Céghírek. Ovit Híradó 2014/6.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Céghírek. Ovit Híradó 2014/6."

Átírás

1 Céghírek Évértékelô beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral Tisztelt Vezérigazgató Úr! Kérem, értékelje az MVM OVIT Zrt es évét gazdasági szempontból. Várhatóan mennyire sikerül teljesíteni a kitûzött üzleti tervet? Azt hiszem, hogy amióta itt dolgozom, talán 2014 volt a legnehezebb éve az OVIT-nak. Bár még egy nagyon kemény hónap van hátra december végéig, az üzleti tervet, illetve annak az árbevételi részét várhatóan sikerül teljesíteni. Év végére kb milliárd forintnyi árbevételt fogunk elérni. Az év során volt olyan idôszak, amikor egy milliárd Ft közötti árbevétel sem látszott lehetetlennek. Aztán az év második felében olyan veszteségeket szenvedtünk el szerzôdések tekintetében, amelyek nagyon szorossá és nehézzé tették 2014 teljesítését. Sajnos a körülmények úgy alakultak, hogy van olyan tervezett munka mint a tatabányai biomassza-átalakítás amelyet most már kétszer pályáztunk meg, és gyakorlatilag az eredményhirdetésre várunk mintegy három hónapja. Ennek az árbevétele erre az évre elôre tervezetten 1,8 milliárd forint volt. Még mindig nem történt meg az eredményhirdetés, amibôl az következik, hogy ebben az évben, még ha a szerzôdéskötésre sor is kerül, árbevételre már nem számíthatunk belôle. Ugyancsak tetemes árbevételt jelenthetett volna a Jordán-projekt, illetve a GSMR-projekt, amelyekbôl szintén zömében rajtunk kívülálló okok miatt az árbevétel nagyon szûkítetten valósul meg idén. Így a GSMR-projektnél kb. 1,2 milliárd forinttal kisebb árbevételt tudunk realizálni, a Jordán-projekt esetén pedig az elôre tervezett 3,3 milliárd forinttal szemben gyakorlatilag semmit nem tudunk idén számlázni. Ha ehhez még hozzáadom, hogy a tervezett MVM NET-es megrendeléseink, illetve szerzôdéseink értéke a konszolidációs tervhez képest is 1,2 milliárd Ft-tal kevesebb, akkor könnyen kiszámítható, hogy a realizált árbevételünk mennyivel lehetett volna több, és mennyivel egyszerûbb lett volna teljesíteni 2014-et. Ezek nagyobbrészt természetesen nem olyan munkák, amelyek elvesztek, ezeket 2015-ben teljesíteni, számlázni is tudjuk majd. Az eredményoldalról mai számításaink szerint azt gondolom, hogy az eredeti tervezetthez képest várhatóan jobban fogunk zárni, azaz megvan az esély arra, hogy 1 milliárd 300 millió forint körüli eredményt érjünk el. Még az sem lehetetlen, hogy az FC6- ba betervezett 1 milliárd 360 millió forintot is megközelítjük, de ebbe még nagyon sok tényezô szólhat bele az elkövetkezô hónapban. Az OVIT az elmúlt években jelentôs külpiaci tevékenységbe kezdett, 2010-ben az árbevételnek nagyjából 7%-a származott exporttevékenységbôl, 2014-ben ez az arány megközelíti a 20%- ot. Minek köszönhetô ez a jelentôs ugrás? Kérem, emelje ki a legfontosabb külföldi projekteket! Úgy gondolom, hogy ez az ugrás az OVIT dolgozóinak, az ebben részt vevô munkatársaknak köszönhetô elsôsorban, akik az elmúlt négy évben ezt a jelentôs fordulatot végrehajtották. Az ez évi export árbevétel gyakorlatilag a 2010-es évinek a háromszorosa, és ha a Jordán-projektbôl várt bevétel teljesül, még egy kicsit több is lehetett volna. Amit fontos kiemelni, hogy nemcsak a termékexport, hanem most már a helyszíni, Magyarországon kívüli kivitelezés is megjelenik, gondolok itt elsôsorban a cseh távvezeték-építési projektekre vagy a jordániai munkára. Azon túlmenôen, hogy a társaság felvállalta ezt az utat, az elmozdulás annak köszönhetô, hogy egy nagyon jelentôs üzletfejlesztési tevékenységet folytattunk az elmúlt négy évben. Neve lett az OVIT-nak a magyarországi exportcégek 1

2 között, komolyan számítanak ránk, kormányzati oldalról is támogatják külpiaci tevékenységünket. Természetesen mi is folyamatosan keressük a lehetôségeket, rengeteg tenderen indultunk az utóbbi négy évben, amelyekbôl jó néhányat megnyertünk, és amelyekbôl végül a szerzôdéskötések is megvalósultak. Kicsit soknak is tûnik az a szortiment, amit mind földrajzilag, mind tevékenységi kört tekintve az elmúlt négy évben összehoztunk. Most már ott tartunk, hogy el kell kezdeni szelektálni, kicsit jobban meg kell válogatni a munkákat. Az volt az alapfeladat, hogy legyenek ilyen típusú kivitelezési projektjeink, legyenek referenciáink, mert ezek nélkül nem lehet elindulni. Most következik az, hogy igyekezni kell a kapacitásainkba legjobban illeszkedô, illetve a legjobb üzletet jelentô munkákat megtalálni, kiválasztani. Nagyon fontos tényezô ebben az MVM szerepe, hiszen a finanszírozás, a garanciák állítása nélkül exportmunkát végezni, tendereken indulni nem lehet. Azt tudom mondani, hogy mindeddig mindennemû támogatást ezzel kapcsolatban megkaptunk. A 2014-es külföldi munkák közül a sokat emlegetett jordániai és a csehországi kivitelezési projekteken, illetve a termékexporton kívül a legfontosabb a CERN-projekt teljesítése volt. Ez esetben nem a projekt értéke, ami a legfontosabb, hanem a munka megnyerésével és elvégzésével szerzett presztízsértékû referencia, valamint az az elismerés, amit a CERN képviselôitôl a projekt zárásakor kaptunk. Ugyancsak jelentôs elmozdulás látható az MVM Csoporton kívüli projektek aránya esetében is ben az árbevételnek csupán 25%-a származott a csoporton kívüli megrendelésekbôl, 2014-ben pedig több mint 50%-os árbevétel várható az MVM Csoporton kívüli megrendelôktôl. A külföldi munkák mellett melyek azok a hazai csoporton kívüli projektek, amelyek ezt a jelentôs árbevételhányadot eredményezik? Az imént említett külföldi munkák mellett amelyekhez még hozzátartozik a gödi acélszerkezeti gyártóüzem és kiskunfélegyházi erômûvi gépgyártási üzem jelentôs termékexportja csoporton kívüli munkák terén leglényegesebbek a vasúti projektjeink. Ebben a szegmensben az OVIT valamikor csak a vasúti alállomások kiépítésében volt érdekelt. Ezt az üzletágat idén is meg tudtuk tartani: nagyon jelentôs vasúti vontatási alállomásokat hoztunk létre ben Cegléden és Karcagon. Ezen túlmenôen 2011-tôl elindultunk a vasúti villamos felsôvezeték-szerelési területen is. Míg 2011-ben csupán 600 millió forint származott vasúti projektbôl, ahhoz képest ebben az évben 9 milliárd forintos árbevétel realizálódik ebbôl a tevékenységbôl. Szerintem az elkövetkezô években ez a bevétel még növekedni fog, bár arra lehet számítani, hogy sokkal kiélezettebb lesz a verseny ezen a területen, különösen a felsôvezeték-építésben ben még egy rendkívül komoly hazai külsô munkát lehet megjelölni. Ebben a két évben létrehoztuk egy új nyíregyházi gyár energiacentrumát, amely megbízatás értéke most már a pótmunkákkal együtt meghaladja az 5,5 milliárd forintot. Azonkívül, hogy ez jelentôs árbevételi elem, egyben nagyon jó referencia is számunkra. Sikeresen tudtunk részt venni ipari létesítmények beruházásaiban is, gondolok itt például a Bridgeston új tatabányai alállomásának létesítésére. Azaz bôvült is a palettánk, és komolyabb nagyságrendû beruházásokban és munkákban tudtunk részt venni, mint a korábbi években. Az MVM Csoport tagvállalatainak végzett projektek közül az idei évben melyek voltak a legjelentôsebbek? A csoporton belül továbbra is két legjelentôsebb megrendelônk a MAVIR ZRt. és az MVM Paksi Atomerômû Zrt. A MAVIR-nál folytatódott a Perkáta és megkezdôdött a Kerepes alállomások építése; e két kiemelkedô munka mellett több kisebb karbantartási feladat volt az év folyamán. A paksi atomerômûben folytatódott a pótvíz-elôkészítô, illetve a klíma- és szellôzôgép-rekonstrukció, valamint egy folyamatos széles palettájú karbantartási tevékenység. Különösen nagy értékû projektünk nem volt, viszont így is összesen 12 milliárd forint értékû munkát végeztünk. A csoporton belül még jelentôs megrendelést jelent de rendkívül sok megoldandó problémát is magával hozott a Vértesi Erômû ZRt. számára végzett folyamatos karbantartási munka. Ez amely közel 2 milliárd forintos árbevételt eredményezett ben az OVIT szervezeti felépítésében a legjelentôsebb változás a beszerzés terén történt. Szeptember 1-tôl a Beszerzési fômérnökség megalakulásával az eddig két igazgatóság szervezetében zajló beszerzési tevékenység összevonásra és közvetlenül az Ön irányítása alá került. Mi volt a célja ennek a szervezeti módosításnak? 2

3 A Beszerzési fômérnökség létrehozása egy hoszszabb folyamat eredménye. Csak emlékeztetni szeretnék mindenkit, hogy legelôször is összevontuk az anyagbeszerzést az eszközgazdálkodáson belül, a szolgáltatási beszerzést pedig a Vállalkozási Igazgatóság keretein belül. Ez az átszervezés már az elôzô évben megtörtént. A tapasztalatunk az volt, hogy ez a változtatás mindenképpen jót tett a szervezettségnek és a pénzügyi gazdálkodásnak egyaránt. Persze okozott gondokat is, hiszen az azonnali beszerzéseknek amelyek elôtte nagyobb mértékben jellemezték a beszerzési folyamatot a lehetôsége beszûkült. A kisebb zökkenôk persze nemcsak ennek a két szervezetnek a létrehozásából, hanem az ezzel párhuzamosan zajló, új SAP SRM-rendszerû beszerzési folyamat bevezetésébôl is adódtak. Aztán úgy tapasztaltuk, hogy a két szervezet hordoz olyan szinenergiákat, amiért érdemes azokat összevonni, és egy központosított beszerzést koordináló szervezetet létrehozni. Ennek a folyamatnak jelentôs lépése volt szeptember 1-jén a Beszerzési fômérnökség megalakulása. A cél természetesen az, hogy jobb, olcsóbb és a csoportszintû szabályoknak megfelelô legyen a beszerzés. Ezt mindenféleképpen biztosítani kell, mert ebben van igazán tartalék. Bele kell gondolni, hogy a szolgáltatás és anyagbeszerzés éves szinten nagyságrendileg 35 milliárd forint, és nem tudunk olyan kis százalékot mondani, amelynek a megtakarítása ne emelné jelentôs mértékben az 1-1,5 milliárd forint közötti adózás elôtti eredményünket. A 35 milliárd 1%-a 350 millió forint, ami az éves eredményünknek 25%-a. Ezt széttagoltan nem lehet gazdaságosan mûködtetni. Földrajzilag is és szakmailag is egy elég sokrétû, tagolt szervezet az OVIT, ezért láttuk célszerûnek ezt egy csatornába terelni. Senki nem gondolja azt, hogy a Beszerzési fômérnökség szakmailag az OVIT teljes palettáját le tudja fedni, és a munkákat teljes körûen végre tudja hajtani. Ez a feladat nyilván azokra a kollégákra hárul a jövôben is, akik a beszerzések szakmai, mûszaki elôkészítését az egyes igazgatóságokon elvégezték, de minden beszerzésnek keresztül kell mennie a Beszerzési fômérnökségen. Ez fontos mind a beszerzés szabályozottsága miatt, mind az egyes területek közötti szinergiák kihasználása miatt. Én azt kérem mindenkitôl, hogy megfelelô fegyelmezettséggel, a fegyelmezettségen túlmenôen pedig megfelelôen rugalmas hozzáállással biztosítsa azt, hogy ez a tevékenység mindannyiunk számára jól mûködjön. Az év folyamán számos elismerést kapott a cég, melyben megrendelôink elégedettségüket fejezték ki. Így az MVM OVIT Zrt. nyerte el az MVM Paksi Atomerômû Zrt. Kiemelt Szállítói Díját, két területen is (hálózat- és alállomás-létesítés, termékbeszállítás) E.ON Év Beszállítója Díjat vehettünk át, valamit a CERN-projekt lezárása kapcsán is elismerô levelet kaptunk a projekt svájci vezetôitôl. Ön szerint leginkább minek köszönhetôek ezek a jelentôs sikerek, elismerések? Csak ismételni tudom magamat, hogy a cég munkavállalóinak köszönhetô, hogy ilyen elismeréseket kaptunk, amelyekre rendkívül büszkék lehetünk, és azok is vagyunk! Mind a Paksi Atomerômû Kiemelt Szállítói Díjára, mind az E.ON Beszállító Díjára és a már említett CERN elismerô levelére. Ez bebizonyította, hogy az OVIT szakmailag képes a legmagasabb szintû feladatok ellátására is; a dolgozók képzettsége, hozzáértése vitán felül áll. Amennyiben a szakmai felkészültség megfelelô fegyelmezettséggel és alázattal párosul, akkor egészen kitûnô eredményeket tudunk elérni. Azt hiszem, ez az egyszerû magyarázata ennek az elismeréssorozatnak. A csoporton kívüli díjakat ezen túlmenôen annak is tulajdonítom, hogy az OVIT sokkal ismertebbé vált ebben a négy évben. A csoporton belüli munkalehetôségek beszûkülése miatt nyitnunk kellett, és ez együtt járt azzal, hogy az OVIT-ot megismerték, és mivel jól dolgozunk, el is ismerték a munkánkat. 3

4 Kedves Vezérigazgató Úr! Hogy látja, milyen lesz az OVIT jövô éve? Mekkora mértékben vannak már leszerzôdött munkáink? Mire számíthatnak a munkavállalók 2015-ben? Az OVIT jövôjét, ahogyan ma látom, nagyon sok esemény befolyásolhatja. A munkák nagyságrendjébôl, minôségébôl kiindulva már most látszik, hogy a 2015-ös év átlagon felülien jó év lesz. Már most decemberben azt mondhatjuk, hogy a következô évre több mint 30 milliárd forint értékû szerzôdésünk van, azt hiszem, ez az állapot önmagáért beszél. Ehhez a leszerzôdött állományhoz még hozzáadhatjuk azokat az MVM Paksi Atomerômû Zrt.- vel megkötés elôtt álló 16 karbantartási szerzôdést, amelyek december 31-ig lesznek érvényesek. Már látható, hogy van jó néhány olyan csoporton belüli projekt is, amely ben fog elindulni, és amelyben joggal számítunk komoly szerepre. A csoporton kívüli munkáknál felkészültségünk, referenciáink és a megkötött szerzôdéseink alapján továbbra is folytatódik szerepvállalásunk a vasútfejlesztési projektekben. Amennyiben ezeket a leszerzôdött és várható munkákat mind teljesíteni tudjuk, akkor jövôre nagyobb árbevételre számíthatunk, mint 2014-ben. Ez az ugrás meghaladhatja a 10%-ot is. Nyilvánvaló, hogy az árbevétel-növekedéssel együtt a fedezettömeg is növekedni fog. Lesznek olyan január 1-tôl bevezetésre kerülô intézkedések, amelyek szükségesek a többletfedezet eléréséhez, hiszen többletköltségeink is lesznek. Az infláción és a bérfejlesztésen túlmenôen várhatóak olyan csoporton belüli többletköltségek, amelyek eddig nem voltak, és amelyeknek szintén meg kell termelni a fedezetét. Szükség is lesz 2015-ben a évihez képest magasabb fedezetre ahhoz, hogy létrejöjjön az elszámolás végén egy hasonló nagyságrendû, az árbevétel 3%-át elérô, vagy megközelítô adózás elôtti eredmény, amely önmagában azt mutatja, hogy a cég mûködése, gazdálkodása, eredménytermelô képessége rendben van. Ahhoz, hogy a piacon sikeresek legyünk, ez elengedhetetlen. Ez azt jelenti, hogy várhatóan nem elég az árbevétel említett arányú növekedése, hanem a munkák hatékonyságának növelésére is szükség van. A lehetôség bennünk van, képességeink megvannak, úgy látom, hogy a munkamennyiség is rendelkezésre áll. Kôkeményen dolgozni kell! Köszönöm szépen a beszélgetést! Az OVIT Híradó Szerkesztôbizottsága nevében szeretetteljes karácsonyt és sikeres új esztendôt kívánok Önnek és családjának! Ezúton kívánom én is minden kollégának, hogy családja, szerettei körében töltse a közelgô ünnepeket, lehetôség szerint pihenje ki az év fáradalmait, és energiával feltöltôdve közös erôvel vágjunk bele a 2015-ös új esztendôbe! Gopcsa Péter vezérigazgató úrral Lengyel Enikô felelôs szerkesztô beszélgetett Beszámoló az MVM OVIT Zrt. I III. negyedévi gazdálkodásáról Az MVM OVIT Zrt. Közgyûlése társaságunk tárgyévi üzletpolitikáját az alábbi követelményekkel, kiegészítésekkel fogadta el április 3-ai ülésén: 1) A Társaság maradéktalanul hajtsa végre határidôre a MAVIR ZRt.-vel kötött, az átviteli hálózat karbantartására, fejlesztésére, felújítására vonatkozó szerzôdésekben foglaltakat. 2) A Társaság erômû-karbantartó tevékenysége során teljesítse az MVM társaságcsoport tagvállalataival kötött szerzôdésekben foglaltakat. 3) Szerzôdéses kötelezettségei végrehajtása során legyen fokozott figyelemmel a balesetmentes munkavégzés körülményeinek biztosítására. A 2/2012. számú Vezérigazgatói körlevélben meghatározott mutatók ne haladják meg az alábbi értékeket: a, LTI: 3,7 Baleseti táppénzes napok száma Ledolgozott millió munkaóra LTI = 100 b. WANO IS: 1,75 Munkakieséssel járó munkabalesetek száma x WANO IS = Összes ledolgozott munkaóra 4) Megfelelô jövedelmezôség és kockázati kitettség mellett növelje a Társaság MVM Csoporton kívüli árbevételének volumenét, 4

5 amely cél elérése érdekében alakítson ki a külsô piaci tevékenységet támogató kockázatelemzési és pénzügyi monitoringrendszert. 5) Hajtsa végre az MVM Csoport stratégiájában a Társaság részére megfogalmazott akciókat. 6) Teljesítse a Társaság a évi üzleti tervét, az abban foglalt tervezési feltételek figyelembevételével, az alábbiak szerint: a) az értékesítés nettó árbevétele érje el az M Ft-ot, b) adózás elôtti eredménye érje el a 1.210,6 M Ft-ot, c) a személyi jellegû ráfordítások értéke ne haladja meg a ,9 M Ft-ot, d) a beruházások összege ne haladja meg a 1.025,8 M Ft-ot, kivéve, ha az a külsô piaci tevékenység növelése érdekében az MVM Zrt. által elfogadott és jóváhagyott. 7) A megalapozott garanciális igénybejelentések száma ne haladja meg a 10 (tíz) esetet 2014-ben. 8) A személyi jellegû ráfordítás esetében az üzleti tervben rögzített kerettôl való eltérés legfeljebb az éves bér- és szociális megállapodás szerinti mértékben lehetséges, vagy abban az esetben, ha a Társaság árbevétele magasabb, mint az üzleti tervben meghatározott és ehhez az árbevétel-növekedés teljesítéséhez szükséges eltérés arányos és jóváhagyott. Az érvényes csoportszintû szabályzásnak megfelelôen hajtsa végre a évi csoportszintû bérmegállapodást. 9) A Társaság az MVM Csoport tagjaként maradéktalanul tegyen eleget az uralmi szerzôdésben és csoportszintû szabályzatokban foglalt kötelezettségeinek. A közgyûlés által meghatározott követelmények, a tulajdonosok által megfogalmazott elvárások és a vevôi megrendelések a számviteli adatok alapján az alábbiak szerint teljesültek I III. negyedévben. Társaságunknál a saját teljesítmény értéke a vizsgált idôszakban ,2 M Ft, mely a tervezett érték 67,1%-a. A termelési érték alakulása kedvezôbb az értékesítési nettó árbevételéhez viszonyítva, alapvetôen a közvetített szolgáltatások és alvállalkozói teljesítmények együttes értékének, valamint a befejezetlen állomány alakulása következtében. Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele +Saját elôállítású eszközök aktivált értéke ±Saját termelésû készletek állományváltozása -Eladott áruk beszerzési értéke -Eladott (közvetített) szolgáltatások és alvállalkozók értéke Termelési érték évi terv (M Ft) ,0 0,0-31,4-500, , , I-III. n.évi tény (M Ft) ,7 6, ,7-191, , , I IX. havi értékesítési nettó árbevételünk ,7 M Ft, az éves célkitûzés 60,6%-a. A beszámolási idôszakra vonatkozó tervértéket 19,1%-kal haladtuk meg, s ezt a többletet alapvetôen az MVM Csoporton kívüli vevôi körben realizáltuk. A vizsgált idôszak értékesítési árbevételének vevôkörönkénti megoszlását az alábbi ábra szemlélteti: 5

6 Az MVM Csoporton belüli legjelentôsebb vevôink továbbra is az MVM Paksi Atomerômû Zrt. és a MAVIR ZRt. Az MVM Paksi Atomerômû Zrt. megrendeléseinek teljesítésébôl összárbevételünk 23,8%-a származott. Legjelentôsebb atomerômûvi kivitelezéseink a vizsgált idôszakban a teljesség igénye nélkül az alábbiak: DHM /400 típusú fôtranszformátor cseréje KDO /400 típusúra, tervezési és kivitelezési munkák Hegesztési, technológiai csôszerelési, acélszerkezeti szerviztevékenység végzése a paksi atomerômû területén 1 4. blokki 6 kv-os elosztók szekunder rekonstrukciója Karbantartást támogató mûszaki és adminisztratív tevékenység végzése A paksi atomerômû üzemeltetése során felmerülô erôsáramú és installációs karbantartási feladatok elvégzése Kábelezési munkák végzése A paksi atomerômû üzemeltetése során felmerülô biztonsági szelepek, illetve primerés szekunder csôvezetékek karbantartási feladatainak elvégzése A paksi atomerômû üzemeltetése során felmerülô gépi forgácsolási és hôkezelési munkák elvégzése Zónaolvadék visszatartása a paksi atomerômûben tervezésen túli üzemzavarok bekövetkeztekor (reaktorakna elárasztása a TL03 rendszeren keresztül) 1 4. blokki üzemi fôépületi és segédépületi szellôzôrendszerek rekonstrukciója Pótvízelôkészítô-rekonstrukció új pótvíz-elôkészítô megvalósítása, a meglévô pótvíz-elôkészítô átalakítása fôvállalkozási szerzôdés keretében Készülék-karbantartási feladatok elvégzése Erômûvi tartalék betáplálási útvonalak (01BT02, 02BT01) földrengés-állósági megerôsítése TVV-221 turbógenerátorok gerjesztôrendszeri rekonstrukciója Súlyos baleset kezeléséhez szükséges mérôrendszer létesítése A beszámolási idôszak folyamán a MAVIR ZRt. megrendeléseinek teljesítésébôl adódott a társasági szintû árbevétel 12,8%-a. Az árbevételi értéket tekintve meghatározó munkák ezen megrendelônk vonatkozásában a következôk: Perkáta 400/120 kv-os alállomás létesítése Kerepes 400/120 kv-os alállomás létesítése és a hozzá kapcsolódó nyomvonalas létesítmények építése M4 autópálya Abony Fegyvernek elkerülô szakasz építése miatti távvezeték-átalakítások Felsôzsolca alállomás szekunder rekonstrukciója, tér- és kerítésvilágítás felújítása Göd Léva 400 kv-os távvezetékoszlopok alapjainak felújítási munkái Sándorfalva Arad 220 kv-os távvezeték korrózióvédelme Tartósan vízben álló távvezetékoszlopok helyreállítása, megközelítés biztosítása DHE Ócsa II. 220 kv-os távvezeték korell szakasz (37 38.) korrózióvédelme Sajószöged Felsôzsolca I. 400 kv-os távvezeték korrózióvédelme Átvitelihálózat-üzemeltetés üzemzavari rendelkezésre állás Detk Zugló I. 220 kv-os távvezeték oszlopainak felületvédelme Átviteli hálózat üzemeltetése (elszámolásimérés-karbantartás, állapotfelmérés, tûzés vagyonvédelmi karbantartás) MAVIR Debrecen 1. és 3. sz., illetve MA- VIR Szeged 2. sz. 120/ KÖF transzformátorok helyszíni felújítása, provizórikus transzformátorok beépítése Az MVM Csoporton kívüli vevôkörben realizáltuk az I III. negyedévi árbevételünk 55,3%-át. A beszámolási idôszakban végzett jelentôs kivitelezések ebben a vevôi szegmensben az alábbiak: Karcag villamos alállomás (HETA, FET) átalakítási munkái MOL Nyrt. Dunai Finomító villamosenergia-rendszerének üzemeltetése A 100-as számú, Szolnok Debrecen vasúti vonalszakasz korszerûsítési munkái (Szajol Kisújszállás) Rendszerintegráció és GSM-R rendszer szállítása Vác alállomás vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerûsítésének tervezése és kivitelezése tárgyú projekt keretein belül villamos felsôvezeték és felsôvezetéki oszloptranszformátorok kivitelezési munkái Tatabánya 20/0,4 kv-os alállomás kiépítése V 413-as jelzésû távvezeték modernizálása a fázisvezetô sodronyok 80 C hômérsék- 6

7 leten történô üzemeltetésével Barátság I. vezeték kiváltó rekonstrukciója projekt; Adria szivattyúállomás villamos rekonstrukciójának (tervezés, engedélyeztetés, gyártás/beszerzés, kivitelezés, üzembe helyezés) elvégzése Budapest-Kelenföld Tárnok vonalszakasz átépítése, pálya, mûtárgy és felsôvezeték-építési munkák, valamint a kapcsolódó biztosítóberendezési, távközlési, váltófûtési, térvilágítási, felsôvezeték-távvezérlési munkák tervezése és építése Bánhida 132/22 kv-os alállomás nagyfeszültségû portál felújítása Üzemviteli és karbantartási jellegû munkák kivitelezése a BorsodChem Zrt. telephelyén lévô izocianát területen V Cegléd 120/25 kv-os vontatási transzformátor-alállomás korszerûsítési munkái Alállomási berendezésekkel kapcsolatos munkák a MÁV Zrt. területén Szajol Kisújszállás vonalszakasz felújítási, térvilágítási munkái Társaságunk beszámolási idôszakban realizált értékesítési bruttó eredménye 6.058,3 M Ft, melynek értékesítési nettó árbevételhez viszonyított aránya (fedezeti hányada) 19,6% I III. negyedévében az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege -546,7 M Ft volt. Az egyéb ráfordítások meghatározó tétele az önkormányzatokkal elszámolt adók és kötelezettségek, melynek tárgyidôszaki értéke 345,1 M Ft. Összetevôi: az iparûzési adó (262,1 M Ft), az önkormányzatoknak fizetett építményadó (55,2 M Ft), a gépjármû adó (26,9 M Ft), valamint a telekadó (0,9 M Ft). A költségvetéssel szemben elszámolt kötelezettségek 52,7 M Ft-ot tettek ki. A beszámolási idôszakban is támogattunk közhasznú és egyéb szervezeteket. Céltartalék képzésre 197,7 M Ft-ot fordítottunk, melynek legjelentôsebb tétele a Kollektív Szerzôdés szerinti jövôbeni kifizetésekre képzett céltartalék (185,5 M Ft). Az egyéb bevételek meghatározó tényezôje ebben az idôszakban a kapott kötbér, kártérítés, késedelmi kamat 69,8 M Ft összegben. A korábbi években képzett céltartalék felhasználásának, I IX. havi értéke összesen 46,7 M Ft. A biztosító társaságok együttesen 9,6 M Ft kártérítést utaltak át részünkre a megelôzô években bekövetkezett gépjármû- és egyéb biztosítási káreseményekkel kapcsolatban. A pénzügyi mûveletek egyenlege: -96,2 M Ft. Mûködési folyamataink, növekvô rendelésállományunk finanszírozása a tárgyidôszakban is folyamatosan külsô forrás igénybevételét tette szükségessé I IX. hónapban hitelfelvételünk összességében 75,6 M Ft kamatráfordítást eredményezett. A rendkívüli eredmény nem befolyásolta jelentôsen jövedelmezôségünket. Társaságunk évi fejlesztési tervét a csoportszintû utasításban foglaltaknak megfelelôen a termelési-mûszaki irányítási területtel és a BPO-val egyeztetve alakította ki ben is legfontosabb beruházási célunknak tekintjük az elavuló eszköz- és jármûpark ütemes megújítását, bôvítô beruházásként a MÁV-projektekhez kapcsolódóan további vasúti gépek beszerzését évre jóváhagyott fejlesztési keretösszegünk (1.025,8 M Ft), mely az év során a következôképpen változott: 10 M Ft-ot kaptunk az MVM Paks II. Zrt. fejlesztési portfólió keretébôl a paksi 333-as épület átalakításával kapcsolatban. A Társaság saját fejlesztési keretébôl 600 E Ft került átadásra az ENERGO-MERKUR Kft. részére. 99 M Ft többlet keretösszeget kaptunk az MVM Zrt.-tôl az 500 kw-os kísérleti tüzelôberendezés létrehozására. A beszámolási idôszakban immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzésére, fejlesztésére 292,7 M Ft-ot fordítottunk, az aktiválások értéke 447,9 M Ft volt, az idôszak folyamán elszámolt értékcsökkenési leírás 462,7 M Ft-ot tett ki I III. negyedévben Társaságunk átlagos statisztikai állományi létszáma 1617 fô volt. A csoportszintû bér- és szociális megállapodásban foglaltaknak megfelelôen az MVM OVIT Zrt január 1-ig visszamenôleg egyrészt a 2,4 %-os keresetfejlesztést, másrészt az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás Ft/fô/hó összeggel történô kiegészítését végrehajtotta. Szintén a megállapodásban foglaltaknak megfelelôen, cégünk augusztus 1-tôl a Medicover céggel Ft/fô/hó egészségbiztosítási szerzôdést kötött munkavállalóira. Ezeknek az intézkedéseknek a személyi jellegû ráfordításokra gyakorolt költségnövelô hatását a tulajdonos korrekcióként elismeri. 7

8 Összességében Társaságunk tevékenységét az üzletpolitikában meghatározott elvárások, és a szerzôdésekben foglaltak szerint, a költségtakarékossági követelmények betartásának figyelembevételével végezte. Projektjeinkrôl Közdazdasági osztály Cegléd vontatási transzformátoralállomás korszerûsítési munkái A címben jelzett feladatot társaságunk a NIF Zrt. által meghirdetett többfordulós közbeszerzési eljárás keretében amelyben hét pályázó vett részt nyerte el 2012-ben. A szerzôdés aláírását követôen (2012. június 14.) azonnal elkezdôdtek a kivitelezés alapjául szolgáló elôkészületek, amelynek során nemcsak a kiviteli terveket, hanem különféle a közbeszerzéses munkákhoz elvárt dokumentumokat is el kellett készítenünk, és határidôre jóváhagyatnunk. A szerzôdés szerinti elsô kötbérterhes határidô november 30-a volt, amikorra jóváhagyott kiviteli tervekkel kellett rendelkeznünk. Az utolsó kötbérterhes határidô június 30-a volt, amikorra már hatósági engedélyekkel is rendelkeznie kellett a projektnek. Mindezeken túl a megvalósítási ütemterv még számos kötbérterhes határidôt tartalmazott. Ezeket a határidôket minden esetben sikerült betartanunk. A projekt célja Cegléd 120/25 kv-os vontatási transzformátor-alállomás átépítésével a nyertes pályázó feladata az volt, hogy a létesítményt továbbiakban is üzemeltetô MÁV Zrt. és a mérnökszervezet által felülvizsgált és jóváhagyott kiviteli tervek alapján a korszerû vasútüzemi, üzembiztonsági és vagyonvédelmi igényeket maradéktalanul kielégítô, távvezérelt, helyi kezelôszemélyzetet nem igénylô villamos vontatási energiaellátó-rendszert létesítsen, a tárgyi fejlesztés keretében behatárolt vasúti vonalszakaszon. Munkaterületek megnevezése, a teljesítések helyszínei: A Cegléd 120/25/20 kv-os EDF Démász Zrt. és MÁV Zrt. által közösen üzemeltetett transzformátorállomás részét képezô MÁV Zrt.-tulajdonú villamos berendezések. Cegléd állomás az EDF Démász Zrt. tulajdonában van, a város területén, a Külsô-Jászberényi úton helyezkedik el. Istvántelek felsôvezetéki energia-távvezérlô kezelôközpont, Istvántelek távközlési góc, valamint a távközlési góc és Istvántelek felsôvezetéki energia-távvezérlô kezelôközpont közötti nyomvonal. Pilis, Albertirsa, Ceglédbercel-Cserô, Cegléd, Abony, Nyársapát, Nagykôrös, Katonatelep vasútállomások, valamint a Cegléd-Vágóhíd, Cegléd-Delta, Paládicspuszta fázishatárok. Cegléd vontatási alállomás tápszakaszai és az érintett helyszínek Jelentôsebb építmények, szerelés és telepítés: Alállomási vezénylôépület, a belsô téri tokozott 25 kv-os kapcsolóberendezés, irányítástechnika, védelemautomatika, segédüzemi berendezések, vagyonvédelmi berendezések. 8

9 (megszakítók, szakaszolók, mérôváltók, túlfeszültség-levezetôk, szekunder technológia). Vasútállomási és fázishatári helyi távvezérlô berendezések illesztése az optikai átviteltechnikai rendszerbe a felsôvezetéki energia-távvezérlô kezelôközpontból történô teljes távkezelhetôség megvalósítása céljából. Istvántelek felsôvezetéki energia-távvezérlô kezelôközpont szoftverének és hardverének korszerûsítése, új optikai összeköttetés létesítése Istvántelek távközlési góc felé. Istvántelek felsôvezetéki energia-távvezérlô kezelôközpont, Istvántelek távközlési góc és Cegléd alállomás hírközlési és távközlési célú áramellátási rendszerének felújítása. A projekt megvalósítása során mindvégig biztosítani kellett az alállomás rendelkezésre állását, azaz a folyamatos kitáplálást legalább egy irányba. Ezen elvárás teljesítéséhez az alállomás átépítése és üzembe helyezése két ütemben valósult meg, úgy hogy mindeközben hét alkalommal került sor az alállomási munkaterület módosítására, minden alkalommal helyszíni organizáció keretében. A kivitelezés idôtartama alatt a megrendelôvel (NIF Zrt.), az üzemeltetôvel (MÁV Zrt.) valamint a mérnökszervezettel (GYB Mérnök Konzorcium) történô egyeztetések alkalmából közel 50 koordinációs értekezletet tartottunk, nem egyszer késô estébe nyúlóan. Az alapszerzôdés teljesítését követôen lehetôségünk volt pótmunkák elvégzésére is, amelyeket november hó végéig valósítottunk meg, így a projekt zárására december hó elején került sor. Rubi Imre projektmenedzser Kelet-magyarországi alállomás létesítési üzem Mosonszolnok Csorna Porpác vasútvonal villamosítása és távvezérlése Szabadtéri építészet (készülékalapok, transzformátoralapok, szénhidrogén-leválasztó berendezés) és villamos technológiai berendezések telepítése, szerelése, próbái Az MVM OVIT Zrt április 25-én az O-D Konzorcium vezetô tagjaként szerzôdést kötött GYSEV Zrt.-vel a Mosonszolnok Csorna Porpác vasútvonal villamosítása és távvezérlése tárgyában. Jelenleg a projekt kivitelezési, valamint a Csorna Mosonszolnok szakasz tervezése zajlik. 9

10 A kivitelezés július 28-án kezdôdött meg felsôvezetéki oszlopállítással a Porpác Csorna vonalszakaszon, amely a teljes vonal kb. kétharmada. Jelen állapotban a vonalszakasz több mint 75%-án állnak a felsôvezetéki oszlopok, valamint folyamatos a felsôvezeték-szerelés és a 48 szálas fényvezetô-szálas kábel felsôvezetéki oszlopra való szerelése is szeptember 11-én hivatalos nyitórendezvény keretében Szil-Sopronnémeti vasútállomáson az MVM OVIT Zrt. betonozó szerelvénye közremûködésével felállításra került az elsô L típusú oszlop a GYSEV Zrt., a mérnökszervezet, valamint a vállalkozó O-D Konzorcium vezetôtisztségviselôi jelenlétében szeptember október 18. között a Porpác Csorna vonalszakaszon teljes kizárásos vágányzár során átépült a Szil-Sopronnémeti állomáson található utasperon, a peronvilágítás, a számú útátjáró, az átmenô fôvágány, valamint az állomás 1. és 3., 2. és 4. számú kitérôinek cseréje is megtörtént október 28-án és 29-én vonatmentes idôszakban Hegyfalu ,3 hm és ,6 hm-ben található 20 kv-os vezetékkeresztezések szabványosítási munkái történtek meg. A projekt részeként Csorna vonatatási transzformátorállomással kapcsolatos munkák 2014 novemberében megkezdôdtek. Idén feladat még az elsô transzformátor üzembe helyezése, az IEC szabvány szerinti szekundertechnika korszerûsítése, valamint a 25 kv-os kapcsolóberendezés átalakítása, telepítése. Az MVM OVIT Zrt. feladatai közé tartoznak továbbá a FET átalakítási munkái, az oszloptranszformátorokkal, a vonalbontókkal, a nem vasúti hírközléssel kapcsolatos kivitelezési munkálatok. Ezen terjedelmek jóváhagyott kiviteli terveivel rendelkezünk. A kivitelezési munkálatok egy része idén, nagyobbik része pedig a jövô év folyamán fog befejezôdni november 9 17-ig újabb teljes kizárásos vágányzár volt a Porpác Csorna vonalon, ezalatt átépült a Pósfa megállóhely utasperonja, valamint a peronvilágítás. Szintén ennek a vágányzárnak a keretében elkészült a 8601., valamint számú útátjáró. A vágányzárban is folytatódtak a felsôvezeték-kivitelezési, valamint a vasúti villamos ûrszelvény biztosítását elôsegítô fakivágási, gallyazási, bozótirtási munkálatok ben vár ránk még a kivitelezési munkák jelentôs része. Az év elsô negyedévében Porpác Csorna vonalszakasz villamos üzem felvétele jelentôs feladat, valamint ezzel párhuzamosan és ezt követôen a teljes projekt lezárása július 31-ig. Milák Tibor projektkoordinátor Áramszolgáltatói és nagyipari projekt fômérnökség 10

11 Rendezvények Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Szenior Energetikusok Klubjának I. félévi programja Kedves Tagtársunk! Szíves tájékoztatásul közöljük az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Szenior Energetikusok Klubjának I. félévi programját. A program végrehajtása során figyelemmel leszünk arra, hogy a résztvevôket megismertessük a Magyar Elektrotechnikai Múzeum 40 éves eredményes mûködésével. Klubunk nyitott, minden érdeklôdôt szívesen látunk az elôadásunkon, függetlenül attól, hogy tagja-e valamely szakmai egyesületnek vagy sem. 1. Január 22. Dr. Molnár László, az ETE fôtitkára Az európai energiaellátás és energiapolitika aktuális kérdései klubnap Házigazda: Bárdy László 2. Január 29. Kimpián Aladár ny. fômérnök, a Triod Art Bt. ügyvezetôje Oroszország villamosenergia-rendszere: Szembenézés a XXI. század mûszaki és gazdasági kihívásaival, 2. rész (Az atomerômûvekkel kapcsolatos rész folytatatása) Házigazda: Forgács János 3. Február 5. Dr. Nacsa János építészmérnök Budavár építése és rombolása Házigazda: Lengyel János 4. Február 12. Zerényi József, a MAVIR ZRt. rendszerirányítási fômunkatársa A megújuló energiatermelés a villamosenergia-rendszerbe történô integrálásának néhány problémája Házigazda: Forgács János 5. Február 19. Bencsik Tibor, a MAVIR ZRt. üzemviteli igazgatója A villamos átviteli hálózat üzemeltetése Házigazda: Forgács János 6. Február 26. Wolff Vilmos, ALSTOM, megújuló gôzerômûvek értékesítési igazgató Tornyos naphôerômûvek fejlôdése és az Ivanpah-projekt Házigazda: Kóbor József 7. Március 5. Dr. Antal Ildikó, az Elektrotechnikai Múzeum vezetôje Korona király nélkül, avagy kalandozás a sugárzások felfedezése körül. Megemlékezés Dr. Pongó Kiss Károly üvegtechnikus munkájáról Házigazda: Szabó Benjamin 8. Március 12. Gázmár Domán, MVM Zrt., vezetô HR szakértô A humán stratégia három éve és jövôbeni feladata az MVM Csoportban Házigazda: Szabó Benjamin 9. Március 19. Dr. Bartholy Judit, ELTE, tanszékvezetô egyetemi tanár, az MTA doktora A klímaváltozás több mint globális felmelegedés Házigazda: Elek János 10. Március 26. Komlós Ferenc nyugdíjas, minisztériumi vezetô fôtanácsos A magyar geotermikus hôszivattyúcsalád jellemzôi Házigazda: Bárdy László 11. Április 2. Szakács István, KITE Zrt., oktatási elôadó Mûholdas technika a mezôgazdaságban Házigazda: Szabó Benjamin 12. Április 9. Kimpián Aladár ny. fômérnök, a Triod Art Bt. ügyvezetôje Oroszország villamosenergia-rendszere. Szembenézés a XXI. század mûszaki és gazdasági kihívásaival, 3. rész (Hagyományos erômûvek, hálózat, szél- és napenergetika) Házigazda: Szabó Benjamin 13. Április 16. Dr. Almár Iván csillagász Állami vagy magánvállalkozás legyen-e az ûrhajózás? Házigazda: Süle János 14. Április 23. Dr. Petschnig Mária Zita közgazdász A hazai és nemzetközi gazdaság aktuális kérdései Házigazda: Elek János 15. Április 30. Prof. Dr. Aszódi Attila, a paksi atomerômû teljesítményének fenntartásáért felelôs kormánybiztos Az új paksi reaktorblokkok elôkészítési munkáinak ismertetése Házigazda: Szabó Benjamin 11

12 16. Május 7. Üzemlátogatás (Késôbb kerül meghatározásra) 17. Május 14. Czibula Mihály, MVM Paksi Atomerômû Zrt. 15 hónapos üzemeltetési ciklus bevezetése a Paksi Atomerômûben klubnap Házigazda: Bárdy László Az ülések helye és ideje: Magyar Elektrotechnikai Múzeum Zipernovszky-terem (II. emelet) Budapest, VII. Kazinczy u. 21., 10 óra Szabó Benjamin Szenior Energetikusok Klub elnök Társadalmi felelôsségvállalás Megindulhat a kárpátaljai nagycsaládosok közösségi telepének felújítása az MVM OVIT jóvoltából A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete érdekvédelmi szervezetként azért jött létre, hogy képviselje és összefogja a régióban élô, többgyermekes magyar családokat. Az egyesület a Borzsa folyó melletti Kovászón, egy korábbi ingatlanegyüttes területét megvásárolva kívánja létrehozni közösségi házát, jövôbeni rendezvényei helyszíneként. Az ingatlanok komoly felújításra szorulnak, azonban a munkálatok megkezdésének legfontosabb feltétele volt, hogy megoldódjon a terület villamosenergia-ellátása a transzformátor pótlásával. A határon túli egyesület idén májusában fordult kérésével az MVM OVIT Zrt.-hez, melynek célja elnyerte a vállalat támogatását. A berendezést szeptemberben szállították a helyszínre, az MVM OVIT Zrt. ezt követôen szerelte fel és helyezte üzembe a transzformátort, illetve a szükséges primer és szekunder berendezéseket, a helyi elôírásoknak és vonatkozó szabványoknak megfelelôen. Kommunikációs osztály Szervezeti hírek Személyi hírek Új transzformátort szerelt fel és helyezett üzembe az MVM OVIT Zrt. a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete közösségi telepén. A 10/0,4 kv-os, 160 kva teljesítményû berendezést a Siemens Zrt. közremûködésével adományozta a társaság a közösségi ház felújítási programjának. Október havi belépôk szellemi belépôk: 6 fô fizikai belépôk: 2 fô összesen: 8 fô November havi belépôk szellemi belépôk:10 fô fizikai belépôk: 5 fô összesen: 15 fô kilépôk szellemi kilépôk:1fô fizikai kilépôk: 4 fô nyugdíjazás: 1 fô elhalálozás: 3 fô összesen: 9 fô kilépôk szellemi kilépôk: 6 fô fizikai kilépôk: 3 fô nyugdíjazás: 1 fô elhalálozás: 0 fô összesen: 10 fô Humán erõforrás osztály 12

13 Új belépôk Orgován Kinga projektkoordinátor Hálózati projekt fômérnökség Sumné Nagyváradi Nóra humán erôforrás munkatárs Humán erôforrás osztály Már az egyetemi éveim alatt felmerült bennem, hogy szeretnék az OVIT-nál dolgozni, és az OVIT-os csapathoz tartozni. Idén, nyár végén a sors úgy hozta, hogy felvételt nyertem a Vállalkozási Igazgatóság Hálózati projekt fômérnökségre, egy akkor éppen megüresedô projektkoordinátori pozícióba, így az álom valósággá vált. Korábban pénzügy-számviteli területen szereztem tapasztalatokat, majd egy könyvelôirodában dolgoztam, ezt megelôzôen pedig bankfiókok, irodaépületek üzemeltetésével foglalkoztam egy építôipari cégnél. Tanulmányaimat az Óbudai Egyetem (jogelôdje a Budapesti Mûszaki Fôiskola) kezdtem, a Keleti Károly Gazdasági Kar mûszaki menedzser szakán. A sikeres államvizsgát követôen felvételiztem a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karra. Jelenleg munka mellett, távoktatás keretében folytatom itt a tanulmányaimat. Mindennapi munkám során a közvetlen kollégáimon kívül szoros kapcsolatban vagyok a Távközlési üzem dolgozóival, és projektkoordinátorként becsatlakoztam a GSM-R T3-projektcsapathoz. Szeretném ezúton megköszönni a pozitív fogadtatást, amelyben részesültem! Igyekszem a munkában minél hamarabb teljes körûen részt vállalni, természetesen még sok tanulnivaló vár rám, amit hatalmas lelkesedéssel várok! Szabadidômet szeretem a természetben tölteni. Szeretnék minél többet utazni, járni a világot, hogy minél több tapasztalatot szerezhessek. Nyár elején volt is szerencsém egy hosszabb idôt Spanyolországban túrázással tölteni, óriási élmény volt számomra. Amint idôm engedi, igyekszem ismét útra kelni. Miskolcon születtem, a középiskola befejezéséig ott is éltem, majd felsôfokú tanulmányimat már Budapesten folytattam. Diplomámat a Budapesti Gazdasági Fôiskola Pénzügyi és Számviteli Fôiskolai Kar humán erôforrás menedzser szakán szereztem meg. Pályafutásomat az építôiparban tevékenykedô, munkaerô-kölcsönzéssel foglalkozó cégnél kezdtem HR-munkatársként. Feladataim között szerepelt a munkaerô- és bértervezés, be- és kiléptetések intézése, munkarendek elkészítése, munkaidô- és munkaügyi nyilvántartás vezetése, munkaszerzôdések, statisztikák, elemzések elkészítése. Ezen feladatok lehetôséget adtak, hogy a HR-terület munkaügyi, személyügyi területeit minél szélesebb körben megismerjem, szaktudásomat fejlesszem. A több éves HR-tapasztalatgyûjtés mellett sikerült megszereznem a TB és bérügyi szakelôadói szakképesítést is. Szeretem a kihívásokat, szívesen foglalkozom a HR-területet érintô ügyekkel, munkajogi kérdésekkel szeptemberétôl vagyok az MVM OVIT Zrt. Humán erôforrás osztályának aktív tagja. Ezen rövid idô alatt sikerült megismernem az osztály vállalaton belüli fontos szerepét, komplex feladatait. Jelenlegi munkám során a munkarendek kialakítását, aktualizálását, ellenôrzését, illetve a munkaerô-beosztással, munkaidô-nyilvántartással kapcsolatos dolgok jogszabályi megfelelésének ellenôrzését kaptam feladatként. Köszönöm kollegáimnak, hogy segítik a beilleszkedésemet ebbe a nagyszerû csapatba, és bízom benne, hogy a jövôben a szaktudásommal hozzájárulok nemcsak a Humán erôforrás osztály, hanem az MVM OVIT Zrt. sikeréhez is. 13

14 Az Integrált Rendszer hírei Elkészült az új ISO 9001:2015-ös szabvány bizottsági tervezete a CD (Committe Draft) 2. rész Emlékeztetve az 1. részben foglaltakra, ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ISO 9001:2005-ös szabvány alapos felülvizsgálata után az ISO nemzeti tagszervezetek döntése alapján a szabványt az egyszerûsítés érdekében alaposan át kell dolgozni. Az átalakítás elsôdleges céljaként a könnyebb alkalmazhatóságot jelölték meg. A 2013 júniusában nyilvánosságra került bizottsági tervezet változásait folytatva a CD szerint az ISO 9001:2008 nyolc cikkelyét most 10 új cikkely váltja fel az ISO 9001:2015-ben. Az, hogy a cikkelyek száma tízre emelkedett, nem jelenti azt, hogy az átdolgozott szabvány további kategóriákat adna hozzá az eddigiekhez, az új szabvány a már meglevô cikkelyeket elkülöníti és kiterjeszti, ezáltal eltérô módon átrendezve és kategorizálva a tartalmat. A Quality Management System (QMS) és annak folyamatai mûködtetéséhez tudásra van szükség, mert csak így biztosítható a javak és a szolgáltatások megfelelôsége, illetve a vevôi elégedettség. A tervezet egy olyan elôírást is tartalmaz, mely szerint a változásmenedzsment során a szervezetnek biztosítani kell a szükséges pótlólagos ismereteket. A évi átdolgozás szerint a dokumentált információ jelenti a kompetencia bizonyítékát. A tudatosság azokra a személyekre vonatkozik, akik a szervezet kontrollja alatt végzik a munkájukat. Követelmény, hogy ezek az emberek tisztában legyenek a minôségpolitikával, a célokkal, saját hozzájárulásukkal a QMS hatékonyságához, valamint az elôírásoknak való nem-megfelelôség követelményeivel. A szervezetek szabad kezet kapnak a QMS-ükkel összefüggô belsô és külsô kommunikációs igény meghatározásához. A mûködés tervezése és ellenôrzése külön hangsúlyozza a külsô szállítók funkcióinak, illetve folyamatainak kontrollját. Korábban kihelyezett folyamatokról beszéltek, most azonban más szavakat használnak a vevôi elvárásokkal kapcsolatos követelmények leírására. A tervezet alpontjai foglalkoznak a dokumentált információ létrehozásával és frissítésével, amellett külön követelmények vonatkoznak a dokumentált információ kontrolljára. A 2015-ös szabvány hivatkozik a piaci igények és a vevôkkel fennálló kapcsolatok meghatározása. Külön foglalkozik a mûködés tervezésével. A tervezési folyamat megköveteli a javak és a szolgáltatások követelményeknek való megfelelôsége biztosításával összefüggô kockázatok azonosítására és kezelésére vonatkozó akciókat. A javak és a szolgáltatások kívülrôl történô biztosításának kontrollja helyettesíti a beszerzési követelményeket. A javak és a szolgáltatások fejlesztése pedig kiváltja az ISO 9001:2008- as szabvány tervezési és fejlesztési szekcióját. A tervezet a javak termelésétôl és a szolgáltatások nyújtásáról elkülönítve tárgyalja az átadás, illetve a teljesítést követô cselekményeket. A monitoring, a mérés és az elemzés csoportjába bekerült egy új szó: az értékelés. Ugyanis nem nyilvánvaló, hogy az elemzés megkövetelné az értékelést is. A vevôi elégedettség átszövegezése újra hangsúlyozza a vevôi érzékelés megértésének szükségességét, beleértve az érkezô visszajelzéseket, valamint a szervezettel, illetve annak javaival és szolgáltatásaival kapcsolatos nézeteket és érzékeléseket. A belsô auditok és a vezetôi átvizsgálás ugyancsak részét képezi a teljesítmény értékelésérôl szóló cikkelynek. A nem-megfelelôség, a korrekciós lépés és a javítás az utolsó cikkelyben kapott helyet. Kiterjesztették a nem-megfelelôséggel kapcsolatos követelményeket is. A menedzsmentrendszerek szempontjából az ISO 9001 új verziója pozitív változást hoz. Megerôsíti azokat a követelményeket, amelyek már korábban is megvoltak, például: hibamentesség, változásmenedzsment, kockázatmenedzsment, valamint a nem-megfelelôségek különválasztása akkor, ha nem követik a tervezett intézkedéseket. Mivel a 2015-ös szabvány lehetôség szerint még inkább elôíró jellegû, az eddigieknél kevesebb helye marad az értelmezéseknek. Ha egy szervezet az új szabvány által kijelölt úton halad, jobban magáévá teszi a vevôi elvárások teljesítését, és még inkább megvédheti saját erôfeszítéseit. Ez a cikk persze nem tartalmazza az összes változást; ez éppen csak a kezdete a változásokra való ráeszmélésnek. Az ISO 9001:2008 szabvány még évekkel a kiadását követôen is újabb és újabb alkalmazásokat tárt fel saját követelményeivel kapcsolatban. Így arra lehet számítani, 14

15 hogy a 2015-ös verzió új elôírásainak elôtérbe kerülésével párhuzamosan ugyancsak lassan fog majd felnyílni az alkalmazók szeme. Az ISO 9001:2015 CD-vel kapcsolatban komoly észrevétel, hogy hiányoznak azok a dolgok az ISO 9001 jelenleg kidolgozás alatt álló változatából, amelyeket pedig joggal elvárnánk egy nemzetközi szabványtól. A bizottsági tervezet (Committe Draft, CD) alapján az ISO 9001:2015 jelentôsen különbözik az ISO 9001:2008-tól. Hiányoznak belôle a minôségügyi kézikönyvre és a dokumentált eljárásokra vonatkozó eljárások csakúgy, mint a megelôzô (preventív) akcióról szóló cikkely. De a pont egyik mondatából megtudhatjuk, hogy milyen dokumentumok jelentik a követelményt: A szervezet minôségmenedzsment-rendszerének tartalmaznia kell a jelen nemzetközi szabványban által megkövetelt dokumentált információt, továbbá a szervezet által a QMS hatékonysága szempontjából szükségesnek ítélt dokumentált információt. Bár az ISO 9001:2015 CD már június 3-án nyilvánosságra került, még mindig számítani lehet változtatásokra. A tervezet elôszava megállapítja: a 2008-asról az új szabványra való áttérés elvárt ideje három év lesz, így a szervezeteknek elegendô átmeneti idôszak áll majd rendelkezésre. A jövô idôszak verziói bizonyára tartalmazni fogják a modern vállalatirányítás korszerû aspektusait úgy, mint pl. a kockázat- és tudásmenedzsment követelményeit vagy még erôteljesebben a pénzügyi összefüggéseket és valószínûleg a munkatársak képzettségének kiemelt szerepét is. Azok a szerveztek, amelyek nem csak marketing okokból vezették be az ISO 9001-es szabvány szerinti minôségirányítási rendszert, a jövôben még inkább érezni fogják a korszerû minôségirányítás követelményeit megvalósító mûködés elônyeit, és arra építve további üzleti sikereket érnek el. Pleininger József Munkavédelmi hírek A kockázatértékelés célja Az egészséget nem veszélyeztetô és biztonságos munkavégzés alapfeltételeinek biztosításához elengedhetetlen a társaság tevékenységeihez tartozó kockázatok kézbentartása, a veszélyek azonosítása és a kockázatok értékelésének végrehajtása. A Társaság a jogszabályokban foglaltaknak megfelelôen köteles minôségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a mûködési folyamataiból származó, a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztetô kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érô terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minôsül, vagyis ilyen végzettséggel rendelkezô szakemberek végezhetik el ezt a feladatot. A kockázatértékeléseket évente, illetve indokolt esetben felül kell vizsgálni. Indokolt esetnek kell tekinteni: az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának megváltozását; minden olyan, az eredeti tevékenységgel összefüggô változtatást, amelynek eredményeképpen a munkavállalók egészségét, biztonságát meghatározó munkakörülményi tényezôk megváltozhattak ideértve a munkaklíma-, zaj-, rezgésterhelést, légállapotokat (gázállapotú, por, rost légszenynyezôk minôségi, illetve mennyiségi változást), illetve az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának hiányosságával összefüggésben bekövetkezett munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés elôfordulását. A kockázatok elfogadható szintre csökkentésével a megelôzés elvét érvényesítjük: a munkavédelmi tevékenység minden idôben és minden téren a káros hatások kellô idôben történô megelôzésére irányuljanak, nem pedig az utólagos kezelésükre, mert csak így óvható meg az ember élete, biztonsága, egészsége. Kérjük Kollégáinkat, hogy 2015-ben is aktívan mûködjenek velünk együtt, kövessétek az utasításokat a kapott munkavédelmi oktatással összhangban, és ügyeljetek saját és munkatársaik egészségére és biztonságára. Áldott karácsonyt, sikerekben és jó egészségben gazdag, kiegyensúlyozott új évet kívánunk! Takács István biztonsági és létesítményüzemeltetési osztályvezetô Bús Nikolett Katalin munkavédelmi vezetô 15

16 MVM Csoport hírei A Paksi Atomerômû megkapta a 2. blokk üzemidô-hosszabbítási engedélyét Hazai innovációval növelhetô tovább a kapacitás-kihasználás Az Országos Atomenergia Hivatal kiadta az engedélyt arra vonatkozóan, hogy az MVM Paksi Atomerômû Zrt. húsz évvel tovább üzemeltesse az atomerômû 2. blokkját. Rendszeres nemzetközi kontroll mellett és a legjobb nemzetközi gyakorlatnak megfelelôen folyt az elôkészítés, így a paksi szakemberek több éves munkájának eredményeként, a hazai villamosenergia-termelés több mint 50 százalékát adó Paksi Atomerômû négy blokkjából már kettô megkapta az továbbüzemelési engedélyt. A 2. blokk december 31-ig mûködik majd tovább, a társaság célja, hogy a következô években a 3. és 4. blokkot is felkészítse az üzemidô-hosszabbításra. Az atomerômû ennek megvalósulásával az ellátásbiztonság fenntartásán túl, hosszú távon is képes alacsonyan tartani az erômû önköltségi árát. Az üzemidô-hosszabbítás mellett, egy másik kiemelt projekt is zajlik az atomerômûben, ennek segítségével pedig még tovább növelhetô a kapacitás-kihasználás. Az MVM Csoport ékköve, a Paksi Atomerômû újra bebizonyította, hogy képes megfelelni a nagyon szigorú elôírásoknak, és a létesítmény kiváló állapotban van. Az atomenergia használatának számos elônye fontos szerepet játszik abban, hogy az ország számára rendelkezésre álljon a megfelelô mennyiségû és megfizethetô árú villamos energia, és abban is, hogy az MVM Csoport a hazai és regionális energetikai piac meghatározó és eredményes szereplôje legyen mondta Baji Csaba, az MVM Magyar Villamos Mûvek Zrt. elnök-vezérigazgatója, az MVM Paksi Atomerômû Zrt. Igazgatóságának elnöke. Büszkék vagyunk erre a szakmai sikerre, hogy munkatársaim több éves munkájának eredményeként a Paksi Atomerômû 2. blokkja is további húsz évig szolgálja majd a nemzetgazdaságot mondta Hamvas István, az MVM Paksi Atomerômû Zrt. vezérigazgatója. A hazai szabályozás értelmében az üzemidô-hosszabbítási engedélyt minden blokkra külön-külön kell megszerezni. Eddig már két blokkot készítettünk fel sikeresen a további két-két évtizedes mûködésre. Csak az engedélykérelmek összeállítása több éves munkát igényelt, hiszen alaposan át kellett vizsgálni az egységeket, mondhatjuk, hogy minden egyes csavart ellenôriztünk. Folyamatban van a 3. és a 4. blokk felkészítése a meghosszabbított üzemidôre és rendben folynak a biztonságot tovább növelô beruházások is, emellett pedig szakembereiknek köszönhetôen egy új, hatékonyabb kapacitás-kihasználást lehetôvé tévô üzemanyag-típust is kifejlesztettünk, ennek használatát a következô években fokozatosan fogjuk bevezetni az egyes blokkokban. Meggyôzôdésünk, hogy mind a négy blokk kitûnô mûszaki és biztonsági színvonalat képvisel, ezt több független nemzetközi vizsgálat is igazolja. Az eddigi engedélyeztetési tapasztalatokra építve a hatóság várakozásaink szerint a két fiatalabb egység üzemidô-hosszabbítását is engedélyezi majd. A hazai villamosenergia-termelés több mint 50 százalékát adó atomerõmû az elmúlt három évtized során stabilan, az összes hazai erõmû közül a legolcsóbban termelt áramot, ennek köszönhetõen hozzájárult a magyar fogyasztók megfizethetõ árú villamosenergia-ellátásához. Az eredetileg 440 MW (megawatt) kapacitású blokkok teljesítményét korábban komoly mûszaki fejlesztéssel 500 MW-ra növelték, és az elsõ, közel húsz éve indított biztonságnövelõ program, valamint az azóta végrehajtott rendszeres fejlesztéseknek köszönhetõen a paksi blokkok ma már közel egy teljes generációval modernebbek a nyolcvanas évekbeli, akkor vadonatúj állapotuknál. Ez a tény és a lakosság folyamatos, jelenleg több mint 75 százalékos támogatása teheti lehetõvé, hogy az MVM Paksi Atomerõmû Zrt. az eredetileg tervezett üzemidejüknél húsz évvel tovább üzemeltethesse az atomerõmûvi blokkokat. Az Országos Atomenergia Hivatal igazolva látta ennek feltételeit, így nem kötötte kiegészítõ feltételekhez az üzemidõ-hosszabbítás engedélyezését, ugyanakkor meghatározott általános feladatokat. Ezek egy része a Paksi Atomerõmû folyamatos javulást elõíró üzemeltetési-karbantartási stratégiájának megfelelõen már folyamatban van, és a társaság a fennmaradó feladatokat is határidõre elvégzi. A Paksi Atomerõmû a nyitottság politikájának megfelelõen kész megosztani az üzemidõ hosszabbításban szerezett tapasztalatait partnereivel. A 3. blokk esetében 2016-ban, a 4. blokk esetében pedig 2017-ben lesz esedékes az üzemidõ-hosszabbításhoz szükséges engedélyek megszerzése. 16

17 Az atomerõmû szakemberei más területeken is fontos fejlesztéseket hajtanak végre. Ezek egyike egy új, 12 hónap helyett, 15 hónapig használható üzemanyag-kazetta kifejlesztése. Az erõmû reaktorfizikai osztályának szakemberei számos lehetséges opciót megvizsgálva az eddigi 4,2%-os átlagdúsítású helyett, egy 4,7%- os átlagdúsítású üzemanyag-kazetta tervének megvalósítását találták célszerûnek, figyelembe véve a nemzetközi tapasztalatokat. A paksi reaktorokra kifejlesztett fûtõelem magyar innováció, a fejlesztéshez szükséges elemzésekben szinte a teljes magyar reaktorfizikai mérnöktudományi háttér részt vett, példáját mutatva az ipar, a kutatóintézetek és az egyetemek együttmûködésének. A 12 hónapról 15 hónapra növelt üzemeltetési ciklusnak köszönhetõen, egységnyi üzemanyagot tovább lehet használni, így kevesebb fûtõelemet használ fel az atomerõmû, ebbõl következõen kiégett fûtõelem is kevesebb keletkezik. A meghosszabbított üzemanyag-ciklusnak köszönhetõen, ritkábban kell leállítani a reaktorokat az üzemanyag-csere miatt, a kevesebb leállás pedig tovább növeli a kapacitás-kihasználást. Így ennek a fejlesztésnek köszönhetõen csökkenõ környezeti terhelés mellett, több energiát tudnak elõállítani a biztonsági szempontok elsõdlegességének figyelembevételével. A Paksi Atomerõmû minden fejlesztést önerõbõl finanszíroz, az üzemidõ-hosszabbításhoz és az új üzemanyag kifejlesztéséhez sem volt szükség költségvetési forrásra, ezek a programok nem jelentettek többletterhet az adófizetõknek. A folyamatos hatékonyságjavítás és biztonságnövelés nagyobbrészt a magyar szellemi tõke eredményeit használja fel, míg a külföldrõl származó módszerek, az ott szerzett tapasztalatokon alapuló legjobb gyakorlatokra támaszkodnak. A mûködõ blokkok biztonságos továbbüzemeltetése rendkívül költséghatékony beruházás, az üzemidõ-hosszabbítási programra fordított összegbõl egyetlen más megoldással sem lehetne 2000 MW termelõ kapacitást létesíteni, és húsz évre szavatolni a folyamatos, kedvezõ áru, a klímaváltozás elleni küzdelmet segítõ, környezetkímélõ villamosenergia-termelést. Ha a Paksi Atomerõmû éves villamosenergia-termelését fatüzelésû biomassza erõmûvekkel váltanánk ki, egy 555 ezer hektárnyi erdõ éves fakitermelésére lenne szükség, és ez ötször nagyobb terület, mint amennyin ma például gyümölcsöt termelnek itthon. Az új típusú üzemanyag segítségével pedig éves szinten, további 2%-kal növelhetõ az erõmûben megtermelt villamos energia mennyisége, csak ez a növekmény önmagában mintegy 80 ezer háztartás, tehát hozzávetõleg negyedmillió ember éves, átlagos fogyasztásának felel meg. Az atomerõmû mûködése során nem bocsát ki üvegházhatást kiváltó gázokat, ezáltal a paksi blokkok évente 2 millió ember oxigénszükségletét, vagyis a magyar erdõk éves oxigéntermelését takarítják meg millió forinttal támogatja az MVM Csoport a beteg gyermekek gyógyulását Összesen 75 millió forint támogatást adtak az MVM Csoport vezetôi 13 intézmény, kórház és civil szervezet képviselôjének a hetedik Élménynapon. Az összegbôl többek között kórtermeket és laboratóriumokat újítanak fel, valamint különleges eszközöket vásárolnak majd a beteg gyerekek gyógyulását segítô szervezetek. Az idén hetedik alkalommal megrendezett Élménynapon fogyatékkal élô, tartós kórházi kezelésre szoruló beteg kisgyermek, illetve a már gyógyult és egészséges társaik vették birtokba a Millenárist, amely ebben az évben az Erdei Olimpia helyszínévé vált. A gyermekekre sportos feladatok vártak, az eseményt kézmûves foglalkozások és színpadi programok egészítették ki, ahhoz pedig, hogy a több mint 700 kisgyermek felhôtlenül, élete legszebb napját töltse el, a nemzeti energetikai társaságcsoport közel száz önkéntese is hozzájárult. Az MVM Csoport a regionális energetikaszektor meghatározó szereplôje. A társaság erkölcsi kötelességének tekinti, hogy hozzájáruljon a társadalom, szûkebb és tágabb környezete, illetve a közösségek fejlesztéséhez, támogatásához. A fiatalok támogatása számos területen szerepel az MVM Csoport prioritásai között, de ezek közül is kiemelkedik a jövô generációk, gyermekeink egészsége. Büszke vagyok arra, hogy idén tizenhárom szervezetet támogatva összesen 75 millió forinttal állhattunk a legnemesebb kezdeményezések mellé mondta Baji Csaba, az MVM Magyar Villamos Mûvek Zrt. elnök-vezérigazgatója. Az MVM Magyar Villamos Mûvek Zrt. és energiakereskedô társasága, az MVM Partner Zrt. hagyományainak immár hetedik éve része a 17 folytatás a 20. oldalon

18 Az igazi ajándék Öt karácsony telt el a születésem óta, bár én ebbôl leginkább csak az utolsó hármat érzékeltem, a megelôzô idôszakból csupán halvány emlékképeim maradtak. Arra azonban határozottan emlékszem, hogy minden évben lapult valami meglepetés számomra a karácsonyfa alatt: leginkább képeskönyv, egy kisebb vagy nagyobb mackó, édesség, esetleg labda. Baba egyáltalában nem került a fa alá. Hogy miért nem kaptam babát, annak az okát nem igazán tudtam. Csak késôbb derült ki, hogy édesanyám sem nagyon babázott gyermekkorában, ô a hasznosabb, komolyabb játékokat kedvelte. Ugyanakkor bármilyen kicsi voltam is látnom kellett, hogy a hozzánk látogató leánypajtásaim szinte mindig magukkal hozták kedvenc babájukat, és ha én mentem vendégségbe, büszkén dicsekedtek a játékaikkal, amelyek olykor nemcsak a szemüket tudták nyitni és lehunyni, hanem néha sírtak, gügyögtek, és etetni, tisztába tenni is lehetett ôket. Édesapám ügyes kezû ember volt, ezért karácsonyi ajándékaim gyakran kiegészültek házi készítésû, fából faragott játékokkal. Így lett pici sámlim, apró székem, gurítható talicskám, és ötéves koromban egy valódi, csecsemõre méretezett bölcsôt is kaptam. A bölcsôben a soros ajándék mackó pihent, amit jobb híján a baba helyett szeretgettem. Gyermekkori emlékeimhez visszatérve, ötéves voltam, amikor elsõ kamaszlázadásom lezajlott azon az ominózus karácsonyon. Én mért nem kapok soha igazi ajándékot? szegeztem a kérdést szüleimnek. Meghökkenve néztek rám. Hát nem örülsz az ajándék mackónak, a szép kis bölcsônek, a gyönyörû képekkel telerajzolt mesekönyveknek? Hát mit szeretnél, mi neked az igazi ajándék? kérdezte édesanyám. Az igazi ajándék számomra egy hajas baba lenne. Olyan szöszke hajú, mint Nellyé, kék szemû, mint Elisaé, lehetne etetni, és persze sírhatna és pisloghatna is, mint Cathy babája soroltam az elvárásaimat. Anyám apámra nézett, a tekintetük találkozott, és szinte egyszerre mosolyodtak el. Apám törte meg a csendet: Hát, meglátjuk, kislányom, miként szerezhetnénk neked örömet a jövô karácsonyra, egy igazi ajándékkal. Elmúlt a tél, azután kitavaszodott, majd nyár lett, végül az ôsz is beköszöntött. Beírattak az iskolába, de azért csak gyerek voltam még, s ahogy újra közeledett a tél és vele a karácsony, eszembe jutott, mit ígértek a szüleim. Reménykedtem, hogy nem feledkeztek meg róla, és annyi szûk esztendô után végre én is kapok karácsonyra egy igazi ajándékot. Édesanyám nyár óta gyengélkedett. Egy kissé meg is hízott, de azért ugyanolyan szeretettel gondoskodott rólam, mint korábban, csak az arcán jelent meg valami újszerü, sejtelmes titokzatosság. Karácsony elôtt néhány nappal anyát be kellett vinni a kórházba, de apa megígérte, Szentestére együtt lesz a család. Azon az emlékezetes, nagy napon valahogy mégis elaludtam. Apa ébresztett fel: Hétalvó mondta ki az ágyból! Talán ma elmarad a szokásos reggeli vizit a karácsonyfa körül? Papucs nélkül, mezítláb rohantam le a hallba. Ami elsô pillantásra a szemembe ötlött, a már jól ismert, faragott bölcsô volt. Ez nem lehet gondoltam magamban, ezt nem tehetik meg velem, hogy új mackót fektetnek a tavalyi bölcsôbe! Ekkor a beállott csendben valamiféle halk, egyenletes szuszogás hatolt a fülembe. Míg a furcsa nesz okát találgattam, váratlanul harsány oázás hangzott fel. Odaugrottam, és az igazi ajándék utáni hatalmas vágytól dobogó szívvel felhajtottam a bölcsôt takaró vékony batisztkendôt Egy baba feküdt a bölcsôben. Szöszke hajú, nagy, csodálkozó kék szemekkel, s ahogy meglátott, mintha elmosolyodott volna. Az enyém? kérdeztem. Igen mondta a szobába belépõ édesanyám. A mienk is persze, de egyedül a te kistestvérkéd, akit dajkálhatsz, etethetsz, itathatsz, taníthatod majd járni és beszélni. Boldog voltam. Olyan boldog, amilyen csak az lehet, akinek nagy sokára valóra válik a legszebb álma, és karácsonyra igazi ajándékot kap: egy élô hajas babát Apa aztán azzal lepett meg, lehet, hogy nálunk az idén elôbb lesz Szenteste, mint más családoknál. Az okát nem árulta el, de mivel úgyis olyannyira izgultam a remélt ajándék miatt, nem is bántam. Sôt, egyenesen örültem neki! Azt hittem, mindez csakis az én kedvemért történik. A Szentestét megelôzô négy napon mindig korán keltem, és a reggelemet a fánál kezdtem. Alaposan körbejártam, nincs-e alatta, mellette valamiféle változás, hiszen lehet, hogy ezen a karácsonyon mégis csak megérkezik az én várva várt, igazi ajándékom. Minden munkatársunknak áldott karácsonyt és örömteli új esztendőt kívánunk! az OVIT Híradó Szerkesztõsége Mester Györgyi

19 beteg, tartós gyógykezelésre szoruló, illetve gyógyult gyermekek Élménynapjának megrendezése. Az ingyenes rendezvényen a kicsik szüleikkel, hozzátartozóikkal legalább egy napra átélhetik a felhôtlen szórakozás élményét, élvezhetik gyermekkorukat. A Kaláka együttes, a Matiné Zenekar vagy a Málna Együttes koncertje, az SOS Gyermekfalu elôadása mellett kézmûves programok, lufihajtogató bohócok, segítô kutyák bemutatója, arcfestés és csillámtetoválás, illetve játékos szemléletformáló feladatok várták a több mint 1000 résztvevôt. A kicsik az Erdôszéli Olimpián kerülhettek közelebb a sportokhoz, a legváltozatosabb mozgásformákhoz, de a színes programok során készíthettek hûtô mágnest, papírsárkányt és ékszereket is. A minôségi ellátás és gondozás nem lehet kevesek privilégiuma, ezért is közös feladatunk, hogy lehetôségeinkhez mérten a lehetô legtöbbet tegyük a beteg és a fogyatékkal élô gyermekekért. Ezen belül is kiemelt jelentôsége van annak, hogy évente legalább egyszer a kis betegek megfeledkezhessenek a kórtermekrôl és kezelésekrôl, és lehetôségük nyíljon a gondtalan játékra, szórakozásra, az egészséges mozgásra. A hagyományoknak megfelelôen az integrált energetikai társaságcsoport közel száz önkéntes munkavállalója is hozzájárult ahhoz, hogy ez így legyen és minél több gyermek jusson maradandó élményhez hangsúlyozta Horváth Péter, az MVM Zrt. vezérigazgatója. A támogatást kapott szervezetek az elmúlt hat évben már összesen több százmillió forintot fordíthattak többek között speciális orvosi mûszerek beszerzésére, épületek felújítására vagy éppen fogyatékkal élô gyerekek lovas terápiájára. Idén a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Nemzetközi Gyermekmentô Szolgálat Magyar Egyesület, a Semmelweis Egyetem I. és II. számú Gyermekgyógyászati Klinikája, a Bethesda és a Heim Pál Gyermekkórház, az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa, az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ, a Daniló Sportegyesület, a Lovasterápia a Fogyatékkal Élôkért Egyesület, az Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány, a Down Alapítvány, valamint a Gondolkodj Egészségesen! Alapítvány fordíthat jelentôs öszszegeket a gyermekek testi és lelki jólétére, kezelésére és gyógyítására. Az MVM Csoport hagyományosan jótékony célra fordítja a karácsonyi ajándékozásra szánt keretét. Az Élménynap alkalmából az MVM Zrt. és az MVM Partner Zrt. összesen 75 millió forintot adományozott tizenhárom egészségügyi intézménynek, gyermekgondozó szervezetnek és alapítványnak. Az összeget a betegellátó eszközök pótlására, intenzív osztályok felújítására, laboratóriumi részlegek fejlesztésére, az alapítványok mûködésének biztosítására, illetve az alapvetô tevékenység támogatására fordítják az érintettek. Nemcsak dolgozóink, de üzleti partnereink is messzemenôen támogatják ezt a kezdeményezést, kollégáink és üzletfeleink is tudják, ez a támogatás legjobban ott hasznosul, ahol igazán szükség van rá: a beteg gyermekek kezelésében és gondozásában tette hozzá Bally Attila, az MVM Partner Zrt. vezérigazgatója. Az Élménynapon a gyermekek szórakozásához hozzájáruló közel száz önkéntes MVM-munkatárs között voltak a csoport legfelsôbb vezetésének tagjai is. Az öltözködésben, a játékok kipróbálásában, illetve a csoportok kíséretében nyújtottak segítô kezet a kicsiknek, a pihenôszobában pedig mesét olvastak az apró vendégeknek Továbbra is a legnagyobbak között az MVM Ötödével növekvô árbevétellel ismét Magyarország negyedik legnagyobb vállalata lett az MVM Magyar Villamos Mûvek Zrt. Az elmúlt évek sikereit igazolja a három év alatt közel duplájára emelkedô, 2013-ben 922 milliárd forintot meghaladó árbevétel, amely a felelôs gazdálkodás eredményeként idén tovább emelkedhet. Megôrizte elôkelô helyezését a HVG 500 legnagyobb árbevételû hazai cég toplistáján az MVM Magyar Villamos Mûvek Zrt. A vállalat a negyedik legnagyobb szereplô Magyarországon, konszolidált árbevétele egy év alatt ötödével bôvült 2013-ban, ráadásul az MVM Csoport külföldrôl származó bevétele is több mint ötödével volt magasabb, mint 2012-ben. Az MVM Csoport az elmúlt években növekedési pályára lépett, a listán 2010-ben a 13. helyen állt, 2013-ban és idén pedig már az elôkelô negyedik helyre került a cégcsoport. 20

20 Az MVM Csoport legfôbb feladata, hogy megvalósítsa az Energiastratégiában rögzített célokat. A társaság 2010-es, 550 milliárd forintos árbevétele a veszteségforrások azonosítása és felszámolása, illetve a tevékenységi körök bôvítése mellett idén már akár 1200 milliárd forintra emelkedhet. Az MVM a legnagyobb nemzeti tulajdonú cég Magyarországon, közép-európai összevetésben pedig a huszonötödik legjelentôsebb vállalatcsoport. Célunk, hogy nemzeti tulajdonú vállalatként folyamatosan valódi értéket teremtsünk Magyarország számára, mondta Baji Csaba, az MVM Csoport elnök-vezérigazgatója. Sikerrel szerepelnek az MVM Csoport az 500 legnagyobb forgalmú magyarországi céget felsorakoztató listán szereplô társaságai is, mindegyikük a tavalyinál elôkelôbb helyezést ért el. A Magyar Földgázkereskedô Zrt. a hatodik, az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. öt helyet javítva a 9., az MVM Paksi Atomerômû Zrt. szintén öt helyet javítva a 49., a MAVIR a 68., az MVM OVIT pedig a 162. legnagyobb cég Magyarországon az árbevétel szempontjából. Az MVM Csoport a legnagyobb hozzáadott értéket termelô cégek 10-es listájára is felkerült, az MVM Partner Zrt. pedig az árbevételüket a válság kitörése óta a legnagyobb mértékben növelô cégek között lett második helyezett. Az MVM nem csak a magyar energetikai piac meghatározó résztvevôje: felelôs vállalatként gazdasági-társadalmi súlyához illôen kiemelt támogatója az egyetemes és nemzeti kulturális értékek létrejöttének, valamint a tudásalapú társadalom, a környezetvédelem, a karitatív tevékenység, és a sportélet elômozdítására irányuló kezdeményezéseknek, programoknak. Az MVM a Szépmûvészeti Múzeum most nyíló Rembrandt kiállításának támogatója Az MVM Magyar Villamos Mûvek Zrt. támogatásával létrejött Rembrandt és a holland arany évszázad festészete címû tárlaton több mint 100 mester mintegy 170 remekmûvével találkozhat a mûkedvelô nagyközönség. A XVII. századi holland festészet uralkodó stílusáramlatait, a mûfajok, technikák és témák rendkívüli gazdagságát, valamint a korszak kiemelkedô mûvészegyéniségeit mutatja be a Szépmûvészeti Múzeum új, hét szekcióból álló kiállítása október 31-tôl. Az MVM Csoport piaci súlyának, nemzetgazdasági jelentôségének megfelelô, komoly szerepet vállal az össztársadalmi ügyek támogatásában is. Társaságcsoportunk meggyôzôdése, hogy felelôsségünk több, mint az eredményes, átlátható mûködés. Nemcsak az üzleti életben, hanem a kultúrában is kiemelt célja az MVM Csoportnak, hogy nemzetközi színvonalú, valódi értéket teremtsen, hiszen sikeres, regionálisan is meghatározó, integrált nemzeti energetikai társaságcsoportot építünk, mondta Baji Csaba, az MVM Magyar Villamos Mûvek Zrt. elnök-vezérigazgatója. Az MVM büszke arra, hogy a tavalyi Caravaggio tárlat után ismét egy ilyen egyedülálló kiállítás megvalósulásához járulhatott hozzá, ezzel is erôsítve a Szépmûvészeti Múzeum és az MVM hosszú évek óta tartó együttmûködését. A válogatás alapját a korábbi tematikus tárlatokhoz hasonlóan a Szépmûvészeti Múzeum nemzetközi összehasonlításban is jelentôs holland gyûjteménye adja: a 17. századi mesterektôl itt ôrzött 500 festménnyel a Hollandián kívüli kollekciók sorában Európában az elsô öt közé tartozik. A Szépmûvészeti Múzeum 40 saját tulajdonú alkotása mellé több mint 130 festmény érkezik magán- és közgyûjteményekbôl, hogy bemutassák a holland történelmi hátteret, a korabeli portréfesztészetet, a bôség képeit és a vallásos alkotásokat, Rembrandt kortásaira gyakorolt hatását, a városi életet és végül az akkori tájképeket. A tárlat a kor legnagyobb mestere, Rembrandt köré épül, akitôl 20 remekmûvet láthat a mûkedvelô közönség, köztük a mester utolsó önarcképét. A kiállítás további szenzációja, hogy három Vermeer alkotást is láthat majd a tárlaton a nagyközönség. A két korszakalkotó festô mellett azonban olyan mûvészek képeiben gyönyörködhetünk, mint Hendrick Vroom, id. Willem van de Velde, Pieter Claesz, Willem Heda, Abraham van Beijeren, Willem Kalf, Pieter de Grebber, Salomon de Bray, vagy Lambert Jacobsz és Jacob Backer. A kölcsönzô intézmények között szerepel többek között a amszterdami Rijksmuseum, a stockholmi Nemzeti Múzeum, a párizsi Musée du Louvre, a londoni National Gallery, a Los Angeles-i Getyty Museum, a New York-i Metropolitan, a firenzei Uffizi és a madridi Museo del Prado. A tárlat 21

21 anyaga nemzetközileg is figyelemre méltó, hiszen ilyen léptékû, a korszak itáliai festészetének egészét bemutató, átfogó kiállítás évtizedek óta nem volt a világon. A Rembrandt és a holland arany évszázad festészete kiállítást október 31. és február 15. között tekintheti meg a mûszeretô nagyközönség. A tárlat különleges jelentôséggel bír mind a Szépmûvészeti Múzeum, mind a hazai kulturális élet számára: soha még ilyen átfogó, az 1600-as évek holland mûvészetét bemutató kiállítást nem láthatott a magyar közönség KOMMUNIKÁCIÓS OSZTÁLY Budapest, november 12. Nemzetközi összefogás az akadálymentes égboltért Nyolc ország környezetvédelmi szakemberei találkoztak Budapesten Nemzetközi madárvédelmi konferenciát rendezett a MAVIR, amelyen szemléltették a részben magyar fejlesztésű madáreltérítő berendezések felhelyezését a távvezetéken. Társaságunk madárvédelmi programját és az európai uniós Life projekt magyarországi eredményeit is bemutatta. A rendezvényen feszültség alatti munkavégzés közben helyezték ki a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. szakemberei az úgynevezett Firefly és KS madáreltérítő eszközöket egy nagyfeszültségű távvezetékre. Ezek évente több veszélyeztetett faj életét mentik meg. Az érdeklődők így gyakorlatban is megismerhették a szerelvények működését. A külföldről érkező előadók jóvoltából megismerhettük a hasonló nemzetközi példákat is. A konferencián bemutattuk madárvédelmi programunkat, amely kettős célt szolgál: a veszélyeztetett ragadozó madár populáció védelmét és a madárütközések elkerülését, amely a biztonságos villamosenergia-ellátást is segíti. Fontos célkitűzésünk, hogy folyamatosan növeljük a kihelyezett eltérítők számát, amelyek felhívják a madarak figyelmét a távvezetékekre, így mentve meg őket a sérülésektől, pusztulástól. A vállalat szakemberei újabb lehetőségeket keresnek a hatékonyabb és hosszabb távon is használható madáreltérítő eszközök kifejlesztésére és telepítésére. A madárvédelmi tevékenységünk másik fontos eleme a műfészek program. A kihelyezett műfészkekkel az elmúlt években biztosítani tudtuk a veszélyeztetett ragadozó madarak biztonságos szaporodását a távvezeték oszlopokon. A konferencián az európai uniós LIFE projekt keretein belül működő kerecsensólyom és parlagi sas táplálékbázis fejlesztés programról is beszámoltak a szakemberek. További információ: Hackl Mónika kommunikációs vezető Telefon: , Mobil:

22 HÁTTÉRINFORMÁCIÓ 2008 óta több ezer madáreltérítő berendezést helyeztek ki a MAVIR szakemberei a Mosoni-síkot átszelő Bécs Győr 220 kv-os, illetve a Szombathely Zurndorf 400kV-os távvezetékeken. A Fire-fly (szentjánosbogár) és KS típusú berendezésekkel azon vezetékszakaszokat teszik láthatóbbá a szakemberek, ahol a túzokok mozgását nemcsak a vezetékek, hanem a közelben épülő és már részben működő szélerőműpark is nehezíti. A természetvédelmi felügyelet munkatársai az elmúlt évben számos ütközéses balesetet szenvedő túzok tetemét találták a szélerőművek közelében. Az ilyen baleseteket előzik majd meg a konferencia résztvevőinek is bemutatott, ma kihelyezett eszközök. A Fire-fly típusú eltérítőket az úgynevezett védővezetőkön helyezik el a MAVIR szakemberei speciális kosaras daru segítségével. Az eszközök szél hatására forogni kezdenek, a rájuk ragasztott, ultraviola sugarakat visszaverő lapok pedig pulzáló fényükkel messziről jelzik a veszélyt a túzokok és a nagytestű gázlómadarak számára. A KS jelű speciális, plasztikus műanyagból készült eltérítőket az áramvezetőkre helyezik ki, ez az eszköz ellenáll a szélsőséges időjárási körülményeknek és az úgynevezett koronajelenség következményeinek is. Nyugdíjasainkról Nyugdíjas-találkozók Budapest Gyönyörû, napfényes ôszi idôben, október 2-án 14 órától került megrendezésre a 35. budapesti nyugdíjas-találkozó, az MVM Zrt. Szentendrei úti székházának Jedlik Ányos-nagytermében. A találkozóra meghívást kaptak a budapesti telephelyek és a közép-magyarországi üzemviteli munkahelyek nyugdíjasai. A meghívottak közül 156 fô tudott eljönni a rendezvényre. A tágas, kellemes teremben ki-ki megtalálta helyét az ízlésesen megterített asztaloknál, majd Polczer Ferenc, az MVM OVIT Zrt. Nyugdíjas Bizottságának elnöke megnyitotta a találkozót. Szeretettel és tisztelettel köszöntötte a megjelent nyugdíjas kollégákat, valamint vendégeinket, Ács Attila erômûvi és karbantartási igazgató urat, Schmidt Péterné humán erôforrás osztályvezetô asszonyt, Horváth József urat, az OVIT Szakszervezet elnökét és Bencsik Tibor urat, a MAVIR ZRT. üzemviteli igazgatóját, majd ismertette a találkozó programját. A program idén is filmvetítéssel kezdôdött, melyet Forró Gábor További állított információ: össze, Hackl többek Mónika kommunikációs között a régi, vezető 25 évvel ezelôtti találkozók Telefon: nyugdíjasairól, , Fax: +36 amelyben láthatók voltak azok is, akik akkor a találkozó kat szervezték, de ma már ôk is nyugdíjasok. A nagy tapssal fogadott vetítés után Ács Attila igazgató úr a cég vezetése nevében nagy örömmel és tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. Beszédében részletesen szólt a társaság évi mûszaki-gazdasági feladatairól, a paksi atomerômûben végzett erômûvi karbantartási tevékenységrôl, amely az idén is eredményesen hozzájárul az MVM OVIT Zrt. árbevételi tervének sikeres megvalósításához. Befejezésül pohárköszöntôjében az MVM OVIT Zrt. minden nyugdíjasának további szép nyugdíjas éveket és jó egészséget kívánt. Schmidt Péterné osztályvezetô tájékoztatást adott az MVM Csoport és a Medicover Biztosító között létrejött egészségbiztosítási szerzôdésrôl, amelynek eredményeképpen a társaság nyugdíjasai is igénybe vehetik az egészségügyi 23

23 Visszatekintve még a 2013-as évre, arról adott tájékoztatást, hogy december hónapban 116 alacsony nyugdíjjal rendelkezô, beteg, rászoruló kollégának összesen 3,7 M Ft összegû segélyt juttatott a társaság, étkezési utalvány formájában. Ezen felül 41 fô súlyos betegségben szenvedô nyugdíjastársunk ún. gyógyszersegélyben részesült. Bejelentette, hogy a tavalyihoz hasonló mértékben ez évben is segíti a társaság rászoruló nyugdíjasait. szolgáltatásokat, 75 éves korhatárig. További információkat a belépéssel kapcsolatban a Humán erôforrás osztály munkatársaitól (Szarka Tímea, Kriszten Lászlóné) kaphatnak érdeklôdô nyugdíjasaink. A tájékoztató után Polczer Ferenc elnök az év nyugdíjasokat érintô legfontosabbnak ítélt eseményeirôl, adatairól adott rövid ismertetôt. Elmondta, hogy január 1-jén az MVM OVIT Zrt. nyugdíjasainak száma 746 fô volt, mely év közben 14 fôvel növekedett, de sajnos 24 kollégánk elhunyt, így jelenleg 736 fô a nyugdíjasok száma. A központi nyugdíjas találkozó szakterületeirôl összesen 14 kolléga távozott: Benyó László, Csere László, Hummel László, Jachym György, Németh István és Ráki Jánosné (Központi alállomás létesítési üzem), Radnai János, Jancski Jenô és Pintenics Ottóné (Szállítási üzem), Sáska András (Dunaújvárosi alállomás), Körmöndi Jánosné (Beruházási osztály), Kovács Sándor (Személyzeti osztály), Trieb Györgyi (Számviteli osztály), valamint Vértesi János (Távvezeték osztály). Emléküket megôrizzük! Elhunyt kollégáink hozzátartozóit a társaság öszszesen Ft temetési segéllyel támogatta. Áttérve egy másik, kellemesebb témára, az MVM OVIT Zrt. vezetése által biztosított kulturális juttatásokról szólt. Sikeresen mûködik a Kiss Ottó Nyugdíjas Klub, amely minden hónap elsô csütörtökén, délután 2 órától látogatható nyugdíjasaink számára. A kellemes beszélgetések mellett filmvetítésekre is van lehetôség, és itt történik az autóbuszos kirándulások megbeszélése is. A klubnapokon átlagosan fô vesz részt, és nagy szeretettel várjuk a régi/új nyugdíjas kollégákat is! Sikeresek voltak az autóbuszos kirándulások is. Az ország szép tájait, mûemlékeit, épületeit tekintettük meg, kényelmes, biztonságos utazással. Ahhoz, hogy mindez sikeresen megvalósuljon, szükség volt több nyugdíjas kolléga önkéntes munkájára, segítségére. A nyugdíjasbizottság nevében ezúton is köszönetét fejezte ki Aklan Attiláné klubvezetônek, Kôszegi János kirándulásvezetônek, Stock Károlyné utazásbiztosítási ügyintézônek és Berecz Istvánnak, aki videofilmen megörökítette a kirándulásokat. Befejezésül, a 35. budapesti nyugdíjas-találkozó alkalmából köszönetét fejezte ki mindazon gazdasági vezetônek, akik ezen idôszak alatt biztosították a találkozók technikai feltételeit, és átlagosan évente fô részvételének lehetôségét. A kényelmes elhelyezést biztosító Jedlik Ányos-nagyteremben a nyugdíjas találkozó ízletes estebéddel és sok-sok kellemes beszélgetéssel zárult. A búcsúzás most is a Jövôre, veled, ugyanitt volt. Tatabánya Polczer Ferenc Az idén is megrendeztük a nyugdíjas-találkozót, október 3-án a Széchenyi Mûvelôdési Házban. Legnagyobb örömünkre ebben az évben is nagyon sokan részt vettek rajta. Baranya Gyula fômérnök úr üdvözölte a nyugdíjasokat és a vendégeket, és rövid beszámolót tartott az MVM OVIT Zrt. mostani helyzetérôl, Hocsák Sándor pedig pár szóban tájékoztatott a nyugdíjasbizottság éves munkájáról. Ezután következett a finom ebéd, majd elkezdôdött a nagy beszélgetés, amely elôtt mindenki megkapta a társaság ajándékát. Ennek nyugdíjasaink minden évben nagyon örülnek. Mindenki nagyon jól érezte magát, de lassan elérkezett a hazaindulás ideje. 24

24 Köszönet az MVM OVIT Zrt. vezetésének, hogy az idén is megkaptuk a lehetôséget, hogy színvonalasan megvendégelhessük a terület nyugdíjasait! Jövôre újra ugyanitt! Felsôzsolca Bereczki Imréné Borongós ôszi idôben került megrendezésre október 17-én az évi nyugdíjas-találkozó az MVM OVIT Zrt. Kelet-magyarországi területi fômérnökségének ebédlôjében. A meghívottak a kelet-magyarországi telephelyhez tartozó üzemviteli és létesítési munkahelyek nyugdíjasai voltak. Takács Attila területi fômérnök úr üdvözölte a nyugdíjasainkat és a megjelent kollégákat, ezt követôen átfogó tájékoztatót adott az elmúlt egy év vállalati eredményirôl, változásairól és a jövôbeni kilátásokról úgy belföldön, mint külföldön egyaránt. A területi fômérnök tájékoztatója után Debnár Péter úr, a nyugdíjasbizottság területi képviselôje üdvözölte a megjelenteket, beszámolt a bizottság egész évi munkájáról, feladatairól és a évi nyugdíjas létszám változásáról. Egy perces csenddel emlékeztünk azokra a kedves volt kollégákra, akik idén már nem lehettek velünk. Említést tett vállalat által adható juttatások és támogatások formáiról, az alacsony nyugdíjjal rendelkezôk év végi segélyezésérôl. Horváth József, az OVIT Szakszervezet elnöke felhívta a nyugdíjasaink figyelmét az idén megemelt támogatásokra, amelyek egyaránt érintik az aktív és nyugdíjas kollégákat. Az ünnepi beszámolók után Krébesz Ferencné nyugdíjasunk az Idôsek napjára címû verssel örvendeztette meg az egybegyûlteket, és egyben megemlítette, hogy elkezdi számolni a napokat a következô találkozóig. A beszédek után nyugdíjasaink és a meghívott vendégek jó étvággyal fogyasztották el a fi- 25

25 nom ebédet. Egy újabb emlékezetes délutánt tölthettünk el a kedves hajdan volt kollégáink körében. Nyugdíjasaink nagy örömmel átvették a társaság által küldött ajándékokat, és a kora délutáni órában szedelôzködni kezdtek, hogy az est beállta elôtt hazaérjenek otthonaikba. Végezetül megragadom az alkalmat, hogy köszönetet mondjak az MVM OVIT Zrt. vezetésének, azért hogy lehetôséget biztosított a színvonalas nyugdíjas találkozó megszervezéséhez! Göd Marosvölgyi Józsefné Az idén október 27-én került sor a gödi nyugdíjasok szokásos évi találkozójára. Elsôként László Ferenc igazgató úr üdvözölte a megjelenteket, majd átadta a szót Polczer Ferenc úrnak a nyugdíjasbizottság elnökének, aki röviden elmondta, hogy idén 24 kollégától búcsúztunk, így jelenleg 746-an vagyunk nyugdíjasok. Ennek apropóján megemlítette, hogy a temetkezési segély Ft-ra emelkedett. Az idei évben a találkozónk része volt az is, hogy megemlékeztünk arról, hogy sok évvel ezelôtt kezdôdtek el a nyugdíjas-rendezvények, megtekintettünk egy ezekrôl összeállított filmet. A továbbiakban Polczer Ferenc úr bejelentette, hogy 35 év után átadja a stafétabotot, mert nem tudja tovább (egészségi és családi okok miatt) a bizottsági feladatokat ellátni. Ezután mindenkinek jó egészséget kívánva elköszönt. A társaságtól kapott, kedves ajándékok kiosztása után buszra szállva a szôdligeti Üvegház étterembe mentünk, ahol finom vacsora várt bennünket. Ismét egy kellemes és szép délutánt tölthettünk el együtt. Távvezeték-szerelôk találkozója Molnár Józsefné Ebben az évben szakítottunk a hagyományokkal és nem Bicskén, hanem Budapesten, a Hotel Pólus éttermében találkoztunk október 16-án. Idén is 112 nyugdíjasunkat értesítettük a találkozóról, 68-an válaszoltak, és végül 45 fô tudott eljönni. A találkozó hivatalos részében mint minden évben távvezeték üzletigazgatónk, Horváth Szabolcs úr szólt szeretettel a jelenlévô távvezetékesekhez, elmondta az elmúlt egy év eredményeit, ecsetelte a jövôt, az új munkaterületeinket belföldön és külföldön egyaránt. Ezután svédasztalos vendéglátás következett, ami a várakozások ellenére nagy tetszést aratott. (Hogy milyen jól éreztük magunkat, a mellékelt képek is tanúsítják.) A gödi nyugdíjasok kirándulása Szarvason Ollé Béláné A gödi nyugdíjasok idén Szarvasra kirándultak, azzal az elhatározással, hogy mivel a város gyönyörû, látnivalói és történelme gazdag, egy egész napot szentelnek híres és egyedülálló arborétumának. Mi, régi kollégák nagyon várjuk a szokásos évi kirándulást, hogy ismét együtt legyünk, és sokat 26

26 beszélgessünk a hosszú út alatt. Idén szeptember 4-én is így tettünk. Szinte nyári melegben, és éppen ezért jó korán indultunk el Szarvasra, hiszen majdnem négyórás utazás állt elôttünk. Kedves szervezônk ismét Lovász Erika volt, aki Torma Imre gépkocsivezetô úr közremûködésével és bravúros navigálásával egyetemben egy különlegesen szép napot szerzett mindanynyiunk számára. Az arborétumhoz 10 óra körül érkeztünk. Itt már várt bennünket Marton Dániel erdészmérnök úr, hogy végigvezessen az arborétum területén, megmutatva, elmesélve a látnivalók sokaságát, és bemutatva az országban egyedülálló és elsô mini Magyarország interaktív makettparkját. Szarvas életében jelentôs szerepet töltött be a XIX. században a gróf Bolza család: kastélyokat varázsoltak a Körös partjára, felépítették a mára már kuriózumnak számító szárazmalmot, létre hozták az Anna-ligetet, majd a Bolza Józsefrôl elnevezett Pepi-kertet, ismertebb mai nevén a szarvasi arborétumot, amely ma a város legjelentôsebb látványossága. Az arborétum valójában egy 82 hektáron elterülô óriási kert, amely több mint 1600 féle növényritkaságnak ad otthont: többek között Szarvas legjellegzetesebb fája, az akác is látható itt, amit a város híres szülötte, a lelkészbôl lett tanító Tessedik Sámuel (a róla elnevezett fôiskolát és múzeumot szintén megtekintettük) terjesztett el. Nemesített fajtája a gömbakác, több mint egy évszázadon át határozta meg a város utcaképét. A számos nevezetes látnivaló közül kiemelném még a Bolza-kastélyt, valamint a kastély pihenôjén nyugvó Romulus és Remus szobrot, ami a római Capitoliumon álló szobor hiteles mása, és utal a Bolza család olasz származására. A család házasság révén került Magyarországra a XVIII. században, az idôk folyamán elmagyarosodva, és gazdag örökséget hagyott a városra. Az örökség része az a Szarvas-szobor is, amely több mint száz éve áll talapzatán, és a gróf feleségének születésnapjára készült Maróti Géza mûtermében. Mesélhetnék még arról, mennyi szépet láttunk ezeken kívül is, és milyen érdekes, helyi történeteket hallottunk Marton erdészmérnök úr elôadásában, de mivel elérkezett az ebéd ideje, megpihentünk és kellemesen megebédeltünk a Vadászkürt étteremben. Teljesen felfrissülve folytattuk utunkat ezúttal már Ardainé Tóth Anikó buszos idegenvezetésével, mivel a hosszú séta kissé kimerített bennünket. Pihenésképpen megtudtuk tôle, hogy a város híres szülöttje Gyóni Géza költô, Ruzicskay György festômûvész (akinek alkotóháza látogatható is) valamint Melis György operaénekesünk is. Végighaladva a Vajda Pál, majd a Szabadság úton, lépten-nyomon nevezetességek sora tárult elénk. Elôször az evangélikus ótemplom, az Árpád Szálló, majd a Szent Klára katolikus templom, aztán a Szrnka János adományozása által létrejött árvaház, valamint a Holt-Körös medrébôl kiemelkedô Ezredéves Emlék nevezetû mûalkotás, amely a évben, az államalapítás ezeréves évfordulóján került felavatásra, Mihály Gábor szobrászmûvész munkájaként. A 10 méter magas fémoszlopon egy rézlemez szobor áll, amely egy párnán elhelyezett koronát mintáz, amelyet az István-legenda szerint Mihály és Gábriel arkangyal hoz I. Istvánnak, államalapító királyunknak. Sajnos ez a mûemlék már élményben és látnivalóban bôvelkedô kirándulásunk végét is jelentette, mert hosszú út állt még elôttünk. Hazafelé tartva megállapítottuk, hogy mennyi mindent szerettünk volna még megtekinteni, de bizakodunk abban, hogy lesz majd még módunk rá. Itt szeretnénk megköszönni társaságunk vezetésének, hogy minden évben gondol a már nyugállományban lévô munkatársaira is, egy kellemes és szórakoztató program biztosításával. Molnár Józsefné 27

27 Sport MVM-PAKS-MAVIR-OVIT Menedzsment Labdarúgó Találkozó Október 22-én került megrendezésre a Sport 11 Rendezvény- és Sportközpont csarnokában az idei ôszi MVM-PAKS-MAVIR-OVIT Menedzsment Labdarúgó Találkozó, ahol ezúttal az OVIT volt a házigazda. A vállalatok elsôsorban felsô vezetôibôl álló csapatok kispályás focitornáján az OVIT labdarúgó csapata idén tavasszal vett részt elôször, ahol a 4. helyezést érte el. Mivel ezen az eredményen mindenképp szerettek volna a csapattagok javítani, így a menedzsment tagjai keddenként edzésekre kezdtek járni, és felkészülésként más iparági cégek menedzsmentcsapatával is csatába szálltak egy-egy barátságos mérkôzésen. A találkozón a négy csapatat körmérkôzéses rendszerben 2x10 perces meccseket játszott. A profi focisták játékán kívül a jó hangulatról Mosonyi József, az MKB MVM Veszprém kézilabda-mérkôzések kommentátora és a csapatokat kísérô lelkes szurkolótáborok is gondoskodtak. Nagy küzdelemben végül az MVM Paksi Atomerômû Zrt. csapata végzett az elsô helyen, elhódítva így a vándorkupát az MVM Zrt. csapatától, akik a második helyen végeztek. Az MVM OVIT Zrt. menedzsmentjének labdarúgócsapata csak rosszabb gólarány miatt szorult a dobogó 3. fokára, míg a MAVIR ZRt. csapata 4. helyezést ért el. A torna gólkirálya: Osztermájer Gábor MVM PAKS A torna legjobb kapusa: Szívós Béla MVM Az MVM legjobb játékosa: Hum Imre Az MVM Paksi Atomerômû legjobb játékosa: dr. Czimmer Roland A MAVIR legjobb játékosa: Kassanin Dusán Az MVM OVIT legjobb játékosa: Bém Zsolt Kommunikációs osztály 28

28 IV. Villamosenergia-ipari futóverseny október 4 5-én negyedik alkalommal rendezték meg az iparági futóversenyt Balatongyörökön. Már a tavalyi eredményhirdetéskor megtudtuk, hogy a 2013-as évhez hasonlóan, idén is a Vértesi Erômû ZRt. és a Hotel Panoráma Balatongyörök közremûködésével kerül megrendezésre e remek esemény. Nyolcfôs csapatunk 11 órára érkezett meg az könnyû dolguk, hiszen négy távon, összesen 32 kategóriában adtak át érmet, illetve kupát. Büszkék lehetünk arra, hogy egyéniben öt érmet is átvehettünk, azonban hiába a sok díj, sajnos az összesített pontszámunk a legeredményesebb csapat kategóriában kevés lett a kis létszám miatt. A vacsora, ahogy tavaly is, jó hangulatban telt, a szervezôk kitettek magukért. Miután mindenki pótolta a verseny során elvesztett kalóriákat, jöhetett a zene és a tánc. Hajnal 1 óráig tartott a mulatság, amelyen szintén kitûnôen helytálltunk. A reggeli elfogyasztása után búcsút vettünk egymástól és a szeretett balatoni helyszíntôl, hiszen tudtuk, hogy jövôre nem itt rójuk majd a kilométereket. Köszönjük az OVIT SE-nek, hogy idén is lehetôségünk volt részt venni a versenyen, és reméljük, hogy jövôre is nevezhetünk majd! Végezetül az eredmények: ôsszel is csodaszép Balatongyörökre. Schmidt Norbi csapatkapitányunk vezetésével regisztráltunk, és elfoglaltuk a szobákat. Ekkora már ebéddel vártak minket a rendezôk a hotel éttermében. Igaz, óvatosan kellett enni a közelgô rajt miatt, de mindenki megtalálta a kedvére valót a svédasztalos menübôl. A kor kezdôdô megnyitóig volt egy kis idô kipihenni a hosszú út fáradalmait. A megnyitón elmondták, hogy több mint 300 nevezés érkezett, ami rekordnak számít a verseny történetében. Továbbá arra is fény derült, hogy jövôre az EDF-Démász Zrt. rendezi majd a versenyt, melynek helyszínét most még nem árulták el. A megnyitó után indították a 2 km-es megmérettetést, ahol ketten képviseltük az OVIT-ot kor rajtolt a versenyzôk nagyobb része, hiszen a 7, 14 és 21 km-es távra vállalkozók egyszerre startoltak. Sajnos a nagy szél és az emelkedô nagyban megnehezítette a versenyzôk dolgát, de hôsiesen és kiváló eredménnyel teljesítette mindenki a maga távját. Miután mindannyian célba értünk, jöhetett a jól megérdemelt lazítás és az eredmények megünneplése. A vacsora elôtt a csapat egy része kipróbálta a szálloda wellness részlegét is, majd a hotel bárjában meséltünk egymásnak a friss élményeinkrôl. Szerencsére az eredményhirdetést az elôzô évhez képest rövidebb idô alatt sikerült megoldaniuk a szervezôknek. Nem volt 2 km Szász Brigitta 2. hely Szabó László 5. hely 7 km Szász Zsuzsanna 1. hely Pauska Tamás 2. hely Suszter Imre 6. hely Dési Tamás 7. hely 14 km Zsótér Ferenc 3. hely 21 km Schmidt Norbert 3. hely XXV. Iparági teketalálkozó Tata, október Szász Brigitta Rögtön egy köszönettel szeretném kezdeni! Köszönöm a megtisztelô felkérést a cikk megírására, Makó Attilának, az OVIT SE elnökének. A találkozóra a tervezett idôben el tudtunk 29

29 indulni, az út a szokásos jó hangulatban telt, és a szállást is idôben el tudtuk foglalni. A pénteki nyitóest az ünneplés hangulatában telt, két kolléga közöttük szerény személyem születésnapját ültük meg. Másnap fimon reggelivel indult a napunk, ezután igyekeztünk a verseny helyszínére. A verseny elsô napja koncentrált, fegyelmezett gurításokkal és izgalommal teli volt. Feltalálván magunkat, és kihasználva minden percet, a köztes idôben kártyázással ütöttük el az idôt fél szemmel a pályát figyelve míg nem került ránk sor. A tavalyi évhez viszonyítva javítottunk a teljesítményünkön, megnôtt a tarolási számunk. A csapat legjobbjai Makó Attila és Ilyés Mihály voltak. Ilyés Mihályt ismét a legjobbak között köszönthettük, az elôkelô 26. helyet sikerült elérnie. Ezúton szeretnénk neki még egyszer gratulálni, és további jó eredményeket kívánni! Szeretnénk köszönetet mondani a tatai edzôtábor személyzetének a színvonalas kiszolgálásért, a csodálatos ízekért. Külön köszönet a szervezôknek, és a jó hangulat felelôseinek a gondos munkájukért! Sporttársi üdvözlettel Kirándulás a Gerecse hegységbe Szallár László Az OVIT SE lelkes csapata október 4-én reggel elindult, hogy felfedezze a Gerecse hegység látnivalóit. A bérelt busszal a tatabányai Kô-hegyre érkeztünk, ahol izgatottan vágtunk neki a tervezett túrának. A tatabányai Kô-hegy tetején megcsodálhattuk az Európa egyik legnagyobb madarát ábrázoló turulszobrot, amelynek kiterjesztett szárnyainak fesztávolsága 15 méter. A krónika szerint a honfoglaló Árpád vezér seregei a mai Tatabányánál gyôzték le a szláv fejedelem hadait, amelynek emlékére állították a szobrot. Majd a csapatfénykép elkészülte és a táj megcsodálása után, továbbsétáltunk a következô látványossághoz. A Szelim-barlangba a teljes csapat bevonult, és meghallgattunk a túravezetô által elmesélt egyik legendát a török idôkbôl, mely szerint ebbe a barlangba menekültek be a magyarok a török elôl, ahol Szelim, a török tüzet gyújtott, és kikergette ôket. Innen indultunk tovább a Ranzinger Vince-kilátóhoz. A kilátót az egykori XII-es akna felvonójából alakították ki, melynek tetejérôl, akik a csapatból felmásztak (majdnem mindenki ) 30 kilométeres körzetben kiláthattak a következõ településekre: Óbarok, Oroszlány és Komárom. A többiek a kialakított fapadoknál és asztaloknál elfogyasztották a szendvicseket és az üdítôket, hogy további túrához erôt gyûjtsenek. A csapat eltökélten indult tovább a Gerecse hegységben, melyrôl azt lehet tudni, hogy röghegység, a Dunazug hegység legnyugatibb része. Átlagos magassága 400 méter, úgyhogy bôven volt mit megmásznunk, illetve volt mirôl leereszkednünk, ami nagyon igénybe vette lábainkat. Szerencsére az esô nem esett, így tökéletes, kirándulásra alkalmas idônk volt. Ez a hegység több mészkôbarlangot is rejt a belsejében, melybôl utunk során barlangász hobbijú túravezetônk két bejáratot is megmutatott nekünk. Az erdôbizottság régebben rendszeresen bérbe adta az erdôket az Eszterházyaknak, akik itt nagy vadászatokat tartottak. Így aztán a 17 km-es hosszúságú utunk során láttunk va- 30

30 dászleseket, amelyeket már itt-ott benôtt a növényzet, vagy éppen a sok esô miatt elkorhadtak. Amelyik épségben megmaradt, és nem tette tönkre az idôjárás, azt a csapat gyerektagjai ki is próbálták, amíg mi felnôttek lent a vadászles aljában pihegtük ki fáradalmainkat. A kirándulás végén egy gyönyörû sváb faluban kötöttünk ki, Vértesszôlôsön, ahol a csapat a szokásos pihenô megtartása után ismét buszra szállt, és hazaindultunk. Köszönjük a túravezetônek és a szervezôknek az izomlázat és a tartalmas kirándulást! KulTÚRA Könyvújdonságok Szládek Istvánné Müller Péter Szeretetkönyv Bôvített kiadás Lassan tíz év telt el e kedves könyvem elsô kiadása óta. Szerettem írni, és azt tapasztaltam, szerették olvasni is. Sok lélekben élnek tovább a szavaim. Most, hogy újra megjelenik, nemigen írok, amelyet a barátságról szóló tétel után helyeztem el a kötetben. Ott a helye. Címe: Az istenszeretetrôl. Amit tudok róla, most elmondom. Isten bocsássa meg, ha nem sikerül. Kiadó: Rivaldafény Kiadó, 2014 Szuromi Szabolcs Anzelm Magyar karácsony Olvasnivalók szentestére A karácsony mindaddig, míg a rádió és televízió hervasztani nem kezdte az emberek ajkán az eleven szót, a beszélgetés, az eszmélôdés talán legbensôségesebb alkalma volt. A most megjelent kötet oldalain a magyar karácsonyi történetekbôl nyújtunk át néhányat, versekkel díszítve. A kötet többek között Dallos Sándor, Pázmány Péter, Arany János, Sík Sándor, Babits Mihály, Podmaniczky Frigyes, Ady Endre, Harsányi Lajos, Móra Ferenc, Prohászka Ottokár, Fekete István írásait, novelláit tartalmazza, amelyek által talán újjáélednek otthonainkban az alkonyi ebéd-vacsora utáni bensôséges beszélgetések, és ezek keretében a karácsonyi történetek. Kiadó: Szent István Társulat, 2014 nyúlok a szöveghez. Egy fejezet azonban hiányzott a könyvbôl. Valaha nem mertem írni errôl a kérdésrôl. Sokféle szeretetrôl beszélek. Szerelemrôl, szeretkezésrôl, barátságról, magányról, párkapcsolatról, anyai és gyermeki szeretetrôl, még a nagyanyák szeretetérôl is. Szólok találkozásról és búcsúról, a saját lelkünkkel való barátságról de errôl a témáról nem volt bátorságom eddig szólni. Féltem, hogy keveset tudok róla. Most azonban megpróbálom. Belefogok, még akkor is, ha nem sikerül. Egy új fejezetet Színházi elôadások Petr Zelenka - Hétköznapi ôrületek Cseh komédia, a Thália Színház saját elôadása Bemutató: Nagyszínpad, december 6. Prága, napjainkban. Mintha felnôni, megöregedni, szeretni, élni újra kellene tanulni mindent. Petr egy éjjel elindul, hogy visszaszerezze a szerelmét, Janát. Ha el sem indul, Jana visszatalált volna hozzá magától. De Petr, a 31

31 prágai Don Quijote mulatságos és megrendítô útján, hóbortos alakok és mágikus tárgyaik forgatagán át addigra messze jár. Csak a kérdés marad utána: hol az ôrület, bennünk vagy körülöttünk? Lírai komédia rengeteg humorral rólunk, akik közelrôl talán kicsit bolondnak látszunk, és távolról lehet, hogy nem is látszunk egyáltalán. Zenei programok Demjén Ferenc Mindig ugyanúgy december 30. Budapest Sportaréna alkotáson keresztül áttekintô kiállítással nyílt meg az egykori Honvéd Fôparancsnokság hét évtized után felújított épülete a Budai Várban. A kiállítás elsô része a pécsi Zsolnay Múzeum anyagából válogat, részint kronologikusan, részint alkotók szerint csoportosítva; a mûtárgyak mellett a gyár nagy alkotóiról kisfilmek is készültek. Külön szekció mutatja be a Zsolnay épületkerámiákat többek között az egykori Nemzeti Szalon, a kecskeméti Református Újkollégium és a Gresham Palota burkolóelemeit, csempéit. Vidéki programok Miskolc December 30-án újra Demjén Ferenc-koncert az Arénában. A tavalyi koncert ismét bebizonyította, hogy ô az az elôadó, aki évrôl-évre fantasztikus élményt tud nyújtani a közönségnek. Az idei évben is készül meglepetéssel. Új programmal, új látványelemekkel várja a Demjén-rajongókat. Ezen a koncerten a meglepetés sztárvendég a magyar könnyûzenei élet szintén kiemelkedô alakja lesz. Kettejük fellépése igazi kuriózumnak számít a hazai zenei életben. Hamupipôke mesebalett Miskolci Nemzeti Színház (Déryné u. 1.) december 20. Kiállítások Egy zseniális család - Zsolnay A kiállítás megtekinthetô december 31- ig a Budai Várban az egykori Honvéd Fôparancsnokság felújított épületében. A Zsolnay-gyár történetét mintegy 260 Varázsütésre elérni a boldogságot Mindannyian eljátszadozunk néha a gondolattal, hogy ez lehetséges-e. A Miskolci Balett tagjait is ez a kérdés foglalkoztatja, amikor az egyik 32

32 legismertebb Grimm-mesét, a Hamupipôkét viszik színpadra idei elsô bemutatójukban. Gonosz mostoha, sanyarú sorsú szépség, egy csodaszép bál, egy elveszett cipellô és a kitartó kutatás a szerelem után A Miskolci Balett mûvészei egy gyönyörû szerelmi történetet táncolnak el Prokofjev orosz komponista világhírû Hamupipôkéjének futamaira. Paks V. Paksi Blueskarácsony - az Ulbert-Hesz Project koncertje Tatabánya Adventi Vásár és Ablaknyitogató 2014 Idén is megrendezésre kerül a már hagyományos Adventi vásár és Ablaknyitogató elnevezésû rendezvény Tatabányán, a városközpontban, az Árpád téren november 30. és december 23. között. A vásár nyitva tart minden nap óráig. Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közmûvelôdési Nonprofit Kft. (Gagarin u. 2.) december 27., szombat Bicske Karácsonyi koncert Jöjjön el Ön is a vásárba, ha igazi adventi hangulatra vágyik! A gyermekeket és családjukat kisvonat és naponta 17 órakor mûsor várja; a felnôtteket vásár, ajándékötletek, ételek, forró italok várják. Szeretettel várjuk Önt is Tatabányán, az Árpád téren! Göd Petôfi Mûvelôdési Ház (Kossuth tér 20.) december 19., A Prelúdium Mûvészeti Iskola tanárainak és tanulóinak ünnepi karácsonyi koncertje. Keszthely A Helikon Kórus karácsonyi hangversenye Helikon Kastélymúzeum Tükörterme (Kastély u. 1.) december

33 Mozaik GÓLYAHÍR szeptember 10-tôl született OVIT-os babák (november 21-ig beérkezett adatok alapján) Gyermek neve Születési idô szülô neve szülô munkahelye Kollár Lili szeptember 10. Kollár Zoltán Forgácsoló üzem Sólyom Zsombor szeptember 21. Sólyom György Belföldi szerelésvezetôség Kollár Babett Anna szeptember 23. Kollár Károly ETTO technológia szakág Deme Lili szeptember 25. Deme Gábor Gazdálkodási iroda Dobosi András Attila október 2. Dobosi Tamás KTLÜ Bicske Szabó Dominik október 10. Szabó Csaba Acélszerkezeti gyártó üzem Tóth Marcell október 10. Tóth László Belföldi szerelésvezetôség Lendvai Balázs november 1. Lendvai Szilvia Kommunikációs osztály Balogh Boglárka Brigitta november 4. Balogh Imre AGSZF hegesztô 2. Deme Lili Dobosi András Attila Sólyom Zsombor Lendvai Balázs Szabó Dominik Gratulálunk, és sok boldogságot kívánunk! Humán erôforrás osztály Szilveszteri humorsarok Politikusfeleség Jenô! Nem éjfél van, hanem még csak déli tizenkettô! 34

Referenciák 2014. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére végzett legjelentősebb kivitelezési feladatok:

Referenciák 2014. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére végzett legjelentősebb kivitelezési feladatok: Referenciák 2014 Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére végzett legjelentősebb kivitelezési feladatok: Pótvízelőkészítő-rekonstrukció új pótvízelőkészítő megvalósítása, a meglévő pótvízelőkészítő átalakítása

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 2012. január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 2012. január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2012. január 30. Baji Csaba a PA Zrt. Igazgatóságának elnöke az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója Hamvas István a PA Zrt. vezérigazgatója 1 2011. évi eredmények Eredményeink: - Terven felüli,

Részletesebben

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok:

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: 1.) Alvállalkozói szerződések: Szerződés tárgya Szerződés-kötés éve MÁV berendezés

Részletesebben

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés

Részletesebben

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

Az alaphálózati stratégia megvalósítása

Az alaphálózati stratégia megvalósítása Az alaphálózati stratégia megvalósítása Tari Gábor 2012. október 4. Az átviteli hálózat fejlıdése 19. század vége Villamosenergia szolgáltatás kezdete 20. század első fele Feszültségszint növekedése (60-ról

Részletesebben

Hűtőkalorifer csere 2008. 3-as mező szekunder rekonstrukció 2008. SF-6 megszakító csere 2008. 3-4. blokki dízelgépek átalakítás tervezése 2008

Hűtőkalorifer csere 2008. 3-as mező szekunder rekonstrukció 2008. SF-6 megszakító csere 2008. 3-4. blokki dízelgépek átalakítás tervezése 2008 A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: 1.) Vállalkozási szerződések: Szerződés tárgya Szerződés kötés éve Hűtőkalorifer

Részletesebben

A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése

A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése Siófok, 2010. szeptember 17. GA Magyarország Kft., Papp László Tartalom 1. Bevezetés 2. Terjedelem 3. Megoldandó

Részletesebben

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI Dr. Koch Mária az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága munkaadói oldalának tagja, a MUFOSZ Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szövetség elnöke,

Részletesebben

Szolgáltatások Iparvállalatok részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások Iparvállalatok részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások Iparvállalatok részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés Megújuló

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről A munkavédelmi tevékenységet és munkavédelmi szaktevékenységet átalány díjas szerződés alapján - PAD-KÁR Kft. részéről

Részletesebben

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE,

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, PÁL LÁSZLÓ PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI ÁLTALÁNOS VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, ÁTALAKULÁS 1 A VASÚTI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON ÁLLAMI SZERVEZETEK

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke Sajtótájékoztató Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, Zrt. az Igazgatóságának elnöke Hamvas István vezérigazgató Budapest, 2015. február 4. stratégia Küldetés Gazdaságpolitikai célok megvalósítása Az Csoport

Részletesebben

Szolgáltatások önkormányzatok részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások önkormányzatok részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások önkormányzatok részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés Megújuló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

MET 7. Energia műhely

MET 7. Energia műhely MET 7. Energia műhely Atomenergetikai körkép Paks II. a kapacitás fenntartásáért Nagy Sándor vezérigazgató MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. 2012. december 13. Nemzeti Energia Stratégia 2030 1 Fő célok:

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG BEVEZETŐ A magyarországi nagyfeszültségű átviteli hálózat létrehozásával, üzemeltetésével, karbantartásával és fejlesztésével alapításától kezdve szorosan

Részletesebben

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23.

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Állandó és ideiglenes sebességkorlátozások alakulása A pályafelügyeleti

Részletesebben

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt.

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt. Az atomenergia jövője Magyarországon Új blokkok a paksi telephelyen Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt. 2015. Szeptember 24. Háttér: A hazai villamosenergia-fogyasztás 2014: Teljes villamosenergia-felhasználás:

Részletesebben

A gazdasági szereplők és a felsőoktatás kapcsolódási pontjai a Paksi Atomerőműben

A gazdasági szereplők és a felsőoktatás kapcsolódási pontjai a Paksi Atomerőműben A gazdasági szereplők és a felsőoktatás kapcsolódási pontjai a Paksi Atomerőműben Dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató A régió felsőoktatásának jelene és jövője konferencia Pécs, 2013. május 6. 1 Energiaellátási

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az új gazdasági év tervezésénél egy vállalat marketing munkatársat kíván foglalkoztatni. A marketinges alkalmazásának feltételei során meg kell határozni a feladatokat. Fogalmazza meg a leendő

Részletesebben

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Bertalan Zsolt vezérigazgató MAVIR ZRt. HTE Közgyűlés 2013. május 23. A megfizethető energia 2 A Nemzeti Energiastratégia 4 célt azonosít: 1. Energiahatékonyság

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

Hálózatokat alkotunk. Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked!

Hálózatokat alkotunk. Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked! Hálózatokat alkotunk Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked! Europort Kft. Az Europort Kft. legfontosabb tevékenysége a gyenge- és erősáramú hálózatok tervezése, kivitelezése. Olyan komplex tervezési feladatokat

Részletesebben

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt.

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. A rendszerirányítás szerepe és feladatai Figyelemmel a változó erőművi struktúrára Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. Kihívások a rendszerirányító felé Az évtized végéig számos hazai

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipari tevékenységekre vonatkozó követelményeket, szervezett munkavégzés esetén alapvetően a 4/2002.

Részletesebben

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 09/23/10 1 DECENTRALIZÁLT KISERŐMŰVEK Villamosenergia-rendszer általában: hatékony termelés és

Részletesebben

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások

Részletesebben

Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál

Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál II. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza 2011. május 19. Dr. Grabner Péter osztályvezető Villamos Energia

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Új felállás a MAVIR diagnosztika területén VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Állapotfelmérés, -ismeret 1 Célja: Karbantartási, felújítási, rekonstrukciós döntések megalapozása, Üzem

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban

IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban Előadó: Rabatin József Üzleti stratégia igények Cél? IT és IT biztonsági stratégia Mit? Felmérés, Feladatok, Felelősség Minőségbiztosítás Mennyiért? Hogyan?

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY October 2012 Vietnami szakemberek képzése a paksi atomerőműben Bodnár Róbert, Kiss István MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Attila Szőke Head of Section Paks

Részletesebben

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg:

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: Marketing menedzser Projekt munkatárs Műszaki munkatárs Pozíciókat érintő háttérinformációk 1 oldal 2 oldal 3 oldal 4-5 oldal Marketing

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406 és Fejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám:06-10-000270 Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 1 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18125861-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 14.Pk.61.013/2006 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Tárgyi eszközök a számvitelben. Fogalma: számviteli tv. 26 Bekerülési érték meghatározás: számviteli tv. 47-51

Tárgyi eszközök a számvitelben. Fogalma: számviteli tv. 26 Bekerülési érték meghatározás: számviteli tv. 47-51 Tárgyi eszközök a számvitelben Fogalma: számviteli tv. 26 Bekerülési érték meghatározás: számviteli tv. 47-51 A tárgyi eszközökkel való gazdálkodás ellenőrzése Abból célszerű kiindulni, hogy a gazdálkodás

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 13953757-2-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság Regisztrációs szám: 15-09-071493 Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit Kft 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 5-7. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

Mennyi az üzleti eredmény? 3600e 3180e. A gép eladása: 961 311 467 861 800e 800e 200e (áfa)

Mennyi az üzleti eredmény? 3600e 3180e. A gép eladása: 961 311 467 861 800e 800e 200e (áfa) I Számvitel 1/6 PallasSzámvitel feladatok Fogy ár: 960 Ft Feladat: Gépbeszerzés: 3600000 Ft Aktiválás: 2003.05.31 Leírási kulcs: 20% lineáris Értékesítése: 2007. nov.1 Leírása: Évi ÉCS-leírás 3600*0,2=

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

2015. évi VII. törvény

2015. évi VII. törvény 2015. évi VII. törvény a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvény Q) cikkében

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport vertikálisan integrált vállalatcsoportként az energia értéklánc jelentős részén jelen van termelés

Részletesebben

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. i tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában

A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában Tihanyi Zoltán vezérigazgató-helyettes MAVIR ZRt. MESZ XXI. Országos Konferenciája Hódmezővásárhely, 2014.10.14. Tartalom A NES címszavai a villamos energiára,

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására?

Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására? Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására? JÁSZAY TAMÁS Vállalatfejlesztési Igazgató MET Energia Műhely Budapest, 2015. 04. 16. Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására?

Részletesebben