Útmutató Certificate of a Pharmaceutical Product (CPP) igazolás igényléséhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Útmutató Certificate of a Pharmaceutical Product (CPP) igazolás igényléséhez"

Átírás

1 2015. február 16. Útmutató Certificate of a Pharmaceutical Product (CPP) igazolás igényléséhez 1 Bevezető A CPP igazolások elsődleges célja az EU-n kívüli hatóságok gyógyszer engedélyezési tevékenységének segítése a WHO ajánlásai alapján. A CPP igazolások a gyógyszer-készítmény státuszát, illetve a forgalomba-hozatali engedély főbb adatait tartalmazza. Az igazolások kiadásának jogi alapja: Az Európai Parlament és Tanács Irányelve az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről (2001/83/EK, 127. cikk). Az igazolás kiadásának előfeltétele, hogy az Intézet hiteles információval rendelkezzen a bizonylatban szereplő valamennyi adatra, információra vonatkozóan az alábbiak szerint. Az Intézet a következő készítményekről állít ki CPP igazolást: a készítmény gyártása Magyarországon történik, vagy/és a készítmény Magyarországon forgalomba-hozatali engedéllyel rendelkezik (nemzeti eljárás, vagy nemzetközi eljárás, ahol HU: RMS), vagy/és a készítmény Magyarországon forgalomba-hozatali engedélyezési eljárás alatt áll (nemzeti eljárásban, vagy nemzetközi eljárás, ahol HU: RMS). A bizonylat kiadását az alábbi, Magyarországon bejegyzett jogi személyek kérelmezhetik: forgalomba-hozatali engedély jogosultja, a forgalomba-hozatali engedély jogosultjának megbízottja (megfelelő alakiságú megbízólevél birtokában), a készítmény gyártója. A bizonylat a WHO által javasolt formátumban 1, angol nyelven kerül kiállításra. 1 (http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/regulation_legislation/certification/modelcertificate/en/)

2 Útmutató Certificate of a Pharmaceutical Product (CPP) igazolás igényléséhez 2 Bizonylat kiállítási eljárás (CPP) A kérelemhez a következő dokumentumokat postai úton, hagyományos (papír alapú) formában kérjük benyújtani. I. Kitöltött bizonylat formátum (2 példány), II. Kísérőlevél, az alábbiakban részletezett tartalommal (1 példány) a. Kísérőlevél azonosító (kérelmező iktatási száma), dátum b. Kérelmező neve, címe 2 c. Kérelmezett készítmény neve, forgalomba-hozatali engedély száma d. Forgalomba-hozatali engedély jogosult pontos neve, címe e. A bizonylat kérés célja, célország f. Igényelt példányszám g. Nyilatkozat arról, hogy a készítmény a kérelem benyújtásának időpontjában Magyarországon forgalomban van 3 /nincs forgalomban 4. h. Nyilatkozat a készítmény gyártásának GMP megfelelőségéről, hivatkozással az igazoló dokumentumra: i. magyar gyártóhely esetén: gyártóhely neve, érvényes gyártási engedély száma, ii. EU gyártóhely esetén: 3 évnél nem régebben kiállított GMP igazolás EudraGMDP száma, iii. harmadik országbeli gyártóhely esetén: EU nemzeti hatóság által kiállított, három évnél nem régebbi GMP igazolás másolata, vagy hivatkozás a GMP certificate EudraGMP számára, i. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a kérelemben megadott, a forgalombahozatali engedélyre vonatkozó adatok naprakészek, erre vonatkozóan módosítási kérelmet nem nyújtottak be az Intézetnek j. Mellékletek megnevezése és oldalak száma k. Orosz nyelvű bizonylat igénylésekor az ellenőrzés céljára szolgáló angol nyelvű bizonylat 2 Kísérőlevél fej-, vagy lábléce tartalmazhatja 3 Mellékelje a magyarországi forgalmazásra jogosító engedély (véglegminta, vagy a forgalomba-hozatali engedélyben meghatározottaktól való eltérés) számát 4 Indokolja Oldal 2 / 3

3 Útmutató Certificate of a Pharmaceutical Product (CPP) igazolás igényléséhez Alapesetben egy kísérőlevélen egy bizonylat kérelmezhető. Egy kísérőlevélen több bizonylat is kérelmezhető akkor, ha: ugyanabból a bizonylatból több példányt kér, ugyanazon készítmény bizonylatát több országba kéri, egy országba ugyanazon készítmény több hatáserősségét kéri. III. Kísérőlevél mellékletek a. A készítmény importáló országban használatos nevét igazoló dokumentum másolata (csak abban az esetben, ha a magyar névtől eltérő és a bizonylaton fel kívánja tüntetni), b. GMP bizonylat másolata (abban az esetben, ha az EudraGMP szám nem hivatkozható), c. Az eljárási díj befizetésének igazolása, az alábbi adatok feltüntetésével: Igényelt példányszám Igényelt bizonylat típusa: CPP Kísérőlevél azonosító Kérelmező neve (ha más, mint a befizető) (Készítmény neve, T-száma) 5 d. Hivatalos megbízólevél (abban az esetben, ha a kérelmező nem a forgalomba-hozatali engedély jogosultja). Az eljárási díj: Ft bizonylatonként (2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról, 1. sz. melléklet, III.K.). Az adatfeldolgozás hatékonyságának elősegítése érdekében a kitöltött bizonylatot elektronikus formátumban is kérjük elküldeni a következő címre: A Tárgy mezőben a következő szerepeljen: Kérelmező neve (lehetőleg rövidített formában)_kísérőlevél azonosító Hibás, vagy hiányos adattartalommal beküldött bizonylat kérések esetén az Intézet egy alkalommal hiánypótlásra szólíthatja fel a kérelmezőt. Ha a hiánypótlás nem kielégítő, vagy a kérelem pl. a készítmény, vagy a kérelmező vonatkozásában nem felel meg a bevezetőben nevezett követelményeknek, a kérelem elutasításra kerül. Különleges esetben, az importáló ország különös kérésére az Intézet orosz nyelvű, cirill betű igazolást is kiállíthat. Az eljárás megegyezik a fent leírtakkal a következő kiegészítéssel. A korábbiakban leírt eljárás szerint, angol nyelven (ellenőrzés céljából) elkészített bizonylattal együtt kérjük benyújtani az orosz nyelvű bizonylatot. Az ellenőrzés céljából benyújtott angol nyelvű bizonylat hiteles fordításáról, azok formai és tartalmi azonosságáról a kérelmező gondoskodik. 5 lehetőség szerint Oldal 3 / 3

4 Kitöltési segédlet a Certificate of a Pharmaceutical Product (CPP) igazoláshoz Exporting (certifying country) Kötelezően: Hungary Importing (requesting country) A célország neve angol nyelven. 1. Name and dosage form of the product A készítmény nevét 6, hatáserősségét és gyógyszerformáját pontosan, a forgalomba-hozatali engedélynek megfelelően, magyar nyelven tüntesse fel. (Az importáló ország hatóságának kérésére a gyógyszerforma angol megnevezése 7, illetve az importáló országban használatos név 8 is feltüntetésre kerülhet.) 1.1. Active ingredient(s) and amount(s) per unit dose A hatóanyagok nevét és mennyiségét pontosan, az INN megnevezésnek, vagy a forgalomba-hozatali engedélynek megfelelően, angol nyelven tüntessék fel. For complete composition including excipients, see attached Alapesetben: Not attached Ha a készítmény összetételét a célország hatósága kifejezetten kéri, akkor a bizonylathoz a forgalombahozatali engedély vonatkozó, a pontos összetételt tartalmazó részének másolatát mellékelje. A másolaton a nem lényegi információkat kitakarhatja, ugyanakkor az összetételt, a formátumot nem módosíthatja, új információt nem tüntethet fel Is this product licensed to be placed on the market for use in the exporting country? Alapesetben: YES Forgalomba-hozatali engedéllyel nem rendelkező készítményről az Intézet csak abban az esetben állít ki igazolást, ha a készítmény formulálása az Intézet által engedélyezett gyártóhelyen történik és az adott készítmény gyártásának GMP megfelelőségéről információval rendelkezik. (lásd még: 2.B ). 1.3 Is this product actually on the market in the exporting country? Alapesetben: YES A kísérőlevélben tett nyilatkozattal összhangban. 6 Nyomtatott nagybetűvel 7 Standard term szerint 8 A harmadik országbeli névre vonatkozó igazoló dokumentumot mellékelje a beadványhoz.

5 Kitöltési segédlet a Certificate of a Pharmaceutical Product (CPP) igazoláshoz Az 1.2 kitöltésének megfelelően értelemszerűen lépjen tovább a 2.A, vagy 2.B pontokhoz. 2.A.1. Number of product licence and date of issue A forgalomba-hozatali engedély száma ( OGYI T-szám 9 ) és az engedély kiadásának (első engedély) éve. 2.A.2. Product licence holder (name and address) A forgalomba-hozatali engedély jogosult nevét, címét pontosan, a forgalomba-hozatali engedélynek megfelelően tüntesse fel. Ha a forgalomba-hozatali engedély jogosult és a gyógyszerforma gyártóhely azonos jogi személyhez tartozik, azonban a címük különböző, akkor jelölje hogy Office only és a gyártóhely címét a 2.A.3.1 pontban külön tüntesse fel. 2.A.3. Status of product licence holder A kérelmező státusza a következő lehet: a. gyógyszerforma gyártó, b. csak csomagoló, c. nem vesz részt a gyártásban ( csak felszabadító -ként ezt jelölje). 2.A.3.1. The name and address of the manufacturer producing the dosage form A pont elsősorban a gyógyszer formulálását végző gyártóhelyre/gyártóhelyekre vonatkozik, a csomagolóhelyek feltüntetése opcionális. Egyéb gyártóhelyek (pl. szerződéses minősítő laboratóriumok, importőrök, felszabadítók) a CPP (harmadik ország részére) vonatkozásában nem értelmezhetők, ezért feltüntetésük indokolatlan. Ha a forgalomba-hozatali engedély jogosultja és a gyógyszerforma gyártó különbözik, ebben a pontban minden gyógyszerforma gyártó nevét, címét pontosan, a forgalomba-hozatali engedélynek megfelelően tüntesse fel. A gyártót nem kell ebben a pontban külön feltüntetnie, ha a forgalomba-hozatali engedély jogosultja és a gyártó azonos jogi személy. Ha a forgalomba-hozatali engedély jogosult és a gyógyszerforma gyártóhely azonos jogi személyhez tartozik, azonban a címük különböző, akkor a gyártóhelyet ebben a pontban külön tüntesse fel. 2.A.4. Is a summary basis for approval appended? Kötelezően: No 9 Pontosan, perszámmal együtt feltüntetni Oldal 2 / 4

6 Kitöltési segédlet a Certificate of a Pharmaceutical Product (CPP) igazoláshoz 2.A.5. Is the attached, officially approved product information complete and consonent with the licence? Alapesetben: Not provided Az importáló ország hatóságának kérésére a kérelmező jogosult egyéb információkat (pl. az Intézet által kibocsátott SmPC) is csatolni a CPP dokumentumhoz, azonban ezt az Intézet a CPP igazolás részeként nem hitelesíti. A fenti módon csatolt dokumentumok hitelesítéséről, esetleg fordításáról a kérelmező köteles gondoskodni. 2.A.6. Applicant for certificate, if different from licence holder (name and address): Ha a forgalomba-hozatali engedély jogosultja és a kérelmező különböző jogi személy, a kérelmező nevét, címét pontosan, a beadványhoz mellékelt meghatalmazásnak megfelelően, ebben a pontban tüntesse fel. 2.B.1. Applicant for certificate (name and address): A kérelmező nevét, címét pontosan, a forgalomba-hozatali engedély kérelemnek, vagy a kísérőlevélben hivatkozott GMP igazolásnak megfelelően tüntesse fel. Ha a kérelmező és a gyógyszerforma gyártóhely azonos jogi személyhez tartozik, azonban a címük különböző, akkor a gyártóhely címét a 2.B.2.1 pontban külön tüntesse fel. 2.B.2. Status of applicant: A kérelmező státusza a következő lehet: a. készítmény gyógyszerforma gyártó (abban az esetben is ezt jelölje, ha a kérelmező és a gyógyszerforma gyártóhely azonos jogi személyhez tartozik, azonban a címük különböző), b. készítmény csak csomagoló (elsődleges és/vagy másodlagos csomagolás), c. nem vesz részt a gyártásban. 2.B.2.1. The name and address of the manufacturer producing the dosage form A pont elsősorban a gyógyszer formulálását végző gyártóhelyre/gyártóhelyekre vonatkozik, a csomagolóhelyek feltüntetése opcionális. Egyéb gyártóhelyek (pl. szerződéses minősítő laboratóriumok, importőrök, felszabadítók) a CPP (harmadik ország részére) vonatkozásában nem értelmezhetők, ezért feltüntetésük indokolatlan. Ha a kérelmező és a gyógyszerforma gyártó különbözik, ebben a pontban minden gyógyszerforma gyártó nevét, címét pontosan, gyártási engedélynek/gmp bizonylatnak megfelelően tüntesse fel. A gyártót nem kell ebben a pontban külön feltüntetnie, ha a kérelmező és a gyártó azonos jogi személy. Ha a kérelmező és a gyógyszerforma gyártóhely azonos jogi személyhez tartozik, azonban a címük különböző, akkor a gyártóhelyet ebben a pontban külön tüntesse fel. 2.B.4. Remarks: A forgalomba-hozatali engedély hiányának indokát itt részletezze. Oldal 3 / 4

7 Kitöltési segédlet a Certificate of a Pharmaceutical Product (CPP) igazoláshoz 3. Does the certifying authority arrange for periodic inspection of the manufacturing plant in which the dosage form is produced? Az Intézet csak hazai gyógyszer-készítmény gyártók rendszeres inspekcióját végzi. Alapesetben, a készítmény formulálása nem történik Magyarországon: No Ha a készítmény formulálása csak Magyarországon történik: Yes (Hungarian manufacturers only) Ha a készítmény formulálása Magyarországon és külföldön történik: Yes (Hungarian manufacturers only) 3.1. Periodicity of routine inspections (years): Ha a 3. pontra a válasz: Yes (Hungarian manufacturers only), akkor kötelezően 3 years (Hungarian manufacturers only) Ha a 3. pontra a válasz No, akkor kötelezően Not applicable 3.2. Has the manufacture of this type of dosage form been inspected? Ha a 3. pontra a válasz Yes, akkor kötelezően Yes (Hungarian manufacturers only) Ha a 3. pontra a válasz No, akkor kötelezően Not applicable 3.3 Do the facilities and operations conform to GMP as recommended by the World Health Organization? (yes/no/not applicable) Ha a 3. pontra a válasz Yes, akkor kötelezően Yes Ha a 3. pontra a válasz No, akkor kötelezően Not applicable 4. Does the information submitted by the applicant satisfy the certifying authority on all aspects of the manufacture of the product Kötelezően: Yes Oldal 4 / 4

52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet. az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról. A rendelet alkalmazási köre

52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet. az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról. A rendelet alkalmazási köre 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

Részletesebben

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI BIZOTTSÁG

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI BIZOTTSÁG 2013.8.2. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 223/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI BIZOTTSÁG Iránymutatás a különböző

Részletesebben

1675 Budapest Ferihegyi repülőtér 1. Pf.: 41 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI 2. A PART-66 ALAPJÁN KIADOTT ENGEDÉLY ADATAI (HA VAN) 3.

1675 Budapest Ferihegyi repülőtér 1. Pf.: 41 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI 2. A PART-66 ALAPJÁN KIADOTT ENGEDÉLY ADATAI (HA VAN) 3. 1675 Budapest Ferihegyi repülőtér 1. Pf.: 41 EASA Form 19 PART-66 LÉGIJÁRMŰ KARBANTARTÓ SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY KÉRELEM Első kiadás / Változás / Megújítás / Konvertálás Az EU Bizottság (EC) No. 2042/2003

Részletesebben

2008.12.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 334/7

2008.12.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 334/7 2008.12.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 334/7 A BIZOTTSÁG 1234/2008/EK RENDELETE (2008. november 24.) az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények forgalomba hozatali

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 109. szám 18509 Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról Az emberi alkalmazásra

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

HU-Budapest: Laboratóriumi reagensek 2011/S 233-377416. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Laboratóriumi reagensek 2011/S 233-377416. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377416-2011:text:hu:html HU-Budapest: Laboratóriumi reagensek 2011/S 233-377416 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

2011. évi KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2011. évi KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Nemzeti Külgazdasági Hivatal 2011. évi KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. november 30. A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 33/2011. (VIII. 31.)

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXI. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2449 2512. OLDAL 2011. július 27. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 965 FT I. RÉSZ Sze mé lyi rész Közlemény szakmai kitüntetések, elismerések adományozásáról...

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 15/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 15/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 15/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2161 2200. OLDAL 2011. június 28. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 610 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve. (2004. március 31.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve. (2004. március 31.) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvnek a hagyományos növényi gyógyszerek tekintetében

Részletesebben

Útmutató a Participant Portal-on való regisztrációhoz & dokumentumok feltöltéséhez

Útmutató a Participant Portal-on való regisztrációhoz & dokumentumok feltöltéséhez Útmutató a Participant Portal-on való regisztrációhoz & dokumentumok feltöltéséhez A szervezet egyedi azonosítója, a PIC kód Az Erasmus+ program keretében történő pályázáshoz elengedhetetlen, hogy a pályázó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Az első szintű ellenőrzés irányelvei a magyar partnerek számára 2013. október 3. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 2 II. SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR...

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve. (2004. március 31.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve. (2004. március 31.) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelv módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

Részletesebben

2011. május 12. 3/2011.

2011. május 12. 3/2011. 2011. május 12. 3/2011. Jövedéki Hírlevél Mi található az 3/2011. számban? A kereskedelmi gázolaj jövedéki adójának visszaigénylésére vonatkozó eljárásjogi rendelkezések 2011. január 1-jével történő alkalmazásával

Részletesebben

Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz

Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz A jelen tájékoztató és kitöltési útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a sajtóterméket bejelentő ügyfelek számára a Bejelentő lap adatlap megfelelő

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 153/2013. (VIII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 153/2013. (VIII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 153/2013. (VIII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ ÚTHÁLÓZAT VÉDELMI SZOFTVER RENDSZER KIFEJLESZTÉSE ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ MÉRŐÁLLOMÁSOKON ELHELYEZETT RENDSZÁMFELISMERŐ

Részletesebben

EMCS rendszer Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK)

EMCS rendszer Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK) EMCS rendszer Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK) 1. Mi az EMCS rendszer? Az EMCS rendszer (Excise Movement and Control System Jövedéki Árumozgás és Ellenőrző Rendszer) az EU Bizottsága és a tagállamok illetékes

Részletesebben

Kérelmező házastársára / élettársára vonatkozó adatok

Kérelmező házastársára / élettársára vonatkozó adatok Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására A nyomtatványt egy példányban, nyomtatott betűkkel kell kitölteni, a kérdésekre a megfelelő adatok beírásával vagy a megfelelő válaszok bejelölésével kell

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Készült: 2011. június 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Általános feltételek... 5 2. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 7 2.1. Normál előleg...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a 2007. évi KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a 2007. évi KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Közhasznú Társaság PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a 2007. évi KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Budapest, 2007. március 26. Az ITDH Befektetésösztönzési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben

Részletesebben