Az élelmiszeriparban, -ellenõrzésben és -tudományban dolgozó szakemberek számára az élelmiszer-biztonság és az EU-csatlakozás jegyében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az élelmiszeriparban, -ellenõrzésben és -tudományban dolgozó szakemberek számára az élelmiszer-biztonság és az EU-csatlakozás jegyében"

Átírás

1 KÉKINFO Az élelmiszeriparban, -ellenõrzésben és -tudományban dolgozó szakemberek számára az élelmiszer-biztonság és az EU-csatlakozás jegyében 4. szám június Tartalom: Dr. Bánáti Diána fõigazgató, KÉKI: Köszöntõ 2.oldal Fischer Béla vezérigazgató, Magyar Cukor Rt.: Az ÉFOSZ Élelmiszerbiztonsági Állandó Munkabizottságának bemutatása 5. oldal Dr. Rácz Endre osztályvezetõ, Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium: Az új élelmiszer törvény 9. oldal Dr. Nagy Béla akadémikus, MTA Állatorvos-tudományi Kutatóintézete: Baromfi állományok vakcinázása mint a Salmonella ételfertõzés elleni védekezés egyik eszköze 14. oldal Dr. Gelencsér Éva fõosztályvezetõ, Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet: A Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet Élelmiszer-biztonsági Fõosztályának K+F stratégiája 19. oldal Tisztelettel és szeretettel gratulálunk Dr. Lásztiy Radomir professzor úr 75. születésnapja alkalmából

2 KÖSZÖNTÕ Kedves Olvasó! z évben elõször jelentkezünk a KÉKINFO újabb, 4. számával. EA téli szünet alatt részben arculatot váltottunk, új struktúrát alakítottunk ki, hogy a nyújtott információ, a hírek, érdekességek még könnyebben követhetõk, értelmezhetõk legyenek. Új rovatokat nyitottunk, egyebek között: élelmiszer-biztonság, EU-csatlakozás, bemutatkozás címmel. A témák kiválasztását is e rendezõ elvnek vetettük s vetjük alá a jövõben. A 4. számban az ÉFOSZ Élelmiszerbiztonsági Állandó Munkabizottságát Fischer Béla úr, a Magyar Cukor Rt. vezérigazgatója mutatja be. Majd, tekintettel az Európai Uniós tagságunkra, Rácz Endre osztályvezetõ úr (FVM) nyújt betekintést az élelmiszer törvényt érintõ változásokba. Napjaink kiemelten fontos kérdése az élelmiszerbiztonság. Hasonló címû rovatunkban Nagy Béla akadémikus úr ismerteti a Salmonella ételfertõzés elleni védekezés egyik eszközét. Végezetül, de nem utolsósorban, megismertetjük az olvasókat az Intézetben folyó kutatási területekkel, különös tekintettel az Élelmiszer-biztonsági Fõosztály tevékenységére, Gelencsér Éva fõosztályvezetõ segítségével. Kiemelkedõ esemény, s egyben megtiszteltetés volt számunkra, hogy meghívhattuk Önöket Magyarországon a 2. Közép-Kelet- Európai Élelmiszer Kongresszusra (2 nd CEFood Congress on Food, Budapest április ). Hasonlóan a 2002-ben, Ljubljanában rendezett elsõ kongresszushoz, a jelenlegi konferencia programja is felölelte az élelmiszer-tudomány és -technológia valamennyi területét a termõföldtõl a fogyasztó asztaláig. Egyidejûleg teret adott az egészségügy és az oktatás kérdéskörének is. Számos kutató vett részt a kongresszuson a világ szinte minden részérõl. Rendezõként szándékunk volt, hogy közel 200 szakembert és kiállítót mutassunk be e 3 nap alatt; egyben lehetõséget biztosítva különbözõ álláspontok és ötletek megismerésére és cseréjére, új kapcsolatok kialakítására valamint az Európai Unió 6-os Keretprogramjához való csatlakozás lehetõségeinek megvitatására. A kongresszus fõvédnöke Dr. Németh Imre miniszter úr (Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium) valamint Dr. Boda 2 KÉKINFO 4. szám

3 KÖSZÖNTÕ Miklós és Dr. Vass Ilona az újonnan megalakult Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnöke illetve elnökhelyettese volt. A konferencián 21 országból összesen 214-en vettek részt. Közülük számos kutató mutatta be eredményeit, kutatási témáját az élelmiszer-tudomány területén. A konferencia 3 napja alatt 49 elõadás- és 198 poszter-prezentáció segítségével kaphattunk komplex képet az élelmiszer-tudomány multidiszciplináris jellegérõl az élelmiszer-biztonságtól a táplálkozás-tudományon keresztül a technológián át egészen a fogyasztói megközelítésig. A kongresszust a legjobb idõben rendezhettük: az EU-csatlakozás küszöbén minden ország - s közte hazánk is - kiemelkedõen fontosnak tartja a biztonságos élelmiszerek kérdését. Május elsejével, a határok eltörlésével e konferencia különösen jó alkalmat teremtett, hogy azok, akik az élelmiszer-biztonságban és -minõségben érdekeltek megvitassák nézeteiket, ötleteket és eszmét cseréljenek. Hisszük, hogy az ilyen és ehhez hasonló nemzetközi konferenciák segítenek hidat építeni az élelmiszer-tudomány és az élelmiszeripar gyakorlati alkalmazásai között, azaz a tudományos eredmények elõbb-utóbb realizálódnak a szabályozási, ellenõrzési és a végrehajtási területeken. Meggyõzõdésünk, hogy e kongreszszussal egy lépéssel közelebb kerültünk ehhez a célunkhoz. A kongresszus Nemzetközi Tanácsadó Bizottságának elnöke Farkas József (Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet) volt. Tagjai: Nastasia Bele (Institute of Food Bioresources, Románia), Liam Breslin (European Commission, Belgium), Ibrahim Elmadfa (Institute of Nutritional Sciences, Ausztria), Roger Fenwick (Institute of Food Research, Nagy-Britannia), Kostadin Fikin (Technical University of Sofia, Bulgária), Jana Hajslova (Institute of Chemical Technology, Csehország), Danuta Kolozyn-Krajewska (Warsaw Agricultural University, Lengyelország), Milan Kovac (Food Research Institute, Szlovákia), Werner Pfannhauser (Graz University of Technology, Ausztria), Árpád Somogyi (Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Magyarország), Jacek Szczawinski (Warsaw Agricultural University, Lengyelország) és Rimantas Venskutonis (Kaunas University of Technology, Litvánia). A Tudományos Bizottság elnöke Bánáti Diána (Központi Élelmiszer-tudományi 4. szám KÉKINFO 3

4 KÖSZÖNTÕ Kutatóintézet) volt. Tagjai: Barna Mária (Semmelweis Egyetem), Biacs Péter (Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal), Bíró György (Magyar Tudományos Akadémia Élelmiszertudományi Komplex Bizottsága), Deák Tibor (Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem), Nagy Béla (Magyar Tudományos Akadémia Állatorvos-tudományi Kutatóintézete), Peter Raspor (University of Ljubljana, Szlovénia), Salgó András (Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) valamint Somogyi Zoltán (Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal). A Szervezõ Bizottság elnöke Gelencsér Éva (Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet) volt. A tagok a KÉKI részérõl: Rimányi Lívia, Beczner Judit, Hajós Gyöngyi, Molnár Pál, Sebõk Eszter, Váradi Mária és Vassányi Réka. A megkezdett hagyományok folytatásaként a következõ konferencia házigazdája Bulgária lesz 2004-ben. Mielõtt azonban a Kedves Olvasók betekintést nyernének a fentebb említett témákba, röviden elõrevetítjük a következõ szám tartalmát. Dimény Judit dékán asszony fog tájékoztatást adni a SZIE által 2003 végén alapított, Intézetünkbe kihelyezett Élelmiszertudományi Tanszékrõl. Somogyi Árpád akadémikus úr, Twining szakértõ (FVM), mutatja majd be a KÉKI Nemzetközi Tudományos Tanácsadó Testületét. Kovács Ferenc akadémikus úr mutatja be a Magyar Tudományos Akadémia Környezet és Egészség Bizottságát, valamint a Tudományos és Technológiai (TéT) Alapítványtól Csányi Annamária ismerteti az SMEsforFOOD egy, az Európai Unió által finanszírozott projektet. Cserhalmi Zsuzsanna a Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet Élelmiszer-technológiai Fõosztályának megbízott vezetõje, hasonlóan a mostani számhoz, mutatja be a fõosztály tevékenységét. Köszönöm a figyelmet! Dr. Bánáti Diána fõigazgató 4 KÉKINFO 4. szám

5 Az ÉFOSZ Élelmiszerbiztonsági Állandó Munkabizottságának bemutatása BEMUTATKOZÁS Az Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége (ÉFOSZ) Élelmiszerbiztonsági Állandó Munkabizottságot alakított 2002-ben. A munkabizottság elnökét, Fischer Béla urat, a Magyar Cukor Rt. vezérigazgatóját arra kértem, hogy a KÉKINFO olvasói számára mutassa be röviden az Élelmiszerbiztonsági Állandó Munkabizottság tevékenységét (a Szerk.). A munkabizottság az ÉFOSZ szervezeti reformjának eredményeképpen, a évi közgyûlést követõen került felállításra. A bizottság összesen 17 tagból áll, melyek között a vállalati szakembereken kívül élelmiszer-biztonsági tanácsadók valamint kutatóintézeti szakemberek is helyet foglalnak. A bizottság fõ feladatának az élelmiszeripar egészét érintõ élelmiszer-biztonsági kérdések megoldását tartja. Ennek fõ területei: jogszabály-elõkészítés, élelmiszer-biztonsággal foglalkozó testületek munkájában való részvétel, valamint kapcsolattartás az érintett kormányzati szervekkel. A bizottság természetesen nem vállalhatja át a tagvállalatoktól a szakágazatok higiéniai, élelmiszer-biztonsági feladatait, amelyek továbbra is a vállalatok, az ágazati szakmai szervezetek, kutatóintézetek kezelésében maradnak. Az ágazati élelmiszer-biztonsági politikák kialakításában mindazonáltal komoly szerepe van az ÉFOSZ égisze alatt már elkészült és készülõ ágazati higiéniai útmutatóknak, valamint az ÉFOSZ-on keresztül a tagvállalatoknak eljuttatott nagy mennyiségû tudományos információnak. A legfrissebb Uniós információk megszerzése és az EU jogszabály-alkotási folyamatába történõ aktívabb bekapcsolódásunk 4. szám KÉKINFO 5

6 BEMUTATKOZÁS lehetõségének biztosítása érdekében a bizottság aktívan részt vesz a CIAA (Confederation of Food and Drink Industries of EU, Európai Élelmiszer- és Italgyártók Szövetsége) Élelmiszer- és Fogyasztóvédelmi Politikai Bizottságának munkájában. Komoly kihívást jelent a hazai élelmiszeripar számára, hogy az EUcsatlakozást követõen ne csak a plenáris bizottsági munkában hanem számos szakbizottságban is képviseltesse magát ágazati vagy vállalati szakértõkön keresztül. Ez annál is inkább szükségesnek látszik, mert 2004-tõl a hazai élelmiszer-szabályozás jelentõs részét közösségi jogszabályok váltják fel. Az integráció elmélyülésével ugyanakkor számos, korábban tagországi hatáskörben szabályozott kérdésekben is egységes európai szabályozást vezetnek be. (Például az állításokra és a tápanyag hozzáadásra vonatkozó egységes európai szabályozás kialakítása jelenleg van folyamatban.) A közösségi szintû élelmiszer-biztonsági jogszabályok elõkészítésében az élelmiszeripar álláspontja leghatékonyabban a CIAA-n keresztül juttatható érvényre. Az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos tudományos tevékenység és az országos élelmiszer-biztonsági stratégia koordinálása területén kiemelten fontosnak tartjuk az Élelmiszerbiztonsági Tanácsadó Testület tevékenységét, melyben a bizottság több tagja is szerepet vállal. Fontos mérföldkõnek tartjuk a bizottsági tagok aktív részvételével nemrég elkészült Magyarország Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Programját. Ez a dokumentum alapja lehet egy egységes nemzeti élelmiszer-biztonsági stratégia megvalósításának. Az élelmiszer-biztonság töretlen, folyamatosan magas szinten való fenntartásának biztosítása érdekében fontosnak tartjuk közvetlen kapcsolat kialakítását és fenntartását a Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatallal, valamint részvételünket a hivatal szerteágazó tevékenységében. Az ellenõrzõ hatóságokkal, az érintett kormányzati szervekkel és kutatóintézetekkel folytatott minél szorosabb együttmûködés kialakítását szintén fontosnak tartjuk, mert számos kérdésben az ipar gyakorlati tapasztalatai elengedhetetlenek ahhoz, hogy olyan jogszabályok jöjjenek létre, amelyek betarthatók és betartathatók. A feldolgozóipar élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos álláspontját az határozza meg, hogy az élelmiszerek biztonságáért vállalt felelõsség és a jogszabályok végrehajtása leginkább az élelmiszer- 6 KÉKINFO 4. szám

7 BEMUTATKOZÁS ipari vállalatokat terheli. Az elvárások teljesítése ugyanakkor nem csak az élelmiszeripar kérdése. Az ipar élelmiszer-biztonsági státuszának javítása mellett ezért véleményünk szerint az elkövetkezõ évek kiemelt feladata kell, hogy legyen az élelmiszerlánc többi elemének (mezõgazdasági termelõk, kereskedelem és vendéglátóipar) szabályozása. Ennek elengedhetetlen feltétele a HACCP rendszerek kiépítése és az önkéntes jó higiéniai/mezõgazdasági gyakorlati útmutatók széles körû alkalmazása. A teljes lánc biztonsága csak akkor szavatolható, ha annak minden eleme egyformán biztonságos. Végezetül néhány szó az ÉFOSZ tagvállalatainak élelmiszer-biztonsági felkészültségérõl. Az ipar az élelmiszer-minõség és -biztonság szavatolására számos standardizált ellenõrzõ mechanizmust alkalmaz, illetve követi az iparágakra meghatározott specifikus irányelveket. Ezek alkalmazásában az ÉFOSZ tagvállalatai élen járnak. ISO 9000 tanúsítvánnyal rendelkezik Magyarországon élelmiszeripari vállalkozás, döntõ többségük ÉFOSZ tag. A hazai élelmiszeripari kibocsátás 95%-át ezek a vállalatok adják. A vállalatok egy kisebb része alkalmazza az ISO es szabványnak megfelelõ környezet-központú irányítási rendszert is. A HACCP alkalmazása jogszabályi elõírás alapján kötelezõ - az összes ÉFOSZ tag rendelkezik HACCP tanúsítvánnyal. Jó Higiéniai Gyakorlat - ÉFOSZ megbízásából 10 útmutató kézikönyv került kidolgozásra, melyek alkalmazása az ÉFOSZ tagvállalatok körében igen elterjedt. Fischer Béla ÉFOSZ Élelmiszerbiztonsági Állandó Munkabizottságának elnöke 4. szám KÉKINFO 7

8 BEMUTATKOZÁS Az ÉFOSZ Élelmiszerbiztonsági Állandó Munkabizottság tagjainak névsora Elnök: Fischer Béla vezérigazgató Magyar Cukor Rt. Bóródi Attila vállalati kapcsolatok igazgatója UNILEVER Magyarország Kft. Dr. Bánáti Diána fõigazgató Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet Dr. Debreceni Sándor HUMIL Ifj. Farkas Imre FOOD and Pack Kft. Gyaraky Zoltán SGS Hungária Kft. Háger-Veress Ádám ügyvezetõ igazgató AROMA Bázis Kft. Kiss Beáta vállalati kapcsolatok igazgatója DANONE Rt. Dr. Losó József elnök-igazgató MIRSA Rt. Dr. Magyar Katalin UNIVER Product Kft. Dr. Mohos Ferenc Food Quality Bt. Dr. Sebõk András cégvezetõ Campden & Chorleywood Magyarország Kht. Dr. Papócsi László elnök Hungária Közraktár Rt. Dr. Weinbrenner Zsuzsa fejlesztési manager UNILEVER Magyarország Kft. Dr. Zsigmond András igazgató Cukoripari Kutatóintézet Kft. Pauer István ÉFOSZ Borbély Ákos a bizottság titkára 8 KÉKINFO 4. szám

9 EURÓPAI UNIIÓ Az új élelmiszer törvény A Magyar Országgyûlés október 20-i ülésén (1 ellenszavazattal és 18 tartózkodással) elfogadta az élelmiszerekrõl szóló évi LXXXII. törvényt, amely Magyarország EU-csatlakozásának napján (2004. május 1.) lép hatályba. Az évi XLVI. törvénycikk (a mezõgazdasági termények, termékek és cikkek hamisításának tilalmazásáról), az évi 27. számú törvényerejû rendelet (az élelmiszerek és italok elõállításáról és forgalmáról), az évi IV. törvény (az élelmiszerekrõl) és az évi XC. törvény (az élelmiszerekrõl) után ez az ötödik magyar élelmiszer törvény. Kidolgozását az ország történelmének jelentõs eseménye, az Európai Uniós tagság tette szükségessé. Az eddig hatályos (1995. évi XC. törvény) az EU tagságra való felkészülést szolgálta, a tagállamként való mûködéshez azonban új élelmiszer törvényre van szükség. A jelenleg hatályos törvény alapján elvégzett harmonizációs munka eredményes volt, az EU élelmiszerjog az elmúlt évek során átkerült a magyar szabályozásba, és ehhez a hazai élelmiszerelõállítók alkalmazkodtak. Ennek köszönhetõen a törvény és a felhatalmazása alapján elkészülõ rendeletek körülbelül 90%-ban formai és nem tartalmi változást jelentenek. E formai változás legjobb példája az EU rendeletek (regulation) érvényesülésének változása. A rendeletek (amelyek az élelmiszer területén gyakoriak, és egyre gyakoribbak lesznek) a brüsszeli megjelenéssel a tagországokban automatikusan, minden nemzeti jogalkotás nélkül hatályba lépnek. Ezeket a rendeleteket mi eddig a most hatályos élelmiszer törvényben és miniszteri rendeletekben vettük át május 1-jével szükségessé válik, hogy ez a magyar joganyag hatályát veszítse, hiszen ugyanolyan szöveggel mint EU rendeletek fognak tagságunk napján nálunk is hatályba lépni. 4. szám KÉKINFO 9

10 EURÓPAI UNIIÓ A törvény szövegébõl azonban nem csak az átvett EU rendeletek, de az ugyancsak átvett EU irányelvek (direktíve) is kikerültek. Ennek - szemben a rendeletekkel - nem jogi, hanem praktikus okai vannak. Az EU irányelveket a tagállamoknak is nemzeti jogszabállyal kell átvenni. Ezek szövegének gyakori változásait a- zonban a törvényben történõ átvétel esetén nehéz lenne követni, ezért erre a továbbiakban csak rendeleteket fogunk használni. A törvény tartalmi változása annak a jogalkotási folyamatnak a befejezése, amely a rendszerváltás óta tart, és ezt megelõzõ nagy lépése a jelenleg hatályos törvényt módosító évi LIV. törvény volt. E folyamatban az élelmiszer-elõállítás eljárási rendjét a piacgazdaság szabályaihoz és szokásaihoz kellett alakítani. A piacra jutást megelõzõ egyedi engedélyezéseket - akár tevékenységrõl, akár felhasznált anyagokról van szó - általános, mindenkire érvényes szabályozás váltotta fel. Ezek a módosítások nem jelentenek a fogyasztók számára kisebb biztonságot, és nem jelentenek az elõállítók számára lényeges többlet terheket. Azt jelentik, hogy a magyar élelmiszergazdaság a rendszerváltás után másfél évtizeddel teljesen az EU, vagyis a piacgazdaság eljárási szabályai szerint fog mûködni. E változás jó példája az élelmiszer-elõállító 6. -ban szereplõ bejelentési kötelezettsége, mely a jelenlegi mûködési engedélyt váltja ki. Az élelmiszer-elõállítás megkezdésének mûködési engedélyhez kötése az EU tagállamaiban általános jelleggel nem ismert. Bizonyos, élelmiszer-biztonsági szempontból érzékeny ágazatok (hús, tej, tojás) esetében a Közösségi szabályok elõírják elõzetes engedélyek beszerzésének kötelezettségét. Ezek a speciális engedélyezések nálunk is élnek és amint erre a 6. (3) bekezdése is utal, természetesen fenn is maradnak. Az új törvény szerinti, minden ágazatra és minden élelmiszer-elõállítóra kiterjedõ bejelentési kötelezettség kellõen biztosítani tudja a fogyasztók védelmét. Az ellenõrzés így azonnal értesül az elõállítás megkezdésérõl, azonnal ellenõrizheti azt, és ha szükséges, a 13. -ban javasolt szankciók segítségével felléphet az esetleg hibás gyakorlat megszüntetéséért. 10 KÉKINFO 4. szám

11 EURÓPAI UNIIÓ A fogyasztók biztonságának védelme, az egyenlõ feltételek elve, és az EU általános szabályai egyaránt elengedhetetlenné teszik, hogy ez a bejelentési kötelezettség az eddig mûködési engedélyre nem kötelezett, közfogyasztásra élelmiszert elõállító õstermelõkre is kiterjedjen. E bejelentés nem kerül pénzbe, nem igényel különösebb adminisztrációt és nem jelent mást, mint hogy a hatóság az õ mûködésüket is ellenõrizheti. Az eljárási változások közé tartozik, hogy a jelenlegi törvényben még meglévõ néhány elõzetes engedélyezés (különleges táplálkozási célú élelmiszerek, adalékanyagok, csomagolóanyagok) megszûnik. Ismét hangsúlyozni kell, hogy ez a fogyasztók biztonságát nem csökkenti, hiszen az engedélyezést nagyon részletes, az EU minden termelõjére egyaránt kötelezõ szabályozás váltja fel. Más a helyzet az úgynevezett új élelmiszerekkel. Ezeknél - az eddig nem ismert, nem fogyasztott - termékeknél az elõzetes engedélyezés fennmarad, azonban a fogyasztók egységes szintû védelme érdekében az engedélyezés nem a tagországok, hanem az EU Bizottságának hatáskörébe kerül. A fogyasztók védelmének fontossága nemcsak a törvényjavaslat bevezetõjében szereplõ deklaráció, hanem megvalósítása következetesen végigvonul az egész törvényen. E védelem egyik sarokköve a hatósági élelmiszer-ellenõrzés tevékenysége. Munkája hatékonyságának javítását két új rendelkezés is segíti. Egyrészt a 12. szabályai, amelyek a Magyarországon már régen kialakult és mûködõ három ellenõrzõ szervezet munkájának koordinálását írják elõ és ezt a nemrég létrehozott Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatalra bízzák. Másrészt a 15. elõírásai, amelyek a hatályos törvényben is szereplõ minõségvédelmi bírságot szigorítják. A javasolt szabályozás 20-ról 50 ezer forintra emeli a kiszabható minimális bírságot, eltörli az eddig létezõ 1 millió Ft-os felsõ határt, és a bírságot adók módjára behajthatóvá teszi. 4. szám KÉKINFO 11

12 EURÓPAI UNIIÓ Az élelmiszerszektor az EU-ban részletesen, de nem teljesen szabályozott. A nem szabályozott területeken a tagországok természetesen alkothatnak és alkotnak is - az EU általános elveit nem sértõ - nemzeti rendelkezéseket. E lehetõséget mi is ki fogjuk használni, ezért a Magyar Élelmiszerkönyv a szakma és fogyasztók körében egyaránt jól ismert és elismert rendszerét a benyújtott törvényjavaslat is fenntartja. Az új törvényben és a felhatalmazása alapján készülõ rendeletekben megjelenõ változásokat - akár formaiak, akár tartalmiak - minden érdekeltnek idõben meg kell ismernie. Ennek segítésére a törvény legfontosabb új rendelkezései a következõk: A hatályos törvénytõl eltérõen - az Európai Unió rendszeréhez igazodva - nem vonatkozik a dohánytermékekre. A legfontosabb fogalom, az élelmiszer eltér a hatályos törvényben szereplõtõl, mert a tápszereket is az élelmiszerek közé sorolja, így azok a törvény hatálya alá kerülnek. A törvény a hazai és a nemzetközi helyzet elemzése alapján a gyártmánylap kiállítási kötelezettséget fenntartja, általánossá teszi, de lényegesen leegyszerûsíti, így csak az élelmiszer legfontosabb jellemzõinek rögzítését (összetevõk, elõállítási mód, minõségi jellemzõk) követeli meg. Ezzel az eddig vezetésére nem kötelezett õstermelõk számára is egyszerûen elkészíthetõ lesz a gyártmánylap, a vendéglátók esetében pedig lényegében megegyezik az eddigi terméklappal. Bevezeti az élelmiszer-elõállító mûködésének bejelentési kötelezettségét. Ez a hatályos törvényben szereplõ mûködési engedélyt váltja ki, amely az Európai Unióban általános jelleggel nem ismert. Az EU mûködésének egyik gazdasági alapelvébõl - az áruk 12 KÉKINFO 4. szám

13 EURÓPAI UNIIÓ szabad mozgásából - következõen a tagállamokban jogszerûen elõállított, illetve forgalomba hozott élelmiszer így Magyarországon is minden korlátozás nélkül forgalomba hozható. Magyarországon (mint az európai országok mindegyikében) a történelmi fejlõdés során több hatósági élelmiszer-ellenõrzõ szervezet alakult és mûködik. Ezek összehangoltabb, így hatékonyabb mûködésének elõsegítésére (az Európai Unió tagállamaiban az utóbbi években megindult folyamathoz csatlakozva) a Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatalt bízza meg a szervezetek általános tevékenységének (ellenõrzési tervek, módszerek, közös ellenõrzések, tapasztalatok, jelentések kicserélése) koordinálásával. Az elõírásoknak meg nem felelõ termék forgalomba hozataláért kiszabható minõségvédelmi bírságot az elmúlt évek tapasztalatai alapján szigorítja. A büntetés felsõ határát (amely bármilyen nagy értékû tétel esetén 1 millió Ft volt) megszüntette, a minimális összeget 20 ezerrõl 50 ezer Ft-ra emelte és egészséget veszélyeztetõ hiba esetén a bírságot a tétel értékérõl annak másfélszeresére emelte. Létrehozza a Codex Alimentarius Magyar Nemzeti Bizottságot (mely törvényi felhatalmazás nélkül már eddig is mûködött) a Codex keretében folyó világméretû élelmiszer-szabályozásban való magyar részvétel irányítására. A hatáskörrel rendelkezõ miniszterek rendeletek alkotására kapnak felhatalmazásokat, amelyek a törvénnyel együtt, május 1-jén lépnek hatályba, de remélhetõleg (a termelõk kellõ felkészülése érdekében) még ezt megelõzõen megjelennek. Dr. Rácz Endre FVM Élelmiszeripari Fõosztály 4. szám KÉKINFO 13

14 ÉLELMISZER--BIIZTONSÁG Baromfi állományok vakcinázása mint a Salmonella ételfertõzés elleni védekezés egyik eszköze Az élelmiszerek által közvetített bakteriális megbetegedések sorában Magyarországon (és számos más európai országban) a salmonellosis áll az elsõ helyen, bár néhány országban a legutóbbi években a Campylobacter fertõzés vált gyakoribbá. Mindkét kórokozó tekintetében jelenleg a baromfi termékeket tartjuk elsõdleges forrásnak. A salmonellosisok gyakoriságában 1996 óta jelentõs csökkenés következett be (Epinfo 2003), amely idõben jól egybeesett a Salmonella elleni vakcinázások 1994-ben elkezdett hazai bevezetésével és rohamos elterjedésével. Tekintettel arra, hogy a hazai humán fertõzöttség jelenlegi szintje (>100 eset/ lakos) még mindig jóval fölötte van az európai színvonalnak, érdemes áttekinteni a vakcinás védekezés lehetõségeit és e terület kutatási feladatait. A vakcinázást csak az utóbbi években soroljuk az állatok salmonellosisa elleni védekezés mindennapos gyakorlatban alkalmazható lehetõségei közé. Az örvendetes elõrehaladás oka többek között a Salmonella virulencia faktorokról, azoknak a kórfejlõdésben játszott szerepérõl és a bél-immunitás kialakulásának részleteirõl szerzett ismereteink bõvülése, továbbá az az igény, amely elsõsorban a tömeges baromfi hús és tojástermelés körülményei között kívánja a Salmonella fertõzöttséget visszaszorítani. A rendelkezésre álló irodalmi és gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy ennek az igénynek a kutatók és a vakcina gyártók alapjában véve jól megfeleltek. Az egyes állatfajoknál - különösen baromfinál - a paratífuszt okozó Salmonella serovarok elleni vakcinás védekezés napjainkra polgárjogot kapott. Több elölt (parenterális) ill. élõ (orális) vakcina van forgalomban, melyek a S. Enteritidis ill. S. Typhimurium elleni specifikus védelmet szolgálják. A baromfi és néhány más állatfaj esetében ugyanis az ún. paratífuszt okozó (említett) Salmonella serovarok általában különösebb bántalom nélkül tartanak fenn fertõzöttséget, amely igazi veszélyt az emberre nézve jelent. Ez a veszély azonban az iparszerûen tartott állatfajok esetében - különösen a tömeges tartás és vágó- 14 KÉKINFO 4. szám

15 ÉLELMISZER--BIIZTONSÁG hídi feldolgozás miatt - oly mértékben megnövekedett, hogy a korábbi orvosi szemlélet által helytelennek ítélt immunizálási eljárásokat (inaktivált és/vagy élõ-attenuált baktériumokkal) is fontolóra kellett venni. Az élõ, orálisan alkalmazott vakcina törzsek kétségtelenül hatékonyabb helyi és általános immunitást nyújtanak, azonban az attenuáció (virulencia csökkenés) mértéke a hatékonysággal fordított arányban van s ezért igen nehéz olyan Salmonella törzset elõállítani, amelynek alkalmazása kellõen hatékony, de ugyanakkor teljes mértékben aggálytalan a használata. A történeti hûség kedvéért meg kell említeni, hogy a fenti elvárásokat elsõként a S. Typhimurium ún. purin auxotroph mutáns törzsei teljesítették, melyek közül egyiket a volt NDK területén a Jena-i állatorvos kutatók igen alapos munkája nyomán Zoosaloral néven évtizedeken át használtak, anélkül, hogy e- gyetlen egyszer is humán megbetegedést okozott volna. Mivel a törzs biokémiailag a vad törzsektõl elkülöníthetõ, célzott vizsgálatokkal azt is megállapították, hogy tünetmentes Salmonella hordozást is csak igen ritkán és rövid ideig képes elõidézni. Tekintettel a baromfitól eredõ, S. Enteritidis (és részben S. Typhimurium) okozta egyre növekvõ mérvû humán megbetegedésekre a Zoosaloral élõ orális vakcina alkalmazását (Zoosaloral- H néven) elõbb a Gera-i kerületben, majd szélesebb körben megkísérelték a baromfi állományok immunizálásra is, melynek kezdeti látványos sikerei után konkurens cég is elkezdte hasonló S. Typhimurium elleni vakcináját (Salmonella Vac T) széles körben alkalmazni, ugyancsak jelentõs sikerrel. S. Typhimurium és S. Enteritidis élõ orális vakcinázások hatékonyságának összehasonlítása céljából magunk is végeztünk keresztimmunizálási és ráfertõzési kísérleteket, melyek alapján egy kísérleti S. Enteritidis (AroA-) vakcinatörzs S. Enteritidis ellen a Zoosaloral-H vakcinához hasonló, kielégítõ védettséget adott. Kétségtelen, hogy a S. Typhimurium fertõzéssel szemben viszont a homológ, Zoosaloral-H vakcina volt jobb. A S. Typhimurium vakcinának a S. Enteritidis elleni, hosszabb távon lényegében csökkentebb védõértékét tapasztalva, többen állítottak elõ S. Enteritidis élõ orális vakcina törzseket is, melyek közül kettõ Magyarországon és Németországban is forgalomban van, mások még fejlesztés ill. engedélyeztetés alatt állnak. A fejlesztés alatt állók közül újszerû megközelítésével külön is figyel- 4. szám KÉKINFO 15

16 ÉLELMISZER--BIIZTONSÁG met érdemel Kramer és munkatársai közlése, akik csirke heterofil granulocitákhoz adaptált, azokból visszaizolált S. Enteritidis (HASE) törzzsel tudtak igen magas szintû homológ védettséget elérni. Nincs azonban még elegendõ tapasztalatunk az egyes élõ orális vakcinák alkalmazását követõ baktérium ürítés (és típus), ill. subtípus váltás lehetõségeirõl. Bár a S. Enteritidis elleni élõ orális vakcinák - ugyancsak biztonságosnak bizonyulván - a piacon megjelentek és használatuk széles körben terjed, a S. Enteritidis virulens baktériumaiból elölt (inaktivált), parenterális (s.c.) oltásra alkalmas vakcináknak, melyekkel a tojószezon elõtt, - a hormonális átállással együtt járó - petefészekben való Salmonella megtelepedést s így a transzovariális fertõzésátvitelt lehet megakadályozni, a létjogosultsága továbbra is fennáll. Ilyen vakcinával jelenleg több cég is jelen van a hazai piacon, s a kétféle oltóanyag alkalmazásának számos variációját tapasztalhatjuk. Minden esetre, az erõs fertõzési veszélynek kitett tenyészállományokban jelenleg még az egyik leginkább bevált módszer a csibék naposkori élõ orális (S. Typhimurium), majd a tojószezon elõtti inaktivált (S. Enteritidis) kombinált immunizálása, mely mellett azonban egyre inkább teret kapnak az élõ orális S.Enteritidis vakcinák. A laboratóriumi vizsgálatokkal megerõsített hazai gyakorlati tapasztalatok gyûjtése jelenleg folyik, de az eddigiek alapján mindenképpen elmondható, hogy a baromfi salmonellosis elleni védekezésünkben az ún. élõ orális vakcináknak egyre nagyobb tere van, melyet a mai hazai gyakorlat is jól alátámaszt, s - úgy tûnik - a humán megbetegedések számának immár hetedik éve tartó folyamatos csökkenése is visszaigazol (Krisztalovics és mtsai, 2001., u. õk, szóbeli közlés, 2003., Epinfo, 2003). Ilyen tapasztalatok alapján a 49/2002. (V.24) FVM.sz. rendeletet módosító 97/2003 (VIII.19) FVM sz. rendelet a tojástermelõ állományok Salmonella elleni vakcinázását kötelezõvé tette. A vakcinák továbbfejlesztése terén egyik legfontosabb feladatunk az élõ orális vakcinák olyan irányú módosítása, hogy az általuk indukált védelem minél szélesebb körû (minél több szerovar ellen 16 KÉKINFO 4. szám

17 ÉLELMISZER--BIIZTONSÁG érvényesülõ) legyen és lehetõség szerint a vakcina okozta immunitást (szerológiai választ) a természetes fertõzöttség által okozott áthangolódástól jól el tudjuk különíteni (markerezett vakcinák). Nem szabad azonban figyelmen kívül hagynunk azon régi tapasztalatot, hogy a vakcinák önmagukban - hosszabb távon - nem mindig bizonyulnak elegendõnek egyes fertõzöttségektõl való mentesítésben, mivel a kórokozót a vakcinázott állat is jó ideig hordozhatja, s a kórokozó típusa is változhat. Ez pedig különösen igaz a Salmonellára nézve. A hazai élelmiszer-higiéniai igényeket hosszabb távon és biztonságosan kielégítõ termék-elõállítás megköveteli, hogy a Salmonella ellen ne csak a mostanában széles körben alkalmazott vakcinákkal, hanem egy országosan megszervezett és jól mûködtetett Salmonella csökkentési program keretében és segítségével is védekezzünk. Ennek középpontjában a tenyészállományok és keltetõk szigorú (helyi és központi) ellenõrzése, az akkreditált laboratóriumi rendszer mûködtetése, valamint az un. PHARE-FVM irányelveknek (2) a baromfiágazat egész területén való adaptálása áll, mint ahogyan azt korábbi közleményekben (Nagy, B és mtsai, 1997, 2001) ismertettük. Sajnálattal kell azonban megállapítanunk, hogy mindeddig a különbözõ irányú törekvéseket nem sikerült egy olyan egységes mederbe terelni, mely lehetõvé tenné, hogy azok egy hatékony program keretein belül egy irányba mutatóan érvényesülnének. Ezt példázzák a 49/2002. (V.24) FVM.sz rendelet és azt módosító 97/2003 (VIII.19) FVM sz. rendelettel, illetve azokhoz kapcsolt támogatási rendszerre vonatkozó szakmai és koncepcionális gondok, melyek megelõzésére irányuló erõfeszítéseket illetõen (MTA Állatorvos-tudományi Bizottság és a Salmonella Albizottság javaslataira és elõterjesztéseire, 2001., 2002., 2003.) utalunk. Ezen gondok rendezését remélhetõleg segíti az EU új zoonózis irányelve és rendelete, melynek a hazai termelõk és a fogyasztók érdekeit egyaránt szolgáló hazai adaptációja az egyik legsürgetõbb elõttünk álló feladat. Prof. Dr. Nagy Béla MTA Állatorvos-tudományi Kutatóintézete az MTA rendes tagja 4. szám KÉKINFO 17

18 ÉLELMISZER--BIIZTONSÁG Irodalom 1. Anon, Epinfo, , (31) Bitay, Z., Simon, A., Sipõcz, I.: Magyar Zoonózis Társaság, Szent-Iványi - Binder Napok, Tihany okt p Edel, W., Wray, C., Nagy, B., Bitay, Z., Kovács, S. et al.: A Salmonella elleni védekezést célzó integrált minõségszabályozási rendszer a baromfiszektor számára Magyarországon , Földmûvelésügyi Minisztérium Budapest., e p Kramer, T.: Abstr. 11th Int. Congr. World Vet. Poultry Ass., Budapest, Krisztalovics, K., Mezeyné Sümeghy, Gy., Székács, A., Takács, I.: Magyar Zoonózis Társaság, Szent-Iványi - Binder Napok, Tihany okt p Linde, K.-Hahn, I.-Vielizt, E.: Lohman Information Nagy, B., Kovács, S., Kostyák, Á., Bitay, Z.,: Magy Állatorv. Lapja, Nagy, B.: Magy. Állatorv. Lapja, , Nagy, B., Bitay, Z., Kovács, S., Nógrády, N.: Magy Állatorv. Lapja, KÉKINFO 4. szám

19 IINTTÉZETTII BEMUTT ATT Ó Tisztelt Kollégák! Felkértem a Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet Élelmiszer-biztonsági Fõosztályának vezetõjét, Dr. Gelencsér Évát, hogy a KÉKINFO 4. számában mutassa be a fõosztály tevékenységét. A KÉKINFO 1. és 2. számában már bemutattuk a KÉKI megújult, az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos kutatásokat elõtérbe helyezõ tevékenységét. A közeljövõben ismertetjük az Élelmiszer-technológiai Fõosztály munkáját is, Dr. Cserhalmi Zsuzsanna megbízott fõosztályvezetõ segítségével (a Szerk.). A Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet Élelmiszer-biztonsági Fõosztályának K+F stratégiája Magyarország élelmiszer-biztonsági helyzetének felmérése rámutatott arra, hogy az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos K+F feladatok közcélú finanszírozási forrásból, az eddiginél nagyobb mértékben történõ támogatása egyértelmûen indokolt. A Központi Élelmiszer-tudományi Intézet alapfeladatainak ellátását két kutatási fõosztály - Élelmiszer-biztonsági Fõosztály és Élelmiszer-technológiai Fõosztály - biztosítja. Élelmiszer-biztonsági Fõosztály (Dr. Gelencsér Éva) Fõ feladatai a Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Stratégia tudományos megalapozását célozzák. A nemzetközi és hazai munkamegosztásban mûvelt élelmiszer-tudományi alap-(alapozó), alkalmazott és adaptációs kutatás és fejlesztés keretében felhalmozódó tudományos információ és szaktudás az európai kutatás és fejlesztés, társintézetek, kisvállalkozók, továbbá a fogyasztók számára is nyitott. 4. szám KÉKINFO 19

20 IINTTÉZETTII BEMUTT ATT Ó A fõosztályi K+F stratégiát meghatározó elemek: Rizikó faktorok, módszerek Eliminációs technológiák hatékonysága Élelmiszer-biztonsági veszély jellemzése Új élelmiszerek és technológiák biztonságossága Táplálkozás biztonsága, módszerek A tevékenyég alapján várható elõnyök: rizikófaktorokkal kapcsolatos információgyûjtés, bekapcsolódás nemzetközi adatbázisokba; rizikófaktorok kimutatására és nyomonkövetés ellenõrzésére alkalmas új módszerek adaptációja, fejlesztése; eliminációs technológiák fejlesztése és hatékonyságuk értékelése; új élelmiszerek és eddig nem ellenõrzött technológiákban rejlõ veszélyek feltárása; nemzeti tápanyag információs alapadatok gyûjtése és az alkalmazott technológiák hatásának értékelése a fõbb tápanyaghordozókban és biológiailag aktív komponensekben történõ funkcionális változások feltárásával, bekapcsolódás nemzetközi adatbázisokba. A fõosztályi stratégia megvalósításához rendelhetõ feladatok: Rizikófaktorok jellemzésére alkalmas adatbázis fejlesztése társintézetek és nemzetközi szervezetekkel történõ együttmû- 20 KÉKINFO 4. szám

GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK AZ ÉLELMISZERLÁNCBAN

GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK AZ ÉLELMISZERLÁNCBAN ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI KÖTETEK IV. GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK AZ ÉLELMISZERLÁNCBAN Szerkesztette: Bánáti Diána Gelencsér Éva Budapest, 2007. ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI KÖTETEK IV. Genetikailag módosított

Részletesebben

EGYÜTT MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER-BIZTONSÁGÁÉRT

EGYÜTT MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER-BIZTONSÁGÁÉRT ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI KÖTETEK III. EGYÜTT MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER-BIZTONSÁGÁÉRT Írták: Szerkesztette: Bánáti Diána Budapest 2006. ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI KÖTETEK III. EGYÜTT MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER-BIZTONSÁGÁÉRT

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Élelmiszer-szabályozás és fogyasztó védelem az Európai Unióban 148.lecke

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról 1 A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

A magyar élelmiszeripar prioritások és kihívások: az Élelmiszer az életért Magyar Nemzeti Technológiai Platform. 1 A Magyar Nemzeti Élelmiszertechnológiai Platform Célja ipar igényeinek Rendszeres párbeszéd

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform

Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Laszlovszky Gábor főosztályvezető Előzmények 1990- BSE Reformok az Európai Unió élelmiszer politikájában egyik alappillér a

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

Telepspecifikus vakcinák engedélyezésének jogi és szakmai háttere

Telepspecifikus vakcinák engedélyezésének jogi és szakmai háttere Telepspecifikus vakcinák engedélyezésének jogi és szakmai háttere Dr. Kulcsár Gábor Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága 2016. június 2. Tartalom Mik azok a

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

A baromfi-egészségügy aktuális

A baromfi-egészségügy aktuális A baromfi-egészségügy aktuális kérdései Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár országos főállatorvos XIX. Derzsy-napok 2011. június 2-3. Témák: Az állategészségügyi

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

A HACCP minőségbiztosítási rendszer

A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP története Kialakulásának okai A HACCP koncepció, bár egyes elemei a racionális technológiai irányításban mindig is megvoltak, az 1970-es évekre alakult ki, nem

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

A HACCP rendszer bevezetésének célja

A HACCP rendszer bevezetésének célja HACCP 4.tétel HACCP Lényege: - Nemzetközileg elfogadott módszer arra, hogy lehetséges veszélyeket azonosítsunk, értékeljünk, kezeljük a biztonságos élelmiszerek forgalmazása érdekében, - valamint rendszer

Részletesebben

Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás. megelőzése és csökkentése érdekében. NÉB)( Maradék nélkül konferencia

Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás. megelőzése és csökkentése érdekében. NÉB)( Maradék nélkül konferencia Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás megelőzése és csökkentése érdekében NÉB)( Maradék nélkül konferencia 2016. november 18. Szöllősi Réka Élelmiszer-feldolgozók Országos

Részletesebben

Campylobacter a baromfi ólban, Campylobacter az asztalunkon. Dr. Molnár Andor Állatorvos, tudományos munkatárs Pannon Egyetem, Georgikon Kar

Campylobacter a baromfi ólban, Campylobacter az asztalunkon. Dr. Molnár Andor Állatorvos, tudományos munkatárs Pannon Egyetem, Georgikon Kar Campylobacter a baromfi ólban, Campylobacter az asztalunkon Dr. Molnár Andor Állatorvos, tudományos munkatárs Pannon Egyetem, Georgikon Kar Bemutatkozás Ausztria-Magyarország határon átnyúló együttműködési

Részletesebben

Biztonság és önellenőrzés. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Biztonság és önellenőrzés. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Biztonság és önellenőrzés Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Alapvető fogyasztói elvárások az élelmiszerekkel szemben Az élelmiszer legyen biztonságos elegendő mennyiségű

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Enyedi György

Részletesebben

1. (1) A törvény hatálya az élelmiszereknek a Magyar Köztársaság területén történő előállítására, illetve forgalomba hozatalára terjed ki.

1. (1) A törvény hatálya az élelmiszereknek a Magyar Köztársaság területén történő előállítására, illetve forgalomba hozatalára terjed ki. 2003. évi LXXXII. törvény az élelmiszerekről Az Országgyűlés annak érdekében, hogy meghatározza az élelmiszer-vállalkozások működésének feltételeit, biztosítva ezzel a fogyasztók egészségének, érdekeinek,

Részletesebben

Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között

Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. május 6. EU-s vidékfejlesztési

Részletesebben

-pl. baktériumok és gombák toxinjai, mérgező növények, mérgező állati termékek, növényvédő szerek, különböző szennyező anyagok

-pl. baktériumok és gombák toxinjai, mérgező növények, mérgező állati termékek, növényvédő szerek, különböző szennyező anyagok ÉLELEM ÚTJÁN TERJEDŐ MEGBETEGEDÉSEK = elfogyasztott ételben, italban levő mérgező hatású anyag (mikroorganizmus, mérgező növény, vegyi anyag) okoz Jellemzői: rövid lappangási idő heveny, robbanásszerű

Részletesebben

A HÚS SZEREPE A HUMÁN TÁPLÁLKOZÁSBAN konferencia MEGHÍVÓ

A HÚS SZEREPE A HUMÁN TÁPLÁLKOZÁSBAN konferencia MEGHÍVÓ A HÚS SZEREPE A HUMÁN TÁPLÁLKOZÁSBAN konferencia MEGHÍVÓ A Baromfi Termék Tanács és Szakmaközi Szervezet, a Juh- és Kecske Terméktanács és Szakmaközi Szervezet és a Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése

Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése Tirián Attila NÉBIH Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság 2016. November 15. Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia Időtáv 2013. október 8-tól hatályos

Részletesebben

A LIFE Program és a LIFE Éghajlat-politikai Alprogram bemutatása

A LIFE Program és a LIFE Éghajlat-politikai Alprogram bemutatása A LIFE Program és a LIFE Éghajlat-politikai Alprogram bemutatása Olti Máté osztályvezető I. LIFE Klímapolitikai Tréning 2016. április 28. I. A LIFE Program A LIFE az Európai Unió pénzügyi finanszírozási

Részletesebben

Jogszabály-alkotási tervek - a melléktermékkel és a hulladékstátusz megszűnésével kapcsolatosan

Jogszabály-alkotási tervek - a melléktermékkel és a hulladékstátusz megszűnésével kapcsolatosan Jogszabály-alkotási tervek - a melléktermékkel és a hulladékstátusz megszűnésével kapcsolatosan László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős

Részletesebben

Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem. Műegyetem - Kutatóegyetem Biotechnológia, egészség-és környezetvédelem

Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem. Műegyetem - Kutatóegyetem Biotechnológia, egészség-és környezetvédelem Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem Kr.e. 6000 Kr.e. 5000 Ereky Károly (1878-1952) A biotechnológia a munkaszervezési tudomány, azaz technológia, élő szervezetekkel, más szóval biotechnológiai

Részletesebben

A LIFE számokban : a évi éghajlat-politikai pályázatok értékelésének tapasztalatai és a évi prioritások

A LIFE számokban : a évi éghajlat-politikai pályázatok értékelésének tapasztalatai és a évi prioritások A LIFE számokban : a 2015. évi éghajlat-politikai pályázatok értékelésének tapasztalatai és a 2016. évi prioritások III. LIFE Klímapolitikai Tréning 2016. szeptember 1. Kovács Barbara LIFE Éghajlat-politika

Részletesebben

Salmonella vizsgálatok és salmonella helyzet. Dr.Lebhardt Károly M.A.H.Food-Controll Kft

Salmonella vizsgálatok és salmonella helyzet. Dr.Lebhardt Károly M.A.H.Food-Controll Kft Salmonella vizsgálatok és salmonella helyzet Dr.Lebhardt Károly M.A.H.Food-Controll Kft Salmonellák bemutatása Enterobacteriaceae családba tartozó Gramnegatív pálcák, körülcsillósak, aktívan mozognak (kivéve

Részletesebben

LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok

LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok IV. LIFE Klímapolitikai Tréning 2017. február 16. Kovács Barbara LIFE Éghajlat-politika alprogram Nemzeti kapcsolattartó I. A LIFE program

Részletesebben

Új törvények az élelmiszerlánc szabályozásban

Új törvények az élelmiszerlánc szabályozásban Új törvények az élelmiszerlánc szabályozásban BIOMI KFT GMO Szimpózium Ősz Csabáné FVM Élelmiszerlánc-elemzési Főosztály 2008. november 6. 1 Új törvények az élelmiszerlánc szabályozásban 2008. évi XLVI.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Korány Kornél

Oktatói önéletrajz Dr. Korány Kornél egyetemi docens Élelmiszertudományi Kar Élelmiszerkémiai és Táplálkozástudományi Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1969-1974 Budapesti Műszaki Egyetem, Vegyészmérnöki Kar, BME Vegyészmérnöki Kar,

Részletesebben

Élelmiszer-tudományi kutatások a biztonságos élelmiszerekért. Gelencsér Éva, Beczner Judit, Daood Hussein

Élelmiszer-tudományi kutatások a biztonságos élelmiszerekért. Gelencsér Éva, Beczner Judit, Daood Hussein Élelmiszer-tudományi kutatások a biztonságos élelmiszerekért Gelencsér Éva, Beczner Judit, Daood Hussein ELŐZMÉNYEK 1959-1966 Dr. Török Gábor Hosszú távú és/vagy interdiszciplinális alap és alkalmazott

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

A baromfi ágazat stratégiája. Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács

A baromfi ágazat stratégiája. Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács A baromfi ágazat stratégiája Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995

Részletesebben

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Jasper Anita Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Élelmiszerhulladékok kezelésének és újrahasznosításának jelentősége

Részletesebben

A szarvasmarhák vírusos hasmenése ( BVDV) Nemzetközi mentesítési tapasztalatok

A szarvasmarhák vírusos hasmenése ( BVDV) Nemzetközi mentesítési tapasztalatok A szarvasmarhák vírusos hasmenése ( BVDV) Nemzetközi mentesítési tapasztalatok Dr. Peter Franken Budapest 2013 BVD elleni védekezés a szarvasmarhaállományokban 1. Bevezetés és holland szarvasmarha-adatok

Részletesebben

A GMO-mentes jelölés jogszabályi háttere. dr. Jasinka Anita főosztályvezető-helyettes Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztály

A GMO-mentes jelölés jogszabályi háttere. dr. Jasinka Anita főosztályvezető-helyettes Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztály A GMO-mentes jelölés jogszabályi háttere dr. Jasinka Anita főosztályvezető-helyettes Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztály Hazánk GMO mentes stratégiája - 53/2006. (XI. 29.) OGY határozat

Részletesebben

1. oldal, összesen: évi LXXXII. törvény. az élelmiszerekről. Általános rendelkezések

1. oldal, összesen: évi LXXXII. törvény. az élelmiszerekről. Általános rendelkezések 1. oldal, összesen: 6 A jogszabály mai napon hatályos állapota 2003. évi LXXXII. törvény az élelmiszerekről Az Országgyűlés annak érdekében, hogy meghatározza az élelmiszer-vállalkozások működésének feltételeit,

Részletesebben

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé?

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé? MEGHÍVÓ a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya, MTESZ Veszprém Megyei Szervezete közös rendezvényére, melyet a Magyar Tudomány Ünnepe

Részletesebben

A GMO-mentes jelölés Magyarországon

A GMO-mentes jelölés Magyarországon A GMO-mentes jelölés Magyarországon Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési Főosztály A magyar GMO-mentes mezőgazdasági stratégia - Országgyűlési h. a géntechnológiai tevékenységgel,

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul általános élelmiszerismeretek, fogyasztóvédelem tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

A szőlőtelepítés engedélyezési rendszere Mi várható 2016. után?

A szőlőtelepítés engedélyezési rendszere Mi várható 2016. után? A szőlőtelepítés engedélyezési rendszere Mi várható 2016. után? XVI. Szőlészeti, Borászati és Marketing Konferencia Lakitelek 2015. január 28. Sztanev Bertalan osztályvezető Az uniós szabályozás 2008.

Részletesebben

Oktatói önéletrajz. Dr. Barta József. Karrier. egyetemi docens. Élelmiszertudományi Kar Konzervtechnológiai Tanszék. Felsőfokú végzettségek:

Oktatói önéletrajz. Dr. Barta József. Karrier. egyetemi docens. Élelmiszertudományi Kar Konzervtechnológiai Tanszék. Felsőfokú végzettségek: Dr. Barta József egyetemi docens Élelmiszertudományi Kar Konzervtechnológiai Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1966-1971 Gödöllői Agrártudományi Egyetem, mezőgazdasági gépészmérnök Tudományos fokozatok,

Részletesebben

Az új élelmiszerjelölési rendelet alkalmazásának gyakorlati feladatai

Az új élelmiszerjelölési rendelet alkalmazásának gyakorlati feladatai Az új élelmiszerjelölési rendelet alkalmazásának gyakorlati feladatai Szegedyné Fricz Ágnes, főosztályvezető-helyettes. VM, Élelmiszer-feldolgozási Főosztály AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1169/2011/EU

Részletesebben

ÁOGYTI Takarmányellenőrzési Főosztály

ÁOGYTI Takarmányellenőrzési Főosztály ÁOGYTI Takarmányellenőrzési Főosztály Útmutató A Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) rendszerének kialakításához és alkalmazásához Tájékoztató segédanyag* a takarmányipari vállalkozások

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

Prof. Dr. Péter Ákos Biacs:

Prof. Dr. Péter Ákos Biacs: Transnational Innovation Platform from Cropfield to Table (HUHR/1001/2.1.3/0001 sz. Inno-CropFood) Prof. Dr. Péter Ákos Biacs: New tasks in food and nutrition sciences (In Hungarian language) Official

Részletesebben

Élelmiszeripari támogatások

Élelmiszeripari támogatások Élelmiszeripari támogatások 2014-2020 Szilágyi Péter közigazgatási tanácsadó Élelmiszer-feldolgozási Főosztály 1 Érintett témakörök ÚMVP támogatások és tanulságok Akadálypálya: a 2014-2020 tervezés feltételrendszere

Részletesebben

Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig

Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig Kiss Gábor Vezető Műszaki Felügyeleti és Technológiai Igazgatóság Műszaki Hálózati Koordináció 1 Az Általános vezérigazgató-helyettes

Részletesebben

A kutatóközpont közfeladatként ellátott tevékenysége Közfeladatként ellátott alaptevékenység köre A szerves kémia terén

A kutatóközpont közfeladatként ellátott tevékenysége Közfeladatként ellátott alaptevékenység köre A szerves kémia terén A kutatóközpont közfeladatként ellátott tevékenysége A kutatóközpont autonóm módon vesz részt az MTA közfeladatainak megoldásában, önállóan is vállal közfeladatokat, továbbá egyéb tevékenységet is végezhet.

Részletesebben

HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN

HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN DR. ORAVECZ MÁRTON elnök Sárváriné Lakatos Éva 2014. május 20. Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Genealógia (származástan) 74/2012.

Részletesebben

Integráció és szövetkezés

Integráció és szövetkezés Integráció és szövetkezés Jakab István Országgyűlés alelnöke MAGOSZ elnöke Napi Gazdaság Konferencia Budapest 2013. április 30. A mezőgazdasági termelés hatékonyságát a élelmiszerláncban elért magas érdekérvényesítési

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Ertseyné dr. Peregi Katalin

Oktatói önéletrajz Ertseyné dr. Peregi Katalin Ertseyné dr. Peregi Katalin egyetemi docens Kertészettudományi Kar Zöldség- és Gombatermesztési Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1969-1974 Kertészeti Egyetem, okleveles kertészmérnök 1980-1982 Kertészeti

Részletesebben

A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése

A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése Dr. Gombos Zoltán főosztályvezető VM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 2013. április 16. 1 Jogalkotói és jogalkalmazói hatalom szétválasztása:

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

A LIFE Éghajlat-politika Alprogram évi hagyományos projektekre vonatkozó felhívása

A LIFE Éghajlat-politika Alprogram évi hagyományos projektekre vonatkozó felhívása A LIFE Éghajlat-politika Alprogram 2016. évi hagyományos projektekre vonatkozó felhívása II. LIFE Klímapolitikai Tréning 2016. június 30. Kovács Barbara LIFE Éghajlat-politika alprogram Nemzeti kapcsolattartó

Részletesebben

LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási pályázatok LIFE Climate Governance and Information (GIC) projects

LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási pályázatok LIFE Climate Governance and Information (GIC) projects LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási pályázatok LIFE Climate Governance and Information (GIC) projects Kovács Barbara, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Klímapolitikai Főosztály I. LIFE

Részletesebben

Új válságkezelési szabályozás a pénzügyi szektorban Szakál Gyöngyvér

Új válságkezelési szabályozás a pénzügyi szektorban Szakál Gyöngyvér Új válságkezelési szabályozás a pénzügyi szektorban Szakál Gyöngyvér 2012. április Új válságkezelési rendszer szükségessége A globális pénzügyi válság rámutatott, hogy a pénzügyi szektorban a válságkezelési

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUM

TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUM A KÖZPONTI ÉLELMISZER-TUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET AZ MTA ÉLELMISZER-TUDOMÁNYI KOMPLEX BIZOTTSÁGA és a MAGYAR ÉLELMISZER-TUDOMÁNYI ÉS TECHNOLÓGIAI EGYESÜLET közös rendezésében 2009. november 27-én tartandó

Részletesebben

LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation

LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation Nyitrai Emese Klímapolitikai referens III. LIFE Klímapolitikai Tréning 2016. Szeptember 1. Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz

Részletesebben

A szalmonella gyérítési programokkal kapcsolatos útmutatók

A szalmonella gyérítési programokkal kapcsolatos útmutatók A szalmonella gyérítési programokkal kapcsolatos útmutatók dr. Pállai Gerda Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság, Járványügyi Osztály 2013. október 18.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Csillagvizsgáló. alkoholos italokat és borászati termékeket forgalmazó fővárosi vendéglátóipari egységek ellenőrzése részletes eredmények

Csillagvizsgáló. alkoholos italokat és borászati termékeket forgalmazó fővárosi vendéglátóipari egységek ellenőrzése részletes eredmények 1 Csillagvizsgáló alkoholos italokat és borászati termékeket forgalmazó fővárosi vendéglátóipari egységek ellenőrzése részletes eredmények Az akcióról Helyszín: Budapest, összesen 10 kerület érintésével

Részletesebben

Biológiai biztonság: Veszély: - közvetlen - közvetett

Biológiai biztonság: Veszély: - közvetlen - közvetett Biológiai biztonság Biológiai biztonság: Minden biológiai anyag potenciálisan kórokozó és szennyező; a biológiai biztonság ezen biológiai anyagok hatásaira (toxikus hatások, fertőzések) koncentrál és célja

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról I. Előzmények Az 1698/2005/EK rendelet 68. cikke előírja a tagállamok számára a nemzeti vidéki hálózatok létrehozását, melynek határideje 2008.

Részletesebben

A HACCP rendszer fő részei

A HACCP rendszer fő részei A HACCP története Kialakulásának okai A HACCP koncepció, bár egyes elemei a racionális technológiai irányításban mindig is megvoltak, az 1970-es évekre alakult ki, nem kis mértékben az űrutazásokhoz szükséges

Részletesebben

Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015.

Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015. Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015. Tejpiac Támogatási rendszer Beruházások Integráció GMO kérdés Marketing alap Kiskereskedelem EKÁER/FELIR

Részletesebben

Az élelmiszeripar jelene, jövője

Az élelmiszeripar jelene, jövője Az élelmiszeripar jelene, jövője dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár 2012. április 25. Élelmiszergazdaság jelentősége Stratégiai jelentőségű ágazat:

Részletesebben

SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS. a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon. Készült:

SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS. a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon. Készült: SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon c. pályázathoz Készült: az MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézetében Pécs,

Részletesebben

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Élelmiszerminőség, élelmiszerbiztonság

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Élelmiszerminőség, élelmiszerbiztonság HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Élelmiszerminőség, élelmiszerbiztonság Készült a vas megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. megbízásából, a Healthy Food Egészséges Étel az Egészséges

Részletesebben

2010.10.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/3 RENDELETEK

2010.10.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/3 RENDELETEK 2010.10.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/3 RENDELETEK A BIZOTTSÁG 955/2010/EU RENDELETE (2010. október 22.) a 798/2008/EK rendeletnek a Newcastle-betegség elleni vakcinák felhasználása tekintetében

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 1-1-89/398 számú előírás Különleges táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszerek

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 1-1-89/398 számú előírás Különleges táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszerek MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 1-1-89/398 számú előírás Különleges táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszerek Foodstuffs intended for particular nutritional uses Ezen előírás az

Részletesebben

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához Segédlet a kezesség kategóriájának megállapításához Jelen Segédlet célja, hogy segítséget nyújtson a kezesség kategóriájának kiválasztásában. A kezesség alapvetően az ügylet cél szerinti tevékenységi köre

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram. Kódszám: VEKOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram. Kódszám: VEKOP Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram Kódszám: VEKOP-1.2.3-16. A Hitelprogram célja A Hitelprogram a KKV-k versenyképességének növelése tematikus célkitűzés,

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Együttműködések támogatása Tószegi Orsolya Miniszterelnökség EMVA Stratégiai Főosztály Gyarmat 2015.10.21. Legfontosabb célkitűzések Munkahelyteremtés, vidéki munkahelyek

Részletesebben

A HALÁSZATI K+F+I SZEKTOR HAZAI ÉS NEMZETKÖZI HELYZETE, LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI, AVAGY MIÉRT VAN SZÜKSÉGE A GYAKORLATNAK A KUTATÁSRA?

A HALÁSZATI K+F+I SZEKTOR HAZAI ÉS NEMZETKÖZI HELYZETE, LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI, AVAGY MIÉRT VAN SZÜKSÉGE A GYAKORLATNAK A KUTATÁSRA? A HALÁSZATI K+F+I SZEKTOR HAZAI ÉS NEMZETKÖZI HELYZETE, LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI, AVAGY MIÉRT VAN SZÜKSÉGE A GYAKORLATNAK A KUTATÁSRA? Urbányi Béla, Horváth Ákos, Müllerné Trenovszki Magdolna, Hegyi Árpád,

Részletesebben

Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei. Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály

Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei. Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály Termelői szervezetek és kialakulásuk Feladatkörük Érdekviszonyaik Szerves fejlődés Európai

Részletesebben

L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG

L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.3. BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2004. december 1.) a kutyák, macskák és görények harmadik országokból az Európai Unióba irányuló nem kereskedelmi célú

Részletesebben

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. A fenntarthatóság jelentősége a Jövő Élelmiszeripari Gyárában A környezeti hatások vizsgálatát szolgáló kutatási infrastruktúra az élelmiszeripari fenntartható fejlődés megvalósítására Homolka Fruzsina

Részletesebben

A Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegy program a földrajzi árujelzők előiskolája

A Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegy program a földrajzi árujelzők előiskolája A Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegy program a földrajzi árujelzők előiskolája PALLÓNÉ DR. KISÉRDI IMOLA osztályvezető, a HÍR BB elnöke FM Eredetvédelmi Főosztály EREDETVÉDELMI FÓRUM 2016. november

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Gyógynövények az élelmiszerek között

Gyógynövények az élelmiszerek között Gyógynövények az élelmiszerek között Budapest, 2011. március 25. Sárvár Deák Ferenc főosztályvezető-helyettes Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 1 Az emberi felhasználásra

Részletesebben

Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete

Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete dr. Reiterer Zoltán Ózd, 2013. szeptember 27. Az Európai Unió élelmiszerjogának alapelve Alapelv: a biztonságos és egészséges élelmiszer szabad mozgása biztosított

Részletesebben

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar 52. Közgazdász Vándorgyűlés, Nyíregyháza Dr. Losó József MIRELITE MIRSA Zrt. - Elnök A mezőgazdaság az

Részletesebben

A Hagyományok Ízek Régiók (HÍR) védjegyprogram eredményei és fejlesztési irányai

A Hagyományok Ízek Régiók (HÍR) védjegyprogram eredményei és fejlesztési irányai A Hagyományok Ízek Régiók (HÍR) védjegyprogram eredményei és fejlesztési irányai Pallóné Dr. Kisérdi Imola osztályvezető HÍR BB elnök FM Eredetvédelmi Főosztály OMÉK - HÍR Gála 2015. szeptember 24. Védjegyek

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEK HATÉKONY FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI ÉS EREDMÉNYEI A PILZE-NAGY KFT-NÉL SOMOSNÉ DR. NAGY ADRIENN SZEGED, 2014.11.13.

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEK HATÉKONY FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI ÉS EREDMÉNYEI A PILZE-NAGY KFT-NÉL SOMOSNÉ DR. NAGY ADRIENN SZEGED, 2014.11.13. KUTATÁS-FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEK HATÉKONY FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI ÉS EREDMÉNYEI A PILZE-NAGY KFT-NÉL SOMOSNÉ DR. NAGY ADRIENN SZEGED, 2014.11.13. PILZE-NAGY KFT. Tevékenység: Laskagomba termesztés Laskagomba

Részletesebben

Témakörök. Elmélet. Elmélet. Elmélet. Elmélet. Elméleti megközelítések Gyakorlati példák. Mit mérnénk? Miért szeretnénk mérni?

Témakörök. Elmélet. Elmélet. Elmélet. Elmélet. Elméleti megközelítések Gyakorlati példák. Mit mérnénk? Miért szeretnénk mérni? Témakörök Gazdasági szabályozás. hét A szabályozás hatékonysága ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék i megközelítések Gyakorlati példák Kutatási eredmények Készítette: Valentiny Pál A tananyag a Gazdasági

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában Németh Gábor Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala A kutatás-fejlesztési tevékenység rejtelmei Budapest, 2012. május 24. Bizonytalanság

Részletesebben