JELENTÉS. a Nyugdíjbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről július

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a Nyugdíjbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről. 0620 2006. július"

Átírás

1 JELENTÉS a Nyugdíjbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről július

2 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V /2005/06. Témaszám: 789 Vizsgálat-azonosító szám: 0239 Az ellenőrzést felügyelte: Bihary Zsigmond főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Hegedűsné dr. Műllern Veronika főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: Dr. Kurucz István igazgatóhelyettes Az ellenőrzést végezték: Bíró Zsolt számvevő Csathó Áron számvevő Fekete Anikó Gyöngyi számvevő Dr. Fónagy Diána számvevő Hirka Mihály számvevő tanácsos, irodavezető Dr. Kuti Anna számvevő tanácsos Lődiné Cser Zsuzsanna számvevő Luhály Matild számvevő Molnár Istvánné szakértő Salamin Viktor számvevő gyakornok Szendrődi Józsefné számvevő tanácsos, tanácsadó Szólya Ildikó számvevő Tóth Árpád számvevő tanácsos Tóth László számvevő gyakornok A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe Jelentés a Nyugdíjbiztosítási Alap kezelésének és felhasználásának ellenőrzéséről sorszáma 0119 Vélemény a Magyar Köztársaság költségvetési törvényjavaslatáról 0241, 0338 Jelentés a Magyar Köztársaság költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 0449, , , 0540 Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatóak.

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 9 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK Az Ny. Alap működési rendszere A nyugdíjrendszer jellemzői Az Ny. Alap bevétele és kiadása A szakmai feladatok végrehajtása A nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése A feladatellátás feltételeinek kialakítása A nyugdíjbiztosítási adatok nyilvántartása A foglalkoztatói adatszolgáltatás tapasztalatai A nyilvántartásokkal kapcsolatos ellenőrzések Az ONYF adatszolgáltatásai, az adatvédelmi követelmények érvényesülése A nyugdíjbiztosítási ellátások megállapítása, folyósítása Az ügyintézési idő alakulása Az ügyfélszolgálati tevékenység A jogorvoslat tapasztalatai Az Ny. Alap kezelőjének irányítási rendszere, működésének tapasztalatai A belső kontrollrendszer megfelelősége A kontrollkörnyezet A kockázatkezelés A kontrolleljárások A belső ellenőrzés Az információ és kommunikáció A monitoring Az informatikai rendszer működése A működés feltételei, megbízhatósága, biztonsága Az informatikai fejlesztésekre fordított pénzeszközök hasznosulása A korábbi számvevőszéki vizsgálatok utóellenőrzése 47 1

4 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet A szociális és munkaügyi miniszter levele 2. sz. melléklet A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetési bevételei között 3. sz. melléklet A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetési kiadásai között 4. sz. melléklet A Nyugdíjbiztosítási Alapból finanszírozott ellátások havi átlagos száma, az éves kiadás, az egy főre jutó havi kiadás között 5. sz. melléklet A nyilvántartás informatikai háttere funkcionalitásának alakulása 6. sz. melléklet Az ONYF nyilvántartási és adatszolgáltatási, területi ellenőrzési feladatait jellemző mutatók 7. sz. melléklet Igénybejelentések (indítások), teljesítő és elutasító határozatok száma között 8. sz. melléklet Összes igény átlagos elintézési idejének alakulása között 9. sz. melléklet Fellebbezések alakulása és megoszlása között 10. sz. melléklet Járuléktartozások értékvesztésének elszámolása gazdálkodási forma szerint 2005 végén 1. sz. függelék A nyugdíjrendszer átalakításával kapcsolatos tapasztalatok 2

5 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE Áht. az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény Ámr. az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet APEH Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Art. az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény ÁSZ Állami Számvevőszék Atv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény Ber. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet BM-EVIG Belügyminisztérium Egyéni Vállalkozói rendszere CAF Common Assesment Framework Általános Értékelési Keretrendszer ECDL European Computer Driving Licence Európai Számítógép-használói Jogosítvány EU Európai Unió FAB foglalkoztatói adatbázis FEUVE folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés FPMNYI Fővárosi és Pest Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság GDP Gross Domestic Product Bruttó hazai termék IM Igazságügyi Minisztérium KELEN Központi Elektronikus Nyugdíj nyilvántartási Rendszer Ket. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény KIR központosított illetmény számfejtési rendszer KSH Központi Statisztikai Hivatal Ktv. a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény MÁK Magyar Államkincstár MEH IKB Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztosság M Ft millió forint MNYI Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Mrd Ft milliárd forint Ny. Alap Nyugdíjbiztosítási Alap NYENYI lap Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó lap NYUFIG Nyugdíjfolyósító Igazgatóság NYUFUR a nyugdíjfolyósítás ügyviteli rendszere NYUGDMEG nyugdíj-elbírálási rendszer OCCR Országos közhiteles cégnyilvántartás OEP Országos Egészségbiztosítási Pénztár OGY Országgyűlés ONYF Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 3

6 PIR PM SAP SZAB SZMSZ TAJ Tbj. Tny. VPN pénzügyi integrált rendszer Pénzügyminisztérium Integrált Pénzügyi Rendszer személyi adatbázis Szervezeti és Működési Szabályzat társadalombiztosítási azonosító jel a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény virtuális magánhálózat 4

7 ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR Alfanumerikus adatok Árvaellátás Belső ellenőrzés Degresszió Ellenőrzési nyomvonal Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) Informatikai rendszerellenőrzés Interfész Kémprogram Kockázatelemzés Kockázatkezelés Öregségi nyugdíj Platform Elektronikus feldolgozásra alkalmas, betű és szám karakterekből álló jelsorozat Az elhunyt nyugdíjas, illetve nyugdíjban nem részesülő, de nyugdíjjogosultságot szerzett elhunyt személy gyermekének, örökbe fogadott gyermekének, meghatározott feltételek esetén nevelt gyermekének, testvérének, unokájának járó ellátás. Az Áht. definíciója szerint független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az intézmény működését fejlessze, és eredményességét növelje. A nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset törvényben meghatározott mértékű sávos jellegű csökkentése. A sávhatárok évente változnak. A költségvetési szervtervezési, pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak szöveges, illetve táblázatba foglalt, folyamatábrákkal szemléltetett leírása. A szervezeten belül a gazdálkodásért felelős szervezeti egység által folytatott első szintű pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer, amelynek létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője a felelős a pénzügyminiszter által közzétett irányelvek figyelembevételével. A költségvetési szervnél működő informatikai rendszerek megbízhatóságának, biztonságának, valamint a rendszerben tárolt adatok teljességének, megfelelőségének, szabályosságának és védelmének vizsgálatát jelenti. Csatlakozási felület vagy eszköz hardverek, illetve szoftverek között Olyan program, amely személyes adatokat gyűjt a felhasználóról, annak tudta és engedélye nélkül. A kémprogram által összegyűjtött adatok sora terjedhet a meglátogatott internetes oldalak listájától egészen a felhasználónevekig és jelszavakig. Objektív módszer az ellenőrizendő területek kiválasztására, mely meghatározza a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerekben rejlő kockázatokat. Az olyan várható események és helyzetek beazonosítását, értékelését, kezelését és kézbentartását felölelő folyamat, amely megfelelő biztosítékot nyújt arra nézve, hogy a szervezet eléri célkitűzéseit. Meghatározott életkor elérése és meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén járó nyugellátás. Jól behatárolható jellemzőkkel rendelkező számítógépes hardver-, illetve szoftverkörnyezet. 5

8 Rendszerellenőrzés Saját jogú nyugellátás és a hozzátartozói nyugellátás Szerverpark Szkennelés Szolgálati idő Szülői nyugdíj Valorizálás Rendszerek (irányítási, végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási, beszámolási és ellenőrzési) működésének átfogó vizsgálata, melynek keretében a szabályszerűség, szabályozottság, gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség kerül ellenőrzésre. Olyan keresettől, jövedelemtől függő rendszeres pénzellátás, amely meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén a biztosítottnak (volt biztosítottnak), illetve hozzátartozójának jár. Olyan nagyteljesítményű programok, illetve számítógépek, amelyek különböző szolgáltatásokat biztosítanak a hálózat felhasználói számára Dokumentumok képi megjelenítése. Az az időszak, amely alatt a biztosított nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett volt, illetve megállapodás alapján nyugdíjjárulékot fizetett. A nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettség nélkül szolgálati időnek minősülő időszakokat a Tny. külön meghatározza. Az elhunyt biztosított (nyugdíjas) szülőjének, nagyszülőjének, meghatározott feltételek fennállása esetén nevelőszülőjének járó ellátás. Értékcsökkenés kiegyenlítése. 6

9 BEVEZETÉS JELENTÉS a Nyugdíjbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről BEVEZETÉS A kötelező társadalombiztosítási rendszerben a biztosítási elv, a társadalmi szolidaritás és a tulajdonhoz fűződő jogok alkotmányos keretek közötti korlátozása együttesen érvényesülnek. A biztosítottak egyes társadalombiztosítási ellátások igénybevételére való jogosultságát a társadalombiztosításban való részvételi, illetve a törvényben meghatározott ellátások kivételével társadalombiztosítási, illetve egyéni járulékfizetési kötelezettségük alapozza meg. Az állam kötelessége a kötelező társadalombiztosítási nyugdíjrendszer működtetése, amely öregség, megrokkanás, megrokkanással járó baleset esetén a biztosított részére, elhalálozásánál a hozzátartozója részére egységes elvek alapján nyugellátást biztosít. A jogszabályokban előírt ellátások megállapítása és folyósítása a Nyugdíjbiztosítási Alap (Ny. Alap) kezelőjének, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak (ONYF) és igazgatási szerveinek a feladata. Az Ny. Alap felügyelete, az ONYF irányítása állami, kormányzati feladat, ezt a feladatot január 1. és június 7-e között a pénzügyminiszter, június 8-tól december 9-ig az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter, december 10-étől az ifjúsági, családügyi, szociális, és esélyegyenlőségi miniszter útján látta el. Az alapkezelő ellátja a nyugdíjbiztosítással kapcsolatos pénzügyi, gazdasági, igazgatási, ügyviteli és hatósági teendőket, irányítja az igazgatási szerveket, a nyilvántartási rendszer működtetését, a nyugellátások megállapításának és folyósításának tevékenységét, ide értve a külön jogszabályok alapján végzett, nem az Ny. Alapból finanszírozott ellátásokkal kapcsolatos igazgatási funkciókat is. Az Ny. Alap költségvetésének bevételi és kiadási eredeti előirányzata között 1174 Mrd Ft-ról 1854 Mrd Ft-ra nőtt. A teljesített bevételek és kiadások egyenlegében 2001-ben többlet, között hiány volt, ami minden évben emelkedett. Az Ny. Alapot ben átfogó jelleggel ellenőriztük. Az elmúlt években végzett ellenőrzések az Ny. Alap költségvetési javaslatának véleményezésére, a zárszámadás keretében a költségvetés végrehajtásának értékelésére irányultak. A jelenlegi átfogó ellenőrzés a közötti időszakot értékelte. 7

10 BEVEZETÉS A jelenlegi ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az Ny. Alap működése, kezelése összhangban volt-e a jogszabályi előírásokkal, a nemzetgazdasági paraméterek tervezett alakulásával, megfelelően érvényesült-e az Ny. Alapot érintő állami szerepvállalás, garancia; az Ny. Alap kezelője és igazgatási szervei miként teljesítették a nyugellátások megállapításával és folyósításával kapcsolatos feladatokat; az ONYF irányító, felügyeleti tevékenysége megfelelő volt-e, a követelmények szerint működött-e a belső kontroll, az informatikai rendszer; az Ny. Alap tekintetében, illetve az ONYF és igazgatási szervei tevékenységében hasznosultak-e a korábbi számvevőszéki ellenőrzések megállapításai, ajánlásai. A vizsgálat során hasznosítottuk a évek zárszámadásai pénzügyi (szabályszerűségi) ellenőrzésének megállapításait, közreműködtünk az Ny. Alap évi zárszámadása előkészítésében. Rendszerellenőrzés keretében átfogóan értékeltük a szakmai feladatokon belül a nyugdíjrendszer átalakításának tapasztalatait, a nyugdíjbiztosítási ellátásokat, az igazgatási szerveknél a belső kontrollrendszer megfelelőségét, valamint az informatikai tevékenységet. A magánnyugdíjrendszer működésének értékelésére jelen ellenőrzés nem terjedt ki. A teljesítmény-ellenőrzés módszerével értékeltük a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését, az intézkedések eredményességét, ennek során a tevékenység szándékolt és tényleges hatásának viszonyát vizsgáltuk. Utóellenőrzés keretében értékeltük a korábbi számvevőszéki ellenőrzések megállapításainak, javaslatainak hasznosulását. Az alapkezelés, illetve a hatósági ügyek területi feladatainak végrehajtását az ONYF Fővárosi és Pest megyei, a Baranya megyei, a Békés megyei, a Borsod- Abaúj-Zemplén megyei Igazgatóságánál, valamint a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál ellenőriztük. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) első félévében ellenőrizte a minisztériumok és országos hatáskörű szervek elhelyezését és a tárgyi eszköz ellátottságát, ezért az átfogó ellenőrzés erre nem terjedt ki. Az ÁSZ az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény (Áht.) 120/A (1) bekezdése alapján ellenőrzi az államháztartás forrásait, azok felhasználását, a vagyonnal való gazdálkodást. Az Ny. Alap ellenőrzését az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. (3) és 17. (3) bekezdése alapján végeztük. A jelentést az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 25. (1) bekezdésének megfelelően észrevételezésre megküldtük Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszternek, aki a jelentésben foglalt megállapításokkal és javaslatokkal egyetértett, észrevételt nem tett. Levelét a jelentés 1. sz. melléklete tartalmazza. 8

11 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az Országgyűlés (OGY) 1997-ben törvényeket fogadott el a társadalombiztosítás új szabályozására és egyúttal hatályon kívül helyezte a korábbi, 1975-től érvényes jogszabályt. A kihirdetéssel egyidejűleg az OGY a további tennivalókról szóló határozatokat is elfogadott. Ezzel lényegében kijelölték a nyugdíjrendszer átalakításának főbb irányait, de a 2009-től érvényes változásokhoz szükséges új rendelkezések nem készültek el és a 2013-ra meghirdetett rendszert csak körvonalaiban jelzi a törvény, ezért ebben a formában a törvényi szabályozás nem alkalmas a nyugdíjrendszer jövőbeni tényleges működtetésére. Mindezek alapján, valamint az OGY határozatok végrehajtásának elmaradása miatt bizonytalan a társadalombiztosítási nyugdíjrendszernek a tervezett tartalommal és határidővel történő módosítása, valamint a magánnyugdíjrendszer kiterjesztése a rokkant és hozzátartozói ellátásokra. Indokoltsága ellenére nem készült az eltérő biztosítási kockázatot jelentő öregségi, rokkantsági, hozzátartozói nyugellátásokra vonatkozóan kockázatelemzésen, hosszabb távú fedezeti számításokon alapuló, önálló járulék-kalkuláció. Nem került sor az állam finanszírozó szerepe, normatív szerepvállalása, a hozzájárulás tervezhetősége meghatározására, valamint a kötelező nyugdíjbiztosítás ellátási feladatai és a szükséges források közötti tartós összhangot biztosító megoldás kidolgozására. Az ellenőrzött időszakban az ellátások biztosításához szükséges bevételek 75-85%-a (fokozatosan csökkenő arányban) a kereset alapján fizetett járulékokból származott. A bevételek alakulását alapvetően a bruttó keresettömeg növekedése és a jogszabály által előírt munkáltatói járulékkulcs csökkenése határozta meg. A járulékbevételek alakulása a keresetkiáramlást nem tükrözte vissza, mivel a növekvő keresetkiáramlás nem eredményezett olyan mértékű többletbevételt, amely ellensúlyozta volna a járulékkulcs csökkenése miatti bevétel kiesést. A bevételeket a reálisnál magasabbra tervezték, amit jelentéseink rögzítettek. A járulékok beszedése, a járulékbevételek, illetve a tartozások nyilvántartása, a fizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, a tartozások behajtása az Adóés Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) feladat- és hatáskörébe tartozott, adatszolgáltatása alapján a bevételek, a tartozások, a túlfizetések összegét az Ny. Alap mérlege tartalmazta. Az APEH járulékbehajtási tevékenysége eredményeként évente mintegy Mrd Ft tartozás térült meg. Ennek ellenére a tartozás állomány nem lett kedvezőbb, sőt a vizsgált időszakban évenként 16-19%-kal nőtt a járuléktartozás összege. Az APEH nyilvántartása az adóalanyokra vonatkozik. A járulékok ellenőrzését az APEH a meglévő rendszer szerint végezte, 9

12 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK így nem volt feladatuk a járulék fizetési kötelezettség teljesítésének, a tartozások alakulásának önálló értékelése 1. A járuléktartozásokból jelentős összegeket, Mrd Ft-ot, a tartozás 20-60%- át számolták el értékvesztésként. Szabályosságát a évi zárszámadás értékelése során kifogásolta az ÁSZ 2, amit a Kormány figyelembe vett a rendelet módosításánál. A rendelet végrehajtásának tapasztalatai a évet érintő zárszámadás során értékelhetők. A csoportos értékelés elve alapján az APEH értékvesztést számolt el a központi költségvetési szervek járuléktartozásaival szemben, így pl első félévében 400 M Ft-ból 100 M Ft-ot. A köztartozások felhalmozódása elkerülhető a jogszabályi előírások következetes alkalmazásával. Az Ny. Alap kiadásai a év kivételével gyorsabban emelkedtek, mint a bevételek. A kiadások alakulását a nyugellátások évenkénti emelése határozta meg, de befolyásolták a kiadásokat, pl. az automatizmusok (a létszám, a kiegészítő ellátás, az összetétel változás, a cserélődés) a 13. havi nyugellátás fokozatos bevezetése. A hatályos jogszabályok alapján az állam az Ny. Alapot terhelő ellátási kiadások teljesítését akkor is garantálta, ha a kiadások meghaladták a bevételeket. A garancia érvényesítésére között minden évben szükség volt Az Ny. Alap költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása között Mrd Ft Bevételek Kiadások év Az alapkezelő több nyilvántartási (pl. igény elbírálási, folyósítási) rendszert működtetett. A jogszerzési adatok nyilvántartásánál egyszerre kellett megolda- 1 Az ÁSZ a költségvetési, zárszámadási törvényjavaslatok véleményezésénél, illetve az APEH átfogó ellenőrzése során rendszeresen szembesült azzal a problémával, hogy a nyilvántartások csak a 10. sz. melléklet adatsorait tartalmazzák, és az APEH honlapján sem jelennek meg a hátralékosok között az ún. állami szervezetek tartozásai. Ezek tételes kigyűjtetése és az ÁSZ által történő közzététele az adótitok sérelmét jelentené. 2 Jelentés a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről oldal, és évi végrehajtásának ellenőrzéséről és 157. oldal. Az ÁSZ véleménye nyomán a 319/2005. (XII. 26.) Korm. rendelet 5. -a pontosította a szabályozást. Ezt az ÁSZ az intézkedési tervek realizálása során tudomásul vette. 10

13 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK nia a folyamatosan növekvő számú adatok befogadását, valamint azokat célszerűen és megbízhatóan kezelő nyilvántartási rendszer kialakítását. A biztosítottak okmányainak, adatainak országosan elérhető, egységes adatbázisban való nyilvántartása 2001-ben valósult meg a központi elektronikus nyugdíj nyilvántartási rendszer (KELEN) üzembe helyezésével, amely meggyorsította a beküldött adatoknak az országos adatbázisba helyezését, a nyugellátási igényt elbírálók, az információt kérők kiszolgálását. A nyilvántartást és a nyugdíj megállapítást támogató informatikai rendszer összekapcsolásával 2005 szeptemberétől megvalósult az alfanumerikus adatok közvetlen elektronikus feldolgozása. Az alkalmazott nyilvántartás eredményesen járult hozzá az ONYF kapcsolódó feladatainak színvonalas ellátásához. A nyilvántartási rendszer az 1959-től kiállított okmányok szkennelt képét is tartalmazza. Az ONYF-nek az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében végzett tevékenységét eredményesnek értékeljük, mert az adatszolgáltatást teljesítők és az arra kötelezettek egymáshoz viszonyított aránya országos szinten, átlagosan 84-92%, a Fővárosi és Pest Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság (FPMNYI) nélkül 94-96% között alakult, miközben az adatszolgáltatásra kötelezettek száma 5 év alatt 619 ezerről 908 ezerre, 47%-kal nőtt és a szakfeladatokat ellátók létszáma 570-ről 403-ra, 29%-kal csökkent. Az FPMNYI mutatója 10-16%- ponttal elmaradt a többi igazgatóság összesített átlagától, amely elsősorban az elhelyezési és a létszámgondok következménye volt. Az adatszolgáltatások befogadásához szükséges feltételeket az ONYF biztosította. A személyesen, vagy postán keresztül történő adatszolgáltatást ténylegesen évente ezer kötelezett teljesítette. A több mint 4 millió biztosítottra vonatkozó, mintegy 6 millió egyéni nyilvántartó lap adatait 98-99%-ban lemezre rögzítve kapta meg az ONYF. Az adatbiztonságot növelték az alkalmazott ügyviteli és számítástechnikai eljárások. A biztosítottak személyi adatait tartalmazó adatbázist az alapkezelő folyamatosan vezette. A nyilvántartási rendszerben a szerepkörök és a jogosultsági szintek szabályozottak. Az ügyintézők tevékenységét naplózták, biztosítottak voltak az utólagos ellenőrzés feltételei. Az adatvédelmi követelmények betartását rendszeresen ellenőrizték. Az adatszolgáltatók, a biztosítottak és a nyilvántartható adatok körére vonatkozó jogszabályi előírásokat az ONYF betartotta. A külső szervezeteknek adandó információkat központilag teljesítették. A nyilvántartással és adatszolgáltatással kapcsolatos szakellenőrzések száma 2005-ben 34,5 ezer volt (amely közel háromszorosa a évi ellenőrzéseknek). Az ellenőrzések az említett foglalkoztatói kör 2-4%-ára terjedtek ki, mert az ellenőrzési kapacitás alapján többre nem volt lehetőség. Az ellenőrzések kétharmada nem előzetes kijelölés alapján történt, hanem a jogutód nélkül megszűnő szervezeteket vizsgálták. A vizsgált időszakban az adatszolgáltatásra kötelezettek nyilvántartása nem volt teljes körű. Az adatszolgáltatások összegzett adatainak más hatósági nyilvántartásokkal való összevetésére nem került sor. A jogszerzési adatok valóságtartalmát lekérdező, a nyilvántartott adatoknak a majdani felhasználás szempontjait érvényesítő, rendszeres vizsgálatok s ezzel az adatok közti egyes ellentmondások, pl. adott időszakra a teljes munkaidős jogviszony többszörös je- 11

14 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK lentésének kiszűrése elmaradtak, az ellentmondások tisztázása a területi ellenőrzés feladata. Az igénybejelentések száma évente ezer, a teljesítő határozatok száma ezer között alakult. Az igények elbírálását és a nyugellátások folyósítását, a vonatkozó jogszabályok, utasítások alapján, országos szinten egységes rendszerben végezték. Teljesítették a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény előírásait, és annak megfelelően készültek el a szükséges nyomtatványok. A nyugdíjbiztosítási ágazatnál az elbírálási ügyek átlagos elintézési ideje (az igénybejelentéstől a határozat kiküldéséig) nap között változott. Kedvező, hogy 2003-tól csökkent ez a mutató, és így mérséklődött 37 napra. Az elbírálási idő hosszúságát befolyásoló fontosabb tényezők között kell megemlíteni az orvos szakértői véleményen alapuló ügyek továbbra is nagyobb időigényét, az elhúzódó, gyakran hibás külső adatszolgáltatást, a kérelmek, ezen belül a nemzetközi megkeresések növekvő számát, bonyolultságát. A hozzátartozói elbírálásoknál 30 napon túli ügyintézés nem volt. Az igények 50-60%-át nap között, a többi kérelmet 15 nap alatt rendezték. Az elbíráláshoz kapcsolódó jogorvoslati tevékenységnél jellemző volt, hogy döntően a rokkantosítás ügyében hozott elutasító határozatra érkezett fellebbezés. A fellebbezésnek helyt adó 2-2,5 ezer határozat aránya nem érte el a 10%- ot. Az évente ezer bírósági kereset 85-90%-a a nyugdíjazáshoz kapcsolódott, vitatva többek között az orvosi döntéseket, a megállapított szolgálati időt. A nyugdíj megállapítással kapcsolatos keresetek 90%-át elutasította a bíróság. A törvény (1997. évi LXXXI. tv. 55. (4) bekezdés b pontja) 3 hónapot engedélyez az árvának arra, hogy felsőoktatási intézménybe történt felvételét igazolja. Ha nem veszik fel, akkor túlfizetés keletkezhet. Az ellenőrzött időszakban az Ny. Alapot terhelő jogosulatlanul felvett ellátások összege az ONYF adatai szerint 1,2 Mrd Ft-ról 2,2 Mrd Ft-ra nőtt, amelynek mintegy 60%-a az árvaellátásból adódott. A belső kontrollrendszert érintően az alapkezelő tevékenysége összhangban volt a jogszabályi előírásokkal. Több esetben (pl. az elektronikus ügyintézésnél) élen járt az új lehetőségek kialakításában. A szervezeti struktúra változása és a szabályozottság javította a működés feltételeit. Az engedélyezett létszám a évi 4352 főről 2005-re 4092 főre csökkent, miközben a feladatok nőttek. Gondot fordítottak a megfelelő szaktudású köztisztviselők alkalmazására, a folyamatos képzésükre, továbbképzésükre, de az informatikai szakterületen nem mindenki rendelkezett a szükséges speciális szaktudással. A köztisztviselők teljesítményét évente értékelték, ennek eredménye alapján az igazgatóságok különböző módon és mértékben éltek az illetményeltérítések lehetőségével. A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) rendszerét szabályozták, rögzítették a főbb folyamatokhoz kapcsolódó kockázatokat, kijelölték a kockázatkezelésért felelősöket, meghatározták a szabálytalanság bekövetkezése esetén szükséges intézkedéseket. A kockázatok kezelését a munkafolyamatba épített ellenőrzéseken keresztül, folyamatosan valósították meg. 12

15 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A hibák, szabálytalanságok megelőzésére szolgáló kontroll nem volt teljes körű az egyes szabályzatok aktualizálásának késedelme miatt. Rendelkeztek a feladat- és felelősségi köröket tartalmazó kötelező dokumentumokkal, a gazdálkodásra vonatkozó szabályzatokkal. A belső ellenőrzés a hibák feltárásával, célirányos intézkedések kezdeményezésével hozzájárult a belső kontrollkockázatok csökkentéséhez. Tevékenysége a jogszabályban meghatározott egyes feladatokra még nem terjedt ki (pl. elmaradt az informatikai terület rendszerellenőrzése, teljesítmény-ellenőrzést a Békés Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság kivételével nem végeztek). A vezetői információs rendszer kiépített, a vezetői értekezletek emlékeztetői és a körlevelek gyors, elektronikus információcserét tettek lehetővé. Az ellenőrzött időszakban javult az információs technológiákhoz való hozzáférés. Az intézményi információáramlás biztosításában előrelépést jelentett az ágazati szinten elvégzett minőségfejlesztési modell (CAF) szerinti önértékelés, amely a fejlesztendő területek között jelölte meg az információáramlás hatékonyabbá tételét. A nyugdíjbiztosítási ágazat feladatellátását a nyilvántartási, az igény elbírálási, a folyósítási, valamint a pénzügyi informatikai rendszerek támogatták. Az igény elbírálási (NYUGDMEG) rendszer azonban még nem alkalmas egyes igények, így pl. a nemzetközi nyugellátási kérelmek komplex kezelésére. Az Ny. Alap működési előirányzatai a költséghatékonyság javítása érdekében megtett takarékossági intézkedések ellenére is elsősorban a zavartalan napi működéshez feltétlenül szükséges informatikai fejlesztések, a folyamatos működéshez, üzemeltetéshez kapcsolódó nélkülözhetetlen beszerzések megvalósítására adtak lehetőséget. Mindezek ellenére javult az alkalmazott nyugdíjügyviteli rendszerek működésének biztonsága, megbízhatósága a vizsgált időszak második felére. Az informatikai terület irányítása, a fejlesztések, beszerzések és a működtetés szabályozási és biztonsági környezete, az eszközbeszerzéseknél kialakított központi gazdálkodás, valamint a fejlesztéseknél érvényesülő koordináció jól szolgálta az informatikai tevékenységet. A nyugdíjügyvitel különböző platformokon működő, a fejlődő szakmai igényeket már csak nehézkesen kiszolgáló rendszerei az ágazat szakmai feladatellátását a vizsgált időszakban megbízhatóan támogatták, adatbiztonsági és hatékonysági szempontból azonban egyre kevésbé elfogadhatók. Működtetésük és továbbfejlesztésük magas munkaerő kapacitás lekötésével valósítható meg. Az ONYF stratégiai célként integrált rendszer megvalósítását tűzte ki, melynek fejlesztését elindították. A korábbi számvevőszéki vizsgálatok utóellenőrzése során megállapítottuk, hogy javaslataink csak részben hasznosultak. Nem került sor a kötelező nyugdíjbiztosítás ellátási feladatai, valamint a szükséges és elégséges források közötti tartós összhangot biztosító megoldás kidolgozására. Előterjesztés készült a nyugdíjasok helyzetének és életminőségének javításáról szóló évi OGY határozat végrehajtására, de azt a Kormány nem tárgyalta meg. 13

16 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Nem született megoldás az ONYF és az APEH adatbázisai közötti közvetlen kapcsolat kialakítása jogilag szabályozott módjának és a technikai megvalósítás intézményes lehetőségeinek kidolgozását illetően, így a két intézmény járulékbefizetésekre vonatkozó adatbázisai egymás számára jelenleg nem hozzáférhetőek. (Az adatbázisok átvételére jelenleg nincs jogszabályi lehetőség.) Nem biztosított a pénzügyi fedezet az egyéni vállalkozók és egyéb sajátos biztosítotti körbe tartozók nyugdíj megállapításához szükséges, az APEH-től átvett iratok feldolgozásához. Ennek elmaradása gondot jelenthet a majdani nyugdíjak öszszegének megállapításánál. A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk: a Kormánynak 1. tekintse át a nyugdíjrendszer működésének tapasztalatait, értékelje a nyugdíjreformmal összefüggő jogi szabályozás végrehajtását, és szükség szerint gondoskodjon az indokolt módosítások előkészítéséről, a részletes végrehajtási rendeletek kidolgozásáról; 2. vizsgálja meg a szolidaritás elvének szem előtt tartásával az eltérő biztosítási kockázatok miatt az önálló járulék-kalkuláció készítésének szükségességét az öregségi, rokkantsági és a hozzátartozói nyugellátásokra, illetve ennek elkülönített alrendszerként való működtetésének lehetőségét; a szociális és munkaügyi miniszternek 1. kezdeményezze az árvaellátásokkal kapcsolatos 3 hónapos igazolási időtartam 1 hónapra történő módosítását; 2. kezdeményezze, hogy az ONYF főigazgatója a) vizsgálja meg a jogszerzési adatokat tartalmazó (okmány) adatbázis megbízhatóságának növelése érdekében az adatok rendszeres, elektronikus ellenőrzésének további feltételeit; mérje fel a lehetséges és célszerű ellenőrzések elvégzésének erőforrásigényét, és kezdeményezze a szükséges erőforrások biztosítását; b) intézkedjen, hogy a belső ellenőrzés teljesítmény-ellenőrzéseket is végezzen. 14

JELENTÉS a Nyugdíjbiztosítási Alap kezelésének és felhasználásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Nyugdíjbiztosítási Alap kezelésének és felhasználásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Nyugdíjbiztosítási Alap kezelésének és felhasználásának ellenőrzéséről 2001. július 0119 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Bihary Zsigmond számvevő igazgató Az ellenőrzést vezette: dr.

Részletesebben

JELENTÉS. 1285 2012. május

JELENTÉS. 1285 2012. május JELENTÉS a Társadalombiztosítási Alapokból nyújtott ellátások és szolgáltatások jogosultsági rendjében alkalmazott nyilvántartási rendszerek működésének ellenőrzéséről 1285 2012. május Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről 0324 2003. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-22-38/2002-2003. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Munkaerőpiaci Alap működésének ellenőrzéséről. 0750 2008. január

JELENTÉS. a Munkaerőpiaci Alap működésének ellenőrzéséről. 0750 2008. január JELENTÉS a Munkaerőpiaci Alap működésének ellenőrzéséről 0750 2008. január 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-07-054/2007 Témaszám: 862 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

JELENTÉS a társasági adó beszedésére kialakított rendszer működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a társasági adó beszedésére kialakított rendszer működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a társasági adó beszedésére kialakított rendszer működésének ellenőrzéséről 0549 2005. október 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 2009 Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság é v k ö n y v 2009 ÉVKÖNYV Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp., Pf. 251. Telefon: +36 1

Részletesebben

JELENTÉS. az APEH által kialakított ellenőrzési portfólió és kockázatkezelési rendszer célszerűségének és eredményességének ellenőrzéséről

JELENTÉS. az APEH által kialakított ellenőrzési portfólió és kockázatkezelési rendszer célszerűségének és eredményességének ellenőrzéséről JELENTÉS az APEH által kialakított ellenőrzési portfólió és kockázatkezelési rendszer célszerűségének és eredményességének ellenőrzéséről 0947 2009. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző

Részletesebben

JELENTÉS. a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről. 1034 2010. december

JELENTÉS. a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről. 1034 2010. december JELENTÉS a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről 1034 2010. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2005-036/2010.

Részletesebben

JELENTÉS. a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzés rendszerének értékeléséről. 1111 2011. augusztus

JELENTÉS. a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzés rendszerének értékeléséről. 1111 2011. augusztus JELENTÉS a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzés rendszerének értékeléséről 1111 2011. augusztus. 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Az Állam és az Állami Vagyon Működését Ellenőrző

Részletesebben

JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal fejezet működésének ellenőrzéséről 0334 2003. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS az Országgyűlés fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS az Országgyűlés fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS az Országgyűlés fejezet működésének ellenőrzéséről 0551 2005. október 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-8-34/2005. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS. a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről. 1031 2010. december

JELENTÉS. a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről. 1031 2010. december JELENTÉS a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről 1031 2010. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3. 2. Szabályszerűségi és Teljesítményellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről

JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről 0467 2005. február 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről JELENTÉS a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről 12112 2012. december Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0016-170/2012.

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Magyar Aliarnkincstár működésének és gazdálkodásának. ellenőrzéséről. 14098 2014. június

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Magyar Aliarnkincstár működésének és gazdálkodásának. ellenőrzéséről. 14098 2014. június ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ' a Magyar Aliarnkincstár működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről 14098 2014. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0119-088/2014. Témaszám: 1154 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

JELENTÉS a mozgáskorlátozottak támogatására előirányzott pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a mozgáskorlátozottak támogatására előirányzott pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről JELENTÉS a mozgáskorlátozottak támogatására előirányzott pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről 0344 2003. november 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1 Teljesítmény Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről 0603 2006. március 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-09-055/2005-2006. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0711 2007. június

JELENTÉS. a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0711 2007. június JELENTÉS a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről 0711 2007. június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-17-042/2006-2007.

Részletesebben

JELENTÉS. a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ellenőrzéséről. 12105 2012. november

JELENTÉS. a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ellenőrzéséről. 12105 2012. november JELENTÉS a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ellenőrzéséről 12105 2012. november Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0014-069/2012. Témaszám: 1053 Vizsgálat-azonosító szám: V0587 Az ellenőrzést felügyelte:

Részletesebben

JELENTÉS. a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről. 1204 2012. február

JELENTÉS. a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről. 1204 2012. február JELENTÉS a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről 1204 2012. február Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3006-150/2011. Témaszám: 1017 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

JELENTÉS a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem működésének ellenőrzéséről 2001. szeptember 0132 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Bihary Zsigmond számvevő igazgató Az ellenőrzést

Részletesebben

JELENTÉS. 1298 2012. szeptember

JELENTÉS. 1298 2012. szeptember JELENTÉS a belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés szabályszerűségének a zárszámadási ellenőrzésbe bevont központi költségvetési intézményeknél lefolytatott ellenőrzéséről 1298 2012. szeptember Állami

Részletesebben

JELENTÉS. 1127 2011. december

JELENTÉS. 1127 2011. december JELENTÉS a Nemzeti Civil Alapprogram működésének-támogatásának hatásáról, figyelemmel a társadalmi és civil kapcsolatok fejlődésére, egyes kiemelt fontosságú közhasznú feladatok hatékonyabb ellátására

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Posta Rt. gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Posta Rt. gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Posta Rt. gazdálkodásának ellenőrzéséről 0429 2004. június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-26-76/2003-2004. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciavállalási tevékenysége eredményességének értékeléséről. 1284 2012. május

JELENTÉS. a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciavállalási tevékenysége eredményességének értékeléséről. 1284 2012. május JELENTÉS a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciavállalási tevékenysége eredményességének értékeléséről 1284 2012. május Állami Számvevőszék Iktatószám: V-2021-091/2011-2012. Témaszám: 1006 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

JELENTÉS. a Földhitel- és Jelzálogbank Rt. működésének ellenőrzéséről. 0647 2006. december

JELENTÉS. a Földhitel- és Jelzálogbank Rt. működésének ellenőrzéséről. 0647 2006. december JELENTÉS a Földhitel- és Jelzálogbank Rt. működésének ellenőrzéséről 0647 2006. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-12-38/2006.

Részletesebben

JELENTÉS. 0817 2008. július

JELENTÉS. 0817 2008. július JELENTÉS a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásainak a közszolgáltatások és területfejlesztési feladatok ellátásában betöltött szerepének ellenőrzéséről 0817 2008. július 3. Önkormányzati

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006.

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006. JELENTÉS a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről 0635 2006. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

JELENTÉS. 0807 2008. május

JELENTÉS. 0807 2008. május JELENTÉS az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezetnél a közoktatási feladatok finanszírozására fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről 0807 2008. május 2. Államháztartás Központi Szintjét

Részletesebben

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0355 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben