JELENTÉS. a Nyugdíjbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről július

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a Nyugdíjbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről. 0620 2006. július"

Átírás

1 JELENTÉS a Nyugdíjbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről július

2 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V /2005/06. Témaszám: 789 Vizsgálat-azonosító szám: 0239 Az ellenőrzést felügyelte: Bihary Zsigmond főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Hegedűsné dr. Műllern Veronika főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: Dr. Kurucz István igazgatóhelyettes Az ellenőrzést végezték: Bíró Zsolt számvevő Csathó Áron számvevő Fekete Anikó Gyöngyi számvevő Dr. Fónagy Diána számvevő Hirka Mihály számvevő tanácsos, irodavezető Dr. Kuti Anna számvevő tanácsos Lődiné Cser Zsuzsanna számvevő Luhály Matild számvevő Molnár Istvánné szakértő Salamin Viktor számvevő gyakornok Szendrődi Józsefné számvevő tanácsos, tanácsadó Szólya Ildikó számvevő Tóth Árpád számvevő tanácsos Tóth László számvevő gyakornok A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe Jelentés a Nyugdíjbiztosítási Alap kezelésének és felhasználásának ellenőrzéséről sorszáma 0119 Vélemény a Magyar Köztársaság költségvetési törvényjavaslatáról 0241, 0338 Jelentés a Magyar Köztársaság költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 0449, , , 0540 Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatóak.

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 9 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK Az Ny. Alap működési rendszere A nyugdíjrendszer jellemzői Az Ny. Alap bevétele és kiadása A szakmai feladatok végrehajtása A nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése A feladatellátás feltételeinek kialakítása A nyugdíjbiztosítási adatok nyilvántartása A foglalkoztatói adatszolgáltatás tapasztalatai A nyilvántartásokkal kapcsolatos ellenőrzések Az ONYF adatszolgáltatásai, az adatvédelmi követelmények érvényesülése A nyugdíjbiztosítási ellátások megállapítása, folyósítása Az ügyintézési idő alakulása Az ügyfélszolgálati tevékenység A jogorvoslat tapasztalatai Az Ny. Alap kezelőjének irányítási rendszere, működésének tapasztalatai A belső kontrollrendszer megfelelősége A kontrollkörnyezet A kockázatkezelés A kontrolleljárások A belső ellenőrzés Az információ és kommunikáció A monitoring Az informatikai rendszer működése A működés feltételei, megbízhatósága, biztonsága Az informatikai fejlesztésekre fordított pénzeszközök hasznosulása A korábbi számvevőszéki vizsgálatok utóellenőrzése 47 1

4 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet A szociális és munkaügyi miniszter levele 2. sz. melléklet A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetési bevételei között 3. sz. melléklet A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetési kiadásai között 4. sz. melléklet A Nyugdíjbiztosítási Alapból finanszírozott ellátások havi átlagos száma, az éves kiadás, az egy főre jutó havi kiadás között 5. sz. melléklet A nyilvántartás informatikai háttere funkcionalitásának alakulása 6. sz. melléklet Az ONYF nyilvántartási és adatszolgáltatási, területi ellenőrzési feladatait jellemző mutatók 7. sz. melléklet Igénybejelentések (indítások), teljesítő és elutasító határozatok száma között 8. sz. melléklet Összes igény átlagos elintézési idejének alakulása között 9. sz. melléklet Fellebbezések alakulása és megoszlása között 10. sz. melléklet Járuléktartozások értékvesztésének elszámolása gazdálkodási forma szerint 2005 végén 1. sz. függelék A nyugdíjrendszer átalakításával kapcsolatos tapasztalatok 2

5 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE Áht. az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény Ámr. az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet APEH Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Art. az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény ÁSZ Állami Számvevőszék Atv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény Ber. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet BM-EVIG Belügyminisztérium Egyéni Vállalkozói rendszere CAF Common Assesment Framework Általános Értékelési Keretrendszer ECDL European Computer Driving Licence Európai Számítógép-használói Jogosítvány EU Európai Unió FAB foglalkoztatói adatbázis FEUVE folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés FPMNYI Fővárosi és Pest Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság GDP Gross Domestic Product Bruttó hazai termék IM Igazságügyi Minisztérium KELEN Központi Elektronikus Nyugdíj nyilvántartási Rendszer Ket. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény KIR központosított illetmény számfejtési rendszer KSH Központi Statisztikai Hivatal Ktv. a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény MÁK Magyar Államkincstár MEH IKB Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztosság M Ft millió forint MNYI Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Mrd Ft milliárd forint Ny. Alap Nyugdíjbiztosítási Alap NYENYI lap Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó lap NYUFIG Nyugdíjfolyósító Igazgatóság NYUFUR a nyugdíjfolyósítás ügyviteli rendszere NYUGDMEG nyugdíj-elbírálási rendszer OCCR Országos közhiteles cégnyilvántartás OEP Országos Egészségbiztosítási Pénztár OGY Országgyűlés ONYF Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 3

6 PIR PM SAP SZAB SZMSZ TAJ Tbj. Tny. VPN pénzügyi integrált rendszer Pénzügyminisztérium Integrált Pénzügyi Rendszer személyi adatbázis Szervezeti és Működési Szabályzat társadalombiztosítási azonosító jel a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény virtuális magánhálózat 4

7 ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR Alfanumerikus adatok Árvaellátás Belső ellenőrzés Degresszió Ellenőrzési nyomvonal Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) Informatikai rendszerellenőrzés Interfész Kémprogram Kockázatelemzés Kockázatkezelés Öregségi nyugdíj Platform Elektronikus feldolgozásra alkalmas, betű és szám karakterekből álló jelsorozat Az elhunyt nyugdíjas, illetve nyugdíjban nem részesülő, de nyugdíjjogosultságot szerzett elhunyt személy gyermekének, örökbe fogadott gyermekének, meghatározott feltételek esetén nevelt gyermekének, testvérének, unokájának járó ellátás. Az Áht. definíciója szerint független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az intézmény működését fejlessze, és eredményességét növelje. A nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset törvényben meghatározott mértékű sávos jellegű csökkentése. A sávhatárok évente változnak. A költségvetési szervtervezési, pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak szöveges, illetve táblázatba foglalt, folyamatábrákkal szemléltetett leírása. A szervezeten belül a gazdálkodásért felelős szervezeti egység által folytatott első szintű pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer, amelynek létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője a felelős a pénzügyminiszter által közzétett irányelvek figyelembevételével. A költségvetési szervnél működő informatikai rendszerek megbízhatóságának, biztonságának, valamint a rendszerben tárolt adatok teljességének, megfelelőségének, szabályosságának és védelmének vizsgálatát jelenti. Csatlakozási felület vagy eszköz hardverek, illetve szoftverek között Olyan program, amely személyes adatokat gyűjt a felhasználóról, annak tudta és engedélye nélkül. A kémprogram által összegyűjtött adatok sora terjedhet a meglátogatott internetes oldalak listájától egészen a felhasználónevekig és jelszavakig. Objektív módszer az ellenőrizendő területek kiválasztására, mely meghatározza a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerekben rejlő kockázatokat. Az olyan várható események és helyzetek beazonosítását, értékelését, kezelését és kézbentartását felölelő folyamat, amely megfelelő biztosítékot nyújt arra nézve, hogy a szervezet eléri célkitűzéseit. Meghatározott életkor elérése és meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén járó nyugellátás. Jól behatárolható jellemzőkkel rendelkező számítógépes hardver-, illetve szoftverkörnyezet. 5

8 Rendszerellenőrzés Saját jogú nyugellátás és a hozzátartozói nyugellátás Szerverpark Szkennelés Szolgálati idő Szülői nyugdíj Valorizálás Rendszerek (irányítási, végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási, beszámolási és ellenőrzési) működésének átfogó vizsgálata, melynek keretében a szabályszerűség, szabályozottság, gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség kerül ellenőrzésre. Olyan keresettől, jövedelemtől függő rendszeres pénzellátás, amely meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén a biztosítottnak (volt biztosítottnak), illetve hozzátartozójának jár. Olyan nagyteljesítményű programok, illetve számítógépek, amelyek különböző szolgáltatásokat biztosítanak a hálózat felhasználói számára Dokumentumok képi megjelenítése. Az az időszak, amely alatt a biztosított nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett volt, illetve megállapodás alapján nyugdíjjárulékot fizetett. A nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettség nélkül szolgálati időnek minősülő időszakokat a Tny. külön meghatározza. Az elhunyt biztosított (nyugdíjas) szülőjének, nagyszülőjének, meghatározott feltételek fennállása esetén nevelőszülőjének járó ellátás. Értékcsökkenés kiegyenlítése. 6

9 BEVEZETÉS JELENTÉS a Nyugdíjbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről BEVEZETÉS A kötelező társadalombiztosítási rendszerben a biztosítási elv, a társadalmi szolidaritás és a tulajdonhoz fűződő jogok alkotmányos keretek közötti korlátozása együttesen érvényesülnek. A biztosítottak egyes társadalombiztosítási ellátások igénybevételére való jogosultságát a társadalombiztosításban való részvételi, illetve a törvényben meghatározott ellátások kivételével társadalombiztosítási, illetve egyéni járulékfizetési kötelezettségük alapozza meg. Az állam kötelessége a kötelező társadalombiztosítási nyugdíjrendszer működtetése, amely öregség, megrokkanás, megrokkanással járó baleset esetén a biztosított részére, elhalálozásánál a hozzátartozója részére egységes elvek alapján nyugellátást biztosít. A jogszabályokban előírt ellátások megállapítása és folyósítása a Nyugdíjbiztosítási Alap (Ny. Alap) kezelőjének, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak (ONYF) és igazgatási szerveinek a feladata. Az Ny. Alap felügyelete, az ONYF irányítása állami, kormányzati feladat, ezt a feladatot január 1. és június 7-e között a pénzügyminiszter, június 8-tól december 9-ig az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter, december 10-étől az ifjúsági, családügyi, szociális, és esélyegyenlőségi miniszter útján látta el. Az alapkezelő ellátja a nyugdíjbiztosítással kapcsolatos pénzügyi, gazdasági, igazgatási, ügyviteli és hatósági teendőket, irányítja az igazgatási szerveket, a nyilvántartási rendszer működtetését, a nyugellátások megállapításának és folyósításának tevékenységét, ide értve a külön jogszabályok alapján végzett, nem az Ny. Alapból finanszírozott ellátásokkal kapcsolatos igazgatási funkciókat is. Az Ny. Alap költségvetésének bevételi és kiadási eredeti előirányzata között 1174 Mrd Ft-ról 1854 Mrd Ft-ra nőtt. A teljesített bevételek és kiadások egyenlegében 2001-ben többlet, között hiány volt, ami minden évben emelkedett. Az Ny. Alapot ben átfogó jelleggel ellenőriztük. Az elmúlt években végzett ellenőrzések az Ny. Alap költségvetési javaslatának véleményezésére, a zárszámadás keretében a költségvetés végrehajtásának értékelésére irányultak. A jelenlegi átfogó ellenőrzés a közötti időszakot értékelte. 7

10 BEVEZETÉS A jelenlegi ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az Ny. Alap működése, kezelése összhangban volt-e a jogszabályi előírásokkal, a nemzetgazdasági paraméterek tervezett alakulásával, megfelelően érvényesült-e az Ny. Alapot érintő állami szerepvállalás, garancia; az Ny. Alap kezelője és igazgatási szervei miként teljesítették a nyugellátások megállapításával és folyósításával kapcsolatos feladatokat; az ONYF irányító, felügyeleti tevékenysége megfelelő volt-e, a követelmények szerint működött-e a belső kontroll, az informatikai rendszer; az Ny. Alap tekintetében, illetve az ONYF és igazgatási szervei tevékenységében hasznosultak-e a korábbi számvevőszéki ellenőrzések megállapításai, ajánlásai. A vizsgálat során hasznosítottuk a évek zárszámadásai pénzügyi (szabályszerűségi) ellenőrzésének megállapításait, közreműködtünk az Ny. Alap évi zárszámadása előkészítésében. Rendszerellenőrzés keretében átfogóan értékeltük a szakmai feladatokon belül a nyugdíjrendszer átalakításának tapasztalatait, a nyugdíjbiztosítási ellátásokat, az igazgatási szerveknél a belső kontrollrendszer megfelelőségét, valamint az informatikai tevékenységet. A magánnyugdíjrendszer működésének értékelésére jelen ellenőrzés nem terjedt ki. A teljesítmény-ellenőrzés módszerével értékeltük a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését, az intézkedések eredményességét, ennek során a tevékenység szándékolt és tényleges hatásának viszonyát vizsgáltuk. Utóellenőrzés keretében értékeltük a korábbi számvevőszéki ellenőrzések megállapításainak, javaslatainak hasznosulását. Az alapkezelés, illetve a hatósági ügyek területi feladatainak végrehajtását az ONYF Fővárosi és Pest megyei, a Baranya megyei, a Békés megyei, a Borsod- Abaúj-Zemplén megyei Igazgatóságánál, valamint a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál ellenőriztük. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) első félévében ellenőrizte a minisztériumok és országos hatáskörű szervek elhelyezését és a tárgyi eszköz ellátottságát, ezért az átfogó ellenőrzés erre nem terjedt ki. Az ÁSZ az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény (Áht.) 120/A (1) bekezdése alapján ellenőrzi az államháztartás forrásait, azok felhasználását, a vagyonnal való gazdálkodást. Az Ny. Alap ellenőrzését az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. (3) és 17. (3) bekezdése alapján végeztük. A jelentést az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 25. (1) bekezdésének megfelelően észrevételezésre megküldtük Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszternek, aki a jelentésben foglalt megállapításokkal és javaslatokkal egyetértett, észrevételt nem tett. Levelét a jelentés 1. sz. melléklete tartalmazza. 8

11 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az Országgyűlés (OGY) 1997-ben törvényeket fogadott el a társadalombiztosítás új szabályozására és egyúttal hatályon kívül helyezte a korábbi, 1975-től érvényes jogszabályt. A kihirdetéssel egyidejűleg az OGY a további tennivalókról szóló határozatokat is elfogadott. Ezzel lényegében kijelölték a nyugdíjrendszer átalakításának főbb irányait, de a 2009-től érvényes változásokhoz szükséges új rendelkezések nem készültek el és a 2013-ra meghirdetett rendszert csak körvonalaiban jelzi a törvény, ezért ebben a formában a törvényi szabályozás nem alkalmas a nyugdíjrendszer jövőbeni tényleges működtetésére. Mindezek alapján, valamint az OGY határozatok végrehajtásának elmaradása miatt bizonytalan a társadalombiztosítási nyugdíjrendszernek a tervezett tartalommal és határidővel történő módosítása, valamint a magánnyugdíjrendszer kiterjesztése a rokkant és hozzátartozói ellátásokra. Indokoltsága ellenére nem készült az eltérő biztosítási kockázatot jelentő öregségi, rokkantsági, hozzátartozói nyugellátásokra vonatkozóan kockázatelemzésen, hosszabb távú fedezeti számításokon alapuló, önálló járulék-kalkuláció. Nem került sor az állam finanszírozó szerepe, normatív szerepvállalása, a hozzájárulás tervezhetősége meghatározására, valamint a kötelező nyugdíjbiztosítás ellátási feladatai és a szükséges források közötti tartós összhangot biztosító megoldás kidolgozására. Az ellenőrzött időszakban az ellátások biztosításához szükséges bevételek 75-85%-a (fokozatosan csökkenő arányban) a kereset alapján fizetett járulékokból származott. A bevételek alakulását alapvetően a bruttó keresettömeg növekedése és a jogszabály által előírt munkáltatói járulékkulcs csökkenése határozta meg. A járulékbevételek alakulása a keresetkiáramlást nem tükrözte vissza, mivel a növekvő keresetkiáramlás nem eredményezett olyan mértékű többletbevételt, amely ellensúlyozta volna a járulékkulcs csökkenése miatti bevétel kiesést. A bevételeket a reálisnál magasabbra tervezték, amit jelentéseink rögzítettek. A járulékok beszedése, a járulékbevételek, illetve a tartozások nyilvántartása, a fizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, a tartozások behajtása az Adóés Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) feladat- és hatáskörébe tartozott, adatszolgáltatása alapján a bevételek, a tartozások, a túlfizetések összegét az Ny. Alap mérlege tartalmazta. Az APEH járulékbehajtási tevékenysége eredményeként évente mintegy Mrd Ft tartozás térült meg. Ennek ellenére a tartozás állomány nem lett kedvezőbb, sőt a vizsgált időszakban évenként 16-19%-kal nőtt a járuléktartozás összege. Az APEH nyilvántartása az adóalanyokra vonatkozik. A járulékok ellenőrzését az APEH a meglévő rendszer szerint végezte, 9

12 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK így nem volt feladatuk a járulék fizetési kötelezettség teljesítésének, a tartozások alakulásának önálló értékelése 1. A járuléktartozásokból jelentős összegeket, Mrd Ft-ot, a tartozás 20-60%- át számolták el értékvesztésként. Szabályosságát a évi zárszámadás értékelése során kifogásolta az ÁSZ 2, amit a Kormány figyelembe vett a rendelet módosításánál. A rendelet végrehajtásának tapasztalatai a évet érintő zárszámadás során értékelhetők. A csoportos értékelés elve alapján az APEH értékvesztést számolt el a központi költségvetési szervek járuléktartozásaival szemben, így pl első félévében 400 M Ft-ból 100 M Ft-ot. A köztartozások felhalmozódása elkerülhető a jogszabályi előírások következetes alkalmazásával. Az Ny. Alap kiadásai a év kivételével gyorsabban emelkedtek, mint a bevételek. A kiadások alakulását a nyugellátások évenkénti emelése határozta meg, de befolyásolták a kiadásokat, pl. az automatizmusok (a létszám, a kiegészítő ellátás, az összetétel változás, a cserélődés) a 13. havi nyugellátás fokozatos bevezetése. A hatályos jogszabályok alapján az állam az Ny. Alapot terhelő ellátási kiadások teljesítését akkor is garantálta, ha a kiadások meghaladták a bevételeket. A garancia érvényesítésére között minden évben szükség volt Az Ny. Alap költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása között Mrd Ft Bevételek Kiadások év Az alapkezelő több nyilvántartási (pl. igény elbírálási, folyósítási) rendszert működtetett. A jogszerzési adatok nyilvántartásánál egyszerre kellett megolda- 1 Az ÁSZ a költségvetési, zárszámadási törvényjavaslatok véleményezésénél, illetve az APEH átfogó ellenőrzése során rendszeresen szembesült azzal a problémával, hogy a nyilvántartások csak a 10. sz. melléklet adatsorait tartalmazzák, és az APEH honlapján sem jelennek meg a hátralékosok között az ún. állami szervezetek tartozásai. Ezek tételes kigyűjtetése és az ÁSZ által történő közzététele az adótitok sérelmét jelentené. 2 Jelentés a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről oldal, és évi végrehajtásának ellenőrzéséről és 157. oldal. Az ÁSZ véleménye nyomán a 319/2005. (XII. 26.) Korm. rendelet 5. -a pontosította a szabályozást. Ezt az ÁSZ az intézkedési tervek realizálása során tudomásul vette. 10

13 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK nia a folyamatosan növekvő számú adatok befogadását, valamint azokat célszerűen és megbízhatóan kezelő nyilvántartási rendszer kialakítását. A biztosítottak okmányainak, adatainak országosan elérhető, egységes adatbázisban való nyilvántartása 2001-ben valósult meg a központi elektronikus nyugdíj nyilvántartási rendszer (KELEN) üzembe helyezésével, amely meggyorsította a beküldött adatoknak az országos adatbázisba helyezését, a nyugellátási igényt elbírálók, az információt kérők kiszolgálását. A nyilvántartást és a nyugdíj megállapítást támogató informatikai rendszer összekapcsolásával 2005 szeptemberétől megvalósult az alfanumerikus adatok közvetlen elektronikus feldolgozása. Az alkalmazott nyilvántartás eredményesen járult hozzá az ONYF kapcsolódó feladatainak színvonalas ellátásához. A nyilvántartási rendszer az 1959-től kiállított okmányok szkennelt képét is tartalmazza. Az ONYF-nek az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében végzett tevékenységét eredményesnek értékeljük, mert az adatszolgáltatást teljesítők és az arra kötelezettek egymáshoz viszonyított aránya országos szinten, átlagosan 84-92%, a Fővárosi és Pest Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság (FPMNYI) nélkül 94-96% között alakult, miközben az adatszolgáltatásra kötelezettek száma 5 év alatt 619 ezerről 908 ezerre, 47%-kal nőtt és a szakfeladatokat ellátók létszáma 570-ről 403-ra, 29%-kal csökkent. Az FPMNYI mutatója 10-16%- ponttal elmaradt a többi igazgatóság összesített átlagától, amely elsősorban az elhelyezési és a létszámgondok következménye volt. Az adatszolgáltatások befogadásához szükséges feltételeket az ONYF biztosította. A személyesen, vagy postán keresztül történő adatszolgáltatást ténylegesen évente ezer kötelezett teljesítette. A több mint 4 millió biztosítottra vonatkozó, mintegy 6 millió egyéni nyilvántartó lap adatait 98-99%-ban lemezre rögzítve kapta meg az ONYF. Az adatbiztonságot növelték az alkalmazott ügyviteli és számítástechnikai eljárások. A biztosítottak személyi adatait tartalmazó adatbázist az alapkezelő folyamatosan vezette. A nyilvántartási rendszerben a szerepkörök és a jogosultsági szintek szabályozottak. Az ügyintézők tevékenységét naplózták, biztosítottak voltak az utólagos ellenőrzés feltételei. Az adatvédelmi követelmények betartását rendszeresen ellenőrizték. Az adatszolgáltatók, a biztosítottak és a nyilvántartható adatok körére vonatkozó jogszabályi előírásokat az ONYF betartotta. A külső szervezeteknek adandó információkat központilag teljesítették. A nyilvántartással és adatszolgáltatással kapcsolatos szakellenőrzések száma 2005-ben 34,5 ezer volt (amely közel háromszorosa a évi ellenőrzéseknek). Az ellenőrzések az említett foglalkoztatói kör 2-4%-ára terjedtek ki, mert az ellenőrzési kapacitás alapján többre nem volt lehetőség. Az ellenőrzések kétharmada nem előzetes kijelölés alapján történt, hanem a jogutód nélkül megszűnő szervezeteket vizsgálták. A vizsgált időszakban az adatszolgáltatásra kötelezettek nyilvántartása nem volt teljes körű. Az adatszolgáltatások összegzett adatainak más hatósági nyilvántartásokkal való összevetésére nem került sor. A jogszerzési adatok valóságtartalmát lekérdező, a nyilvántartott adatoknak a majdani felhasználás szempontjait érvényesítő, rendszeres vizsgálatok s ezzel az adatok közti egyes ellentmondások, pl. adott időszakra a teljes munkaidős jogviszony többszörös je- 11

14 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK lentésének kiszűrése elmaradtak, az ellentmondások tisztázása a területi ellenőrzés feladata. Az igénybejelentések száma évente ezer, a teljesítő határozatok száma ezer között alakult. Az igények elbírálását és a nyugellátások folyósítását, a vonatkozó jogszabályok, utasítások alapján, országos szinten egységes rendszerben végezték. Teljesítették a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény előírásait, és annak megfelelően készültek el a szükséges nyomtatványok. A nyugdíjbiztosítási ágazatnál az elbírálási ügyek átlagos elintézési ideje (az igénybejelentéstől a határozat kiküldéséig) nap között változott. Kedvező, hogy 2003-tól csökkent ez a mutató, és így mérséklődött 37 napra. Az elbírálási idő hosszúságát befolyásoló fontosabb tényezők között kell megemlíteni az orvos szakértői véleményen alapuló ügyek továbbra is nagyobb időigényét, az elhúzódó, gyakran hibás külső adatszolgáltatást, a kérelmek, ezen belül a nemzetközi megkeresések növekvő számát, bonyolultságát. A hozzátartozói elbírálásoknál 30 napon túli ügyintézés nem volt. Az igények 50-60%-át nap között, a többi kérelmet 15 nap alatt rendezték. Az elbíráláshoz kapcsolódó jogorvoslati tevékenységnél jellemző volt, hogy döntően a rokkantosítás ügyében hozott elutasító határozatra érkezett fellebbezés. A fellebbezésnek helyt adó 2-2,5 ezer határozat aránya nem érte el a 10%- ot. Az évente ezer bírósági kereset 85-90%-a a nyugdíjazáshoz kapcsolódott, vitatva többek között az orvosi döntéseket, a megállapított szolgálati időt. A nyugdíj megállapítással kapcsolatos keresetek 90%-át elutasította a bíróság. A törvény (1997. évi LXXXI. tv. 55. (4) bekezdés b pontja) 3 hónapot engedélyez az árvának arra, hogy felsőoktatási intézménybe történt felvételét igazolja. Ha nem veszik fel, akkor túlfizetés keletkezhet. Az ellenőrzött időszakban az Ny. Alapot terhelő jogosulatlanul felvett ellátások összege az ONYF adatai szerint 1,2 Mrd Ft-ról 2,2 Mrd Ft-ra nőtt, amelynek mintegy 60%-a az árvaellátásból adódott. A belső kontrollrendszert érintően az alapkezelő tevékenysége összhangban volt a jogszabályi előírásokkal. Több esetben (pl. az elektronikus ügyintézésnél) élen járt az új lehetőségek kialakításában. A szervezeti struktúra változása és a szabályozottság javította a működés feltételeit. Az engedélyezett létszám a évi 4352 főről 2005-re 4092 főre csökkent, miközben a feladatok nőttek. Gondot fordítottak a megfelelő szaktudású köztisztviselők alkalmazására, a folyamatos képzésükre, továbbképzésükre, de az informatikai szakterületen nem mindenki rendelkezett a szükséges speciális szaktudással. A köztisztviselők teljesítményét évente értékelték, ennek eredménye alapján az igazgatóságok különböző módon és mértékben éltek az illetményeltérítések lehetőségével. A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) rendszerét szabályozták, rögzítették a főbb folyamatokhoz kapcsolódó kockázatokat, kijelölték a kockázatkezelésért felelősöket, meghatározták a szabálytalanság bekövetkezése esetén szükséges intézkedéseket. A kockázatok kezelését a munkafolyamatba épített ellenőrzéseken keresztül, folyamatosan valósították meg. 12

15 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A hibák, szabálytalanságok megelőzésére szolgáló kontroll nem volt teljes körű az egyes szabályzatok aktualizálásának késedelme miatt. Rendelkeztek a feladat- és felelősségi köröket tartalmazó kötelező dokumentumokkal, a gazdálkodásra vonatkozó szabályzatokkal. A belső ellenőrzés a hibák feltárásával, célirányos intézkedések kezdeményezésével hozzájárult a belső kontrollkockázatok csökkentéséhez. Tevékenysége a jogszabályban meghatározott egyes feladatokra még nem terjedt ki (pl. elmaradt az informatikai terület rendszerellenőrzése, teljesítmény-ellenőrzést a Békés Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság kivételével nem végeztek). A vezetői információs rendszer kiépített, a vezetői értekezletek emlékeztetői és a körlevelek gyors, elektronikus információcserét tettek lehetővé. Az ellenőrzött időszakban javult az információs technológiákhoz való hozzáférés. Az intézményi információáramlás biztosításában előrelépést jelentett az ágazati szinten elvégzett minőségfejlesztési modell (CAF) szerinti önértékelés, amely a fejlesztendő területek között jelölte meg az információáramlás hatékonyabbá tételét. A nyugdíjbiztosítási ágazat feladatellátását a nyilvántartási, az igény elbírálási, a folyósítási, valamint a pénzügyi informatikai rendszerek támogatták. Az igény elbírálási (NYUGDMEG) rendszer azonban még nem alkalmas egyes igények, így pl. a nemzetközi nyugellátási kérelmek komplex kezelésére. Az Ny. Alap működési előirányzatai a költséghatékonyság javítása érdekében megtett takarékossági intézkedések ellenére is elsősorban a zavartalan napi működéshez feltétlenül szükséges informatikai fejlesztések, a folyamatos működéshez, üzemeltetéshez kapcsolódó nélkülözhetetlen beszerzések megvalósítására adtak lehetőséget. Mindezek ellenére javult az alkalmazott nyugdíjügyviteli rendszerek működésének biztonsága, megbízhatósága a vizsgált időszak második felére. Az informatikai terület irányítása, a fejlesztések, beszerzések és a működtetés szabályozási és biztonsági környezete, az eszközbeszerzéseknél kialakított központi gazdálkodás, valamint a fejlesztéseknél érvényesülő koordináció jól szolgálta az informatikai tevékenységet. A nyugdíjügyvitel különböző platformokon működő, a fejlődő szakmai igényeket már csak nehézkesen kiszolgáló rendszerei az ágazat szakmai feladatellátását a vizsgált időszakban megbízhatóan támogatták, adatbiztonsági és hatékonysági szempontból azonban egyre kevésbé elfogadhatók. Működtetésük és továbbfejlesztésük magas munkaerő kapacitás lekötésével valósítható meg. Az ONYF stratégiai célként integrált rendszer megvalósítását tűzte ki, melynek fejlesztését elindították. A korábbi számvevőszéki vizsgálatok utóellenőrzése során megállapítottuk, hogy javaslataink csak részben hasznosultak. Nem került sor a kötelező nyugdíjbiztosítás ellátási feladatai, valamint a szükséges és elégséges források közötti tartós összhangot biztosító megoldás kidolgozására. Előterjesztés készült a nyugdíjasok helyzetének és életminőségének javításáról szóló évi OGY határozat végrehajtására, de azt a Kormány nem tárgyalta meg. 13

16 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Nem született megoldás az ONYF és az APEH adatbázisai közötti közvetlen kapcsolat kialakítása jogilag szabályozott módjának és a technikai megvalósítás intézményes lehetőségeinek kidolgozását illetően, így a két intézmény járulékbefizetésekre vonatkozó adatbázisai egymás számára jelenleg nem hozzáférhetőek. (Az adatbázisok átvételére jelenleg nincs jogszabályi lehetőség.) Nem biztosított a pénzügyi fedezet az egyéni vállalkozók és egyéb sajátos biztosítotti körbe tartozók nyugdíj megállapításához szükséges, az APEH-től átvett iratok feldolgozásához. Ennek elmaradása gondot jelenthet a majdani nyugdíjak öszszegének megállapításánál. A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk: a Kormánynak 1. tekintse át a nyugdíjrendszer működésének tapasztalatait, értékelje a nyugdíjreformmal összefüggő jogi szabályozás végrehajtását, és szükség szerint gondoskodjon az indokolt módosítások előkészítéséről, a részletes végrehajtási rendeletek kidolgozásáról; 2. vizsgálja meg a szolidaritás elvének szem előtt tartásával az eltérő biztosítási kockázatok miatt az önálló járulék-kalkuláció készítésének szükségességét az öregségi, rokkantsági és a hozzátartozói nyugellátásokra, illetve ennek elkülönített alrendszerként való működtetésének lehetőségét; a szociális és munkaügyi miniszternek 1. kezdeményezze az árvaellátásokkal kapcsolatos 3 hónapos igazolási időtartam 1 hónapra történő módosítását; 2. kezdeményezze, hogy az ONYF főigazgatója a) vizsgálja meg a jogszerzési adatokat tartalmazó (okmány) adatbázis megbízhatóságának növelése érdekében az adatok rendszeres, elektronikus ellenőrzésének további feltételeit; mérje fel a lehetséges és célszerű ellenőrzések elvégzésének erőforrásigényét, és kezdeményezze a szükséges erőforrások biztosítását; b) intézkedjen, hogy a belső ellenőrzés teljesítmény-ellenőrzéseket is végezzen. 14

17 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. AZ NY. ALAP MŰKÖDÉSI RENDSZERE 1.1. A nyugdíjrendszer jellemzői A nyugdíjrendszer alapvető rendeltetése, hogy biztosítsa az időskorúak és a tartósan vagy véglegesen munkaképtelenné válók, valamint hozzátartozóik megélhetését. A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben a biztosítási és a szolidaritási elvnek (a generációk közötti szolidaritásnak, a nemek azonos kezelésének) együtt kell érvényesülnie. A megélhetés biztosítása a kötelező nyugdíjbiztosítást megalapozó jogviszonyban hosszú időn keresztül végzett munka és teljesített, illetve megállapodás alapján történő járulékfizetés ellenében valósul meg. A társadalombiztosítás hosszú távú működőképessége elősegítése érdekében január 1-jével létrejött a társadalombiztosítás önálló pénzügyi alapja. Ezt követően 1991-ben az Országgyűlés (OGY) értékelte a társadalombiztosítási rendszer helyzetét és fontos határozatot hozott a megújítás koncepciójáról és a rövid távú feladatokról. A 90-es években megerősödött az igény arra vonatkozóan, hogy szükséges a piacgazdaság követelményeihez is illeszkedő társadalombiztosítási, ezen belül a nyugdíjbiztosítási rendszer kiépítése. Az előkészítő szakmai viták eredményeként kompromisszumos döntés született a nyugdíjrendszer átalakításáról. Az OGY 1997-ben négy törvényt fogadott el a társadalombiztosítás új szabályozására, egyúttal hatályon kívül helyezte a társadalombiztosításról szóló, többször módosított évi II. törvényt. A törvények kihirdetésével egyidejűleg az OGY a további tennivalókról szóló határozatokat is elfogadott. 3 Az szeptember 1-jétől, illetve január 1-jétől hatályos törvényi szabályozás következtében a nyugdíjrendszer átalakult. A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mellett létrejött a működő magánnyugdíjrendszer. A biztosítottak vagy tisztán a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe, vagy a vegyes nyugdíjrendszerbe tartozhatnak. A pályakezdőknek (a év kivételével) kötelező a vegyes rendszer. A vegyes rendszer tagjaként a nyugdíjba vonulók a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerből a nyugdíj megállapítás szabályai sze- 3 A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény (Tbj.), a társadalombiztosítási nyugellátásokról szóló évi LXXXI. törvény (Tny.), az szeptember 1-jétől hatályos, a magánnyugdíjról és a magánnyugdíj pénztárakról szóló évi LXXXII. törvény, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény, az új nyugdíjrendszer bevezetéséhez kapcsolódó egyes feladatokról szóló 74/1997. (VII. 18.) OGY határozat, a megváltozott munkaképességűek és rokkantak társadalombiztosítási és szociális ellátó rendszerének átalakításáról szóló 75/1997. (VII. 18.) OGY határozat. 15

18 rint 2013-tól a részükre járó nyugellátás 73,9%-át kapják, amit a befizetések alapján a magánnyugdíjpénztári járadék egészít ki. Az említett törvények és OGY határozatok lényegében kijelölték a nyugdíjrendszer átalakításának főbb irányait, de 2009-től érvényes változásokhoz szükséges új rendelkezések nem készültek el és a 2013-ra meghirdetett rendszert csak körvonalaiban jelzi a törvény, ezért ebben a formában a törvényi szabályozás nem alkalmas a nyugdíjrendszer jövőbeni tényleges működtetésére. A felsoroltak alapján, valamint az OGY határozatok végrehajtásának elmaradása miatt bizonytalan a társadalombiztosítási nyugdíjrendszernek a tervezett tartalommal és határidővel történő módosítása, valamint a magánnyugdíjrendszer kiterjesztése rokkant és hozzátartozói ellátásokra. (Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium /ICSSZEM/ tájékoztatása szerint a és évtől érvényes módosítások hatásvizsgálata megkezdődött.) Mindezek mellett nem készült az eltérő biztosítási kockázatot jelentő öregségi, rokkantsági, hozzátartozói nyugellátásokra vonatkozóan a kockázatelemzésen, hosszabb távú fedezeti számításokon alapuló önálló járulék-kalkuláció. Nem került sor az állam finanszírozó szerepének, normatív szerepvállalásának, a hozzájárulás tervezhetőségének és ettől nem függetlenül a társadalombiztosítás, valamint az állami szociálpolitika kapcsolatának egyértelmű meghatározására. Nem rendezett, hogy mi történjék azokkal, akik az aktív életszakaszuk végén bármilyen okból nem tudják igazolni az előírt minimum szolgálati időt, így nem biztosítható számukra a megélhetéshez szükséges csökkentett összegű nyugdíj sem. Nem korszerűsítették a korkedvezményes nyugdíjszabályokat, jóllehet a jelenlegi szabályok alkalmazását a Tny január 1-jéig engedi meg. A részletes tájékoztatást és értékelést az 1. sz. függelék tartalmazza Az Ny. Alap bevétele és kiadása Az Ny. Alap bevételeinek 75-85%-a (fokozatosan csökkenő arányban) a kereset alapján fizetett járulékokból származott (2. sz. melléklet). A járulékbevételek alakulását alapvetően a bruttó keresettömeg változása (növekedése) és a munkáltatói járulékkulcs csökkenése határozta meg. A járulékbevételek alakulása a keresetkiáramlást nem tükrözte vissza, mivel a növekvő keresetkiáramlás nem eredményezett olyan mértékű többletbevételt, amely ellensúlyozta volna a járulékmérték csökkenése miatti bevétel kiesést. A bevételeket a reálisnál magasabbra tervezték. 4 A munkáltatókat terhelő járulékmérték a évi 20%-ról 2002-ben 18%-ra csökkent, amely a további években már nem változott. A járulék mérték csökkenése miatt kieső bevétel hiányzott a források közül. A forráshiány egy részét terv szinten a központi költségvetés pótolta. Az éves szinten keletkező hiányt a zárszámadási törvényben rendezték. A biztosítotti nyugdíjjárulék mértéke a évi 8%-ról 2003-tól 8,5%-ra emelkedett. A magánnyugdíjpénztári tagok ebből ben 2%-ot, 2003-ban 1,5%-ot, 2004-től 0,5%-ot fizettek az Ny. Alapba. 4 A költségvetési előirányzat véleményezése során az ÁSZ rendszeresen felhívta a figyelmet a tervezés ezen ellentmondására. 16

19 A járulékok beszedése, a járulékbevételek, illetve a tartozások nyilvántartása, a fizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, a tartozások behajtása az APEH feladat- és hatáskörébe tartozik, adatszolgáltatásuk alapján a bevételek, a tartozások, a túlfizetések összegét az Ny. Alap mérlege tartalmazza. Az APEH havonta szolgáltatott információt a bevallásra kötelezettek adatairól, a bevallás esedékességének hónapját követően. Az adatok valódiságáért az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (Ámr.) 114. (6) bekezdése szerint az APEH tartozik felelősséggel. (Az adatszolgáltatásra a bevételek jogcímenkénti felosztásához volt szükséges.) Az APEH nyilvántartása az adóalanyokra vonatkozik. Az ellenőrzés egységes és adóalanyonként teljes körű. A járulékok ellenőrzését az APEH a meglévő rendszer szerint végezte, így nem volt feladatuk a járulék fizetési kötelezettség teljesítésének, a tartozások alakulásának önálló értékelése. Ennek következtében nincs információ arra vonatkozóan, hogy a biztosítást megalapozó jogviszonyhoz igazodva mi a járulékfizetési kötelezettség alapja. Nincs adat arról, hogy az ellenőrzések eredményeként milyen számban rendeződött az érintett személyek biztosítása, és miként érvényesítették a keresete utáni járulékfizetési kötelezettséget. Az APEH járulékbehajtási tevékenysége eredményeként az ellenőrzött időszakban évente mintegy Mrd Ft tartozás térült meg, amelynek 99%-a végrehajtásból származott. Ennek ellenére a tartozás állomány nem lett kedvezőbb. A vizsgált időszakban évről-évre nőtt a járuléktartozás összege, amely 2001-ben 75 Mrd Ft, 2002-ben 87 Mrd Ft, 2003-ban 101 Mrd Ft, ben 120 Mrd Ft volt. A hátralék háromnegyede működő vállalkozásoknál keletkezett. A tartozásból jelentős összegeket és jelentős arányban számolt el az APEH értékvesztésként (értékcsökkenésként), amely 2002-ben 15 Mrd Ft (17%), 2003-ban 54 Mrd Ft (53%), 2004-ben 71 Mrd Ft (59%) volt. A I. félévi 93 Mrd Ft kintlevőséggel szemben 66 Mrd (70%-os) volt az értékvesztés. Az ÁSZ a évi és a évi zárszámadási jelentésében megállapította, hogy az értékvesztés elszámolása nem szabályos. A jelentések szerint a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezése ellentétes a számviteli törvénnyel. A módosított rendelet 31/A. -a lehetővé tette a járulék és járulékjellegű bevételekkel kapcsolatos követelések esetében az adósok együttes minősítése alapján, egyszerűsített eljárással, azok csoportos értékelését. Az értékvesztés elszámolását szolgáló tárgyévi százalékos kulcsokat a megtérülés tapasztalati adataiból kiindulva, az előző évi zárómérleghez szolgáltatott hátralékadatok megtérülési adatai alapján határozták meg. A Kormány a hivatkozott rendelet évi módosításakor az ÁSZ véleményét figyelembe vette, és a 319/2005. (XII. 26.) Korm. rendelet 5. -a pontosította a szabályozást. Ezt az ÁSZ az intézkedési tervek realizálása során tudomásul vette. A rendelet végrehajtásának tapasztalatai a évet érintő zárszámadás keretében értékelhetők. Az APEH, a csoportos értékelés elvéből következően értékvesztést számolt el a központi költségvetési szervek járuléktartozásaival szemben is (pl.: I. félévében a mintegy 400 M Ft-tal szemben közel 100 M Ft-ot). 17

20 A Pénzügyminisztérium (PM) és a Magyar Államkincstár (MÁK) véleménye szerint a hatályos szabályozás, a köztartozások kiegyenlítésére az Ámr ban előírt és részletezett zárolási konstrukció következetes alkalmazása alkalmas lehet a tartozásállományok fokozatos leépítésére és minimalizálhatja az újabb tartozások kialakulásának lehetőségét. Az APEH a központi költségvetési körben keletkezett köztartozások behajtása során is alkalmazza az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) által biztosított fizetéskönnyítés engedélyezését. A nyugdíjbiztosítási hátralékok kialakulásában és kezelésében szerepet játszhatott az adósságok lassan automatikus átütemezésének APEH gyakorlata. A probléma kezelhető a zárolási konstrukció alkalmazásával, a költségvetési szervek esetében az adósságok átütemezése kialakult gyakorlatának megváltoztatásával, és a köztartozások inkasszó útján történő beszedésével, amelyre az Art. az APEH-et feljogosítja. Ezáltal megakadályozható a köztartozások felhalmozódása. Az Art évi LXXXV. törvénnyel történt (2006-tól, illetve 2007-től érvényes) módosítása szerint a tervezett egyszámla rendszer bevezetésével a munkáltatóknak és a kifizetőknek ezen túl valamennyi járulékot egyszámlára kellett volna befizetni. A jogszabály módosítás következtében a befizetések megosztására a járulékfizetőknek havonta és személyenként, bevallás formájában kell nyilatkozni egységes, személyre lebontott adatok feltüntetésével. Havonta (tárgyhót követő hó 12-éig, elektronikusan vagy gépi adathordozón) be kell vallaniuk a magánszemélyeknek teljesített kifizetéseket, juttatásokat, adó, illetve társadalombiztosítási kötelezettséget. Az ÁSZ a évi költségvetési törvényjavaslat véleményezése során felhívta a figyelmet a törvényi intézkedés aggályos voltára. Jelezte, hogy a befizetés ugyan egyszerűsödik, de a bevallás és a nyilvántartás bonyolultabbá válik, az adatok feldolgozása, a növekvő számú egyeztetés többlet feladatot jelent. Hangsúlyozta, hogy az államháztartás különböző alrendszereit megillető bevételek összevonása, egységes kezelése és fiktív szétosztása a társadalombiztosítási alapok jogszabályokban meghatározott pénzügyi-gazdálkodási önállósága szempontjából is megkérdőjelezhető, illetve alkotmányossági aggályokat is felvet. Az egyszámla rendszer bevezetése a évi költségvetésről szóló törvényben foglaltak alapján nem lépett hatályba. Az Ny. Alap kiadásai a év kivételével gyorsabban emelkedtek, mint a bevételek. A közötti időszakban az összes kiadás 63%-kal, ezen belül a nyugellátás kiadása 64%-kal nőtt. Az Ny. Alapból finanszírozott ellátások havi átlagos száma 2,9 millió volt (3. sz. és 4. sz. melléklet). A kiadások alakulását a nyugellátások évenkénti emelése határozta meg, de befolyásolták azt, pl. az automatizmusok (a létszám, a kiegészítő ellátás, az összetétel változás, a cserélődés), a 13. havi nyugellátás közötti fokozatos bevezetése. Az aktuális nyugdíjemelés mértéke és gyakorisága az adott évre vonatkozó emelési szabályoktól, az infláció alakulásától, a nettó keresetek várható növekedésétől függött. A hatályos jogszabályok alapján az állam az Ny. Alapot terhelő ellátási kiadások teljesítését akkor is garantálta, ha a kiadások meghaladták a bevételeket. 18

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015.

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Nemzeti Munkaügyi Hivatal 15092 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0746-148/2015.

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS Mint arról a bevezető részben már szó volt, Magyarországon 1993. óta a társadalombiztosítás nem a korábbi egységes szervezeti megoldásban (a három biztosítási területet

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét (a továbbiakban

Részletesebben

T/3812. számú. törvényjavaslat

T/3812. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3812. számú törvényjavaslat a szolgálati nyugdíjjal összefüggő egyes törvénymódosításokról Előadó: dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2007. szeptember

Részletesebben

"31. A jegyző és az aljegyző" "Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki.

31. A jegyző és az aljegyző Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki. Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.20.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a költségvetési támogatásban részesülő pártok 2012-2013. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 15136 Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

1. A Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban Ny. Alap) évi költségvetését meghatározó legfontosabb tényezők

1. A Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban Ny. Alap) évi költségvetését meghatározó legfontosabb tényezők 1. A Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban Ny. Alap) 2011. évi költségvetését meghatározó legfontosabb tényezők Az Ny. Alap költségvetése a kötelező társadalombiztosítási nyugdíjrendszer működtetésével

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető Dr. Görög István jegyző 2017. évi belső ellenőrzési terv

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési tervéről A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata évi ellenőrzési terve Előkészítette: Juhos Józsefné belső ellenőrzési vezető Békési Kistérségi Iroda Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: III/4. Döntéshozatal

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzat 2014. évi Ellenőrzési Programja

Csanytelek Község Önkormányzat 2014. évi Ellenőrzési Programja Csanytelek Község Önkormányzat 2014. évi Ellenőrzési Programja A 370/2012. (XII. 31.) Korm. rendelet - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről - 31. (1) bekezdésében

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 8 AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 2008 Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Budapest, XIII. Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp. Pf. 251. Telefon: 270-8000;

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Nyt. szám: S01/ /2014. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 2015. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE a fővárosi /megyei kormányhivataloknak

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Ikt szám: 12-8/2016/23 1. Kivonat A Heves Megyei Közgyűlés 2016. december 6-i ülésénekjegyzőkön yvé ből 83/2016. (XII. 6.) közgyűlési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés október 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés október 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. október 29-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA

Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA I. Bevezetés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht),

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Nyt. szám: S01/ 514-1 /2013. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 2014. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE a fővárosi /megyei kormányhivataloknak

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2007. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Simon István Benkó Péter belső ellenőrök Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző Budapest-Csepel

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. szám E l ő t e r j e s z t é s számvevői jelentéshez készült intézkedési tervről Az Állami Számvevőszék 2009. június 2-től megszakításokkal

Részletesebben

1. A Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban Ny. Alap) évi költségvetését meghatározó legfontosabb tényezők

1. A Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban Ny. Alap) évi költségvetését meghatározó legfontosabb tényezők 2 1. A Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban Ny. Alap) 2007. évi költségvetését meghatározó legfontosabb tényezők A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetése készítéséhez kiadott tervezési körirat szerint

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Ellenőrzési tapasztalatok a pénzügyi intézményrendszerben X. Soproni Pénzügyi Napok Konferencia. Makkai Mária igazgató, felügyeleti vezető

Ellenőrzési tapasztalatok a pénzügyi intézményrendszerben X. Soproni Pénzügyi Napok Konferencia. Makkai Mária igazgató, felügyeleti vezető Ellenőrzési tapasztalatok a pénzügyi intézményrendszerben X. Soproni Pénzügyi Napok Konferencia Makkai Mária igazgató, felügyeleti vezető Az ÁSZ feladata, hatásköre 2 Az ÁSZ jogállását, hatáskörét és feladatait

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Önkormányzata 2010. évi belső ellenőrzési tervéről Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály is előírja: - a költségvetési szervek belső

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai Belső Ellenőrök Társasága 2015. 09. 24 Dr. Csáki Ilona Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1 Költségvetési gazdálkodás Államháztartás

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25.

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004 Szakmai konzultáció 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. 1 1. Jogszabályok A társadalombiztosítás ellátásaira és

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai. Kisgergely István, felügyeleti vezető 2015. május 15.

A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai. Kisgergely István, felügyeleti vezető 2015. május 15. A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai Kisgergely István, felügyeleti vezető Ellenőrzések célja, időszaka Miniszteriális feladatok Ágazati irányítás Alapítói jogok

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egység Budapest, Grassalkovich út 162.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egység Budapest, Grassalkovich út 162. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egység 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza.

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza. 2005. évi CLXIII. törvény az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

Nógrád Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága 3 1 0 0 S a l g ó t a r j á n, M é r l e g ú t 2.

Nógrád Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága 3 1 0 0 S a l g ó t a r j á n, M é r l e g ú t 2. Nógrád Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága 3 1 0 0 S a l g ó t a r j á n, M é r l e g ú t 2. A NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÓSÁGA 2014. ÉVI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi belső

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól A Szervezetfejlesztési célok megvalósítása, controlling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál projekt tárgyára vonatkozó jogszabályok az alábbiak: 1. 1990. évi LXV. törvény a helyi

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának, a szerződéses katonák rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egység Budapest, Grassalkovich út 162.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egység Budapest, Grassalkovich út 162. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egység 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MÁSODIK RÉSZ SAJÁT JOGÚ NYUGELLÁTÁSOK I. FEJEZET. www.rszv.hu. 1. Szolgálati nyugdíj

ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MÁSODIK RÉSZ SAJÁT JOGÚ NYUGELLÁTÁSOK I. FEJEZET. www.rszv.hu. 1. Szolgálati nyugdíj 4052 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 20. szám A Kormány 21/2011. (III. 2.) Korm. rendelete a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai és hozzátartozói nyugellátása, valamint a hivatásos és a szerzõdéses állományúak

Részletesebben

I. A 2012. január 1. és december 31. között érvényes szabályozás

I. A 2012. január 1. és december 31. között érvényes szabályozás Válasz az Emberi Jogok Európai Bírósága által a magánnyugdíjpénztár-tagok által tulajdonjogukkal összefüggésben megvalósuló diszkrimináció kapcsán beadott kérelemmel kapcsolatban feltett kérdésre, illetve

Részletesebben

A belső kontrollrendszer és s a. gyakorlatban október 15.

A belső kontrollrendszer és s a. gyakorlatban október 15. A belső kontrollrendszer és s a belső ellenőrz rzés kapcsolódási si pontjai a gyakorlatban Görgényi GáborG A belső ellenőrz rzés s helye a belső kontrollrendszerben 2 A belső ellenőrz rzés s feladatai

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

Ellenőrzések a közigazgatásban február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem

Ellenőrzések a közigazgatásban február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem Ellenőrzések a közigazgatásban 1 Ellenőrzések a közigazgatásban 1. Államháztartási kontrollok 2. Az Állami Számvevőszék 3. Könyvvizsgálók a közszférában 4. Hatósági, felügyeleti és törvényességi ellenőrzések

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

A társadalombiztosítási jellegű magánnyugdíjpénztári szabályok változása Szakmai konzultáció Varga Éva

A társadalombiztosítási jellegű magánnyugdíjpénztári szabályok változása Szakmai konzultáció Varga Éva A társadalombiztosítási jellegű magánnyugdíjpénztári szabályok változása 2005. Szakmai konzultáció 2005.02.22. Varga Éva 1 1. Jogszabályok A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,

Részletesebben

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 41/A. ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT FEUVE SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Ellenőrzési nyomvonal... 3 III. A kockázatkezelés rendszerének kialakítása... 4 IV.

Részletesebben

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Költségvetési szervek ellenőrzése. II. Előadás. Ellenőrzések a közigazgatásban

Költségvetési szervek ellenőrzése. II. Előadás. Ellenőrzések a közigazgatásban Költségvetési szervek ellenőrzése II. Előadás Ellenőrzések a közigazgatásban Ellenőrzések a közigazgatásban 1. Államháztartási kontrollok 2. Az Állami Számvevőszék 3. Könyvvizsgálók a közszférában 4. Hatósági,

Részletesebben

T/9180/14. számú. egységes javaslat. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény módosításáról

T/9180/14. számú. egységes javaslat. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9180/14. számú egységes javaslat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról Ellenjegyezte: Dr. Herczog László szociális és munkaügyi

Részletesebben

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6.

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6. FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN Budapest, 2012. december 6. Szereplők I. Belső ellenőrzés Pályázó/Kedvezményezett Külső ellenőrzések Szereplők II. - Hazai szervezetek Állami Számvevőszék

Részletesebben

JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

A nyugdíjak összegének kiszámítása

A nyugdíjak összegének kiszámítása A nyugdíjak összegének kiszámítása A példák kitalált személyek nyugdíjügyei. A fiktív nyugdíjösszegek magasabbak, mint az átlagos nyugdíjösszeg amiatt, hogy illusztrálják a nyugdíj számításának folyamatában

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Éves ellenőrzési terv

A Baranya Megyei Önkormányzat Éves ellenőrzési terv A munkaterv 2. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi ellenőrzési terve A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. rendelkezik - többek között - a helyi önkormányzatok

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2008-2013 Hatályos: 2008... napjától 1 A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormány rendelet

Részletesebben

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére sz. napirend Előterjesztés Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április -i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.

A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15. A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.) Az írásbeli vizsgák részét képezik tesztfeladatok (mondat-kiegészítés,

Részletesebben

Tapasztalatok az intézményi belső ellenőrzés munkájáról - javaslatok a belső ellenőrzési munka minőségének javítására.

Tapasztalatok az intézményi belső ellenőrzés munkájáról - javaslatok a belső ellenőrzési munka minőségének javítására. Tapasztalatok az intézményi belső ellenőrzés munkájáról - javaslatok a belső ellenőrzési munka minőségének javítására Balkay Attila Tapasztalatok az intézményi belső ellenőrzés munkájáról - javaslatok

Részletesebben

T/16300. számú. törvényjavaslat. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról

T/16300. számú. törvényjavaslat. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16300. számú törvényjavaslat a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő testület a 183/2013. (XI.28.) Kt. határozatával hagyta jóvá a 2014. évi belső ellenőrzési tervet. Az ellenőrzési terv elfogadásakor az előterjesztésben jeleztük,

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112,113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS HIVATALA HIVATALVEZETŐ 50.068/2007 OIT Hiv. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 2006. évi költségvetésének végrehajtása Törzskönyvi azonosító száma: 329552

Részletesebben

Határozat: 216/2010.(V.27.) Kt.hat.

Határozat: 216/2010.(V.27.) Kt.hat. Határozat: 216/2010.(V.27.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi átfogó ellenőrzéséről készült jelentésben megfogalmazott hiányosságok

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közoktatásról szóló

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

JELENTÉS. Esztergom Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) április

JELENTÉS. Esztergom Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) április JELENTÉS Esztergom Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1224 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3103-017/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560128 Az

Részletesebben