztetés nem vezet eredményre, akkor vitájuk eldöntésére a Megbízó telephelyéhez tartozó hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak. A felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírták. Zalaegerszeg, május 01.. Megbízó.. Megbízott Mellékletek: 1. sz. melléklet: Telephelyek, feladatok 2. sz. melléklet: Munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv 3. sz. melléklet: Megbízó minőségirányítási rendszerével kapcsolatos Megbízott által aláírt nyilatkozatok és tájékoztató anyagok 4. sz. melléklet: SKET tájékoztató 9/38

10 1. sz. melléklet Telephelyek, egyéb feladatok: - Központi irodaház (8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.): o H-V 24 órás porta, őrszolgálat. o Személyi forgalom ellenőrzése, regisztrálása (számítógépes rendszerben). o A beérkező hibabejelentések fogadása és a diszpécserek értesítése o Ügyfelek útbaigazítása, szűrése, tájékoztatása. o Munkarend, munkafegyelemhez kapcsolódó szabályok betartásában közreműködés. o Ittasság gyanúja esetén külön rendelkezés szerinti alkoholszondás ellenőrzés lebonyolítása. o Kulcsok kezelése. o Titok, irat és eszközvédelem. o Parkolási rend felügyelete. o Térvilágítás, kapuk, sorompó, nyílászárók felügyelete. o Belső elektromos riasztó rendszer felügyelete. o Zászlók és zászlótartók felügyelete. o Központi tűzjelző rendszer kezelése, felügyelete o Kamera rendszer felügyelete, használata o Közös parkoló-bérletek átadás-átvételével kapcsolatos feladatok o Posta fogadása, posták átadása a szolgálat felé (kivétel céges csomagok) o Defibrillátor és elsősegélyláda felügyelete o Porta környékének téli síkosság mentesítése (személyi forgalom útvonala) - Központi telephely (Víztisztító épülete, és A, B, C épületek) (8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 10.): o H-V 24 órás porta, őrszolgálat. o Személyi és jármű forgalom ellenőrzése, regisztrálása (számítógépes rendszerben). o Ügyfelek útbaigazítása, szűrése, tájékoztatása. o Munkarend, munkafegyelemhez kapcsolódó szabályok betartásában közreműködés. o Ittasság gyanúja esetén külön rendelkezés szerinti alkoholszondás ellenőrzés lebonyolítása. o Kulcsok kezelése. o Titok, irat és eszközvédelem. o A beérkező hibabejelentések fogadása és a diszpécserek értesítése o Gépjármű forgalom ellenőrzése az előírt szállítási okmányok alapján. o Parkolási rend felügyelete. o Térvilágítás, kapuk, sorompó, nyílászárók felügyelete. o Telefonközpont kezelése. o Hibajelentések fogadása, naplózása, ügyelet értesítése. o Az objektumok ellenőrzése változó időpontban. o Központi tűzjelző rendszer kezelése, felügyelete o Az objektumok ellenőrzése változó időpontban o Kamera rendszer felügyelete, használata o Defibrillátor és elsősegélyláda felügyelete o A telepre érkezők engedély alapján való beléptetése o Porta környékének téli síkosság-mentesítése (személyi forgalom útvonala) 10/38

11 - Zalaegerszeg szennyvíztisztító telep (Zalaegerszeg, 74-es elkerülő út) o H-V 24 órás porta, őrszolgálat. o Személyi és jármű forgalom ellenőrzése, regisztrálása (számítógépes rendszerben). o Ügyfelek útbaigazítása, szűrése, tájékoztatása. o Munkarend, munkafegyelemhez kapcsolódó szabályok betartásában közreműködés. o Ittasság gyanúja esetén külön rendelkezés szerinti alkoholszondás ellenőrzés lebonyolítása. o Kulcsok kezelése. o Titok, irat és eszközvédelem. o Gépjármű forgalom ellenőrzése az előírt szállítási okmányok alapján. o Parkolási rend felügyelete. o Térvilágítás, kapuk, sorompó, nyílászárók felügyelete. o Telefonközpont kezelése. o A beérkező hibabejelentések fogadása és a diszpécserek értesítése o Az objektumok ellenőrzése változó időpontban. o A telepre érkezők engedély alapján való beléptetése o Defibrillátor és elsősegélyláda felügyelete o Kamera rendszer felügyelete, használata o A beérkező anyagok mérlegelése és nyilvántartása megbízás szerint - Lenti telephely (8960 Lenti, Honvéd u. 31.): o H-V 24 órás porta, őrszolgálat. o Személyi és jármű forgalom ellenőrzése, regisztrálása (számítógépes rendszerben). o Ügyfelek útbaigazítása, szűrése, tájékoztatása. o Munkarend, munkafegyelemhez kapcsolódó szabályok betartásában közreműködés. o Ittasság gyanúja esetén külön rendelkezés szerinti alkoholszondás ellenőrzés lebonyolítása. o Kulcsok kezelése. o Titok, irat és eszközvédelem. o Gépjármű forgalom, ellenőrzése az előírt szállítási okmányok alapján. o Parkolási rend felügyelete. o Térvilágítás, kapuk, sorompó, nyílászárók felügyelete. o Hibabejelentések fogadása, zalaegerszegi diszpécserközpont értesítése. o Az objektumok ellenőrzése változó időpontban. o A telepre érkezők engedély alapján való beléptetése o Kamera rendszer felügyelete, használata o Ügyfélszolgálat támadásjelzés fogadása o Porta környékének téli síkosság-mentesítése (személyi forgalom útvonala) - Zalaszentgróti telephely (8790 Zalaszentgrót, Mező Ferenc u. 27.) o H-V 24 órás porta, őrszolgálat. o Személyi forgalom ellenőrzése, regisztrálása (számítógépes rendszerben). o A beérkező hibabejelentések fogadása és a zalaegerszegi diszpécserközpont értesítése o Ügyfelek útbaigazítása, szűrése, tájékoztatása. o Munkarend, munkafegyelemhez kapcsolódó szabályok betartásában közreműködés. o Ittasság gyanúja esetén külön rendelkezés szerinti alkoholszondás ellenőrzés lebonyolítása. o Kulcsok kezelése. o Titok, irat és eszközvédelem. o Parkolási rend felügyelete. o Térvilágítás, kapuk, sorompó, nyílászárók felügyelete. o Alkalmanként posta fogadása, posták átadása az illetékes felé, illetékes értesítése o Alkalmanként gépjármű forgalom ellenőrzése az előírt szállítási okmányok alapján. o Objektumok ellenőrzése változó időpontban. o Kamera rendszer felügyelete, használata o Riasztó rendszer felügyelete, jelzésre reagálás o Porta környékének téli síkosság-mentesítése (személyi forgalom útvonala) További olyan feladatok, amelyek a társaság működéséből erednek, pl.: üzenetek, riasztás, térvilágítás, kapuk, nyílászárók, bejáratok körüli parkolás, stb. feladatainak felügyelete a kapcsolattartó utasításai szerint. 11/38

12 Munkaterület átadás-átvételi JEGYZŐKÖNYV 2. sz. melléklet Dátum: Helyszín: Zalavíz Zrt. Irodaház (8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 8.) Tárgy: Vállalkozó: Zalavíz Zrt. objektumainak és telephelyeinek őrzés-védelme. ( ) [Központi irodaház, Központi telephely, Zalaegerszeg szennyvíztisztító telep, Lenti telephely, Zalaszentgróti telephely].. (cím: ) Nyilatkozatok: ZALAVÍZ Zrt., mint üzemeltető (Nierer Nikolett): A mai napon a munkaterületet kivitelezésre alkalmas állapotban átadjuk a vállalkozónak. A helyismeretre vonatkozó tájékoztatás ill. a helyi sajátosságok, veszélyforrások ismertetése megtörtént. Felhívjuk a figyelmet a fenti munká(k)ra vonatkozó jogszabályok és szakmai előírások betartására, a fokozott vagyonvédelemre. A vállalkozó munkavállalóinak és alvállalkozóinak részére a vállalkozó képviselője köteles megtartani a munkavédelmi, tűzvédelmi és helyismereti oktatást, ebből eredő felelősséget nem vállalunk. A Zalavíz Zrt. által üzemeltetett vagyonában okozott anyagi és erkölcsi kárért ill. a védterület vagyonvédelméért a vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik. Igény esetén vízvételi helyet és áramvételi helyet biztosítunk. Az áramvételi hely csatlakozási pontját csak a Zalavíz Zrt. munkavállalója alakíthatja ki, a kialakított szabványos csatlakozási helyhez a Zalavíz Zrt-től kapott engedély birtokában csatlakozhat rá a vállalkozó. Kapcsolattartó személy az üzemeltető részéről lásd a tárgyi témájú szerződés szerint, havária esetén kötelezően értesítendő éjjel-nappal: 92/ A munkaterületeket átadom: k.m.f.. Üzemeltető A fentieket megértettem és kötelezően betartom, a munkaterületeket átveszem:. Vállalkozó 12/38

13 Útmutató a ZALAVÍZ Zrt. területén munkát végző idegen kivitelezők, alvállalkozók részére 1. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat úgy kell meghatározni, hogy végrehajtásuk megfelelő védelmet nyújtson a munkavállalókon túlmenően a munkavégzés hatókörében tartózkodónak és a szolgáltatást igénybe vevőnek is. 2. Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Az összehangolás keretében különösen az egészséget és biztonságot veszélyeztető kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről az érintett munkavállalókat és munkavédelmi képviselőiket, illetőleg a munkavégzés hatókörében tartózkodókat tájékoztatni kell. Az összehangolás megvalósításáért a felek által szerződésben megjelölt munkáltató, ilyen kikötés hiányában a fővállalkozó, illetve bármely más olyan személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges irányítást gyakorolja, vagy a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az a felelős, akinek a területén a munkavégzés folyik. 3. A vállalkozón az alábbiakban a fővállalkozót kell érteni, akinek a feladata az alábbiakban foglaltak ismertetése, számonkérése, betartatása az alvállalkozói felé. Az alábbiakban leírtak azonban nemcsak a fővállalkozóra, hanem MINDEN ALVÁLLALKOZÓRA IS vonatkoznak. A létesítés követelménye A létesítésben közreműködő (tervező, kivitelező) köteles írásban nyilatkozni, hogy a munkavédelemről szóló jogszabályokat, utasításokat megtartotta, a vonatkozó szabványokat követte. A létesítés során be kell tartani a 4/2002. SzCsM-EüM együttes rendeletben foglaltakat. MEBIR-követelmények 1. Kommunikáció A vállalkozó feladata és felelőssége a munkavégzés során észlelt vagy tudomására jutott munkavédelmi szempontú eltérések, hibák vagy rendellenességek haladéktalan jelzése a ZALAVÍZ Zrt. felé. Amennyiben az idő rövidsége nem engedi meg az információk átadását írásban, akkor ezt szóban, vagy telefonon kell megtenni az érintetteknek. Baleset eseten a 8. pontban lévők szerint kell eljárni. 2. Technológiák és munkaeszközök Vállalkozó köteles a veszélyes technológiát, gépet, berendezést munkavédelmi szempontból üzembe helyezni. A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. Ez munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül és írásban kell elrendelni. Az üzembe helyezésről jegyzőkönyvet kell felvenni. Az időszakos biztonsági felülvizsgálatokat el kell végezni. A vállalkozónak az üzembe helyezésre és a felülvizsgálatra vonatkozó dokumentációkat a gép, technológia használatának helyén kell bemutatnia és az elvégzését igazolnia. A vállalkozó a munkaállásokat úgy alakítja ki, hogy azok megfeleljenek az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés körülményeinek, így az állékonysági, stabilitási, időjárással szemben történő ellenállósági követelményeknek. 1.5 méter feletti szintkülönbség esetén a be- és leesés elleni védelemről gondoskodni kell (1m magas korlát, középdeszka, lábléc). A veszélyes technológiai elemek közelében (pl. szennyvíztelepi medencék) az elkerítésről gondoskodni kell, amennyiben a jelenlegi védelmi berendezések (korlátok, láncok) elbontásra vagy változtatásra kerülnek. Amennyiben a ZALAVÍZ Zrt-nek a vállalkozó szállítási, tárolási, raktározási tevékenységéből, munkavégzéséből, alkalmazott technológiájából, felhasznált anyagaiból adódóan bármilyen olyan különleges, egyéni (a vállalkozói tevékenység megkezdése előtt nem létező) kötelezettsége merül fel (pl. egyéni védőeszköz juttatás, kollektív védelem biztosítása, oktatási kötelezettség), akkor erről vállalkozó előzetesen, írásban a ZALAVÍZ Zrt-t tájékoztatni köteles. 3. Veszélyes anyagok kezelése A veszélyes anyagok felhasználásának helyén kell tárolni a veszélyes anyagra vonatkozó biztonsági adatlapot. A vállalkozónak a felhasznált veszélyes anyagokat nyilván kell tartani, a felhasználást folyamatosan nyomon kell követni. A ZALAVÍZ Zrt-t a felhasználni kívánt veszélyes anyagokról előzetesen írásban tájékoztatni kell. A felhasznált veszélyes anyagokkal és kezelésükkel kapcsolatos oktatások megtartása a saját munkavállalói részére a vállalkozó feladata, míg a ZALAVÍZ Zrt. munkavállalói esetében a ZALAVÍZ Zrt. feladata. 13/38

14 4. Munkavédelmi ellenőrzések A ZALAVÍZ Zrt. területén történő munkavégzés esetén a munkafolyamatokat, a munkavégzés menetét a ZALAVÍZ Zrt. munkabiztonsági- és egészségvédelmi szakemberei ellenőrizhetik. Az ellenőrzés eredményeképpen javaslatokat tehetnek, utasításokat adhatnak, amelyeket magára nézve vállalkozó kötelezőnek fogad el és teljesít. Az ellenőrzések megállapításait jegyzőkönyvben kell rögzíteni, mely a ZALAVÍZ Zrt. feladata. A jegyzőkönyvekben meghatározott feladatok el nem végzése esetén minden felelősség a vállalkozót terheli. 5. Foglalkozás-egészségügy Vállalkozó munkavállalói részére foglalkozás-egészségügyi szolgálatot köteles biztosítani. Az előzetes, időszakos, soron kívüli és záró munkaköri alkalmassági vizsgálatokat elvégezteti, ezek hiányában a munkavállalót a munkavégzéstől eltiltja. A szükséges védőoltások beadatása a vállalkozó feladata saját munkavállalói esetén: szennyvíztelepen dolgozók: hastífusz mélyépítésben dolgozók: tetanusz külterületi, erdős munkaterületen, mezőgazdasági területen dolgozók részére: kullancs enkefalitisz Az oltások beadatását a ZALAVÍZ Zrt. kérésére igazolni kell. 6. Egyéni védőeszközök Vállalkozó vállalja, hogy a veszélyek károsító hatásainak elkerülése érdekében, amennyiben a hatásos védelem más módon nem valósítható meg (pl. kollektív védelem, szervezési intézkedések), munkavállalói részére egyéni védőeszközt biztosít. Az építési területeken a fejvédő sisak viselése kötelező. A 80db A hangnyomásszintet meghaladó zaj esetében a fülvédő tok viselése kötelező. A munkavállaló ruházatát és egyéb egyéni védőeszközeit (kesztyű, bakancs, stb.) az adott munkafolyamat és technológia ismeretében kell meghatározni úgy, hogy az kellő védelmet nyújtson. Amennyiben a vállalkozó által alkalmazott technológia különleges védőeszközt kíván meg, erről előzetesen a ZALAVÍZ Zrt-t írásban tájékoztatja. A ZALAVÍZ Zrt. munkavállalói részére az egyéni védőeszköz biztosítása a ZALAVÍZ feladata. 7. Vészhelyzeti készültség és reagálás A ZALAVÍZ Zrt-nek a vállalkozó rendelkezésére kell bocsátania minden olyan információt, amely az esetlegesen bekövetkező lehetséges vészhelyzetekkel, azok elkerülésével, a bekövetkezés esetén tanúsítandó magatartással kapcsolatban a birtokában vannak. Az átadott információk birtokában a vállalkozó által alkalmazott munkavállalók oktatását a vállalkozónak kell elvégezni és ezt írásban dokumentálni. Vészhelyzet esetén a ZALAVÍZ Zrt. haladéktalanul értesíti a területen tevékenykedő vállalkozásokat. Ilyen esetben a vállalkozó köteles a végzett munkát azonnal abbahagyni és a lehető legrövidebb időn belül a veszélyes területet elhagyni. A havária helyzet esetén esetlegesen alkalmazandó egyéni védőeszközök (légzőkészülékek, önmentő berendezések, stb.) biztosítása a vállalkozó feladata saját munkavállalói részére. 8. Balesetek, események A vállalkozói munkavállalóit ért vagy a vállalkozói gépei, berendezései, eszközei, technológiája által okozott esetleges baleset esetén a felelősség a vállalkozót terheli. 9. Villamos berendezéseken vagy azok közelében végzett munkák Minden villamos kapcsolással járó tevékenységet, amely a jelenlegi rendszer üzemszünetét, a villamos rendszer felépítésének, feszültségi, áramköri és teljesítménybeli viszonyainak megváltozását eredményezi, a vállalkozó köteles előzetesen bejelenteni a ZALAVÍZ Zrt. részére. Ilyen esetekben a villamos munka végrehajtásához a ZALAVÍZ Zrt. szakembereinek jelenléte szükséges. A villamos munkákhoz kapcsolódó egyéni védőeszközök, szerszámok, berendezések biztosítása, ezek jogszabály által előírt biztonsági felülvizsgálatainak biztosítása a vállalkozó feladata. A villamos munkák megkezdése előtt vállalkozónak tájékoztatást kell kérni a ZALAVÍZ Zrttől a helyi viszonyok tekintetében. A villamos munkák során csak olyan berendezések, készülékek, gépek alkalmazhatók, amelyek a munkavállalókra (mind a vállalkozó saját munkavállalóira, mind a ZALAVÍZ Zrt. munkavállalóira vonatkoztatva) és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt nem jelentenek, illetve a jogszabályok és szabványok által előírt biztonsági követelményeknek megfelelnek. Ezt érvényes dokumentációval kell igazolni. A fentieket tudomásul vettem és a munkavégzés során alkalmazom, kötelezőnek ismerem el. Zalaegerszeg, vállalkozó képviselője 14/38

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Építési munkák kivitelezése a Zalavíz Zrt. szennyvíz ellátási területén 2015.

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Építési munkák kivitelezése a Zalavíz Zrt. szennyvíz ellátási területén 2015. Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Építési munkák kivitelezése a Zalavíz Zrt. szennyvíz ellátási területén 2015. évben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2014. december

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozó iktatószáma:. Vállalkozó témafelelőse: Megrendelő iktatószáma: /2013 Megrendelő témafelelőse: Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a ZALAVÍZ Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Balatoni u.

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. utalványok vásárlása és szállítása 2015. évben tárgyú

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. utalványok vásárlása és szállítása 2015. évben tárgyú Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett utalványok vásárlása és szállítása 2015. évben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2014. november Oldal: 1 / 8 AJÁNLATI FELHÍVÁS a.

Részletesebben

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT.

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. NYILVANOS FELSŐZSOLCA Készítette KITE zrt. megbízásából az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. NOVEMBER VERZIÓ 1.0 Megrendelő: KITE zrt. FELSŐZSOLCAI TELEP

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló többször módosított 1996. évi XXXI. törvény 19. /1/bekezdés, valamint a 33/1999. (IX. 24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 26. szám 127. évfolyam 2012. november 23. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Utasítások Oldal 55/2012. (XI. 23. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Jelen Általános Szerződési Feltételek részét és elválaszthatatlan mellékletét képezik a Felek között 201... napján létrejött Vállalkozási Szerződésnek

Jelen Általános Szerződési Feltételek részét és elválaszthatatlan mellékletét képezik a Felek között 201... napján létrejött Vállalkozási Szerződésnek D.V.M. Construction Kft. /.. Kft. Munkaszám:.. Szerződésszám: 1. sz. melléklet VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek részét és elválaszthatatlan

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS. amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen

KERETSZERZŐDÉS. amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen KERETSZERZŐDÉS amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Műszaki Irányítási Rendszer beszerzése tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2014. május Oldal: 1 / 8 AJÁNLATI FELHÍVÁS a. Ajánlatkérő

Részletesebben

1.2. A Felek a másik Féltől kapott bizalmas információkat és dokumentumokat a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használhatják fel.

1.2. A Felek a másik Féltől kapott bizalmas információkat és dokumentumokat a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használhatják fel. MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÁLLALKOZÁSI, KIVITELEZÉSI, TERVEZÉSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT ZRT. MEGRENDELŐI POZÍCIÓJA

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01.

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben (Hatályos:2011.08.01.) [ vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÓI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ALVÁLLALKOZÓI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138. Számlaszám: Budapest Bank Zrt. Észak-pesti fiók 10102244-10074700-01003005 Közösségi adószám: HU 11081423 Adószám: 11081423-4-03 Telefon: 76/540-060 Telefax: 76/441-314

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 29. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014. október TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 OptiJus Opten Kft. 1. 1993. évi XCIII. törvény 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 A 2013.1.1. és 2013.2.28. között hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet tel

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március 1-jétől TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA 1.1. Területi hatálya 1.2. Személyi hatálya 1.3.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 7622 Pécs, Batthyány u. 1-3. 7621 Pécs, Jókai u. 8. Tűzvédelmi szervezetéről és tevékenységéről

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TÜZV06 Tárgy: Tűzvédelmi Szabályzat TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Verziószám: 6.0 Cím: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tűzvédelmi Szabályzata A szabályozás hatálya: SZMSZ Szervezeti és Működési

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete) Elfogadva: 009. 04.07., hatályba lép: 01.05. Utolsó módosítás 015.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SAP DMS azonosító:. SAP SRM azonosító:. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR BUDAPEST, VIII. SZENTKIRÁLYI U. 26. - 28. - 30. 2011. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. XXXI. törvény

Részletesebben

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Római Katolikus Egyházközség Székhely: 4069. Egyek Fő tér 26. Képviseli: Papp László plébános Adószám: 19852056-1-09 Bankszámlaszám: OTP 70100121-10010062

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

l. C~O- O2,~ -~JO-1c~

l. C~O- O2,~ -~JO-1c~ l. C~O- O2,~ -~JO-1c~ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Tőpéldány amely létrejött egyrészről a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) Székhelye: 1081

Részletesebben

ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Kiadás: 36. ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /2013. SZ. VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉS

ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Kiadás: 36. ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /2013. SZ. VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉS ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Kiadás: 36. ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /2013. SZ. VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉS RS-15 BESZERZÉSI SZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben Készítette: Hadnagy

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 33/2006. (IV. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 33/2006. (IV. 27.) számú h a t á r o z a t a az Egyetem Tűzvédelmi Szabályzatának

Részletesebben