Fejlődő vidék, élhető falvak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fejlődő vidék, élhető falvak"

Átírás

1 Fejlődő vidék, élhető falvak A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv eredményei, KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

2 Vállalkozó szellemû, tenni kész emberek. Összetartó és ér tékteremtô közösségek. Szépülô falvak, új vállalkozások, környzetba rát gazdálkodás. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program nekünk szól. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program támogatási le hetô sé geirôl részletes információk a helyi vidékfejlesztési irodákban, a falugazdászoknál és a honlapon találhatók. Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

3 Miniszteri köszöntő Tisztelt Olvasó! Szeretném, ha a következő néhány oldal mélyebb betekintést adna abba a munkába, amit a minisztériumunk és háttérintézményeink a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) végrehajtásával az ország asztalára tettek. Szó szerint az asztalára, hiszen a mezőgazdasági termékeink jó része a hazai fogyasztók elé kerül, s nem mindegy, hogy ezek a termékek milyen módon szolgálják mindennapjainkat. Az NVT keretében 2004 és 2008 között összesen mintegy 193 milliárd Ft támogatást utaltunk ki mezőgazdasági termelőinknek. A támogatási összeg 80%-a uniós forrásból származik, a fennmaradó 20% hazai ráfordítás, az uniós csatlakozásunk e tekintetben tehát okvetlenül pozitívan érintette a programban részt vevő termelőket. Ez az összeg az elmúlt esztendőkben közel 35 ezer gazdálkodó munkáját, megélhetését tette könnyebbé, segítette a mezőgazdasági területek okszerű használatát, adott esetben beruházásokhoz járult hozzá vagy éppen a földhasználatra vonatkozó korlátozások miatt kieső mezőgazdasági jövedelmet pótolta. Segített abban is, hogy a gazdálkodók a legfőbb természeti kincsünket, a termőföldet kíméletesebben művelhessék az agrár-környezetgazdálkodási támogatás kapcsán, segítette a gyengébb adottságú területen gazdálkodókat, hogy ne kelljen felhagyniuk a mezőgazdasági tevékenységükkel és hosszabb távon is biztosított legyen a megélhetésük, elkerülve az esetleges munkanélküliséget és egyes vidéki térségek elnéptelenedését. Hozzájárult az ország erdőterületeinek jelentős növeléséhez, vagy éppen a gazdálkodói összefogások, szövetkezések megerősítéséhez is. A támogatással nem csak a gazdálkodók jártak jól, hanem az a városlakó is, aki egészségesebb, kevesebb mesterséges anyagot tartalmazó ételeket fogyaszthat; az a vállalkozó, akitől a gazdák a fejlesztésekhez műszaki berendezéseket, eszközöket vásárolhattak, vagy éppen az a vidéket szerető ember, aki örül a természet egyensúlyának helyreigazodása láttán. A kiadványban szép számmal találnak példát az odaítélt támogatások felhasználására vonatkozóan, ami bizonyíthatja, hogy megfelelő helyre kerültek a források, valamint ösztönözheti azokat a gazdálkodóinkat a jövőben megnyíló támogatási lehetőségek igénybevételére, akik eddig még nem vágtak bele az ilyen irányú lehetőségek kihasználásába. Annak érdekében, hogy a jelenleg futó Új Magyarország Vidékfejlesztési Program támogatási lehetőségeire ezúton is ráirányítsuk figyelmüket, a kiadványban rövid ismertetőt olvashatnak e témáról is. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv forrásait Magyarország maradék nélkül felhasználta. Azt kívánom, hogy a jelenlegi forrásokból kiaknázható lehetőségekkel hasonló eredményt érjünk el a következő évtized közepére, az ország és elsősorban a vidéki térségek fejlődése érdekében. 3

4 A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Magyarország évi európai uniós csatlakozása lehetővé tette, hogy az Unió tagállamai által használt pénzeszközökből, alapokból a magyar mezőgazdasági termelők is forrásokhoz jussanak. A 2004 és 2006 között rendelkezésünkre állt uniós források lehívása olyan programdokumentumok benyújtásával történhetett meg, mint amilyen az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP), vagy a jelen kiadványban részletesebben bemutatott Nemzeti Vidékfejlesztési Terv volt. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv intézkedései az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia szekciójából kerültek finanszírozásra. Az intézkedések pénzügyi forrásai 80%-ban az említett uniós alap Garancia szekciója, 20%-ban pedig a hazai költségvetés voltak. Az NVT elsődleges célja a vidéki területek, illetve az agrárgazdálkodás fenntartható fejlődésének előmozdítása volt. Az intézkedések elsősorban a környezeti kihívásokra adtak választ, illetve közreműködtek az átalakulás okozta gazdasági és társadalmi nehézségek enyhítésében. A célok közé tartozott a jövedelemszint emelése, új munkahelyek megőrzése a vidéki térségekben, a mezőgazdaság környezetbarát fejlesztésének, a földhasználat racionalizálásának biztosítása és a tájgondozás kialakítása. Az NVT keretében összesen mintegy 754 millió euró volt felhasználható a Terven belül meghatározott intézkedésekre. Ez az összeg az árfolyamváltozások függvényében hozzávetőlegesen 193 milliárd forintnyi támogatást jelent. A támogatások a következő intézkedéseken keresztül jutottak el a termelőkhöz: Agrár-környezetgazdálkodás: Az intézkedés támogatást biztosított a megfelelő gazdálkodási módszereket alkalmazó és egyben a különböző célprogramok speciális feltételeit kielégítő gazdálkodóknak. A szántóföldekre, a gyepes területekre, az ültetvényekre, a vizes élőhelyekre és a veszélyeztetett haszonállatfajták extenzív tartására kidolgozott célprogramok magukba foglalták szinte valamennyi földhasználati módot. A zonális programok az erre a célra kijelölt, úgynevezett Érzékeny Természeti Területek programjai, amelyek speciális természetvédelmi célokat szolgálnak. Kedvezőtlen adottságú területek támogatása: Az intézkedés kompenzációs támogatást biztosított azoknak a gazdálkodóknak, akik fenntartják gazdálkodási tevékenységüket a kedvezőtlen adottságúnak minősített területen. Ezeken a területeken a nem megművelt, elhagyott földek aránya viszonylag magas, ezért az intézkedés célja, hogy ezt a jelenséget a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat előírásainak megfelelő mezőgazdasági tevékenységek támogatásával megszüntesse. Az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai követelményeinek való megfelelés elősegítése: Az intézkedés egyrészt az állattartó telepeken belüli trágyakezelés támogatásával hozzájárult a felhalmozódott folyékony és szilárd szerves trágya okozta környezetvédelmi problémák megoldásához, másfelől az állattartási technológiák tökéletesítésének támogatásával elősegíti az állatjóléti és higiéniai feltételek teljesítését, hogy az EU vonatkozó előírásai érvényesülhessenek. Mezőgazdasági területek erdősítése: Az intézkedés hozzájárult az ország erdősültségének növeléséhez, valamint az erdők minőségének és védelmi funkciójuknak a javulásához. Az intézkedés három típusú támogatást tartalmaz: 1) a mezőgazdasági földterület erdősítésének telepítési költségei 2) az újonnan telepített erdők ápolásának, védelmének és a szükséges pótló telepítésnek a költségei 3) jövedelempótló támogatás az erdőtelepítés miatt kieső jövedelem kompenzálására. Szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása: Az intézkedés átmeneti jövedelemkiegészítő támogatást biztosított azoknak a gazdálkodóknak, akik elsősorban saját szükségleteikre termelnek, de ugyanakkor a termékeik egy jelentős részét a piacon értékesítik és akik rendelkeznek az árutermelésre való átálláshoz szükséges adottságokkal. Termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása: Az intézkedés a különböző mezőgazdasági ágazatok gazdálkodóit támogatta termelői csoport létrehozásában és működtetésében. A támogatás kifizetése a termelői csoport államilag történő elismeréséhez volt kötött. A támogatás összegét a csoport éves termelési árbevétele alapján számítják ki. Ezeken az intézkedéseken felül az NVT forrásaiból teljesítettünk azokat a kifizetéseket is, amelyek jellegükben eltértek a fent említettektől. SAPARD kifizetések: Az uniós csatlakozást megelőzően Magyarország rendelkezésére álltak un. előcsatlakozási alapok. Ilyen volt a SAPARD is, amelyben gyakorlóterepe volt a hazai gazdatársadalomnak az igazi uniós források felhasználására való felkészülésben. Az ebben a programban támogatási jogosultságot szerzett gazdálkodók áthúzódó kifizetései vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az NVT-ből kerültek finanszírozásra. Kiegészítő közvetlen nemzeti támogatások: Az egyszerűsített területalapú támogatási rendszer lehetővé tette az új tagállamok számára, hogy egy tagállam kiegészíthesse az Unióból származó területalapú támogatási forrásokat annak érdekében, hogy a régi és az új tagállamok közötti támogatásbeli különbségek csökkenjenek. Technikai segítségnyújtás: A technikai segítségnyújtás intézkedés a tagállam rendelkezésére álló olyan pénzügyi forrás, amely felhasználásával az adott program megvalósítását segíti elő. Magyarországon ebből a keretből került finanszírozásra többek között az NVT-vel kapcsolatos tájékoztató és kommunikációs anyagok megjelentetése, az NVT tanácsadói hálózat felállítása, az egyes jogcímekben foglalt kötelező képzések lebonyolítása is. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv jogcímei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretei között tovább élnek. Az eddigi tapasztalatokat felhasználva lehetőség szerint egyszerűsített támogatási feltételek mentén, időben egymástól eltérően, a jogszabályok adta kereteken belül kerülnek meghirdetésre e támogatási lehetőségek. Kérjük kísérjék figyelemmel erről szóló tájékoztatásainkat is. 4

5 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Az Európai Unió Tanácsa a 2007-es pénzügyi évtől kezdődően jelentős változásokat léptetett életbe a közösségi agrártámogatások feltételeit és szabályait illetően. Ennek részeként a közötti időszakra az összes mezőgazdasági célú vidékfejlesztési támogatás egy alapba, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapba összpontosul. Az Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás lehívására a tagállamoknak vidékfejlesztési stratégiát, végrehajtására pedig vidékfejlesztési programot kellett kidolgozniuk. A 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó Új Magyarország Vidékfejlesztési Programot (ÚMVP) az Európai Bizottság szeptember 19-i ülésén egyhangú szavazással elfogadta. Ezzel a teljesítménnyel nagy sikert ért el a magyar agrárdiplomácia, mert Magyarország az uniós tagországok első harmadában volt az elfogadott vidékfejlesztési programok tekintetében. Az ÚMVP keretében a 7 éves vidékfejlesztési programozási időszak alatt összesen mintegy 1300 milliárd forint uniós és nemzeti támogatási lehetőség nyílt meg a magyar mezőgazdasági termelők számára és a vidék fejlesztésére. Ezen források felhasználását az ÚMVP intézkedései szolgálják, melyek a program négy, úgynevezett stratégiai tengelye köré csoportosulnak. I. Mezőgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és az erdészeti ágazat versenyképességének javítása II. A környezet és a vidék állapotának javítása, fejlesztése III. Az életminőség javítása vidéki területeken, és a diverzifikáció ösztönzése IV. LEADER (Közösségi kezdeményezés) De mit, milyen jellegű fejlesztést szolgálnak az egyes tengelyek? A klasszikus mezőgazdasági fejlesztések támogatását szolgáló intézkedések (mezőgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és az erdészeti ágazat versenyképességének javítása, gépberuházás, állattenyésztés támogatása, infrastruktúra fejlesztés, stb.) tartoznak az I. tengely alá. Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a primér mezőgazdasági termeléssel és alapanyagfeldolgozással legszorosabban összefüggő támogatási lehetőségek tartoznak e tengelybe. A II. tengely szolgálja a környezet védelmével összhangban álló gazdálkodást, az erdők telepítésével, védelmével összefüggő intézkedéseket. Ide tartozik a kedvezőtlen adottságú területek támogatása és a nagy érdeklődésre számot tartó agrár-környezetgazdálkodási intézkedés is. A III. tengely intézkedései a vidéki térségben élők életkörülményeit, életminőségét és jövedelemviszonyainak javítását szolgálja. Ide tartozik pl. a már elindult Kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztése (ismertebb nevén tanyabusz ) intézkedés, és azok a 2008 őszén megjelenő támogatási formák, amelyekre a vidéki lakosság és a vidéki önkormányzatok is igényt tarthatnak. Ezekről érdemes kicsit részletesebben is szólnunk, hiszen napjainkban aktualitásuk van, mivel a Minisztérium 2008 őszétől tervezi meghirdetni ezeket a támogatási lehetőségeket. A Falumegújítás és fejlesztés című intézkedés a falu környezetét és megjelenését javító kisléptékű infrastrukturális fejlesztések megvalósítását (parkok, sétányok kialakítása), a védelem alatt nem álló, közösségi és gazdasági célokat szolgáló, illetve a település megjelenésében jelentős szereppel bíró épületek külső felújítását, új piacterek megnyitását és a meglévők fejlesztését, valamint játszótér kialakítását támogatja. A Vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése intézkedés lehetőséget teremt a védelem alatt álló épületek - különös tekintettel a helyi védelem alatt álló épületek - külső-belső helyreállítására és korszerűsítésére, a helyi népművészet, a néprajzi és kulturális értékek bemutatására, illetve a kulturális örökség felújításával, fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatos tanulmányok, tervek elkészítésére. A Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása című intézkedés az új, illetve a már működő mikrovállalkozások beruházásainak, műszaki-technológiai fejlesztésének támogatására összpontosít. A turisztikai tevékenységek ösztönzése intézkedés keretein belül magánszálláshelyek kialakítása, ifjúsági szálláshelyek, gyermek- és ifjúsági tábor, telepített sátortábor, turistaház kialakítása, illetve agroturisztikai szolgáltatások kialakítása támogatható. Agroturisztikai szolgáltatások körét képezik: alkalmi falusi- és agroturisztikai szolgáltatás, lovas szolgáltatás, vadászati és az erdei turizmus fogadóhelyi szolgáltatás, horgász turisztikai szolgáltatás, borturisztikai szolgáltatás. A IV. tengely, a LEADER valószínűleg nem ismeretlen fogalom a helyi közösségek életét szervező, alakító emberek számára, hiszen ez az úgynevezett közösségi kezdeményezés segíti a kistérségi összefogáson alapuló és megvalósuló programok, fejlesztések kivitelezését. Az ÚMVP keretein belül a LEADER-en felül eddig több, mint 20 támogatási lehetőség nyílt meg. A következő évtől újabb 15 intézkedés kerül megnyitásra, melyek között szerepelnek a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv korábban már megismert támogatási lehetőségei is. Érdemes tehát figyelni a híradásokat, böngészni a szaklapokat és az internetes portálokat, keresni a kapcsolatot a falugaszdászokkal, szaktanácsadókkal annak érdekében, hogy e támogatási lehetőségekben Önök közül is minél többen részt vehessenek. 5

6 Dr. Zöldi Lajos l Monor l Elnyert támogatás: Ft A természet szeretete, a több lábon állás kényszere, a körülmények és lehetőségek okos kihasználása mindez egyszerre igaz Dr. Zöldi Lajos állatorvosra, aki immár hét esztendeje büszke tulajdonosa egy gyönyörű mandulaültetvénynek. De hogyan került a jó kedélyű állatorvos a mandulafák közé? A következőkben ezt is bemutatjuk Egy állatorvos, aki mandulát termeszt, ráadásul viszonylag nagyban. Nem mindennapi helyzet Valóban nem, bár én már hozzászoktam a nem mindennapi helyzetekhez. Ráadásul a mandulásig volt egy-két kitérő az életben tól például szarvasmarhákkal foglalkoztam, de 2000-ben Angliában beütött egy nagy száj- és körömfájás járvány akkor elgondolkodtam, hogy az egy lábon állás veszélyes lehet. Földem is van, bérbe volt adva, de 2006 őszétől az előzőekben említettek miatt már jómagam és a családom műveli. Hogyan jutott eszébe mégis a mandula? Egyszerű. Kimentünk a monori határba szétnézni, hogy milyen növények érzik itt igazán jól magukat. Láttunk egy pár igen szép mandulafát. Elhatároztuk, hogy egy alkalmasnak látszó területet beültetünk. Amit az állatorvoslással kerestem, szinte teljes egészében ráment az ültetvényre. A csemete Ceglédről jött, nem olcsó mulatság, ahogyan a telepítés sem Az első csemetéket 2000-ben ültettük, és talán ez lesz az első igazán termő év. Tavaly 95%-os volt a fagykár, a megelőző évben 3-4 mázsa termett, de abban az évben az ültetvény fiatal volta miatt még nem lehetett nagyobb termést várni. Ha jól tudom, ez nem csak egyszerűen mandulaültetvény, hanem bio-mandula. Igen, a Biokontroll Hungária ökológiai gazdálkodással foglalkozó igazoló szervezethez bejelentkeztünk, hogy szeretnénk igazodni az ökológiai termesztés szabályaihoz. Ez sem megy egyik napról a másikra, az átállási idő három év. Amíg az átállás tart, természetesen nem lehet bioként eladni az árut. Utána viszont reményeink szerint többet lehet érte kapni a piacon. Na és persze az is szerepet játszott, hogy az NVT-ből kapott agrár-környezetgazdálkodási támogatás is viszonylag jelentős az ökológiai ültetvények esetében. Gyakorlatilag két legyet ütünk egy csapásra: a támogatás is több és az élővilággal is okosabban bánik az ember. Látszik is: visszatérnek a ragadozó madarak, a gébicsek is megfogják a pockot maguknak Jobb így mindenkinek. A madarakat én is láttam, gyönyörűek. De visszakanyarodva a kaptafához: néhány mázsa mandulával még csak elbír az ember, főleg ha a család besegít, de jobb termés esetén hogyan végzik a törést, feldolgozást? Higgye el, kézzel az a néhány mázsa is rengeteg. Négyféle fajtám van, két papírhéjú és két kemény héjú. A törést próbáltuk kézzel és géppel is a gép ebben az esetben egy kis kézzel hajtott szerkezetet jelent de jobb a kézi törés, mert úgy több az ép szem. A gép a magot is jobban összetöri, nem csak a héjat. De ha tud valaki okos mandulatörő gépet, az szóljon nekem És hová, hogyan zajlik az értékesítés? Egyrészt hirdetést adtam fel, arra kereskedők jelentkeznek, de nekik van pár kívánságuk a kiszerelést, eztazt illetően, és persze az ár sem olyan kedvező saját magunk is áruljuk budapesti piacokon a mandulát. Azt azért tudni kell, hogy a nettó súly a kiszáradás és törés után 35-40% körül alakul, ez az a mennyiség, amivel valójában számolni lehet, mint bevételt képző árualap. Bízom benne, hogy ez a mennyiség most már évről évre nagyobb lesz. 6

7 Ármenyiczki Pál l Csővár l Elnyert támogatás: Ft Csővár gyönyörű természeti környezetben, a Cserhát lankáin fekvő kistelepülés, Váctól mintegy 20 kilométerre, keletre, Pest és Nógrád megye határán. Rendezett, kedves falu, ahol talán még tojótyúknak is jó lenni. Főleg akkor, ha uniós támogatás segítségével az épület egésze, ketreccel, világítással, szellőző- és etető berendezéssel együtt megújulhat. A gazda a támogatásból ugyan nem tollasodik meg, de talán elég is, ha ezt a jércékre hagyja Hogyan értesült a támogatási lehetőségről? A falugazdászunk említette, hogy volna egy lehetőség a korszerűsítésre. Pontosabban ez egy kötelező lehetőség volt, hiszen a ketreces tojótyúk tartásra szigorú állatjóléti előírások vonatkoznak, ennek akartunk mi is megfelelni. Mikor adták be a támogatási kérelmet, milyen tapasztalataik vannak ezzel kapcsolatban? Komplex beruházást hajtottunk végre, ami a ketrecek cseréjét, szellőző és világítóberendezések megújítását, takarmánydaráló és keverő berendezés beszerzését jelentette. Mindez persze nem óriási beruházás, hiszen a hat-hétszáz tojótyúk nem nevezhető nagyüzemnek. A támogatási kérelmet 2005-ben nyújtottuk be, de bizony jó időbe bele tellett, amíg a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal kiértékelte, és végül 2006 májusában megkaptuk a pozitív határozatot. Ez aztán okozott egy kis kapkodást, hiszen a beruházás megvalósítására 2006 júliusáig volt határidő egyeztetni kellett a ketrecek gyártójával, aki ilyen rövid idő alatt nem tudta a kellő darabszámot leszállítani, így aztán Csehországból is vásároltunk párat. Végül, ha nem is egészen zökkenőmentesen, de sikerült befejezni határidőre az átalakításokat. Elegendő volt a támogatási összeg a beruházásra? Tudjuk, hogy az NVT-nek egyik lényeges eleme, hogy nem szükséges hozzá önerő, bár utófinanszírozással valósul meg Természetesen nem volt elegendő teljes mértékben, de azért döntően finanszírozta a modernizációt. A támogatás nélkül biztosan sokkal nehezebb lett volna, így végül is pozitívan értékelhető ez a lehetőség is. Bár mintegy 1700 eurónyi támogatási összeget még nem utalt át a hivatal. Legyen szíves mondjon pár szót a termelésről is. Hol értékesíti a tojásokat? A jércéket 18 hetes korukban vásároljuk. A betelepítés után kb. 2-3 héttel kezdenek el termelni, ez általában egy éves korukig gazdaságos. Amikor a termelés a maximális tojástermelés 65-70%-ára esik vissza, a letojt tyúkokat eladjuk. Két turnusban telepítünk, hogy folyamatos legyen a termelés. A legjobb időszakban napi tojást veszünk ki a tyúkok alól. Az értékesítéssel nincs nagy gond szerencsére, a helyi boltokban is a mi árutojásunkat lehet kapni, viszek zöldségesekhez is. Tudja, a falusi emberek is egyre kevésbé tartanak otthon állatot, kényelmesebb, ha megvásárolják a tojást, húst. Itt a környéken tudják, hogy mi friss tojást adunk el. Mi a helyzet a takarmánnyal? A laikusok is sokat hallhatják, hogy az állattenyésztés a drága takarmányárak miatt mostanában nem a legjobb üzlet. A takarmány jó részét saját magamnak megtermelem 15 hektár bérelt földön. Jó évben még egy kis plusz is képződik, ezt is lehet értékesíteni. A szükséges kiegészítőkkel magam darálom és keverem össze, ezt kapják az állatok. A további munkájához sok sikert, jó egészséget kívánok! 7

8 Zika Nyúltenyésztő és Forgalmazó Szövetkezet l Kartal l Elnyert támogatás: Ft A Zika Szövetkezet a hazai nyulasok között a legnagyobb. Nevét egy német hibridről kapta, a szövetkezet tagjai ezt és a francia Hycole hibrid fajtát tenyésztik azonos technológiai feltételek mellett. A pest megyei székhelyű termelői csoport tagjai szerte az országban dolgoznak, ezért a közös munka összehangolása sem kis feladat. A Szövetkezet elnöke, Sándor Ferenc úr ott jártunkkor is a Szövetkezet ügyes-bajos dolgai után járt, így feleségét kérdeztük a helyzetükről. Hogyan jött a termelői csoport létrehozásának ötlete, honnan indultak el? A férjem hasonló területen dolgozott még alkalmazottként, amikor egy felkérés kapcsán tőlünk távolabb eső városba hívták dolgozni döntenünk kellett: költözik a család is vele együtt, vagy valami másba kezdünk. Nem akartunk elszakadni innen, ezért inkább saját vállalkozást indítottunk. Ha már egész embert igénylő a feladat, akkor az legyen saját A szövetkezet, mint termelői csoport előzetes, majd 2005-ben végleges állami elismerést kapott a Földművelésügyi Minisztériumtól, így 2005-től már kérelmezhettük az NVT-s termelői csoportokat érintő támogatásokat. Mennyi tagja van a szövetkezetnek? Jelenleg 21 taggal működünk ebből csak kettő gazdasági társaság de volt már harmincon felüli is a létszám. Sajnos az állattenyésztésen belül ez az ágazat sem működik most igazán jól, többen feladni kényszerültek, vagy most fontolgatják a termelés feladását. A kép a termelési volument tekintve is sokszínű, 200 és 5000 anyás telep is található köztünk. Több megyéből tartoznak hozzánk tagok, Szabolcs, Bács, Jász-Nagykun, Heves, Tolna nem unatkozunk, a saját telepünkön felül a szövetkezeti tagoknál is szervezzük az értékesítést, finanszírozást, kiszállításokat, ellenőrzéseket, stb. Az éves termelési mennyiség most kb. 700 tonna. Ezt a földrajzilag is szerteágazó, sokrétű munkát hogyan győzik? Nehezen mosolyodik el de szívesen tesszük, hisz ez az életünk. A szövetkezet összesen két alkalmazottal dolgozik, közülük én vagyok az egyik. A férjem a szövetkezet elnöke, és természetesen ugyanolyan tag a csoportban, mint bármelyikük. Maga a szövetkezet non-profit alapon működik, vagyis az alkalmazotti és rezsiköltségen felül minden bevétel a tagoké, a termeléssel arányosan. Az, hogy az adminisztráció megfelelően el legyen látva és többek között a támogatásokat igényelni, kezelni tudjuk, nos, ehhez szükséges a két alkalmazott. Gyakran kevés is Hogyan értékesítik a megtermelt árut? A termelői csoportba tartozó minden tag a szövetkezeten keresztül értékesít. Így kedvezőbb piaci pozíciót tudunk kivívni, az egységes minőségű árualapot látva a kereskedők és a vágóhidak is szívesebben tárgyalnak velünk. Egy svájci, illetve egy olasz érdekeltségű, Magyarországon működő vágóhídra szállítunk, így elmondható, hogy az általunk termelt húsáru Európa számos országában terítékre kerül. Hogyan értékelik a termelői csoportként kapott támogatást, mire elég, mennyit segít? A hazai viszonyok között hatalmas jelentősége van. Nagyban könnyíti meg a szövetkezet életét ha nem lenne a támogatás, a csoport működtetéséhez szükséges forrást csupán a bevételekből a mostani piaci viszonyok mellett szinte lehetetlen lenne előteremteni. Reméljük, hogy ez a támogatási forma a továbbiakban is megmarad, mert véleményünk szerint a hazai termelők sok esetben jelenleg is erőn felüli feladatot vállalnak a puszta fennmaradásuk, a termelés folytatása érdekében. 8

9 Jaksa István l Dömsöd l Elnyert támogatás: Ft Budapesttől délre, mintegy ötven kilométer távolságra terül el Dömsöd. A települést észak déli irányban az 51-es főközlekedési út szeli ketté. Nyugati határa a Soroksári Duna, a keleti városrész pedig belenyúlik a Kiskunsági Nemzeti Parkba. A településen számosan foglalkoznak szántóföldi növénytermesztéssel, állattartással, ezt utóbbiban is jellemző a juhtartás. A főként állattartással foglalkozó családi gazdaság a juhistálló higiéniai megfelelőségét kívánták EU-s színvonalra emelni. Az elnyert támogatást az istálló elektromos szerelési munkáira, villám- és érintésvédelmi fejlesztésre, térbeton lábbarát és fertőzésmentes kifutó, illetve udvar kialakítására, kezelőfolyosó és terelőkarám kialakításra, nyílászárók cseréjére valamint a nád- és fafelület égéskésleltető bevonattal történő ellátására fordították. A gazdaság alapjait azok a szántóföldek, legelők, istállók jelentik, melyek a szövetkezetből történő 1990-beni kiváláskor kerültek a család birtokába. Mostanra már szükségessé vált a juhtenyésztéshez elengedhetetlen istállók fejlesztése, mivel az alapvető állatjóléti és higiéniai feltételeket teljes körűen nem lehetett biztosítani. Gazdaságunknak melyben juhaink száma 600 egyed körül van a pénzügyi támogatás nagy lendületet adott, hiszen az 1962-ben épült leromlott állapotú istállókban már nem tudtuk megfelelően biztosítani a higiéniai állapotokat, és a felvevőpiac bővítésében tovább tudunk lépni. mondta Jaksa István. Földvári András l Mikebuda l Elnyert támogatás: Ft Mikebuda Albertirsa Cegléd Nagykőrös háromszög közepén foglal helyet. A település külterületének körülbelül 2/3-a erdősült, és kevés szántó illetve gyep található. E kevés szántóföldi gazdálkodásra alkalmas földterületből 30 ha-on gazdálkodik Földvári András. Elmondta, hogy ebből a 30 ha-ból 18,5 ha-on homokos a föld, így ezek igen kedvezőtlen adottságúak, növénytermesztésre korlátozottan alkalmasak. A lehetőségekhez képest rozst, tritikálét, kukoricát, burgonyát termeszt, továbbá próbálkozik még a búzával is. Gazdaságában állatokat is tart, szarvasmarhát, hízót és malacokat, valamint baromfit. A betakarított termények az állatok eltartására és a költségeken kívül egy kis pluszra elegendő. Nézze, 70 éves vagyok, ez az életem mondja a tanyán élő pályázó. Mikebuda lakosainak száma jelenleg 841 fő, az ipar kimerül a fafeldolgozásban és egy cipőfelsőrész-készítő kisüzemben, a lakosok nagy része ingázik Albertirsára, Ceglédre, Nagykőrösre és Budapestre is. Construm Építőipari Kft. Agárdi László l Budapest l Elnyert támogatás: Ft Az építőipari vállalkozás vezetője, ha megteheti, a Budapest központjában lévő irodáját szívesesen cseréli a Mátra és a Cserhát találkozásánál fekvő erdős-dombos vidék tiszta levegőjére. Mint elmondta, hosszú ideje kötődik oda, a föld és az erdő szeretete, a vadászat élménye meghatározó számára. Az erdőtelepítés megvalósítása a gyenge termőképességű szántóföldön logikus lépés, de nem türelmetlen embereknek való. Nem kecsegtet rövid távú megtérüléssel, de annak érdekében, hogy az anyagi terheket ne csak a gazdálkodó viselje, ott a támogatás megszerzésének lehetősége. Az 50 hektárnyi, erdőnek szánt területből eddig mintegy 20 hektárnyi került betelepítésre, ami igen jól, 90%-os hatékonysággal sikerült. Ebben nem kis szerepe volt annak, hogy Agárdi úr személyesen felügyelte a munkálatokat, s ma már minden munkása tudja, hogy selejtet bizony nem vesz át. Az eddigi biztató eredmények arra sarkallták, hogy a későbbiekben is folytassa a telepítést, így a tervek már készen állnak, a megeredt tölgy- és csercsemeték valószínűleg hamarosan társakat kapnak. Így a nógrádi dombok hamarosan még több jó levegőt termelhetnek az itt élők és az ide látogatók örömére. 9

10 Pozsgai Istvánné l Kóka l Elnyert támogatás: Ft A közel 4000 lelkes faluban, Budapesttől mintegy negyven kilométernyire sokan foglalkoznak mezőgazdasággal. Pozsgai Istvánné és férje hét hektáron termeli az állatok számára szükséges takarmányt és egyéb növényeket, ezen felül pedig méhészettel is foglalkoznak. Elmondták, hogy a támogatási lehetőségre a falugazdász hívta fel figyelmüket és élve a lehetőséggel, a kapott támogatásból többek között egy 350 ezer forintos mézpergetőt sikerült beszerezniük. A viszonylag bizonytalan mézpiaci viszonyokra való tekintettel ezt a támogatási formát annak ellenére hasznosnak ítélték, hogy az évenkénti támogatási összeg nem nagy viszont az öt éves támogatási időszak alatt rendszeresen hozzájutottak. A 2007-től fennálló Új Magyarország Vidékfejlesztési Program ugyanilyen jellegű, de egyszerűbb jogosultsági feltételeket tartalmazó támogatási felhívás megjelenését pedig nem csak ők, de a környezetükben élő, hasonló méretű gazdasággal rendelkezők is várják különösen, hogy től várhatóan évi 1500 eurónak megfelelő forint az elnyerhető támogatás összege. Tóth Mihály l Törtel l Elnyert támogatás: Ft Törtel viszonylagos elzárt területen, a főbb útvonalaktól távol helyezkedik el. Cegléddel, Kőröstetétlennel (ezen keresztül Szolnok és Vezseny felé), Abonnyal és Nagykőrössel van közúti összeköttetése. A település környéke a Duna-Tisza közi homokhátság és ezen belül is a Vecsés-Pilis-Cegléd környéki homoklepel részét képezi. Ez a talajadottság mindjárt mutatja is, hogy a szántóföldi gazdálkodás nagy nehézségek árán tud csak fennmaradni. A takarmánynövények termesztésében történt visszaesés az állattartás hanyatlását is magával vonzotta. A környéken lévő nagy állatállománnyal rendelkező állattartók körében utolsó mohikánként lehet tekinteni Tóth Mihály gazdaságára, melyben 3300 db-os baromfiállománnyal rendelkezik. Ahhoz, hogy az Európai Uniós normáknak meg tudjak felelni, szükséges volt az állattartó telep fejlesztése. Ez a fejlesztés magába foglalta egy takarmánykeverő gép beszerzését, a komplett energiaellátó rendszer felújítását és tartalék energiaforrás beállítását, valamint gabonatároló építését említette Tóth Mihály. A fejlesztés hatásaként a helyben megtermelt takarmányalapok feldolgozása lehetségessé vált, megszűnt a takarmánykeverő telepektől való függőség, a takarmány minőségét állandósítani lehet, riasztóberendezés, a ventilláció és a világítás programozása az állattartási körülményeket nagyban javította, továbbá a megépült tárolóban a saját megtermelt és kevert takarmányt ömlesztetten lehet tárolni, melybe a takarmánybehordó csiga segítségével közvetlenül lehet a takarmányt beszállítani. A gazdálkodó a megtermelt tojásokat egyrészt a környező települések kis üzleteibe szállítja ki, másrészt viszonteladóknak adja el. Nagy problémaként vetődik fel az, hogy a bevásárlóközpontok, üzletláncok egyre tömegesebb létrejöttével a kis üzletek bezárásra kényszerülnek, így a piac a közeljövőben jelentősen szűkülhet. Rádi Viktor l Abony l Elnyert támogatás: Ft/5 év Abony Pest megye dél-keleti sarkában Cegléd és Szolnok között fekszik, Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megye mezsgyéjén, Budapesttől 85 km távolságra. A családi vállalkozás méhészettel foglalkozik, elmondható hogy több generáción keresztül a méhészet a nagycsalád fő foglalkozása, hiszen a támogatott szülei is ezzel foglalkoznak. Az átmeneti jövedelemkiegészítő támogatás 5 éven keresztül segíti Rádi Viktor méhészetének fejlesztését, bővítését. Ezen időszak alatt 120-ról 160-ra bővíti a méhcsaládok számát, a mézesházat felújítja, pormentes padlót és oldalfalakat készít, méh és rágcsálómentes tárolóhelyeket alakít ki a méznek és a méhészeti eszközöknek, 44 keretes rozsdamentes pergetőt állít be a higiénikusabb pergetés érdekében. A kaptárak gyors és költséghatékony mozgatása érdekében darus rakodórendszer megvétele mellett döntött, hiszen így az élőmunkát kímélve egyszerűen szállíthatóak a méhkaptárak. A termelékenység növelése érdekében virágporszedő vásárlása látszik még szükségesnek, mivel ezzel az eszközzel a méhekre ragadt virágport is hasznosítani lehet. 10

11 Sipos Istvánné l Jászkarajenő l Elnyert támogatás: Ft Jászkarajenő község Pest megye déli csücskében, Szolnok és Cegléd közt helyezkedik el, határos Jász-Nagykun-Szolnok és Bács-Kiskun megyével. A település nagyszerű természeti adottságokkal rendelkezik. Gazdag állat- és madárvilágával a füves puszta ideális kirándulóhely, azonban ez a szántóföldi termesztésre már nem annyira igaz, hiszen Jászkarajenő földterületei túlnyomórészt homokos, löszös talajok, mivel a Duna-Tisza homokhátságon fekszik. Ez jellemző Sipos Istvánné több részből álló 15 ha-os földterületére is, melyből 11,5 ha kedvezőtlen adottságú az előbb említett ok miatt. A föld értéke éppen ezért 5 és 8 aranykorona között mozog, melyen kukoricát, tritikálét és egyéb gabonanövényt termeszt. Más termelők próbálkoznak a napraforgó és mostanában a repce termesztésével is. Ezeken a földeken nagy szükség van e támogatási formára, hogy a földek megművelését, a gazdálkodási tevékenységet továbbra is folytathassuk mondta Sipos Istvánné. A településen a lakosság nagyrészt mezőgazdálkodással foglalkozik, de ingáznak Szolnokra és Ceglédre is a jobb munkahelyi körülmények miatt. Közép-Magyarországi Gazdák Szövetkezete l Törtel l Elnyert támogatás: még nem történt kifizetés Szövetkezetünk jogutódként évben Gabona Termelői Csoporttá alakult át 61 alapító taggal, az FVM 4115/2008. számon ismert el bennünket ez évben. Tagjaink többsége évek óta gazdálkodik, változó birtokmérettel, a 4-5 ha-on gazdálkodóktól a 300 ha-on gazdálkodó termelőkig. A tagok tulajdonában és használatában jelenleg 3167 ha szántó, 216 ha gyep és 120 ha erdő művelési ágú terület van, mely területeiket önállóan művelik kezdte ismertetését Kiss Józsefné a termelői csoportról. A tagok őszi búzát, tritiálét, árpát, takarmánykukoricát, rozst, cirkot, kölest termelnek földrajzilag elsősorban Dél-Pest megyében, de vannak tagok a Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyékben gazdálkodók köréből is. A szövetkezet célja kiváló minőségű tisztított és szárított gabona előállítása, azonban az ehhez szükséges eszközök még nem állnak rendelkezésre. Jelenleg együttműködési szerződés keretében biztosítottak a termények tisztítása, szárítása, az egységes, jó minőségű árualap előállítása. A Termelői Csoport tulajdonában van két ingatlan telephely céljára (összesen 4,2 ha), melyen több funkcionálisan elavult juhhodály található, valamint az egykori gépműhely átalakítása után egy 1300 t kapacitású terménytároló, továbbá egy felújításra szoruló iroda és szociális épület. E területre egy új terménytárolót terveznek építeni, melyre már az építési engedély is rendelkezésre áll. Stratégiai cél a tagok olyan többcsatornás beszerzési-értékesítési rendszerének megteremtése, mellyel a legmagasabb piaci árakat tudják realizálni a legalacsonyabb költségekkel. Szpin Attila l Mikebuda l Elnyert támogatás: Ft Mikebuda az Albertirsa-Cegléd-Nagykőrös háromszög közepén foglal helyet. A település külterületének körülbelül 2/3-a erdősült és kevés szántó, illetve gyep található. Szpin Attila 20,8 ha megművelt területéből is kb. 8 ha az erdősített terület, míg 11 ha a kedvezőtlen adottságú földterület. A föld nagy arányban tartalmaz homokot, vízmegtartása pedig nagyon kicsi, a föld értékét jelzi, hogy a 17,5 hektár összesen 242 aranykorona értékű. A támogatás a gazdálkodónak jövedelem kiegészítést jelent. A növénytermesztésben ilyen adottságú talajon lehetetlen hasznot kitermelni, még ezzel a támogatással is a költségek térülnek csak meg szinte. 30 q/ha a termés gabonából és ez jó eredménynek minősül ecseteli a gazdálkodás eredménytelenségét Szpin Attila. A földterület jelentős részében rozst és tritikálét termel a gazdálkodó, melyet kiegészít a háztáji állattartás, 2 anyadisznó, 12 hízó és 2 db borjú. A felvásárlási ár változása egyben a gazdaság volumenének csökkenését hozta magával, régebben 40 db hízót és db borjút tartott Szpin Attila. 11

12 Ócsai Mihály l Mikebuda l Elnyert támogatás: Ft/5 év A gazdálkodást a budapesti munkahelyének elvesztését követően választotta, most már elmondható, hogy hivatásul Ócsai Mihály Mikebudán. Vásárolt egy tanyát, egy 2,5 ha szántóföldet, szarvasmarhákat, juhokat, baromfit. A saját tulajdonú szántóföld mellett 2 ha földet bérel, melyekben zabot, tritikálét és napraforgót termeszt. A föld, hasonlóan a szinte összes mikebudai szántóföldekhez, homokot tartalmaz, így kedvezőtlennek minősíthető. Szerény gazdaságunkban megpróbáljuk tartani és egy kicsit bővíteni is az állatállományunkat. A szarvasmarhák tartását 4 tehénnel kezdtük, ma már 7 tehenet tartunk és egy üszőt, az eladásra és levágásra tartott birkák száma 22 db. A földek nagyrészt megtermelik az önellátáshoz szükséges menynyiségű takarmányt, azonban vásárolni is kell hozzá mutatja be helyzetüket Ócsai Mihály. A kapott támogatásból beruházásként az állatok tartását javították, építettek egy tejházat beszerezve egy hűtőt is, melyben a lefejt tej hűtését oldják meg, és vásároltak részletre egy bálázógépet. A megélhetést nehezíti a jelenleg tapasztalható nagymértékű gázolajár-növekedés is, amely a termelékenységet rontja tovább. A tehenek naponta átlag l tejet adnak, melynek 70-75%-át felvásárlónak adják el és házhoz is viszik közvetlenül. Ha nem tudnék vállalni néha alkalmi munkákat is, sajnos nehéz helyzetbe kerülhetnék családommal említi meg nehéz helyzetüket a gazda. Pirót Sándor Károlyné l Vasad l Elnyert támogatás: Ft A vasadi Pirót családban is jelentős szerepe van a mezőgazdaságnak. Nyugdíjukat jól egészíti ki a ház körül tartott jószágból és a földeken megtermő áruból származó jövedelem, persze az sem baj, ha ezen felül még egy kis támogatást is sikerül a házhoz csalogatni. A félig önellátó gazdaságok támogatása intézkedésben tól vesznek részt. A gazdaságban növénytermesztés és állattenyésztés is megtalálható. A szarvasmarha hízóbika tartás jól megfér a paradicsom, paprika, káposzta és egyéb zöldségek termesztése mellett. Mindezek munkát is adnak bőven, különösen ha olyan, nem várt eseményekre is megoldást kell találni, mint például a vihar által elbontott fóliasátor pótlására. Elmondták, hogy a támogatásból származó összeget többek között erre, illetve a növendék szarvasmarha nyári szállásának megépítésére fordítják. Bár az adminisztrációs terheket kicsit túlzottnak tartják, azért figyelnek az új támogatási lehetőségek, pályázatok megjelenésére. Bele lehet jönni, nem akkora ördöngösség. Olyannyira nem, hogy 2007-ben az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programból is sikerült támogatást elnyerniük. Nem ördöngösség Szó Pál l Törtel l Elnyert támogatás: Ft Szó Pál édesapjától örökölte a törteli határban fekvő kilenchektárnyi szántóföldet. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv agrár-környezetgazdálkodási intézkedéséhez még az édesapa csatlakozott, a fia a kötelezettségek átvállalásával folytatja a megkezdett öt éves támogatási időszakot. A terület két darabból áll, ami sajnos okozott is némi bonyodalmat az adminisztrációs folyamatok a terület térképen történő beazonosítása során, de várhatóan ez a probléma a következő támogatási időszaktól kezdve megoldódik. A program előírásainak megfelelően időről időre más-más növényi kultúra kerül termesztésre, gabona, olajos növények és pillangós is volt már a földeken. A terület megművelésében jelentős segítséget nyújtanak a helyi, nagyobb gazdasággal, gépparkkal rendelkező gazdák. Szó Pál úr elmondta, hogy a tavalyi évben a jobb gabonaárak miatt kedvezőbben alakultak a bevételek, idén jó esetben a hektáronkénti támogatás marad meg tiszta bevételként, a terményért kapott árat már befektette a vetőmagba, gépmunkába. A támogatási lehetőséget a viszonylagosan sok adminisztráció ellenére fontosnak és nagyon hasznosnak tartja, és készül a 2009-től kezdődő újabb öt éves időszakra. 12

13 Tápió BÉSZ l Püspökszilágy l Elnyert támogatás: Ft A Tápió Beszerző és Értékesítő Szövetkezet már több éves szövetkezeti múltra tekint vissza. Purak Lajos elnök úr elmondta, hogy a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv indulása előtt is hasonló formában működtek, majd az előzetes, illetve végleges termelői csoportként való elismerésük pedig megnyitotta számukra a lehetőséget az NVTből való támogatás megszerzésére. A 20 tagból álló szövetkezetben 2 jogi személyiségű társaság és 18 természetes személy termeli-neveli a broilereket, így az éves forgalmuk mintegy millió forintra tehető. Ez mind szép, de sajnos az elnök úr elmondása szerint az Unió más tagállamaiból, illetve harmadik országokból (pl. Argentína, Brazília) érkező dömpingáras termékekkel egyre nehezebben tudnak versenyezni. Pedig egy áru minél távolabbról érkezik, annál nehezebb lekövetni az eredetét, vagy éppen az esetleges minőségi kifogásokat érvényesíteni, a szállítással okozott környezeti károkról nem is beszélve. A baromfiágazat nehéz helyzetéből fakadóan a termelői csoport a támogatást rendkívüli fontosságúnak értékeli, és az utóbbi években a túléléshez való eszköznek tartja. A szövetkezés ereje és a megfelelő támogatási konstrukciók mellett a piacok felkutatása, megtartása terén is fontos a több lábon állás, így a szövetkezet által értékesített baromfi is több különböző vágóhídon fejezi be földi pályafutását. Kalász Ágnes Tamara l Vasad l Elnyert támogatás: Ft Vasad, az 1700 lelkes kistelepülés a négyes számú főútról közelíthető meg, Monortól mindössze három kilométerre fekszik. Az ősi Duna hordalékára épült a falu, a talaj ennek megfelelően homok, futóhomok. Megkötésére nagy kiterjedésű erdőt telepítettek a falu határában, és ez az erdő 2007 tavaszától újabb 9 hektárral bővült. A terület, amelyen Kalász Ágnes erdőtelepítése megvalósult, egy szabálytalan alakú, felszabdalt erdőrészletet tett egybefüggőbbé. A helyi talajtani viszonyoknak megfelelően akác és nyárral elegyes akác került a területre. A már meglévő erdőterület melletti szántót eladták, így sikerült egy nagyobb, egybefüggő erdőrészletet kialakítani. A 2006-ban született jóváhagyó határozat után 2007 tavaszán került sor a telepítésre. A telepítés utáni ápolási munkákat szintén támogatja az NVT, valamint a tulajdonos jövedelempótló támogatásban is részesül, hiszen ha szántóként használná a földet, évente származna belőle haszna, így azonban leghamarabb a vágásforduló elérésekor, vagyis mintegy év múlva. Sárközi Tamás l Vecsés l Elnyert támogatás: Ft Vecsés, mezőgazdaság a legtöbb embernek erről a két szóról egészen bizonyosan a káposzta, illetve a vecsési savanyúság jut eszébe. Természetesen a valóságban ennél szélesebb a paletta. Bizonyíték erre Sárközi Tamás és családja, akik a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv agrár-környezetgazdálkodási programjának két célprogramjában is részt vesz. A saját tulajdonban lévő 14 hektár területen felül bérelt területeken is gazdálkodnak, mellyel a szántóföldi alap célprogramba léptek be; ezen felül pedig lipicai lovakat is tenyésztenek, az őshonos állatok tartása célprogram részeként. A hat kanca, egy fedezőmén és a csikók mellett vegyes hasznú szarvasmarha is a gazdaság részét képzi. A harminchét éve szarvasmarhákkal foglalkozó gazdálkodó elmondta, hogy a föld és az állatok az egész családnak bőségesen adnak munkát, a mezőgazdaságban nagyon ritka a szünnap. A támogatási lehetőségről a falugazdásztól értesült, e mellett tagja a Magyar Agrárkamarának, ahonnan szintén sok fontos információt, az adminisztratív határidők betartásához szükséges figyelmeztetést kap. Az agrár-környezetgazdálkodási támogatást egyértelműen nagyon hasznosnak érzi, hiszen így több bevételhez jut a gazdaság, és a várhatóan 2009-ben újra induló agrár-környezetgazdálkodási támogatásban is szívesen venne részt. 13

14 Bábel zoltán l Tatárszentgyörgy l Elnyert támogatás: Ft Tatárszentgyörgyöt, amely Pest megye déli részén, Bács-Kiskun megye szomszédságában homokhátsági területen fekszik, az Alföld kapujaként is emlegetik. Lakossága 1900 fő. Számos (i.e ) középső bronzkori lelet bizonyítja, hogy ez a terület már akkor is lakott volt. A település fekvéséből adódik, hogy a földterületek igen nagy része homokot tartalmaz, amely nagyban behatárolja a megtermeszthető növényi kultúrát. Összesen 70 ha földön gazdálkodok, melyből 50 ha kedvezőtlen adottságú. Hiába próbálom a talajadottságoknak legmegfelelőbb termesztési módokat véghezvinni, ha az eredmény mindig a várakozások alatt van. Csak a zab, az árpa, a tritikálé és a napraforgó termesztésében lehet valami kis eredményt elérni, amely azonban szinte csak a költségeket fedezi. Ha nem vállalnék egyéb munkát is, akkor a családom eltartása problémás volna - mutat rá a gondokra Zoltán. A település földterületeinek jelentős része kedvezőtlen adottságú, így nem is csoda, hogy a lakosság nagy része dabasi, kecskeméti, budapesti munkahelyre ingázik. Hornyák Józsefné l Újlengyel l Elnyert támogatás: Ft Újlengyel új településként jött létre a XIX. század végén, az egykori Vatya pusztáján, múltja azonban messzi időkre nyúlik vissza: középső bronzkori (ie. 1800) leleteket is találtak itt. A kistelepülés romantikus múltjához tartozik a betyárvilág egy-egy emléke. A megye déli részén található. Mindössze 6 km-re van Pusztavacstól, Magyarország földrajzi középpontjától. Újlengyel a Kiskunság északi szegletének erdői között búvik meg. A község határának tanyáiban a régi alföldi életforma máig tartó büszkesége érződik. A településen élők zömmel gazdálkodásból élnek, növénytermesztésből és állattenyésztésből. A támogatást elnyert családi vállalkozás is az állattenyésztésből él, közelebbről a baromfitenyésztésből, illetve a tojástermelésből. A 30 éve épült állattartó telep felújítása és korszerű gépekkel történő fejlesztése már több éve napirenden volt, melyhez a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervhez kapcsolódó pénzügyi támogatás nyújtott kellő segítséget. A támogatás egy részét az épület felújítására, nyílászárók, villamosvezetékek, kapcsolók, ventillátorok, födém cseréjére, termosztát és fordulatszabályozók beépítésére, aljzatbetonozásra, hőszigetelésre, a tűzveszélyes famennyezet helyett Lindab lemezborítás elkészítésére, másik részét a működtetés fejlesztésére, azaz a motorral meghajtott etetőkocsik beépítésére, az itatórendszer korszerűsítésére, riasztóberendezés (hőre és áramkimaradásra) beüzemelésére, aggregátor vásárlására, valamint a zsákos táp kiváltására ömlesztett táp tárolására alkalmas táptároló megépítésére használták fel. Nagy szükség volt erre a beruházásra, hiszen e nélkül nem tudtuk volna teljesíteni az EU-s előírásokat és biztosítani a higiénikus, egyben gazdaságos és költséghatékony működtetést magyarázza Hornyák Józsefné. Surman József l Újlengyel l Elnyert támogatás: Ft A családi vállalkozás 220 ha-on gazdálkodik, ebből 35 ha erdősített, az átlag AK érték 13,5. A gazdaság földterületei elszórtan helyezkednek el: Pusztavacson 50%, Hernádon 40%, míg Újlengyelen és Újhartyánban 5-5%. A földeken az általános szántóföldi növényeket termesztik: őszi búzát, tritikálét, rozst, őszi káposztarepcét, napraforgót és kukoricát, mindezt vetésforgóban. A megnyert támogatást a műtrágyázás minőségi javítására, a termelés hatékonyságának javítására, a precízebb, minőségi talajművelésre fordították, fordítják. Példaként említette Surman József, hogy 2 menet magágyat készítenek a régi 1 helyett, így egy jobb minőségű magágy jön létre, egyenletes, egészségesebb és egyöntetűbb növényállomány kel ki egyszerre. A támogatás eredményeként szintén jobb, másodfokú vetőmag megvételére kerülhetett sor. A kötelező talajtápanyag vizsgálat során megismert talajadottságok tükrében okszerűbb tápanyag gazdálkodást tudunk folytatni. 5 év alatt 20% zöldtrágyát alkalmazunk az előírásoknak megfelelően, mely során repcét termesztünk és rotálunk be a földbe avatott be Surman József, a kötelező vizsgálatok pozitív hatásaiba. 14

15 A közép-magyarországi régió vidékfejlesztési támogatásai számokban Ft Ft Ft Ft Ft Ft Mezőgazdasági területek erdősítése Kedvezőtlen adottságú területek támogatása Országos összesített adatok 115,849,577,588 Ft Szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása Termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása Agrár-környezetgazdálkodás 5,540,048,401 Ft 665,126,408 Ft 3,688,094,383 Ft Az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai követelményeinek való megfelelés elősegítése 20,679,069,163 Ft 7,443,876,755 Ft 15

16 2008-ban és 2009-ben megjelenő támogatási lehetőségekről az alábbi ügyfélszolgálatokon tájékozódhat Megye Kirendeltség címe Levelezési cím Telefon Fax Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Kisfaludy u Kecskemét, Pf.:470 76/ / / Baranya 7621 Pécs, Rákóczi út Pécs, Pf.: / / Békés 5600 Békéscsaba, Temető sor Békéscsaba, Pf.: 45 66/ / Borsod-Abaúj-Zemplén 3500 Miskolc, Mindszent tér Miskolc, Pf.: / / Csongrád 6723 Szeged, Római krt Szeged, Pf.: 26. és / / Fejér 8000 Székesfehérvár, Deák F. u Székesfehérvár, Pf.: / / Főváros és Pest 1054 Budapest, Alkotmány u Budapest, Pf.: 248 1/ / / Győr-Moson-Sopron 9021 Győr, Munkácsy u Győr, Munkácsy u / / / Hajdú-Bihar 4034 Debrecen, Vágóhíd u Debrecen, Pf.: / / / Heves 3300 Eger, Maczky Valér út Eger, Pf.: / / Jász-Nagykun-Szolnok 5000 Szolnok, József Attila u Szolnok, Pf.: / / / Komárom-Esztergom 2800 Tatabánya, Vértanúk tere Tatabánya, Pf.: / / Központi ügyfélszolgálat 1095 Budapest, Soroksári út Budapest 62 Pf.: 867 1/ , 1/ / Nógrád 3100 Salgótarján, Múzeum tér Salgótarján, Pf.: / / Somogy 7400 Kaposvár, Petőfi tér Kaposvár, Petőfi tér 1-3 Szabolcs-Szatmár-Bereg 4400 Nyíregyháza, Hősök tere Nyíregyháza, Pf.: / / / / / / / Tolna 7100 Szekszárd, Augusz I. u Szekszárd, Pf.: / / Vas 9700 Szombathely, Rákóczi F. u Szombathely, Pf.: / / Veszprém 8200 Veszprém, Levendula u Veszprém, Pf.: / / / / Zala 8900 Zalaegerszeg, Kis u Zalaegerszeg, Pf.: / / Kiadja a Földművelésügyi Minisztérium NVT Irányító Hatósága. A kiadvány az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával, a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretében készült. A Nemzeti Vidékfejlesztési Tevből támogatást elnyertek listája a és a oldalakon lesz megtalálható. Közép-magyarországi régió. A vidékfejlesztési támogatásokról szóló kiadványok példányban jelennek meg.

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Tájékoztató a helyes gazdálkodási gyakorlatról (segédlet a 156/2004. (X. 27.) FVM rendelettel, a 16/2005. (III. 8.) FVM rendelettel és a 85/2005. (IX. 27.) FVM rendelettel

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA XX/1130/14/2010. A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mi az Agrár-környezetgazdálkodási Program? Nemzeti Vidékfejlesztési Terv részeként az EU közös agrárpolitikáját képviseli A támogatási

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Cím port XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 0 i kezelésű előirányzatok Vidékfejlesztési és halászati programok Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II.

Részletesebben

Képzési díj visszaigénylési útmutató

Képzési díj visszaigénylési útmutató Képzési díj visszaigénylési útmutató www.mvh.gov.hu honlapon lehet elérni a visszaigénylési felületet Elektronikus ügyintézés Ügyfél-tájékoztatási rendszer Az ügyfélkapus felhasználói név és jelszó megadása

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

EU agrárpolitika és vidékfejlesztés

EU agrárpolitika és vidékfejlesztés EU agrárpolitika és vidékfejlesztés Székesfehérvár 2012. április 18. UDVARDY Péter Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Közös agrárpolitika - KAP Már a Római szerződésben szerepelt (39. cikkely)

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

2007. évi beszámolója

2007. évi beszámolója Homokhátsági Mintagazdaság Kht. 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a HOMOKHÁTSÁGI MINTAGAZDASÁG KEREKEGYHÁZA KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG (6041 Kerekegyháza Fő u. 47/a) 2007. évi beszámolója Tartalom: 2007. évi közhasznú

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI GÉCZYNÉ POLYÁK EDIT NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016. NOVEMBER

Részletesebben

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés 6/2014. (II. 6.) VM rendelet a termésbecslésről A szakmaközi

Részletesebben

Mezőgazdálkodás AKG nélkül

Mezőgazdálkodás AKG nélkül Mezőgazdálkodás AKG nélkül Az agrár-környezetgazdálkodási program egy éves kimaradásának hatásai és értékelése Kovács Krasznai Eszter és Kalóczkai Ágnes Kutatási cél Mi történt egy AKG nélküli évben? Kutatási

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból. Figeczky Gábor. WWF Magyarország. Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15.

Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból. Figeczky Gábor. WWF Magyarország. Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15. Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból Figeczky Gábor WWF Magyarország Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15. Források ~ 840 milliárd Ft - 7 évre I. tengely (versenyképesség) II.

Részletesebben

2. melléklet a 35/2015. (VI. 30.) FM rendelethez

2. melléklet a 35/2015. (VI. 30.) FM rendelethez 66 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y. évi 9. szám. melléklet a /. (VI..) FM rendelethez Értékelési szemrendszer a. () bekezdése alapján benyújtott pályázatokhoz Értékelési szem Értékelési szemok kategóriák A TANYA

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1051-04 jelű, Állandó meghatalmazás visszavonása/ felmondása és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz A G1051-04 jelű nyomtatványt az alábbi célra

Részletesebben

A KAP II. Pillére -Vidékfejlesztés

A KAP II. Pillére -Vidékfejlesztés A KAP II. Pillére -Vidékfejlesztés NUTS rendszer Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques NUTS kategóriák NUTS 1: Statisztikai Nagyrégiók NUTS 2: Tervezési-Statisztikai Régiók NUTS 3: Megye Local

Részletesebben

A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 498 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 8. szám A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 1. A Kormány megállapítja a Vidékfejlesztési

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete A B C D E F G H I J K. 2. prioritás. prioritás. prioritás

A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete A B C D E F G H I J K. 2. prioritás. prioritás. prioritás A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete 1. Felhívás azonosító jele 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. A B C D E F G H I J K VP1-1.1.1- VP1-1.2.2- VP1-1.3.1- VP1-2.1.1-2.1.2- VP1-2.3.1-4.1.1.1-4.1.1.2-4.1.1.3-

Részletesebben

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember Megvalósítási határidő hosszabbítás A LEADER HACS közreműködésével megvalósuló, 2012-2014. években benyújtott támogatásban részesült kérelmek esetében meghosszabbításra került a megvalósítási határidő.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 2. A rovatokat olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 2. A rovatokat olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki! KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás 2007. évi kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. Az adatlapok kitöltése előtt kérjük,

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1031-02 jelű, Az ügyfél és a pénzügyi intézmény között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás megszüntetése iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI PUSKÁS DÁNIEL FŐOSZTÁLYVEZETŐ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016.

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE 2016

VIDÉKFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE 2016 VIDÉKFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE 2016 (Jelen információk tájékoztató jellegűek, az Egyesület munkatársainak információi alapján kerültek összeállításra!) VP1-1.1.1-16 Agrárgazdálkodási

Részletesebben

A támogatás célja. Fogalmak

A támogatás célja. Fogalmak A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL XIX. évfolyam, 7. szám, 2014 Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2014. november 24-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés az őszi mezőgazdasági munkákról

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Regionális politika 10. elıadás

Regionális politika 10. elıadás 1 Regionális politika 10. elıadás Magyarország vidékfejlesztési politikája a 2007-2013 idıszakban (ÚMVP) 2 Vidékfejlesztés 2007-2013: Európai vidékfejlesztési stratégia Magyar vidékfejlesztési stratégia

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály elérhetősége. Központi

Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály elérhetősége. Központi elérhetősége Központi e-mail: budapest@rszsz.nrszh.hu Szervezet/ügyintézés Cím Telefon/Fax Ügyfélfogadási idő 1. Ügyfélszolgálat, orvosi vizsgálat Központi telephely Nyugdíjbiztosítási Főosztály Ceglédi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. január 1-jén módosul a jövedéki adóról és

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. (1) bekezdése szerint)

Részletesebben

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re Dabas a Gödöllői dombvidék déli nyúlványai és az Alföld találkozási pontjain terül el. Az Alföld három kisebb tájegységének, a pesti síkság déli részének, a kiskunsági homokbuckák északi peremének, valamint

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 1. szám április 24.

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 1. szám április 24. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 1. szám 2007. április 24. Tartalomjegyzék A 2007-2013-as

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága A kalászos gabonák 2005. évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon Veszprém 2005. október Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatóság,

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program

Vidékfejlesztési Program Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben Baksa Tamás térségfejlesztési referens Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztéséért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP számú pályázatról

Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP számú pályázatról Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP2-4.1.1.3-16 számú pályázatról A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak: 1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben

Részletesebben

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Virágzó Vidékünk Európa Nap Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Dr. Weisz Miklós AGRYA társelnök MNVH elnökségi tag Kecskemét, 2014-05-16 2000 2010 Fiatal gazdák (< 35): - 2,1% Gazdák (35 54): - 5,3 % Fiatal

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatás

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatás IKEA Lakberendezési Kft. székhely: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22. telefonszám: (36)1 460-31-60 e-mail cím: ikeahu.info@ikea.com A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló

Részletesebben

Nem fenyegeti veszély a vidékfejlesztési programokat (ÚMVP)... 2

Nem fenyegeti veszély a vidékfejlesztési programokat (ÚMVP)... 2 AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 6. szám 2007. július 3. Tartalomjegyzék Nem fenyegeti

Részletesebben

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00.

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. 72/512-461 Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt.2

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2014/07. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Wayda Imre vezető főtanácsos Agrárfejlesztési Főosztály Kaposvár, 2012. szeptember 21-22. Előzmények A 2007-2013. vidékfejlesztési program (ÚMVP

Részletesebben

2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL

2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL BIHAR-SÁRRÉT VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 4100 BERETTYÓÚJFALU, KOSSUTH UTCA 25 WWW.BSVE.HU INFO@BSVE.HU 2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL Tisztelt Érdeklődők! Szeretettel köszöntjük a Bihar -Sárrét Vidékfejlesztési

Részletesebben

FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés. EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet

FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés. EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet Az EMVA tengelyei A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének növelése. A természeti környezet és

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI ÜGYFÉL-NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERBEN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOKHOZ

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI ÜGYFÉL-NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERBEN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOKHOZ ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI ÜGYFÉL-NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERBEN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOKHOZ A tájékoztató célja Jelen tájékoztató célja, hogy segítséget nyújtson ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár Fiatal gazdák az állami földbérleti rendszerben Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár A magyar mezőgazdaság számára a legfontosabb piac a helyi és a hazai piac. Olyan fejlesztések és beruházások

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. -a szerint) I. Személyi

Részletesebben

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar)

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) Támogatás összege: 1.,2. célterület: 8.000 1.600.000 euró, 3. célterület: 8.000 480.000 euró (szoftverfejlesztés: max 200.000 euró) Támogatási arány:

Részletesebben

Tájékoztató. A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek korszerűsítésére irányul.

Tájékoztató. A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek korszerűsítésére irányul. Tájékoztató Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, Ügyfeleinket, hogy megjelent a Baromfitartó telepek korszerűsítése pályázati felhívás! A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek

Részletesebben

A Közös Agrárpolitika költségvetése

A Közös Agrárpolitika költségvetése A Közös Agrárpolitika költségvetése A 2014-2020 közötti költségvetési időszakban a KAP költségvetése 11%-kal kevesebb mint 2007-2013-ban De a magyar gazdák és a magyar vidék támogatásai 2014-2020 között

Részletesebben

NEMZETI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV TÁJÉKOZTATÓ A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEK TÁMOGATÁSA INTÉZKEDÉSBŐL TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK RÉSZÉRE

NEMZETI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV TÁJÉKOZTATÓ A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEK TÁMOGATÁSA INTÉZKEDÉSBŐL TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK RÉSZÉRE NEMZETI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV TÁJÉKOZTATÓ A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEK TÁMOGATÁSA INTÉZKEDÉSBŐL TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK RÉSZÉRE A tájékoztatóban megválaszolt kérdések: 1. Mit jelent a Kedvezőtlen Adottságú

Részletesebben

Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005

Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005 Veszprém 2006. január Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Fukker Gabriella főosztályvezető Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály 2015. február 25.

Részletesebben

Éves Jelentés 2010. A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről

Éves Jelentés 2010. A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről Éves Jelentés 2010 A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről Budapest, 2011 május 24.... Kovács Dóra ügyvezető 1. Partnereink számának alakulása

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat PREAMBULUM A Peritos Kft. Adósság- és Követeléskezelő Csoport üzleti stratégiájának alapja, hogy ügyfelei (Adós vagy Panaszos) minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Osztályvezető: dr. Lakó Anita Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19. (2015.08.05-től)

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJELSZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. ÁPRILIS 1-30. I. tengely A

Részletesebben

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései. Előadó: Szakács Roland

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései. Előadó: Szakács Roland Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései Előadó: Szakács Roland Az ÚMVP 4 tengelye I. tengely: Mezőgazdaság, élelmiszer-feldolgozás és erdészet versenyképességének javítása II. tengely:

Részletesebben

2015. évi LXXV. törvény

2015. évi LXXV. törvény Hatály: 2016.XII.27. - 2015. évi LXXV. törvény a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2015. ÉVRE SZÓLÓ ÉVES FEJLESZTÉSI KERET

Vidékfejlesztési Program 2015. ÉVRE SZÓLÓ ÉVES FEJLESZTÉSI KERET Vidékfejlesztési Program 2015. ÉVRE SZÓLÓ ÉVES FEJLESZTÉSI KERET Felhívás azonosító tervezett ideje VP4-10.1.1-15 Agrárkörnyezetgazdálkodási kifizetés 158.6 egyszerűsített október VP4-11.1.1-11.2.1-15

Részletesebben

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 8. melléklet A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által meghirdetett nyilvános termőföld-haszonbérleti pályázat keretében benyújtott ajánlatok részét képező

Részletesebben

(telefon, e-mail, stb.)

(telefon, e-mail, stb.) I. Tanya paraméterei Címe: Tulajdonosa: Mérete, terület nagysága, épületei: Üzemeltető: Megközelíthetősége: Elérhetőségei: (telefon, e-mail, stb.) Lakott, ott élők száma: Infrastruktúra (internet, telefon,

Részletesebben

New Hungary Rural Development Programme

New Hungary Rural Development Programme Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. Tengely megvalósítása 2007-2008-ban feladatok 2009. évre Tóth Balázs, os ztályvezető 2009. február 27. Budapest A Földművelés ügyi és Vidékfejlesztési M inis

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 22. szám október 21.

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 22. szám október 21. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL II. évfolyam 22. szám 2008. október 21. Tartalomjegyzék Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása (ÚMVP)... 2 A turisztikai

Részletesebben

Fejlesztési beruházási lehetıségek a kertészeti ágazatban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül

Fejlesztési beruházási lehetıségek a kertészeti ágazatban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül Fejlesztési beruházási lehetıségek a kertészeti ágazatban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete 2010. február 19. Sárvár Tóth Balázs, osztályvezetı

Részletesebben

1.sz. melléklet az Útmutatóhoz LEADER Intézkedési Terv

1.sz. melléklet az Útmutatóhoz LEADER Intézkedési Terv 1.sz. melléklet az Útmutatóhoz LEADER Intézkedési Terv LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Dunamellék Felső-Kiskunság Homokhátság Sárköz LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program (NAKP) céljának ismertetése.

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program

Vidékfejlesztési Program Vidékfejlesztési Program Pályázatok és általános információk gazdálkodók részére HBF Hungaricum Kft. Az előadás tartalma Vidékfejlesztési Program (VP) támogatási lehetőségek 2020 Közeljövőben várható VP

Részletesebben

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A TAVASZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A TAVASZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL XVII. évfolyam, 2. szám, 2012 Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A TAVASZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2012. május 14-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés a tavaszi mezőgazdasági

Részletesebben

Szerződés hatálya. Szerződéskötés dátuma. Partner / Szerződő fél. Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke

Szerződés hatálya. Szerződéskötés dátuma. Partner / Szerződő fél. Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződéskötés dátuma Szerződés hatálya Partner / Szerződő fél Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában 6

Részletesebben

I. rész: Kérelmező személy adatai

I. rész: Kérelmező személy adatai KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1060-02 jelű, Vélelmezett örökös nyilvántartásba vétele iránti kérelem című nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási

Részletesebben