Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) Használati útmutató a 13. cikkhez 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) Használati útmutató a 13. cikkhez 1"

Átírás

1 Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) Használati útmutató a 13. cikkhez 1 Ez az útmutató a Cosmetic Products Notification Portal (CPNP, a kozmetikai termékek bejelentési portálja) felhasználói számára készült, és a CPNP rendszer főbb funkcióit ismerteti. A CPNP felhasználói a következők: - a kozmetikai iparban működő felelős személyek vagy az ő nevükben eljáró felhasználók e használati útmutatóban a továbbiakban felelős személyek ; - a forgalmazók, akik valamely tagállamban egy másik tagállamban már forgalomba hozott kozmetikai terméket forgalmaznak, és saját kezdeményezésükre, a nemzeti jogszabályoknak való megfelelés érdekében lefordítják a termék címkézésének bármely elemét e használati útmutatóban a továbbiakban forgalmazók ; - a kozmetikai termékekkel kapcsolatos piacfelügyeletért, piacelemzésért, értékelésért és a fogyasztói tájékoztatásért felelős illetékes nemzeti hatóságok - e használati útmutatóban a továbbiakban illetékes hatóságok ; - a tagállamok által felállított toxikológiai központok vagy hasonló szervek e használati útmutatóban a továbbiakban toxikológiai központok. Ha bármilyen megjegyzése van e használati útmutatóval kapcsolatban, kérjük, írjon az alábbi címre: Utolsó frissítés dátuma: Felhívjuk figyelmét, hogy az 1223/2009/EK rendelet 16. cikke szerinti bejelentésekhez külön útmutató készült. 1

2 Tartalom I. BEVEZETÉS ÉS RENDSZERKÖVETELMÉNYEK... 3 I.1. BEVEZETÉS... 3 I.1.1. Alapvető fogalmak... 3 I.1.2. Mire használható a kozmetikai termékek bejelentési portálja (CPNP)?... 5 I.1.3. Milyen információkat kell megadni a CPNP portálon?... 5 I.1.4. Mi történik a CPNP portálon megadott információkkal?... 5 I.1.5. Mikortól kell az információkat a CPNP portálon megadni?... 5 I.2. RENDSZERKÖVETELMÉNYEK... 6 I.3. REGISZTRÁCIÓ... 6 II. A CPNP portálhoz való hozzáférés és a portál használata... 7 II.1. A CPNP PORTÁL KEZDŐLAPJA... 7 II.1.1. Titoktartási szempontok... 8 II.1.2. Navigációs gombok... 8 II.2. A 13. CIKK (1) ÉS (2) BEKEZDÉSE SZERINTI BEJELENTÉSEK EGY ALKOTÓELEMŰ TERMÉK II.2.1. Általános információk fül II.2.2. Termékadatok fül II.3. A 13. CIKK (1) ÉS (2) BEKEZDÉSE SZERINTI BEJELENTÉSEK TÖBB ALKOTÓELEMŰ TERMÉK II.4. A 13. CIKK (3) BEKEZDÉSE SZERINTI BEJELENTÉSEK FORGALMAZÁS II.5. KERESŐESZKÖZÖK II.5.1. Egyszerű keresés II.5.2. Részletes keresés II.5.3. Forgalmazással kapcsolatos keresés II.5.4. Keresés a szervezetek között...47 II.6. A 13. CIKK (1) ÉS (2) BEKEZDÉSE SZERINTI BEJELENTÉSEK MEGTEKINTÉSE, SZERKESZTÉSE VAGY MÁSOLÁSA II Egy alkotóelemű termékek II Több alkotóelemű termékek II.7. A 13. CIKK (3) BEKEZDÉSE SZERINTI BEJELENTÉSEK MEGTEKINTÉSE ÉS SZERKESZTÉSE I. MELLÉKLET: Egyes, aggodalomra okot adó összetevőkre és/vagy a ph-értékre vonatkozó szabályok. 56 II. MELLÉKLET: Rokon összetételű termékcsoportok

3 I. BEVEZETÉS ÉS RENDSZERKÖVETELMÉNYEK I.1. BEVEZETÉS I.1.1. Alapvető fogalmak A következőkben a könnyebb érthetőség kedvéért meghatározunk néhány, ebben a használati útmutatóban használt alapvető fogalmat: I Kozmetikai termék Kozmetikai termék : minden olyan anyag vagy keverék, amely azt a célt szolgálja, hogy az emberi test különböző külső részeivel (hámréteg, haj és testszőrzet, körmök, ajkak és külső nemi szervek) vagy a fogakkal és a szájüreg nyálkahártyájával érintkezésbe kerüljön, kizárólag vagy elsősorban azok tisztítása, illatosítása, kinézetük megváltoztatása, védelme, megfelelő állapotban tartása céljából, vagy a testszag megszüntetése érdekében. I Forgalmazó Forgalmazó : az a természetes vagy jogi személy az értékesítési láncban, aki a közösségi piacon a kozmetikai terméket forgalmazza, kivéve a gyártót és az importőrt. I Forgalmazás Forgalmazás : a közösségi piacon valamely kozmetikai termék gazdasági tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása értékesítés vagy felhasználás céljára, ingyenesen vagy ellenérték fejében. I Forgalomba hozatal Forgalomba hozatal : a kozmetikai termék első alkalommal történő forgalmazása a közösségi piacon. I Importőr Importőr : a Közösség területén letelepedett természetes vagy jogi személy, aki harmadik országból származó kozmetikai terméket a közösségi piacon forgalomba hoz. I Nanoanyag A nanoanyag olyan oldhatatlan vagy biológiailag perzisztens és mesterségesen előállított anyag, amelynek egy vagy több külső mérete vagy belső szerkezete az nm tartományon belül van. I Rokon összetételű termékcsoport Rokon összetételű termékcsoport : olyan termékcsoport, amely felsorolja az összetevők kategóriáját vagy rendeltetését, valamint azok maximális koncentrációját a kozmetikai termékben, vagy pedig a mennyiségre és minőségre vonatkozó fontos információkat ad abban az esetben, ha a kozmetikai termék nem rendelkezik, vagy csak részben rendelkezik ilyen termékcsoporttal. 3

4 I Felelős személy A Közösségben előállított és a kivitelt követően a Közösség területére újból be nem hozott kozmetikai termék esetében a Közösségben letelepedett gyártó a felelős személy. A gyártó írásbeli meghatalmazással kijelölhet egy, a Közösség területén letelepedett felelős személyt, aki ezt írásban fogadja el. Amennyiben a Közösségben előállított és a kivitelt követően a Közösség területére újból be nem hozott kozmetikai termék gyártója a Közösség területén kívül telepedett le, ez utóbbinak írásbeli meghatalmazással ki kell jelölnie egy, a Közösség területén letelepedett felelős személyt, akinek a meghatalmazást írásban kell elfogadnia. Importált kozmetikai termék esetében az importőr a felelős személy is egyben az általa forgalomba hozott termék tekintetében. Az importőr írásbeli meghatalmazással kijelölhet egy, a Közösség területén letelepedett felelős személyt, aki ezt írásban fogadja el. Amennyiben a forgalmazó a saját neve vagy védjegye alatt hoz egy kozmetikai terméket forgalomba, vagy a már forgalomban lévő terméket megváltoztatja oly módon, hogy az kihathat a termékre vonatkozó követelményeknek való megfelelésre, akkor ő számít felelős személynek. A már forgalomba hozott kozmetikai termékekre vonatkozó tájékoztatás lefordítása nem minősül a termék olyan jellegű módosításának, amely kihathat az e rendelet szerint a termékre vonatkozó követelményeknek való megfelelésre. I Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagok Az 1272/2008/EK rendelet 2 értelmében rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagként osztályozott anyagok. I CosIng Az Európai Bizottság adatbázisa, amely a kozmetikai anyagokkal és összetevőkkel kapcsolatos információkat tartalmazza 3. I SAAS Az Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság (SANCO) felhasználóazonosítási és -engedélyezési rendszere (Sanco Authentication and Authorisation System). A rendszer felhasználói profilt és hozzáférési jogokat biztosít az Európai Bizottság meghatározott alkalmazásaihoz. Ez az alkalmazás kifejezetten a hozzáférési jogok kezelésére szolgál. I ECAS Az Európai Bizottság felhasználóazonosítási rendszere (European Commission Authentication Service). 2 HL L 353., , 1.o. 3 4

5 A rendszer felhasználónevet és jelszót biztosít a felhasználók számára, amelyekkel az Európai Bizottság több alkalmazásához is kapcsolódhatnak. Ez az alkalmazás kifejezetten felhasználónevek és jelszavak kezelésére szolgál. I Helyi rendszergazda A helyi rendszergazda egy adott szervezet hozzáférési kérelmeinek kezeléséért felelős személy. I Szervezet Szervezeten a felelős személyt (vagy annak alvállalkozóit), a forgalmazót, az illetékes hatóságot vagy a toxikológiai központot értjük. I.1.2. Mire használható a kozmetikai termékek bejelentési portálja (CPNP)? A CPNP a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4 végrehajtása érdekében létrehozott online bejelentési rendszer. Fontos Egy termék CPNP portálon keresztüli sikeres bejelentése nem szükségszerűen jelenti azt, hogy a kérdéses termék a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet minden követelményének megfelel. I.1.3. Milyen információkat kell megadni a CPNP portálon? Az 1223/2009/EK rendelet 13. cikke felsorolja azon információkat, amelyeket a felelős személyeknek és, bizonyos körülmények között, a kozmetikai termékek forgalmazóinak az általuk az európai piacon forgalomba hozott vagy forgalmazott termékekről a CPNP-n keresztül be kell jelenteniük. I.1.4. Mi történik a CPNP portálon megadott információkkal? A CPNP a fenti információk egy részét elektronikus formában hozzáférhetővé teszi az illetékes hatóságok számára (piacfelügyelet, piacelemzés, értékelés és fogyasztótájékoztatás céljából) és a toxikológiai központok vagy hasonló tagállami szervek számára (az egészségügyi ellátás céljaira). I.1.5. Mikortól kell az információkat a CPNP portálon megadni? A felelős személy január 11-től a 76/768/EGK irányelvtől eltérve élhet azzal a lehetőséggel, hogy bejelentse a CPNP portálon keresztül az 1223/2009/EK rendelet 13. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett információkat július 11-től azonban a CPNP portál használata kötelező. 4 HL L 342., , 59.o. 5

6 2013. július 11-től azon forgalmazó, amely valamely tagállamban egy másik tagállamban már forgalomba hozott kozmetikai termékeket forgalmaz, és saját kezdeményezésére, a nemzeti jogszabályoknak való megfelelés érdekében lefordítja a termék címkézésének bármely elemét, köteles az 1223/2009/EK rendelet 13. cikkének (3) bekezdésében említett információkat a CPNP portálon keresztül benyújtani. Amennyiben egy kozmetikai terméket július 11. előtt hoztak forgalomba, de ettől az időponttól kezdődően nem hozzák forgalomba, annak a forgalmazónak, aki ezen időpontot követően valamely tagállamban bevezeti az adott terméket, az 1223/2009/EK rendelet 13. cikkének (4) bekezdésében említett információkat kell közölnie a felelős személlyel. A közölt információk alapján a felelős személy köteles a CPNP portálon keresztül bejelenteni az 1223/2009/EK rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében említett információkat, amennyiben abban a tagállamban, ahol a kozmetikai terméket forgalmazzák, nem történt meg a 76/768/EGK irányelv 7. cikke (3) bekezdésének és 7a. cikke (4) bekezdésének megfelelő bejelentés. I.2. RENDSZERKÖVETELMÉNYEK A CPNP portálhoz való kapcsolódáshoz az alábbiakra van szükség: internetkapcsolat; legalább 1024x768 pixel felbontású számítógép-képernyő. A CPNP a Microsoft Internet Explorer 7 vagy a Mozilla Firefox 2 böngészőkkel kompatibilis (az Internet Explorer esetében JavaScript, valamint a cookiek engedélyezése szükséges). Megjegyzés: ez a használati útmutató a CPNP portál online használatát ismerteti. A felelős személyek a bejelentéseket gép-gép kapcsolaton keresztül is be tudják nyújtani. Az ehhez szükséges útmutató az alábbi címen szerezhető be: I.3. REGISZTRÁCIÓ A CPNP portálhoz való hozzáféréshez a felhasználónak felhasználónévvel és jelszóval kell rendelkeznie. Két rendszerre van szükség: az Európai Bizottság felhasználóazonosítási rendszere (ECAS). A rendszer felhasználónevet és jelszót biztosít a felhasználók számára, amelyekkel azok az Európai Bizottság több alkalmazásához is kapcsolódhatnak. a SANCO felhasználóazonosítási és engedélyezési rendszere (SAAS). A rendszer felhasználói profilt és hozzáférési jogokat biztosít az Európai Bizottság meghatározott alkalmazásaihoz, ebben az esetben a CPNP portálhoz. 6

7 II. A CPNP portálhoz való hozzáférés és a portál használata A CPNP portálhoz (https://webgate.ec.europa.eu/cpnp) első alkalommal történő kapcsolódáskor a felhasználó előtt a következő kalauz jelenik meg a képernyőn: Ez az ECAS és a SAAS használatát szemlélteti, és bemutatja, hogyan lehet belépni a CPNP portálra. A gombra kattintva ki lehet hagyni.kérjük, pipálja ki a menüpontot, ha a legközelebbi belépés alkalmával már nem kívánja ezt a felületet látni. Ebben az esetben a kalauz csak a Hasznos hivatkozások menüponton keresztül tekinthető meg. II.1. A CPNP PORTÁL KEZDŐLAPJA 7

8 A felhasználói profiltól (felelős személy, forgalmazó, illetékes hatóság vagy toxikológiai központ) függően a kezdőlapok és az azt követő oldalak eltérhetnek egymástól. E használati útmutató minderről részletes tájékoztatást ad. A CPNP honlapon van egy információs mező is. A felhasználók ezen keresztül értesülhetnek az alkalmazást érintő minden újdonságról (pl. új funkciók, gyakori hibák, karbantartási célú beavatkozások). II.1.1. Titoktartási szempontok A CPNP portálon található adatok némelyike üzleti szempontból bizalmas információnak minősül. Ezért a CPNP portálhoz való kapcsolódáskor az illetékes hatóságok és a toxikológiai központok kezdőlapján az alábbi figyelmeztető üzenet jelenik meg: Az illetékes hatóságoknak és a toxikológiai központoknak a folytatáshoz az gombra kell kattintaniuk. II.1.2. Navigációs gombok A felhasználói profiltól függően a kezdőlapon az alábbi fülek jelenhetnek meg: II Kezdőlap fül A funkció segítségével a felhasználó visszatérhet a kezdőlapra. 8

9 II Termékek fül Egy alkotóelemű termék bejelentése Ez a menüpont csak a felelős személyek számára látható. A felelős személyek itt hozhatják létre az egy alkotóelemű termékekre vonatkozó bejelentéseket. Több alkotóelemű termék bejelentése Ez a menüpont csak a felelős személyek számára látható. A felelős személyek itt hozhatják létre a több alkotóelemű termékekre vonatkozó bejelentéseket. Részletes keresés Ez a menüpont a felelős személyek, az illetékes hatóságok és a toxikológiai központok számára látható. A funkció a termékek vagy alkotóelemek bizonyos kritériumok alapján történő keresését teszi lehetővé. Egyszerű keresés Ez a menüpont a felelős személyek, az illetékes hatóságok és a toxikológiai központok számára látható. A funkció a termékek vagy alkotóelemek kulcsszavak alapján történő keresését teszi lehetővé. Szervezetek közötti keresés Ez a menüpont csak az illetékes hatóságok és a toxikológiai központok számára látható. A funkció a rendszerben megtalálható szervezetek keresését, valamint az általuk benyújtott bejelentések megtekintését teszi lehetővé. Fontos A felelős személyek és a forgalmazók csak az általuk (vagy a nevükben eljáró felhasználók által) a rendszerbe bevitt termékeket kereshetik és jeleníthetik meg. Ez azt jelenti, hogy egy adott felelős személy vagy forgalmazó termékeihez más felelős személy vagy forgalmazó nem férhet hozzá a rendszerben. A felelős személyek vagy a forgalmazók a bejelentések piszkozatára vagy benyújtott változatára is kereshetnek. Az illetékes hatóságok és a toxikológiai központok a rendszerben szereplő minden benyújtott bejelentésre kereshetnek. A bejelentések piszkozatai nem hozzáférhetők az illetékes hatóságok és a toxikológiai központok számára. 9

10 II Kapcsolattartók fül Ez a fül csak a felelős személyek számára látható. Segítségével a felelős személyek egyszerre kezelhetik a szervezetükhöz tartozó kapcsolattartók elérhetőségeit. II Forgalmazók fül Ez a fül csak a forgalmazók számára látható. Segítségével a forgalmazók a forgalmazással kapcsolatos bejelentéseket vihetnek be a rendszerbe, valamint az általuk már bevitt bejelentésekre kereshetnek. II Hasznos hivatkozások fül Ez a fül minden felhasználó számára látható, és a következő oldalakra mutató linkeket tartalmazza: a II. pontban említett kalauz, a gyakori kérdések, az SAAS, a CPNP portál használati útmutatója, a CosIng adatbázis, a kozmetikai termékekről szóló rendelet, az FBTB weboldala, valamint az FBTB nanoanyagokkal kapcsolatos iránymutatása. Emellett megjeleníti a kozmetikai termékek különböző kategóriáit is, mellettük a vonatkozó jogszabályokkal. II Adatvédelmi nyilatkozat Ez a menüpont minden felhasználó számára látható. A fül a CPNP portál adatvédelmi nyilatkozatát tartalmazza. II Kapcsolat Ez a menüpont minden felhasználó számára látható. Lehetővé teszi, hogy a felhasználók üzenetet küldjenek a CPNP portál funkcionális postafiókjába. II Profil Ez a menüpont minden felhasználó számára látható. Lehetővé teszi, hogy a felhasználók megtekintsék saját CPNP-profiljukat. II Nyelv Ez a menüpont minden felhasználó számára látható. Lehetővé teszi, hogy a felhasználók módosítsák a felület nyelvét. Megjegyzés: A CPNP portál felhasználói felülete és a használati útmutató eredetileg angolul íródott. Ezért ha kétségei merülnek fel a fordítással kapcsolatban, kérjük, az angol változatot tekintse referenciának, és a címen jelentse az egyéb nyelveken előforduló esetleges következetlenségeket. 10

11 II Kijelentkezés Ez a menüpont minden felhasználó számára látható. Lehetővé teszi, hogy a felhasználó kijelentkezzen a rendszerből. II.2. A 13. CIKK (1) ÉS (2) BEKEZDÉSE SZERINTI BEJELENTÉSEK EGY ALKOTÓELEMŰ TERMÉK Ez a funkció csak a felelős személyek számára hozzáférhető. Az egy alkotóelemű termék meghatározás olyan termékekre vonatkozik, amelyek egyetlen elemből állnak (pl. egyetlen flakon sampon). Fontos Az egy, illetve a több alkotóelemű termék fogalma nem függ össze azzal, hogy a termék egyébként hány összetevőből/anyagból áll. Egy alkotóelemű termékek bejelentésének létrehozásához a felelős személynek a Termékek fül Egy alkotóelemű termék bejelentése elemére kell kattintania: Ekkor megjelenik az egy alkotóelemű termékek bejelentésére szolgáló általános űrlap. Itt két fül áll rendelkezésre: Általános információk és Termékadatok. II.2.1. Általános információk fül Az Általános információk fülön a felelős személy az alábbi, a termékkel kapcsolatos adatokat adhatja meg: 11

12 II Termék neve A termék neve a bejelentés nélkülözhetetlen eleme, hiszen az illetékes hatóságok vagy a toxikológiai központok gyakran a nevük alapján keresnek a CPNP portálon szereplő termékekre. A termék nevének megfelelően részletes, a kozmetikai termék egyedi azonosítására alkalmas névnek kell lennie. A termék nevének tartalmaznia kell a védjegy/márka, a termékcsalád és a termék egyedi nevét, ahogyan az a terméken látható. A teljes névnek tartalmaznia kell a termék funkcióját, kivéve, ha az a termék egyedi nevében már szerepel. Például: 1. Védjegy/márka 2. Termékcsalád 3. Egyedi név (a funkció megjelölésével) A termék teljes neve: Védjegy/márka + termékcsalád + egyedi név (a funkció megjelölésével), pl.: Védjegy/márka Repair &Shine nyugtató krém Védjegy/márka Repair &Shine nyugtató kondicionáló Védjegy/márka Repair &Shine nyugtató sampon citrommal Védjegy/márka Repair &Shine nyugtató sampon naranccsal Védjegy/márka Repair &Shine nyugtató sampon vaníliával II Nyelv Ha a termék a nevének különböző nyelvekre való lefordításával kerül piacra, a nevek mindegyikének, a megfelelő nyelv megjelölésével, szerepelnie kell a bejelentésben (ezek kiválasztása a legördülő listából történik). A nyelveket tartalmazó legördülő lista melletti jel lehetővé teszi, hogy a felelős személy megadja a termék nevének további fordítását/fordításait, valamint kiválassza a fordításnak/fordításoknak megfelelő nyelvet/nyelveket. Ha a felelős személy törölni szeretné a termék nevének valamely fordítását, az adott fordítás melletti gombra kell kattintania. 12

13 Ha a termék neve minden nyelven megegyezik, a felelős személynek csak egyszer kell feltüntetnie az adott nevet, és a legördülő menüből a többnyelvű elemet kell kiválasztania. A többnyelvű elem kiválasztásakor az alábbi figyelmeztető üzenet jelenik meg: A többnyelvű elem nem választható ki abban az esetben, ha a termék neve csak néhány nyelven azonos, de egyéb nyelveken eltérő. Ebben az esetben a termék nevének valamennyi nyelvi változatát egyenként kell bevinni a rendszerbe. Az egyes neveket akkor is egyenként kell bevinni a megfelelő nyelv kiválasztásával, ha a név néhány nyelven azonos. II Színárnyalatok (adott esetben) A felesleges bejelentések elkerülése érdekében a felelős személy a termék különböző színárnyalatainak (pl. egy rúzs különböző színárnyalatainak) bejelentését egyetlen bejelentésen keresztül is megteheti. Erre kizárólag akkor van lehetőség, ha e színárnyalatok esetében a bejelentés az összes vonatkozó információt tartalmazza. 13

14 Fontos A különféle színárnyalatokat az Árnyalatok mezőben kell feltüntetni, és / jellel (a jel előtt és után szóközzel) egyértelműen el kell különíteni egymástól. Az Árnyalatok mezőbe az olvashatóság érdekében legfeljebb 2000 karakter írható. A színárnyalatok különböző nyelvű fordításait a termék nevének megfelelő nyelvi változat alatti árnyalatok mezőben kell feltüntetni. Ha a kozmetikai termék néhány színárnyalata esetében a bejelentés nem tartalmazza az összes információt (pl. eltérő összetételre vonatkozó információk), az adott színárnyalatokra vonatkozóan külön bejelentést kell benyújtani. II Kifejezetten 3 éves kor alatti gyermekeknek készült termék A felelős személynek fel kell tüntetnie, hogy a termék kifejezetten 3 éves kor alatti gyermekeknek készült-e. II A felelős személy adatai A bejelentésnek tartalmaznia kell legalább a felelős személy nevét és a címét. Ezek az adatok a képernyő bal oldalán, a Felelős személy menüpontban találhatók. Az adatokat a felhasználó felhasználóneve alapján a rendszer automatikusan átveszi az SAAS rendszerből. Ha a felelős személy frissíteni vagy javítani szeretné az adatokat, ezt az SAAS rendszerben kell megtennie. Az SAAS rendszerhez való hozzáférésre a CPNPképernyő jobb felső sarkában található profilelem segítségével van lehetőség. A felelős személyek adatait csak a helyi rendszergazdák módosíthatják. Fontos Amennyiben az SAAS rendszerben a felelős személy nevére és címére vonatkozó adatok hiányosak, az alábbi figyelmeztető üzenet jelenik meg, és az információk teljes pótlásáig a felelős személy semmilyen bejelentést nem rögzíthet a rendszerben. 14

15 II A kapcsolattartó adatai Szükség esetére a felelős személynek minden bejelentéssel kapcsolatban fel kell tüntetnie egy természetes személy elérhetőségét. A rendszer a bejelentési adatlapon megjeleníti az adott felelős személyhez tartozó kapcsolattartók listáját. Ha valamely kapcsolattartó még nem szerepel a kapcsolattartók listájában, a gomb megnyomásával az adott kapcsolattartót hozzá lehet adni a listához, valamint meg lehet adni annak adatait. A kötelező mezőket jelzi. A képernyő jobb alsó sarkában két gomb látható. A gombbal új kapcsolattartót lehet hozzáadni az aktuális bejelentéshez. A gomb a művelet megszakítására szolgál. Megjegyzés: Az új kapcsolattartó létrehozását követően a CPNP rendszer azonnal e- mail üzenetet küld az adott kapcsolattartónak. Ez az adatvédelemmel kapcsolatos információkat tartalmaz. 15

16 Fontos A CPNP portálon megadott telefon- és faxszámoknak a nemzetközi hívószámokat is tartalmazniuk kell. Például A CPNP portál olyan egyéni modullal rendelkezik, amely lehetővé teszi a kapcsolattartók adatainak együttes kezelését. A modulhoz való hozzáféréshez a felelős személynek a képernyő bal felső részén látható Kapcsolattartók gombra kell kattintania. A Kapcsolattartók fül Lista elemének kiválasztása után a felelős személy a keresési mező használatával kereshet egy adott kapcsolattartóra, vagy a Valamennyi kapcsolattartó gombra kattintva megjelenítheti az összes kapcsolattartót. A felelős személynek (a gombra kattintva) lehetősége van a kapcsolattartó adatainak szerkesztésére (vagy a gombra kattintva azok törlésére). A felelős személy új kapcsolattartó(ka)t a Kapcsolattartók fülön található Új kapcsolattartó gomb kiválasztásával adhat meg. II A terméket már nem gyártják Ha egy adott terméket már nem gyártanak, a felelős személynek lehetősége van ezt feltüntetni. II A termék forgalomba hozatalra kész vagy már forgalomban van Ha a termék forgalomba hozatalra kész vagy már forgalomban van, a felelős személynek az erre vonatkozó négyzetet be kell jelölnie. Ha a kötelező mezők kitöltése megtörtént, és a termék esetében nincs feltüntetve, hogy forgalomba hozatalra kész vagy már forgalomban lévő termék, a felelős személy az 16

17 eredeti címkézés és a megfelelő csomagolás mellékelése nélkül is benyújthatja a bejelentést. Ekkor azonban az alábbi figyelmeztető üzenet jelenik meg: Fontos A jogi követelményeknek való megfelelés érdekében a felelős személynek legkésőbb a termék forgalomba hozatalakor be kell jelentenie az eredeti címkézést, és ha a szöveg megfelelően olvasható, fényképet kell mellékelni a megfelelő csomagolásról. II A Közösségbe behozott termék A felelős személynek fel kell tüntetnie, hogy a termék a Közösségbe behozott termék-e, és ha igen, a legördülő menüből ki kell választania a származási országot. Fontos Egyes ritka esetekben ugyanazt a terméket több országból is behozhatják. Ilyen esetben a felelős személynek származási országonként egy bejelentést kell tennie, és a termék neve után zárójelben meg kell jelölnie a származási országot. Példák: Védjegy/márka Repair &Shine nyugtató krém (Egyesült Államok) Védjegy/márka Repair &Shine nyugtató krém (Kína) Fontos Egyes ritka esetekben előfordulhat, hogy ugyanaz a termék behozott és nem behozott terméknek is számít. Ilyen esetben a felelős személynek két bejelentést kell tennie, azaz külön bejelentést kell benyújtani a behozott termékváltozatra (a termék neve után a származási ország zárójelben történő megjelölésével) és egy másikat a termék nem behozott változatára vonatkozóan. II Az első forgalomba hozatal helye szerinti tagállam 17

18 A felelős személynek a legördülő menüből ki kell választania az első forgalomba hozatal helye szerinti tagállamot. II Mentés piszkozatként, Bejelentés és Mégse A képernyő alsó és felső részén három gomb látható. : A rendszer piszkozatként menti a bejelentést, de a bejelentés benyújtása nem történik meg. A bejelentés piszkozatként a kötelező mezők kitöltése nélkül is elmenthető. A bejelentés piszkozatként való elmentéséhez legalább a termék/alkotóelem nevét és a ( jelzéssel ellátott) megfelelő nyelvet fel kell tüntetni. : A bejelentés teljes, tehát a toxikológia központok és az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátják. Ezt követően e bejelentés már nem törölhető a rendszerből. Csak frissítésre vagy javításra van lehetőség. A bejelentést csak akkor lehet benyújtani, ha minden jelzéssel ellátott mezőt kitöltöttek. Ha valamilyen kötelező adat hiányzik, a rendszer figyelmeztető üzenetet küld, és jelzi, hogy mely mező(ke)t kell kitölteni. : A gomb a folyamatban lévő művelet megszakítására szolgál. II.2.2. Termékadatok fül A termékadatok fül három részből áll: II Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagok és nanoanyagok rész 18

19 Ebben a részben a felelős személynek fel kell tüntetnie, hogy a termék tartalmaz-e: az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. szakasza szerinti 1A. vagy 1B. kategóriájú rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagokat, valamint - nanoanyagok formájában jelen lévő anyagokat. II Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagok Ha a felelős személy a Tartalmaz a termék 1A. vagy 1B. kategóriájú rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagokat? kérdésre az Igen gombra kattint, fel kell tüntetnie az 1A. vagy 1B. kategóriájú rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyag Nevét és a CAS-számát vagy EK-számát. A felelős személy munkájának megkönnyítésére az anyag nevét, valamint a CAS-számra és az EK-számra vonatkozó adatokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak, a rendszer átveszi a CosIng adatbázisból, de a felelős személyt terheli a felelősség az információk teljességének és pontosságának ellenőrzéséért, valamint szükség szerinti módosításáért. Ha az 1A. vagy 1B. kategóriájú rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyag neve, illetve CAS- és/vagy EK-száma nem szerepel a CosIng adatbázisban a felelős személy azokat manuálisan is megadhatja. Ha a termék több 1A. vagy 1B. kategóriájú rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagot tartalmaz, azok a gomb segítségével adhatók hozzá a termékhez. Fontos Ha a rendszer a CosIng adatbázisból veszi az adatokat, kérjük, vegye figyelembe, hogy nincsen csak az 1A. vagy 1B. kategóriájú rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagokat megjelenítő szűrő. II Nanoanyagok Ha a felelős személy a második, Tartalmaz a termék nanoanyagokat? kérdésre Igen -nel válaszol, az alábbi képernyő jelenik meg: 19

20 A CPNP rendszer először arra kéri a felelős személyt, hogy válaszoljon az expozíciós körülményekre vonatkozó két kérdésre: A termék leöblítendő vagy nem leöblítendő? Milyen módon történik az expozíció (bőrön át, szájon át és/vagy belélegzéssel)? A felelős személy a nanoanyagokat a bejelentéshez. gombra kattintva adhat hozzá további Az ekkor megjelenő előugró oldalon a felelős személy legalább 5 karakter megadásával megkeresheti az adott nanoanyagot a CosIng adatbázisban: A felelős személy ezután (a hozzáadandó nanoanyag melletti kiválaszthatja a felajánlott nanoanyagok egyikét. 20 gombra kattintva)

21 Ekkor új képernyő jelenik meg, amely a CosIng adatbázisból átvett információkat, azaz az INCI-, IUPAC-, INN- és XAN-nevet, a CAS-számot, továbbá az EINECS- és/vagy az ELINCS-számot mutatja. Ebben az esetben is a felelős személyt terheli a felelősség az adatok teljességének és pontosságának ellenőrzéséért, illetve szükség szerinti módosításáért. Fontos Ha a rendszer a CosIng rendszerből veszi az adatokat, kérjük, vegye figyelembe, hogy nincsen csak a nanoanyagokat megjelenítő szűrő. A felelős személy a nanoanyagot a bejelentéshez. gombra kattintva adhatja hozzá az adott A gombra kattintva az adott nanoanyagot a rendszer nem adja hozzá a bejelentéshez, a rendszer pedig visszairányítja a felelős személyt a keresés képernyőjére. Az gombra kattintva a felelős személy olyan nanoanyagot is megadhat, amely nem szerepel a CosIng adatbázisban. 21

22 II Kategória és rokon összetételű termékcsoportok rész Ebben a részben a felelős személynek az alábbi információkat kell megadnia: II A kozmetikai termék kategóriája A felelős személynek három kategóriaszintet kell kiválasztania, amelyek közül az 1. a kezdő szint, ezt követi a 2. és a 3. szint. Fontos Egyes ritka esetekben a termékeknek több különböző funkciója is lehet, amelyek alapján a más-más kategóriába kerülnek. Ilyen esetben a kozmetikai termék elsődleges funkcióját kell a kategorizálás alapjául venni. Az 1. kategóriaszint kiválasztása meghatározza a 2. szinten rendelkezésre álló kategóriákat, a 2. kategóriaszint kiválasztása pedig meghatározza a 3. szinten rendelkezésre álló kategóriákat. A meglévő kategóriákat a CPNP Hasznos hivatkozások füle ismerteti. II Fizikai megjelenés A felelős személynek a legördülő menüből ki kell választania a termék fizikai megjelenését. Megjegyzés: A folyadék kategóriába tartoznak az alacsony, jellemzően cp alatti viszkozitású formulációk (pl. oldatok vagy tejek) is. 22

A CLP-rendelet bevezető útmutatója. A CLP az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet

A CLP-rendelet bevezető útmutatója. A CLP az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet A CLP-rendelet bevezető útmutatója A CLP az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet JOGI KÖZLEMÉNY Jelen kiadvány útmutatást tartalmaz az 1272/2008/EK

Részletesebben

Útmutató az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézéshez és csomagoláshoz

Útmutató az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézéshez és csomagoláshoz Útmutató az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézéshez és csomagoláshoz Anyagok és keverékek gyártói, importőrei, továbbfelhasználói és forgalmazói részére JOGI KÖZLEMÉNY Jelen kiadvány iránymutatást tartalmaz

Részletesebben

Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez

Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez 1.1. verzió 2011. december JOGI KÖZLEMÉNY Ez a dokumentum tájékoztatást nyújt a REACH-rendeletről, ismertetve a rendeletben előírt kötelezettségeket és azok

Részletesebben

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ. Technológiai berendezések beszerzése jogcím. Verziószám: 1.

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ. Technológiai berendezések beszerzése jogcím. Verziószám: 1. SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Technológiai berendezések beszerzése jogcím Verziószám: 1.0 2013. december 13. Tartalom Fontos tudnivalók... 4 Kitöltés előtt A Portál

Részletesebben

Egyéb termékek. Dr. Horányi Tamás horanyi.tamas@beres.hu. 2013. november 9.

Egyéb termékek. Dr. Horányi Tamás horanyi.tamas@beres.hu. 2013. november 9. Egyéb termékek (Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények, kozmetikumok, orvostechnikai eszközök, speciális gyógyászati célra szánt- tápszerek és étrend-kiegészítők) Dr. Horányi Tamás horanyi.tamas@beres.hu

Részletesebben

Tervezet: A BIZOTTSÁG / /EU RENDELETE

Tervezet: A BIZOTTSÁG / /EU RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, D006848/02 Tervezet: A BIZOTTSÁG / /EU RENDELETE ( ) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK

Részletesebben

Tervezet: A BIZOTTSÁG / /EU RENDELETE

Tervezet: A BIZOTTSÁG / /EU RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, D006848/02 Tervezet: A BIZOTTSÁG / /EU RENDELETE ( ) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv ügyfelek számára

Felhasználói kézikönyv ügyfelek számára Felhasználói kézikönyv ügyfelek számára Verzió: ETDR_FK_ÜF_V4-07.odt 2012-12-12 SZERKESZTÉS ALATT Projektgazda: Belügyminisztérium Területrendezési és Építésügyi Helyettes Államtitkár Építésügyi Főosztály

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Felhasználói kézikönyv Legutóbbi változások: A könnyebb használat

Részletesebben

Útmutató regisztrációhoz. 2007 június. Útmutató a REACH végrehajtásához

Útmutató regisztrációhoz. 2007 június. Útmutató a REACH végrehajtásához Útmutató regisztrációhoz 2007 június Útmutató a REACH végrehajtásához 1 JOGI MEGJEGYZÉS Jelen dokumentum a REACH-el kapcsolatos útmutató, mely magyarázatok tartalmaz a REACH-el és ennek teljesítési követelményeivel

Részletesebben

MODULO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELSŐÉVES HALLGATÓK RÉSZÉRE ÜGYLEÍRÁS V.1.0.20140717. SZTE HSZI 2014. július 17.

MODULO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELSŐÉVES HALLGATÓK RÉSZÉRE ÜGYLEÍRÁS V.1.0.20140717. SZTE HSZI 2014. július 17. MODULO 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELSŐÉVES HALLGATÓK RÉSZÉRE ÜGYLEÍRÁS V.1.0.20140717 SZTE HSZI 2014. július 17. Tartalomjegyzék Bevezetés 3 Belépés a Modulo 2 rendszerbe 3 Általános szociális helyzetfelmérési

Részletesebben

RENDSZERGAZDAI használati útmutató. v1.3

RENDSZERGAZDAI használati útmutató. v1.3 l RENDSZERGAZDAI használati útmutató v1.3 Kedves Kollégák! Tisztelt Olvasó! A rendszergazdai használati útmutató segítséget nyújt Önnek az OK! Könyvek rendszerének beállításához és mindennapi használatához.

Részletesebben

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08.

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08. IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A DOKUMENTUM CÉLJA,

Részletesebben

Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez

Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez 2. számú melléklet Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez Az AEO Önértékelési kérdőív célja, hogy segítséget nyújtson Önnek az AEO-státusz megszerzésével kapcsolatos követelmények megértésében,

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kulcs-EVA

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kulcs-EVA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kulcs-EVA - Harmadik kiadás 2008 Jogvédelem a szerzői jogról szóló rendelkezések copyright 1989-2008. Kulcs-Soft Számítástechnika Zrt. Minden jog fenntartva! Ezen szoftvertermék

Részletesebben

E-PORTFÓLIÓ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

E-PORTFÓLIÓ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ E-PORTFÓLIÓ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ VERZIÓ 1.0 AZ E-PORTFÓLIÓ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ CÉLJA ÉS FELÉPÍTÉSE A pedagógus-szakvizsgával és tizennégy év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógusok 2014. április

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Beépített összetevők: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Personal Firewall ESET Antispam A NOD32 technológiaúj generációja Felhasználói útmutató we protect your digital worlds tartalomjegyzék

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

CÍMKÉZÉSI ELŐÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON

CÍMKÉZÉSI ELŐÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON CÍMKÉZÉSI ELŐÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON Vegyi anyagok, aeroszolok, biocid hatóanyagok és termékek, növényvédő szerek, műtrágya, mosó- és tisztítószerek címkézési előírásai Szakács Péter TOXICHEM KFT. 2012.10.29.

Részletesebben

Informatikai tevékenység 2234 Maglód, Széchenyi u. 4. +36.30.215.6737 +36.29.325.854 Mérnöki, tanácsadói tevékenység Iroda: Mobil: Telefon:

Informatikai tevékenység 2234 Maglód, Széchenyi u. 4. +36.30.215.6737 +36.29.325.854 Mérnöki, tanácsadói tevékenység Iroda: Mobil: Telefon: +36.22.534.280 +36.22.534.282 Számlázó és Készletnyilvántartó Program Felhasználói kézikönyv Készítette: Újfalusi Krisztián UFO-INFO Bt. 2006.03.20. UFO-INFO Bt. Kézikönyv: Számlázó és Készletnyilvántartó

Részletesebben

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üdvözöljük az Island Management Group Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza

Részletesebben

WORDPRESS FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ

WORDPRESS FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ WORDPRESS FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ e-motions Kft. 1 1. Tartalomjegyzék WordPress Felhasználói dokumentáció... 1 1. Tartalomjegyzék...2 2. A WordPress szoftverről...4 3. Online dokumentáció... 5 A WordPress

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.wwieland.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.wwieland.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.wwieland.hu Üdvözöljük a Wieland és Wieland Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a BS Tanning Kft. (Szolgáltató) által üzemeltetett www.protanhungary.hu webáruházban (a továbbiakban

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve. (2004. március 31.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve. (2004. március 31.) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelv módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

Részletesebben

Általános szerződési feltétel

Általános szerződési feltétel Általános szerződési feltételek Szavatossági feltételek ruházatra Kérjük, őrizd meg a számlát arra az esetre, ha minőségi problémával fordulnál a HELL Energy Store-hoz. FIGYELEM! Ez a termékkör nem esik

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Extreme Digital Zártkörűen működő Részvénytársaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által

Részletesebben

Orvosi Recept Kitöltő Alkalmazás ORKA v. 3.0. Felhasználói útmutató

Orvosi Recept Kitöltő Alkalmazás ORKA v. 3.0. Felhasználói útmutató v. 3.0 ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 2010 Tartalomjegyzék Orvosi Recept Kitöltő Alkalmazás ORKA 1. A PROGRAM FELADATA...3 2. RENDSZERKÖVETELMÉNYEK...4 3. REGISZTRÁCIÓ...4 4. BEJELENTKEZÉS...7 5.

Részletesebben

Felhasználói leírás. A CKB FREE rendszer felhasználói funkcióiról

Felhasználói leírás. A CKB FREE rendszer felhasználói funkcióiról Felhasználói leírás A CKB FREE rendszer felhasználói funkcióiról Verzió: 2.0 Készült: 2010.március 25. 1/63.oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 4 2. Főképernyő... 6 3. Adatbekérés... 10 4. Díjtájékoztatás...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (az ÁSZF letölthető és eltárolható ide kattintva: www.szexshoponline.com/aszf.pdf)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (az ÁSZF letölthető és eltárolható ide kattintva: www.szexshoponline.com/aszf.pdf) Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (az ÁSZF letölthető és eltárolható ide kattintva: www.szexshoponline.com/aszf.pdf) Tartalom: 1. Felek megnevezése és az ÁSZF hatálya 2. Regisztráció 3. A vásárlás

Részletesebben