Közlekedéstan. Gaál Bertalan. Közlekedéspolitika és szabályozás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közlekedéstan. Gaál Bertalan. Közlekedéspolitika és szabályozás"

Átírás

1 Közlekedéstan Gaál Bertalan Közlekedéspolitika és szabályozás 1

2 Gazdaságpolitika Gazdaságpolitika: Az állami akaraton keresztül megvalósuló, szakmailag-tudományosan megalapozott, a társadalmi és politikai célokkal összhangban álló, a gazdaság befolyásolására irányuló döntések, cselekvések folyamata. 2

3 Közlekedéspolitika Közlekedéspolitika: A közlekedési ágazat teljes rendszerét átfogó, az általános politikai célokkal összehangolt, szakmailag, tudományosan megalapozott, maximális igénykielégítésre irányuló, a fő célokat és eszközöket rögzítő felső szintű irányítása. 3

4 Közlekedéspolitika Célja: maximális igénykielégítés Eszköze: Közvetlen befolyásolás Aktív (kötelező feladatok kijelölése /pl. fuvarkényszer/, műszaki paraméterek meghatározása) Passzív formák (tilalmak, engedélyezési korlátok) Közvetett befolyásolás (gazdasági szabályozás eszközei: adózás, támogatás, árszabályozás) 4

5 Állami beavatkozás szükségessége, okai Pálya és jármű elkülönülő használati-üzemeltetési viszonyai Pályák állami (önkormányzati) tulajdona Természetes monopóliumok, oligopol piacok Közhasznú feladatok ellátása (közszolgáltatások), regionális, honvédelmi és szociális szempontok Kapacitástartalékok szükségessége, versenyszabályozás szükségessége, externáliák hatása, figyelembevétele Tevékenység ellátásának biztonsági szabályozása (VESZÉLYES ÜZEM), (foglalkoztatás egészségügy, képzettség) Nemzetközi egyezmények, integrációs szabályozás, jogszabályi hierarchia Egységes információs rendszerek 5

6 Közlekedéspolitika A közlekedéspolitika az állam kezében levő egyik nagyon fontos struktúrapolitikai eszköz a termelési szerkezetváltás elősegítésében az innováció előmozdításában a külgazdasági politikában a foglalkoztatáspolitikában a regionális, területi, térségi fejlesztésekben a környezetgazdálkodási politikában a működőtőke bevonásban 6

7 Szabályozás elvi kérdései Szabályozáspolitikai eszközök Közvetlen intézkedések (ellátási felelősség, rendvéd.) Speciális adók és támogatások, állami költségvetés Jogi szabályozás Versenypolitika és fogyasztóvédelmi szabályozás Tevékenységi engedélyezések, követelmények Közlekedési szolgáltatások igénybevétele Erkölcsi meggyőzés, ráhatás, oktatás, nevelés Kutatás-fejlesztés Információk biztosítása Input folyamatokra irányuló politikák 7

8 Közlekedéspolitika Magyar közlekedéspolitika fejlődése 1848 Széchenyi István 1890 Baross Gábor pragmatikus közlekedéspolitika helyreállítás és konzerválás 1968 Csanádi-féle reform 1996 európai felzárkózás 2004 EU konform közlekedéspolitika 8

9 Közlekedéspolitika 1996-os közlekedéspolitika Célrendszer stratégiai irányok 1. EU-ba integrálódás elősegítése 2. Szomszédos országokkal a közlekedési együttműködés javítása 3. Kiegyensúlyozottabb térségi fejlődés segítése 4. Az emberi élet és környezet védelme 5. Hatékony, piackonform közlekedésszabályozás 9

10 Közlekedéspolitika Eszközrendszer Hálózat fejlesztése Járműgazdálkodás korszerűsítése Szolgáltatások átstruktúrálása Jogi szabályozás Gazdasági szabályozás Humánpolitika Elmaradások Vasúti reform, hálózatfejlesztés; gyorsforgalmi úthálózat; Duna hajózhatóság, kikötőfejlesztés; MALÉV-konszolidáció; városi közforgalmú közlekedés; környezetvédelmi célok; fejlesztésfinanszírozás, tarifarendszer 10

11 Közlekedéspolitika 2004-es közlekedéspolitika ( ) Stratégiai főirányok 1. Az életminőség javítása, az egészség megőrzése, a területi különbségek csökkentése, a közlekedésbiztonság növelése, az épített és természeti környezet védelme 2. Az EU-ba történő sikeres integrációnk elősegítése 3. A környező országokkal való kapcsolatok javítása és ezen kapcsolatok bővítése 4. A területfejlesztési célok megvalósításának előmozdítása 5. A hatékony (fejlesztés) üzemeltetés és fenntartás feltételeinek megteremtése a szabályozott verseny segítségével 11

12 Közlekedéspolitika Célok, prioritások Üzemeltetési-forgalmi: Személyszállításban: közösségi közlekedés előnyben részesítése Áruszállításban: vasúti és vízi közlekedés, kombinált áruszállítás előnyben részesítése Fenntarthatósági szempont: Jelenlegi modal-split megtartása, közúti részarány növekedési ütemének lassítása Fejlesztés: Helsinki folyosók (TEN-hálózat) Környezetkímélő infrastruktúra-fejlesztés Elérhetőség javítása 12

13 Közlekedéspolitika Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia Horizontálisan ható tényezők 1. Növekvő teljesítmények ellenére a közlekedésbiztonság javítása 2. Környezetterhelés mérséklése 3. Fajlagos energiafelhasználás csökkentése, megújuló energiaforrások 4. Intelligens technológiák 5. Közlekedés hatékony működését támogató intézményi környezet, szabályozás Egységes Alágazati Közlekedésfejlesztési Stratégia 13

14 Közlekedéspolitika 2014 Nemzeti Közlekedési Infrastruktúrafejlesztési Stratégia Társadalmi célkitűzések Környezetre gyakorolt negatív hatások csökkenése, klímavédelmi szempontok érvényesülése A gazdaság hatékonyságának, növekedésének elősegítése Egészség- és vagyonbiztonság javulása (balesetek áldozatainak jelentős csökkentése Foglalkoztatás javulása Lakosság jólétének és mobilitási feltételeinek javulása Területi egyenlőtlenségek mérséklése Társadalmi igazságosság, méltányosság javítása Nemzetközi kapcsolatok erősítése Gaál BertalanElőadó: Cím

15 Közlekedéspolitika Közlekedési célkitűzések Társadalmi szinten hasznosabb közlekedési szerkezet kialakítás Erőforrás-hatékony közlekedési módok erősítése Társadalmi szinten előnyösebb személy- és áruszállítás erősítése Szállítási szolgáltatások színvonalának és hatékonyságának növelése Szállítási szolgáltatások javítása Fizikai rendszerelemek javítása Gaál BertalanElőadó: Cím

16 nagy kockázattal megvalósítható korlátozottan megvalósítható megvalósítható biztonsággal megvalósítható Kiemelt hasznosságú - Szűk keresztmetszet felszámolás vasúti TEN-T korridoron - Budapest vasúti áteresztőképességének fejlesztése - Hiányzó közúti TEN-T átfogó hálózati elemek építése - A közforgalmú közlekedési szolgáltatások igény alapú tervezése - Vasúti szolgáltatások és ráhordás kis költségű fejlesztése nagyvárosok térségi forgalmában - Módváltó (P+R és B+R) rendszerek fejlesztése - Városi áruszállítás fejlesztése - Közlekedésbiztonsági beavatkozások Budapesten - Vasúthálózat közlekedésbiztonsági fejlesztése - Menedzsment eszközök megvalósítása (különösen a meglévő infrastruktúra felújítása) - Utazási körülmények javítása, közlekedési láncok összekapcsolása az elővárosi közlekedésben - Buszközlekedés indokolt fejlesztése elővárosban, ahol nincs vasút - Közlekedésbiztonsági beavatkozások nagyvárosokban Nagy hasznosságú - M0 hiányzó szakaszainak megépítése - Szűk keresztmetszet felszámolás országos vasúti hálózaton - Meglévő gyorsforgalmi és főúthálózat fejlesztése (beleértve az országhatárok és megyeközpontok gyorsforgalmi elérését) - Nagyvárosok elővárosi forgalmának vasúti fejlesztése - Intermodális infrastruktúra fejlesztése - Kötöttpályás rendszerek integráló fejlesztése - Hiányzó gyorsforgalmi út kapcsolatok építése megyeszékhelyekre - Hiányzó haránt irányú közúti elemek kiépítése - Összefüggő európai, országos kerékpárforgalmi hálózat hiányzó elemeinek kialakítása - A vízi TEN-T hálózati kikötők paramétereinek törzshálózati szintre való fejlesztése, áruszállító hajók korszerűsítése - Vasúti csomópont- és állomásfejlesztés - Meglévő utak, csomópontok közlekedésbiztonsági fejlesztése - Hiányzó közúti TEN-T törzs hálózati elemek építése - Elkerülő utak fejlesztése - Személyszállító vasúti jármű és autóbusz csere program Közepes hasznosságú - Vasúti TEN-T átfogó hálózati elemek TSI alapú fejlesztése - Szűk keresztmetszet felszámolása regionális vasúti hálózaton - Vasúti fővonalak korszerűsítése - Vízi TEN-T hálózati víziút, a Duna paramétereinek törzshálózati szintre való fejlesztése - Személyforgalmi kikötési pontok fejlesztése, létesítése, a hajójáratok parti kapcsolatainak kialakítása, személyszállító hajók korszerűsítése - Vasúti TEN-T törzshálózati elemek TSI szintű fejlesztése - Nemzetközi vasúti forgalom fejlesztése jelentős forgalmú relációkban Kis hasznosságú 16 - Versenyképes regionális repterek fejlesztése - A légi TEN-T törzshálózat fejlesztése - Alacsony forgalmú vasúti vonalak jelentős fejlesztése - Alacsony forgalmú vasúti vonalak szűk keresztmetszeteinek feloldása, szolgáltatásfejlesztés Gaál BertalanElőadó: Cím

17 Az EU közlekedéspolitikája Római Szerződés Egységes közlekedéspolitika Verseny kibontakoztatása Állami támogatások korlátozása (kiv.: közszolgáltatás veszteség-kiegyenlítés; előzetesen bejelentett támogatás) Piaci szereplők működésének szabadsága, piacra lépés, működés (szakmai képesítés, pénzügyi fedezet biztosítása, erkölcsi feddhetetlenség) Hálózatos infrastruktúra használata (szabad pályáralépés fokozatos kiterjesztése) Fejlesztések finanszírozása (társfinanszírozási konstrukció, fejlesztési alapok [Strukturális, Kohéziós]) Csatlakozási tárgyalások derogáció kérése 31 közlekedési kérdésben (8 került elfogadásra) 17

18 Az EU közlekedéspolitikája 1989 EK strassbourgi csúcsértekezlete Transeuropean Network (TEN-T, TEN-E, eten) 1991 Maastricht az EU pénzügyileg is hozzájárul a hálózatok fejlesztéséhez 1994 Christophersen-csoport korfui jelentése Prioritási feltételek Legyen az ország szempontjából kivételes fontosságú, ugyanakkor Uniós jelentőségű, amely hozzájárul az EU gazdasági és társadalmi kohéziójához; Legyen jól előkészített, gazdaságilag életképes, elősegítve a versenyképesség és a technológia fejlődését; Akadályozza meg az állami támogatási eszközök versenytorzító hatását, tegye lehetővé magánbefektetések bevonását; Legyen tekintettel a környezetvédelmi előírásokkal AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1315/2013/EU RENDELETE [661/2010/EU határozat] 1994 Kréta, Páneurópai Közlekedési Konferencia (páneurópai folyosók) 1. Tallinn Riga Varsó 2. Berlin Varsó Minszk Moszkva 3. Berlin/Drezda Wroclaw Lvov Kijev 4. Berlin/Nürnberg Prága Budapest Konstanca/Thesszaloniki/Isztambul 5. Trieste Ljubljana (Rijeka Zágráb, Ploce Szarajevó) Budapest Pozsony Ungvár Lvov 6. Gdansk Varsó Zsolna 7. Duna mint víziút 8. Durres Tirana Skopje Szófia Várna 9. Helsinki Kijev/Moszkva Ogyessza/Kisinyov/Bukarest Plovdiv Gaál BertalanElőadó: Cím

19 Az EU közlekedéspolitikája Új közösségi közlekedéspolitika ( Fehér Könyv Az EU közlekedéspolitikája 2010-ig) Irányelvei: 1. Közlekedési munkamegosztás átrendezése 2. Szűk keresztmetszetek megszüntetése 3. A közlekedők a közlekedéspolitika középpontjában 4. A közlekedés globalizációjának kezelése 19

20 Az EU közlekedéspolitikája 1. Közlekedési munkamegosztás átrendezése Szabályozott verseny Azonos versenyfeltételek Vasút újjáélesztése A minőség javítása a közúti ágazatban (biztonság) A légi közlekedés ellenőrzés alá vonása A közlekedési módok egymáshoz kapcsolása Tenger-belvízi-vasút Intermodális szolgáltatások megkezdésének elősegítése (Marco Polo program) Kedvező műszaki feltételek kialakítása, fuvarintegrátorok Infrastruktúra használati díjak általánossá tétele (használó fizet elv) 20

21 Az EU közlekedéspolitikája 2. Szűk keresztmetszetek megszüntetése Akadályok megszüntetése a főútvonalakon Árufuvarozás előnyben részesítése (multimodalitás) Nagysebességű személyszállítási vasúthálózat Forgalmi viszonyok javítása (irányítás) Jelentős infrastrukturális projektek kezdeményezése Finanszírozás kérdés Állami költségvetés korlátjai PPP támogatása, közösségi alapok 21

22 Az EU közlekedéspolitikája 3. Közlekedők a középpontban Közlekedésbiztonság javítása (halálos áldozatok számának felére csökkentése) A használók költségeit befolyásoló tényezők Infrastruktúra használati díj kirovása Üzemanyagadók harmonizálásának szükségessége Emberarcú közlekedés Intermodalitás, egységes közlekedési rendszerek, szolgáltatók együttműködése A közlekedők jogai és kötelezettségei Városi közlekedés ésszerűsítése 22

23 Az EU közlekedéspolitikája 4. Globalizálódás Bővítés lényegi változásai Infrastrukturális kihívás Hajózás biztonságának új dimenziója (olcsó lobogók ellenőrzése) Vasúthálózat (kiterjedés színvonal) Kibővült Európa határozottabb fellépése a világban EU egységes fellépése Galileo program 23

24 Az EU közlekedéspolitikája 2011-es közlekedéspolitika (Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához) Alaptétele: A mobilitás visszaszorítása nem tekinthető megoldásnak, ezért a cél a munkamegosztási arányok optimalizálása (komodalitás: A közlekedési ágak aktív együttműködése, egymásra épülő együtt dolgozása, a különböző közlekedési módok leghatékonyabb együttes alkalmazása. ) 24

25 Az EU közlekedéspolitikája A növekedési korlátok figyelembevételével (környezeti fenntarthatóság, energiafelhasználás, fejlesztési források) 2050-re egy fenntartható közlekedési rendszert kell kialakítani. A megvalósulást 10 teljesítménymutatón keresztül ellenőrzik 25

26 I. Hatékony és integrált mobilitási rendszer 1. Egységes európai közlekedési térség 2. Színvonalas munkahelyek és a tisztességes munkakörülmények előmozdítása 3. A közlekedés védelme 4. Emberéletek ezreinek megmentése a közlekedésbiztonságra vonatkozó fellépések révén 5. A szolgáltatás minősége és megbízhatósága Gaál BertalanElőadó: Cím

27 II. Innováció a jövő szolgálatában: technológiák és magatartásformák 1. Európai közlekedési kutatási és innovációs politika 2. Fenntarthatóbb magatartásformák ösztönzése 3. Integrált városi mobilitás Gaál BertalanElőadó: Cím

28 III. Korszerű infrastruktúra és intelligens finanszírozás 1. Közlekedési infrastruktúra: területi kohézió és gazdasági növekedés 2. Következetes finanszírozási keretek 3. A helyes árképzés és a piaci torzulások kiküszöbölése IV. Külső dimenzió Gaál BertalanElőadó: Cím

29 Az EU közlekedéspolitikája Végső soron egy egységes európai közlekedési térség megteremtése a cél 1. Egységes belső piac kialakítása Akadályok megszüntetése, egységes versenyszabályok, integrált mobilitási rendszer 2. Szociális feltételek, biztonság és szolgáltatási színvonal Közlekedési munkavállalókra vonatkozó szabályok egységesítése, közlekedés védelme (utasjogok, árubiztonság) 3. Innováció: a közlekedés fejlesztése 4. Infrastruktúra politika 5. Külső dimenzió 29

30 Közlekedés szabályozása A szabályozás folyamatokba történő beavatkozás kijelölt jellemzők (paraméterek) elérése célállapot megvalósítása 30

31 A szabályozás intézményrendszere A közlekedésért felelős: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (miniszter: Dr. Seszták Miklós) Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság (államtitkár: Tasó László) 31

32 152/2014 (VI.6.) Korm. rend (1) A miniszter a közlekedésért való felelőssége keretében előkészíti a) a közlekedés védelmére és biztonságára, b) a közúti, a légi, a vasúti és a vízi közlekedésre, c) a gyorsforgalmi utakra és az utakkal kapcsolatos szabályokra, a kombinált árufuvarozásra, a közlekedési szolgáltatásokra, a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozására, a veszélyes áruk szállítására, d) a gépjármű-vezető képzésre, e) a közlekedési szakemberek képzésére, vizsgáztatására és utánképzésére, a nemzetközi közúti fuvarozást végző egyes járművek személyzetének vezetési és pihenőidejére, a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekre vonatkozó jogszabályokat. (2) A miniszter a közlekedésért való felelőssége keretében irányítja, szervezi, összehangolja a közlekedési hálózati infrastruktúra fejlesztését, és ellátja a helyközi közösségi közlekedés megrendelésével és finanszírozásával kapcsolatos feladatokat Gaál BertalanElőadó: Cím

33 I) Nemzeti fejlesztési miniszter A Kormány tagja által irányított vagy felügyelt központi államigazgatási szervek A B 1 A központi államigazgatási szerv neve A miniszter hatásköre 2 Közlekedésbiztonsági Szervezet irányítás 3 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 4 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 5 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság irányítás irányítás irányítás 6 Nemzeti Közlekedési Hatóság irányítás 7 Országos Atomenergia Hivatal felügyelet Gaál BertalanElőadó: Cím

34 A közlekedés-szabályozás szervezeti rendszere Nemzeti Közlekedési Hatóság 2006-ban hozták létre 2007-ben beleolvad a HM Katonai Légügyi Hivatal, 2008-ban pedig a Magyar Vasúti Hivatal - Valamennyi közlekedési alágazat hatósági és szakhatósági feladatát ellátja első- és másodfokon; - Központi Hivatal és szakmai/regionális szervezeti feladatok (közlekedési felügyelőségek a megyei kormányhivatalokban) 34

35 A közlekedés-szabályozás szervezeti rendszere Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (2007-) (korábbi Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság ) A Minisztérium háttérintézménye Az országos közúthálózat vagyonkezelője - Országos közúthálózat fejlesztésével, fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos koncepciók, kutatás-fejlesztés, finanszírozási források kezelése (szerződések NIF Zrt-vel, Magyar Közút Zrt-vel); - Közutak osztályba sorolása, díjköteles közutak használata, díjak beszedésének biztosítása szerződéssel, díjszedési rendszerek kialakítása, koncessziósok monitoringja (M5, M6); - Vasúthálózat stratégiai fejlesztése, projektek kialakítása és irányítása; - Hazai és uniós támogatással megvalósuló közúti, vasúti, vízi és városi közlekedési fejlesztési projektek összehangolása (KIKSZ Zrt (NAV)); - Egyes költségvetési előirányzatok kezelése. 35

36 A közlekedés-szabályozás szervezeti rendszere Közlekedésbiztonsági Szervezet - A vasúti, légi és vízi közlekedési balesetek és egyéb események szakmai vizsgálata törvényi felhatalmazás szerint; - A vizsgálatok elemzése, következtetések alapján feladatok kijelölése, biztonsági feltételek alakítása; /Közúti közlekedésben közlekedésrendészeti feladat, ágazati szakmai szervek részvételével/ 36

37 A közlekedés-szabályozás szervezeti rendszere Szakmai gazdasági társaságok Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. Feladata: gyorsforgalmi utak, országos közúthálózat, vasutak fejlesztése, Az ezekkel kapcsolatos beruházói feladatok ellátása (előkészítés, versenyeztetés, közbeszerzés, szerződéskötés, átvétel) Környezetvédelmi és régészeti feladatok (M3 Archeopark, Polgár) 37

38 Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Feladata: az országos gyorsforgalmi- és főutakon az E-matrica rendszerben díjszedési-, pótdíjazási-, és díjellenőrzési-, valamint az E-útdíj rendszerben díjszedési-, egyetemes útdíjszolgáltatói-, és díjellenőrzéstámogatói tevékenységet végez Gaál BertalanElőadó: Cím

39 EGYÉRTELMŰ MEGKÜLÖNBÖZTETÉS!!! Használati díj = adott infrastruktúra-rész meghatározott időszakra történő igénybevételét teszi lehetővé Útdíj = két pont közötti távolság megtételéért fizetendő díj, a megtett távolság és a gépjármű kategóriája alapján Használati díj és útdíj nem vethető ki egyidejűleg adott járműkategóriára ugyanazon útszakasz használatáért Előadó: Cím

40 A közlekedés-szabályozás szervezeti rendszere HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. Feladatok: Magyarország légterében légiforgalmi szolgálat ellátása (légiirányítás) Légiforgalmi tájékoztatás, menetrendszerkesztés, résidőkiosztás Légiforgalmi szakszemélyzet képzése, kutatás 40

41 A közlekedés-szabályozás szervezeti rendszere Szakmai közhasznú szervezetek Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. A minisztérium tudományos háttérintézménye Elsősorban kutatás-fejlesztéssel és koncepciók kidolgozásával, országos statisztikai adatgyűjtéssel foglalkozik, melyek célja a közlekedéspolitikai döntések elméleti megalapozása Feladata még a közösségi közlekedés regionális szervezése, ez Regionális Közlekedésszervezési Irodák hálózatán keresztül történik 41

42 A közlekedés-szabályozás szervezeti rendszere Magyar Közút Állami Közútkezelő, Fejlesztő, Műszaki és Információs Nonprofit Zrt. Feladatai: Országos közúthálózat üzemeltetése, fenntartása, kezelése, a hálózati szempont erősítése Műszaki szabályozás és engedélyezés Adminisztráció Országos Közúti Adatbank működtetése Információszolgáltatás, tájékoztatás, ÚTINFORM 42

43 A közlekedés-szabályozás szervezeti rendszere Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft. Feladata: Rendkívüli és minősített helyzetek kezelése Védelem, szervezés, készletgazdálkodás 43

44 A közlekedés-szabályozás szervezeti rendszere Önkormányzat Helyi hatáskör Saját szervezet kialakítása Önkormányzati utak kezelése Helyi közforgalmú közlekedés szervezése 44

45 A közlekedés-szabályozás szervezeti rendszere Budapest Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Parkolás Taxi Közforgalmú közlekedés BKV, (VT- Transman Kft.)-VT-Arriva; T&J Busz Projekt Kft. Közútkezelés BKK Közút 45

46 A közlekedés-szabályozás szervezeti rendszere A BKK feladatai saját megfogalmazásuk szerint közvetlenül a Fővárosi Önkormányzatnak alárendelve működik, Budapest Főváros Önkormányzatának 100%-os tulajdonában áll, előkészíti és végrehajtja Budapest közlekedési stratégiáját, érvényesíti a fenntarthatósági és esélyegyenlőségi szempontokat a budapesti közlekedés működtetésében és fejlesztésében, integráltan irányítja és felügyeli a budapesti közlekedési ágazatokat, különösen a közösségi és közúti közlekedést, megrendeli és a közös közlekedési kasszába befolyó állami és felhasználói forrásokból finanszírozza a közösségi és közúti közlekedési közszolgáltatásokat, fejleszti a város közlekedését, érvényesíti a gyalogos és kerékpáros közlekedés szempontjait, megteremti az egyensúlyt a közlekedési rendszer működése és fejlesztése között, egységes finanszírozási rendszert működtet, ellátja a fővárosi tulajdonú közlekedési és közútkezelő szolgáltató cégek tulajdonosi felügyeletét, koordinálja a közúti és a közösségi közlekedést érintő kerületi önkormányzati, közmű és egyéb beruházásokat, aktív szerepet vállal a regionális és nemzetközi közlekedési együttműködés terén Budapest főváros képviseletében. 46

47 A közlekedés-szabályozás szervezeti rendszere Általános önkormányzat Helyi közforgalmú közlekedés közszolgáltatási szerződéssel megbízott vállalkozás általában Volán társaságok (kiv.: MVK, DKV, SZKT, KT, Tüke Busz) Közútkezelés Városüzemeltetési Osztály település mérettől függően több vállalkozással 47

48 Közlekedési szervezetek Kiemelt közlekedési vállalatok Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. Magyar Államvasutak Zrt. holding Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. MÁV-START Zrt. (2014. jan 1. MÁV-Trakció és MÁV-Gépészet) MÁV Ingatlankezelő Kft. MÁV Vagyonkezelő Zrt. MÁV Szolgáltató Központ Zrt. MÁV VAGON Kft. Záhony-Port Zrt. Vasútvállalat MÁV Nosztalgia Kft. Resti Zrt. MÁV FKG Kft. MÁV Vasútőr Kft. MÁV KFV Kft. MÁVTI Kft. MÁV KERT Kft. 48

49 Közlekedési szervezetek Volán társaságok Volánbusz Kisalföld Volán Vasi Volán Zala Volán Balaton Volán Bakony Volán Somló Volán Kapos Volán Pannon Volán Gemenc Volán Vértes Volán Alba Volán Agria Volán Nógrád Volán Mátra Volán Hatvani Volán Jászkun Volán Körös Volán Tisza Volán Bács Volán Kunság Volán Borsod Volán Szabolcs Volán Hajdú Volán 49

50 Miskolc Középnyugatmagyarországi Középkeletmagyarországi Észak-magyarországi Budapest Tatabánya Szombathely Északnyugat magyarországi Szolnok Békéscsaba Kaposvár Dél-alföldi Dél-dunántúli

51 Közlekedési szervezetek Városi közforgalmú közlekedés BKV Budapesti Közlekedési Zrt. VT-Arriva Kft. (VT-Transman) T&J Busz Projekt Kft. MVK Miskolci Városi Közlekedési Zrt. DKV Debreceni Közlekedési Vállalat Zrt. SZKT Szegedi Közlekedési Kft. KT Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. Tüke Busz Zrt. (Tatabánya???) 51

52 Közlekedési szervezetek Hajózás MAHART Passnave Személyhajózási Kft. Balatoni Hajózási Zrt. Légiközlekedés Budapest Airport Zrt. Hévíz-Balaton Airport Kft. Debrecen Airport Kft. Győr-Pér Repülőtér Kft. Pécs-Pogányi Repülőteret Üzemeltető Kft. 52

53 Gaál BertalanElőadó: Cím

54 Közlekedési szervezetek Szakmai érdekképviseletek Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete Magánvállalkozók Nemzetközi Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary) Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége Közúti Közlekedési Szakszervezet Különböző vasutas szakszervezetek Társadalmi érdekvédelem Magyar Autóklub Levegő Munkacsoport Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület Magyar Kerékpárosklub 54

55 Tudományos szervezetek: Közlekedéstudományi Egyesület (Közlekedéstudományi Szemle) Budapesti Műszaki Egyetem Széchenyi István Egyetem Gaál BertalanElőadó: Cím

56 56 Köszönöm a figyelmet!

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 19. SZÁM 2008. OKTÓBER 1. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM JOGSZABÁLYOK 1057/2008. (IX. 9.) Korm. határozat a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány alapító

Részletesebben

A stratégia kapcsolódása a SWOT elemzéshez:

A stratégia kapcsolódása a SWOT elemzéshez: A FIZIKAI ELÉRHETŐSÉG ÉS VIRTUÁLIS HOZZÁFÉRÉS JAVÍTÁSA A fizikai elérhetőség javítása A stratégiai cél indoklása, leírása A települések, létesítmények fizikai elérhetőségét a közlekedési infrastruktúra

Részletesebben

A GYSEV ZRT. ÉS AZ ÉNYKK ZRT. EGYÜTTMÜKŐDÉSÉBEN AZ ALÁGAZATOK KÖZÖTTI KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK ÖSSZEHANGOLÁSA ÉS FEJLESZTÉSE

A GYSEV ZRT. ÉS AZ ÉNYKK ZRT. EGYÜTTMÜKŐDÉSÉBEN AZ ALÁGAZATOK KÖZÖTTI KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK ÖSSZEHANGOLÁSA ÉS FEJLESZTÉSE A GYSEV ZRT. ÉS AZ ÉNYKK ZRT. EGYÜTTMÜKŐDÉSÉBEN AZ ALÁGAZATOK KÖZÖTTI KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK ÖSSZEHANGOLÁSA ÉS FEJLESZTÉSE KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA GYŐR, 2015. MÁRCIUS 2627. Derdák Miklós, üzemeltetési

Részletesebben

Hazai közlekedéspolitika, Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia (EKFS), kapcsolódó feladatok

Hazai közlekedéspolitika, Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia (EKFS), kapcsolódó feladatok A A közlekedk zlekedés s helyzete, jövője j je ma Magyarországon gon Hazai közlekedéspolitika, Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia (EKFS), kapcsolódó feladatok Balatonföldvár, 2008. május 14. Thoroczkay

Részletesebben

Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1

Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1 Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1 Abádszalók Jászkun Volán Zrt. autóbusz-állomás, Deák F. u. 20. (59) 355-780 Ajka Somló Volán Zrt. autóbusz-állomás (88) 312-222 információs szolgálat (88) 311-183

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági igények és lehetőségek az infrastruktúra fejlesztésében. Völgyesi Zsolt főigazgató

Közlekedésbiztonsági igények és lehetőségek az infrastruktúra fejlesztésében. Völgyesi Zsolt főigazgató Közlekedésbiztonsági igények és lehetőségek az infrastruktúra fejlesztésében Völgyesi Zsolt főigazgató A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium háttérintézményeként elsődleges feladata a fejezeti kezelésű Közutas

Részletesebben

Eszköztelen célok, céltalan eszközök? A felelős köz(lekedés)politika kihívásai 2010-ben

Eszköztelen célok, céltalan eszközök? A felelős köz(lekedés)politika kihívásai 2010-ben Eszköztelen célok, céltalan eszközök? A felelős köz(lekedés)politika kihívásai 2010-ben Dr. Dabóczi Kálmán vezető Közlekedési Szolgáltatások BKIK Konferencia Budapest, 2010. szeptember 14. Közlekedéspolitika

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS FELÚJÍTÁSI LEHETŐSÉGEIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS FELÚJÍTÁSI LEHETŐSÉGEIRŐL TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS FELÚJÍTÁSI LEHETŐSÉGEIRŐL Szolnok, 2015. október hó TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 4 II. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ORSZÁGOS

Részletesebben

MENETRENDI TÁJÉKOZTATÓ

MENETRENDI TÁJÉKOZTATÓ 1 AV-6/2009. MENETRENDI TÁJÉKOZTATÓ Az AGRIA VOLÁN Zrt.által közlekedtetett menetrendszerinti autóbuszjáratainak 2009. karácsonyi és 2010. újévi ünnepek körüli forgalmi rendje. (Hivatalos Autóbusz Menetrend

Részletesebben

Várható fejlesztések a közlekedésben Magyarországon. Tasó László Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkár

Várható fejlesztések a közlekedésben Magyarországon. Tasó László Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkár Várható fejlesztések a közlekedésben Magyarországon Tasó László Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkár 2014-2020-as közlekedésfejlesztések finanszírozása EU-tól érkező forrás (Mrd Ft) Magyar költség-vetési

Részletesebben

1. melléklet. Az NFM KÖZOP HÁT által előterjesztett IKOP módosítási javaslatok az alábbiak:

1. melléklet. Az NFM KÖZOP HÁT által előterjesztett IKOP módosítási javaslatok az alábbiak: 1. melléklet az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2015. évi módosítása kapcsán a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló Hivatalos nyilatkozathoz z IKOP 2, 3. és 4. prioritásának módosításának

Részletesebben

A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei a 2016 2020 években

A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei a 2016 2020 években VAMAV vevőtalálkozó 2016. január 28. Budapest dr. Mosóczi László Igazgató NIF Zrt. A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei a 2016 2020 években Támogatási források 2014-2020 között Integrált Közlekedésfejlesztési

Részletesebben

HIDAK A JÖVŐ PROJEKTJEIBEN

HIDAK A JÖVŐ PROJEKTJEIBEN HIDAK A JÖVŐ PROJEKTJEIBEN Kovács Ákos beruházási vezérigazgató-helyettes Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt Nemzeti Közlekedési Napok, 2013. november 6. TARTALOM A NIF Zrt. beruházásában megvalósuló

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA JAVASLATTEVŐ FÁZIS

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA JAVASLATTEVŐ FÁZIS ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA JAVASLATTEVŐ FÁZIS (1. SZÁMÚ MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT) (v.06.) 2013. június 5. Tartalomjegyzék 1. Jövőkép és átfogó célok... 3 1.1. Zala megye

Részletesebben

Az ÉNYKK Zrt. infrastrukturális fejlesztései, intermodális kapcsolatai

Az ÉNYKK Zrt. infrastrukturális fejlesztései, intermodális kapcsolatai Az ÉNYKK Zrt. infrastrukturális fejlesztései, intermodális kapcsolatai XVI. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia Bükfürdő, 2015. április 15-17. Papp László vezérigazgató ÉNYKK Zrt. ÉSZAKNYUGAT-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

12/2015. sz. Vezérigazgatói utasítás a BKK Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról

12/2015. sz. Vezérigazgatói utasítás a BKK Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról a BKK Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Elfogadva az Igazgatóság 265/2015. (V. 20.) számú határozatával, Módosítva az Igazgatóság 471/2015. (IX. 23.) számú határozatával a 36/2015. sz. Vezérigazgatói

Részletesebben

A CEF PÁLYÁZATOK RENDSZERE, PROJEKTEK

A CEF PÁLYÁZATOK RENDSZERE, PROJEKTEK A CEF PÁLYÁZATOK RENDSZERE, PROJEKTEK Horváth Beatrix Nemzeti Fejlesztési Minisztérium CEF FŐOSZTÁLY FŐOSZTÁLYVEZETŐ Balatonföldvár, 2015. május 13. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON KONFERENCIA CEF

Részletesebben

Magyarország környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúrát érintő beruházásai az Európai Unió támogatásainak tükrében

Magyarország környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúrát érintő beruházásai az Európai Unió támogatásainak tükrében Budapesti Gazdasági Fıiskola KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU kapcsolatok szakirány Magyarország környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúrát érintő beruházásai

Részletesebben

Háttéranyag. Közlekedésfejlesztési célok az Új Magyarország Fejlesztési Tervben

Háttéranyag. Közlekedésfejlesztési célok az Új Magyarország Fejlesztési Tervben MINISZTERELNÖKI HIVATAL KORMÁNYSZÓVIVŐI IRODA 2007. augusztus 07. Háttéranyag Közlekedésfejlesztési célok az Új Magyarország Fejlesztési Tervben A Kormány holnap több mint 1000 milliárd forint út és közlekedésfejlesztésről

Részletesebben

Az MNV Zrt. rábízott vagyonába tartozó működő, állami tulajdonú társaságok eredményeinek és kötelezettségeinek alakulása

Az MNV Zrt. rábízott vagyonába tartozó működő, állami tulajdonú társaságok eredményeinek és kötelezettségeinek alakulása Az rábízott vagyonába tartozó működő, állami tulajdonú társaságok eredményeinek és kötelezettségeinek alakulása MNV besorolása Kiemelt társaság - Víziközművek megnevezése DMRV Duna Menti Regionális Vízmű

Részletesebben

A közlekedésbiztonság alakulása, tervezett, folyamatban lévő intézkedések

A közlekedésbiztonság alakulása, tervezett, folyamatban lévő intézkedések A közlekedésbiztonság alakulása, tervezett, folyamatban lévő intézkedések DR. LÁNYI PÉTER Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 1 Előadás vázlat Közlekedésbiztonság értékelése,célja Programok, források

Részletesebben

Miskolc városi villamosvasút fejlesztése. Összeállította: Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály. Egyeztetve: Főosztály

Miskolc városi villamosvasút fejlesztése. Összeállította: Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály. Egyeztetve: Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE VB.:81.421 /2008. Melléklet: - Pályázati adatlap, - Megvalósíthatósági tanulmány, - Környezeti hatásösszefoglaló, - Támogatási kérelem, - Konzorciumi megáll. pályázatra

Részletesebben

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l :

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l : GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER 1 O l d a l : TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 4 2. A VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

A 2014-2020 KÖZÖTTI PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK UNIÓS ÉS HAZAI FINANSZÍROZÁSÚ KÖZLEKEDÉSI FEJLESZTÉSEI

A 2014-2020 KÖZÖTTI PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK UNIÓS ÉS HAZAI FINANSZÍROZÁSÚ KÖZLEKEDÉSI FEJLESZTÉSEI A 2014-2020 KÖZÖTTI PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK UNIÓS ÉS HAZAI FINANSZÍROZÁSÚ KÖZLEKEDÉSI FEJLESZTÉSEI AZ EURÓPAI UNIÓ 2014-2020 IDŐSZAKRA VONATKOZÓ FINANSZÍROZÁSI POLITIKÁJA A támogatások az Európai Unió gazdasági,

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Készítette: Pro Urbe Kft. Jelenlegi közlekedk zlekedési hálózath Gyorsforgalmi utak Vasútvonalak F utak Gy r - és s sugár- irány nyú elemek Kerékp kpárút-hálózat (Tömeg/k

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR BELVÁROSÁNAK ÉS TÁGABB KÖRNYEZETÉNEK KERÉKPÁRFORGALMI HÁLÓZATI TERVE EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT

SZÉKESFEHÉRVÁR BELVÁROSÁNAK ÉS TÁGABB KÖRNYEZETÉNEK KERÉKPÁRFORGALMI HÁLÓZATI TERVE EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT SZÉKESFEHÉRVÁR BELVÁROSÁNAK ÉS TÁGABB KÖRNYEZETÉNEK KERÉKPÁRFORGALMI HÁLÓZATI TERVE EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT Dokumentum történet Verzió címe Verzió dátuma Nem végleges, továbbfejlesztése tervezett (TF) vagy

Részletesebben

Dél-dunántúli régió térségi közszolgáltatások stratégiai fejlesztési program

Dél-dunántúli régió térségi közszolgáltatások stratégiai fejlesztési program Dél-dunántúli régió térségi közszolgáltatások stratégiai fejlesztési program KÖZLEKEDÉS /2. kötet/ Megbízó: DDRFÜ Kht. Készítette: Fmterv Rt. KTI Kht. 2006. július 24. 1 Tartalomjegyzék I. Vezeti összefoglaló...

Részletesebben

Informatika a közlekedésben Közlekedéstudományi Konferencia

Informatika a közlekedésben Közlekedéstudományi Konferencia Informatika a közlekedésben Közlekedéstudományi Konferencia Győr, 2013. március 21-22. Vitézy Dávid vezérigazgató Budapesti Közlekedési Központ A BKK feladatai A közlekedési intézményrendszer átalakítása

Részletesebben

SZOMBATHELY INTERMODÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONT LÉTESÍTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KÖZOP-5.5.

SZOMBATHELY INTERMODÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONT LÉTESÍTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KÖZOP-5.5. SZOMBATHELY INTERMODÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONT LÉTESÍTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017 Készítette Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata megrendelésére:

Részletesebben

1955-2012. Belgrád 2012.november 22. SZERETETTEL KÖSZÖNTI az ÉVES

1955-2012. Belgrád 2012.november 22. SZERETETTEL KÖSZÖNTI az ÉVES 1955-2012 SZERETETTEL KÖSZÖNTI az 57 ÉVES Belgrád 2012.november 22. 1955. január 1: a jogelőd vállalat megalapítása 1963: BVM 1991: újra önálló vállalat Ferrobeton néven 1993: átalakulás részvénytársasággá

Részletesebben

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével

Részletesebben

1372 Miskolc Polgár Debrecen Hajdúszoboszló

1372 Miskolc Polgár Debrecen Hajdúszoboszló 1372 Miskolc Polgár Debrecen Hajdúszoboszló Km BORSOD VOLÁN Zrt. 321 1371 311 1373 103 113 203 243 213 133 223 0,0 0,0 Miskolc,aut.áll. k 5 30 5 50 6 00 6 20 7 00 M 8 00 14 8 20 8 45 D 9 00 9 30 X10 20

Részletesebben

Szolgáltatásfejlesztés a vasút jövője

Szolgáltatásfejlesztés a vasút jövője Szolgáltatásfejlesztés a vasút jövője Dr. Kormányos László marketing és fejlesztési vezető ÚJ MEGOLDÁSOK A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSBEN JELEN - JÖVŐ - MOBILITÁS Előadó: Kozák Tamás Harkány, 2015. november 12.

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. MÁRCIUS 31. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍR Kitüntetések... 346 II. RÉSZ JOGSZABÁLY 8/2008. (III. 18.)

Részletesebben

TERRA STUDIÓ KFT. TERÜLETI KUTATÓ TERVEZŐ TANÁCSADÓ IRODA

TERRA STUDIÓ KFT. TERÜLETI KUTATÓ TERVEZŐ TANÁCSADÓ IRODA TERRA STUDIÓ KFT. TERÜLETI KUTATÓ TERVEZŐ TANÁCSADÓ IRODA 1034 Budapest, Szomolnok utca 14. Tel: +36-1-250-5064, Fax: +36-1-453 2592 E-mail: terra.studio@prourbekft.hu Weboldal: www.terra-studio.hu ISO

Részletesebben

IKOP INTELLIGENS KÖZLEKEDÉS A SZÉCHENYI 2020-BAN. A városfejlesztés új útjai Okos Városok Magyarországon Konferencia Budaörs 2016. május 5.

IKOP INTELLIGENS KÖZLEKEDÉS A SZÉCHENYI 2020-BAN. A városfejlesztés új útjai Okos Városok Magyarországon Konferencia Budaörs 2016. május 5. IKOP INTELLIGENS KÖZLEKEDÉS A SZÉCHENYI 2020-BAN A városfejlesztés új útjai Okos Városok Magyarországon Konferencia Budaörs 2016. május 5. INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZOP ÉS IKOP

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól

Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE ÖSSZEÁLLÍTÁS a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól Budapest, 2008. augusztus

Részletesebben

Az MNV Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Iroda tevékenységee. Készült: Miskolc 2013. április

Az MNV Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Iroda tevékenységee. Készült: Miskolc 2013. április Az MNV Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Iroda tevékenységee Készült: Miskolc 2013. április TARTALOMJEGYZÉK: Bevezetés 1. MNV Zrt. szervezeti felépítése 2. Integrált Területi Irodák rendszere 3.

Részletesebben

Szolgáltatásfejlesztések fókuszban a mobilitás

Szolgáltatásfejlesztések fókuszban a mobilitás Szolgáltatásfejlesztések fókuszban a mobilitás XV. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia Közlekedéstudományi Egyesület Dr. Kormányos László Marketing és fejlesztési vezető Előadó: Kozák Tamás

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 2009. JÚNIUS

KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 2009. JÚNIUS 59. ÉVFOLYAM 6. SZÁM KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 2009. JÚNIUS FELELÔS KIADÓ: Kerékgyártó Attila fôigazgató FELELÔS SZERKESZTÔ: Dr. Koren Csaba SZERKESZTÔK: Fischer Szabolcs Dr. Gulyás András Dr. Petôcz Mária

Részletesebben

A BKK helye, szerepe a fővárosi közlekedésben

A BKK helye, szerepe a fővárosi közlekedésben A BKK helye, szerepe a fővárosi közlekedésben Nyul Zoltán Stratégia és Innováció Igazgató Budapesti Közlekedési Központ Balatonföldvár, 2016. május 11. Tartalom 2010 után kialakított szervezeti modell

Részletesebben

F.1. számú függelék. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése

F.1. számú függelék. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1. számú függelék F.1. számú függelék GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése Hatályos: 1/7.oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Egyetemes szolgáltatói

Részletesebben

A közösségi közlekedés finanszírozása Szentgyörgyi Tamás okl.közgazda szentgyorgyit@t-online.hu

A közösségi közlekedés finanszírozása Szentgyörgyi Tamás okl.közgazda szentgyorgyit@t-online.hu A közösségi közlekedés finanszírozása Szentgyörgyi Tamás okl.közgazda szentgyorgyit@t-online.hu 1 Igazi vagy terepasztal? 2 A közösségi közlekedés finanszírozása 1. Közösségi közlekedés finanszírozásának

Részletesebben

II. Városi Közlekedési Áramellátási Konferencia

II. Városi Közlekedési Áramellátási Konferencia VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY 7623. Pécs, Szabadság út 39. Együtt a vasúti erősáramú szakma céljainak megvalósításáért. (www.vasero.hu) II. Városi Közlekedési Áramellátási Konferencia Pécs, 2013. október

Részletesebben

FELHÍVÁS. a vidéki városi-elővárosi közösségi közlekedési teljesítmény megőrzését szolgáló fejlesztések megvalósítására

FELHÍVÁS. a vidéki városi-elővárosi közösségi közlekedési teljesítmény megőrzését szolgáló fejlesztések megvalósítására FELHÍVÁS a vidéki városi-elővárosi közösségi közlekedési teljesítmény megőrzését szolgáló fejlesztések megvalósítására Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása

Részletesebben

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Illés Károly Vezérigazgató 2011. november 5. Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Szeretjük a kihívásokat! TÖBB MINT BANK!!! TÖBB MINT

Részletesebben

Az 1-es villamos meghosszabbítása Kelenföld vasútállomásig

Az 1-es villamos meghosszabbítása Kelenföld vasútállomásig Az 1-es villamos meghosszabbítása Kelenföld vasútállomásig Vitézy Dávid Vezérigazgató 2014. július 14. A BKK feladatai Tartalom A BKK kiemelt, stratégiai feladatai Kapcsolódó projektek a XI. kerületben

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

A vízi közlekedés szabályozása. Gaál Bertalan

A vízi közlekedés szabályozása. Gaál Bertalan A vízi közlekedés szabályozása Gaál Bertalan Közlekedéspolitikai összefüggések Kiindulási alaptételek A magyar közlekedési rendszerben a vízi közlekedésnek kiegészítő szerepe van, de meghatározott fuvarfeladatok

Részletesebben

A MÁV Zrt. 2016-os fejlesztési tervei

A MÁV Zrt. 2016-os fejlesztési tervei Hatékonyság. Ügyfélközpontúság. Modernizáció. A MÁV Zrt. 2016-os fejlesztési tervei Tokaji Róbert Műszaki Felügyeleti és Technológiai Igazgató Prezentáció A szervezeti változásokról Stratégiai alapvetések

Részletesebben

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS 2016. MÁRCIUS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Balkány Város Önkormányzata megbízásából Készítette: MEGAKOM

Részletesebben

Az útügyi szakhatósági közreműködés sajátos szempontjai

Az útügyi szakhatósági közreműködés sajátos szempontjai Az útügyi szakhatósági közreműködés sajátos szempontjai II. Katonai Hatósági Konferencia Balatonkenese, 2014. április 15. Kovácsné Németh Klára főosztályvezető 1 Jogszabályi alap A sajátos építményfajták

Részletesebben

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások A nemzeti vagyongazdálkodás hosszú távú vagyongazdálkodási politikát megtestesítő koncepciója az állami vagyon megőrzésével, ésszerű növekedésével

Részletesebben

Békés megye hosszú távú közúthálózat-fejlesztési tervének felülvizsgálata ÖSSZEFOGLALÓ

Békés megye hosszú távú közúthálózat-fejlesztési tervének felülvizsgálata ÖSSZEFOGLALÓ Békés megye hosszú távú közúthálózat-fejlesztési tervének felülvizsgálata ÖSSZEFOGLALÓ Készítette: BME Út és Vasútépítési Tanszék Megbízó: Magyar Közút Kht. Békés Megyei Területi Igazgatósága BÉKÉS MEGYE

Részletesebben

Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 2015

Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 2015 Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 2015 környezeti vizsgálatának jelentése Vizsgált tervváltozat (VGT) munkadokumentumainak készítési dátuma 2015.08.30-ig bezárólag 2015. szeptember 19.. TARTALOM BEVEZETŐ...

Részletesebben

A forgalomszámlálás aktuális kérdései

A forgalomszámlálás aktuális kérdései A forgalomszámlálás aktuális kérdései Cseffalvay Mária tudományos munkatárs KTI Nonprofit Kft A közlekedésbiztonság aktuális kérdései KTE-KTI Szakmai Roadshow 2014 Pécs, 2014. április 3. 1988. évi I. sz.

Részletesebben

A KözOP előrehaladása, lehetőségek a jelenlegi programozási időszakban. Szalóki Flórián főigazgató, KözoP IH

A KözOP előrehaladása, lehetőségek a jelenlegi programozási időszakban. Szalóki Flórián főigazgató, KözoP IH A KözOP előrehaladása, lehetőségek a jelenlegi programozási időszakban Szalóki Flórián főigazgató, KözoP IH KözOP szabad keretek 2011. április 18-i állapot KÖZOP (85% EU + 15% hazai forrás) 1. prioritás

Részletesebben

2015. évi CCXXV. törvény egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról

2015. évi CCXXV. törvény egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról 2015. évi CCXXV. törvény egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 202. szám A törvényt az Országgyűlés a

Részletesebben

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök 1368 A légiközlekedési repülőesemények adatai 1382 A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok 1390 A helyi közutak adatai 1392 A hajózási engedélyesek, közforgalmú kikötők, magán kikötők, motoros kishajók,

Részletesebben

II. Fejezet 3. Közlekedésszervező kijelölése, a kijelölés céljai

II. Fejezet 3. Közlekedésszervező kijelölése, a kijelölés céljai Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének../205. (II.) önkormányzati rendelete Pécs Város közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról, közlekedésszervező kijelöléséről Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak

A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak Nemzeti Közlekedési Napok, 2014. október 30., Siófok Kérszigeti Alex Tervezési koordinációs főmérnök TARTALOM - Keretek, források - Megvalósuló gyorsforgalmi

Részletesebben

Közbeszerzési eljárás az Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése című projekt médiatervezési és vásárlási feladatainak ellátására

Közbeszerzési eljárás az Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése című projekt médiatervezési és vásárlási feladatainak ellátására Közbeszerzési eljárás az Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése című projekt médiatervezési és vásárlási feladatainak 1. sz. melléklet Műszaki leírás I. A beszerzés tárgya Budapest, 2016.

Részletesebben

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai 49 2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai A tanulmány keretében áttekintést adunk a 2007-2013 közötti az Nemzeti Stratégiai Referencia

Részletesebben

2014. évi közbeszerzési terv 2. számú módosítása

2014. évi közbeszerzési terv 2. számú módosítása Sorszám 2014. évi közbeszerzési terv 2. számú módosítása Tárgy Tervezett indítás dátuma (negyedév) 1 degen nyelvi oktatás 2 E-learning tananyag Megjegyzés/Módosítás indoka 3 Sport, kultúra és iskolakezdési

Részletesebben

Vagyongazdálkodási Konferencia Vagyonátadás. 2014. május 6.

Vagyongazdálkodási Konferencia Vagyonátadás. 2014. május 6. Vagyongazdálkodási Konferencia Vagyonátadás 2014. május 6. Bevezetés Vagyonátadás kérdései: Beruházás előkészítése során Végleges, ennek hiányában ideiglenes forgalomba helyezést (közutak) vagy üzembe

Részletesebben

B. KONCEPCIÓ. VIII. SWOT analízis

B. KONCEPCIÓ. VIII. SWOT analízis Vitaanyag! Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció megújítása B. KONCEPCIÓ VIII - IX - X. fejezetei módosítva 1. változat 2010. február 1. 1 B. KONCEPCIÓ VIII. SWOT analízis A megye társadalmi-gazdasági

Részletesebben

2014/13. SZÁM TARTALOM

2014/13. SZÁM TARTALOM 2014/13. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 3/2014. (II. 24. MÁV-START Ért. 13.) sz. díjszabási rendelkezés a MÁV-START Zrt. által kibocsátott vasúti utazási igazolványok és utazási jogosultságot is biztosító

Részletesebben

Tájékoztató Hajdú-Bihar megye közúthálózatáról és a 2007-2015 között elvégzett felújításokról.

Tájékoztató Hajdú-Bihar megye közúthálózatáról és a 2007-2015 között elvégzett felújításokról. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye közúthálózatáról és a 2007-2015 között elvégzett felújításokról. Készült: 2015. október Készítette : Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága 1. HAJDÚ-BIHAR

Részletesebben

ÉVES A NEMZETI 1MOBILFIZETÉSI RENDSZER

ÉVES A NEMZETI 1MOBILFIZETÉSI RENDSZER ÉVES A NEMZETI 1MOBILFIZETÉSI RENDSZER A NEMZETI MOBILFIZETÉSI RENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK ELSŐ ÉVE SZÁMOKBAN 2014. július 1-től 2015. június 30-ig 8 000 000 000 Ft Mobilvásárlások összesített értéke 2014. július

Részletesebben

Közúti hidak Magyarországon

Közúti hidak Magyarországon Közúti hidak Magyarországon Sitku László osztályvezető KKK Híd Osztály 2013. Szeptember 25.-26. Főbb adatok, állapot-, és megfelelőségi jellemzők az országos közutak hídállományán 2014.05.19. 2 Hídnyilvántartás

Részletesebben

ITS Konzorcium. Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁSZAPÁTI VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

ITS Konzorcium. Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁSZAPÁTI VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁSZAPÁTI VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM JÁSZAPÁTI VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK

Részletesebben

Közlekedési hálózatok. Összeállította: Sallai András

Közlekedési hálózatok. Összeállította: Sallai András Közlekedési hálózatok Összeállította: Sallai András Korridorok Közlekedési folyosó fogalom Modális közlekedési csatorna Egy fajta közlekedési csatorna fogalom Dimodális Két fajta közlekedési csatorna Közúti

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés

Közhasznúsági Jelentés Közhasznúsági Jelentés 2004. Budapest 2005. május 6. A Magyar Közlekedési Klub 2005. június 10-i Közgyűlése elfogadta Tartalomjegyzék A Közhasznúsági jelentés kötelező részei a.) Közhasznú (számviteli)

Részletesebben

A jelenlegi szabályozási állapot és a célkitűzés áttekintése

A jelenlegi szabályozási állapot és a célkitűzés áttekintése A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása A jelenlegi szabályozási állapot és a célkitűzés áttekintése DR. HORVÁT FERENC a szakmai bizottság vezetője Tartalom Feladat Elvárható eredmények Megvalósítás

Részletesebben

Salamin Géza: Várospolitika, településhálózatfejlesztés. 2009. november. 3.

Salamin Géza: Várospolitika, településhálózatfejlesztés. 2009. november. 3. Salamin Géza: fejlesztés I. 2009. november. 3. Területfejlesztési politika előadás és gyakorlat (2009/10 I. félév) ELTE, geográfus szak Az oktatók a VÁTI Nonprofit Kft. Területi Tervezési és Értékelési

Részletesebben

Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium, Kommunikációs osztály

Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium, Kommunikációs osztály Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium, Kommunikációs osztály Sajtóközlemény Március 15-ei nemzeti ünnepünk alkalmából 2009. március 11-én a Köztársasági Elnök megbízásából dr. Molnár Csaba

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. pályázati koordinátor

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. pályázati koordinátor Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lizák János pályázati koordinátor Tárgy: Javaslat az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével

Részletesebben

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet Hatály: 2016.I.1. - 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának

Részletesebben

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök 1382 A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok 1390 A helyi közutak és hidak adatai 1392 A hajózási engedélyesek, közforgalmú kikötők, saját használatú kikötők és vízi úszólétesítmények adatai (1) Személy

Részletesebben

58. ÉVFOLYAM 9. SZÁM KÖZÚTI ÉS MÉLYÉPÍTÉSI SZEMLE 2008. SZEPTEMBER

58. ÉVFOLYAM 9. SZÁM KÖZÚTI ÉS MÉLYÉPÍTÉSI SZEMLE 2008. SZEPTEMBER 58. ÉVFOLYAM 9. SZÁM KÖZÚTI ÉS MÉLYÉPÍTÉSI SZEMLE 2008. SZEPTEMBER FeLeLÔS kiadó: kerékgyártó Attila mb. fôigazgató FeLeLÔS SZerkeSZtÔ: Dr. koren Csaba SZerkeSZtÔk Dr. Gulyás András rétháti András Dr.

Részletesebben

III. Városi Közlekedési Áramellátási Konferencia

III. Városi Közlekedési Áramellátási Konferencia VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY 8600 Siófok, Kandó Kálmán utca 20. Együtt a vasúti erősáramú szakma céljainak megvalósításáért. (www.vasero.hu) III. Városi Közlekedési Áramellátási Konferencia Harkány, 2015.

Részletesebben

Ózd, 2016. március 30. B E S Z Á M O L Ó

Ózd, 2016. március 30. B E S Z Á M O L Ó B E S Z Á M O L Ó az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2015. évi ellátásáról Előterjesztő: Alpolgármester

Részletesebben

Közlekedés. 3.1. Közúti hálózati kapcsolatok

Közlekedés. 3.1. Közúti hálózati kapcsolatok Közlekedés A település közlekedési javaslatainak ismertetése, hálózatok, csomópontok, keresztmetszetek, a magasabb rendű szakági úthálózati elemek integrálása, területbiztosítás 3.1. Közúti hálózati kapcsolatok

Részletesebben

Összefoglaló A térségi vasutak szerepe Pro-Schiene dr.szili Katalin az Országgyűlés elnöke Mészáros Péter MKK elnök Andreas Geissler a Pro-Schiene

Összefoglaló A térségi vasutak szerepe Pro-Schiene dr.szili Katalin az Országgyűlés elnöke Mészáros Péter MKK elnök Andreas Geissler a Pro-Schiene Összefoglaló A térségi vasutak szerepe A mellék és szárnyvonalak jelene, jövője hazánkban és az Európai Unióban c. konferenciáról Magyar Közlekedési Klub 2007. június 22. Parlament Kongresszusi terme A

Részletesebben

SZOLNOK, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK TELJESKÖRŰ FELÜLVIZSGÁLATA ÉS 2015 ÉVI MÓDOSÍTÁSA

SZOLNOK, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK TELJESKÖRŰ FELÜLVIZSGÁLATA ÉS 2015 ÉVI MÓDOSÍTÁSA 8.4 KÖZLEKEDÉSVIZSGÁLAT ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT 8.4.1 Közlekedési vizsgálat a) A város helyzete és kapcsolatai a térségben Szolnok megközelítőleg az ország keleti felének súlypontjában helyezkedik el.

Részletesebben

Indul a nyár a vasúton is Június 21-től életbe lép a nyári menetrend

Indul a nyár a vasúton is Június 21-től életbe lép a nyári menetrend Indul a nyár a vasúton is Június 21-től életbe lép a nyári menetrend 2014. június 20. péntek, 00.00 / Utolsó módosítás: 2014. augusztus 19. kedd, 11.46 Siófok, 2014. június 20. Szombattól nyári menetrend

Részletesebben

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 TARTALOMJEGYZÉK REGIONÁLIS TÁMOGATÁSPOLITIKA 5 Kohéziós politika7 A regionális operatív programok

Részletesebben

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet Hatályos: 2012.11.01-12.31. Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített

Részletesebben

1535 1538 1539 1509 Baja-Bácsbokod-Kelebia-Szeged Baja-Kecskemét-Szolnok Baja-Jánoshalma-Szeged Baja-Mélykút-Szeged-Békéscsaba

1535 1538 1539 1509 Baja-Bácsbokod-Kelebia-Szeged Baja-Kecskemét-Szolnok Baja-Jánoshalma-Szeged Baja-Mélykút-Szeged-Békéscsaba 2009. elfogadják MÁV-START október MÁV-START 19-én 2009. üzemkezdettıl bérletekkel Zrt. által október kiszolgáltatott: a sztrájk a 19. Volán által sztrájk érintett társaságok területeken napján egyes járatain

Részletesebben

Blautech Humán - és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft

Blautech Humán - és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft Blautech Humán - és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft 8200 Veszprém, Hársfa u. 39. Tel: (88) 590-050 Fax: (88) 590-059 Honlap: www.blautech.hu E-mail cím: mail@blautech.hu A Környezetvédelmi Minisztérium

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 2015.01.05. 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt.hu

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 2015.01.05. 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt.hu 2015 1 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 2015.01.05 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt.hu TARTALOM Tanácsadó (A Közbeszerzési Hatóság Közleménye a hivatalos közbeszerzési

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város és környéke hosszú távú térségi közlekedésfejlesztési. Elemzés munkarész. Pécs M.J. Város Önkormányzata. (2. kötet) 2010.

Pécs Megyei Jogú Város és környéke hosszú távú térségi közlekedésfejlesztési. Elemzés munkarész. Pécs M.J. Város Önkormányzata. (2. kötet) 2010. Pécs Megyei Jogú Város és környéke hosszú távú térségi közlekedésfejlesztési terve Elemzés 0 Pécs M.J. Város Önkormányzata Pécs Megyei Jogú Város és környéke hosszú távú térségi közlekedésfejlesztési terve

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG. Állami kitüntetések és szakmai elismerések

HÁTTÉRANYAG. Állami kitüntetések és szakmai elismerések HÁTTÉRANYAG Állami kitüntetések és szakmai elismerések Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetés: 1. A magyar energiapolitika alakításában végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 2014. szeptember 10. Készítette: Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. INNOVA Észak-alföld

Részletesebben

Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Debrecen város közigazgatási területére

Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Debrecen város közigazgatási területére Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Debrecen város közigazgatási területére Debrecen zajcsökkentési intézkedési tervek Műszaki dokumentációja Megbízó: Debrecen Megyei

Részletesebben

A régió gazdaságfejlesztését alakító főbb szereplők és együttműködésük

A régió gazdaságfejlesztését alakító főbb szereplők és együttműködésük A régió gazdaságfejlesztését alakító főbb szereplők és együttműködésük Ampler, T. 1992 :Need to know Marketing an accessible A to Z guide. Century Business, Great Britain, London. Stoner, J. A. F. 1978:

Részletesebben

Tartalom. Szerzõink: Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ

Tartalom. Szerzõink: Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ LV. évfolyam 6. szám 201 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE a Közlekedéstudományi Egyesület tudományos folyóirata VERKEHRSWISSENSCHAFTLICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Ungarischen Vereins für Verkehrwissenschaft

Részletesebben

55 812 01 0010 55 01 Idegenforgalmi szakmenedzser Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser

55 812 01 0010 55 01 Idegenforgalmi szakmenedzser Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser 236-06 Figyelemmel kíséri és értékeli az idegenforgalom sokoldalú rendszerét A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési

Részletesebben

Csőd- és felszámolási eljárások

Csőd- és felszámolási eljárások Csőd- és felszámolási eljárások 3. 4. 1. Csődeljárások száma Terület Érkezett megszüntetés Befejezett ebből egyezség egyéb Az év végén folyamatban maradt Fővárosi Törvényszék 91 12 24 27 63 56 Pécsi Törvényszék

Részletesebben