Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) Használati útmutató a 13. cikkhez 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) Használati útmutató a 13. cikkhez 1"

Átírás

1 Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) Használati útmutató a 13. cikkhez 1 Ez az útmutató a Cosmetic Products Notification Portal (CPNP, a kozmetikai termékek bejelentési portálja) felhasználói számára készült, és a CPNP rendszer főbb funkcióit ismerteti. A CPNP felhasználói a következők: - a kozmetikai iparban működő felelős személyek vagy az ő nevükben eljáró felhasználók e használati útmutatóban a továbbiakban felelős személyek ; - a forgalmazók, akik valamely tagállamban egy másik tagállamban már forgalomba hozott kozmetikai terméket forgalmaznak, és saját kezdeményezésükre, a nemzeti jogszabályoknak való megfelelés érdekében lefordítják a termék címkézésének bármely elemét e használati útmutatóban a továbbiakban forgalmazók ; - a kozmetikai termékekkel kapcsolatos piacfelügyeletért, piacelemzésért, értékelésért és a fogyasztói tájékoztatásért felelős illetékes nemzeti hatóságok - e használati útmutatóban a továbbiakban illetékes hatóságok ; - a tagállamok által felállított toxikológiai központok vagy hasonló szervek e használati útmutatóban a továbbiakban toxikológiai központok. Ha bármilyen megjegyzése van e használati útmutatóval kapcsolatban, kérjük, írjon az alábbi címre: Utolsó frissítés dátuma: Felhívjuk figyelmét, hogy az 1223/2009/EK rendelet 16. cikke szerinti bejelentésekhez külön útmutató készült. 1

2 Tartalom I. BEVEZETÉS ÉS RENDSZERKÖVETELMÉNYEK... 3 I.1. BEVEZETÉS... 3 I.1.1. Alapvető fogalmak... 3 I.1.2. Mire használható a kozmetikai termékek bejelentési portálja (CPNP)?... 5 I.1.3. Milyen információkat kell megadni a CPNP portálon?... 5 I.1.4. Mi történik a CPNP portálon megadott információkkal?... 5 I.1.5. Mikortól kell az információkat a CPNP portálon megadni?... 5 I.2. RENDSZERKÖVETELMÉNYEK... 6 I.3. REGISZTRÁCIÓ... 6 II. A CPNP portálhoz való hozzáférés és a portál használata... 7 II.1. A CPNP PORTÁL KEZDŐLAPJA... 7 II.1.1. Titoktartási szempontok... 8 II.1.2. Navigációs gombok... 8 II.2. A 13. CIKK (1) ÉS (2) BEKEZDÉSE SZERINTI BEJELENTÉSEK EGY ALKOTÓELEMŰ TERMÉK II.2.1. Általános információk fül II.2.2. Termékadatok fül II.3. A 13. CIKK (1) ÉS (2) BEKEZDÉSE SZERINTI BEJELENTÉSEK TÖBB ALKOTÓELEMŰ TERMÉK II.4. A 13. CIKK (3) BEKEZDÉSE SZERINTI BEJELENTÉSEK FORGALMAZÁS II.5. KERESŐESZKÖZÖK II.5.1. Egyszerű keresés II.5.2. Részletes keresés II.5.3. Forgalmazással kapcsolatos keresés II.5.4. Keresés a szervezetek között...47 II.6. A 13. CIKK (1) ÉS (2) BEKEZDÉSE SZERINTI BEJELENTÉSEK MEGTEKINTÉSE, SZERKESZTÉSE VAGY MÁSOLÁSA II Egy alkotóelemű termékek II Több alkotóelemű termékek II.7. A 13. CIKK (3) BEKEZDÉSE SZERINTI BEJELENTÉSEK MEGTEKINTÉSE ÉS SZERKESZTÉSE I. MELLÉKLET: Egyes, aggodalomra okot adó összetevőkre és/vagy a ph-értékre vonatkozó szabályok. 56 II. MELLÉKLET: Rokon összetételű termékcsoportok

3 I. BEVEZETÉS ÉS RENDSZERKÖVETELMÉNYEK I.1. BEVEZETÉS I.1.1. Alapvető fogalmak A következőkben a könnyebb érthetőség kedvéért meghatározunk néhány, ebben a használati útmutatóban használt alapvető fogalmat: I Kozmetikai termék Kozmetikai termék : minden olyan anyag vagy keverék, amely azt a célt szolgálja, hogy az emberi test különböző külső részeivel (hámréteg, haj és testszőrzet, körmök, ajkak és külső nemi szervek) vagy a fogakkal és a szájüreg nyálkahártyájával érintkezésbe kerüljön, kizárólag vagy elsősorban azok tisztítása, illatosítása, kinézetük megváltoztatása, védelme, megfelelő állapotban tartása céljából, vagy a testszag megszüntetése érdekében. I Forgalmazó Forgalmazó : az a természetes vagy jogi személy az értékesítési láncban, aki a közösségi piacon a kozmetikai terméket forgalmazza, kivéve a gyártót és az importőrt. I Forgalmazás Forgalmazás : a közösségi piacon valamely kozmetikai termék gazdasági tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása értékesítés vagy felhasználás céljára, ingyenesen vagy ellenérték fejében. I Forgalomba hozatal Forgalomba hozatal : a kozmetikai termék első alkalommal történő forgalmazása a közösségi piacon. I Importőr Importőr : a Közösség területén letelepedett természetes vagy jogi személy, aki harmadik országból származó kozmetikai terméket a közösségi piacon forgalomba hoz. I Nanoanyag A nanoanyag olyan oldhatatlan vagy biológiailag perzisztens és mesterségesen előállított anyag, amelynek egy vagy több külső mérete vagy belső szerkezete az nm tartományon belül van. I Rokon összetételű termékcsoport Rokon összetételű termékcsoport : olyan termékcsoport, amely felsorolja az összetevők kategóriáját vagy rendeltetését, valamint azok maximális koncentrációját a kozmetikai termékben, vagy pedig a mennyiségre és minőségre vonatkozó fontos információkat ad abban az esetben, ha a kozmetikai termék nem rendelkezik, vagy csak részben rendelkezik ilyen termékcsoporttal. 3

4 I Felelős személy A Közösségben előállított és a kivitelt követően a Közösség területére újból be nem hozott kozmetikai termék esetében a Közösségben letelepedett gyártó a felelős személy. A gyártó írásbeli meghatalmazással kijelölhet egy, a Közösség területén letelepedett felelős személyt, aki ezt írásban fogadja el. Amennyiben a Közösségben előállított és a kivitelt követően a Közösség területére újból be nem hozott kozmetikai termék gyártója a Közösség területén kívül telepedett le, ez utóbbinak írásbeli meghatalmazással ki kell jelölnie egy, a Közösség területén letelepedett felelős személyt, akinek a meghatalmazást írásban kell elfogadnia. Importált kozmetikai termék esetében az importőr a felelős személy is egyben az általa forgalomba hozott termék tekintetében. Az importőr írásbeli meghatalmazással kijelölhet egy, a Közösség területén letelepedett felelős személyt, aki ezt írásban fogadja el. Amennyiben a forgalmazó a saját neve vagy védjegye alatt hoz egy kozmetikai terméket forgalomba, vagy a már forgalomban lévő terméket megváltoztatja oly módon, hogy az kihathat a termékre vonatkozó követelményeknek való megfelelésre, akkor ő számít felelős személynek. A már forgalomba hozott kozmetikai termékekre vonatkozó tájékoztatás lefordítása nem minősül a termék olyan jellegű módosításának, amely kihathat az e rendelet szerint a termékre vonatkozó követelményeknek való megfelelésre. I Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagok Az 1272/2008/EK rendelet 2 értelmében rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagként osztályozott anyagok. I CosIng Az Európai Bizottság adatbázisa, amely a kozmetikai anyagokkal és összetevőkkel kapcsolatos információkat tartalmazza 3. I SAAS Az Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság (SANCO) felhasználóazonosítási és -engedélyezési rendszere (Sanco Authentication and Authorisation System). A rendszer felhasználói profilt és hozzáférési jogokat biztosít az Európai Bizottság meghatározott alkalmazásaihoz. Ez az alkalmazás kifejezetten a hozzáférési jogok kezelésére szolgál. I ECAS Az Európai Bizottság felhasználóazonosítási rendszere (European Commission Authentication Service). 2 HL L 353., , 1.o

5 A rendszer felhasználónevet és jelszót biztosít a felhasználók számára, amelyekkel az Európai Bizottság több alkalmazásához is kapcsolódhatnak. Ez az alkalmazás kifejezetten felhasználónevek és jelszavak kezelésére szolgál. I Helyi rendszergazda A helyi rendszergazda egy adott szervezet hozzáférési kérelmeinek kezeléséért felelős személy. I Szervezet Szervezeten a felelős személyt (vagy annak alvállalkozóit), a forgalmazót, az illetékes hatóságot vagy a toxikológiai központot értjük. I.1.2. Mire használható a kozmetikai termékek bejelentési portálja (CPNP)? A CPNP a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4 végrehajtása érdekében létrehozott online bejelentési rendszer. Fontos Egy termék CPNP portálon keresztüli sikeres bejelentése nem szükségszerűen jelenti azt, hogy a kérdéses termék a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet minden követelményének megfelel. I.1.3. Milyen információkat kell megadni a CPNP portálon? Az 1223/2009/EK rendelet 13. cikke felsorolja azon információkat, amelyeket a felelős személyeknek és, bizonyos körülmények között, a kozmetikai termékek forgalmazóinak az általuk az európai piacon forgalomba hozott vagy forgalmazott termékekről a CPNP-n keresztül be kell jelenteniük. I.1.4. Mi történik a CPNP portálon megadott információkkal? A CPNP a fenti információk egy részét elektronikus formában hozzáférhetővé teszi az illetékes hatóságok számára (piacfelügyelet, piacelemzés, értékelés és fogyasztótájékoztatás céljából) és a toxikológiai központok vagy hasonló tagállami szervek számára (az egészségügyi ellátás céljaira). I.1.5. Mikortól kell az információkat a CPNP portálon megadni? A felelős személy január 11-től a 76/768/EGK irányelvtől eltérve élhet azzal a lehetőséggel, hogy bejelentse a CPNP portálon keresztül az 1223/2009/EK rendelet 13. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett információkat július 11-től azonban a CPNP portál használata kötelező. 4 HL L 342., , 59.o. 5

6 2013. július 11-től azon forgalmazó, amely valamely tagállamban egy másik tagállamban már forgalomba hozott kozmetikai termékeket forgalmaz, és saját kezdeményezésére, a nemzeti jogszabályoknak való megfelelés érdekében lefordítja a termék címkézésének bármely elemét, köteles az 1223/2009/EK rendelet 13. cikkének (3) bekezdésében említett információkat a CPNP portálon keresztül benyújtani. Amennyiben egy kozmetikai terméket július 11. előtt hoztak forgalomba, de ettől az időponttól kezdődően nem hozzák forgalomba, annak a forgalmazónak, aki ezen időpontot követően valamely tagállamban bevezeti az adott terméket, az 1223/2009/EK rendelet 13. cikkének (4) bekezdésében említett információkat kell közölnie a felelős személlyel. A közölt információk alapján a felelős személy köteles a CPNP portálon keresztül bejelenteni az 1223/2009/EK rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében említett információkat, amennyiben abban a tagállamban, ahol a kozmetikai terméket forgalmazzák, nem történt meg a 76/768/EGK irányelv 7. cikke (3) bekezdésének és 7a. cikke (4) bekezdésének megfelelő bejelentés. I.2. RENDSZERKÖVETELMÉNYEK A CPNP portálhoz való kapcsolódáshoz az alábbiakra van szükség: internetkapcsolat; legalább 1024x768 pixel felbontású számítógép-képernyő. A CPNP a Microsoft Internet Explorer 7 vagy a Mozilla Firefox 2 böngészőkkel kompatibilis (az Internet Explorer esetében JavaScript, valamint a cookiek engedélyezése szükséges). Megjegyzés: ez a használati útmutató a CPNP portál online használatát ismerteti. A felelős személyek a bejelentéseket gép-gép kapcsolaton keresztül is be tudják nyújtani. Az ehhez szükséges útmutató az alábbi címen szerezhető be: I.3. REGISZTRÁCIÓ A CPNP portálhoz való hozzáféréshez a felhasználónak felhasználónévvel és jelszóval kell rendelkeznie. Két rendszerre van szükség: az Európai Bizottság felhasználóazonosítási rendszere (ECAS). A rendszer felhasználónevet és jelszót biztosít a felhasználók számára, amelyekkel azok az Európai Bizottság több alkalmazásához is kapcsolódhatnak. a SANCO felhasználóazonosítási és engedélyezési rendszere (SAAS). A rendszer felhasználói profilt és hozzáférési jogokat biztosít az Európai Bizottság meghatározott alkalmazásaihoz, ebben az esetben a CPNP portálhoz. 6

7 II. A CPNP portálhoz való hozzáférés és a portál használata A CPNP portálhoz ( első alkalommal történő kapcsolódáskor a felhasználó előtt a következő kalauz jelenik meg a képernyőn: Ez az ECAS és a SAAS használatát szemlélteti, és bemutatja, hogyan lehet belépni a CPNP portálra. A gombra kattintva ki lehet hagyni.kérjük, pipálja ki a menüpontot, ha a legközelebbi belépés alkalmával már nem kívánja ezt a felületet látni. Ebben az esetben a kalauz csak a Hasznos hivatkozások menüponton keresztül tekinthető meg. II.1. A CPNP PORTÁL KEZDŐLAPJA 7

8 A felhasználói profiltól (felelős személy, forgalmazó, illetékes hatóság vagy toxikológiai központ) függően a kezdőlapok és az azt követő oldalak eltérhetnek egymástól. E használati útmutató minderről részletes tájékoztatást ad. A CPNP honlapon van egy információs mező is. A felhasználók ezen keresztül értesülhetnek az alkalmazást érintő minden újdonságról (pl. új funkciók, gyakori hibák, karbantartási célú beavatkozások). II.1.1. Titoktartási szempontok A CPNP portálon található adatok némelyike üzleti szempontból bizalmas információnak minősül. Ezért a CPNP portálhoz való kapcsolódáskor az illetékes hatóságok és a toxikológiai központok kezdőlapján az alábbi figyelmeztető üzenet jelenik meg: Az illetékes hatóságoknak és a toxikológiai központoknak a folytatáshoz az gombra kell kattintaniuk. II.1.2. Navigációs gombok A felhasználói profiltól függően a kezdőlapon az alábbi fülek jelenhetnek meg: II Kezdőlap fül A funkció segítségével a felhasználó visszatérhet a kezdőlapra. 8

9 II Termékek fül Egy alkotóelemű termék bejelentése Ez a menüpont csak a felelős személyek számára látható. A felelős személyek itt hozhatják létre az egy alkotóelemű termékekre vonatkozó bejelentéseket. Több alkotóelemű termék bejelentése Ez a menüpont csak a felelős személyek számára látható. A felelős személyek itt hozhatják létre a több alkotóelemű termékekre vonatkozó bejelentéseket. Részletes keresés Ez a menüpont a felelős személyek, az illetékes hatóságok és a toxikológiai központok számára látható. A funkció a termékek vagy alkotóelemek bizonyos kritériumok alapján történő keresését teszi lehetővé. Egyszerű keresés Ez a menüpont a felelős személyek, az illetékes hatóságok és a toxikológiai központok számára látható. A funkció a termékek vagy alkotóelemek kulcsszavak alapján történő keresését teszi lehetővé. Szervezetek közötti keresés Ez a menüpont csak az illetékes hatóságok és a toxikológiai központok számára látható. A funkció a rendszerben megtalálható szervezetek keresését, valamint az általuk benyújtott bejelentések megtekintését teszi lehetővé. Fontos A felelős személyek és a forgalmazók csak az általuk (vagy a nevükben eljáró felhasználók által) a rendszerbe bevitt termékeket kereshetik és jeleníthetik meg. Ez azt jelenti, hogy egy adott felelős személy vagy forgalmazó termékeihez más felelős személy vagy forgalmazó nem férhet hozzá a rendszerben. A felelős személyek vagy a forgalmazók a bejelentések piszkozatára vagy benyújtott változatára is kereshetnek. Az illetékes hatóságok és a toxikológiai központok a rendszerben szereplő minden benyújtott bejelentésre kereshetnek. A bejelentések piszkozatai nem hozzáférhetők az illetékes hatóságok és a toxikológiai központok számára. 9

10 II Kapcsolattartók fül Ez a fül csak a felelős személyek számára látható. Segítségével a felelős személyek egyszerre kezelhetik a szervezetükhöz tartozó kapcsolattartók elérhetőségeit. II Forgalmazók fül Ez a fül csak a forgalmazók számára látható. Segítségével a forgalmazók a forgalmazással kapcsolatos bejelentéseket vihetnek be a rendszerbe, valamint az általuk már bevitt bejelentésekre kereshetnek. II Hasznos hivatkozások fül Ez a fül minden felhasználó számára látható, és a következő oldalakra mutató linkeket tartalmazza: a II. pontban említett kalauz, a gyakori kérdések, az SAAS, a CPNP portál használati útmutatója, a CosIng adatbázis, a kozmetikai termékekről szóló rendelet, az FBTB weboldala, valamint az FBTB nanoanyagokkal kapcsolatos iránymutatása. Emellett megjeleníti a kozmetikai termékek különböző kategóriáit is, mellettük a vonatkozó jogszabályokkal. II Adatvédelmi nyilatkozat Ez a menüpont minden felhasználó számára látható. A fül a CPNP portál adatvédelmi nyilatkozatát tartalmazza. II Kapcsolat Ez a menüpont minden felhasználó számára látható. Lehetővé teszi, hogy a felhasználók üzenetet küldjenek a CPNP portál funkcionális postafiókjába. II Profil Ez a menüpont minden felhasználó számára látható. Lehetővé teszi, hogy a felhasználók megtekintsék saját CPNP-profiljukat. II Nyelv Ez a menüpont minden felhasználó számára látható. Lehetővé teszi, hogy a felhasználók módosítsák a felület nyelvét. Megjegyzés: A CPNP portál felhasználói felülete és a használati útmutató eredetileg angolul íródott. Ezért ha kétségei merülnek fel a fordítással kapcsolatban, kérjük, az angol változatot tekintse referenciának, és a címen jelentse az egyéb nyelveken előforduló esetleges következetlenségeket. 10

11 II Kijelentkezés Ez a menüpont minden felhasználó számára látható. Lehetővé teszi, hogy a felhasználó kijelentkezzen a rendszerből. II.2. A 13. CIKK (1) ÉS (2) BEKEZDÉSE SZERINTI BEJELENTÉSEK EGY ALKOTÓELEMŰ TERMÉK Ez a funkció csak a felelős személyek számára hozzáférhető. Az egy alkotóelemű termék meghatározás olyan termékekre vonatkozik, amelyek egyetlen elemből állnak (pl. egyetlen flakon sampon). Fontos Az egy, illetve a több alkotóelemű termék fogalma nem függ össze azzal, hogy a termék egyébként hány összetevőből/anyagból áll. Egy alkotóelemű termékek bejelentésének létrehozásához a felelős személynek a Termékek fül Egy alkotóelemű termék bejelentése elemére kell kattintania: Ekkor megjelenik az egy alkotóelemű termékek bejelentésére szolgáló általános űrlap. Itt két fül áll rendelkezésre: Általános információk és Termékadatok. II.2.1. Általános információk fül Az Általános információk fülön a felelős személy az alábbi, a termékkel kapcsolatos adatokat adhatja meg: 11

12 II Termék neve A termék neve a bejelentés nélkülözhetetlen eleme, hiszen az illetékes hatóságok vagy a toxikológiai központok gyakran a nevük alapján keresnek a CPNP portálon szereplő termékekre. A termék nevének megfelelően részletes, a kozmetikai termék egyedi azonosítására alkalmas névnek kell lennie. A termék nevének tartalmaznia kell a védjegy/márka, a termékcsalád és a termék egyedi nevét, ahogyan az a terméken látható. A teljes névnek tartalmaznia kell a termék funkcióját, kivéve, ha az a termék egyedi nevében már szerepel. Például: 1. Védjegy/márka 2. Termékcsalád 3. Egyedi név (a funkció megjelölésével) A termék teljes neve: Védjegy/márka + termékcsalád + egyedi név (a funkció megjelölésével), pl.: Védjegy/márka Repair &Shine nyugtató krém Védjegy/márka Repair &Shine nyugtató kondicionáló Védjegy/márka Repair &Shine nyugtató sampon citrommal Védjegy/márka Repair &Shine nyugtató sampon naranccsal Védjegy/márka Repair &Shine nyugtató sampon vaníliával II Nyelv Ha a termék a nevének különböző nyelvekre való lefordításával kerül piacra, a nevek mindegyikének, a megfelelő nyelv megjelölésével, szerepelnie kell a bejelentésben (ezek kiválasztása a legördülő listából történik). A nyelveket tartalmazó legördülő lista melletti jel lehetővé teszi, hogy a felelős személy megadja a termék nevének további fordítását/fordításait, valamint kiválassza a fordításnak/fordításoknak megfelelő nyelvet/nyelveket. Ha a felelős személy törölni szeretné a termék nevének valamely fordítását, az adott fordítás melletti gombra kell kattintania. 12

13 Ha a termék neve minden nyelven megegyezik, a felelős személynek csak egyszer kell feltüntetnie az adott nevet, és a legördülő menüből a többnyelvű elemet kell kiválasztania. A többnyelvű elem kiválasztásakor az alábbi figyelmeztető üzenet jelenik meg: A többnyelvű elem nem választható ki abban az esetben, ha a termék neve csak néhány nyelven azonos, de egyéb nyelveken eltérő. Ebben az esetben a termék nevének valamennyi nyelvi változatát egyenként kell bevinni a rendszerbe. Az egyes neveket akkor is egyenként kell bevinni a megfelelő nyelv kiválasztásával, ha a név néhány nyelven azonos. II Színárnyalatok (adott esetben) A felesleges bejelentések elkerülése érdekében a felelős személy a termék különböző színárnyalatainak (pl. egy rúzs különböző színárnyalatainak) bejelentését egyetlen bejelentésen keresztül is megteheti. Erre kizárólag akkor van lehetőség, ha e színárnyalatok esetében a bejelentés az összes vonatkozó információt tartalmazza. 13

14 Fontos A különféle színárnyalatokat az Árnyalatok mezőben kell feltüntetni, és / jellel (a jel előtt és után szóközzel) egyértelműen el kell különíteni egymástól. Az Árnyalatok mezőbe az olvashatóság érdekében legfeljebb 2000 karakter írható. A színárnyalatok különböző nyelvű fordításait a termék nevének megfelelő nyelvi változat alatti árnyalatok mezőben kell feltüntetni. Ha a kozmetikai termék néhány színárnyalata esetében a bejelentés nem tartalmazza az összes információt (pl. eltérő összetételre vonatkozó információk), az adott színárnyalatokra vonatkozóan külön bejelentést kell benyújtani. II Kifejezetten 3 éves kor alatti gyermekeknek készült termék A felelős személynek fel kell tüntetnie, hogy a termék kifejezetten 3 éves kor alatti gyermekeknek készült-e. II A felelős személy adatai A bejelentésnek tartalmaznia kell legalább a felelős személy nevét és a címét. Ezek az adatok a képernyő bal oldalán, a Felelős személy menüpontban találhatók. Az adatokat a felhasználó felhasználóneve alapján a rendszer automatikusan átveszi az SAAS rendszerből. Ha a felelős személy frissíteni vagy javítani szeretné az adatokat, ezt az SAAS rendszerben kell megtennie. Az SAAS rendszerhez való hozzáférésre a CPNPképernyő jobb felső sarkában található profilelem segítségével van lehetőség. A felelős személyek adatait csak a helyi rendszergazdák módosíthatják. Fontos Amennyiben az SAAS rendszerben a felelős személy nevére és címére vonatkozó adatok hiányosak, az alábbi figyelmeztető üzenet jelenik meg, és az információk teljes pótlásáig a felelős személy semmilyen bejelentést nem rögzíthet a rendszerben. 14

15 II A kapcsolattartó adatai Szükség esetére a felelős személynek minden bejelentéssel kapcsolatban fel kell tüntetnie egy természetes személy elérhetőségét. A rendszer a bejelentési adatlapon megjeleníti az adott felelős személyhez tartozó kapcsolattartók listáját. Ha valamely kapcsolattartó még nem szerepel a kapcsolattartók listájában, a gomb megnyomásával az adott kapcsolattartót hozzá lehet adni a listához, valamint meg lehet adni annak adatait. A kötelező mezőket jelzi. A képernyő jobb alsó sarkában két gomb látható. A gombbal új kapcsolattartót lehet hozzáadni az aktuális bejelentéshez. A gomb a művelet megszakítására szolgál. Megjegyzés: Az új kapcsolattartó létrehozását követően a CPNP rendszer azonnal e- mail üzenetet küld az adott kapcsolattartónak. Ez az adatvédelemmel kapcsolatos információkat tartalmaz. 15

16 Fontos A CPNP portálon megadott telefon- és faxszámoknak a nemzetközi hívószámokat is tartalmazniuk kell. Például A CPNP portál olyan egyéni modullal rendelkezik, amely lehetővé teszi a kapcsolattartók adatainak együttes kezelését. A modulhoz való hozzáféréshez a felelős személynek a képernyő bal felső részén látható Kapcsolattartók gombra kell kattintania. A Kapcsolattartók fül Lista elemének kiválasztása után a felelős személy a keresési mező használatával kereshet egy adott kapcsolattartóra, vagy a Valamennyi kapcsolattartó gombra kattintva megjelenítheti az összes kapcsolattartót. A felelős személynek (a gombra kattintva) lehetősége van a kapcsolattartó adatainak szerkesztésére (vagy a gombra kattintva azok törlésére). A felelős személy új kapcsolattartó(ka)t a Kapcsolattartók fülön található Új kapcsolattartó gomb kiválasztásával adhat meg. II A terméket már nem gyártják Ha egy adott terméket már nem gyártanak, a felelős személynek lehetősége van ezt feltüntetni. II A termék forgalomba hozatalra kész vagy már forgalomban van Ha a termék forgalomba hozatalra kész vagy már forgalomban van, a felelős személynek az erre vonatkozó négyzetet be kell jelölnie. Ha a kötelező mezők kitöltése megtörtént, és a termék esetében nincs feltüntetve, hogy forgalomba hozatalra kész vagy már forgalomban lévő termék, a felelős személy az 16

17 eredeti címkézés és a megfelelő csomagolás mellékelése nélkül is benyújthatja a bejelentést. Ekkor azonban az alábbi figyelmeztető üzenet jelenik meg: Fontos A jogi követelményeknek való megfelelés érdekében a felelős személynek legkésőbb a termék forgalomba hozatalakor be kell jelentenie az eredeti címkézést, és ha a szöveg megfelelően olvasható, fényképet kell mellékelni a megfelelő csomagolásról. II A Közösségbe behozott termék A felelős személynek fel kell tüntetnie, hogy a termék a Közösségbe behozott termék-e, és ha igen, a legördülő menüből ki kell választania a származási országot. Fontos Egyes ritka esetekben ugyanazt a terméket több országból is behozhatják. Ilyen esetben a felelős személynek származási országonként egy bejelentést kell tennie, és a termék neve után zárójelben meg kell jelölnie a származási országot. Példák: Védjegy/márka Repair &Shine nyugtató krém (Egyesült Államok) Védjegy/márka Repair &Shine nyugtató krém (Kína) Fontos Egyes ritka esetekben előfordulhat, hogy ugyanaz a termék behozott és nem behozott terméknek is számít. Ilyen esetben a felelős személynek két bejelentést kell tennie, azaz külön bejelentést kell benyújtani a behozott termékváltozatra (a termék neve után a származási ország zárójelben történő megjelölésével) és egy másikat a termék nem behozott változatára vonatkozóan. II Az első forgalomba hozatal helye szerinti tagállam 17

18 A felelős személynek a legördülő menüből ki kell választania az első forgalomba hozatal helye szerinti tagállamot. II Mentés piszkozatként, Bejelentés és Mégse A képernyő alsó és felső részén három gomb látható. : A rendszer piszkozatként menti a bejelentést, de a bejelentés benyújtása nem történik meg. A bejelentés piszkozatként a kötelező mezők kitöltése nélkül is elmenthető. A bejelentés piszkozatként való elmentéséhez legalább a termék/alkotóelem nevét és a ( jelzéssel ellátott) megfelelő nyelvet fel kell tüntetni. : A bejelentés teljes, tehát a toxikológia központok és az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátják. Ezt követően e bejelentés már nem törölhető a rendszerből. Csak frissítésre vagy javításra van lehetőség. A bejelentést csak akkor lehet benyújtani, ha minden jelzéssel ellátott mezőt kitöltöttek. Ha valamilyen kötelező adat hiányzik, a rendszer figyelmeztető üzenetet küld, és jelzi, hogy mely mező(ke)t kell kitölteni. : A gomb a folyamatban lévő művelet megszakítására szolgál. II.2.2. Termékadatok fül A termékadatok fül három részből áll: II Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagok és nanoanyagok rész 18

19 Ebben a részben a felelős személynek fel kell tüntetnie, hogy a termék tartalmaz-e: az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. szakasza szerinti 1A. vagy 1B. kategóriájú rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagokat, valamint - nanoanyagok formájában jelen lévő anyagokat. II Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagok Ha a felelős személy a Tartalmaz a termék 1A. vagy 1B. kategóriájú rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagokat? kérdésre az Igen gombra kattint, fel kell tüntetnie az 1A. vagy 1B. kategóriájú rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyag Nevét és a CAS-számát vagy EK-számát. A felelős személy munkájának megkönnyítésére az anyag nevét, valamint a CAS-számra és az EK-számra vonatkozó adatokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak, a rendszer átveszi a CosIng adatbázisból, de a felelős személyt terheli a felelősség az információk teljességének és pontosságának ellenőrzéséért, valamint szükség szerinti módosításáért. Ha az 1A. vagy 1B. kategóriájú rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyag neve, illetve CAS- és/vagy EK-száma nem szerepel a CosIng adatbázisban a felelős személy azokat manuálisan is megadhatja. Ha a termék több 1A. vagy 1B. kategóriájú rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagot tartalmaz, azok a gomb segítségével adhatók hozzá a termékhez. Fontos Ha a rendszer a CosIng adatbázisból veszi az adatokat, kérjük, vegye figyelembe, hogy nincsen csak az 1A. vagy 1B. kategóriájú rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagokat megjelenítő szűrő. II Nanoanyagok Ha a felelős személy a második, Tartalmaz a termék nanoanyagokat? kérdésre Igen -nel válaszol, az alábbi képernyő jelenik meg: 19

20 A CPNP rendszer először arra kéri a felelős személyt, hogy válaszoljon az expozíciós körülményekre vonatkozó két kérdésre: A termék leöblítendő vagy nem leöblítendő? Milyen módon történik az expozíció (bőrön át, szájon át és/vagy belélegzéssel)? A felelős személy a nanoanyagokat a bejelentéshez. gombra kattintva adhat hozzá további Az ekkor megjelenő előugró oldalon a felelős személy legalább 5 karakter megadásával megkeresheti az adott nanoanyagot a CosIng adatbázisban: A felelős személy ezután (a hozzáadandó nanoanyag melletti kiválaszthatja a felajánlott nanoanyagok egyikét. 20 gombra kattintva)

21 Ekkor új képernyő jelenik meg, amely a CosIng adatbázisból átvett információkat, azaz az INCI-, IUPAC-, INN- és XAN-nevet, a CAS-számot, továbbá az EINECS- és/vagy az ELINCS-számot mutatja. Ebben az esetben is a felelős személyt terheli a felelősség az adatok teljességének és pontosságának ellenőrzéséért, illetve szükség szerinti módosításáért. Fontos Ha a rendszer a CosIng rendszerből veszi az adatokat, kérjük, vegye figyelembe, hogy nincsen csak a nanoanyagokat megjelenítő szűrő. A felelős személy a nanoanyagot a bejelentéshez. gombra kattintva adhatja hozzá az adott A gombra kattintva az adott nanoanyagot a rendszer nem adja hozzá a bejelentéshez, a rendszer pedig visszairányítja a felelős személyt a keresés képernyőjére. Az gombra kattintva a felelős személy olyan nanoanyagot is megadhat, amely nem szerepel a CosIng adatbázisban. 21

22 II Kategória és rokon összetételű termékcsoportok rész Ebben a részben a felelős személynek az alábbi információkat kell megadnia: II A kozmetikai termék kategóriája A felelős személynek három kategóriaszintet kell kiválasztania, amelyek közül az 1. a kezdő szint, ezt követi a 2. és a 3. szint. Fontos Egyes ritka esetekben a termékeknek több különböző funkciója is lehet, amelyek alapján a más-más kategóriába kerülnek. Ilyen esetben a kozmetikai termék elsődleges funkcióját kell a kategorizálás alapjául venni. Az 1. kategóriaszint kiválasztása meghatározza a 2. szinten rendelkezésre álló kategóriákat, a 2. kategóriaszint kiválasztása pedig meghatározza a 3. szinten rendelkezésre álló kategóriákat. A meglévő kategóriákat a CPNP Hasznos hivatkozások füle ismerteti. II Fizikai megjelenés A felelős személynek a legördülő menüből ki kell választania a termék fizikai megjelenését. Megjegyzés: A folyadék kategóriába tartoznak az alacsony, jellemzően cp alatti viszkozitású formulációk (pl. oldatok vagy tejek) is. 22

Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) Használati útmutató

Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) Használati útmutató Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) Használati útmutató Ez az útmutató a Cosmetic Products Notification Portal (CPNP, a kozmetikai termékek bejelentési portálja) felhasználói számára készült,

Részletesebben

Dr. Móréné Horkay Edit. KOZMOS 2013. november 6.

Dr. Móréné Horkay Edit. KOZMOS 2013. november 6. Dr. Móréné Horkay Edit KOZMOS 2013. november 6. CPNP Kozmetikai termék bejelentési portál 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (EKR) végrehajtására létrehozott online rendszer. F O N T O

Részletesebben

EU LOGIN KÉZIKÖNYV. Tartalom

EU LOGIN KÉZIKÖNYV. Tartalom EU LOGIN KÉZIKÖNYV Az EU Login az Európai Bizottság megújult felhasználó-azonosítási rendszere, amely a korábbi ECAS rendszert váltja fel. Az EU Login lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyetlen

Részletesebben

Tájékoztató a szakdolgozat elektronikus feltöltéséről

Tájékoztató a szakdolgozat elektronikus feltöltéséről Tájékoztató a szakdolgozat elektronikus feltöltéséről Tisztelt hallgató mielőtt belekezd a szakdolgozata feltöltésébe az elektronikus felületen kérem, hogy figyelmesen olvassa el a tájékoztatót. Csak akkor

Részletesebben

Vihar 2.0 rendszer Felhasználói kézikönyv

Vihar 2.0 rendszer Felhasználói kézikönyv Vihar 2.0 rendszer Felhasználói kézikönyv Versenyzői funkciók O l d a l 0 21 Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék... 0 Bevezető... 1 Felhasználói funkciók... 2 Regisztráció... 2 Támogatott böngészők...

Részletesebben

ECAS KÉZIKÖNYV. Tartalom

ECAS KÉZIKÖNYV. Tartalom ECAS KÉZIKÖNYV Az Európai Bizottság felhasználó-azonosítási rendszere (ECAS - European Commission Authentication Service) lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyetlen jelszó megadásával férhessenek

Részletesebben

Parlagfű Bejelentő Rendszer

Parlagfű Bejelentő Rendszer Parlagfű Bejelentő Rendszer felhasználói útmutató A rendszer elérése: Elérési cím: www.govcenter.hu/pbr Felhasználói funkciók: 1. Regisztráció Új felhasználói fiókot az oldalsó menüben a [Regisztráció]-ra

Részletesebben

Kitöltési Útmutató az Elektronikus ügyintézés Regisztrált szolgáltató adatbejelentése űrlapcsomag kitöltéséhez

Kitöltési Útmutató az Elektronikus ügyintézés Regisztrált szolgáltató adatbejelentése űrlapcsomag kitöltéséhez Kitöltési Útmutató az Elektronikus ügyintézés Regisztrált szolgáltató adatbejelentése űrlapcsomag kitöltéséhez Tisztelt Ügyfelünk! A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) az elektronikus

Részletesebben

Rendszeres szociális támogatás 2015/16/2 Kitöltési útmutató

Rendszeres szociális támogatás 2015/16/2 Kitöltési útmutató Rendszeres szociális támogatás 2015/16/2 Kitöltési útmutató A rendszeres szociális támogatásra félévente, a Neptun rendszerén belül elektronikus formában, digitalizált és feltöltött dokumentumokkal lehet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az OTH Kémiai Biztonsági Szakrendszerébe (OSZIR) történő bejelentés menetéről Veszélyes keverék bejelentés

TÁJÉKOZTATÓ. az OTH Kémiai Biztonsági Szakrendszerébe (OSZIR) történő bejelentés menetéről Veszélyes keverék bejelentés TÁJÉKOZTATÓ az OTH Kémiai Biztonsági Szakrendszerébe (OSZIR) történő bejelentés menetéről Veszélyes keverék bejelentés Veszélyes keverék bejelentés Bejelentő lap kitöltésének menete 1. Az elektronikus

Részletesebben

Szállítói útmutató: Felhasználói profil frissítése a MOL ebidding (elektronikus ajánlatkérési) rendszerben

Szállítói útmutató: Felhasználói profil frissítése a MOL ebidding (elektronikus ajánlatkérési) rendszerben Szállítói útmutató: Felhasználói profil frissítése a MOL ebidding (elektronikus ajánlatkérési) rendszerben Bejelentkezési oldalak a felhasználói profil frissítéséhez a MOL-csoport értesítőben található

Részletesebben

Tájékoztató az elszámolások benyújtásához. Nyílászáró és kazán pályázatok elszámolása

Tájékoztató az elszámolások benyújtásához. Nyílászáró és kazán pályázatok elszámolása Tájékoztató az elszámolások benyújtásához Nyílászáró és kazán pályázatok elszámolása Tartalomjegyzék Általános... 3 Belépés az oldalra... 3 Nyílászáró pályázatok elszámolása... 5 Csatolandó fájlok... 7

Részletesebben

Duál Reklám weboldal Adminisztrátor kézikönyv

Duál Reklám weboldal Adminisztrátor kézikönyv Duál Reklám weboldal Adminisztrátor kézikönyv Dokumentum Verzió: 1.0 Készítette: SysWork Szoftverház Kft. 1. oldal Felület elérése Az adminisztrációs felület belépés után érhető el. Belépés után automatikusan

Részletesebben

EU Login kézikönyv (rövidített változat)

EU Login kézikönyv (rövidített változat) EU Login kézikönyv (rövidített változat) Az Európai Bizottság felhasználó-azonosítási rendszere (EU Login, régebbi nevén: ECAS - European Commission Authentication Service) lehetővé teszi a felhasználók

Részletesebben

TISZTASZOFTVER PROGRAM www.tisztaszoftver.hu ONLINE IGÉNYLÉSI ÚTMUTATÓ

TISZTASZOFTVER PROGRAM www.tisztaszoftver.hu ONLINE IGÉNYLÉSI ÚTMUTATÓ TISZTASZOFTVER PROGRAM www.tisztaszoftver.hu ONLINE IGÉNYLÉSI ÚTMUTATÓ Kedves Látogató! Jelen tájékoztatóban összefoglaljuk a Tisztaszoftver Program keretén belül az arra jogosultak számára ingyenesen

Részletesebben

Beszámoló átadása az OBR * -nek a Hessyn Éves beszámoló nyomtatványkitöltő programból

Beszámoló átadása az OBR * -nek a Hessyn Éves beszámoló nyomtatványkitöltő programból Beszámoló átadása az OBR * -nek a Hessyn Éves beszámoló nyomtatványkitöltő programból *OBR = Online Beszámoló és Űrlapkitöltő Rendszer h t t p s ://e - b e s z a m o l o. i m. g o v. h u / e b e k u l

Részletesebben

Beszámoló átadása az OBR * -nek a Hessyn Éves beszámoló nyomtatványkitöltő programból

Beszámoló átadása az OBR * -nek a Hessyn Éves beszámoló nyomtatványkitöltő programból Beszámoló átadása az OBR * -nek a Hessyn Éves beszámoló nyomtatványkitöltő programból *OBR = Online Beszámoló és Űrlapkitöltő Rendszer h t t p s : / / e - b e s z a m o l o. i m. g o v. h u / e b e k u

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ, SEGÉDLET

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ, SEGÉDLET KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ, SEGÉDLET A hiánypótlások benyújtására szolgáló elektronikus benyújtó felülethez Iskolatej program Verzió 1.0 Véglegesítés dátuma: 2015. július 9. Oldal: 1 / 10 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...

Részletesebben

Regisztráció (kb. 10 perc)

Regisztráció (kb. 10 perc) EURÓPAI BIZOTTSÁG Oktatási és Kulturális Főigazgatóság Egész életen át tartó tanulás program Az Egész életen át tartó tanulás program koordinációja ECAS Kézikönyv Az Európai Bizottság Felhasználó-azonosítási

Részletesebben

Tanúsítvány igénylése sportegyesületek számára

Tanúsítvány igénylése sportegyesületek számára Microsec Számítástechnikai Fejlesztő zrt. Tanúsítvány igénylése sportegyesületek számára Felhasználói útmutató ver. 1.0 Budapest, 2017. január 04. 1 A Microsigner telepítő letöltése A telepítés megkezdéséhez

Részletesebben

Útmutató. Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon. 2012. július 25. Oldal: 1 / 8

Útmutató. Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon. 2012. július 25. Oldal: 1 / 8 Útmutató Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon 2012. július 25. Oldal: 1 / 8 Tartalomjegyzék I. Fontos tudnivalók... 3 II. Belépés a felületre... 3 III. E-ügyintézés... 4 1. Bizonylatkitöltés

Részletesebben

Regisztrációs segédlet A roma közösségekben dolgozó védőnők. munkafeltételeinek javítása elnevezésű norvég projekt keretében

Regisztrációs segédlet A roma közösségekben dolgozó védőnők. munkafeltételeinek javítása elnevezésű norvég projekt keretében Regisztrációs segédlet A roma közösségekben dolgozó védőnők munkafeltételeinek javítása elnevezésű norvég projekt keretében végzett informatikai eszközellátottság felméréséhez 1 1 1 TÁJÉKOZTATÓ az OTH

Részletesebben

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza.

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza. Bóra Adatcsere A Bóra Adatcsere a Bóra bérprogram webes modulja, ami a http://adatcsere.globo.hu címen érhető el. Természetesen a modult szeretnénk az Önök igényei alapján tovább fejleszteni, ezért kíváncsian

Részletesebben

Regisztráció folyamata az admin.kozadat.hu oldalon az Új adatgazda regisztráció menüpontban

Regisztráció folyamata az admin.kozadat.hu oldalon az Új adatgazda regisztráció menüpontban Regisztráció folyamata az admin.kozadat.hu oldalon az Új adatgazda regisztráció menüpontban 1/5. Intézményi oldal Ezen az oldalon adhatók meg a regisztráló intézmény adatai. Úgy kell kitölteni, hogy ezzel

Részletesebben

Playlist.hu Kiadói kézikönyv

Playlist.hu Kiadói kézikönyv Playlist.hu Kiadói kézikönyv Verziószám: 1.1.4. Dátum: 2010. október 13. Tartalomjegyzék Verziótörténet... 3 1. Bevezető... 4 2. Rendszerkövetelmények... 4 3. Bejelentkezés... 4 4. Regisztráció... 5 5.

Részletesebben

Kezdeti Útmutató a Szolgáltatáselemző Rendszer használatához. szakembereknek számára. Tartalom

Kezdeti Útmutató a Szolgáltatáselemző Rendszer használatához. szakembereknek számára. Tartalom Kezdeti Útmutató a Szolgáltatáselemző Rendszer használatához szakembereknek számára Tartalom 1. Bejelentkezés... 2 2. Főoldal... 2 3. Jelszó szerkesztése... 3 4. Akadálymentesített nézet... 4 5. Kijelentkezés...

Részletesebben

Védőnői jelentés összesítője modul. eform Felhasználói kézikönyv

Védőnői jelentés összesítője modul. eform Felhasználói kézikönyv Védőnői jelentés összesítője modul eform Felhasználói kézikönyv 1. ÁNTSZ eform Védőnői jelentés modul... 3 1.1 Bejelentkezés... 3 1.2. Az eform alkalmazás használata... 4 1.2.1 Területi védőnői jogkörrel

Részletesebben

Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon:

Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon: Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon: 1. Belépés a szerkesztőfelületre A következő webcímre belépve - http://www.zalaegerszeg.hu/licoms/login - megjelenik a szerkesztőfelület beléptető ablaka,

Részletesebben

Elszámolási útmutató

Elszámolási útmutató Elszámolási útmutató Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az elszámolás benyújtása abban az esetben lehetséges, amennyiben már minden, a pályázat keretein belül, illetve önerőből vállalt korszerűsítés befejeződött

Részletesebben

QB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4.

QB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4. Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4. Készítette: Quadro Byte Zrt. Tartalomjegyzék: 1. Bevezető...3 2. QB-SULI Help...3 3. Regisztráció...3 4. Bejelentkezés...4 4.1. Elfelejtette

Részletesebben

Az alábbiakban az interneten elérhető kérdőívek kitöltéséhez olvashat útmutatót.

Az alábbiakban az interneten elérhető kérdőívek kitöltéséhez olvashat útmutatót. Kedves Jelentkező! Az alábbiakban az interneten elérhető kérdőívek kitöltéséhez olvashat útmutatót. Ha a kitöltés során bármilyen problémát tapasztal, kérjük hívja az alábbi telefonszámot: +3670-418- 9207.

Részletesebben

Használati útmutató az MNVH rendszerébe történő regisztrációhoz

Használati útmutató az MNVH rendszerébe történő regisztrációhoz Használati útmutató az MNVH rendszerébe történő regisztrációhoz Tisztelt Partnerünk! Ezúton tájékoztatom, hogy a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (a továbbiakban: MNVH) szolgáltatásai (hírlevél, projektötlet

Részletesebben

Egész életen át tartó tanulás program Az Egész életen át tartó tanulás program koordinációja. ECAS Kézikönyv

Egész életen át tartó tanulás program Az Egész életen át tartó tanulás program koordinációja. ECAS Kézikönyv EURÓPAI BIZOTTSÁG Oktatási és Kulturális Főigazgatóság Egész életen át tartó tanulás program Az Egész életen át tartó tanulás program koordinációja ECAS Kézikönyv Az Európai Bizottság Felhasználó-azonosítási

Részletesebben

CitiDirect BE SM Felhasználói útmutató

CitiDirect BE SM Felhasználói útmutató CitiDirect BE SM Felhasználói útmutató Bejelentkezés A CitiDirect BE SM futtatásának minimális rendszerkövetelményei megegyeznek a CitiDirect Online Banking rendszer követelményeivel. Kérjük, kattintson

Részletesebben

Közigazgatási Továbbképzési és Vizsgaportál felhasználói kézikönyv

Közigazgatási Továbbképzési és Vizsgaportál felhasználói kézikönyv Közigazgatási Továbbképzési és Vizsgaportál felhasználói kézikönyv 2. Szervezet regisztrálása képzési referensek számára Fontos! A szervezet rögzítése a Közigazgatási Továbbképzési és Vizsgaportál rendszerben

Részletesebben

Tagi nyilatkozat elektronikus aláírás folyamata MicroSigner alkalmazás használatával

Tagi nyilatkozat elektronikus aláírás folyamata MicroSigner alkalmazás használatával Tagi nyilatkozat elektronikus aláírás folyamata MicroSigner alkalmazás használatával A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség 2016. december 1-jével bevezette a MicroSigner alkalmazás használatával történő

Részletesebben

SZOLGÁLTATÓI NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

SZOLGÁLTATÓI NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV SZOLGÁLTATÓI NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Felhasználói kézikönyv IX. kötet BEJEGYZÉSEK LEKÉRDEZÉSE Magyar Államkincstár Betekintési jogosultsággal rendelkező felhasználók számára 2014.12.10.

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató EUREST KFT. BUDAPESTI NÉMET ISKOLA WEB ALAPÚ MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATÁHOZ Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2 Nyelv Választás... 3 Regisztráció... 4 Bejelentkezés...

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK RÉSZÉRE

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK RÉSZÉRE Helyi önkormányzatok és Többcélú Kistérségi Társulások normatív hozzájárulásainak és normatív, kötött felhasználású támogatásainak igénylési rendszere 2008. évre FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ÖNKORMÁNYZATOK ÉS

Részletesebben

e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez

e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez MICROSEC Számítástechnikai Fejlesztő zrt. e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez Felhasználói útmutató https://online.e-szigno.hu/ 1 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A rendszer használatának

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Frissítve: 2012.12.03

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Frissítve: 2012.12.03 Frissítve: 2012.12.03 1. Bevezető A visszavett.hu egy aukciós oldal, ahol olyan eszközökre (gépjármű, haszongépjármű, stb.) lehet licitálni, amelyekre korábbi tulajdonosuk hitelt vett fel, vagy lízingelte,

Részletesebben

Elszámolási útmutató

Elszámolási útmutató Elszámolási útmutató Az elszámolási felülethez való hozzáféréshez kérjük, nyissa meg a Pályázati portálthttps://csaladihaz2016.nfsi.hu/ majd a Lakosságnak BELÉPÉS gombra kattintva, az ügyfélkapus azonosítást

Részletesebben

Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft Székesfehérvár, Mártírok útja 9. E K O P - 1. A. 2 - A D A T Á L L O M Á N Y O K

Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft Székesfehérvár, Mártírok útja 9. E K O P - 1. A. 2 - A D A T Á L L O M Á N Y O K E K O P - 1. A. 2 - A D A T Á L L O M Á N Y O K K Ö Z P O N T O S Í T O T T Á T V É T E L É T, Á T A D Á S Á T K E Z E L Ő, T Á M O G A T Ó I N F O R M A T I K A I R E N D S Z E R F E J L E S Z T É S E

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához A WEB EDInet rendszer használatához internet kapcsolat, valamint egy internet böngésző program szükséges (Mozilla Firefox, Internet Explorer).

Részletesebben

REGISZTRÁCIÓ ÜGYFELEK SZÁMÁRA

REGISZTRÁCIÓ ÜGYFELEK SZÁMÁRA REGISZTRÁCIÓ ÜGYFELEK SZÁMÁRA 2016-01-25 Az ÉTDR rendszer üzemeltetője: Lechner Nonprofit Kft. Az ÉTDR Helpdesk elérhetőségei: e-mailen: helpdesk@etdr.gov.hu telefonon: +36 1 279-2643, +36 1 279-2647 (H-CS

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGA

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGA MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGA K U TATÓ I NTÉ Z E TI F Ő O SZ T ÁL Y ÚTMUTATÓ az Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat (INKP) beadásához Az INKP pályázat weboldalára az Akadémiai Adattárban (AAT)

Részletesebben

A folyamat nagy vonalakban

A folyamat nagy vonalakban A folyamat nagy vonalakban Berendezés tulajdonosa regisztrál a rendszerben és rögzíti a hűtőköröket Tulajdonos megbíz egy céget a berendezés jegyzőkönyveinek vezetésével Megbízott cég elfogadja a megbízást,és

Részletesebben

TRACES (Trade Control and Expert System) regisztráció gazdasági szereplőként

TRACES (Trade Control and Expert System) regisztráció gazdasági szereplőként TRACES (Trade Control and Expert System) regisztráció gazdasági szereplőként A regisztráció megkezdése előtt meg kell jegyezni, hogy a rendszert az Európai Unió Bizottsága üzemelteti. Sajnálatos módon

Részletesebben

Közigazgatási Továbbképzési és Vizsgaportál

Közigazgatási Továbbképzési és Vizsgaportál Közigazgatási Továbbképzési és Vizsgaportál 1. Regisztráció és belépés felhasználói kézikönyv A Közigazgatási Továbbképzési és Vizsgaportál internetes elérhetősége: nke.hu/portal/login.seam https://tvp.uni-

Részletesebben

A KÉMIAI BIZTONSÁGI SZAKRENDSZER ELÉRÉSE...

A KÉMIAI BIZTONSÁGI SZAKRENDSZER ELÉRÉSE... TÁJÉKOZTATÓ az OSZIR Kémiai Biztonsági Szakrendszerben (KBIR) történő veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység bejelentéséről sok telephely adattal rendelkező partnerek esetén 1 v 1.0 2015.09.02.

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.1-11/1 XXI. századi közoktatás Technikai tudnivalók a jelentkezéshez Regisztráció A regisztráció az OFI honlapon elérhető A pályázók kizárólag elektronikusan úton jelentkezhetnek az innen elérhető

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszerbe (OSZIR) történő regisztráció és belépés menetéről külföldi partner nevében

TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszerbe (OSZIR) történő regisztráció és belépés menetéről külföldi partner nevében TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszerbe (OSZIR) történő regisztráció és belépés menetéről külföldi partner nevében REGISZTRÁCIÓ A regisztrációs felület a bejelentkező ablak jobb alsó sarkában

Részletesebben

Hogyan készítsünk e-adóbevallást? Segédlet a Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztályához benyújtható elektronikus iparűzési adóbevalláshoz

Hogyan készítsünk e-adóbevallást? Segédlet a Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztályához benyújtható elektronikus iparűzési adóbevalláshoz Hogyan készítsünk e-adóbevallást? Segédlet a Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztályához benyújtható elektronikus iparűzési adóbevalláshoz Kérjük válasszon az alábbi diasorozatok közül! A teljes e-bevallás

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Lendület pályázat beadásához. A pályázat feltöltésének módját a mellékelt lépésenkénti útmutató tartalmazza.

ÚTMUTATÓ. Lendület pályázat beadásához. A pályázat feltöltésének módját a mellékelt lépésenkénti útmutató tartalmazza. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓINTÉZETI FŐOSZTÁLY 1051 BUDAPEST, NÁDOR UTCA 7. 1245 BUDAPEST, PF. 1000 TELEFON: 4116 365, 4116 366 FAX: 4116 211 ÚTMUTATÓ Lendület pályázat beadásához A Lendület 2014

Részletesebben

Szakdolgozat feltöltési útmutató

Szakdolgozat feltöltési útmutató Szakdolgozat feltöltési útmutató Tisztelt hallgatók mielőtt belekezdenének a szakdolgozatatuk feltöltésébe az elektronikus felületen kérem, hogy figyelmesen olvassák el a tájékoztatót. Feltölteni csak

Részletesebben

SEGÉDLET A PÁLYÁZATOK RÖGZÍTÉSÉHEZ A SEMMELWEIS EGYETEM PÁLYÁZATI NYILVÁNTARTÓ RENDSZERÉBEN

SEGÉDLET A PÁLYÁZATOK RÖGZÍTÉSÉHEZ A SEMMELWEIS EGYETEM PÁLYÁZATI NYILVÁNTARTÓ RENDSZERÉBEN SEGÉDLET A PÁLYÁZATOK RÖGZÍTÉSÉHEZ A SEMMELWEIS EGYETEM PÁLYÁZATI NYILVÁNTARTÓ RENDSZERÉBEN Minden jog fenntartva Semmelweis Egyetem - 2012 Tartalomjegyzék 1. Belépés a pályázati nyilvántartó rendszerbe...

Részletesebben

ÚTMUTATÓ ÉVI KIHÍVÁS NAPJA NEVEZÉSEK KITÖLTÉSÉHEZ ONLINE NEVEZÉS

ÚTMUTATÓ ÉVI KIHÍVÁS NAPJA NEVEZÉSEK KITÖLTÉSÉHEZ ONLINE NEVEZÉS ÚTMUTATÓ 2016. ÉVI KIHÍVÁS NAPJA NEVEZÉSEK KITÖLTÉSÉHEZ 1. REGISZTRÁCIÓ A HONLAPRA: ONLINE NEVEZÉS A Kihívás Napja eseményre történő nevezési lap kitöltéséhez először regisztrálnia kell a honlapra. http://www.kihivasnapja.hu/regisztracio

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató EUREST KFT. TESTNEVELÉSI EGYETEM GYAKORLÓ SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM WEB ALAPÚ MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATÁHOZ Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2 Regisztráció...

Részletesebben

OTP Egészségpénztár OTP Nyugdíjpénztár OTP SZÉP Kártya OTP Cafeteria Nyilatkoztató. https://www.otpportalok.hu. Készítette: Konyicsák Zoltán

OTP Egészségpénztár OTP Nyugdíjpénztár OTP SZÉP Kártya OTP Cafeteria Nyilatkoztató. https://www.otpportalok.hu. Készítette: Konyicsák Zoltán https://www.otpportalok.hu Készítette: Konyicsák Zoltán Tartalom 1 Néhány szó az OTP Portálok programról... 3 1.1 Az OTP Portálok bevezetésének célja... 3 2 Belépés az OTP Portálok oldalra... 4 2.1 A bejelentkezéshez

Részletesebben

Közigazgatási Továbbképzési és Vizsgaportál

Közigazgatási Továbbképzési és Vizsgaportál Közigazgatási Továbbképzési és Vizsgaportál 1. Regisztráció és belépés felhasználói kézikönyv 1. A Közigazgatási Továbbképzési és Vizsgaportál internetes elérhetősége: http://tvp.nki.gov.hu/ Támogatott

Részletesebben

A folyamat nagy vonalakban

A folyamat nagy vonalakban A folyamat nagy vonalakban Berendezés tulajdonosa regisztrál a rendszerben és rögzíti a hűtőköröket Tulajdonos megbíz egy céget a berendezés jegyzőkönyveinek vezetésével Megbízott cég elfogadja a megbízást,és

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Tájékoztató az EPER pályázati folyamatáról

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Tájékoztató az EPER pályázati folyamatáról Tájékoztató az EPER pályázati folyamatáról Belépő felület https://www.eper.hu/webeper/paly/palybelep.aspx Egyszerűsített regisztráció Célja, hogy a már korábban a rendszerbe bekerült szervezetek regisztrációját

Részletesebben

Szülői modul. Belépés a TANINFORM rendszerbe. Főoldal

Szülői modul. Belépés a TANINFORM rendszerbe. Főoldal Szülői modul Belépés a TANINFORM rendszerbe Belépni vagy a bogim.hu oldalon elhelyezett linkre való kattintással vagy a https://start.taninform.hu/application/start?intezmenyindex=032552 cím böngészőbe

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszerbe (OSZIR) történő regisztráció és belépés menetéről belföldi partner nevében

TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszerbe (OSZIR) történő regisztráció és belépés menetéről belföldi partner nevében TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszerbe (OSZIR) történő regisztráció és belépés menetéről belföldi partner nevében REGISZTRÁCIÓ A regisztrációs felület a bejelentkező ablak jobb alsó sarkában

Részletesebben

Útmutató a 2014. évi szabadidősportos pályázatok elektronikus beadásához

Útmutató a 2014. évi szabadidősportos pályázatok elektronikus beadásához Útmutató a 2014. évi szabadidősportos pályázatok elektronikus beadásához A pályázatokat a kategóriának megfelelő pályázati kiírásban és pályázati útmutatóban szereplő módon kell a www.masport.hu oldalon

Részletesebben

------------------- --------------------

------------------- -------------------- A Járók Társasága bemutatja a KiallitasAjanlo.hu szolgáltatását helyszíneknek Ügyfélkapu Portál Kortársak egymás közt Programajánló Bizonyára Önnel is előfordult már, hogy a sajtónak küldött bejelentések,

Részletesebben

TANSZÉKI ADMINISZTRÁTORI SEGÉDLET: NEPTUN TÁRGYKEZELÉS, KURZUSKEZELÉS

TANSZÉKI ADMINISZTRÁTORI SEGÉDLET: NEPTUN TÁRGYKEZELÉS, KURZUSKEZELÉS TANSZÉKI ADMINISZTRÁTORI SEGÉDLET: NEPTUN TÁRGYKEZELÉS, KURZUSKEZELÉS Kurzus meghirdetése adott félévre Adott félév kurzusainak a meghirdetése a TÁRGYAK 46800 felületen történik. Elérési útvonal a jobboldali

Részletesebben

Tele Élettel Programportál. Adminisztrátori segédlet

Tele Élettel Programportál. Adminisztrátori segédlet Tele Élettel Programportál Adminisztrátori segédlet 2015 Tartalomjegyzék 1. Belépés az admin felületre... 2 2. Profil adatok, jelszó megváltoztatása... 3 3. Új esemény feltöltése... 3 3.1. Az esemény fő

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv MAGYAR NEMZETI BANK. ERA keretrendszer

Felhasználói kézikönyv MAGYAR NEMZETI BANK. ERA keretrendszer Felhasználói kézikönyv MAGYAR NEMZETI BANK ERA keretrendszer Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 3 A dokumentum hatásköre... 3 A modul használatának szoftveres követelményei... 4

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Educatio Társadalmi és Szolgáltató Nonprofit Kft. Delegált Admin felület Felhasználói kézikönyv 2012.06.27. Dokumentum állapota: Tervezet Verzió: 0.1.0 Tartalomjegyzék Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Elérés...

Részletesebben

Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013. Használati útmutató

Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013. Használati útmutató Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013 Tartalomjegyzék 1. Technikai információk... 2 2. Publikus felület... 2 2.1 Bejelentkezés... 2 2.2 Összesítés... 3 2.2.1 Statisztikai tábla megtekintése...

Részletesebben

Könyvtárellátó Nonprofit Kft. KIADÓI RENDSZER

Könyvtárellátó Nonprofit Kft. KIADÓI RENDSZER Felhasználói Kézikönyv Könyvtárellátó Nonprofit Kft. KIADÓI RENDSZER 1. Belépés A rendszer indulásakor egy ideiglenes jelszót kapott emailben. Az ennek segítségével történt bejelentkezés után tudja jelszavát

Részletesebben

Citroen Pásztor Alkatrész és tartozék webáruház

Citroen Pásztor Alkatrész és tartozék webáruház Citroen Pásztor Alkatrész és tartozék webáruház használati útmutató Projektvezető: Fodor Tamás Wildom Kft. E-mail: fodort@wildom.com Budapest, 2009. június 18. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Kezdőoldal...

Részletesebben

Az Európa a polgárokért programban a projektjavaslatokat elektronikus pályázati űrlap (e-űrlap) használatával kell benyújtani.

Az Európa a polgárokért programban a projektjavaslatokat elektronikus pályázati űrlap (e-űrlap) használatával kell benyújtani. Az elektronikus pályázati űrlap (eform) kitöltése Az Európa a polgárokért programban a projektjavaslatokat elektronikus pályázati űrlap (e-űrlap) használatával kell benyújtani. A papír alapon, postai úton,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. A pályázat weboldalra való feltöltésének menete, a pályázat felépítése

ÚTMUTATÓ. A pályázat weboldalra való feltöltésének menete, a pályázat felépítése MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓINTÉZETI FŐOSZTÁLY 1051 BUDAPEST, NÁDOR UTCA 7. 1245 BUDAPEST, PF. 1000 TELEFON: 4116 365, 4116 366 FAX: 4116 211 ÚTMUTATÓ A pályázat weboldalra való feltöltésének menete,

Részletesebben

Az elektronikus pályázati űrlap (eform) érvényesítése és benyújtása

Az elektronikus pályázati űrlap (eform) érvényesítése és benyújtása Az elektronikus pályázati űrlap (eform) érvényesítése és benyújtása Az Európa a polgárokért programban a projektjavaslatokat elektronikus pályázati űrlap (e-űrlap) használatával kell benyújtani. A papír

Részletesebben

A Google űrlap (form) használata

A Google űrlap (form) használata A Google űrlap (form) használata Az űrlap létrehozásához jelentkezzünk be a Google dokumentumok (http://docs.google.com/ ) oldalra. Az űrlap (Form) létrehozásához kattintsunk az Új létrehozása / Form menüpontra.

Részletesebben

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara HelpDesk rendszer. Felhasználói útmutató

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara HelpDesk rendszer. Felhasználói útmutató Magyar Kereskedelmi és Iparkamara HelpDesk rendszer Felhasználói útmutató 2015 Tartalom Gyakornoki szerepkör... 3 Regisztráció... 3 Személyes felület használata... 4 Kérdéseim... 4 Mentor keresés... 5

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az OSZIR Kémiai Biztonsági Szakrendszerben (KBIR) történő veszélyes anyaggal és készítménnyel végzett tevékenység bejelentéséről

TÁJÉKOZTATÓ az OSZIR Kémiai Biztonsági Szakrendszerben (KBIR) történő veszélyes anyaggal és készítménnyel végzett tevékenység bejelentéséről TÁJÉKOZTATÓ az OSZIR Kémiai Biztonsági Szakrendszerben (KBIR) történő veszélyes anyaggal és készítménnyel végzett tevékenység bejelentéséről A Kémiai Biztonsági Szakrendszer elérése A rendszerbe ÁNTSZ

Részletesebben

WebAromo elindítása, bejelentkezés

WebAromo elindítása, bejelentkezés WebAromo segédlet Tartalom WebAromo elindítása, bejelentkezés... 3 Jelszó beállítása... 3 Foglalkozások kezelése... 4 Hiányzások megadása... 5 Érdemjegy bevitele... 6 Érdemjegyek megtekintése... 8 Egy

Részletesebben

Partner segédlet és tájékoztató

Partner segédlet és tájékoztató www.arakcio.hu Partner segédlet és tájékoztató Tartalom jegyzék OLDAL CÉLJA ÉS RÖVID BEMUTATÁSA...3 REGISZTRÁCIÓ...5 CÉGADATOK ÉS ELÉRHETŐSÉG...5 MEGJELENÉSI CSOMAG KIVÁLASZTÁSA...5 FELHASZNÁLÓ NÉV ÉS

Részletesebben

Órarendkészítő szoftver

Órarendkészítő szoftver SchoolTime Órarendkészítő szoftver 2.0 verzió Tartalomjegyzék: 1., Belépés a programba...3 2., Órarend főtábla...3 3., Tanátok...4 3.1., Új tanár felvitele, módosítása...4 3.2., Tanár törlése...4 3.3.,

Részletesebben

FordEcat Gyors útmutató

FordEcat Gyors útmutató FordEcat Gyors útmutató Bejelentkezés Megjegyzés: Inserire il proprio nome utente assegnato e la propria password. Ezt követően válassza ki a nyelvet. Nome: prestare attenzione rispetta maiuscole/minuscole.

Részletesebben

Webáruház felhasználói útmutató

Webáruház felhasználói útmutató Webáruház felhasználói útmutató 1. Bejelentkezés Bejelentkezni a rendszerbe egyféleképpen, regisztrált vevőként lehetséges. A webáruházból rendelést kizárólag a rendszerben szereplő, felhasználónévvel

Részletesebben

Mobil Partner telepítési és használati útmutató

Mobil Partner telepítési és használati útmutató Mobil Partner telepítési és használati útmutató Tartalom Kezdeti lépések... 2 Telepítés... 2 A program indítása... 6 Mobile Partner funkciói... 7 Művelet menü... 7 Kapcsolat... 7 Statisztika... 8 SMS funkciók...

Részletesebben

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.3 KELT: 2012.02.01.

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.3 KELT: 2012.02.01. AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.3 KELT: 2012.02.01. Tartalom 1. A dokumentum célja... 3 2. Akiknek segítséget kívánunk nyújtani...

Részletesebben

Első belépés az Office 365 rendszerbe

Első belépés az Office 365 rendszerbe Első belépés az Office 365 rendszerbe Az Office 365 rendszerbe való első belépéshez szükséges hozzáférési adatokat a rendszergazdától emailben, telefonon, vagy papír alapon kapja meg. Ilyen formátumú adatok

Részletesebben

Elmib Önkormányzati hibabejelentő. Felhasználói kézikönyv v1.0

Elmib Önkormányzati hibabejelentő. Felhasználói kézikönyv v1.0 Elmib Önkormányzati hibabejelentő Felhasználói kézikönyv v1.0 Tartalom Az első belépés... 3 Regisztráció utáni első lépések... 4 Kezdő képernyő felépítése... 5 A hibabejelentő menü... 7 Új hiba bejelentése...

Részletesebben

Tantárgyfelosztás. I. Ellenőrzés. Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket:

Tantárgyfelosztás. I. Ellenőrzés. Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket: Tantárgyfelosztás I. Ellenőrzés Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket: Alkalmazott képes menü > alkalmazottak alapadatai - Alkalmazottak

Részletesebben

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tájékoztató a KIÁLLÍTÁS AJÁNLÓ ÜGYFÉLKAPU szolgáltatásról Utolsó módosítás: 2013.09.02. 1. oldal, összesen: 5 Kiállítás Ajánló Ügyfélkapu A sajto@kiallitasajanlo.hu e-mail címre küldött programajánlók

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. az MTA Akadémiai Adattárba (AAT) való regisztrációhoz és adatkitöltéshez, adatfrissítéshez

ÚTMUTATÓ. az MTA Akadémiai Adattárba (AAT) való regisztrációhoz és adatkitöltéshez, adatfrissítéshez ÚTMUTATÓ az MTA Akadémiai Adattárba (AAT) való regisztrációhoz és adatkitöltéshez, adatfrissítéshez Amennyiben Ön már rendelkezik az Akadémiai Adattárba szóló regisztrációval, a pályázat benyújtásához

Részletesebben

A Perkapun keresztül a gazdálkodó szervezetek és a jogi képviselővel eljáró felek nyújthatják be beadványaikat. A szolgáltatást kizárólag

A Perkapun keresztül a gazdálkodó szervezetek és a jogi képviselővel eljáró felek nyújthatják be beadványaikat. A szolgáltatást kizárólag Tartalom 1. Bevezető...2 2. Online regisztrációs felület elérése...2 3. Perkapu nyitása...2 4. Ügykezelő(k) hozzáadása...5 5. Ügykezelői jelszó módosítása...6 6. Ügykezelő törlése...7 7. Főkapcsolattartói

Részletesebben

REGISZTRÁCIÓ RÉGEBBI TANFOLYAMON RÉSZT VETT HALLGATÓK BEJELENTKEZÉS UTÁN JELENTKEZÉS TANFOLYAMRA GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

REGISZTRÁCIÓ RÉGEBBI TANFOLYAMON RÉSZT VETT HALLGATÓK BEJELENTKEZÉS UTÁN JELENTKEZÉS TANFOLYAMRA GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK REGISZTRÁCIÓ RÉGEBBI TANFOLYAMON RÉSZT VETT HALLGATÓK BEJELENTKEZÉS UTÁN JELENTKEZÉS TANFOLYAMRA GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK REGISZTRÁCIÓ Regisztrációra akkor van szükség, ha még nem volt nálunk semmilyen

Részletesebben

www.baumitshop.hu Felhasználói kézikönyv

www.baumitshop.hu Felhasználói kézikönyv www.baumitshop.hu Felhasználói kézikönyv 2007 Tartalomjegyzék 1. Bejelentkezés... 3 2. A termék kiválasztása... 4 3. Keresés... 5 4. Részletek... 6 5. Rendelés... 7 6. A kosár tartalma... 8 7. Szállítási

Részletesebben

HC Csoport Ügyfélkapu

HC Csoport Ügyfélkapu HC Csoport Ügyfélkapu Felhasználói útmutató Készült: 2013. augusztus 28. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 Bejelentkezés... 2 Jelszóváltás... 3 Főoldal... 3 Szűrések és rendezések... 5 Bejelentés... 6 Üzenet

Részletesebben

Gyógyszernek nem minősülő kiegészítő termékek adatbázisa (Data base of non medication products)

Gyógyszernek nem minősülő kiegészítő termékek adatbázisa (Data base of non medication products) Gyógyszernek nem minősülő kiegészítő termékek adatbázisa (Data base of non medication products) A regisztrációt követően lesz lehetőségük a termékek adatainak megtekintésére. Főoldal Kereső ablakok, szűrési

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató egyeztetési eljárás kezdeményezéséhez a (volt) biztosítottak részére 2013. január 1-jétől azok a biztosítottak (volt biztosítottak), akik ügyfélkapu regisztrációval rendelkeznek,

Részletesebben

PwC EKAER Tool felhasználói leírás. 2015. május

PwC EKAER Tool felhasználói leírás. 2015. május www.pwc.com/hu/ekaer PwC EKAER Tool felhasználói leírás 2015. május Tartalom Bejelentések létrehozása 3 1. A forrás Excel állomány kitöltése 3 2. A forrás Excel állomány mentése 4 A szükséges mezők kitöltését

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv a Víziközmű Adatbeviteli Felülethez 2012. augusztus

Felhasználói kézikönyv a Víziközmű Adatbeviteli Felülethez 2012. augusztus Felhasználói kézikönyv a Víziközmű Adatbeviteli Felülethez 2012. augusztus 1 1. Bevezetés Az adatbekérő felület célja, hogy a Magyar Energia Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a víziközműszolgáltatásról szóló

Részletesebben

CitiManager: Migrációs gyors útmutató kártyabirtokosok részére

CitiManager: Migrációs gyors útmutató kártyabirtokosok részére Ez a Gyors útmutató az alábbiakban segít: 1. Regisztráció a CitiManager portálra a) Csak már meglévő online kivonatos kártyabirtokosok részére b) Csak papír alapú kivonatos kártyabirtokosok részére 2.

Részletesebben